Nasza Gmina

Komentarze

Transkrypt

Nasza Gmina
gmina kozienice
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat” Nr 16/2014
Nr 8 /2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.
29 listopada 2014 r. w Warszawie
podczas Wielkiej Gali „25 lat Wolności dla Polskiej Przedsiębiorczości”,
przedstawiono Laureatów Plebiscytu
Orły Polskiej Przedsiębiorczości i Orły
Polskiego Samorządu. W zaszczytnym
Fot. Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.
gronie zwycięzców znalazła się Gmina
Kozienice, otrzymując drugą nagrodę
w kategorii gmina miejsko-wiejska.
Zgodnie z założeniami, ogólnopolski
plebiscyt Orły Polskiego Samorządu wyróżnia i promuje podmioty, które stwarzają dogodne warunki dla inwestorów,
dbają o poprawę infrastruktury, ochronę
środowiska naturalnego, sprawność służby zdrowia oraz o wysoką jakość edukacji, intensywnie przeciwdziałają bezrobociu – umiejętnie wykorzystując przy tym
środki finansowe pozyskane z Unii Europejskiej, dbając o wzrost jakości życia
mieszkańców swojego regionu.
Konkurs realizowany jest w ramach
Narodowego Programu Promocji Przedsiębiorczości 2020, którego idea spotkała się z poparciem Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Przyznane
nagrody promują najlepszych, pokazują
jakość i solidność, przedstawiają działalność samorządów jako inspirację, a także
wzór naśladowania dla innych.
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach
Wydarzenia
W dniu 12 grudnia (piątek) na
placu przed Krytą Pływalnią „Delfin”
Kozienickiego Centrum Rekreacji
i Sportu po raz szósty mieszkańcy
Ziemi Kozienickiej oraz przybyli goście wzięli udział w uroczystej Wigilii
Miejskiej.
Wspólną Wieczerzę rozpoczęła
wspólna modlitwa celebrowana przez
księży z kozienickich parafii, wprowadzając zgromadzonych w magiczną
atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.
Po wspólnej modlitwie wszyscy dzielili się opłatkiem oraz składali sobie
nawzajem życzenia.
Po części duchowej rozpoczęła się
część artystyczna, podczas której do
wspólnego kolędowania zaprosiły zespoły i chóry działające w Kozienicach
oraz uczniowie szkół powiatu kozienickiego – laureaci konkursu kolęd i
pastorałek.
Przez cały czas trwania wspólnego
Spotkania na straganach – przybranych
w piękne ozdoby świąteczne – można
było skosztować tradycyjnych potraw
wigilijnych, m.in.: pierogów z kapustą
i grzybami, kapusty z grochem, barszczu czerwonego, zupy grzybowej
oraz śledzi.
Głównym organizatorem Spotkania
Wigilijnego jest Stowarzyszenie na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin „SAMI SOBIE” realizując zadanie ze środków zadania publicznego
Gminy Kozienice ogłoszone na podstawie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Jednocześnie trzeba dodać , iż lista zaangażowanych osób i instytucji z roku na
rok jest coraz większa, za co serdecznie dziękujemy.
Głównymi Patronami spotkania
byli: Tomasz Śmietanka – Burmistrz
Gminy Kozienice, Janusz Stąpórą
– Starosta Powiatu Kozienickiego,
Krzysztof Sadowski – Prezes Zarządu
Enea Wytwarzanie S.A., ks. dziekan
Władysław Sarwa – proboszcz Parafii pw. Św. Rodziny, ks. kanonik Kazimierz Chojnacki – proboszcz Parafii
pw. Św. Krzyża.
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach
Nasz Powiat * www.kozienicepowiat.pl
Informacje/Wydarzenia
WIDOCZNA GMINA KOZIENICE
Urząd Miejski w Kozienicach wspólnie z Komendą Powiatową Policji
w Kozienicach rozpoczyna kampanię pn.
„Widoczna Gmina Kozienice”. Akcja
związana jest ze zmianą ustawy Prawo
o ruchu drogowym, nakładającą obowiązek noszenia elementów odblaskowych
przez pieszych poruszających się po zmroku po drogach poza terenem zabudowanym a jej głównym celem jest zwiększenie
świadomości społeczeństwa w zakresie
właściwego zachowania się na drodze.
Późną jesienią oraz zimą dochodzi do
zwiększonej ilości wypadków z udziałem
pieszych i rowerzystów. Często kończą
się one tragicznie. W 2013 r. w więk-
szości zaistniałych na terenie gminy Kozienice zdarzeń drogowych ze skutkiem
śmiertelnym ofiarami byli niechronieni
uczestnicy ruchu drogowego.1
Jak wynika z analiz pieszy po zmroku,
ubrany w ciemny strój jest widziany przez
kierującego pojazdem z odległości około
40 metrów. Zakładając, że minimalna droga
zatrzymania samochodu jadącego z prędkością 50 km/godz. to około 30 metrów,
a przy prędkości 90 km/godz. – 90 metrów,
kierujący nie ma praktycznie czasu na reakcję. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe staje się widoczna
nawet z odległości 150 metrów.
W ramach akcji policjanci z KPP Kozienice odwiedzą przedszkola i szkoły,
gdzie będą rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drodze oraz wręczą kamizelki
i elementy odblaskowe. Działania obejmą
także dorosłych mieszkańców naszej gminy. W czasie zebrań sołeckich, wykładów
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz
innych spotkań z mieszkańcami gminy
policjanci będą informować jak ważne jest
noszenie elementów odblaskowych i jak
wpływa to na poprawę bezpieczeństwa.
W celu rozpowszechnienia kampanii
zostanie również wyemitowany program
w „Kronice Kozienickiej” promujący akcję „Widoczna Gmina Kozienice”.
Kamizelki i elementy odblaskowe,
które zostaną rozdane w czasie trwania
akcji mają przekonać mieszkańców gminy, że nasze bezpieczeństwo w dużej mie-
rze zależy od nas i warto o nie dbać.
Kampania zostanie przeprowadzona
przy współpracy z jednostkami oświatowymi z terenu gminy, jednostkami opiekuńczo-wychowawczymi, Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Profilaktyki Uzależnień, Kozienickim
Domem Kultury im. Bogusława Klimczuka oraz organizacjami pozarządowymi.
Dodatkowe informacje można uzyskać
w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu
Miejskiego lub pod nr tel. 48-611-71-74.
