Karta_katalogowa_

Komentarze

Transkrypt

Karta_katalogowa_
Ex-micro2_nte
telemechanika i koncentrator
danych
Telemechanika Ex-micro2_nte
Przeznaczenie
Ex-micro2_nte jest uniwersalną stacją telemechaniki (RTU)
która może spełniać rolę:
- telemechaniki obiektowej,
- koncentratora danych z urządzeń cyfrowych,
- konwertera protokołów.
Sterownik należy do rodziny telemechanik Ex-micro2.
W stosunku do wersji Ex-micro2_nt
wersja
Ex-micro2_nte posiada zwiększoną moc obliczeniową oraz
większe możliwości akwizycyjne i komunikacyjne.
umieszczone na dwóch paletach. Każda z palet może
posiadać 8 wejść napięciowych lub 8 wejść prądowych lub
4 wejścia napięciowe i 4 wejścia prądowe. Klasa pomiaru
parametrów sieci wynosi 0,5. Częstotliwość sieci mierzona
jest na podstawie jednego z napięć wejściowych.
Sterownik może współpracować również z zewnętrznymi
przetwornikami A/A oraz zbierać dane z zewnętrznych
przetworników A/C na drodze cyfrowej.
Urządzenie może pracować także jako telemechanika
rozproszona w dużych obiektach energetycznych.
Ex-micro2_nte jest przygotowane do bezpośredniej
współpracy na drodze cyfrowej z inną aparaturą
elektroniczną umieszczoną w polu (zabezpieczenia, IED).
Budowa
Strukturalnie telemechanika Ex-micro2_nte podzielona jest
na niezależne mechanicznie płyty: sterującą (płyta
procesora) i wykonawcze (płyty wejścia/wyjścia). Pakiety
sterownika przystosowane są do zabudowy w kasecie
o wysokości 6U do montażu w typowej szafie 19”
(6U/84T).
Zastosowanie budowy modułowej w konstrukcji
urządzenia
pozwala
na
elastyczną
konfigurację,
dostosowaną do konkretnych potrzeb, limitowaną jedynie
liczbą modułów elektronicznych (do 8). Moduły są
wyposażone w lokalny pulpit synoptyczny.
Złącza do podłączenia obwodów elektrycznych z obiektu
znajdują się z tyłu urządzenia, natomiast z przodu są złącza
komunikacyjne i diagnostyczne. W takim wykonaniu
urządzenie doskonale nadaje się do pracy jako sterownik
polowy w rozdzielni WN lub NN.
Akwizycja danych
Zadaniem urządzenia jest między innymi: zbieranie
sygnałów z aparatury pola, cechowanie czasem sygnałów
(rozdzielczość 1ms), generowanie sterowań na polecenie
jednostki nadrzędnej, pomiary napięć i prądów oraz
obliczanie wartości pomiarów pośrednich (P, Q, itp.),
odczyt danych z liczników impulsowych.
W wersji Ex micro2_nte stosuje się pakiet pomiarowy
16-to wejściowy z rozdzielczością 12 bitów. Sygnały
wprowadzane są do urządzenia poprzez przekładniki
Ex-micro2_nte
Realizacja blokad stacyjnych, polowych i międzypolowych
Sterownik może realizować blokady logiczne. Funkcja
blokad umożliwia przypisanie do każdego polecenia
sterowniczego, lokalnego lub zdalnego, warunków
powodujących odrzucenie sterowania. Warunki te
odpowiadają
wyspecyfikowanym
stanom
urządzeń
wykonawczych, a informacje o ich aktualnym położeniu
pochodzą z sytemu telemechaniki nadzorującego stację.
Informacja o odrzuceniu polecenia i przyczynach, które je
spowodowały jest rejestrowana w dzienniku zdarzeń.
System może być opcjonalnie skonfigurowany tak, aby po
odpowiednim ostrzeżeniu istniała możliwość "przełamania"
blokady.
Sterowniki mogą wykorzystywać do łączności pomiędzy
sobą protokół CAN zrealizowany na dwuparowej skrętce.
Pozwala to na uruchomienie w systemie SSiN blokad
stacyjnych bez udziału koncentratora, tzw. automatyki
autonomiczne.
Realizacja automatyk
Ex-micro2_nte posiada także efektywny i dostępny dla
użytkownika system automatyk programowalnych Ex-PLC.
Wbudowane oprogramowanie pozwala na uruchomienie
automatyk stacyjnych wykorzystujących wszystkie dane
obecne w sterowniku, pochodzące zarówno ze źródeł
lokalnych jak i zdalnych. Urządzenie może realizować
jednocześnie wiele różnych algorytmów automatyki.
Automatyki mogą być definiowane przez użytkownika przy
użyciu edytora systemu Ex.
