,,CZŁOWIEK WOBEC ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO”

Komentarze

Transkrypt

,,CZŁOWIEK WOBEC ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO”
CZŁOWIEK
WOBEC ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO”
,,
SZKOLNY KONURS Z OCHRONY ŚRODOWISKA
Z okazji Światowego Dnia Ziemi, w naszej szkole odbędzie się szkolny
konkurs wiedzy o ochronie środowiska.
Cele konkursu:
Głównym celem konkursu jest zachęcenie uczniów do samodzielnego
pogłębiania i poszukiwania wiedzy o środowisku.
Propagowanie idei prozdrowotnych i pro środowiskowych oraz zachęcanie do
podejmowania działań w tych kierunkach.
Organizacja i przebieg konkursu
Konkurs odbędzie się 18.04.2013r o godzinie 8.00 w sali biologicznej nr 7
Czas trwania: 45 minut.
Forma: Pytania testowe zamknięte i otwarte.
Organizatorami konkursu są: Pani Ewa Stępkowska, pani Monika Banajska,
pan Grzegorz Trela
Konkurs adresowany jest do uczniów klas gimnazjalnych i licealnych
Zapisy
do
16.04.2013r
u
pani
Banajskiej, pana Grzegorza Treli.
Ewy
Stępkowskiej,
pani
Moniki
Zagadnienia

Charakterystyka głównych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

Niekorzystne
zjawiska
związane
z
zanieczyszczeniami
powietrza
atmosferycznego i ich zapobieganie (kwaśne deszcze, smog, efekt
cieplarniany, dziura ozonowa)

Zanieczyszczenie wód, gleby i ich ochrona

Wpływ chemizacji środowiska na zdrowie człowieka,

Rodzaje zasobów przyrody.

Rolnictwo zrównoważone.

Formy
ochrony
przyrody
(ochrona
gatunkowa,
indywidualna,
biocenotyczna)

Przykłady racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, w tym
wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.

Wykazać wpływ występowania zasobów naturalnych na działalność
gospodarczą człowieka.

Przedstawić konsekwencje pozyskiwania i wykorzystywania zasobów
naturalnych.
Proponowana literatura







W. Lewiński „Biologia” cz. 2 wyd. Operon
Solomon, Berg, Martin, Villee – „Biologia” wyd. Mulico Oficyna
Wydawnicza
B.Bukała „Ekologia z biogeografią i ochroną środowiska” wyd. Omega
B.Sągin "Puls życia 3" podręcznik dla gimnazjum
http://www.mos.gov.pl/
http://chronmyprzyrode.pl/
http://niezabijaj.eu/

Podobne dokumenty