Wydział Polityki Społecznej
Urzędu Miejskiego w Kozienicach
1 Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach „Informacja
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
gminy Kozienice w 2013 roku”
wyróżnienie dla kozienickiego mops – u
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kozienicach otrzymał wyróżnienie „Zawsze pomocni” za wdrażanie nowego modelu działań opartych na
aktywnej integracji poprzez uczestnictwo
w różnych formach edukacyjno-szkoleniowych organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, zaangażowanie i współpracę w działaniach
związanych z realizacją specjalistycznego doradztwa w latach 2013 – 2014,
pozyskiwanie środków zewnętrznych
z projektów systemowych, podjęcie
współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej.
Uroczyste wręczenie wyróżnienia
odbyło się dnia 25 listopada 2014 roku
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
podczas Konferencji pt. „Gotowość do
zmiany w funkcjonowaniu mazowieckiej
pomocy społecznej i aktywnej integracji”
połączonej z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego.
Wydział Polityki Społecznej
Urzędu Miejskiego w Kozienicach
www.kozienicepowiat.pl
Halina Grudzień – kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach
Nasz Powiat * Informacje/Wydarzenia
Uprzejmie informujemy, iż dnia dobiegł końca ogólnopolski plebiscyt Turniej
Miast 2014, którego organizatorem był
Grupa Onet.pl S.A. Celem plebiscytu było
wyłonienie najbardziej popularnego miasta w Polsce znajdujących się z bazie miast
na stronie https://turniejmiast.zumi.pl poprzez sondę internetową zamieszczoną na
serwisie internetowym zumi.pl.
Dzięki Państwa zaangażowaniu i uczestnictwie w sondzie miasto Kozienice otrzymało tytuł Laureata II edycji plebiscytu Turniej Miast 2014 zajmując IX miejsce.
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach
Jak przystało na 6 grudnia, Święty
Mikołaj nie zapomniał odwiedzić lodowiska przy krytej pływalni Delfin. Tego
dnia mieliśmy okazję zobaczyć na lodzie
ponad stu Świętych Mikołajów, zarówno
tych młodszych i tych trochę starszych,
Nasz Powiat * bowiem każda osoba, która pojawiła
się na lodowisku z akcentem mikołajkowym, mogła skorzystać ze specjalnej
promocji przygotowanej przez naszą
ekipę. Ojjj, Mikołaj, który zaprezentował się w gwiezdnych łyżwach miał
podczas zabawy
ogromną
konkurencję,
gdyż wszyscy
wyglądali odjazdowo. Ale
to nie konkurs
mikołajkowej
mody był tego
dnia
gwoździem
programu, a gry
i zabawy. Zorganizowaliśmy
kilka konkurencji, między innymi jazdę
po okręgu, slalomy oraz mini hokeja.
Wszyscy, którzy uczestniczyli w zabawach na lodzie zostali nagrodzeni słodkimi upominkami.
Dla niektórych dzieci pojawiła się
idealna okazja do przełamania strachu
przed jazdą na łyżwach, tu niezwykle
pomocne okazały się zabawki do nauki
jazdy na łyżwach – „Pingwinek” oraz
„Panda”. Ten magiczny dzień, pełen niespodzianek, a co najważniejsze, spędzony w przyjaznej atmosferze, na pewno
na długo pozostanie w naszej pamięci.
Zabawa była przednia i dlatego na pewno zobaczymy się za rok, kiedy znów
oddamy się zimowym szaleństwom podczas mikołajkowych konkursów.
Kozienickie Centrum
Rekreacji i Sportu
www.kozienicepowiat.pl
Wydarzenia
Dziesięciu zawodników stanęło do
rywalizacji w V Mistrzostwach Kozienic w Badmintonie. W sobotę 6 grudnia
na parkiecie hali sportowej oglądaliśmy
amatorów kometki z Kozienic, ale przede
wszystkim z Radomia i Puław.
Dla wtajemniczonych głównym faworytem turnieju był broniący tytułu
Krzysztof Kidacki z Radomia. Pokrzyżować plany dotychczasowemu championowi zamierzali pozostali zawodnicy, z młodym Szymonem Kukierem na czele.
Rozgrywki prowadzone były systemem brazylijskim, czyli z udziału eliminowała dopiero druga porażka. Dość
szybko z rywalizacją pożegnali się kozieniczanie – Maciej Rębiś, Rafał Zynek
i Krzysztof Skierniewski.
Do półfinałów włącznie grano do dwóch
wygranych setów do 15 punktów. Walka
o awans do finału była jednostronna. Wspomniani już Kidacki i Kukier bez straty seta
wygrali swoje spotkania. Obrońca tytułu
dwukrotnie 15:9 pokonał Pawła Skomrę,
a młody zawodnik z Puław nie dał szans
Robertowi Urbankowi. Po przegranym secie do 9 ten drugi poddał mecz.
W meczu o trzecie miejsce spotkało
się dwóch zawodników z Puław. Paweł
Skomra w dwóch partiach wygrał z Robertem Urbankiem.
W najważniejszym spotkaniu turnieju
można było spodziewać się wyrównanej
walki. Kidacki, który w eliminacjach
przegrał z Kukierem, pragnął rewanżu.
Finał faktycznie stał na wysokim poziomie. Pierwszy set pod dyktando Kukiera
i zwycięstwo 21:10. W drugiej odsłonie
Kudacki długo prowadził 5 – 6 punktami.
Rywal odrobił straty, prowadził do remisu
po 13, a od stanu 17:17 wygrał wszystkie
akcje. 21:17 i triumf Szymona Kukiera.
Na zakończenie najlepsi otrzymali puchary, które wręczył pracownik Wydziału
Sportu – Piotr Łapiński.
Kozienickie Centrum
Rekreacji i Sportu
Po raz kolejny młodzieżowa grupa
improwizacyjna „Apetyczne Krasnoludy z Kosmosu” wystąpiła na scenie
Kozienickiego Domu Kultury. Tym
razem 10 grudnia zaprezentowali
spektakl „Stworzony” rozbawiając
publiczność aż do łez.
Dawka humoru była ogromna.
Krasnoludy, czyli Ewa Wnuk, Hubert
Smolarczyk, Błażej Doniec, Bartek
Łukiewicz i ich opiekun, aktor i pedagog Radosław Mazur, zagrały spektakl w całości zbudowany w oparciu
o sugestie widowni. A tą sugestią była
zwykła kartka papieru, którą przez niemalże całe przedstawienie intensywnie
poszukiwał pewien szalony naukowiec,
który powołał do życia dziwne stworzenie. Stworzenie to bardzo starało
się poznać sens swego jestestwa.
Gromkie brawa i wybuchy śmiechu
publiczności, świadczyły o tym, że gra
młodych improwizatorów bardzo się
podobała. Jak podkreślają uczestnicy:
„Improwizacja nie jest łatwą sztuką
i mimo, że jest to spontaniczne
www.kozienicepowiat.pl
Apetyczne Krasnoludy z Kosmosu” wraz ze swoim opiekunem Radosławem Mazurem
(pierwszy z prawej)
tworzenie bez przygotowania planu
wymaga wielu godzin ćwiczeń”.
Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka
Nasz Powiat * Wydarzenia
7 grudnia w Kozienickim Domu
Kultury odbył się XIV Przegląd Kolęd
i Pastorałek Chórów Seniora. Zaprezentowało się 14 klubów seniora z terenu ziemi radomskiej, a swój debiut miał
Chór III Wieku działający w KDK.
– Chór III Wieku działa w KDK od października 2014 roku pod kierunkiem Ewy
Izdebskiej, pracownika KDK z wykształceniem muzycznym, przy współpracy
z Jackiem Opalskim, akustykiem KDK
– informuje Elwira Kozłowska, dyrektor
Kozienickiego Domu Kultury. – W jego
skład wchodzi 13 seniorów-słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku działa-
Oficjalnego przeglądu dokonał burmistrz
gminy Kozienice Tomasz Śmietanka
i
Chór III Wieku działający w Kozienickim Domu Kultury przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku prowadzi Ewa Izdebska, przy współpracy z Jackiem Opalskim
jącego w naszej placówce, a niedzielny
„Kontrast” z Pionek, a także „Zespół Sewystęp był dla nich debiutem.
niora” i „Pogodna jesień” ze Zwolenia,
Chór III Wieku zaśpiewał trzy piękne
„Promyk Nadziei” z Tadeuszowa, „Poi znane kolędy „Bóg się rodzi”, „W żłogodne Życie” z Gozdu, „Wrzos” z Garbie leży” i „Przybieżeli do Betlejem”.
batki-Letnisko oraz seniorzy z Sycyny.
Rolę dyrygenta pełniła Ewa Izdebska,
Kozienice reprezentowali: „Złota Jesień”
a akompaniatora Jacek Opalski. Z rąk
i „Relaks”. Organizatorem XIV Przeglądu
dyrektor KDK Elwiry Kozłowskiej
Kolęd i Pastorałek było Stowarzyszenie
chór otrzymał podziękowania i drobne
Klub Seniora „Złota Jesień” z Kozienic
upominki.
przy współudziale Kozienickiego Domu
Podczas
niedzielnego
przegląKultury im. B. Klimczuka. Oficjalnego
du wśród klubów seniora prezentuotwarcia przeglądu dokonał Burmistrz
jących piękne polskie kolędy i paGminy Kozienice dr Tomasz Śmietanka.
storałki znaleźli się także: „Sobótka”
Kozienicki Dom Kultury
z Czarnolasu, „Złoty Wiek” z Warki, „Półim. Bogusława Klimczuka
borzanki” z Augustowa, „Barwy Życia”
Zespół oraz soliści z Kozienickiego
Domu Kultury zaprezentowali się podczas Polsko-Litewskiego Festynu Rodzinnego, który odbył się 22 listopada.
Po raz kolejny dzieci uczęszczające
na zajęcia w Kozienickim Domu Kultury zaprezentowały swoje umiejętności.
Tym razem podczas festynu „Tradycje
kulinarne i dorobek artystyczny mieszkańców Ziemi Kozienickiej” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”
oraz Gminę Kozienice. Przed licznie
zgromadzoną publicznością wystąpiły
dwie grupy zespołu tanecznego „Motylek” oraz solistki Młodzieżowej Estrady Piosenki: Natalia Grygiel i Julia Duliasz. Dzieci do występu przygotowali
instruktorzy KDK: Helena Szamańska
i Piotr Markowski.
Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka
Nasz Powiat * W festynie zaprezentowały się dwie grupy zespołu tanecznego MOTYLEK
www.kozienicepowiat.pl
Wydarzenia
Święta Bożego Narodzenia zbliżają się
coraz większymi krokami. Czas więc na
przygotowania. 26 listopada w Kozienickim Domu Kultury odbyły się warsztaty
plastyczne „Bombka na Święta”.
W warsztatach wzięły udział dzieci, młodzież i dorośli. Wykonywali oni świąteczne
bombki metodą decoupage z mikrokulkami,
czyli malutkimi, transparentnymi kuleczkami, dzięki którym można stworzyć oryginalne dekoracje w różnych technikach.
– Kulę styropianową malowaliśmy farbą
akrylową, a następnie naklejaliśmy grafikę z serwetki lub papieru ryżowego.
Gdy naklejony motyw wysechł, obsypywaliśmy kule mikrokulkami, co dało efekt
skrzącego szronu – informuje Agnieszka
Bieńkowska, instruktor plastyki KDK.
Każdy uczestnik zabrał do domu wykonaną przez siebie piękną świąteczną bombkę.
Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka
5 grudnia w Kozienickim Domu Kultury rozstrzygnięto konkurs plastyczny na
najładniejszą świąteczną zawieszkę. Do
1 grudnia napłynęło 232 prace ze szkół
gminy i powiatu kozienickiego. Komisja
nagrodziła 17 osób.
– Świąteczne zawieszki były bardzo różnorodne. Dzieci wykazały się dużą pomysłowością. Prace niewątpliwie pobudziły ich fantazję, wyobraźnię i emocje
– informuje Agnieszka Bieńkowska,
instruktor plastyki KDK.
Komisja w składzie: przewodnicząca
Elżbieta Wit z Muzeum Regionalnego
w Kozienicach oraz Agnieszka Żarłak –
magister sztuki i Agnieszka Bieńkowska
– plastyk z KDK, obradowała we wtorek,
2 grudnia i miała naprawdę ciężkie zadanie, aby wybrać laureatów. Po burzliwych
obradach, nagrody przyznano następująco: w kategorii KLASA I – III I miejsce zajęła Zofia Bolesławska (kl. II ZSS
w Garbatce-Letnisku, op. Renata Maj),
II miejsce ex aequo Pola Wojas (PSP nr 3
Kozienice, op. Joanna Lisicka) i Karolina
Wolska (PSP Stanisławice, op. Mariola
Kucharska), III miejsce Barbara Krześniak (PSP Stanisławice, op. Mariola Kucharska). W tej kategorii przyznano również dwa wyróżnienia dla Adriana Kłosa
(ZSS Garbatka Letnisko, op. Renata Wałęka) i Oliwii Popis (ZSP Zajezierze op.
