W Zamościu nie ma miejsca dla uchodźców T B

Komentarze

Transkrypt

W Zamościu nie ma miejsca dla uchodźców T B
Czwartek 1.10.2015 r. Nr 7(7). Nakład 10 000 szt.
Tygodnik Bezpłatny
Nagrodę w krzyżówce ufundowała
Księgarnia na Solnym str. 24
W Zamościu nie ma miejsca dla uchodźców
reklama
reklama
str. 3.
reklama
2
kurierzamojski.pl
Szanowni Czytelnicy,
W tym tygodniu w Nowym Kurierze Zamojskim prezentujemy obszerną relację z zakończonego właśnie pierwszego turnieju Zamojskiej Ligi Szóstek.
Patronujemy przedsięwzięciu amatorskiej ligi piłkarskiej od początku i cieszymy się z tak dużego zainteresowania. Najlepszą drużyną okazał się faworyt rozgrywek
- Renesans. Już niebawem nowe zmagania. (str. 12-13) W poprzednim numerze otworzyliśmy dla naszych Czytelników „Okienko Literackie”, a od tego tygodnia
zapraszamy felietonistów. Pierwszy z nadesłanych felietonów publikujemy na str. 8
Zespół Redakcyjny Nowego Kuriera Zamojskiego
reklama
Leć z nami do
walki z biedą!
Potrzebujesz aktywności, lubisz
nowe wyzwania,
a może chcesz dać
coś od siebie?
Zbadaj brzuch w USG
5 października od 8.00 Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii rozpoczyna rejestrację na
bezpłatne badania USG jamy brzusznej.
Badania będą wykonywane w dniach 12-16
października w Hotelu Jubilat. Na badania konieczna jest rejestracja telefoniczna.
Będąc wolontariuszem dajemy
wiele z siebie, ale
i dużo zyskujemy.
Nowe wyzwania,
nowi ludzie, nowe
satysfakcje. Zaangażuj się, to naprawdę szczytny
cel!
Paczka jednoczy naprawdę!
Tylko w 2014 roku SZLACHETNA PACZKA pomogła 19 580
rodzinom żyjącym w biedzie,
ta XIV edycja Paczki zjednoczyła ponad milion osób – potrzebujących, wolontariuszy, dar-
84 677 63 00
Powiatowy
Urząd Pracy
84 638 33 31
Urząd Celny
84 748 48 82
Urząd Miasta
84 639 20 84
Urząd Gminy
84 639 29 59
ZUS
84 639 60 95
Kino Stylowy
84 639 23 13
Galeria Twierdza
84 530 05 01
Starostwo
Powiatowe
84 530 09 00
Urząd Stanu
Cywilnego
Pędź z nami do
walki z biedą
i dołącz do naszej
zamojskiej
paczki! Weź udział
w ogólnopolskim
projekcie. To właśnie SZLACHETNA
PACZKA daje Ci te
wszystkie możliwości! Nie zwlekaj, już dziś zajrzyj
na stronę: www.
szlachetnapaczka.
pl i zostań wolontariuszem!
SuperW
Paczki
przekracza swoje
granice, odwiedza
potr ze b uj ą c yc h
w ich domach
i podejmuje decyzję o włączeniu
do projektu. Pomaga tym, którzy
czują się bezradni,
opuszczeni i nieważni. SuperW
to wyższa jakość zaangażowania w wolontariat.
Urząd Skarbowy
84 638 80 90,
84 638 80 91,
84 638 55 12.
czyńców przygotowujących
pomoc i dobroczyńców finansujących organizację projektu,
a to już ponad 2,5% Polaków!
SZLACHETNA PACZKA niesie
potrzebującym mądrą pomoc,
daje impuls do zmiany życia.
To już XV edycja!
Zostań wolontariuszem Paczki!
Zmieniaj świat i ludzi na lepsze!
Pamiętaj, jeden za wszystkich,
Wydawca:
Agnieszka Ciurysek Kurier Zamojski
www.kurierzamojski.pl
Adres do korespondencji:
Nowy Kurier Zamojski
skrytka pocztowa 206
22-400 Zamość
e-mail:[email protected]
tel. 798 958 339
wszyscy za jednego! Dołącz do
Drużyny na: www.superw.pl
Wszelkich informacji udziela
Lider Rejonu Zamość – Adam
Herc, email: [email protected]
Opr. Joanna Giruć
Asystent ds. promocji
Szlachetna Paczka
Rejon Zamość
Biuro ogłoszeń i reklamy: Tomasz Krywionek
[email protected]
tel.730 210 777
DTP: Mateusz Cholewiński
Grafika: pixinch.pl
Za treść ogłoszeń i reklam Redacja nie ponosi
odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo
do publikowania danych osobowych laureatów
konkursów i krzyżówek.
84 677 12 56
Książnica
Zamojska
84 638 58 72
Szpital
Wojewódzki
84 677 33 33
Zamojski Szpital
Niepubliczny
84 677 50 00
Sąd Rejonowy
84 639 29 77
Ogród zoologiczny
84 639 34 79
Apteka 24H
84 677 32 24
Komenda
Miejska Policji
84 677 14 17
84 677 14 62
XI Sesja Rady Miasta – NIE dla uchodźców w Zamościu
oniedziałkowa sesja Rady
Miasta Zamość (28 września) należała do jednych
z ciekawszych posiedzeń. Decyzją
Rady Miasta został powołany do
życia zakład budżetowy o nawie
Centrum Integracji Społecznej
w Zamościu. Jednogłośnie podjęto uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta
Zamość ppor. Bartoszowi Orzechowskiemu. Przypominamy, że
Zamościanin podporucznik Bartosz Orzechowski pełnił służbę
w Biurze Ochrony Rządu od marca
2003 r. W maju tegoż roku skierowany został do wykonywania
zadań związanych z ochroną Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Iraku. 3 października
2007 r. zginął tragicznie w zamachu terrorystycznym, pełniąc służbę na posterunku. Pośmiertnie został odznaczony przez Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego Krzyżem
TELEFONY ALARMOWE
Pogotowie
999
Straż Pożarna
998
Policja
997
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
994
Pogotowie
ciepłownicze
993
Pogotowie
gazowe
992
Pogotowie
energetyczne
991
968
Straż Miejska
Pewien rolnik postępowy z Józefowa
981
Pomoc drogowa
pod kołderką dwie owieczki sobie chowa.
Wie, że owce
Okienko Literackie
na manowce
go prowadzą, ale żonę boli głowa.
Szanowni Poeci, Pisarze i Wy
Wielcy Grafomani
Piotr Piela
Chwytajcie za poetyckie pióra,
lub prozaiczne długopisy. Nowy
Kurier Zamojski otwiera dla Was
swoje Okienko literackie. Ślijcie do nas na adres [email protected] swoje
teksty. Czekamy na Waszą twórczość. Różną, ale nie każdą. Wybór będzie stricte
subiektywny.
facebook.com
/kurierzamojski
P
84 639 33 29
Prokuratura
Rejonowa
Druk: Drukarnia Warszawa, ul. Matuszewska 14,
03-876 Warszawa
3
kurierzamojski.pl
WAŻNE TELEFONY W ZAMOŚCIU
Unia Szefów Zamojszczyzny po raz piąty
J
esienne spotkanie przedsiębiorców zrzeszonych w Unii Szefów Firm Zamojszczyzny odbyło się w Krasnobrodzie 26 września. Jest to już piąte tego typu spotkanie
w tym roku. Unia Szefów Firm Zamojszczyzny
zawiązała się w 1997 roku z inicjatywy trzynastu przedsiębiorców. Obecnie skupia ona
blisko 60 członków: prezesów, dyrektorów,
właścicieli przedsiębiorstw i spółek. Jest Stowarzyszeniem mającym wpływ na kreowanie
rozwoju regionalnego oraz na rozwój przedsiębiorczości na Zamojszczyźnie. Jest także
organizacją opiniotwórczą, wpływającą na
wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań
w gospodarce oraz życiu społecznym.
Gospodarzem tego posiedzenia był Dariusz
Soboń, właściciel firmy FH „Danet”, zajmującej
się sprzedażą artykułów elektrycznych, a jednocześnie miłośnik winiarstwa. W winnicy „Marysieńka” w Grabniku nieopodal Krasnobrodu
uprawiane jest blisko 1600 krzewów odmian
na wino białe: bianca, seyval blanc, ortega, jutrzenka, solaris, johaniter, i na wina czerwone:
regent, rondo, cabernet dorsa. Są także odmiany deserowe. Uczestnicy mogli degustować wina z winnicy „Marysieńka”.
Na sali obecny był Arkadiusz Bratkowski,
ks. Eugeniusz Derdziuk - Proboszcz Parafii w Krasnobrodzie, a także Wicestarosta
Powiatu Zamojskiego Kazimierz Mielnicki.
W bloku wystąpień, głos zabrał Robert Moteka, współwłaściciel lokalnego portalu internetowego roztocze.net - zachęcając zebranych
przedsiębiorców do swojego autorskiego
projektu na miarę Facebooka Marka Zuckerberga. Nie zdradził zainteresowanym jednak szczegółów, tłumacząc
się obecnością konkurencji.
Wystąpienie Łukasza Lefanowicza z Biłgoraja, który jest
prezesem zarządu Gerda Broker, przyniosło
najświeższe informacje
o trendach w inwestowaniu, jakimi są inwestycje w nieruchomości, na
przykład na Mazurach.
Zasoby ziemi są ograniczone, dzięki temu inwestowanie w grunty charakteryzuje się wysoką
stopą zwrotu. Kluczem
do biznesu według firmy
Gerda Broker jest właściwy wybór lokalizacji
inwestycji, optymalizacja
Komandorskim Orderu Krzyża
Wojskowego oraz odznaczeniem
Gwiazda Iraku.
Spośród wielu ważnych deklaracji, jakie padły na XI sesji Rady
Miasta Zamość, warto zwrócić
uwagę na wypowiedź prezydenta Andrzeja Wnuka odnoszącą się
do zapytania o sprawę przyjęcia
uchodźców do miasta. Wojewoda
Wojciech Wilk zwrócił się do Prezydenta Miasta z pisemnym zapytaniem o zadeklarowanie ilości
uchodźców, którą Zamość może
przyjąć. Prezydent Wnuk wyjaśnił,
że odesłał pismo z odmową. Argumentując decyzję, prezydent
wskazał na problemy mieszkaniowe miasta i fakt, że aktualnie
450 rodzin czeka na mieszkania
komunalne. Zwrócił uwagę na historyczną wielokulturowość i wielonarodowość Zamościa: „Zamość
jest miastem wielokulturowym
i w swojej bogatej historii zamieszkiwały go różne nacje i narodowości. Nie widzę więc problemu
byśmy się ubogacali kulturowo,
ale chyba powinniśmy podejść
do tematu tak jak Jan Zamoyski.
Założyciel Hetmańskiego Grodu
ściągał do miasta jednostki, które
były dla niego w danym zakresie
potrzebne, czyli np. jeśli Żydów to
nie aszkenazyjskich, a bogatszych
i lepiej wykształconych-sefardyjskich, jeśli Ormian to tych, którzy
byli dobrymi kupcami.”
Prezydent poinformował także,
że miasto w tym roku otrzyma
o 70 tysięcy większą dotację do
przejazdów MZK od Gminy Zamość, ale wyraził także nadzieję,
że w wyniku trwających rozmów
z Wójtem Ryszardem Gliwińskim,
w kolejnych latach ta kwota będzie znacząco wyższa.
wartości zakupionej nieruchomości
oraz maksymalizacja szansy na zbycie
gruntu w dość krótkim czasie. Przy zachowaniu tych wyznaczników Gerda
Broker zapewnia sukces inwestycji.
Artur Tomczyk z lubelskiej firmy
Subsydium zaprezentował wachlarz
możliwości w pozyskaniu środków
na finansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych. Firma świadczy
usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów inwestycyjnych
w województwie lubelskim. W swoim portfolio firma posiada ponad
400 zrealizowanych projektów na
łączną kwotę pozyskanych dotacji
przekraczającą 530 mln zł. Z pomocy
Subsydium skorzystali tacy beneficjenci
jak: Gmina Łabunie (Modernizacja i remont ośrodka zdrowia w Łabuniach),
Powiat Biłgoraj (przebudowa drogi
powiatowej Księżpol-Obsza), Spółka Park z Sitańca (budowa kompleksu
hotelowego ARTIS ze Spa i kręgielną),
a także Zartmet z Zamościa (budowa pozycji lidera pokryć dachowych).
Wieczór zakończył się wspólną kolacją, na której gościem specjalnym był
Piotr Wyrwas, aktor filmowy, śpiewak
operowy, a także enolog, który zaszczycił przedsiębiorców znakomitą
opowieścią o winie.
reklama
4
kurierzamojski.pl
Paweł Fajdek gościem
„Czwartków Lekkoatletycznych”
W
z Pekinu. Fajdek pogratulował uczestnikom pasji
sportowej. Wręczył nagrody i puchary. Tego dnia na
trybunach były tłumy młodzieży gimnazjalnej, które
entuzjastycznie przywitały
zawodnika KS „Agros Zamość”.
Tego samego dnia w Ratuszu Paweł Fajdek odebrał
od prezydenta Andrzeja
Wnuka medal „Zasłużony
dla miasta Zamość”.
reklama
reklama
reklama
ramach cyklu
zawodów
sportowych organizowanych na stadionie OSiR
w Zamościu tzw. „Czwartków
Lekkoatletycznych”,
w minionym tygodniu odbyły się Mistrzostwa Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego LZS w Lekkiej
Atletyce dla Gimnazjów. Te
wyjątkowe rozgrywki otworzył Paweł Fajdek - Mistrz
Świata w rzucie młotem
reklama
6
kurierzamojski.pl
kurierzamojski.pl
Zasłużony dla Zamościa
O krykiecie vel krokiecie, co za hokej na asfalcie robić musiał...
P
omiędzy poniedziałkowym spacerem Ulicą Poetycką, a piątkowym widowiskiem z udziałem
Pawła Fajdka w chłodny czwartek
24 września zamojskie BWA pękało
w szwach i trzeszczało po schodach,
ale mocno w ramy ujęte - choć bez
klimatyzacji - ugościło licznie przybyłych na Retrospektywną wystawę prac
Stanisława Pasiecznego. Takiego oblężenia przy Staszica 27 nie mogę sobie
przypomnieć. Kogóż tam nie było...,
ale by nikogo ważnego nie pominąć
przez przypadek, wymieniać z imienia, ani nazwiska tu nie będę.
Bohater czwartkowego popołudnia
to człowiek wyjątkowo skromny, nie
szukający poklasku, cichy i dobry, co
podkreślał Jerzy Tuburski - dyrektor
Galerii. Prawdziwą niespodziankę
przygotował Magistrat: po laudacji
odczytanej przez Małgorzatę Bzówkę
- dyrektor Wydziału Kultury i Sportu
UM Zamość, prezydent miasta Andrzej Wnuk wręczył Stanisławowi
Pasiecznemu medal Zasłużony dla
Zamościa.
STANISŁAW PASIECZNY urodził się
w 1939 roku w Polanówce (woj. lubelskie). W roku 1959 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
w Zamościu. Studiował w krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale
Malarstwa. Dyplom w pracowni prof.
Emila Krchy uzyskał w 1965 roku. Po
ukończeniu studiów rozpoczął pracę
zawodową w Tomaszowie Lubelskim
(Muzeum Regionalne, Dom Kultury). Od 1975 roku mieszka i pracuje
w Zamościu, gdzie pełnił m.in. funkcję
plastyka miejskiego. W 1983 roku był
inicjatorem i współtwórcą zamojskiej
Galerii Sztuki Współczesnej, którą kierował do roku 2000. Jest członkiem
ZPAP i Stowarzyszenia Pastelistów
Polskich, współtwórcą wielu inicjatyw
artystycznych – konkursów, przeglądów i plenerów. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką zwłaszcza
użytkową, projektując okładki, znaczki plakaty, także medale. Jest twórcą znaku graficznego „Zamojskiego
Kwartalnika Kulturalnego”.
By nie kopiować wystawowego
katalogu, nie uzupełniać znakomitej prezentacji historyk sztuki Izabeli
Winiewicz-Cybulskiej i przepastnych
zasobów internetowych dodam tylko, że na ową okoliczność niebywałą
przygotowany został okazały katalog.
Prace prezentowane w zamojskiej
BWA obejmują lata 1965-2015. Retrospektywna prezentacja 100 prac na
50 lat pracy artystycznej dostarczyła
wielu wzruszeń zarówno bohaterowi
wernisażu, jak i przybyłym gościom.
Mnie osobiście wpadła w oko jakże
wymowna Debata (zwłaszcza, że wybory blisko), wstrząsnął mną przejmujący obraz Urząd ( i tylko nie zdążyłem dociec, czy obraz ów prezentuje
urzędnika czy petenta). Wyjątkowo
trafnie zaprezentowane Ekscelencje
poruszyły nie tylko moją wyobraźnię
- i chociaż nikt się nie rozindyczył, to
ten i ów się zacietrzewił. Ochłonąwszy
nieco przeciskając się pomiędzy liniami papilarnymi artysty umknąłem
przed pędzącą wprost na mnie Lokomotywą i wyszedłszy po angielsku
zaczerpnąłem powietrza na zewnątrz.
Piotr Piela ■
T
en mecz miał się odbyć 20
września, jako zapowiedź literackich zmagań w tegorocznej
edycji Ulicy Poetyckiej, ale plany
organizatorów pokrzyżowała aura.
27. czyli dokładnie tydzień później,
wcale nie było lepiej, mimo to - choć
w scenerii ponuro-jesiennej - doszło
do literacko-dziennikarskiej wymiany uderzeń młotkiem.
Drużynę dziennikarzy utworzyli:
Kapitan Daniel Czubara (Gazeta Zamojska), Tomasz Krywionek (Nowy
Kurier Zamojski), Paweł Nowak (ezamosc.pl),Piotr Pyrkosz (Kronika Tygo-
dnia) oraz Małgorzata Soja (pisarka,
dziennikarka).
O sile literatów stanowili: Stanisław
Jachymek (Guciów), Agata Klimczuk
(Zamość), Marzena Podkościelna
(Żółkiewka), Konrad Grochecki (Krasnystaw) i piszący te słowa Piotr Piela
(Łabunie), jako kapitan. Po zaciętym,
ale nie zawziętym meczu dziennikarze pokonali literatów 21:17. Na
otarcie nosa królem strzelców zostałem ja. Przechodni Puchar (będący
zapowiedzią meczów przyszłych?)
wręczyła inicjatorka przedsięwzięcia
Ulica Poetycka Bożena Fornek z ZDK.
