Miejsce: Data i godzina: Starostwo Powiatowe, Gminny

Komentarze

Transkrypt

Miejsce: Data i godzina: Starostwo Powiatowe, Gminny
Szanowni Państwo,
W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem „Studium rozwoju ekonomii społecznej na
terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka” w ramach projektu „Zintegrowana
współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Malborka” Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na konsultacje
społeczne, które odbędą się zgodnie z następującym harmonogramem:
Miejsce:
Data i godzina:
Sztum
3 czerwca 2015, godzina 16:00
Starostwo Powiatowe,
ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum
Stare Pole
8 czerwca 2015, godzina 16:00
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym
Polu
ul. Marynarki Wojennej 1b, 82-220 Stare
Pole
10 czerwca 2015, godzina 16:00
Malbork
Urząd Miasta
Pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork
Nowy Staw
11 czerwca 2015, godzina 16:30
Galeria Żuławska
Ul. Tadeusza Kościuszki, 82-230 Nowy Staw
Konsultacje społeczne adresowane są do mieszkańców oraz przedstawicieli JST, organizacji
pozarządowych, instytucji pomocowych i pracodawców z Miasta Malborka, Gminy Malbork, Powiatu
Malborskiego, Gminy Nowy Staw, Gminy Stare Pole, Miasta i Gminy Sztum oraz Powiatu
Sztumskiego.
Podczas konsultacji odbędą się dyskusje panelowe pomiędzy lokalnymi władzami,
społeczeństwem i innymi zainteresowanymi podmiotami. Na potrzeby konsultacji stworzono również
ankietę, dotyczącą zagadnień zawartych w studium.
Agnieszka Chomiuk
Kierownik OWES
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Podobne dokumenty