PROGRAM II Śląskiego Seminarium Aerozolowego 9:30

Komentarze

Transkrypt

PROGRAM II Śląskiego Seminarium Aerozolowego 9:30
PROGRAM II Śląskiego Seminarium Aerozolowego
9:30 – Powitanie uczestników. Słowo wstępne organizatorów. Wystąpienia zaproszonych
gości: Pani Prezes Gabrieli Lenartowicz z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka – Prorektora ds.
Nauki i Współpracy z Gospodarką, prof. dr hab. Adama Idziaka – Dziekana Wydziału Nauk
o Ziemi
Sesja referatowa (czas trwania referatu 15 min. + 5 min. na dyskusję)
10:00 – 10:20 Analiza cząstek aerozoli w Krakowie. Marek Michalik, Wanda WilczyńskaMichalik, Łukasz Tyrała, Bartłomiej Pietras, Kamil Rzeźnikiewicz,
10:20 – 10:40 Badania doświadczalne nad emisją substancji zanieczyszczających przy
spalaniu stałych paliw z biomasy w kotle małej mocy. Jan Konieczyński,
Bogusław Komosiński, Ewelina Cieślik, Tomasz Konieczny
10:40 – 11:00 Problematyka pomiarów niskich stężeń aerozoli bakteryjnych. Józef S.
Pastuszka, Piotr Iwasiewicz, Ewa Brągoszewska
11:00 – 11:30 Przerwa na kawę oraz sesja posterowa
11:30 – 11:50 Wtórne nieorganiczne aerozole atmosferyczne. Kierunki badań. Irena
Wilkosz
11:50 – 12:10 Narażenie pracowników elektrociepłowni na mikroorganizmy występujące
w biomasie. Agnieszka Wlazło
12:10 – 12:30 Narażenie pracowników na pyły włókniste w wybranych zakładach
produkcyjnych. Ewa Krakowiak
12:30 – 12:50 Obecność technogenicznych cząstek magnetycznych i ich wpływ na
właściwości magnetyczne pyłów przemysłowo-miejskich. Tadeusz Magiera,
Mariola Jabłońska, Marzena Rachwał, Beata Gołuchowska
13:00 – 14:00 Lunch oraz sesja posterowa.
14:00 – 14:20 Pyły technogeniczne Opolszczyzny - źródła, skład i właściwości. Beata
Gołuchowska, Tadeusz Magiera, Mariola Jabłońska
14:20 – 14:40 Meteorologiczne uwarunkowania występowania epizodów wysokich stężeń
pyłu zawieszonego w Krakowie. Bartłomiej Pietras,
14:40 – 15:00 Zróżnicowanie składu pyłu zawieszonego na różnych wysokościach
przyziemnej warstwy atmosfery na tle warunków meteorologicznych
w Sosnowcu. Leśniok Mieczysław, Janeczek Janusz, Jabłońska Mariola,
Łukasz Małarzewski
15:00 – 15:20 Badania mikroskopowe pyłu zawieszonego ze Spitsbergenu. Agnieszka
Tondera-Sala
15:20 – 15:50 Podsumowanie i dyskusja
Sesja posterowa:
Jakość
powietrza
atmosferycznego
w
aspekcie
różnych
form
występowania
pierwiastków śladowych w pyle zawieszonym. Elwira Zajusz-Zubek, Anna Mainka
Badanie
składu
chemicznego
i
morfologii
bakterii
hodowanych
w
różnych
temperaturach za pomocą spektroskopu fotoelektronów XPS i skaningowego
mikroskopu z przystawką Cryo-SEM. Justyna Płoszaj-Pyrek, Ewa Talik, Zofia
Piotrowska-Seget
Wpływ składu mineralnego PM10 i PM2,5 na zdrowie mieszkańców Zabrza. Agnieszka
Wiśniewska, Mariola Jabłońska, Janusz Janeczek
Zróżnicowanie pionowe składu mineralnego pyłów atmosferycznych w Siemanowicach
Śl. Monika Krzysztofik, Mariola Jabłońska, Janusz Janeczek
Skład mineralny opadu mokrego i opadu suchego w Sosnowcu. Kaja Wawrzonkiewicz,
Mariola Jabłońska, Janusz Janeczek, Mieczysław Leśniok
Skład mineralny pyłu opadowego na obrzeżu Parku Krajobrazowego w Targanicach,
Beskid Mały. Barbara Gacka, Mariola Jabłońska, Janusz Janeczek

Podobne dokumenty