Ogólna instrukcja doboru dysz malarskich Airless

Komentarze

Transkrypt

Ogólna instrukcja doboru dysz malarskich Airless
Ogólna instrukcja doboru dysz malarskich
Airless
Opracowanie na podstawie :
materiałów zapożyczonych
oraz wiedzy własnej
DoroSprayTech
ul. Nadarzyńska 64B
05-825 Grodzisk Mazowiecki
[email protected]
www.dorost.pl
ZASADY DOBORU DYSZ MALARSKICH
Prawidłowy dobór dyszy ma wpływ na koszty wykonanej pracy:
• Zwiększa szybkość malowania
• Optymalizuje grubość powłoki
• Polepsza jakość uzyskanej powłoki
• Zmniejsza straty farby
JAK ZBUDOWANA JEST DYSZA?
Najczęściej standardowa dysza składa się z:
• uchwytu pozwalającego na umieszczenie dyszy w oprawie oraz jej obrócenie w
razie zapchania
• korpusu metalowego z otworem dolotowym farby, który przylega do uszczelki w
oprawie dyszy właściwej zamontowanej w korpusie, wykonanej z bardzo twardych
materiałów odpornych na ścieranie np. węglika spiekanego.
Poniżej na rysunku pokazano budowę standardowej dyszy.
JAK DZIAŁAJĄ DYSZE?
• Urządzenie do aplikacji hydrodynamicznej pompuje i wywiera ciśnienie na farbę
bez użycia powietrza.
• Farba poddana ciśnieniu jest przetłaczana przez otwór dyszy pod wysokim
ciśnieniem (ciśnienie zawiera się w zależności od rodzaju pompy w granicach 200 do
500bar)
• Proces ten rozpyla farbę w strumień o wymuszonej przez dyszę szerokości i
prędkości przepływu (podobnie, jak po przyłożeniu palca do końcówki węża ogrodowego).
DOBÓR DYSZ
Dysze występują w wielu rozmiarach otworów, kątów strumienia natrysku oraz
dzielą się ze względu na parametry ciśnienia przy którym pracują.
Przy doborze dyszy musimy mieć na względzie następujące czynniki:
• SZEROKOŚCI STRUMIENIA DYSZY – wielkości malowanego elementu
• WIELKOŚCI OTWORU DYSZY – szybkości malowania
• MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI POMPY – największej dyszy obsługiwanej przez
urządzenie wysokociśnieniowe
• TYPU NATRYSKIWANEJ FARBY – zakresu otworów dysz polecanych przez
producenta do nakładania konkretnej farby lub wynikających z doświadczenia
malarza zakresu tych dysz
• RODZAJU MALOWANEJ POWIERZCHNI – rodzaju materiału jego chropowatości
itp.
• ZUŻYCIA DYSZY - dysza w czasie użytkowania zmienia swoje parametry i
zazwyczaj jej otwór jest większy od nominalnego
Kąt natrysku.
SZEROKOŚĆ STRUMIENIA oznaczona na dyszy pierwszą cyfrą, uwzględnia kąt
natryskiwania gdy dyszę trzymamy w odległości 30 cm od malowanej powierzchni.
Kąty dysz oznaczane są jedną cyfrą.
Na rysunku poniżej przykładowa dysza o kącie natrysku 40°
Przykład: jeśli cecha dyszy zaczyna się od cyfry 1 – kąt natrysku to 10°, jeśli cecha ta
zaczyna się od cyfry 5 – kąt natrysku to 50°.
Obliczanie szerokości strumienia przy odległości dyszy od malowanego przedmiotu – 30
cm dla przypadku w którym cecha zaczyna się od cyfry 5: odpowiada to kątowi 50°.
Aby uzyskać szerokość strumienia, należy pomnożyć wartość kąta przez 5:
5 x 5 = 25 cm szerokości strumienia.
Obliczanie szerokości strumienia przy odległości dyszy od malowanego przedmiotu – 30
cm dla przypadku w którym cecha zaczyna się od cyfry 8: odpowiada to kątowi 80°.
Aby uzyskać szerokość strumienia, należy pomnożyć wartość kąta przez 5:
5 x 8 = 40 cm szerokości strumienia.
Ważne: Im szerszy jest strumień dyszy, tym szybciej można pomalować powierzchnię. Szerszy natrysk
znacznie poprawia wydajność. Jednak szerszy natrysk trudniej jest kontrolować, a dysze do szerokiego
natrysku nie występują we wszystkich rozmiarach.
Otwór dyszy
Rzeczywista prędkość przepływu zależy od ciśnienia natrysku i właściwości
używanej farby: wyższe ciśnienie oznacza przepływ większej ilości farby.
Ciężar właściwy i lepkość farby zmieniają szybkość przepływu: przy takim samym otworze
dyszy mniej przepłynie farby ciężkiej i lepkiej niż lekkiej i pozbawionej żywic (mała
lepkość).
Wielkość otworu dyszy : określa względną ilość farby, która wypływa przez dyszę. Im
większy otwór tym więcej farby przepłynie przez dyszę.
Wielkość otworu opisana jest przez dwie ostatnie cyfry cechy dyszy np.:
Cecha 517 oznacza kąt 50° i otwór dyszy 17 w tysięcznych cala.
Na rysunku przykładowa dysza o otworze 19 tysięcznych cala.
