kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju

Komentarze

Transkrypt

kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
1
2
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
redaktor naczelny
60-lecie WIM UTP ..................................................... 2
Piotr
Szabelski
„Co nowego w grzanych kanałach?” ....................... 4
Rozwój potencjału innowacyjnego ............................ 5
Dziki Zachód w Wiktorowie ..................................... 6
s³owo redaktora
BIZNES – INWESTYCJE – GOSPODARKA
Dotacje na badania naukowe ................................... 8
Recepta na poezję ................................................... 8
EKOLOGIA I ZDROWIE
Chronione doliny, czyli rezerwaty przyrody cz. 4 .......... 9
Nasi mali, kolczaści przyjaciele ............................... 11
Masaż w Atelier ................................................... 13
MOTORYZACJA
W salonach firmy Bednarscy ................................... 14
ASO Citroen Bydgoszcz .......................................... 16
BIZNES – INWESTYCJE – GOSPODARKA
W odpowiedzi na potrzeby ..................................... 17
BUDOWNICTWO
Najlepsze budowy i wnętrze Grand Prix .................... 18
REGIONALNE WYDARZENIA I PROMOCJE
Listopad pełen wrażeń w Dworze Artusa ................... 20
Filharmonia Pomorska – zapowiedzi na listopad ....... 20
Jesień zagościła za naszymi oknami już na
dobre. Dni są coraz krótsze, chłodniejsze
i coraz bardziej szare. Tymczasem ten numer
„A to Regionu” naprawdę barwnie zaskakuje.
W aktualnym numerze przeżyją Państwo wraz
z pracodawcami przygodę – jak z westernu
– na Dzikim Zachodzie w Wiktorowie
oraz odkryją receptę na sukces literacki.
Wspólnie przyjrzymy się bliżej uroczystościom
60-lecia Wydziału Inżynierii Mechanicznej
na bydgoskim UTP oraz z obchodami
wręczania Grand Prix na Dzień Budowlanych.
Po tych wszystkich atrakcjach, nie pozostaje mi
nic innego, jak tylko zaprosić Państwa
na masaż do wyjątkowego Atelier,
gdzie sztuka przenika płynnie przez ciało
do głębi duszy.
Targi Mieszkaniowe – jesień 2011, relacja ................ 21
Zapraszam do lektury
Z poważaniem
Redakcja:
Forum Pracodawcy – redaguje Kujawsko-Pomorski Związek
Pracodawców i Przedsiębiorców
ul. Wypoczynkowa 11, 85 -478 Bydgoszcz
tel./fax 52 581 00 56
Sekretarz Redakcji – Maciej Kamiński
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
Za treœæ reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci.
3
W dniu 17 września 2011 roku
odbyły się główne uroczystości
związane z jubileuszem 60-lecia
Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Uroczystości połączone
były ze zjazdem absolwentów
Wydziału. Z okazji jubileuszu
wykonane zostały nagrody
okolicznościowe
„Album absolwenta”,
„Medal 60-lecia Wydziału”
oraz „Diament Wydziału Inżynierii
Mechanicznej”.
Obchody święta uświetnili swoją
obecnością J. M. rektor dr hab. Antoni
Bukaluk, prof. UTP, prorektor ds.
nauki dr hab. inż. Dariusz Boroński
prof. UTP, prorektor ds. organizacji
i rozwoju prof. dr hab. Wojciech
Kapelański, prorektor ds. współpracy z gospodarką dr hab. inż. Marek
2
4
60-lecie WIM UTP
Bieliński, prof. UTP oraz prorektor
ds. dydaktycznych i studenckich prof.
dr hab. inż. Janusz Prusiński. Przybyli
także rektorzy poprzednich kadencji
naszej uczelni prof. dr hab. inż. Józef
Szala, dr h.c. oraz prof. dr hab. inż.
Janusz Sempruch.
Zgromadzeni absolwenci z zainteresowaniem wsłuchiwali się
w wystąpienie Dziekana prof. dr hab.
inż. Bogdana Żółtowskiego, który
przybliżył wszystkim obecnym na uroczystości obecne życie Wydziału. Od
krótkiego rysu historycznego, poprzez
opis działalności, po porażki i sukcesy,
absolwenci mieli okazję dowiedzieć
się o bieżących informacjach dotyczących działalności Wydziału.
Aby upamiętnić 60-lecie wydziału dokonano wystrzału 6 salw,
kujawsko-pomorski
i rozwoju
kujawsko-pomorski
magazyn magazyn
promocjipromocji
i rozwoju
symbolizujących 6 dekad istnienia
Wydziału, które zgromadzeni mogli
obejrzeć dzięki transmisji telewizyjnej.
Przez te 60 lat wiele osób przyczyniło się do pozytywnego wizerunku
Wydziału. Osoby te otrzymały podziękowania w formie okolicznościowego medalu. Medal ten, opracował
i wykonał dr Michał Kubiak, rzeźbiarz, pracownik Wydziału Inżynierii
Mechanicznej. Z rąk Honorowego
Przewodniczącego obchodów 60-lecia
Wydziału prof. dr hab. inż. Józefa Szali, dr h.c. i Dziekana prof. dr hab. inż.
Bogdana Żółtowskiego otrzymali je:
dr hab. Antoni Bukaluk, prof. UTP,
dr hab. inż. Marek Bieliński, prof.
UTP, dr hab. inż. Dariusz Boroński,
prof. UTP, prof. dr hab. Wojciech
Kapelański, prof. dr hab. inż. Janusz
Prusiński, prof. dr hab. inż. Zenon
Bernacki, dr hab. inż. Ludosław Drelichowski, prof. UTP, dr Kazimierz
Piszczek, prof. dr hab. inż. Adam
Podhorecki.
Na uroczystości uhonorowano
medalami pamiątkowymi także, współpracujących z Wydziałem, naukowców z innych ośrodków akademickich.
Otrzymali je: Profesor Stefan Berczyński – Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie, Profesor Mieczysław Kawalec – Politechnika Poznańska, Profesor Krzysztof
Marchelek – Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Profesor Adam Mazurkiewicz
atoregion.pl
– Instytut Technologii Eksploatacji
w Radomiu, Profesor Janusz Piechocki
– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, Profesor Wiesław Piekarski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Profesor Wojciech Tarnowski
– Politechnika Koszalińska, Profesor
Václav Tesař – Politechnika Czeska
w Pradze, Dr inż. Zdenĕk Trávniček
– Czeska Akademia Nauk w Pradze,
Profesor Jan Żurek – Politechnika
Poznańska.
Wręczenia medali dokonali prof. dr
hab. inż. Janusz Sempruch i prof. dr
hab. inż. Bogdan Żółtowski.
Jednostka akademicka, jaką jest
Wydział Inżynierii Mechanicznej nie
tylko kształci przyszłych inżynierów,
ale współpracuje z przemysłem oraz
– Włodzimierza Strzałę – PZMot
Bydgoszcz,
– Mirosława Ślachciaka – Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców
i Przedsiębiorców,
– Tomasza Zaboklickiego – Pojazdy
Szynowe PESA Bydgoszcz.
Historię Wydziału Inżynierii Mechanicznej tworzą ludzie, którzy gro lat
swojej pracy poświęcili rozwojowi
Wydziału. Pamiątkowe medale z rąk
dr hab. inż. Dariusza Borońskiego,
prof. UTP i prof. dr hab. inż. Bogdana
Żółtowskiego otrzymali:
– Profesor Stanisław Dymski,
– Profesor Mieczysław Feld,
– Doktor Andrzej Jazdon,
– Profesor Ryszard Jedliński,
– Profesor Zbigniew Kikiewicz,
– Doktor Maciej Maria Kozłowski,
– Krzysztof Wilczyński,
– Henryk Bogusz,
– Jacek Konop.
Wręczenia „Diamentów” dokonali dr
inż. Adam Lipski i prof. dr hab. inż.
Bogdan Żółtowski.
Słońce, wiatr, woda to podstawowe
pojęcia źródeł energii odnawialnej.
Ciekawe informacje na ten temat usłyszeliśmy podczas wykładu okolicznościowego „Mechaniczna inżynieria
źródeł odnawialnych” wygłoszonego
przez prof. dr hab. inż. Józefa Flizikowskiego.
Uroczystą oprawę uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta działająca przy
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Koronowie pod batutą kapelmistrza
dr Mirosława Kordowskiego.
Po zakończeniu oficjalnej części
spotkania obecni na uroczystości mieli
okazję zwiedzić laboratoria Wydziału
oraz obejrzeć wystąpienie kabaretu
Czesuaf.
instytucjami technicznymi. Jubileusz
był okazją aby podziękować przedstawicielom współpracujących firm.
Prorektor dr hab. inż. Marek Bieliński,
prof. UTP i Dziekan prof. dr hab. inż.
Bogdan Żółtowski pamiątkowym
medalem uhonorowali:
– Andrzeja Bukowskiego – Precyzja
Technik Bydgoszcz,
– Ireneusza Jakubiaka – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich
oddział w Bydgoszczy,
– Tadeusza Lech – TKL Progress Maszyny Budowlane, Białe Błota,
– Sławomira Stusińskiego – SIMS
Bydgoszcz,
– Profesor Kazimierz Sadkiewicz,
– Profesor Robert Sikora,
– Profesor Bronisław Siołkowski,
– Profesor Krzysztof Wernerowski.
Działalność absolwentów Wydziału w życiu zawodowym jest pilnie
śledzona przez pracowników i często
jest powodem do dumy nauczycieli
akademickich. Z tego powodu została
ustanowiona nagroda „Diament Wydziału Inżynierii Mechanicznej” dla
Naszego Absolwenta. W tym roku
Kapituła, pod przewodnictwem dr inż.
Adama Lipskiego, przyznała trzy takie
wyróżnienia, które otrzymali:
A TO REGION
Obchody Jubileuszu 60-lecia Wydziału Inżynierii Mechanicznej zakończyła uroczysta kolacja w restauracji
uniwersyteckiej.