Monika Mielczarek). W kategorii KLASA IV – VI na I miejscu uplasował się
Bartłomiej Sadurski (ZSiPO Magnuszew,
op. Bożena Oziembło), na II miejscu ex
www.kozienicepowiat.pl
Podczas warsztatów plastycznych powstały piękne bombki, które uczestnicy zabrali
do domu
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu połączone z wręczeniem nagród zakończono pamiątkowym zdjęciem
aequo Paulina Ośka (PSP Przydworzyce,
op. Marzena Kucińska) i Elwira Sobotka
(PSP Nowa Wieś, op. Sylwia Bernaś),
a na III miejscu Oliwia Panas (ZSP Zajezierze, op. Henryka Mizak). Wyróżnienie
w tej kategorii powędrowało do Izabeli
Kowalczyk (ZSP Gniewoszów, op. Bożena Sykut), Piotra Kryszpińskiego (PSP
Głowaczów, op. Wioletta Sochar) oraz
Julii Piskały (ZSP Zajezierze, op. Henryka Mizak). W kategorii GIMNAZJUM
I miejsce zajął Jakub Warchoł (ZSS Garbatka Letnisko, op. Agata Styczyńska),
II miejsce Justyna Ptak (PG Świerże Gór-
ne, op. Karina Delega), III miejsce ex
aeguo zajęli Aleksandra Chojnacka (PG
Mniszew, op. Iwona Strachota) i Michał
Jaskulak (PG Świerże Górne, op. Karina
Delega). Wyróżnienie otrzymała Adrianna Wałęka (PG1 Kozienice, op. Dorota
Kogut). Były też wyróżnienia i dyplomy
dla szkół i opiekunów uczestników konkursu. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulacje złożyła dyrektor KDK
Elwira Kozłowska.
Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka
Nasz Powiat * Wydarzenia/Informacje
Ponad 90 wykonawców, dzieci
i młodzieży, ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i średnich, we wtorek 9 grudnia, stanęło w szranki na
scenie Kozienickiego Domu Kultury.
Powód? VI edycja Konkursu Kolęd
i Pastorałek „Na ten Nowy Rok”.
Już od godziny 11.00 w sali widowiskowej KDK rozbrzmiewały najpiękniejsze kolędy i pastorałki. I to
nie tylko polskie. Wśród tytułów pojawiła się m.in. „Bóg się rodzi”, „Gdy
śliczna Panna”, „Dzisiaj w Betlejem”,
„Babci zegar” czy „Mery Christmas”.
Uczestnicy występowali w dwóch kategoriach konkursowych: soliści oraz
zespoły wokalne i duety. Każdy miał
swoje pięć minut, aby przekonać jury
o swoim talencie wokalnym. Po wysłuchaniu wszystkich wykonań, komisja artystyczna w składzie: Magdalena
Krasowiak – absolwentka Akademii
Muzycznej w Poznaniu w klasie saksofonu, animator zajęć artystycznych,
Mirosława Wójcicka – muzyk i wieloletni pedagog oraz Sławomir Mazur
– kozienicki muzyk i aranżer, postanowiła przyznać 4 pierwsze miejsca,
8 drugich i trzecich oraz 15
wyróżnień.
Wśród osób nagrodzonych znaleźli się soliści z Młodzieżowej Estrady
Piosenki działającej w KDK pod okiem
Piotra Markowskiego: Julia Duliasz,
w kategorii klasy IV – VI solo, zajęła
III miejsce ex aequo z Hanną Bernaciak z PSP w Głowaczowie i Patrycją
Kwapisz z ZSO w Sieciechowie, natomiast w kategorii szkoły średnie solo
I miejsce zajęła Natalia Grygiel oraz
II miejsce ex aequo Katarzyna Luśtyk
i Łukasz Konder.
Za udział w konkursie, każdy z wykonawców otrzymał pamiątkowy dyplom. Laureaci I miejsc zaprezentowali
się podczas VI Spotkania Wigilijnego Mieszkańców Ziemi Kozienickiej,
a nagrody dla wszystkich laureatów
zostaną wręczone podczas 23. Kozienickiego Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, który odbędzie
się 11 stycznia 2015 roku w KDK. Gratulujemy wszystkim bardzo serdecznie
i zapraszamy za rok na kolejne kolędowanie. Wyniki dostępne są na stronie:
www.dkkozienice.pl.
W Konkursie Kolęd i Pastorałek udział wzięło ponad 90 wykonawców z terenu
powiatu kozienickiego
Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka
Nasz Powiat * www.kozienicepowiat.pl
Wydarzenia
6 grudnia w Kozienickim Domu Kultury odbył się wieczór poezji Haliny Markowskiej-Budniak należącej do grupy
poetyckiej Erato, połączony z promocją
jej tomiku wierszy pt. „Pomiędzy ostem
a nagietkiem” wydanego przez KDK.
Wiersze znajdujące się w tomiku powstały na przestrzeni 20 lat. Prezentowała
je pani Halina, jej wnuk Jeremi oraz jej
przyjaciółka Magda Neumann. Pojawiły
się m.in. takie utwory jak: „Nieuchronność”, „Ulica Gwiazdkowa”, „Poranek”
czy „Wyspy szczęśliwe”.
– Wiersze pisze od pięćdziesięciu lat,
a pierwszy wiersz napisałam dla mamy,
gdy miałam 12 lat – wspomina Halina Markowska-Budniak. – Obecnie,
w swoim dorobku, mam około 300, 400
utworów. Poezja to jest taka tabletka na
niepogodę, na niepokój ducha, na zmartwienia, na smutki.
Sobotni wieczór poezji przeplatany
był występami muzycznymi pracowników KDK: Ewy Izdebskiej grającej na
skrzypcach i Jacka Opalskiego grającego
na pianinie. W ich wykonaniu usłyszeliśmy dwa utwory: „Gabriel’s Oboe” Ennio
Morricone i „Love story” Francis Lai.
Tego wieczoru odbył się także VI Kozienicki Slam Poetycki, w którym wzięli
udział młodzi poeci z grupy Erato: Damian
Lesiak i Dawid Zapora. Większością gło-
28 listopada z okazji Andrzejek, wolontariusze z Klubu Młodzieżowego Wolontariatu „Skrzydła” działającego w Kozienickim Domu Kultury odwiedzili dzieci
z Placówki Socjalizacyjnej „Panda”.
Było wiele zabaw m.in. poznanie się
i zapamiętywanie imion, taniec waka waka
i macarena czy zaczarowany staw. Nie mogło
oczywiście zabraknąć nieodzownego elementu wieczoru andrzejkowego, czyli wróżb.
Podczas nich można było poznać imię wybranki czy wybranka oraz dowiedzieć się jaka
przyszłość czeka daną osobę. Na zakończenie
spotkania odbyły się konkursy z nagrodami
– tańczenie w parach na gazecie i gorące krzesła. Uczestnikom wręczono drobne upominki
oraz cukierki na osłodę. Wśród wolontariuszy,
którzy umilili dzieciom ten piątkowy wieczór
byli: Katarzyna Kulesza, Izabela Gadecka,
Małgorzata Modrzyńska, Iwona Stępień,
Weronika Gołębiowska oraz Patrycja Rogala
należąca do wolontariatu w I Liceum Ogólnokształcącym.
