Leaflet PNOZ - Biblioteka Pilz

Komentarze

Transkrypt

Leaflet PNOZ - Biblioteka Pilz
Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ®,
konfigurowalne systemy sterowania PNOZmulti
• Elektroniczne przekaźniki monitorujące PMDsigma i PMDsrange;
• Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma, PNOZ X, PNOZcompact,
PNOZelog i PNOZpower
•Konfigurowalne przekaźniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini
• Konfigurowalne systemy sterowania PNOZmulti i PNOZmulti 2
Pilz to dostawca rozwiązań do
Pilz jako rodzinne przedsiębiorstwo
Ponad 1 700 pracowników,
wszystkich funkcji automatyzacji,
ma ponad 60-letnią tradycję.
każdy skoncentrowany na
łącznie ze standardowymi funkcjami
Autentyczna więź z klientem jest
bezpieczeństwie, troszczy się o to,
sterowania. Produkty firmy Pilz
widoczna we wszystkich obszarach
aby najcenniejszy kapitał Państwa
chronią ludzi, maszyny i środowisko
i umacnia się poprzez osobiste
przedsiębiorstwa – pracownicy –
naturalne.
doradztwo, wysoką elastyczność
mogli pracować bezpiecznie.
i niezawodny serwis. Na całym
świecie, przez całą dobę,
w 29 spółkach córkach i filiach
oraz u 17 partnerów handlowych
na wszystkich kontynentach.
Więcej informacji:
www.pilz.com +
Kod Web 0837
Rozwiązania
automatyzacyjne
firmy Pilz –
doświadczenie
we wszystkich
branżach.
Optymalne rozwiązanie
bezpieczeństwa dla każdego zadania
Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ® – oryginał
Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ sprawdzają się w codziennym użyciu, w wielu aplikacjach na całym świecie.
Pilz z przekaźnikami bezpieczeństwa PNOZ jest światowym liderem na rynku systemów bezpieczeństwa.
Synonim bezpieczeństwa – w roku 1987 firma Pilz zaprojektowała pierwszy przekaźnik awaryjny przeznaczony do
ochrony ludzi i maszyn. Był on kamieniem milowym w rozwoju techniki bezpieczeństwa. Nazwa produktu PNOZ
pochodzi od nazwy Pilz-NOT-AUS-Zwangsgeführt, niemieckich oznaczeń dla symboli awaryjnych i wymuszonego
prowadzenia. Wymuszenie dotyczy tutaj zestyków wyjściowych. Obok klasycznej funkcji wyłączenia awaryjnego
nasze przekaźniki bezpieczeństwa monitorują dzisiaj także drzwi ochronne, bariery świetlne, przyciski oburęczne,
maty naciskowe, muting, parametry napędu jak również wiele funkcji bezpieczeństwa. Marka PNOZ jest dzisiaj
synonimem przekaźników bezpieczeństwa. Kontynuacja ciągłego rozwoju przerodziła proste urządzenie w konfigurowalne systemy sterowania PNOZmulti, światowy standard dla bezpieczeństwa maszyn. Nasze portfolio
produktów obejmuje obecnie rodziny produktów: PNOZsigma, PNOZ X, PNOZcompact, PNOZelog, PNOZpower,
PNOZmulti Mini, PNOZmulti i PNOZmulti 2.
Spis treści
Grupy produktów Pilz
4
Grupa produktów – konfigurowalne przekaźniki
bezpieczeństwa PNOZmulti Mini
Grupa produktów – technika sterowania
62
8
Grupa produktów – konfigurowalne systemy
sterowania PNOZmulti
Grupa produktów –
72
przekaźniki monitorujące PMD
•Elektroniczne przekaźniki monitorujące PMDsigma 16
Grupa produktów – konfigurowalne systemy
•Elektroniczne przekaźniki monitorujące PMDsrange 18
sterowania PNOZmulti 2
90
Grupa produktów –
Akcesoria PNOZmulti
94
przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ
•Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma
20
Rodzina produktów – zdecentralizowane moduły
•Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ X
30
PDP67 i PDP20
96
•Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZcompact
38
•Dobór przewodów
98
•Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZelog
40
•Bezpieczne monitorowanie przewodów PLIDdys
48
Usługi w zakresie bezpieczeństwa
•Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZpower
50
•Doradztwo, inżynieria i szkolenia
Grupa produktów – oprogramowanie
•Narzędzie programowe PNOZmulti Configurator
56
100
Naszeprodukty–przegląd
Nasza oferta
COMPONENTS
Czujniki
• Urządzenia do monitorowania pozycji
• Wyłączniki bezpieczeństwa
• Bezpieczne systemy drzwi ochronnych
• Kurtyny świetlne
• Systemy kamer bezpieczeństwa
Technika sterowania
• Urządzenia do nadzorowania przewodów
• Urządzenia do bezpiecznego sterowania hamulcem
• Przekaźniki monitorujący
• Przekaźniki bezpieczeństwa
• Konfigurowalne systemy sterowania
• Programowalne, kompaktowe systemy sterowania
• Programowalne, modułowe systemy sterowania
• Peryferia zdecentralizowane
Sieci
• Bezpieczne systemy magistrali polowych
• Systemy Ethernet
• Systemy bezprzewodowe
Serwonapędy
• Systemy sterowania Motion Control
• Wzmacniacze serwomechanizmu
• Silniki
Osprzęt sterujący i sygnalizacyjny
• Urządzenia zgłoszeniowe i sygnalizacyjne
• Terminale obsługowe
Oprogramowanie
• Oprogramowanie konfiguracyjne dla naszych produktów i systemów
• Przykładowe aplikacje
• Narzędzia niezależnie od produktów
SYSTEMS
System automatyzacji PSS 4000
• Systemy sterowania
• Ethernet w czasie rzeczywistym
• Platforma programowa
SERVICES
6
• Międzynarodowa ocena
zgodności
• Ocena zakładu
• Inspekcja urządzeń
zabezpieczających
• Ocena niebezpieczeństwa
wg BetrSichV
Doradztwo i engineering
• Ocena ryzyka
• Koncepcja bezpieczeństwa
• Projekt bezpieczeństwa
• Wdrożenie
• Walidacja
• Oznaczenie CE
Szkolenia
• Szkolenia z zakresu norm przepisów
• Szkolenia produktowe
Naszeusługi–przegląd
Dostawca rozwiązań dla standardowego
sterowania i realizacji funkcji bezpieczeństwa
Jako wiodący promotor technologii bezpieczeństwa firma Pilz oferuje kompletne portfolio produktów,
systemów i rozwiązań uniwersalnych dla różnych branż. Bezpieczeństwo czy sterowanie standardowe, maszyna
czy instalacja, pojedynczy produkt czy rozwiązanie kompleksowe – Pilz gwarantuje właściwe rozwiązanie.
Bezpieczeństwo ekonomiczne, techniczne, osobiste, ekologiczne są tutaj równie oczywiste jak kompleksowe
i elastyczne rozwiązania.
Różnorodne portfolio czujników
Technika sterowania umożliwia
Sieci, dzięki ujednoliconym systemom
zapewnia wybór odpowiedniego
liczne możliwości zastosowania
komunikacyjnym i komponentom
czujnika dla każdego zastosowania.
począwszy od monitorowania
sieciowym, stają się przejrzyste
W połączeniu z bezpieczną techniką
bezpieczeństwa elektrycznego
i wydajne. Różne technologie
sterowania klient otrzymuje bezpieczne
i funkcjonalnego, aż do kompletnego
umożliwiają tutaj różne możliwości
i ekonomiczne rozwiązanie posiadające
sterowania maszyn: od prostej
rozwiązań. Do tego należą systemy
niezbędne aprobaty i dopuszczenia.
maszyny do rozbudowanej instalacji
bezprzewodowe, magistrali polowej
z całą gamą funkcji sterowania
i Ethernetu.
standardowego i bezpieczeństwa.
KodWeb
5172
KodWeb
5213
KodWeb
5528
Technika napędowa obejmuje
Osprzęt sterujący i sygnalizacyjny
Nasze oprogramowanie zapewnia
zakres od zintegrowanych z napędem
umożliwia krótkie czasy reakcji
odpowiednie narzędzia dla każdego
funkcji bezpieczeństwa przez
dzięki urządzeniom zgłoszeniowym
zadania. Do grupy tej należy oprogra-
bezpieczne funkcje logiczne, aż do
i sygnalizacyjnym, jak również szybką
mowanie użytkowe, jak np. moduły
połączenia wizualizacji, czujników
diagnostykę poprzez systemy
funkcyjne, narzędzia związane z
i elementów wykonawczych dla
wizualizacji. Jako optymalne
produktami i systemami, ale także
każdego otoczenia systemowego.
uzupełnienie do innych produktów
narzędzia niezależne od produktu.
firmy Pilz Państwa instalacja staje
Wspólną cechą naszego oprogramo-
się niezawodna i kompletna.
wania jest intuicyjna obsługa.
KodWeb
5261
KodWeb
5292
System automatyzacji PSS 4000
Nasze portfolio usług zawiera
dla standardowego sterowania
doradztwo, realizację techniczną
i realizacji funkcji bezpieczeństwa
i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa
we wszystkich branżach. System
maszyn. Nasi eksperci będą
wyróżnia niezakłócone wzajemne
towarzyszyć klientowi przez cały
funkcjonowanie najróżniejszych
cykl użytkowania maszyny aż
komponentów, platformy oprogramo-
do uzyskania certyfikatu CE.
KodWeb
5435
wania PAS4000 jak również sieci
Ethernet w czasie rzeczywistym
SafetyNET p.
KodWeb
5092
KodWeb
7792
7
Grupa produktów Technika sterowania
Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ® i konfiguro
Oferujemy Państwu optymalne rozwiązanie bezpieczeństwa dla każdej aplikacji. Dla nas bezpieczeństwo jest
więcej niż produktem, to jest zobowiązanie. Bezpieczna technika sterowania to nasza podstawowa kompetencja.
Doświadczenie ekspertów w firmie Pilz to duża korzyść dla klienta. W dialogu z naszymi klientami systematycznie
rozbudowujemy naszą paletę produktów.
