relacja z finisażu 11 Biennale - Zespół szkół plastycznych w Bielsku

Komentarze

Transkrypt

relacja z finisażu 11 Biennale - Zespół szkół plastycznych w Bielsku
Sztuka jest najbardziej intensywną formą indywidualizmu jaką widział świat.
Oscar Wilde
Grand Prix
Artur Brandys
11 Ogólnopolskie Biennale
Rysunku i Malarstwa
Uczniów Szkół Średnich Plastycznych
(bez tytułu)
Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Szkół Średnich Plastycznych na trwałe stało się
tradycją Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej. Impreza ma charakter ogólnopolski a tym
samym jednym z jej celów – obok nagrodzenia i prezentacji prac najbardziej utalentowanych uczniów
– staje się integracja środowisk szkół średnich plastycznych.
Pomysłodawcą, inicjatorem i organizatorem urzeczywistnienia tej idei jest Dyrektor szkoły
Andrzej Rubinkiewicz przy wsparciu nauczycieli oraz pracowników Zespołu Szkół Plastycznych
w Bielsku-Białej i Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
Tegoroczne otwarcie wystawy pokonkursowej zostało uświetnione obecnością reprezentantów
władz miasta Bielska-Białej: Wiceprezydenta Zbigniewa Michniowskiego, Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Przemysława Drabka, naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego Jerzego
Pieszkę. Mieliśmy zaszczyt też gościć Jego Magnificencję Rektora Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie profesora Stanisława Tabisza, wizytatorów
Centrum Edukacji Artystycznej
w Warszawie panów Wojciecha Myjaka i Jerzego Sieczkę, Dyrektora zaprzyjaźnionej Państwowej
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej pana Andrzeja Kucybałę. Od pana Stanisława
Fabera, Śląskiego Kuratora Oświaty, otrzymaliśmy list z życzeniami skierowanymi do laureatów:
sukcesów artystycznych, wytrwałości w dążeniu do celów i powodzenia w życiu osobistym.
Pierwsza nagroda
Kamil Kwiatkowski
Pierwsza nagroda
Sebastian Winkler
Druga nagroda
Marcelina Sokół
Druga nagroda
Szymon Kula
Poruszenie
Garnki
Milczenie
Sfora
Trzecia nagroda
Kamila Kamczewska
Trzecia nagroda
Marta Sibielak
Wyróznienie
Sebastian Winkler
Wyróznienie
Szymon Ruszel
Martwa natura z owocami
Element w rysunku postaci
Bogdan
Wnętrz
Gośćmi szczególnie mile widzianymi, którzy przybyli, by obejrzeć prace uczniów z różnych
miast Polski, byli pan Karol Śliwka, grafik projektowy powojennej Polski, którego znaki graficzne
nadal są identyfikowane w naszej codzienności, choć nie zawsze wiemy, kto jest ich twórcą
oraz pani Irena Rączka wraz z małżonkiem, której zasługi dla szkolnictwa artystycznego szkół
średnich są powszechnie cenione, a także pan profesor Michał Kliś z Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach, artysta i przyjaciel naszej szkoły. Jednak obecność wszystkich znakomitych
i zasłużonych osób pozostałaby niezauważona, gdyby zabrakło uczniów i ich nauczycieli, którzy
przyjechali z różnych stron Polski, natomiast urzeczywistnienie całego spotkania było możliwe dzięki
pomocy i przychylności Dyrekcji Galerii Bielskiej BWA w osobie pani Agaty Smalcerz.
