Pobierz PDF - IZOLACJE.com.pl

Komentarze

Transkrypt

Pobierz PDF - IZOLACJE.com.pl
Projektowanie budynków niskoenergochłonnych | Grunty i farby podkładowe
0 1>
cena 9,90 zł (w tym 5% VAT)
1
2013 (172)
Rok XVIII
ISSN 1427-6682
Indeks 32163X
Nakład 9 tys.
www.izolacje.com.pl
reklama
MRÓZ: STAW MU CZOŁA
A ZWYCIĘŻYSZ.
» OSZCZĘDZANIE ENERGII JEST PRZYSZŁOŚCIĄ «
nTermoizolacyjne systemy
natryskowe
nBezpieczeństwo pożarowe
ścian zewnętrznych
nOdtwarzanie zewnętrznej
izolacji pionowej
s. 14
MODEL PROJEKTOWANIA NISKOENERGOCHŁONNYCH
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ
s. 62
w zabudowie jednorodzinnej w warunkach klimatu północno‑wschodniej
Polski przy wzroście kosztów inwestycyjnych na poziomie ok. 5%. Autorka
Beata Sadowska wymienia ponadto
najistotniejsze statystycznie czynniki,
wpływające na charakterystykę energetyczną budynków.
ZAPOTRZEBOWANIE
NA ENERGIĘ POMIESZCZEŃ
O RÓŻNEJ KONSTRUKCJI
W artykule Cezariusza Magotta i Macieja
Rokiela omówiono metody iniekcji strukturalnych i kurtynowych. Opisano grupy materiałów iniekcyjnych. Zamieszczono wskazówki
dotyczące określania zużycia iniektów, przeprowadzania iniekcji oraz dokumentowania
etapów prac.
rys.: archiwum B. Sadowskiej
0,22
Zasilacz pompy
0,21
0,20
Pompa
0,19
X 2 (Udachu)
Magdalena Grudzińska porównuje
w artykule potrzeby energetyczne
pomieszczeń o lekkiej konstrukcji
szkieletowej i masywnej konstrukcji
murowano-żelbetowej. Określa wpływ
pojemności cieplnej przegród na bilans
energetyczny. Do badań wykorzystano
schemat pomieszczenia modelowanego
w programie komputerowym i dynamiczną metodę symulacyjną.
0,18
0,17
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
0,14
0,16
0,18
0,20
0,22
0,24
0,26
0,28
0,30
X 1 (Uścian)
>60
<60
<50
<40
Lanca iniekcyjna
do wykonywania
izolacji pionowych
s. 46
GRUNTY I FARBY
PODKŁADOWE
– BŁĘDY I BRAKI
W WYMAGANIACH NORM
ORAZ PROBLEMY
JAKOŚCIOWE
r ys
Y
.: a
rch
iwu
m
M.
Z
Gr
ud
X
ziń
ski
ej
W artykule Artura Pałasza przybliżono problematykę jakości środków
gruntujących i farb podkładowych
oraz zasadność gruntowania w zależności od podłoża. Wskazano na błędy
i nieścisłości polskich norm oraz obalono
niektóre mity dotyczące właściwości
tych wyrobów.
s. 69
PRZEWIEW ZAMIAST WENTYLACJI
W artykule autorstwa Krzysztofa Patoki
­omówiono efekt częściowego usunięcia wilgoci,
który jest skutkiem połączenia dwóch błędów
dekarskich: braku wentylacji dachów i występowania zjawiska przewiewów. Przedstawiono
mechanizm powstawania skroplin i omówiono
fot.: K. Patoka
s. 29
zjawisko powstawania charakterystycznych sopli i nawisów lodowych, występujących po zewnętrznej stronie przegród.
rys.: archiwa C. Magotta, M. Rokiela
W artykule opisano zagadnienie projektowania budynków niskoenergochłonnych
i przybliżono problem definiowania tych
obiektów. Zaproponowano algorytm obliczeniowy dający możliwość zaprojektowania
niskoenergetycznego budynku mieszkalnego
BEZWYKOPOWE
ODTWARZANIE
ZEWNĘTRZNEJ IZOLACJI
PIONOWEJ
s. 73
ZABEZPIECZANIE
SPĘKAŃ I DYLATACJI
W TECHNOLOGII ZALEW
DROGOWYCH NA GORĄCO
W drugiej części artykułu Pawła Mieczkowskiego dotyczącego zabezpieczania spękań
i dylatacji w technologii zalew drogowych
na gorąco omówiono metody i technologie
zastosowania tych materiałów w nawierzchniach asfaltowych, betonowych i w torowiskach tramwajowych. Opisano etapy prac
naprawczych. Przedstawiono także potrzebne
do tego celu urządzenia.
fot.: Z. Buczek
fot.: archiwum P. Mieczkowskiego
nr 1/2013
INDEKS FIRM
SPIS TREŚCI
67 Adam
38 Alpol Gips
33 Aquapol Polska CPV
11 Armacell
10, 12 Atlas
8 Austrotherm
21 Balex Metal
51 Bauder
9 Baumit
12 Bolix
28 Den Braven East
10 Drutex
10, 11Dolnośląska Agencja Energii
i Środowiska
13, 37 Ejot Polska
11 Eko-Okna
11 Elwiz
8 Eurotermika
69 Fakro
8 Gutkowski
10 Henkel
29 Hydrostop
53 Izopanel
60 Kingspan Insulation
8 Knauf Industries
65 Koelner
10 Kreisel Technika Budowlana
10 Mapei
11 Nexbau
39 Nomos-Bud
11 Oknoplast
2, 26, 27 Paroc Polska
55 Paneltech
54Polski Związek Producentów
Płyt Warstwowych
31 Prinz Polska
13 Robert Bosch
66, 87 Rockfon
8, 58, 59 Rockwool Polska
11 Rodex
68Saint-Gobain Construction Products
Polska
56, 57 Schöck
36, 37 Schomburg Polska
88 Soprema Polska
10 Sopro
1 Steinbacher Izoterm
8Stowarzyszenie na rzecz Systemów
Ociepleń (SSO)
10, 11Stowarzyszenie na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju
12 Synthos
3 Thermaflex Izolacji
61 Tikal Polska
11 Tontor
71 TrueTrade & Technology
9, 11, 13 Visbud-Projekt
35 Webac
Zdjęcia na okładce
Projektowanie budynków niskoenergochłonnych | Grunty i farby podkładowe
8
Izo-aktualności
8Rockwool Liderem Jakości
w systemach dociepleń
8Rzetelni producenci styropianu
wybrani po raz pierwszy
9Wrocławskie murale malowane
farbami Baumit
10 Drutex zwiększa potencjał
10 9. Dni Oszczędzania Energii
46 Artur Pałasz
Grunty i farby podkładowe – błędy i braki w wymaganiach norm oraz problemy jakościowe
52 Piotr Tokarz
Stosowanie płyt warstwowych wobec wymogu zwiększania
efektywności energetycznej
w budownictwie
56Jet Office – biurowiec na miarę XXI wieku PREZENTACJA
11 Udany rok w firmie Armacell
12Jerzy Janowicz serwuje z Atlasem
13
Nowości
13Ejotherm STR U 2G – uniwersalny
łącznik do montażu zagłębianego
i powierzchniowego
13Dremel 8100 z szybką wymianą
osprzętu
14
Prawo, ekonomia, rynek
14 Beata Sadowska
Model projektowania
niskoenergochłonnych budynków
mieszkalnych w zabudowie
jednorodzinnej
22Małgorzata Niziurska,
Michał Wieczorek
Metody oceny bezpieczeństwa
pożarowego ścian zewnętrznych
budynków
26
Materiały i technologie
26Produkty ogniochronne PAROC
z wełny kamiennej PREZENTACJA
28 Tomasz Mazurkiewicz
Na co zwrócić uwagę przy wyborze silikonów PREZENTACJA
29Cezariusz Magott,
Maciej Rokiel
Bezwykopowe odtwarzanie
zewnętrznej izolacji pionowej
58Rockwool – izolacja przegród
w budynkach energooszczędnych
z dopłatą NFOŚiGW PREZENTACJA
60Piotr Cieślewicz
Ekonomiczne aspekty stosowania
nowoczesnych termoizolacji PREZENTACJA
62
Ściany, stropy
62 Magdalena Grudzińska
Zapotrzebowanie na energię
pomieszczeń o różnej konstrukcji
66Sufity Rockfon – zmienić wnętrze nie tylko wizualnie PREZENTACJA
68Systemy akustyczne Rigips AKU PREZENTACJA
69
Dachy
69 Krzysztof Patoka
ABC sztuki dekarskiej – cz. 81. Przewiew zamiast wentylacji
73
Drogi, mosty
73 Paweł Mieczkowski
Zabezpieczanie spękań i dylatacji w technologii zalew
drogowych na gorąco (cz. 2).
Zastosowanie zalew
78
Szkolenia, warsztaty
0 1>
cena 9,90 zł (w tym 5% VAT)
1
2013 (172)
Rok XVIII
ISSN 1427-6682
Indeks 32163X
Nakład 9 tys.
www.izolacje.com.pl
reklama
DEROWERK
MRÓZ: STAW MU CZOŁA
A ZWYCIĘŻYSZ.
•04;$;¤%;"/*&&/&3(**+&4513;:4;}0h$*…
n Termoizolacyjne systemy
natryskowe
NowosciBudowla- ne.com.pl
n Bezpieczeństwo pożarowe
ścian zewnętrznych
archiwa C. Magotta, M. Rokiela
n Odtwarzanie zewnętrznej
izolacji pionowej
nr 1/2013
36Izolacje mineralne firmy Schomburg Polska 79
Konferencje, seminaria, sympozja
PREZENTACJA
38Bogata oferta spoiw wiążących marki Alpol 80
Katalog firm
PREZENTACJA
40 Martyna Drećka
Termoizolacyjne systemy natryskowe – właściwości
i zastosowanie
85
86
W poprzednich numerach
Tu znajdziesz IZOLACJE
ISSN 1427-6682
DRODZY PAŃSTWO,
w momencie kiedy piszę
te słowa, mam przed sobą rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie. Jest to wersja przed ostatecznymi uzgodnieniami,
jednak można przypuszczać, że większość jej zapisów ma szanse
wejść w życie.
Z relacji osób, które brały udział w konsultacjach społecznych nowych
przepisów, wiadomo, że kością niezgody była zaproponowana przez
ministerstwo wartość współczynnika przenikania ciepła U ścian.
W pierwotnej wersji resort budownictwa zamierzał od razu dość
zdecydowanie zaostrzyć ten wymóg. Część środowisk związanych
z branżą budowlaną nie chciała przystać na tę propozycję, dlatego
znaleziono inne rozwiązanie polegające na stopniowym zaostrzaniu
tego parametru. W ramach konsensusu ustalono, że do końca tego
roku obowiązująca wartość współczynnika przenikania ciepła ścian to
0,28 W/(m2∙K). Od 2014 r. będzie ona wynosić 0,25 W/(m2∙K). Kolejna zmiana zostanie wprowadzona od stycznia 2017 r. – wymagana
wartość U będzie wówczas na poziomie 0,23 W/(m2∙K). Docelowo,
czyli od 2021 r., parametr ten będzie wynosił 0,20 W/(m2∙K).
To rozłożenie w czasie przy wprowadzaniu nowych wymogów będzie,
rzecz jasna, dotyczyć także innych elementów budynku. Mam tu
na myśli ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych, dachy, stropodachy, stropy, podłogi na gruncie, izolacje techniczne. To samo dotyczy
wymogów związanych z oknami, drzwiami balkonowymi i drzwiami
zewnętrznymi.
RE­DAK­CJA
ul. Karczewska 18, 04-112 War­sza­wa tel.: 22 810 58 09 fax: 22 810 27 42 www.i­zo­la­cje.com.pl [email protected]
Redaktor naczelny
Jarosław Gu­zal tel.: 22 512 60 58, 600 050 381 [email protected]
Sekretarz re­dak­cji
Agnieszka Korzeniewska tel.: 22 810 58 09, 517 185 025 [email protected]
Redakcja i współpraca
Jarosław Guzal, Agnieszka Korzeniewska, Anna Wrona, Jacek Sawicki
Redaktorzy językowi
Agnieszka Korzeniewska, Anna Wrona
Redaktor statystyczny
Janina Myckan-Cegłowska
Rada Programowa
dr inż. Aleksander Byrdy dr inż. Dariusz Heim dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz prof. nzw. dr hab. Mirosław Kosiorek mgr inż. Ewa Kręcielewska dr inż. Paweł Pichniarczyk mgr inż. Krzysztof Patoka mgr inż. Maciej Rokiel mgr inż. Jerzy Żurawski
Korekta
Małgorzata Ablewska
Skład i łamanie
GRUPA Medium
Projekt graficzny
Pikturo
REKLAMA i MAR­KE­TING
tel.: 22 810 25 90, 810 28 14
Z rozmów, jakie udało mi się przeprowadzić na temat nowych warunków technicznych, wynika, że wyczuwa się ze strony Ministerstwa
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wolę podpisania stosownych dokumentów jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Wiele
wskazuje na to, że tak się stanie, gdyż tempo prac jest zawrotne.
Dyrektor ds. marketingu i reklamy
Joanna Gra­bek kom.: 600 050 380 [email protected]­dia.pl
Wprowadzenie nowych regulacji niesie za sobą konieczność analizy
tego, jak przełożą się one na praktykę budowlaną. Po wprowadzeniu
ich w życie znajdą Państwo na łamach naszego miesięcznika wiele
publikacji na ten temat. Doskonałą okazją do zapoznania się z nowymi
przepisami będzie również organizowana w dniach 27–28 lutego Konferencja IZOLACJE 2013. Właśnie podczas tego wydarzenia zamierzamy przyjrzeć się dokładnie nowym zapisom tego rozporządzenia – ich
objaśnieniem zajmą się osoby będące autorytetami w branży budowlanej. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Konferencji.
Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży
Michał Grodz­ki [email protected]­dia.pl
KOLPORTAŻ i PRE­NU­ME­RA­TA
tel./fax: 22 810 21 24
Specjalista ds. pro­mo­cji
Marta Lesner-Wirkus [email protected]­dia.pl
Specjalista ds. dys­t­ry­bu­cji
Katarzyna Galemba [email protected]­dia.pl
DRUK
Zakłady Graficzne „Taurus” www.drukarniataurus.pl
WYDAWCA
GRUPA ME­DIUM
GRUPA
redaktor naczelny
Redakcja zas­t­rze­ga so­bie pra­wo do adius­ta­cji tek­s­tów. Nie zwra­ca ma­te­
ria­łów nie­za­mó­wio­nych. Nie po­­no­si od­po­wie­dzial­ności za treść rek­lam,
og­ło­szeń i artykułów sponsorowanych (Prezen­tacje) za­miesz­­cza­nych
na ła­mach mie­sięcz­ni­ka „Izo­la­cje” oraz ma pra­wo odmó­wić pub­li­ka­
cji bez pod­a­nia przy­czyn.
Wszelkie prawa zastrzeżone © by MEDIUM
Wersja pierwotna czasopisma – papierowa.
GRUPA MEDIUM jest członkiem Izby Wydawców Prasy
Izo-aktualności
WO
CK
RO
t
.:
ROCKWOOL Polska otrzymał tytuł Konsumenckiego Lidera Jakości w kategorii
systemów dociepleń – firma zajęła pierwsze
miejsce pod względem jakości i ceny
produktów.
Tytuł został przyznany na podstawie
badań przeprowadzonych w sierpniu
i wrześniu zeszłego roku wśród ponad
4,3 tys. respondentów. Odpowiadali
oni na pytania dotyczące jakości usług
i produktów dostępnych na naszym rynku.
Wymieniali w odpowiedziach argumenty
przemawiające za produktami ROCKWOOL,
m.in. właściwości akustyczne i izolacyjne,
dostępność produktu czy zachowanie odpowiednich parametrów.
– Cieszy nas niezmiernie otrzymanie
tytułu Konsumenckiego Lidera Jakości,
szczególnie w kategorii systemów dociepleń.
Potwierdza to, że nasze produkty, w tym
ostatnio wprowadzone systemy ECOROCK
O L Po l s k a
ROCKWOOL LIDEREM JAKOŚCI W SYSTEMACH DOCIEPLEŃ
fo
FF i ECOROCK FG, cieszą się uznaniem
klientów – skomentował Łukasz Glapa,
dyrektor marketingu ROCKWOOL Polska.
Program „Konsumencki Lider Jakości”
prowadzony jest przez redakcję „Strefy
Gospodarki”, dodatku „Dziennika Gazety
Prawnej”.
Oprac. na podst. materiałów inf. firmy ROCKWOOL Polska
RZETELNI PRODUCENCI STYROPIANU WYBRANI
PO RAZ PIERWSZY
Austrotherm, Eurotermika, Gutkowski
i Knauf Industries Polska to pierwsze firmy
spośród uczestników Programu Gwarancji
Jakości Styropianu, które uzyskały tytuł
Rzetelnego Producenta Styropianu.
Warunkiem uzyskania tytułu jest spełnienie wymogów programu w zakresie czytelnego oznakowania wyrobów i rzetelnego
informowania konsumentów o deklarowanych cechach oferowanego styropianu.
O przyznaniu wyróżnienia decyduje rada
programowa w składzie: inż. Anna Kuliś,
specjalista z zakresu wyrobów budowlanych, mecenas Aleksander Stawicki, partner w kancelarii prawnej WBK Wierciński,
Kwieciński, Baehr, która zapewnia obsługę
prawną programu, oraz Kamil Kiejna, prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów
Styropianu (PSPS).
Uczestnicy programu zobowiązali się
do umieszczenia na swoich wyrobach dodatkowej tabeli o wielkości 10×30 cm informującej konsumentów o najważniejszych
cechach deklarowanych, decydujących
o jakości styropianu: odporności na ściskanie (CS), współczynniku przewodzenia
ciepła oraz minimalnej gęstości 1 m3 danej
odmiany. – Austrotherm, Eurotermika,
Gutkowski i Knauf Industries Polska podają
już taką informację na wszystkich swoich
produktach. Trwająca obecnie dalsza
weryfikacja rynku wskazuje, że ich śladem
podążają kolejne firmy i lista Rzetelnych
Producentów Styropianu będzie coraz
dłuższa. Tego typu działania to z pewnością dobry kierunek. Wzmacniają one
uczciwą konkurencję i służą tworzeniu dobrych standardów na rynku styropianu dla
budownictwa. To także przykład dla innych
branż gospodarki, że racjonalna samoregulacja może być skutecznym sposobem
na poprawę jakości produktów, co zawsze
jest w interesie konsumentów – powiedział
mecenas Aleksander Stawicki.
Prezes PSPS Kamil Kiejna dodał, że
głównym celem zamieszczania na paczkach styropianu przewidzianej w programie
tabeli jest dostarczenie konsumentom
wskazówek pomagających wybrać dobry
styropian. – Tabela nie tylko w bardzo
przystępny sposób wskazuje najistotniejsze dla jakości styropianu parametry, lecz
także pozwala je samodzielnie sprawdzić.
Przeprowadzenie prostego testu jakości
umożliwia zawarta w tabeli, a standardowo nieujawniana przez producentów
dodatkowa informacja o gęstości danej
odmiany wyrobu. Wystarczy zważyć paczkę
styropianu, by sprawdzić, czy jego deklarowane cechy mogą być spełnione. Jeśli
styropian jest zbyt lekki, jego jakość może
budzić wątpliwości – powiedział prezes
Nowe władze SARP-u
8 grudnia zeszłego roku podczas trzydniowego Walnego Zjazdu Delegatów
SARP-u wybrano władze stowarzyszenia na najbliższe trzy lata. Prezesem
SARP-u został Mariusz Ścisło, a w skład
prezydium weszli: Michał Jaworski
– SARP o. Warszawa, Paweł Kobylański – SARP o. Poznań, Jacek Lenart
– SARP o. Szczecin, Włodzimierz Mucha
– SARP o. Warszawa, Krzysztof Ozimek
– SARP o. Warszawa, Marek Perepeczo
– SARP o. Koszalin, Zbigniew Reszka
– SARP o. Wybrzeże, Tomasz Studniarek
– SARP o. Katowice.
Oprac. na podst. materiałów inf. SARP-u
Warsztaty SSO dla inżynierów
Stowarzyszenie na rzecz Systemów
Ociepleń (SSO) podjęło współpracę
z okręgowymi izbami inżynierów
budownictwa w ramach projektu
„Ocieplenia pod specjalnym nadzorem”. Polega on na prowadzonych
przez ekspertów SSO szkoleniach
dotyczących poprawnego zastosowania technologii systemów ociepleń,
a przede wszystkim kontroli przebiegu
i rezultatów prac ociepleniowo-elewacyjnych.
Pierwszy cykl warsztatów, który się odbył w październiku i listopadzie 2012 r.,
zorganizowano wspólnie z Lubelską
Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Szkolenia odbyły się w Lublinie,
Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.
Wzięło w nich udział łącznie ponad
150 kursantów. Szkolenia na temat diagnostyki istniejących ociepleń prowadził
inż. Paweł Gaciek. Następne spotkania
specjalistów ze stowarzyszenia z inżynierami odbędą się w pierwszej połowie
tego roku. Wstępnie zaplanowano
kolejnych dziesięć kursów.
Jak podkreślił Arkadiusz Koralewski,
główny specjalista ds. szkolenia lubelskiej Izby, tematyka szkoleń wpisuje
się w aktualne potrzeby rynku, ponieważ dotyczy zagadnień budzących
wiele pytań, m.in. wśród tych, którzy
mają kontrolować przebieg inwestycji,
czyli inspektorów nadzoru. – Diagnostyka istniejących ociepleń jest
bardzo istotnym elementem praktyki
inżynierskiej. Inżynier budownictwa
to zawód zaufania publicznego. Przez
sprawowanie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie przyczyniamy się do zwiększania komfortu
życia mieszkańców i użytkowników
nr 1/2013
Dyplom Rzetelnego Producenta Styropianu; fot.: PSPS
Kiejna. – Producenci, którzy jako pierwsi
dali potencjalnym klientom taką możliwość,
z pewnością zasługują na wyróżnienie.
Mecenas Aleksander Stawicki zwrócił
jednocześnie uwagę, że tytuł Rzetelnego
Producenta Styropianu nie przysługuje
bezterminowo: – W Programie Gwarancji Jakości Styropianu realizowane będą
regularnie, przynajmniej dwa razy w roku,
kontrole styropianu dostępnego na rynku.
Pobrane z rynku próbki badane będą
przez niezależne laboratorium. Jeśli wyrób
uzyska negatywny wynik kontroli cech deklarowanych oraz minimalnej wymaganej
dla wybranej odmiany styropianu gęstości, jego producent utraci tytuł. Na Listę
Rzetelnych Producentów Styropianu może
powrócić dopiero po pozytywnym przejściu
dwóch kolejnych etapów kontroli.
