Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Komentarze

Transkrypt

Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Dr Tytusa Chałubińskiego
26-610 Radom, ul. Tochtermana 1
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
www.szpital.radom.pl; [email protected]
NIP: 796-00-12-187
tel.: (048) 361-52-85, 361-52-84
REGON: 000315086
fax.: (048) 361-52-13
Centralny nr postępowania: ……..
Radom, dnia 2007.11.09
Znak sprawy: RSS/ZPiZ/P-60/…/07
Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy: postępowania prowadzonego poniżej 211 tys. Euro na Laboratoryjny System
Informatyczny (LSI) – dostawa oprogramowania, sprzętu komputerowego, wdrożenie
i utrzymanie w ciągłym ruchu dla potrzeb Centralnego Medycznego Laboratorium
Diagnostycznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
Radomski Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Radomiu, przy ul. Tochtermana 1, na podst.
art. 38, ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr
164, poz 1163 ze zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale II
„Opis przedmiotu zamówienia”oraz w Rozdziale III „Formularz oferty i formularze załączników do
oferty - Sprzęt komputerowy dla Laboratoryjnego Systemu Informatycznego „LSI”,,, a mianowicie:
1) Dotyczy: Opis wymagania, Serwer główny – szt. 1
• w poz. Płyta główna dwuprocesorowa…. wykreśla się zapis„…. (obsługująca procesory dwu i
cztero rdzeniowe),…”, w związku z tym w/w pozycja otrzymuje nowe brzmienie: „Płyta
główna dwuprocesorowa, magistrala systemowa 1066 MHz”
• w poz. 2x DualCore Xeon ….. wykreśla się „2400” i zamiast tego wpisuje się 2200.., w
związku z tym w/w pozycja otrzymuje nowe brzmienie: „2xDualCore Xeon min.
2200/1066MHz”.
• Wykreśla się poz. o treści: „złącza PCI: PCIe 4x, PCIe 8x, 2x 64 bit/133 MHz PCI X”
• W poz. „kontroler RAID….” Wykreśla się zapis „…z podtrzymaniem bateryjnym zasilania…,
(…50…), w związku z tym w/w pozycja otrzymuje nowe brzmienie:
„kontroler RAID 256MB (0,1,4,5,10)”
• W poz. wykreśla się zapis „DVD + RW”, i zamiast tego wprowadza się zapis, o treści:
„DVD-ROM”
• W poz. wykreśla się zapis „złącze równoległe”, w związku z tym niniejsza pozycja o trzymuje
nowe brzmienie: „złącze szeregowe, 2 x USB”
• Wykreśla się poz. o treści „System operacyjny”.
2) Dodaje się pozycje, o treści:
• „Montowany w szafie serwerowej (wysokość max. 2U)”
• „Przełącznik KVM – szt. 1:
•
Montowany w szafie (19") 8 portowy przełącznik KVM
•
Obsługujący High Video Resolution do 1920 x 1440 o szerokości pasma 250MHz
• Obsługujący Myszki - Microsoft Intellimouse, Microsoft Optical Mouse, Microsoft Intellimouse explorer,
Logitech Net Mouse, itd.
Obsługujący DOS, Win3.X, Win95/98/98SE/2000/ME/XP/Vista, WinNT, Netware, Unix, Linux.
