Konkurs nastolatków XIV Ogólnopolskiej Edycji ,,Ośmiu wspaniałych

Komentarze

Transkrypt

Konkurs nastolatków XIV Ogólnopolskiej Edycji ,,Ośmiu wspaniałych
Konkurs nastolatków XIV Ogólnopolskiej Edycji ,,Ośmiu
wspaniałych” rozstrzygnięty
Do udziału w konkursie z Gimnazjum w Janówce zostały
zgłoszone uczennice:
Agnieszka Rółkowska uczennica III klasy. To z jej inicjatywy
powstało szkolne koło wolontariatu, obecnie szkolne koło ,,Caritas”.
Agnieszka jest otwarta na potrzeby innych ludzi. Propagowała wśród
młodzieży ideę pomocy potrzebującym. Organizowała różnorodne
akcje charytatywne takie jak: zbiórka żywności dla świetlic
środowiskowych osób samotnych i biednych. Przeprowadziła akcję
pt. ,,Pomóżmy Eli”. Pracuje w samorządzie uczniowskim i szkolnym
zespole ds. przeciwdziałania narkomanii. Jest osobą dojrzałą i
odpowiedzialną, o wielkiej kulturze osobistej. Cieszy się dużym
uznaniem zarówno kolegów jak i nauczycieli.
Sylwia Kozłowska uczennica III klasy. Uczestniczyła w
licznych kwestach i zbiórkach pieniędzy, żywności na cele
dobroczynne. Zorganizowała wspólnie z koleżankami akcję pt.
,,Pomóżmy Eli”. Jest osobą o wielkiej dojrzałości i
odpowiedzialności, przyjazną i bezpośrednią w kontaktach z innymi
ludźmi. W swojej szkole jest tym, do kogo zawsze można zwrócić się
o pomoc- pomaga słabszym w nauce.
Dorota Ostrowska uczennica klasy III. Jest osobą życzliwą i
pracowitą. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Współorganizatorka
wielu akcji charytatywnych na terenie szkoły. Jest wolontariuszką z
wyboru. To, co wykonuje, robi z sercem. Jest osobą pogodną, otwartą,
życzliwą, bardzo dobrą uczennicą. Lubiana w środowisku szkolnym.
Laureatką z naszej szkoły została Dorota Ostrowska.
Gratulujemy!
Rekomendacji udzieliły:
-Wychowawczyni klasy IIIb
Gimnazjum w Janówce:
Pani Jadwiga Wojtkiewicz
-Pedagog szkolny:
Pani Anna Szałwińska

Podobne dokumenty