Zdrowaś Maryja, Boga Rodzico

Komentarze

Transkrypt

Zdrowaś Maryja, Boga Rodzico
Zdrowaś Maryja, Boga Rodzico
D
E
Hm
A
  43     
1.Zdro
2.Wśród
3.Ty,
4.Ty,
waś
czy
coś
coś
Ma
stych
kar
pła
A
ga
prze
nam
te
my
naj
jak
łzy
Cie
świę
mat
go
A
     
Niech
Jak
Niech
Od
D
ła
w
brak
dal
ska
pośród
ży
śmier
Hm
za
gwiaz
od
od
Świę
nie
daj
Mat
D
ga
bli
ta
śmier
Ro
czu
Zba
cią
G
dzi
Pa
wie
Sy
co!
na,
nie,
na,
A
D
G
A
G
mi,
rza,
du,
ru,
www.nuty.religijne.org
ta
po
po
ko
Dzie
ka
ży
je
wi
la
wie
dy
Em
co:
na.
nie.
na,
A7



   
za
wo
nas
co
na
zo
gło
mo
o
G
ja
tów
ści
ność,
     
się
wśród
nas
nas
Bo
w
świa
nad
Two
kwia
wno
tel
13
módl
jak
broń
broń
A
      
bie
tsza,
ka,
rzkie,
G
Hm
G
      
Em
     
Bła
Tyś
Tyś
przez
9
ja,
chów,
ła
ła
E
Hm
5
ry
du
mi
ka
Em
wsze
nna
nie
lud
Em
nam
li
za
za
A
sprzy
li
bi
bi
ja,
ja,
ja,
ja,
A
D
      
Zdro
Zdro
Zdro
Zdro
waś
waś
waś
waś
Ma
Ma
Ma
Ma
ry
ry
ry
ry
ja!
ja!
ja!
ja!

Podobne dokumenty