Daniel Perczyński
BIZNES – INWESTYCJE
– GOSPODARKA
FORUM
PRACODAWCY
kujawsko-pomorski
magazyn
promocji
i rozwoju
53
„Co nowego w grzanych kanałach?”
– sympozjum w Regionalnym Centrum Innowacyjności
Bydgoski Klaster Przemysłowy,
Związek Narzędziowców regionu
Bydgoszcz oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy zorganizowali w dniach 21, 22 września
2011 roku w Regionalnym Centrum Innowacyjności w Bydgoszczy sympozjum p.t. „Co nowego
w grzanych kanałach?”. Było to
pierwsze w Polsce sympozjum dla
narzędziowców, gdzie wiodący producenci systemów gorącokanałowych
przedstawili kompleksowo oferowane
przez siebie rozwiązania i nowości.
Swoje prezentacje wygłosili przedstawiciele sześciu firm z kraju i zagranicy: HRSflow, HASCO, Konek PSN,
WADIM PLAST, A. Marciniak O.T.
oraz Mold-Masters. Każdy z prelegentów zaprezentował swoje nowości
4
6
do aplikacji wielokomponentowych
i wielobarwnych. Podczas prelekcji
odbywały się dyskusje z uczestnikami
sympozjum, w trakcie których można
było skonfrontować dostępne systemy
oraz wymienić doświadczenia. Po
pierwszym dniu sympozjum zaplanowano także atrakcje turystyczne.
Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna (BYLOT) zorganizowała
dla uczestników wizytę w Bydgoskim
Exploseum. Goście sympozjum zwiedzili dawną fabrykę prochu, amunicji,
trotylu i nitrogliceryny (DAG Fabryk
Bromberg), która obecnie została
przekształcona w muzeum techniki
wojennej. Sympozjum spotkało się
w systemach gorącokanałowych: ze sporym zainteresowaniem, dlatego
dysze we wtrysku bocznym, dysze planowane są podobne przedsięwzięcia
zamykane iglicowo, systemy do wtry- w przyszłym roku.
sku wielokrotnego oraz rozwiązania
Aleksandra Zakrzewska
kujawsko-pomorski
i rozwoju
kujawsko-pomorski
magazyn magazyn
promocjipromocji
i rozwoju
atoregion.pl
Rozwój potencjału innowacyjnego
w regionie - Voucher badawczy
Na konferencji pt. „NAUKA DLA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM”
zaprezentowano projekt „Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim Voucher Badawczy”.
Konferencję zorganizowano
w ramach projektu partnerskiego „Krok
w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja” w dniu 29 września
2011 r. w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK
w Toruniu. O powodzeniach wdrożeń
opracowanych przez uniwersytety
województwa kujawsko-pomorskiego
opowiadali naukowcy z regionu: Bartosz Sikorski (UMK Collegium Medicum, Wydział Lekarski), Katarzyna
Kazimierska-Drobny (PAN, Instytut
Podstawowych Problemów Techniki),
Piotr Brzeziński (UTP, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej).
W konferencji uczestniczyli również
przedstawiciele Partnerów projektu,
którzy przedstawili oferty dotyczące
zakresu badań naukowych wykonywanych na rzecz przedsiębiorstw:
prof. dr hab. inż. Mieczysław Cieszko
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
prof. dr hab. Andrzej Tretyn Prorektor
ds. Badań Naukowych i Współpracy
z Zagranicą Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, prof. dr hab.
inż. Marek Bieliński Prorektor ds.
współpracy z gospodarką Uniwersy-
tetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy. Uczestnicy konferencji oprócz wysłuchania wystąpień
prelegentów mogli m.in. oglądać
interaktywne prezentacje doktorantów
z regionu.
Voucher badawczy promowano
również na seminarium „Z kapitałem
w innowacje” zorganizowanym
w ramach Europejskiego Tygodnia
MSP 2011. Seminarium odbyło się
4 października 2011 r. w siedzibie
Toruńskiego Parku Technologicznego.
Voucher badawczy promowany był
jako narzędzie finansowania przedsięwzięć służących podniesieniu potencjału
innowacyjnego oraz konkurencyjności
przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, co doskonale korespondowało z tematyką seminarium.
Oprócz wystąpienia Kierownika
Projektu Michała Majcherka (K-PZPiP)
uczestnicy seminarium mieli możliwość wysłuchania wystąpień pozostałych prelegentów: Business Angels
jako kluczowy element wspierania
start-upów (Jacek Błoński - Lewiatan
Business Angels), Fundusz zalążkowy - działanie 3.1 PO IG (Katarzyna
Duda - Agencja Rozwoju Pomorza
S.A.), Pożyczki i bony na innowacje,
A TO REGION
Wsparcie na uzyskanie grantu (Daniel
Węgrzynek - PARP). Na zakończenie
dla uczestników seminarium organizatorzy zorganizowali pokaz polskiego
łazika marsjańskiego MAGMA2, który
zwyciężył w prestiżowych, międzynarodowych zawodach University Rover
Challenge w Stanach Zjednoczonych.
Obecnie K-PZPiP ogłosił pierwszy
konkurs o dofinansowanie. Już 20
października 2011 r. rozpocznie się
nabór wniosków o udzielenie wsparcia!
Szczegółowe informacje o Projekcie
można znaleźć na stronie:
www.vb.kpzpip.pl
BIZNES – INWESTYCJE
– GOSPODARKA
FORUM
PRACODAWCY
kujawsko-pomorski
magazyn
promocji
i rozwoju
75
w Wiktorowie
Weekend 7 października br. przedsiębiorcy z naszego regionu rozpoczęli spotkaniem integracyjnym
w Wiktorowie.
chcący ograbić sejf atrakcyjnej bizneswoman zostaje pojmany – w tej
roli Adrian Sarnecki z Uni-Techu.
Całe przedsięwzięcie doszło do skutku
dzięki pomocy sponsorów: PZU Życie
S.A., Bohamet s.j., Remondis Oddział
w Bydgoszczy, Zeto Bydgoszcz S.A.,
PKO BP Oddział w Bydgoszczy.
Mariusz Lipkowski z GDS Falco przeprowadził także rozmowy moderowane „Etyka w biznesie” w ramach części
edukacyjnej. Po obiedzie biesiadnicy
udali się na świeże powietrze by
wziąć udział w konkurencjach rodem
z Dzikiego Zachodu. Przygotowano
nowi członkowie K-PZPiP – od lewej Łukasz
Krupa i Michał Kiełpiński – Lauren Peso
S.A.- Oddział Bydgoszcz., Andrzej Kargól
P.P.H.U Karel – nie wiedzą co ich czeka
od lewej Robert Ratajczak – Centrum
operacyjne, Józef Sarnecki – Uni-Tech
Jesienna, lecz jeszcze słoneczna
aura sprzyjała dobrym nastrojom zgromadzonych gości. Biznesmanów przywitali Prezes Kujawsko-Pomorskiego
Związku Pracodawców i Przedsiębiorców – Mirosław Ślachciak oraz Dyrektor Biura – Jerzy Górzyński. Powitaniu
towarzyszyła inscenizacja niczym
z westernu, przygotowana przez firmę
Stalpol, kiedy to potencjalny złodziej zmagania Nowych i Wieloletnich Członków K-PZPiP
6
8
kujawsko-pomorski
i rozwoju
kujawsko-pomorski
magazyn magazyn
promocjipromocji
i rozwoju
atoregion.pl
Biesiadnicy przy ognisku
Dziki Zachód
ujeżdżanie byka, którym poruszała
przeciwna drużyna. Prawdziwe rodeo
przetrwali tylko najwięksi śmiałkowie
z Andrzejem Kargulem na czele. Dopadła wszystkich również gorączka
złota. Olbrzymi entuzjazm wywołały
zawody w dojeniu krowy oraz konkurs
strzelecki, gdzie można było wykazać
się zarówno umiejętnościami posługiwania się łukiem, jaki i bronią palną.
Z długoletnimi członkami Związku
Pracodawców konkurowali Ci świeżo
upieczeni.
Po zaciętej rywalizacji, którą wygrały nowe osoby w K-PZPiP nadszedł czas na relaks przy ognisku.
Atmosfera jaką stworzyło ciepło ognia bezpiecznie, bo z szeryfem – Mirosławem Ślachciakiem Prezesem Zarządu K-PZPiP,
i bliskość jeziora służyła głównemu ce- Iwona Frydryszek – PWS Konstanta, Waldemar Książczak – Wiceprezes Zarządu
lowi przedsięwzięcia - zintegrowaniu K-PZPiP oraz mecenas Danuta Szacuń
lokalnego środowiska biznesu. Pieczenie kiełbasek, śpiewanie i rozmowy
dodatkowo wpłynęły na zawiązanie
nowych znajomości.
Zaproszone osoby korzystając
z okazji bawiły się wyśmienicie
do późnych godzin nocnych przy
dźwiękach zarówno muzyki country,
jak i najnowszych przebojów, a dla
chętnych z żyłką hazardzisty przygotowano symulację ruletki, gdzie
walutą, za która kupowano żetony
były „Ślachciaki” – z wizerunkiem
Prezesa K-PZPiP.
tekst: Marta Szarogroder
Rodeo
jeździec z Meksyku – Jacek Kuś – Olimpia Sp. z o.o., szeryf – Mirosław
Ślachciak – Domik Sp. z o.o.
