Raport porównawczy z badań jakości życia i świadczonych usług

Komentarze

Transkrypt

Raport porównawczy z badań jakości życia i świadczonych usług
Raport porównawczy z badań jakości życia i świadczonych usług publicznych
świadczonych mieszkańcom miast
Sumy, Równe, Połtawa, Iwano-Frankiwsk, Dnipro, Winnica, Łuck
zrealizowanych w ramach projektu
Ukraiński standard samorządowo-obywatelski
Fundacji Inicjatyw Menedżerskich
W maju-lipcu 2016 roku eksperci Fundacji Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej przeprowadzili badania w ramach projektu Fundacji
Inicjatyw Menedżerskich „Ukraiński standard samorządowo-obywatelski”. Ich przedmiotem było zweryfikowanie poziomu jakości życia i
świadczonych usług publicznych dla mieszkańców siedmiu miast obwodowych na Ukrainie - Łuck, Równe, Winnica, Sumy, Iwano-Frankiwsk,
Dnipro, Połtawa. W wyniku tej pracy powstał niniejszy raport porównawczy.
Porównania szczegółowych wyników badania
Poniżej znajduje się zestawienie wszystkich pytań, jakie zastosowano podczas badań w miastach wraz ze średnimi ocenami wyrażonymi przez
respondentów. Zaznaczone zielonym kolorem wyniki oznaczają najwyższe oceny w danym mieście, a pomarańczowym – oceny najniższe (po 5 najwyższych
i najniższych).
Np
Pytanie
Jak oceniasz skuteczność zarządzania miastem przez
prezydenta?
Jak oceniasz skuteczność miasta w pozyskiwaniu
1.3
funduszy zewnętrznych?
Jak oceniasz trafność podejmowanych decyzji przez radę
1.4
miasta?
Jak oceniasz aktywność współpracy i komunikacji
1.5 prezydenta z mieszkańcami i organizacjami
pozarządowymi?
Jak oceniasz program działania (strategię rozwoju)
1.7
obecnych władz lokalnych?
Jak oceniasz realizację polityki informacyjnej urzędu
1.8
miasta?
Jak oceniasz proces konsultowania decyzji lokalnych
1.9
władz ze społeczeństwem?
1.10 Jak oceniasz stronę internetową urzędu miasta?
Jak oceniasz dostępność budynków i pomieszczeń urzędu
1.11
miasta z punktu widzenia sprawnej obsługi klienta?
Jak oceniasz sprawność załatwiania spraw w urzędzie
1.12
miasta?
1.1
Sumy
Równe
Połtawa
IwanoFrankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
3,94
4,79
3,63
5,52
5,57
6,50
6,17
3,53
4,01
3,51
4,95
4,82
6,89
5,51
-
4,89
4,27
5,08
4,91
6,07
5,53
4,23
4,57
3,48
6,73
6,30
6,08
6,10
3,73
4,34
3,26
5,44
5,17
7,30
5,66
4,28
4,70
3,89
5,51
4,99
6,26
6,14
2,89
3,61
3,09
4,47
4,33
5,31
4,96
5,01
5,27
5,18
6,23
5,60
7,51
6,45
4,67
5,54
5,33
6,45
5,48
8,02
6,90
3,38
3,83
3,90
4,63
4,54
6,56
5,83
3
Np
Pytanie
1.13 Jak oceniasz kompetencje pracowników urzędu miasta?
1.14
1.15
1.17
2.1
2.2
2.3
3.2
3.3
3.5
3.6
3.10
3.12
3.13
3.14
3.15
4.1
Jak oceniasz dostępność pracowników samorządowych
urzędu miasta dla klientów?
Jak oceniasz działania mające promować miasto?
Jak oceniasz atrakcyjność zamieszkania na terenie
miasta?
Jak oceniasz poziom rozwoju gospodarczego w mieście?
Jak oceniasz działania urzędu miasta na rzecz rozwoju
gospodarczego?
Jak oceniasz współpracę urzędu miasta z lokalnymi
przedsiębiorcami?
Jak oceniasz jakość nawierzchni dróg w mieście?
Jak oceniasz jakość chodników w mieście?
Jak oceniasz możliwość sprawnego przemieszczania się
w mieście?
Jak oceniasz sprawność odśnieżania dróg w mieście?
Jak oceniasz system komunikacji publicznej
zorganizowany na terenie miasta?
Jak oceniasz dostępność miejsc parkingowych w centrum
miasta?
Jak oceniasz funkcjonalność dworca autobusowego w
mieście?
Jak oceniasz funkcjonalność dworca kolejowego w
mieście?
Jak oceniasz przystosowanie infrastruktury transportowej
do potrzeb osób z niepełnosprawnością i osób starszych?
Jak oceniasz dostępność do placów zabaw w swojej
okolicy?
