Bezprzewodowa lampa UV FR704L

Komentarze

Transkrypt

Bezprzewodowa lampa UV FR704L
Bezprzewodowa lampa UV z diodą elektroluminescencyjną
do ponownego ładowania
Zalecenia bezpieczeństwa.
UWAGA! By uniknąć obraŜeń cielesnych:
• Chronisz skórę dzięki zastosowaniu tej wykrywającej wycieki lampy. Wszelkie naraŜenie na
promieniowanie ultrafioletowe jest niebezpieczne dla Twego zdrowia. Lampa ta emituje w
czasie funkcjonowania intensywne promienie ultrafioletowe. Oko nie dostrzega większości
promieni ultrafioletowych.
• NaleŜy nosić odpowiednie okulary ochronne blokujące promienie ultrafioletowe. Nie naleŜy
nigdy patrzeć wprost w światło, gdy lampa jest zapalona. Wszelkie naraŜenie na działanie
promieniowania ultrafioletowego jest niebezpieczne dla oczu.
Ponowne ładowanie
Lampę naleŜy ponownie naładować, w chwili osłabienia jej działania.
1. Podłączyć ładowarkę 230V do gniazdka elektrycznego.
2. Podłączyć lampę do ładowarki
3. Lampę moŜna uŜyć po naładowaniu, które wymaga 8 do 12 godzin czasu. Gdy nie uŜywa się
lampy, moŜna ją zostawić podłączoną do ładowarki.
Działanie
1. Nacisnąć wyłącznik usytuowany w uchwycie. Lampa działa na czas wciśnięcia wyłącznika/ By ją
zgasić naleŜy zwolnić wyłącznik.