W 2013 r. odbędą się dwa cykle
kontroli wyrobów ze styropianu dostępnych
na polskim rynku, po których nastąpi certyfikacja bądź wdrożenie przewidzianego
systemu sankcji. Aktualizowaną na bieżąco
Listę Rzetelnych Producentów Styropianu
można sprawdzać na stronie: www.gwarantowanystyropian.pl.
Polskie Stowarzyszenie Producentów
Styropianu, powołane w 2009 r., zrzesza
przedstawicieli producentów izolacyjnych
płyt styropianowych stosowanych w budownictwie. Organizacja współtworzy normy
techniczne i przepisy prawne dotyczące
produkcji i zastosowań styropianu do izolacji
w budownictwie. Stowarzyszenie współdziała z krajowymi i zagranicznymi organizacjami
branży budowlanej, instytucjami naukowo­
‑technicznymi, organami administracji państwowej i samorządowej na rzecz rozwoju
produktów styropianowych i ich zastosowań.
IMBERAL®
Oprac. na podst. materiałów inf. PSPS
2K Winter 26B
WROCŁAWSKIE MURALE MALOWANE FARBAMI BAUMIT
Mural, który powstał na budynku przy ul. Kościuszki 76
we Wrocławiu, jest pierwszym obrazem otwierającym
kampanię organizowaną przez fundację WrOpenUp;
fot.: Baumit
nr 1/2013
rzony na budynku przy ul. Kościuszki 76
tuż obok charakterystycznego trzonolinowca. Autorem projektu muralu jest wrocławski artysta Tomasz Jakub Sysło. Tematem
przewodnim dzieła jest promocja akceptacji
i otwartości wobec kulturowych odmienności we Wrocławiu.
Do realizacji inicjowanych przez
WrOpenUp akcji fundacja stara się włączać
firmy mające swoje siedziby we Wrocławiu. Są to również wyższe uczelnie
oraz instytucje związane z Wrocławiem,
których celem jest promowanie wizerunku
miasta. Akcję malowania muralu wsparła
firma Baumit, która przekazała fundacji
farby elewacyjne oraz podkład gruntujący
potrzebny do przygotowania ściany przed
malowaniem obrazu. – Polska centrala
firmy Baumit znajduje się we Wrocławiu
i chcemy, by naszą markę kojarzono z tym
przyjaznym i otwartym miastem. Chętnie
włączamy się w różnego rodzaju inicjatywy,
które mają na celu upiększenie krajobrazu
Wrocławia. Mural, który powstał przy ul.
Kościuszki, mówi o tolerancji, współpracy
między przedstawicielami różnych narodów
– powiedziała Aleksandra Gilewska, menedżer ds. marketingu w firmie Baumit.
Oprac. na podst. materiałów inf. firmy Baumit
może być stosowany
i składowany
w temperaturze do -5°C
szybko utwardzalny
również w niskich
temperaturach
łatwy w stosowaniu
Informacje:
VISBUD-Projekt Sp. z o.o.
ul. Bacciarellego 8E/I, 51-649 Wrocław
tel. (+48) 71 344 04 34, Fax. (+48) 71 345 17 72
[email protected], www.visbud-projekt.pl
Reklama
Street art już na dobre wpisał się w krajobraz Wrocławia. Z każdym rokiem przybywa kilka kolejnych murali, które przekazują
ważne dla obserwatorów wartości. Pod
koniec listopada zeszłego roku powstał
nowy obraz, który jest elementem kampanii
społecznej WrOpenUp. Obraz został stwo-
grubowarstwowa
hydroizolacja bitumiczna modyfikowana
tworzywem sztucznym
Jakość
od piwnicy aż po dach
Izo-aktualności
DRUTEX ZWIĘKSZA POTENCJAŁ
Firma Drutex, producent okien i drzwi,
uzyskała pozwolenie na budowę kompleksu obiektów produkcyjnych wchodzących
w skład Europejskiego Centrum Stolarki
o łącznej powierzchni zabudowy wynoszącej 52,16 tys. m2 na przylegających do firmy terenach o łącznej powierzchni 22,9 ha.
Prace budowlane (w pierwszej kolejności
roboty ziemne) ruszą jeszcze w styczniu
tego roku, a zakończenie pierwszego etapu
prac przewidziane jest na III kwartał.
W ten sposób firma jeszcze w tym roku,
po zrealizowaniu pierwszej fazy inwestycji, powiększy swój potencjał produkcyjny
przynajmniej o 50%.
W listopadzie ubiegłego roku burmistrz
Bytowa wydał decyzję o warunkach
zabudowy kompleksu obiektów produkcyjnych wraz z infrastrukturą dla firmy,
które będą ulokowane na działkach
nabytych od Agencji Nieruchomości
Rolnych. Wcześniej, w sierpniu 2012 r.
Drutex uzyskał w Urzędzie Gminy Bytów
decyzję środowiskową, zaopiniowaną
pozytywnie przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gdańsku, która
była niezbędna do otrzymania warunków
zabudowy na planowane przedsięwzięcie. Dziś firma posiada już wszystkie
dokumenty niezbędne do rozpoczęcia
inwestycji, której koszt szacowany jest
na ok. 200 mln zł. Projekt będzie sfinansowany ze środków własnych firmy oraz
kredytów bankowych. Firma nie korzysta
z dofinansowania unijnego.
Obecnie Drutex jest na etapie uzgadniania przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, energetycznej, drogowej i telekomunikacyjnej. Już
wcześniej zostały przeprowadzone badania
geodezyjno-hydrologiczne – grunt wymaga
wyrównania, palowania, a także częściowej
wymiany.
Na terenach przylegających do Druteksu
powstanie nie tylko kompleks produkcyjny,
lecz także nowoczesne centrum logistyczne.
Dzięki temu firma zwiększy moce produkcyjne, a także poprawi sprawność działania
i szybkość dostaw.
– Inwestycja związana z budową Europejskiego Centrum Stolarki jest z pewnością krokiem milowym w historii rozwoju
firmy, dlatego wymaga od nas ogromnego
zaangażowania na każdym etapie planowania i przeprowadzania budowy. Jestem
przekonany jednak, że wkrótce będziemy
w stanie pochwalić się kolejnymi nowoczes­
nymi halami wyposażonymi w najnowsze
maszyny i urządzenia do produkcji stolarki,
a klienci otrzymają produkty najwyższej
jakości. Inwestycja jest bowiem wynikiem
ich zaufania i zainteresowania produktami firmy – powiedział Leszek Gierszewski,
prezes Druteksu.
Oprac. na podst. materiałów inf. firmy Drutex
9. DNI OSZCZĘDZANIA ENERGII
W dniach 14–15 listopada zeszłego roku
już po raz 9. odbyły się we Wrocławiu
Dni Oszczędzania Energii. Konferencja
zorganizowana została przez Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju,
Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska
oraz Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego, a współfinansowana
była przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Podczas konferencji prezentowane
były zagadnienia z zakresu efektywności
energetycznej i ekonomicznej dwóch ważnych dziedzin: budownictwa i przemysłu,
które odpowiadają łącznie za zużycie
ok. 70% energii. Zastanawiano się, gdzie
jest ekonomicznie uzasadniona granica
energooszczędności, jakie technologie
i produkty są efektywne energetycznie
10
i ekonomicznie. Zagadnienia te prezentowane były na takich przykładach,
jak: szkoła pasywna w Budzowie oraz
budowane Centrum Edukacji Ekologicznej
Fundacji Ekorozwoju, zakład produkcji
silników, zakład produkcji aluminium,
obiekty samorządowe, szkoły oraz wiele
innych z Polski i Niemiec.
Nie brakowało też przykładów poprawy
efektywności energetycznej w przemyśle. Do najciekawszych należał zakład
budynków – powiedział Arkadiusz Koralewski i dodał, że wykłady inż. Pawła
Gaćka zostały przez słuchaczy wysoko
ocenione.
Wojciech Szczepański, prezes zarządu
SSO, zwrócił uwagę, że ścisła współpraca z izbami inżynierów budownictwa jest bardzo ważną aktywnością,
wpisującą się w misję stowarzyszenia,
ze względu na główną rolę inżynierów budownictwa, w tym nadzoru,
w realizacji inwestycji ociepleniowych.
– Środowisko zrzeszone w Izbach jest
dla nas bardzo ważnym partnerem
i cieszy nas otwartość, z jaką przyjęto
nasz projekt szkoleniowy, oraz to, że
pierwsze spotkania w jego ramach
zostały tak dobrze ocenione. Liczymy,
że program „Ocieplenia pod specjalnym nadzorem” przyniesie korzyści
wszystkim stronom zaangażowanym
w proces budowlany, a zwłaszcza
klientom decydującym się na inwestycję w termoizolację i termomodernizację budynków – powiedział prezes
stowarzyszenia.
Oprac. na podst. materiałów inf. SSO
Klej Roku 2012
Zakończyło się głosowanie internautów
na najpopularniejszy klej do płytek w rankingu Klej Roku 2012. Zwycięzcą został
Adesilex P9, którego producentem jest
firma MAPEI.
Wyróżnienia za zajęcie najwyższych
miejsc otrzymały następujące produkty
i producenci:
» „Klej Roku 2012 – Wyróżnienie
za zajęcie 2. miejsca”: Atlas Plus
(firma Atlas),
» „Klej Roku 2012 – Wyróżnienie
za zajęcie 3. miejsca”: Sopro No.1 (firma
Sopro),
» „Klej Roku 2012 – Wyróżnienie za zajęcie 4. miejsca”: Ceresit CM17 Super
Flexible (firma Henkel),
» „Klej Roku 2012 – Wyróżnienie
za zajęcie 5. miejsca”: ELASTI MULTI
Specjal 104 (firma KREISEL Technika
Budowlana).
Wyróżnienia w kategorii respondentów:
wykonawców, hurtowników, deweloperów, indywidualnych inwestorów oraz
architektów i projektantów otrzymał klej
Adesilex P9.
Organizatorem rankingu był serwis www.
chemiabudowlana.info. Nasz miesięcznik sprawował patronat medialny nad
rankingiem.
Źródło: www.chemiabudowlana.info
nr 1/2013
­ rodukujący elementy aluminiowe, w któp
rym zmniejszono zużycie energii o ponad
90%, przy czym czas zwrotu poniesionych
nakładów nie przekroczył 8 lat.
Podczas 9. DOE omawiano również
planowane przez rząd zmiany w prawie budowlanym w zakresie poprawy efektywności
energetycznej budynków oraz wykorzystania
odnawialnych źródeł energii. Prezentowano
szczegóły planowanych zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, oraz zastanawiano się, czy
propozycje są właściwe.
Kolejnym ważnym tematem omawianym podczas konferencji było finansowanie projektów związanych z efektywnym
zużyciem energii. Zaprezentowano analizę
systemu finansowania na podstawie mechanizmu ESCO, na przykładzie inwestycji
w budynkach oświatowych we Wrocławiu.
Przedstawiono również inne mechanizmy finansowe, np. POLSEFF z dotacją
do 15% dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także z NFOŚiGW kierowaną
do właścicieli domów wielorodzinnych
i jednorodzinnych niewymagających
ogrzewania.
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska udzieliła rekomendacji dla najlepszych
rozwiązań w zakresie produktów do izolacji
termicznej, osłon przeciwsłonecznych oraz
stolarki budowlanej. Szczególną uwagę
poświęcono oknom.
Podczas konferencji ogłoszone zostały
wyniki konkursu na efektywną energetycz-
nie i ekonomicznie stolarkę okienną w ramach europejskiego projektu Euro – TopTen.
Okna zostały ocenione na podstawie takich
parametrów, jak: wskaźnik energochłonności stolarki E, współczynnik przenikania
ciepła U, koszt oporu cieplnego, izolacyjność akustyczna oraz walory estetyczne,
które zostały ocenione przez plastyków
i architektów.
Wytypowano 10 najbardziej efektywnych
energetycznie okien dostępnych na rynku
polskim, jednak Dolnośląska Agencja
Energii i Środowiska postanowiła wyróżnić
w specjalny sposób trzech producentów
okien. Przyznano więc pierwsze miejsce
– Grand Prix Okno 2012 oraz drugą i trzecią
nagrodę:
» Grand Prix Okno 2012: Okno TopTonE+
Ideal 8000 (firma Z.P.U. Tontor),
» drugie miejsce: Okno EURO86+SL
(firma Nexbau),
» trzecie miejsce: Okno Eko-Sun (firma
Eko-Okna).
Kolejne miejsca w konkursie zajęły:
» Okno MB86 + PL (firma Nexbau),
» Okno Winergetic Premium (firma Oknoplast),
» Okno Drewno IV92+PL (firma Nexbau),
» Okno Elwiz energio passiv (firma Elwiz),
» Okno EURO86+SL (firma Nexbau),
» Okno GENEO+PL (firma Nexbau),
» Okno Rodline HFL Thermo (firma
P.P.H.U. Rodex).
DAKORIT ®
KompleKsowy system
Krycia i naprawy
powierzchni dachów
DAKORIT ® PUR 1K
Oprac. na podst. materiałów inf. Dolnośląskiej Agencji
Energii i Środowiska
DAKORIT ® RUFLEX
UDANY ROK W FIRMIE ARMACELL
nr 1/2013
Ważnym momentem w działalności firmy było wprowadzenie znaku CE. Obecnie
wszystkie wyroby firmy mają to oznaczenie,
które zapewnia, że dany wyrób został gruntownie zbadany pod kątem przewodzenia
ciepła, odporności na wilgoć czy ogień oraz
innych ważnych cech.
W zeszłym roku Armacell otrzymał
również Europejską Aprobatę Techniczną
(EAT) na wyrób Armaflex Protect – izolację
zabezpieczającą przejścia ogniowe w przegrodach budynków.
Firma ma w planach na 2013 r. dalszy
rozwój. Planuje m.in. wprowadzenie na rynek nowych wyrobów, ekspansję marketingową, wdrażanie najnowocześniejszych
rozwiązań technologicznych i ugruntowanie
pozycji na rynku.
Oprac. na podst. materiałów inf. firmy Armacell
VESTEROL ® TG
Informacje:
VISBUD-Projekt Sp. z o.o.
ul. Bacciarellego 8E/I, 51-649 Wrocław
tel. (+48) 71 344 04 34, Fax. (+48) 71 345 17 72
[email protected], www.visbud-projekt.pl
Reklama
Rok 2012 minął w firmie Armacell Polska
pod znakiem rozwoju. Był to dla firmy okres
wzmożonej pracy związanej z poszerzaniem
oferty oraz wprowadzeniem znaku CE i Europejskiej Aprobaty Technicznej.
Jednym z ubiegłorocznych osiągnięć firmy
Armacell było wprowadzenie na rynek izolacji niskodymowej Armaflex Ultima. Produkt
ten jest elastyczną izolacją powstałą na bazie
spienionego kauczuku syntetycznego. W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań pozwala
spowolnić rozprzestrzenianie się ognia,
a także charakteryzuje się bardzo niewielką
ilością wydzielanego podczas spalania dymu.
Otulina Armaflex Ultima jako pierwsza i jak
dotychczas jedyna izolacja kauczukowa
na świecie otrzymała w tej kategorii najwyższą klasę s1 według najnowszej europejskiej
klasyfikacji ogniowej, co oznacza, że jej
spalanie odbywa się „prawie bez dymu”.
DAKORIT ® SPM
Jakość
11
od piwnicy aż po dach
Izo-aktualności
JERZY JANOWICZ SERWUJE Z ATLASEM
Grupa Atlas, producent chemii budowlanej, została sponsorem głównym Jerzego
Janowicza. Uroczyste podpisanie umowy
sponsoringowej odbyło się podczas konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie
firmy Atlas w Łodzi. Podpisy złożyli Jerzy
Janowicz i wiceprezes Grupy Atlas Jacek
Michalak.
Kontrakt obowiązuje od stycznia tego
roku i został zawarty na dwa lata. W ramach współpracy stroje sportowe tenisisty
będzie zdobiło logo łódzkiej firmy. Atlas
będzie wspierać nie tylko poczynania mło-
jest też zaplecze finansowe. Współpraca
z Jerzym Janowiczem jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i czujemy się dumni,
że dzięki synergii dwóch łódzkich marek:
Jerzyka i Grupy Atlas, nasze miasto będzie
reprezentowane na turniejach na całym
świecie. Mamy także nadzieję, że dzięki
wspólnej działalności uda nam się spopularyzować tenis w Łodzi.
Atlas od początku istnienia wspiera
sport. Przez kilkanaście lat firma sponsorowała żużlowców WTS Wrocław
i koszykarzy Stali Ostrów Wielkopolski.
Kampania promocyjna firmy Bolix
Firma Bolix zamierza wyraźniej
eksponować swoją ofertę na ulicach
miast i miasteczek. W wybranych
punktach w całej Polsce są prezentowane konkretne rozwiązania
produktowe. Już pod koniec listopada pojawiło się na terenie kraju 48
reklam zewnętrznych, w tym wolno
stojące tablice billboardowe oraz
specjalnie oznaczone autobusy czy
samochody ciężarowe.
Akcja przeprowadzana jest we współpracy z dystrybutorami – billboardy
o wymiarach 5×3,5 m mają specjalną
nadstawkę z danymi kontaktowymi
każdego z nich. Dzięki temu klient ma
dostęp do informacji o możliwościach
dokonania zakupów w najbliższej
okolicy.
W pierwszym etapie kampanii najwięcej
działań przeprowadzono na Dolnym
Śląsku, Mazowszu i w Wielkopolsce,
a na 2013 r. zaplanowano kolejne odsłony kampanii.
Oprac. na podst. materiałów inf. firmy Bolix
Nowa inwestycja firmy Synthos
Jerzy Janowicz podczas konferencji prasowej zorganizowanej z okazji podpisania umowy sponsoringowej.
Tenisista po ATP World Tour Masters 1000 zajmuje 26. lokatę w rankingu Association of Tennis Professionals;
fot.: Atlas
dego tenisisty na kortach, lecz także jego
przedsięwzięcia lokalne – m.in. Jerzyk Cup,
czyli coroczne turnieje tenisowe organizowane z myślą o najmłodszych pasjonatach
tenisa ziemnego, rozgrywane na terenie
Miejskiego Klubu Tenisowego w Łodzi.
– Cieszę się bardzo, że to właśnie Atlas
został moim głównym sponsorem – powiedział Jerzy Janowicz. – Nasza rodzina
była i jest silnie związana ze sportem
i z Łodzią, a Atlas to przecież łódzka
firma od zawsze wspierająca sportowców.
Nie wyobrażam sobie lepszej współpracy.
Działalność Atlasa charakteryzuje to, co
jest cechą prawdziwego sportowca – pasja,
duch walki, ciągłe dążenie do doskonałości i profesjonalizm – dodał.
– Nasza firma od lat pomaga sportowcom – powiedział Jacek Michalak. – Zdajemy sobie sprawę, że sam talent, pasja
i ogromne chęci nie wystarczą. Potrzebne
12
Atlas patronował również drużynie piłki
nożnej ŁKS Ptak i sponsorował drużynę
kolarską Atlas Lukullus Ambra (potem
Atlas Ambra). Z logo łódzkiej firmy
medale zdobywał także Adam Małysz.
Na początku 2010 r. Atlas został partnerem polskiej reprezentacji piłki ręcznej
mężczyzn na Mistrzostwach Europy
w Austrii – zdobywców IV miejsca w tych
zawodach. Prosportowe działania łódzkiej
firmy sięgały także poza granice naszego
kraju – firma wspierała męską drużynę
minifutbolu Jaundubulti Atlas na Łotwie,
a na Litwie – drużynę koszykarską Alita.
Od 2009 r. logo firmy jako tytularnego
sponsora widnieje na łódzkiej Atlas Arenie
– hali widowiskowo-sportowej, jednym
z największych i najnowocześniejszych
obiektów tego typu w Polsce.
Oprac. na podst. materiałów inf. firmy Atlas
Synthos przygotowuje nową inwestycję – fabrykę za ponad 130 mln
euro. Będzie to fabryka typu swing
plant, jedna z najnowszych tego typu
w Europie. Pozwoli na prowadzenie
produkcji na dwóch równoległych
liniach polibutadienu i kauczuków
SSBR.
Budowa fabryki ma ruszyć za kilka
tygodni. Pełną zdolność produkcyjną
fabryka powinna osiągnąć w 2015 r.,
wyniesie ona łącznie 80–90 tys. ton
w ciągu roku.
Synthos planuje w najbliższych latach
przeprowadzić kolejne działania
rozwojowe. Mają one dotyczyć nie
tylko kauczuku, ale też termoizolacji, polistyrenów ekspandowanych,
a nawet dyspersji. Wiadomo też, że
w 2013 r. spółka z siedzibą w Oświęcimiu dwukrotnie powiększy ofertę
sprzedawanych klejów białych do przemysłu meblarskiego. Synthos zostanie
bowiem partnerem przedsiębiorstwa
Swedwood należącego do koncernu
IKEA w Polsce.
W ubiegłym roku spółka uruchomiła linię
produkcyjną dla EPS-u o mocy 20 tys.
ton/rok. Działa też instalacja dyspersji,
zwiększająca potencjał wytwórczy o blisko 20 tys. ton/rok.
Oprac. na podst. materiałów inf. firmy Synthos
nr 1/2013
Nowości
EJOTHERM STR U 2G – UNIWERSALNY ŁĄCZNIK
DO MONTAŻU ZAGŁĘBIANEGO I POWIERZCHNIOWEGO
Ejotherm STR U 2G to produkt przeznaczony do mocowania termoizolacji na fasadach
budynków. Dopuszczony jest do stosowania
na wszystkich podłożach budowlanych.
Jego zalety to:
» krótszy czas pracy w przeliczeniu na m2
ocieplanej lub docieplanej fasady,
» najmniejsze głębokości zakotwienia, co
fot.: EJOT
oznacza szybkie wiercenie otworu montażowego,
» 100-proc. kontrola poprawności zakotwienia – zagłębienie talerzyka sygnalizuje
pewne zakotwienie w podłożu,
» optymalizacja mostków termicznych
(0,001 W/K).
Dla łącznika ejotherm STR U 2G zostało
stworzone nowe narzędzie montażowe
fot.: EJOT
ejotherm STR-tool 2G, które umożliwia
pewne i bezpieczne mocowanie w sposób
zagłębiany zgodnie z zasadą STR łączników z grupy ejotherm. Charakteryzuje się
ono prostą regulacją, co daje możliwość zastosowania narzędzia do łączników różnych długości.
Producent: EJOT
HADALAN®
DREMEL 8100 Z SZYBKĄ WYMIANĄ OSPRZĘTU
SyStemy renowacji
balkonów i taraSów
Dremel 8100 to akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne do precyzyjnych prac
remontowych i hobbistycznych. Można nim
wycinać, ciąć, szlifować, polerować, rzeźbić
i grawerować. Nowy model został wyposażony w innowacyjną nakrętkę EZ Twist,
umożliwiającą wymianę akcesoriów bez
konieczności użycia klucza.
fot.: Robert Bosch
Narzędzie charakteryzuje się płynną regulacją w zakresie od 5 tys. do 30 tys. obrotów
na 1 min, co zapewnia większą kontrolę
oraz komfort pracy. Wyróżnia się też ergonomicznym kształtem oraz miękką okładziną w miejscu chwytu, dzięki czemu model
Dremel 8100 wyjątkowo dobrze trzyma się
w dłoni, a stabilny uchwyt zapewnia redukcję wibracji – nawet w przypadku prac
fot.: Robert Bosch
wymagających większego nacisku. Jego
zaletą jest też wyeliminowanie niepożądanego wyłączania się urządzenia wskutek zbyt silnego nacisku.