Sumy
Równe
Połtawa
4,08
4,70
5,08
IwanoFrankiwsk
4,96
4,01
-
-
3,45
4,42
4,27
Dnipro
Winnica
Łuck
4,46
6,83
6,12
-
-
-
-
3,65
5,68
5,38
7,39
5,79
5,93
5,92
7,39
5,61
7,85
6,99
3,02
4,38
4,14
5,01
4,90
6,17
5,57
2,70
3,79
3,31
4,54
4,55
6,36
5,24
3,36
4,26
3,89
4,56
4,47
5,73
5,71
2,38
4,03
2,85
4,50
3,06
6,74
5,33
2,67
3,84
2,86
4,88
2,72
6,20
4,79
4,69
6,17
5,68
5,84
5,22
7,14
6,71
3,21
4,98
2,95
4,07
5,72
7,32
5,74
3,64
5,80
5,55
5,33
4,69
7,52
6,32
3,52
3,32
4,40
3,68
3,85
5,14
4,09
5,84
6,79
6,45
5,43
5,61
6,69
6,43
6,38
6,76
7,02
6,92
6,90
7,51
7,55
-
-
-
2,85
-
-
-
5,20
5,74
5,49
5,67
5,93
7,26
5,92
4
Np
4.2
4.3
4.8
5.2
5.3
5.5
5.8
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
6.8
6.9
Pytanie
Jak oceniasz ofertę kulturalno-rozrywkową dostępną w
mieście?
Jak oceniasz lokalną ofertę uprawiania sportu, rekreacji,
spędzania wolnego czasu?
Jak oceniasz przyjazność lokalnej infrastruktury dla osób
niepełnosprawnych, starszych, czy matek z dziećmi?
Jak oceniasz dostępność koszy na śmieci w mieście?
Jak oceniasz organizację systemu segregowania odpadów
w mieście?
Jak oceniasz jakość wody pitnej z kranu w swoim
mieszkaniu/domu?
Jak oceniasz jakość dostarczania ciepła i ciepłej wody
użytkowej?
Jak oceniasz dostępność miejsc do przedszkoli na terenie
miasta?
Jak oceniasz szkoły działające w Twojej najbliższej
okolicy?
Jak oceniasz kompetencje nauczycieli ze szkół w Twojej
najbliższej okolicy?
Jak oceniasz bezpieczeństwo drogi do przedszkola/szkoły
w Twojej najbliższej okolicy?
Jak oceniasz jakość i funkcjonalność budynków
przedszkola/szkoły w Twojej najbliższej okolicy?
Jak oceniasz poziom edukacji sportowej w szkole w
Twojej najbliższej okolicy?
Jak oceniasz poziom edukacji języków obcych w szkole
w Twojej najbliższej okolicy?
Sumy
Równe
Połtawa
IwanoFrankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
5,05
6,19
5,75
6,56
6,52
7,65
6,98
5,10
5,67
5,47
5,67
5,87
7,20
6,42
2,76
3,20
3,03
3,56
2,53
6,18
4,18
4,17
5,45
5,39
5,23
3,96
7,52
5,73
2,13
3,64
2,22
3,29
2,34
6,09
3,74
5,43
5,35
6,41
5,59
2,63
4,33
4,88
-
-
-
4,33
-
-
-
4,65
3,68
4,57
3,55
4,26
5,65
4,39
6,38
6,82
6,31
6,51
5,75
6,73
6,84
6,55
6,73
6,03
5,89
5,46
6,60
6,90
5,23
5,96
5,80
5,92
4,81
7,07
6,54
6,40
6,34
6,13
5,68
5,48
6,84
6,95
5,33
5,32
5,09
5,29
4,45
6,11
6,21
4,99
5,51
5,22
5,42
4,42
5,78
6,29
5
Np
Pytanie
Sumy
Równe
Połtawa
IwanoFrankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
-
-
-
3,91
-
-
-
5,27
6,00
5,77
6,15
5,05
6,74
6,73
5,09
6,67
6,10
7,15
5,86
6,71
7,06
3,77
4,68
4,75
4,44
4,01
5,12
5,16
5,20
5,91
6,21
5,94
5,95
6,52
6,82
3,54
3,50
4,09
3,64
2,99
4,79
4,54
-
-
-
4,64
-
-
-
Jak oceniasz odpowiedniość programów
6.12 nauczania/przedmiotów szkolnych do wymogów rynku
pracy?
Jak oceniasz ogólny poziom bezpieczeństwa w Twojej
7.1
najbliższej okolicy?
7.4 Jak oceniasz pracę lokalnej policji?
7.7 Jak oceniasz pracę miejscowego szpitala?
Jak oceniasz szybkość i skuteczność reakcji służb
7.8
ratownictwa medycznego na terenie miasta?
Jak oceniasz skuteczność pracy z osobami uzależnionymi
7.11
z terenu miasta?
Jak oceniasz pracę Inspektoratu do spraw zagospo7.13
darowania przestrzeni miejskiej?
