20 lat z Kornelem Makuszyńskim w Samorządowej

Komentarze

Transkrypt

20 lat z Kornelem Makuszyńskim w Samorządowej
GMINA LIW
20 lat z Kornelem Makuszyńskim w Samorządowej
Szkole Podstawowej w Wyszkowie 1
1 czerwca, 20 lat temu naszej szkole w bardzo uroczysty sposób nadano imię Kornela Makuszyńskiego – pisarza
ze słońcem w herbie. Był wtedy piękny słoneczny dzień. Społeczność szkolna i zaproszenie goście spotkali się na
zewnątrz. Piękna część artystyczna, piosenki, postaci z książek Makuszyńskiego, przewinęły się przez scenę, nad
którą wisiał pejzaż gór, tak bardzo bliski pisarzowi. W naszej szkole przybyły elementy związane z Makuszyńskim, na
dole relief – płaskorzeźba z wizerunkiem pisarza i napis ,,Kto się raduje, ten staje się lepszy” K. Makuszyński
1.06.1996 r., na półpiętrze - portret pisarza i napis ,,Pisarz ze słońcem w herbie” 1884-1953, na piętrze sala patrona z
informacjami o życiu i twórczości Makuszyńskiego.
Co roku w dzień urodzin pisarza 8 stycznia lub przy okazji 1 czerwca, gdy nadano szkole imię Makuszyńskiego,
przypominamy sobie życie i twórczość pisarza. Kornel Makuszyński jest stale obecny w naszej szkole. Konkursy,
przedstawienia, uroczystości dowodzą, że każdy absolwent naszej szkoły wie kim był Makuszyński. To pisarz, który
kochał dzieci i pisał dla dzieci. Cenił radość i uśmiech, serce pełne dobroci i miłości. Obyśmy i my pamiętali, że „NA
ŚWIECIE WSZYSTKO JEST PIĘKNE, NIE MA NA NIM NIC BRZYDKIEGO, LECZ NAJPIĘKNIEJSZA JEST RADOŚĆ.’’
Dnia 1 czerwca 2016 r. uroczyście uczciliśmy 20 rocznicę nadania szkole imienia Kornela Makuszyńskiego.
Zaproszeni goście: p. Wójt Gminy Liw- Bogusław Szymański, proboszcz – Wojciech Zadrożny, Maria Sawicka – dawna
dyrektor, p. Jadwiga Peciak – emerytowana nauczycielka, autorka wielu tekstów piosenek i pięknie ubranych w
wiersze słów postaci autora, Rada Rodziców, nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły zebrali się w sali
gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęła p. dyrektor Irena Sowińska witając gości i przybliżając krótko cel spotkania.
Uczennica klasy V przeczytała wiersz napisany na tę uroczystość przez p. Jadwigę Peciak – „Jubileusz
dwudziestolecia”, utwór następnie w formie kartki okolicznościowej został wręczony wszystkim gościom i
nauczycielom.
To, co działo się w szkole przez dwadzieścia lat wokół patrona przedstawili we wspomnieniach z kronik
szkolnych Agnieszka Żukowska z Natalią Kmieć z klasy V oraz Mateusz Książek i Amelia Tomkiewicz z klasy IV.
Uczniowie z klas II – IV zaśpiewali piosenkę o naszym patronie. Jej refren:
„Jasne słońce w herbie ma, każdy z nas go dobrze zna.
Pisał książki, wiersze też dla dorosłych i dla milusińskich.
Myślę, że ty też go znasz, lecz gdy wątpliwości masz,
Podpowiemy jeśli chcesz, przecież to jest Kornel Makuszyński”.
Uczniowie z klasy II i VI zaprezentowali się w krótkiej części artystycznej z Koziołkiem Matołkiem w roli głównej.
Dzieci starały się nauczyć koziołka wielu dobrych rzeczy, żeby był miły, serdeczny oraz grzeczny. Koziołek bronił się
przed nauką, ale dzieci były wytrwałe i trzykrotne zaśpiewanie piosenki na pewno nauczyło go przejawiania tych
pozytywnych cech.
Prezentacja multimedialna na temat życia i twórczości Makuszyńskiego przypomniała wszystkim najważniejsze
informacje o naszym patronie. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla klas I – III pt. ,,Nowa przygoda Koziołka
Matołka”. Koziołek uległ w niej wypadkowi drogowemu, przekroczył prędkość, brał ślub z kozą oraz bawił się na placu
zabaw i pływał na pływalni. Wszystkie prace nagrodzono, ponieważ na to zasługiwały. Dzieci mają niezwykłe pomysły.
Może ktoś kiedyś opisze te nowe przygody Koziołka Matołka. Czekamy z niecierpliwością, ponieważ 120 już wszyscy
znamy. Uczniowie z klas IV – VI mogli wziąć udział w konkursie wiedzy na temat życia i twórczości pisarza.
Trzyosobowe, wcześniej wytypowane zespoły odpowiadały na pytania komisji wykazując się dużą wiedzą. Ostatecznie
najwięcej punktów zdobyły uczennice z klasy V – Agnieszka Żukowska, Angelika Staśkiewicz i Klaudia Buzuk
1
GMINA LIW
zdobywając największą ilość punktów. Różnice w zdobytych punktach pozostałych zespołów były bardzo niewielkie.
Trzeba przyznać, że uczniowie dobrze wywiązali się z zadania.
Była też niespodzianka wspaniały tort ozdobiony napisem ,,20 lecie nadania szkole imienia i wizerunkiem
Makuszyńskiego oraz naszej placówki.
Autor: Jolanta Turemka
2