Sędzią spotkania była Katarzyna Figura, a przewrotnym komentatorem
naczelny satyryk Zamościa Krzysztof
Konopa, który na zakończenie wypełnił krykietową pustkę ziemniaczanych bramek celnym uderzeniem.
Nagroda niespodzianka w postaci
leśmianowskiego Napoju cienistego
połączyła dziennikarzy z literatami
i znacznie ociepliła relacje na dziś
skutecznie, na jutro niedorzeczne.
Mecz rozegrano podczas Targu Śniadaniowego, który tym razem odbywał się pod hasłem „Smaki Miasta”.
Piotr Piela ■
7
8
kurierzamojski.pl
Imigranci – Koń Trojański?
Z
nak zapytania w tytule, skierowany jest do osób, które nie
mają ugruntowanego zdania
na temat tego, co się dzieje obecnie
w Europie.
W polskiej (?) telewizji, a może
inaczej: w telewizji, którą odbieramy w Polsce, zewsząd słychać słowa
współczucia, dla biednych uchodźców, którzy uciekają przed wojną,
i pragną schronić się w Europie, bezpiecznej Europie.
Problem polega na tym, że Ci
uchodźcy to nikły procent osób,
który przedostaje się do Starego
Kontynentu, dodatkowo kobiety,
dzieci i starcy (ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie?), są w najlepszym
przypadku w 30%, pośród tych
wszystkich ludzi, którzy szturmują
granice Unii Europejskiej. Idą do nas
imigranci socjalni, którym niepotrzebna jest praca. Bo po co? Sko-
ro „durni” Europejczycy dają wikt
i opierunek, wykładają pieniądze, na
to, by żyli, niejednokrotnie zdecydowanie lepiej niż Europejczyk, który
pracuje na utrzymanie swojej rodziny. Żaden rozumny człowiek nie będzie się wysilał, żeby zdobyć środki
finansowe w uczciwy sposób, gdy
ma wszystko podane na tacy. Chyba,
że ma honor…
Pośród imigrantów mamy wiele
niespodzianek, niestety nie są to
jajka niespodzianki, zamiast nich
do Europy przedostają się zepsute,
cuchnące jaja w postaci terrorystów
z państwa islamskiego. Bojownicy Państwa Islamskiego (ISIS) mówili w lutym tego roku: „Wyślemy
wam 500 tysięcy ludzi na łodziach,
a wśród nich ukryjemy terrorystów”.
Mówią to bez retuszu, prosty i jasny
przekaz. Jaki jest cel ISIS? Na pewno nie pokój. A skoro nie pokój, to
każdy może sobie odpowiedzieć
na pytanie sam, co jest celem Państwa Islamskiego i jego bojowników
przedostających się właśnie teraz do
krajów europejskich.
Zalewa nas fala islamu, fala roszczeniowych ludzi, fala którą próbują
powstrzymać nasi przyjaciele Węgrzy, jednak oni mogą uchronić tylko własny naród i dać trochę czasu
na organizację i formowanie szyków
pozostałym krajom Europejskim.
Polska za sprawą naszych reprezentantów w Unii Europejskiej, nie
zachowała delikatnie mówiąc lojalności względem pozostałych krajów
z Grupy Wyszehradzkiej czyli Węgier,
Czech i Słowacji. Ministrowie spraw
wewnętrznych Unii Europejskiej
przegłosowali decyzję odnośnie
tzw. „kwot imigrantów” narzuconą
przez Niemcy. Rząd Ewy Kopacz pozostał lojalny wobec Niemiec. Nasza
premier zapewne była i jest zadowolona, została bowiem pochwalona
przez ministra spraw wewnętrznych
naszego zachodniego sąsiada.
Mikołaj Rej pisał: … iż Polacy nie
gęsi, iż swój język mają. Ja powiem
więcej: mają zdolności, pasje, marzenia, wiarę! Młodzi budzą się z letargu, w nich jest siła, nie godzą się
z tym, co się dzieje w kraju, gdzie
ich dziadkowie ginęli za swą ukochaną Ojczyznę podczas II wojny
światowej. Dlatego też w Polsce odbywają się co chwila manifestacje
sprzeciwiające się przyjmowaniu
imigrantów. Tysiące młodych ludzi
i tych z większym doświadczeniem
życiowym w postaci przeżytych
lat, wychodzą na ulice uczestnicząc
w manifestacjach mających wymiar
stricte antyimigrancki. Chcąc dobra
Polski, nie możemy pozwolić na zalew islamu. Bądźmy lojalni wobec
C
zas biegnie nieubłaganie.
Przywitaliśmy już kalendarzową jesień. Mimo to pogoda
dopisuje i mamy nadzieję, że przed
nami polska złota jesień. Taka aura
sprzyja ciekawym wycieczkom i obfituje w piękne zdjęcia. Dla wszystkich pasjonatów rowerowej przygody mamy zaproszenie na spotkanie
Przyjaciół Rowerowego Roztocza,
Polaków wywiezionych podczas
II wojny światowej w otchłań Sowieckiej Rosji. My Polacy kochajmy
i pomagajmy najpierw naszym rodakom. Polacy chcą repatrianta, nie
imigranta!
Wojna, komuna, pookrągłostołowa „elita” rządzących. Ostatnie 76 lat,
to ciągła walka z Kościołem w Polsce,
polską rodziną, z dumnym Orłem
w Koronie, który powinien być natchnieniem dla każdego, kto jest synem, córką polskiej Ziemi. Bierność,
to najgorsze co możemy zrobić. Albo
Islam, albo My. Ja wybieram Polskę
katolicką. Ostatnim słowem niech
będzie cytat: na wczoraj, dziś i całą
przyszłość: „Tylko pod Krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska będzie
Polską, a Polak Polakiem”.
A
ndrzej Kudlicki - przedsiębiorca, regionalista, przewodnik turystyczny i miłośnik Kresów, doskonały organizator
i zaangażowany społecznik - wielokrotnie nagradzany za swoją dzia-
Bohor
ONR Zamość
które odbędzie się w sobotę o godzinie 15:00. 10 września na ul. Kolegiackiej 8, w kawiarni Cofta Caffe.
Naszym celem będzie zawiązanie
Klubu Rowerowego Roztocza, grupy pasjonatów mieszkających w Zamościu i okolicach, którzy zechcą
wspólnie ze sobą jeździć. Szczegóły
na www.facebook.com/rr.RoweroweRoztocze.
Korepetycje biologia
i chemia, doktorantka,
tel 503 03 21 27
łalność. Propagator zdrowego
stylu życia, ekologii i zrównoważonego rozwoju w zgodzie z przyrodą. Działa na rzecz integracji
środowiska biznesu turystycznego
poprzez wydawanie wysokona-
kładowego magazynu Magiczne
Roztocze, który jest kolportowany
na terenie całej Polski, na targach
międzynarodowych i imprezach
promocyjnych. Swoje doświadczenia chciałby przenieść na wyższy
szczebel DLA DOBRA NASZEGO REGIONU. Jest człowiekiem czynów
- dlatego potrzebuje Waszych głosów, a nie pieniędzy.
TWÓJ KANDYDAT
Andrzej Kudlicki
kurierzamojski.pl
Urząd Gminy Zamość
11
Książnica Zamojska
MJR HIERONIM DEKUTOWSKI „ZAPORA” W PANTEONIE
UROCZYSTY POGRZEB BOHATERÓW NIEZŁOMNYCH NA „ŁĄCZCE”
NA POWĄZKACH WOJSKOWYCH
(OD KORESPONDENTA NOWEGO KURIERA ZAMOJSKIEGO W WARSZAWIE)
27 września 2015 r. w Warszawie,
w Dzień Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, odbyły się pierwsze
państwowe uroczystości pogrzebowe
35 Żołnierzy Wyklętych/Niezłomnych, 35
bohaterów walki o wolną Rzeczpospolitą,
zamordowanych przez władze komunistyczne w więzieniu na Mokotowie.
Pogrzeb odbył się z pełnym ceremoniałem wojskowym i udziałem najwyższych
władz państwowych.
Zamojski Dom Kultury
SPEED BAR
Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej
- Starówka
Biuro Podróży
Traveltime
ul. Rynek Solny 1
tel. 518 557 116
Speed BAR
ul. Łukasińskiego 6/13-14
tel. 601 476 832
Zamojskie Centrum
Informacji Turystycznej
ul. Rynek Wielki 13
tel. 84 639 22 92
Zamojski Dom Kultury
ul. Partyzantów 13
tel. 84 639 20 21
Książnica Zamojska
ul. Kamienna 20
tel. 84 638 58 72
Hotel Mercure
Zamość Stare Miasto
ul. Kołłątaja 2
tel. 84 639 25 16
Urząd Gminy Zamość
ul. Peowiaków 92
tel. 84 639 29 59
Ksiegarnia na Solnym
ul. Solna 3
W autobusie już od czwartku rano
Dobry Kebab
ul. Partyzantów 100
Sklep Barbaras
CH Revia Park
ul. Lubelska 40
To miejsce czeka na Ciebie
Zgłoś sie do nas
[email protected]
Uroczystości rozpoczęły się żałobną
Mszą Świętą na Placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego w pobliżu Grobu Nieznanego Żołnierza, celebrowaną przez Biskupa
Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka. Wystawione przy ołtarzu trumny (pięć
z nich udekorowano wstęgami Orderu
Wojennego Virtuti Militari) zostały następnie, w długim kondukcie żałobnym,
przewiezione na „Łączkę” Cmentarza Powązkowskiego Wojskowego przed specjalnie wybudowany Panteon – Mauzoleum Wyklętych / Niezłomnych.
Smoliński „Kazimierz Staniszewski”, kpr.
pchor. Dionizy Sosnowski „Zbyszek”, por.
Zygmunt Szymanowski „Jezierza”, mjr Ludwik Świder „Johann Puk”, kpt. Aleksander Tomaszewski „Al”, por. Edmund Tudruj
„Mundek”, por. Wacław Walicki „Tesaro”,
por. Arkadiusz Wasilewski „Biały”, Ryszard
Widelski „Irydion”.
Wśród pochowanych był także mjr
Hieronim Dekutowski „Zapora”, bohater
walk o niepodległość na Zamojszczyźnie
i w Lubelskiem.
Według dotychczasowych ustaleń
historyków, Hieronim Dekutowski nocą
z 16 na 17 września 1943 r., w ramach
operacji o kryptonimie „Neon 1”, został
zrzucony (wraz z kpt. dypl. Bronisławem
Rachwałem ps. „Glin” i ppor. Kazimierzem
Smolakiem ps. „Nurek”) do okupowanej
Polski, na placówkę „Garnek” 103 (okolice
Wyszkowa). Rozkazem Naczelnego Wodza z 30 października tegoż roku, awansowano Hieronima Dekutowskiego do
stopnia podporucznika rezerwy i przydzielono do Kedywu Okręgu AK „Lublin”.
Uroczystości na „Łączce” rozpoczęły
Początkowo był oficerem w oddziale
się od odczytania listu Prezydenta RP
partyzanckim Tadeusza Kuncewicza ps.
Andrzeja Dudy, który przebywa w USA
„Podkowa”. Kwaterował w rejonie Hoszni
(list odczytał minister Wojciech Kolarski).
Następnie przemawiali: Prezes Rady Mini- Ordynackiej, skąd przeprowadził kilka
strów Ewa Kopacz oraz minister Andrzej udanych akcji, nie tylko osłaniających
ludność Zamojszczyzny, ale nawet – nocą
Krzysztof Kunert – Sekretarz Generalny
z 4 na 5 grudnia – spacyfikował wieś ŹrebRady Ochrony Pamięci Walk i Męczeńce pod Szczebrzeszynem, zabijając kilku
stwa.
niemieckich kolonistów. W partyzanckich
Po przemówieniach odbyło się składanie trumien (symbolicznych rozmiarów) kryjówkach przechowywał i uratował
wielu Żydów, ściganych przez Niemców,
w niszach Panteonu. Podczas tej ceremoprzeprowadził też wiele akcji likwidonii lektor wyczytywał nazwiska zamordowania konfidentów. Następnie objął dowanych, pseudonimy i honory wojskowe.
wództwo skadrowanej 4. kompanii w 9.
W Panteonie zostali pochowani:
Pułku Piechoty Legionów AK w InspektoStanisław Abramowski „Bury”, Właracie Rejonowym AK „Zamość”. Atakował
dysław Borowiec „Żbik”, por. Henryk
uzbrojone wsie niemieckich osadników,
Borowy-Borowski „Trzmiel”, Bolesław Buwalczył z wojskiem, likwidował niemiecdelewski „Pług”, por. Edmund Bukowski
kich konfidentów, pomagał ukrywają„Edmund”, mjr Jan
cym się Żydom,
Czeredys, por. Juzwalczał bandyHieronim Dekutowski ps. „Zapora”, tyzm. W styczniu
lian Czerwiakowski
„Jurek”, Bolesław
„Odra”, „Reżu”, „Stary”, „Henryk Zagon”, 1944 r. został
Częścik
„Orlik”,
„Mieczysław Piątek” (ur. 24 września szefem Kedywu
Adam
Gajdek
1918 w Dzikowie, zm. 7 marca 1949 w Inspektoracie
„Agata”, por. Stefan
w Warszawie) – major, żołnierz Pol- Rejonowym AK
Głowacki „Smuga”,
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie, ci- Lublin-Puław y
Marian Kaczmarek
i jednocześnie
chociemny, dowódca oddziałów par- dowódcą od„Paweł”, ppłk Statyzanckich AK, DSZ i Zrzeszenia WiN, działu dyspozynisław
Kasznica
harcerz. Pośmiertnie awansowany cyjnego Kedywu
„Maszkowski”, ppłk
Aleksander Kita, mjr
do stopnia pułkownika w 1988 przez (OP 8). Dzięki
Bolesław Kontrym
połączeniu szeRząd RP na uchodźstwie.
„Żmudzin”, por. Jóściu niewielkich
zef Kozłowski „Las”,
samodzielnych
Zygfryd Kuliński „Albin”, Stanisław Kutryb jednostek AK, operujących w różnych
„Ryś”, kpt. Stanisław Łukasik „Ryś”, Józef rejonach powiatów lubelskiego i puławŁukaszewicz „Kruk”, ppłk Antoni Olechnoskiego, stworzył najliczniejszy na Lubelszwicz „Pohorecki”, płk Marian Orlik, Henryk
czyźnie oddział partyzancki typu lotnego.
Roman Pawłowski „Henryk Orłowski”, por.
Według badaczy, jego oddział, między
Tadeusz Pelak „Junak”, ppor. pil. Edward
styczniem i lipcem 1944, przeprowadził,
Pytko, Karol Rakoczy „Bystry”, Eugeniusz samodzielnie i wraz z oddziałem ppor.
Mariana Sikory ps. „Przepiórka”, ponad
ps. „Mundek”, por. Tadeusz Pelak
morskiego Uniwersytetu Medycznego
80 akcji zbrojnych przeciwko Niemcom,
ps. „Junak”, por. Arkadiusz Wasilewski
w ramach Polskiej Bazy Genetycznej
najwięcej spośród wszystkich jednostek
ps. „Biały” i ich polityczny przełożony
Ofiar Totalitaryzmów.
okręgu lubelskiego. Jedna z takich akcji,
Władysław Siła-Nowicki). 15 listopada
Ceremonia pogrzebowa zakończyła
pod Krężnicą Okrągłą, 24 maja 1944 r.,
1948 r. mjra Hieronima Dekutowskiesię Apelem Pamięci i salwą honorową.
miała charakter regularnej bitwy. Oddział
go skazano na 7-krotną karę śmierci.
Cześć i chwała Bohaterom!
„Zapory” zaatakował z zasadzki kolumnę
Bolesław Bierut, ówczesny Prezydent
transportową, złożoną z 16 samochodów
RP, nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok
***
niemieckich, częściowo wypełnionych
wykonano 7 marca 1949 r. w więzie28 września 2015 r. w Warszawie
żołnierzami, esesmanami i żandarmerią.
niu przy ul. Rakowieckiej w Warszaw Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza
Wroga wspierały nawet samoloty wywie, następnie został pochowany
Kurtyki „Przystanek Historia” odbędzie się
wiadowcze, które wiązkami granatów
w tajemnicy, w nieznanym przez lata
promocja książki Karoliny Wichowskiej
i ostrzałem broni maszynowej atakowały
miejscu.
„Łączka”. Według dostępnych materiałów
partyzantów. Tylko części niemieckiej koWyrok na majora „Zaporę” został
prasowych, jest to opowieść o pracach
lumny udało się wycofać. Na placu boju
unieważniony w maju 1994 roku. 5
ekshumacyjnych oraz o identyfikacji ofiar
hitlerowcy zostawili około 50 zabitych
marca 2008 r. Prezydent RP odznaczył
komunistycznych władz. W spotkaniu
oraz dużą ilość uzbrojenia. 17 lipca 1944
pośmiertnie mjr. Hieronima Dekutowweźmie udział pani Regina Litke, córka
, w kolejnym boju, pod Kożuchówką, nie
skiego „Zaporę” Krzyżem Wielkim Ormjra Jana Czeredysa, który w czasie II
dał się pokonać, lecz niestety został randeru Odrodzenia Polski.
wojny światowej działał w AK (aresztony w rękę. Leczył się potem w Lublinie,
wany w lutym 1948 roku został stracony
Szczątki
Hieronima
Dekutowskiego
Tarnogrodzie i w klasztorze w Borku Stakilka miesięcy później w więzieniu przy
odnaleziono latem 2012 r. w kwaterze
rym. Podczas akcji „Burza”, jego oddział,
ul. Rakowieckiej w Warszawie).
„Ł”
Cmentarza
Wojskowego
na
Powąztworzący tym razem 1. kompanię odkach
w Warszawie.
Świadectwo
potworzonego 8. Pułku Piechoty Legionów
twierdzające identyfikację Hieronima
Warszawa, 27 września 2015
AK, otrzymał zadanie objęcia ochrony
Dekutowskiego odebrały przedstawisztabu Komendy Okręgu, pozostającego
Kazimierz J. Latuch
cielki
jego
rodziny
22
sierpnia
2013
r.
w konspiracji, po zajęciu Lubelszczyzny
Identyfikacji
dokonali
specjaliści
z Poprzez wojska sowieckie. 28 lipca 1944
r., po decyzji zwierzchników
o złożeniu broni przez oddziały, ppor. Dekutowski rozwiązał
swoją kompanię i ukrywał się,
wraz z podkomendnymi, w Puławach, Lublinie i Tarnobrzegu.
