Pobierz

Komentarze

Transkrypt

Pobierz
Sterowane głosem rozmówki polsko-angielskie
Sferyczny wizualizator macierzy korelacji
Wizualizator danych wzorowany na modelu twarzy Czernoff'a
Wizualizator i analizator działania algorytmów optymalizacji
Ocena atrakcyjności twarzy
Wizualizacja odległości Minkowskiego
Wizualizacja działania metody Gomory'ego
Wizualizacja działania metody WPL
Wizualizacja działania algorytmu simplex
Przetwornik analogowo-cyfrowy rysowanych grafów
Kolorowanie monochromatycznych obrazów cyfrowych
Implementacja klasyfikatora DANN
Implementacja parametryzatora k-NN (potencjalna praca mgr)
Implementacja klasyfikatora złożonego dla danych niezrównoważonych (WEKA)
Implementacja metody Procrustesa
Inteligentny segregator obrazów cyfrowych
Symulacja gry w karty np. "poker", "tysiac" (rozgrywka z komputerem)
Symulacyjny ewaluator strategii dla gier np. "oczko", "poker"
Symulator gry i środowisko testowania strategii gry "Baśka"
Implementacja metody ROR-distance (potencjalna praca mgr)
Implementacja hierarchicznej metody Electre III (potencjalna praca mgr)
Implementacja hierarchicznej metody Electre TRI (potencjalna praca mgr)
Implementacje metod TOPSIS i VIKOR z analizą odporności
Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych
Rozpoznawanie domowników w inteligentnym domu
Aplikacja mobilna do rozpoznawania znaków drogowych
Aplikacja mobilna do rozpoznawania danych na wizytówkach
Moduł do wizualizacji rankingu wariantów (grafu) .NET/32-/64-bity (graphviz)
Moduł wizualizacji różnic między rankingami wariantów (graphviz)
Moduł generowania reguł decyzyjnych (DRSA) z rankingu wariantów
Aplikacja mobilna do oceniania/podpowiadania ruchu/rozwiązywania w grach logicznych
(nonogramy, sudoku) lub planszowych (scrable, warcaby)
Aplikacja mobilna do rozpoznawania zapisu nutowego/tabulatur gitarowych i wygrywania
rozpoznanej melodii
Aplikacja mobilna do rozpoznawania znaków Międzynarodowego Kodu Sygnałowego
Aplikacja mobilna do rozpoznawania marki/modelu samochodu
Aplikacja mobilna do rozpoznawania wzorów matematycznych/rozwiązywania równań o walorach
edukacyjnych
Aplikacja mobilna do rozpoznawania/przesyłania zaznaczonego markerem tekstu
System rozpoznawania pisma odręcznego o walorach edukacyjnych
Wykorzystanie Kinnecta do rozpoznawania znaków alfabetu Morse’a sygnalizowanych tarczami
(chorągiewkami)
Wykorzystanie Kinnecta do oceny stopnia powtarzalności sekwencji ruchów
Wykorzystanie Kinnecta do sterowania wyświetlaniem reklam w sklepie
Inteligentny robot LEGO
System archiwizacji danych
Oprogramowanie do obsługi kolekcji plików dźwiękowych
Generator i ewaluator pisemnych prac testowych
Klasyfikator oparty na miarach konfirmacji (WEKA)
Porównanie Bayesowskich miar konfirmacji (WEKA)
Implementacja metody regresji z automatyczną transformacją zmiennych
Implementacja i weryfikacja algorytmów generujących redukty i konstrukty w podejściach
CRSA/DRSA (WEKA)
Zautomatyzowany generator miar konfirmacji
Tensorowa kompresja obrazów
System pozyskiwania topologicznych cech tekstów