A TO REGION
Michał Majcherek – K-PZPiP
BIZNES – INWESTYCJE
– GOSPODARKA
FORUM
PRACODAWCY
kujawsko-pomorski
magazyn
promocji
i rozwoju
97
Dotacje na badania naukowe
Kujawsko-Pomorski Związek
Pracodawców i Przedsiębiorców
zaprasza w dniach
20.10.2011– 20.11.2011
do aplikowania w konkursie
ogłoszonym w ramach
„Programu pilotażowego
w województwie
kujawsko-pomorskim
Voucher badawczy”.
spotkania te cieszyły się tak dużym
zainteresowaniem, że koniecznym okazało się zorganizowanie cyklu szkoleń
w Toruniu i Bydgoszczy. W spotkaniach tych uczestniczyło kilkudziesięciu przedsiębiorców oraz przedstawicieli nauki, nawiązano pierwsze
kontakty dotyczące współpracy. Zamierzeniem Projektu jest zainicjowanie przepływu wiedzy i wyników
pracy zarówno od jednostki naukowej
do przedsiębiorcy, jak i vice versa,
dzięki czemu naukowcy uzyskają inN a b ó r w n i o s k ó w o u d z i e l e - formacje dotyczące zapotrzebowania
nie wsparcia poprzedzały semi- rynku w kwestii badań i prac rozwonaria informacyjne i warsztaty, jowych. Celem przedsięwzięcia jest
podniesienie poziomu innowacyjności
firm z naszego regionu oraz zadbanie
o stworzenie dogodnych warunków do
przepływu informacji między nauką,
a gospodarką.
Zapraszamy do zadawania pytań,
odwiedzania strony internetowej
oraz zgłaszania zapotrzebowania
na indywidualne konsultacje lub
dodatkowe seminaria informacyjne
w Biurze Projektu, ul. Gdańska 141/3
w Bydgoszczy, pod numerem telefonu
52 524-09-20 lub za pomocą poczty
elektronicznej na adres: [email protected]
Wszelkie informacje znajdują się na
stronie internetowej www.vb.kpzpip.pl
Marta Szarogroder
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa
kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Recepta na poezję
Czy Pan/Pani lubi poezję? No właśnie
drogi Czytelniku. Poezja.
Brzmi pięknie, brzmi dumnie.
Niestety wielu z nas o niej zapomina
i traktuję ją trochę po macoszemu
woląc sięgnąć po najnowszy bestseller
literacki lub jak to niestety wygląda
w większości polskich domów… pilota do telewizora. Tymczasem wielu
młodych i nie tylko młodych twórców,
poetów pisze i owszem, tworzy, jak
najbardziej i to nie do przysłowiowej
szuflady. Wynika to z ich wrażliwości
i potrzeby podzielenia się z innymi
tym czego większość nie dostrzega,
a oni zauważają. Półki w księgarniach
wypełnione są poetyckim dorobkiem
wielu, znanych i cenionych oraz tych,
którzy próbują zaistnieć w tym artystycznym świecie słowa. Często ci
nieznani albo jeszcze nieznani szukają
w pocie czoła wydawcy, a gdy ten już
się znajdzie sami rozprowadzają swoje
tomiki zazwyczaj za naprawdę symboliczną kwotę.
Co zatem decyduje o tym, że słowa
jednych są nie tylko czytane, ale i zapamiętywane, deklamowane, przytaczane
8
10
zarówno przez działaczy kultury, media,
jak i zwykłych odbiorców, czytelników.
Zastanawiające, czy istnieje zatem
przepis jak napisać dobry wiersz? Na
to pytanie próbowali odpowiedzieć
uczestnicy warsztatów poetyckich
prowadzonych pod kierownictwem
bydgoskiej poetki Jolanty Baziak.
Uczestnicy tych popołudniowych
spotkań to ludzie różniący się od siebie
pod względem wieku, wykształcenia,
obecnego życia zawodowego, jednak
łączy ich wspólna pasja, która daje
możliwość otwarcia się przed innymi
i na innych. Jedna z uczestniczek warsztatów pani biolog mówi, że ma kompleks prostoty, gdyż jej wiersze wydają
się jej zbyt proste, zbyt banalne, ale
z drugiej strony tak właśnie odczuwa,
tak widzi i tak to opisuje. Z kolei dla
Kamila – licealisty, ostatnią inspiracją
do napisania kilku wierszy były anioły.
Ten młody człowiek wciąż poszukuje
swojej drogi artystycznego wyrazu.
Z kolei dla Pawła – magistra filozofii,
nauka rozumu to doskonała partnerka
dla poezji, a jak twierdzi prowadząca zajęcia filozofia jest elementem
kujawsko-pomorski
i rozwoju
kujawsko-pomorski
magazyn magazyn
promocjipromocji
i rozwoju
niezbędnym, aby wiersz miał swoją
głębię bez względu na to czy szukamy
sensu w myśli Arystotelesa, Kanta czy
są to nasze przemyślenia, nasza prywatna filozofia.
Jak się jednak okazuje pisanie
utworu poetyckiego wymaga również pewnego warsztatu, rzemiosła
tylko nie mylmy tego z rzemieślniczą, żmudną pracą. Chodzi tu raczej
o pewnego rodzaju dojrzałość literacką,
pewną świadomość tego jak operować
słowem i jakich używać słów aby to co
czuje i chce przekazać poeta było zrozumiałe i czytelne dla innych. Mówiąc
potocznie abyśmy wiedzieli „co autor
miał na myśli”.
Dlatego właśnie pani Jolanta udzielała porad tak, aby wiersze uczestników warsztatów były jeszcze lepsze
w odbiorze. Po poezję możemy nie tylko
sięgać, ale i możemy sięgać do poezji.
Dlatego zapraszamy wszystkich chętnych do podzielenia się z innymi swoją
twórczością poetycką. Jeżeli Drogi
Czytelniku piszesz wiersze i chciałbyś
zaprezentować się szerszej publiczności,
prześlij swoje utwory do redakcji „A to
Regionu”.
Justyna Orlikowska
całość czytaj na www.atoregion.pl
atoregion.pl
Chronione doliny,
czyli rezerwaty przyrody cz. 4
Rezerwat przyrody według
wiatru. Wzdłuż rzeki występują także
naturalnie zróżnicowane zbiorowiska
leśne, głównie łęgi olszowe i wiązozachowane w stanie naturalnym
we oraz bory sosnowe i bory świeże.
(lub mało zmienionym),
Miłośników pieszych wędrówek
ekosystemy, ostoje i siedliska
na pewno zachęci do odwiedzenia
rezerwatu wiadomość, że przez teren
przyrodnicze oraz twory
rezerwatu przebiegają dwa szlaki
i składniki przyrody
turystyczne piesze. Pierwszy z nich
nieożywionej. Ponadto, muszą
to niebieski szlak turystyczny „Szlak
one wyróżniać się szczególnym
Brdy” zaczynający się w Bydgoszczy
Brdyujściu i prowadzący, poprzez
wartościami przyrodniczymi,
Sokole-Kuźnicę, Świt i Rytel, aż do
naukowymi, kulturowymi
Swornychgaci. Z kolei, drugi pieszy
lub walorami krajobrazowymi.
szlak im. B. Nowodworskiego jest koloru żółtego i przebiega trasą TucholaNa terenie naszego
Cekcyn. Ponadto na terenie rezerwatu
województwa istnieją dwa
znajdują się cztery szlaki rowerowe,
krajobrazowe rezerwaty
a także popularny i bardzo uczęszczany
przyrody, chroniące doliny
szlak kajakowy, należący równocześnie do bardzo trudnych szlaków, ze
rzeczne i warto przyjrzeć się im
względu na liczne głazy, powalone
trochę bliżej.
drzewa i inne przeszkody i utrudnienia
w korycie rzeki. Rezerwat zajmuje
Pierwszy z omawianych rezerwatów powierzchnia blisko 1700 hektarów
nosi nazwę Rezerwat Przyrody Dolina i ma charakter rezerwatu częścioRzeki Brdy. Rezerwat utworzono wego.
w roku 1994 na terenie Tucholskiego
Parku Krajobrazowego, aby chronić
Pod względem administracyjnym
wyjątkowe walory krajobrazowo- rezerwat należy do województwa
przyrodnicze fragmentu doliny rzeki kujawsko-pomorskiego, do powiatu
Brdy. Teren tego odcinka doliny rzeki tucholskiego, do trzech gmin: Tucholi,
Brdy posiada dużą wartość krajobrazo- Gostycyna i Cekcyna. Na obszarze
wą, dydaktyczną, naukową, głównie ze rezerwatu utworzono stanowiska roślin
względu na urozmaiconą rzeźbę terenu chronionych, między innymi jarząbu
i różnorodność siedlisk przyrodni- brekinii, podkolanu białego oraz listery
czych. Można w rezerwacie podziwiać jajowatej. Jak większość rezerwatów
tak ciekawe elementy krajobrazu, przyrody, również i rezerwat Dolina
jak starorzecza, meandry (inaczej Rzeki Brdy stanowi ostoję i siedlisko
zakola rzeki), czy kępy - niewielkie życia dla wielu gatunków flory i fauny.
wysepki na rzece, wynurzone ponad Na terenie rezerwatu Doliny Rzeki
powierzchnię wody, utrwalone zwykle Brdy zanotowano blisko 25 gatunków
roślinnością. Z kolei na brzegach rzeki ryb, wśród nich - pstrąga potokowego.
dumnie prezentują się liczne strome Powołano tu również liczne pomniki
skarpy, urwiska, potężne głazowiska przyrody, przede wszystkim w pooraz przegradzające koryto rzeki wy- staci pomnikowych drzew i głazów.
wroty, czyli po prostu leżące drzewa Jednym z najbardziej znanych pomniwywrócone głównie pod wpływem ków przyrody jest „Głaz Jagiełły”,
ustawy z 2004 roku, to obszary
będący głazem narzutowym o obwodzie
7 metrów, położony w miejscowości
Rudzki Most na terenie rezerwatu. Rezerwat Doliny Rzeki Brdy charakteryzuje się niezwykle dużym bogactwem
i różnorodnością gatunkową ptaków
- odnotowano na terenie rezerwatu
w sumie blisko 120 różnych gatunków
ptactwa. I tak, ptaki są godnie reprezentowane w obrębie rezerwatu przez
tak wyjątkowe i rzadkie gatunki, jak
chociażby coraz rzadszy w Polsce –
zimorodek zwyczajny oraz brodziec
samotny. Przy odrobinie szczęścia
i cierpliwości na terenie rezerwatu
można zaobserwować ptaki drapieżne,
na przykład myszołowa, sokoła kobuza oraz z rodziny jastrzębiowatych:
kanię czarną i kanię rudą. Jeśli chodzi
o pozostałych przedstawicieli fauny,
to spotkać można tu także między
innymi nietoperza borowiaczka, wydrę
albo bobra.