Nasze przekaźniki bezpieczeństwa różnią się zakresami
Konfigurowalne systemy sterowania wymagają do
napięcia zasilania, ilością zestyków bezpieczeństwa oraz
konfiguracji narzędzia programowego. Nasze produkty
ilością lub możliwością podłączenia przewodów poprzez
można, ze względu na różnorodność cech i funkcjonal-
odłączane wtyczki.
ność podzielić na następujące rodziny produktów:
Przekaźniki bezpieczeństwa
PNOZsigma
PNOZsigma
PNOZ s30
•maksymalna funkcjonalność
Power
In 1
In 2
Out 1
Out 2
Fault
000001 1.0
w minimalnej szerokości obudowy
000001 1.0
750330
000001 1.0
•ustawiane tryby pracy i czasy
•skalowalne dzięki budowie
modułowej
PNOZ X
PNOZ X
•skrojone na miarę bezpieczeństwo
dla każdej funkcji
•elektromechaniczne,
bezpotencjałowe
•z zasilaczem szerokonapięciowym
PNOZcompact
PNOZcompact
•kwadratowy, prosty, żółty
•dla producentów maszyn seryjnych
z dużą ilością wytwarzanych sztuk
•funkcja bazowa aplikacji
PNOZelog
bezpieczeństwa
S12 S22 Y6 Y7
P1
A1 S32 Y37 S42
P2
PNOZ e8.1p
POWER
CH. 1
000003 1.0
774198
CH. 2
P2
A2 S34 S36 Y32
P1
14 24 Y33 Y5
PNOZelog
•łatwo łączone ze sobą za
pomocą wejść AND i OR
•odporne na zużycie
PNOZpower
•rozszerzony zakres diagnostyki
PNOZpower
•wysokie obciążenia od 8 A od 16 A
•bezpośrednie sterowanie silnikiem
•modułowe styki wyjściowe
8
Grupa produktów Technika sterowania
walne systemy sterowania PNOZmulti
Konfigurowalne
PNOZmulti Mini
systemy sterowania
•dowolnie konfigurowalne
przy pomocy narzędzia
PNOZmulti Configurator
•ogólnoświatowy standard
bezpieczeństwa dla wszystkich
PNOZmulti
typów maszyn
PNOZmulti Mini
•mały jak przekaźnik bezpieczeństwa,
elastyczny jak sterownik!
•urządzenia bazowe o szerokości
tylko 45 mm, z wyświetlaczem
PNOZmulti 2
•wersja samodzielna i do rozbudowy
poprzez moduły
PNOZmulti/PNOZmulti 2
•wiele funkcji, jedno rozwiązanie
•od 3 funkcji bezpieczeństwa
•dla systemów bezpieczeństwa
i sterowania standardowego
Zawsze aktualne informacje na temat:
Przekaźniki bezpieczeństwa
Kod Web
5513
Systemy
sterowania
Kod Web
5245
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
9
Grupa produktów Technika sterowania
Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ® i konfiguro
Kompleksowość
PNOZ X
PNOZsigma
PNOZelog
PNOZmulti
PNOZmulti 2
S12 S22 Y6 Y7
P1
A1 S32 Y37 S42
P2
PNOZcompact
PNOZ e8.1p
POWER
CH. 1
000003 1.0
774198
CH. 2
000001 1.0
P2
A2 S34 S36 Y32
P1
14 24 Y33 Y5
PNOZmulti Mini
Funkcje
Firma Pilz oferuje Państwu kompletną ofertę rozwiązań bezpieczeństwa od prostej maszyny aż do złożonych instalacji.
Zawsze aktualne
informacje na temat:
Przekaźniki
bezpieczeństwa
Kod Web
5513
Systemy
sterowania
Kod Web
5245
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
10
Grupa produktów Technika sterowania
walne systemy sterowania PNOZmulti
Tak znajdziecie Państwo odpowiedni PNOZ
Ten diagram będzie Państwu pomocny w dokonaniu
wyboru. Nasi klienci mają określone wymagania, my mamy właściwe rozwiązanie.
PNOZmulti Mini
Dalsze informacje od strony 62
Możliwość konfigurowania
ponad czterech funkcji
bezpieczeństwa?
Tak
Nie
PNOZmulti
Dalsze informacje od strony 72
PNOZ s30
Power
In 1
In 2
Out 1
Out 2
Fault
Moc załączeniowa > 8 A?
PNOZsigma
Dalsze informacje
od strony 20
000001 1.0
750330
000001 1.0
Tak
Nie
Nie
Połączenie funkcji bezpieczeństwa przez logikę I/LUB
Tak
Tak
PNOZmulti2
Dalsze informacje od strony 90
Możliwość zwiększania ilości
styków/komfortowa
diagnostyka?
Nie
PNOZmulti Configurator
Dalsze informacje od strony 56
S12 S22 Y6 Y7
P1
A1 S32 Y37 S42
P2
PNOZ e8.1p
POWER
CH. 1
000003 1.0
CH. 2
774198
000001 1.0
P2
A2 S34 S36 Y32
P1
14 24 Y33 Y5
PNOZelog
Dalsze informacje od strony 40
Tak
Zaciski wtykane/zasilacz
szerokonapięciowy?
Nie
PNOZ X
Dalsze informacje od strony 30
PNOZcompact
Dalsze informacje od strony 38
PNOZpower
Dalsze informacje od strony 50
11
Grupa produktów Technika sterowania
Standard w bezpiecznej technice sterowania
Wykorzystanie techniki bezpieczeństwa opłaca się – ochrona osób oraz maszyn poprzez celową kontrolę
przemieszczeń stwarzających zagrożenie, oszczędność kosztów poprzez zmniejszenie wypadkowości,
rzadsze przestoje i mniej awarii produkcji – to konkretne zalety płynące z zastosowania bezpiecznej
technologii sterowania firmy Pilz.
Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ –
certyfikowane na całym świecie
Absolutne zminimalizowanie zagroże-
Aplikacje
Atesty
nia dla człowieka i maszyny to cel
użycia przekaźników bezpieczeństwa
PNOZ. W celu zagwarantowania
jednakowej ochrony we wszystkich
krajach stworzono międzynarodowe
przepisy. Nasze przekaźniki bezpieczeństwa odpowiadają tym międzynarodowym normom i przepisom.
Dopuszczony przez BG, TÜV i wiele
innych instytucji certyfikujących
Szczegóły techniczne
przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ
daje użytkownikowi wymierne korzyści.
Wysoka żywotność i dostępność
gwarantują ekonomiczność użycia.
Normy i standardy
§§
NFPA 79
PN-EN/IEC 60204-1
PN-EN/IEC 61508
PN-EN/IEC 62061
Pozostałe funkcje bezpieczeństwa i standardowe
funkcje sterowania
PN-EN ISO 13849-1
PN-EN/IEC 61511
12
Grupa produktów Technika sterowania
Geringes
Risiko
Małe ryzyko
F1
S1
P2
F2
Punkt wyjścia dla
oceny ryzyka
F1
S2
P1
P2
F2
Zalety
a
P1
P1
b
P2
c
P1
d
P2
e
Użycie przekaźników
bezpieczeństwa PNOZ oferuje:
Wymagany
Performance
Level PL r
•bezpieczeństwo i innowacyjność
jednej z wiodących
marek w branży techniki
automatyzacyjnej
•dopasowane rozwiązanie
WysokieRisiko
ryzyko
Hohes
do każdego zastosowania
•wysoki poziom dyspozycyjności
Analiza ryzyka wg PN-EN ISO 13849-1
urządzeń dzięki wygodnej
diagnostyce
PN-EN ISO 13849-1
Bazując na podobnych kategoriach oceny norm PN-EN ISO 13849-1 zastępuje
starą normę PN-EN 964-1. Podobnie jak stara norma, nowa ocenia wszystkie
funkcje bezpieczeństwa wraz z urządzeniami wykorzystanymi do ich realizacji.
Norma PN-EN ISO 13849-1 poza znaną już oceną jakościową umożliwia także
ocenę ilościową funkcji bezpieczeństwa. Do oceny ilościowej wykorzystywany
jest parametr poziomu sprawności układu (Performance Level PL) bazujący na
rodzaju architektury systemu bezpieczeństwa.
•krótkie czasy przerw w pracy
maszyny lub instalacji
•optymalny stosunek kosztów
do wydajności
•szybsze uruchomienie,
na przykład przez urządzenia
z zaciskami rozłączalnymi
•maksymalne bezpieczeństwo
przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce
•proste okablowanie,
Stopień i odwracalność obrażeń
Klasa K = F + W + P
szybkie uruchomienie
S
3-4
5-7
8-10
11-13
14-15
•silnego partnera z know-how
śmierć,
utrata oka lub ręki
4
SIL 2
SIL 2
SIL 2
SIL 3
SIL 3
•certyfikowane bezpieczeństwo,
nieodwracalne,
utrata palców
3
AM
SIL 1
SIL 2
SIL 3
odwracalne,
zabieg medyczny
2
AM
SIL 1
SIL 2
odwracalne, pierwsza pomoc
1
AM
SIL 1
ponieważ nasze produkty
Ocena ryzyka i określenie wymaganego Safety Integrity Level (SIL)
odpowiadają międzynarodowym
normom i przepisom i są
sprawdzone na całym świecie
•gwarancję jakości, jesteśmy
certyfikowani wg DIN ISO 9001
•użycie produktów ukierunkowanych na przyszłość dzięki
Ocena bezpieczeństwa wg PN-EN/IEC 62061
Wymagania techniki bezpieczeństwa w technice sterowania można
innowacyjności rozwiązań
•kompletne rozwiązania
podzielić wg normy PN-EN/IEC 62061 na poziomy SIL (Safety Integrity Level).
obejmujące urządzenia
Wg powyższego podziału przy SIL 3, największej minimalizacji ryzyka i stopniu
kontrolne, dopasowane do
ochrony, musi być zawsze zachowana funkcja bezpieczeństwa. Ocena ryzyka
nich czujniki oraz sterowniki
odbywa się przy uwzględnieniu stopnia obrażenia (S), częstotliwości i trwania
i sygnalizatory
ekspozycji na zagrożenie (F), prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia
stwarzającego zagrożenie (W) i możliwości uniknięcia lub ograniczenia szkody (P).
Więcej informacji
na temat norm:
Kod Web
0240
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
13
Grupa produktów Technika sterowania
Oszczędność kosztów poprzez technologię push-in
Warianty urządzeń w technologii push-in są szczególnie ekonomiczne i oferują wysoki poziom bezpieczeństwa.
Krótki czas uruchomienia i serwisu dla tych urządzeń pomaga obniżyć koszty.
W rodzinie produktów wykonanych
Przyjazność w serwisie przez komfortową obsługę
w technologii push-in znajdują się:
Do urządzeń można podłączać wszystkie, dostępne
na rynku przewody z tulejką końcową żyły lub bez niej.
•Przekaźniki monitorujące PMD sigma
Wykonanie okablowania jest łatwe i szybkie. Zaciski
•Urządzenia do monitorowania przewodów PLIDdys
firmy Pilz umożliwiają podwójne podłączenie na biegunie,
•Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma, PNOZ X,
zaciski mogą być otwarte pojedynczo lub podwójnie. Jest
PNOZcompact, PNOZelog
•Konfigurowalne systemy sterowania PNOZmulti Mini,
PNOZmulti i PNOZmulti 2
to korzystne podczas instalacji lub zmiany okablowania,
ponieważ otwiera się tylko wymagane miejsce w zacisku.
Aby postępować bezpiecznie, zaciski wtykowe firmy Pilz
dysponują osobnym otworem do sprawdzenia napięcia.
