To się w ramach nie mieści - Fundusze Europejskie w Małopolsce

Komentarze

Transkrypt

To się w ramach nie mieści - Fundusze Europejskie w Małopolsce
1189304/00
Fundusze europejskie każdego dnia
zmieniają Małopolskę, jej miasta i wsie,
gospodarkę, kulturę, zdrowie i edukację.
Dzieje się to w tempie, którego nie
udałoby się osiągnąć bez unijnej
pomocy. Warto o tym mówić i cieszyć
się z zachodzących przemian! Po prostu
– to się w ramach nie mieści.
Marek Sowa,
Marszałek Województwa Małopolskiego
Na każdym kroku spotykamy się
z pozytywnymi zmianami w Małopolsce,
które w dużej mierze są efektami projektów
realizowanych ze środków Unii Europejskiej
pozostających w dyspozycji samorządu
regionalnego. Liczba ukończonych unijnych
inwestycji jest ogromna i rośnie z dnia
na dzień. Przy pomocy pieniędzy unijnych
zmieniamy małopolski krajobraz,
aktywizujemy mieszkańców obszarów
wiejskich, modernizujemy infrastrukturę
oraz rozwijamy gospodarkę. Dzięki
funduszom europejskim Małopolska staje
się bardziej nowoczesna, a jej gospodarka
– bardziej konkurencyjna. Efekty wdrażania
funduszy europejskich w Małopolsce to
także historie ludzi – mieszkańców
naszego regionu, którzy doświadczyli
„funduszowych” przemian. Wedle unijnej
nowomowy to właśnie tzw. „beneficjenci”
udzielanego wsparcia. Dzięki funduszom
europejskim wszyscy jesteśmy bardziej
kreatywni i przedsiębiorczy, potrafimy
wspólnie działać na rzecz ważnych spraw
i rozwiązywać wspólne problemy. Kto wie,
czy to właśnie te zmiany nie są
prawdziwym kapitałem funduszy
europejskich dla Małopolski. Za każdym
europejskim projektem stoją ludzie, ich
zaangażowanie, ich małe i wielkie sukcesy.
Pierwsze kampanie promujące fundusze
europejskie informowały o programach
i możliwościach uzyskania wsparcia
finansowego. W dalszej kolejności
prezentowaliśmy wybrane „twarde” efekty:
kilometry dróg, tysiące miejsc pracy,
miliony zainwestowanych euro.
Teraz, na półmetku wdrażania funduszy
europejskich, warto pokazać zmiany, jakie
dokonały się w samych mieszkańcach
Małopolski. Można je posumować hasłem:
w naszym regionie żyje się lepiej – dzięki
funduszom europejskim i... energii
mieszkańców. Energii, która wykracza poza
dotychczasowe ramy. Kampania
promocyjna „Fundusze Europejskie dla
Małopolski. To się w ramach nie mieści!”
ma przede wszystkim na celu
uświadomienie wszystkim odbiorcom, że –
na przekór europejskiej terminologii, która
pełna jest „ramowych” nazw i definicji
(RAMY Odniesienia, Program RAMOWY,
czy RAMOWY Plan...) – dzięki aktywności
Małopolan pozytywne efekty wdrażania
funduszy europejskich już dawno nie
mieszczą się w tych ramach.
Kampania promocyjna „Fundusze
Europejskie dla Małopolski. To się
w ramach nie mieści!” ruszyła 15 listopada
i potrwa 4 tygodnie, a jej adresatami są
wszyscy mieszkańcy naszego regionu.
Małopolanie znani są z tego, że silnie
identyfikują się ze swoim województwem
oraz potrafią obiektywnie docenić korzyści
wynikające z wykorzystania funduszy
europejskich, a w szczególności:
Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego (MRPO), Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)
i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW).
Kampania zakłada użycie wielu nośników,
które pozwolą dotrzeć do szerokiej grupy
odbiorców. Spot promocyjny zobaczą
telewidzowie, kinomani, pasażerowie
tramwajów i autobusów. Kampanijne
reklamy ukażą się w prasie i będzie je
można usłyszeć w radiu. Aby wyjść poza
ramy i być bliżej Małopolan postanowiliśmy
zrealizować wydarzenia promocyjne
w centrach handlowych w pięciu miastach
Małopolski oraz przygotowaliśmy
dedykowaną kampanii stronę internetową
oraz konkurs z nagrodami.
Sprawdź czy mieścisz się w RAMIE!
KONKURS
Tylko
dla spostrzegawczych
i kreatywnych!
Wygraj rower,
ramkę cyfrową
lub zestaw turystyczny!
Sprawdź czy
Fundusze Europejskie
mieszczą się
w ramach…
Przejdź przez symboliczną bramę – ramę, powiedz hasło:
„Fundusze Europejskie dla Małopolski.
To się w ramach nie mieści!” i… odbierz swój portret
sporządzony przez profesjonalnego portrecistę!
Czekamy na Ciebie w weekendy w godz. 11.00-19.00 w:
Nowym Sączu: 18-20.11.2011 r. – Centrum Handlowe Gołąbkowice
Krakowie: 25-27.11.2011 r. – Galeria Kazimierz
Tarnowie: 25-27.11.2011 r. – Galeria Gemini Park
Oświęcimiu: 2-4.12.2011 r. – Galeria Niwa
Nowym Targu: 9-11.12.2011 r. – Galeria Nowotarska
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
www.wramach.fundusze.malopolska.pl
REKLAMA

Podobne dokumenty