W skład zestawu wchodzi narzędzie wielofunkcyjne Dremel 8100, jednogodzinna ładowarka do akumulatora 7,2 V, przystawka – precyzyjny uchwyt oraz 15 wysokiej jakości
wymiennych akcesoriów.
Parametry techniczne urządzenia: napięcie akumulatora – 7,2 V, pojemność akumulatora – 1,3 Ah (9,4 Wh), prędkość obrotowa – 5–30 tys. obr./min, waga – 415 g (łącznie
z akumulatorem), czas ładowania akumulatora – 1 godz.
Producent: Robert Bosch
nr 1/2013
mrozoodporne, antypoślizgowe i wytrzymałe
powierzchnie dekoracyjne
bogata skala barw
i możliwości kształtowania
okładzin posadzkowych
Informacje:
VISBUD-Projekt Sp. z o.o.
ul. Bacciarellego 8E/I,
51-649 Wrocław
tel. (+48) 71 344 04 34,
Fax. (+48) 71 345 17 72
[email protected],
www.visbud-projekt.pl
Reklama
Oprac. na podst. materiałów inf. firm
bezszwowe powłoki
uszczelniające mineralne
i poliuretanowe
Jakość
13
od piwnicy aż po dach
Prawo, ekonomia, rynek
dr inż.
Beata Sadowska
MODEL PROJEKTOWANIA
NISKOENERGOCHŁONNYCH BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH W ZABUDOWIE
JEDNORODZINNEJ
Low energy consuming residential building design model in single-family housing W obecnych warunkach środowiskowych, energetycznych,
ekonomicznych i formalnych projektowanie i wznoszenie
budynków niskoenergochłonnych staje się koniecznością.
Takie obiekty wymagają jednak większych nakładów
finansowych, dlatego warto przeprowadzić rachunek
ekonomiczny pozwalający przewidzieć dodatkowy koszt
inwestycyjny oraz – co najważniejsze – przybliżony czas
jego zwrotu.
Na mocy dyrektywy 2010/31/UE [1] wprowadzono pojęcie budynku
o niemal zerowym zużyciu energii. Nie zostały jednak określone ani
minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków, ani szczegółowe wytyczne ramowej procedury jej obliczania.
Poszczególne państwa członkowskie zobowiązane są do samodzielnego zdefiniowania tych kwestii, z uwzględnieniem warunków lokalnych oraz możliwości osiągnięcia równowagi między wymaganymi
nakładami i kosztami energii zaoszczędzonymi podczas cyklu życia
budynku [2].
AbstraKt S. 20
inwestycyjnymi, a z punktu widzenia inwestora to właśnie czynnik
ekonomiczny jest zwykle decydujący, powinny zostać opracowane
odpowiednie instrumenty polityki gospodarczej, w tym finansowej
państwa (np. tanie kredyty, dopłaty czy premie), które zachęcą
do działań związanych z efektywnością energetyczną, a w niektórych
sytuacjach po prostu je umożliwią. Tymczasem w projekcie założeń
do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków [3] widnieje
zapis, iż nie przewiduje się tworzenia w Polsce dodatkowych zachęt
finansowych w obszarze budownictwa nisko- oraz blisko zeroenergetycznego poza aktualnymi premiami wynikającymi z ustawy
o wspieraniu termomodernizacji i remontów [4] oraz innymi środkami
możliwymi do uzyskania z funduszy EFS.
AbstraKt CZYNNIK EKONOMICZNY EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ
Art. 9 dyrektywy 2010/31/UE [1] nakłada wymóg zapewnienia, by
budynkami o niemal zerowym zużyciu energii były:
» do 31 grudnia 2020 r. – wszystkie nowe budynki,
» po 31 grudnia 2018 r. – nowe budynki zajmowane przez władze
publiczne oraz będące ich własnością.
W Polsce opracowano projekt założeń do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków [3]. Przepisy oraz akty wykonawcze tej
ustawy (przenoszące postanowienia dyrektywy 2010/31/UE [1]) mają
zostać opublikowane w I kwartale 2013 r. Według tego projektu pod
pojęciem budynku o niemal zerowym zużyciu energii należy rozumieć
„budynek o bardzo dobrej charakterystyce energetycznej, szczegółowo
zdefiniowany w krajowym planie działań, mającym na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię,
w którym wymagana energia do zapewnienia funkcji użytkowych
pochodzi w dużym stopniu z energii ze źródeł odnawialnych, w tym
energii wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu” [3]. Opracowywana
ustawa o charakterystyce energetycznej budynków będzie zawierała
delegację do opracowania krajowego planu działań dotyczącego
zwiększenia liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii.
Ponieważ stosowanie rozwiązań technicznych mających zmniejszać potrzeby cieplne budynku wiąże się z dodatkowymi nakładami
14
W artykule opisano zagadnienie projektowania budynków niskoenergochłonnych i przybliżono problem definiowania tych obiektów. Zaproponowano algorytm obliczeniowy dający możliwość
zaprojektowania niskoenergetycznego budynku mieszkalnego
w zabudowie jednorodzinnej w warunkach klimatu północno­
‑wschodniej Polski przy wzroście kosztów inwestycyjnych na poziomie ok. 5%. Wymieniono najistotniejsze statystycznie czynniki,
wpływające na charakterystykę energetyczną budynków.
The article describes the subject of designing low energy consuming buildings and approaches the problem of defining these
objects. In the course of the article a calculating algorithm is
proposed that enables to design low energy consuming residential buildings in single family housing, intended for the climate
of north-east Poland, while generating a rise of investment costs
at the level of 5%. The article also specifies the most important
factors that determine the energy performance of buildings.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 1/2013
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 1/2013
15
Prawo, ekonomia, rynek
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
16
nr 1/2013
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 1/2013
17
Prawo, ekonomia, rynek
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
18
nr 1/2013
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 1/2013
19
Prawo, ekonomia, rynek
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
20
nr 1/2013
Prawo, ekonomia, rynek
mgr inż.
Małgorzata Niziurska,
mgr inż.
Michał Wieczorek
METODY OCENY
BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW
Outer building walls fire safety assessing methods AbstraKt S. 25
Zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów
prawnych ocieplenia ścian zewnętrznych
budynków powinny być wykonane z materiałów
nierozprzestrzeniających ognia (NRO), a na wysokości
budynku powyżej 25 m od poziomu terenu okładzina
elewacyjna, jej mocowanie mechaniczne, a także
izolacja cieplna ściany zewnętrznej powinny być
wykonane z materiałów niepalnych. Co jednak
dokładnie znaczą te terminy?
Wymagania stawiane systemom ETICS określone są w zharmonizowanym z dyrektywą CPD [1] dokumencie ETAG 004:2011 [2].
Spełnienie tych wymagań oznacza potwierdzenie zgodności wyrobu
z dyrektywą budowlaną. Jednym z podstawowych zagadnień podanych w dyrektywie [1] jest bezpieczeństwo pożarowe.
rozprzestrzeniające ogień, powinny spełniać, z zastrzeżeniem
ust. 3, wymagania według załącznika nr 3.
3. W przypadku ścian zewnętrznych budynku, w tym z ociepleniem i okładziną zewnętrzną lub tylko z okładziną zewnętrzną,
przez elementy budynku:
1) nierozprzestrzeniające ognia – rozumie się elementy budynku
nierozprzestrzeniające ognia zarówno przy działaniu ognia od wewnątrz, jak i od zewnątrz budynku,
2) słabo rozprzestrzeniające ogień – rozumie się elementy budynku, które z jednej strony są słabo rozprzestrzeniające ogień,
natomiast przy działaniu ognia z drugiej strony są słabo rozprzestrzeniające ogień lub nierozprzestrzeniające ognia,
3) silnie rozprzestrzeniające ogień – rozumie się elementy budynku, które przy działaniu ognia z jednej strony sklasyfikowane są
jako silnie rozprzestrzeniające ogień, niezależnie od klasyfikacji
uzyskanej przy działaniu ognia z drugiej strony,
SYSTEM EUROKLAS
Wytyczne ETAG 004:2011 [2] dotyczące bezpieczeństwa pożarowego odnoszą się wyłącznie do klasyfikacji reakcji na ogień zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 13501-1+A1:2010 [3]. System klasyfikacji opisany w tej normie definiuje siedem tzw. euroklas, które
określają, w jakim stopniu dany wyrób przyczynia się do rozwoju
pożaru, tzn. jak dużo wytwarza energii cieplnej i jak szybko.
System euroklas został opracowany w odniesieniu do scenariusza
pożaru wewnątrz budynku. Nie uwzględnia natomiast rozwoju pożaru z działaniem ognia z zewnątrz budynku.
UŚCIŚLENIE NAZEWNICTWA W ROZPORZĄDZENIU
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego fasad budynków określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [4], wraz z późniejszymi zmianami [5]. Jedną z tych zmian jest określenie warunków
równoważności europejskiej klasyfikacji reakcji na ogień i wymagań
zapisanych w rozporządzeniu i realizowanych za pomocą polskich
klasyfikacji. Dodany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 marca 2009 r. [5] zapis § 208a stanowi:
„1. Określeniom użytym w rozporządzeniu: niepalny, niezapalny,
trudno zapalny, łatwo zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący, odpowiadają klasy reakcji na ogień zgodnie
z załącznikiem 3 do rozporządzenia.
2. Elementy budynku określone w rozporządzeniu jako nierozprzestrzeniające ognia, słabo rozprzestrzeniające ogień lub silnie
22
AbstraKt W artykule opisano wymagania stawiane systemom ETICS
dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. Podano system klasyfikacji reakcji na ogień oraz metody określania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez ściany. Szczególną uwagę zwrócono na badanie bezpieczeństwa pożarowego fasad w zakresie
rozwoju pożaru przy działaniu ognia od zewnątrz budynku.
Wspomniano także o w szczegółach projektu nowelizacji normy
PN-B­‑02867:1990+Az1:2001.
The article discusses fire safety requirements set before ETICS
systems. It specifies a reaction to fire classification system, as well
as the means to assess the stages of fire spreading through walls.
Much attention is specifically dedicated to façade fire safety testing
in the scope of fire growth, during operation of a fire source outside
of a building. Some details of the PN­‑B­‑02867:1990+Az1:2001
norms amendment project are also mentioned.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 1/2013
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 1/2013
23
Prawo, ekonomia, rynek
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
24
nr 1/2013
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 1/2013
25
Materiały i technologie
Prezentacja
PRODUKTY OGNIOCHRONNE PAROC
Z WEŁNY KAMIENNEJ
System ognioochronny PAROC
FireSAFE to produkt przeznaczony
do zabezpieczeń konstrukcji
stalowych elementów nośnych,
przegród oraz stropów betonowych.
Głównym elementem tego
systemu są płyty PAROC FPS 17,
PAROC FPS 17t i PAROC FPS 17ta
z jednostronnym pokryciem
z welonu szklanego i zbrojoną
powłoką aluminiową.
System PAROC FireSAFE charakteryzuje
się prostym montażem, trwałością w czasie
eksploatacji oraz odpornością na nasiąkliwość wodą. Klasy odporności ogniowej
wymagane dla poszczególnych konstrukcji stalowych uzyskiwane są w systemie
dzięki odpowiedniej grubości płyty PAROC
FPS 17, dobieranej w zależności od wskaźnika masywności kształtu zabezpieczanego
elementu oraz od temperatury krytycznej
stali (normalnie przyjmuje się ją jako 450°C
lub 500°C).
FOT. 1.
Mocowanie izolacji przy użyciu gwoździ stalowych z nakładkami
OPIS SYSTEMU PAROC FIRESAFE
System PAROC FireSAFE został zatwierdzony Europejską Aprobatą Techniczną
ETA­‑08/0093, wydaną przez Fiński Instytut Badawczy VTT, Espoo. Zapewnia
on osiągnięcie przez konstrukcje stalowe
odporności ogniowej nawet do R 210
(3,5 godz.). Dla niektórych profili już
przy grubości płyty 20 mm można osiągnąć
klasę R 90 (1,5 godz.). Można go stosować
do ochrony stalowych profili otwartych lub
zamkniętych.
Do montażu płyt PAROC FPS 17 używa
się gwoździ montażowych z nakładkami stalowymi, zgrzewanymi do konstrukcji za po-
RYS.
Systemy rozwiązań izolacji PAROC FireSAFE
mocą zgrzewarki kondensatorowej (FOT. 1). Profile otwarte i zamknięte obkłada się płytami
metodą skrzynkową (RYS.). Montaż płyt nie wymaga użycia kleju – można go wykonywać
niezależnie od temperatury otoczenia.
Płyta PAROC FPS 17 produkowana jest bez pokrycia, PAROC FPS 17t ma z jednej strony
pokrycie z welonu szklanego, a PAROC FPS 17ta – pokrycie z welonu szklanego i powłoki
aluminiowej.
Dane techniczne płyt PAROC FPS 17 przedstawiono w TABELI. Szczegóły dotyczące grubości izolacji, sposobu montażu i klas odporności ogniowej znajdują się w Europejskiej Aprobacie
Parametr
Wymiary
Kontakt
Wartość
długość×szerokość
grubość
Deklarowana wartość współczynnika
przewodzenia ciepła λD
Deklarowana wartość współczynnika oporu
dyfuzyjnego pary wodnej MU
Reakcja na ogień
Paroc Polska sp. z o.o.
ul. Gnieźnieńska 4, 62-240 Trzemeszno
www.paroc.pl
26
Odporność ogniowa konstrukcji maks. R 210
TABELA.
1200×600 mm, 1800×1200 mm
20–60 mm
0,038 W/(m∙K)
1
Euroklasa A1
3,5 godz.
Parametry płyt PAROC FPS 17
nr 1/2013
2
3
4
5
6
sokości profilu z nadmiarem 2–3 mm
Należy do tego zawsze używać
produktu o tej samej grubości, co płyty zabezpieczające profil. Następnie
wciska się klocki klinowe pomiędzy
powierzchnie czołowe profilu stalowego
w miejscach łączenia się płyt zabezpieczających (FOT. 3–4). Gdy wysokość między powierzchniami czołowymi belki lub
kolumny wynosi > 300 mm, montuje się
dodatkowy klocek klinowy, poprzecznie
do uprzednio zainstalowanego klocka.
(FOT. 2).
ZGRZEWANIE
7
FOT. 2–8.
8
Montaż systemu PAROC FireSAFE
Technicznej oraz w folderze „System ogniochronny ­PAROC FireSAFE”,
który można pobrać ze strony internetowej www.paroc.pl.
MONTAŻ SYSTEMU PAROC FIRESAFE
INFORMACJE OGÓLNE
Prace rozpoczyna się od montażu dwuteowników I > 200 mm. Wycina
się klocek klinowy o szer. 100 mm i długości odpowiedniej do wy-
nr 1/2013
Izolacja mocowana jest przy użyciu
gwoździ stalowych z nakładkami. Średnica gwoździa wynosi ok. 2,8 mm,
a przymocowana do niego nakładka
ma średnicę 30,0 mm (FOT. 5). Gwóźdź
powinien być o 2–3 mm dłuższy od grubości płyty izolacyjnej (FOT. 6).
Zgrzewanie wykonywane jest za pomocą urządzenia do zgrzewania
kondensatorowego lub podobnego (FOT. 7). Płyta powinna pokrywać
krawędzie płyt zainstalowanych prostopadle w stosunku do niej. Nie
powinny być widoczne żadne fragmenty stalowe.
Należy się upewnić, że gwoździe zostały prawidłowo przymocowane (FOT. 8). Powinny one zginać się na bok (bez izolacji) i pozostawać przymocowane. Ta sama metoda stosowana jest do zgrzewania
na blaszanych dachach płaskich.
n
27
Materiały i technologie
Tomasz Mazurkiewicz,
Prezentacja
DEN BRAVEN
NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ
PRZY WYBORZE SILIKONÓW
Kuchnia i łazienka to wyjątkowe
pomieszczenia w domu, różniące
się znacznie od pozostałych nie
tylko przeznaczeniem. Panująca
w nich duża wilgotność, ciągłe
narażenie na działanie wody,
tłuszczu czy różnego rodzaju
detergentów sprawia, że wymagają
one szczególnego zabezpieczenia,
zwłaszcza uszczelnienia
newralgicznych miejsc.
Jednym z najpopularniejszych środków
do tego typu zabezpieczeń są silikony. Ich
bogaty wybór może jednak sprawiać trudność w doborze właściwego preparatu.
Dobór silikonu do rodzaju
pomieszczenia i powierzchni
Na rynku dostępna jest bogata oferta silikonów: budowlanych, sanitarnych, szklarskich czy uniwersalnych, które sprawdzają
się przy większości prac uszczelniających
i montażowych w domu. Łazienka i kuchnia
to jednak miejsca, w których czystość i higiena mają szczególne znaczenie. Dlatego
też do pomieszczeń sanitarnych należy wybrać specjalistyczny produkt, przeznaczony
do tego typu wnętrz, który bez względu
na panujące warunki zapewni trwałość
i estetyczny wygląd na długie lata. Problematyczne są zwłaszcza przestrzenie wokół armatury łazienkowej, które narażone
na nieustanny kontakt z wodą mogą stać
się siedliskiem groźnych dla zdrowia pleśni
i grzybów.
Kwestią, która ma znaczenie przy późniejszym użytkowaniu i trwałości wykonanych
uszczelnień, jest również dobór preparatu
Kontakt
Den Braven East Sp. z o.o.
ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo
tel.: 61 89 61 740, fax: 61 81 62 825
[email protected], www.denbraven.pl
28
dopasowanego odpowiednio do powierzchni, na których będzie
rozprowadzany. Szczególnie ważne jest to w przypadku łazienki
i kuchni, czyli miejsc, w których łączymy ze sobą różne materiały
charakteryzujące się zróżnicowaną przyczepnością. Silikon musi być
więc dobrze przyczepny zarówno do powierzchni gładkich, jak szkło,
porcelana, lakierowane drewno, jak i powierzchni szkliwionych,
glazurowanych czy emaliowanych. Będzie on wówczas idealnym
rozwiązaniem na trwałe uszczelnianie przestrzeni wokół wanien,
natrysków, bidetów, brodzików, umywalek, muszli, złączy w blatach kuchennych, zlewozmywaków, bez ryzyka wykruszania się
czy odklejania.
Komfort i świeżość
W przypadku miejsc narażonych na zawilgocenia, warto także
zwrócić uwagę na system sieciowania, czyli zawarty w preparacie środek, który nawet w pomieszczeniach o większym
natężeniu wilgoci zagwarantuje utwardzenie spoiny. Popularne,
dobrze sprawdzające się w tym środowisku są octanowe systemy utwardzania. Niestety, ich mankamentem jest nieprzyjemny
octowy zapach, który utrzymuje się w pomieszczeniu jeszcze
długo po zakończeniu prac.
Remontując lub odnawiając pomieszczenia sanitarne za pomocą uszczelniacza, nie możemy zapominać również o aspektach estetycznych. Barwę silikonu najlepiej dobierać do koloru
fugi lub przedmiotu, wokół którego wykonywane jest uszczelnienie – sanitariatów czy blatu kuchennego. W przypadku gdy
nie można znaleźć odcienia, który odpowiadałby kolorystyce
pozostałych
elementów, dobrze sprawdzą się kolory pastelowe,
fot. Zapachowy silikon
np. beżowy, biały i szary lub najbardziej neutralny – transparentny.
sanitarny Aromasil
Powinniśmy zatem wykorzystać różnorodne możliwości silikonów
firmy Den Braven
sanitarnych, aby zapewnić szczelny montaż i znacznie ułatwić
sobie pracę, a także poprawić wygląd naszego domu.
Wybierając silikon do uszczelnienia pomieszczeń sanitarnych, musimy pamiętać, aby
miał on właściwości niezbędne do tego typu miejsc. Trwałość, odporność na wilgoć oraz
odpowiedni zapach to elementy, na które warto zwrócić uwagę.
n
Silikony do zadań specjalnych
Najlepiej wykorzystywać silikony, które zostały stworzone z myślą o łazience i kuchni,
gdyż tak jak Aromasil nie tylko zabezpieczają przed przeciekaniem wody i osadzaniem się brudu, ale dzięki specjalnym właściwościom zapobiegają również powstawaniu pleśni i grzybów na ich powierzchni. Rewolucyjnym rozwiązaniem i absolutną
nowością jest silikon zapachowy Aromasil firmy Den Braven, który dzięki specjalnym
środkom aromatyzującym maskuje nieprzyjemną octową woń, zastępując ją delikatnym zapachem floral lub soft, który utrzymuje się nie tylko podczas aplikacji, ale
również po zakończeniu remontu. Dzięki temu prace montażowe będą znacznie przyjemniejsze, a późniejsze użytkowanie pomieszczeń bardziej komfortowe – zwłaszcza
kuchni, w której na co dzień miesza się wiele zapachów.
nr 1/2013
Materiały i technologie
mgr inż.
Cezariusz Magott,
mgr inż.
Maciej Rokiel
BEZWYKOPOWE ODTWARZANIE
ZEWNĘTRZNEJ IZOLACJI PIONOWEJ
Trenchless regeneration of outer vertical insulation AbstraKt S. 34
Odtworzenie izolacji pionowej to jeden z podstawowych
etapów prac iniekcyjnych. Najlepszym rozwiązaniem jest
wykonanie wtórnej izolacji zewnętrznej. W niektórych
sytuacjach jest to jednak bardzo utrudnione, a czasem
wręcz niemożliwe. Pewnym kompromisem jest izolacja
typu wannowego – pomieszczenie jest suche i może
być normalnie użytkowane, ale przegroda jest cały czas
wilgotna/mokra. Rozwiązaniem może być wówczas
wykonanie iniekcji kurtynowej lub strukturalnej.
Izolacje strukturalne (RYS. 1) wykonuje się przy użyciu środków
chemicznych, aplikowanych najczęściej w strukturę przegrody
w sposób iniekcyjny, w celu zabezpieczenia ściany budynku lub
budowli przed kapilarnym wnikaniem wilgoci z gruntu. Mogą być
wykonywane w murach warstwowych, jeśli zastosowane zostaną
specjalne techniki.
Izolacje kurtynowe (RYS. 2) to zabezpieczenia przeciwwilgociowe
lub przeciwwodne wykonywane w sposób iniekcyjny, ochraniające
przegrodę pionową lub poziomą od strony przyległego gruntu bez
odkopywania budynku. Stosuje się je wówczas, gdy z przyczyn
technologicznych i/lub finansowych zabezpieczenia wykonywane tradycyjnymi metodami naprawczymi są niezasadne lub niemożliwe.