Część powitalna zakończyła się koncertem, w wykonaniu uczniowskiego kwartetu puzonistów
z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej, Wojciecha Prokopowicza,
Mateusza Czaji, Marka Stolarczyka, Michała Olearczyka, nad którymi opiekę artystyczną sprawuje
dr Zdzisław Stolarczyk. Zespół wykonał następujące utwory: Thomasa Morley'a Now is the month
of maying, Piraci z Karaibów w aranżacji Tomasza Stolarczyka, The Beatles Hey Jude, Ulica
Sezamkowa w aranżacji Tomasza Stolarczyka, Adante Cantabile Piotra Czajkowskiego, Something
stupid, 007 James Bond (aranżacja Bit Raiser), temat z gry Mario. Po występie kwartetu części
muzycznej dopełnił uczeń pana mgr Andrzeja Ziętka, Wojciech Glądys, utworem Vivienne Wood:
Again we say goodbye. Rozbieżności gatunkowe wybranych utworów pozwoliły przekonać się
o wysokim poziomie umiejętności muzycznych uczniów. Podczas koncertu widzowie wyraźnie
podzelili się na dwie grupy. Jedni, stojący blisko muzyków, obserwowali ich podczas gry na
instrumentach, natomiast ci stojący dalej przechadzali się po wolnej części sali wystawowej, oglądając
obrazy bez pośpiechu. Pozostając w tej drugiej grupie osób przyznaję, że koegzystencja rysunku
i malarstwa wraz z muzyką wpływa korzytstnie na ich odbiór.
Oskar Dąbrowski (bez tytułu)
Maciej Dąbrowski Postać
Katarzyna Wyrzykowska
Wyróżnienie
Filip Dueskau
Akt
Wyróżnienie
Robert Marciniak
Wyróżnienie
Marcin Walczak
Autoportret
Autoportret
Po zakończeniu części koncertowej przyszedł czas na oficjane ogłoszenie wyników konkursu,
wręczenie nagród laureatom, gratulacje i oklaski.
Autorzy prac to uczniowie V i VI klas ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, III i IV klas
liceów plastycznych oraz słuchacze policealnych szkół plastycznych. Wyboru prac dokonała komisja
profesorów z polskich uczelni artystycznych: profesorowie ASP w Katowicach pan Zbigniew Blukacz
i pan Jan Szmatloch oraz profesor Sławomir Kuszczak z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
pod przewodnictwem profesora Stanisława Tabisza, Rektora ASP w Krakowie.
Główną nagrodę komisja przyznała Arturowi Brandysowi, uczniowi klasy maturalnej ZSP
w Bielsku-Białej, za obraz prezentujący perspektywę spojrzenia gołębia na dachy bielskich kamienic
starego miasta, powstały pod opieką nauczyciela Mariusza Horeczego.
W dziedzinie malarstwa pierwszą nagrodę otrzymał Sebastian Winkler z Liceum Plastycznego
w Poznaniu za obraz pt. Garnki (nauczyciel prowadzący Andrzej Maldzis). Drugą nagrodę zdobył
Szymon Kula z ZSP w Katowicach za obraz Sfora (nauczyciel prowadzący Beata Hanslik –
Janiszewska). Trzecia nagroda przypadła Kamili Kamczewskiej z ZSP w Częstochowie za tytuł
Martwa natura z owocami (nauczyciel prowadzący Piotr Kaniecki).
W dziedzinie rysunku pierwszą nagrodę zdobył Kamil Kwiatkowski z ZSP w Dąbrowie
Górniczej za obraz Poruszenie (nauczyciel prowadzący Mariusz Wnukowski). Drugą nagrodę
przyznano Marcelinie Sokół z ZSP w Dąbrowie Górniczej za rysunek pt. Milczenie. Trzecią nagrodę
otrzymała Marta Sibielak z LP w Gliwicach za Element w rysunku postaci (nauczyciel prowadzący
Ewa Pańczyk-Hałubiec).
Wyróżnienie
Olga Skonecka
Martwa natura
Wyróżnienie
Ewa Piechocka
Wyróżnienie
Monika Pyszczyńska
Wyróżnienie
Piotr Owczarek
Postać
Postać
Stojąca
Jednak nagrodzone prace nie były jedynymi, które zyskały uznanie członków komisji.
Przydzielono też liczne wyróżnienia w obu dziedzinach.
