tutaj

Komentarze

Transkrypt

tutaj
numer
badania
nazwa podstawowa badania
cena
instytucjonalna
materiał do
badania
wynik
(dni
robocze)
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
Mocz - badanie ogólne
OB
Morfologia krwi (pełna)
Rozmaz krwi (manualnie)
PT (INR)
APTT
Fibrynogen
D-dimer, ilościowo
Glukoza
Elektrolity
Sód
Potas
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)
Cholesterol całkowity
Cholesterol HDL
Cholesterol LDL - metoda bezpośrednia
Trójglicerydy
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, Bil, GGTP)
ALT
AST
Fosfataza zasadowa
Bilirubina całkowita
Bilirubina związana
Bilirubina wolna
GGTP
Cholinoesteraza
Dehydrogenaza mleczanowa
Lipaza
Amylaza
Mocznik
Kreatynina
Klirens kreatyniny
Cystatyna C
Kwas moczowy
Białko całkowite
Albumina
Proteinogram
Żelazo
Ferrytyna
Wapń całkowity
Chlorki
Fosfor nieorganiczny
Magnez
50
52
53
54
55
Kał - badanie ogólne
Kał na pasożyty (1 ozn.)
Owsiki - wymaz parazytologiczny
Kał - G. lamblia met. ELISA
Kał - krew utajona (bez diety)
6,50
5,00
6,00
15,00
6,50
57
Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.). Pobranie przez kolejne trzy dni, w
trzecim dniu pobrania próbki należy dostarczyć do laboratorium.
130,00
58
Kał - rota i adenowirusy
mocz
2,20
2,50
3,00
3,50
3,50
6,00
20,00
2,20
5,00
2,50
2,50
8,40
2,80
2,80
8,00
3,00
12,00
2,50
2,50
3,00
2,50
2,50
5,50
3,50
4,00
4,50
4,50
2,50
2,50
2,50
5,00
35,00
2,50
2,50
2,50
15,00
3,00
12,00
3,00
3,00
2,50
3,00
krew EDTA
krew EDTA
krew EDTA
osocze cytrynian
osocze cytrynian
osocze cytrynian
osocze cytrynian
osocze fluorek
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica i mocz DZM
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
BADANIA KAŁU
3234
59
kał
kał
przylepiec celofanowy
kał
2
2
2
3
2
10
15,00
kał
wymaz pobrany na podłoże
transportowe, dostarczyć do
laboratorium do czwartku
kał
Kał pasożyty – Parasep SF
20,00
kał
do 5
Kał - norowirusy
65,00
kał
3
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
* - specjalna procedura pobrania materiału,
Strona 1 z 21
1
numer
badania
nazwa podstawowa badania
cena
instytucjonalna
materiał do
badania
surowica
wynik
(dni
robocze)
61
63
65
67
69
70
255
582
CRP, ilościowo
Prokalcytonina, ilościowo
ASO, ilościowo
RF, ilościowo
Odczyn Waalera-Rosego
anty-CCP
Alfa-1-antytrypsyna w kale
Elastaza trzustkowa w kale
5,50
75,00
6,50
6,00
4,00
55,00
25,00
150,00
584
Kalprotektyna w kale
110,00
589
590
M2-PK w kale met. ELISA
Laktoferyna w kale met. ELISA
190,00
130,00
75
76
CK
CK-MB, aktywność
4,50
10,00
surowica
surowica
1
1
79
Troponina T
30,00
surowica
1
80
81
83
Mioglobina
NT pro-BNP
Homocysteina - *
45,00
75,00
37,00
surowica
3
2
4
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
kał
kał
kał, próbkę powyżej 48h
zamrozić
kał
kał
1
1-2
1
1
1
1
4
20
35
14
do 34
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA
surowica
surowica
HEMATOLOGIA
85
87
702
592
Retikulocyty
Płytki krwi (na cytrynian)
Eozynofilia, wymaz z nosa
Mielogram
5,00
4,50
7,00
60,00
rozmaz szpiku
1
1
2
6
15,00
krew EDTA
3
45,00
krew EDTA
7
30,00
krew EDTA
7
krew EDTA
7
2
krew EDTA
krew cytrynianowa
szkiełko (suchy wymaz)
SEROLOGIA
Grupa krwi badanie składa się z oznaczenia grupy krwi w układzie ABO,
oznaczenia antygenu D z układu Rh oraz oznaczenia p/c odpornościowych.
90
91
92
UWAGA: w przypadku wykrycia przeciwciał odpornościowych, zgodnie z
zaleceniem Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, konieczna jest dalsza ich
identyfikacja w Pracowni Badań Konsultacyjnych RCKiK. Identyfikacja p/c
odpornościowych w RCKiK jest kontynuacją zleconego badania i wiąże się z
dodatkowym kosztem (kod badania 986).
Odmowa ponownego pobrania materiału u pacjenta w celu wykonania
identyfikacji p/c odpornościowych w RCKiK, uniemożliwia wydanie kompletnego
wyniku Grupy Krwi. Wobec takiej sytuacji, kontrahent zlecający badanie grupy
krwi zobowiązany jest pokryć koszt już wykonanego oznaczenia Grupy Krwi,
pomimo nie otrzymania wyniku. Laboratorium nie może wydać wyniku
niekompletnego
Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 oznaczenia)
Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (1 oznaczenie) - niezbędne
okazanie wcześniejszego wyniku
93
94
Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi bez oznaczeń
P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa)
15,00
986
P/c. odpornościowe identyfikacja
220,00
95
970
971
Bezpośredni test antyglobulinowy
Badanie przedtransfuzyjne
Próba zgodności serologicznej 1 jednostka
12,00
25,00
17,00
krew EDTA
8,00
8,50
8,50
9,00
9,00
18,00
18,00
45,00
surowica
Krew pełna - 3 probówki (3 x
8,0ml) + EDTA - 1 probówka
(1x4,0 ml)
krew EDTA
krew EDTA
10
2
1
1
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
100
101
102
103
104
105
106
107
TSH
FT4
FT3
T4
T3
anty-TPO
anty-TG
P/c. p. receptorom TSH
* - specjalna procedura pobrania materiału,
Strona 2 z 21
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
1
1
1
1
1
1
1
3
numer
badania
nazwa podstawowa badania
108
3343
3345
Tyreoglobulina
alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych
Odwrotna trójjodotyronina (rT3)
110
111
112
113
114
116
117
3321
3322
3323
FSH
LH
Estradiol
Progesteron
Prolaktyna
Beta-HCG (total)
HCG wolna podjednostka beta
HCG wolna podjednostka beta - KRYPTOR
PAPP-A - KRYPTOR
Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF (Kryptor)
cena
instytucjonalna
materiał do
badania
20,00
100,00
125,00
surowica
surowica
surowica
wynik
(dni
robocze)
1
21
7
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
14,00
18,00
45,00
45,00
45,00
3897
IONA Test
2400,00
3900
Harmony Test
2400,00
118
119
120
121
122
Estriol wolny
PAPP-A
Prisca - raport
DHEA SO4
DHEA
15,00
40,00
40,00
15,00
22,00
123
Androstendion
18,00
124
125
126
127
Testosteron
Testosteron wolny
SHBG
17-hydroksyprogesteron
12,00
30,00
18,00
20,00
130
Kariotyp, badanie cytogenetyczne
310,00
132
131
136
137
Biocenoza pochwy
Cytologia ginekologiczna
Cytologia cienkowarstwowa LBC
AMH
Seminogram - badanie nasienia wspomagane komputerową analizą
danych
Inhibina B
Inhibina A
Makroprolaktyna
sFlt – 1 rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1
PlGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu
Indeks sFlt-1/PlGF
15,00
14,00
55,00
85,00
3325
138
3329
139
3326
3327
3328
140,00
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
Probówka typu STRECK z
zestawu IONA
specjalny zestaw/krew
pełna(pobranie pon.-czw.)
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica/paramert stabilny do
24h powyżej zamrozić
surowica
surowica mrożona
surowica
surowica
krew pełna heparyna(pobranie
pon.-czw.)
wymaz na szkiełko
wymaz cytologiczny
specjalne podłoże
surowica
nasienie pobierane w PP ul.
Dwudziestolatków
110,00
150,00
75,00
130,00
130,00
190,00
surowica
15,00
15,00
220,00
15,00
17,00
6,00
5,00
60,00
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
1
1
1
1
1
1
4
1-2
1-2
do 9
12
16
3
3
10
1
5
3
1
5
1
5
do 26
3
7
6
8 do 11
4
15
25
7
9
9
9
DIAGNOSTYKA ANEMII
140
141
3754
142
143
144
145
146
Transferyna
Witamina B12 - *
Kwas metylomalonowy MMA
Kwas foliowy
Erytropoetyna
TIBC
UIBC
Rozpuszczalny receptor transferyny
150
151
152
153
154
Hemoglobina glikowana met. HPLC
Hemoglobina glikowana met. immunoturb.
