Polsko-kanadyjska wymiana handlowa w I kwartale 2016 r.

Komentarze

Transkrypt

Polsko-kanadyjska wymiana handlowa w I kwartale 2016 r.
Polsko-kanadyjska wymiana
handlowa w I kwartale 2016 r.
2016-08-17 15:52:26
2
Urząd Statystyczny Kanady oraz Ministerstwo Przemysłu Kanady przedstawiły dane dotyczące kanadyjskopolskiej wymiany handlowej po trzech miesiącach 2016 r.
Według danych kanadyjskiego głównego urzędu statystycznego Statistics Canada i kanadyjskiego federalnego
Ministerstwa Przemysłu (Industry Canada) obroty kanadyjsko-polskiej wymiany handlowej przekroczyły po trzech
miesiącach 2016 r. 660 mln dolarów kanadyjskich osiągając poziom o blisko 14% wyższy niż w I kwartale roku
poprzedniego.
Styczeń-marzec
2015 r.
(mln CAD)
Styczeń-marzec
2016 r.
(mln CAD)
Zmiana %
2015/2016
Eksport
Polski do
Kanady
474,26
517,11
9,0%
Import
Polski z
Kanady*
105,93
143,38
35,4%
Obroty
razem
580,19
660,49
13,84%
Saldo bez
reeksportu
368,33
373,73
1,47%
Reeksport
kanadyjski
17,51
68,52
291,3%
Saldo z
reeksportem
kanadyjskim
350,82
305,21
-14,94%
* Import Polski z Kanady – dane nie obejmują reeksportu kanadyjskiego.
Źródło: Statistics Canada, 24.05.2016 r.
Polski eksport do Kanady wyniósł w okresie styczeń-marzec 2016 r. 517,11 mln CAD, zaś import z Kanady do
3
Polski (nie uwzględniając kanadyjskiego reeksportu) 143,38 mln CAD. Dodatni dla Polski bilans w handlu z
Kanadą wyniósł po I kwartale br. 305,21 mln dolarów kanadyjskich (po uwzględnieniu kanadyjskiego reeksportu).
W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, eksport z Polski do Kanady wzrósł o 9,04%, a import
Polski z Kanady (bez kanadyjskiego reeksportu) zwiększył się o 35,4%.
W ujęciu miesięcznym, polski eksport do Kanady wzrósł w stosunku do miesiąca lutego o 0,3%, z wartości 183,96
mln CAD do 184,16 mln CAD w marcu br.. Miesięczna wartość polskiego importu z Kanady za marzec 2016 r.
wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 18,40%, z poziomu 47,10 mln CAD do 55,78 mln CAD.
Eksport Polski do Kanady
Polski eksport do Kanady w okresie od początku roku do końca marca 2016 r. pozostawał tradycyjnie silnie
skoncentrowany. 25 najważniejszych eksportowanych produktów (wg kodów celnych HS6) stanowiło 74,20%
wartości całości polskiego eksportu do Kanady, a 10 najważniejszych – 63,92% całości.
Najważniejszym produktem eksportowanym z Polski do Kanady w okresie styczeń-marzec były surowe skórki z
norek (kod celny HS 430110) - wartość polskiego eksportu tego towaru wyniosła w ciągu pierwszych trzech
miesięcy tego roku 148,16 mln CAD, odnotowując spadek o 4,4% w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego i stanowiąc 28,65% wartości polskiego eksportu do Kanady w tym okresie. Warto zauważyć, że
dostawy surowych skór z norek z Polski do Kanady tradycyjnie są najwyższe w początkowych miesiącach roku, w
związku z ich cyklem produkcyjnym.
Tradycyjnie silną grupę polskiego eksportu na rynek kanadyjski stanowią części i układy wykorzystywane w
przemyśle lotniczym - według listy 25 głównych towarów eksportowanych do Kanady były to towary zajmujące
kolejne 2 miejsca:
1. Części silników turboodrzutowych i silników turbośmigłowych (HS 841191) - wartość eksportu w pierwszych
trzech miesiącach 2014 r. wyniosła 80,64 mln CAD - spadek o 1,5% w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego;
2. Podwozia do samolotów i ich części (HS 880320) - wzrost o 22,2% w stosunku do Q1 2015 r., do wartości
16,83 mln CAD;
Na czwartym miejscu po trzech miesiącach 2016 r. znalazły się po wzroście 284,7% w stosunku do I kwartału
roku poprzedniego - nowe opony pneumatyczne z gumy dla samochodów w tym wyścigowych (HS 401110)
osiągając wartość eksportu na poziomie 15,07 mln CAD.
Na piątym miejscu, odnotowując 7,9% spadek w stosunku do okresu z poprzedniego roku znalazły się Części
turbin gazowych (HS 841199) osiągając eksport na poziomie 13,80 mln CAD.
Na szóstej pozycji również znalazły się Części sprzętu lub układów przenoszenia napędu (HS 848390) - wartość
eksportu po 3 miesiącach 2016 r. wyniosła 13,57 mln CAD - spadek o 14,6%;
Na siódmym miejscu po trzech miesiącach 2016 r. znalazły się, po wzroście o 42,3% w stosunku I kwartału roku
poprzedniego, Meble drewniane do sypialni (HS 940350) - wartość eksportu 13,12 mln CAD.
Na kolejnej pozycji znajduje się srebro w nieobrobione formie (HS 710691), wartość eksportu 11,73 mln CAD.
Na dalszych miejscach wśród najważniejszych polskich produktów eksportowanych do Kanady znalazły się m.in.:
9. urządzenia do nagrywania, otrzymywania, odtwarzania dźwięku, obrazu lub danych (HS 8517620) - wartość
eksportu 9,55 mln CAD, spadek o 15,9%.
4
10. Meble drewniane innego użytku (940360) - wartość eksportu 8,08 mln CAD, wzrost o 38,5%;
11. Mechanizmy i przekładnie zębate, mechanizmy śrubowo-kulkowe, skrzynie przekładniowe (HS 848340) wartość eksportu 7,63 mln CAD, wzrost o 18,3%;
12. Wały napędowe i korby- w tym Cam Shafts i Crank Shafts (HS 848310) - wartość eksportu 5,66 mln CAD,
wzrost o 1 334,6%;
13. Mrożone kawałki mięsa wieprzowego bez kości (HS 230329) - wartość eksportu 4,63 mln CAD, wzrost o
56,1%;
14. Preparaty powierzchniowo czynne, preparaty do zmywania, czyszczenia, prania (HS 340220) - wartość
eksportu 3,99 mln CAD, spadek o 29,2%;
15. Nowa pozycja - turbiny gazowe o mocy nieprzekraczającej 5000 kW(HS 841181) – wartość eksportu 3,79 mln
CAD.
16. Wymienniki ciepła, urządzenia klimatyzacyjne, z wyłączeniem tych przeznaczonych dla gospodarstw
domowych (HS 841950) - wartość eksportu 3,65 mln CAD, wzrost o 20,8%;
17. Części do mebli (z wyłączeniem części do siedzeń) (HS 940390) - wartość eksportu 3,55 mln CAD, wzrost o
26,6%;
18. Elektrody węglowe lub grafitowe (HS 854519) - wartość eksportu 3,22 mln CAD, wzrost o 49,8%;
19. 940161 - Siedzenia o drewnianych ramach, tapicerowane (HS 940161) - wartość eksportu 3,04 mln CAD,
wzrost o 64,5%;
Wartość każdej z pozostałych pozycji w polskim eksporcie do Kanady w okresie styczeń-marzec 2014 r. nie
przekroczyła wartości 2 mln CAD.