6
Poniżej znajduje się porównanie średnich ocen dotyczących wszystkich pytań użytych w badaniu dla poszczególnych miast. Zielone strzałki
skierowane w górę oznaczają, że średnie oceny w danym mieście były wyższe od przeciętnej dla wszystkich siedmiu badanych miast, a strzałki czerwone – że
były niższe od przeciętnej dla wszystkich miast. Porównywano tylko te wyniki, które były przedmiotem badania w przynajmniej dwóch miastach.
Np
1.1
1.3
1.4
1.5
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
Pytanie
Jak oceniasz skuteczność zarządzania miastem przez
prezydenta?
Jak oceniasz skuteczność miasta w pozyskiwaniu
funduszy zewnętrznych?
Jak oceniasz trafność podejmowanych decyzji przez radę
miasta?
Jak oceniasz aktywność współpracy i komunikacji
prezydenta z mieszkańcami i organizacjami
pozarządowymi?
Jak oceniasz program działania (strategię rozwoju)
obecnych władz lokalnych?
Jak oceniasz realizację polityki informacyjnej urzędu
miasta?
Jak oceniasz proces konsultowania decyzji lokalnych
władz ze społeczeństwem?
Jak oceniasz stronę internetową urzędu miasta?
Jak oceniasz dostępność budynków i pomieszczeń urzędu
miasta z punktu widzenia sprawnej obsługi klienta?
Jak oceniasz sprawność załatwiania spraw w urzędzie
miasta?
Jak oceniasz kompetencje pracowników urzędu miasta?
Jak oceniasz dostępność pracowników samorządowych
urzędu miasta dla klientów?
Jak oceniasz działania mające promować miasto?
Sumy
Równe
Połtawa
IwanoFrankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck














-

































































Nie porównywano




7
Np
1.17
2.1
2.2
2.3
3.2
3.3
3.5
3.6
3.10
3.12
3.13
3.14
3.15
4.1
4.2
4.3
Pytanie
Jak oceniasz atrakcyjność zamieszkania na terenie
miasta?
Jak oceniasz poziom rozwoju gospodarczego w mieście?
Jak oceniasz działania urzędu miasta na rzecz rozwoju
gospodarczego?
Jak oceniasz współpracę urzędu miasta z lokalnymi
przedsiębiorcami?
Jak oceniasz jakość nawierzchni dróg w mieście?
Jak oceniasz jakość chodników w mieście?
Jak oceniasz możliwość sprawnego przemieszczania się
w mieście?
Jak oceniasz sprawność odśnieżania dróg w mieście?
Jak oceniasz system komunikacji publicznej
zorganizowany na terenie miasta?
Jak oceniasz dostępność miejsc parkingowych w centrum
miasta?
Jak oceniasz funkcjonalność dworca autobusowego w
mieście?
Jak oceniasz funkcjonalność dworca kolejowego w
mieście?
Jak oceniasz przystosowanie infrastruktury transportowej
do potrzeb osób z niepełnosprawnością i osób starszych?
Jak oceniasz dostępność do placów zabaw w swojej
okolicy?
Jak oceniasz ofertę kulturalno-rozrywkową dostępną w
mieście?
Jak oceniasz lokalną ofertę uprawiania sportu, rekreacji,
spędzania wolnego czasu?
Sumy
Równe
Połtawa
IwanoFrankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck




















































































Nie porównywano





















8
Np
Pytanie
Jak oceniasz przyjazność lokalnej infrastruktury dla osób
niepełnosprawnych, starszych, czy matek z dziećmi?
5.2 Jak oceniasz dostępność koszy na śmieci w mieście?
Jak oceniasz organizację systemu segregowania odpadów
5.3
w mieście?
Jak oceniasz jakość wody pitnej z kranu w swoim
5.5
mieszkaniu/domu?
Jak oceniasz jakość dostarczania ciepła i ciepłej wody
5.8
użytkowej?
Jak oceniasz dostępność miejsc do przedszkoli na terenie
6.2
miasta?
Jak oceniasz szkoły działające w Twojej najbliższej
6.3
okolicy?
Jak oceniasz kompetencje nauczycieli ze szkół w Twojej
6.4
najbliższej okolicy?
Jak oceniasz bezpieczeństwo drogi do przedszkola/szkoły
6.6
w Twojej najbliższej okolicy?
Jak oceniasz jakość i funkcjonalność budynków
6.7
przedszkola/szkoły w Twojej najbliższej okolicy?
Jak oceniasz poziom edukacji sportowej w szkole w
6.8
Twojej najbliższej okolicy?
