To do was, oczekujących narodzin waszego dziecka

Komentarze

Transkrypt

To do was, oczekujących narodzin waszego dziecka
Polska
To do was, oczekujących narodzin waszego dziecka
Krew pępowinowa twojego/waszego dziecka może uratować czyjeś życie.
Pomóż nam uratować czyjeś życie
Krew pępowinowa posiada wyjątkowe właściwości, które mogą być pomocne w ratowaniu życia. Z tego powodu, rząd
Szwecji podjął decyzję o stworzeniu w Szwecji centralnego krajowego banku krwi pępowinowej pochodzącej z darowizn.
Po urodzeniu twojego/waszego dziecka niewielka ilość krwi pozostaje w pępowinie i w łożysku. Ta krew, zawierająca
komórki macierzyste krwi, może być użyta w leczeniu pacjentów cierpiących na choroby, które zagrażają ich życiu, poprzez
przeszczepianie, tych właśnie, komórek macierzystych. Dotyczy to zwłaszcza dzieci chorujących na białaczkę lub inne
choroby krwi. Obecnie tego typu choroby są leczone poprzez przeszczepianie komórek macierzystych uzyskanych ze
szpiku kostnego, ale użycie krwi pępowinowej byłoby lepszym rozwiązaniem.
Darowizna krwi pępowinowej twojego/waszego dziecka jest całkowicie dobrowolna i wymaga zgody opiekuna prawnego/
opiekunów prawny.
ANDERS FASTH
Profesor i Lekarz Specjalista Pediatra
Kierownik projektu, Szwedzki Krajowy Bank Krwi Pępowinowej
Szpital Uniwersytecki Sahlgrenska
KARIN PETERSSON
Lekarz Specjalista Położnik
Szpital Uniwersytecki Karolinska, Huddinge
Informacja kontaktowa:
[email protected]
The National Cord Blood Bank
Karolinska University Hospital, Huddinge
Delivery Ward K47
141 86 Sztokholm
Szwecja
Tel: +46 (0)8-524 880 64
www.karolinska.se/navelstrangsblodbanken
Często zadawane pytania dotyczące darowizny krwi pępowinowej
W jaki sposób krew pępowinowa jest pobierana?
Po urodzeniu dziecko zostaje ułożone na twojej klatce piersiowej, a krwi w łożysku pozwala się krążyć jeszcze przez
minutę zanim pępowina zostaje zaciśnięta i przecięta. Istnieje możliwość aby to ty lub twój partner przeciął pępowinę.
Krew pozostała w łożysku zostaje pobrana i przechowana. W Szpitalach Uniwersyteckich Sahlgrenska i Karolinska, lekarz
pediatra i lekarz położnik wydają zgodę na pobranie krwi pępowinowej i wysłanie jej do Szwedzkiego Krajowego Banku
Krwi Pępowinowej.
Czy wymagane są jakieś badania?
Pobieramy próbkę twojej krwi w trakcie porodu i badamy ją w celu wykrycia obecności poważnych chorób zakaźnych,
które mogłyby zagrozić zdrowiu pacjenta otrzymującego przeszczep krwi pępowinowej. Nie pobiera się żadnych próbek
od dziecka. Informacje dotyczące twojego zdrowia, jak i zdrowia dziecka są rejestrowane i zachowywane aby ułatwić
odszukiwanie właściwych odbiorców krwi
Gdyby badanie twojej krwi lub badanie krwi pępowinowej twojego dziecka wykazało cokolwiek odbiegającego od normy,
to wtedy skontaktujemy się aby wyjaśnić co to może oznaczać.
Także musimy znać kraj pochodzenia, tak twój jak również ojca dziecka. Te dane są nam pomocne kiedy konieczne jest
ustalenie typu tkanki krwi, jak również gdy, w późniejszym okresie, musimy rozstrzygnąć czy krew pępowinowa twojego/
waszego dziecka jest odpowiednia dla określonego pacjenta.
Jak przetwarzana jest pobrana krew i dane osobowe?
Krew pobrana z pępowiny/łożyska zostaje wysłana do Szwedzkiego Krajowego Banku Krwi Pępowinowej przy Szpitalu
Uniwersyteckim Sahlgrenska w Göteborgu, gdzie przechowuje się ją w stanie zamrożonym. Krew jest dostępna dla każdego
kto potrzebuje przeszczepu takiej krwi – zarówno w Szwecji jak i poza jej granicami.
Dane dotyczące ciebie jak i twojego dziecka objęte są standartowymi zasadami poufności, jakie obowiązują w Krajowej
Służbie Zdrowia i są przetwarzane w sposób uniemożliwiający wgląd osobom nieupoważnionym. Masz pełne prawo znać
szczegóły dotyczące wszelkich danych, o tobie i twoim dziecku, przechowywanych w naszym archiwum.
Czy są jakieś zastrzeżenia na tle religijnym?
Czołowi przedstawiciele głównych wspólnot religijnych w Szwecji, tj. różne kościoły chrześcijańskie, wspólnoty żydowska
i muzułumańska, we wspólnym oświadczeniu zadeklarowały, że ich religie popierają darowiznę krwi pępowinowej.
Czy jest w tym jakaś chęć zysku?
Nie. Szwedzki Krajowy Bank Krwi Pępowinowej jest organizacją o charakterze niezarobkowym. Bank Krwi jest instytucją
państwową i z tego powodu pobieranie krwi w celach komercyjnych jest zabronione.
Czy zawsze jesteśmy w stanie przechować krew pępowinową twojego dziecka?
Obecnie nie dysponujemy zapleczem umożliwiającym poddawanie zabiegom krwi pępowinowej 24 godziny na dobę.
Czasami ilość krwi pozostałej w pępowinie może być zbyt mała by była przydatna do przeszczepiania. W takich
przypadkach, krew pochodząca z darowizny może być użyta w celach naukowych. Takie badania naukowe są zawsze
zatwierdzone przez Regionalną Komisję Etyki oraz wymagają twojej zgody.
Jak mogę zgłosić swoje zainteresowanie darowizną?
Proszę poinformować swoją położną w Mödravårdscentralen (MVC) [Oddział/Przychodnia Opieki Perinatalnej] o swoim
zainteresowaniu darowizną albo proszę wypełnić i dostarczyć załączony formularz rejestracyjny. Po przybyciu na oddział
porodowy, ponownie zostaniecie poinformowani o możliwości darowizny krwi pępowinowej po urodzeniu waszego dziecka.