Zalqcznik nr 1 Lp. Przedmiot planowanych prac Zakres prac zl 2010

Komentarze

Transkrypt

Zalqcznik nr 1 Lp. Przedmiot planowanych prac Zakres prac zl 2010
Zalqczniknr 1
Lp.
planowanych
prac
Przedmiot
Zakresprac
Plan koszt
zl
1
2
1 . Diwigi
1 . 1 Wymianaautomatykisteruiacei
3
4
5
2 budl 4 d2w
167000
84 000
30 000
7 000
70 000
358000
1 6 69 2 0
1 . 2 Konserwaciadzwiqow
1 . 3 Dozor dzwiqow
1 . 4 Pomiaryelektrycznedzwiq6w
1 . 5 Biezqcenapr poza kons + dewas
RAZEM
2. Domofony
2 . 1 Awaryjnenaprawydomofonow
3.
3.1
3.2
3.3
RAZEM
Roboty budowlane
+ posadz
Naprawabalkonow-opierzenia
Biezqcenapr,opierz.+dekarskie+ bud
Biezqcenaprawystolarskiei budow
RAZEM
poza ulrzym.
32 szt.
4 . 2 Materialdla konserwatorow
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
7.
7.1
7.2
7.3
RAZEM
1 6 69 2 0
88 821
6 741
43 665
1 797
22 768
282 852
75 831
8 538
66 433
358 683
6 000
6 000
1 022
1 022
813
813
1 835
1 835
38 000
1 80 0 0
1 80 0 0
17 514
1 10 0 0
1 74 7 7
12 396
23 396
14500
43 014
4 009
33 882
1 85 0 9
76 896
27 972
34 991
40 000
45 000
85 000
28 184
26 000
25 168
23 540
49 540
54 184
48 708
102 892
14600
488
488
488
488
53 352
50 000
50 000
27 000
27 000
1 92 0 0
50 000
22 494
16 841
40 000
23 400
109200
62 735
20 000
25 000
45 000
21 600
21 600
m In pasy
26 438
48 038
26 438
48 038
6 000
5 029
2 856
nasadz
1 00 0 0
3 450
7 368
1 00 0 0
6 000
32 000
2 926
4 250
6 554
1 584
7 885
1 08 1 8
9 480
5 834
15 655
18 362
34 017
4 518
4 518
1 79 9 5
1 37 4 8
13 748
D-6i7
awar bie2.
RAZEM
9 . 4 Przycinaniezywoplotowi krzewow
7
51 266
41 600
9 . Tereny zielone, place zabaw
9 . 1 Koszenietrawy x3 + wywoz
9.2 Uzupelnieniezieleni
9 . 3 Naprawa urzqdzenzabaw i oqrodzeri
6
2010
12 000
15000
RAZEM
L
Roboty r62ne
8 . 1 Wymianawykladzinna kl. schod.
8.2 Robotymalarskie
Wvkonanie
37 555
27 972
74 000
4. Wykonawstwo wlasne
4 . 1 Konsenrvalorzy
RAZEM
Przeglady okresowe
Przeglad 1-rocznvkominiarski
Przeglqdtechnicznybud.
Przeglqdgazowy 1-roczny
RAZEM
Roboty elektryczne
Utrzymanieinstalelektr.w spraw.i rem
RAZEM
Roboty instalacyjne
Wym poziom i przyl. kanaliz qlown- wvs
Remontpionowwod. i cw w bud
Inne biez, awar w tym wym zasuw wod
Wvkonanie
za 6 m-cy2010 ll-qiepolr.
3 31 1 6
33116
60116
60116
22 494
20 413
37 254
17 250
37 663
40 650
100 398
A
Akcja "zima"
B
D23C-:podbitka"-awaryj.
C
E
D20-23-10szt drzwi wejSc obrob awaryi
D16ABC-uszczelblach elewac-awaryi
8 827
8 827
F
Gara2e-rob budowli bramy now miejsc
1 55 6 9
15569
Razem:ABCDEF
60 657
60 657
17995

Podobne dokumenty