W dziedzinie malarstwa wyróżnieni zostali:
- Filip Dueskau za Akt; ZSP w Bydgoszczy, nauczyciel prowadzący Małgorzata Maciejewska
- Monika Pyszczyńska za Postać, ZSP w Bydgoszcyz, nauczyciel prowadzący Bogusław Kuraś
- Katarzyna Wyrzykowska za Postać, ZSP w Bydgoszczy, nauczyciel prowadzący Bogusław Kuraś
- Robert Marciniak za Autoportret, ZSP w Częstochowie, nauczyciel prowadzący Piotr Kaniecki
- Julia Pilecka za Pejzaż industrialny, ZSP w Katowicach, nauczyciel Beata Hanslik-Janiszewska
- Milena Sontowska (bez tytułu), PLP w Olsztynie, nauczyciel prowadzący Ewa Plichta
- Sebastian Winkler za Bogdana, LP w Poznaniu, nauczyciel prowadzący Andrzej Maldzis
- Olga Skonecka za Martwą naturę, ZSP w Radomiu, nauczyciel Edyta Jaworska-Kowalska
- Agnieszka Ślosarczyk za Twórcę i odbiorcę, LP w ZSAP w Tarnowskich Górach, nauczyciel
prowadzący Adam Andryszczak
- Aleksandra Szymkowska za Drugie dno w kadrach mojego miasta, LP w ZSAP w Tarnowskich
Górach, nauczyciel prowadzący Adam Andryszczak.
W dziedzinie rysunku wyróżnienia otrzymali:
- Piotr Owczarek za Stojącą, ZSP w Gdyni, nauczyciel prowadzący Piotr Budziszewski
- Ewa Piechocka za Postać, LP w Gorzowie Wielkopolskim, nauczyciel prowadzący Juliusz Piechocki
- Ewa Piechocka za Rodzinę, LP w Gorzowie Wielkopolskim, nauczyciel Juliusz Piechocki
- Marcin Walczak za Autoportret, ZSP w Jarosławiu, nauczyciel prowadzący Anna Kałaman-Kucz
- Julia Pilecka za Studium postaci, ZSP w Katowicach,
nauczyciel Beata Hanslik-Janiszewska
- Michalina Mosurek za Martwą naturę, ZPSP w Krakowie, nauczyciel prowadzący Artur Kapturski
- Daniel Migacz za Bez tytułu, KLP w Nowym Sączu, nauczyciel prowadzący Wiesław Szyszka
- Oskar Dąbrowski (bez tytułu), ZPPKP w Opolu, nauczyciel prowadzący Joanna Preuhs
- Szymon Ruszel za Wnętrze ZSP w Tarnowie, nauczyciel prowadzący Magdalena Miłoś-Kuta
- Maciej Dąbrowski za Postać, POSSP we Włocławku, nauczyciel Magdalena Majeranowska
Na wystawie były prezentowane też pozostałe prace, spośród
których wytypowano te nagrodzone i wyróżnione. Należy w tym
miejscu zaznaczyć, że już samo zakwalifikowanie pracy do
pokazania na wystawie jest nobilitacją, ponieważ ekspozycja została
skomponowana ze stupięćdziesięciujeden obrazów, które uprzednio
wyselekcjonowano spośród ponad sześciu setek prac nadesłanych
z czterdziestujeden średnich szkół plastycznych.
Agnieszka Ślosarczyk
Twórca i odbiorca
Biennale Rysunku i Malarstwa to szczególna szansa dla uczniów szkół średnich, by ich prace
zostały obejrzane i wyselekcjonowane przez profesorów uczelni wyższych, co stwarza możliwość
uzyskania informacji zwrotnej o poziomie umiejętności, trendach oraz kryteriach oceniania prac
artystycznych.
Po wyjściu z Galerii BWA uczestnicy wystawy udali się do budynku szkoły, gdzie uczniowie
i nauczyciele otrzymali poczęstunek oraz możliwość zwiedzenia przestrzeni szkolnej. Wkoło toczyły
się rozmaite rozmowy, bo właśnie podczas tej mniej oficjalnej części spotkania uczestnicy mogli się
bliżej poznać, porozmawiać, wymienić opinie. W szkolnej świetlicy uczennice z klas III POSSP i I LP
poznały absolwentkę naszej szkoły, obecnie studentkę Edukacji Artystycznej w Cieszynie, która
chętnie opowiedziała o tym, czym się się teraz zajmuje i udzieliła kilku praktycznych wskazówek,
zwłaszcza zwracając uwagę na to, że warto uczestniczyć w nadarzających się projektach, by w ten
sposób stać się rozpoznawalnym na wąskim i wymagającym rynku artystycznym.