Jak oceniasz poziom edukacji języków obcych w szkole
6.9
w Twojej najbliższej okolicy?
Jak oceniasz odpowiedniość programów
6.12 nauczania/przedmiotów szkolnych do wymogów rynku
pracy?
Jak oceniasz ogólny poziom bezpieczeństwa w Twojej
7.1
najbliższej okolicy?
7.4 Jak oceniasz pracę lokalnej policji?
4.8
Sumy
Równe
Połtawa
IwanoFrankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck




























Nie porównywano

















































Nie porównywano














9
Np
Pytanie
Jak oceniasz pracę miejscowego szpitala?
Jak oceniasz szybkość i skuteczność reakcji służb
7.8
ratownictwa medycznego na terenie miasta?
Jak oceniasz skuteczność pracy z osobami uzależnionymi
7.11
z terenu miasta?
Jak oceniasz pracę Inspektoratu do spraw zagospo7.13
darowania przestrzeni miejskiej?
7.7
Sumy
Równe
Połtawa
IwanoFrankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck





















Nie porównywano
10
Zestawienie porównań
Sumy
Równe
Połtawa
IwanoFrankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
Liczba porównywanych wyników
42
43
43
43
43
43
43
Liczba wyników powyżej średniej
4
15
9
21
11
42
41
Liczba wyników poniżej średniej
38
28
33
22
32
1
1
Liczba wyników równa średniej
-
-
1
-
-
-
1
11
Poniżej przedstawiono wyniki dotyczące spraw najlepiej i najniżej ocenianych w siedmiu badanych miastach.
Sumy
Najniżej oceniane (bottom 5)
Najlepiej oceniane (top 5)
Funkcjonalność dworca autobusowego w mieście
5,84
Działania urzędu miasta na rzecz rozwoju gospodarczego
2,70
Funkcjonalność dworca kolejowego w mieście
6,38
Jakość nawierzchni dróg w mieście
2,38
Szkoły działające w najbliższej okolicy
6,38
Jakość chodników w mieście
2,67
Kompetencje nauczycieli ze szkół w najbliższej okolicy
6,55
Przyjazność lokalnej infrastruktury dla osób niepełnosprawnych,
starszych, czy matek z dziećmi
2,76
Funkcjonalność budynków przedszkola/szkoły w najbliższej
okolicy
6,40
Organizacja systemu segregowania odpadów w mieście
2,13
Równe
Najniżej oceniane (bottom 5)
Najlepiej oceniane (top 5)
Szkoły działające w najbliższej okolicy
6,82
Przyjazność lokalnej infrastruktury dla osób niepełnosprawnych,
starszych, czy matek z dziećmi
3,20
Funkcjonalność dworca autobusowego w mieście
6,79
Dostępność miejsc parkingowych w centrum miasta
3,32
Funkcjonalność dworca kolejowego w mieście
6,76
Skuteczność pracy z osobami uzależnionymi z terenu miasta
3,50
Kompetencje nauczycieli ze szkół w najbliższej okolicy
6,73
Proces konsultowania decyzji lokalnych władz z
społeczeństwem
3,61
Praca lokalnej policji
6,67
Organizacja systemu segregowania odpadów w mieście
3,64
12
Połtawа
Najniżej oceniane (bottom 5)
Najlepiej oceniane (top 5)
Funkcjonalność dworca kolejowego w mieście
7,02
Przyjazność lokalnej infrastruktury dla osób niepełnosprawnych,
starszych, czy matek z dziećmi
3,03
Funkcjonalność dworca autobusowego w mieście
6,45
Sprawność odśnieżania dróg w mieście
2,95
Jakość wody pitnej z kranu w swoim mieszkaniu/domu
6,41
Jakość chodników w mieście
2,86
Szkoły działające w najbliższej okolicy
6,31
Jakość nawierzchni dróg w mieście
2,85
Szybkość i skuteczność reakcji służb ratownictwa medycznego
na terenie miasta
6,21
Organizacja systemu segregowania odpadów w mieście
2,22
Iwano-Frankiwsk
Najniżej oceniane (bottom 5)
Najlepiej oceniane (top 5)
Atrakcyjność zamieszkania na terenie miasta
7,39
Skuteczność pracy z osobami uzależnionymi z terenu miasta
3,64
Praca lokalnej policji
7,15
Przyjazność lokalnej infrastruktury dla osób niepełnosprawnych,
starszych, czy matek z dziećmi
3,56
Funkcjonalność dworca kolejowego w mieście
6,92
Dostępność miejsc do przedszkoli na terenie miasta
3,55
Aktywność współpracy i komunikacji prezydenta z
mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi
6,73
Organizacja systemu segregowania odpadów w mieście
3,29
