program

Komentarze

Transkrypt

program
PROGRAM
Narodowe Archiwum Cyfrowe
Czerwiec 2016
PONIEDZIAŁEK 20.06.2016
10:00
Rejestracja uczestników
10:30
Przywitanie
10:45:11:00
Wystąpienie otwierające
11:00-11:30
Wydział ds. Archiwów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego i jego zadania.
11:30-12:00
Dokumentacja fotograficzna w zasobie archiwów
państwowych
Wojciech Woźniak,
Naczelny Dyrektor Archiwów
Państwowych
Hanna Staszewska,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Anna Laszuk,
Naczelna Dyrekcja Archiwów
Państwowych
12:00-12:15 Przerwa
12:15-12:45
Przygotowanie konserwatorskie materiałów fotograficznych
do procesu digitalizacji
12:45-13:15 Digitalizacja fotografii w NAC
Anna Seweryn,
Archiwum Narodowe w Krakowie
Małgorzata Kołtun,
Narodowe Archiwum Cyfrowe
13:15-14:15 Przerwa obiadowa
14:15-15:00
Digitalizacja materiałów fotograficznych w Muzeum
Historycznym miasta Krakowa
15:00-15:30 Fotografia w procesie digitalizacji rękopisów i starych druków
15:30-16:30
Kilka przykładów case study z zakresu digitalizacji
materiałów fotograficznych
Wacław Pyzik,
Muzeum Historyczne Miasta
Krakowa
Marcin Szala,
Biblioteka Uniwersytetu
Wrocławskiego
Bolesław Rassalski,
Archiwum Państwowe w
Bydgoszczy
NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE · www.nac.gov.pl · ul. Hankiewicza 1 · 02-103 Warszawa · tel./fax +48 22 822 25 32
WTOREK 21.06.2016
10:00
Przywitanie
10:15:11:00
Kryteria doboru narzędzi w Pracowni Digitalizacji Obrazowej
Muzeum Historii Fotografii w Krakowie
Dokumentacja fotograficzna w aktowych materiałach
11:00-11:45 archiwalnych. Problemy jej digitalizacji, ewidencji oraz
zarządzania kopiami cyfrowymi
Wojciech Staszkiewicz,
Muzeum Historii Fotografii w
Krakowie
Michał Zawada,
Marcin Buczek,
Archiwum Państwowe w Lublinie
11:45-12:00 Przerwa
12:00-12:30 Projekt “Długie życie fotografii”
Karolina Puchała-Rojek,
Fundacja Archeologia Fotografii
Prawo autorskie, jako kryterium digitalizacji materiałów
archiwalnych oraz zasady ich udostępniania na podstawie
12:30-13:00
przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji
sektora publicznego
Henryk Niestrój,
Narodowe Archiwum Cyfrowe
13:00-14:00 Przerwa obiadowa
14:00-14:30
Inwentaryzacja fotografii w Zintegrowanym Systemie
Informacji Archiwalnej
14:30-15:00 Metody identyfikacji fotografii na podstawie skanów
15:00
Magdalena Hartwig,
Narodowe Archiwum Cyfrowe
Łukasz Karolewski,
Narodowe Archiwum Cyfrowe
Zakończenie
NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE · www.nac.gov.pl · ul. Hankiewicza 1 · 02-103 Warszawa · tel./fax +48 22 822 25 32