Podobnie, jak Rezerwat Dolina
Rzeki Brdy, również Rezerwat Dolina
Rzeki Osy jest rezerwatem krajobrazowym, utworzonym w 1994 roku.
Swoim zasięgiem obejmuje najwartościowsze przyrodniczo fragmenty doliny rzecznej rzeki Osy, znajdujące się
wzdłuż rzeki Osy między miejscowościami Słup-Młyn i Rogóźno-Zamek.
Administracyjnie rezerwat położony
jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie grudziądzkim, na
terenie trzech gmin - Rogóźno, Gruta
i Łasin. Rezerwat zajmuje niewielką
EKOLOGIA
kujawsko-pomorski magazyn promocji
i rozwoju
9
11
powierzchnię - niecałych 670 hektarów
z 14-kilometrowym odcinkiem rzeki
Osy. Przez obszar rezerwatu przebiega
odcinek żółtego szlaku turystycznego
pieszego, prowadzącego od Grudziądza do Jeziora Kuchnia. Obszar, który
objęto ochroną rezerwatową wyróżnia się urozmaiconą rzeźbą terenu
i ukształtowaniem powierzchni. Spotykane są w rezerwacie zbocza doliny
rzecznej o dużych deniwelacjach
(czyli zróżnicowaniach lub nachyleniach powierzchni) oraz rozcięcia
erozyjne w krajobrazie glacjalnym
(inaczej polodowcowym). Ciekawą
atrakcje turystyczną stanowią dwa
Są to:
• las olchowy – zwany czasem olsem
lub olesem, wykształcił się głównie
w zagłębieniach terenu; dominującym
gatunkiem drzewa jest tutaj olcha
czarna, a wśród krzewów przeważają
czarna porzeczka i kruszyna;
• łęg jesionowo-olchowy – występuje u podnóży stoków, spośród
drzew przeważają olcha czarna i jesion,
a z krzewów spotyka się najczęściej
dziki bez czarny;
• łęg wiązowo-jesionowy - porasta
łagodne zbocza doliny, dominują
wiązy polny i szypułkowy oraz jesion
• grąd subkontynentalny – zajmuje
największą powierzchnię w Dolinie
Rzeki Osy spośród wszystkich ośmiu
zespołów roślinnych, można podzielić
go dodatkowo na trzy podzespoły roślinne: grąd niski, typowy i wysoki;
• wielogatunkowy las zboczowy
– porasta częściowo zbocza jarów na
terenie rezerwatu, dominują w nim
dwa gatunki drzew - klon pospolity
i lipa drobnolistna;
• buczyna pomorska – charakteryzująca się przewagą buku, a także
dębu szypułkowego, klonu i lipy
drobnolistnej;
• świetlista dąbrowa – rzadko spotykany typ zespołu roślinnego w naszym regionie, występuje na stokach
w północnej części rezerwatu; drzewa dąbrowy świetlistej to przede
wszystkim dąb szypułkowy i bezszypułkowy, a spośród krzewów rosną tu
głóg, trzmielina, berberys i jałowiec
pospolity.
Pomimo niewielkiej powierzchni,
jaką zajmuje rezerwat Dolina Rzeki
Osy, zaobserwować na terenie rezerwatu można około 60 gatunków
ptaków. Najciekawszy i najrzadziej
z nich spotykany to orlik krzykliwy,
który regularnie od wielu lat gnieździ
się w dolinie rzeki Osy. Ponadto godne
uwagi ptasie gatunki żyjące na terenie
rezerwatu, to sowa uszata, bocian
czarny oraz kolonia czapli siwej. warto
podkreślić, iż ten niewielki obszar
rezerwatu stał się siedliskiem dla reprezentantów polskich gadów i płazów,
jak kumak nizinny, żaba jeziorkowa,
zaskroniec zwyczajny, jaszczurka
zwinka i jaszczurka żyworodna.
dęby, będące pomnikami przyrody, wyniosły, charakteryzuje się bogatym
nazywane „Adam” (obwód 5,82 m) i różnorodnym runem leśnym, pośród
i „Ewa” (obwód 4,42 m) znajdujące którego najczęstszymi gatunkami są
się tuż przy szosie w miejscowości zawilec gajowy i zawilec żółty;
Słupski Młyn, a także trzeci pomni• łęg topolowo-wierzchowy - wykowy dąb „Pokorskiego” (2,92 m
obwodu). Rezerwat Doliny Rzeki stępuje tylko gdzieniegdzie i zajmuje
Osy wyróżnia się wyjątkowością bardzo małą powierzchnię rezerwatu
i dużą bioróżnorodnością, wyznaczo- wzdłuż rzeki, ten zespół roślinny reno w nim, aż osiem podstawowych prezentują topola biała i czarna oraz
wierzba krucha i wierzba biała;
zespołów roślinnych.
10
12
kujawsko-pomorski
i rozwoju
kujawsko-pomorski
magazyn magazyn
promocjipromocji
i rozwoju
Z większych zwierząt w rezerwacie
Dolina rzeki Osy występuje borsuk.
Dość interesująca jest też fauna rezerwatu, wśród której należy wymienić
wawrzynka wilczełyko, lilię złotogłów, storczyka szerokolistnego, jaskra
kaszubskiego i czosnek niedźwiedzi.
mgr inż. Hanna Szczukowska
fot. B.D.
atoregion.pl
Nasi mali, kolczaści
przyjaciele
Jeże, czyli największe ssaki owadożerne w Polsce, żyją obok nas,
na działkach, w ogrodach i w miejskich parkach. Są przyjazne,
ciekawskie i ufne, ale należy pamiętać, że znajdują się pod ścisłą
ochroną prawną. A na przełomie października i listopada powoli
zapadają już w sen zimowy, więc nie należy im przeszkadzać.
Październik to czas, kiedy jeże zapadają w sen zimowy, który trwa zwykle około
5
miesięcy, czyli budzą się dopiero wiosną, kiedy z powrotem zaczyna robić
Jedną z najbardziej charakterysię
cieplej.
Zazwyczaj jeże zimują pod ziemią albo w gniazdach, zbudowanych z
stycznych cech, wyróżniających jeże
gałęzi
i
suchych
liści. Sen, w którym trwają jeże, nazywany jest stanem hibernasą włosy na grzbiecie i po bokach
ciała przekształcone w długie, grube cji, podczas której procesy życiowe ulegają znacznemu spowolnieniu. Wówczas
kolce, barwy białej i brunatnej. Każdy serce zwierzęcia bije dużo wolniej, oddechy są rzadsze, a procesy przemiany
kolec ma długość około 2-3 cm. Peł- materii dużo wolniejsze. Ponadto spada temperatura ciała. Przed zapadnięciem
nią one funkcję ochronną, a w chwili w sen zimowy zwierzęta intensywnie jedzą „na zapas”, aby odłożyć rezerwową
zagrożenia zaniepokojony jeż zwija się warstwę tłuszczu, która pozwala przetrwać kilka miesięcy bez pożywienia.
w kulkę i stroszy kolce, chroniąc
delikatny brzuch przed atakiem drapieżnika. Każdy jeż wyposażony jest,
aż w pięć tysięcy kolców.
W naszym kraju możemy spotkać
dwa podgatunki jeża, mianowicie jeża
europejskiego wschodniego (Erinaceus concolor Martin) i zachodniego
(Erinaceus europaeus europaeus L.).
Obydwa gatunki są objęte ścisłą
ochroną gatunkową. Jeże zamieszkują zarośla, zbiorowiska leśne oraz
przejrzyste lasy z bogatą roślinnością
w podszyciu. Coraz chętniej żyją także
na obrzeżach miast, w spokojnych
obszarach podmiejskich, parkach
i ogrodach. Jeże posiadają raczej krępą
budowę, a długość ich ciała sięga do 30
cm (samce zwykle są nieco większe niż
samice), natomiast długość ogona to
zaledwie 3-5 cm. Ubarwienie jeży jest
szarobrunatne, a po stronie brzusznej białawe lub białobrunatne. Wyjątkowo
rzadko spotyka się całe białe osobniki,
tzw. albinosy. Jeże ważą od pół do W czasie nagłego spadu temperatury otoczenia bądź odwilży jeże przebudzają
półtora kilograma. Mają długie, spi- się na kilka godzin, po czym z powrotem zapadają w głęboki, zimowy sen.
Po przebudzeniu, wiosną, jeże zaczynają kojarzyć się w pary. Samica jeża
czasto zakończone pyszczki z ostrymi
ząbkami oraz ruchliwy, zawsze wil- rodzi kilka młodych jeży, podczas jednego lub dwóch (drugi miot zdarza się
jesienią) miotów w ciągu roku, a następnie wychowuje młode sama. Małe
gotny nosek.
EKOLOGIA
kujawsko-pomorski magazyn promocji
i rozwoju
11
13
po drodze, to nie liczmy, że jeż zdąży
uciec przed nami. Najlepiej wtedy po
prostu ominąć zagubione zwierzątko
lub zatrzymać się, wysiąść i zachęcić
jeża do zejścia na pobocze.
Na wolności jeże żyją przeciętnie
5 lat, natomiast w niewoli dożywają nawet do 10 lat. Jeże niestety bardzo często są atakowane przez różne pasożyty
zewnętrzne i wewnętrzne. Szczególnie
niebezpieczne dla jeży są kleszcze,
które mogą zaatakować jednego jeża
w ilości 50-60 sztuk. Jeż zaatakowany przez te pajęczaki jest nieporadny
i nie umie pozbyć się intruzów, które
w dużych ilościach bardzo osłabiają
organizm jeża, niekiedy prowadząc
do wyniszczenia organizmu czy wręcz
jeżyki po urodzeniu, jak większość dla człowieka rolę, jednakże jeżeli śmierci zwierzęcia. Również groźne są
ssaków są ślepe, a ich kolce miękkie w ogrodzie czy na działce stosowane są dla jeży pchły, roztocze, larwy much
(twardnieją po 5 tygodniach). Po okre- pestycydy i silne środki owadobójcze, oraz pasożyty wewnętrzne (np. atakusie około dwóch miesięcy młode jeże mogą one zaszkodzić jeżowi, który zje jące jelita). I pomimo tego, że jeże nie
mają zbyt wielu wrogów naturalnych
opuszczają matkę i gotowe są już żyć takie zatrute szkodniki.
i dobrze się przed nimi bronią, to cierpią
samodzielnie.