Oferta kulturalno-rozrywkowa dostępna w mieście
6,56
Przystosowanie infrastruktury transportowej do potrzeb osób z
niepełnosprawnością i osób starszych
2,85
13
Dnipro
Najniżej oceniane (bottom 5)
Najlepiej oceniane (top 5)
Funkcjonalność dworca kolejowego w mieście
6,90
Skuteczność pracy z osobami uzależnionymi z terenu miasta
2,99
Oferta kulturalno-rozrywkowa dostępna w mieście
6,52
Jakość chodników w mieście
2,72
6,30
Jakość wody pitnej z kranu w swoim mieszkaniu/domu
2,63
5,95
Przyjazność lokalnej infrastruktury dla osób niepełnosprawnych,
starszych, czy matek z dziećmi
2,53
5,93
Organizacja systemu segregowania odpadów w mieście
2,34
Aktywność współpracy i komunikacji prezydenta z
mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi
Szybkość i skuteczność reakcji służb ratownictwa medycznego
na terenie miasta
Dostępność do placów zabaw w swojej okolicy
Winnica
Najniżej oceniane (bottom 5)
Najlepiej oceniane (top 5)
Dostępność budynków i pomieszczeń urzędu miasta z punktu
widzenia sprawnej obsługi klienta
8,02
Proces konsultowania decyzji lokalnych władz ze
społeczeństwem
5,31
Atrakcyjność zamieszkania na terenie miasta
7,85
Dostępność miejsc parkingowych w centrum miasta
5,14
Oferta kulturalno-rozrywkowa dostępna w mieście
7,65
Praca miejscowego szpitala
5,12
System komunikacji publicznej zorganizowany na terenie
miasta
7,52
Skuteczność pracy z osobami uzależnionymi z terenu miasta
4,79
Dostępność koszy na śmieci w mieście
7,52
Jakość wody pitnej z kranu w swoim mieszkaniu/domu
4,33
14
Łuck
Najniżej oceniane (bottom 5)
Najlepiej oceniane (top 5)
4,54
Funkcjonalność dworca kolejowego w mieście
7,55
Skuteczność pracy z osobami uzależnionymi z terenu miasta
Praca lokalnej policji
7,06
Dostępność miejsc do przedszkoli na terenie miasta
4,39
Atrakcyjność zamieszkania na terenie miasta
6,99
Przyjazność lokalnej infrastruktury dla osób niepełnosprawnych,
starszych, czy matek z dziećmi
4,18
Oferta kulturalno-rozrywkowa dostępna w mieście
6,98
Dostępność miejsc parkingowych w centrum miasta
4,09
Funkcjonalność budynków przedszkola/szkoły w najbliższej
okolicy
6,95
Organizacja systemu segregowania odpadów w mieście
3,74
15
Porównania ocen obszarów
Poniżej przedstawiono zestawienie średnich wyników ocen dla całych obszarów uwzględnionych w badaniach dla poszczególnych miast.
Sumy
Równe
Połtawa
IwanoFrankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
Średnia ocen
3,96
4,66
4,17
5,62
5,17
6,81
6,01
Średnia ważności
8,37
8,35
8,61
8,60
8,82
8,96
8,92
Średnia ocen
3,03
4,14
3,78
4,70
4,64
6,09
5,51
Średnia ważności
8,99
9,00
9,12
9,04
9,22
9,06
9,09
Średnia ocen
4,04
5,21
4,72
4,83
4,72
6,78
5,87
Średnia ważności
8,97
9,07
8,94
8,81
9,14
9,02
8,98
Średnia ocen
4,53
5,20
4,94
5,37
5,21
7,07
5,88
Średnia ważności
8,87
8,87
8,75
8,73
8,97
8,87
8,97
Średnia ocen
3,91
4,81
4,67
4,61
2,98
5,98
4,78
Średnia ważności
9,10
9,29
9,14
9,22
9,40
9,27
9,17
Średnia ocen
5,65
5,77
5,59
5,27
4,95
6,40
6,30
Średnia ważności
9,12
9,24
9,16
9,24
9,36
9,25
9,12
Średnia ocen
4,57
5,35
5,38
5,33
4,77
5,98
6,06
Średnia ważności
9,31
9,50
9,34
9,27
9,46
9,25
9,40
Obszar
Obszar 1. Władza lokalna,
administracja, komunikacja
Obszar 2. Rozwój gospodarczy i
podatki
Obszar 3. Infrastruktura
transportowa
Obszar 4. Infrastruktura społeczna
Obszar 5. Gospodarka komunalna
Obszar 6. Edukacja
Obszar 7. Bezpieczeństwo, ochrona
zdrowia, pomoc społeczna
16
Porównanie średnich ocen w poszczególnych sferach
Obszar 1. Władza lokalna,
administracja, komunikacja
10
9
8
Obszar 7. Bezpieczeństwo, ochrona
zdrowia, pomoc społeczna
Obszar 2. Rozwój gospodarczy i
podatki
7
6
5
4
3
2
1
Obszar 6. Edukacja
Obszar 3. Infrasrtuktura transportowa
Obszar 4. Infrastruktura społeczna
Obszar 5. Gospodarka komunalna
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
17
Sumy
1
2
3
4
Obszar 1. Władza lokalna,
administracja, komunikacja
5
6
7
8
9
10