Gdy rozmowy dobiegły końca, nauczyciele przeszli do sali, w której profesor Stanisław Tabisz
odczytał referat o twórczości malarskiej, rysunkowej i sztuce witraży Stanisława Wyspiańskiego,
połączony z prezentacją multimedialną przedstawiającą obrazy, szkice i projekty artysty. Po odczycie
profesor zaproponował wysłuchanie utworu w wykonaniu Marka Grechuty pt. Śniło mi się
i pamiętam, którego tekst nawiązuje do motywów obecnych w całej twórczości Wyspiańskiego,
malarskiej i literackiej.
Pan Wyspiański kreśli pejzaż pastelami
i wywija zakrętasy wody wąsami.
Osty, maki, chabry, głogi i kąkole ja je czuję, ja je kocham, ja je wolę…
Ornamenty Akropolu i Paryża
niech się srożą pod niebiosa, ja się zniżam by wyciągnąć z tego błota grudę gliny
i ulepić z niego wrota przez jaśminy.
- Przez jaśminy? Jakie wrota? Mówże jaśniej!
- Śniło mi się, lecz pamiętam – Polska właśnie!”
Co się śniło, nic nie śniło - zawsze było
Widok zwykły z wieku na wiek zwykle miło
Pan Wyspiański zwraca kolor tej kałuży
Której zmrok najzwyklej zwykł się nużyć
Pól stulecia to już sto lat jak kałużą
Wyżłobioną na asfalcie szosy burzy
Michalina Morusek
Mkną i warczą zgrzebne wózki kolorowe
Popod Wawel gdzie pejzaże pastelowe
Były będą jak witraże i powietrze
Jest po burzy i po ostrym halnym wietrze
Były będą jak witraże i powietrze
Jest po burzy i po ostrym halnym wietrze
Gdy powietrze dziś w Krakowie spopielałe
Patrz naprawdę te pejzaże są wspaniałe
Czarne kreski z oficyny jak wirusy
W wodzie na herbatę niewidzialne fusy
Wielkie wrota wiek cywilny nowych splinów
Pozłacane złotem żyta wśród jaśminów
Przez jaśminy? Jakie wrota? Mówże jaśniej!
- Śniło mi się lecz pamiętam – Polska właśnie!”
Ewa Piechocka
Rodzina
Martwa natura
Utwór liryczny zakończył spotkanie uczestników 11 Ogólnopolskiego
Milena Sontowska
Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych,
zorganizowanego przez Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej,
a
w
szczególności
przez
Dyrektora
Zespołu
mgr
Andrzeja
Rubinkiewicza, Panią Wicedyrektor w roli Komisarza Wystawy mgr
Sabinę Staniurę, Kierownika Sekcji Przedmiotów Ogólnokształcących
mgr Szymona Kłuska oraz Panią mgr Małgorzatę Malinowską.
(bez tytułu)
Spotkanie było podbudowane dobrą atmosferą stworzoną przez gospodarzy oraz gości
przybyłych z różnych stron Polski. Dodatkowym atutem imprezy było zachowanie równowagi
pomiędzy formą i treścią. Uroczysta i skromna forma, pozbawiona przepychu, umożliwiła odbiór
treści eksponowanych obrazów, zwłaszcza podczas koncertowej części uroczystości.
Wyróżneinie
Julia Pilecka
Wyróżnienie
Daniel Migacz
Pejzaż industrialny
(bez tytyłu)
Wyróżneinie
Aleksandra Szymkowska
Wyróżneinie
Julia Pilecka
Drugie dno w kadrach mojego
miasta
Studium postaci
autor: Justyna Moruś

Podobne dokumenty