Kodowane wtyki gwarantują łatwą instalację, która jest
odporna na pomyłki montażowe, posiada zwiększone
bezpieczeństwo obsługi w przypadku serwisu, a przez to
redukuje czasy postoju maszyn i zmniejsza koszty.
Lewy element uruchamiający, tylny zacisk
Prawy element uruchamiający, przedni zacisk
Poprzeczne ustawienie śrubokrętu umożliwia otwarcie obydwóch zacisków
Zaciski przystosowane są do cienkich przewodów
plecionych lub tulejek zakańczających
Możliwe oddzielne odblokowywanie zacisków na biegunie
14
Grupa produktów Technika sterowania
Korzyści w skrócie
•Oszczędność kosztów przez
szybkie okablowanie podczas
instalacji i oszczędność czasu
Wysokie bezpieczeństwo kontaktu
Poprzez zdefiniowaną siłę zacisku, zaciski sprężynowe
podczas serwisu
•Urządzenia nie wymagają
nie wymagają konserwacji i w odróżnieniu od zacisków
śrubowych nie trzeba ich regularnie dociągać, co eliminuje
konserwacji przez zabezpieczenie
koszty powstałe przy dociąganiu zacisków.
zacisków przed wpływem
silnych wibracji i wstrząsów
•Komfortowe zastosowanie we
Dalsze przenoszenie potencjału – bez problemu
Szczególna cecha zacisków dwupoziomowych firmy Pilz
wszystkich aplikacjach przez
polega na możliwości podłączenia dwóch żył o przekroju do
zaciski dwupoziomowe
1,5 mm na biegun. Tym samym przenoszenie potencjałów
•Elastyczne zastosowanie
2
i redukcja czasów postoju
nie stanowi problemu także w technologii push-in.
maszyny dzięki szybkiemu
rozpoznaniu błędów przy
okablowaniu
•Oszczędność kosztów przy
wymianie urządzenia, ponieważ
nie ma konieczności wykonania
nowego okablowania – unika
się potencjalnych błędów przy
nowym okablowaniu
U
Przenoszenie potencjałów
Łatwe sprawdzenie napięcia
15
Rodzina produktów Elektroniczne przekaźniki monitorujące PMDsigma
Elektryczne bezpieczeństwo dzięki elektronicz
W przypadku elektronicznych przekaźników monitorujących na pierwszym miejscu stawiane jest
bezpieczeństwo elektryczne. Elektroniczne przekaźniki monitorujące minimalizują sytuacje niebezpieczne
dla człowieka i maszyny oraz zwiększają żywotność maszyn i instalacji. W ten sposób można obniżyć koszty
i zagwarantować wydajną produkcję.
Zastosowania PMD s10
Określanie na podstawie zmierzonej wartości mocy czynnej takich parametrów
jak np. poziom napełnienia, objętość, moment obrotowy lub ciśnienie powietrza.
Następujące zastosowania pokazują przykładowe możliwości użycia:
•zanieczyszczenie w sitach lub filtrach w instalacjach wentylacyjnych
•kontrola pod kątem pracy na sucho lub blokady w pompach
•lepkość cieczy w mieszadłach
•zużycie narzędzi
•regulacja docisku szczotek w myjniach samochodowych
•kontrola przenośników taśmowych pod kątem blokady lub zużycia
PMD s10
Dane techniczne – elektroniczne przekaźniki monitorujące PMDsigma
Typ
Zakres zastosowań
Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm
PMD s10
Kontrola mocy czynnej i przetwarzanie
dla jednofazowych/trójfazowych sieci AC/DC,
wyjścia przekaźnikowe i analogowe, kontrola
przeciążenia i niedociążenia. Przeznaczone do
użycia z falownikami i przetwornicami napięcia.
100/98 1) x 45 x 120
PMD s20
Kontrola rezystancji izolacji nieuziemionych
systemów AC/DC (sieci IT)
100/98 1) x 45 x 120
PMD s20
16
Dane techniczne Elektroniczne przekaźniki monitorujące PMDsigma
nym przekaźnikom monitorującym PMDsigma
Zalety
•Możliwość uniwersalnego użycia:
tylko jeden typ urządzenia
na magazynie
Zastosowania PMD s20
•Krótkie czasy uzbrojenia
Kontrolowanie za pomocą PMD s20 rezystancji izolacyjnej nieuziemionych
i uruchomienia dzięki prostemu
systemów AC/DC. Przez osobne napięcie zasilające możliwe jest także
i szybkiemu ustawianiu
kontrolowanie systemu beznapięciowego. Typowe obszary zastosowań to:
poprzez obrót i kliknięcie
•Brak błędów: konfigurowanie
•kliniczne obszary operacyjne
•instalacje offshore, jak elektrownie wiatrowe,
oczyszczalnie ścieków i podnośniki dokowe statków
•galwanizernie i instalacje uszlachetniania powierzchni
za pomocą menu
•Idealne rozwiązanie przy wymianie
urządzenia: konfiguracja
zapisana na karcie chipowej
•Minimalne czasy przestoju
dzięki komfortowej diagnostyce
na wyświetlaczu
•Użycie na całym świecie dzięki
odpowiednim certyfikatom
Właściwości
Nr katalogowy
•• Automatyczne ustawienie zakresu pomiaru natężenia i napięcia
•• Parametry funkcjonowania ustawiane w menu
•• Wyjścia analogowe dla prądu i napięcia
Wyjście napięciowe 0 … 10 V
Przestawianie wyjścia prądowego 0 … 20 mA na 4 … 20 mA
•• Wyjścia przekaźnikowe do monitoringu niedociążenia i przeciążenia
•• Napięcie zasilające (UB): 24 … 240 V AC/DC
•• Zestyki wyjściowe: 2 styki pomocnicze/przełączne (C/O)
•• Napięcie pomiarowe (3 AC), UM (AC/DC): 100 … 550 V
•• Prąd pomiarowy (IM): 1 … 12 A AC/DC
•• Zaciski sprężynowe
PMD s10 C •• Wtykane zaciski śrubowe
PMD s10 •• Wartość wyzwalająca Ron: ustawialna w zakresie 10 … 200 kΩ
•• Napięcie:
-- zasilanie napięciem przez zasilacz szerokonapięciowy: 24 … 240 V AC/DC
-- napięcie pomiarowe monitorowanej sieci izolowanej: 0 … 400 V AC/DC
•• Zakres częstotliwości AC: 50 … 60 Hz
•• Początkowe tłumienie rozruchu/czas reakcji: ustawialne w zakresie 0 … 30 s
•• Histereza: regulacja w zakresie 0 … 50 s •• Zaciski sprężynowe
PMD s20 C •• Wtykane zaciski śrubowe
PMD s20 1)
761 100
760 100
Zawsze aktualna
informacja na
temat PMDsigma:
761 120
760 120
Kod Web
5215
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
wysokość z zaciskami sprężynowymi / wtykanymi zaciskami śrubowymi
17
Rodzina produktów Elektroniczne przekaźniki monitorujące PMDsrange
Elektroniczne przekaźniki monitorujące PMDsrange
Niezawodne monitorowanie w każdej sytuacji
W przypadku przekaźników monitorujących
na pierwszym planie stoi niezawodny elektroniczny
monitoring oraz sterowanie maszyn i urządzeń.
Urządzenia PMDsrange w wąskiej obudowie 22,5 mm
nadają się do najróżniejszych funkcji.
S3UM
S1IM
S1WP
Pomoc w wyborze – elektroniczne przekaźniki monitorujące PMDsrange
18
Typ
Cechy techniczne
S3UM
Kontrola napięć AC pod kątem przepięcia i zbyt
niskiego napięcia, kontrola kolejności faz i ich
braku oraz kontrola asymetrii, sieć trójfazowa
•• Monitorowanie sieci z przewodem neutralnym i bez
•• Wyłączanie wyjść w przypadku zbyt niskiego napięcia i przepięcia
•• Ocena kolejności faz
•• Rozpoznawanie asymetrii i braku fazy
S1PN
Kontrola kolejności faz i ich braku w sieciach
trójfazowych
•• Napięcie pomiarowe do 690 V AC
•• Kontrola kolejności faz i ich braku oraz kontrola bezpieczników
S1IM
Kontrola prądów AC/DC pod kątem
maksymalnych wartości prądu, jednofazowych
•• 12 zakresów pomiarowych od 0,002 do 15 A,
możliwość przełączania
•• Ustawiany czas reakcji do 10 sekund
•• Zasada pracy lub spoczynku do wyboru
•• Galwaniczne oddzielenie między napięciem
pomiarowym i napięciem zasilającym
•• Wariant UP: dowolna biegunowość wejść pomiarowych
S1EN
Kontrola izolacji i uziemienia sieci AC/DC,
jedno- i trójfazowych
•• Do sieci prądu stałego i zmiennego
•• Zasada pracy w trybie normalnym
•• Blokowanie w przypadku błędu lub automatyczny reset
•• Tryb normalny/testowy
•• Możliwość podłączenia przycisku Reset
S1WP
Kontrola skuteczności i przemiana skuteczności,
sieci DC i jedno/trójfazowych sieci AC, wyjścia
przekaźnikowego i analogowego, kontrola
przeciążenia oraz zbyt niskiego obciążenia
•• Dziewięć różnych zakresów pomiarowych
•• Większy zakres pomiaru napięcia
•• Wyjście analogowe dla prądu i napięcia, przełączane
•• Wyjścia przekaźnikowe do monitoringu niedociążenia i przeciążenia
•• Przeznaczony do użycia w silnikach regulowanych częstotliwością
•• Przeznaczony do przetwornic napięcie
S1MS
Kontrola temperatury czujników temperatury
z termistorami PTC do zabezpieczenia
silników przed przegrzaniem
•• Do sieci prądu stałego i zmiennego
•• Zasada pracy w trybie normalnym
•• Automatyczny reset
Dane techniczne Elektroniczne przekaźniki monitorujące PMDsrange
Zakres ten obejmuje obok modułów
kontroli prądu, napięcia i izolacji również
Zalety
przekaźniki monitorujące moc czynną,
•Krótkie czasy uruchomienia
kolejność faz oraz temperaturę.
poprzez ustawienie parametrów
Łatwy i montaż, praktyczne zaciski,
na stronie czołowej
•Oszczędność miejsca w szafie
wielość parametrów monitorowania
oraz podświetlane wyświetlacze
sterowniczej: szerokość
ułatwiają uruchamianie i zapewniają
montażowa tylko 22,5 mm
optymalne dopasowanie do danego
•Szybka diagnostyka przez
zastosowania.
