Program Akcji Zima w Mieście 2005

Komentarze

Transkrypt

Program Akcji Zima w Mieście 2005
Program Akcji Zima w Mieście 2005
Termin: 14 – 25.02.2005r.
Organizatorzy;
Wydział Oświaty i Wychowania oraz Wydział Sportu, Turystyki i Wypoczynku Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Koordynator: B. Dudzińska tel. 478-26-50 w 270
PUNKTY POBYTU – SZKOŁY PODSTAWOWE poniedziałek – piątek godz. 7.00 – 17.00 (zajęcia programowe od 9.00 –15.00)
Zajęcia sportowo - rekreacyjne - ogólnorozwojowe, unihock, siatkówka, piłka nożna, koszykowa, turnieje, konkursy, zabawy.
Zajęcia wg programów autorskich każdej z placówek: muzyczno - plastyczno – techniczne, inne z zakresu komunikacji, asertywności, tolerancji.
Zajęcia kulturalno – rekreacyjne - wyjścia do kina, muzeum, basen.
Zajęcia świetlicowe.
1. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 80 ul. Orłów Piastowskich 47, tel. 667-46-54, koordynator: Krystyna Zych –
Włodarczyk
2. Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Keniga 20,tel. 667-09-27,koordynator: Dorota Porzezińska
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 tel. 662-67-80,ul. Walerego Sławka 9,koordynator: Zofia Kościak
4. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 ul. Sosnkowskiego 10,tel. 662-64-05,koordynator: Barbara Sawicka
PUNKTY POBYTU – GIMNAZJA poniedziałek – piątek; godz. 9.00 – 15.00
Zajęcia wg autorskich programów: sportowo – rekreacyjne, „kawiarenki internetowe”, kulturalno – edukacyjne: dyskoteki, koncerty, wyjścia na
basen, wyjścia do kina, muzeum, siłownia.
1. Gimnazjum Nr 131, ul. Drzymały 1 tel. 662 – 73 – 15, Koordynator: Renata Wysokińska
2. Gimnazjum Nr 132 ul. Konińska 2, tel. 662-75-81, koordynator: Anna Lewandowska
3. Gimnazjum Nr 133 ul. Warszawska 63 tel.667-09-32 koordynator: Magdalena Gerlach-Boratyńska
PUNKTY POBYTU w SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH: godz. 11.00 – 15.00 wiek : 14 – 18 lat
Zajęcia wg autorskich programów: sportowo – rekreacyjne, „kawiarenki internetowe”, kulturalno – edukacyjne, siłownia, dyskoteki, koncerty.
1. Liceum Ogólnokształcące nr 56, ul. Sosnkowskiego 1,Tel: 662 – 64 – 12, koordynator: Mariola Michalak
2. Zespół Szkół nr 42 i Zespół Szkół nr 9, tel: 662 – 62 – 81 (do 85), ul. Dzieci Warszawy 42, koordynator: Ryszard Mazurkiewicz
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
1. Dom Kultury „Kolorowa” ul. Sosnkowskiego 16 tel:867 – 63 –95, Kierownik: Elżbieta Cozac
Zajęcia tematyczne: zajęcia świetlicowe (pon. – piątekgodz. 10.00 – 14.00),tenis stołowy (pon. – piątek godz. 10.00 – 14.00),
Warsztaty plastyczne (pon., środy, piątki godz. 11.00 – 13.00), warsztaty taneczne (wt., czw. godz.11.00 – 13.00)
spektakle teatralne dla najmłodszych (20.02.godz.12.30).
Udział dzieci we wszystkich zajęciach bezpłatny
2. Dom Kultury MIŚ, ul. Zagłoby 17, teL; 667 – 29 – 18, Kierownik: Anna Chruślińska
Zajęcia tematyczne:
- warsztaty plastyczne (14, 16, 22, 23.02 godz. 10.00 – 12.00); tematyka: malowanie na szkle, rzeźba w mydle, witraże z kartonu i bibuły,
modelowanie w masie solnej; - Instruktor Krystyna Kaczmarczyk
- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży (15, 17, 24, 25.02 godz. 11.00 – 13.00) - Instruktor Adam Turkowski;
- turniej tenisa stołowego (14, 15, 16, 17, 18.02 godz. 10.00 – 13.00) - Instruktor Paweł Wyrzykiewicz
Udział dzieci we wszystkich zajęciach bezpłatny
3. Biblioteka Publiczna im. Wł. J. Grabskiego, ul. Plutonu Torpedy 47, tel: 662 70 01, dyr. Piotr Jankowski
poniedziałek, środa, piątek od 10.00 – 19.00; wtorek, czwartek od 8.00 – 16.00
- konkursy: walentynkowy; „Kocham, jak to powiedzieć bez słów”, recytatorski: „ Julian Tuwim dzieciom”, „ Jan Brzechwa dzieciom” ,
bezpłatny dostęp do internetu, własna twórczość literacka, pogadanki, czytanie bajek, oglądanie filmów na wideo, wyjścia do kina, zajęcia
plastyczne.
4. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, ul. Sosnkowskiego 16; pon. – piątek godz. 10.00 – 15.00;
Koordynator Małgorzata Świtka
Zajęcia kulturalno – rekreacyjne wg programu autorskiego: muzyczno - plastyczno – techniczne, inne z zakresu komunikacji, asertywności,
tolerancji, zajęcia świetlicowe, siatkówka, piłka nożna, koszykowa, wyjścia do kina, muzeum, basen,
IMPREZY
1. Kino „ARSUS” ul. Traktorzystów 14, 478 – 34 – 54, Dyrektor: Bogusław Łopuszyński
Seanse filmowe:
- 15.02. – godz. 9.00 i 11.15 – „W 80 dni dookoła świata”;
- 17.02. - godz. 9.00 i 12.00 – „Harry Potter i więzień Azkabanu”;
- 22. 02. - godz. 9.00 i 11.00 – „Rogate rancho”;
- 24.02. – godz. 9.00 i 11.00 – „Nawiedzony dwór”.
2. Ośrodek Kultury ARSUS; ul. Traktorzystów 14, tel: 478 – 34-54, Dyrektor: Bogusław Łopuszyński
- spektakl teatralny dla dzieci „Emil i Maczek” - 16.02. godz. 11.000
- warsztaty literackie - 18.02 i 25.02. godz, 18.30;
- promocja książki pod tytułem „Katalog życia i śmierci albo przygody pojęć”. Zbiór esejów Zbigniewa Jerzyny.
- koncert zespołów rokowych – 17 i 25.02 godz. 18.00;
- spektakl teatralny dla młodzieży „Mortal Kombaj” – 21.02 godz. 11.00; grupa teatralna „Bez Ziemi”;
- spotkanie z podróżnikiem Bogumiłem Rzuciło - 23.02 godz. 11.00; wystawa fotograficzna oraz koncert Villaviemcio Rosario –
muzyka meksykańska, gitara – Pedro Guevara
3. ZS nr 80, ZS nr 42, SP nr 4
– Dzielnicowy turniej koszykówki (15.02), siatkówki (16.02), piłki nożnej (22.02), unihokeja (23.02).
- Olimpiada: „Zimy w mieście 2005” – szkoły podstawowe (17.02) oraz gimnazja/szkoły ponadgimnazjalne (24.02.);
FINAŁ AKCJI: koncert Oli Kowalickiej z dziecięcym Zespołem Wokalnym „Arsus”.