program kursu trenerów uefa b - Małopolski Związek Piłki Nożnej

Komentarze

Transkrypt

program kursu trenerów uefa b - Małopolski Związek Piłki Nożnej
POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
Wydział Szkolenia PZPN
Komisja Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN
PROGRAM
KURSU TRENERÓW UEFA B
I. CZĘŚC OGÓLNA - TEORIA
Lp Przedmiot
1. Teoria i metodyka treningu
2. Pedagogika i socjologia sportu – Rola i zadania trenera
3. Psychologia sportu
4. Anatomia funkcjonalna
5. Fizjologia i biochemia wysiłku fizycznego
6. Odnowa biologiczna
7. Żywienie w sporcie
8. Rys historyczny piłki nożnej
9. Konwencja trenerska UEFA
10. System kształcenia i licencjonowania trenerów w PZPN
Suma
IIa CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA – TEORIA
Lp Przedmiot
1. Trening kształtowania zdolności motorycznych juniorów 13-18 i
seniorów amatorów
2. Metodyka doskonalenia techniki piłki nożnej
3. Taktyka piłki nożnej, Ewolucja systemów, Nauczanie i doskonalenia
taktyki gry w systemach 1-4-3-3, 1-4-2-2
4. Kontrola procesu treningowego
5. Obserwacja i analiza gry meczowej
6. Zarządzanie zespołem w klubie piłkarskim
7. Przepisy gry
8. Pisemny egzamin testowy z części teoretycznej
Suma
IIb CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA – PRAKTYKA
Lp Przedmiot
1. Czynny udział i omówienie przykładowych lekcji treningowych nt.
kształtowania zdolności motorycznych
2. Czynny udział i omówienie przykładowych lekcji treningowych nt.
doskonalenia techniki gry juniorów 13-18 lat i seniorów amatorów
3. Czynny udział i omówienie przykładowych lekcji treningowych nt.
nauczania i doskonalenia taktyki gry w systemach 1-4-3-3, 1-4-2-2
4. Przygotowanie konspektów dla juniorów 13-18 i seniorów
z uwzględnieniem tematyki kształtowania zdolności motorycznych i
nauczania techniki i taktyki
5. Hospitacje zajęć treningowych i obserwacja meczu w klubie
6. Prezentacja raportu ze stażu w klubie lub analiza obserwowanego
meczu
7. Pedagogizacja - prowadzenie zajęć przez słuchaczy.
Omówienie prowadzonych zajęć
Suma
III. EGZAMINY
1. Egzamin praktyczny prowadzenia lekcji treningowej
2. Końcowy komisyjny egzamin ustny
3. Dziennik kursu
Suma
Razem Cz. I + IIa +IIb + III
Kurs powinien być zrealizowany w trakcie 10-11 sesji weekendowych
Program opracowany przez
Komisję Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN
Zatwierdzony przez Wydział Szkolenia PZPN
Ilość godzin
6
6
4
10
10
4
2
4
2
2
50
Ilość godzin
16
12
12
2
2
2
2
2
50
Ilość godzin
10
10
10
8
12
10
20
80
ok. 45 min./kand.
ok. 30 min./kand.
max. ok. 20 godz.
200 godz.

Podobne dokumenty