wskazanie statusu LED
Nr katalogowy 1)
•• Napięcie zasilające (UB): AC: 120, 230 V; DC: 24 V
•• Zestyki wyjściowe: 1 styk pomocniczy/przełączny (C/O)
•• Napięcie pomiarowe (3 AC) (UM): AC: 42, 230, 100/110, 400/440, 440/480,
415/460, 500/550 V, każdorazowo przełączalne
•• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 87 x 22,5 x 122 mm
•• 24 V DC (UB), 230 V AC (UM) •• 24 V DC (UB), 400/440 V AC (UM) •• 24 V DC (UB), 415/460 V AC (UM) 837 260
837 270
837 280
•• Napięcie zasilające (UB): AC: 200 … 240, 400 … 500, 550 … 690 V
•• Zestyki wyjściowe: 2 styki pomocnicze/przełączne (C/O)
•• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 87 x 22,5 x 121 mm
•• 200 … 240 V •• 400 … 500 V •• 550 … 690 V 890 200
890 210
890 220
•• Napięcie zasilające (UB): AC: 24, 42 … 48, 110 … 127, 230 … 240 V; DC: 24 V
•• Zestyki wyjściowe: 1 zestyk pomocniczy (U)
•• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 87 x 22,5 x 121 mm
•• 110 … 130 V AC (UB), 15 A (IM) •• 230 … 240 V AC (UB), 15 A (IM) •• 24 V DC (UB), 15 A (IM) 828 040
828 050
828 035
•• Napięcie zasilające (UB): AC/DC: 24 … 240 V
•• Zestyki wyjściowe: 1 styk pomocniczy/przełączny (C/O)
•• Napięcie znamionowe sieci (sieć monitorowana):
-- Wariant 50 kΩ: AC/DC: 0 … 240 V
-- Wariant 200 kΩ: AC/DC: 0 … 400 V
•• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 87 x 22,5 x 121 mm
•• 24 … 240 V AC/DC (UB), 50 kΩ •• 24 … 240 V AC/DC (UB), 200 kΩ 884 100
884 110
•• Napięcie zasilające (UB): DC: 24 V, AC/DC: 230 V
•• Zestyki wyjściowe: 1 styk pomocniczy/przełączny (C/O)
•• Napięcie pomiarowe:
3 AC/1 AC/DC: 0 … 70, 0 … 120, 0 … 140, 0 … 240, 0 … 320, 0 … 415, 0 … 550 V
•• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 87 x 22,5 x 121 mm
•• 9 A (IM), 24 V DC (UB),
0 … 240 V AC/DC •• 9 A (IM), 24 V DC (UB),
0 … 415 V AC/DC •• 9 A (IM), 24 V DC (UB),
0 … 550 V AC/DC •• Napięcie zasilające (UB): AC: 48, 110, 230, 240, 400 V; AC/DC: 24 V
•• Zestyki wyjściowe: 2 styki pomocnicze/przełączne (C/O)
•• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 87 x 22,5 x 121 mm
1)
dalsze warianty urządzeń na życzenie
•• 24 V AC/DC (UB) •• 230 V AC (UB) •• 400 V AC (UB) 890 010
890 020
890 030
839 775
839 760
839 770
Cechy numeru zamówieniowego: U B = napięcie zasilające; U M = napięcie pomiarowe; I M = prąd pomiarowy
19
Rodzina produktów Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma
Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma
Kompaktowe przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma łączą w sobie wieloletnie doświadczenie
z najnowocześniejszą techniką bezpieczeństwa: Niewielkimi nakładami osiągniecie Państwo maksimum
bezpieczeństwa i ekonomiczności. Dzięki szczególnie wąskim obudowom i zawarciu wielu funkcji w każdym
urządzeniu PNOZsigma oferuje maksymalną funkcjonalność w minimalnych wymiarach. Nasze urządzenia
pozwalają na realizację aplikacji bezpieczeństwa w sposób oszczędniejszy, szybszy a tym samym efektywniejszy.
Mniej wariantów – możliwość wszechstronnego użycia
•Ustawiane tryby pracy i czasy umożliwiają
elastyczne użycie danego urządzenia
•Tylko jeden wariant urządzenia do
kontroli różnych funkcji bezpieczeństwa
•Zapasy magazynowe można zredukować do
kilku wariantów urządzeń
PNOZ s1
PNOZ s3
PNOZ s5
PNOZ s30
PNOZ s30
Power
In 1
In 2
Out 1
Out 2
Fault
000001 1.0
750330
000001 1.0
PNOZ s30 +
PNOZ s22
000001 1.0
PNOZ s4
000001 1.0
PNOZ s3 + PNOZ s7.1/s7.2
PNOZ s5
000001 1.0
PMD s10
20
PNOZ s6
Zestawienie zalet Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma
Szybka instalacja:
z zaciskami sprężynowymi
Proste projektowanie:
wszystkie warianty
urządzeń z jednolitym
oznaczeniem
i jednakową
pozycją zacisków
Zmniejszone o 20 %
nakłady związane
z okablowaniem:
Rozszerzenie styków przy pomocy
wtyków łączących
Zalety
•Węższe wymiary
konstrukcyjne oszczędzają
miejsce w szafie sterowniczej
a tym samym koszty
•Redukcja kosztów okablowania
dzięki zastosowaniu technologii
push-in i rozszerzenie możliwości
kontaktu przez zastosowanie
wtyków połączeniowych
Maksymalna
elastyczność:
ustawiane trybów
pracy i funkcji
czasowych
Szybki montaż
dzięki sprężynom
zatrzaskowym:
bez użycia narzędzi
•Elastyczność, szybkość
i wysoka dostępność
•Mniejsze koszty logistyczne:
tylko kilka wariantów urządzeń
dla realizacji wielu funkcji
bezpieczeństwa na magazynie
000001 1.0
•Postawcie Państwo na kom-
000001 1.0
pleksowe rozwiązanie firmy Pilz,
PNOZsigma uzupełnione przez
dostosowane i dopuszczone
komponenty bezpieczeństwa:
Bezpieczny w obsłudze:
zamykana pokrywa
elementów nastawczych
Szybka diagnostyka: wyświetlacz z 6
diodami – nie ma potrzeby stosowania
zewnętrznych urządzeń diagnostycznych
od wyłącznika awaryjnego
przez bezpieczne czujniki,
wyłączniki bezpieczeństwa,
kurtyny świetlne aż do terminalu
obsługowego do diagnostyki
i wizualizacji
Oszczędność miejsca do 50 %
•Szerokości konstrukcyjne od 12,5 mm
•Do 50 % węższa obudowa przy jednakowej funkcjonalności 1)
•Mniejsze zapotrzebowanie na miejsce w szafce rozdzielczej pozwala
zaoszczędzić koszty
1)
w porównaniu do dostępnych na rynku elektromechanicznych przełączników bezpieczeństwa
min
Zawsze aktualna
informacja na temat przekaźników
bezpieczeństwa
PNOZsigma:
Kod Web
max
000001 1.0
5229
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
21
Cechy produktu Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma
Komfortowy monitoring prędkości obrotowej
Zalety
•Zwiększenie wydajności
i bezpieczeństwa personelu
obsługującego
•Wzrost wydajności przez
zapobieganie niepotrzebnym
procesom wyłączania:
po osiągnięciu zdefiniowanej
wartości ostrzegawczej
PNOZ s30
Power
In 1
In 2
Out 1
Out 2
Fault
750330
000001 1.0
pojawia się ostrzeżenie
•Oszczędność czasu
podczas ustawiania i wymiany
urządzenia przez komfortową
obsługę za pomocą przycisku
obrotowego (push and turn)
•Nadaje się do wszystkich
Kombinacja PNOZ s22 i PNOZ s30 umożliwia zwiększenie liczby zestyków przekaźnikowych.
popularnych systemów
motorfeedback oraz
przełączników zbliżeniowych
Bezpieczny czujnik prędkości obrotowej PNOZ s30
•Rozszerzenie zestyków
Komfortowy monitoring prędkości obrotowej – czujnik prędkości obrotowej
PNOZ s22 – zwielokrotnienie
PNOZ s30 zapewnia bezpiecznie kontrolowanie postoju, prędkości obrotowej
zestyków przekaźników
i kierunku obrotów oraz pęknięcia wału. W ten sposób przykładowo zwiększa
umożliwia rozszerzony
się bezpieczeństwo personelu podczas przesuwu elementów ze zredukowaną
zakres aplikacji
prędkością w trybie nastawczym. Zwiększa się wydajność, ponieważ
zapobiega się niepotrzebnemu wyłączeniu. Wszystko to oszczędza koszty,
chroni maszynę oraz operatorów. W ten sposób spełnione zostają także
Zawsze aktualna
informacja na temat przekaźników
bezpieczeństwa
PNOZsigma:
nowe dyrektywy maszynowe z wytyczną, aby w obszarze monitoringu napędu
Rozszerzenie zestyków PNOZ s22 –
bezpiecznie monitorować i utrzymać właściwy stan roboczy urządzenia
podwójnie lepsze
przy wyłączaniu napędu. Typowe obszary zastosowań to parki rozrywki,
PNOZ s22 oferuje dwie oddzielnie
wyważarki, wysokie regały, wirówki, instalacje napełniające, centra obróbki,
sterowane funkcje przekaźnikowe
instalacje energii wiatrowej
PL e zgodnie z PN-EN ISO 13849-1.
Na każdą funkcję przekaźnikową
do dyspozycji są 3 zestyki zwierne/
1 zestyk rozwierny. Dają się one
oddzielnie sterować tak, że do
wyjść można przyporządkować
różne funkcje zależne od urządzenia
podstawowego. Izolacja pomiędzy
Kod Web
5229
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
22
obydwoma funkcjami przekaźnikowymi
umożliwia łączenie różnych
potencjałów.
Cechy produktu Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma
Warianty PNOZsigma
Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ s4 z dopuszczeniem wg PN-EN 81-1/A3
„Norma dla wind“ PN-EN 81-1 opisuje zasady bezpieczeństwa dla
„Konstrukcji i montażu wind; część 1: windy osobowe i ciężarowe napędzane
elektrycznie. PNOZ s4 posiada dopuszczenie do zastosowania w windach
i gwarantuje użytkownikowi (zarządzającemu windą lub producentowi windy)
maksymalną funkcjonalność w minimalnej szerokości montażowej. Przy szerokości
000001 1.0
montażowej 22,5 mm PNOZ s4 osiąga PL e wg PN-EN ISO 13849-1
i SIL CL claim 3. Obszar zastosowania PNOZ s4 rozciąga się na windy
osobowe, ciężarowe oraz urządzenia podnoszące wszelkiego rodzaju,
które podlegają tej normie.
Bezpieczna praca z PNOZ  s4.1
Dzięki trzem bezpiecznym specjalnym zestykom
bezpieczeństwa PNOZ s4.1 jest dopuszczony do użycia
w sterowaniu palnikami. Zgodnie z normą PN-EN 50156-1
jest on dopuszczony jako elektryczne wyposażenie
instalacji ogniowych, zgodnie z wymaganiami tworzenia
i instalacji takich aplikacji.