Łączność
Sterownik
Ex-micro2_nte
posiada
elastycznie
konfigurowalny system łączności. Może być wyposażony
w jeden do trzech modułów łączności szeregowej (każdy
po dwa indywidualnie konfigurowalne tory) oraz
dodatkowo dwa moduły jednotorowe na płycie głównej
procesora. W standardowej wersji urządzenie wyposażone
jest także w tor diagnostyczny.
Dodatkowo może
posiadać kanał sieciowy 100Mb/s (SC, ST lub SC-RJ) lub
bezprzewodowe łącze Bluetooth.
Kanały mogą być dołączone do odrębnych jednostek
nadrzędnych lub podrzędnych, pracować w innym
protokole transmisji oraz posiadać różny standard
elektryczny. Wyboru protokołu transmisji dokonuje się
podczas konfiguracji programowej urządzenia. Pozwala ona
na wybór odpowiedniego standardu oraz określenie liczby
i numeracji parametrów obiektu (sygnalizacja, sterowania,
pomiary, itp.) w konkretnym torze łączności.
Telemechanika
umożliwia
prowadzenie
łączności
w standardzie RS232, RS422/485, RS485BEL, OC, pętla
prądowa oraz wykorzystanie łączy światłowodowych
(szklane i polimerowe), a także współpracę z magistralą
LON (połączenie np. z modułami Ex-ML) i CAN.
Oprócz kanałów szeregowych sterowniki wykorzystują do
łączności z nadrzędnymi systemami dyspozytorskimi
również standard sieciowy Ethernet.
Ex-micro2_nte może spełniać zarówno funkcję urządzenia
podrzędnego telemechaniki (SLAVE) jak też nadrzędnego
koncentratora (MASTER) innych urządzeń. Możliwe
protokoły transmisji to:
−
DNP 3.0 (master/slave),
−
MST (master/slave),
−
BEL (master/slave),
−
IEC 60870-5-101 (master/slave),
−
IEC 60870-5-103 (master/slave),
−
IEC 60870-5-104 (master/slave),
−
IEC 1107 (master),
−
SPA (master),
−
MODBUS (master/slave),
−
MAP27 (master/slave),
−
GGPS (synchronizacja czasu),
−
LON (łączność ze sterownikami Ex-ML),
−
CAN ( współpraca z magistralą CAN),
−
GPRS (PPP)
−
PPM2
−
IP (TCP, UD, ICMP, SLIP)
Testowanie i parametryzacja urządzenia
Testowanie i parametryzacja urządzenia odbywa się
poprzez kanał diagnostyczny. Możliwy jest także dostęp
poprzez sieć intranetową (zrealizowaną jako Ethernet lub
poprzez modem). Kanał sieciowy umożliwia przesyłanie
informacji z zakresu telemechaniki oraz może być
współbieżnie wykorzystywany do funkcji diagnostyczno
serwisowych. Wszystkie funkcje są realizowane przez
wbudowaną usługę WWW (dostęp do niej wykonuje się
za pomocą standardowej przeglądarki WWW) lub usługę
Telnet.
Zasilanie
Urządzenie posiada dwuobwodowy zasilacz
i = 110÷220V .
= 24÷48V
Parametry techniczne
Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2006/95/WE (LVD) oraz dyrektywy
2004/95/WE (EMC)
Wymiary
6U/84T
Liczba modułów w sterowniku Moduły wejścia/wyjścia
Moduły łącznościowe
Dodatkowe moduły na płycie procesora
Warunki pracy
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Wilgotność względna
Obwody zasilania
Napięcie zasilania
Pobór mocy z zasilania
Podstawa, zaciski wejściowe
Maksymalna średnica przewodu
Napięcie robocze
do 8
do 3
2 jednotorowe
wyk. A 0°C...+50°C; wyk. B -5°C...+55°C
-20°C...+70°C
do 95%
= 24÷48V i = 110÷220V .
