1 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w

Komentarze

Transkrypt

1 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Toruniu
Dariusz Filipiak
Kancelaria Komornicza w Toruniu
87-100 Toruń Ślusarska 4
tel. 56 475 44 82 Fax 56 4754585
e-mail: [email protected]
www.komorniktorun.eu
Km 952/14
#AF *0020000106035*/0419/
Toruń, dnia 18-08-2014
Sz P
.
*0020000106035*
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Filipiak podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 18-09-2014r. o godz. 09:00 pod adresem Wojnowo 47 woj. kuj-pomorskie
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości tarcicy drewnianej
należących do dłużnika i składających się z:
____________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości
Ilość
Wartość szacunkowa
Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. Tarcica Dąb stos I
3, 479 m3
7 275,00*)
5 456,25
2. Tarcica Dąb stos II
3,159 m3
6 605,00*)
4 953,75
3. Tarcica Dąb stos III
2, 000 m3
4 182,00*)
3 136,50
4. Tarcica Dąb stos IV
2,248 m3
4 700,00*)
3 525,00
5. Tarcica Dąb stos V
2,617 m3
5 472,00*)
4 104,00
6. Tarcica Dąb stos VI
2,102 m3
4 395,00*)
3 296,25
7. Tarcica stos VII dąb i jesion
0,846 m3
1379,47 *)
1034,61
8. Tarcica stos VIII dąb i jesion
0,764 m3
1442,00 *)
1081,50
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania
wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiazany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy
oszacowania.Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym
licytantom rejkojmię zwraca się niezwłocznie.
Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak
cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabycia ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej
ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej
dnia następnego.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Aplikant komorniczy
Komornik Sądowy
Zenon Dunajski
Dariusz Filipiak
Do wiadomości: 1. a/a
1