Import Polski z Kanady i reeksport kanadyjski
Polski import z Kanady również cechuje dosyć wysoki stopień koncentracji, chociaż nieznacznie niższy niż w
przypadku eksportu: 25 głównych towarów eksportowanych z Kanady do Polski stanowiło w przedmiotowym
okresie 70,36% całkowitego polskiego importu z tego kraju.
Do najważniejszych towarów importowanych przez Polskę w okresie styczeń-marzec 2016 r. należały:
1. Części turbin gazowych (HS 841199) – wartość dostaw do Polski 32,11 mln CAD wzrost o 1977,4% w
stosunku do I kwartału ubiegłego roku.
2. Mąka i mączki z ziarna soi (HS 120810) – wartość importu 11,30 mln CAD, nowa pozycja w strukturze
towarowej
3. Węgiel bitumiczny – sproszkowany lub nie z wyłączeniem aglomerowanego (HS 270112) wartość importu
9,02 mln CAD, spadek o 61,7 %
4. Części silników turboodrzutowych i silników turbośmigłowych (HS 841191) - wartość importu 7,99 mln CAD,
spadek o 2,6% w stosunku do I kwartału roku poprzedniego;
5. Części sprzętu lub układów przenoszenia napędu (HS 848390) - wartość importu po 3 miesiącach 2014 r.
wyniosła 3,76 mln CAD - wzrost o 38,5%;
6. Surowe skórki z norek – całe (HS 430110) - wartość dostaw do Polski: 3,26 mln CAD– wzrost w stosunku do I
kwartału roku ubiegłego o ponad 0,5%;
7. Aparaty słuchowe - z wyłączeniem części i akcesoriów (HS 902140) – wartość importu 3,14 mln CAD wzrost o
5
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
77%;
Koła zamachowe i koła pasowe lub linowe włączając wielokrążki i zblocza (HS 848350) - wartość dostaw 3,03
mln CAD, spadek o 4,1%;
Pożywienie dla psów i kotów do sprzedaży detalicznej (HS 230910) – wartość importu polskiego wyniosła
2,63 mln CAD, wzrost o 53,1%;
Nowa pozycja - turbiny gazowe o mocy nieprzekraczającej 5000 kW(HS 841181) – wartość importu 2,53 mln
CAD;
Inne łożyska walcowe (HS 848250) – wartość importu 2,49 mln CAD, wzrost o 727,6%;
Druki- nigdzie indziej niesklasyfikowane (HS 491199) – wartość importu 2,08 mln CAD, wzrost o 33,7%;
Owoce i orzechy jadalne nigdzie indziej nieskalsyfikowane mrożone (HS 081190) – wartość dostaw do Polski
2,0 mln CAD, wzrost o 571,3%;
Części samolotów lub śmigłowców nigdzie indziej niesklasyfikowane (HS 880330) – wartość importu 2,0 mln
CAD wzrost o 36%.
Wartość każdej z kolejnych pozycji w polskim imporcie z Kanady w pierwszych trzech miesiącach 2016 r. nie
przekroczyła wartości 2 mln CAD.
1. Reeksport kanadyjski do Polski do końca marca 2016 r. wyniósł łącznie 68,52 mln i wzrósł o 291,3% w
stosunku do analogicznego okresu roku 2015 głównie za sprawą Części turbin gazowych (HS 841199) wartość dostaw 31,66 mln CAD (wzrost o 2693%);
Do najważniejszych towarów w kanadyjskim reeksporcie do Polski należały:
1. Części silników turboodrzutowych i silników turbośmigłowych (kod celny HS 841191) - wartość dostaw 5,56
mln CAD (wzrost o 6,% w stosunku do okresu styczeń-marzec 2015 r.);
2. Aparaty słuchowe - z wyłączeniem części i akcesoriów (HS 902140) – wartość dostaw 3,14mln CAD wzrost o
77%;
3. Nowa pozycja - turbiny gazowe o mocy nieprzekraczającej 5000 kW(HS 841181) – wartość importu 2,52 mln
CAD;
4. Inne łożyska walcowe (HS 848250) – wartość importu 2,2 mln CAD, wzrost o 1317,5%;
Wartość każdej z kolejnych pozycji w kanadyjskim reeksporcie do Polski w pierwszych trzech miesiącach 2014 r.
nie przekroczyła wartości 2 mln CAD.