3,96
8,37
Obszar 2. Rozwój gospodarczy i
podatki
3,03
8,99
4,04
Obszar 3. Infrastruktura transportowa
8,97
4,53
Obszar 4. Infrastruktura społeczna
8,87
3,91
Obszar 5. Gospodarka komunalna
9,10
5,65
Obszar 6. Edukacja
9,12
Obszar 7. Bezpieczeństwo, ochrona
zdrowia, pomoc społeczna
4,57
9,31
Ocena
Ważność
18
Równe
1
2
3
4
Obszar 1. Władza lokalna,
administracja, komunikacja
5
6
7
8
9
10
4,66
8,35
Obszar 2. Rozwój gospodarczy i
podatki
4,14
9,00
5,21
Obszar 3. Infrastruktura transportowa
9,07
5,20
Obszar 4. Infrastruktura społeczna
8,87
4,81
Obszar 5. Gospodarka komunalna
9,29
5,77
Obszar 6. Edukacja
9,24
Obszar 7. Bezpieczeństwo, ochrona
zdrowia, pomoc społeczna
5,35
9,50
Ocena
Ważność
19
Połtawa
1
2
3
4
Obszar 1. Władza lokalna,
administracja, komunikacja
5
6
7
8
9
10
4,17
8,61
Obszar 2. Rozwój gospodarczy i
podatki
3,78
9,12
4,72
Obszar 3. Infrastruktura transportowa
8,94
4,94
Obszar 4. Infrastruktura społeczna
8,75
4,67
Obszar 5. Gospodarka komunalna
9,14
5,59
Obszar 6. Edukacja
9,16
Obszar 7. Bezpieczeństwo, ochrona
zdrowia, pomoc społeczna
5,38
9,34
Ocena
Ważność
20
Iwano-Frankiwsk
1
2
3
4
5
6
Obszar 1. Władza lokalna,
administracja, komunikacja
7
8
9
10
5,60
8,60
Obszar 2. Rozwój gospodarczy i
podatki
4,70
9,04
4,83
Obszar 3. Infrastruktura transportowa
8,81
5,37
Obszar 4. Infrastruktura społeczna
8,73
4,61
Obszar 5. Gospodarka komunalna
9,22
5,27
Obszar 6. Edukacja
9,24
Obszar 7. Bezpieczeństwo, ochrona
zdrowia, pomoc społeczna
5,33
9,27
Ocena
Ważność
21
Dnipro
1
2
3
4
Obszar 1. Władza lokalna,
administracja, komunikacja
5
6
7
8
9
10
5,17
8,82
Obszar 2. Rozwój gospodarczy i
podatki
4,64
9,22
4,72
Obszar 3. Infrastruktura transportowa
9,14
5,21
Obszar 4. Infrastruktura społeczna
8,97
2,98
Obszar 5. Gospodarka komunalna
9,40
4,95
Obszar 6. Edukacja
9,36
Obszar 7. Bezpieczeństwo, ochrona
zdrowia, pomoc społeczna
4,77
9,46
Ocena
Ważność
22
Winnica
1
2
3
4
5
6
7
Obszar 1. Władza lokalna,
administracja, komunikacja
8
9
10
6,81
8,96
Obszar 2. Rozwój gospodarczy i
podatki
6,09
9,06
6,78
Obszar 3. Infrastruktura transportowa
9,02
7,07
Obszar 4. Infrastruktura społeczna
8,87
5,98
Obszar 5. Gospodarka komunalna
9,27
6,40
Obszar 6. Edukacja
9,25
Obszar 7. Bezpieczeństwo, ochrona
zdrowia, pomoc społeczna
5,98
9,25
Ocena
Ważność
23
Łuck
1
2
3
4
5
Obszar 1. Władza lokalna,
administracja, komunikacja
6
7
8
9
10
6,01
8,92
Obszar 2. Rozwój gospodarczy i
podatki
5,51
9,09
5,87
Obszar 3. Infrastruktura transportowa
8,98
5,88
Obszar 4. Infrastruktura społeczna
8,97
4,78
Obszar 5. Gospodarka komunalna
9,17
6,30
Obszar 6. Edukacja
9,12
Obszar 7. Bezpieczeństwo, ochrona
zdrowia, pomoc społeczna
6,06
9,40
Ocena
Ważność
24
Porównania wyników pytań dodatkowych
Jakość życia na terenie miasta
100%
90%
80%
70%
64,7%
61,5%
60%
51,6%
50%
47,3% 47,3%
47,2%
43,4%
38,4%
41,0% 41,7%
40%
36,1%
jest podobna do tej
sprzed dwóch lat
30,6%
28,3%
30%
jest obecnie
lepsza niż dwa lata
temu
22,2%
18,5% 20,0%
20%
była lepsza dwa
lata temu niż teraz
18,2%
17,3%
12,4%
10%
7,1%
5,4%
0%
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
25
Plany migracji w związku z obecnym poziomem jakości życia na terenie miasta
100%
90%
80%
73,7%
70,1%
70%
64,0%
65,6%
planuje przenieść się
w najbliższym czasie i
zamieszkać gdzie
indziej
60,3%
60%
50,2%
50%
40%
będę mieszkał/a tu
nadal
40,6%
37,5%
31,2%
29,5%
28,8%
30%
21,9%
20%
22,2%
20,6%
18,5%
21,7%
13,9%
10,9%
10%
8,3%
6,5%
nie mam
sprecyzowanych
planów, czy chcę tu
zostać, czy też
wyjechać
4,0%
0%
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
26
Szczegółowe porównania ocen spraw uwzględnionych w pytaniach
1.1 Skuteczność zarządzania miastem przez prezydenta
10
9
8
7
6,50
6,17
6
5,57
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
4,79
5
4
5,52
3,94
3,63
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Winnica
Łuck
27
