Konferencja upowszechniająca „Materiały wspierające młodzież z

Komentarze

Transkrypt

Konferencja upowszechniająca „Materiały wspierające młodzież z
Biuro projektu: ul. Wolska 11a, 20-411 Lublin, tel./fax: 81 444 58 16, www.ip.europerspektywa.pl
Konferencja upowszechniająca „Materiały wspierające młodzież
z niepełnosprawnością umysłową w procesie przechodzenia z edukacji na rynek
pracy”
Białystok, 28 maja 2012 r.
Best Western Hotel Cristal, ul. Lipowa 3/5
15-424 Białystok
Program konferencji
10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników
11:00 – 11.15 Powitanie uczestników konferencji oraz prezentacja głównych założeń i celów
projektu – Michał Czyżowicz, Europerspektywa
11.15 – 11.45 Przedstawienie
struktury
i
Omówienie
narzędzi
diagnostycznych
(Skali…
i Inwentarza…) – Agnieszka Kulik
11.45 – 12.15 Omówienie Programu zajęć … - Teresa Słoń
12.15 – 12.30 Przerwa kawowa
12.30 – 13.00 Skuteczność produktu finalnego. Omówienie testowania i jego efektów – Michał
Czyżowicz
13.00 – 13.20 Projekcja filmu dotyczącego zagadnienia pracy zawodowej osób z upośledzeniem
umysłowym
13.20 – 13.40 Dyskusja
13.40
Lunch
W celu potwierdzenia swojego udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i przesłanie go faksem na numer 81 444 58 16, bądź adres e-mail
[email protected] do dnia 21.05.2012 r. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Lider projektu: Europerspektywa Beata Romejko
Partnerzy: Percy Hedley Foundation (Newcastle), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 (Lublin),
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw (Lublin)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty