Program IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Komentarze

Transkrypt

Program IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Program IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Niewygodne dla władzy”.
Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich
od wieku XIX do czasów współczesnych
Toruń, 23–24 października 2014 r.
(organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK,
miejsce obrad: Collegium Humanisticum, ul. W. Bojarskiego 1)
I dzień – 23 października 2014 roku
08.00–09.00 – rejestracja uczestników
09.00–09.30 – rozpoczęcie konferencji
Obrady plenarne
09.30–09.50 – dr Henryk Bałabuch (UMCS), Pozainstytucjonalne formy cenzury XIXwiecznej – próba konceptualizacji obszaru badawczego
09.50–10.10 – prof. dr hab. Grażyna Gzella (UMK), Procesy prasowe redaktorów „Gazety
Toruńskiej“ (1867-1914)
10.10–10.30 – dr hab. Grażyna Wrona (UP Kraków), Dozwolona krytyka dziennikarska czy
występek? Redaktorzy czasopism krakowskich wobec konfiskat prasowych (1918–1939)
10.30–10.50 – dr hab. Małgorzata Korczyńska-Derkacz (Uwr.), Wytyczne Sekretariatu KC
PPR w sprawie działalności spółdzielni wydawniczych „Czytelnik” i „Książka” (1947/1948)
10.50–11.20 – przerwa na kawę
Obrady plenarne
11.20–11.40 – dr hab. Beata Konopska (Inst. Geodezji i Kartografii Warszawa), Cenzura
wojskowa wobec treści map przeznaczonych dla społeczeństwa okresu PRL
11.40–12.00 – dr hab. Piotr Nowak (UAM), Matura ’83 a perlustracja korespondencji w PRL
12.00–12.20 – dr hab. Katarzyna Tałuć (UŚ), Niezależna polska prasa młodzieżowa lat 80.
XX w. – czasopisma Międzyszkolnego Komitetu Oporu
12.20–12.40 – dr Kamila Kamińska (UW), Ostatnie miesiące cenzury w PRL (1989–1990)
12.40–13.00 – dyskusja
13.00–14.30 – obiad
Obrady w sekcjach
Sekcja I
14.30–14.50 – prof. dr hab. Jacek Gzella (UMK), Władysława Studnickiego kłopoty z cenzurą
w 1907 roku
14.50–15.10 – mgr Marcin Żynda (UMK), Skonfiskowany „List Gazety Grudziądzkiej” z 1933
roku jako przykład próby poinformowania czytelników o funkcjonowaniu cenzury
15.10–15.30 – mgr Piotr Rudera (UMK), Kontrola słowa w czasopismach satyrycznych
Pomorza w dwudziestoleciu międzywojennym
15.30–16.00 – przerwa na kawę
16.00 – wznowienie obrad
16.00–16.20 – dr hab. Agnieszka Cieślikowa (Inst. Historii PAN Warszawa), „Kurier
Wołyński” w starciu z wojewodą Józewskim 1937–1938
16.20–16.40 – prof. dr hab. Krzysztof Woźniakowski (UP Kraków), „Z notatnika cenzora
obozowego”: cykl felietonów satyrycznych uchodźczych budapeszteńskich „Wieści Polskich”
(sierpień 1943–styczeń 1944)
16.40–17.10 – dyskusja
18.00 – uroczysta kolacja
Sekcja II
14.30–14.50 – dr Marta Pękalska (ZN im. Ossolińskich Wrocław), „Wstępy muszą być nowe”
– spory Wydawnictwa Ossolineum i cenzury o pierwsze powojenne edycje dawnych tomów
serii „Biblioteka Narodowa”
14.50–15.10 – dr hab. Robert Degen (UMK), „Inwentarze dóbr biskupstwa chełmińskiego”. O
procesie wydawniczym źródeł historycznych w latach 50. XX wieku i jego ograniczeniach
15.10–15.30 – dr Dorota Degen (UMK), Kunktatorstwo i półśrodki. Wydawnictwa
zaniechane jako element polityki wydawniczej lat 50. XX w.
15.30–16.00 – przerwa na kawę
16.00 – wznowienie obrad
16.00–16.20 – dr Adam Ruta (UP Kraków), Cenzura wobec krakowskich gazet codziennych
lat 60. XX wieku (na przykładzie „Echa Krakowa”)
16.20–16.40 – dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (UJK Kielce), Problemy polskiej
emigracji poddane cenzurze w prasie krajowej i na obczyźnie
16.40–17.10 – dyskusja
18.00 – uroczysta kolacja
II dzień – 24 października 2014 roku
09.00–09.20 – dr Marlena Jabłońska (UMK), „A akta zniszczyć”. Brakowanie akt SB jako
ograniczenie współczesnych możliwości badawczych
09.20–09.40 – dr Ireneusz Bieniecki (Akad. Pomorska Słupsk), Działalność kulturalnooświatowa i jej wpływ na kształtowanie poglądów żołnierzy zasadniczej służby wojskowej
jednostek ochraniających granice PRL w latach 1965–1991
09.40–10.00 – dr Barbara Centek (UMK), Źródła do dziejów „Spotkań” (1977–1988) w
zasobach IPN
10.00–10.20 – dr Magdalena Rzadkowolska (UŁ), Agata Walczak-Niewiadomska (UŁ),
Ludzie książki kontra władza. Zaangażowanie w drugi obieg wydawniczy (według materiałów
zebranych do „Słownika pracowników książki polskiej”)
10.20–10.40 przerwa na kawę
10.40 – wznowienie obrad
10.40–11.00 – dr Grzegorz Nieć (UP Kraków), mgr Paweł Podniesiński (UW), Druki zakazane
i bezdebitowe jako atrakcja bibliofilska (na polskich aukcjach antykwarycznych lat 1994–
2014 i w bieżącej ofercie rynku)
11.00–11.20 – dr Tomasz Marciniak, Komiksu igraszki z Mysią
11.20–11.40 – dr Adam Górski (UJK Kielce), Cenzura prewencyjna na tle obecnej regulacji
prawnej
11.40–12.00 – dyskusja
12.00–12.20 – zakończenie obrad
12.20–13.00 – obiad

Podobne dokumenty