•
•
•
Włączanie/Wyłączanie z komputerów “na gorąco”, bez potrzeby wyłączania zasilania
Wybór komputerów za pomocą przycisków, klawiszy skrótu, (definiowanych przez użytkownika) oraz
OSD (On Screen Display Menu)
•
Obsługujący Auto Scan do monitorowania komputerów
•
Obsługujący ochronę Hasłem w ramach zaawansowanych środków bezpieczeństwa
•
Zachowujący status klawiatury przy włączaniu komputerów
•
Posiadający wyświetlacz LED dla łatwego monitorowania statusu
•
Generujący sygnał dźwiękowy potwierdzający załączenie
•
Z kompletem kabli podłączeniowych o dł. 3m do wszystkich portów
3) Dotyczy: Zestaw komputerowy typ „A” – 2 szt.:
Konfiguracja Zestawu komputerowego:
• W poz. „Płyta główna”, wykreśla się zapis o treści „2xPS/2”, w związku z tym pozycja
otrzymuje nowe brzmienie:
„Konfiguracja Zestawu komputerowego :
Płyta główna
:
PCI-Ex16, PCI-Ex1, 1xATA, 2xSerial ATA II, 1xLPT, 1xCOM,
4xUSB 2.0, 1 x RJ45, zintegrowana karta dźwiękowa
• W następnej pozycji dodaje się zapis, o treści „symbol komputera”, w związku z tym w/w pozycja
otrzymuje nowe brzmienie „Proszę podać producenta i symbol proponowanej płyty głównej lub symbol
komputera: _____________”
• W pozycji wykreśla się liczbę „3,2” i w to miejsce wprowadza się liczbę „2” oraz wykreśla się
zapis „4MB” i w to miejsce wprowadza się zapis „2MB”, w związku z tym w/w pozycja
otrzymuje nowe brzmienie:
"Procesor :
Procesor z rodziny x86 taktowany zegarem min. 2 GHz, o częstotliwości taktowania
magistrali min. 800 MHz, pamięć cache L2 min 2MB lub procesor o równoważnej wydajności wg
wyników testu przeprowadzonego przez oferenta.W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności,
zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności wykonania testów oferent musi
dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące oraz oba równoważne porównywane zestawy”.
• W poz. „System operacyjny:, wykreśla się zapis „(…dokumentacją…)”, w związku z tym w/w
pozycja otrzymuje nowe brzmienie, o treści:
„System operac.
:
Windows XP prof. PL OEM (z licencją i nośnikiem instalacyjnym)”
• W poz. zasilacz UPS
- dodaje się zapis, o treści: „Moc wyjściowa – 420 VA, Napięcie wyjściowe – 230V, Napięcie
wejściowe 160V-280V”,
- Wykreśla się pozycję, o treści „SINUSOIDA na wyjściu podczas pracy z baterii”.
4) Dotyczy: Zestaw komputerowy typ „B” – 14 szt., Konfiguracja Zestawy komputerowego:
• W poz. „Płyta główna” wykreśla się zapis, o treści „2xPS/2”, w związku z tym niniejsza pozycja
otrzymuje nowe brzmienie:
„ Płyta główna
:
PCI-Ex16, PCI-Ex1, 1xATA, 2xSerial ATA II, 1xLPT, 1xCOM,
4xUSB 2.0, 1 x RJ45, zintegrowana karta dźwiękowa”
• W następnej pozycji dopisuje się „lub symbol komputera”, w związku z tym niniejsza pozycja
otrzymuje nowe brzmienie „Proszę podać producenta i symbol proponowanej płyty głównej lub
symbol komputera: _______________________”
• W poz. „Procesor”, wykreśla się liczbę 3,2 i w jej miejsce wpisuje się liczbę 2; wykreśla się liczbę 800 i w
jej miejsce wpisuje się liczbę 533; wykreśla się zapis 4MB i w jego miejsce wpisuje się 1MB, w związku
z tym w/w pozycja otrzymuje nowe brzmienie:
„Procesor
:
Procesor z rodziny x86 taktowany zegarem min. 2 GHz, o częstotliwości taktowania
magistrali min. 533 MHz, pamięć cache L2 min 1MB lub procesor o równoważnej wydajności wg
wyników testu przeprowadzonego przez oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testów
wydajności, zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności wykonania testów oferent
musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące oraz oba równoważne porównywane zestawy”.
• Wykreśla się pozycję, o treści: „”Stacja dyskietek: FDD 1,44 MB”
• W poz. Obudowa, wykreśla się zapis o treści: „2 x USB i złącza audio wprowadzone na front obudowy”, w
związku z tym w/w pozycja otrzymuje nowe brzmienie:
„Obudowa: mini lub midi-tower”
• W poz. System operacyjny wykreśla się zapis (…dokumentacją…), w związku z tym niniejsza
pozycja otrzymuje nowe brzmienie:
„System operac.
:Windows XP prof. PL OEM (z licencją i nośnikiem instalacyjnym)”.