– Wszyscy bawiliśmy się wspaniale. Dzieci były przeszczęśliwe i ogromnie zadowolone. Uśmiechy na ich twarzach
to dla nas największe podziękowanie
www.kozienicepowiat.pl
Podczas wieczoru poezji swoje wiersze prezentowała autorka Halina MarkowskaBudniak wraz ze swoją przyjaciółką Magdą Neumann
sów zwyciężył Dawid, który z rąk dyrektor fan Rosiński – etnograf, wieloletni dyrektor
KDK Elwiry Kozłowskiej otrzymał pamiąt- Muzeum Wsi Radomskiej.
Uroczystego otwarcia wieczoru poezji
kowy dyplom oraz nagrodę finansową.
Wśród gości uczestniczących w wieczo- dokonała dyrektor Kozienickiego Domu
rze poezji znalazła się m.in. rodzina Haliny Kultury Elwira Kozłowska. PodziękowaMarkowskiej-Budniak, przyjaciele i znajo- ła wszystkim za tak liczne przybycie oraz
mi, a także Adolf Krzemiński – prezes To- cudowną ucztę duchową. Był tort, kwiaty
warzystwa Kultury Teatralnej i prezes Sto- i gratulacje dla głównej bohaterki tego wiewarzyszenia Grupy Literackiej „Łuczywo” czoru, a każdy z uczestników z okazji Mikow Radomiu, który napisał wstęp do tomiku, łaja otrzymał tomik poezji Pani Haliny.
Kozienicki Dom Kultury
wiceprezes TKT Marian Popis oraz dr Steim. Bogusława Klimczuka
Wolontariusze z Kozienickiego Domu Kultury przygotowali dla dzieci szereg
andrzejkowych zabaw
kamy na kolejne spotkanie.
i motywacja do dalszej pracy w wolontariacie – poinformowała Aleksandra
Kozienicki Dom Kultury
Pajda, opiekunka „Skrzydeł” – Już czeim. Bogusława Klimczuka
Nasz Powiat * Wydarzenia/Informacje
Dobiegła końca II edycja kursu tańca dla kobiet. W poniedziałek, 1 grudnia w Kozienickim Domu Kultury odbyło się oficjalne zakończenie połączone
z wręczeniem dyplomów.
Podczas dwumiesięcznego kursu, panie poznały takie tańce jak: salsa, chacha, twist, rock n’ roll, tango i taniec
brzucha. Zajęcia miały kształt lekcji
(treningu), podczas których wykonywa-
ne były ćwiczenia, a całość poprzedzana
była rozgrzewką. To była jednocześnie
zabawa, nauka i praca nad własnym ciałem. Uczestniczki zyskały pewność siebie
i zrozumiały własne ciało. W Kozienickim Domu Kultury ogłoszono obecnie
zapisy na kolejną edycję zajęć.
– Zachęcamy panie do miłego spędzania
czasu w gronie przyjaciółek i nowo poznanych osób – mówi Helena Szamań-
ska, instruktor tańca z KDK. – Taniec dla
kobiet to idealne rozwiązanie na chandrę,
depresję, zły nastrój i gorsze dni.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się
2 lutego 2015 r. o godz. 18.00 w Kozienickim Domu Kultury. Szczegóły na stronie: www.dkkozienice.pl.
Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka
W kursie tańca dla kobiet biorą udział kobiety w różnym wieku, o różnej osobowości, temperamencie i upodobaniach
– Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka zaprasza na kolejny wyjazd
z cyklu: TEATRALNE PODRÓŻE. Wyjazd odbędzie się 10 stycznia 2015r. (sobota) o godz. 16.30 do
Teatru Powszechnego w Radomiu na
spektakl ANNA KARENINA. Cena
wyjazdu do teatru 40 zł (dla słuchaczy UTW zniżka 20%). Transport
i ubezpieczenie zapewnia organizator. Zapisy w Kozienickim Domu
Kultury do wyczerpania limitu miejsc lub do dnia 31 grudnia
2014 r. do godz. 16.00. Ilość miejsc
ograniczona. Decyduje kolejność
wpłat. Szczegóły u p. Joanny Makuch
pod numerem telefonu: 48 611 07 50,
kom. 731 877 337 lub adresem e-mail:
[email protected]
– Gmina Kozienice oraz Kozienicki Dom
Kultury im. B. Klimczuka zapraszają
na zabawę sylwestrową POWITAJMY NOWY 2015 ROK, która odbędzie się na skwerze przed KDK (Plac
15-go Stycznia). W programie od godz.
22.00 muzyka „na żywo”, w wykonaniu Zespółu Muzycznego ROXY, zaś
Nasz Powiat * 10
o północy pokaz sztucznych ogni.
– Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka serdecznie zaprasza na INDYWIDUALNE LEKCJE TAŃCA TOWARZYSKIEGO dla par. Zajęcia
odbywają się w Kozienickim Domu
Kultury, w uzgodnionych terminach.
Czas zajęć 45 minut. Cena jednej
lekcji 80 zł od pary. Pakiet 5 lekcji
350 zł. Pakiet 10 lekcji 600 zł. Uczęszczanie na lekcje upoważnia do udziału
w spotkaniach tanecznych KLUBU
TAŃCA, które organizuje Kozienicki
Dom Kultury. UWAGA: Ilość miejsc
ograniczona. Udział w lekcjach wg kolejności zgłoszeń. Szczegóły u p. Heleny Szamańskiej pod numerem telefonu:
48 611 07 50 lub adresem e-mail: [email protected]
– Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka zaprasza do obejrzenia wystawy
Marty Sokół pt. POD SKRZYDŁEM
ANIOŁA. Wystawę można oglądać
w Galerii Kozienickiego Domu Kultury
(ul. Al. 1 Maja 8) do 11 stycznia 2015r.
– Kozienicki Dom Kultury im. B. Klim-
czuka serdecznie zaprasza młodzież
gimnazjalną i szkół średnich do Klubu Wolontariatu SKRZYDŁA. Jeśli
chcesz być aktywny, lubisz pomagać,
jesteś osobą odpowiedzialną, chcesz
przeżyć niezapomniane chwile, zdobyć
doświadczenie, uczestniczyć w wielu
imprezach kulturalnych, lubisz dzielić
się swoją wiedzą i umiejętnościami,
a jednocześnie zdobywać nowe – przyłącz się do nas! Wolontariuszem może
zostać każdy, kto ma trochę wolnego
czasu i chce bezinteresownie i bezpłatnie pomagać innym. Szczegóły
u p. Aleksandry Pajdy pod numerem
telefonu: 48 611 07 50 lub adresem
e-mail: [email protected]
– Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą placówki w Internecie:
www.dkkozienice.pl oraz na Facebooku: www.facebook.com/KDKimBK.