W sierpniu 1944 ponownie zmobilizował swój oddział na pomoc
walczącej Warszawie, ale po
nieudanej próbie przekroczenia
Wisły, rozformował go i nadal
ukrywał się na dawnych akowNisza ze szczątkami mjra Hieronima Dekutowskiego w Panteonie
skich kwaterach.
W styczniu 1945 r. mjr. Hieronim Dekutowski postanowił
powrócić do konspiracji, tym
razem skierowanej przeciwko
komunistom i Sowietom. Hieronim Dekutowski wpadł 16
września. Został przewieziony do Powiatowego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego
w Będzinie, w którym przebywał do 23 października 1947
r. Następnie trafił do centralnego więzienia MBP w Warszawie na Mokotowie. Od 19
września 1947 r. do 1 czerwca 1948 r. przechodził okrutne śledztwo. Sądzony był
podczas niejawnej rozprawy
przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie (na ławie oskarżonych zasiedli jego
podkomendni: kpt. Stanisław
Łukasik ps. „Ryś”, por. Jerzy
Miatkowski ps. „Zawada” –
adiutant, por. Roman Groński
ps. „Żbik”, por. Edmund Tudruj
– Mauzoleum Wyklętych / Fot. Kazimierz J. Latuch
Major Hieronim Dekutowski z oddziałem partyzanckim AK
/ Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
12
kurierzamojski.pl
13
kurierzamojski.pl
OSTATNIA KOLEJKA W LIDZE ZLS!
W niedzielę odbyła się ostatnia już VIII kolejka Zamojskiej Ligi Szóstek. Rozegrano w niej
cztery mecze, które obfitowały w dużą ilość
bramek. Była to kolejka z największą ilością trafień. Dodatkowo w tej kolejce zostały rozegrane dwa spotkania w czwartek, pomiędzy PKP-LHS, a drużyną Inter-Baum, oraz M-Geo Team
kontra Krzesło Udrycze.
W pierwszym meczu doszło do starcia Dawida z Goliatem, bo tak trzeba określić spotkanie
lidera z ostatnią drużyną w tabeli. Zawodnicy
Renesansu nie zawiedli, bardzo przekonująco
wygrali z drużyną Krzesło Udrycze 14-1. Mecz
był jednostronny, od początku spotkania Renesans narzucił szybkie tempo gry, strzelając
bramkę za bramką, do przerwy wygrywając
9:1, a po przerwie dokładając jeszcze 5 goli. Na
szczególną uwagę zasługuje Przemysław Gałka, który goniąc w klasyfikacji strzelców Krystiana Szura, zanotował 9 trafień w tym spotkaniu
i został wybrany zawodnikiem meczu.
Bramki:
Renesans: Gałka (9), K. Kornas (3), Wyrostkiewicz (1), Poterucha (1)
Krzesło Udrycze: Piasecki (1)
W drugim meczu drużyna Nowego Kuriera
podejmowała zespół lidera, czyli Renesansu.
Zdecydowanym faworytem tego spotkania
byli goście, którzy już przed tym meczem zapewnili sobie zwycięstwo w lidze. Do 6 minuty
utrzymywał się wynik bezbramkowy, jednak
później swój koncert rozpoczęli zawodnicy
Renesansu, którzy po kilku minutach wygrywali już 5:0. Nowy Kurier Zamojski miał okazje
do strzelenia gola, lecz znakomicie w bramce
spisywał się Krzysztof Hadło. Co nie udało się
wcześniej udało się pod koniec pierwszej połowy, kiedy to bramkę na 1:5 strzelił Mikołaj Zając,
a w ostatniej minucie gola na 2:5 zdobył Michał
Pyś. W drugiej połowie sytuacja na boisku nie
uległa większej zmianie. Renesans atakował
niemal przez cały czas, a zawodnicy Nowego
Kuriera byli nastawieni na kontry. Zmieniło się
tylko to, że to gospodarze spotkania z tych
kontrataków strzelali gole, a goście imponowali nieskutecznością. Wynik 2:5 zmienił się na 9:5
za sprawą dwóch bramek Zająca, trzech Emila Hołysa i po jednej Pysia oraz Głowackiego.
W ostatniej minucie drugiej połowy bramkę dla
Renesansu dołożył jeszcze Gałka i mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 9:6 dla Nowego
Kuriera Zamojskiego. Najlepszym zawodnikiem
meczu został Emil Hołys.
Bramki:
Nowy Kurier Zamojski: Zając (3), Pyś (2), Hołys (3), Głowacki (1)
Renesans: Wyrostkiewicz (1), Gałka (3), Malec
(1)
Trzecie spotkanie odbyło się pomiędzy
Elemelkami, a drużyną z Udrycz. Było to już
drugie spotkanie rozegrane przez Krzesło
w ten weekend. Zawodnicy z Udrycz chcieli
zakończyć ten sezon z pierwszymi punktami,
lecz i tym razem się nie udało, ponieważ drużyna Elemelków przystąpiła do tego spotkanie
w bardzo silnym składzie. W obronie nie do
przejścia okazał się Dawid Wurszt, a za strzelanie bramek odpowiedzialny był lider klasyfikacji Krystian Szura, który pod koniec meczu
chciał samodzielnie odskoczyć goniącemu
go w klasyfikacji Przemysławowi Gałce. Mecz
zakończył z czterema trafieniami, ale gdyby
nie presja bramek i dobra postawa bramkarza
Krzesła Udrycze Jandy to liczba goli Krystiana
Szury mogła być nawet dwucyfrowa. Honorową bramkę dla zespołu Krzesło Udrycze strzelił
Damian Koniec. Mecz ostatecznie zakończył się
wynikiem 8:1 dla Elemelków, a zawodnikiem
meczu został Krystian Szura.
Bramki:
Elemelki: Szura (4), Wróbel (1), Belina (2),
Zwolak (1)
Krzesło: Koniec (1)
Ostatnie spotkanie to mecz Renesansu
z Elemelkami. Ten mecz był walką o tytuł króla strzelców, między Przemysławem
Gałką oraz Krystianem Szurą, którzy przed
spotkaniem mieli na koncie po 25 goli. Zwycięsko z tego pojedynku wyszedł ten pierwszy, który strzelił o dwa gole więcej. Mecz
mimo tego, że drużyny w tabeli dzieliło pięć
miejsc, był bardzo wyrównany. Po pierwszej
połowie zawodnicy Renesansu prowadzili
4:2. W drugiej połowie obie drużyny nastawiły się na strzelanie bramek, często zapominając o obronie, czego skutkiem było,
aż 10 goli. Mecz ostatecznie zakończył się
wynikiem 9:7 dla Renesansu, zawodnikiem
spotkania został Przemysław Gałka, który
w całej lidze strzelił 29 bramek.
Bramki:
Renesans: Gałka (4), Wyrostkiewicz (2),
Hadło (1), Malec (1), Proć (sam.)
Elemelki: Gałka (sam.), Wurszt (1), Proć (1),
Szura (2), Wróbel (2)
W Czwartek rozegrano mecze ostatniej
kolejki Zamojskiej Ligi Szóstek. W pierwszym spotkaniu zespół PKP-LHS po bardzo
wyrównanym meczu pokonał Inter-Baum
2:0. Mecz stał na dobrym poziomie, obie
drużyny grały wysokim pressingiem i twardo w obronie. Pod koniec pierwszej połowy
błąd w obronie popełnił zawodnik z Inter-Baumu i zawodnicy PKP-LHS wyszli dwóch
na jednego i wykorzystali sytuację, którą na
gola zamienił Marian Bazan. Druga połowa zaczęła się tak samo, zawodnikom obu
drużyn ciężko było stworzyć sobie sytuacje
bramkowe. Na początku drugiej części spotkania doskonałą okazję na podwyższenie
prowadzenia zmarnował Szymala, który nie
trafił niemalże na pustą bramkę. Później,
jednak na 2:0, sprytnym strzałem podwyższył ponownie Bazan i zawodnikom LHS
grało się zdecydowanie łatwiej. Mimo ciągłych ataków Inter-Baumu mecz zakończył
się wynikiem 2:0, a zawodnikiem meczu został strzelec dwóch goli Marian Bazan.
Bramki PKP : Bazan(2)
W drugim spotkaniu M-Geo Team grał
z Krzesłem Udrycze. Zdecydowanym faworytem tego spotkania był zespół M-Geo, jednak
pierwsza połowa była niezwykle wyrównana.
Mimo tego, że zawodnicy gospodarzy spotkania szybko wyszli na prowadzenie 2:0 za
sprawą gola Klimkiewicza oraz samobójczego
trafienia Bochniaka, to Krzesło Udrycze tak łatwo się nie poddało i po chwili strzałem z rzutu wolnego na 2:1 strzelił Koniec, a kilka minut
później stan meczu na 2:2 wyrównał Luchowski. Kluczowym momentem spotkania był faul
bramkarza Krzesła Michała Jandy na Damianie
Medaku w polu karnym. Rzut karny pewnie wykorzystał Krystian Łuczka. W pierwszej połowie
bramkę na 4:2 dołożył jeszcze Michał Witkowski. Druga połowa to pokaz nieskuteczności
obu zespołów, mimo wielu sytuacji po obydwu
stronach boiska, padły tylko dwie bramki i obie
dla zespołu M-Geo. Najpierw strzelił Arkadiusz
Tor, a następnie swoją drugą bramkę w meczu
strzelił Karol Klimkiewicz, który został uznany
zawodnikiem meczu.
Bramki:
Krzesło: Koniec (1), Luchowski (1)
M-Geo Team: Klimkiewicz (3), Tor (1), Witkowski (1), Łuczka (1)
Najlepsza Szóstka VIII kolejki
PODSUMOWANIE SEZONU W ZAMOJSKIEJ LIDZE SZÓSTEK
Hadło (Renesans)
Bazan (PKP-LHS)
Zając (Nowy Kurier Zamojski)
Hołys (Nowy Kurier Zamojski)
Szura (Elemelki)
Gałka (Renesans)
W
tym tygodniu zakończył się rozpoczęty 8 sierpnia sezon w Zamojskiej Lidze
Szóstek. Przez ten okres każda drużyna
rozegrała dziewięć spotkań, łącznie rozegrano
72 mecze, w których padło 326 bramek. Poziom
ligi z meczu na mecz był coraz lepszy, dowodem
na to były bardzo ciekawe spotkania oraz coraz
większa rzesza kibiców. Skróty video z meczów
na serwisie youtube obejrzało kilka tysięcy osób,
a mnóstwo osób dzięki Nowemu Kurierowi Zamojskiemu mogło śledzić rozgrywki w papierowym wydaniu tygodnika. Liga poprzez swoją
atrakcyjność zyskała już pierwszych sponsorów,
Fitness Platinium został sponsorem nagród dla
najlepszych zawodników ligi oraz zwycięskiej
drużyny. Każdy z zawodników otrzymał karnet
OPEN na siłownię. Wiele z zespołów uczestniczących w rozgrywkach to firmy, które oprócz
wspaniałej zabawy z gry w piłkę, mogły się promować marketingowo. Z powodu bardzo dużej
satysfakcji uczestników, jak i dużej ilości chętnych Zamojska Liga Szóstek, nie zwalnia tempa
i już rozpoczyna zapisy na Sezon Zimowy, który
rozpocznie się 16 listopada. Więcej informacji
znajdziecie na plakatach.
Pierwszy sezon w Zamojskiej Lidze Szóstek został zdominowany przez zespół Hotelu Renesans, który wygrał osiem na dziewięć spotkań
i to w bardzo przekonującym stylu. Do zwycięstwa w bardzo dużym stopniu przyczynił się
Przemysław Gałka, strzelając dla swojego zespołu 29 bramek i zasłużenie wygrywając nagrode
dla najlepszego strzelca ligi. Drugie miejsce zajeła Firma Geodezyjna M-Geo Damiana Medaka,
która pomimo młodego składu bardzo dobrze
zaprezentowała się na Zamojskich boiskach. Na
wyróżnienie zasługuje Arkadiusz Tor, wybrany
na MVP Ligi, który w złych momentach razem ze
znakomitym obrońcą Damianem Łuczką potrafił
pociągnąć swój zespół do zwycięstwa. Trzecie
miejsce zajeła firma PKP-LHS, która wygrywając
dwa kluczowe spotkania w ostatnich kolejkach
wyskoczyła z piątego miejsca. W drużynie LHS
trzeba wyróżnić wszystkich, ponieważ w każdym
meczu prezentowali się bardzo równo i ciężko
było u nich szukać słabych punktów. Szczególnie
trzeba pochwalić blok obronny, który stracił najmniej bramek w lidze, a bramkarz Piątek został
wybrany bramkarzem sezonu.
Królem strzelców Zamojskiej
Ligi Szóstek został: Przemysław
Gałka z drużyny Renesansu,
strzelec 29 goli.
Najlepszym bramkarzem
wybrany został Tomasz Piątek
z drużyny PKP-LHS.
Najlepsza szóstka ligi:
Krzysztof Hadło (Renesans)
Damian Łuczka (M-Geo Team)
Piotr Malec (Renesans)
Piotr Szymala (PKP-LHS)
Krystian Szura (Elemelki)
Paweł Firlej (Inter-Baum)
Najlepszym zawodnikiem
został Arkadiusz Tor z zespołu
M-Geo.
Najlepsza drużyna ZLS – Renesans
Król strzelców ligi
- Przemyslaw Gałka
Zawodnik szóstki sezonu
- Krystian Szura
Zawodnik szóstki sezonu
- Piotr Malec
Zawodnik szóstki sezonu
- Paweł Firlej
14
kurierzamojski.pl
Sobota TVP1 21:20
FIL
M
T YG
OD
NIA
Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły
PROGRAM 02.10 - 08.10.2015
1. Wyznacz sobie dokładną ilość godzin, jaką
chcesz przepracować w ciągu tygodnia, np. 50
godzin. Inną propozycją może być również wychodzenie z pracy o stałej porze, np. o 17.00 lub
18.00 oraz ustalenie jednego dnia w tygodniu
CAŁKOWICIE wolnego.
Trzymaj się tych zasad
bezwzględnie. Wymagać to będzie od Ciebie
pewnej dyscypliny, lepszej organizacji pracy,
szybszego podejmowania decyzji oraz delegowania zadań. Szybko
jednak zobaczysz pozytywne efekty, że firma
jest lepiej zarządzana.
Hm…. rodzina też się ucieszy.
2. Skoro poprzednia zasada wymaga od Ciebie
lepszej organizacji pracy to musisz wiedzieć,
jakie czynności zajmują ci najwięcej czasu.
Przeznacz tydzień na zbadanie tego, na co przeznaczasz swój czas. Zacznij od zapisywania w kalendarzu wszystkich swoich aktywności, które
miały miejsce w ciągu tego tygodnia, bez względu na to, czy to były rozmowy, analizy, pisanie raportów, czy samo myślenie nad zadaniem. Pamiętaj, aby nie zapomnieć o dopisaniu, ile czasu dana
czynność zajęła Ci każdego dnia. Wiem, wiem…
już słyszę te głosy „a kto ma na to czas!!!?” Zapewniam, że warto zrobić dokładną analizę czynności
wykonywanych w ciągu dnia. To pomoże zrozumieć, z jednej strony, jak wiele można zrobić,
a z drugiej na czym marnujesz czas. Zobaczysz,
które czynności doprowadziły do konkretnych
efektów, a które były zupełnie bezproduktywne.
3. No to czas na umiejętność planowania – bo
w tym też jest metoda. Jestem zwolenniczką
metod prostych i skutecznych. Dlatego do planowania codziennego używam metody, która składa
się z pięciu kroków. Jeśli do tej pory nie planowałeś – to czas aby zacząć. Zacznij od znalezienia
narzędzia, w którym będziesz planował. Może to
być kalendarz papierowy lub elektroniczny, zwykły zeszyt też może być. O PLANIE, KTÓRY MASZ
TYLKO W GŁOWIE ZAPOMNIJ. Krok 1 - zestawienie zadań. Realistyczny plan dnia powinien zawierać tylko to, co chcemy lub musimy i możemy
załatwić tego dnia. Krok II – ocena czasu trwania
czynności. Obok każdego zadania należy zanotować szacunkową ilość czasu (wynikającą z doświadczenia), jaka jest niezbędna do wykonania
czynności. Często na wykonanie określonej pracy
potrzeba tyle czasu, ile akurat ma się go do dyspozycji. Krok III – ustalenie rezerwy czasowej
W jaki sposób ustalać ważność działań
Krok V – kontrola realizacji i przenoszenie
spraw niezałatwionych na kolejne dni. Z doświadczeń wynika, że czasami nie jesteśmy w stanie wykonać wszystkich zadań – zwłaszcza tych
mniej ważnych. Dlatego tak istotna jest konsekwencja w kontroli, która pokaże, czy wszystkie
założone cele zostały osiągnięte.
4. Zaczynaj z wizją końca. Ustalaj cele i weryfikuj ich osiągnięcie. Przed rozpoczęciem zadania
poświęć kilka minut i zastanów się, jaki wynik
chcesz osiągnąć realizując dane zadanie. Pozwoli
to na określenie efektu końcowego, który będzie
można uznać jako sukces. Po zakończeniu zadania
poświęć kilka minut na jego ocenę. Czy cel został
osiągnięty? Jeżeli nie, zastanów się dlaczego i następnym razem wykorzystaj te wnioski.
5. Bycie „multitasking” Ci nie pomoże. Być może
niektórym przyjdzie z trudem uświadomić sobie,
że w dzisiejszym, rozpędzonym świecie wielozadaniowość to nic dobrego. Robiąc wiele rzeczy
naraz, zwykle niczego nie robi się do końca. Skup
się na jednym zadaniu i je zrealizuj. Wielozadaniowość jest wrogiem produktywności. Gdy zaczynamy wiele zadań jednocześnie, umysł skupia
się na wielu szczegółach, ponadto przeskakując
z jednego zadania na drugie tracimy czas i energię
na przypomnienie sobie założeń danego zadania,
wdrożenie się w jego realizację od nowa.
I ostatnia rada… jeśli do tej pory nie robiłeś
żadnych z powyższych rzeczy, to wprowadzaj
nowe umiejętności pojedynczo i konsekwentnie.
Powodzenia.
Marta Bober-Lal - trener, coach, konsultant, manager. Jest specjalistką w dziedzinie zarządzania,
komunikacji i sprzedaży.
TVN7
PULS
05:30 We dwoje
05:05 Spotkanie z balladą
06:50 Męski typ
06:00 Niania
07:25 Dr House (16)
08:25 Sąd rodzinny (78)
07:00 Nash Bridges (109, 110)
09:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska 09:00 Kobra – oddział specjalny
10:25 Chirurdzy (14)
11:00 Agenci NCIS (13)
11:25 Mango – Telezakupy
12:00 Gwiezdne wrota (1, 2)
13:00 Sąd rodzinny (79)
14:00 Szpital (221)
15:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
16:00 Wesołowska i mediatorzy
17:00 Prawo Agaty (10)
18:00 Chirurdzy (15)
19:00 Dr House (1)
20:00 Złote dziecko – komedia USA
1986, reż. Michael Ritchie,
wyk. Eddie Murphy, Charlotte
Lewis, J.L. Reate
22:05 Nacho Libre – komedia
USA/Niemcy 2006, reż. Jared
14:00 Za głosem serca (80)
15:00 To moje życie! (17, 18)
17:00 Kuchenne koszmary Gordona
Ramsaya
18:00 Mike i Molly
19:00 Pingwiny z Madagaskaru
20:00 Hellboy: Złota armia – film
fantasy USA/Niemcy 2008
22:25 Kult – thriller
USA/Niemcy/Kanada 2006
Hess, wyk. Jack Black, Ana de
00:40 Kolekcjoner – horror USA 2012
la Reguera, Héctor Jiménez
02:15 Spotkanie z balladą
00:00 Stare, ale jare – komedia
USA/Kanada 2007, reż. Harvey
Glazer, wyk. Jamie Kennedy
03:20 Dyżur
03:45 JRG w akcji
02:20 Fringe: Na granicy światów (11) 04:10 Menu na miarę
03:25 Sekrety magii
04:35 Z archiwum policji
TTV
05:50 Uwaga! – magazyn reporterów
06:20 Mango – Telezakupy – program
reklamowy
07:25 Detektywi (770): Kłamczuch –
serial fab.-dok. Polska 2010
08:00 Dzień Dobry TVN – magazyn
10:55 Kuchenne rewolucje – reality
show
12:00 Szkoła (164) – serial fab.-dok.
Polska 2015
13:00 Szpital (401)
14:00 Ukryta prawda (522)
15:00 Szkoła (165) – serial fab.-dok.
Polska 2015
16:00 Rozmowy w toku – talk show
17:00 Ukryta prawda (523) – serial
fab.-dok. Polska 2015
18:00 Szpital (402) – serial fab.-dok.
Polska 2015
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! – magazyn reporterów
20:00 Pacifi c Rim (Pacifi c Rim) –
film sf USA 2013 Reż.
Guillermo del Toro, wyk.
Charlie Hunnam, Diego
Klattenhoff, Idris Elba ( 165
min)
22:45 Wyspa tajemnic (Shutter
Island) – film sensacyjny USA
2010 Reż. Martin Scorsese,
wyk. Leonardo DiCaprio, Mark
Ruffalo, Ben Kingsley ( 165
min)
01:30 Kuba Wojewódzki
02:35 Uwaga!
02:50 Sekrety magii
04:10 Rozmowy w toku
DISCOVERY
05:10 Sędzia Anna Maria Wesołowska 06:00 W sieci eksperymentów:
Urodzeni śmiałkowie serial
06:05 Blisko ludzi
dok.
07:00 Cuda inżynierii: Airbus A380
06:35 Express
serial dok.
06:50 Sąd rodzinny
08:00 Co było dalej? (10) serial dok.
08:30
Co
było dalej? (4) serial dok.
07:45 Ukryta prawda
09:00 Garaż rzeczy znalezionych:
Maczety i suknie serial dok.
09:45 Kocham. Enter
09:30 Aukcja w ciemno (8) serial dok.
10:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska 10:00 Wojny magazynowe:
Szyderstwa, władza i policja
11:45 Sąd rodzinny
reality show
12:40 Kartoteka
10:30 Łowcy okazji: Pokonani faceci
serial dok.
13:40 Nieobliczalni lokatorzy
11:00 Domy na aukcji: Gorące starcie
serial dok.
14:10 Usterka
11:30 Wojna o kontener (2) serial
14:45 Damy i wieśniaczki
dok.
12:00 Bimbrownicy: Skarb na dnie
15:45 Express
jeziora serial dok.
16:05 Kartoteka
13:00 Nagi instynkt przetrwania:
Człowiek i Amazonka serial
17:10 Blisko ludzi
dok.
14:05
Jak
to jest zrobione 17:45 Express
samochody marzeń: Ginetta
18:05 Kup, napraw i sprzedaj
G40 serial dok.
14:35 Auto-reaktywacja: Chevrolet i
18:40 Wojny przewoźników
oldsmobile serial dok.
15:40 Fani czterech kółek: Chevrolet
19:45 Express
camaro serial dok.
20:05 DeFacto Extra
16:45 Zdecyduj i przeżyj (10) serial
dok.
20:35 Moje wielkie cygańskie wesele
17:15 Co było dalej? (10) serial dok.
21:45 Express
17:40 Ekstremalna Alaska: Krok ku
przyszłości serial dok.
22:00 Kossakowski. Inicjacja
18:40 Morze złota: Miasto spłukanych
serial dok.
22:30 Usterka
19:40 Auto-reaktywacja (15) serial
23:30 Podstępne roboty
dok.
20:40 Fani czterech kółek: Rover P5 B
00:00 Kulisy porno biznesu
serial dok.
00:30 Dzienniki Showgirls
21:40 Wojny magazynowe: Kanada
Pacific Rim
TVN 20:00
05:00 Disco Polo Life
06:00 Sekrety sąsiadów (48, 49)
07:05 Jake i piraci z Nibylandii
07:35 Kacper: szkoła postrachu
08:05 Jake i piraci z Nibylandii
IA
Na moje pytanie skierowane do właścicieli firm „Ile
godzin pracujesz dziennie” – dostaję najczęściej
odpowiedź „10-12 godzin”. Z chwilą kiedy budujemy, rozwijamy naszą firmę to coś naturalnego,
gorzej jeśli taki scenariusz powtarza się również
każdego roku, niezależnie od stopnia rozwoju naszej firmy. Oto kilka rad, jak pracować efektywnej,
a tym samym krócej.
na sprawy nieprzewidziane. Planując swój dzień
pracy warto stosować podstawową regułę planowania czasu 60:40, zgodnie z którą nie więcej niż
60% czasu pracy powinno zostać zaplanowane,
a 40% zarezerwowane na czynności nieprzewidziane i działania spontaniczne. Krok IV – ustalanie priorytetów, podejmowanie decyzji. Podejmowanie decyzji w zarządzaniu czasem oznacza
wybór rodzaju i objętości zadań, które należy załatwić w pierwszej kolejności. Decydowanie zatem
oznacza wyznaczanie priorytetów.
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (554)
09:00 Malanowski i Partnerzy (631,
632)
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(127)
11:00 Dlaczego ja? (24) – serial fab.dok. Polska 2010
12:00 Pielęgniarki (175) – serial fab.dok. Polska 2015
13:00 Trudne sprawy (555)
14:00 Pierwsza miłość (2142)
14:40 Słoiki (38)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja – magazyn
reporterów
16:30 Malanowski i Partnerzy (747) –
serial fab.-dok. Polska 2015
17:00 Poznaj swoje prawa (25) –
serial fab.-dok. Polska 2015
18:00 Pierwsza miłość (2143) – serial
obyczajowy Polska 2015
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 Dancing with the Stars. Taniec z
gwiazdami
22:05 Saga „Zmierzch” – Zaćmienie
(The Twilight Saga: Eclipse) –
film fantasy USA 2010 Reż.
David Slade, wyk. Xavier
Samuel, Kristen Stewart,
Robert Pattinson ( 150 min)
00:35 Must be the music – tylko
muzyka
02:35 Tajemnice losu
TV 4
08:35 Kacper: szkoła postrachu
DN
Niech czas działa na Twoją korzyść
06:05 M jak miłość (906, 907) –
serial obyczajowy Polska 2012
08:00 Pytanie na śniadanie –
magazyn
10:50 Rodzinka.pl: Nowe życie –
serial komediowy Polska 2015
11:30 Na dobre i na złe (25):
Zaskakująca diagnoza – serial
obyczajowy Polska 1999
12:35 Imperium miłości (24)
13:35 Mama
14:05 Moje 600 gramów szczęścia
14:50 Imperium miłości (25)
15:50 Panorama – kraj
16:10 WOK – wszystko o kulturze
16:35 Hity kabaretu (5)
17:15 Moje 600 gramów szczęścia –
serial dok.
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:20 Rodzinka.pl: Ból głowy
19:55 Zziajani: Obiad rodzinny
20:10 O mnie się nie martw – serial
komediowy Polska 2015
21:05 Rodzinka.pl: Sprzątanie
21:40 Latający Klub II
23:25 Prokurator (5): Muzeum –
serial krym. Polska 2015
00:20 Dom Latających Sztyletów (Shi
mian mai fu / House of Flying
Daggers) – film sensacyjny
Chiny/Hongkong 2004 Reż.
Yimou Zhang, wyk. Takeshi
Kaneshiro, Andy Lau, Zhang
Ziyi ( 130 min)
02:30 Carrie (Carrie) – horror USA
2013 Reż. Kimberly Peirce,
wyk. Julianne Moore
04:10 Baron 24 – serial komediowy
Polska 2014
TVN
09:00 Dom nie do poznania
10:00 Kotka (24)
11:00 Dzikie serce (152)
12:00 Galileo (508)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
Kaiju, olbrzymie potwory przybyłe z portalu na dnie Pacyfiku, zaczynają
siać zniszczenie na planecie. Do walki z bestiami stają maszyny bojowe,
które sterowane są myślami dwóch pilotów. Niestety, nawet one nie dają
sobie rady z coraz większymi potworami. Szef projektu budowy maszyn bojowych chce dokonać ostatniego ataku, którego celem ma być portal,
przez który Kaiju przedostają się na Ziemię. Wierzy, że to może ocalić ludzkość. O pomoc prosi byłego pilota maszyn Raleigha Becketa, którego
partnerką zostaje niedoświadczona Mako.
16:00 Kotka (25)
Piątek
17:00 Dzikie serce (153)
18:00 Pamiętniki z wakacji (45)
Złoty środek
TVP1 21:25
19:00 Światowe rekordy Guinnessa
20:00 6Przeżyć – fi lm sf USA 2014
22:00 Gatunek III – film sf USA 2004
00:20 Lato dziewiętnastolatki – film
erotyczny Francja 2008
01:40 STOP Drogówka
AM
Y
Kolejną wycieczką była wizyta w Santa Cruz de Tenerife to stolica
Teneryfy, największe miasto regionu i ważny port handlowy, można
tu poczuć prawdziwie kanaryjską
atmosferę. Na rodowitych mieszkańców mówi się tu Chicharreros,
od chicharros – rodzaju makreli,
którymi z upodobaniem niegdyś
żywili się rybacy z Teneryfy. Na
szczególną uwagę zasługują piękne
wielowiekowe domy oraz Muzeum
Sztuki. Warto również wybrać się na
spacer do jednego z wielu parków,
natomiast wielbicielom zakupów
polecamy deptak Calle del Castillo,
na którym znajduje się mnóstwo
markowych butików. Stolica Teneryfy jest pełnym życia miastem
portowym. Długie nabrzeże stanowi przystań dla niezliczonych
kontenerowców oraz promów i wodolotów odrzutowych kursujących
między wyspami. Robi duże wrażenie na turystach. Obowiązkową wycieczką jest Loro Park – prawdziwy
raj zarówno dla dużych jak i małych.
Obejmuje powierzchnię 135tys.
m2.Kilka razy dziennie organizowane są przedstawienia z udziałem
lwów morskich, delfinów, papug
oraz orek. Można obserwować ptaki w ich naturalnym środowisku
oraz ogród z rzadkimi gatunkami
orchidei.
Moim zdaniem obowiązkowym
miejscem do zobaczenia są majestatyczne klify Los Gigantes,
od których nazwę zaczerpnęła niewielka miejscowość
leżąca u ich stóp. Bardzo
kameralny kurort z niesamowitą roślinnością i niską
zabudową, z piękną plażą
z czarnym piaskiem, marina,
sklepy i bary. Można wybrać
się na morską wyprawę
i z bliska podziwiać klify oraz
delfiny czy wieloryby żyjące
w okolicznych wodach. Najpiękniejsze są tu zachody
słońca i widok na sąsiednią
wyspę La Gomerę. Jest to też
najcieplejsze miejsce do odwiedzenia zimą. O miejscu
tym mogę pisać i pisać, wrócimy do niego w następnym
numerze Nowego Kuriera
Zamojskiego.
Jeśli ktoś z czytelników ma
ochotę na wspaniałe wakacje w tym niezwykłym miejscu – zapraszam do biura.
Makuch Magdalena
Biuro Podróży Traveltime
tel. 518 557 116
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Polityka przy kawie
08:40 Konkurs – film dok.
08:55 Ranczo (24): Siła władzy –
serial obyczajowy Polska 2007
10:00 Tysiąc i jedna noc (24)
10:55 Wspaniałe stulecie (184)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes – magazyn rolniczy
12:30 Magazyn rolniczy
12:45 Przepis dnia – magazyn
kulinarny
12:50 24 Godziny na Ziemi
14:00 Tysiąc i jedna noc (25)
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie (185)
16:45 Czekamy na Światowe Dni
Młodzieży: Kronika
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2801)
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:25 Anno Domini – Biblii ciąg dalszy
(4)
21:05 Miasto ruin – film dok.
21:25 Złoty środek – komedia Polska
2009 Reż. Olaf Lubaszenko,
wyk. Anna Przybylska, Szymon
Bobrowski ( 115 min)
23:20 Homeland (5)
00:25 Mała Moskwa (1/4) – serial
obyczajowy Polska 2008
01:20 Janosik. Prawdziwa historia (1,
2) – serial przygodowy
Czechy/Słowacja/ Polska
2009
02:55 Konkurs – film dok.
03:10 Notacje
03:25 Świat się kręci
04:15 Zagadkowa Jedynka
POLSAT
FIL
M
gwarancja słońca cały rok( wakacje
styczniowe) i bezpieczeństwa, jeśli chodzi o wakacje w pojedynkę.
Szukałam hotelu zlokalizowanego w centrum miasta, aby ułatwić
klientce zwiedzanie i jednocześnie
blisko plaży. Wybór padł na bardzo
dobry hotel, w samym Puerto de
la Cruz, przy plaży oznaczonej certyfikatem czystości, hotel Be Live
Orotava. Sprawdzony już wcześniej,
więc mogłam być pewna, że klientka będzie zadowolona. Standard
hotelu, czystość, lokalizacja czy
obsługa hotelowa oraz jedzenie
wszystko bez zarzutu. Często klienci wybierając na wakacje Wyspy
Kanaryjskie wybierają wyżywienie
w formie śniadania i obiadokolacji,
rezygnując z all inclusive na rzecz
zwiedzania wyspy i spróbowania
lokalnych potraw. Tak samo poleciłam i tym razem.
Wycieczka przebiegła zgodnie
z planem i warunkami, wrażeniom
nie było końca. Największą i najfajniejszą przygodą okazał się wypad
na wulkan Teide i Park Narodowy
del Teide wpisany na Listę UNESCO. Na terenie Parku znajduje
się ogromny krater wulkaniczny
mający 16 km średnicy. Niezwykłe
formacje skalne o ciekawych kształtach, które powstały w wyniku
erozji. Bogata kolorystyka lawy wulkanicznej i urozmaicone krajobrazy
dostarczają wspaniałych wrażeń.
TVP 2
TVP 1
02:40 Interwencja
TVP SPORT
08:00 Strongman: Mistrzostwa Polski
w Ząbkach sporty siłowe
09:00 Tenis: Turniej WTA w Wuhan
mecz półfinałowy
11:05 Jeździectwo: Polska Liga
Jeździecka w Głogowie
Małopolskim finał
12:30 Tenis: Turniej WTA w Wuhan
mecz półfinałowy
14:35 Lekkoatletyka: LOTTO 6.
Warszawski Memoriał Kamili
Skolimowskiej lekkoatletyka
16:15 Futbol amerykański mecz
towarzyski: Polska - Belgia
18:45 Rajdowe Samochodowe
Mistrzostwa Europy: Rajd
Cypru rajdy
19:30 Boks: Gala w Birmingham
waga ciężka: Dominic
Breazeale - Fred Kassi
20:10 Boks: Walka o pas mistrzowski
federacji WBC World w
Birmingham waga ciężka:
Deontay Wilder - Johann
Duhaupas
21:10 Wyścigi konne: Tor Służewiec
2015 Wielka Warszawska
21:50 Maraton - Wokół Białej Góry.
Ultramaraton UTMB w
Chamonix reportaż
22:15 Tenis: Turniej WTA w Wuhan
mecz półfinałowy
23:15 Sportowy wieczór program
informacyjny
23:35 Tenis: Turniej WTA w Wuhan
mecz półfinałowy
PO
LEC
N
ajwiększa ze wszystkich
wysp Kanaryjskich – Teneryfa, uchodzi za najpiękniejszą z archipelagu. Krajobraz jest
tutaj bardzo zróżnicowany. Stoki
gór przeplatają się ze wspaniałymi
ogrodami i parkami, nad wyspą
króluje wulkan Teide wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
Przez cały rok panuje tutaj bardzo
łagodny klimat, świeci intensywne
słońce, a piaszczyste plaże z czarnym i jasnym piaskiem zachęcają
do kąpieli przez cały rok. Jest jak
wielki park z pięknymi krajobrazami, każdy dzień dostarcza nowych
wrażeń. Zakupy w stolicy, zwiedzanie muzeum, udział w widowiskach
i zabawa w parkach rozrywki, wyprawa na wulkan, rejs katamaranem to tylko niektóre propozycje
jakie oferuje wyspa.
Ostatnimi czasy zmieniła się
troszkę mentalność ludzi i jeśli ktoś
ma ochotę polecieć na wakacje sam
to leci i nie patrzy na to, że głupio
czy nie wypada. Bardzo się cieszę
z tego powodu, bo to uświadamia mnie tylko w tym, że ludzie
są ciekawi świata bez względu na
wiek czy stan cywilny lub pozycję.
Dlatego też, gdy przyszła do mnie
znajoma z chęcią wybrania się na
wakacje w pojedynkę bez wahania
poleciłam jej Teneryfę. Z dwóch
powodów, po pierwsze pogoda –
czyli zarządzanie na co dzień część I
Piątek
Mirka, dziewczyna z owianej złą sławą warszawskiej Pragi, w przeciwieństwie do większości przyjaciół ukończyła studia prawnicze i właśnie rozpoczyna pracę. Jej pierwsza sprawa dotyczy rodzinnego podwórka, a dokładnie pewnej starej kamienicy, której mieszkańcy znaleźli się w opałach.
Dziewczyna wie, że tylko na nią mogą liczyć i dlatego zrobi wszystko, żeby
ich nie zawieść. Sprytna Mirka z pomocą wuja bierze udział w mistyfikacji,
o jaką nigdy by siebie nie podejrzewała.
Piątek
Wyspa tajemnic
TVN 22:45
EC
AM
Y
TENERYFA – wyspa wiecznej wiosny
Piątek, 2 pażdziernika
PO
L
Praca u podstaw …
Rzecz dzieje się w XVIII wieku na Karaibach. W Port Royal odbywa się
uroczystość nominowania kapitana Norringtona na komandora.
W tym ważnym dniu Norrington pragnie do sukcesów zawodowych dołączyć także osobisty – zdobyć rękę
pięknej córki gubernatora, Elizabeth
Swann. Nieoczekiwanie na przeszkodzie jego planom staje szalony pirat,
postrach siedmiu mórz, sławny Jack
Sparrow. Ów zuchwalec zamierza
ukraść najszybszy okręt floty brytyjskiej, ponieważ jego własną Czarną
Perłę przejęła zbuntowana załoga.
Rok 1954. Dwaj detektywi przyjeżdżają do szpitala psychiatrycznego
dla kryminalistów mieszczącego się na niewielkiej wyspie. Prowadzą oni
dochodzenie w sprawie zniknięcia jednej z pacjentek zakładu. W początkowej fazie śledztwa wydaje się, że kobiecie udało się uciec i ukrywa się
w pobliżu. Wkrótce intensywne dochodzenie prowadzi do niepokojących
wniosków. Ponura atmosfera miejsca zaczyna niekorzystnie wpływać
na policjantów. Wkrótce nad wyspę nadciąga potężny huragan, a w więzieniu wybucha bunt.
TVP 1
Sobota
TVN 21:40
PO
L
EC
AM
Y
Narzeczony mimo woli
Margaret Tate pracuje w jednym z największych amerykańskich wydawnictw. Jako bardzo wymagająca szefowa nie cieszy się sympatią pracowników. Zaabsorbowana obowiązkami zapomina o przedłużeniu wizy i w związku z tym grozi jej deportacja do rodzinnej Kanady. By temu zapobiec, Margaret wpada na pomysł fikcyjnego małżeństwa ze swoim amerykańskim
asystentem, Andrew. Ten, w obawie utraty pracy, przystaje na propozycję
przełożonej. Wspólny weekendowy wyjazd sprawi, że między Andrew a Margaret zaczyna rodzić się prawdziwe uczucie.
Sobota
TVP2 22:15
PO
L
EC
AM
Y
Carrie
Fanatycznie religijna Margaret obsesyjnie broni się przed uświadomieniem
dorastającej córki. Terroryzowana przez matkę dziewczyna jest zalękniona
i zamknięta w sobie, stroni od rówieśników, nie ma bliskich znajomych. Nie
interesuje się nią żaden chłopak, ale wszyscy chętnie jej dokuczają. Tymczasem nadchodzi dzień, który może zmienić życie Carrie – najprzystojniejszy chłopak w klasie, Tommy, zaprasza ją na bal. Okazuje się, że koledzy postanowili z niej zakpić. Nastolatka wykorzystuje nadprzyrodzone zdolności,
by odpłacić im z nawiązką.
Niedziela
TVP1 21:25
PO
LEC
AM
Y
Rolnik szuka żony
Program, w którym pięciu rolników szuka miłości życia. Mają wszystko dostęp do najnowszych technologii, ciekawą i pewną pracę, dach nad
głową, przyzwoite zarobki oraz czas na rozwijanie pasji i zainteresowań.
Do pełni szczęścia brakuje im tylko partnerki, która zechce dzielić z nimi
radości i smutki dnia codziennego.
Niedziela
TVN 23:00
PO
LEC
AM
Y
Oszukać przeznaczenie V
Pracownicy pewnej firmy udają się na wyjazd integracyjny. Gdy autokar
wjeżdża na most, zmuszony jest do postoju z powodu trwającego tam
remontu. Jeden z pasażerów, Sam Lawton, doświadcza przerażającej
wizji. Widzi, jak most się zawala, a on i jego znajomi giną w straszny
sposób. Chłopak wpada w panikę i wyciąga z autobusu kilka osób.
Chwilę później jego wizja staje rzeczywistością.
08:00 Rok w ogrodzie – magazyn
poradnikowy
08:25 Naszaarmia. pl – magazyn
08:50 Firmowe ewolucje (2) – cykl
publicystyczny
09:30 7 Złoty środek – komedia
Polska 2009
11:25 Sprawa dla reportera – cykl
reportaży
12:15 Drzwi otwarte – magazyn
12:50 Magda, miłość i rak
13:50 Okrasa łamie przepisy –
magazyn kulinarny
14:25 Retromania – program
rozrywkowy
15:00 Downton Abbey (2/8)
16:00 Dziewczyny ze Lwowa (4)
17:00 Teleexpress
17:30 Ojciec Mateusz (178)
18:30 Rolnik szuka żony
19:30 Wiadomości
20:05 (L) GOL Ekstraklasa
20:25 Komisarz Alex (83) – serial
kryminalny Polska 2015
21:20 Piraci z Karaibów: Klątwa
Czarnej Perły (Pirates of the
Caribbean: The Curse of the
Black Pearl) – film przygodowy
USA 2003 Reż. Gore Verbinski,
wyk. Johnny Depp, Geoffrey
Rush, Orlando Bloom, Keira
Knightley ( 150 min)
23:50 Transporter (4) – serial
sensacyjny Kanada/Francja/
USA/Niemcy 2012
00:45 Glina (16) – serial kryminalny
Polska 2008
01:40 Downton Abbey (2/8)
02:40 Homeland (5)
03:40 Magda, miłość i rak – film
dokumentalny Polska 2009
TVP 2
POLSAT
06:15 Kamczatka. Życie w cieniu
wulkanów – film dok.
07:05 M jak miłość (1160)
08:00 Pytanie na śniadanie
11:05 Program do czytania
11:15 Kultura, głupcze – magazyn
kulturalny
11:45 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat
12:20 Sztuka życia – magazyn
poradnikowy
12:50 Para- nienormalni Tonight
13:45 Zziajani
14:00 Familiada – teleturniej
14:40 Rodzinka.pl
15:15 Latający Klub II, czyli wieczór
kabaretowy
16:25 O mnie się nie martw – serial
komediowy Polska 2015
17:15 Kocham kino – magazyn
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:55 Postaw na milion – kulisy
19:05 Postaw na milion – teleturniej
20:05 The Voice of Poland
22:15 Carrie (Carrie) – horror USA
2013 Reż. Kimberly Peirce,
wyk. Julianne Moore, Gabriella
Wilde ( 110 min)
00:05 Made in Polska (20): Curly
Heads – koncert
01:20 WOK – wszystko o kulturze –
magazyn
01:45 Barwy nocy (The Color of Night)
– film sensacyjny USA 1994
Reż. Richard Rush, wyk. Bruce
Willis, Jane March, Rubén
Blades ( 130 min)
03:55 Protokół (Protocol) – komedia
USA 1984 Reż. Herbert Ross,
wyk. Goldie Hawn ( 90 min)
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Jeźdźcy smoków – serial dla
dzieci USA
08:10 Turbo Fast – serial animowany
USA
08:40 Scooby-Doo i Brygada
Detektywów – serial dla dzieci
USA
10:10 Ewa gotuje – magazyn
kulinarny
10:45 Nasz nowy dom – reality show
11:45 Top chef – reality show
13:15 Hell’s Kitchen – piekielna
kuchnia – reality show
14:40 Słoiki (18)
15:40 Trudne sprawy (536) – serial
fab.-dok. Polska 2015
16:40 Poznaj swoje prawa (5) – serial
fab.-dok. Polska 2015
17:45 Chłopaki do wzięcia (9) –
telenowela dokumentalna
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich: Totto
Pronto – serial komediowy
Polska 2013
20:05 Królewna Śnieżka (Mirror
Mirror) – film fantasy USA
2012 Reż. Tarsem Singh, wyk.
Lily Collins, Armie Hammer,
Julia Roberts, Nathan Lane (
130 min)
22:15 Twoja twarz brzmi znajomo –
program rozrywkowy
00:15 Dancing with the Stars. Taniec z
gwiazdami – program
rozrywkowy
02:15 Tajemnice losu – magazyn
TVN
05:30 Uwaga! – magazyn reporterów
05:50 Mango – Telezakupy – program
reklamowy
07:55 Kobieta na krańcu świata – cykl
reportaży Martyny
Wojciechowskiej
08:30 Dzień Dobry TVN – magazyn
11:00 Na Wspólnej (2144-2147) –
serial obyczajowy Polska 2015
12:45 Ugotowani – reality show
13:50 MasterChef – reality show, jury:
Magda Gessler, Anna
Starmach, Michel Moran
15:30 Aplauz, aplauz! – program
rozrywkowy
16:55 Top Model – reality show
18:00 Kuchenne rewolucje: Karczma
Górecka, Brenna – reality show
19:00 Fakty
19:25 Sport
TV 4
08:05 Jake i piraci z Nibylandii
08:35 Kacper: szkoła postrachu
09:00 Garfield Show
09:20 Opowieść o dinozaurach – film
animowany USA 1993
10:50 Policjantki i policjanci (97, 98)
12:50 STOP Drogówka
13:50 Skarby III Rzeszy
14:20 Tajna historia XX wieku
14:50 Jaś Fasola
15:20 Kung-fu kid – film dla
młodzieży Japonia 2007
17:30 Zakochany kundel II: Przygody
Chapsa – film animowany
USA/Australia 2001
19:00 Galileo (510)
20:00 Policjantki i policjanci (99,
100)
22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami
(59)
23:00 Krwawy odwet – thriller
Kanada/USA 2011
01:05 Gatunek III – film sf USA 2004
03:30 Mega Chichot
TVN7
19:35 Pogoda
06:05 Szymon Majewski Show
07:10 Mango – Telezakupy
20:00 Mam talent – program
09:15 Różowa pantera
10:25 Chirurdzy (11, 12)
rozrywkowy
12:20 Prawo Agaty (6-8)
21:40 Narzeczony mimo woli (The
15:25 Looney Tunes: znowu w akcji –
komedia USA/ Niemcy 2003
Proposal) – komedia USA
17:25 Dennis znów rozrabia –
2009 Reż. Anne Fletcher, wyk.
komedia USA 1998
19:00 Od wesela do wesela –
Sandra Bullock, Ryan
komedia USA 1998, reż. Frank
Reynolds, Mary Steenburgen (
Coraci, wyk. Adam Sandler,
Christine Taylor, Drew
135 min)
Barrymore
21:10
Czyja
to kochanka? – komedia
23:55 Pacifi c Rim (Pacifi c Rim) –
Francja/Włochy/Belgia 2006,
film sf USA 2013 Reż.
reż. Francis Veber, wyk. Gad
Elmaleh, Alice Taglioni, Daniel
Guillermo del Toro, wyk. Charlie
Auteuil
Hunnam, Diego Klattenhoff,
22:55 Mroczny Rycerz powstaje – film
sensacyjny USA/Wielka
Idris Elba ( 160 min)
Brytania 2012, reż.
02:35 Uwaga! – magazyn reporterów
Christopher Nolan, wyk.
Christian Bale, Anne
02:55 Sekrety magii – interaktywny
Hathaway, Tom Hardy
02:20 Fringe: Na granicy światów (12)
program rozrywkowy
19:45 Uwaga! – magazyn reporterów
07:00 Msza św.
08:00 Tydzień
08:25 Do zobaczenia w Krakowie
08:45 Tajemnice dzikich zwierząt:
Foka
09:10 Ziarno
09:40 Nie ma jak Polska
10:15 Na zdrowie
10:45 Magazyn biegacza
11:05 Anno Domini – Biblii ciąg dalszy
(4)
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:10 Między ziemią a niebem
12:55 David Attenborough i cuda
natury
13:30 9Piraci z Karaibów: Klątwa
Czarnej Perły – film przygodowy
USA 2003
16:00 Kryptonim Szef – reality show
17:00 Teleexpress
17:30 Komisarz Alex (83)
18:30 Jaka to melodia?
19:20 Wiadomości naukowe
19:30 Wiadomości
20:10 PKO Silesia Maraton
20:25 Dziewczyny ze Lwowa (5) –
serial obyczajowy Polska 2015
21:25 Rolnik szuka żony – reality show
22:25 Histeria. Romantyczna historia
wibratora (Hysteria) – komedia
Wielka Brytania/Francja/
Niemcy/Luksemburg/
Szwajcaria 2011 Reż. Tanya
Wexler, wyk. Hugh Dancy,
Maggie Gyllenhaal, Jonathan
Pryce ( 105 min)
00:10 Program rozrywkowy
00:35 Jaka to melodia?
01:30 Determinator (9, 10) – serial
kryminalny Polska 2006
03:20 Transporter (4) – serial
sensacyjny Kanada/Francja/
USA/Niemcy 2012
TVP 2
06:15 Natura się o(d)płaca – reportaż 05:00 Disco gramy
05:30 Uwaga! – magazyn reporterów
06:45 M jak miłość (1161)
06:00 Nowy dzień z Polsat News
05:50 Mango – Telezakupy
07:40 Barwy szczęścia (13221325)
07:45 Jeźdźcy smoków – serial dla
07:55 Maja w ogrodzie – magazyn
09:50 Dzika natura kotów – film
dokumentalny Wielka Brytania
2012
10:55 Podróże z historią
11:35 Makłowicz w podróży –
magazyn kulinarny
12:10 Protokół – komedia USA 1984
14:00 Familiada – teleturniej
14:40 The Voice of Poland – program
rozrywkowy
16:30 Na dobre i na złe (608)
17:25 Na sygnale (69): Kibole – serial
obyczajowy Polska 2015
18:00 Panorama
19:05 O mnie się nie martw – serial
komediowy Polska 2015
20:10 Raj na ziemi (Wanderlust) –
dzieci USA 2013
08:15 Turbo Fast – serial animowany
USA 2014
08:45 Sco- oby-Doo i Brygada
Detektywów – serial dla dzieci
USA
09:50 Hotel Transylwania – film
animowany USA 2012
11:45 Doktor Dolittle – komedia USA
1998
13:25 Królewna Śnieżka – film
fantasy USA 2012
15:45 Twoja twarz brzmi znajomo –
program rozrywkowy
17:45 Nasz nowy dom – reality show
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
komedia USA 2012 Reż. David
19:25 Pogoda
Wain, wyk. Paul Rudd, Jennifer
19:30 Państwo w państwie – program
poradnikowy
08:25 Akademia ogrodnika –
magazyn poradnikowy
08:30 Dzień Dobry TVN
11:00 Kobieta na krańcu świata –
cykl reportaży
11:30 Co za tydzień – magazyn
12:05 Aż po sufit! (5)
13:05 Kto poślubi mojego syna? –
reality show
14:05 Mam talent – program
rozrywkowy
15:45 Rango (Rango) – film
animowany USA 2011 Reż.
Gore Verbinski ( 135 min)
18:00 Ugotowani – reality show
19:00 Fakty
TV 4
08:05 Jake i piraci z Nibylandii
08:35 Kacper: szkoła postrachu
09:30 Zakochany kundel II: Przygody
Chapsa – film animowany
USA/ Australia 2001
11:00 Galileo (509)
12:00 Lepiej być nie może – komedia
USA 1997
14:55 Święci i żołnierze: Ludzie
nieważni – dramat wojenny
USA 2014
17:00 Żywa tarcza – film sensacyjny
USA/Australia/Niemcy/Hiszpa
nia/ Wielka Brytania 2007
19:00 Galileo (511)
20:00 Daybreakers – Świt – film sf
Australia/USA 2009
22:05 Porachunki – komedia
kryminalna Wielka Brytania
1998
00:20 Punisher – film sensacyjny
Australia/USA 1989
TVN7
05:50 Szymon Majewski Show
07:00 Mango – Telezakupy
19:35 Pogoda
09:05 Różowa pantera
publicystyczny
Aniston ( 105 min)
19:45 Uwaga! – magazyn reporterów 10:05 Chirurdzy (13-15)
21:55 Paranienormalni Tonight: Jerzy 20:05 Must be the music – tylko
13:05 Prawo Agaty (9, 10)
20:00 Aplauz, aplauz! – program
15:05 Był sobie łajdak – western USA
muzyka – program rozrywkowy
Kryszak – program rozrywkowy
rozrywkowy
1970, reż. Joseph L.
23:00 Nagroda Literacka NIKE – gala 22:05 W pogoni za zemstą (Faster) –
Mankiewicz, wyk. Kirk Douglas,
film sensacyjny USA 2010 Reż. 21:30 MasterChef – reality show
– relacja
Henry Fonda, Warren Oates
23:00
Oszukać
przeznaczenie
V
(Final
17:45 10 000 lat przed naszą erą
00:15 Historia jazzu: Powitanie
George Tillman jr, wyk. Dwayne
– film przygodowy USA 2008,
Destination 5) – horror USA
Johnson, Carla Gugino, Billy
swingu – serial dok. USA 2000
reż. Roland Emmerich, wyk.
2011
Reż.
Steven
Quale,
wyk.
01:25 Raj na ziemi (Wanderlust) –
Bob Thornton ( 120 min) Były
Steven Strait, Camilla Belle,
Cliff Curtis
Nicholas D’Agosto, Emma Bell,
więzień pragnie pomścić
komedia USA 2012 Reż. David
20:00 Mroczny Rycerz powstaje
Miles Fisher, Jacqueline
śmierć brata. Rozpoczyna
Wain, wyk. Paul Rudd, Jennifer
– film sensacyjny USA/Wielka
MacInnes Wood ( 115 min)
Brytania 2012, reż.
polowanie na osoby
Aniston ( 105 min)
Christopher Nolan, wyk.
00:55 Kuchenne rewolucje: Karczma
03:10 Czas honoru (70): Paczka z
zamieszane w zbrodnię.
Christian Bale, Tom Hardy,
Górecka, Brenna – reality show
Berlina – serial wojenny Polska 00:05 Zdrady (68) – serial fab.-dok.