Fruktozamina
Insulina - *
C-peptyd - *
surowica
surowica mrożona
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
1
1
17
1
3-4
1
1
7
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
* - specjalna procedura pobrania materiału,
17,00
10,00
40,00
15,00
18,00
Strona 3 z 21
krew EDTA
krew EDTA
surowica
surowica
surowica
3
2
14
1
1
numer
badania
nazwa podstawowa badania
cena
instytucjonalna
materiał do
badania
wynik
(dni
robocze)
155
156
P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IF
P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2)
55,00
65,00
surowica
surowica
7
16
157
P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG ilościowo
55,00
surowica/EDTA
9
160
161
162
163
164
165
3697
166
167
168
3140
Parathormon (intact) - *
Kalcytonina - *
Osteokalcyna - *
Fosfataza kwaśna
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny
C-telopeptyd kolagenu typu I
PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I)
Pyrylinks D w moczu
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2
Witamina D3 metabolit 25(OH)
Profil reumatyczny1 IgG met. IIF
17,00
15,00
30,00
6,50
12,00
160,00
100,00
45,00
125,00
50,00
65,00
surowica mrożona
1
3
3
3
4
15
12
4
5
1
15
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
183
184
185
189
190
191
192
193
194
195
196
3336
3426
3723
ACTH - *
Kortyzol
Kortyzol w DZM = wolny kortyzol w moczu
17-hydroksykortykosteroidy w DZM
17-ketosteroidy w DZM
Aldosteron
Aldosteron w DZM
Aktywność reninowa osocza (ARO)
Enzym konwertujący angiotensynę (ACE)
Dopamina w DZM
Metoksykatecholaminy w DZM
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM
Kwas wanilinomigdałowy w DZM
Katecholaminy (A,NA,D) w DZM met. ELISA
Hormon wzrostu - *
IGF-BP3
IGF-1 - *
Gastryna - *
Leptyna
Serotonina
Serotonina w DZM
Profil steroidowy w DZM met. GC-MS
Kwas homogentyzynowy w DZM
Alfa-2 makroglobulina
18,00
15,00
20,00
75,00
75,00
20,00
30,00
75,00
90,00
35,00
110,00
70,00
65,00
75,00
16,00
55,00
40,00
45,00
80,00
40,00
40,00
220,00
220,00
50,00
Osocze EDTA mrożone
186
198
199
200
3700
201
Chromogranina A
ROMA (Ca125+HE4+Algorytm oceny ryzyka)
HE4
PSA całkowity
PSA wskaźnik (wolne PSA/PSA)
PSA wolny
3899
PCA3 w moczu
203
204
205
206
207
208
209
210
Fosfataza kwaśna sterczowa
CEA
AFP
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
TPS
SCC - Ag
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
surowica mrożona
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
mocz
surowica
surowica
surowica/osocze
INNE HORMONY I METABOLITY
surowica
DZM
DZM + HCl
DZM + HCl
surowica
DZM
krew EDTA
surowica
DZM + HCl
DZM + HCl
DZM + HCl
DZM +HCl
DZM+HCL
surowica mrożona
surowica mrożona
surowica mrożona
surowica mrożona
surowica
surowica mrożona
DZM + HCl
DZM
DZM+HCL
surowica
1
1
5
10
10
1
14
8-11
9
16
14
14 - 21
15
16
3
20
3
3
90
16
16
do 56
17
4
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
* - specjalna procedura pobrania materiału,
60,00
95,00
70,00
14,00
34,00
20,00
2000,00
7,00
15,00
16,00
16,00
17,00
16,00
50,00
70,00
Strona 4 z 21
surowica/EDTA
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
probówk z zestawu Progensa
PCA3/ pobra pon-wt
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
14
3
3
1
1
1
24
3
1
1
1
1
1
14
1
numer
badania
nazwa podstawowa badania
cena
instytucjonalna
materiał do
badania
wynik
(dni
robocze)
211
212
213
CYFRA 21-1
CA 72-4
Beta-2-mikroglobulina
40,00
40,00
30,00
surowica
surowica
9
6-9
7
215
BRCA 1 met. PCR
200,00
wymaz z policzka / krew EDTA
17
896
BRCA 2 met PCR
160,00
wymaz z policzka / krew EDTA
17
218
219
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3818
S100
NSE (Neuroswoista enolaza)
Adrenalina
Adrenalina w DZM
Noradrenalina
Noradrenalina w DZM
Metanefryna w DZM
Normetanefryna w DZM
Septyna 9
35,00
20,00
70,00
65,00
80,00
65,00
35,00
35,00
580,00
surowica
3xEDTA 4 ml
5-8
10
17
17
17
17
17
17
20
222
Czas trombinowy
10,00
osocze cytrynian
1
osocze cytrynian, po 24h
zamroxic
16
surowica
surowica
EDTA zamrożone
DZM+HCL zamrożone
EDTA zamrożone
DZM+HCL zamrożone
DZM+HCL zamrożone
DZM+HCL zamrożone
UKŁAD KRZEPNIĘCIA
233
Czynnik von Willebranda
60,00
235
237
3368
238
239
Antytrombina III, aktywność
Białko C aktywność - *
Oporność na aktywne białko C
Białko S wolne
Czynnik V Leiden ( met.PCR)
25,00
45,00
60,00
45,00
150,00
240
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR)
150,00
241
Termolabilny wariant MTHFR ( met PCR)
180,00
3821
Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu
protrombiny)
280,00
osocze cytrynian
osocze cytrynian
osocze cytrynian
osocze cytrynian
krew EDTA ( 2 prob.)
krew EDTA(pobranie pon.czw.)
krew EDTA(pobranie pon.czw.)
krew EDTA(pobranie pon.czw.)
3
4
10
9
14
14
15
16
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY
245
246
247
248
249
250
252
253
254
256
257
258
259
260
261
262
263
264
Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA
IgG
IgM
IgA
Dopełniacz, składowa C-3c
Dopełniacz, składowa C-4
HLA-B27 met.PCR
Kompleksy immunologiczne
Alfa-1-antytrypsyna
Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid)
Ceruloplazmina
Haptoglobina
C1 inhibitor, aktywność
C1 inhibitor, stężenie
Łańcuchy lekkie kappa
Łańcuchy lekkie kappa w moczu
Łańcuchy lekkie lambda
Łańcuchy lekkie lambda w moczu
40,00
15,00
15,00
15,00
25,00
25,00
100,00
85,00
30,00
30,00
30,00
25,00
110,00
50,00
60,00
60,00
60,00
60,00
mocz
1
1
1
1
5
5
10
10
5
7
3
5
35
8-12
8
8
8
8
266
Immunofiksacja (A, G, M, kappa, lambda) - (białko monoklonalne) w
surowicy
100,00
surowica
8
267
Immunofiksacja (AGM łącznie, kappa, lambda, wolne kappa, wolne
lambda) (białko monoklonalne) w moczu
100,00
mocz
8
3246
3247
273
274
576
3241
Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w surowicy
Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu
Lipoproteina Lp(a)
Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny
Aldolaza
IgG1, podklasa
100,00
100,00
95,00
80,00
18,00
145,00
surowica
7
7
7
9
9
17
* - specjalna procedura pobrania materiału,
Strona 5 z 21
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
2XEDTA
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
osocze cytrynianowe
surowica
surowica
mocz
surowica
mocz
surowica
surowica
surowica
surowica
numer
badania
nazwa podstawowa badania
3242
3243
3244
3245
IgG2, podklasa
IgG3, podklasa
IgG4, podklasa
IgG1-4, zestaw podklas
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
299
3905
Białko w DZM
Glukoza w DZM
Wapń w DZM - *
Fosfor w DZM - *
Magnez w DZM - *
Mocznik w DZM
Kreatynina w DZM
Kwas moczowy w DZM
Sód i potas w DZM
Chlorki w DZM
Glukoza i ketony w moczu, jakościowo
Wapń w moczu
Fosfor w moczu
Magnez w moczu
Mocznik w moczu
Kreatynina w moczu
Kwas moczowy w moczu
Sód i potas w moczu
Chlorki w moczu
Amylaza w moczu
Albumina DZM
Liczba Addisa - *
Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR)
Porfobilinogen w DZM
cena
instytucjonalna
materiał do
badania
145,00
145,00
145,00
270,00
surowica
2,50
2,50
3,00
3,00
3,00
2,50
2,50
2,50
5,00
3,00
3,50
3,00
3,00
3,00
2,50
2,50
2,50
5,00
3,00
3,00
7,50
5,50
13,00
105,00
DZM
surowica
surowica
surowica
wynik
(dni
robocze)
17
17
14
5
BADANIA Z MOCZU
DZM
DZM + HCl
DZM + HCl
DZM + HCl
DZM
DZM
DZM
DZM
DZM
mocz
mocz
mocz
mocz
mocz
mocz
mocz
mocz
mocz
mocz
DZM
mocz / zbiórka 12 h
mocz
mocz/DZM
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
do 10
INFEKCJE
300
301
302
303
304
305
HBs antygen
HBs przeciwciała
HBe antygen
HBe przeciwciała
HBc przeciwciała całkowite
HBc przeciwciała IgM
8,00
14,00
22,00
25,00
18,00
20,00
306
HBV met. PCR, ilościowo
440,00
krew pełna probówka BD PPT
K2EDTA z żelem perłowy korek
22
307
HBV met. PCR, jakościowo
90,00
krew pełna probówka BD PPT
K2EDTA z żelem perłowy korek
13
308
HBV met. PCR, genotypowanie
500,00
surowica/krew pełna probówka
BD PPT K2EDTA z żelem
perłowy korek
do 12
309
3170
310
HBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynę
HBV met. PCR, lekooporność entekawir
HCV przeciwciała
500,00
500,00
18,00
311
HCV met. PCR, ilościowo
250,00
krew pełna probówka BD PPT
K2EDTA z żelem perłowy korek
22
312
HCV met. PCR, jakościowo *
95,00
krew pełna probówka BD PPT
EDTA z żelem
13
313
317
318
320
321
HCV genotypowanie
HAV przeciwciała całkowite
HAV przeciwciała IgM
HIV Ag/Ab (Combo)
HIV test potwierdzenia met. western-blot
310,00
40,00
40,00
17,00
230,00
A-H
* - specjalna procedura pobrania materiału,
Strona 6 z 21
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
osocze/surowica
surowica/osocze
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
1
1
1
1
1
1
do 12
do 12
1
12
3
4
1
7
numer
badania
nazwa podstawowa badania
cena
instytucjonalna
materiał do
badania
wynik
(dni
robocze)
322
HIV met. PCR, ilościowo
400,00
krew pełna probówka BD PPT
K2EDTA z żelem perłowy korek
do 12
324
HTLV I/II, przeciwciała
150,00
surowica
10
331
Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA, TPHA, VDRL, FTA
ABS)
80,00
surowica
do 10
332
333
334
335
337
338
340
341
342
343
3214
344
940
345
346
350
351
352
353
354
3180
3181
355
356
358
360
361
362
363
364
365
366
3173
3176
3177
367
3142
370
371
Kiła (Treponema pallidum), FTA
Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgG
Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM
Kiła (Treponema pallidum), TPHA
Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS
Pc. anty Treponema pallidum (Kiła)
Toksoplazmoza IgG
Toksoplazmoza IgM
Toksoplazmoza IgA
Toksoplazmoza IgG awidność
Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) IgM, met. Immunoblot
Toxoplazma gondii met. PCR, jakościowo
Toxoplasma gondii w płynie zjamy ciałą met. PCR, jakościowo
Różyczka (Rubella virus) IgG
Różyczka (Rubella virus) IgM
CMV (Cytomegalovirus) IgG
CMV (Cytomegalovirus) IgM
CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo
CMV DNA w moczu jakościowo met. PCR
CMV (Cytomegalovirus) IgM, met. Immunoblot
HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo
HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo
HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo
EBV (Epstein-Barr virus) IgG
EBV (Epstein-Barr virus) IgM
Mononukleoza zakaźna, jakościowo
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo
EBV EBNA (Epstein-Barr virus) IgG
EBV EA (Epstein-Barr virus) IgG
EBV (Epstein-Barr wirus) IgG, IgM profil met. IIF
Enterowirusy IgM
Enterowirusy IgG
Mycoplasma hominis - jakościowo PCR
Mycoplasma pneumoniae IgA
Mycoplasma pneumoniae IgG
Mycoplasma pneumoniae IgM
50,00
50,00
50,00
50,00
60,00
8,00
15,00
15,00
45,00
45,00
130,00
170,00
170,00
15,00
15,00
15,00
15,00
45,00
440,00
200,00
150,00
130,00
30,00
30,00
165,00
25,00
25,00
10,00
440,00
165,00
35,00
35,00
35,00
45,00
45,00
140,00
40,00
27,00
27,00
surowica
do 10
do 10
do 10
do 10
do 10
1
1
1
14
5
4
9
9
1
1
1
1
5
15-20
10
7
4
8
8
12
3
3
1
15
12
3
3
5
16
16
5-9
18
4
4
373
Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo
160,00
379
380
381
382
3112
3113
3114
384
386
387
388
391
3115
Mycoplazma genitalium met. PCR
Chlamydia pneumoniae IgG met.ELISA
Chlamydia pneumoniae IgM met.ELISA
Chlamydia pneumoniae IgA met.ELISA
Chlamydia pneumoniae IgA met.IIF
Chlamydia pneumoniae IgG met.IIF
Chlamydia pneumoniae IgM met.IIF
Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo
Chlamydia trachomatis IgG met.ELISA
Chlamydia trachomatis IgM met.ELISA
Chlamydia trachomatis IgA met.ELISA
Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo
Chlamydia trachomatis IgA met.IIF
140,00
27,00
27,00
30,00
35,00
35,00
35,00
120,00
27,00
27,00
30,00
90,00
35,00
* - specjalna procedura pobrania materiału,
Strona 7 z 21
surowica
surowica
Surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
EDTA
EDTA
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
osocze EDTA
osocze EDTA
mocz
surowica
surowica
surowica
wymaz/PMR
surowica
surowica
surowica
krew EDTA
krew EDTA
surowica
surowica
surowica/EDTA
surowica/EDTA
surowica/EDTA
wymaz
surowica
surowica
surowica
wymaz/plwocina / BAL
(popłuczyny oskrzelowo –
pęcherzykowe)
wymaz
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
wymaz
surowica
surowica
surowica
wymaz na podł.płynne
surowica
10
10
3
3
5-7
7
7
7
14
3
3
7
14
7
numer
badania
3116
3117
392
393
396
397
3160
3161
nazwa podstawowa badania
Chlamydia trachomatis IgG met.IIF
Chlamydia trachomatis IgM met.IIF
Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka), met.PCR, jakościowo
Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo
HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, nie 16 i 18 (31, 33, 35, 39, 45, 51,
52, 56, 58, 59, 66, 68)
HPV mRNA (Human papilomavirus) met. PCR - *
HPV DNA HR 12 typów, genotypowanie: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52,
56, 58, 59, 66, 68
HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52,
56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44
cena
instytucjonalna
materiał do
badania
35,00
35,00
100,00
140,00
surowica
wynik
(dni
robocze)
wymaz
7
7
5-9
16
95,00
wymaz/podłoże płynne
10
200,00
wymaz/podłoże płynne
25
55,00
wymaz/podłoże płynne
17
220,00
wymaz/podłoże płynne
12-17
surowica
wymaz/nasienie/mocz
3162
HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44
170,00
wymaz/podłoże płynne
12-17
3119
Panel urogenitalny 6 patogenów met. PCR(Trichomonas
vaginalis,Mycoplasma hominis,Ureaplasma urealyticum,Chlamydia
trachomatis,Mycoplasma genitalium,Neisseria gonorrhoeae)
330,00
wymaz*
9
3127
Panel infekcji urogenitalnych: HPV, Ch. trachomatis, M. genitalium, U.
urealyticum, met. PCR
250,00
wymaz
5-12
3128
Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, U.
urealyticum, met. PCR
180,00
wymaz
5-12
3158
Panel infekcji urogenitalnych: Ch.trachomatis, U.urealyticum, M.hominis
met. PCR
180,00
wymaz
15
4902
Panel infekcji urogenitalnych (Ch. Trachomatis, N. gonorrhoeae), met.
PCR, jakościowo
120,00
wymaz/mocz
10
398
400
401
Helicobacter pylori - test oddechowy
Helicobacter pylori IgG
Helicobacter pylori IgA
230,00
15,00
15,00
zestaw probówek
7
3
5-7
402
Helicobacter pylori w kale, antygen
18,00
kał
3
405
406
407
409
414
415
416
417
418
419
426
420
421
422
423
424
425
427
428
430
431
432
433
434
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA
Pneumocystis carinii IgG +IgM met. IIF
Grypa typ A IgG
Grypa typ A IgM
Grypa typ B IgG
Grypa typ B IgM
Paragrypa typ 1-3 IgG
Paragrypa typ 1-3 IgM
Paragrypa typ 3 IgG
Odra (Morbilli virus) IgG
Odra (Morbilli virus) IgM
Ospa (Varicella zoster virus) IgG
Ospa (Varicella zoster virus) IgM
Świnka (Myxovirus parotitis) IgG
Świnka (Myxovirus parotitis) IgM
Grypa typ A i B antygeny
Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR – jakościowo
Borelioza IgG
Borelioza IgM
Borelioza IgG met. western-blot
Borelioza IgM met. western-blot
Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo
30,00
30,00
30,00
120,00
40,00
45,00
40,00
45,00
110,00
110,00
60,00
130,00
130,00
30,00
30,00
30,00
35,00
45,00
220,00
20,00
20,00
90,00
90,00
85,00
surowica
5-7
5-7
7-9
15
15
15
15
15
17
17
7
17
17
9
9
15
15
1
5
5
5
5
5
13
3105
Borelioza, IgM w kompleksach immunologicznych, met. ELISA
100,00
krew pełna probówka BD PPT
K2EDTA z żelem perłowy korek
12
3106
Borelioza, IgG w kompleksach immunologicznych, met. ELISA
100,00
krew pełna probówka BD PPT
K2EDTA z żelem perłowy korek
12
3213
Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia
110,00
surowica
12
* - specjalna procedura pobrania materiału,
Strona 8 z 21
surowica
surowica
surowica
surowica
Surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
wymaz*
wymaz
surowica
surowica
surowica
surowica
2xkrew EDTA/PMR
numer
badania
nazwa podstawowa badania
cena
instytucjonalna
materiał do
badania
wynik
(dni
robocze)
438
3584
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu)IgM met. ELISA
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu)IgG met.ELISA
85,00
85,00
surowica/osocze
surowica/osocze
9
9
3212
Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B.burgdorferi,
A.phagocytophillum, E.chaffeensis, E.muris) met. PCR
150,00
kleszcz
14
439
Panel infekcji odkleszczowych(Borrelia burgdorferi, Babesia divergens,
Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum) met. Real Time PCR
520,00
krew żylna EDTA
16
3107
Panel koinfekcji w boreliozie IgG (B.microti, A.phagocytophilum,
B.henselae, B.quintana, E.chaffeensis) met. IIF
250,00
krew pełna probówka BD PPT
K2EDTA z żelem perłowy korek
15
3108
Panel koinfekcji w boreliozie (M.pneum. IgM/G, Ch.pneum. IgM/G,
Y.enter. IgA/G) met. ELISA, IIF
265,00
krew pełna probówka BD PPT
K2EDTA z żelem perłowy korek
15
3109
Panel koinfekcji w boreliozie (Bartoneloza IgG, Babeszjoza IgG,
Anaplazmoza IgG, Jersinioza IgG, Mykoplazmoza IgG i IgM,
Chlamydioza IgG)met. ELISA, IIF
520,00
surowica
do 3 tyg
3110
Panel infekcji odkleszczowych (rozszerzony)Borrelia burgdorferi,Babesia
divergens,Bartonella henselae,Anaplasma phagocytophilum,
Mycoplasma pneumoniae,Toxoplasma gondii, met. PCR
650,00
krew pełna probówka BD PPT
K2EDTA z żelem perłowy korek
18
3111
Panel koinfekcji w boreliozie met. Real Time PCR, Babesia divergens,
Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma
pneumoniae
520,00
krew żylna EDTA
18
435
436
437
3175
440
3139
3151
3152
3153
448
454
459
3171
3172
3188
461
464
468
469
471
Bruceloza IgG
Bruceloza IgM
Brucelloza met.OWD
Brucelloza odczyn aglutynacyjny Wrighta (OA)
Listerioza, jakościowo
Listeria monocytogenes IgG met. IIF
Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA
Yersinia enterocolitica IgM met. ELISA
Yersinia enterocolitica IgA met. ELISA
Yersinia spp IgG, IgM, IgA (łacznie)
Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie)
Parvowirus B19 IgG i IgM
Parvowirus B19 IgG met. ELISA
Parvowirus B19 IgM met. ELISA
Parwowirus B19 jakościowo met. PCR
Adenowirusy met. PCR, jakościowo
Coxackie wirusy przeciwciała
Coxsackie typ A i B IgG met.IIF
Coxsackie typ A i B IgM met.IIF
Mycobacterium tuberculosis test jakościowy
25,00
25,00
220,00
40,00
25,00
25,00
40,00
40,00
40,00
160,00
150,00
80,00
30,00
30,00
230,00
180,00
110,00
60,00
60,00
120,00
surowica
15
15
14
14
7-9
18
10
10
10
21
15
7
7
7
5-9
5-9
14
16
16
9
472
Mycobacterium tuberculosis complex (DNA), z określ. Wrażliwości na
rifampicynę, met. Real Time-PCR
300,00
1327
476
480
339
481
3165
482
483
484
485
488
489
496
3218
3219
Quantiferon TB
Tężec (Clostridium tetanii) IgG
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG
Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot
Włośnica (Trichinella spiralis) IgG
Włośnica (Trichinella spiralis) IgG, met. Western Blot
Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG
Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot
Czerwonka pełzakowata IgG met.ELISA
Giardia lamblia IgM i IgG, met.IIF
Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo
Candida – antygen krążący
Aspergillus – antygen krążący
Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo
Aspergillus spp. IgG, ilościowo
195,00
120,00
30,00
240,00
120,00
240,00
95,00
295,00
45,00
80,00
90,00
155,00
175,00
195,00
410,00
* - specjalna procedura pobrania materiału,
Strona 9 z 21
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica/osocze
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica/osocze
surowica/osocze
surowica/osocze
osocze
osocze EDTA
surowica
surowica/osocze
surowica/osocze
surowica
materiał kliniczny pobrany od
od 6 tyg do 3
pacjenta (nie wykonuje się bad.
mies
z krwi)
zestaw probówek
10
surowica
20
surowica
surowica
surowica
surowica
Surowica
Surowica
surowica/osocze
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
7
12
10
12
21
14
9
10
6
10
14
17
17
numer
badania
nazwa podstawowa badania
cena
instytucjonalna
499
2700
697
698
HBs antygen, test potwierdzenia
Nużyca
Wągrzyca (Taenia solium) IgG met. Western Blot
Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA
40,00
11,00
240,00
35,00
3120
Bartoneloza (B.henselae, B.quintana) IgG met. IIF
3121
materiał do
badania
wynik
(dni
robocze)
surowica
1
2
12
7
85,00
surowica
10
Bartoneloza (B.henselae, B.quintana) Igm met. IIF
85,00
surowica
10
3130
3131
3132
3133
3134
Legionella
Legionella
Legionella
Legionella
Legionella
200,00
175,00
180,00
180,00
390,00
mocz
do 7
6
6
6
7
3123
Legionella pneumophila (legionelloza) met. PCR jakościowo
200,00
3136
3143
3144
Babesia divergens met.PCR, jakościowo
Anaplasma phagocytophilum,Ehrlichia chaffeensis IgG met. IIF
Anaplasma phagocytophilum,Ehrlichia chaffeensis IgM met. IIF
180,00
100,00
100,00
3145
Babesia microti IgG met. IIF
100,00
krew pełna probówka BD PPT
K2EDTA z żelem perłowy korek
10
3146
Babesia microti IgM met. IIF
100,00
krew pełna probówka BD PPT
K2EDTA z żelem perłowy korek
10
3150
P/c. p. gliście ludzkiej (glista) IgG
20,00
surowica,osocze cytrynianowe
9
3159
Schistosomoza IgG, met. Western Blot
240,00
surowica
12
3169
3168
3157
3156
3167
3166
3174
3215
Hantavirus IgG, met.ELISA
Hantavirus IgM, met.ELISA
Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgG, met. ELISA
Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgM, met. ELISA
Gorączka Denga IgG, met ELISA
Gorączka Denga IgM, met. ELISA
Tularemia (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgM, met. ELISA
Leiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot
70,00
70,00
147,00
147,00
160,00
160,00
185,00
240,00
surowica
do 13
do 13
12
12
15
15
14
12
25,00
25,00
25,00
40,00
25,00
35,00
170,00
25,00
30,00
35,00
110,00
155,00
140,00
surowica
pneumophila, antygen
pneumophila IgG (legionelloza)
pneumophila IgM (legionelloza)
pneumophila IgA (legionelloza)
pneumophila IgG, IgM, IgA (łącznie) (legionelloza)
surowica
specjalne pobranie
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
krew pełna probówka BD PPT
K2EDTA z żelem perłowy korek
EDTA
EDTA
EDTA
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
6
10
13
13
TOKSYKOLOGIA- LEKI
500
501
502
503
504
505
506
508
509
510
511
513
515
Lit, ilościowo
Karbamazepina, ilościowo
Kwas walproinowy, ilościowo
Fenytoina, ilościowo
Fenobarbital, ilościowo
Digoksyna, ilościowo
Propafenon, ilościowo
Paracetamol, ilościowo
Salicylany, ilościowo
Teofilina, ilościowo
Cyklosporyna A, ilościowo
Takrolimus, ilościowo
Amiodaron w surowicy
3095
Selen, ilościowo
85,00
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
krew EDTA
krew EDTA
surowica
surowica/Probówka na krew z
korkiem – 6 ml BD 368380 z
aktywatorem krzepnięcia,
pobranie w PP Diagnostyka
3
4
4
4
5
4
5
3
3
4
3
4
3
23
TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKI
521
525
Amfetamina w moczu, jakościowo
Kokaina w moczu, jakościowo
15,00
15,00
mocz
mocz
2
2
527
Morfina (opiaty) w moczu, jakościowo
15,00
mocz
2
528
Marihuana w moczu, jakościowo
15,00
mocz
2
3001
Barbiturany w moczu, jakościowo
15,00
mocz
2
* - specjalna procedura pobrania materiału,
Strona 10 z 21
numer
badania
nazwa podstawowa badania
cena
instytucjonalna
materiał do
badania
wynik
(dni
robocze)
3015
Metadon w moczu, jakościowo
15,00
mocz
2
3065
Opiaty w moczu
15,00
mocz
2
TOKSYKOLOGIA-ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE
osocze pobrane na fluorek
sodu
mocz poranny po stwierdzeniu
zatrucia /DZM
530
Etanol, ilościowo
20,00
535
Fenol w moczu, ilościowo
40,00
539
3087
Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo
Glikole – badanie wstępne w moczu, ilościowo
20,00
20,00
mocz
542
543
545
548
549
Osmolalność surowicy
Osmolalność moczu
Methemoglobina we krwi ilościowo
Szczawiany w DZM
Cytryniany w moczu
15,00
15,00
26,00
55,00
60,00
surowica
mocz
2
7
4
9
TOKSYKOLOGIA- METABOLITY
mocz
krew pełna heparyna
mocz DZM
mocz
1
1
3
14
7
TOKSYKOLOGIA-METALE
551
Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach
20,00
553
Kwas hipurowy
135,00
krew heparynowa /
EDTA(pobranie pon.-czw.)
