Przykład 1. Zobowiązanie podatkowe w podatku od

Komentarze

Transkrypt

Przykład 1. Zobowiązanie podatkowe w podatku od
Przykład 1. Zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości
Podstawa opodatkowania
Przedmiot podatku
(powierzchnia/powierzchnia użytkowa w
Stawka
Kwota
(w zł)
podatku
0,25
361,75
m2)
Grunty pozostałe
1447
84,78
Budynki
157
mieszkalne
0,54
Razem:
446,53
Kwota podatku od nieruchomości:
447,00
Przykład 2. Zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości
Podstawa opodatkowania
Przedmiot podatku
(powierzchnia / powierzchnia
użytkowa w m2 / wartość*)
Stawka
Kwota
(w zł)
podatku
Grunty związane
z prowadzeniem
637
0,66
420,42
działalności
Budynki związane
z prowadzeniem
6.579,00
387
17,00
działalności
Razem:
6.999,42
Kwota podatku od nieruchomości:
6.999,00

Podobne dokumenty