ZASTOSOWANIE IZOLACJI STRUKTURALNYCH
I KURTYNOWYCH
wzniesione, w których wadliwie wykonano izolacje przeciwwilgociowe lub przeciwwodne (dotyczy to najczęściej wielopoziomowych
garaży podziemnych pod centrami handlowymi, w których poziom
wody gruntowej znajduje się kilka metrów powyżej poziomu posadzki
w pomieszczeniach), lub budynki historyczne, w których izolacje
przeciwwilgociowe uległy degradacji.
AbstraKt W artykule omówiono metody iniekcji strukturalnych i kurtynowych. Opisano grupy materiałów iniekcyjnych. Zamieszczono
wskazówki dotyczące określania zużycia iniektów, przeprowadzania iniekcji oraz dokumentowania etapów prac.
The article discusses the methods of structural and curtain injections, as well as describes injection material groups. It also provides guidelines on how to determine the wear of injected material,
how to perform the injections, as well as how to document the
stages of performed works.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
Reklama
Izolacje strukturalne oraz kurtynowe wykonywane są przede wszystkim w budynkach istniejących. Niekiedy są to budynki niedawno
nr 1/2013
29
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
promocja
30
nr 1/2013
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
Reklama
www.e-czytelnia.eu
nr 1/2013
31
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
32
nr 1/2013
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
Reklama
www.e-czytelnia.eu
nr 1/2013
33
Materiały i technologie
KUJAWSKO
POMORSKA
OKRĘGOWA
I
Z
B
A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA
Artykuł w pełnej wersji dostępny
w wydaniu papierowym lub elektronicznym.
Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
reklama
www.e-czytelnia.eu
34
nr 1/2013
Materiały i technologie
Prezentacja
IZOLACJE MINERALNE
FIRMY SCHOMBURG POLSKA
Woda wywiera negatywny
wpływ na materiały budowlane
– powoduje, że tracą one
właściwości fizykochemiczne,
a niektóre zmniejszają
wytrzymałość mechaniczną.
Jest również przyczyną korozji
materiałów i powstawania mchów
i grzybów. Aby zabezpieczyć
budynek przed jej wpływem,
należy właściwie zaprojektować,
a następnie starannie wykonać
hydroizolacje.
Jednym z podstawowych rodzajów uszczelnień są izolacje mineralne, czyli produkty
na bazie cementu, kruszyw z dodatkiem
elementów modyfikujących, które poprawiają takie parametry, jak elastyczność,
zdolność przenoszenia rys czy szybkość
wiązania.
ZALETY IZOLACJI MINERALNYCH
Materiały mineralne sprawdzają się pod
powierzchnią gruntu, ale przeznaczone są
do stosowania głównie w obszarach ponad
gruntem. W porównaniu z izolacjami bitumicznymi są odporne na promieniowanie
UV oraz, co najważniejsze, zapewniają
doskonałą adhezję, czyli przyczepność kolejnych warstw, takich jak farby, tynki czy
okładziny ceramiczne. W związku z tym są
powszechnie stosowane do izolacji budynków (jako poziome i pionowe, wewnętrzne
i zewnętrzne), zbiorników (w tym wody
pitnej, w oczyszczalniach ścieków, basenach
kąpielowych), balkonów i tarasów oraz
pomieszczeń mokrych, jako izolacja podpłytkowa. Kolejnym obszarem zastosowania
Kontakt
SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.
99-300 Kutno
ul. Sklęczkowska 18a
tel.: 24 254 73 42
fax: 24 253 64 27
[email protected]
www.schomburg.com.pl
36
FOT. Produkty firmy Schomburg
Polska do zabezpieczania budynków
przed negatywnym działaniem wody
są tzw. uszczelnienia wannowe, czyli izolacje od wewnątrz, gdzie występuje negatywne
parcie wody.
Izolacje mineralne mogą być produktami jedno- lub dwuskładnikowymi, są sztywne
i elastyczne. Ich aplikacja odbywa się zazwyczaj ręcznie, ale możliwe jest także nakładanie
maszynowe. Uzyskane powłoki hydroizolacyjne są bezspoinowe, dobrze przylegają do podłoża mineralnego i dzięki wysokiej szczelności zapewniają ochronę przed wodą. Ich przewaga
nad materiałami rolowymi wynika z tego, że są izolacjami bezszwowymi i dopasowują się
do często skomplikowanej bryły budynku z wieloma jej detalami.
WŁAŚCIWOŚCI IZOLACJI MINERALNYCH FIRMY SCHOMBURG
Firma Schomburg Polska oferuje skuteczne i sprawdzone izolacje mineralne. Ich właściwości
przedstawiono w TABELI.
Omawiając izolacje mineralne, należy wspomnieć o izolacji krystalicznej – ­AQUAFIN-IC.
Jest to jednoskładnikowa uszczelniająca zaprawa na bazie cementu przeznaczona do konstrukcji betonowych. Działanie AQUAFIN-IC różni się znacznie od sposobu uszczelniania
materiałów powłokowych. Zawarte w zaprawie aktywne składniki wnikają w wilgotny
beton i reagują z jonami Ca. W ten sposób tworzą nierozpuszczalne związki krystaliczne,
które uszczelniają kapilary betonu. Działanie uszczelniające jest tak silne, że zachodzi ono
nawet przy wysokim ciśnieniu hydrostatycznym – 140 m słupa wody, zarówno dodatnim,
jak i ujemnym. AQUAFIN-IC uszczelnia także włoskowate pęknięcia o szer. do 0,4 mm
powstałe w okresie eksploatacji. Powierzchnia betonu jest uszczelniona w masie. Tak
wykonane uszczelnienie nie może się odkleić czy rozwarstwić, dlatego AQUAFIN-IC doskonale nadaje się do uszczelnień zapór, zbiorników (także z wodą pitną, morską), garaży
podziemnych, tuneli i wszystkich innych betonowych elementów w obszarze zagłębionym
w gruncie.
PODSUMOWANIE
Należy pamiętać, że nawet najlepsze materiały nie zapewnią skuteczności bez starannego
wykonawstwa. Niezbędne jest przestrzeganie kilku fundamentalnych zasad:
» podłoże musi być matowo-wilgotne, nośne, o otwartej strukturze, bez ostrych krawędzi,
wyłomów, pustek powietrznych;
nr 1/2013
Parametr
Baza
Czas obróbki
Zużycie
Obciążalność
(odporność na)
Aquafin 1K flex
Aquafin 2K/M
Aquafin RS300
jednoskładnikowy
jednoskładnikowy
dwuskładnikowy
dwuskładnikowy
60 min
60 min
60 min
45 min
wilgoć gruntowa/woda
opadowa niezalegająca
3,5
/ok. 2,0 mm
2,8
/ok. 2,5 mm
3,5
/ok. 2,0 mm
3,0 kg/m2/ok. 2 mm
woda opadowa zalegająca/
/woda naporowa
4,5 kg/m2/
/ok. 2,5 mm
–
4,5 kg/m2/
/ok. 2,5 mm
3,75kg/m2/
/ok. 2,5 mm
ruch pieszy
po ok. 1 dniu
po ok. 1 dniu
po ok. 1 dniu
po ok. 6 godz.
–
po ok. 1 dniu
po ok. 1 dniu
po ok. 6 godz.
po ok. 7 dniach
po ok. 7 dniach
po ok. 7 dniach
po ok. 3 dniach
Współczynnik
przenikania pary
wodnej μ: ok. 2300
Współczynnik
przenikania pary
wodnej μ: ok. 1000
Odporność
na negatywne
ciśnienie wody:
ok. 2,0 barów
Wartość Sd
(opór dyfuzyjny)
przy gr. warstwy
po wyschnięciu
2 mm: ok. 2 m
Współczynnik
przenikania pary
wodnej μ: ok. 1100
Wartość Sd, CO2
przy gr. warstwy
po wyschnięciu
2 mm: ok. 211 m
Wartość Sd
(opór dyfuzyjny)
przy gr. warstwy
po wyschnięciu
2 mm: ok. 2,5 m
pokrycie płytkami
woda naporowa
Inne cechy charakterystyczne
TABELA.
Aquafin 1K
kg/m2/
kg/m2/
Wytrzymałość
na negatywne
ciśnienie wody:
1,5 bara
Wartość Sd
(opór dyfuzyjny):
ok. 5,5 m
kg/m2/
Zestawienie właściwości izolacji mineralnych w ofercie firmy Schomburg Polska
»
w miejscach newralgicznych, takich jak dylatacje i przejścia instalacyjne, należy stosować taśmy uszczelniające i manszety, które
potrafią przenieść większe odkształcenia;
»
w miejscach połączeń pachwinowych trzeba wykonać wyoblenia,
tzw. fasety, tak aby izolacja w sposób płynny przechodziła z poziomu
w pion (alternatywnie wkleić taśmy ASO-Dichtband-2000).
n
Reklama
nr 1/2013
37
Materiały i technologie
Prezentacja
Bogata oferta spoiw wiążących
marki alpol
Budowlane materiały wiążące
można podzielić na dwie grupy:
spoiwa powietrzne, czyli wapno
i gips, oraz spoiwa hydrauliczne
– cementy. Podział ten związany jest
z trwałością związanych zaczynów
w środowisku wodnym. Spoiwa
powietrzne w wyniku oddziaływania
wody tracą swoje właściwości,
w szczególności wytrzymałość.
Spoiwa hydrauliczne natomiast je
zachowują.
Obydwie grupy spoiw stanowią bazę do produkcji zapraw, tynków, posadzek, klejów
do ociepleń i glazury, a także innych mineralnych materiałów budowlanych, nazywanych
popularnie chemią budowlaną.
WAPNO HYDRATYZOWANE
Firma ALPOL rozpoczęła swoją działalność
od produkcji wysokiej jakości wapna hydratyzowanego. Do jego głównych zalet można
zaliczyć wysoki stopień białości, bardzo duże
rozdrobnienie wpływające na całkowitą stałość objętości, a także wysoką powierzchnię
aktywną. Parametry te udaje się uzyskać
dzięki stosowaniu wyselekcjonowanego surowca – wapna palonego – oraz dzięki procesowi głębokiej separacji.
Stosowanie wapna palonego w tynkach
czy zaprawach znacznie poprawia urabialność i obróbkę, co jest efektem tworzenia
się mleczka wapiennego, szczególnie w końcowych operacjach mających na celu ostateczne wyprowadzenie powierzchni tynku.
Proces separacji eliminuje w całości wystę-
Kontakt
ALPOL GIPS Sp. z o.o.
Fidor, 26-200 Końskie
tel.: 41 372 11 00, fax: 41 372 12 84
[email protected], www.alpol.pl
38
powanie niedogaszonych
ziaren CaO, a tym samym
możliwość powstawania
odprysków w tynkach.
Stosowanie wapna hydratyzowanego wywołuje
również efekt zabliźniania
mikrorys w czasie, a także wpływa na tworzenie
korzystnego mikroklimatu
FOT. Spoiwa marki ALPOL
w pomieszczeniach związanego z przepuszczalnością pary wodnej. Wynika to z porowatości otwartej produktów
na bazie wapna hydratyzowanego. Podwyższone pH ogranicza proces zagrzybiania powierzchni, która ma własności aseptyczne.
GIPS PÓŁWODNY
Firma ALPOL GIPS jest również producentem kolejnego spoiwa powietrznego – gipsu półwodnego odmiany beta o własnościach wiążących. Powstaje on jako produkt odsiarczania
spalin w wyniku obróbki cieplnej nieaktywnego wiążąco gipsu dwuwodnego dostarczanego
z elektrowni.
W procesie produkcji stosowane są innowacyjne urządzenia kalcynacyjne. Dzięki nim
oraz specjalnemu procesowi technologicznemu powstaje produkt o dużej stabilności
i powtarzalności. Gips produkowany przez ALPOL jest doskonałym surowcem wykorzystywanym do produkcji normalnie, szybko i wolno wiążących gipsów szpachlowych, zapraw
tynkarskich, klejów do płyt gipsowo-kartonowych i do bloczków gipsowych. Stosowanie
spoiwa gipsowego pozwala uzyskać krótki czas wiązania i twardnienia, a także szybki wzrost
wytrzymałości wczesnej. Parametry te można regulować w dużym zakresie wartości dzięki
stosowaniu odpowiednich domieszek chemicznych. Umożliwia to dostosowanie produktu
do wymagań zależnych od zastosowań: innych w przypadku szpachli, gdzie proces aplikacyjny jest jednoetapowy, i odmiennych w przypadku tynków aplikowanych wieloetapowo.
Dobra przepuszczalność pary wodnej, podobnie jak w przypadku wapna hydratyzowanego, związana z dużą porowatością otwartą pozwala na stworzenie korzystnego mikroklimatu
w pomieszczeniach.
CEMENT UNIWERSALNY
By uzupełnić listę oferowanych spoiw, firma ALPOL w listopadzie 2012 r. wprowadziła
do oferty spoiwo hydrauliczne – cement. Nowy produkt – cement ALPOL AC 903 klasy
32,5R – przeznaczony jest do betonów i zapraw przygotowywanych na miejscu budowy.
Umożliwia on uzyskanie bardzo dobrej urabialności, łatwej aplikacji i długiego czasu
przerobu. Zastosowanie cementu ALPOL AC 903 pozwala uzyskiwać produkty odporne
na agresję chemiczną środowiska, a także, ze względu na niskie ciepło hydratacji, produkty
o niewielkim skurczu dojrzewające w warunkach normalnych i w podwyższonej temperaturze. Ze względu na uzyskiwanie bardzo dobrej przyczepności do podłoża cement ten jest
doskonały do stosowania w przygotowywanych samodzielnie zaprawach cementowych,
cementowo-wapiennych, murarskich i tynkarskich. ALPOL AC 903 jest bardzo dobrym
spoiwem do wytwarzania betonów o klasach od B10 do B37, wykorzystywanych do wykonywania ław fundamentowych, stropów, wieńców, nadproży, schodów, tarasów, a także
ścian oporowych. Produkt ten nadaje się też do stabilizacji gruntów, podsypek cementowo­
‑piaskowych i jako składnik chudego betonu.
n
nr 1/2013
Materiały i technologie
mgr inż.
Martyna Drećka
TERMOIZOLACYJNE SYSTEMY
NATRYSKOWE – WŁAŚCIWOŚCI
I ZASTOSOWANIE
Thermal insulation spraying systems – properties and application AbstraKt Natrysk materiału izolacyjnego pozwala na całkowitą
eliminację mostków cieplnych (oczywiście,
przy odpowiednim rozwiązaniu detali konstrukcyjnych),
a spośród innych metod wbudowywania izolacji
wyróżnia się tym, że jest mniej pracochłonny.
Na rynku krajowym dostępne są następujące rodzaje materiałów
do izolacji natryskowej:
» pianka poliuretanowa (PUR) o strukturze zamkniętokomórkowej
(pianka sztywna) lub otwartokomórkowej (pianka elastyczna),
» celuloza w postaci rozdrobnionych włókien celulozowych,
» zaprawa termoizolacyjna na bazie spoiwa cementowego i włókien
mineralnych.
Natryskowa pianka poliuretanowa (PUR)
Jest to tworzywo sztuczne. Pianka sztywna składa się z komórek
polimeru poliuretanowego otaczającego pęcherzyki gazu spieniającego, tzw. poroforu (np. dwutlenku węgla, CFC – tzw. freonów,
HCFC, HFC). Pianka elastyczna ma zaś budowę otwartokomórkową.
Oznacza to, że pęcherzyki polimeru przenikają się wzajemnie i tworzą strukturę gąbczastą wypełnioną powietrzem. Polimer decyduje
o właściwościach mechanicznych kompozytu, a gaz odpowiada
za izolacyjność cieplną.
Pianki natryskowe są systemami dwukomponentowymi: powstają w wyniku połączenia ciekłych składników A i B. Składnik A to
mieszanina polioli (poliestrów lub polieterów) i środków pomocniczych, składnik B natomiast to izocyjanian (np. TDI – diizocyjanian
toluilenu lub MDI – diizocyjanian difenylometanu). Bezpośrednio
przed natryskiem składniki pianek mieszane są mechanicznie w odpowiedniej proporcji objętościowej. Z chemicznego punktu widzenia
poliuretany otrzymuje się przez poliaddycję di- lub triizocyjanianów
ze związkami zawierającymi wolne grupy wodorotlenowe typu
polioli. Do produkcji pianek elastycznych stosuje się mieszaniny
polioli zawierające więcej składników dwufunkcyjnych, a do produkcji pianek sztywnych – większe dodatki polioli co najmniej
trójfunkcyjnych.
S. 44
kontynentach także z kartonu i papieru fotograficznego) poddawany
jest rozdrobnieniu oraz impregnacji m.in. związkami boru oraz wodorotlenkiem glinu w postaci drobnoziarnistego granulatu w ilości
do 18% masy wyrobu gotowego. Dodatek ten sprawia, że włókna
celulozowe stają się odporne na rozwój pleśni i grzybów, a także
trudnopalne.
Zaprawa mineralna
Produkuje się ją w postaci suchej mieszanki cementu, wypełniaczy
(rozwłóknionej wełny mineralnej) oraz dodatków modyfikujących.
Dostarczana jest w postaci materiału sypkiego, włóknistego, o szarej
barwie.
Surowcami do produkcji wełny skalnej są bazalt, gabro, dolomit
lub kruszywo wapienne oraz brykiety mineralne. Odmierzone właściwe proporcje surowców umieszczane są w piecu żeliwnym, gdzie
w temp. ok. 1400°C przyjmują postać płynną.
AbstraKt W artykule omówiono rodzaje i właściwości materiałów
do izolacji natryskowych: pianek poliuretanowych, zapraw
termo­izolacyjnych na bazie spoiwa cementowego i włókien
­mineralnych oraz celulozy. Opisano technologię i warunki
aplikacji tych materiałów, porównano ich wybrane parametry
techniczne, właściwości ogniowe oraz akustyczne. Podano także
wpływ tych materiałów na środowisko oraz warunki bezpiecznej
aplikacji.
The article discusses the types and properties of spraying insulation materials: polyurethane foams, cement- and mineral fibrebased thermal insulation mortars, as well as cellulose. It also
describes application conditions and the technology used for these
materials, as well as compares their several selected technical, fire
resistance, and acoustic properties. It also investigates the impact
of using these materials on the environment, as well as their safe
application conditions.
Izolacja celulozowa
To materiał pochodzenia organicznego, wytwarzany z makulatury gazetowej pochodzącej z recyklingu. Surowcem jest materiał z włókien
drzewnych – celuloza.
W trakcie produkcji odpowiednio wyselekcjonowany papier
(w Europie przede wszystkim z gazet codziennych, a na innych
40
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 1/2013
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 1/2013
41
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
42
nr 1/2013
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 1/2013
43
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
44
nr 1/2013
Materiały i technologie
dr inż.
Artur Pałasz
GRUNTY I FARBY PODKŁADOWE
– BŁĘDY I BRAKI W WYMAGANIACH
NORM ORAZ PROBLEMY JAKOŚCIOWE
Primer paints and dispersion primers – flaws and omissions found in the requirements imposed by norms, and quality problems AbstraKt S. 50
Obecnie gruntuje się niemal wszystkie rodzaje podłoży,
a w dodatku często wykorzystuje się do tego produkty
niedostatecznej jakości. Oba zagadnienia – zasadność
stosowania środków gruntujących w zależności
od podłoża oraz określanie czynników wpływających
na jakość tych wyrobów – okazują się problematyczne.
Zgodnie z definicją zawartą w normie PN-78/C-01700 [1] gruntowanie to malowanie podłoża farbą do gruntowania. Niegdyś termin
ten odnosił się w zasadzie tylko do pokrywania powierzchni stali
farbą podkładową przeciwrdzewną czy malowania drewna pokostem
lnianym. Dzisiaj pod pojęciem tym rozumie się pokrywanie podłoży
mineralnych roztworami dyspersji polimerowych.
dokumenty odniesienia – PN i TWT
Wymagania wobec gruntów zawarte są przede wszystkim w normie
PN-C-81906:2003 [2]. Dla wyrobów rodzaju III – gruntów – określa
się trzy wymogi techniczne:
» gęstość (brak postawionego wymagania, do uzgodnienia między
stronami);
» zdolność do rozcieńczania wodą (próbka gruntu rozcieńczona
wodą 1:1 zaraz po wymieszaniu nie może wykazywać rozwarstwienia);
» zawartość suchej pozostałości co najmniej 10% wag.
Tak małe wymagania powodują, że spełnia je niemalże każdy
co najmniej 10-procentowy roztwór, np. soli kuchennej, węglanu
sodu itp. W normie nie sformułowano żadnych warunków pozwalających określić, czy dany produkt ma rzeczywiście własności
gruntujące.
Problemem określania jakości gruntów zajął się Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów „Spektrochem”, który
sygnuje swoimi atestami dobre jakościowo grunty wytwarzane
w Polsce. W ciągu ostatnich lat w placówce tej przebadano większość znajdujących się na rynku polskim gruntów dyspersyjnych oraz
farb podkładowych. Przeprowadzono także ponad 300 doświadczeń
polegających na przygotowaniu próbek gruntów z różnorodnych dys-
OD REDAKCJI
Autor nawiązuje w artykule do tez zawartych w publikacji S. Chłądzyńskiego
„Kiedy środek gruntujący jest naprawdę środkiem gruntującym” zamieszczonej
w nr. 10/2012 naszego miesięcznika (s. 48–50).
46
persji polimerowych. Metodykę badawczą zaczerpnięto z wymagań
normy PN-C-81906:2003 [2], rozszerzono ją jednak o wymagania
opisane w opracowanych przez Spektrochem w 2006 r. Tymczasowych Warunkach Technicznych (TWT) nr 4 [3].
Wymagania określone w tym dokumencie mogą być normami
przedmiotowymi wyrobów, w doniesieniu do których nie istnieją
żadne państwowe kryteria jakościowe, lub gdy opracowane kryteria
(polskie normy) zawierają istotne błędy lub/i braki.
MITY I NIEPOROZUMIENIA
W związku z lapidarnością zapisów normy PN-C-81906:2003 [2]
istnieje wiele niejasności, a także błędnych informacji dotyczących
gruntów i farb podkładowych. Należy do nich m.in. przekonanie o zasadności gruntowania wszelkiego rodzaju podłoży, mit o zdolności
gruntów do zmniejszania zużycia farb nawierzchniowych, a także
o ścisłej zależności jakości gruntu od suchej pozostałości.
TYP PODŁOŻA A ZASADNOŚĆ GRUNTOWANIA
Zgodnie z wytycznymi Spektrochemu grunt ma związywać pozostałości pyłu i kurzu na podłożu (np. po szlifowaniu), słabe i luźne
powierzchniowo powierzchnie oraz (poniekąd) zmniejszać szybkość
wysychania farb nawierzchniowych. Jeśli natomiast tynk jest słaby,
osypliwy i kruchy, to sam zabieg gruntowania nie pomoże.