1.3 Skuteczność miasta w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych
10
9
8
6,89
7
6
5,51
5
4,95
4,82
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
4,01
4
3,53
3,51
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Winnica
Łuck
28
1.4 Trafność podejmowanych decyzji przez radę miasta
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
29
1.5 Aktywność współpracy i komunikacji prezydenta z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi
10
9
8
6,73
7
6,30
6,08
6,10
Winnica
Łuck
6
5
4,57
4,23
4
3,48
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
30
1.7 Program działania (strategię rozwoju) obecnych władz lokalnych
10
9
8
7,30
7
6
5,44
5,66
5,17
5
4,34
4
3,73
3,26
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
31
1.8 Realizacja polityki informacyjnej urzędu miasta
10
9
8
7
6
6,26
6,14
Winnica
Łuck
5,51
4,99
4,70
5
4,28
3,89
4
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
32
1.9 Proces konsultowania decyzji lokalnych władz ze społeczeństwem
10
9
8
7
6
5,31
4,96
5
4
3
4,47
4,33
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
3,61
3,09
2,89
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Winnica
Łuck
33
1.10 Strona internetowa urzędu miasta
10
9
8
7,51
7
6,45
6,23
6
5,60
5,01
5,27
5,18
Równe
Połtawa
5
4
3
2
1
Sumy
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
34
1.11 Dostępność budynków i pomieszczeń urzędu miasta z punktu widzenia sprawnej obsługi klienta
10
9
8,02
8
6,90
7
6,45
6
5
5,54
5,48
5,33
4,67
4
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
35
1.12 Sprawność załatwiania spraw w urzędzie miasta
10
9
8
7
6,56
5,83
6
5
4
3,83
3,90
Równe
Połtawa
4,63
4,54
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
3,38
3
2
1
Sumy
Winnica
Łuck
36
1.13 Kompetencje pracowników urzędu miasta
10
9
8
6,83
7
6,12
6
5,08
4,70
5
4,96
4,46
4,08
4
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
37
1.15 Działania mające promować miasto
10
9
8
7,39
7
6
5,79
5,68
5,38
5
4,42
4
3,65
3,45
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
38
1.17 Atrakcyjność zamieszkania na terenie miasta
10
9
7,85
8
7,39
6,99
7
5,93
6
5,92
5,61
5
4,27
4
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
39
2.1 Poziom rozwoju gospodarczego w mieście
10
9
8
7
6,17
6
5,57
5,01
4,90
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
5
4,38
4,14
4
3,02
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Winnica
Łuck
40
2.2 Działania urzędu miasta na rzecz rozwoju gospodarczego
10
9
8
7
6,36
6
5,24
5
4,54
4,55
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
3,79
4
3,31
3
2,70
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Winnica
Łuck
41
2.3 Współpraca urzędu miasta z lokalnymi przedsiębiorcami
10
9
8
7
6
5
4,56
4,47
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
4,26
5,73
5,71
Winnica
Łuck
3,89
4
3,36
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
42
3.2 Jakość nawierzchni dróg w mieście
10
9
8
6,74
7
6
5,33
5
4,50
4,03
4
3,06
2,85
3
2,38
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
43
3.3 Jakość chodników w mieście
10
9
8
7
6,20
6
4,88
5
3,84
4
3
4,79
2,86
2,67
2,72
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
44
3.5 Możliwość sprawnego przemieszczania się w mieście
10
9
8
7,14
6,71
7
6,17
6
5,68
5,84
5,22
5
4,69
4
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
45
3.6 Sprawność odśnieżania dróg w mieście
10
9
8
7,32
7
5,74
5,72
6
4,98
5
4,07
4
3,21
2,95
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
46
3.10 System komunikacji publicznej zorganizowany na terenie miasta
10
9
8
7,52
7
6,32
5,80
6
5,55
5,33
5
4
4,69
3,64
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
47
3.12 Dostępność miejsc parkingowych w centrum miasta
10
9
8
7
6
5,14
5
4,40
4
3,52
3,68
4,09
3,85
3,32
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
48
3.13 Funkcjonalność dworca autobusowego w mieście
10
9
8
6,79
