Zaproszenie do składania ofert

Komentarze

Transkrypt

Zaproszenie do składania ofert
WOŚ.605.2.2016
Zapytanie ofertowe
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się
z prośbą o złożenie oferty cenowej na nagrody dla laureatów Powiatowego Konkursu
Ekologicznego, dofinansowanego przez WFOŚiGW w Warszawie, zgodnie z poniższym
zestawieniem:
Lp.
Rodzaj nagrody
Ilość
1.
Projektor
1 szt.
Nazwa modelu/ wymagania
BenQ W750 3D Ready
multimedialny
2.
Ekran (do projektora) 1 szt.
3.
Tablety
Reflect Crystal Line Rollo 200x200 cm
6 szt.
Lenovo TAB 2 A8-50
4.
Aparaty
6 szt.
Model Canon Ixus 165
6 szt.
Model InkBOOK Classic z ekranem E Ink Carta
fotograficzne
5.
Czytnik e booków
Termin realizacji zamówienia – do 31.05.2016 r. do godz. 12.00.
W ofercie należy przedstawić:
 cena netto przedmiotu zamówienia,
 cena brutto przedmiotu zamówienia,
Sposób oraz kryterium wyboru:
 cena wykonania przedmiotu zamówienia.
TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
Prosimy o złożenie oferty do dnia 13.05.2016 r. do godz. 12.00, w Kancelarii Starostwa
Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, w kopercie z napisem: Oferta na: „Nagrody
w Powiatowym Konkursie Ekologicznym”;
lub na adres e-mail: [email protected];
lub faksem na numer: 022 776 50 93.
PŁATNOŚĆ:
Przelewem do 30 dni od daty wystawienia faktury.
OSOBA DO KONTAKTU:
tel.: (22) 787-43-01 lub 03 wew.: 158
Barbara Kocikowska-Kopyt – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
……………………………………………
Podpis Starosty lub osoby upoważnionej

Podobne dokumenty