Po trzech miesiącach 2016 r. Polska zajęła 24. miejsce wśród dostawców towarów do Kanady oraz 37. miejsce
pod względem odbiorców kanadyjskich produktów (nie wliczając reeksportu). Wśród odbiorców kanadyjskiego
reeksportu Polska znalazła się na 9. pozycji.
Wśród państw Unii Europejskiej Polska znalazła się na 8. miejscu pod względem wartości eksportu do Kanady i
na 10. miejscu pod względem wartości importu z Kanady. Pod względem reeksportu kanadyjskiego Polska zajęła
4. pozycję.
Współpraca z prowincjami kanadyjskimi
6
Wśród prowincji kanadyjskich głównym odbiorcą (59,31%) polskich towarów w pierwszych trzech miesiącach
2016 r. był Quebec. Wartość polskiego eksportu do tej prowincji osiągnęła poziom 305,69 mln CAD, odnotowując
wzrost o 41,7% w porównaniu do I kwartału 2015 r. Na drugim miejscu znalazła się prowincja Ontario, do której
Polska wyeksportowała towary na kwotę 152,39 mln CAD (spadek o 21,2%). Trzecie miejsce zajęła Alberta, z
wartością otrzymanych dostaw z Polski 28,73 mln CAD (spadek o 16,3%).
Dalsze miejsca zajęły prowincje: Kolumbia Brytyjska (18,47 mln CAD, wzrost o 8%), Nowa Szkocja (4,96 mln CAD,
spadek o 4,4%), Manitoba (4,09 mln CAD, spadek o 17%), Nowa Funlandia i Labrador (1,31 mln. CAD spadek o
21,1%), Saskatchewan (359,fs06 tys. CAD) oraz Nowy Brunszwik (115,16 tys. CAD).
7
Pod względem importu Polski z prowincji kanadyjskich (z wyłączeniem kanadyjskiego reeksportu) na pierwszym
miejscu w Q1 2016 r. znalazła się prowincja Ontario, z wartością dostaw 82,10 mln CAD - odnotowując wzrost o
183%. Na drugim miejscu znalazł się Quebec, który wyeksportował do Polski towary o wartości 38,33 mln CAD
(spadek o 9,8%). Trzecie miejsce zajęła prowincja Kolumbia Brytyjska (11,97 mln CAD).
Na dalszych miejscach znalazły się: Alberta, z wartością dostaw 3,34 mln CAD, Manitoba (2,86 mln CAD), Nowa
Szkocja (2,56 mln CAD), Nowa Funlandia i Labrador (970 tys. CAD), Nowy Brunszwik (591,45 tys. CAD),
Saskatchewan (494 tys. CAD), oraz prowincje, Wyspa Księcia Edwarda oraz Terytoria Północno-Zachodnie
(łącznie dostawy o wartości 100 tys. CAD)
W reeksporcie kanadyjskim do Polski pierwsze miejsce zajmuje prowincja Ontario (55,47 mln CAD, wzrost o
961,8%), a na drugiej pozycji znalazł się Quebec (12,43 mln CAD, wzrost o 3,4%) następnie Kolumbia Brytyjska
(475 tys. CAD) Pozostałe prowincje (kolejno: Alberta, Manitoba, Nowa Szkocja, Wyspa Księcia Edwarda i Nowy
Brunszwik) jedynie w nieznacznym stopniu reeksportowały towary do Polski, na łączną wartość 145 tys. CAD.
Źródła: Statistics Canada, Industry Canada (TDO)
Oprac. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Montrealu
8

Podobne dokumenty