AbstraKt W artykule przybliżono problematykę jakości środków gruntujących i farb podkładowych oraz zasadność gruntowania w zależności od podłoża. Wskazano na błędy i nieścisłości polskich norm
oraz obalono niektóre mity dotyczące właściwości tych wyrobów.
The article approaches the quality problems of primer paints and
dispersion primers, as well as the problem of substrate priming
validity, depending on the type of substrates. The article also identifies flaws and omissions found in the Polish Norms, as well as
tackles some myths surrounding the aforementioned products.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 1/2013
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 1/2013
47
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
48
nr 1/2013
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 1/2013
49
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
50
nr 1/2013
Materiały i technologie
mgr
Piotr Tokarz
STOSOWANIE PŁYT WARSTWOWYCH
WOBEC WYMOGU ZWIĘKSZANIA
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
W BUDOWNICTWIE
The appliance of sandwich panels in light of the requirement of improving construction energy performance Unia Europejska nałożyła na państwa członkowskie
obowiązek obniżenia zużycia energii w budownictwie.
Aby mógł być on spełniony, konieczne jest zwiększenie
izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynków:
ścian zewnętrznych i pokryć dachowych.
Obecnie trwają prace nad nowelizacją działu X rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
[1]. Celem tych prac jest dostosowanie aktualnych wymagań dotyczących oszczędności energii i izolacyjności cieplnej do wymagań
zawartych w dyrektywie 2010/31/UE [2]. Znowelizowane warunki
techniczne powinny zostać opublikowane w najbliższym czasie.
Przyniosą one istotne zmiany dla producentów płyt warstwowych
i inwestorów planujących realizację obiektów w technologii lekkiej
obudowy.
KONSEKWENCJE DYREKTYWY 2010/31/UE
Dyrektywa 2010/31/UE [2] dotycząca charakterystyki energetycznej
budynków jest szczególnie ważnym elementem polityki energetycznej Unii Europejskiej. W p. 3 wstępu do tego dokumentu zapisano:
„Budynki odpowiadają za 40% łącznego zużycia energii w Unii.
Sektor ten się rozwija, co prowadzi do wzrostu zużycia energii. Dlatego ograniczenie zużycia energii oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w sektorze budynków stanowią istotne działania
konieczne do ograniczenia uzależnienia energetycznego Unii i emisji
gazów cieplarnianych”.
W znowelizowanej dyrektywie podano wymagania dotyczące
metod obliczania efektywności energetycznej oraz zasady ustalania
minimalnych norm izolacyjności.
Na państwa członkowskie nałożono zobowiązanie do prowadzenia polityki energetycznej, której efektem będzie wznoszenie
od 2020 r. wyłącznie budynków niskoenergetycznych lub pasywnych. Oznacza to zaostrzenie aktualnych wymagań (TABELA) dotyczących izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych oraz przegród
dachowych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], oraz
w zmieniającym je rozporządzeniu z dnia 6 listopada 2008 r. [3].
W załączniku nr 2 do rozporządzenia „Wymagania izolacyjności
cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii” zostaną wprowadzone istotne modyfikacje wartości współczynnika
52
AbstraKt S. 55
przenikania ciepła dla przegród ściennych i dachowych wszystkich
rodzajów budynków – współczynnik przenikania ciepła Umaks. zostanie znacząco obniżony. Dla producentów materiałów budowlanych oznacza to konieczność dostosowania produkcji do nowych
wymagań.
PŁYTY WARSTWOWE A NOWE WYMOGI
Płyty warstwowe są powszechnie wykorzystywane do szybkiej obudowy konstrukcji budynków w formie przegród ściennych i dachowych w różnych typach budownictwa przemysłowego, ­użyteczności
­publicznej, usługowego i sportowego (FOT. 1–7). Co roku powstają
tysiące nowych obiektów wykonanych w technologii lekkiej obudowy,
a produkcję płyt szacuje się na 10–12 mln m2 rocznie.
Główne rodzaje budynków, w których stosuje się lekką obudowę
z płyt warstwowych, to:
» hale produkcyjne i magazynowe,
» centra logistyczne,
» chłodnie, mroźnie i przechowalnie,
» salony samochodowe,
AbstraKt W artykule omówiono założenia dyrektywy 201/31//UE w zakresie zwiększania efektywności energetycznej budynków, rolę
płyt warstwowych w budownictwie w aspekcie omówionej polityki oraz podstawowe zastosowania tych materiałów. Podano
informacje dla inwestorów i projektantów dotyczące wyboru
odpowiednich rozwiązań.
The article discusses the provisions of Directive 201/31/EU on
the energy performance of buildings, the function of sandwich
panels in construction, in light of the aforementioned regulations
and basic application methods of these materials. It also provides
both investors and designers with information on how to choose
the best suited solutions.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 1/2013
PRODUCENT PŁYT WARSTWOWYCH
To, czego szukają najlepsi.
Izopanel Sp. z o.o.
80-298 Gdańsk
ul. Budowlanych 36
tel. +48 58 340 17 17
fax +48 58 340 17 18
e-mail: [email protected]
www.izopanel.pl
Reklama
Pawilon nr 8, stoisko nr 14
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 1/2013
53
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny
w wydaniu papierowym lub elektronicznym.
Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
Polski Związek Producentów Płyt Warstwowych
ul. E. Sczanieckiej 14A, 60-216 Poznań
tel./fax: 61 862 90 55
54
www.plytywarstwowe.com.pl
[email protected]
Reklama
www.e-czytelnia.eu
nr 1/2013
Artykuł w pełnej wersji dostępny
w wydaniu papierowym lub elektronicznym.
Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
Reklama
www.e-czytelnia.eu
nr 1/2013
55
Materiały i technologie
Prezentacja
JET OFFICE – BIUROWIEC
NA MIARĘ XXI Wieku
Jet Office to modernistyczny
biurowiec położony u zbiegu
ul. Piątkowskiej i Al. Solidarności
w Poznaniu. Obiekt zaprojektowano
i wykonano tak, aby miał wszelkie
cechy nowoczesnego biurowca.
Zastosowano w nim innowacyjne
rozwiązania, m.in. łączniki
termoizolacyjne Schöck Isokorb®
w żelbetowej konstrukcji budynku.
mianowicie nowoczesną klimatyzację, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz
instalację światłowodową. Nad bezpieczeństwem użytkowników budynku czuwa system
sygnalizacji pożaru oraz monitoring.
Inaczej niż w większości tego typu obiektów, pracownicy mają do dyspozycji otwierane
okna. Wykorzystane przeszklenia natomiast zapewniają im dostęp naturalnego oświetlenia
przez większość dnia. W celu ochrony przed silnym słońcem zastosowano szyby o optymalnych parametrach przepuszczalności światła oraz osłony przeciwsłoneczne.
Budynek Jet
Office. Inwestor:
firma Masterm
Investment Sp. z o.o.,
generalny
wykonawca:
PPHU Masterm
Przemysław Silski;
FOT.
Na pięciu kondygnacjach budynku znajduje
się 2,33 tys. m2 powierzchni przeznaczonej
na wynajem. Na parterze zaplanowano lokale
usługowe; tu do dyspozycji przedsiębiorców
jest 414 m2. Powierzchnia biurowa wynosi
łącznie 1,916 tys. m2 i zajmuje 3 piętra. Pod
budynkiem umieszczono garaż podziemny
na potrzeby pracowników oraz gości.
fot.: Masterm
DYNAMICZNA BRYŁA
I SUROWA ELEWACJA
Inspiracją dla architektów z pracowni Insomia był trójkątny kształt działki. Aby jak
najpełniej wykorzystać teren, stworzyli oni
budynek o niebanalnie zakończonym narożniku, który przypomina dziób okrętu. Elewację stanowią materiały industrialne – beton,
szkło i metal. Kontrastowe zestawienie barw
i struktur pozwoliło nadać bryle wyraz
przy jednoczesnym zachowaniu harmonii.
NIE TYLKO WYGLĄD
W budynku zastosowane zostały technologie
zwiększające komfort pracy i pozwalające na oszczędność energii. Biurowiec ma
Kontakt
Schöck Sp. z o.o.
ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa
tel.: 22 533 19 22, fax: 22 533 19 19
[email protected], www.schock.pl
56
SCHÖCK ISOKORB® NA BALKONACH I LOGGIACH
W nowoczesnych budynkach standardem staje się minimalizacja strat energii. Dlatego
przy wznoszeniu Jet Office na balkonach i loggiach wykorzystano łączniki termoizolacyjne
do balkonów Schöck Isokorb® typ K. Natomiast cztery kondygnacje przewieszonych żelbetowych ścian konstrukcji mają pionowe połączenie za pomocą Schöck Isokorb® typ W.
Łącznik termoizolacyjny Schöck Isokorb® typ K stanowi element nośny izolacji cieplnej.
Oddziela on zimne części konstrukcji od ciepłych i eliminuje w ten sposób mostki termiczne.
Stosuje się go do wystających fragmentów budynków – balkonów, loggi, daszków i gzymsów.
Łącznik Schöck Isokorb® typ W służy natomiast do połączenia konstrukcji żelbetowych ścian
i balustrad. Element ten przenosi momenty zginające i siły poprzeczne.
Łączniki Schöck Isokorb® mają opatentowany moduł HTE, którego zadaniem jest przenoszenie ściskania w przekroju żelbetowym. Zawiera on wzmocniony włóknami beton o ultrawysokiej wytrzymałości oraz domieszki z Kronolithu. Taka budowa zapewnia optymalne
połączenie przenoszenia sił przekrojowych i parametrów izolacyjnych.
Elementy Isokorb®, poza eliminacją mostków cieplnych i ograniczeniem strat energii,
spełniają również inne wymagania stawiane nowoczesnemu budownictwu, a mianowicie:
» pozwalają na większa swobodę w projektowaniu – nie ma konieczności ocieplania wystających elementów budynku,
» zabezpieczają przed zawilgoceniem i zagrzybieniem – podnoszą temperaturę wewnętrzną
powierzchni ścian i stropu, co pozwala uniknąć kondensacji pary wodnej,
» zapobiegają powstawaniu szkód budowlanych,
» redukują czas i koszty budowy – montaż płyt balkonowych jest szybki i łatwy, a liczba
warstw wykończeniowych mniejsza,
» zapewniają bezpieczeństwo – pełnią funkcję elementów nośnych,
» obniżają koszty ogrzewania.
n
nr 1/2013
Nośny element termoizolacyjny Schöck Isokorb® K.
Sprawiamy, że ciepło pozostaje w domu.
Schöck Isokorb® to idealne połączenie dla elementów
żelbetowych konstrukcji budynku. Łącznik termoizolacyjny
nie tylko przenosi obciążenia ale również oddziela termicznie
Schöck Sp. z o.o.
| ul. Jana Olbrachta 94
| 01-102 Warszawa
połączone ze sobą elementy. Z Schöck Isokorb® rozwiązania
połączeń termoizolacyjnych balkonów, attyk lub ścian wydają
się dużo prostsze.
| telefon: 22 533 19 16
| www.schock.pl
Materiały i technologie
Prezentacja
ROCKWOOL – IZOLACJA PRZEGRÓD
W BUDYNKACH ENERGOOSZCZĘDNYCH
Z DOPŁATĄ NFOŚIGW
Obecnie trwają w Polsce prace
nad zdefiniowaniem parametrów
energetycznych budynków
o niemal zerowym zużyciu
energii. Zanim to nastąpi i zanim
na masową skalę będą one
wznoszone, Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW) przygotował
program zachęt finansowych
w postaci bezzwrotnych dotacji
udzielanych na realizację nowych
budynków mieszkalnych o wysokim
standardzie energetycznym.
Dopłaty do kredytów na budowę domów
energooszczędnych mają pokryć zwiększone
koszty wznoszenia takich budynków. Wysokość dofinansowania może wynieść nawet
50 tys. zł brutto.
Są to charakterystyki, które dotyczą najtrwalszych elementów budynku, mają decydujący wpływ na wielkość strat ciepła i jednocześnie są najmniej podatne na manipulacje
obliczeniowe.
Obliczenia wskaźnika EUco należy wykonać według normy PN EN 13790:2009,
przy miesięcznym podejściu bilansowym uwzględniającym zmiany temperatury wewnętrznej
i zewnętrznej oraz dynamicznym wpływie zysków ciepła w obliczeniach zapotrzebowania
na energię w ciągu roku. Obliczenia wykonane na etapie projektu będą sprawdzane przez
weryfikatora, czyli osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w dziedzinie budownictwa energooszczędnego. Przewidziana jest również druga weryfikacja potwierdzająca osiągnięcie zaplanowanego standardu energetycznego przez już wybudowany
dom. Udokumentowaniem właściwej realizacji ma być również dokumentacja fotograficzna
etapów budowy ważnych z punku widzenia charakterystyki energetycznej budynku.
Obok wskaźnika EUco istotnym warunkiem jest zaprojektowanie przegród pod kątem
odpowiedniej wartości współczynnika przenikania ciepła Umax. W odniesieniu do przegród
nieprzezroczystych oblicza się ją zgodnie z normą PN-EN ISO 6946, doliczając poprawki
ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące
przez warstwę izolacji oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw.
W zależności od strefy klimatycznej oraz rodzaju budownictwa zaostrzone zostały w programie NFOŚiGW maksymalne wartości współczynnika U dotyczące przegród (TABELA 1).
JAKA GRUBOŚĆ IZOLACJI?
WYMAGANIA DOTYCZĄCE BUDYNKÓW
Z DOPŁATĄ
Dofinansowanie, w wysokości zależnej m.in.
od standardu energetycznego, będą mogły
uzyskać budynki spełniające kryteria odpowiadające standardom NF15 lub NF40
zdefiniowanym przez NFOŚiGW. Wśród istotnych szczegółowych wymagań związanych
z tymi standardami znajdują się:
» wskaźnik rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (odpowiednio EUco ≤ 15
kWh/(m2∙rok) i EUco ≤ 40 kWh/(m2∙rok))
» i dopuszczalne maksymalne wartości
współczynników przenikania ciepła przegród
Umax.
Kontakt
Rockwool Polska Sp. z o.o.
Doradztwo Techniczne
tel.: 801 66 00 36, 601 66 00 33
[email protected]
www.rockwool.pl
58
Właściwą izolacyjność cieplną ścian budynku można uzyskać dzięki zastosowaniu odpowiedniej grubości termoizolacji. Oznacza to, że wszystkie przegrody nieprzezroczyste powinny
być docieplone izolacją o gr. od 20 do 40 cm (TABELA 2). Rodzi to konieczność stosowania
rozwiązań i produktów najlepszych pod względem cieplnym.
OCIEPLENIE W SYSTEMACH ROCKWOOL
Aby zapewnić odpowiednią jakość ocieplenia, należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania o udokumentowanych parametrach technicznych. W przypadku systemów
ociepleń mogą to być jedynie kompletne systemy certyfikowane jako całość, a nie pojedyncze
komponenty, takie jak systemy ROCKWOOL: ECOROCK FF czy ECOROCK FG.
System dociepleń ECOROCK FF to zestaw wyrobów objętych jedną aprobatą techniczną
ETA-12/0044. Może być on stosowany jako zewnętrzna izolacja ścian budynków z zastosowaniem wełny mineralnej z wyprawami tynkarskimi. W rozwiązaniu tym stosowane są płyty
izolujące FRONTROCK MAX E o wartości współczynnika przewodzenia ciepła λD = 0,036
W/(m∙K) do maksymalnej gr. 28 cm.
Do izolacji stropów nad parkingiem, garażem lub piwnicą można zastosować system
ECOROCK FG objęty aprobatą techniczną ITB AT-15-8869/2012. Przy zastosowaniu płyt
FASROCK LL (λD = 0,041 W/(m∙K)) uzyskuje się ocieplenie do gr. 32 cm.
W przypadku ocieplania dachów czy podłóg na gruncie bez problemu można stosować
izolację w dwóch lub więcej warstwach.
OBLICZENIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ
Do obliczeń izolacyjności cieplnej przegród należy wykorzystywać obliczeniowe wartości
współczynnika przewodzenia ciepła λobl. materiałów. Wymusza to wykonanie przeliczeń
deklarowanych wartości współczynnika λD ze względu na warunki eksploatacyjne izolacji.
nr 1/2013
Wartość Umax [W/(m2∙K)]
w strefie klimatycznej I, II i III
w strefie klimatycznej IV i V
dla budynku
jednorodzinnego
dla budynku
wielorodzinnego
dla budynku
jednorodzinnego
dla budynku
wielorodzinnego
o standardzie
NF15
o standardzie
NF40
o standardzie
NF15
o standardzie
NF40
o standardzie
NF15
o standardzie
NF40
o standardzie
NF15
o standardzie
NF40
Ściany zewnętrzne
0,10
0,15
0,15
0,20
0,08
0,12
0,12
0,15
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi
poddaszami lub nad przejazdami
0,10
0,12
0,12
0,15
0,08
0,10
0,12
0,15
Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi
i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi,
podłogi na gruncie
0,12
0,20
0,15
0,20
0,10
0,15
0,15
0,20
Rodzaj przegrody
TABELA 1.
Wymagania dotyczące wartości współczynnika Umax budynków o standardzie NF15 i NF40
Wartość współczynnika Umax [W/(m2∙K)]
Przegroda
Ocieplenie
Ściana zewnętrza (mur z bloczków Ytong
ENERGO PP2/0,35, gr. 36,5 cm)
Poddasze (więźba o krokwiach 10×20 cm)
Podłoga na gruncie
Stropodach płaski
TABELA 2.
w budynku
o standardzie NF40
w budynku
o standardzie NF15
System ECOROCK FF
– FRONTROCK MAX E
gr. 200 mm: 0,11
gr. 280 mm: 0,09
TOPROCK + SUPERROCK
(dwie warstwy)
gr. 350 mm =
= 200 + 150 mm: 0,11
gr. 400 mm =
= 200 + 200 mm: 0,10
STEPROCK HD4F
gr. 120 mm =
= 2×50 mm + 20 mm: 0,19
gr. 300 mm
= 6×50 mm: 0,10
MONROCK PRO
gr. 300 mm =
= 200 + 100 mm: 0,12
gr. 360 mm =
= 200 + 160 mm: 0,10
Wymagane grubości ocieplenia z wełny ROCKWOOL w budynku o standardzie NF40 i NF15
Obowiązująca norma PN-EN ISO 10456 podaje procedury konwersji
z uwagi na starzenie, wilgoć i temperaturę.
ny lub folii z PVC zalecane jest stosowanie wełny MONROCK PRO
o gr. 36 cm (λD = 0,037 W/(m∙K)).
MINIMALIZACJA MOSTKÓW CIEPLNYCH
izolacje instalacji
Oprócz zapewnienia właściwej grubości izolacji ważne jest też eliminowanie mostków cieplnych. Aby zaprojektować ocieplenie, w którym
zostaną zminimalizowane liniowe straty ciepła, należy posłużyć się
normą PN-EN ISO 10211. W budynkach o standardzie NF15 wartości
liniowych współczynników strat ciepła nie mogą przekraczać ψ = 0,01
W/(m∙K), a w budynkach NF40 wartości ψ = 0,10 W/(m∙K). Jedynie
przy płytach balkonowych dopuszcza się, by wartość mostka była nie
większa niż 0,2 W/(m∙K). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że eksperci
z NFOŚiGW mogą przeprowadzać wyrywkowe badania termowizyjne
określające wpływ i zakres występowania mostków cieplnych.
W ociepleniach ścian unika się łączenia grubości izolacji i zazwyczaj montuje się izolację w jednej warstwie. W przypadku ociepleń dachów lub podłóg bardzo często układana jest termoizolacja w dwóch
warstwach lub większej ich liczbie. W przypadku dachów skośnych
ze względu na układanie ocieplenia między krokwiami montowana jest
druga warstwa ocieplenia, która przykrywa całą połać i w ten sposób
minimalizuje mostki w miejscach drewnianych konstrukcji.
Do tych celów warto zastosować wełnę mineralną TOPROCK
(λD = 0,035 W/(m∙K), która będzie szczelnie przylegała do siebie
i zachowywała swój kształt i wymiary przez długie lata. Takimi
samymi właściwościami wyróżniają się płyty z wełny SUPERROCK
(λD = 0,035 W/(m∙K)) zalecane do ocieplania stropów drewnianych,
poddaszy czy podłóg na legarach. Do wykonania izolacji podłogi
na gruncie można zastosować płyty STEPROCK HD4F (λD = 0,035
W/(m∙K)) pod podkłady z betonu. Do stropodachów płaskich niewentylowanych pod bezpośrednie powłokowe pokrycia z papy, membra-
W odniesieniu do budynków energooszczędnych zostały określone
minimalne grubości izolacji instalacji ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i układów wentylacji z odzyskiem ciepła. Zwiększenie
grubości izolacji termicznej przewodów instalacyjnych zmniejsza straty
ciepła, co poprawia sprawność transportu ciepła w obrębie budynku.
Do izolacji rurociągów mogą być stosowane otuliny z wełny mineralnej FLEXOROCK (λ10 = 0,0356 W/(m∙K)) lub maty KLIMAFIX
(λ10 = 0,039 W/(m∙K)), ich grubości należy jednak skorygować
ze względu na wartość współczynnika przewodzenia ciepła wyższą
niż przyjęta w wymaganiach 0,035 W/(m∙K).
nr 1/2013
ENERGY DESIGN CENTER
– WSPARCIE DLA PROJEKTANTÓW
Firma ROCKWOOL w celu współpracy z architektami i projektantami
na etapie powstawania koncepcji nowego budynku powołała specjalistyczną jednostkę – Energy Design Center (EDC). Zapewnia ona projektantom wsparcie na każdym etapie przygotowania dokumentacji
technicznej przez adaptację najlepszych, sprawdzonych rozwiązań
technicznych do lokalnych wymagań projektowania (energetycznego), mającego na celu najlepszy efekt ekonomiczny.
Dzięki oferowanym konsultacjom można zaprojektować i zbudować budynki efektywne energetycznie, w których oszczędności uzyskane podczas użytkowania wielokrotnie pokryją dodatkowe nakłady
inwestycyjne poniesione na poprawę parametrów energetycznych
podczas budowy. n
59
Materiały i technologie
mgr inż.
Piotr Cieślewicz,
Prezentacja
KINGSPAN INSULATION
EKONOMICZNE ASPEKTY STOSOWANIA
NOWOCZESNYCH TERMOIZOLACJI
Elementem procesu projektowania
są, oprócz oczekiwań inwestora,
wymogi prawne, które musi spełnić
budynek, a te w najbliższym
czasie ulegną zmianie. W związku
z dyrektywą unijną od 2021 r. mają
bowiem powstawać wyłącznie
budynki zeroenergetyczne,
a standard ten ma być osiągany
na drodze stopniowej adaptacji
przepisów.
W 2013 r. nastąpi pierwsza wymagana
zmiana wartości współczynnika przenikania
ciepła U, a dokładnie – jego minimalnego poziomu w odniesieniu do poszczególnych przegród. Np. planowana jest zmiana minimalnej
wartości U ścian z 0,30 do 0,20 W/(m2∙K).