• W poz. Monitor wykreśla się liczbę 2000 i w jej miejsce wpisuje się liczbę 700, wykreśla się liczbę
170/170 i w jej miejsce wpisuje się 160/160, w związku z powyższym niniejsza pozycja otrzymuje
nowe brzmienie: System operac. : Windows XP prof. PL OEM (z licencją i nośnikiem
instalacyjnym)
• Dotyczy Zasilacza UPS;
- dopisuje się pozycję „Moc wyjściowa – 420 VA, Napięcie wyjściowe – 230V, Napięcie
wejściowe 160V – 280V”
- wykreśla się pozycję, o treści „”SINUSOIDA na wyjściu podczas pracy z bateri”
Zamawiający przesyła poprawione strony SIWZ, które są obowiązujące.
Andrzej Pawluczyk
……………………………………………..…….
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
Sporządziła-Justyna Kapusta
SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA
LABORATORYJNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO „LSI”
Opis wymagania
Serwer główny - szt. 1
Serwer markowy specjalizowany - przeznaczony do obsługi aplikacji bazodanowych (z oprogramowaniem
systemowym, bazodanowym i systemem backupu) :
• montowany w szafie serwerowej (wysokość max. 2U)
• Płyta główna dwuprocesorowa , magistrala systemowa 1066 MHz
• 2 x DualCore Xeon min. 2200/1066MHz
• 2GB RAM z możliwością rozbudowy do min. 16GB (pamięć ECC, 533/667MHz DIMM DDR-2)
• obsługa modułów pamięci 512MB, 1GB, 2GB, 4GB, min. 4 gniazda na moduły pamięci
• Aktywny backplane 1x6 dysków
• Zasilacze i wentylatory Hot-Plug
• Redundacja zasilania
• 2 x karta sieciowa 10/100/1000
• Dyski hot plug, 4 x HDD 72GB, 10k rpm,
• kontroler RAID 256MB (0, 1, 4, 5, 10)
•
DVD-ROM
• Złącze szeregowe, 2 x USB
• Zintegrowana karta grafiki SVGA min 8MB
• Wbudowany kontroler zarządzania serwerem z funkcjami zdanego zarządzania i diagnostyki poprzez LAN
• Zarządzanie serwerem
wspomaganie instalacji systemu operacyjnego
Serwer Administrator umożliwiający :
• określenie problemów z takimi elementami serwera jak pamięć, dyski, procesory, wiatraczki, zasilacze i
z innymi krytycznymi elementami systemu
• zbieranie logów
• realizacje diagnostyki ONLINE
• realizację uaktualnień firmware
zdalnie pod adresem IP serwera
• obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows 2000 Server (Std., Advance), Microsoft Windows
2003 Server (Std., Advance), Microsoft Windows NT 4.0, NetWare 6, LINUX
• Certyfikat HCL - Windows Serwer 2003, Windows Serwer 2000
• Monitor 21” LCD, Klawiatura, mysz
Oprogramowanie systemowe :
• system operacyjny serwera zgodny z wymaganiami proponowanego rozwiązania informatycznego
• oprogramowanie bazodanowe (serwer SQL) zgodne z wymaganiami proponowanego rozwiązania
informatycznego
Proszę podać producenta, symbol serwera, proponowany system operacyjny i bazodanowy :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Serwer zapasowy - szt. 1
Konfiguracja serwera – zgodna z wymaganiami dostarczonego rozwiązania LSI.
• Montowany w szafie serwerowej (wysokość max. 2U)
Oprogramowanie systemowe :
• system operacyjny serwera zgodny z wymaganiami proponowanego rozwiązania informatycznego
• oprogramowanie bazodanowe (serwer SQL) zgodne z wymaganiami proponowanego rozwiązania
informatycznego
Przełącznik KVM – szt. 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Montowany w szafie (19") 8 portowy przełącznik KVM
Obsługujący High Video Resolution do 1920 x 1440 o szerokości pasma 250MHz
Obsługujący Myszki - Microsoft Intellimouse, Microsoft Optical Mouse, Microsoft Intellimouse explorer, Logitech Net
Mouse, itd.
Obsługujący DOS, Win3.X, Win95/98/98SE/2000/ME/XP/Vista, WinNT, Netware, Unix, Linux.
