Transylwania i Drakula

Komentarze

Transkrypt

Transylwania i Drakula
Transylwania i Drakula
Dzień I
Przejazd tranzytowy przez Słowację i Węgry do Rumunii. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
Dzień II
Śniadanie. Przejedziemy do Kluż-Napoka, jednej ze stolic Transylwanii. Zwiedzimy m.in. Rynek Węgierski
z Kościołem św. Michała, dom narodzin króla Macieja Korwina, Rynek Rumuński z Operą i Katedrą
Rumuńską, kwartał uniwersytecki, katedrę prawosławną, mury obronne z Basztą Krawców. Następnie
przejedziemy do Turdy, gdzie zwiedzimy kopalnię soli. Windą panoramiczną zjedziemy do sali Rudolfa,
gdzie znajduje się karuzela z 6-cioma gondolami. Z sali Rudolfa zejdziemy schodami do windy, która
zawiedzie nas do sali Terezia. Kolejnym punktem dnia będzie Mediaș miejsce więzienia Vlada Drakuli.
Stamtąd udamy się do Biertan, gdzie zobaczymy Saski Kościół Warowny wpisany na listę UNESCO.
Następnie przejedziemy na obiadokolację i nocleg do Sighișoary.
Dzień III
Śniadanie. Sighişoara (lista UNESCO). Zwiedzimy cytadelę, zobaczymy Wieżę Zegarową z małym
muzeum tortur, Dom Vlada Palovnika (księcia Drakuli), Kościół Klasztorny, Schody szkolne, Kościół na
Wzgórzu, mury obronne. Przejdziemy w okolice Braszowa i zwiedzimy Prejmer, miejsce w którym
znajduje się jeden z największych w południowo-wschodniej Europie kościołów warownych, otoczony
murami 10-metrowej grubości (lista UNESCO) i Hărman. Przespacerujemy się po starówce Braszowa.
Zobaczymy rynek z ratuszem, „Czarny Kościół”, uliczkę Sforii, średniowieczne mury obronne z Basztą
Tkaczy, Brama Schei, cerkiew Św. Mikołaja. Obiadokolacja i nocleg w okolicach Braszowa.
Dzień IV
Śniadanie. Przejedziemy do Bran, gdzie zwiedzimy zamek uważany kiedyś za siedzibę Draculi. Zobaczymy
twierdzę chłopską Râșnov. Przejedziemy przez Przełęcz Predeal do Doliny rzeki Prahova. Przespacerujemy
się po narciarskim kurorcie Sinaia w Karpatach Południowych. Zwiedzimy "Perłę Karpat"- pałac Peleş
(letnią rezydencję królów Rumunii) i cerkiew przy prawosławnym Monastyrze Sinaia. Powrót na
obiadokolację i nocleg.
Dzień V
Śniadanie. Wyjazd w Karpaty Południowe, przejazd malowniczą i krętą Trasą Transfogaraską z
najdłuższym tunelem w kraju (884 m), czas wolny w punkcie widokowym nad Jeziorem Bâlea (2034
m.n.p.m.). Przejazd do Sybin, miasta artystów (jedno z najstarszych miast Rumunii). Zwiedzanie Starego
Miasta z pięknymi gotyckimi i renesansowymi kamieniczkami, kościół ewangelicki z przełomu XIV i XV
wieku, dom kapituły z XIV w., Most Kłamców (według tradycji jeśli ktoś skłamie na moście to się zawali),
przejście do tzw. dolnego miasta – spacer wąskimi, krętymi uliczkami z podcieniami i arkadami,
kamiennymi schodami, obejrzenie XV-wiecznego gotyckiego ratusza z galerią i wieżyczką z dzwonem
skazańców, barkowego pałacu “Pod Kariatydami” z 1785 r. i monumentalnej katedry prawosławnej
wzniesionej na wzór Hagia Sophia w Konstantynopolu. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień VI
Śniadanie. Przejedziemy do Alba Iulia. Zobaczymy potężną cytadelę oraz katedrę w której jest
pochowany Książę Siedmiogrodzki Jan Hunyady, walczył u boku Króla Władysława w bitwie pod Warną z
Turkami. Zwiedzimy Cerkiew Katedralną Świętej Trójcy. Przejedziemy do najsłynniejszego
średniowiecznego zamku Transylwanii w Hunedoarze, siedziby książąt siedmiogrodzkich. Przejazd na
obiadokolację i nocleg.
Dzień VII
Śniadanie. Przejazd tranzytowy przez Węgry i Słowację do Polski. Przyjazd w godzinach nocnych.
Termin do uzgodnienia.
Cena uzależniona jest od miejsca wyjazdu, terminu wyjazdu oraz standardu zakwaterowania.
Skontaktuj się z nami.
Cena zawiera: przejazd autokarem, noclegi, wyżywienie według programu, ubezpieczenie KL i NNW,
opiekę licencjonowanego pilota, usługi lokalnych przewodników, bilety wstępów.
Biuro Podróży No Limit Travel & Marideo s.c.
ul. Czerska 8, 86-005 Białe Błota, tel. 509 684 222,
[email protected], w w w . n o l i m i t - t r a v e l . p l
Jedna podróż – setki wspomnień!