Oznacza to, że aby spełnić minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej ścian
przy murze konstrukcyjnym o gr. 25 cm,
trzeba będzie zastosować styropian o gr. min.
18 cm (obecnie wystarczy gr. 11–12 cm).
Podobnie będzie z wełną mineralną, tyle
że w tym wypadku znacznie wrośnie ciężar
izolacji, co będzie wymagać odpowiedniej
jakości mocowań. Taka grubość ograniczy
pole widzenia z okien i zmniejszy odległość
budynku do granicy działki, co może utrudnić
możliwości jej zagospodarowania, a na małych działkach wręcz uniemożliwić budowę.
Dużym problemem okaże się także elewacja wentylowana, stosowana w budynkach
posadowionych często w centrach miast
na małych i drogich działkach.
Kontakt
Kingspan Insulation
ul. Gdańska 134, 62-200 Gniezno
tel.: 61 425 56 48, fax: 61 424 73 70
[email protected]
www.kingspaninsulation.pl
60
Kingspan Kooltherm K5
– sztywne płyty izolacyjne
o zamkniętej strukturze
komórkowej z rdzeniem
z pianki rezolowej
FOT.
WYŻSZA IZOLACYJNOŚĆ,
MNIEJSZA GRUBOŚĆ
Zwiększenie izolacyjności cieplnej budynku nie musi jednak utrudniać zagospodarowania działki. Można bowiem zastosować nowoczesne termoizolacje, postrzegane jako „droższe”. Dzięki
zastosowaniu np. płyt elewacyjnych Kooltherm K5 z pianki
rezolowej można zmniejszyć grubość termoizolacji z 18 do 9 cm,
a dzięki temu powiększyć powierzchnię użytkową budynku o 2%.
Przykład: budynek o podstawie 15×30 m o powierzchni użytkowej na jednej kondygnacji ok. 390 m2 bez zmiany wymiarów zewnętrznych zyska 8 m2 powierzchni użytkowej.
Koszt termoizolacji do wykonania elewacji jednej kondygnacji zwiększy się o ok. 20 tys. zł,
natomiast wartość dodatkowej powierzchni tej kondygnacji przy cenie 5,5 tys. zł/m2 wyniesie 44 tys. Przy bardziej wymagających izolacyjnie rozwiązaniach korzyści są znacznie
większe.
W elewacjach wentylowanych rozwiązaniem będzie zastosowanie płyt Kooltherm K15.
Pozwoli ono na lepsze wykorzystanie małej działki i da taką samą korzyść wynikającą
ze zwiększenia powierzchni użytkowej. Cieńsza warstwa termoizolacji ułatwia stworzenie
dylatacji przy uwzględnieniu nierówności ścian i obniża koszty stelaża. Płyty te dodatkowo
mają czarną okładzinę, wymaganą w wielu systemach elewacji wentylowanych.
NIE TYLKO WYSOKA TERMOIZOLACYJNOŚĆ
Na czym polega fenomen płyt Kooltherm? Otóż dzięki rekordowej w tej klasie wartości
współczynnika przewodzenia ciepła λ = 0,021 W/(m∙K) jest to najlepiej izolujący materiał
spośród powszechnie stosowanych termoizolacji. Oprócz tego materiał ten jest odporny
na nacisk, wysokie temperatury i ogień: opisywane w aplikacji ściennej płyty K5 i K15 mają
klasę odporności ogniowej B.
OFERTA KINGSPAN INSULATION
Kooltherm to cała grupa produktów, nie tylko do izolacji termicznej ścian, lecz także
posadzek i dachów. Do izolowania posadzek przeznaczone są płyty K3, które pozwalają
uzyskać o niemal 100% lepszą wartość współczynnika U bez konieczności zwiększania
przewidzianej grubości przegrody. Ma to szczególne znaczenie w przypadku posadzki
ogrzewanej, gdzie grubość termoizolacji ma bezpośrednie przełożenie na efektywność
ogrzewania. W budynkach modernizowanych przestrzeń na termoizolację podłóg jest
limitowana wysokością już istniejących otworów drzwiowych – płyty K3 pozwolą jeszcze
lepiej ją wykorzystać.
Kooltherm to także płyty do termoizolacji dachów, charakteryzujące się unikalnymi
parametrami odporności ogniowej. Dzięki nim stosowane są i na największych krajowych
inwestycjach, i w mniejszych obiektach, o szczególnych wymaganiach bezpieczeństwa, jak
szpital, szkoła czy teatr.
n
nr 1/2013
Ściany, stropy
dr inż.
Magdalena Grudzińska
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ
POMIESZCZEŃ O RÓŻNEJ KONSTRUKCJI
Energy demand of rooms constructed using various structural engineering Zapotrzebowanie na energię w budynku obejmuje
zapotrzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym
i na chłód latem. Oba te składniki uzależnione są
przede wszystkim od izolacyjności termicznej obudowy
i zdolności przepuszczania energii słonecznej przez
elementy przezroczyste. Pewien wpływ na bilans
energetyczny ma także rodzaj konstrukcji i związana
z nim pojemność cieplna przegród.
Podstawową wielkością charakteryzującą izolacyjność cieplną przegród jest współczynnik przenikania ciepła U. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie [1], ograniczenie wartości tego współczynnika jest
jednym z głównych wymagań stawianych przegrodom budowlanym
w zakresie izolacyjności termicznej.
Przy obliczaniu izolacyjności termicznej nie bierze się natomiast
bezpośrednio pod uwagę pojemności cieplnej. Może mieć ona jednak
ważny wpływ na gęstość strumienia ciepła przepływającego przez
przegrody. Wskazują na to dynamiczne symulacje zapotrzebowania
na energię budynków, uwzględniające niestacjonarne procesy magazynowania i uwalniania ciepła przez obudowę [2, 3].
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
Określa on ilość ciepła przepływającego w jednostce czasu przez
1 m2 powierzchni przegrody przy różnicy temperatury po stronie wewnętrznej i zewnętrznej wynoszącej 1 K; w odniesieniu do prostych
przegród warstwowych obliczany jest ze wzoru:
U=
1
[W/(m2·K)],
di
R si + ∑ + R se
i λi
gdzie:
Rsi, Rse – opór przejmowania ciepła na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni przegrody [(m2·K)/W],
di − grubość materiału warstwy i-tej [m],
λi – współczynnik przewodzenia ciepła warstwy i-tej [W/(m·K)].
Współczynnik ten z założenia związany jest z ustalonym, niezmiennym w czasie przepływem ciepła, a jego wielkość nie zależy
od zdolności akumulacyjnych elementu.
AbstraKt S. 65
gdzie:
ci – ciepło właściwe materiału warstwy i-tej [J/kg·K], określające,
jaką ilość energii należy dostarczyć do 1 kg materiału, aby zwiększyć
jego temp. o 1 K [4],
ρi – gęstość materiału warstwy i-tej [kg/mł],
di − grubość materiału warstwy i-tej [m].
Na ogół w akumulacji ciepła w budynku bierze udział ograniczona
część przegrody, a maksymalna grubość rozpatrywanych warstw
wynosi 0,10 m (według normy PN-EN ISO 13790:2009 [5]). Pojemność cieplna strefy budynku obliczana jest przez zsumowanie
pojemności cieplnych wszystkich elementów znajdujących się
w bezpośrednim kontakcie cieplnym z powietrzem wewnętrznym
danej strefy.
Założenia przyjęte w obliczeniach
W artykule rozpatrzono zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach różniących się konstrukcją przegród zewnętrznych i wewnętrznych, co w decydujący sposób wpływa na ich pojemność cieplną.
Przyjęto, że wymiary wewnętrzne pomieszczenia wynoszą
3,50×2,50 m, a wysokość w świetle – 2,70 m. W jednej ze ścian
zewnętrznych zaprojektowano okno o wymiarach 1,50×1,50 m
(26% powierzchni podłogi) i wartości współczynnika przenikania
ciepła U = 1,7 W/(m2·K) (RYS. 1). Przyjęto, że ściana zewnętrzna
może być skierowana na północ, południe, wschód lub zachód.
AbstraKt W artykule porównano potrzeby energetyczne pomieszczeń
o lekkiej konstrukcji szkieletowej i masywnej konstrukcji murowano-żelbetowej. Określono wpływ pojemności cieplnej przegród na bilans energetyczny. Do badań wykorzystano schemat
pomieszczenia modelowanego w programie komputerowym
i dynamiczną metodę symulacyjną.
The article compares the energy demands of rooms constructed
either using a light frame structure or massive reinforced concrete
frame structure. It discusses the impact of partitions' thermal capacity on energy balance. In order to conduct the research for the
purpose of the article, a computer program model room diagram
and a dynamic simulation method are used.
POJEMNOŚĆ CIEPLNA BUDYNKU
Właściwość ta odniesiona do pola powierzchni budynku wyznaczana
jest jako:
κ = ∑ ci ⋅ ρi ⋅ d i
[J/m2·K],
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
i
62
nr 1/2013
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
promocja
.com.pl
nr 1/2013
63
Ściany, stropy
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
64
nr 1/2013
Artykuł
w pełnej wersji
dostępny w wydaniu
papierowym lub
elektronicznym.
Zamów
prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
Reklama
www.e-czytelnia.eu
nr 1/2013
65
Ściany, stropy
Prezentacja
SUFITY ROCKFON – ZMIENIĆ WNĘTRZE
NIE TYLKO WIZUALNIE
Nowoczesne systemy sufitów
podwieszanych są doskonałym
rozwiązaniem, by poprawić
wygląd i akustykę pomieszczeń,
a także zwiększyć ich poziom
bezpieczeństwa.
Jeszcze kilka lat temu wnętrza miejsc publicznych miały przede wszystkim wyglądać.
Architekci i inwestorzy dużo większą wagę
przywiązywali do estetyki pomieszczenia niż
tego, jak będą się czuć osoby w nim przebywające. Jednakże świadomość wpływu
otoczenia, w jakim przebywamy, na samopoczucie i zdrowie ludzi stale rośnie. Firmy
dbają o dobre doświetlenie pomieszczeń
biurowych, by zapewnić optymalny komfort
pracy. Coraz większą wagę przywiązuje się
również do zmniejszenia poziomu hałasu
np. w obiektach biurowych typu open space,
szkołach czy placówkach zdrowia.
OFERTA ROCKFON
Rozwiązaniem, które szybko pozwala
wprowadzić zmiany w wyglądzie, akustyce
i bezpieczeństwie pomieszczeń, są sufity
podwieszane firmy Rockfon. Są one łatwe
w montażu, dzięki czemu mogą być zastosowane w nowo powstających budynkach,
a także obiektach już istniejących.
Firma Rockfon ma w swojej ofercie blisko 30 linii produktowych, przeznaczonych
do wszystkich rodzajów pomieszczeń, także
wnętrz specjalistycznych, jak szkoły, obiekty
medyczne czy hale produkcyjne. Dostępne
są w różnorodnych kolorach, rozmiarach
i systemach montażu, co pozwala dobrać je
Kontakt
Biuro handlowe ROCKFON
Rockwool Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
tel.: 22 843 38 10 oraz 22 372 01 50
fax: 22 843 06 68 oraz 22 372 01 51
[email protected], www.rockfon.com.pl
66
do najbardziej designerskich
projektów lub pomieszczeń
o wysokich wymaganiach
technicznych.
GŁÓWNE CECHY
SUFITÓW ROCKFON
Linie sufitowe oraz produkty
naścienne Rockfon wyróżniają się wysokim poziomem
redukcji hałasu, gdyż wykonane są z wełny mineralnej,
która ma naturalną zdolność
FOT. Sufity Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej.
pochłaniania dźwięków i obSą niepalne, niewrażliwe na wilgoć oraz odporne na rozwój pleśni
niżenia ciśnienia akustyczi grzybów. Mają właściwości pochłaniania dźwięku, dzięki czemu
zapewniają optymalne warunki akustyczne w pomieszczeniach.
nego w pomieszczeniach.
Zdecydowana większość modułów ma najwyższe klasy – A i B – w zakresie redukcji dźwięków, a wskaźnik pochłaniania
wynosi 0,80 do 1 αw (wartość αw powinna być podawana przez wszystkich europejskich
dostawców sufitów podwieszanych, ponieważ metoda ta została przyjęta dla nich jako
norma oznakowania CE).
Systemy Rockfon charakteryzują się też odpornością na wilgoć oraz niepalnością.
Wszystkie praktycznie linie produktowe sklasyfikowane są w najbardziej bezpiecznej klasie
A1 w zakresie reakcji na ogień. Spełnienie tak rygorystycznych norm bezpieczeństwa sprawia, że mogą być stosowane w pomieszczeniach, w których następuje duży przepływ ludzi,
a także w obiektach przemysłowych.
Sufity podwieszane mogą być także wpływać na zwiększenie higieny w pomieszczeniach.
Produkty z oferty Rockfon wyprodukowane są z wełny mineralnej, która nie ma żadnych
właściwości odżywczych, a tym samym nie dopuszcza do rozwoju pleśni, grzybów i bakterii.
Marka może pochwalić się międzynarodowymi certyfikatami, które potwierdzają spełnienie
nawet najbardziej rygorystycznych norm w zakresie ochrony sanitarno-epidemiologicznej.
Np. rozwiązania z serii MediCare spełniają wymagania brytyjskiego departamentu zdrowia
w zakresie normy HTM 60 (obejmuje wymagania higieniczne i przeciwpożarowe). Wszystkie
produkty z linii medycznej charakteryzują się niską emisją cząsteczek, potwierdzoną klasą
ISO 5 w klasyfikacji pomieszczeń czystych.
SZYBKI MONTAŻ I DEMONTAŻ
Firmom wykonawczym wygodę pracy zapewnia elastyczny system montażu. Moduły dostępne są w wielu rozmiarach – od klasycznych kwadratów o wymiarach 600×600 mm
czy 1200×1200 mm, po podłużne, wąskie formy wielkości 2400×300 mm lub duże
prostokątne moduły w rozmiarze 2400×600. Różny może być też sam system mocowania.
Rockfon proponuje aż 9 systemów instalacji: klasyczne, widoczne, ale też z ukrytą konstrukcją, do wnętrz, w których duży nacisk położony jest na design.
***
Myśląc o budowie czy remoncie budynku, warto też pamiętać, iż najbardziej ekonomiczne
i wydajne jest dobranie odpowiedniego modelu sufitu już na etapie projektowym. Późniejsza
korekta pod względem akustycznym lub wystroju wnętrza jest wprawdzie możliwa, jednak
koszty instalowania elementów na początkowym etapie są zawsze niższe.
n
nr 1/2013
Ściany, stropy
Prezentacja
systemy akustyczne
rigips aku
11
Większość dźwięków, które słyszymy, ma
natężenie w granicach 30–90 dB. Zdarza
się jednak, że docierają do nas nieprzyjemne
dla ucha ludzkiego dźwięki powyżej 90 dB,
np. odgłosy hałasu ulicznego. Dźwięki o natężeniu wyższym niż 130 dB przekraczają
górną granicę słyszalności, inaczej granicę
bólu, a ich źródłem są np. samoloty, rakiety
czy armaty.
Skuteczną ochronę przed hałasem mogą
zapewnić tylko odpowiednie konstrukcje
akustyczne, takie jak systemy Rigips.
izolacyjność akustyczna wyższa
do 7 dB
Systemy akustyczne Rigips (RYS.) zostały przebadane w Zakładzie Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej. Przykładowe porównanie ich
izolacyjności akustycznej ze standardowymi
systemami przedstawiono w TABELI. Jak wynika z tych danych, zastosowanie systemów
akustycznych Rigips pozwala uzyskać izolacyjność akustyczną wyższą nawet o 7 dB.
Kontakt
Saint-Gobain
Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa
infolinia: 801 328 788
www.rigips.pl
68
1
2
ELEMENTY systemów
Rigips
W skład systemów akustycznych Rigips wchodzą:
akustyczna płyta gipsowo­
‑kartonowa AKU-Line, nowatorskie rozwiązania profili CW ULTRASTIL® AKU,
wełna mineralna, masy
szpachlowe i akcesoria. Połączenie tych wszystkich elementów znacznie poprawia
izolacyjność systemu w porównaniu ze standardowymi
systemami akustycznymi.
5
9
8
10
4
3
6
7
1
600
7
150
Zapewnienie użytkownikom
budynków efektywnej ochrony
przed hałasem staje się coraz
ważniejszym zadaniem dla
projektantów i wykonawców.
Trwały hałas jest bowiem jedną
z najczęstszych przyczyn stresu
i może powodować poważne
problemy zdrowotne. Jak przed
nim chronić? Pomóc w tym
mogą odpowiednie konstrukcje
dźwiękoizolacyjne.
6
8
2
11
4
5
8
ZASTOSOWANIE
Systemy Rigips zalecane są
w szczególności w budynRYS. Przekrój przez system Rigips AKU 3.40.06
kach o dużych wymaganiach
1 – płyta gipsowo-kartonowa dźwiękoizolacyjna
izolacyjności akustycznej
RIGIMETR AKU-Line typ A, gr. 12,5 mm, 2 – profil CW
100 ULTRASTIL, 3 – profil UW 100 ULTRASTIL, 4 – wkręt
ścian wewnętrznych, tj. buRIGIPS TN 25 co 750 mm, 5 – wkręt RIGIPS TN 35
dynkach administracyjnych
co 250 mm, 6 – kołki rozporowe, min. 6, maks. co 1000 mm,
(np. w ścianach oddzielają7 – taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS, szer. 95 mm,
8 – masa szpachlowa: VARIO, STANDARD lub SUPER,
cych pokoje do pracy wyma9 – taśma spoinowa RIGIPS, 10 – masa szpachlowa
gającej koncentracji uwagi),
wykończeniowa Premium Light, 11 – wełna mineralna szklana
szpitalach (np. w ścianach
Isover AKU-Płyta, gr. 100 mm
oddzielających pokoje chorych w oddziałach intensywnej opieki medycznej), hotelach (we wszystkich ścianach
wewnętrznych), kinach (w specjalnych systemach ścian kinowych między salami projekcyjnymi) itp.
W budownictwie mieszkaniowym płyty AKU-Line zalecane są jako ściany międzylokalowe
lub okładziny do wyciszania ścian międzylokalowych już istniejących.
n
Nr
systemu
Izolacyjność
akustyczna
RA1
[dB]
Typ płyt
Klasa
gipsowo­
odporności
‑kartonowych
ogniowej
(grubość
REI [min]
2×12,5 mm)
3.40.06
AKU
62*
EI 60
Akustyczne
AKU-Line typ A
3.40.06
55
EI 60
Standardowe
typ A
TABELA.
Profil
Aku-Płyta
CW 100
ULTRASTIL®
AKU
Wypełnienie
wełną Isover
o grubości
100 mm
CW 100
Wypełnienie
wełną Isover
o grubości
100 mm
Porównanie systemu AKU i systemu standardowego
* Raport
badań akustycznych ITB LA00-00785/11/R30NA „Sprawozdanie z badań akustycznych ścian szkieletowych systemu Rigips wypełnionych wełną szklaną Aku-Płyta”
nr 1/2013
Dachy
mgr inż.
ABC sztuki dekarskiej – cz. 81
Krzysztof Patoka
PRZEWIEW ZAMIAST WENTYLACJI
Draught instead of ventilation AbstraKt S. 72
Uzyskanie szczelności powietrznej budynków nie jest
jeszcze podstawowym wymaganiem wykonawczym.
Standardem nie jest także wentylacja dachów, mimo
że jest ona zalecana przez producentów materiałów
pokryciowych. Paradoksalnie połączenie tych dwóch
wad, czyli występowanie zjawiska przewiewu
w niewentylowanym dachu, chroni wiele konstrukcji
przed szybką degradacją.
Budynki wzniesione przy użyciu mokrych technologii wysychają ok.
3 lat. Duża część wilgoci technologicznej dostaje się na poddasza
unoszona przez ciepłe powietrze. To powszechnie występujące
zjawisko powoduje, że szczególnie w pierwszym roku użytkowania
w dachach zbiera się bardzo dużo pary wodnej i wilgoci – jest to
jedna z przyczyn konieczności wentylowania dachów.
Większość pokryć stosowanych w dachach pochyłych powinna
być montowana w systemie wentylowanym, w którym dach lub
jego pokrycie są celowo osuszane przez przepływające powietrze.
Brak wentylacji wynika z niestaranności lub niewiedzy budujących
(projektantów, nadzoru i wykonawców).
Skutki przewiewów
Niewiedza jest również przyczyną braku – wymaganej w przepisach [1] – szczelności powietrznej dachów i budynków. W związku
z tym bardzo często brak wentylacji dachu i brak jego szczelności
powietrznej występują łącznie. W wielu konstrukcjach takie połączenie wad ma ciekawe konsekwencje: nadmiar wilgoci spowodowany
brakiem wentylacji usuwany jest przez przewiewy – im jest ich więcej, tym lepiej dla dachu. A zatem im dach jest mniej szczelny dla
powietrza, tym większą ma szansę pozbyć się pewnej części wilgoci
technologicznej – mimo że nie jest wentylowany.
Łatwo się domyślić, że jeżeli budynek został wykonany niestarannie (czyli tanio), to liczba szczelin, szpar oraz nieciągłości między
materiałami tworzącymi przegrody jest duża. W takim obiekcie
przewiewy przenikające przegrody budowlane na wskroś (od wnętrza
budynku do atmosfery) mogą wyprowadzić bardzo dużo pary wodnej pochodzącej z mokrych technologii budowlanych. Zjawisko to
zostanie omówione na przykładzie budynku wielokondygnacyjnego
(z parterem, piętrem i poddaszem), w którym suszenie poddasza
spowodowało powstanie wielu oblodzeń na elewacji.
wilgoci. Sprzęt uruchomiono w piątek po południu, a w poniedziałek
rano wykonano zdjęcia (FOT. 1–4).
Po intensywnym suszeniu poddasza, trwającym ok. 60 godz.,
w wielu miejscach na elewacji pojawiły się nawisy lodowe (FOT. 1–4),
a na poddaszu w zagłębieniach stropu nad gzymsami zebrano
ponad 10 l wody. Ponadto z pochłaniacza wilgoci usunięto kilka
pojemników wody.
Widoczne na zdjęciach nawisy lodowe utworzyły się w miejscach, w których nikt przedtem nie zauważył szpar. Największy
nawis powstał bezpośrednio pod gzymsem (FOT. 1) znajdującym
się nad klatką schodową. Miał on kilka części, ponieważ powstał
nad wnękami okien doświetlających klatkę schodową (FOT. 1–2).
Po usunięciu nawisu jego ciężar oszacowano na 40 kg. Tak duże
oblodzenie w tym miejscu dowodzi stałej obecności dużej ilości
wilgotnego powietrza na klatce schodowej. Łatwo to uzasadnić:
każda klatka schodowa zbiera wilgotne powietrze z części budynku,
które łączy (ze wszystkich kondygnacji). W opisywanym przypadku
w ciągu ok. 60 godz. przewiewy przez różne szpary wyprowadziły
z wnętrza budynku ok. 100 l wody zebranej w postaci ciekłej i stałej.