mocz
DZM/Probówka na mocz z
korkiem – 10ml BD 364938 bez
środka konserwującego
Probówka na krew z korkiem –
6 ml BD 368380 z aktywatorem
krzepnięcia
Probówka na krew z korkiem –
6 ml BD 368380 z aktywatorem
krzepnięcia
5
10
554
Cynk w moczu
45,00
7
555
Cynk, ilościowo
25,00
556
Miedź, ilościowo
25,00
557
Miedź w moczu, ilościowo
35,00
DZM/Probówka na mocz z
korkiem – 10ml BD 364938 bez
środka konserwującego
7
3098
Chrom w surowicy
160,00
surowica
17
3083
Chrom w moczu
130,00
mocz
do 20
558
Ołów we krwi
45,00
Probówka na krew z korkiem –
6 ml BD 368381 K2EDTA
7
559
Ołów w moczu, ilościowo
45,00
Probówka na mocz z korkiem –
10ml BD 364938 bez środka
konserwującego
7
560
Rtęć w moczu, ilościowo
120,00
Probówka na mocz z korkiem –
10ml BD 364938 bez środka
konserwującego
10
561
Kadm we krwi
50,00
Probówka na krew z korkiem –
6 ml BD 368381 K2EDTA
7
562
Kadm w moczu
70,00
Probówka na mocz z korkiem –
10ml BD 364938 bez środka
konserwującego
7
567
572
Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo
Kwas delta-aminolewulinowy w moczu
35,00
35,00
surowica
Mocz
3
15-21
573
Porfiryny całkowite w moczu
100,00
mocz+DZM (ciemny pojemnik)
14
575
577
Koproporfiryna
Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS
25,00
220,00
mocz
mocz
16
14
7
7
AUTOIMMUNOLOGIA
600
Diagnostyka chorób tkanki łącznej
PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy
20,00
surowica
3
601
PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening
65,00
surowica
6
602
PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów)
100,00
surowica
6
605
PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów)
110,00
surowica
5-7
* - specjalna procedura pobrania materiału,
Strona 11 z 21
numer
badania
nazwa podstawowa badania
cena
instytucjonalna
materiał do
badania
wynik
(dni
robocze)
619
PPJ (ANA5) met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów)
80,00
surowica
5-7
3297
PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów)
100,00
surowica
6
3306
PPJ (ANA7) met. ELISA
45,00
surowica
7
3281
PPJ (ANA8) met. DID ENA (6 antygenów)
50,00
surowica
6
3280
PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano
35,00
surowica
4
695
603
3260
PPJ (ANA10) met. IIF i DID (9 antygenów)
PPJ dsDNA met. IIF (stara nazwa: P/c. p. dsDNA met. IIF)
P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA
75,00
60,00
35,00
surowica
6
5
8
3298
PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA
55,00
surowica
8
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA
PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA
PPJ anty-Jo-1 met. ELISA
PPJ anty-Scl-70 met. ELISA
PPJ anty-Sm met. ELISA
P/c. przeciwjądrowe anty-Sm/RNP met. ELISA
PPJ przeciw histonom met. ELISA
55,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
surowica
surowica
8
8
8
8
8
8
9
608
Panel w kierunku myositis (Mi-2, Ku, PM, Scl,Jo-1,pl-7,pl-12, Pl-12)
140,00
surowica
5-10
609
PPJ panel sklerodermia met. immunoblot
170,00
surowica
12
604
686
SLE, półilościowo
P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF
25,00
40,00
surowica
2
5
35,00
50,00
55,00
50,00
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
Diagnostyka autoimmunologicznych schorzeń wątroby
607
610
611
3295
P/c.
P/c.
P/c.
P/c.
surowica
5
5
5
8
3284
Pc. p. mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met. Immunoblot
65,00
surowica
do 21
612
613
3294
P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF
P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF
P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA
55,00
50,00
40,00
surowica
surowica
5
5
8
614
P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF
55,00
surowica
5
95,00
surowica
5-10
110,00
surowica
5
90,00
surowica
6
p.
p.
p.
p.
aktynie met. IIF
mitochondrialne (AMA) met. IIF
mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF
mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA
P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1)
met. immunobloting
Panel wątrobowy PEŁNY ( ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, antySLA) met. IIF, DID
Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA
M2) met. immunobloting
Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF
615
616
617
618
3316
3317
3290
Pakiet - panel wątrobowy (ANA1,ASMA,AMA,LKM)
P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA,
SLA, BCA)
Panel autoprzeciwciał (ch. tk. łacznej, vasculittis, ch.
autoimmunologiczne wątroby) met. BLOT
surowica
surowica
surowica
65,00
surowica
5
100,00
surowica
10
115,00
Surowica
5-10
150,00
surowica
3
45,00
45,00
85,00
50,00
50,00
90,00
70,00
70,00
surowica
Diagnostyka choroby trzewnej
620
621
622
623
624
625
626
627
P/c.
P/c.
P/c.
P/c.
P/c.
P/c.
P/c.
P/c.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF
endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF
endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF
gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF
gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF
gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF
endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF
endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF
surowica
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
628
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF
120,00
surowica
5-10
629
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF
50,00
surowica
5-10
630
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF
50,00
surowica
5-10
631
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF
90,00
surowica
5-10
632
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA
65,00
surowica
5
* - specjalna procedura pobrania materiału,
Strona 12 z 21
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
numer
badania
633
nazwa podstawowa badania
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA
634
638
639
3288
3289
3310
3311
3312
3313
3314
3315
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie)
met. ELISA
P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met.ELISA
P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met.ELISA
Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. Castle’a) met. blot
Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA) met. BLOT
P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA
P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgG
P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA IgG (łącznie)
P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA
P/c przeciw endomysium i retikulinie IgG
P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA i IgG (łącznie)
cena
instytucjonalna
materiał do
badania
wynik
(dni
robocze)
65,00
surowica
5
120,00
surowica
5
50,00
50,00
100,00
100,00
65,00
65,00
115,00
55,00
55,00
105,00
surowica
Surowica
12
12
3
3
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
surowica
surowica
surowica
Surowica
Surowica
Surowica
Surowica
Surowica
Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego
640
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA
40,00
surowica
6
641
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA
40,00
surowica
6
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
P/c.
P/c.
P/c.
P/c.
P/c.
P/c.
P/c.
P/c.
P/c.
P/c.
P/c.
P/c.
P/c.
75,00
55,00
55,00
100,00
55,00
55,00
100,00
40,00
40,00
75,00
40,00
40,00
75,00
surowica
6
9
9
9
45
45
45
45
45
45
45
45
45
655
Antykoagulant toczniowy*
65,00
osocze cytryn 2prob/mrożone
5
656
657
P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG
P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM
80,00
80,00
surowica
surowica
do 32
do 32
658
P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina(aPS/PT), IgG i IgM
130,00
surowica
do 32
Autoprzeciwciała przeciwpłytkowe MAIPA
480,00
surowica
10
660
P/c. p. antygenom jajnika met. IIF
70,00
surowica
17
3274
P/c. p. antygenom jajnika i osłonie przejrzystej IgG, IgM, IgA (łącznie),
met. ELISA
60,00
surowica
17
661
P/c. p. antygenom łożyska met. IIF
75,00
surowica
17
662
P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF
75,00
surowica
17
663
P/c. p. plemnikom met. IIF
50,00
surowica
5
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA
beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA
beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA
beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA
protrombinie w kl. IgG met. ELISA
protrombinie w kl. IgM met. ELISA
protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA
fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA
fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA
fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA
fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA
fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA
fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
Panel płodnościowy
659!!