Anne Hathaway
23:25
Rush
(5)
01:55 Uwaga! – magazyn reporterów
Polska 2015
2013
00:25 Sprawa honoru
02:15 Sekrety magii – interaktywny
01:05 Magazyn sportowy
04:10 Skandal (18) – serial
– film sensacyjny
03:00 Tajemnice losu – magazyn
program rozrywkowy
02:50 Sekrety magii
obyczajowy USA 2013
19:25 Sport
07:30 Nieobliczalni lokatorzy
08:00 Mikie ratuje wesele
09:00 Damy i wieśniaczki
10:05 Ostre cięcie
10:45 Remont dla zysku
11:15 Remont w stylu Vegas
12:15 Kuchenne koszmary Gordona
Ramsaya
13:15 Wojny magazynowe – Teksas
14:15 Wojny magazynowe
14:45 Handlarze. Na zlecenie
15:45 Express
16:05 DeFacto Extra
16:40 Ice Road Truckers: Drogi
śmierci
17:45 Express
18:05 Kossakowski. Inicjacja
18:35 Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda
19:45 Express
20:00 Wojny przewoźników
21:00 Usterka
22:00 Najgorszy polski kierowca
22:45 Gogglebox. Przed telewizorem
23:30 Handlarze. Na zlecenie
00:30 Staż w porno biznesie
DISCOVERY
06:00 Ekstremalne połowy Jakuba
Vagnera serial dok.
07:00 Wkręceni w survival serial dok.
08:00 Triki ludzkiej psychiki serial
09:00 Gorączka złomu serial dok.
10:00 Gorączka złota serial dok.
11:00 Wojny magazynowe reality show
11:30 Dorwać komandosa serial dok.
12:30 Wyprawa w nieznane z Edem
Staffordem serial dok.
13:30 Klan z Alaski serial dok.
14:30 Męski azyl serial dok.
15:30 Dorwać komandosa serial dok.
16:30 Nagi instynkt przetrwania serial
17:30 Gorączka złota serial dok.
18:30 Auto-reaktywacja serial dok.
19:35 Niechciani w Gas Monkey
reality show
20:40 Czy jest z nami inżynier? serial
21:40 Triki ludzkiej psychiki serial
22:40 Fail Army - parada wypadków
serial dok.
23:40 Zdecyduj i przeżyj serial dok.
00:10 Buntownicy na krawędzi
film dokumentalny
02:00 Na krańcu Alaski serial dok.
TVP SPORT
08:00 Strongman: Zawody w Legionowie
09:00 Tenis: Turniej WTA w Wuhan
mecz finałowy
11:15 Żeglarstwo: Seamaster Sailing
Series 2015
11:50 Piłka nożna: Liga Mistrzów
mecz fazy grupowej: Bayern
Monachium - Dinamo Zagrzeb
13:50 Bayern Monachium TV magazyn
15:30 Magazyn piłkarski FIFA (2)
16:10 Tenis: Turniej WTA w Wuhan
mecz finałowy
17:50 Piłka nożna: Liga Mistrzów
mecz fazy grupowej: FC
Barcelona - Bayer Leverkusen
20:35 Barca TV magazyn piłkarski
21:05 Z prowincji na salony Europy Historia Widzewa Łódź film dok.
23:00 Sportowa sobota
23:20 GOL magazyn piłkarski
23:25 Boks: Gala w Mashantucket
waga średnia: Hugo Centeno
Jr. - Łukasz Maciec
00:15 Boks: Gala w Mashantucket
waga superpółśrednia:
Cornelius Bundrage - Jermall
Niedziela
TVN
POLSAT
TTV
PULS
07:00 Taki jest świat
07:50 Stawka większa niż życie (4)
09:15 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat
11:30 Dynamo: więcej niż magia –
serial dok. Wielka Brytania
12:35 Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Złota gęś – film
fantasy Niemcy 2014
14:30 Vicky: wielki mały wiking – film
przygodowy Niemcy 2009
16:05 Blond ambicja – komedia
romantyczna USA 2007
18:00 Bibliotekarze (9, 10)
20:00 Purpurowe rzeki – thriller
Francja 2000
22:05Turniej – fi lm sensacyjny
Wielka Brytania 2009
00:05 Piła – horror USA 2004
02:15 Spotkanie z balladą
03:20 Taki jest świat
Niedziela, 4 października
TVP 1
Poniedziałek, 5 października
Sobota
Sobota, 3 października
PULS
08:05 Stawka większa niż życie (5)
09:10 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat
10:20 Wojciech Cejrowski. Boso –
Meksyk/Paragwaj
11:30 Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Wieloskórka – film
fantasy Niemcy 2012
12:50 Tom i Jerry: Misja na Marsa –
film animowany USA 2005
14:25 Hellboy: Złota armia – film
fantasy USA/Niemcy 2008
16:50 Johnny English: reaktywacja –
komedia Wielka Brytania/USA
2011
19:00 Pingwiny z Madagaskaru
20:00Battleship: Bitwa o Ziemię –
film przygodowy USA 2012
22:50 7 Jaskinia – film sensacyjny
USA/Niemcy 2005
00:45 The Walking Dead (4)
DISCOVERY
06:00 Wojna o kontener serial dok.
06:30 Domy na aukcji serial dok.
07:00 Królowie asfaltu reality show
08:00 Dwa oblicza survivalu serial
08:55 Wkręceni w survival serial dok.
09:55 Klan z Alaski serial dok.
10:55 Czy jest z nami inżynier? serial
11:55 Wojna o kontener serial dok.
12:55 Hitler - wojna o ropę film dok.
13:55 Dorwać komandosa serial dok.
14:55 Jak to jest zrobione serial dok.
15:25 Gorączka złota serial dok.
17:35 Fani czterech kółek serial dok.
18:40 Auto-reaktywacja serial dok.
19:40 Wojny magazynowe reality show
20:40 Pożarty żywcem? film dok.
21:40 Lwy z Sabi Sand (1) serial dok.
22:40 Pomoc drogowa na Alasce film
23:40 Nie do uwierzenia! serial dok.
00:40 Ekstremalne wypadki serial
01:10 Cuda inżynierii serial dok.
TVP SPORT
08:00 Piłka nożna: Liga Mistrzów
mecz fazy grupowej: FC
Barcelona - Bayer Leverkusen
10:40 Barca TV magazyn piłkarski
11:15 Rajdowe Samochodowe
Mistrzostwa Europy: Rajd
Cypru rajdy
11:50 Z archiwum TVP
12:10 Borussia Dortmund TV magazyn
13:15 Hokej: Polska Hokej Liga mecz:
Naprzód Janów - KH Ciarko
PBS Bank Sanok
15:55 Z prowincji na salony Europy Historia Widzewa Łódź film
dokumentalny, Polska 2012
17:50 Tenis: Turniej WTA w Wuhan
mecz finałowy
19:30 Lekkoatletyka dla każdego
magazyn sportowy
20:00 Magazyn piłkarski FIFA (2)
20:30 Hokej: Polska Hokej Liga mecz:
Naprzód Janów - KH Ciarko
PBS Bank Sanok
22:45 Sportowa niedziela
23:25 Najpiękniejsze polskie bramki
magazyn sportowy
05:40 M jak miłość (907)
06:35 Coś dla Ciebie – program
publicystyczny
07:05 M jak miłość (908)
08:00 Pytanie na śniadanie –
magazyn
11:00 Barwy szczęścia (1325)
11:35 Postaw na milion – teleturniej
12:35 Imperium miłości (25)
13:30 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat – cykl reportaży
14:05 Moje 600 gramów szczęścia
14:50 Imperium miłości (26)
15:50 Panorama – kraj
16:05 Pogoda – kraj
16:10 Reporter Polski
16:40 Rodzinka.pl
17:15 Moje 600 gramów szczęścia –
serial dok.
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1325, 1326)
20:40 M jak miłość (1162)
21:40 Kulisy „M jak miłość”
21:50 Tomasz Lis na żywo
22:55 Koniec prasy. Dziennikarstwo w
XXI wieku – film dokumentalny
23:55 Skandal (18) – serial
obyczajowy USA 2013
00:50 Czas honoru. Powstanie (3):
Hotel Victoria – serial wojenny
Polska 2014
01:45 Plac Zbawiciela – dramat
obyczajowy Polska 2006 Reż.
Joanna Kos-Krauze, Krzysztof
Krauze, wyk. Jowita Budnik (
120 min)
03:45 Tomasz Lis na żywo
04:40 Koniec prasy. Dziennikarstwo w
XXI wieku – film dokumentalny
TVN7
TTV
06:30 Remont w stylu Vegas
07:30 Moje wielkie cygańskie wesele
08:30 Świat bez fikcji
09:00 Gogglebox. Przed telewizorem
09:45 DeFacto Extra
10:15 Usterka
10:45 Najgorszy polski kierowca
11:30 Wojny magazynowe
12:30 Handlarze. Na zlecenie
13:30 Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda
14:30 Wielkie przeprowadzki
15:00 Ostre cięcie
15:45 Express
16:05 Usterka
16:35 Damy i wieśniaczki
17:45 Express
18:05 Remont dla zysku
18:35 Wojny magazynowe – Teksas
19:45 Express
20:00 DeFacto
21:00 DeFacto Extra
21:30 Kossakowski. Inicjacja
22:05 Betlejewski. Prowokacje
22:35 Komornicy. Czas zapłaty
23:05 Przepustka
23:35 Tabu Polska
TVP 2
TVP 1
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:20 Polityka przy kawie
08:40 Podróże w przeszłość –
magazyn
08:55 Ranczo (25)
10:00 Tysiąc i jedna noc (25)
10:55 Wspaniałe stulecie (185)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes – magazyn rolniczy
12:35 Przepis dnia – magazyn
kulinarny
12:45 Cudowny świat przyrody
14:00 Tysiąc i jedna noc (26)
14:50 Wiadomości naukowe –
magazyn
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
15:55 Wspaniałe stulecie (186)
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2802)
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:05 Maraton Rzeszowski
20:07 Skandia Maraton Lang Team
20:25 Hitler przed sądem (The Man
who Crossed Hitler) – dramat
historyczny Wielka Brytania
2011
22:00 Portret żołnierza – film
dokumentalny
23:15 Histeria. Romantyczna historia
wibratora (Hysteria) – komedia
Wielka Brytania/Francja/
Niemcy/Luksemburg/
Szwajcaria 2011
01:00 Fighting. Miejskie walki
(Fighting) – film sensacyjny
USA 2009
02:50 Podróże w przeszłość
03:05 Notacje
03:20 Świat się kręci
04:10 Zagadkowa Jedynka
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (555)
09:00 Malanowski i Partnerzy (633,
634)
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(128)
11:00 Dlaczego ja? (25) – serial fab.dok. Polska 2010
12:00 Pielęgniarki (176) – serial fab.dok. Polska 2015
13:00 Trudne sprawy (556)
14:00 Pierwsza miłość (2143)
14:40 Słoiki (39)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja – magazyn
reporterów
16:30 Malanowski i Partnerzy
17:00 Poznaj swoje prawa (26)
18:00 Pierwsza miłość (2144)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 Iluzja (Now You See Me) –
thriller USA/ Francja 2013
Reż. Louis Leterrier, wyk. Jesse
Eisenberg, Mark Ruffalo,
Woody Harrelson ( 150 min)
22:35 Spis drani (The Hit List) –
thriller USA 2011 Reż. William
Kaufman, wyk. Cuba Gooding
jr, Cole Hauser, Jonathan
LaPaglia ( 105 min)
00:20 Naprzeciw ciemności (Against
the Dark) – film sensacyjny
USA/ Rumunia 2009 Reż.
Richard Crudo, wyk. Steven
Seagal( 130 min)
02:30 Tajemnice losu
PULS
TTV
TVN
TV 4
06:20 Mango – Telezakupy – program 06:00 Sekrety sąsiadów (50, 51)
reklamowy
07:25 Detektywi (771): Spotkanie –
serial fab.-dok. Polska 2011
08:00 Dzień Dobry TVN – magazyn
10:55 Kuchenne rewolucje – reality
07:05 Jake i piraci z Nibylandii
07:35 Kacper: szkoła postrachu
08:05 Jake i piraci z Nibylandii
show
11:55 Obce niebo – filmowa podróż – 08:35 Kacper: szkoła postrachu
reportaż
12:25 Szpital (402) – serial fab.-dok.
13:25 Ukryta prawda (523)
14:25 Rozmowy w toku – talk show
Polska
09:00 Dom nie do poznania
10:00 Kotka (25)
11:00 Dzikie serce (153)
15:25 Szkoła (166)
16:25 Ukryta prawda (524)
17:25 Singielka (1) – telenowela
Polska 2015, wyk. Paulina
Chruściel, Mateusz Janicki,
Filip Bobek
18:00 Szpital (403)
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! – magazyn reporterów
20:10 Na Wspólnej (2148) – serial
12:00 Detektywi w akcji (20)
13:00 Policjantki i policjanci (100)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Kotka (26)
17:00 Dzikie serce (154)
18:00 Detektywi w akcji (21)
obyczajowy Polska 2015
20:50 Ten moment – serial fab.-dok.
Polska 2015
21:30 Top Model – reality show
22:30 Na językach – magazyn
23:30 Revolution (14) – serial sf USA
2013
19:00 Policjantki i policjanci (101)
20:00 Śmierć na 1000 sposobów
21:00 Światowe rekordy Guinnessa
22:00 PL do zobaczenia
00:30 Mroczne zagadki Los Angeles
(4) – serial sensacyjny USA
2012
01:30 Co za tydzień – magazyn
02:00 Uwaga! – magazyn reporterów
02:25 Sekrety magii
03:45 Rozmowy w toku – talk show
DISCOVERY
22:20 Galileo (510)
00:20 Spadkobiercy
01:20 STOP Drogówka
02:20 Interwencja
TVP SPORT
05:25 We dwoje
05:10 Spotkanie z balladą
05:10 Sąd rodzinny
06:00 W sieci eksperymentów serial
08:00 Sportowa niedziela
06:50 Męski typ
06:00 Niania
06:05 Blisko ludzi
07:00 Zdecyduj i przeżyj serial dok.
08:40 Hokej: Polska Hokej Liga mecz:
06:35 Express
08:00 Co było dalej? serial dok.
07:25 Dr House (1)
08:25 Sąd rodzinny (79)
09:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10:25 Chirurdzy (15)
07:00 Nash Bridges (110, 111)
06:50 Szkoła (1)
09:00 Kobra – oddział specjalny (4,
5)
11:00 Agenci NCIS: Los Angeles (14)
11:25 Mango – Telezakupy
13:00 Sąd rodzinny (80)
14:00 Szpital (222)
15:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
16:00 Wesołowska i mediatorzy
17:00 Prawo Agaty (11)
12:00 Gwiezdne wrota (2, 3)
14:00 Za głosem serca (81)
14:45 Kuchenne koszmary Gordona
Ramsaya
20:00 Oko za oko – film sensacyjny
20:00 CSI: Kryminalne zagadki Las
Vegas (7-9)
22:50 Battleship: Bitwa o Ziemię –
23:10 Wydział wewnętrzny
– thriller USA 1990
Ramsaya
film przygodowy USA 2012
01:40 Taki jest świat
02:25 Spotkanie z balladą
03:25 Dyżur
01:40 Sekrety magii
04:15 Menu na miarę
03:50 Druga strona medalu
04:45 Z archiwum policji
09:30 Aukcja w ciemno serial dok.
10:30 Łowcy okazji serial dok.
11:00 Domy na aukcji serial dok.
11:30 Wojna o kontener serial dok.
12:00 Bimbrownicy serial dok.
13:00 Nagi instynkt przetrwania serial
14:05 Jak to jest zrobione serial dok.
16:05 Kartoteka
15:40 Fani czterech kółek serial dok.
17:10 Blisko ludzi
16:45 Jak to jest zrobione? serial
17:45 Express
17:15 Fabryki smaku serial dok.
18:00 Zastaw się i płać – serial dok.
19:15 Super śmieciarze
20:05 Uwaga! po Uwadze
21:10 Komornicy. Czas zapłaty
21:45 Express
22:00 Gogglebox. Przed telewizorem
23:45 Kossakowski. Inicjacja
00:15 Betlejewski. Prowokacje
PBS Bank Sanok
10:45 Tenis: Turniej WTA w Wuhan finał
10:00 Wojny magazynowe reality show 12:30 Niezapomniane mecze w TVP
14:35 Auto-reaktywacja serial dok.
22:45 Handlarze. Na zlecenie
03:50 JRG w akcji
09:00 Garaż rzeczy znalezionych serial
15:45 Express
19:45 Express
Sutherland
sensacyjny USA
13:40 Cała prawda o jedzeniu
17:00 Kuchenne koszmary Gordona
19:00 Pingwiny z Madagaskaru
22:10 The Following (9) – serial
11:45 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14:10 Usterka
19:00 Dr House (2)
Harris, Olivia Burnette, Kiefer
10:50 Sąd rodzinny
15:00 To moje życie! (18, 19)
18:00 Mike i Molly
Schlesinger, wyk. Sally Field, Ed
08:45 Ukryta prawda
12:40 Kartoteka
18:00 Chirurdzy (16)
USA 1996, reż. John
07:45 Sędzia Anna Maria Wesołowska
Naprzód Janów - KH Ciarko
17:40 Ekstremalna Alaska serial dok.
18:40 Morze złota serial dok.
19:40 Dorwać komandosa serial dok.
20:40 Nagi instynkt przetrwania serial
21:40 Wyprawa w nieznane z Edem
14:30 Żużel: Nice Polska Liga
Żużlowa mecz półfinałowy fazy
play-off: Polonia Bydgoszcz Lokomotiv Daugavpils
16:30 Wyścigi samochodowe:
Rallycross Cup wyścig w
Toruniu
17:00 Kolarstwo: Mistrzostwa Świata
w Richmond kolarstwo
17:50 Megafights - walki stulecia:
Andre Berto - Jan Zaveck (19)
magazyn bokserski
20:15 4-4-2 magazyn piłkarski
21:20 Tenis: Turniej WTA w Wuhan
finał
23:00 Echa stadionów
Staffordem: Syberia serial dok. 23:25 Nice Polska Liga Żużlowa mecz
22:40 Alaska serial dok.
półfinałowy fazy play-off: ŻKS
23:40 Fail Army - parada wypadków
ROW Rybnik - MDM
serial dok.
00:10 Auto-reaktywacja serial dok.