Co więcej, nie była to cała wilgoć usunięta w tym czasie – duża jej
cześć uleciała do atmosfery przez wentylację budynku oraz otwierane drzwi i okna połaciowe.
Trzeba przypomnieć, że opisywany przewiew był zwielokrotniony i przyspieszony przez wentylatory, ale pochłaniacze wilgoci
zmniejszyły ilość wilgoci w nawisach lodowych.
AbstraKt W artykule omówiono efekt częściowego usunięcia wilgoci, który
jest skutkiem połączenia dwóch błędów dekarskich: braku wentylacji dachów i występowania zjawiska przewiewów. Przedstawiono mechanizm powstawania skroplin i omówiono zjawisko
powstawania charakterystycznych sopli i nawisów lodowych,
występujących po zewnętrznej stronie przegród.
The article discusses the partial humidity removal effect, which
results from overlapping of two roofing art errors: the lack of
roof ventilation, as well as the presence of draughts. It presents
the process of condensate generation, as well as discusses the
phenomenon of characteristic icicles and ice overhangs creation
on the outer side of partitions.
40-KILOGRAMOWY NAWIS Z LODU
W styczniu 2010 r., w trakcie dwutygodniowego okresu silnych
mrozów (w dzień temp. wynosiła ok. –15°C) właściciel budynku
stwierdził bardzo duże zawilgocenie na nieocieplonym jeszcze poddaszu nowo wybudowanego budynku. Po konsultacjach postanowił
wysuszyć poddasze (zamierzał je następnie ocieplić). Wypożyczył
urządzenia suszące – nagrzewnice z wentylatorami i pochłaniacze
nr 1/2013
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
Partner cyklu ABC sztuki dekarskiej: 69
Dachy
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
70
nr 1/2013
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
Reklama
www.e-czytelnia.eu
nr 1/2013
71
Dachy
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
72
nr 1/2013
Drogi, mosty
dr inż.
Paweł Mieczkowski
cz. 2
ZABEZPIECZANIE SPĘKAŃ
I DYLATACJI W TECHNOLOGII
ZALEW DROGOWYCH NA GORĄCO
Zastosowanie zalew
Securing cracks and expansion joints in the technology of hot-poured road repair compounds. Part 2: Compound application Masy zalewowe stosuje się do napraw różnego
rodzaju spękań, wypełniania przestrzeni
w szczelinach dylatacyjnych, wykonawstwa torowisk
tramwajowych (w obrębie styku nawierzchni
i szyny) oraz innych celów, w których konieczne
jest zabezpieczenie powierzchni przed wnikaniem
wody, powietrza, promieniowania ultrafioletowego
(UV), paliw czy czynników chemicznych. Ostatnie
lata pokazały, że zapotrzebowanie na te materiały
jest bardzo duże.
Woda jest nieodłącznym elementem budowy dróg, ale jest też
częstą przyczyną ich uszkodzeń. Wykorzystuje się ją w procesach
technologicznych, m.in. przy zagęszczaniu gruntów, podbudów
z kruszyw czy mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA), jako przekładkę antyadhezyjną między bębnami walców a gorącą MMA [1].
Jest niezbędnym składnikiem w produkcji betonów cementowych,
przy wytwarzaniu emulsji asfaltowych czy wykonawstwie warstw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Ma pozytywne działanie,
jeśli pamięta się o jej optymalnych ilościach. Jej nadmiar może
bowiem powodować szybko postępującą destrukcję.
W okresie eksploatacji nawierzchni niszczące oddziaływanie
wody może skutkować zaniżeniem nośności podłoża gruntowego,
jego zawilgoceniem i przemarzaniem. Nawet krótki czas oddziaływania wody może przyczynić się do powstania uszkodzeń, które
w połączeniu z innymi czynnikami (ruchem samochodowym, promieniowaniem ultrafioletowym czy mrozem) mogą znacznie obniżyć
żywotność nawierzchni. Z tego powodu wszelkie pęknięcia i ubytki
należy naprawić jak najszybciej po ich rozpoznaniu.
Warstwy konstrukcyjne można zabezpieczyć od góry przez
zapewnienie ciągłości struktury – przede wszystkim warstwy
wierzchniej (z pominięciem nawierzchni drenażowych). Jednym
z powszechnie stosowanych do tego materiałów są masy zalewowe.
Ich klasyfikację i właściwości przedstawiono w pierwszej części
artykułu [2].
NAPRAWA spękań nawierzchni ASFALTOWYCH
Spękania nawierzchni mogą występować jako pojedyncze (podłużne
lub poprzeczne, przebiegające odpowiednio równolegle lub ukośnie
bądź prosto lub krzywoliniowo do osi jezdni) i siatkowe (wzajemnie
przecinające się, nieregularnie rozmieszczone, poprzecznie, podłużnie i ukośnie do osi jezdni) (FOT. 1–4). Należy je naprawiać w temp.
nr 1/2013
AbstraKt S. 77
powyżej 5°C i przy braku opadów atmosferycznych, ponieważ krawędź wypełnianych ubytków musi być sucha.
Istnieją cztery główne metody naprawy:
» pasmowa (RYS. 1),
» z poszerzaniem frezarką (RYS. 2),
» kombinowana (RYS. 3),
» dostosowana do spękań siatkowych.
METODA PASMOWA
Uszczelnianie pasmowe w nawierzchniach asfaltowych należy rozpocząć od oczyszczenia przestrzeni między krawędziami pęknięć oraz
powierzchni samych krawędzi, a następnie nadtopienia tego obszaru
strumieniem gorącego powietrza z lancy (FOT. 5–7). Tak przygotowaną
przestrzeń wypełnia się masą zalewową na gorąco (rozgrzaną w kotle
– FOT. 8) lub na zimno. W wypadku masy na zimno na powierzchni
formuje się pas uszczelniający o gr. ok. 2 mm i szerokości uzależnionej od stopnia degradacji nawierzchni (RYS. 1).
AbstraKt W drugiej części artykułu dotyczącego zabezpieczania spękań
i dylatacji w technologii zalew drogowych na gorąco omówiono
metody i technologie zastosowania tych materiałów w nawierzchniach asfaltowych, betonowych i w torowiskach tramwajowych.
Opisano etapy prac naprawczych. Przedstawiono także potrzebne
do tego celu urządzenia.
The second part of the article that is dedicated to the problem of
securing the cracks and expansion joints in hot road compound
technology, discusses the methods and technology of applying
these substances for the purpose of asphalt and concrete surfaces,
as well as tram trackbeds. It also describes various stages of reconstruction works, as well as tools necessary to complete them.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
73
Drogi, mosty
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
74
nr 1/2013
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 1/2013
75
Drogi, mosty
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
76
nr 1/2013
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.e-czytelnia.eu
nr 1/2013
77
Szkolenia...
SZKOLENIA, WARSZTATY
Organizator:
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska ul. Pełczyńska 11, 50-180 Wrocław
Tematyka i terminy:
• Termowizja w diagnostyce budowlanej: 15–16.02.2013
• Audyty energetyczne, remontowe i certyfikacja z wykorzystaniem
programów Aterm, Certo, Rema: marzec/kwiecień 2013,
maj/czerwiec 2013
Miejsce:
Centrum Konferencyjne WPP ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
Więcej informacji:
tel.: 71 326 13 43 [email protected] www.cieplej.pl
Organizator:
Dorken Delta Folie Sp. z o.o. ul. Ostródzka 88 03-289 Warszawa
Tematyka:
Dofinansowane ze środków UE szkolenia dla dekarzy poruszające
kwestie związane z: certyfikacją energetyczną, prowadzeniem
działalności gospodarczej, pozyskiwaniem funduszy z Unii
Europejskiej przeznaczonych na finansowanie własnej działalności.
Więcej informacji:
Akademia Dorken ul. Ostródzka 88 03-289 Warszawa tel.: 22 798 08 21 fax: 22 211 20 87 [email protected]
Organizator:
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice ul. Jana III Sobieskiego, 07-320 Małkinia
Tematyka:
Nowoczesne metody ocieplania skalną wełną ROCKWOOL
Organizator:
Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
marka Weber Deitermann ul. Mydlana 7, 51-502 Wrocław
Tematyka:
• Naprawa i ochrona konstrukcji żelbetowych, powierzchni
betonowych, posadzek przemysłowych
• Izolacja i uszczelnianie obiektów budowlanych (np. fundamentów,
basenów, zbiorników wodnych, oczyszczalni ścieków, szczelin
dylatacyjnych, balkonów, tarasów itp.)
• Technologia i materiały do robót płytkarskich i posadzkarskich
• Renowacja murów
• Materiały do uszczelniania i konserwacji powłok dachowych
Miejsce:
Centrum Szkoleniowe marki Weber Deitermann ul. Mydlana 7, 51-502 Wrocław
Więcej informacji:
Agnieszka Spychała tel.: 71 372 85 75 w. 202 fax: 71 372 82 30 infolinia: 801 62 00 00 [email protected] www.netweber.pl
Organizator:
Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
marka Weber maxit ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa
Tematyka:
• Zasady montażu systemu ocieplenia ścian zewnętrznych
budynków
• Zasady aplikacji tynków cienkowarstwowych
• Produkty do naprawy betonów
• Systemy renowacyjne
Miejsce:
Centra szkoleniowe w Warszawie i Chorzowie, a także na terenie
całego kraju
Więcej informacji:
infolinia: 801 62 00 00
[email protected] www.netweber.pl
Więcej informacji:
Dział Doradztwa infolinia: 801 66 00 36, 601 66 00 33 fax: 68 385 01 22 [email protected] www.rockwool.pl
78
nr 1/2013
Konferencje...
KONFERENCJE, SEMINARIA, SYMPOZJA
Konferencja – Badania Materiałów Budowlanych
i Konstrukcji Inżynierskich 2013
LUTY
Sympozjum – Materiały do izolacji cieplnej
– badania i pomiary
Termin: 18–20.03.2013
Miejsce: Karpacz
Organizator:
Termin: 20.02.2013
Miejsce: Katowice
Organizator:
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji
Budowlanej
Al. Wojciecha Korfantego 193A, 40-157 Katowice
tel.: 32 258 13 73, 32 258 05 72, tel./fax: 32 258 35 53
Konferencja IZOLACJE 2013
– Rola izolacji w nowoczesnym
projektowaniu i architekturze
Termin: 27–28.02.2013
Miejsce: Warszawa
Organizator:
KWIECIEŃ
Konferencja
Miesięcznik IZOLACJE
ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa
tel.: 22 810 58 09, fax: 22 810 27 42
[email protected], www.konferencjaizolacje.pl
2013
MARZEC
XXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy
Projektanta Konstrukcji
Termin: 5–8.03.2013
Miejsce: Wisła
Organizator:
Polski Związek Inżynierów I Techników Budownictwa, Oddział Małopolski w Krakowie
ul. Straszewskiego 28, 31-113 Kraków
tel./fax: 12 422 30 83
[email protected]
XXXVI Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu
i Geoinżynierii
Termin: 11–15.03.2013
Miejsce: Kudowa-Zdrój
Organizator:
Politechnika Wrocławska, Instytut Geotechniki i Hydrotechniki
Pl. Grunwaldzki 9, 50-377 Wrocław
tel.: 71 320 32 28, fax: 71 328 48 14
[email protected], www.zsmgig.pwr.wroc.pl
nr 1/2013
Politechnika Wrocławska, Instytut Budownictwa, Katedra Konstrukcji Betonowych
Pl. Grunwaldzki 11, 50-377 Wrocław
tel.: 71 320 22 64, 320 35 48, fax: 71 322 14 65
[email protected], ww.badania2012.pwr.wroc.pl
III Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana
EUROINŻYNIER – Nowoczesne projektowanie
i realizacja konstrukcji budowlanych
Termin: 12–14.04.2013
Miejsce: Kraków
Organizator:
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: 12 628 20 00, fax: 12 628 20 71
[email protected]
www.pk.edu.pl
XVII Sympozjum KOMPOZYTY 2013 – Teoria i praktyka
Termin: 24–26.04.2013
Miejsce: Poraj
Organizator:
Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Materiałowej
Al. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa
tel./fax: 34 325 07 21
[email protected]
MAJ
XIII Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziału
Budownictwa
Termin: 9–10.05.2013
Miejsce: Gliwice
Organizator:
Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa
ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
tel.: 32 237 22 24
www.polsl.pl
79
Katalog firm
80
A
ADAM
systemy mocowań, wibroizolacji i izolacji
dźwiękowych
www.adam.com.pl  [email protected] tel.: 58 671 38 35
Rumia ALUPLAST
systemy okienne z PVC
www.aluplast.com.pl
 [email protected]
tel.: 61 654 34 00
fax: 61 654 34 99
Poznań ANSER
kleje uniwersalne, montażowe, do podłóg, do drewna, do tworzyw sztucznych,
specjalistyczne, poliuretanowe, zaprawy
i systemy dociepleń, farby suche i pigmenty, farby emulsyjne i emulsje, farby
akrylowe, rozpuszczalniki, podłogi – kleje,
grunty, preparaty ochronne i zabezpieczające drewno, uszczelnianie – piany poliuretanowe, silikony, kity, hydroizolacja
podłoży, uszczelniacze dekarskie
www.anser.pl
tel.: 46 856 73 40
fax: 46 856 73 50
Warszawa AQUAPOL POLSKA CPV
Generalny przedstawiciel w Polsce
bezinwazyjne osuszanie murów
www.aquapol.pl
 [email protected]
tel./fax: 74 664 71 30/31
Świebodzice ASTAT
taśmy samoprzylepne
www.astat.com.pl  [email protected] tel.: 61 848 88 71
Poznań ATLAS
systemy dociepleń, kleje i zaprawy budowlane
www.atlas.com.pl  [email protected] infolinia: 800 168 083
Łódź Austrotherm Sp. z o.o.
materiały termoizolacyjne ze styropianu
i polistyrenu ekstrudowanego
Reklama
Oświęcim
www.austrotherm.pl
[email protected]
tel.: 33 844 70 33–36
Reklama
[A]
80 Adam
80 Aluplast
80 Anser
80 Aquapol Polska CPV
80 Astat
80 Atlas
80 Austrotherm
[B]
81 Basf
81 Baumit
81 Bayer Material Science
81 Bitumat
81 BSW Polska
[D]
81 Disa Polska
81 Dorken Delta Folie
81 Dryvit Systems USA
[E]
81 Etex Building Materials Polska
[F]
81 Fakro
[G]
81 Grace
81 Griltex Polska
[H]
81 Henkel Polska
[I]
81 Izohan
81 Izolacja – Jarocin
81 Izolacja – Matizol
81 Izolex
82 Izolmat
82 Izopol
82 Izoterma
[K]
82 Kerakoll
82 K-FLEX
82 Kingspan
82 Knauf
82 Knauf Bauprodukte
82 Knauf Industries
82 Knauf Insulation
82 Koelner
82 Korff Isolmatic
82 Kreisel – Technika Budowlana
[M]
82 Mapei
82 Marbet
82 Marma Polskie Folie
82 Metalpur
82 MPIS Term
[N]
82 Natural Chemical Products
82 NMC Polska
82 Nordiska Ekofiber Polska
[O]
82 Oknoplast
[P] 82, 83 Paroc Polska
83 Polychem Systems
[R]
83 Remmers
83 Rockwool Polska
83 Ruukki Polska
[S]
83Saint-Gobain Construction Products
Polska
83 Schomburg Polska
83 Siniat
84 Steico
84 Steinbacher Izoterm
84 Stepan Polska
84 Sto-ispo
84 Styropmin
[T]
84 Thermaflex Izolacji
84 Tikal Polska
84 Tremco Illbruck
[U]
84 Ursa Polska
[W]
84 Webac
84 Werner Janikowo
[X]
84 Xella – SILKA, YTONG
A
nr 1/2013
B
B–E
F–I
FAKRO
Regupol® | Regufoam®
technika
antywibracyjna
izolacja dźwiękowa jastrychów i posadzek,
wibroizolacje, izolacje od dźwięków
materiałowych i uderzeniowych
Reklama
www.bsw-wibroakustyka.pl
BSW Polska • [email protected]
systemowe produkty płytkarskie i posadzkowe, hydroizolacje dachów, systemy fasadowe wewnętrzne i ociepleniowe, domieszki do betonu i zapraw
www.basf.pl
tel.: 22 570 99 99
Warszawa BAUMIT
zaprawy, tynki, produkty do renowacji zabytków, kleje i zaprawy szpachlowe, wyprawy wierzchnie, systemy ociepleń
www.baumit.com  [email protected] tel.: 71 358 25 00
Wrocław pokrycia dachowe
www.bitumat.pl  [email protected] tel.: 71 337 31 10
Wrocław izolacje techniczne, systemy klimatyzacyjne, wentylacyjne, grzewcze, sanitarne
Tyniec Mały DORKEN DELTA FOLIE
systemy pokryć dachowych, ochrona
fundamentów
Warszawa DRYVIT SYSTEMS USA
systemy ociepleń na styropianie i wełnie
mineralnej, zaprawy, tynki, farby
www.dryvit.pl tel.: 22 358 28 00, linia ulgowa: 801 379 848
Warszawa ETex building
materials polska
dachówki cementowe, płytki dachówkowe z włóknocementu, dachówki ceramiczne, płyty elewacyjne z włóknocementu
Reklama
nr 1/2013
środki chemiczne: włókna i domieszki betonowe, produkty do betonu architektonicznego, dodatki do obróbki cementu, produkty do lekkich i ciężkich prefabrykatów betonowych, dolne warstwy pokrycia dachowego, strukturalne systemy wo­doszczelne
Warszawa GRILTEX Polska
materiały budowlane: folie dachowe,
ścienne, fundamentowe, podposadzkowe; geowłókniny, geomembrany, geokompozyty, geokraty, geosiatki; usługi uszczelnień: zbiorniki wodne, ppoż., retencyjne,
składowiska odpadów, bazy paliw, stawy,
oczka wodne
www.griltex.pl  [email protected] tel.: 61 655 37 51
Złotkowo HENKEL POLSKA
chemia budowlana, zaprawy, farby, tynki
Stąporków IZOHAN
DISA POLSKA
www.ebmpolska.pl tel.: 32 624 95 00
Nowy Sącz GRACE
www.henkel.pl tel.: 41 371 01 00
BITUMAT
www.ddf.pl  [email protected] tel.: 22 798 08 21
www.fakro.pl  [email protected] tel.: 18 444 04 44
www.graceconstruction.com tel.: 22 728 98 77
BASF
 [email protected] tel.: 71 311 80 00
okna dachowe
Olkusz hydroizolacje, systemy dociepleń, środki
do renowacji i odgrzybiania zawilgoconych budowli, masy naprawcze i ochronne dla drogownictwa, posadzki, fugi i kleje do płytek ceramicznych
www.izohan.pl  [email protected] tel.: 58 781 45 85
Gdynia IZOLACJA – JAROCIN
papy asfaltowe, masy i lepiki asfaltowe,
gonty papowe, kity i szpachle budowlane
www.izolacja-jarocin.pl  [email protected] tel.: 62 747 04 00
Jarocin IZOLACJA – MATIZOL
hydroizolacje: papy, gonty
www.matizol.com.pl tel.: 18 354 81 00–01
Gorlice IZOLEX
materiały izolacyjne powłokowe, materiały uszczelniające, kleje do płytek, zaprawy i masy szpachlowe, materiały do fugowania, kleje do materiałów podłogowych,
roztwory gruntujące
www.izolex.pl  [email protected] tel.: 58 588 22 24
Skarszewy 81
Katalog firm
K–M
M–P
KNAUF
KNAUF Industries Polska Sp. z. o.o.