Diagnostyka chorób neuroimmunologicznych i mięśni
665
P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met.RIA
185,00
surowica
do 33
668
669
P/c. przeciwko titinie
P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF
190,00
60,00
surowica
Surowica
20
5
670
P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA
P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i p. mięśniowi sercowemu
(miasthenia gravis) met. IIF
P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF
Panel neuroimmunologiczny (anty-Ri, anty-Hu, anty-Yo, anty-GAD, antyMAG, p/c. p. mielinie) met. IIF, immunobloting
P/c. onkoneuronalne met.IIF
90,00
surowica
15
80,00
surowica
5
75,00
surowica
5
190,00
surowica
21
155,00
surowica
16
90,00
surowica
5
671
676
685
217
677
Diagnostyka chorób zapalnych jelit i naczyń
P/c. p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym
trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i
colitis ulcerosa) met. IIF
* - specjalna procedura pobrania materiału,
Strona 13 z 21
numer
badania
nazwa podstawowa badania
cena
instytucjonalna
materiał do
badania
wynik
(dni
robocze)
678
Panel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i
komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF
130,00
surowica
21
3287
Panel żołądkowo-jelitowy (APCA, ACINTI, GAB, ANCA) IgG, met.IIF
180,00
surowica
do 5
679
P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF
55,00
surowica
9
684
P/c. p. wyspom trzustki met. IIF (ICA)
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met.
IIF
P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG met. Elisa
95,00
surowica
3
60,00
surowica
5
45,00
surowica
10
P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa
P/c/ przeciw mieloperoksydazie (MPO)(pANCA) i proteinazie 3
(PR3)(cANCA) met. Immunoblotu
Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met.
Immunoblot
45,00
surowica
10
70,00
surowica
5
65,00
surowica
do 6
Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. IIF
120,00
surowica
do 5
75,00
wycinek skóry
5-10
90,00
surowica
5
75,00
surowica
5
140,00
surowica
5
surowica
surowica
5
5
5-10
5-10
606
635
636
637
3285
3286
Badania tkankowe w chorobach tkanki łącznej i chorobach
pęcherzowych
687
Badania tkankowe
Diagnostyka chorób pęcherzowych
P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid IgG
met. IIF
P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgA, met. IIF
688
693
P/c. p. pemphigus (desmogleina1, desmogleina3) IgG, p/c. p.
pemphigus IgA, p/c. p pemphigoid IgG, IgA, met.IIF
694
699
689
690
3279
672
Pc. p. PNP (pęcherzyca paraneoplastyczna) IgG, met. IIF
P/c. BMZ (badanie na splice skóry) met. IIF
Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF
PPJ SES (SES-ANA) met. IIF
Inne przeciwciała organospecyficzne
P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF
60,00
70,00
65,00
45,00
Surowica
Surowica
60,00
surowica
5
673
P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i p. komórkom
okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF
70,00
surowica
9
674
P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) i błonie pęch.
płucnych (zespoł Goodpasture'a) met. IIF
85,00
surowica
5
675
3257
680
683
3308
P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF
p/c.p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met. IIF
P/c. p. korze nadnerczy met. IIF
P/c p. komórkom śródbłonka met.IIF
P/c. p. 21-hydroksylazie
70,00
175,00
75,00
100,00
220,00
surowica
5
15-35
21
17
18
700
702
877
IgE całkowite
Eozynofilia, wymaz z nosa
Tryptaza
ALERGENY W PANELACH
Panel alergenów - mieszany (27 alergenów)
Panel alergenów pokarmowych (20 alergenów)
Panel alergenów oddechowych (20 alergenów)
Panel atopowy (20 alergenów)
Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów)
Panel oddechowy,trawy,chwasty (10alergenów)
Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów)
Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów)
Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów) Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów)
Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów)
Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów)
Panel pokarmowy, białka mleka (6 alergenów)
IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych
surowica
surowica
surowica/osocze
surowica
ALERGOLOGIA
805
806
807
758
754
755
756
757
765
766
767
768
782
710
* - specjalna procedura pobrania materiału,
Strona 14 z 21
15,00
10,00
140,00
surowica
95,00
95,00
95,00
140,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
120,00
29,00
surowica
wymaz
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
1
1
12
3
3
3
3-4
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
3
3-6
numer
badania
711
712
713
714
715
716
717
718
722
773
781
782
854
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
725
726
727
728
729
730
732
733
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
750
751
752
753
760
761
762
763
764
770
771
772
nazwa podstawowa badania
IgE sp. TP9 - mieszanka drzew
IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów
IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni
IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza
IgE sp. EP7 - mieszanka pierza
IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków
IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych
IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca)
IgE sp. GP3 panel traw 3
Panel pyłki DPA-Dx, 8 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza)
Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów (mleko, jajo kurze, orzeszki
ziemne, brzoza)
Panel białka mleka DPA-Dx (6 alergenów)
Panel jady owadów DPA-Dx (osa, pszczoła)
IgE sp.epitop nBet v 1, brzoza
IgE sp.epitop rBet v 2, brzoza
IgE sp.epitop nDer f 1, roztocze
IgE sp.epitop nDer f 2, roztocze
IgE sp.epitop nDer p 1, roztocze
IgE sp.epitop nDer p 2, roztocze
IgE sp.epitop rMal d 1, jabłko
IgE sp.epitop rMal d 4, jabłko
Alergeny- składniki kurzu, roztocza
IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus
IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae
IgE sp. D70 - Acarus siro
IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor
IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae
Alergeny- sierści i pierza
IgE sp. E7 - odchody gołębia
IgE sp. I6 - karaluch - prusak
IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Holister Sten)
IgE sp. E1 - sierść kota
IgE sp. E2 - sierść psa
IgE sp. E3 - sierść konia
IgE sp. E201 - pióra kanarka
IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi)
IgE sp. E78 - pióra papużki falistej
IgE sp. E86 - pióra kaczki
IgE sp. E84 - naskórek chomika
IgE sp. E82 - naskórek królika
IgE sp. E81 - naskórek owcy
IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej
IgE sp. E5 łupież psa
Alergeny- trawy i zboża
IgE sp. G3 - kupkówka pospolita
IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa
IgE sp. G6 - tymotka łąkowa
IgE sp. G12 - żyto (pyłki)
Alegreny-drzewa
IgE sp. T3 - brzoza
IgE sp. T4 - leszczyna
IgE sp. T2 - olcha
IgE sp. T14 - topola
IgE sp. T12 - wierzba
Alergeny- chwasty
IgE sp. W9 - babka lancetowata
IgE sp. W6 - bylica pospolita
IgE sp. W10 - komosa biała
Alergeny - pleśnie
* - specjalna procedura pobrania materiału,
Strona 15 z 21
wynik
(dni
robocze)
cena
instytucjonalna
materiał do
badania
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
125,00
surowica
surowica
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
11
2
145,00
surowica
2
110,00
90,00
80,00
80,00
80,00
80,00
160,00
80,00
80,00
80,00
surowica
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
surowica
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
surowica
25,00
25,00
25,00
25,00
surowica
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
surowica
25,00
25,00
25,00
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
11
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
numer
badania
775
776
777
778
779
780
785
786
787
788
789
790
791
792
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
808
809
810
811
812
813
814
816
818
819
820
821
822
823
824
825
826
830
831
832
833
834
835
836
837
839
840
841
842
nazwa podstawowa badania
IgE sp. M6 - Alternaria tenuis
IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus
IgE sp. M5 - Candida albicans
IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum
IgE sp. M4 - Mucor racemosus
IgE sp. M1 - Penicillium notatum
Alergeny- mleczne
IgE sp. F1 - białko jajka
IgE sp. F245 - jajko całe
IgE sp. F75 - żółtko jajka
IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina
IgE sp. F77 - beta laktoglobulina
IgE sp. F78 - kazeina
IgE sp. F2 - mleko krowie
IgE sp. F81 - ser cheddar
IgE sp. F 360 jogurt
Alergeny- mączne
IgE sp. F79 - gluten (gliadyna)
IgE sp. F11 - gryka
IgE sp. F6 - jęczmień
IgE sp. F8 - kukurydza
IgE sp. F7 - owies
IgE sp. F4 - pszenica
IgE sp. F9 - ryż
IgE sp. F14 - soja
IgE sp. F5 - żyto
Alergeny- mięsa i ryb
IgE sp. F88 - baranina
IgE sp. F284 - indyk
IgE sp. F83 - kurczak
IgE sp. F26 - wieprzowina
IgE sp. F27 - wołowina
IgE sp. F3 - dorsz
IgE sp. F40 - tuńczyk
IgE sp. F 24 - krewetka
Alergeny - warzywa
IgE sp. F15 - fasola
IgE sp. F12 - groch
IgE sp. F31 - marchew
IgE sp. F244 - ogórek
IgE sp. F86 - pietruszka
IgE sp. F25 - pomidor
IgE sp. F85 - seler
IgE sp. F35 - ziemniak
IgE sp. F48 - cebula
Alergeny- owoce
IgE sp. F92 - banan
IgE sp. F94 - gruszka
IgE sp. F49 - jabłko
IgE sp. F84 - kiwi
IgE sp. F33 - pomarańcza
IgE sp. F44 - truskawka
IgE sp. F 237 - morela
IgE sp. F 259 - winogrona
Alergeny- przyprawy, używki, orzechy
IgE sp. F105 - czekolada
IgE sp. F93 - kakao
IgE sp. F221 - kawa
IgE sp. F403 - drożdże browarnicze
* - specjalna procedura pobrania materiału,
Strona 16 z 21
cena
instytucjonalna
materiał do
badania
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
surowica
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
surowica
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
surowica
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
surowica
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
surowica
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
surowica
25,00
25,00
25,00
25,00
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
wynik
(dni
robocze)
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
11
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
11
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
11
11
3-6
3-6
3-6
3-6
cena
instytucjonalna
materiał do
badania
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
surowica
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
70,00
surowica
865
866
867
868
869
870
871
875
IgE sp. F89 - musztarda
IgE sp. F277 - koperek
IgE sp. F280 - pieprz czarny
IgE sp. F17 - orzech leszczyny
IgE sp. F256 - orzech włoski
IgE sp. F13 - orzech ziemny
IgE sp. F 20 - migdały
Alegreny-owady
IgE sp. I3 - jad osy
IgE sp. I1 - jad pszczoły
IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego
IgE sp. I71 - jad komara
IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa)
IgE sp. I205 - jad trzmiela
Alergeny -inne
IgE sp. O1 - bawełna
IgE sp. K20 - wełna
IgE sp. K82 - latex
IgE sp. K74 - jedwab
IgE sp. K80 - formaldehyd
IgE sp. C204 - amoxycylina
IgE sp. C62 - doksycyklina
IgE sp. P1 - glista ludzka
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
40,00
25,00
surowica
876
879
Badania serologiczne w kierunku choroby „płuco farmera”
Badania serologiczne w kierunku choroby „hodowców ptaków”
110,00
110,00
surowica
895
CHEK2 met. PCR
150,00
897
Celiakia (DQ2/DQ8/DRB1*04) met. PCR
155,00
numer
badania
843
844
845
846
847
848
849
855
856
857
858
859
860
nazwa podstawowa badania
wynik
(dni
robocze)
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
11
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
9-10
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
3-6
3-6
3-6
11
11
3-6
do 35
3-6
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
18
18
surowica
USTALENIE OJCOSTWA I DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH MET. PCR
898
Mikrodelecje w chomosomie Y (AZF, gr.51)
400,00
899
Mutacje w genie CFTR (290 mutacji) niepłodność męska
Ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa do 3 osób + profil genetyczny (16
loci)
Ustalanie ojcostwa i pokr., badanie każdej dodatkowej osoby + profil
gen.(16 loci)
380,00
wymaz z policzka (pobranie
pon.-czw.)