Bardzo wiele jeży ginie na drogach z powodu niewielkich bezkręgowych
Jeże są samotnikami i zwierzętami nocą. Kiedy wychodzą one polować, pasożytów. A kolce, które są główną
terytorialnymi, które prowadzą nocny giną pod kołami samochodów, gdyż bronią jeży, stają się przekleństwem,
tryb życia, a w ciągu dnia zwykle prze- zwykle nie próbują uciekać przed gdyż zwierzątka te nie są w stanie
bywają w swoich norkach, rozpadli- nadjeżdżającym pojazdem, a po prostu poradzić sobie z intruzami ukrytymi
nach ziemnych, w jamkach czy pod naiwnie zwijają się w kulkę. Dla- i żerującymi pomiędzy kolcami.
mgr inż. Hanna Szczukowska
liśćmi. Natomiast nocą wychodzą na tego, jeżeli jedziemy samochodem
fot. B.D.
zewnątrz, aby upolować coś do jedze- i widzimy jeża spacerującego w nocy
nia, a czułe wąsy pomagają odnaleźć
im drogę w ciemności. Jeże mają słabo
wykształcony zmysł wzroku, natomiast
nadrabiają to za pomocą pozostałych
zmysłów. Jeż ma bowiem doskonale
wykształcone zmysły słuchu i węchu,
a co ciekawe prawdopodobnie również
smaku, gdyż jeżeli może sobie na to
pozwolić, to staje się wybrednym smakoszem. Dietę jeży stanowią głównie
owady, ślimaki, ptasie jaja, rzadziej
płazy, gady i mniejsze ssaki, ale także
padlina i pokarm roślinny, głównie
w postaci grzybów i miękkich, przejrzałych owoców. Jednak jeże, wbrew
stereotypowi, nigdy nie transportują ani
jabłek ani innych owoców na grzbiecie. Z tego względu, że jeże są przede
wszystkim ssakami owadożernymi,
a podczas polowania w trakcie jednej
nocy potrafią zjeść nawet 200 gram
owadów są cenną pomocą dla ogrodników. Jeże spełniają więc pożyteczną
12
14
Wydano
ze œrodków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
kujawsko-pomorski
magazyn promocji
i rozwoju
Masaż w Atelier Masażu
Beaty Juengst nie jest chwilą relaksu
Atelier Masażu Beaty Juengst
powstało w 2010 roku. Motywacją
do jego otwarcia była świadoma
i samodzielna decyzja trzydziestoletniej kobiety, która w tej praktyce
upatruje możliwość przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia
w specyficznym rodzaju kontaktu
z drugim człowiekiem, jakim jest
masaż. O istnieniu gabinetu decydują przede wszystkim kwalifikacje
i doświadczenie masażystki, jej predyspozycje fizyczne, psychiczne,
a także intelektualne, lokalizacja gabinetu, jakość używanych do masażu
Pani Beata od wielu lat praktykuje
jogę, dzięki której lepiej rozumie
ludzki organizm, pogłębia świadomość
mechanizmów nim kierujących oraz
powiązań między ciałem a umysłem.
Szacunek, z jakim odnosi się do ciała
człowieka jest równoważny z szacunkiem, jakim darzy jego umysł.
Już od samego wejścia w przytulny
zakątek centrum miasta, atmosfera
Atelier sprzyja wyciszeniu umysłu
i uspokojeniu myśli. Tworzą ją klimaW Atelier Masażu Beaty Juengst
tyczne wnętrze XIX-wiecznego cegla- oferowane są masaże klasyczne, renego budynku, nastrojowa muzyka, laksacyjne, masaże gorącymi kamieniami, hawajski masaż Lomi Lomi,
szeroka paleta masaży orientalnych
oraz zabiegi akupresurowe i ajurwedyjskie. Do masażu używane są wyłącznie naturalne oleje (np. kokosowe)
i zioła, łatwo wchłaniające się w skórę
i będące jednocześnie odżywcze dla
organizmu.
Dla każdego gościa masaż w Atelier
jest błogim ukojeniem zmęczonego
ciała i umysłu, przez co gwarantuje
długotrwałe odprężenie i relaks. Zarówno w jesienne, jak i zimowe dni taki
sposób przyjemnego odstresowania
działa antydepresyjnie i rozgrzewająco, poprawiając jednocześnie kondycję
psychofizyczną.
Czas spędzony w Atelier Masażu
nie jest jedynie krótką chwilą relaksu,
ale bezcennym błogostanem, w którym umysł i ciało pozostają znacznie
dłużej.
produktów i materiałów, atmosfera
i klimat gabinetu oraz faktyczna
umiejętność indywidualnego podejścia do osoby masowanej. Doceniają
je nie tylko Bydgoszczanie, ale także
obcokrajowcy znajdujący się w gronie
klientów Atelier z racji możliwości
nawiązania swobodnego kontaktu
w języku angielskim i niemieckim.
przyjemne zapachy olei oraz świec, dających także łagodne i ciepłe światło.
Zanim masażystka rozpocznie masaż, poleca odświeżyć się pod prysznicem i bez pośpiechu spłukać wszelkie
niepokoje minionego dnia. Podczas
rozmowy ustalane są cele masażu oraz
niuanse techniki zabiegu.
Atelier Masażu
Beaty Juengst
i
85-111 Bydgoszcz
ul. Podwale 11/9, Stary Rynek
tel. +48 79 85 69 180
e-mail: [email protected]
www.atelier-masazu.pl
EKOLOGIA
I ZDROWIE
kujawsko-pomorski magazyn
promocji
i rozwoju
13
15
Na zaufanie klientów trzeba
zapracować, w salonach
firmy Bednarscy
Firma Bednarscy w Toruniu to
jeden z najbardziej dynamicznych
dealerów samochodów dwóch
japońskich marek Toyoty
w Toruniu i Mazdy w niedalekich
Łysomicach, ceniony nie tylko na
kujawsko-pomorskim rynku.
– Na zaufanie klientów trzeba
zapracować. To zasada
obowiązująca w obu naszych
stacjach – mówi Mariusz Bednarski, prezes zarządu firmy.
współzawodniczą o tytuł „Mistrzów
Toyoty”. W tym roku, w pierwszym
etapie konkursu wzięło udział 156 mechaników z 50 stacji Toyoty z całego
kraju. W pierwszą sobotę października, w ASD Toyota Okęcie - Prestige
Auto w Warszawie rozegrano finał, do
którego zakwalifikowało się sześciu
najlepszych. Był wśród nich i Torunianin. Zadania były zróżnicowane,
wymagające biegłego posługiwania się
przyrządami diagnostycznymi, oprogramowaniem i schematami funkcjonalnymi Toyoty Avensis. Były emocje,
sportowa walka i radość zwycięzców,
a jednym z nich został Krzysztof Stachowski Toyota Toruń.
od lewej: Krzysztof Tylus – mechanik (wicemistrz Polski), Paweł Bednarski – dyrektor
zarządzający firmą, Tomasz Wyderko
– szef serwisu w Łysomicach – z dyplomem
laureata plebiscytu „Salon na 5”
każdej okazji, m.in. na Targach Motoryzacji Auto Show w Bydgoszczy,
wysokie miejsca w rankingu najlepszych ASD w regionie kujawsko-pomorskim oraz w ogólnopolskim
W Toruniu
teście salonów Mazdy („Auto Moto”
Tak jest w toruńskim salonie Toy12/2009), wreszcie tytuł wicemistrza
oty od początku, jeszcze zanim firPolski w zawodach na „Najlepszego
ma Bednarscy przeniosła tę markę ... i Łysomicach
W podtoruńskich Łysomicach, Mechanika Kraju” kraju, który wywalz Łysomic do nowoczesnego obiektu
w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej- w styczniu 2009 roku, w miejscu czył Krzysztof Tylus.
W tym roku kolejny sukces. Dwa razy
Curie 1-3. A efekty? II miejsce w 2000 dawnego salonu Toyoty powstała
roku w kraju, w konkursie zadowolenia pierwsza i wtedy jedyna w regionie w roku redakcje portalu Autoflesz.pl
klientów (CS Award). Sukces ten kujawsko-pomorskim autoryzowana i magazynu „A to Region” oraz orgapowtórzyli torunianie pięć lat później. stacja dealerska Mazdy również zarzą- nizatorzy bydgoskich targów motoW 2007 i 2008 roku pracownicy z dzia- dzana przez rodzinną firmę Bednarscy. ryzacyjnych, na podstawie zebranych
łu handlowego i serwisu, znaleźli się Widać tu porządek, rękę gospodarza głosów i ankiet przyznają prestiżowe
w szóstce najlepszych pracowników i chęć do pracy. Zresztą - jak słyszę tytuły najlepszym stacjom dealerskim
Toyoty, kwalifikując się do kolejnych w salonie, dla takiej marki warto rów- w regionie kujawsko-pomorskim. Po
pierwszym sukcesie salonu Toyoty
finałów „Mistrzów Toyoty” w 2007 nież dać coś od siebie.
Firma w Łysomicach, choć mała, ma należącym do firmy Bednarscy, tym
i 2008 roku.
Od 1993 roku najlepsi mechanicy wielki potencjał i sprawdzonych ludzi. razem jeden z trzech tytułów „Saloserwisów japońskiej marki w Polsce Wyróżnienia i nagrody zdobywają przy nu na 5” powędrował do Łysomic,
autoryzowanej stacji Mazdy. To
sukces tym cenniejszy, bo zadecydowali o nim internauci, czytelnicy,
osoby odwiedzające targi motoryzacyjne organizowane przez CTPiK
w Bydgoszczy rozważając zakup nowego samochodu.