000001 1.0
Możliwość wielokrotnej rozbudowy
2
dzięki PNOZ s7.1 i PNOZ s7.2
…
10
W połączeniu z urządzeniem podstawowym i PNOZ  s7.1
można prawie bez ograniczeń rozszerzyć liczbę styków
bezpieczeństwa. Do PNOZ s7.1 można podłączyć aż
dziesięć PNOZ s7.2. Jeżeli jest potrzebna jeszcze
większa ilość styków, szereg można rozbudować o
000001 1.0
000001 1.0
000001 1.0
000001 1.0
000001 1.0
dodatkowe urządzenie PNOZ s7.1. Bez okablowania –
tylko przy pomocy wtyczki.
Na 17,5 mm dostępne są w PNOZ s7.1 trzy zestyki
bezpieczeństwa, w PNOZ s7.2 nawet cztery i jeden
PNOZ s3 + PNOZ s7.1 + PNOZ s7.2 + PNOZ s7.2
Szybkie rozszerzenie styków – z PNOZsigma całkiem prosto!
zestyk pomocniczy. W każdym momencie istnieje
możliwość łączenia z innymi urządzeniami PNOZsigma.
23
Pomoc w wyborze Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma
Pomoc w wyborze – PNOZsigma
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma
Typ
Zastosowanie
Performance Level (PL) –
PN-EN ISO 13849-1
PNOZ s1
◆
◆
c
PNOZ s2
◆
◆
d
PNOZ s3
◆
◆
◆
e
PNOZ s4
◆
◆
◆
e
PNOZ s4.1
◆
◆
◆
e
PNOZ s5
◆
◆
◆
PNOZ s6
PNOZ s6.1
PN-EN 574, typ IIIC
e
◆
PN-EN 574, Typ IIIA
c
PNOZ s7
Rozszerzenie zestyków
e
PNOZ s7.1
Rozszerzenie zestyków
e
PNOZ s7.2
Rozszerzenie zestyków
e
PNOZ s8
Rozszerzenie zestyków
PNOZ s9
Rozszerzenie opóźnione zestyków
PNOZ s10
Rozszerzenie zestyków
e
PNOZ s11
Rozszerzenie zestyków
e
PNOZ s22
Rozszerzenie zestyków dla PNOZ s30
i PNOZ mm0.1p/mm0.2p
e
Typ
Zastosowanie
Performance Level (PL) –
PN-EN ISO 13849-1
PNOZ s30
Kontrola napędu
◆
24
e
◆
◆
◆
c
◆
e
e
◆
Pomoc w wyborze Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma
Safety Integrity Level (SIL) CL –
claim limit wg IEC 62061
Zestyki wyjściowe
bezpieczne
Zasilacz
szerokonapięciowy
styki pomocnicze
Szerokość
obudowy w mm
48 … 240 V AC/DC 1)
2
2
-
-
1
12,5
3
3
-
1
1
17,5
3
2
-
-
1
17,5
3
3
-
1
1
◆
22,5
3
3
-
1
1
◆
22,5
3
2
2
-
1
◆
22,5
3
3
-
1
1
◆
22,5
1
3
-
1
1
◆
22,5
3
4
-
1
-
17,5
3
3
-
-
-
17,5
3
4
-
1
-
17,5
2
2
-
-
1
12,5
3
-
3
1
-
17,5
3
4
-
1
-
45,0
3
8
-
1
-
45,0
3
2 x 3
-
2 x 1
-
22,5
1)
w przypadku korzystania z wersji z zasilaczem szerokonapięciowym
brak możliwości korzystania z urządzeń z wyjściami OSSD
Safety Integrity Level (SIL) CL –
claim limit wg IEC 62061
Zestyki wyjściowe
bezpieczne
3
2
Zasilacz
szerokonapięciowy
styki pomocnicze
-
2
4
Szerokość
obudowy w mm
24 … 240 V AC/DC
◆
45,0
Dokumentacja
techniczna
przekaźników
bezpieczeństwa
PNOZsigma:
Kod Web
0685
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
25
Dane techniczne Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma
Dane techniczne – PNOZsigma
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma
Typ
Napięcie zasilające (UB)
Wyjścia:
Napięcie/prąd/moc
Wymiary
(wys. x szer. x gł.):
w mm
PNOZ s1
24 V DC
DC1: 24 V/3 A/72 W
100/98 1) x 12,5 x 120
PNOZ s2
24 V DC
DC1: 24 V/6 A/150 W
102/96 1) x 17,5 x 120
PNOZ s3
24 V DC
DC1: 24 V/6 A/150 W
102/96 1) x 17,5 x 120
PNOZ s4
•• 24 V DC
•• 48 … 240 V AC/DC
DC1: 24 V/6 A/150 W
102/96 1) x 22,5 x 120
PNOZ s4.1
•• 24 V DC
•• 48 … 240 V AC/DC
DC1: 24 V/6 A/150 W
102/96 1) x 22,5 x 120
PNOZ s5
•• 24 V DC
•• 48 … 240 V AC/DC
DC1: 24 V/6 A/150 W
102/96 1) x 22,5 x 120
PNOZ s6
•• 24 V DC
•• 48 … 240 V AC/DC
DC1: 24 V/6 A/150 W
100/98 1) x 22,5 x 120
PNOZ s6.1
•• 24 V DC
•• 48 … 240 V AC/DC
DC1: 24 V/6 A/150 W
100/98 1) x 22,5 x 120
PNOZ s1
PNOZ s3
PNOZ s5
PNOZ s6
26
Dane techniczne Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma
Właściwości
Nr katalogowy
Zaciski sprężynowe
Wtykane zaciski śrubowe
•• tryb jednokanałowy
•• ręczny/automatyczny start
751 101
750 101
•• tryb jednokanałowy
•• kontrolowany start
•• ręczny/automatyczny start
•• bezpieczne rozdzielenie
751 102
750 102
•• tryb jedno- lub dwukanałowy
•• detekcja zwarć międzykanałowych
•• kontrolowany start
•• ręczny/automatyczny start
•• testowanie rozruchu
751 103
750 103
•• tryb jedno- lub dwukanałowy
•• detekcja zwarć międzykanałowych
•• kontrolowany start
•• ręczny/automatyczny start
•• testowanie rozruchu
•• dopuszczenie wg PN-EN 81-1/A3
zgodnie z dyrektywą dla wind
•• 24 V DC •• 48 … 240 V AC/DC 751 104
751 134
•• 24 V DC •• 48 … 240 V AC/DC 750 104
750 134
•• tryb jedno- lub dwukanałowy
•• detekcja zwarć międzykanałowych
•• kontrolowany start
•• ręczny/automatyczny start
•• testowanie rozruchu
•• 3 bezpieczne zgrupowane styki bezpieczeństwa
•• dopuszczone zgodnie z normą
PN-EN 50156-1 do elektrycznego
wyposażenia instalacji spalających
•• 24 V DC •• 48 … 240 V AC/DC 751 124
751 154
•• 24 V DC •• 48 … 240 V AC/DC 750 124
750 154
•• tryb jedno- lub dwukanałowy
•• detekcja zwarć międzykanałowych
•• kontrolowany start
•• ręczny/automatyczny start
•• testowanie rozruchu
•• funkcje czasowe: opóźnienie powrotu
•• przedział czasu: 0 … 300 s
•• 24 V DC •• 24 V DC, coated version •• 48 … 240 V AC/DC 751 105
751 185
751 135
•• 24 V DC •• 48 … 240 V AC/DC 750 105
750 135
•• tryb dwukanałowy
•• detekcja zwarć międzykanałowych
•• 24 V DC •• 48 … 240 V AC/DC 751 106
751 136
•• 24 V DC •• 48 … 240 V AC/DC 750 106
750 136
•• tryb dwukanałowy
•• detekcja zwarć międzykanałowych
•• 24 V DC •• 48 … 240 V AC/DC 751 126
751 156
•• 24 V DC •• 48 … 240 V AC/DC 750 126
750 156
1)
w ysokość z zaciskami sprężynowymi/wtykanymi zaciskami śrubowymi
typ zalecany przez Pilz
Dokumentacja
techniczna
przekaźników
bezpieczeństwa
PNOZsigma:
Kod Web
0685
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
27
Dane techniczne Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma
Dane techniczne – PNOZsigma
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma
Typ
Napięcie zasilające (UB)
Wyjścia:
Napięcie/prąd/moc
Wymiary
(wys. x szer. x gł.):
w mm
PNOZ s7
24 V DC
DC1: 24 V/6 A/150 W
102/98 1) x 17,5 x 120
PNOZ s7.1
24 V DC
DC1: 24 V/6 A/150 W
102/98 1) x 17,5 x 120
PNOZ s7.2
24 V DC
DC1: 24 V/6 A/150 W
102/98 1) x 17,5 x 120
PNOZ s8
24 V DC
DC1: 24 V/3 A/72 W
102/98 1) x 12,5 x 120
PNOZ s9
24 V DC
DC1: 24 V/6 A/150 W
100/96 1) x 17,5 x 120
PNOZ s10
24 V DC
DC1: 24 V/12 A/300 W
100/98 1) x 45,0 x 120
PNOZ s11
24 V DC
DC1: 24 V/6 A/150 W
100/98 1) x 45,0 x 120
PNOZ s22
24 V DC
DC1: 24 V/6 A/150 W
100/98 1) x 22,5 x 120
PNOZ s30
24 … 240 V AC/DC
DC1: 24 V/4 A/100 W
100/98 1) x 45,0 x 120
PNOZ s7
PNOZ s8
PNOZ s10
PNOZ s30
28
Dane techniczne Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma
Właściwości
Nr katalogowy
Zaciski sprężynowe
Wtykane zaciski śrubowe
•• bezpieczne rozdzielenie
751 107
750 107
•• kaskadowy moduł do podłączenia do PNOZ s7.2
•• bezpieczne rozdzielenie styków bezpieczeństwa
•• wyświetlacz diodowy dla stanu wejścia
i stanu przełączenia
•• możliwość stosowania także bez
urządzenia podstawowego PNOZsigma
z innymi przekaźnikami bezpieczeństwa:
obwód wejściowy działa na obwód wyjściowy
751 167
750 167
•• moduł rozszerzenia zestyków w połączeniu
z PNOZ s7.1
751 177
750 177
-
751 108
750 108
•• bezpieczne rozdzielenie
•• funkcje czasowe: przyciąganie i powrót ze zwłoką,
ponowne wyzwalanie
•• przedział czasu: 0 … 300 s
751 109
750 109
•• bezpieczne rozdzielenie
751 110
750 110
•• bezpieczne rozdzielenie
751 111
750 111
•• dwa osobno wysterowywane styki bezpieczeństwa
•• rozszerzenie zestyków dla bezpiecznego czujnika
prędkości obrotowej PNOZ s30 i urządzenia
bazowe PNOZ mm0.1p/mm0.2p konfigurowalnych
przekaźników bezpieczeństwa PNOZmulti Mini
751 132
750 132
•• bezpieczny monitoring stanu spoczynku, prędkości
obrotowej, kierunku obrotów i pęknięcia wału
•• dowolnie ustawiane parametry dla funkcji urządzenia
•• wprowadzenie parametrów poprzez przycisk
obrotowy (push and turn) w zestawieniu
z wyświetlaczem monochromatycznym
•• zapis ustawionych parametrów na karcie chipowej
•• zintegrowany wyświetlacz pokazuje
ustawione wartości graniczne/parametry
oraz aktualną prędkość obrotową
•• możliwość ustawienia tolerancji
dla każdej wartości granicznej
•• przy funkcji zatrzymania możliwa jest
opcja monitoringu pozycji osi
•• ostrzeżenie o wyłączeniu przy osiągnięciu
określonego progu
751 330
750 330
1)
w ysokość z zaciskami sprężynowymi/wtykanymi zaciskami śrubowymi
Dokumentacja
techniczna
przekaźników
bezpieczeństwa
PNOZsigma:
Kod Web
0685
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
typ zalecany przez Pilz
29
Rodzina produktów Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ X
Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ X
Rodzina przekaźników bezpieczeństwa PNOZ X sprawdziła się dzięki swojej niezawodności,
a przez swą wytrzymałość znalazła szerokie zastosowanie w najróżniejszych aplikacjach bezpieczeństwa.