<15W
2,5mm2 (4 mm2 dla torów pomiaru prądu)
250V
Moduły funkcjonalne:
Wejścia binarne
Ex-micro2_BI_4x8
Wyjścia binarne
Ex-micro2_BO_16
Pomiary zmiennoprądowe
Ex-micro2_AC
Pomiary stałoprądowe
Ex-micro2_AI_8
Wejścia licznikowe
Ex-micro2_IMP_8
Liczba wejść
32 (4 grupy po 8)
Napięcie wejściowe
=24V, =110V, =220V, wspólny zacisk "-" baterii dla grupy
Prąd wejściowy
chwilowy 5mA, średni 0,5mA
Próg przełączania stanu
50 UN ±20%
Rozdzielczość czasowa
1ms
Wizualizacja stanu wejść
lampka LED dla każdego wejścia
Liczba wyjść
16
Sposób sterowania
przekaźniki
Typ sterowań
impuls 1 z 16
Dokładność czasu impulsu
10ms
liczba wejść
typ palet przekładniowych
max. 16 (zewnętrzne przekładniki)
8 wejść napięciowych
8 wejść prądowych
4 wejścia napięciowe i 4 wejścia prądowe
UN=57,7V; 100V; 220V
0÷130% UN
tory izolowane galwanicznie
IN=1A; 5A
0÷120% IN
12 bitów
0,5s
8
-5...+5mA; 0...+5mA; 4...20mA;
różnicowy multiplekser
30V
znamionowe napięcia fazowe
zakres pomiarowy napięć
konfiguracja wejść
znamionowy prąd wejściowy
zakres pomiarowy prądów
Rozdzielczość próbkowania
Czas trwania cyklu pomiarowego
Ilość wejść analogowych
Zakresy wejściowe
Separacja wejść
Dopuszczalna składowa sumacyjna między torami
pomiarowymi
Dopasowanie obwodów wejściowych
Rozdzielczość pomiarów
Liczba wejść
Izolacja od obiektu
Znamionowe napięcie (prąd) wejścia
Maksymalna częstotliwość impulsów
Rejestracja stanów liczydeł
Rejestracja przyrostów
Okres pamiętania stanów liczydeł
Okres pamiętania przyrostów
boczniki prądu, dzielniki napięcia
12 bitów
8
transoptory
=24V (10mA)
1kHz
podstawowo co 15min (programowalne)
określony przedział okresu rej. stanów
do 42 dni
do 48 godzin
Wyposażenie dodatkowe pakietu procesora
Łącze sieciowe
100Mb/s
Ethernet
elektryczne
światłowód szklany
światłowód polimerowy
Standard elektryczny
Standard
maksymalna długość łącza
prędkość transmisji
Standard
maksymalna długość łącza
prędkość transmisji
Standard
maksymalna długość łącza
prędkość transmisji
RJ-10/8
100BASE-FX
2000m
100MBd
100BASE-T
100m
100MBd
SC-RJ
100m
100MBd
Osprzęt kanałowy:
Ex-micro2_COM2_RS232
Ex-micro2_COM2_RS485T
Ex-micro2_COM2_RS485
Ex-micro2_ML
Ex-micro2_COM_OC
Liczba torów łączności / Standard elektryczny
Obsługiwane linie
Maksymalna długość łącza
Prędkość transmisji
Liczba torów łączności / Standard elektryczny
maksymalny prąd wyjściowy nadajnika
rezystancja odbiornika
RS422/RS485
maksymalna długość łącza
prędkość transmisji
indukcyjność transformatora separującego
typ kodowania synchronicznego
RS485BEL
maksymalna długość łącza
prędkość transmisji
Liczba torów łączności / Standard elektryczny
Maksymalna długość łącza
Prędkość transmisji
Liczba torów łączności / Standard elektryczny
Maksymalna długość łącza
Prędkość transmisji
Liczba torów łączności / Standard elektryczny
Maksymalna długość łącza
Prędkość transmisji
Ex-micro2 _COM_FBR
Ex-micro2_ MX
Ex-micro2_CAN
Tor diagnostyczny
2 / RS232
RxD, TxD, RTS, CTS, DTR
15m
do 19200Bd
2 / tor A -RS422/RS485; tor B - RS485BEL
±60mA
min. 12kΩ
1200m
do 19200Bd
18mH
FM0
100m
9600Bd
2 / RS422/RS485
1200m
do 19200Bd
2 / LON
200m
78000Bd /1,2 MBd
2 / tor 1 OC/CL/MX tor2 OC/CL
OC – do 2m; CL – zależnie od rezystancji
przewodu (do kilku kilometrów); MX - do 2 m
OC – do 2400 Bd; CL – do 4800 Bd; Mx – do 9600
Bd
1 tor / łącze optyczne
2000m / szklany; 100m / plastikowy
do 19200 Bd
Liczba torów łączności / Standard
maksymalna długość łącza
prędkość transmisji
Liczba torów łączności
2
Standard
tor A – MX , tor B - OC (otwarty kolektor)
Parametry toru
poziomy sygnałów elektrycznych
0/+5V
trunkingowego
zewnętrzne napięcie zasilania
=12V
prędkość transmisji
do 9600 Bd
Parametry toru OC
maksymalna długość łącza
10 m
prędkość transmisji
do 4800 Bd
zewnętrzne napięcia zasilania magistrali
=12V lub =5V
maksymalny prąd odbiornika/nadajnika
100 mA /10 mA
Liczba torów łączności
1
Standard
CAN
Prędkość transmisji
do 1Mb/s
30m dla 1Mb/s, 100m dla 500kb/s, 500m dla
Maksymalna długość łącza
125kb/s, 5000m dla 10kb/s
Typ łącza
RS232
do celów łącznościowych RxD, TxD do celów
Obsługiwane linie
specjalnych DTR, CD, RI
emulacja
ANSI
prędkość transmisji
57600 Bd
liczba bitów danych
8
Parametry terminala
kontrola parzystości
brak
liczba bitów stopu
1
sterowanie przepływem danych
brak
EKT/ASzP/1,1
Karta zamawiającego
urządzenie telemechaniki Ex-micro2_nte
Zamawiający: .........................................................................................................
