KRAJOBRAZ MIEJSKI. Odnowa i kreacja w procesie odnowy

Komentarze

Transkrypt

KRAJOBRAZ MIEJSKI. Odnowa i kreacja w procesie odnowy
Dobra28 sp zoo. księgarnia wysyłkowa arkady.info
ul. Dobra 28, Warszawa
+48 22 444 86 97
KRAJOBRAZ MIEJSKI. Odnowa i kreacja w procesie odnowy
Cena: 51,60 PLN
Opis słownikowy
Autor
Wiśniewska Weronika
Format
15x21
ISBN
978-83-7283-469-6
Rok wydania
2012
Wydawca
Politechnika Łódzka
Opis produktu
Oprawa miękka, Stron 258
Spis treści
Od autorki 7
1.Aksjomaty 9
2.
Krajobraz - dzieło zbiorowe15
Kompetencje twórców 16
Architektura w krajobrazie 25
Urbanistyka: 'diagram only' a czynnik kompozycji w krajobrazie miasta ......... 28
Architektura i urbanistyka krajobrazu ... 32
Sztuki piękne w krajobrazie miasta ..... 41
Problematyka horyzontu (i horyzontów) .... 42
Rzetelność i odpowiedzialność 43
3.Materia krajobrazu. 47
'Ogół przedmiotów rzeczywistych istniejących obiektywnie', zasięg widoku, kryterium dostępności .... 48
Krajobraz przestrzeni publicznej ....51
Krajobraz zurbanizowany i niezurbanizowany.. 53
Krajobrazy urbanizacji: 'trzecia przestrzeń' .. 54
Tiers paysage, tiers-village 58
Trwałość i zmienność krajobrazu ... 62
Krajobraz niedokończony, utrwalony w pewnej fazie rozwoju ... 65
Starzenie się koncepcji, zmiana decyzji, brak determinacji .... 67
Krajobraz przejściowy, tymczasowy i w budowie.... 71
4. Tożsamość krajobrazu... 77
Tożsamość dziedzictwa jako wartość dla przyszłych pokoleń.... 77
Widok a wiedza o tym co się widzi .... 79
Tożsamość krajobrazu: powód do dumy albo zakłopotania .... 81
Plik wygenerowano: 02-03-2017
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
Dobra28 sp zoo. księgarnia wysyłkowa arkady.info
ul. Dobra 28, Warszawa
+48 22 444 86 97
Wskrzeszanie tożsamości, przywoływanie tożsamości ... 85
Wyobrażenie tożsamości .. 87
Upamiętnianie wyobrażenia tożsamości krajobrazu ... 89
Genius loci... 89
Utrwalanie tożsamości, wzmacnianie tożsamości, pamięć zbiorowa ... 91
Budowanie nowej tożsamości ...94
4
5. Obrazy odnowy... 97
Przemiany ewolucyjne, przemiany rewolucyjne .... 97
Odtwarzanie krajobrazów i budowanie nowych krajobrazów
miast europejskich po kataklizmach i wojnach .. 103
Spektakularne wizje radykalnej odnowy .... 105
Formowanie i deformacja .... 107
II połowa XX wieku: koncepcje odnowy miast .. 109
Rehabilitacja, rewitalizacja ....112
Gettoizacja, gentryfikacja ...122
Regeneracja, humanizacja ....123
Odnowa w rozwoju zrównoważonym .. 126
6. Krajobraz rozwagi 133
Krajobraz jako dobro publiczne, integrowanie działań.... 135
Rozwaga ..... 136
Ład w rozwoju zrównoważonym .... 137
Kryterium 'ukształtowanie, które tworzy harmonijną całość...... 138
Uporządkowane relacje .. 142
Zaspokajanie podstawowych potrzeb .... 143
Bezład, rozpraszanie, rozlewanie się miasta, zanik spójności, brak spójności.... 145
Miejskość, krajobraz urbanité 147
Interioryzacja .....149
Dostatek i niedostatek przestrzeni .... 151
Odzyskiwanie przestrzeni, przywracanie użyteczności przestrzeni .. 153
Budowa miasta na/w nim samym ... 166
7. Krajobraz na przemiał, recykling krajobrazu
.... 173Krajobraz zbędny, śmietnik krajobrazowy .... 173
Recykling, selekcja, sortowanie .. 175
Burzyć czy zachować? ... 187
Odporność na zmiany, zapisy ochronne, stan prawny własności ..... 187
Polityka podatkowa ..189
Prawa rynku ... 191
'Drożdże' recyklingu ..192
Z planem i bez planu .... 193
Produkt niepełnowartościowy .....193
Polityka przestrzenna liberalna a polityka autorytarna ..... 197
Cadavre exquis, patchwork ... 203
8. Krajobrazy oczekiwania 207
Krajobraz dyskom fortowego oczekiwania,
życie na śmietniku .... 207
Krajobraz komfortowego oczekiwania .... 213
Fenomen pustki .... 216
Projektowanie pustki..... 221
Krajobraz tymczasowego użytkowania pustkowia ...... 223
Zarządzanie tymczasowe .227
9. Podsumowanie - odnowa i kreacja w procesie rozwoju.... 231
Literatura.. 240
Źródła ilustracji
Plik wygenerowano: 02-03-2017
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

Podobne dokumenty