oferta tematyczna realizowana podczas obozów

Komentarze

Transkrypt

oferta tematyczna realizowana podczas obozów
OFERTA TEMATYCZNA REALIZOWANA PODCZAS OBOZÓW
SZKOLENIOWYCH DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA
NARODOWEGO I WEWNĘTRZNEGO
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów oraz aby urozmaicić program
nauczania mamy zaszczyt przedstawić Państwu ofertę programową obozów szkoleniowych
realizowanych w terenie. Obozy skierowane są w głównej mierze do studentów
Bezpieczeństwa Narodowego i Wewnętrznego chcących podnieść swoje kwalifikacje
praktyczne oraz przeżyć niezapomnianą przygodę. Dni szkoleniowe możemy dowolnie
komponować w zależności od preferencji grupy szkoleniowej. Z uwagi na specyfikę zajęć oraz
bezpieczeństwo, grupy szkoleniowe mogą oscylować od 20 do 24 osób.
1 dzień
A). Szkolenie wspinaczkowe :
- szkolenie podstawowe, które przygotowuje do wspinania się w rejonach skałkowych,
nie mających charakteru wysokogórskiego. Daje również podstawy do korzystania
z obiektów sztucznych. Zajęcia praktyczne będą przeplatane teorią. Poza skałkami
proponujemy także ćwiczenia na sztucznych ściankach wspinaczkowych, bunkrach, murkach,
drzewach itp. Zajęcia teoretyczne nie będą miały charakteru wykładów wygłaszanych w sali,
str. 1
lecz będą realizowane w inny sposób, tj. w terenie (w trakcie przerwy w ćwiczeniach
praktycznych).
Treść zajęć
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Prezentacja i omówienie sprzętu wspinaczkowego.
Teoria asekuracji.
Zjazdy na linie.
Wychodzenie po linie.
Formacje skalne (zakres podstawowy).
Niebezpieczeństwa wspinania.
Style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
Formy uprawiania wspinaczki,
Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony
przyrody.
10. - wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży;
11. - praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), podwójny
zderzakowy, półwyblinka, wyblinka, flagowy, prusik, bloker, stoper taśmowy; zwijanie
i przenoszenie liny;
12. - dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;
13. - wykorzystanie punktów naturalnych
1 dzień
B). Szkolenie wspinaczkowe (kolejny etap wtajemniczenia) :
Szkolenie podstawowe, które przygotowuje do wspinania się w rejonach skałkowych,
nie mających charakteru wysokogórskiego. Daje również podstawy do korzystania
z obiektów sztucznych. Zajęcia praktyczne będą przeplatane teorią. Poza skałkami
proponujemy także ćwiczenia na sztucznych ściankach wspinaczkowych, bunkrach, murkach,
drzewach itp. Zajęcia teoretyczne nie będą miały charakteru wykładów wygłaszanych w sali,
lecz będą realizowane w inny sposób, tj. w terenie (w trakcie przerwy w ćwiczeniach
praktycznych).
Treść zajęć
1. obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania
liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka
oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri;
2. właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych;
3. prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej,
4. przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu;
5. zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;
6. zjazd ze stanowiskiem pośrednim;
7. rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu;
8. wychodzenie po linie
str. 2
9. opuszczanie partnera na linie;
10. uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;
11. technika wspinania: wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała - pozycja
frontalna i boczna, wspinaczka statyczna i dynamiczna;
12. zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich
pokonywania;
13. przyswojenie zasad bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie
(asekuracja) bulderującego.
14. opcjonalnie: łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek
(najprostszą metodą).
1 dzień
Stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego:
Treść zajęć
1. postawy walki w "stójce " i w parterze,
2. miejsca wrażliwe na ciele człowieka,
3. poruszanie się w pozycji walki ( dystansowanie od napastnika, zejście z linii ataku ),
4. ciosy rękoma i obrona przed nimi,
5. ciosy łokciami,
6. uniki,
7. obrony rękami ( zasłony),
8. kopnięcia i obrona przed nimi,
9. sposoby sprowadzania do parteru,
10. dźwignie ( transport za pomocą dźwigni ),
11. unieruchomienia w parterze,
12. obrona przed atakiem niebezpiecznym narzędziem ( nóż, pałka, broń )
13. transportowanie osób za pomocą siły fizycznej ( chwyty transportowe, dźwignie
transportowe )
14. obezwładnienia z wykorzystaniem siły fizycznej poprzez: dźwignie, podcięcia i duszenia,
15. techniki zakładania kajdanek i sprawdzenie osoby ( w postawie stojącej, klęczącej,
w leżeniu, przy ścianie, z wykorzystaniem broni palnej)
Pałka służbowa jako środek przymusu:
1. techniki podstawowe ( techniki omiatania, uderzenia i pchnięcia, bloki, zasłony i zbicia )
2. miejsca w które dopuszcza się zadawanie uderzeń,
3. miejsca w które zabrania się zadawanie uderzeń,
4. dźwignie i chwyty transportowe z wykorzystaniem pałki wielofunkcyjnej typu tonfa,
5. odpieranie ataków na policjanta z wykorzystaniem pałki typu tonfa.