Relacja filmowa z wydarzeń dostępna
jest na kanale YouTube: www.youtube.
com/user/KDKimBK.
Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka
www.kozienicepowiat.pl
Informacje
Nie wszędzie jest na bogato. W naszej filii nr 2 w Brzeźnicy jest bardzo
ciasno (jedna niewielka sala) i raczej
skromnie. Za to wspaniała bibliotekarka Sylwia Kuczyńska dwoi się i troi
aby nadrobić lokalowe niedostatki.
Bibliotekę publiczną w Brzeźnicy po
sprzedaniu starej siedziby przygarnęła
Publiczna Szkoła Podstawowa, więc
naturalnie wśród czytelników najwięcej jest dzieci. Pani Sylwia organizuje
dla nich przeróżne spotkania, konkursy, wspólne czytanki fantastycznych
książek, a potem popisy z ich znajomości, chętne dzieci uczy nawet języka
angielskiego. Starszych czytelników
trochę onieśmiela szkolny gwar, nie
czują się w nowej lokalizacji najlepiej
dlatego Sylwia, aby zachęcić seniorów
do biblioteki postanowiła ich skusić
super przyjaznym kursem z obsługi
komputera i wykorzystania Internetu.
W placówce dysponujemy tylko dwoma komputerami, ale i tak jesteśmy
jedyną instytucją, która przeciwdziała
wykluczeniu cyfrowemu w środowisku wiejskim. Pomimo początkowych
obaw, trudności z utrzymaniem w ryzach myszki i kursora wszyscy uczestnicy odnaleźli się w wirtualnym świecie. Dzięki bibliotece mogą poznawać
z
nowe technologie, poznać przez internet wspaniały świat, ale także zmniejszyć dystans międzypokoleniowy.
Dzieci uczą się mentalności komputerowej w szkole, rodzice przeważnie
pracują i nie mają czasu na wchodzenie w wirtualny świat, ale dziadkowie
i babcie po kursie w bibliotece mogą
wnuczkami porozmawiać o internetowych nowinkach.
Biblioteka Publiczna
Gminy Kozienice
im. Franciszka Siarczyńskiego
Atmosfera robi się coraz bardziej nerwowa, jeszcze tyle rzeczy do zrobienia i załatwienia, aby utrzymać tradycyjny urok Świąt Bożego Narodzenia. No
i prezenty...znamy tę troskę, aby zadowolić, zrobić
niespodziankę, ucieszyć niebanalnym i niedrogim
drobiazgiem.
Jeśli ktoś z Państwa zostawił sobie przyjemność kupowania prezentów na bardzo gorący okres
przedświąteczny polecam książkę wydaną przez
Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice – piękny
album z fotografiami B. Mazura „Zespół Pałacowo
– Parkowy w Kozienicach”. Książka ma niewiele
tekstu – krótką historię pałacu i otaczającego go
parku (także w j. angielskim i niemieckim) i ponad
60 tematycznych barwnych fotografii, wykonanych
we wszystkich porach roku. Książkę można podarować dystyngowanej cioci, albo dziadkowi, który
interesuje się historią, lub wnukowi, co „za chlebem” jeździ do Norwegii, czy na Wyspy – niech
pokaże norweskiemu i brytyjskiemu (szkockiemu,
irlandzkiemu) szefowi lub przyjacielowi, jak piękne są Kozienice.
Książka jest do nabycia w Bibliotece przy ul. J. Kochanowskiego (w cenie skarpetek).
Biblioteka Publiczna
Gminy Kozienice
im. Franciszka Siarczyńskiego
www.kozienicepowiat.pl
Nasz Powiat * 11
Wydarzenia/Informacje
We wtorek 25 listopada pluszowy miś,
ukochana zabawka, najlepszy przyjaciel
dzieci i niezastąpiona przytulanka przy
zasypianiu miał swoje wielkie święto.
Właśnie tego dnia przypadł Światowy
Dzień Pluszowego Misia. Z tej też okazji Filia Biblioteczna w Stanisławicach
zaprosiła do swojej siedziby przedszkolaków z Publicznej Szkoły Podstawowej,
aby wspólnie z nimi uczcić to wydarzenie.
Światowy Dzień Pluszowego Misia obchodzony jest na świecie już od 12 lat.
Jednak historia tej zabawki zaczęła się
dużo, dużo wcześniej w 1902 roku, kiedy to ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Theodor Roosevelt, będąc na
polowaniu, sprzeciwił się zabiciu młodego niedźwiadka. Jeden ze świadków tego
zdarzenia uwiecznił historię niedźwiadka
na rysunku w waszyngtońskiej gazecie,
którą czytał producent zabawek Morris
Michton. Michton wpadł na pomysł, aby
wykonać kilka zabawek przedstawiających misia i zobaczyć, jak się będą sprzedawały. Pluszowe misie sprzedawały się
znakomicie. Producent zwrócił się z prośbą do prezydenta o zezwolenie nadania
misiom imienia Teddy.
Dzieci na moją prośbę przyniosły do
biblioteki swoje najbardziej ulubione zabawki, którymi najczęściej i najchętniej
się bawią. Pośród pluszowych misiów
były również pluszowe kotki, słoniki,
małpki i pieski. Maluchy opowiadały
historię swoich maskotek, o okolicz-
Dobra, stara klasyka
Powieść jest napisana w formie relacji narratora ze spotkań z tytułowym
Nasz Powiat * 12
nościach w jakich pojawiły się w ich
domach. Wszystkie też w swoich wypowiedziach potwierdzały, iż te zabawki
pomagają im zasnąć, a kiedy jest im czasem smutno to mogą się do nich przytulić.
Potem dzieci poznały kilka zabaw nawiązujących do obchodzonego w tym dniu
święta. Dzieci miały możliwość zaprezentowania swoich zdolności plastycznych,
malując portret misia, układały puzzle
z postaciami znanych bajkowych misiów,
zbierały do pudełka rozsypane zapałki w
o wiele za dużych rękawicach, które pełniły rolę łap niedźwiedzia, a także na czas
wylizywały z talerzyka słodki dżem truskawkowy.
Ten szczególny dzień był również
okazją do tego, aby wspomnieć wszystkie misie znane nam z książek i bajek
– Kubusia Puchatka, Misia Uszatka, Misia Paddingtona, Misia Coralgola, Misia
Yogiego.