PNOZ jest najczęściej stosowanym przekaźnikiem bezpieczeństwa na całym świecie. Do każdej funkcji
bezpieczeństwa potrzebny jest jeden PNOZ.
Zalety
•Sprawdzona technika
dzięki długoletniemu użyciu
•Bardzo duży wybór produktów
•Do wszystkich funkcji bezpieczeństwa, jak wyłączenie
awaryjne, kontrola drzwi
bezpieczeństwa, kontrola
bramek świetlnych, kontrola
PNOZ X1P
PNOZ X3P
PNOZ X9P
mutingu, kontrola oburęczna
i dużo więcej
•Opóźnione i nieopóźnione
Skrojone na miarę bezpieczeństwo dla każdego zastosowania
moduły rozszerzeń zestyków,
Techniczną bazą są bezpotencjałowe, elektromechaniczne styki w technice
bezpieczne zestyki czasowe,
2 przekaźnikowej. Modele dostępne w rozmiarach od 22,5 do 90 mm, liczba
bezpieczne monitorowanie
zestyków od 2 do 8. Niezależnie od tego, jakie są wymagania bezpieczeństwa –
napędu i inne funkcje
PNOZ  X sprawdziło się już w trudnych warunkach przemysłowych –
i będzie z pewnością idealnym rozwiązaniem. Wykorzystajcie to Państwo!
•Optymalny stosunek
kosztów do wydajności
•Szybkie uruchomienie
dzięki wtykanym zaciskom
•Maksymalne bezpieczeństwo
przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce
•Kompleksowe rozwiązania
obejmujące urządzenia
kontrolne, dopasowane do
nich czujniki oraz sterowniki
i sygnalizatory
•Niższe koszty magazynowania
Zawsze aktualna
informacja na
temat PNOZ X:
Kod Web
5225
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
30
dzięki szerokiemu zakresowi
napięcia zasilacza i zaciskom
wtykowym
Rodzina produktów Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ X
PMUT X1P
PITsign
PSWZ X1P PMCtendo
PNOZ X2.8P PSEN
PSENopt
PNOZ X2.7P
PNOZ X2P PITestop
PITestop
PNOZ XV1P
PNOZ 16
P2HZ X4P
Przykładowe użycie przekaźników bezpieczeństwa PNOZ X w maszynie pakującej.
31
Pomoc w wyborze Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ X
Pomoc w wyborze – PNOZ X
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ X
Typ
Zastosowanie
PNOZ X1P
◆
◆
PNOZ X2P
◆
◆
PNOZ X2.7P
◆
◆
◆
PNOZ X2.8P
◆
◆
◆
PNOZ X3P
◆
◆
◆
PNOZ X7P
◆
◆
PNOZ X8P
◆
◆
◆
PNOZ X9P
◆
◆
◆
PNOZ X10.11P
◆
◆
◆
PNOZ X11P
◆
◆
◆
PNOZ XV1P
◆
◆
◆
PNOZ XV3P
◆
◆
◆
PNOZ XV3.1P
◆
◆
◆
PMUT X1P
◆
◆
P2HZ X1P
◆
PN-EN 574, typ IIIC
P2HZ X4P
◆
PN-EN 574, typ IIIC
PSWZ X1P
PZE X4P
32
◆
◆
Rozszerzenie zestyków
Pomoc w wyborze Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ X
Performance Level (PL) –
PN-EN ISO 13849-1
Safety Integrity Level (SIL) CL –
claim limit wg IEC 62061
Zestyki wyjściowe
bezpieczne
Szerokość
obudowy w mm
pomocnicze
d
2
3
-
1
-
22,5
e
3
2
-
-
-
22,5
e
3
3
-
1
-
22,5
e
3
3
-
1
-
22,5
e
3
3
-
1
1
45,0
e
3
2
-
-
-
22,5
e
3
3
-
2
2
45,0
e
3
7
-
2
2
90,0
e
3
6
-
4
-
90,0
e
3
7
-
1
2
90,0
e (d) 1)
3
2
1
-
-
22,5
1)
e (d) 3
3
2
-
-
45,0
e (d) 1)
3
3
2
1
-
90,0
e
3
3
-
1
5
90,0
e
3
3
-
1
2
45,0
e
3
3
-
1
-
22,5
e
3
2
-
1
1
45,0
e
3
4
-
-
-
22,5
wartość dla niezwłocznych (zwłocznych) styków bezpieczeństwa
1) Dokumentacja
techniczna
przekaźników
bezpieczeństwa
PNOZ X:
Kod Web
0685
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
33
Dane techniczne Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ X
Dane techniczne – PNOZ X
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ X
Typ
Napięcie zasilające (UB)
Wyjścia:
Napięcie/prąd/moc
Wymiary
(wys. x szer. x gł.):
w mm
PNOZ X1P
24 V DC
DC1: 24 V/6 A/150 W
101/94 1) x 22,5 x 121
PNOZ X2P
•• 24 V AC/DC
•• 48 … 240 V AC/DC
DC1: 24 V/6 A/150 W
101/94 1) x 22,5 x 121
PNOZ X2.7P
PNOZ X2.8P
•• 24 V AC/DC
•• 24 … 240 V AC/DC
DC1: 24 V/6 A/150 W
101/94 1) x 22,5 x 121
PNOZ X3P
•• 24 V AC/DC
•• 24 … 240 V AC/DC
DC1: 24 V/8 A/200 W
101/94 1) x 45 x 121
PNOZ X7P
•• 24 V AC/DC
•• 110 … 120, 230 …
240 V AC
DC1: 24 V/6 A/150 W
101/94 1) x 22,5 x 121
PNOZ X8P
•• 24 V DC
•• 24, 110, 115, 120,
230 V AC
DC1: 24 V/8 A/200 W
101/94 1) x 45 x 121
PNOZ X9P
•• 12 V DC
•• 24 V DC, 100 … 240
V AC
DC1: 24 V/8 A/200 W
101/94 1) x 90 x 121
PNOZ X11P
•• 24 V DC, 24 V AC
•• 110 … 120, 230 …
240 V AC
DC1: 24 V/8 A/200 W
101/94 1) x 90 x 121
PNOZ X1P
PNOZ X2.8P
PNOZ X3P
PNOZ X9P
34
Dane techniczne Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ X
Właściwości
Nr katalogowy
Zaciski sprężynowe
Wtykane zaciski śrubowe
•• sterowanie jednokanałowe
787 100
777 100
•• tryb dwukanałowy z detekcją
zwarć międzykanałowych
•• możliwość startu kontrolowanego
lub automatycznego
•• 24 V AC/DC •• 48 … 240 V AC/DC •• tryb dwukanałowy z detekcją lub bez detekcji
zwarć międzykanałowych
•• PNOZ X2.7P: kontrolowany rozruch
•• PNOZ X2.8P: Start automatyczny
•• PNOZ X2.7P C
-- 24 V AC/DC -- 24 … 240 V AC/DC •• PNOZ X2.8P C
-- 24 V AC/DC -- 24 … 240 V AC/DC 787 303
787 307
•• 24 V AC/DC •• 48 … 240 V AC/DC 787 301
787 302
•• PNOZ X2.7P C
-- 24 V AC/DC -- 24 … 240 V AC/DC •• PNOZ X2.8P C
-- 24 V AC/DC -- 24 … 240 V AC/DC 787 305
787 306
777 303
777 307
777 305
777 306
777 301
777 302
•• tryb dwukanałowy z detekcją lub bez detekcji
zwarć międzykanałowych
•• do wyboru możliwość rozruchu
kontrolowanego lub automatycznego
•• 1 wyjście półprzewodnikowe
•• funkcja drzwi ochronnych z kombinacją styku N/C
i N/O
•• 24 V AC/DC •• 24 … 240 V AC/DC 787 310
787 313
•• 24 V AC/DC •• 24 … 240 V AC/DC 777 310
777 313
•• sterowanie jednokanałowe
•• 24 V AC/DC •• pozostałe na życzenie
787 059
•• 24 V AC/DC •• pozostałe na życzenie
777 059
•• tryb dwukanałowy z detekcją lub bez detekcji
zwarć międzykanałowych
•• do wyboru możliwość rozruchu
kontrolowanego lub automatycznego
•• 2 wyjścia półprzewodnikowe
•• 24 V AC •• 24 V DC •• pozostałe na życzenie
787 770
787 760
•• 24 V AC •• 24 V DC •• pozostałe na życzenie
777 770
777 760
•• tryb dwukanałowy z detekcją lub bez detekcji
zwarć międzykanałowych
•• do wyboru możliwość rozruchu
kontrolowanego lub automatycznego
•• 2 wyjścia półprzewodnikowe
•• 24 V DC 787 609
•• 24 V DC, 100 … 240 V AC 787 606
•• 12 V DC 777 607
•• 24 V DC 777 609
•• 24 V DC, 100 … 240 V AC 777 606
•• tryb dwukanałowy z detekcją lub bez detekcji
zwarć międzykanałowych
•• do wyboru możliwość rozruchu
kontrolowanego lub automatycznego
•• 2 wyjścia półprzewodnikowe
•• 24 V DC, 24 V AC •• 110 … 120 V AC •• 230 … 240 V AC •• 24 V DC, 24 V AC 777 080
•• 110 … 120 V AC, 24 V DC 777 083
•• 230 … 240 V AC, 24 V DC 777 086
wysokość z zaciskami sprężynowymi/wtykanymi zaciskami śrubowymi
1) 787 080
787 083
787 086
typ zalecany przez Pilz
Dokumentacja
techniczna
przekaźników
bezpieczeństwa
PNOZ X:
Kod Web
0685
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
35
Dane techniczne Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ X
Dane techniczne – PNOZ X
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ X
Typ
Napięcie zasilające (UB)
Wyjścia:
Napięcie/prąd/moc
Wymiary
(wys. x szer. x gł.):
w mm
PNOZ XV1P
24 V DC
DC1: 24 V/5 A/125 W
101/94 1) x 22,5 x 121
PNOZ XV3P
24 V DC
DC1: 24 V/8 A/200 W
101/94 1) x 45 x 121
PNOZ XV3.1P
•• 24 V DC
•• 24 … 240 V AC/DC
DC1: 24 V/8 A/200 W
101/94 1) x 90 x 121
PMUT X1P
24 V DC
DC1: 24 V/8 A/200 W
101/94 1) x 90 x 121
P2HZ X1P
•• 24 V DC
•• 24, 42, 48, 110, 115,
120, 230, 240 V AC
DC1: 24 V/5 A/125 W
101/94 1) x 45 x 121
P2HZ X4P
24 V AC/DC
DC1: 24 V/5 A/125 W
101/94 1) x 22,5 x 121
PSWZ X1P
24 … 240 V AC/DC
DC1: 24 V/6 A/150 W
101/94 1) x 45 x 121
PZE X4P
24 V DC
DC1: 24 V/6 A/150 W
101/94 1) x 22,5 x 121
PNOZ XV1P
PNOZ XV3P
PMUT X1P
P2HZ X4P
36
Dane techniczne Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ X
Właściwości
Nr katalogowy
Zaciski sprężynowe
Wtykane zaciski śrubowe
•• tryb dwukanałowy z detekcją lub bez detekcji
zwarć międzykanałowych
•• do wyboru możliwość rozruchu
kontrolowanego lub automatycznego
•• 0,1 … 3 s •• 1 … 30 s 787 601
