Illinois

Komentarze

Transkrypt

Illinois
Polskie znaki pamięci w USA
Liczba Poloników: 09
Wolny kod: od 10
USA – Stany Zjednoczone
©
COPYRIGHT
Polonicum Machindex ® Institut
case postale 1182
CH-1701 Fribourg, Szwajcaria
[email protected]
[email protected]
www.swisspass.ch/polonicum.htm
Edyta & Stan MACH
07.03.2010
Polskie znaki pamięci w USA
Polskie znaki pamięci w stanie Illinois
Machindex
Miejscowość
Forma
Poświęcony
US06IL
Cairo
Most (44)
Projektu Modzrzejewskiego R.
US02IL
Chicago
Tablica pam.
Modrzejewski Rudolf
US07IL
Metropolis Metropolis Bridge
Most (16)
Projektu Modzrzejewskiego R.
US08IL
Peoria
Most – Peoria Bridge
(7)
Projektu Modzrzejewskiego R.
US01IL
Rock Island
Tablica pam.
Modrzejewski Rudolf
US05IL
Rock Island - Arsenal
Most (3)
Projektu Modzrzejewskiego R.
US03IL
Rock Island Government Bridge
Most (1)
Projektu Modzrzejewskiego R.
US04IL
Thebes - Thebes
Bridge
Most (2)
Projektu Modzrzejewskiego R.
US09IL
Peoria
Most Peoria Bridge (7) Projektu Modzrzejewskiego R.
Zgłoszenia:
Plachta Jan US01IL – US09IL
Tous les droits d'auteur de cette publication sont réservés à Polonicum Machindex® Institut. Les textes sur
support électronique sont soumis aux mêmes règles que les textes imprimés.
Warunki współpracy: Osoba dokonująca zgłoszenia Polonika wyraża tym samym zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie podanych informacji, fotografii i innych dokumentów przez Polonicum MACHindex ® Institut w
opracowaniach drukowanych, internetowych, CD-ROM jak i wszelkich innych formach dyfuzji dot. Poloników.
©
COPYRIGHT
Polonicum Machindex ® Institut
case postale 1182
CH-1701 Fribourg, Szwajcaria
[email protected]
[email protected]
www.swisspass.ch/polonicum.htm
Edyta & Stan MACH
07.03.2010

Podobne dokumenty