PSB-330-630 - PRO

Komentarze

Transkrypt

PSB-330-630 - PRO
PRO-SERW
s.c.
41-200 SOSNOWIEC, ul. Lipowa 11,
tel (32) 291 68 41,
e-mail: [email protected]
www.proserwsc.pl
SOSNOWIEC
ZASILACZE BUFOROWE SERII PSB-330 i PSB-630
Przeznaczenie
Zasilacze buforowe typu PSB-330 i PSB-630 przeznaczone są do zasilania urządzeń prądem
stałym o nominalnym napięciu 12V lub 24V, tam gdzie awaria zasilania podstawowego (sieć
230V/50HZ) mogłaby zakłócić ich pracę lub spowodować przerwanie ich pracy. Wraz z podłączoną
do zasilacza baterią akumulatorów stanowią system zasilania buforowego. W systemie zasilania
buforowego zasilają urządzenia i jednocześnie ładują baterie akumulatorów, które podczas zaniku
sieci 230V/50Hz stanowią źródło zasilania urządzeń. Dodatkowo zasilacze kontrolują i sygnalizują
stan zasilania urządzeń. Zasilacze posiadają wbudowane układy wydłużające żywotność baterii
akumulatorów (zapobiegają przeładowaniu i nadmiernemu rozładowaniu).
Zasilacze typu PSB-330 i PSB630 zbudowane są z zasilacza impulsowego, układu
pomiarowego, wskaźnika stanu zasilania, ogranicznika prądu ładowania akumulatorów i układu
odłącznika zabezpieczającego akumulatory przed uszkodzeniem w przypadku ich całkowitego
rozładowania.
Dodatkowo
zabezpieczający baterię
w
zasilaczu
zabudowano
bezpiecznik
(typu
samochodowego)
akumulatorów przed zwarciami w obwodach zasilanych. Cechą
wyróżniającą zasilacze PSB od innych spotykanych na rynku, jest to, że wszystkie wymienione
powyżej układy zabudowane są w jednej obudowie.
Zasilacze przeznaczone są do stawiania na półkach szaf zasilających lub półkach specjalnie
opracowanego stojaka w Systemie Zasilania Buforowego SZB4.
Producent zaleca stosowanie wyżej wymieniowych zasilaczy w układach zasilających
z kwasowymi bateriami bezobsługowymi głębokiego rozładowania.
Parametry i własności elektryczne :
PSB330
TYP ZASILACZA
Ciągły prąd wyjściowy: 12V
PSB630
18A
-
8A
17A
Korekcja współczynnika mocy
tak
tak
napięcie zasilania
88÷264V AC
88÷264V AC
sprawność przy obciążeniu nominalnym
≥ 86 %
≥ 86 %
stabilizacja napięcia wyjściowego od zmian prądu obciążenia
- 1%
- 1%
tętnienia napięcia wyjściowego
< 0,15Vpp
< 0,25Vpp
Próg zadziałania zabezpieczenia nadprądowego
1,2 x Inom
1,2 x Inom
2,5A
2,5A
DC OK (LED zielona)
24÷27,6V (12÷13,8V)
24÷27,6V
Bateria rozładowana (LED czerwona)
<24V (<12V)
<24V
Ładowanie (LED pomarańczowa)
0,5÷2,5A
0,5÷2,5A
Zanik sieci lub awaria zasilacza (styk zwarty)
<25,6V (<12,8V)
<25,6V
Bateria rozładowana (styk zwarty)
<24V (<12V)
<24V
Odłączenie baterii (ochrona przed nadmiernym rozładowaniem)
<21V (<10,5V)
<21V
Zabezpieczenie baterii przed zwarciem (bezp. samochodowy)
15A (30A)
30A
Masa
1,7kg
3,2kg
Gabaryty S x W x G
130 x 120 x 235 mm
250 x 120 x 190 mm
24V
(obniżanie napięcia wyjściowego przy utrzymywaniu stałego prądu)
Ograniczenie prądu ładowania akumulatorów
Sygnalizacja optyczna:
Sygnalizacja stykiem przekaźnika:
Schemat włączenia PSB-330 i PSB-630 w obwód zasilania.