Włączanie/Wyłączanie z komputerów “na gorąco”, bez potrzeby wyłączania zasilania
Wybór komputerów za pomocą przycisków, klawiszy skrótu, (definiowanych przez użytkownika) oraz OSD (On Screen
Display Menu)
Obsługujący Auto Scan do monitorowania komputerów
Obsługujący ochronę Hasłem w ramach zaawansowanych środków bezpieczeństwa
Zachowujący status klawiatury przy włączaniu komputerów
Posiadający wyświetlacz LED dla łatwego monitorowania statusu
Generujący sygnał dźwiękowy potwierdzający załączenie
Z kompletem kabli podłączeniowych o dł. 3m do wszystkich portów
Zestaw komputerowy typ „A” – 2 szt.
Konfiguracja Zestawu komputerowego :
Płyta główna
:
PCI-Ex16, PCI-Ex1, 1xATA, 2xSerial ATA II, 1xLPT, 1xCOM,
4xUSB 2.0, 1 x RJ45, zintegrowana karta dźwiękowa
Proszę podać producenta i symbol proponowanej płyty głównej lub symbol komputera: _____________________
Procesor
:
Procesor z rodziny x86, 64 bit, taktowany zegarem min. 2 GHz, o częstotliwości
taktowania magistrali min. 800 MHz, pamięć cache L2 min 2 MB lub procesor o równoważnej wydajności wg
wyników testu przeprowadzonego przez oferenta.W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności, zamawiający
zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności wykonania testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu
oprogramowanie testujące oraz oba równoważne porównywane zestawy.
Proszę podać producenta i symbol proponowanego procesora : _________________________________________
Pamięć
:
Typy obsługiwanej pamięci DDR-2-667,500,400
Możliwa do zainstalowania 2GB, Zainstalowana 1GB DDR2-667
Karta graficzna :
dopuszczalna zintegrowana, 128MB
Dysk twardy
:
1 x 160GB SATA II
Stacja dyskietek :
FDD 1.44MB
Napęd optyczny :
DVD+/-RW (wersja z oprogramowaniem)
Karta sieciowa :
10/100/1000 Mbps
Obudowa
:
mini lub midi-tower, 2 x USB i złącza audio wyprowadzone na front obudowy
Zasilacz
:
min. 350W, aktywne PFC, AFC, zabezpieczenie termiczne, przepięciowe,
przeciwzwarciowe,
przeciwprzeciążeniowe, głośność w granicach 21-23 dB
Klawiatura
:
Standardowa biała, odporna na zalanie
Mysz
:
Optyczna z podkładką
Czytnik kodów Kreskowych:
ręczny, zgodny z proponowanym rozwiązaniem
Kabel krosowy :
RJ45, 568B, FTP cat. 5e, linka, 3mb, szary
System operac. :
Windows XP prof. PL OEM (z licencją i nośnikiem instalacyjnym)
Oprogramowanie :
Microsoft Office 2003 Basic Edition PL OEM
Monitor
:
LCD, 19”, kontrast 2000:1, jasność 300cd/m2, plamka 0.27, liczbą kolorów
wyświetlanych 16 mln,
rozdzielczość nominalna 1280x1024, czas reakcji 8ms, częst. odchyl.
80kHz/75Hz, kąty widzenia 170/170, złącze 15 stykowe D-sub, zasilacz wbudowany
Proszę podać producenta i symbol proponowanego monitora : _________________________________________
Zasilacz UPS
:
-Moc wyjściowa - 420VA, Napięcie wyjściowe – 230V, Napięcie wejściowe 160V – 280V
- Topologia Line-Interactive;
- Automatyczna Regulacja Napięcia AVR , podwyższa lub obniża nieprawidłowe wahania napięcia
sieci zasilającej bez korzystania z energii akumulatora;
- Panel diodowy z informacją o przeciążeniu, pracy AVR, pracy z siecią, pracy z akumulatora oraz
poziomie energii zgromadzonej w akumulatorach;
- Port komunikacyjny USB do monitorowania stanu pracy UPS-a poprzez komputer i zdalne
zamykanie systemu
- Ochrona zwarciowa, przeciwprzepięciowa i przeciążeniowa
- Automatyczne rozpoznawanie częstotliwości 50/60Hz
- Zabezpieczenie przeciwzakłóceniowe linii telefonicznej i modemowej na RJ45
- Możliwość załączenia UPS-a bez podłączonego napięcia zasilania na wejściu (Zimny Start )
- Samodzielna i łatwa wymiana akumulatora przez użytkownika
Proszę podać producenta i symbol proponowanego zasilacza UPS : _____________________________________
Nośniki ze wszystkimi sterownikami i oprogramowaniem do obsługi wszystkich urządzeń w zestawie.
