Raport bieżšcy

Komentarze

Transkrypt

Raport bieżšcy
Raport bieżący nr:
Data:
15/2008 r
2008-01-18
Przydział akcji serii E i złożenie wniosku do GPW o wprowadzenie do obrotu PDA
Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 16 stycznia 2008 r. Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych dokonał przydziału 8.735.630 akcji serii E w wykonaniu prawa
poboru w ramach zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
Złożono 263 zapisy dodatkowe na 60.343.193 akcje.
W zapisach dodatkowych przydzielono 102.670 akcji.
Stopa redukcji wyniosła ok. 99,8%. (Stopa alokacji KDPW wyniosła ,001701434).
Emisja akcji serii E doszła do skutku.
Spółka otrzymała również komunikat KDPW, że z dniem 18 stycznia 2008 r. nastąpi w
Krajowym Depozycie rejestracja 8.735.630 PDA pod kodem ISIN PLRELPL00089.
Przyjęcie PNE - kod ISIN PLRELPL00071.
W związku z dokonanym przydziałem, Spółka złożyła do GPW wniosek o wprowadzenie do
obrotu giełdowego na rynku podstawowym praw do akcji serii E.
Zaproponowana data pierwszego notowania PDA to 24.01.2008 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie
PODPISY:
Filip Regulski – Prezes Zarządu
Robert Tęcza - Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty