Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Komentarze

Transkrypt

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Plan studiów podyplomowych
„Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne”
Przedmiot
Lp.
Liczba godzin
Razem
Wykł.
Ćw.
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
15
10
25
Psychologia szkolna
10
15
25
Treści kształcenia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
5
5
10
Obszary kształcenia zintegrowanego
10
0
10
Cele kształcenia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejwarsztaty metodyczne
0
5
5
Podstawy kształcenia zintegrowanego
10
10
20
0
20
20
5
10
15
Podstawy prawa cywilnego i oświatowego
0
10
10
Dydaktyka szkolna, Metodyka kształcenia zintegrowanego
15
130
145
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych –
prognozowanie rozwoju dziecka
5
35
40
Emisja i higiena głosu
5
15
15
Seminarium dyplomowe -warsztat pracy badawczej nauczyciela
0
10
10
RAZEM
70
280
350
Praktyka specjalistyczna
0
60
410
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Metodyka wychowania w edukacji wczesnoszkolnej i
przedszkolnej
Diagnoza i ocena w edukacji zintegrowanej – warsztaty
metodyczne

Podobne dokumenty