Nr zamówienia: .................................
Miejsce instalacji: ................................................................................................
Ilość sztuk: ..........................................
1. Zasilanie standardowe:
Prąd stały
20 - 60V
90 - 230V
1
Un2
Un1
1
1
Wykonanie specjalne
2. Obudowa zatablicowa do montażu w szafie:
Kaseta 6U/84T (19”)
Standard
max 24 pomiary AC
24-32 pomiary AC
Kaseta 9U/84T (19”)
3. Rodzaj pakietów I/O:
IO 1
IO 2
Slot (pozycja IO w sterowniku)
IO 3 IO 4 IO 5 IO 6 IO 7 IO 8
Sygnalizacja (32x)
Sterowanie impulsowe (16x)
Pomiary AC (16x)
2
CMB (nośnik modułów dodatkowych)
2
Maksymalnie dwa pakiety CMB dla jednego sterownika.
4. Napięcie sygnalizacji:
IO 1
IO 2
Slot (pozycja IO w sterowniku)
IO 4
IO 5
IO 6
IO 7
IO 3
IO 8
24V=
110V=
220V=
5. Pakiet pomiarów AC:
IO 7
57,7V
UN (fazowe)
IN
4
Ilość pomiarów
UN
IN
3
4
4
100V
220V
8
IO 8
3
1A
12
5A
16
57,7V
4
100V
220V
3
8
1A
12
5A
16
Pomiar z zewnętrznych przekładników TMZ (należy zamówić dodatkowo)
Masymalnie 16 pomiarów na slot
6. Rodzaje modułów dodatkowych dla CMB:
IO 1
CMB1 - A
Pomiary DC (8x)
Wyjścia DC (4x)
Wyjścia DC (8x)
Wejścia licznikowe (8x)
IO 2
CMB1 - B
CMB2 - A
CMB2 - B
7. Zakresy wejść pomiarowych DC:
IO 1
CMB1 - A
IO 2
CMB1 - B
CMB2 - A
CMB1 - B
CMB2 - A
CMB2 - B
0÷5mA
+/- 5mA
0÷10mA
+/- 10mA
0÷20mA
+/- 2,5V
0÷5V
8.
Zakresy wyjść DC:
IO 1
CMB1 - A
IO 2
0÷5mA
+/- 5mA
0÷10mA
0÷20mA
4÷20mA
9. Osprzęt kanałowy:
Tor1 Tor2
RS232
RS422/485
LON
Optyczne
RS232
RS422/485
LON
Optyczne
(szklane)
(szklane)
Optyczne
Optyczne
(polimerowe)
(polimerowe)
CAN
Ethernet 100Mb
-
(elektryczny)
Ethernet 100Mb
(optyczny SC)
Ethernet 100Mb
(optyczny ST)
OC
CL
RS485
MX (trunking)
OC
CL
RS485BEL
OC
Tor3 Tor4
Tor5 Tor6
Ethernet
CMB2 - B
10. Protokół komunikacyjny:
Master – łącze do urządzenia podrzędnego
Slave – łącze do urządzenia nadrzędnego
Tor 1
BEL (Master)
BEL (Slave)
DNP3 (Master)
DNP3 (Slave)
GGPS (Synchr. czasu)
IEC 101 (Master)
IEC 101 (Slave)
IEC 103 (Master)
IEC 103 (Slave)
IEC 104 (Master)
IEC 104 (Slave)
IEC 1107 (Master)
LON (Master Ex-ML)
MAP27 (Master)
MAP27 (Slave)
MODBUS (Master)
MODBUS (Slave)
MST (Master)
MST (Slave)
PPM2
SPA (Master)
Łącze GPRS
11. Uwagi:
Tor 2
Tor 3
Tor 4
Tor 5
Tor 6
Eth
Wołowa 2c, 93-569 Łódź
tel. (42)6387500
fax (42)6377258
NIP 727 - 012 - 56 -14
REGON: 008230828
[email protected]
www.elkomtech.com.pl

Podobne dokumenty