str. 3
1 dzień
Indywidualne i zespołowe umiejętności posługiwania się bronią i środkami technicznymi:
Treść zajęć
1. postawy strzeleckie
2. sposoby przemieszczania się z bronią ( zwroty z bronią )
3. sposoby poruszania się z bronią w terenie otwartym i zurbanizowanym,
4. sposoby wejścia i poruszania się z bronią ( załomy ścian, korytarze, klatki schodowe,
pomieszczenia mieszkalne, piwnice ),
5. legitymowanie osób oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas legitymowania,
Praktyczne umiejętności posługiwania się pałką teleskopową:
1. bloki i zasłony,
2. pchnięcia i uderzenia,
3. dźwignie z wykorzystaniem pałki teleskopowej,
4. odpieranie ataku z wykorzystaniem pałki,
Elementy "czerwonej taktyki"
1. podstawy udzielania pierwszej pomocy,
2. ewakuacja rannego policjanta z terenu otwartego i zurbanizowanego,
3. udzielanie pierwszej pomocy w zaciemnionych pomieszczeniach w okolicznościach
zbliżonych do realnych ( wykorzystanie broni hukowej, sygnałów dźwiękowych, krzyku
i płaczu, paniki ).
1 dzień
„Zielona taktyka” oraz sposoby walki w ręcz wykorzystywane w jednostkach specjalnych :
Treść zajęć
1. Teoria- rozpoczęcie i omówienie zajęć z tematyki n/w,
2. Postawy strzeleckie i poruszanie się z bronią, indywidualnie,
3. Poruszanie się w podstawowych szykach oraz praca zespołowa w czasie działań
bojowych i patrolowych,
4. Walka w bliskim kontakcie,
5. Posługiwanie się kompasem (busola) i mapą oraz poruszanie się w terenie zielonym
w grupie szturmowej,
6. Wykonanie zadania sprawdzającego umiejętności nabyte w czasie szkolenia (zadanie
dynamiczne w terenie),
7. Podsumowanie szkolenia.
str. 4
1 dzień
Systemy działania w trudnych sytuacjach :
Treść zajęć
1. Podstawy survivalu,
2. Psychologia przetrwania,
3. Wyposażenie survivalowe, zestawy ratownicze, noże survivalowe, narzędzia
do uprawiania survivalu,
4. Budowa schronienia survivalowego,
5. Budowa schronienia z przedmiotów improwizowanych,
6. Sposoby rozpalania ognia (krzesiwa szwedzkie, krzesiwa ratownicze, metody
improwizowane,
7. Sposoby oczyszczania wody (metody filtracji mechanicznej),
8. Sposoby nawigacji w terenie za pomocą przedmiotów terenowych,
9. Sposoby nawigacji za pomocą busoli i kompasów,
1 dzień (zajęcia prowadzone nocą)
Systemy działania w trudnych sytuacjach :
Treść zajęć
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sposoby poruszania się nocą w trudnym terenie,
Łamanie tropu,
Indywidualna technika przemieszczania w terenie,
Maskowanie,
Zasady pełnienia warty w nocy,
Nawigacja nocna z wykorzystaniem gwiazd,
Nocleg w terenie w warunkach improwizowanych,
Wykorzystywanie urządzeń GPS oraz analiza danych nawigacyjnych,
Techniki wzywania pomocy z wykorzystaniem sprzętu awaryjnego
oraz improwizowanego,
10. Techniki pracy narzędziami survivalowymi,
11. Techniki przyrządzania prostych posiłków w terenie
1 dzień
Wyszkolenie strzeleckie :
Treść zajęć
1). Co to jest broń strzelecka i jej podział,
str. 5
2). Postawy strzeleckie ,elementy broni,
3). Rodzaje broni ,dane taktyczno-techniczne,
4). Rodzaje amunicji i budowa,
5). Zasady strzelania i balistyka,
6). Zasady bezpieczeństwa,
7). Bojowe metody prowadzenia ognia,
8). Wyszkolenie strzeleckie z wybranych jednostek broni tj. Glock – 17, P – 83, CZ – 75,
CZ – 100, HK USP, karabinek szturmowy Colt M4, SAIGA M3(AK-103), AKMS, karabinek
szturmowy wz. 96 Beryl. (proszę o określenie rodzaju broni oraz ilości amunicji dla jednego
słuchacza)
1 dzień
Podstawy kryminalistyki :