Na zakończenie spotkania maluchy
zostały obdarowane „słodkim małym co
nieco”.
Biblioteka Publiczna
Gminy Kozienice
im. Franciszka Siarczyńskiego
Markiem Piegusem. Opowiada o trzynastoletnim chłopcu, mieszkającym w Warszawie, którego prześladuje nieustanny
pech. Każda podejmowana przez niego
czynność, nawet najprostsza, kończy się
niewiarygodnymi komplikacjami. Ostatecznie zostaje uprowadzony przez gang
złoczyńców, a jego odbicia podejmuje się
drużyna harcerska o specjalności detektywistycznej, dowodzona przez niejakiego Teodora. Powieść cechuje się wartką
akcją, niebanalną fabułą oraz humorem
sytuacyjnym i słownym, którego przykładem są imiona i nazwiska bohaterów
(np. przestępca Wieńczysław Nieszczególny, muzyk Cezary Cedur, Chryzostom
Cherlawy, Albert Flasz, Ildefons Stułbia,
Nudys itp.). Ze względu na walory rozrywkowe, potoczystą akcję i absurdalne
poczucie humoru powieść szybko zdobyła wśród czytelników dużą popularność.
W efekcie powstał oparty na jej motywach serial
Dziecko nie czytające, czyli czytelnik
oporny
Dokończenie na str. 14
www.kozienicepowiat.pl
Informacje
Stali bywalcy Filii bibliotecznej
nr 7 zauważyli kolejną zmianę na stanowisku bibliotekarza. Pani Sylwia
Kuczyńska wróciła do pracy w filii
nr 2 w Brzeźnicy, a biblioteką świerżańską kieruje pani Sylwia Kalbarczyk.
Wielbicielki pana Marcina Grabarczyka informuję, iż nadal można go spotkać w placówce w piątki, gdzie oprócz
standardowej pracy bibliotekarza prowadzi Młodzieżowy Dyskusyjny Klub
Filmowy. MDKF będzie działał również w 2015 r. tak samo w piątki. Serdecznie zapraszamy, przyprowadźcie
swoich znajomych. Warto!
Nowa Pani Sylwia z zapałem przystąpiła do pracy, m. in. ogłosiła, przeprowadziła i rozstrzygnęła konkurs
plastyczny,, Kim chcę zostać’’. Spośród wszystkich zgłoszonych prac wybrane zostały trzy rysunki. Jak widzimy
na fotografiach, o przyszłości myślą
dziewczynki, żaden chłopiec nie chciał
nam opowiedzieć o swoich planach na
przyszłość. Dziewczęta marzą głównie
o zawodzie nauczycielki, albo o karierze piosenkarki, lub prezenterki TV.
Laureatki otrzymały dyplomy i nagrody
książkowe. Na wszystkich uczestników
czekały dyplomy i drobne upominki.
Zapraszamy do udziału w kolejnych
konkursach organizowanych przez
WASZĄ bibliotekę w Świerżach
Górnych.
W listopadzie dzieci z klasy II i III
spotkały się na lekcji bibliotecznej poświęconej najstarszemu pismu wymyślonemu przez człowieka: sumeryjskim
klinom i egipskim hieroglifom. Dzieci
wysłuchały opowieści bibliotekarki
Sylwii o epokowym wynalazku pisma,
o istocie pisma obrazkowego. Obejrzały też książki dostępne w bibliotece,
a
tematyczne
powiązane
ze
starożytnością.
Najwięcej emocji wzbudziła część
praktyczna lekcji, czyli pisanie pismem klinowym na glinianych tabliczkach. Można się było nieco pobrudzić, ale śmiechu było dużo.
Wszyscy przekonali się, że to nie takie
proste…
Biblioteka Publiczna
Gminy Kozienice
im. Franciszka Siarczyńskiego
www.kozienicepowiat.pl
Nasz Powiat * 13
Informacje
Dokończenie ze str. 12
świata. Zadaje pytania. Żyje. Gorąco rekomenduję cykl o Basi każdemu rodzicowi i każdemu nauczycielowi. Tego rodzaju książki pozwalają nadzieją patrzeć
w przyszłość czytelników.
Felix, Net i Nika – cykl książek dla
dzieci i młodzieży, autorstwa Rafała
Kosika. Opowiada o przygodach trójki
tytułowych młodych przyjaciół – Felixa Polona, Neta Bieleckiego oraz Niki
Mickiewicz – chodzących do warszawskiego gimnazjum im. profesora Stefana
Kuszmińskiego.
Wartka akcja, akceptowalny bohater,
nowoczesne środki wyrazu, ,,współgranie” z Internetem, dreszcz emocji, czyli
kryminał, horror i sensacja
Dziewczyńskie klimaty
współczesną świetną polszczyzną. Bardzo udana książka dla przedszkolaków
- bezpretensjonalna, zabawna i … mądra.
Lubię Basię, bo jest prawdziwa. Martwi
się, cieszy, złości, dziwi. Jest ciekawa
Czytajmy poezję...
Zbiór ciepłych, bajkowych wierszy
o domu i rodzinie, o magicznej krainie snu
i codziennej krainie dziecięcego pokoju.
Znajdziecie tu opowieści o wspólnych
wędrówkach (do krainy włóczykijów)
i ciekawych wynalazkach (odnajdywacz
zgub). A wszystko to w utworach pełnych
humoru i zrozumienia dla świata najmłodszych
Biblioteka Publiczna
Gminy Kozienice
im. Franciszka Siarczyńskiego
IV kolejka 08.12.2014 r.
1. Ryczywół – Tech Dźwig – 17.30
1:1
2. Janików – CKS Ujemna Delta – 18.00
3:0
3. KGK – KS Brzóza – 18.30
0:2
4. Kanikaczułeki – K-ce Wschód – 19.00
1:2
5. Zajazd Texas – Skorpion – 19.30
3:2
6. 997 EP Serwis – Team Media Expert – 20.00
1:1
7. Karczma u Suchego – Pogotowie K-ce – 20.30
2:1
Gdy świat wydaje się kompletnie pozbawiony sensu, a codzienność karmi cię
jedynie rozczarowaniami, kiedy nie umiesz
znaleźć celu i tłumisz w sobie pragnienie
szczęścia, być może w najczarniejszej godzinie odnajdziesz swoją ścieżkę. Agata,
Zosia i Klaudia, trzy nastolatki z Anina,
są tak różne, że trudno uwierzyć, by ich
drogi mogły się kiedyś zejść. Połączy je
jednak wspólne marzenie. A wszystko za
sprawą pewnego snu. Powieść Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk pokazuje trudne
meandry dojrzewania do przyjaźni, poszukiwanie szczęścia oraz nie zawsze różową
codzienność nastolatek. .