– To szczególnie cieszy, bo umiejętności mechaników i elektromechaników najlepiej weryfikują nasi klienci
– mówi Paweł Bednarski.
Odnowiona Mazda 3
Toyota - Toruń: Krzysztof Stachowski - jeden z najlepszych polskich mechaników
japońskiej marki i Paweł Bednarski, wraz z żonami
14
16
kujawsko-pomorski
i rozwoju
kujawsko-pomorski
magazyn magazyn
promocjipromocji
i rozwoju
Auta obu marek są chętnie kupowane zwłaszcza, że raz po raz japońscy
producenci zaskakują nowościami.
atoregion.pl
Z początkiem października „wjechała” do polskich salonów, także
w Łubiankach, odnowiona Mazda
3 – po premierze podczas tegorocznego salonu samochodowego we
Frankfurcie.
Odnowiona wersja tego najpopularniejszego modelu Mazdy ma bardziej
muskularny wygląd dzięki nowemu
przodowi, nowemu tylnemu zderzakowi i nowym kołom o wygiętych
ramionach. Wnętrze stało się jeszcze
przyjemniejszym miejscem do podróżowania – dzięki nowym materiałom
i kolorom, poprawie ergonomii, nowemu wyposażeniu i lepszemu wyciszeniu kabiny.
Nadal można wybrać jeden
z oszczędnych silników o wysokich
osiągach – 4-benzynowych i turbodiesla – współpracujących ze skrzyniami
6- lub 5-biegowymi albo z 5-stopniową
skrzynią automatyczną. Poprawiono
także właściwości jezdne. Odnowiona Mazda 3 prowadzi się płynniej
i bardziej precyzyjnie reaguje na ruchy
kierownicy. Nowością jest wskaźnik
zmiany biegu, który pomaga zaoszczędzić paliwo, a układ monitorowania
tyłu pojazdu (RVM) dostępny w Mazdzie 3 otrzymał nagrodę Euro NCAP
Advanced.
No i jest o 2 000 zł tańsza! Ceny zostały obniżone i zaczynają się obecnie
już od 63 900 zł (brutto).
rzadki manewr desygnując nowy kompakt do premiery właśnie w Polsce,
pierwszej, po 64 IAA we Frankfurcie,
w tej części Europy.
– Rzeczywiście, to całkowicie nowe
auto, większe od Yarisa drugiej generacji. Teraz wyrazisty przód z nowym
grillem, pięknie wyprofilowany tył
z lampami zespolonymi i niezawodne
silniki ustawiają ten kompakt w panteonie motoryzacji XXI wieku – mówi
Maciej Bednarski, Toyota Bednarscy,
Toruń.
Nowością są wersje wyposażeniowe: Prestige i Dynamic, dostępne
z silnikami 1.33 99 KM i 1.4 D4-D
90 KM.
Pakiet Prestige, poza elementami
dostępnymi w wersji Sol, wyróżnia się
dodatkowo dwustrefową klimatyzacją
automatyczną, elektrycznie regulowanymi szybami z tyłu, podłokietnikiem
przednim, chłodzonym schowkiem
oraz luksusowym wykończeniem
wnętrza, a ceny rozpoczynają się od
52 400 zł (silnik 1.33, 99 KM, nadwozie trzydrzwiowe).
EP 25 Ecopia, nawigację satelitarną
i koło dojazdowe. Wszystkie wskaźniki umieszczone są centralnie, jak
klasyczny kanon motoryzacji nakazuje. Zrezygnowano też ze skrzyni
automatycznej Multidrive na korzyść
bezstopniowej CVT.
Kamera cofania, w chwili włączenia wstecznego biegu (z kapturkiem)
pokazuje panoramiczną przestrzeń
z tyłu samochodu. Nowością jest
szklany, panoramiczny dach (Sol,
Prestige, Dynamic) oraz wskaźnik
zmiany biegu GSI.
– Od pierwszych dni odnowiona
Mazda 3 i najnowszy Yaris przyciągają klientów i przyjmujemy zamówienia, ale na ich realizację w przypadku
bardziej wyrafinowanych wersji trzeba
trochę poczekać – wyjaśnia Paweł
Bednarski. Zanim zdecydują się na
zakup, mogą każde z tych aut wypróbować..
Maciej Kamiński
I nowy Yaris
Z końcem września do salonów
samochodowych, również w Toruniu,
trafiła nowa Toyota Yaris. To kolejny
hit największego producenta samochodów na świecie i jedna z najbardziej
oczekiwanych premier tego roku
w segmencie miejskich samochodów.
Toyota Motor Europe wykonała dość
Yaris 3 to zupełnie nowe auto
Odnowiona Mazda 3 już po premierze
Wersja Dynamic proponuje obniżone i utwardzone zawieszenie,
16-calowe felgi ze stopów lekkich,
tylny spojler, przyciemnione klosze
lamp przednich, przednie reflektory
przeciwmgielne oraz wykończenie
wnętrza z czerwonymi aplikacjami.
Kierownicę pokryto skórą, z ręcznie
szytą, czerwoną nicią. Z silnikiem 1.33,
99 KM 3d, kosztuje od 55 200 zł.
Najdroższe wersje doposażono
w: 6-biegową skrzynię ręczną, tylne hamulce tarczowe z oponami Bridgestone
Salon i Serwis Toyoty
Stacja Kontroli Pojazdów
Toruń 87-100
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1-3
/przy Dworcu Wschodnim/
tel./fax 56 639 88 00
www.toyota.torun.pl
i
Salon Mazdy Łysomice
87-148 Łysomice k/Torunia
ul. Gdańska 4, tel. 56 678 34 34
www.mazda.torun.pl
MOTORYZACJA
kujawsko-pomorski magazyn promocji
i rozwoju
15
17
ASO Citroen Bydgoszcz
– profesjonalizm i nowoczesność
naszym mechanikom na systematyczne
podwyższanie swoich kwalifikacji
i w efekcie jakości usług. Nie tylko
serwisujemy auta, ale też realizujemy
naprawy blacharsko-lakiernicze i sami
załatwiamy formalności z ubezpieczycielami. Doradzamy, naprawiamy
a na czas naprawy klient otrzymuje
samochód zastępczy samochód.
W Bydgoszczy, przy al. Jana Pawła
II, jednym z głównych szlaków komunikacyjnych miasta, z początkiem
tego roku ruszyła Autoryzowana
Stacja Obsługi Citroen - bydgoski
przedstawiciel tej marki, należący do
Polmozbytu Toruń Holding S.A. firmy
z długoletnią tradycją w branży motoryzacyjnej. A to największy partner
marki Citroen w Polsce, mający swoje
placówki dealerskie na terenie całego
kraju, także w Toruniu, Grudziądzu,
Włocławku, Poznaniu, Lublinie, Kielcach, Krakowie...
To też dla wszystkich:
• dezynfekcja układu klimatyzacji
• serwis układu klimatyzacji
• ustawienie geometrii kół
• wymiana opon
• wymiana klocków hamulcowych
• wymiana żarówek
• diagnostyka komputerowa silnika
i podzespołów elektronicznych
poprzez odczytanie z pamięci sterowników kodów błędów, co pozwala na szybkie zdiagnozowanie
występującej usterki.
z promocyjnego zakupu takich akcesoriów jak np. filtry olejowe, akumulatory, świece zapłonowe, klocki i tarcze
hamulcowe, opony, felgi stalowe
i aluminiowe, komplety wycieraczek
i dywaników, płacąc za nie 15 proc.
taniej – informuje mgr. inż. Grzegorz
Załęski, który kieruje w bydgoskiej
ASO segmentem sprzedaży akcesoriów i części zamiennych.
W SKP wszystko sprawdzą
Równie nowocześnie, jak serwis
wyposażona jest Stacja Kontroli Pojazdów obsługująca samochody osobowe
i dostawcze wszystkich marek, którą
kieruje Wiesław Perlik. Tu przeprowadzane są przeglądy okresowe pojazdów
do 3,5 tony, aut zasilanych gazem,
powypadkowych lub sprowadzonych z
zagranicy, a także dodatkowe badania
techniczne. A po każdym badaniu mycie gratis.
Stacja oferuje obsługę aut wszystkich marek z pełną gamą usług - od
Autoryzowana Stacja Obsługi Citro- bieżących przeglądów po najbardziej
ena PTH Bydgoszcz działa od stycznia specjalistyczne naprawy, ale także
tego roku, a klientów stale przybywa. sprzedaż akcesoriów i części zamienI nie tylko dlatego, że jest wyposażona nych.
Jest i myjnia. Tu nie tylko można
w nowoczesny sprzęt, ale także dlatego, że oferuje usługi na najwyższym umyć auto (po każdej serwisowej
poziomie. Specjaliści je wykonujący usłudze bezpłatnie), ale również zleNadarza się też okazja aby sprawto profesjonaliści najwyższej marki, cić woskowanie nadwozia i pranie
dzić, za darmo, stan techniczny naszetak jak szef serwisu inż. Grzegorz Bia- tapicerki.
go auta, a to przed zimą szczególnie
łowąs związany z marką Citrona już od
ważne. W każdą sobotę można przy1995 roku. To właśnie jeden z przed- Przejrzyste oferty Citroena...
... na serwis, akcesoria, części za- jechać na stację, a tam specjaliści jak:
stawiceli załogi Citroen Bydgoszcz
- Artur Dobras, elektromechanik mienne - to hasło trwającej obecnie szef SKP Wiesław Perlik czy inny
- w Bydgoszczy, podczas ubiegłorocz- akcji promocyjnej w ASO. Teraz diagnosta Józef Nowicki, dokonają
nych, organizowanych po raz pierwszy można mianowicie skorzystać z 15- przeglądu samochodu, skontroluMistrzostw Polski Mechaników, został procentowego rabatu na różne usługi ją zawieszenie, sprawdzą hamulce
i amortyzatory, wyregulują światła.
uznany za najlepszego z najlepszych i przy zakupie akcesorów. Np.:
• zmiana na opony zimowe (komzdobywając w kategorii samochodów
plet) - przełożenie i wyważenie: felgi
osobowych mistrzowski tytuł.