krew żylna EDTA(pobranie pon.czw.)
krew pełna EDTA(pobranie
pon.-czw.)
krew pełna EDTA
1000 (+VAT)
wymaz z policzka / krew EDTA
10
500 (+VAT)
wymaz z policzka / krew EDTA
10
902
903
18
14
16
14
904
Genetyczne predyspozycje do rdzeniastego raka tarczycy - analiza 16
mutacji genu RET
460,00
wymaz z policzka / krew EDTA
15
906
Hemochromatoza met. PCR
350,00
wymaz z policzka / krew EDTA
15
907
Mukowiscydoza met. PCR
380,00
wymaz z policzka / krew EDTA
15
908
Azoospermia met. PCR
909
3819
3820
3822
3838
3840
320,00
Apo E genotyp., ocena skłon. do wyst. chor. Alzheimera / dziedzicz.
skłon. do miażdżycy met. PCR
Niedosłuch (mutacje 35delG,310del14,IVS1+1GA oraz rzadkich w
części kod. GJB2)met.PCR
Diagnostyka genetycznie uwarunkowanej policytemii, trombocytopenii i
mielofibrozy
Zespół Gilberta met. PCR
IL28B (rs12979860, rs8099917), genotypowanie hcv
921
Płyn z jamy ciała - badanie ogólne
948
INNE
Kamienie moczowe, analiza chemiczna
* - specjalna procedura pobrania materiału,
22
200,00
EDTA(pobranie pon.-czw.)
16
480,00
3848
Strona 17 z 21
14
krew EDTA
380,00
Zespół Retta
16
300,00
180,00
Przedwczesne wygasanie czynności jajników (ekspansja w genie
FMR1), badanie przesiewowe
Choroba Wilsona (mutacja H1069Q genu ATP7B)
3841
250,00
krew EDTA(pobranie pon.czw.)
wymaz z policzka / krew
EDTA(pobranie pon.-czw.)
280,00
210,00
krew EDTA(pobranie
czw.)
krew EDTA(pobranie
czw.)
krew EDTA(pobranie
czw.)
krew EDTA(pobranie
czw.)
pon.pon.pon.pon.-
10
do 21
do 16
do 16
krew pełna EDTA
15
25,00
płyn z jamy ciała
1
30,00
kamienie moczowe/opis
pojemnika
9
numer
badania
950
951
953
954
955
956
960
961
962
886
887
nazwa podstawowa badania
Test obciążenia glukozą
Test obciążenia glukozą
Test obciążenia glukozą
Test obciążenia glukozą
Test obciążenia glukozą
Test obciążenia glukozą
Profil glukozy po posiłku
Profil glukozy po posiłku
Profil glukozy po posiłku
Insulina -po obciążeniu
Insulina -po obciążeniu
(2pkt, 50g, 0 i 1h)
(3pkt, 75g, 0, 1h i 2h)
(2pkt, 75g, 0 i 2h)
(2pkt, 50g, 0 i 2h)
(3pkt, 50g, 0, 1h i 2h)
(2pkt, 75g, 0 i 1h)
(2pkt., 0 i 1h po posiłku)
(3pkt., 0, 1h i 2h po posiłku)
(2pkt., 0 i 2h po posiłku)
(3pkt., 50g,0, 1h i 2h)
(3pkt., 75g,0, 1h i 2h)
cena
instytucjonalna
materiał do
badania
4,40
6,60
4,40
4,40
6,60
4,40
4,40
6,60
4,40
45,00
45,00
osocze fluorek
osocze fluorek
osocze fluorek
osocze fluorek
osocze fluorek
osocze fluorek
osocze fluorek
osocze fluorek
osocze fluorek
surowica
surowica
wynik
(dni
robocze)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
MIKROBIOLOGIA
Badania bakteriologiczne
1100
1000
15,00
17,00
wymaz
4-10
4-10
1001
Wymaz z gardła (bad. bakter.)
Wymaz z nosa (bad. bakter.)
17,00
wymaz
4-10
1010
Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.)
20,00
wymaz
4-10
1011
Wymaz z ucha lewego (bad. bakter.)
20,00
wymaz
4-10
1014
1015
1045
Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.)
Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.)
Wymaz z pochwy (bad.bakter.)
20,00
20,00
17,00
wymaz
wymaz
4-10
4-10
4-10
1047
Wymaz z kanału szyjki macicy (bad.bakter.)
17,00
wymaz
4-10
1110
Nasienie posiew (bad. bakter.)
17,00
nasienie
4-10
1312
Wymaz z przedsionka pochwy i odbytu w kierunku paciorkowców grupy
B (GBS)
17,00
wymaz
3-5
1310
Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)
17,00
wymaz
3-5
1311
Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)
17,00
wymaz
3-5
1285
Wymaz z cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC)
25,00
wymaz
4-10
1286
Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Neisseria gonorrhoeae
(GNC)
25,00
wymaz
4-10
1022
Wymaz z rany (bad. bakter.)
25,00
wymaz
4-10
1024
1025
1020
1268
1270
3130
1252
1266
1254
1101
Wymaz z czyraków (bad. bakter.)
Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.)
Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.)
Clostridium difficile, toksyna A/B w kale
Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale
Legionella pneumophila, antygen w moczu
Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.)
Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica
Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli (EPEC)
Kał posiew (bad. bakter.)
25,00
25,00
25,00
55,00
80,00
50,00
25,00
25,00
25,00
35,00
wymaz
4-10
4-10
4-10
3-5
3-5
3-5
4-10
4-10
4-10
4-10
1256
Posiew kału w kierunku Campylobacter
100,00
1280
1281
1303
1304
Mocz posiew (bad. bakter.)
Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i
Ureaplasma spp
Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i
Ureaplasma spp
Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku antygenu Chlamydia
trachomatis met IIF
Wymaz z cewki moczowej w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met IIF
mocz
wymaz
wymaz
wymaz
kał
kał
mocz
Kał/Wymaz
Kał/Wymaz
Kał/Wymaz
Kał/Wymaz
kał(podłoże transportowe z
węglem)
10
55,00
Specjalne podłoże
4-10
55,00
Specjalne podłoże
4-10
50,00
szkiełko
10
50,00
szkiełko
10
1305
Inny materiał w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met. IIF
50,00
szkiełko
10
3232
KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału
400,00
kał-3/4 pojemnika ok 150 ml
15
Badania mykologiczne w kierunku grzybów drożdżopodobnych
* - specjalna procedura pobrania materiału,
Strona 18 z 21
numer
badania
2100
2101
2000
2010
2045
2047
2041
2110
2022
2025
2500
2501
2502
2503
2504
2505
1023
1013
1029
1770
1790
nazwa podstawowa badania
Mocz posiew (bad. mykol.)
