Generuj PDF z tej stronie - Centrum Szkolenia Straży Granicznej w

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF z tej stronie - Centrum Szkolenia Straży Granicznej w
Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
Źródło:
http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/2088,Wizyta-Konsula-Ambasady-Republiki-Indonezji-w-Centrum-Sz
kolenia-SG.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 18:00
Wizyta Konsula Ambasady Republiki Indonezji w Centrum
Szkolenia SG
Autor:
11.01.2016
W dniu 08.04.2014 r. w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie gościł Konsul Ambasady
Republiki Indonezji w Warszawie - Pan Bambang Prihartadi.
Podczas wizyty przedstawione zostały ogólne informacje o systemie szkolenia w Straży
Granicznej oraz zaprezentowana została baza dydaktyczna Centrum Szkolenia Straży
Granicznej w zakresie kryminalistyki, bezpieczeństwa w komunikacji, działań na pokładzie
statku powietrznego oraz pirotechniki.

Podobne dokumenty