Secesyjna podróż po zakątkach Bielska

Komentarze

Transkrypt

Secesyjna podróż po zakątkach Bielska
Secesyjna podróż po zakątkach Bielska-Białej
Czas trwania : 1 godz.
Uczestnicy : uczniowie gimnazjum i liceum
Cele ogólne :
 poznanie źródeł, stylu i cech secesji
 poznanie historii architektury Bielska i Białej w latach 1890-1910
 zainteresowanie uczniów pięknem architektury secesyjnej oraz
wykształcenie
umiejętności
rozpoznawania
jej
obiektów
na
konkretnych przykładach zabudowy miasta
 poznanie stron internetowych i innych materiałów będących
źródłem wiedzy na temat architektury Bielska-Białej ukształtowanej
przez secesję wiedeńską.
Metody pracy : wykład wprowadzający, prezentacja multimedialna, komentarz
historyczny, ćwiczenia
Środki dydaktyczne : - prezentacja multimedialna, strony internetowe
o Bielsku-Białej (www.beskidia.pl, www.muzeumsecesji.pl)
Przebieg zajęć :
1.Wstęp.
1.1.Powitanie uczestników.
1.2.Przedstawienie tematu oraz celu spotkania.
Nauczyciel po omówieniu założeń i cech secesji wprowadza uczniów
w klimat sztuki secesyjnej w Polsce, a szczególnie Bielska i Białej. Opowiada
o słynnych wiedeńskich architektach (Max Fabiani, Leopold Bauer) oraz znaczących
miejscowych twórcach (Emanuel Rost junior, Karol Korn, Andrzej Walczok), którym
zawdzięczamy piękno secesyjnej architektury miasta.
2. Część zasadnicza.
Prezentacja multimedialna (podróż szlakiem najpiękniejszych i
najcenniejszych kamienic w mieście – przykładów secesyjnej przestrzeni miejskiej
Bielska i Białej) z komentarzem historycznym prowadzącego.
Prezentowane obiekty
to secesyjne lub z elementami secesyjnymi
kamienice, które cechuje wyjątkowy kunszt architektoniczny. Znajdują się przy Placu
Wolności 4, Placu Wojska Polskiego 13, ul. Legionów 9, Rynku 11, ul. 11 Listopada
60, Sixta 6, Mickiewicza 3, 3 Maja 9, Placu Ratuszowym 7, ul. Mickiewicza 22,
ul. Mickiewicza 27,
Placu Wojska Polskiego 12,
ul. Barlickiego 11,
ul. Komorowickiej 48, ul. Komorowickiej 54, ul. Komorowickiej 6.
Nauczyciel więcej czasu poświęca kawiarni Cafe Mucha mieszczącej się
przy Placu Chrobrego z uwagi na jej secesyjny klimat i galerię prac secesyjnego
artysty Alfonsa Muchy.
Przy tej okazji omówiona też jest przepiękna sztuka
użytkowa secesji.
Ćwiczenia.
W trakcie pokazu multimedialnego uczniowie starają się rozpoznać na
prezentowanych zdjęciach secesyjne elementy dekoracyjne fasad oraz ocenić wkład
bielskich i bialskich architektów w secesyjną spuściznę architektoniczną Polski.
Przeglądają strony internetowe, zwłaszcza www.muzeumsecesji.pl, gdzie
wirtualnie można odbyć podróż po zabytkach architektury, ich wnętrzach, obejrzeć
galerię malarstwa i rzeźby, sylwetki artystów i różnorodność motywów secesyjnych.
Zakończenie zajęć.
Nauczyciel
zachęca
zebranych
do szerszego
zapoznania
się z przebogatym dorobkiem artystycznym secesji nie tylko w naszym mieście.
Opracowała : Bożena Glondys-Kadela