Komputery Dreier ŻKS
Ostrovia Ostrów Wielkopolski
Wtorek, 6 października
TVP 1
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Polityka przy kawie
08:40 Historia dla ciebie – pa- mięć.pl
– magazyn
08:55 Ranczo (26)
10:00 Tysiąc i jedna noc (26)
10:55 Wspaniałe stulecie (186)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes – magazyn rolniczy
12:35 Natura rzeczy – magazyn
12:45 Przepis dnia
12:55 Pionierzy – Rozmowy Polityki:
Roy Glauber
14:00 Tysiąc i jedna noc (27)
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie (187)
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2803)
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:05 GOL Ekstraklasa
20:25 Starsza pani musi zniknąć
(Duplex) – komedia
USA/Niemcy 2003 Reż. Danny
DeVito, wyk. Ben Stiller, Drew
Barrymore ( 95 min)
22:00 Klucz Salamandry (2/4)
22:50 Fighting. Miejskie walki – film
sensacyjny USA 2009 Reż. Dito
Montiel, wyk. Channing Tatum (
115 min)
00:45 Starsza pani musi zniknąć
(Duplex) – komedia
USA/Niemcy 2003
02:10 Historia dla ciebie – pa- mięć.pl
– magazyn
02:35 Portret żołnierza – film
dokumentalny
03:40 Notacje
03:50 Świat się kręci
04:35 Zagadkowa Jedynka
TVP 1
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Polityka przy kawie
08:40 Podróże w przeszłość
08:55 Ranczo (27)
10:00 Tysiąc i jedna noc (27)
10:55 Wspaniałe stulecie (187) –
telenowela Turcja 2014
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes – magazyn rolniczy
12:35 Magazyn rolniczy
12:50 Przepis dnia – magazyn
kulinarny
12:55 Pionierzy – Rozmowy Polityki
14:00 Tysiąc i jedna noc (28)
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie (188)
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2804)
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:25 Kryptonim Szef – reality show
21:25 Po prostu. Program Tomasza
Sekielskiego
22:10 Firmowe ewolucje (3)
22:45 Krzyk (Scream) – horror USA
1996 Reż. Wes Craven, wyk.
Neve Campbell, David
Arquette, Courteney Cox ( 115
min)
00:40 Klucz Salamandry (2/4) – serial
sensacyjny Rosja 2010
01:30 Po prostu. Program Tomasza
Sekielskiego
02:20 Notacje
02:35 Świat się kręci
03:30 Krzyk (Scream) – horror USA
1996 Reż. Wes Craven, wyk.
Neve Campbell( 110 min)
TVP 2
06:35 Pod opieką świętych Cyryla i
Metodego – reportaż
07:05 M jak miłość (909)
08:00 Pytanie na śniadanie –
magazyn
10:55 Barwy szczęścia (1326)
11:30 Na dobre i na złe (26): Zdążyć
przed czasem – serial
obyczajowy Polska 1999
12:35 Imperium miłości (26)
13:30 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat – cykl reportaży
14:05 Moje 600 gramów szczęścia
14:50 Imperium miłości (27)
15:50 Panorama – kraj
16:10 Pogoda – kraj
16:20 M jak miłość (1162)
17:15 Moje 600 gramów szczęścia –
serial dok.
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu – teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1326, 1327)
– serial obyczajowy Polska
2014
20:40 M jak miłość (1163) – serial
obyczajowy Polska 2015
21:40 Kulisy „M jak miłość”
21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
– magazyn publicystyczny
22:55 Porwani do Korei Północnej –
film dok.
00:05 Krew z krwi (7) – serial
sensacyjny Polska 2015
00:55 Instynkt (6): Droga do sławy –
serial kryminalny Polska 2010
01:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
02:55 Porwani do Korei Północnej –
film dok.
04:05 Paradoks (12) – serial
kryminalny Polska 2012
TVP 2
06:05 M jak miłość (909, 910)
08:00 Pytanie na śniadanie –
magazyn
10:50 Barwy szczęścia (1327) – serial
obyczajowy Polska 2014
11:30 Na dobre i na złe (27): Cena
przebaczenia – serial
obyczajowy Polska 2000
12:35 Imperium miłości (27)
13:30 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat – cykl reportaży
14:05 Moje 600 gramów szczęścia
14:50 Imperium miłości (28)
15:50 Panorama – kraj
16:10 Pogoda – kraj
16:15 M jak miłość (1163)
17:15 Moje 600 gramów szczęścia –
serial dok.
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu – teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1327, 1328)
– serial obyczajowy Polska
2014
20:45 Na dobre i na złe (609):
Podejrzany – serial obyczajowy
Polska 2015
21:45 Na sygnale (70) – serial
obyczajowy Polska 2015
22:25 Tak to się teraz robi (The
Switch) – komedia
romantyczna USA 2010 Reż.
Josh Gordon, Will Speck, wyk.
Jason Bateman, Jennifer
Aniston ( 110 min)
00:15 O mnie się nie martw – serial
komediowy Polska 2015
01:15 Mercy, mercy – prawdziwy
portret adopcji – film
dokumentalny
02:25 Nowa (11, 12)
04:10 Apetyt na życie (5, 6)
TVN
POLSAT
TV 4
06:20 Mango – Telezakupy – program 06:00 Sekrety sąsiadów (52, 53)
07:05 Jake i piraci z Nibylandii
reklamowy
07:35 Kacper: szkoła postrachu
08:00 Trudne sprawy (556)
07:25 Ten moment – serial fab.-dok.
08:05 Jake i piraci z Nibylandii
09:00 Malanowski i Partnerzy (635,
Polska 2015
08:30 Garfield Show
636)
08:45 PL do zobaczenia
08:00 Dzień Dobry TVN – magazyn
09:00 Dom nie do poznania
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 10:55 Kuchenne rewolucje – reality
10:00 Kotka (26)
(129)
show
11:00 Dzikie serce (154)
11:00 Dlaczego ja? (26) – serial fab.11:55 Singielka (1) – telenowela
12:00 Detektywi w akcji (21)
dok. Polska 2010
13:00 Policjantki i policjanci (101)
Polska 2015
12:00 Pielęgniarki (177) – serial fab.14:00 STOP Drogówka
12:25 Szpital (403) – serial fab.-dok.
15:00 Dom nie do poznania
dok. Polska 2015
13:25 Ukryta prawda (524)
16:00 Kotka (27)
13:00 Trudne sprawy (557)
14:25 Rozmowy w toku – talk show
17:00 Dzikie serce (155)
14:00 Pierwsza miłość (2144)
18:00 Detektywi w akcji (22)
Polska
14:40 Słoiki (40)
19:00 Policjantki i policjanci (102)
15:25
Szkoła
(167)
15:50 Wydarzenia
20:00 STOP Drogówka
16:25 Ukryta prawda (525)
21:00 Skarby III Rzeszy
16:10 Pogoda
17:25 Singielka (2/60) – telenowela 21:30 Tajna historia XX wieku
16:15 Interwencja – magazyn
22:00Equilibrium – film sf USA 2002
Polska 2015
reporterów
00:20 Spadkobiercy
16:30 Malanowski i Partnerzy (749) – 18:00 Szpital (404)
01:20 Śmierć na 1000 sposobów
19:00 Fakty
serial fab.-dok. Polska 2015
17:00 Poznaj swoje prawa (27) –
19:35 Sport
05:15 We dwoje
serial fab.-dok. Polska 2015
19:45 Pogoda
06:40 W-11 – wydział śledczy (1068)
18:00 Pierwsza miłość (2145) – serial 19:50 Uwaga! – magazyn reporterów 07:25 Dr House (2)
08:25 Sąd rodzinny (80)
obyczajowy Polska 2015
20:10 Na Wspólnej (2149) – serial
09:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska
18:50 Wydarzenia
10:25 Chirurdzy (16)
obyczajowy Polska 2015
11:25 Mango – Telezakupy
19:20 Sport
20:50 Ten moment – serial fab.-dok. 13:00 Sąd rodzinny (81)
19:25 Pogoda
14:00 Szpital (223)
Polska 2015
15:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
19:30 Świat według Kiepskich – serial
21:30 Aż po sufi t! (6) – serial
16:00 Wesołowska i mediatorzy
komediowy Polska 2013
17:00 Prawo Agaty (12)
obyczajowy Polska 2015
18:00
Chirurdzy (17)
20:05 Hell’s Kitchen – piekielna
19:00 Dr House (3)
22:30 Kuba Wojewódzki – talk show
kuchnia – reality show
20:00 Córka generała – film
23:30 Superwizjer – magazyn
sensacyjny USA/Niemcy 1999,
21:35 Skazane (5) – serial obyczajowy
reż. Simon West, wyk. John
reporterów
Polska 2015
Travolta, James Cromwell,
00:05
Na językach – magazyn
Leslie Stefanson, Madeleine
22:40 Bez litości (6) – serial
Stowe, Timothy Hutton
sensacyjny Kanada/USA 2012 01:05 Goście (3) – serial sf USA 2011 22:25 Ścigani – film sensacyjny USA
1996, reż. Kevin Hooks, wyk.
02:05 Uwaga! – magazyn reporterów
00:40 Odwrócić przeznaczenie (The
Laurence Fishburne, Stephen
02:30 Sekrety magii – interaktywny
Air I Breathe) – dramat
Baldwin, Salma Hayek, Will
Patton
program rozrywkowy
obyczajowy Meksyk/USA 2007
00:35 Rush (5)
02:40 Tajemnice losu
03:50 Rozmowy w toku – talk show
01:35 Sekrety magii
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
TVN7
Środa, 7 października
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (557)
09:00 Malanowski i Partnerzy (637,
638)
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(130)
11:00 Dlaczego ja? (27) – serial fab.dok. Polska 2010
12:00 Pielęgniarki (178) – serial fab.dok. Polska 2015
13:00 Trudne sprawy (558)
14:00 Pierwsza miłość (2145)
14:40 Słoiki (41)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja – magazyn
reporterów
16:30 Malanowski i Partnerzy (750) –
serial fab.-dok. Polska 2015
17:00 Poznaj swoje prawa (28) –
serial fab.-dok. Polska 2015
18:00 Pierwsza miłość (2146) – serial
obyczajowy Polska 2015
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich – serial
komediowy Polska 2013
20:40 Top chef – reality show
22:10 Rinke za kratami (5)
23:10 Defendor (Defendor) –
komediodramat USA 2009
Reż. Peter Stebbings, wyk.
Woody Harrelson
01:20 Wszystko zostaje w rodzinie
(Keeping Mum) – komedia
kryminalna Wielka Brytania
2005
03:30 Tajemnice losu
TVN
TV 4
06:20 Mango – Telezakupy – program 05:00 Disco Polo Life
06:00 Sekrety sąsiadów (55, 56)
reklamowy
07:25 Ten moment – serial fab.-dok. 07:05 Jake i piraci z Nibylandii
07:35 Kacper: szkoła postrachu
Polska 2015
08:05 Jake i piraci z Nibylandii
08:00 Dzień Dobry TVN – magazyn
08:35 Kacper: szkoła postrachu
10:55 Kuchenne rewolucje – reality
09:00 Dom nie do poznania
show
10:00 Kotka (27)
11:00 Dzikie serce (155)
11:55 Singielka (2) – telenowela
12:00 Detektywi w akcji (22)
Polska 2015
12:25 Szpital (404) – serial fab.-dok. 13:00 Policjantki i policjanci (102)
14:00 STOP Drogówka
13:25 Ukryta prawda (525)
15:00 Dom nie do poznania
14:25 Rozmowy w toku – talk show
16:00 Kotka (28)
Polska
17:00 Dzikie serce (156)
15:25 Szkoła (168)
18:00 Detektywi w akcji (23)
19:00 Policjantki i policjanci (103)
16:25 Ukryta prawda (526)
20:00 Punisher – film sensacyjny
17:25 Singielka (3) – telenowela
Australia/USA 1989
Polska 2015
21:55 Grudge: Klątwa II – horror
18:00 Szpital (405) – serial fab.-dok.
USA/ Japonia 2006
Polska 2015
00:00 Spadkobiercy
19:00 Fakty
19:35 Sport
05:30 We dwoje
19:45 Pogoda
06:50 Męski typ
19:50 Uwaga! – magazyn reporterów
07:25 Dr House (3)
20:10 Na Wspólnej (2150) – serial
08:25 Sąd rodzinny (81)
09:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska
obyczajowy Polska 2015
10:25 Chirurdzy (17)
20:50 Kto poślubi mojego syna? –
11:25 Mango – Telezakupy
reality show
13:00 Sąd rodzinny (82)
14:00 Szpital (224)
21:50 Żony Hollywood – serial dok.
15:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
Polska 2015
16:00 Wesołowska i mediatorzy
22:50 Ring (The Ring) – horror
17:00 Prawo Agaty (13)
18:00
Chirurdzy (18)
USA/Japonia 2002 Reż. Gore
19:00 Dr House (4)– serial
Verbinski, wyk. Naomi Watts,
obyczajowy USA
Martin Henderson ( 145 min)
20:00 Święty – film sensacyjny USA
1997, reż. Phillip Noyce, wyk.
01:15 Kobieta na krańcu świata:
Val Kilmer, Rade Serbedzija,
Bhutan, królestwo szczęścia –
Elisabeth Shue
cykl reportaży
22:35 Beowulf – film przygodowy USA
2007
01:50 Uwaga! – magazyn reporterów
00:55 Pamiętniki wampirów
02:15 Sekrety magii
01:55 Sekrety magii
TVN7
03:35 Rozmowy w toku
04:05 Druga strona medalu
PULS
05:10 Spotkanie z balladą
06:00 Niania
07:00 Nash Bridges (111, 112)
09:00 Kobra – oddział specjalny (5,
6)
11:00 Agenci NCIS: Los Angeles (15)
12:00 Gwiezdne wrota (3, 4)
14:00 Za głosem serca (82)
15:00 To moje życie! (19, 20)
17:00 Kuchenne koszmary Gordona
Ramsaya
18:00 Mike i Molly
19:00 Pingwiny z Madagaskaru
20:55 CSI: Kryminalne zagadki Las
Vegas (14, 15)
22:50 Motyw (7) – serial kryminalny
23:50 Żywe trupy (4)
00:55 Dyżur
01:30 Spotkanie z balladą
02:30 Dyżur
03:00 JRG w akcji
03:30 Dyżur
03:50 Menu na miarę
04:20 Z archiwum policji
04:40 Menu na miarę
DISCOVERY
06:00 W sieci eksperymentów:
Napędzani energią serial dok.
07:00 Zdecyduj i przeżyj serial dok.
08:00 Co było dalej? serial dok.
09:00 Garaż rzeczy znalezionych:
Trafić na żyłę złota serial dok.
09:30 Aukcja w ciemno serial dok.
10:00 Wojny magazynowe reality show
10:30 Łowcy okazji serial dok.
11:00 Domy na aukcji serial dok.
11:30 Wojna o kontener serial dok.
12:00 Bimbrownicy serial dok.
13:00 Nagi instynkt przetrwania: W
jaskini Majów serial dok.
14:05 Jak to jest zrobione serial dok.
14:35 Auto-reaktywacja serial dok.
15:40 Fani czterech kółek serial dok.
16:45 Jak to jest zrobione? serial dok.
17:15 Fabryki smaku serial dok.
17:40 Ekstremalna Alaska serial dok.
18:40 Morze złota serial dok.
19:40 Grzyby na wagę złota serial
20:40 Obcy wewnątrz nas serial dok.
21:40 Nie do uwierzenia! serial dok.
22:40 Niewyjaśnione serial dok.
23:40 Fail Army - parada wypadków
serial dok.
PULS
05:05 Spotkanie z balladą
06:00 Niania
07:00 Nash Bridges (112, 113)
09:00 Kobra – oddział specjalny (6,
7)
11:00 Agenci NCIS: Los Angeles (16)
12:00 Gwiezdne wrota (4, 5)
14:00 Za głosem serca (83)
15:00 To moje życie! (20, 21)
17:00 Kuchenne koszmary Gordona
Ramsaya
18:00 Mike i Molly
19:00 Pingwiny z Madagaskaru
20:00 Mumia – Grobowiec cesarza
Smoka – film sensacyjny
USA/Chiny/Niemcy/Kanada
2008
22:20 Turniej – film sensacyjny
Wielka Brytania 2009
00:20 Motyw (7)
01:30 Taki jest świat
02:15 Spotkanie z balladą
03:25 JRG w akcji
03:50 Dyżur
04:15 Menu na miarę
04:40 Z archiwum policji
DISCOVERY
06:00 W sieci eksperymentów serial
07:00 Zdecyduj i przeżyj serial dok.
08:00 Co było dalej? serial dok.
09:00 Garaż rzeczy znalezionych serial
09:30 Aukcja w ciemno serial dok.
10:00 Wojny magazynowe reality show
10:30 Łowcy okazji serial dok.
11:00 Domy na aukcji serial dok.
11:30 Wojna o kontener serial dok.
12:00 Bimbrownicy serial dok.
13:00 Nagi instynkt przetrwania serial
14:05 Jak to jest zrobione serial dok.
14:35 Auto-reaktywacja serial dok.
15:40 Fani czterech kółek serial dok.
16:45 Jak to jest zrobione? serial dok.
17:15 Fabryki smaku serial dok.
17:40 Ekstremalna Alaska serial dok.
18:40 Morze złota serial dok.
19:40 Wojny magazynowe reality show
20:40 Handlarz doskonały serial dok.
22:40 Triki ludzkiej psychiki serial dok.
23:40 Fail Army - parada wypadków
serial dok.
00:10 Auto-reaktywacja serial dok.
01:10 Fani czterech kółek serial dok.