Pozytywne uczucia. Rodzina
Bohaterka jest dziewczynką przyciągającą siłą swego charakteru. Przygody
Basi poszerzają wiedzę dziecka, pomagają mu zrozumieć otaczający go świat,
pokazują jak poradzić sobie w trudnych
sytuacjach. Jest to jednocześnie świat bardzo bliski i zrozumiały dla dziecka, ponieważ współczesne realia opisane są tu
Nasz Powiat * 14
TABELA PO IV KOLEJCE
Mecze
pkt
bramki
1. ZAJAZD TEXAS 4
10
24 : 7
2. K-CE WSCHÓD
4
10
12 : 2
3. KS BRZÓZA
4
10 7:2
4. KARCZMA U SUCHEGO
4
8 5:2
5. JANIKÓW
4
6 7:7
6. 997 EP-SERWIS
4
5 5:5
7. TECH DŹWIG
4
5 3:4
8. POGOTOWIE K-CE
4
4 8:5
9. SKORPION GRABÓW
4
4 5:8
10. RYCZYWÓŁ
4
4
5:9
11. CKS UJEMNA DELTA
4
4 5 : 13
12. KANIKACZUŁEKI
4
2
6:9
13. TEAM MEDIA EXPERT
4
2
4:9
14. KGK
4
1
3 : 17
V kolejka 15.12.2014 r.
1. Pogotowie K-ce – Ryczywół – 17.30
2. CKS Ujemna Delta – Karczma u Suchego – 18.00
3. Skorpion Grabów – Janików – 18.30
4. K-ce Wschód – Zajazd Texas – 19.00
5. KS Brzóza – Kanikaczułeki – 19.30
6. Team Media Expert – KGK – 20.00
7. Tech Dźwig – 997 EP Serwis – 20.30
Kozienickie Centrum
Rekreacji i Sportu
www.kozienicepowiat.pl
Wydarzenia
14 grudnia w hali sportowej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu
rozegrany został Ogólnopolski Turniej
Piłki Nożnej Chłopców z rocznika 2003
i młodszych, organizowany przez Akademię Piłkarską „Nasze Nadzieje” Kozienice. Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Gminy Kozienice.
W zawodach udział wzięło sześć zespołów z terenu czterech województw.
Obok gospodarzy, na starcie stanęły: Juventa Starachowice (dwie szóstki), Wisła
Puławy, Akademia Piłkarska Szydłowiec
i Soccer Bełchatów. Już pierwsza seria
spotkań wyłoniła faworyta. Była nim
pierwsza drużyna ze Starachowic, która
rozbiła rywali z Bełchatowa aż 6:0. Tak
było już do końca turnieju – Juventa straciła tylko jedną bramkę w pięciu spotkaniach (w meczu z Akademią Piłkarską
„Nasze Nadzieje” Kozienice”) i zwyciężyła w całym turnieju. Gospodarze
uplasowali się tuż za podium, zajmując
czwartą pozycję.
Oprócz rozgrywek turniejowych, na
uczestników czekało mnóstwo innych
atrakcji. Jedną z nich były konkursy indywidualne. Młodzi piłkarze zmierzyli się
w konkursie żonglerki, strzału w poprzeczkę oraz pokazali swoje umiejętności w konkursie zwodów i trików. Nie
zabrakło też konkurencji przeznaczonej dla trenerów – ci musieli trafić piłką
w poprzeczkę bramki. Tutaj nie było niespodzianki – nagrodę zdobył trener Soccer Bełchatów, Jacek Popek (wicemistrz
Polski w barwach GKS Bełchatów).
Pracowity dzień zakończył mecz pokazowy, w którym naprzeciw drużyny
złożonej z uczestników turnieju stanęli
byli i obecni piłkarze. Na parkiecie kozienickiej hali sportowej swoje możliwo-
www.kozienicepowiat.pl
ści zaprezentowali: ambasador turnieju,
Grzegorz Wędzyński (reprezentant Polski, dwukrotny mistrz kraju w barwach
Legii Warszawa), wspomniany już Jacek
Popek, Tadeusz Łukiewicz (były golkiper m.in. bydgoskiego Zawiszy), Paweł
Potent (mający na koncie kilkadziesiąt
występów w ekstraklasie), Michał Kowalczyk (były gracz m.in. Radomiaka
Radom) i żywa legenda kozienickiego
futbolu, Grzegorz Seremak. Zabawy
było co nie miara, a spotkanie zakończyło
się zwycięstwem piłkarzy 7:3.
Wybrano również najlepszych zawodników turnieju. Najlepszym bramkarzem
okazał się Filip Wojtan (Juventa I Starachowice), najskuteczniejszym strzelcem
Adam Hamera (Juventa I Starachowice), najlepszym zawodnikiem trenerzy
wybrali reprezentanta gospodarzy, Mateusza Leszczyńskiego, natomiast nagroda ambasadora turnieju powędrowała
do króla strzelców, Adama Hamery. – Jestem bardzo mile zaskoczony organizacją turnieju. Widziałem już takich sporo,
ale dotąd nie spotkałem się z taką pasją
i mnóstwem zabawy – przyznał Grzegorz
Wędzyński. – Kiedy zadzwonił do mnie
Emil Kopański z propozycją współpracy,
ze względu na naszą długą znajomość nie
wahałem się długo. Nie spodziewałem się
jednak, że można zrobić to z takim rozmachem. Należy wspierać takie inicjatywy
w jak największym stopniu. To doskonała
promocja miasta, a także sposób na propagowanie piłki nożnej wśród młodzieży.
Z przyjemnością nadal będę współpracował z Akademią Piłkarską „Nasze Nadzieje” Kozienice i liczę na kolejne tego
typu imprezy – dodał.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Juventa I Starachowice
2. Juventa II Starachowice
3. Akademia Piłkarska Szydłowiec
4. Akademia Piłkarska „Nasze Nadzieje”
Kozienice
5. Wisła Puławy
6. Akademia Piłkarska Soccer Bełchatów
Organizatorzy turnieju składają podziękowania za wsparcie partnerom turnieju: Gminie Kozienice, sklepowi MediaExpert, sklepowi sportowemu SportXL
oraz Karczmie u Suchego.
Akademia Piłkarska
„Nasze Nadzieje” Kozienice
Nasz Powiat * 15
Teksty, zdjęcia: Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Uwagi prosimy kierować do:Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kozienicach
tel. 48 611-71-53
e-mail: [email protected]
www.kozienice.pl
Nasz Powiat * 16
www.kozienicepowiat.pl

Podobne dokumenty