Układ prętów, podpór i przegubów w ramie (A-H)

Komentarze

Transkrypt

Układ prętów, podpór i przegubów w ramie (A-H)
Układ prętów, podpór i przegubów w ramie (A-H)
Geometria i schematy obciążenia ramy
Grupy obciążeń ramy
RODZAJ OBCIĄŻENIA
CHARAKTER
q0
ciężar własny prętów
stałe
q1
ciężar pozostałych elementów stałe
q2
technologiczne
zmienne
q3
śnieg
zmienne
q4
wiatr
zmienne
P = 10 kN
uderzenie wózkiem
wyjątkowe
M = 30 kN×m dodatkowe elementy
stałe
Zestawy danych geometrycznych i obciążeń ramy (1-16)
q1
q2
q3
q4
kN/m kN/m kN/m kN/m
L1
L2
H1
H2
H3
H4
m
m
m
m
m
m
1
8,0
6,0
3,0
1,0
4,0
4,0
3,0
2,0
1,0
1,0
2
9,0
7,0
3,0
2,0
4,0
4,0
3,0
2,0
1,0
1,0
3
10,0
8,0
4,0
1,0
4,0
5,0
4,0
2,0
1,0
1,0
4
11,0
9,0
4,0
2,0
4,0
5,0
3,0
3,0
1,0
1,0
5
8,0
6,0
5,0
1,0
4,0
6,0
4,0
3,0
1,0
1,0
6
9,0
7,0
5,0
2,0
5,0
4,0
3,0
3,0
1,0
1,0
7
10,0
8,0
3,0
1,0
5,0
4,0
4,0
2,0
1,0
1,0
8
11,0
9,0
3,0
2,0
5,0
5,0
3,0
2,0
1,0
1,0
9
8,0
6,0
4,0
1,0
5,0
5,0
4,0
2,0
1,0
1,2
10
9,0
7,0
4,0
2,0
5,0
6,0
3,0
3,0
1,0
1,2
11
10,0
8,0
5,0
1,0
6,0
4,0
4,0
3,0
1,0
1,2
12
11,0
9,0
5,0
2,0
6,0
4,0
3,0
3,0
1,0
1,2
13
8,0
6,0
3,0
1,0
6,0
5,0
4,0
2,0
1,0
1,2
14
9,0
7,0
3,0
2,0
6,0
5,0
3,0
2,0
1,0
1,2
15
10,0
8,0
4,0
1,0
6,0
6,0
4,0
3,0
1,0
1,2
16
11,0
9,0
4,0
2,0
6,0
6,0
3,0
3,0
1,0
1,2
Dane materiałowe ramy (RS lub RB)
materiał
Rama stalowa
Stal 18G2A
pręty 1-6
HEB 160
pręty 7-10
IPE 270
Rama żelbetowa Beton C 25/30 40×40 cm2 20×60 cm2
oznaczenie
RS
RB

Podobne dokumenty