FORMULA Reklamy na noś Firma .......................................................

Komentarze

Transkrypt

FORMULA Reklamy na noś Firma .......................................................
Reklama na telebimach diodowych
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Reklamy na nośniku
noś
multimedialnym Led
Firma ..................................................................................................................
....................................................................................................................................
Ulica .......................................... Miejscowość
ść ...................................... Kod ....................
..........
Telefon.............................................. Fax ............................. E-mail
E
.............
............................
Nip..............................................
.............................................. Regon ............................. …..
Imięę i nazwisko zamawiającego
ącego ....................................................................................
Zamawiam reklamę multimedialnąą w Led Wizja w formie spotu
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
zakoń
Częstotliwość
świetlenia reklamy
Nazwa reklamy
Oświadczam,
ś
że znam ogólne zasady zamieszczania reklam wizualnych i w pełni je
akceptuje. Przysługują mi
m wszelkie prawa autorskie do wykorzystywanych w spocie
reklamowym znaków graficznych, zdjęć,
zdj haseł reklamowych, znaków towarowych, wzorów
zdobniczych itp.
Upoważniam
ż
firmęę F.H.U. „Kafejka” Radosław Lemieszek do wystawiania faktur VAT bez
podpisu odbiorcy.
………………………
……………..
Podpis Zamawiającego
Zamawiają
[email protected]

Podobne dokumenty