Sprawozdanie za rok 2012 - PDF

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie za rok 2012 - PDF
SPRAWOZDANIE-KOREKTA WÓJTA,
BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA
Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
ZA 2012 ROK
ADRESAT1)
1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO
2) WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA WE
WROCŁAWIU
I. NAZWA GMINY (MIASTA)
GMINA KOBIERZYCE
II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH
Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH2) ORAZ SPOSOBIE ICH
ZAGOSPODAROWANIA3)
Nazwa i adres
Sposób
instalacji,
Kod
Rodzaj
Masa odebranych
zagospodarowania6)
do której zostały
odebranych
odebranych
odpadów
odebranych
przekazane
odpadów
odpadów
komunalnych5)
odpadów
odpady
komunalnych4) komunalnych4)
[Mg]
komunalnych
komunalne
Chemeko -System
Sp. z o.o.
Zakład Utylizacji,
Recyklingu,
Przerobu i
Unieszkodliwiania
Odpadów
Komunalnych i
Przemysłowych,
ul. Jerzmanowska 46,
54-519 Wrocław
Chemeko-System
Sp. z o.o.
Zakład Utylizacji,
Recyklingu,
Przerobu i
Unieszkodliwiania
Odpadów
Komunalnych i
Przemysłowych
w Rudnej Wielkiej,
56-210 Wąsosz
200301
170203
170904
2863,2
R14/R15
0,3
R15
14,0
D5/odzysk R14
200307
Odpady
wielkogabarytowe
11,4
R15
200301
Niesegregowane
(zmieszane)
odpady komunalne
12,7
R14/R15
0,1
R15, wg informacji
uzyskanej od ChemekoSystem Sp. z o.o. odpad
magazynowany na
terenie zakładu (Zebrano
w celu uzbierania partii
transportowej)
150102
191209
191212
200307
Przedsiębiorstwo
Utylizacji Odpadów
Sp. z o.o. Zawiszów
Niesegregowane
(zmieszane)
odpady komunalne
Tworzywa
sztuczne
Zmieszane odpady
z budowy,
remontów i
demontażu inne niż
wymienione w
170901, 170902 i
170903
200301
Opakowania z
tworzyw
sztucznych
Minerały (w tym
piasek, kamienie)
Inne odpady (w
tym zmieszane
substancje i
przedmioty) z
mechanicznej
obróbki odpadów
Odpady
wielkogabarytowe
1,8
D5
7,19
R15
1,4
R15
Niesegregowane
(zmieszane)
odpady komunalne
1481,9
R15
5, 58-100 Świdnica
200301
Sortownia odpadów
zmieszanych i
selektywnej zbiórki
WPO ALBA SA ul.
Szczecińska 5,
Wrocław
200301
Zakład
Gospodarowania
Gać Sp. z o.o. Gać
nr 90, 55-200 Oława
200301
Ekologiczne
Centrum Utylizacji
Sp. z o.o. Rusko 66,
58-120 Jaroszów
Zakład Gospodarki
Komunalnej Pl.
Piłsudskiego 1,
55-100 Trzebnica
Veolia Usługi dla
Środowiska
Recykling Sp. z o.o.
ul. Szobiszowicka 1,
44-100 Gliwice
Veolia Usługi dla
Środowiska
Recykling Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 22,
Wrocław
Spółdzielnia Pracy
SURMET, ul.
Krakowska 127, 50428 Wrocław
150102
200307
200203
Niesegregowane
(zmieszane)
odpady komunalne
Opakowania z
tworzyw
sztucznych
Odpady
wielkogabarytowe
Niesegregowane
(zmieszane)
odpady komunalne
Inne odpady nie
ulegające
biodegradacji
0,6
D5
797,9
R15
5,6
R15
38,3
R15
294,1
R15
5,5
D5
200301
Niesegregowane
(zmieszane)
odpady komunalne
1042,6
R15
191212
Inne odpady (w
tym zmieszane
substancje i
przedmioty) z
mechanicznej
obróbki odpadów
inne niż
wymienione w
1912111
163,0
D5
200301
Niesegregowane
(zmieszane)
odpady komunalne
0,1
D5
4,3
R14
1,6
R15
9,2
R14
6,7
R3, recykling
materiałowy
0,9
R13
1,3
R13
0,9
R5
32,0
R15
1,5
R14, Recykling
materiałowy
1,6
R14, Recykling
materiałowy
150102
150106
150107
150102
150102
150107
„Bal” Rafał Bal, ul.