7
6
6,69
6,45
5,84
5,43
6,43
5,61
5
4
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
49
3.14 Funkcjonalność dworca kolejowego w mieście
10
9
8
6,76
7
7,02
6,92
6,90
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
7,51
7,55
Winnica
Łuck
6,38
6
5
4
3
2
1
Sumy
Równe
50
4.1 Dostępność do placów zabaw w swojej okolicy
10
9
8
7,26
7
5,74
6
5,49
5,67
5,93
5,92
5,20
5
4
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
51
4.2 Oferta kulturalno-rozrywkowa dostępna w mieście
10
9
8
7,65
6,98
7
6,56
6,52
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
6,19
5,75
6
5,05
5
4
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Winnica
Łuck
52
4.3 Lokalna oferta uprawiania sportu, rekreacji, spędzania wolnego czasu
10
9
8
7,20
7
6,42
6
5,67
5,47
5,67
5,87
5,10
5
4
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
53
4.8 Przyjazność lokalnej infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, starszych, czy matek z dziećmi
10
9
8
7
6,18
6
5
4,18
4
3,56
3,20
3
2,76
3,03
2,53
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
54
5.2 Dostępność koszy na śmieci w mieście
10
9
8
7,52
7
5,73
6
5,45
5,39
5,23
5
4,17
3,96
4
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
55
5.3 Organizacja systemu segregowania odpadów w mieście
10
9
8
7
6,09
6
5
4
3,74
3,64
3,29
3
2,34
2,22
2,13
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
56
5.5 Jakość wody pitnej z kranu w swoim mieszkaniu/domu
10
9
8
7
6,41
6
5,43
5,59
5,35
4,88
5
4,33
4
3
2,63
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
57
6.2 Dostępność miejsc do przedszkoli na terenie miasta
10
9
8
7
6
5
5,65
4,65
4,57
4,39
4,26
4
3,68
3,55
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
58
6.3 Szkoły działające w najbliższej okolicy
10
9
8
6,82
7
6,38
6,31
6,51
6,73
6,84
Winnica
Łuck
5,75
6
5
4
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
59
6.4 Kompetencje nauczycieli ze szkół w najbliższej okolicy
10
9
8
7
6,55
6,90
6,73
6,60
6,03
6
5,89
5,46
5
4
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
60
6.6 Bezpieczeństwo drogi do przedszkola/szkoły w najbliższej okolicy
10
9
8
7,07
7
6,54
5,96
6
5,80
5,92
5,23
4,81
5
4
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
61
6.7 Jakość i funkcjonalność budynków przedszkola/szkoły w najbliższej okolicy
10
9
8
7
6,40
6,34
6,84
6,95
Winnica
Łuck
6,13
6
5,68
5,48
5
4
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
62
6.8 Poziom edukacji sportowej w szkole w najbliższej okolicy
10
9
8
7
6,11
6,21
Winnica
Łuck
6
5,33
5,32
5,09
5,29
5
4,45
4
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
63
6.9 Poziom edukacji języków obcych w szkole w najbliższej okolicy
10
9
8
7
6,29
6
5,78
5,51
5,22
4,99
5,42
5
4,42
4
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
64
7.1 Ogólny poziom bezpieczeństwa w najbliższej okolicy
10
9
8
7
6,00
6
6,74
6,73
Winnica
Łuck
6,15
5,77
5,27
5,05
5
4
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
65
7.4 Praca lokalnej policji
10
9
8
7,15
7
7,06
6,71
6,67
6,10
5,86
6
5,09
5
4
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
66
7.7 Praca miejscowego szpitala
10
9
8
7
6
5
4
4,68
5,12
5,16
Winnica
Łuck
4,75
4,44
4,01
3,77
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
67
7.8 Szybkość i skuteczność reakcji służb ratownictwa medycznego na terenie miasta
10
9
8
6,82
7
6,52
6,21
5,91
6
5,94
5,95
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
5,20
5
4
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Winnica
Łuck
68
7.11 Skuteczność pracy z osobami uzależnionymi z terenu miasta
10
9
8
7
6
4,79
5
4,54
4,09
4
3,54
3,64
3,50
2,99
3
2
1
Sumy
Równe
Połtawa
Iwano-Frankiwsk
Dnipro
Winnica
Łuck
69
Kontakt
Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej
ul. Kołłątaja 3/15
20-006 Lublin
tel.: +48 535 360 387
e-mail: [email protected]
strona: www.fresw.pl
70

Podobne dokumenty