Stowarzyszenie "Telewizja Teofilów B" poszukuje

Komentarze

Transkrypt

Stowarzyszenie "Telewizja Teofilów B" poszukuje
sttb
Telewizja
Internet
Członkostwo
Szanowni Państwo ...
Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2015 roku wdrażamy dodatkowe zabezpieczenia konfiguracyjne na serwerze
pocztowym Stowarzyszenia „Telewizja Teofilów B”. Poprawa zabezpieczeń jaką wdrożymy związana jest
z koniecznością przekonfigurowania klientów pocztowych abonentów korzystających ze skrzynek e-mail STTB do
dnia zmiany. Zmiana jaką muszą Państwo dokonać w swoich klientach pocztowych wiąże się z używaniem pełnej
nazwy klienta pocztowego zamiast dotychczasowego loginu, tj. zamiast konta pocztowego o loginie jan.kowalski
należy dokonać zmiany na login [email protected] Zmiana ustawień konfiguracyjnych dotyczy wszystkich
klientów pocztowych łączących się zdalnie z serwerem poczta.sttb.pl, tj. między innymi Mozilla Thunderbird,
Outlook Express, Outlook 2007, konfiguracji klientów pocztowych w telefonach, tabletach i innych urządzeniach
pobierających wiadomości z własnej skrzynki lokalnie na swoje urządzenie.
Poniżej konfiguracja serwera e-mail z przykładową naniesioną zmianą loginu użytkownika:
adres IP:
serwer poczty przychodzącej:
lub
91.90.56.3
poczta.sttb.pl (POP3) port 110
imap.sttb.pl (IMAP) port 143
serwer poczty wychodzącej:
poczta.sttb.pl (SMTP) port 587
login:
hasło:
miejsce na skrzynkę e-mail:
[email protected]
*****
2GB
alias skrzynki e-mail:
[email protected]
Prosimy o dokonanie zmian konfiguracyjnych do daty 1 kwietnia 2015 roku. W przypadku nienaniesienia zmian
korzystanie z poczty e-mail STTB będzie niemożliwe.
Z poważaniem
Dział Techniczny STTB
Kontakt:
Biuro: tel/fax.
426528814
Awaryjne: tel.
694412932
694412933
690020551
E-maile:
Stowarzyszenie “Telewizja Teofilów B”
ul. Traktorowa 94A, 91-148 Łódź, skr. pocztowa 121 | biuro: Al. Pasjonistów 4, 91-140 Łódź
tel./fax: 42 652 88 14 [email protected] www.sttb.pl
Godziny pracy biura i kasy: Pn: 13:00 - 19:00, Wt: 9:00 - 14:00, Śr: nieczynne, Cz: 13:00 - 19:00, Pt: 9:00 - 14:00
KRS: 0000105990 NIP: 947-10-99-971 REGON: 470065142 Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych: 7281
[email protected]
[email protected]
Poniżej załączamy zrzuty obrazujące krok po kroku zmiany jakie należy dokonać w konfiguracji klientów
pocztowych na przykładzie: Mozilla Thunderbird, Outlook Express oraz Outlook 2007.
Mozilla Thunderbird:
W menu Narzędzia wybierz opcję Konfiguracja kont
2
Z listy kont widocznej po lewej stronie wybierz konto STTB i dokonaj odpowiedniej zmiany użytkownika zgodnie z
przykładem poniżej (za nazwą własną użytkownika należy dopisać frazę @sttb.pl)
3
To samo ustawienie zastosuj dla serwera poczty wychodzącej
4
Microsoft Outlook 2007:
W menu Narzędzia wybierz opcję Ustawienia kont
5
W zakładce Poczta e-mail wybierz z listy konto STTB i wciśnij przycisk Zmień
6
Teraz dokonaj odpowiedniej zmiany użytkownika zgodnie z przykładem poniżej (za nazwą własną użytkownika
należy dopisać frazę @sttb.pl)
7
Outlook Express:
W menu Narzędzia wybierz opcję Konta
8
W zakładce Poczta wybierz konto STTB i kliknij przycisk Właściwości. Następnie w zakładce Serwery dokonaj
odpowiedniej zmiany użytkownika zgodnie z przykładem poniżej (za nazwą własną użytkownika należy dopisać
frazę @sttb.pl)
9