Niegolewskich 5, 42700 Lubliniec
150102
P.R.O.I.P. Zawiszów
5, 58-100 Świdnica
150102
PHU Bartek
Proszkowice ul.
Mietkowska 2, 55081 Mietków
Paper Met Recykling
Sp. z o.o. ul.
Rogowska 24/9, 54440 Wrocław
Niesegregowane
(zmieszane)
odpady komunalne
150102
150102
Opakowania z
tworzyw
sztucznych
Zmieszane odpady
opakowaniowe
Opakowania ze
szkła
Opakowania z
tworzyw
sztucznych
Opakowania z
tworzyw
sztucznych
Opakowania ze
szkła
Opakowania z
tworzyw
sztucznych
Opakowania z
tworzyw
sztucznych
Opakowania z
tworzyw
sztucznych
Opakowania z
tworzyw
sztucznych
Euro-Wtór Kamila
Kogut ul. Polna 14,
Prusice
150107
Opakowania ze
szkła
0,3
R13
150102
Opakowania z
tworzyw
sztucznych
749,9
R14/R3
Opakowania ze
szkła
4,4
R5, recykling
materiałowy
szkło
2,8
R5, recykling
materiałowy
130,9
R15
7,00
R15
21,3
R15
73,8
R14
91,7
R14
4,0
R14
20,0
R14
20,0
R14
3,0
R14
0,5
R14/R15
14,0
R15
4,7
R14, Odpad zebrany
150107
SURWIL Sp. z o.o.,
Poznańska 35,
Sieraków
Biosystem SA
Ul. Wodna 4, 30-556
Kraków
ALBA Ekoplus Sp. z
o.o. ul.
Starocmentarna 2,
41-300 Dąbrowa
Górnicza
200102
150107
200136
150107
200202
170201
drewno
170107
200202
170101
B.A.J.S. s.c.
Kopalnia Piasku
Babik B & Iskra Z. ul.
Kwiatowa 5, Źródła
55-330 Miękinia
SILVA ul. Wojska
Polskiego 3, Mielec
Przedsiębiorstwo
Handlowo
Produkcyjne
Przemysław Olejnik
Wąbiewo 26 64-061
Kamieniec
Remondis sp. z o.o.
Mirosławice, ul.
Lotnicza 10, 55-050
Sobótka
Opakowania ze
szkła
Odpady betonu
oraz gruz
betonowy z
rozbiórek i
remontów
Zmieszane odpady
z betonu, gruzu
ceglanego,
odpadowych
materiałów
ceramicznych
Ziemia i gleba
Odpady betonu
oraz gruz
betonowy z
rozbiórek i
remontów
Zmieszane odpady
z betonu, gruzu
ceglanego,
odpadowych
materiałów
ceramicznych
Ziemia i gleba
170101
Gospodarstwo Rolne
P.H.U. Z. Matkowski
i M. Kaszuwara
sp. jawna 55-330
Radakowice 18
Opakowania ze
szkła
Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne
170107
170904
170904
Zmieszane odpady
z budowy,
remontów i
demontażu inne niż
wymienione w
170901, 170902 i
170903
Zmieszane odpady
z budowy,
remontów i
demontażu inne niż
wymienione w
170901, 170902 i
170903
SITA ZACHÓD Sp. z
o.o. ul.
Jerzmanowska 13,
Wrocław,
składowisko
Kartowice
Elektorecykling
Bartosz Kubicki, ul.
Kolejowa 36, 64-300
Nowy Tomyśl
170904
Zmieszane odpady
z budowy,
remontów i
demontażu inne niż
wymienione w
170901, 170902 i
170903
36,7
D5
200136
Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne
7,8
R15
Odpady
wielkogabarytowe
4,8
R15
200307
MP2 Sp. z o.o.
Ul. Szczecińska 5,
54-517 Wrocław
Przedsiębiorstwo
Techniki Sanitarnej
ALBA Sp. z o.o. ul.
Bytkowska 15, 41503 Chrzanów
150104
Opakowania z
metali
4,2
R15
EUROSCRAP Sp. z
o.o. ul. Rybacka 11,
45-003 Opole
150104
Opakowania z
metali
1,2
R15
„Polcopper” Sp. z
o.o. ul. Braniborska
4, Wrocław
150104
Opakowania z
metali
0,4
R15
150104
Opakowania z
metali
0,1
R15
191212
Inne odpady (w
tym zmieszane
substancje i
przedmioty) z
mechanicznej
obróbki odpadów
inne niż
wymienione w
1912111
11,8
R3
Alba Trading CEE
Sp. z o.o. ul. Prosta
36, 53-508 Wrocław
150102
Opakowania z
tworzyw
sztucznych
1,2
R15
Miks-Eko Ryszard
Michalewski ul.