Al. Jana Pawła II 155
– Profesjonalizm, jak najszersza stalowe - 60 zł, alufelgi - 80 zł;
• wymiana oleju silnikowego (sa- 85-152 Bydgoszcz
oferta usługowa i ich najwyższa jakość,
spełnienie oczekiwań klienta - to nasza mochody co najmniej dwuletnie)
Godziny otwarcia:
dewiza – mówi mgr inż. Sylwester - z olejem i filtrem - 199 zł;
• oględziny stanu technicznego pon. - piąt. 8.00 - 17.00
Brzozowski, dyrektor stacji ASO
Citroen PTH Bydgoszcz. – Po prostu pojazdu przed sezonem zimowym kon- sobota 8.00 - 14.00
chcemy być najlepsi w tym co robimy. trola 30 bardzo istotnych podzespołów
Sprzyja temu partnerstwo z niemiecką w tym również akumulatora, oferta tel. 52 348 47 47
www. citroen.bydgoszcz.pl
firmą DEKRA – międzynarodowym dotyczy wszystkich marek za darmo.
– Teraz każdy kto do nas przy- e-mail: [email protected]
potentatem w dziedzinie badań [email protected]
nicznych. Ta współpraca pozwala jedzie, może również skorzystać
Po prostu: fachowcy
16
18
kujawsko-pomorski
i rozwoju
kujawsko-pomorski
magazyn magazyn
promocjipromocji
i rozwoju
atoregion.pl
i
W odpowiedzi
na potrzeby
z Michałem Łabodą, Dyrektorem Regionu Kujawsko-Pomorskiego
iDoradcy Finansowi rozmawia Jerzy Górzyński
iDoradcy Finansowi to zespół profesjonalnych
doradców finansowych, którzy pomogą
wybrać najlepszą ofertę.
Istotą działalności firmy jest sukces
jej Klientów – iDoradcy działają w interesie
Klientów, a nie instytucji finansowych,
których produkty oferujemy.
W ciągu kilku lat działalności
(firma działa od 2006 roku) iDoradcy
Finansowi zdobyli unikalne doświadczenie,
które jest fundamentem profesjonalnego
działania.
Jakie produkty oferuje firma iDoradcy Finansowi?
Gama naszych produktów jest bardzo szeroka. Oferujemy kredyty hipoteczne, samochodowe, leasing,
kredyty firmowe oraz produkty inwestycyjne. Naszym
głównym partnerem jest Getin Noble Bank SA, oczywiście w ofercie mamy również inne instytucje finansowe.
Podejmujemy się tzw. trudnych spraw dotyczących
kredytowania.
Na rynku jest wiele instytucji podobnych do tych,
którą Pan reprezentuje. Czym się wyróżniacie na tle
konkurencji? Dlaczego warto skorzystać z Waszej
oferty?
Przede wszystkim posiadamy bardzo dobrze wyszkolonych doradców. Każdy kto skontaktuje się
z nami ma pewność, że sprawą zajmie się kompetentna
i wyszkolona osoba. Działając na tym rynku od lat,
wypracowaliśmy doskonałe relacje z instytucjami
finansowymi. Jesteśmy chwaleni za pełny profesjonalizm. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie,
proponujemy jak najlepszą ofertę dla niego.
A TO REGION
Kto może skorzystać z oferty iDoradcy Finansowi?
Jak wspomniałem posiadamy szeroką ofertę kredytową. Możemy udzielić kredytu hipotecznego na budowę
domu, zakup domu, mieszkania, na remont, pożyczyć
pieniądze pod zastaw hipoteczny na dowolnie wybrany
cel. Możemy również pomóc w zakupie, np. samochodu. Jesteśmy również otwarci na potrzeby małych
i średnich przedsiębiorstw, zarówno tych działających
od lat, jak i tych, które dopiero wchodzą na rynek.
Kierujemy swoją ofertę również do drobnych rzemieślników. W ofercie mamy różnego rodzaju leasing.
Specjalną ofertę kierujemy dla tzw. „zawodów zaufania
publicznego”. Dotyczy to m.in. lekarzy, adwokatów,
radców prawnych, farmaceutów, architektów, rzeczoznawców, tłumaczy przysięgłych, weterynarzy.
W jaki sposób można skontaktować się z firmą iDoradcy Finansowi?
Najprościej dzwoniąc bezpośrednio do mnie pod nr
telefonu 721-221-653, bądź napisać zapytanie o ofertę
na adres: [email protected]
Dewizą naszą jest natychmiastowa odpowiedź doradcy na kontakt. Jeśli zaistnieje taka konieczność,
nasi doradcy dojadą bezpośrednio do Klienta. Warto
podkreślić, że nasi doradcy od Klientów nie pobierają
żadnych opłat związanych z przedstawieniem i przygotowaniem oferty. Serdecznie zapraszam do skorzystania
z usług iDoradcy Finansowi.
Podsumowując naszą rozmowę, posiadacie Państwo
szeroką ofertę kredytową skierowaną praktycznie do
wszystkich. Życzę firmie iDoradcy Finansowi dalszego
rozwoju oraz wielu Klientów. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
BIZNES – INWESTYCJE
– GOSPODARKA
FORUM
PRACODAWCY
kujawsko-pomorski
magazyn
promocji
i rozwoju
17
19
Uznanie za najlepsze budowy i wnętrze
Grand Prix na Dzień Budowlanych
W ostatni piątek września, w sali
konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z okazji Dnia
Budowlanych spotkali się przedstawiciele tej branży z naszego regionu,
członkowie Pomorsko-Kujawskiej
Izba Budownictwa. Obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych naszego regionu z marszałkiem
województwa kujawsko-pomorskiego
Piotrem Całbeckim i przewodniczącą
sejmiku Dorotą Jakutą oraz wojewodą
Ewą Mes, prezydentem Bydgoszczy
Rafałem Bruskim. Przybyłych powitał
prezes zarządu Izby Michał Joachimowski.
Zwycięzców honorowali medalami
patroni konkursów marszałek Piotr
Całbecki wraz z przewodniczącą sejmiku Dorotą Jakutą oraz wojewoda Ewa
Mes, która wręczyła również Srebrne
Krzyże Zasługi. Wyróżnieni otrzymali
też Złote i Platynowe Kielnie.
Uroczystym akcentem spotkania
było rozstrzygnięcie kolejnej, 14 edycji
konkursów na „Wnętrze na medal Pomorza i Kujaw 2011 roku” i „Budowa
na medal Pomorza i Kujaw 2011
roku”, których celem jest ukazywanie
i promowanie dobrego budownictwa
w regionie kujawsko-pomorskim oraz
Srebrnymi Krzyżami Zasługi udekorowano: Tomasza Brzezińskiego
i Gerarda Pietrosiuka; tytułami „Zasłużony dla budownictwa” uhonorowani
zostali: Henryk Bogusz, Marek Dominiak, Jacek Genderka, Józef Gramza,
Aleksander Józefowicz, Henryk Nierwiński i Józef Szałkowski.
z naszego regionu nie odstają na krok
od światowych trendów, podejmują
się najtrudniejszych wyzwań architektonicznych i wykonawczych,
a obiekty oddane do użytku na przestrzeni ostatniego roku dowodzą, że
województwo kujawsko-pomorskie
staje się wizytówką kraju.
Pilch - „BIN MONTAŻ” oraz Edward
Bohm z Paroc.
Odznaki „Zasłużony dla PomorskoKujawskiej Izby Budownictwa”: Józef
Gramza, Marlena Sowińska, Mirosław
Środa, Leszek Hałas, Alojzy Szczupak,
Rafał Bruski, Andrzej Pałucki, Tomasz
Zawiszewski.
Złotą Kielnią wyróżniono: Wiktora
Sieradzkiego z firmy WIKSBUD,
DROZAPOL, Sanatorium Uzdrowiskowe: „Przy Tężni”, Tadeusza
Stańczaka – prezesa Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz gminę
Książki.
Platynową: Zakład Gospodarki Popiołami „Lafarge” i Urząd Gminy
Obrowo.
Kielnie z medalem 50-lecia otrzymała firma BAUMAT, a platynową
z diamentem BIN MONTAŻ i BIN
Biuro Inżynierskie oraz firmy: DUDUMAR i TRANSAND oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”.
„BUDOWA NA MEDAL
POMORZA I KUJAW”
inspirowanie twórczych działań zespołów projektowych i wykonawczych
w dziedzinie budownictwa i architektury. Każda kolejna ich edycja
– jak podkreślił Krzysztof Bebyn,
przewodniczący Rady P-KIB, skłania do refleksji nad stanem branży
budowlanej i z każdym rokiem przekonuje, że przedsiębiorcy budowlani
18
20
Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne:
Medalami Prezydenta Miasta Byd- • APRO Investment w Toruniu –
goszczy: „GLOB” Przedsiębiorstwo za kompleks mieszkalno-usługoProdukcyjno-Budowlane Sp. z o.o oraz wo-handlowy przy ul. Dworcowej
w Bydgoszczy;
Roman Michalczuk.
• BUDLEX w Warszawie – budynek
Odznaki „Zasłużony dla Budow- przy ul. Szosa Lubicka w Toruniu;
nictwa” otrzymali: złotą – Adam • INSTALBUD w Inowrocławiu
Buszko z Paroc, a srebrne: Roman – budynek przy ul. Szymborskiej 24C
Grzelak, Wojciech Pomagier i Marian w Inowrocławiu.
kujawsko-pomorski
i rozwoju
kujawsko-pomorski
magazyn magazyn
promocjipromocji
i rozwoju
atoregion.pl
Budownictwo użyteczności publicznej:
• BUDIZOL we Włocławku
• Włocławski Inkubator Innowacyjności i Przedsiębiorczości ul. Toruńska
148;
Obiekty sportowo-rekreacyjne i turystyczne:
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” w Bydgoszczy – sala sportowo-widowiskowa dla Zespołu Szkół nr 7 w Bydgoszczy, ul. Ludwika Waryńskiego;
Wyróżnienie w tym konkursie w kategorii obiekty sportowo-rekreacyjne
i turystyczne przyznano firmie WIKSBUD z Lipna za budowę Centrum
Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad
Wisłą.
„WNĘTRZE ROKU POMORZA
I KUJAW 2011”
Obiekty hotelowo-gastronomiczne:
• BUDIZOL – Hotel Holiday Innn w Bydgoszczy, ul Grodzka 35.
Budownictwo przemysłowe:
• STOLTER w Stolnie – hala produkcyjno-magazynowa zakładu Stolter.
Budownictwo przemysłowe – ekologia:
• Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe PROMONT Bujak w Bydgoszczy – budowa kotłowni na lej termalny spółki Frosta przy ul. Witebskiej 3
w Bydgoszczy.
Budownictwo inżynieryjne:
• SKANSKA – za węzeł autostradowy w Warlubiu.
• ALSTAL Grupa Budowlana z Inowrocławia za Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce
przy ul. Toruńskiej.
Organizatorem przedsięwzięcia
niezmiennie są rada i zarząd
Pomorsko-Kujawskiej Izby
Budownictwa. Celem działalności
izby jest reprezentowanie
interesów jej członków
- podmiotów gospodarczych
zajmujących się budownictwem,
usługami budowlanymi
i inżynieryjnymi - poprzez
wspieranie rozwoju
gospodarczego regionu
oraz występowanie z własnymi
inicjatywami gospodarczymi.
kujawsko-pomorski
magazyn
promocji
i rozwoju
POMORSKO-KUJAWSKA
IZBA
BUDOWNICTWA
19
21
Listopad pełen wrażeń w Dworze Artusa!
Zapraszamy na jesienne wydarzenia w toruńskim Dworze Artusa.
Kontynuując rozpoczęty w październiku Festiwal Gwiazd FORTE piano,
listopad rozpoczniemy od koncertu zwycięzcy programu Mam Talent
Marcina Wyrostka, któremu towarzyszyć będzie zespół Coloriage. Po
pełnym akordeonowej ekspresji wieczorze następne wydarzenie przyniesie chwilę spokoju, zadumy i dyskusji. Spotkanie z dwiema znakomitymi
postaciami: założycielką Polskiej Akcji Humanitarnej Janiną Ochojską
i przełożoną wspólnoty Dom Życia siostrą Małgorzatą Chmielewską
będzie z pewnością okazją do przyjrzenia się idei pomocy humanitarnej.
Następnym koncertem festiwalowym ponownie zmienimy klimat. Tym
razem słuchacze będą mogli przenieść się w mgielne przestrzenie Zielonej
Wyspy - Irlandii. Pomoże w tym zespół Carrantuohill, który zaprezentuje
wyjątkowy spektakl. Touch of Ireland to niezwykłe widowisko artystyczne, w którym muzyka celtycka stanowi tło dla tańca irlandzkiego
w mistrzowskim wydaniu zespołu tanecznego Reelandia. Niedziela 13
listopada będzie z pewnością gratką dla miłośników kontrowersyjnych
poglądów i kontrowersyjnej literatury, bowiem bohaterką spotkania będzie Manuela Gretkowska. Po dyskusjach na poważne tematy przyda się
satyryczne odreagowanie, które zapewni znany aktor teatralny i filmowy
Andrzej Grabowski. Na sporą dawkę inteligentnej satyry mogą również
liczyć wszyscy, którzy zjawią się na spotkaniu autorskim z Grzegorzem
Miecugowem. W Toruniu opowie widzom o swojej pracy, autorytetach
i tajnikach nowoczesnego dziennikarstwa. Ostatnim wydarzeniem
w ramach Festiwalu Gwiazd FORTE piano 2011 będzie wyjątkowy
koncert toruńskich gwiazd, w którym wystąpią: Mariusz Lubomski, Bogdan Hołownia i Adam Nowak. Zwieńczeniem festiwalu będzie spotkanie z Jurkiem Owsiakiem. Główny pomysłodawca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to bez wątpienia
człowiek legenda. W Dworze Artusa Jurek Owsiak odpowiadać będzie na pytania wolontariuszy i publiczności.
niedziela, 6.11.2011, godz. 1800
poniedziałek, 7.11.2011, godz. 1800
Koncerty finałowe Międzynarodowego Konkursu Młodych
Pianistów „Artur Rubinsten in memoriam”
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej
wtorek, 8.11.2011, godz. 1900
Koncert laureatów Międzynarodowego Konkursu Młodych
Pianistów „Arthur Rubinstein in memoriam”
środa, 9.11.2011, godz. 1900
Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis, Jerzy Swoboda,
dyrygent, m.in. Dvořák - Walce
piątek, 11.11.2011, godz. 1900
KONCERT ŚWIĄTECZNY
Hanna Banaszak, śpiew, Piotr Kałużny, fortepian,
Leszek Ranz, Gitara basowa, Krzysztof Przybyłowicz, perkusja, Andrzej Mazurek, instrumenty perkusyjne
poniedziałek, 14.11. 2011, godz. 1900
PORANKI MUZYCZNE DLA SENIORÓW „PIEŚŃ I PIOSENKA POETYCKA”
Anna Merder, przygotowanie i prowadzenie, Jolanta Wagner,
sopran, Izabela Król, śpiew, Robert Robaszkiewicz, fortepian,
Maciej Majcherczak, fortepian, gitara
W programie pieśni m.in.:
Paderewski – Gdy ostatnia róża zwiędła, Chopin – To są czary
Karłowicz – Z nową wiosną ptaki wrócą, Schumann - Serenada, Wróblewski - Zielono mi, sł. Agnieszka Osiecka
piątek, 18.11.2011, godz. 1900
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej
Jan Krenz, dyrygent, Aldona Cisewska, skrzypce
20
22
Maciej Kamrowski, wiolonczela, Marek Swatowski, obój
Janusz Witkowski, fagot
Krenz - Aria i Perpetuum mobile na orkiestrę
Haydn - Symfonia koncertująca B-dur na obój, fagot, skrzypce
i wiolonczelę op. 84, Dvořák - Serenada na smyczki, Prokofiew - Scherzo i Marsz z „Miłości do trzech pomarańczy”
środa, 23.11.2011, godz. 1900
RECITAL BACHOWSKI
Julian Gembalski, organy
Johann Sebastian Bach - Fantasia sopra: Komm, heiliger Geist,
„Herre Gott” BWV 651,
Preludium chorałowe „Schmücke dich, o liebe Seele” BWV
654, Fantazja i fuga a-moll, BWV 561,
Partita diversa sopra „O Gott, du frommer Gott” BWV 767,
Concerto a-moll wg. Antonio Vivaldiego, BWV 593,
Fantazja i fuga (improwizowana) c-moll BWV 562
piątek, 25.11.2011, godz. 1900
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej
Marek Pijarowski, dyrygent, Paweł Kowalski, fortepian
Toruński Kwartet Waltorniowy
Hübler – Koncert na cztery rogi
Szymanowski – IV Symfonia koncertująca
sobota, 26.11.2011, godz. 1900
DUET MŁODYCH WIRTUOZÓW
Ekaterina Frolova, skrzypce (Rosja), Vesselin Stanev, fortepian (Bułgaria)
Schumann - Fantazje na fortepian i skrzypce op. 73
Beethoven - Sonata na fortepian i skrzypce A-dur op. 47
„Kreutzerowska”, Brahms - Sonata na fortepian i skrzypce nr
3 d-moll op.108, Ravel - Rapsodia koncertowa na skrzypce
i fortepian „Cyganka”
30.11.2011, godz. 1900
ANDRZEJKI W FILHARMONII
kujawsko-pomorski
i rozwoju
kujawsko-pomorski
magazyn magazyn
promocjipromocji
i rozwoju
atoregion.pl
W dniach 22-23 października w bydgoskiej
„Łuczniczce” odbyły się kolejne, już szóste,
Targi Mieszkaniowe – jesień 2011
rozrywkę dla dzieci. Czas milusińskim
bowiem, ciekawie wypełniał zespół
bydgoskiego Family Parku z Profesorem Ciekawskim i jego doświadczeniami chemicznymi dla dzieci na czele.
Organizatorzy 6. edycji Targów postarali się o bogatszą ofertę wystawienniczą
dla klientów. W sumie ponad 60 wystawców zaprezentowało się w „Łuczniczce”.
Odwiedzający mogli zapoznać się i porównać oferty zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego rynku mieszkaniowego i budowlanego. Ponadto pośród
stoisk prezentowały się banki z kredytami mieszkaniowymi, pożyczkami i ofertą
Kolejne Targi Mieszkaniowe – siódubezpieczeniową, wyposażenia wnętrz, urządzenia mieszkań i domów oraz inne
usługi. Standardowo w programie Targów nie zabrakło bezpłatnych porad spe- ma edycja, na które już dziś zapraszacjalistów, między innymi geodety i prawnika oraz seminariów tematycznych. my i zachęcamy do udziału, odbędą się
Organizatorzy pomyśleli o wszystkim, Rodzice, którzy przyszli zapoznać się wiosną przyszłego roku.
tekst H. Szczukowska, fot. P. Szabelski
z ofertą rynku mieszkaniowego wraz ze swoimi pociechami, mieli zapewnioną
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju
23
24
kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju

Podobne dokumenty

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo Ekologia i Zdrowie: Kasia Siatkiewicz, [email protected] Za treœæ reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo do 2011 r. W ocenie marszałka woj. Piotra Całbeckiego, przebudowa obu dróg: nr 251 i 25 usprawni komunikację autostrady A1 i krajowej „jedynki”, z drogą krajową S5.

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju 1

kujawsko-pomorski magazyn promocji i rozwoju 1 Pomimo wakacji nie możemy uciec od bieżących spraw naszego regionu, z jednej strony podsumujemy 10 lat województwa, a z drugiej zastanawiamy się nad przyszłością nowej metropolii. W naszym cyklu pr...

Bardziej szczegółowo