787 602
•• 0,1 … 3 s •• 1 … 30 s 777 601
777 602
•• tryb dwukanałowy z detekcją lub bez detekcji
zwarć międzykanałowych
•• do wyboru możliwość rozruchu
kontrolowanego lub automatycznego
•• 3 s •• 30 s •• pozostałe na życzenie
787 512
787 510
•• 3 s •• 30 s •• pozostałe na życzenie
777 512
777 510
•• tryb dwukanałowy z detekcją lub bez detekcji
zwarć międzykanałowych
•• do wyboru możliwość rozruchu
kontrolowanego lub automatycznego
•• zasilacz szerokonapięciowy 24 … 240 V AC/DC
•• ustawialny 3 s,
24 … 240 V AC/DC •• ustawialny 30 s,
24 … 240 V AC/DC •• pozostałe na życzenie
•• do maks. 4 czujników typu muting
•• kontrola i przełączanie lamp muting
•• równoległy i szeregowy muting
•• monitoring jednoczesności
•• 4 wyjścia półprzewodnikowe
•• wejście Reset
•• funkcja wyłączenia w przypadku
awarii poprzez wyłącznik kluczykowy
•• diodowe wyświetlacze statusu
788 010
•• 2 wyjścia półprzewodnikowe
•• 24 V DC •• pozostałe na życzenie
787 340
•• 24 V DC •• pozostałe na życzenie
777 340
•• szerokość konstrukcyjna 22,5 mm
•• 24 V AC •• 24 V DC 787 354
787 355
•• 24 V AC •• 24 V DC 777 354
777 355
•• bezpieczna kontrola napędu
•• sterowanie jednokanałowe lub dwukanałowe
•• brak potrzeby stosowania
zewnętrznych podzespołów
•• komunikat o awarii w przypadku
przekroczenia jednoczesności
•• wejście Reset
•• detekcja rozwarcia obwodu
•• UM: 0,5 V •• UM: 3 V 787 949
787 950
•• UM: 0,5 V •• UM: 3 V 777 949
777 950
•• sterowanie jednokanałowe
787 585
wysokość z zaciskami sprężynowymi/wtykanymi zaciskami śrubowymi
1) 787 532
787 530
•• ustawialny 3 s,
24 … 240 V AC/DC •• ustawialny 30 s,
24 … 240 V AC/DC •• pozostałe na życzenie
777 532
777 530
778 010
777 585
typ zalecany przez Pilz
Dokumentacja
techniczna
przekaźników
bezpieczeństwa
PNOZ X:
Kod Web
0685
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
37
Rodzina produktów Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZcompact
Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZcompact
Zoptymalizowany funkcjonalnie przekaźnik bezpieczeństwa , który można zastosować we wszystkich obszarach
budowy maszyn. Zastosowanie PNOZcompact przy budowie maszyn do produkcji seryjnej przynosi korzyści
dzięki swojej skoncentrowanej funkcjonalności: W ten sposób projekty z dużą liczbą sztuk, jak również wysokim
stopniem standaryzacji można ekonomicznie dostosować do wymagań klienta. Stawiają Państwo na oryginalny
przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ – synonim przekaźnika bezpieczeństwa.
Kwadratowy, prosty, żółty
Czy chcą Państwo monitorować zatrzymanie awaryjne maszyny czy drzwi
ochronne z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa? Czy Państwa
aplikacja powinna osiągnąć Performance Level (PL) e wg PN-EN ISO 13849-1
i Safety Integrity Level (SIL) claim limit 3 wg IEC 62061?. Czy potrzebują
Państwo przekaźnika bezpieczeństwa, który będzie posiadał funkcje bazowe
a do stosowanej aplikacji będzie posiadał trzy zestyki bezpieczeństwa i jeden
zestyk pomocniczy? Czy ważna jest oszczędność czasu przez prostą instalację
i konserwację? Jeśli tak, to mamy dla Państwa właściwe rozwiązanie –
przekaźnik bezpieczeństwa PNOZcompact – kwadratowy, prosty, żółty!
PNOZ c1
Przekaźnik bezpieczeństwa o kompaktowych wymiarach
PNOZ c1 to pierwszy produkt z rodziny produktów PNOZcompact,
o wysokości 105 mm, głębokości 100 mm i kompaktowej szerokości 22,5 mm.
Zamontowane na stałe zaciski sprężynowe "push-in" można okablować bez
użycia narzędzi. Przy podłączaniu przewodów pomocny jest schemat blokowy
z przykładem podłączenia po stronie urządzenia.
Zawsze aktualna
informacja na temat przekaźników
bezpieczeństwa
PNOZcompact:
Pomoc w wyborze – przekaźniki bezpieczeństwa PNOZcompact
Kod Web
8180
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
PNOZ c1
38
Typ
Zakres zastosowań
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
w mm
PNOZ c1
Przekaźnik wyłączenia awaryjnego
i czujnik drzwi ochronnych
105 1) x 22,5 x 100
Dane techniczne Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZcompact
Zalety
•Oszczędność miejsca
w szafie sterowniczej dzięki
kompaktowej konstrukcji
•Oszczędność czasu przez
łatwą instalację i konserwację:
przymocowane na stałe
zaciski sprężynowe "push-in",
podłączane bez użycia narzędzi
•Montaż bez użycia narzędzi:
urządzenie w prosty
sposób mocuje się na
szynie zatrzaskowej
Monitoruje wyłączenie awaryjne lub drzwi bezpieczeństwa – w każdym zastosowaniu – bezpieczny, prosty, żółty. Na każdą funkcję
bezpieczeństwa stosuje się przekaźnik bezpieczeństwa.
Schemat blokowy
z przykładem podłączenia
przedstawiony jest na
boku urządzenia PNOZ c1.
Właściwości
Nr katalogowy
•• PL e wg PN-EN ISO 13849-1 i Safety Integrity Level (SIL) claim limit CL 3 wg IEC 62061.
•• 3 zestyki bezpieczeństwa/1 zestyk pomocniczy (3 N/O i 1 N/C)
•• napięcie zasilające (UB): 24 V DC
•• tryb dwukanałowy z detekcją zwarć międzykanałowych, start ręczny lub automatyczny
•• wskaźnik LED napięcia roboczego i stanu przełączenia
•• zaciski sprężynowe zainstalowane na stałe w urządzeniu
•• kategoria zatrzymania: 0
•• wyjścia (napięcie/prąd): DC1: 24 V/6 A, DC13: 24 V/5 A, AC15: 230 V/5 A
710 001
wysokość ze sprężyną zatrzaskową
1) 39
Rodzina produktów Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZelog
Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZelog
Idealny do kontroli od jednej do czterech funkcji bezpieczeństwa, łączy innowacyjną rodzinę produktów
PNOZelog i doświadczenie w zakresie elektromechanicznych przełączników bezpieczeństwa z zaletami
nowoczesnej elektroniki.
Rozszerzona diagnostyka i proste łączenie
Odporność na zużycie, bezpieczeństwo, długa trwałość i wysoki poziom
niezawodności gwarantują ekonomiczne użytkowanie. Poza tym istnieje
możliwość prostego łączenia przełącznika PNOZelog przy użyciu logicznych
operatorów AND/OR. W przypadku PNOZelog występuje rozszerzona
diagnoza. Testy włączenia, autotesty i testy podczas pracy gwarantują
maksymalny poziom bezpieczeństwa.
Kompletne funkcje bezpieczeństwa dzięki logicznym połączeniom funkcji
Urządzenia rodziny produktów PNOZelog można łączyć ze sobą poprzez
PNOZ e1.1p
PNOZ e6.1p
logiczne operacje tworząc kompletne funkcje bezpieczeństwa. Do dyspozycji
są polecenia AND lub OR. Dzięki zastosowaniu funkcji logicznych nie ma
potrzeby wprowadzania dodatkowego okablowania na wyjściu. Dzięki temu
dostępne są oba wyjścia urządzeń PNOZelog. W szereg można włączać
dowolną ilość urządzeń – idealne rozwiązanie do kontrolowania od jednej do
czterech funkcji bezpieczeństwa.
&
Wejście
Wyjście
Wejście
Wyjście
Redukcja okablowania dzięki możliwości połączenia wyjść.
40
Wejście
Zestawienie PrzekaźnikI bezpieczeństwa PNOZelog
&
&
Zalety
•Mniej pracy związanej
z okablowaniem dzięki
prostym logicznym
&
&
połączeniom (AND/OR)
•Wysoka przydatność
dzięki rozszerzonej diagnozie
Dwufunkcyjny przekaźnik
PNOZelog – minimum
miejsca, maksimum
funkcjonalności.
•Bezobsługowość dzięki
konsekwentnemu stosowaniu
PNOZelog można
łączyć przy
pomocy operatorów AND/OR.
technologii półprzewodnikowej –
brak błędnego działania na
&
skutek sklejenia, zanieczyszczenia,
uderzeń lub wypalania styków
Wejście
Wejście
•Najwyższe bezpieczeństwo
dzięki stałemu samodzielnemu
testowi rozpoznawanie błędów,
które nie są sprzężone z cyklem
włączania i wyłączania
•Długa żywotność również
przy częstych przełączeniach
lub funkcjach cyklicznych
•Bezpieczne przełączanie
również przy najmniejszych
Wyjście
obciążeniach
Wewnętrzne połączenie AND pozwala na realizację dwóch funkcji
bezpieczeństwa jednocześnie – tylko jednym urządzeniem!