TTV
05:10 Sąd rodzinny
06:05 Komornicy. Czas zapłaty
06:35 Express
06:50 Uwaga! po Uwadze
07:45 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
08:45 Ukryta prawda
10:50 Sąd rodzinny
11:45 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
12:40 Kartoteka
13:40 Cała prawda o jedzeniu
14:10 DeFacto
14:45 Tajemnice otyłości
15:45 Express
16:05 Kartoteka
17:10 Blisko ludzi
17:45 Express
18:05 Moje wielkie cygańskie wesele
19:10 Nieobliczalni lokatorzy
19:45 Express
20:05 Najgorszy polski kierowca
20:55 Ostre cięcie
21:45 Express
22:00 Usterka
23:00 Podstępne roboty
23:30 DeFacto
00:30 Przepustka
01:00 Wojny magazynowe – Teksas
TVP SPORT
08:00 Liga Mistrzów mecz: Bayern
Monachium - Dinamo Zagrzeb
10:05 Bayern Monachium TV magazyn
11:35 Najpiękniejsze polskie bramki
magazyn sportowy
13:05 Biało-Czerwony wyścig
13:50 Niezapomniane mecze BiałoCzerwonych piłka nożna/futsal
14:30 Nice Polska Liga Żużlowa mecz
finałowy fazy play-off: MDM
Komputery Dreier ŻKS Ostrovia
Ostrów Wielkopolski Lokomotiv Daugavpils
16:30 4-4-2 magazyn piłkarski
17:30 Pełnosprawni magazyn
18:05 Futbol amerykański mecz
towarzyski: Polska - Belgia
20:35 Mistrzostwa Europy: Rajd Cypru
21:15 Lubański... legenda futbolu
22:30 Rallycross Cup wyścig w Toruniu
23:00 Sportowy wieczór
23:15 GOL magazyn piłkarski
23:25 Nice Polska Liga Żużlowa mecz
finałowy fazy play-off: MDM
Komputery Dreier ŻKS Ostrovia
Ostrów Wielkopolski Lokomotiv Daugavpils
TTV
06:05 Blisko ludzi
06:35 Express
06:50 Szkoła
07:45 Sędzia Anna Maria Wesołowska
08:45 Ukryta prawda
10:50 Sąd rodzinny
11:45 Sędzia Anna Maria Wesołowska
12:40 Kartoteka
13:40 Cała prawda o jedzeniu
14:10 DeFacto
14:45 XL kontra XS
15:45 Express
16:05 Kartoteka
17:10 Blisko ludzi
17:45 Express
18:05 Kuchenne koszmary Gordona
Ramsaya
19:10 Wojny magazynowe
19:45 Express
20:05 DeFacto
20:35 Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda
21:10 Kup, napraw i sprzedaj
21:45 Express
22:00 Handlarze. Na zlecenie
23:00 Kossakowski. Inicjacja
23:30 Gogglebox. Przed telewizorem
00:15 Moje wielkie cygańskie wesele
TVP SPORT
08:00 Pełnosprawni magazyn
08:30 Tenis: Turniej WTA w Pekinie
mecze 2. rundy
12:30 Żeglarstwo: Seamaster Sailing
Series 2015
13:00 Niezapomniane mecze BiałoCzerwonych piłka nożna/futsal
14:55 Magazyn jeździecki magazyn
15:30 Tenis: Turniej WTA w Pekinie
mecz 2. rundy
17:00 Borussia Dortmund TV
magazyn piłkarski
18:05 Piłka nożna: Liga niemiecka
mecz: Bayern Monachium Borussia Dortmund
20:05 Bayern Monachium TV
magazyn piłkarski
21:35 Najpiękniejsze polskie bramki
(1) magazyn sportowy
22:25 Kierunek Rio magazyn
23:00 Sportowy wieczór program
informacyjny
23:25 Tenis: Turniej WTA w Pekinie
mecz 2. rundy
TARTA GRZYBOWA
Z CHEDDAREM
Ciasto: 200 g mąki 1/2 łyżeczki soli
1 jajko 100 g masła, zimnego, pokrojonego w kostkę
Farsz: 250 g podgrzybków 250 g
borowików 2 małe szalotki 2 łyżki
masła 2 łyżki białego wina 100 ml
kwaśnej śmietany 18% 100 g ricotty 2 jajka sól, świeżo mielony pieprz
3 gałązki tymianku 75 g cheddara,
startego
Mąkę przesiej z solą, dodaj masło i rozetrzyj palcami. Dodaj jajko
i szybko zagnieć ciasto. Rozwałkuj
na grubość ok. 3 mm. Wyłóż ciastem
wysmarowaną masłem formę do
tarty o średnicy 26 cm. Dociśnij do
ścianek i wstaw formę do lodówki na
min. 30 minut. Przygotuj farsz: grzyby oczyść, pokrój na kawałki. Szalotkę obierz, przekrój na pół i posiekaj
w drobną kostkę. Na patelni rozgrzej
masło, dodaj szalotkę oraz tymianek
(same listki) i smaż 2 minuty. Dodaj
wino oraz grzyby i duś przez 15 minut. Zestaw patelnię z ognia i odstaw
farsz do ostudzenia. W misce połącz
śmietanę z ricottą, połową startego cheddara, przyprawami i jajkami,
dokładnie wymieszaj. Dodaj grzyby
i ponownie wymieszaj. Piekarnik
nagrzej do 180 stopni. Ciasto wyjmij
z lodówki, wyłóż pergaminem i dociąż suchą fasolką lub ceramicznymi kulkami do pieczenia. Wstaw do
nagrzanego piekarnika i piecz przez
10 minut, zdejmij pergamin i podpiekaj jeszcze 5 minut. Na tak przygotowany spód wyłóż farsz, posyp
pozostałym cheddarem i wstaw do
piekarnika. Piecz przez ok. 35 minut,
aż wierzch się zarumieni.
20
kurierzamojski.pl
21
kurierzamojski.pl
PRAWO A ZDROWY ROZSĄDEK
W czym rzecz?
Amerykańska Agencja Ochrony
Środowiska stwierdziła, że spaliny
generowane przez silnik Diesla typu
EA 189 zawierają o wiele więcej tlenków azotu niż zezwala na to amerykańskie prawo. Silniki tego typu
montowane są między innymi w:
Audi: A3, A4, A5, A6, Q3, Q5, TT, Volkswagen: Golf, Jetta, Beetle, Passat,
Tiguan, T5, Skoda: Octavia, Superb,
Yeti, Seat: Leon, Altea, Exeo. Jak to
możliwe, że silniki przechodzące pozytywnie restrykcyjne europejskie
testy nagle nie spełniają liberalnych
amerykańskich norm? Wszystko za
sprawą sprytnego oprogramowania,
które wykrywało kiedy auto przechodzi badanie i przełączało silnik
w bezpieczny oszczędny tryb. Po
opuszczeniu stanowiska pomiarowego auto przechodziło na standardowy tryb pracy, powodując tym
samym masowe zamieranie lasów
tropikalnych w Amazonii i zadyszkę
u misiów polarnych.
Eco normy
Określają ile i jakie substancje
mogą znajdować się w spalinach
samochodowych. Pojawiły się
w USA i Europie w latach 90 ubiegłego wieku. Miały ograniczyć zanieczyszczenie powietrza. Kolejne
wprowadzane ograniczenia i regulacje drastycznie zmniejszały ilość
emitowanych do atmosfery substancji. Dla przykładu norma Euro
1 dopuszczała w przypadku silników Diesla emisję tlenków azotu
na poziomie 1,2 g/km, norma Euro
6 zaledwie 0,08 g/km. Dopuszczalna ilość cząstek stałych zmniejszyła się w tym samym czasie
aż… 30-krotnie!
Silniki miały być mocniejsze
i czystsze
...a to niekoniecznie idzie w parze,
dlatego producenci wydawali miliardy w opracowywanie systemów
“przyjaznych” środowisku. Rynek
motoryzacyjny oczekuje tego aby
kolejna generacja samochodu była
silniejsza, szybsza a przy tym bardziej
“eco” - czyli to tak jakby połączyć
wodę z ogniem. Producenci zaczęli
więc kombinować przygotowując
samochody tak, aby pomyślnie przeszły eco-testy.
Eco-testy
Każdy samochód musi dowieźć
swojej ekologiczności w trakcie testu. Producent chce sprzedawać samochody, zatem musi przygotować
je tak aby testy zostały zaliczone
pozytywnie. Problem w tym, że sam
test jest przeprowadzany w wirtualnej rzeczywistości, w warunkach
laboratoryjnych, bez wpływu wiatru, obciążenia, innych uczestników
ruchu drogowego itp. Mało tego
- samochód w czasie testu ani na
chwilę nie opuszcza laboratorium!
A po teście? Auto wyjeżdża w ruch
drogowy, którego warunki nie mają
nic wspólnego z przeprowadzonym
sprawdzianem.
Organizacja International Council of Clean Transportation obliczyła
jak bardzo różni się zużycie paliwa
pomiędzy tym deklarowanym przez
producentów a rzeczywistym. Dziesięć lat temu różnica ta wynosiła
ok. 10 proc., obecnie to już 30 proc.
a w przypadku niektórych producentów nawet 60 proc!
Steki i schabowe produkują więcej gazów niż samochody
“Wyginiemy jak dinozaury”, “Umrzemy na raka skóry” (przez dziurę ozonową) - mówią ekolodzy, tymczasem
naukowcy z Centrum Polityki Energetycznej i Środowiskowej w Manhattan
Institute obliczyli, że spalanie paliw
kopalnych (ropa, węgiel) to jedynie
3,3 procent emisji CO2! A reszta? Ponad 55 procent emituje biosfera, 42
procent oceany. Więc niewiele ponad
3 procent z pewnością nas nie zabije.
Naukowcy z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy obliczyli, że krowa dająca 10 000
litrów mleka wydala do atmosfery
136 kg metanu a te 136 kg metanu
z jednej krowy wpływa na efekt cieplarniany tak jak 3400 kg CO2. Aby
tyle dwutlenku dostało się do atmosfery,volkswagen golf z silnikiem 1,6
TDI musi przejechać około 35 tys. km.
Wychodzi na to, Golf dokładnie taki
sam wpływ na efekt cieplarniany co
krowa.
Argentyna, będąca jednym z największych producentów wołowiny
na świecie, emituje rocznie do atmosfery około 180 mld kg metanu.
To tyle, co 51 mln golfów z dieslem
pod maską.
A więc co wybrać? Schabowego
czy nowego golfa?
Z frytkami poproszę. I bukietem
surówek. A na obiad podjedziemy
oczywiście dieslem zatankowanym
pod korek.
Źródło: Akademia Auto Świat
reklama
V
olkswagen, czarny charakter
motoryzacyjnego rynku perfidnie fałszował dane o emisji
spalin! Ale czy faktycznie jest winnym czy… pokrzywdzonym w całek
aferze? Czy przypadkiem Volkswagen nie stał się pierwszą ofiarą beznadziejnych regulacji, nabijających
portfele ekologom, którzy tak naprawdę psują nam auta i nie mają
żadnego wpływu na środowisko?
P
rzyjrzymy się sytuacji, którą na
pewno niejednokrotnie napotkaliśmy podczas poruszania się
w ruchu drogowym oraz na egzaminie na prawo jazdy.
Poruszamy się jezdnią z trzema
wyznaczonymi pasami ruchu i zbliżamy się do skrzyżowania. Można na
nim jechać dalej prosto lub skręcić
w prawo, przy czym w sytuacji pokazanej na naszych rysunkach skręt
jest na tyle łagodny, że teoretycznie
można go wykonać, nieznacznie tyl-
ko zmniejszając prędkość jazdy.To
powoduje, że większość kierowców
wykonuje go „na pamięć”.
A co będzie, gdy dwóch kierowców
jadących po sąsiednich pasach skręci
w tym samym momencie? Jak mają
postąpić, by zachować maksymalne
bezpieczeństwo jazdy?
Załóżmy, że naszym zamiarem
jest wykonanie skrętu w prawo na
jezdnię, na której wyznaczone zostały 3 pasy ruchu. Na rysunku 1
wyraźnie widzimy,
że manewr skrętu
w prawo możliwy
jest z dwóch pasów
ruchu – prawego,
a także środkowego. Taki kierunek
wskazują umieszczone na każdym
z pasów ruchu
strzałki kierunkowe
(symbol P8). Naszym zadaniem będzie rozstrzygnięcie, na który pas
ruchu ma prawo
wjechać kierujący
poruszający się prawym pasem, a na
który poruszający
się obecnie pasem
środkowym. W takiej sytuacji należy
potraktować prawy i środkowy pas
ruchu, na których
znajdują się pojazdy, jako „całą jezdnię” przeznaczoną
do ruchu w jednym
kierunku. Lewego
pasa ruchu nie roz-
patrujemy
z uwagi na
to, że poruszać się nim
możemy wyłącznie na
wprost.
W zaprezentowanej
sytuacji kierujący pojazdem 2 znajdujący się
na prawym
pasie
ruchu, a więc
przy prawej
krawędzi
jezdni
po
wykonaniu manewru skrętu w prawo konsekwentnie zajmuje pas prawy. Kierujący pojazdem 1, będąc na
pasie środkowym (ale jednocześnie
ostatnim położonym z lewej strony,
z którego dopuszczalny jest skręt
w prawo), po wykonaniu manewru
zajmuje pas lewy, a więc ten położony przy lewej krawędzi jezdni (ewentualnie przy osi jezdni, o ile kierunki
ruchu oddziela podwójna linia ciągła
P4). Pas środkowy pozostaje wolny.
Mimo, że przepisy wprost nie nakazują takiego zachowania, to pozwala
ono skutecznie uniknąć sytuacji konfliktowej. Jeżeli kierujący pojazdami
1 i 2 po wykonaniu manewru skrętu w prawo i zajęciu odpowiednio
lewego i prawego pasa ruchu będą
chcieli zmienić zajmowany pas ruchu na środkowy, wówczas muszą
zastosować się do przepisu, który
precyzuje zasady pierwszeństwa
podczas zmiany pasa ruchu. Zgodnie z nim pierwszeństwo wjazdu na
pas środkowy ma kierujący wjeżdżający na ten pas ruchu z prawej strony,
a więc tutaj kierujący pojazdem 2.
Obaj kierujący pojazdami obowiązani są podczas manewru zmiany
pasa ruchu zachować wzmożoną
uwagę i koncentrację, a więc szczególną ostrożność, a także ustąpić
pierwszeństwa uczestnikowi ruchu
poruszającemu się po pasie środkowym, na który zamierzaliby wjechać.
Ilekroć wykonujemy jakikolwiek
manewr w ruchu drogowym, nawet
jeżeli z formalnego punktu widzenia mamy pierwszeństwo jego wykonania przed innym uczestnikiem
ruchu, ZAWSZE i BEZWZGLĘDNIE
mamy obowiązek dokonać uważnej obserwacji i analizy aktualnej
sytuacji drogowej i zachowania
pozostałych uczestników ruchu
drogowego. Tylko wtedy możemy
mówić o bezpieczeństwie podczas
realizowania manewrów.
Źródło: Akademia Auto Świat
reklama
KTO JEST OFIARĄ DIESELGATE?
22
kurierzamojski.pl
Bez przełamania
G
ospodarze mecz rozpoczęli
z Michałem Kiecaną, który
zastąpił w bramce Patryka
Kierepkę. Niestety już w 5 minucie musiał wyciągać piłkę z siatki.
Bramkarz skapitulował po uderzeniu Krzysztofa Szymańskiego, który
uderzał zza pola karnego, a piłka
po rykoszecie zmyliła zamojskiego
golkipera. W 21 minucie golkiper
instynktownie uratował zespół
przed stratą gola, po tym jak błąd
popełnił Władysław Kudriawcew,
a strzelec pierwszego gola, uderzał
na bramkę z czterech metrów. W 27
minucie z rzutu rożnego dobrze dośrodkowywał Damian Baran, a piłka
do strzale głową Norberta Myszki
uderzyła w słupek. W podbramkowym zamieszaniu sędzia nie
dostrzegł zagrania piłki ręką przez
zawodnika gości i nie odgwizdał
rzutu karnego. Chwilę później dwa
razy przed stratą gola zespół urato-
wał Michał Kiecana. Niestety w 30
minucie po wątpliwym rzucie wolnym, Szymon Kardyś podwyższył
na 0:2. Po przerwie Andrzej Rycak
wprowadził Kamila Pliżgę, który
zastąpił Karola Bukowskiego, a także Michałjo Kaznokhę zmieniającego Władysława Kudriawcewa.
W 78’ Ukrainiec świetnie uderzał
z blisko czterdziestu metrów, lecz
bramkarz gości nie dał się pokonać. Stare piłkarskie porzekadło
mówi, że niewykorzystane sytuacje
lubią się mścić. Tak też było i tym
razem. W 85 minucie po uderzeniu
nożycami Krzysztof Szymański pokonał zamojskiego golkipera. Trzy
minuty później Dominik Karaszewski zbyt lekko uderzał i zmarnował
doskonałą okazję. Na domiar złego
w 89 minucie na 0:4 wynik ustalił
Paweł Dziedzic, który po doskonałym podaniu skierował piłkę
do pustej bramki.
Udany turniej
Porażka Trefla
Po bardzo dobrym rozpoczęciu sezonu, gdzie zawodnicy zamojskiego Trefla pokonali przeciwników z Zawiercia
i Zielonej Góry, tym razem musieli
AMSPN Hetman Zamość – Izolator
Boguchwała 0:4 (0:2)
Bramki: Krzysztof Szymański 5’,
85’Szymon Kardyś 30’, Paweł Dziedzic 89’
Hetman: Kiecana – J. Baran (65’Fidler),
Myszka, Kudriawcew (46’ Kaznokha),
D. Baran, Czarniecki, Chruściński,
Bukowski (46’ Pliżga), Markowski, D.
Dębicki (70’ Karaszewski), A. Wołoch
uznać wyższość rywali. Lepsza okazała się drużyna UKS VILLA-VERDE Olesno. Punkty dla zamojskiego zespołu
zdobyli Maciej Nowaliński (3:1) Marcin
Litwiniuk (3:0) Paweł Kozieł (3:0) oraz
debel M. Nowaliński/M. Litwiniuk.
Zawodnicy Zamojskiego Klubu Karate Tradycyjnego ostatnie zawody mogą zaliczyć do udanych. Podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, które odbyły się 26 września w Pruszkowie Wiktoria Pańczyk zajęła drugie miejsce, z kolei Mateusz Pilipczuk
uplasował się na czwartej pozycji.
24
reklama
reklama
reklama
reklama
kurierzamojski.pl
reklama
WYPOŻYCZALNIA
SAMOCHODÓW
CARO
KILIŃSKIEGO 48
(naprzeciwko III LO)
511-396-255
ODSZKODOWANIA
KILIŃSKIEGO 48
(naprzeciwko III LO)
Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie krzyżówki ufundowała „Księgarnia na Solnym” mieszcząca się przy ulicy Solnej 3 w Zamościu. Rozwiązanie wraz z wyciętym kuponem krzyżówki, prosimy wysłać na podany adres
w terminie 10 dni od daty wydania. Nowy Kurier Zamojski skrytka pocztowa
206, 22-400 Zamość. Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres w ciągu 30 dni od daty ukazania się rozwiązania. Rozwiązanie krzyżówki #5 –
„Nie mysz wybiera przysmaki dla kota”. Zwycięzcą jest Pani Halina Gontarz
z Niedzielisk gm. Szczebrzeszyn. Gratulujemy, nagrodę wyślemy pocztą.
511-396-255
TANIE
UBEZPIECZENIA
KILIŃSKIEGO 48
511-396-255
reklama
reklama
reklama

Podobne dokumenty

 R B adecznicy

 R  B adecznicy moda na nieczytanie odejdzie w niepamięć. Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Nie hodujmy więc w domach i szkołach cielątek ograniczając się tylko do karmienia i obrządku. Ser...

Bardziej szczegółowo

mistrz świata! str.3. - Nowy Kurier Zamojski

mistrz świata! str.3. - Nowy Kurier Zamojski w  weekend 5-6 września. Zachęcamy do skorzystania Rodzice mogą zapisać swo- z  możliwości wykonania je DZIECI w  wieku przed- wartościowego badania szkolnym i  szkolnym na na wysokiej klasy sprzęc...

Bardziej szczegółowo