Sewer Buckiewicz - Niebieska eskadra

Komentarze

Transkrypt

Sewer Buckiewicz - Niebieska eskadra
str.1
www.niebieskaeskadra.pl
Sewer
Buckiewicz
Official Number
P-2061
Rank
polski: por.pil./306 DM; 318 DMR/
brytyjski: F/Lt
Date of birth
1917-09-18
Date of death
2002-02-01
Cemetery
SAINT SAUVEUR-DES-MONTS - cmentarz wiejski
Wsp. 45.90017, -74.16249
Grave
Photo of grave
Country
Kanada
Period
Okres powojenny
Source
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek
Urodzony 18 września 1910 roku w Bednarówce, woj. tarnopolskie. Syn
Ksawerego i Stanisławy z domu Harsdorf. W latach 30-tych studiował
inżynierię na Politechnice we Lwowie. Po wybuchu II wojny światowej, przez
Rumunię i Francję przedostał się do Anglii, gdzie spotkał się z braćmi Jerzym
i Tadeuszem i wszyscy trzej wstąpili do polskiego lotnictwa. Sewer jako
porucznik pilot służył w 318 Dywizjonie Myśliwsko - Rozpoznawczym
"Gdańskim". Po demobilizacji wyemigrował do Kanady i osiedlił się na farmie
w Renfrew ( Ontario ) wraz z żoną Nelą z domu Knoll, córką Ewą i braćmi.
Tam też urodziła się jego druga córka Zofia.W 1951 roku przeniósł się z
rodziną do Montrealu ( Quebec ). Pracował jako inżynier - mechanik w firmie
Niebieska Eskadra (c)
str.2
www.niebieskaeskadra.pl
Domtar Engineering. Po śmierci pierwszej żony wszedł ponownie w związek
małżeński z Leonardą z Polakowskich Rzemiecką. Zmarł w Montrealu 1
lutego 2002 roku i został pochowany na cmentarzu w
Saint-Sauveur-des-Monts ( Quebec ).
Źródło :Polski Instytut Naukowy w Kanadzie "Polskie groby na cmentarzu w
Saint-Sauveur-des-Monts".
Niebieska Eskadra (c)

Podobne dokumenty