Ze względu na to iż część producentów farb używa parametrów w jednostkach
metrycznych możemy zamienić średnicę na milimetry, w tym przypadku: 0,017 x 25,4
mm= 0,43mm gdzie wartość 25,4 jest przelicznikiem cala na milimetry.
Ważne: Ograniczeniem maksymalnego otworu dyszy jaki możemy zastosować jest używana do
natrysku maszyna. Należy pamiętać iż nie możemy użyć do natrysku dyszy z otworem większym niż
maksymalna obsługiwana przez urządzenie ponieważ przy przekroczeniu tego parametru pompa nie
utrzyma ciśnienia i nie uzyskamy efektu rozpylania farby. Dlatego im większe -mocniejsze urządzenie
jego wykorzystanie będzie bardziej uniwersalne – możemy natryskiwać farby cięższe i lepkie które
wymagają dysz z większymi otworami.
Poniższa tabela powinna w przybliżyć i pomóc w określeniu minimalnej wydajności
pompy przy określonej średnicy dyszy.
Średnica
dyszy w
calach
Średnica
dyszy w
milimetrach
Wydajność
pompy dla
dyszy w
l/min
0,007
0,18
0,20
0,009
0,23
0,30
0,011
0,28
0,50
0,013
0,33
0,70
0,015
0,38
0,90
0,017
0,43
1,20
0,019
0,48
1,50
0,021
0,53
1,80
0,023
0,58
2,20
0,025
0,64
2,50
0,027
0,69
3,00
0,029
0,74
3,40
0,031
0,79
3,90
0,033
0,84
4,40
0,035
0,89
5,00
0,037
0,94
5,60
0,039
0,99
6,20
0,041
1,04
6,80
0,043
1,09
7,50
0,045
1,14
8,20
0,047
1,19
9,00
Cal
Milimetr
Wydajność
Tabela informuje o wydajności teoretycznej pompy
niezbędnej dla danego otworu dyszy.
Tabela pozwala na przeliczenie rozmiaru dyszy z cali na
milimetry.
Ważne!!!: wydajności pomp podawane są wg. dwóch
kluczy.
1. Podaje wydajność pompy bez obciążenia to znaczy
tak jak by pompa wykorzystywana była do
przetłaczania cieczy bez obciążenia.
2. Podaje wydajność pompy pod obciążeniem to
znaczy tak aby pompa była w pracy na pełnej
mocy, przydławiona do ciśnienia około 110bar
Wydajność podawana wg klucza nr 1 jest zawsze większa
od wydajności wg klucza nr 2. (np. wydajność 4litry przy
110barach to mniej więcej 4,2 na wolnym przelewie).
Zapytaj sprzedawcę, którą wydajność podaje w swojej
ofercie.
Teoretyczne dobieranie dysz nie uwzględniające specyfiki konkretnych farb.
Ważne: Proszę pamiętać iż poniższa tabela nie może stanowić wzornika – bazuje
jedynie na średnich wymaganiach produktów.
Rodzaj natryskiwanego materiału Zakres otworów dysz
Pigmenty
007 – 009
Tusz
009 – 011
Bejce, Lakiery, Oleje
011 – 013
Emalie
011 – 015
Uretany, Epoksydy
013 – 015
Materiały wykończeniowe
007 – 013
Lateks, Akryle
015 – 019
Emulsje
017 - 021
Hydro izolatory
023 - 031
Farby wielokolorowe dla budownictwa
024 – 031
Zabezpieczenia ognioochronne
029 - 035
Elastomery
025 – 033
Szpachle akrylowe
027 - 041
ZUŻYWANIE SIĘ DYSZ.
Przyczyną zużywania się dyszy jest zjawisko tarcia cząsteczek materiału, które powoduje
z czasem zmianę średnicy i kształtu otworu dyszy.
Objawem zużycia się dyszy jest:
• zmniejszenie wachlarza
• zwiększenie otworu
• przy dyszach bardzo zużytych występowanie zjawiska tzw „rysowania” tj podawania
materiału nierównomiernie w jednym miejscu malowanego pola – taką dyszę należy
bezwzględnie wymienić.
Skutkiem zużycia dyszy jest:
• zmniejszenie szerokości malowanej powierzchni
• zwiększenie ilości farby wypływającej z dyszy
• w przypadku efektu rysowania – zniszczenie malowanej powłoki, którą trzeba
będzie usunąć i rozpocząć malowanie od nowa. Patrz rysunek poniżej
Ważne:Należy pamiętać, że używając zużytej dyszy można przekroczyć maksymalną wydajność
malowarki.
KSZTAŁT WACHLARZA W ZALEŻNOŚCI OD ODLEGŁOŚCI DYSZY OD PRZEDMIOTU
Należy pamiętać iż kształt wachlarza oraz wielkość malowanej powierzchni zmieniają się
także wraz z odległością dyszy od malowanego przedmiotu.
Na rysunku przedstawiono zależność kształtu wiązki farby od odległości.
30cm
20cm
15cm
10cm
Polecana odległość dyszy od malowanego przedmiotu powinna zawierać się w przedziale
30 do 50cm i powinna zależeć od specyfiki danej farby oraz preferencji i doświadczeń
malarza. Pamiętać należy także że zbyt duża odległość dyszy od malowanego przedmiotu
będzie przyczyną powstawania mgły malarskiej na skutek tego iż nie wszystkie cząstki
farby dolecą do malowanej powierzchni a część z nich zostanie od niej odbita.
ul.Nadarzyńska 64B
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Podobne dokumenty