Okulickiego 4a/1, 55100 Trzebnica
150102
Opakowania z
tworzyw
sztucznych
0,8
R15
191212
Inne odpady (w
tym zmieszane
substancje i
przedmioty) z
mechanicznej
obróbki odpadów
inne niż
wymienione w
1912111
161,7
R3
Przedsiębiorstwo
HandlowoProdukcyjne
Przemysław Olejnik
Wąbiewo 26, 64-061
Kamieniec
EkoPartner Lubin
Sp. z o.o. ul. Zielona
1, 59-300 Lubin
Kozera Sp. z o.o.
Ul. Strzelecka 15,
46-146
Domaszowice
191212
SITA Zachód Sp. z
o.o. Kartowice 37,
67-300 Szprotawa
191212
VIVENA –NATURA
Sp. z o.o. ul. ul.
Wrocławska 68
59-230 Prochowice
191212
Merta&Merta Sp. z
o.o. ul.
Jerzmanowska 4-6,
54-519 Wrocław
191212
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Odpadami Mundo
Sp. z o.o. ul. Zielona
1, 59-300 Lubin
191212
Instalacja do
produkcji paliwa
alternatywnego EBS,
WPO ALBA SA ul.
Szczecińska 5,
Wrocław
191212
Inne odpady (w
tym zmieszane
substancje i
przedmioty) z
mechanicznej
obróbki odpadów
inne niż
wymienione w
1912111
Inne odpady (w
tym zmieszane
substancje i
przedmioty) z
mechanicznej
obróbki odpadów
inne niż
wymienione w
1912111
Inne odpady (w
tym zmieszane
substancje i
przedmioty) z
mechanicznej
obróbki odpadów
inne niż
wymienione w
1912111
Inne odpady (w
tym zmieszane
substancje i
przedmioty) z
mechanicznej
obróbki odpadów
inne niż
wymienione w
1912111
Inne odpady (w
tym zmieszane
substancje i
przedmioty) z
mechanicznej
obróbki odpadów
inne niż
wymienione w
1912111
Inne odpady (w
tym zmieszane
substancje i
przedmioty) z
mechanicznej
obróbki odpadów
inne niż
wymienione w
1912111
25,3
R3
3,3
R3
25,5
R3
19,5
R3
25,5
D5
79,6
R15
Masa odebranych
odpadów o kodzie
20 03 015)
[Mg]
Masa odpadów
o kodzie 20 03 01
poddanych
składowaniu5)
[Mg]
Masa odpadów
o kodzie 20 03 01
poddanych innym niż
składowanie procesom
przetwarzania5)
[Mg]
Odebranych z obszarów
miejskich
0
0
0
Odebranych z obszarów
wiejskich
6493,1
0,7
6492,4
Liczba
punktów
selektywnego
zbierania
odpadów komunalnych, funkcjonujących na
terenie gminy
Kod zebranych
odpadów
komunalnych4)
Nazwa i adres punktu
0
Masa zebranych
odpadów
komunalnych5)
[Mg]
Rodzaj zebranych
odpadów
komunalnych4)
III.
INFORMACJA
O
MASIE
ODPADÓW
BIODEGRADACJI7)
Łączna masa selektywnie odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
5)
biodegradacji [Mg]
KOMUNALNYCH
ULEGAJĄCYCH
1265,4
a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów
Nazwa i adres
składowiska, na które
przekazano odpady
komunalne ulegające
biodegradacji
Kod
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji4)
Rodzaj
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji4)
Masa odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazanych do
składowania na składowisku
odpadów5)
[Mg]
0
b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów
Nazwa i adres
instalacji,
do której
przekazano
odpady
komunalne
ulegające
biodegradacji
WPO ALBA SA ul.
Góralska 46,
Wrocław
Masa odpadów
Sposób
komunalnych
zagospodarowania8)
ulegających
odpadów
biodegradacji
komunalnych
nieprzekazanych
ulegających
do składowania
biodegradacji
na składowiska
nieprzekazanych do
5)
odpadów
składowania na
[Mg]
składowiska odpadów
Kod
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji4)
Rodzaj
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji4)
150101
Opakowania z
papieru i tektury
1,8
R15, recykling materiałowy
200101
Papier i tektura
4,4
R15, recykling materiałowy
ZURPiUOKiP
Chemeko-System
Sp. z o.o. w Rudnej
Wielkiej
150101
Opakowania z
papieru i tektury
0,2
wg informacji uzyskanej od
Chemeko-System Sp. z
o.o. odpad
magazynowany na terenie
zakładu- dalej recykling
materiałowy
Stena Recykling Sp.
z o.o. w Pustkowie
Żurawskim, ul.