Reklama
ul. Styropianowa 1
96-320 Mszczonów, Adamowice
tel.: +48 46 857 06 17
fax: +48 46 857 06 11
[email protected]
www.knauf-industries.com
IZOLMAT
papy asfaltowe, dyspersyjne, masy asfaltowo-kauczukowe, termoizolacyjne płyty
warstwowe, lepik asfaltowy na gorąco
www.izolmat.com.pl  [email protected] tel.: 58 301 82 61
Gdańsk-Orunia IZOPOL
pokrycia dachowe i fasadowe z płyt falistych włóknisto-cementowych, włóknisto­
‑cementowe akcesoria wykończeniowe
www.marbet.com.pl tel.: 33 812 71 00
Warszawa środki gruntujące, systemy dociepleń,
w tym klej zbrojony z włóknem, klej do
styropianu, tynki mineralne, akrylowe, silikonowe, silikatowe, farby; kleje do płytek,
masy samopoziomujące, fugi, silikony, gotowe masy, gładzie szpachlowe, zaprawy
tynkarskie, szpachlówki cementowo­‑wapienne, środki czyszczące i pielęgnujące,
tynki cementowo-wa­pienne
www.knauf-bauprodukte.pl  [email protected] tel.: 22 369 56 00
Rogowiec KNAUF INSULATION
produkty z wełny szklanej i wełny kamiennej
www.knaufinsulation.pl tel.: 22 572 51 06
Warszawa systemy zamocowań
Trzemeszno otuliny z twardej pianki poliuretanowej,
izolacje termiczne i akustyczne metodą
natrysku poliuretanowego
www.izoterma.pl tel.: 62 592 63 00
Przygodzice k. Ostrowa Wlkp. KERAKOLL
środki do przygotowania podłoży, materiały wykończeniowe, zaprawy, spoiny, materiały uszczelniające, hydroizolacje
www.kerakoll.com  [email protected] tel.: 42 225 17 00
Rzgów K-FLEX
izolacje techniczne z kauczuku syntetycznego do: chłodnictwa, klimatyzacji,
wentylacji, ogrzewnictwa, instalacji sanitarnych, przemysłowych, chemicznych,
instalacji gazów technicznych, materiały
do walki z hałasem i innych wszechstronnych zastosowań akustycznych
www.k-flex.pl  [email protected] tel.: 58 623 26 13
Gdynia KINGSPAN
systemy płyt warstwowych dla budownictwa
82
www.knauf.pl  [email protected] tel.: 22 572 51 00
KOELNER
IZOTERMA
www.kingspan.pl  [email protected] tel.: 48 378 31 00
materiały termo- i hydroizolacyjne, wykończeniowe
Knauf Bauprodukte
Styropian fasadowy, styropian dach/podłoga,
styropian laminowany papą, płyty do ogrzewania
podłogowego, izolacja fundamentów, izolacja
garaży i parkingów
www.izopol.pl  [email protected] tel.: 61 415 43 30
MARBET
systemy suchej zabudowy, tynki gipsowe,
masy szpachlowe, wylewki
Lipsko Wrocław KORFF Isolmatic
obejmy zimnochronne do zastosowania
w chłodnictwie oraz klimatyzacji, izolacje techniczne, izolacje budowlane z granulatu z wełny mineralnej, izolacja wewnętrzna ścian
Wojnarowice KREISEL – TECHNIKA BUDOWLANA
preparaty gruntujące, farby elewacyjne i wewnętrzne, spoiny, silikony, masy
do izolacji przeciwwilgociowych, izolacje
bitumiczne, zaprawy, kleje, gipsy, gładzie,
systemy dociepleń
www.kreisel.com.pl  [email protected] tel.: 61 846 79 00
MARMA POLSKIE FOLIE
folie dla budownictwa, folie ogrodnicze,
folie przemysłowe, siatki poliolefinowe
www.marma.com.pl  [email protected] tel.: 17 850 66 00
Rzeszów METALPUR
termoizolacje, hydroizolacje: poliuretan
www.metalpur.com.pl tel.: 52 374 87 33
Bydgoszcz MPIS TERM
otuliny izolacyjne z miękkiej pianki
poliuretanowej w płaszczu z folii PVC
www.mpisterm.pl  [email protected] tel.: 22 633 29 65, 606 387 024
Warszawa NATURAL CHEMICAL
PRODUCTS
www.ncp.com.pl tel.: 52 345 06 03
Bydgoszcz NMC Polska
izolacje techniczne na bazie polietylenu
do zastosowań sanitarno-grzewczych oraz
z kauczuku syntetycznego do zastosowań
w systemach wentylacji i klimatyzacji,
izolacje z kauczuku syntetycznego EPDM
do systemów solarnych
www.nmcinsulation.eu  [email protected] tel.: 32 373 24 40
Zabrze NORDISKA EKOFIBER
POLSKA
termoizolacje
www.ekofiber.com.pl  [email protected] tel.: 41 331 28 16
Poznań Kielce OKNOPLAST
Mapei
produkty do montażu płytek ceramicznych i kamienia naturalnego, produkty do montażu wykładzin elastycznych
i tekstylnych, domieszki do betonów i zapraw, środki do naprawy betonu, preparaty gruntujące, zaprawy do ociepleń zewnętrznych ścian budynków, zaprawy do
renowacji i osuszania murów, farby de­
koracyjno­‑ochronne, produkty do montażu posadzek drewnianych
www.mapei.pl  [email protected] tel.: 22 595 42 00
Bielsko-Biała chemia budowlana, pianka polietylenowa
www.koelner.com.pl tel.: 71 326 01 00
www.korff.pl tel. 71 390 90 99
Warszawa okna i drzwi z PVC, okna aluminiowe, dodatki okienne
www.oknoplast.com.pl  [email protected] tel.: 12 279 71 71
Ochmanów PAROC POLSKA
izolacje budowlane i techniczne z wełny
mineralnej
www.paroc.pl  [email protected] tel.: 61 468 21 90
Trzemeszno nr 1/2013
P
P–S
S
marka Weber Deitermann
POLYCHEM SYSTEMS
termoizolacje, kleje, pianki montażowe,
masy uszczelniająco-klejące
naprawa i ochrona żelbetu, betonu, posadzek, izolacje i uszczelnianie obiektów budowlanych (fundamenty, baseny,
zbiorniki wodne, oczyszczalnie ścieków,
balkony, tarasy, pomieszczenia mokre,
szczeliny dylatacyjne), materiały do robót płytkarskich i posadzkarskich, renowacja murów, posadzki przemysłowe, uszczelnianie i konserwacja powłok
dachowych
www.polychem-systems.com.pl  [email protected]ems.com.pl tel.: 61 867 60 51
Poznań REMMERS
Otuliny
PAROC Pro Section 100,
PAROC Section AluCoat T,
PAROC Section AL5T
Maty
PAROC
PAROC
PAROC
PAROC
PAROC
PAROC
PAROC
Wired Mat 65 ,80, 100,
Wired Mat 80, 100 AluCoat,
Wired Mat 80, 100 AL1,
Pro Lamella Mat AluCoat,
Lamella Mat AluCoat,
Pro Felt 60 N1,
Pro Felt 80 N1
Płyty
PAROC
PAROC
PAROC
PAROC
PAROC
PAROC
Pro Slab 60, 80, 100, 120,
InVent 60 N1, N3; InVent 60 N1/N1, N3/N3;
InVent 80 N1, N3,
InVent 60 G1, G2,
InVent 80 G1, G2
Płyty specjalne
PAROC Fireplace Slab 90 AL1,
PAROC Pro Slab 150,
Wełna luzem: PAROC Pro Loose Wool
PRODUKTY IZOLACYJNE
DLA BUDOWNICTWA
Izolacje ogólnobudowlane
Płyty: PAROC UNS 37, UNS 34,
GRS 20, SSB1
Granulat: PAROC BLT 9
Izolacje fasad
– metoda lekka mokra: płyty PAROC FAS 3, FAS B, FAS 4 i FAL 1
– metoda sucha: płyty PAROC WAS 25 i 25t, WAS 35, WAS 50 i 50t
Izolacje dachów płaskich
Płyty: PAROC ROS 30 i 30g, ROS 40,
ROS 50, ROB 60 i 60t
Izolacje ogniochronne
Płyta: PAROC FPS 17
Reklama
Tel.: +48 61 468 21 90
Fax: +48 61 415 45 79
Tel.: +48 61 468 21 90
Fax: +48 61 415 45 79
Wrocław marka Weber Leca®
www.remmers.pl tel.: 61 816 81 00
keramzyt do zastosowań w izolacjach
cieplnych, akustycznych i radiestezyjnych; w wypełnieniach stropów, drenażach, geotechnice, ogrodnictwie, rolnictwie, ochronie środowiska; do produkcji
pustaków i bloczków, do lekkich betonów
i zapraw ciepłochronnych
Tarnowo Podgórne ROCKWOOL POLSKA
materiały izolacyjne z wełny mineralnej
www.rockwool.pl  [email protected] tel.: 68 385 02 50
www.netweber.pl  [email protected] tel.: 58 535 25 95 fax: 58 535 25 96 infolinia: 801 62 00 00
Cigacice Ruukki Polska
systemy lekkiej obudowy, rozwiązania
dotyczące hal i fasad, płyty warstwowe,
konstrukcje stalowe, systemy pokryć dachowych, profile dachówkowe, trapezowe
i faliste, metalowe systemy rynnowe, profile zimnogięte
www.ruukki.pl infolinia: 801 11 33 11
Gniew SCHOMBURG POLSKA
kompletne
systemy:
hydroizolacji
i uszczelnień budowlanych, naprawy
i renowacji betonu, renowacji starego
budownictwa, posadzek przemysłowych,
ochrony powierzchniowej, naprawy i zabezpieczenia elewacji, klejenia wyłożeń
ceramicznych oraz z kamienia naturalnego, systemy budowy dróg i torowisk,
tynki i farby
Żyrardów SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS POLSKA
marka ISOVER
www.indutec.pl  [email protected] tel.: 24 254 73 42
produkty do izolacji termicznej i akustycznej z niepalnej wełny mineralnej szklanej
i skalnej do zastosowania w budownictwie i przemyśle, folie i akcesoria
Kutno www.isover.pl  [email protected] tel.: 32 339 63 00 fax: 32 339 64 44 infolinia: 800 163 121
SINIAT
systemy suchej zabudowy
www.siniat.pl tel.: 22 324 60 00 fax: 22 324 60 05
marka Weber
Warszawa produkty do wykonywania elewacji, systemy ociepleń, tynki zewnętrzne i wewnętrzne, farby elewacyjne, gładzie, materiały do układania płytek ceramicznych
i kamiennych, systemy do pomieszczeń
mokrych, podkłady podłogowe, posadzki dekoracyjne i przemysłowe, zaprawy
murarskie i fugi do cegieł klinkierowych,
zaprawy do wyrównywania i napraw, keramzyt
www.netweber.pl www.weberfloor.pl  [email protected] tel.: 22 589 85 80 fax: 22 589 85 89 infolinia: 801 62 00 00
Warszawa nr 1/2013
www.netweber.pl  [email protected] tel.: 71 372 85 75 fax: 71 375 14 19 infolinia: 801 62 00 00
ponad 200 firm
z branży izolacyjnej
informacji szukaj w Katalogu firm na:
promocja
IZOLACJE TECHNICZNE
ochrona budowli: uszczelnianie i renowacja, systemy tynków mineralnych,
systemy powłok barwnych i tynków żywicznych, ochrona i renowacja elewacji, naprawa betonu, posadzki żywiczne, produkty do układania płytek, farby
i tynki wewnętrzne, masy i taśmy dylatacyjne, pianki montażowe, konserwacja dachów, domieszki i środki antyadhezyjne
83
Katalog firm
S–T
T–X
05-152 Czosnów, Cząstków Maz. k. W-wy, ul. Gdańska 14
tel. +48 (22) 785 06 90, fax +48 (22) 785 06 89
www.steinbacher.pl, [email protected]
ThermaEco™ – system
izolacji technicznych
dla instalacji grzewczych,
sanitarnych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych.
ThermaCompact™ – system
izolacji technicznych dla instalacji podtynkowych.
ThermaSmart Pro™ – nowoczesny, kompletny
materiał izolacyjny dla instalacji chłodniczych,
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
ThermaPur™ – system izolacji technicznych
z półsztywnej i twardej pianki poliuretanowej
dla instalacji grzewczych.
Kaiflex ST – izolacje techniczne z pianki
kauczukowej dla instalacji chłodniczych
i klimatyzacyjnych.
steinodur® PSN
płyty termoizolacyjno-drenażowe
Zastosowanie: fundamenty, ściany piwnic, cokoły, dachy płaskie
odwrócone, tarasy, parkingi, podłogi, fasady
steinodur® UKD
płyty termoizolacyjne z polistyrenu
Zastosowanie: dachy płaskie odwrócone, dachy zielone, tarasy, patio,
parkingi, podłogi, ściany piwnic
steinothan® 107
płyty termoizolacyjne z twardego poliuretanu
Zastosowanie: dachy płaskie i spadziste, fasady, ogrzewanie podłogowe
steinonorm® 300
otuliny z półsztywnej pianki poliuretanowej z płaszczem
zewnętrznym z PVC
Zastosowanie: izolacja stalowych i miedzianych rurociągów centralnego
ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych,
administracyjnych i przemysłowych
Zastosowanie: izolacja rurociągów i urządzeń ciepłowniczych
usytuowanych w budynkach, piwnicach, kanałach (np. węzły
ciepłownicze, kotłownie, ciepłownie itp.) oraz izolacja rurociągów
i urządzeń w sieciach napowietrznych
Zastosowanie: izolacja termiczna rurociągów centralnego ogrzewania,
ciepłej i zimnej wody, przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych
oraz solarnych, w budynkach mieszkalnych, administracyjnych
i przemysłowych
Reklama
Reklama
steinwool®
otulina izolacyjna z wełny mineralnej
TIKAL POLSKA
pakery iniekcyjne, profesjonalne pompy
iniekcyjne, osprzęt do prac iniekcyjnych,
autoryzowany serwis do pomp i urządzeń
iniekcyjnych, szkolenia i pokazy
www.tikal.pl www.iniekcje.pl  [email protected] tel.: 71 333 78 46
Flexalen – elastyczne
rury preizolowane
dla niskoparametrowych
sieci cieplnych
(95°C, 8 bar ÷ 70°C, 10 bar)
Flexalen 600™ – rury pojedyncze,
podwójne bliźniacze.
Flexalen 1000+ Multiline™
– system wielorurowy
steinonorm® 700
otulina z twardej pianki poliuretanowej
Reklama
steinbacher izoterm sp. z o.o.
Wrocław TREMCO ILLBRUCK
taśmy uszczelniające, folie paroszczelne
i pa­roprzepuszczalne, pianki poli­ureta­
nowe
www.thermaflex.com.pl
www.tremco-illbruck.pl  [email protected] tel.: 12 665 33 08
Kraków STO-ISPO
Kreatywne rozwiązania dla Ciebie
Aromatyczne poliole poliestrowe
oraz systemy poliuretanowe do wytwarzania:
 płyt warstwowych metodą ciągłą
 izolacji dachów i ścian metodą natrysku
 izolacji technicznych
Stepan Polska Sp. z o.o.
Reklama
ul. Urazka 8 a,b,c, 56-120 Brzeg Dolny
tel.: 71 66 66 001, fax: 71 66 66 009
[email protected]
www.stepan.com
STEICO
www.sto.pl  [email protected] tel.: 22 511 61 00/02
Warszawa URSA POLSKA
mineralna wełna szklana, polistyren ekstrudowany, otuliny na rury
www.steico.com  [email protected] tel.: 67 356 09 99
Czarnków Steinbacher IZOTERM
materiały z polistyrenu i poliuretanu
do izolacji przegród budowlanych oraz
do izolacji rurociągów w instalacjach
ciepłowniczych, chłodniczych, wodociągowych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
www.izoterm.waw.pl tel.: 22 785 06 90
Cząstków Mazowiecki płyty styropianowe: standardowe, pasywne, akustyczne, do ogrzewania podłogowego, perymetryczne, ekstrudowane oraz ognioodporne; spadki dachowe;
polimerowo­‑cementowe zaprawy klejowo­
‑szpachlowe, wodno-asfaltowo-lateksowe emulsje anio­nowe
www.styropmin.pl  [email protected] tel.: 25 675 15 00 fax: 25 675 28 40
www.ursa.pl tel.: 32 262 20 73
Dąbrowa Górnicza WEBAC
żywice iniekcyjne oraz systemy powierzchniowego zabezpieczania i naprawy podłoży mineralnych
www.webac.pl  [email protected] tel.: 22 514 12 69
STYROPMIN
materiały izolacyjne z drewna, belki dwuteowe, materiały izolacyjne z konopi, tworzywa drzewne
84
systemy ociepleń elewacji: na styropianie i wełnie mineralnej, systemy wentylowane, podwieszane; tynki i farby elewacyjne i do wnętrz; dekoracyjne powłoki
ścienne do wnętrz; systemy akustyczne
i akustyczne powłoki sufitowe i ścienne;
elementy architektoniczne i sztukaterie
z Verofillu; specjalna oferta do obiektów
zabytkowych; systemy do ochrony betonu; powłoki posadz­kowe
Warszawa WERNER JANIKOWO
papy zgrzewalne, dachówki bitumiczne,
systemy dachowe
www.wernerpapa.pl  [email protected] tel.: 95 742 74 00
Gorzów Wlkp. XELLA
– SILKA, YTONG
izolacje techniczne: spieniony polietylen
bloczki z betonu komórkowego YTONG,
bloki wapienno-piaskowe SILKA, bloczki YTONG MULTIPOR, bloczki YTONG
ENERGO, nadproża, płyty stropowe i dachowe, elementy uzupełniające
www.thermaflex.com.pl  [email protected] tel.: 74 858 96 66
www.xella.pl www.budowane.pl
infolinia: 29 767 03 60, 801 122 227
Łochów THERMAFLEX IZOLACJI
Żarów Warszawa nr 1/2013
W poprzednich numerach
ostatnio opublikowane
11/12/2012
9/2012
Tomasz Z. Błaszczyński, Marta Przybylska­
‑Fałek, „Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny”
Józef Adamowski, Zygmunt Matkowski,
„Uszkodzenia budynków spowodowane wodami
powodziowymi”
Ryszard Borkowski, „Korzyści z ulepszania
izolacji cieplnych w energetyce i przemyśle”
Jarosław Gil, Jakub Marcinowski, „Poprawa
izolacyjności akustycznej ściany dzielącej sale
nauki muzyki”
Maria Celińska-Mysław, Aneta Kończak, Jerzy
Pasławski, „Wykorzystanie metody uczenia
się z przykładów przy podejmowaniu decyzji
technologicznych w procesie budowlanym”
Artur Miros, „Wyroby płaskie do izolacji
cieplnej wyposażenia budynków i instalacji
przemysłowych. Określanie wartości
współczynnika przewodzenia ciepła wyrobów
w zakresie wymagań norm europejskich”
Karolina Kurtz, „Projektowanie budynków
niskoenergetycznych”
Paweł Mieczkowski, „Zabezpieczanie spękań i dylatacji w technologii zalew
drogowych na gorąco. Cz. 1: Klasyfikacja i właściwości zalew”
Krzysztof Patoka, „ABC sztuki dekarskiej – cz. 80. Szczelność
na przenikanie powietrza”
Maciej Robakiewicz, „Audyty efektywności energetycznej. Nowy rodzaj
opracowań w systemie białych certyfikatów”
Teresa Rucińska, Agata Wygocka, „Domieszki do betonów”
Jan Sikora, „Zastosowanie płyty polietylenowej w dźwiękochłonno­
‑izolacyjnych przegrodach warstwowych”
Krzysztof Patoka, „ABC sztuki dekarskiej – cz. 78. Jak wentylować
blachodachówki – postscriptum”
Andrzej Wanat, „Izolacje termiczne zewnętrznych ścian budynków
wykonywane od wewnątrz”
Jerzy Żurawski, „Budownictwo zero- lub prawie zeroenergetyczne
w warunkach polskich”
Przegląd izolacji termicznych z wełny mineralnej
Piotr Zapolski, Jacek Pabis, „Wymagania stawiane producentom systemów
ETICS dotyczące zakładowej kontroli produkcji”
7/8/2012
Przegląd hydroizolacji podziemnych części budynków
Aleksander Byrdy, Czesław Byrdy, „Minimalne
grubości termoizolacji stropodachów
dwudzielnych o konstrukcji krokwiowej”
10/2012
Dariusz Heim, „Izolacyjność termiczna
przegród pełnych i jej wpływ
na charakterystykę energetyczną budynków”
Magdalena Bochenek, „Izolacje próżniowe
(VIP) – właściwości i przykłady zastosowań
w budownictwie”
Bogdan Wróblewski, Andrzej Borowy,
„Badania i klasyfikacja w zakresie odporności
ogniowej ścian i dachów z płyt warstwowych”
Paweł Mieczkowski, „Warstwy ochronne
z mieszanek mineralno-asfaltowych
na obiektach mostowych”
Artur Miros, Grażyna Swołek, „Problemy
pomiaru wartości współczynnika przewodzenia
ciepła w wysokich temperaturach. Analiza
czynników wpływających na miarodajność
pomiaru”
Krzysztof Patoka, „ABC sztuki dekarskiej – cz. 79. Taras na dachu – uwagi
podstawowe”
Krzysztof Patoka, „ABC sztuki dekarskiej
– cz. 77. Jak wentylować blachodachówki”
Maciej Rokiel, „Okładziny z płytek ceramicznych (cz. 1). Podłoże”
Robert Wójcik, „Izolacje poziome w murze – główny problem trwałego
osuszania budynków”
Przegląd zapraw klejowych do okładzin
Przegląd technologii hydroizolacji i renowacji fundamentów
Krzysztof Pawłowski, Monika Dybowska, „Analiza numeryczna
parametrów cieplno-wilgotnościowych złączy ścian zewnętrznych”
Barbara Lucyna Pietruszka, „Aerożele krzemionkowe jako komponent
nowoczesnych izolacji cieplnych”
Archiwalne numery IZOLACJI można zamówić:
telefonicznie:
22 810 21 24 lub e-mailem: [email protected] lub czytać na stronie:
nr 1/2013
85
Tu znajdziesz IZOLACJE
PRENUMERATA, punkty dystrybucji,
serwis izolacje.com.pl
Dlaczego warto zaprenumerować
IZOLACJE?
» cena 1 egzemplarza jest niższa o 15%
od ceny w sprzedaży detalicznej,
» przy prenumeracie rocznej (10 numerów) i półrocznej (5 numerów) koszty
przesyłki pokrywa wydawnictwo,
» do studentów kierowana jest specjalna
oferta (po przesłaniu kserokopii aktualnej legitymacji studenckiej),
» zamówienie prenumeraty możliwe jest
od dowolnego numeru.
IZOLACJE dostępne są również
w salonach sprzedaży sieci Ruch,
Kolporter, Garmond Press i Franpress, a także w stowarzyszeniach, organizacjach branżowych,
składach budowlanych, hurtowniach, firmach dystrybuujących
materiały budowlane i księgarniach. Dystrybuowane są również
na szkoleniach, targach, konferencjach, seminariach i sympozjach naukowo-technicznych.
Tu znajdziesz:
» więcej artykułów technicznych,
» codziennie nową porcję aktualności
i informacji o nowościach na rynku,
» wideorelacje z wydarzeń branżowych,
» wypowiedzi ekspertów,
» wideoporady.
W CENIE PRENUMERATY:
» wydanie papierowe,
Punkty dystrybucji znajdziesz na:
» dodatki tematyczne,
» rabaty na konferencje i szkolenia.
CENY PRENUMERATY:
Pełne aktualne oraz archiwalne wydania
miesięcznika IZOLACJE dostępne są
w wersji elektronicznej na:
» dwuletnia – 165 zł,
» roczna – 95 zł,
» półroczna – 60 zł,
» edukacyjna – 60 zł,
» próbna (kolejne 3 numery) – bezpłatna.
formularz Zamówienia
Zamawiam prenumeratę:
dwuletnią – 165 zł
od numeru
Zaznacz wybraną opcję krzyżykiem i wpisz, od którego numeru chcesz zacząć prenumeratę
roczną – 95 zł
od numeru
półroczną – 60 zł
od numeru
edukacyjną – 60 zł
od numeru
próbną (kolejne 3 numery) – bezpłatną
od numeru
Nazwa firmy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
marketingowych przez DW MEDIUM oraz inne podmioty współpracujące
z Wydawnictwem z siedzibą w Warszawie przy ul. Karczewskiej 18. Wiem,
że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 101/2002, poz. 926
ze zm.) przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych, aktualizowania
i poprawiania ich, a także wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec ich
przetwarzania. Podanie danych ma charakter dobrowolny.
Ulica i numer
Kod pocztowy
Miejscowość
Osoba zamawiająca
Data i podpis
Rodzaj działalności
NIP
Telefon kontaktowy
Wiem, że składając zamówienie, wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej
wpisanych danych osobowych w systemie zamówień DW MEDIUM w zakresie
niezbędnym do realizacji powyższego zamówienia. Zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 101/2002, poz. 926
ze zm.) przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych, aktualizowania ich
i poprawiania.
Upoważniam DW MEDIUM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
E-mail
Data i podpis
Wysyłka będzie realizowana po dokonaniu wpłaty na konto: Bank Zachodni WBK S.A. VI 0/Warszawa, 46 1090 1753 0000 0000 7406 8950
86
nr 1/2013
ZGRANY DUET
PŁYTY PACIFIC & SYSTEM ROCKLINK
Płyty Pacific z unikalnym systemem Rocklink to:
– oszczędność czasu (aż do 20%),
– łatwy montaż,
– niskie koszty realizacji.
To jedno sprawdzone rozwiązanie, które daje wiele
korzyści wykonawcom i inwestorom. Płyty Pacific
z wełny mineralnej Rockwool o grubości 12mm
są lekkie i łatwe w montażu. Razem z systemem
RockLink tworzą uniwersalny sufit podwieszany
o szerokim zastosowaniu. Dostępne w modułach
600x600mm oraz 1200x600mm, mają atrakcyjną,
gładką powierzchnię rozpraszającą światło.
Więcej informacji na www.rockfon.com.pl

Podobne dokumenty