Zestaw komputerowy typ „B” – 14 szt.
Konfiguracja Zestawu komputerowego :
Płyta główna
:
PCI-Ex16, PCI-Ex1, 1xATA, 2xSerial ATA II, 1xLPT, 1xCOM,
4xUSB 2.0, 1 x RJ45, zintegrowana karta dźwiękowa
Proszę podać producenta i symbol proponowanej płyty głównej lub symbol komputera : -____________________
Procesor :
Procesor z rodziny x86, 64 bit, taktowany zegarem min. 2 GHz, o częstotliwości taktowania
magistrali min. 533 MHz, pamięć cache L2 min 1MB lub procesor o równoważnej wydajności wg wyników testu
przeprowadzonego przez oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności, zamawiający zastrzega
sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności wykonania testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu
oprogramowanie testujące oraz oba równoważne porównywane zestawy.
Proszę podać producenta i symbol proponowanego procesora : _________________________________________
Pamięć
:
Typy obsługiwanej pamięci DDR-2-667,500,400
Możliwa do zainstalowania 2GB, Zainstalowana 1GB DDR2-667
Karta graficzna :
dopuszczalna zintegrowana, 128MB
Dysk twardy
:
1 x 80GB SATA II
Karta sieciowa :
10/100/1000 Mbps
Obudowa
:
mini lub midi-tower,
Zasilacz
:
min. 350W, aktywne PFC, AFC, zabezpieczenie termiczne, przepięciowe,
przeciwzwarciowe, przeciwprzeciążeniowe, głośność w granicach 21-23 dB
Klawiatura
:
Standardowa biała, odporna na zalanie
Mysz
:
Optyczna z podkładką
Czytnik kodów Kreskowych:
ręczny, zgodny z proponowanym rozwiązaniem
Kabel krosowy :
RJ45, 568B, FTP cat. 5e, linka, 3mb, szary
System operac. :
Windows XP prof. PL OEM (z licencją i nośnikiem instalacyjnym)
Monitor
:
LCD, 19”, kontrast 700:1, jasność 300cd/m2, plamka 0.27, liczną kolorów wyświetlanych
16 mln, rozdzielczość nominalna 1280x1024, czas reakcji 8ms, częst. odchyl. 80kHz/75Hz,
kąty widzenia 160/160, złącze 15 stykowe D-sub, zasilacz wbudowany
Proszę podać producenta i symbol proponowanego monitora : _________________________________________
Zasilacz UPS
:
- Moc wyjściowa - 420VA, Napięcie wyjściowe – 230V, Napięcie wejściowe 160V – 280V
- Topologia Line-Interactive;
- Automatyczna Regulacja Napięcia AVR , podwyższa lub obniża nieprawidłowe wahania napięcia
sieci zasilającej bez korzystania z energii akumulatora;
- Panel diodowy z informacją o przeciążeniu, pracy AVR, pracy z siecią, pracy z akumulatora oraz
poziomie energii zgromadzonej w akumulatorach;
- Port komunikacyjny USB do monitorowania stanu pracy UPS-a poprzez komputer i zdalne
zamykanie systemu
- Ochrona zwarciowa, przeciwprzepięciowa i przeciążeniowa
- Automatyczne rozpoznawanie częstotliwości 50/60Hz
- Zabezpieczenie przeciwzakłóceniowe linii telefonicznej i modemowej na RJ45
- Możliwość załączenia UPS-a bez podłączonego napięcia zasilania na wejściu (Zimny Start )
- Samodzielna i łatwa wymiana akumulatora przez użytkownika
Proszę podać producenta i symbol proponowanego zasilacza UPS : _____________________________________
Nośniki ze wszystkimi sterownikami i oprogramowaniem do obsługi wszystkich urządzeń w zestawie.
Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.