Kolejowa 11
150101
Opakowania z
papieru i tektury
70,1
recykling materiałowy
150101
Opakowania z
papieru i tektury
1,1
recykling materiałowy,
Odzysk w procesie R13
200101
Papier i tektura
0,2
R13, recykling materiałowy
Spółdzielnia Pracy
SURMET, ul.
Krakowska 127, 50428 Wrocław
Veolia Usługi dla
Środowiska
Recykling Sp. z o.o.
ul. Szobiszowicka 1,
44-100 Gliwice
Veolia Usługi dla
Środowiska
Recykling Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 22,
Wrocław
Stora Enso Zakład
Odzysku o przerobu
Surowców Wtórnych
ul. B Krzywoustego
74, 51-166 Wrocław
Stora Enso Poland
SA ul. Armii Wojska
Polskiego 21, 07401 Ostrołęka
STALMET Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 18,
Pietrzykowice
STALMET Sp. z o.o.
ul. Legnicka 14,
Kunice
Euro-Wtór Kamila
Kogut, ul. Polna 14,
55-110 Prusice
WPT Polska
Sp.zo.o. Sp.k. ul.
Łąkoszyńska 127,
Kutno
Silva Sp. z.o.o. ul.
Wojska Polskiego 3,
Mielec
PW APIS sp.j. H.A.
Fijałkowski, P.
Bloch; 87-860
Chodecz, ul. Kaliska
11, Papiernia
Bystrzyca
ZPPA Górażdże
Kamienna 11, 47316 Górażdże
150101
Opakowania z
papieru i tektury
3,4
recykling materiałowy,
Odzysk w procesie R14
150101
Opakowania z
papieru i tektury
13,1
R3, recykling materiałowy
150101
Opakowania z
papieru i tektury
0,1
recykling materiałowy,
Odzysk w procesie R3
150101
Opakowania z
papieru i tektury
1,8
recykling materiałowy
150101
Opakowania z
papieru i tektury
38,5
Odzysk w procesie R,
recykling materiałowy
150101
Opakowania z
papieru i tektury
657,1
recykling materiałowy,
Odzysk w procesie R3
150101
Opakowania z
papieru i tektury
31,3
recykling materiałowy,
Odzysk w procesie R3
150101
Opakowania z
papieru i tektury
40,5
recykling materiałowy,
Odzysk w procesie R3
150103
Opakowania z
drewna
380,8
recykling materiałowy,
Odzysk w procesie R14
200101
Papier i tektura
0,4
R3, recykling materiałowy
200101
Papier i tektura
9,1
R13/R15, recykling
materiałowy
SILVA ul. Wojska
Polskiego 3, Mielec
200138
Drewno inne niż
wymienione w
200137
1,1
R14/R15, recykling
materiałowy
Zakład
Gospodarowania
Odpadami Gac Sp.
z o.o. Gac nr 90, 55200 Oława
200201
Odpady ulegające
biodegradacji
4,2
D8, obróbka biologiczna
150101
Opakowania z
papieru i tektury
4,8
R15, recykling materiałowy
200101
Papier i tektura
1,4
R15, recykling materiałowy
Alba Trading CEE
Sp. z o.o. ul. Prosta
36, 53-508 Wrocław
IV. OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH
ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA9)
0,06%
Uwaga! Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania obliczony został tylko na podstawie masy zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 200301
zebranych na obszarze gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania. W 2012 r. praktycznie nie
było w regionie instalacji, w której prowadzone byłoby mechaniczno-biologiczne przetwarzanie (MBP) zmieszanych
odpadów komunalnych (wg informacji uzyskanej od RIPOK-u Chemeko-System Sp. z o.o. w Rudnej Wielkiej MBP
uruchomiana została dopiero w listopadzie 2012 r. ); w/w RIPOK nie podał danych o ilości masy odpadów
powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 191212 nie
spełniających wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach przekazanych do składowania. Z uwagi na powyższe nie możliwe jest wyliczenie
poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w
oparciu o MBR.
V. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA
NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI,
TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA10) ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY
Łączna masa
Masa
Rodzaj
Masa odpadów
Kod odebranych
odebranych
odpadów
odebranych
przygotowanych do
odpadów
odpadów
poddanych
odpadów
ponownego użycia5)
4)
5)
5)
komunalnych
komunalnych
recyklingowi
komunalnych4)
[Mg]
[Mg]
[Mg]
150101
Opakowania z
papieru i tektury
863,8
150102
Opakowania z
tworzyw sztucznych
805,5
150104
Opakowania z metali
5,9
863,6
Uwaga! wg
informacji
uzyskanej od
ChemekoSystem Sp. z
o.o. odpad w
ilości 0,2 Mg
magazynowany
na terenie
zakładu
805,4
Uwaga! wg
informacji
uzyskanej od
ChemekoSystem Sp. z
o.o. odpad w
ilości 0,1 Mg
magazynowany
na terenie
zakładu
5,9
150106
zmieszane odpady
opakowaniowe
1,6
1,6
150107
Opakowania z szkła
167,4
167,4
200101
Papier i tektura
15,5
15,5
200102
Szkło
2,8
2,8
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia następujących frakcji
103,6 %
odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła11) [%]
VI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU
INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH
I ROZBIÓRKOWYCH12) Z ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW
KOMUNALNYCH
Kod
odebranych
odpadów4)
Rodzaj
odebranych
odpadów4)
170101
Odpady betonu
oraz gruz
betonowy z
rozbiórek i
remontów
Zmieszane
odpady z
betonu, gruzu
ceglanego,
odpadowych
materiałów
ceramicznych
drewno
170107
170201
Masa
odpadów
poddanych
recyklingowi5)
[Mg]
Łączna masa
odebranych
odpadów5)
[Mg]
Masa odpadów
przygotowanych
do ponownego
użycia5)
[Mg]
Masa
odpadów
poddanych
odzyskowi
innymi
metodami
niż
recykling
i ponowne
użycie5)
[Mg]
93,8
93,8
111,7
111,7
0,5
0,5
0,3
170203
Tworzywa
sztuczne
0,3
170904
Zmieszane
odpady z
budowy,
remontów i
demontażu inne
niż wymienione
w 170901,
170902 i 170903
69,4
8,4
16,2
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi
83,75%
metodami innych niż niebezpieczne odpadów
11)
budowlanych i rozbiórkowych [%]
VII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE
ODPADY KOMUNALNE
4717
VIII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY ZBIERAJĄ ODPADY
KOMUNALNE W SPOSÓB NIEZGODNY Z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY14)
0
IX. RODZAJ I ILOŚĆ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY
Rodzaj odebranych z obszaru gminy
nieczystości ciekłych13)
Ilość odebranych z obszaru gminy
nieczystości ciekłych5)
[m3]
Ścieki bytowe
9819,4
Ścieki komunalne
999
X. DODATKOWE UWAGI
XI. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE
Imię
Nazwisko
Elżbieta
Telefon służbowy15)
Faks służbowy15)
71/3698211
Data
71/3111252
[email protected]
15)
Podpis i pieczątka wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
Nawrocka
E-mail służbowy15)
18.07.2013 r.
O b j a ś n i e n i a:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Należy wpisać właściwego ze względu na położenie gminy marszałka województwa oraz
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
Z wyłączeniem selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji.
Jeżeli podmioty odbierające odpady komunalne, prowadzące działalność na terenie gminy
prowadzą segregację odebranych odpadów komunalnych w sortowniach niebędących częścią
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, to w części tej powinny również
zostać uwzględnione pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione
w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.
1243, z późn. zm.) oraz procesy unieszkodliwiania odpadów, wymienione w załączniku nr 6 do tej
ustawy.
Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, ex 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
z włókien naturalnych, 20 01 01, 20 01 08, ex 20 01 10 Odzież z włókien naturalnych, ex 20 01 11
Tekstylia z włókien naturalnych, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji rozumie się:
kompostowanie, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie, fermentację, inne biologiczne procesy
przekształcania, termiczne przekształcanie odpadów, recykling materiałowy, przekazanie osobom
fizycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 257).
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania oblicza się zgodnie przepisami wydanymi na podstawie z art. 3c ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).
10)
11)
12)
13)
14)
15)
Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01,
20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów.
Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oblicza się
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Należy uwzględnić odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02,
17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07,
17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 inne niż niebezpieczne odpady
budowlane i rozbiórkowe, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września
2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
Przez rodzaj odebranych nieczystości ciekłych rozumie się: ścieki bytowe, ścieki komunalne oraz
ścieki przemysłowe, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r.
poz. 145).
W szczególności niedopełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Jeżeli posiada.

Podobne dokumenty