ZZ AA PP RR OO SS ZZ EE NN II EE HH YY DD RR

Komentarze

Transkrypt

ZZ AA PP RR OO SS ZZ EE NN II EE HH YY DD RR
PROGRAM KONFERENCJI HYDROINTEGRACJE 2015
ich funkcjonowania
Data
MIEJSCE:
9.30 -10.30
Rejestracja Uczestników Konferencji
10.30 -11.00
Rozpoczęcie konferencji - powitanie Gości
Goście Honorowi :
- Wojciech Saługa - Marszałek Województwa Śląskiego
- Piotr Litwa - Wojewoda Śląski
- Tadeusz Rzepecki - Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej
Wodociągi Polskie
- Arkadiusz Chęciński - Prezydent Sosnowca
- Zbigniew Podraza - Prezydent Dąbrowy Górniczej, Zastępca Przewodniczącego
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
I część - wystąpienia zaproszonych Gości
- moderator dr inż. Tadeusz Rzepecki - Przewodniczący Rady Izby
Gospodarczej Wodociągi Polskie
Wpływ kosztów eksploatacji systemów zaopatrzania w wodę na cenę
jednostkową - optymalizacja a bezpieczeństwo
11.00 – 12.00
- prof. dr hab. inż. Janusz Rak - Kierownik Katedry Zaopatrzenia w Wodę
i Odprowadzania Ścieków Politechniki Rzeszowskiej
Istota i procedury zarządzania bezpieczeństwem dostaw wody
- Barbara Mulik – Doradca do spraw bezpieczeństwa zdrowotnego
i jakości wody
Uwarunkowania bezpieczeństwa funkcjonowania systemów zaopatrzenia
w wodę w obliczu zmian prawa unijnego i polskiego
12.00 – 12.15
Przerwa na kawę
II część - panel dyskusyjny
- moderator dr inż. Tadeusz Rzepecki - Przewodniczący Rady Izby
Gospodarczej Wodociągi Polskie
12.15 – 13.45
13.45 –14.00
14.00
Zaproszeni Goście:
- Marta Bis - Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. Tarnowskie Góry
- Łukasz Czopik - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach
- Andrzej Gut - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Katowickie Wodociągi S.A.
- prof. dr hab. inż. Karol Kuś - Politechnika Śląska
- Barbara Mulik - Doradca do spraw bezpieczeństwa zdrowotnego i jakości wody
- prof. dr ha b. inż. Janusz Rak - Kierownik Katedry Zaopatrzenia w Wodę
i Odprowadzania Ścieków Politechniki Rzeszowskiej
- dr inż. Tadeusz Żaba - Dyrektor Produkcji, Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów S.A. Kraków
Dyskusja i zakończenie konferencji
Lunch
ZAPRASZAMY !
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejsze potwierdzenie swojego uczestnictwa w konferencji .
R.S.V.P. + 48 32 60 38 687 lub [email protected]
K ON FEREN CJ A
Sala konferencyjna, Centrum Targowo - Konferencyjne Expo Silesia Sp. z o. o.,
Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124
Z A PROSZ EN I E
08-10-2015r.
”
ORGANIZATORZY KONFERENCJI
w bieżących realiach
H Y DROI N T EGRA CJ E
2015
TEMAT PRZEWODNI: „Systemy zarządzania bezpieczeństwem dostaw wody

Podobne dokumenty