Kał posiew (bad. mykol.)
Wymaz z gardła (bad. mykol.)
Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.)
Wymaz z pochwy (bad. mykol.)
Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.)
Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.)
Nasienie posiew (bad. mykol.)
Wymaz z rany (bad. mykol.)
Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.)
BADANIE W KIERUNKU DERMATOFITÓW
Paznokcie rąk( bad. mykol.)
Paznokcie stóp (bad. mykol.)
Naskórek dłoni (bad. mykol.)
Naskórek stóp (bad. mykol.)
Skóra gładka (bad. mykol.)
Skóra owłosiona (bad. mykol.)
BADANIA W KIERUNKU BAKTERII BEZTLENOWYCH
Wymaz z rany beztlenowo (bad. bakter.)
Wymaz z ucha beztlenowo (bad. bakter.)
Wymaz z przetoki beztlenowo (bad. bakter.)
WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE
SPORAL
WSKAŻNIK BIOLOGICZY ATTEST , PROTEST i inne
BADANIA NA NOSICIELSTWO
cena
instytucjonalna
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
materiał do
badania
mocz
kał/wymaz
wymaz
wymaz
wymaz
wymaz
wymaz
nasienie
wymaz
wymaz
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
zeskrobiny
35,00
35,00
35,00
wymaz
30+23%VAT
30+23%VAT
zeskrobiny
zeskrobiny
zeskrobiny
zeskrobiny
zeskrobiny
wymaz
wymaz
test
test
wynik
(dni
robocze)
4-10
4-10
4-10
4-10
4-10
4-10
4-10
4-10
4-10
4-10
do
do
do
do
do
do
6
6
6
6
6
6
tyg.
tyg.
tyg.
tyg.
tyg.
tyg.
4-10
4-10
4-10
10
3-5
Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.)
130,00
wymaz pobrany na podłoże
transportowe
10
1354
wymaz na nosicielstwo patogenów alarmowych ESBL, KPC, MBL, OXA
30,00
wymaz
4-10
1350
1352
1353
Wymaz na nosicielstwo MRSA (bad. bakter.)
Wymaz z odbytu w kierunku VRE (bad. bakter.)
Badanie w kierunku KPC (bad. bakter.)
20,00
20,00
20,00
wymaz
wymaz
4-10
4-10
4-10
6130
Pakiet Borelioza z kleszcza
140,00
krew/kleszcz
12
57
wymaz
PAKIETY BADAŃ
5030
Pakiet cytologia LBC + HPV met. PCR
140,00
wymaz
7-14
5031
Pakiet cytologia LBC + Chlamydia met. PCR
140,00
wymaz
7-15
5032
Pakiet cytologia LBC + HPV met. PCR + Chlamydia met.PCR
220,00
wymaz
7-15
3125
Panel PNEUMO-BACTER 6 - identyfikacja 6 bakterii met.PCR
(Streptococcus pneumoniae,Haemophilus influenzae,Mycoplasma
pneumoniae,Chlamydiophila pneumoniae,Legionella
pneumophila,Bordetella pertussis)
320,00
wymaz
9
3126
Panel PNEUMO-TOTAL 18 - identyfikacja 13 wirusów i 5 bakterii met.
PCR(wirus grypy A,wirus grypy B,RSVA,RSVB,Rhinovirus
A/B,Coronavirus OC43/HKU1,Coronavirus 229E/NL63,Adenovirus,wirus
grypy 1,paragrypa 2, paragrypa 3,bocavirus,enterovirus;Mycoplasma
pneumoniae,Haemophilus influenzae,Streptococcus
pneumoniae,Chlamydophila pneumoniae,Legionella pneumophila)
600,00
wymaz
9
3187
Panel PNEUMO-VIRUS 12 - identyfikacja 12 wirusów met.
PCR(AdV,MPV,229E Coronavirus,PIV1,PIV2,PIV3,FluB,RSVA,Rhino
A/B,OC43 Coronavirus)
420,00
wymaz
9
POZOSTAŁE BADANIA
3250
Stosunek wolnych łańcuchów lekkich kappa/lambda
150,00
surowica
9
3251
ImuPro 50
400,00
surowica
15
3252
3253
3265
ImuPro 100
ImuPro 300
FoodScan IgG 96
750,00
1500,00
1100,00
surowica
15
15
do 23
* - specjalna procedura pobrania materiału,
Strona 19 z 21
surowica
surowica
numer
badania
nazwa podstawowa badania
cena
instytucjonalna
materiał do
badania
surowica
wynik
(dni
robocze)
3266
3267
3268
3254
3255
3258
3259
3261
3262
3275
3184
3344
FoodScan IgG 112
FoodScan IgG, IgA 96
FoodScan IgG, IgA 112
P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG
P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM
Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy
Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy
Jod, ilościowo
Jod w DZM
P/c przeciw akwaporynie 4 met. IIF
Witamina B3
Witamina E
1400,00
1700,00
2400,00
180,00
180,00
70,00
70,00
230,00
230,00
150,00
250,00
130,00
3346
Witamina C
150,00
3380
Witamina A
140,00
surowica
surowica,chronić prze światłem
(owinąć folią)
surowica
3381
Witamina B1
140,00
EDTA
15
3382
Witamina B2
140,00
EDTA
15
3184
Witamina B3
280,00
surowica
15
3383
Witamina B5
170,00
surowica
20
3384
Witamina B6
140,00
EDTA
15
3385
3425
Witamina H
Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA
140,00
320,00
surowica
15
17
3751
FibroTest Badania*
120,00
3651
FibroTest Raport
300,00
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
DZM, niezakwaszony
surowica
surowica
do 23
do 23
do 23
7
7
8
8
17
17
17
18
17-21
18
15
surowica
krew na skrzep dwie probówki
po 7 ml
5
do 11
krew na skrzep dwie probówki
po 7 ml
5
3752
FibroMax Badania*
140,00
3652
FibroMax Raport 600,00
3753
Koenzym Q10
92,00
surowica
370,00(+VAT)
Materiał pooperacyjny, materiał
poronny, z biopsji płynu
owodniowego lub trofoblastu
2300,00
wymaz z policzka
25
3816
Określenie płci pacjenta, met.PCR
3817
Genodiet completo
do 11
7
3824
Nietolerancja laktozy typu dorosłego (met. PCR)
250,00
EDTA
14
3839
3911
Łuszczyca (HLA-Cw6)
HPA-1, konflikt płytkowy, bad. Przesiewowe
280,00
62,00
krew EDTA
16
21
3666
Cytologia nieginekologiczna met. LBC
70,00
mocz,plwocina,popłuczyny,
płyn z jam ciała, BAC
8
3682
Cytologia płynów z jam ciała
30,00
płyn/rozmaz cytologiczny
do 8 dni
3680
Cytologia materiału z biopsji cienkoigowej oraz imprinty (do 2 szk.)
40,00
rozmaz cytologiczny
do 8 dni
3681
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
Cytologia materiału z biopsji cienkoigowej oraz imprinty (do 4 szk.)
Badanie histopatologiczne (1 bloczek)
Badanie histopatologiczne (2 bloczki)
Badanie histopatologiczne (3 bloczki)
Badanie histopatologiczne (4 bloczki)
Badanie histopatologiczne (5 bloczków)
Badanie histopatologiczne (6 bloczków)
Badanie histopatologiczne (7 bloczków)
Barwienie immunohistochemiczne (1 odczyn)* tylko jako etap do
badania 3630-36
Barwienie immunohistochemiczne (2 odczyny)* tylko jako etap do
badania 3630-36
Barwienie immunohistochemiczne (3 odczyny)* tylko jako etap do
badania 3630-36
Barwienie immunohistochemiczne (4 odczyny)* tylko jako etap do
badania 3630-36
80,00
30,00
60,00
90,00
120,00
150,00
180,00
210,00
rozmaz cytologiczny
wycinek tkankowy
wycinek tkankowy
wycinek tkankowy
wycinek tkankowy
wycinek tkankowy
wycinek tkankowy
wycinek tkankowy
do
do
do
do
do
do
do
do
3683
3684
3685
3686
HISTOPATOLOGIA
* - specjalna procedura pobrania materiału,
Strona 20 z 21
krew EDTA
8
8
8
8
8
8
8
8
dni
dni
dni
dni
dni
dni
dni
dni
80,00
do 16 dni
160,00
do 16 dni
240,00
do 16 dni
320,00
do 16 dni
numer
badania
nazwa podstawowa badania
cena
instytucjonalna
materiał do
badania
wynik
(dni
robocze)
3690
HER 2, barwienie immunochistochemiczne
180,00
do 16 dni
3807
Konsultacja specjalistyczna (Patomorfolog)
200,00
do 16 dni
* - specjalna procedura pobrania materiału,
Strona 21 z 21

Podobne dokumenty