Treść zajęć
1. Kryminalistyka– prezentacja,
Kryminalistyka – historia, pojęcia podstawowe, zakres badań,
Taktyka kryminalistyczna,
Technika kryminalistyczna,
2. Ogólna charakterystyka wszystkich dziedzin kryminalistyki będących na usługach
współczesnej policji - prezentacja,
3. Pracowania badań chemicznych,
4. Pracownia badań alkoholu we krwi,
5. Pracownia badań materiałów palnych i wybuchowych,
6. Pracownia badań mikrośladów,
7. Pracownia badań biologicznych – metoda zabezpieczania śladów biologicznych –
zajęcia praktyczne,
8. Pracownia badań dokumentów,
9. Pracownia badań mechanoskopijnych i oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów,
10. Pracownia badań broni i balistyki,
11. Pracownia badań przyczyn wypadków komunikacyjnych,
12. Pracownia badań mikroskopii elektronowej,
13. Pracownia badań osmologicznych – metoda zabezpieczania śladów osmologicznych zajęcia praktyczne,
14. Pracownia badań technik audiowizualnych i fotografii.
str. 6
1 dzień
Podstawy kryminalistyki :
Treść zajęć
1. Pracownia badań odtwarzania wyglądu osób i przedmiotów,
2. Pracownia badań elektrotechnicznych,
3. Pracownia badań daktyloskopowych - metody ujawniania i zabezpieczania śladów
daktyloskopijnych na różnych podłożach przy użycia różnego rodzaju proszków
daktyloskopijnych – zajęcia praktyczne,
4. Pracownia badań traseologicznych - metody ujawniania i zabezpieczania śladów
podeszew obuwia i środków transportu ( opon) na różnych podłożach przy użycia
różnego rodzaju folii i gipsu – zajęcia praktyczne,
5. Pracownia fonoskopii,
6. Wariograf,
7. Oględziny miejsca zdarzenia i rzeczy – teoria ( prezentacja ) i praktyczne zajęcia,
8. Pojęcie i zakres śledczego badania miejsca zdarzenia,
9. Zasady i metody dokonywania oględzin,
10. Sposób przeprowadzenia oględzin – samodzielne dokonanie oględzin
zainscenizowanego zdarzenia np. kradzieży z włamaniem i ujawnienie
i zabezpieczenie podstawowych - omówionych wcześniej śladów kryminalistycznych
- zajęcia praktyczne,
11. Szkic kryminalistyczny – samodzielne wykonanie szkicu z zainscenizowanego miejsca
zdarzenia – zajęcia praktyczne,
12. Omówienie wyników pracy- rodzaje ekspertyz kryminalistycznych i ich rola jako
dowodu w procesie sądowym,
13. Sprzęt i środki techniki kryminalistycznej – pokaz walizki kryminalistycznej.
1 dzień
„W-11” – zadanie specjalne :
Szkolenie ma na celu weryfikację wiedzy zdobytej podczas obozu. Przedstawienie wybranych
aspektów pracy rozpoznawczo-operacyjnej niezbędnych do rozwiązania zaistniałego
zdarzenia. Wykorzystanie zasad logicznego myślenia, dedukcji i wyciągania logicznych
wniosków z poczynionych ustaleń, współpraca w ramach zespołu.
Treść zajęć
str. 7
1. Wystąpienie zdarzenia – (zabójstwo, uprowadzenie osoby, rozbój z użyciem broni
etc.),
2. Wykonywanie czynności na miejscu zdarzenia – (np. ogrodzenie terenu taśmą,
zebranie i zabezpieczenie śladów, ustalenie i ewentualne rozpytanie świadków
zdarzenia),
3. Podsumowanie ustaleń i opracowanie scenariusza dalszego działania,
4. Telefon od NN osoby, która była świadkiem fragmentu zdarzenia lub widziała coś,
co wydało jej się podejrzane – umiejętne rozpytanie osoby,
5. Podążanie tropem sprawców,
6. Ustalenie świadka, który dostarczy dodatkowych informacji,
7. Podsumowanie ustaleń i opracowanie scenariusza dalszego działania,
8. Ustalenie miejsca pobytu sprawców lub miejsca, w którym sprawcy mogą się pojawić,
9. Przygotowanie zasadzki - samodzielne przygotowanie i zaplanowanie zasadzki :
wybór miejsca, określenie sił i środków, rozmieszczenie osób na miejscu, etc.),
10. Zatrzymanie sprawców (czynności związane z zatrzymaniem – przeszukanie,
zabezpieczenie dowodów, etc.).
W dniu wyjazdowym przewidziany jest uroczysty obiad oraz wręczenie certyfikatów
z przeprowadzonych szkoleń.
Uczestnicy obozu posiadają pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), nocleg, ubezpieczenie
NW, opiekę instruktorów, wyposażenie w sprzęt wspinaczkowy, sprzęt ASG oraz inne
wyposażenie potrzebne do przeprowadzenia zajęć.
Każdy uczestnik obozu musi posiadać obowiązkowe indywidualne wyposażenie :
- plecak, karimata, śpiwór lub koc, odzież do działania w trudnych warunkach terenowych
(stosowną do warunków atmosferycznych i pory roku), nóż, łyżka, widelec, menażka
oraz latarka i dodatkowe baterie.
(możemy również zorganizować transport uczestników lecz to jest dodatkowy koszt)
Kontakt tel. 793-06-00-00, email: [email protected]
str. 8