•Szybkie uruchomienie bez
środków pomocniczych dzięki
wtykanym zaciskom
•Kompleksowe rozwiązania
obejmujące urządzenia
„2-w-1“ – dwufunkcyjny przekaźnik PNOZelog
kontrolne, dopasowane do
Potrzebny jest Państwu monitoring wyłączenia awaryjnego lub drzwi
nich czujniki oraz sterowniki
bezpieczeństwa w jednym kompaktowym urządzeniu bezpieczeństwa?
i sygnalizatory
Jednoczesna kontrola dwóch funkcji bezpieczeństwa przy użyciu tylko
jednego urządzenia? Nie ma potrzeby stosowania dodatkowego okablowania.
Dzięki 22,5 mm szerokości montażowej zredukowano do minimum
zapotrzebowanie na miejsce w szafie sterowniczej. Maksymalna
funkcjonalność dzięki wewnętrznemu operatorowi AND. Każda funkcja
bezpieczeństwa dysponuje osobnym wyjściem zgłoszeniowym.
•PNOZ e5.11p kontroluje jednocześnie wyłącznik
awaryjny/drzwi ochronne lub dwoje drzwi ochronnych
•w przypadku PNOZ e5.13p możliwe jest dodatkowo
przyłączenie do przekaźników bezpieczeństwa PSENmag
Zawsze aktualna
informacja na
temat PNOZelog:
Kod Web
0209
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
41
Pomoc w wyborze Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZelog
Pomoc w wyborze – PNOZelog
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZelog
Typ
42
Zastosowanie
Performance Level (PL) –
PN-EN ISO 13849-1
PNOZ e1p
◆
◆
◆
e
PNOZ e1.1p
◆
◆
◆
e
PNOZ e1vp
◆
◆
◆
e
PNOZ e2.1p
◆
PN-EN 574, typ IIIC
e
PNOZ e2.2p
◆
PN-EN 574, typ IIIA
e
PNOZ e3.1p
◆
e
PNOZ e3vp
◆
e
PNOZ e4.1p
◆
d
PNOZ e4vp
◆
d
PNOZ e5.11p
◆
◆
e
PNOZ e5.13p
◆
◆
e
PNOZ e6.1p
◆
◆
◆
e
PNOZ e6vp
◆
◆
◆
e
PNOZ e7p
◆
◆
◆
e
PNOZ e8.1p
z PLID d1
◆
◆
d
Pomoc w wyborze Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZelog
Safety Integrity Level (SIL) CL –
claim limit wg IEC 62061
Wyjścia półprzewodnikowe
Wyjścia
przekaźnikowe
bezpieczne
bezpieczne
pomocnicze
Połączenie
3
2
1
-
-
3
2
1
-
-
◆
◆
3
2
1
-
-
◆
◆
3
2
1
-
-
◆
◆
1
2
1
-
-
◆
◆
3
2
1
-
-
◆
◆
3
2
1
-
-
◆
◆
2
2
1
-
-
◆
◆
2
2
1
-
-
◆
3
2
2
-
-
◆ 3
2
2
-
-
◆ 1)
3
2
1
4
-
◆
◆
3
2
1
4
-
◆
◆
3
2
1
-
-
◆
2
2
2
-
-
◆
1)
◆
◆
◆
◆
◆
1)
◆
dodatkowo wewnętrzny operator AND
Dokumentacja
techniczna
przekaźników
bezpieczeństwa
PNOZelog:
Kod Web
0685
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
43
Dane techniczne Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZelog
Dane techniczne – PNOZelog
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZelog
Typ
Zakres zastosowań
Wyjścia
Wyjścia:
Napięcie/
prąd/moc
PNOZ e1p
kontrola wyłączenia awaryjnego,
drzwi bezpieczeństwa i barier
świetlnych
w technice półprzewodnikowej:
•• 2 wyjścia bezpieczeństwa
•• 1 wyjście pomocnicze,
przełączalne na funkcję
wyjścia diagnostycznego
•• 2 wyjścia impulsów testujących
24 V DC/
2 A/50 W
PNOZ e1.1p
kontrola wyłączenia awaryjnego,
drzwi bezpieczeństwa i barier
świetlnych
w technice półprzewodnikowej:
•• 2 wyjścia bezpieczeństwa
•• 1 wyjście pomocnicze,
przełączalne na funkcję
wyjścia diagnostycznego
•• 2 wyjścia impulsów testujących
24 V DC/
2 A/50 W
PNOZ e1vp
kontrola wyłączenia awaryjnego,
drzwi bezpieczeństwa i barier
świetlnych
w technice półprzewodnikowej:
•• 2 wyjścia bezpieczeństwa
z opóźnieniem/bez opóźnienia,
opóźnienie po wyłączeniu
nastawne
•• 1 wyjście pomocnicze,
przełączalne na funkcję
wyjścia diagnostycznego
•• 2 wyjścia impulsów testujących
24 V DC/
2 A/50 W
PNOZ e2.1p
PNOZ e2.2p
PNOZ e2.1p: wg PN-EN 574,
klasa wymogów IIIC;
PNOZ e2.2p: wg PN-EN 574,
klasa wymogów IIIA:
kontrola dwuręczna
w technice półprzewodnikowej:
•• 2 wyjścia bezpieczeństwa
•• 1 wyjście pomocnicze,
przełączalne na funkcję
wyjścia diagnostycznego
•• 2 wyjścia impulsów testujących
24 V DC/
2 A/50 W
PNOZ e3.1p
Monitoring drzwi
bezpieczeństwa
w technice półprzewodnikowej:
•• 2 wyjścia bezpieczeństwa
•• 1 wyjście pomocnicze,
przełączalne na funkcję
wyjścia diagnostycznego
•• 2 wyjścia impulsów testujących
24 V DC/
2 A/50 W
PNOZ e3vp
Monitoring drzwi
bezpieczeństwa
w technice półprzewodnikowej:
•• 2 wyjścia bezpieczeństwa
z opóźnieniem/bez opóźnienia,
opóźnienie po wyłączeniu
nastawne
•• 1 wyjście pomocnicze,
przełączalne na funkcję
wyjścia diagnostycznego
•• 2 wyjścia impulsów testujących
24 V DC/
2 A/50 W
PNOZ e4.1p
Urządzenie kontrolne
do mat bezpieczeństwa
w technice półprzewodnikowej:
•• 2 wyjścia bezpieczeństwa
•• 1 wyjście pomocnicze,
przełączalne na funkcję
wyjścia diagnostycznego
•• 2 wyjścia impulsów testujących
24 V DC/
2 A/50 W
PNOZ e1.1p
PNOZ e2.1p
PNOZ e3.1p
PNOZ e4.1p
Cechy wspólne
•• Napięcie zasilające (UB): 24 V DC
•• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 101/94 1) x 22,5 x 121 mm
44
Dane techniczne Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZelog
Właściwości
Nr katalogowy
Zaciski sprężynowe
Wtykane zaciski śrubowe
•• urządzenie kontrolne do bezkontaktowych,
kodowanych czujników bezpieczeństwa PSENcode
•• do wyboru możliwość rozruchu kontrolowanego lub
automatycznego
•• możliwość wyboru monitoringu zwarć międzykanałowych
784 130
774 130
•• urządzenie kontrolne do bezkontaktowych,
kodowanych czujników bezpieczeństwa PSENcode
•• do wyboru możliwość rozruchu kontrolowanego lub automatycznego
•• wejście AND i wejście OR do połączenia AND/OR
większej ilości urządzeń PNOZelog
•• możliwość wyboru monitoringu zwarć międzykanałowych
784 133
774 133
•• urządzenie kontrolne do bezkontaktowych,
kodowanych czujników bezpieczeństwa PSENcode
•• do wyboru możliwość rozruchu kontrolowanego lub
automatycznego
•• wejście AND i wejście OR do połączenia AND/OR
większej ilości urządzeń PNOZelog
•• możliwość wyboru monitoringu zwarć międzykanałowych
•• 10 s •• 300 s 784 131
784 132
•• 10 s •• 300 s 774 131
774 132
•• wejście AND i wejście OR do połączenia AND/OR
większej ilości urządzeń PNOZelog
•• monitoring zwarć międzykanałowych dwoma
wyjściami impulsów testujących
•• wskaźnik stanu
•• pętla zwrotna do kontroli zewnętrznych styczników
•• PNOZ e2.1p •• PNOZ e2.2p 784 136
784 135
•• PNOZ e2.1p •• PNOZ e2.2p 774 136
774 135
•• urządzenie kontrolne do łączników krańcowych oraz
do bezkontaktowych, magnetycznych przekaźników
bezpieczeństwa PSENmag (seria 2)
•• do wyboru możliwość rozruchu kontrolowanego lub automatycznego
•• wejście AND i wejście OR do połączenia AND/OR
większej ilości urządzeń PNOZelog
•• możliwość wyboru monitoringu zwarć międzykanałowych
784 139
•• urządzenie kontrolne do łączników krańcowych oraz
do bezkontaktowych, magnetycznych przekaźników
bezpieczeństwa PSENmag (seria 2)
•• do wyboru możliwość rozruchu
kontrolowanego lub automatycznego
•• wejście AND i wejście OR do połączenia AND/OR
większej ilości urządzeń PNOZelog
•• możliwość wyboru monitoringu zwarć międzykanałowych
•• 10 s •• 300 s •• do podłączania mat Mayser, typ: SM/BK
•• przeznaczone do sterowania PSS/SafetyBUS p/PNOZmulti
•• wejście AND i wejście OR do połączenia AND/OR
większej ilości urządzeń PNOZelog
•• z funkcją resetu lub bez niej
784 180
1)
w ysokość z zaciskami sprężynowymi/wtykanymi zaciskami śrubowymi
774 139
784 137
784 138
•• 10 s •• 300 s 774 180
774 137
774 138
Dokumentacja
techniczna
przekaźników
bezpieczeństwa
PNOZelog:
Kod Web
typ zalecany przez Pilz
0685
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
45
Dane techniczne Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZelog
Dane techniczne – PNOZelog
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZelog
Typ
Zakres zastosowań
Wyjścia
Wyjścia:
Napięcie/
prąd/moc
PNOZ e4vp
Urządzenie kontrolne
do mat bezpieczeństwa
w technice półprzewodnikowej:
•• 2 wyjścia bezpieczeństwa
z opóźnieniem/bez opóźnienia,
opóźnienie po wyłączeniu
nastawne
•• 1 wyjście pomocnicze,
przełączalne na funkcję
wyjścia diagnostycznego
•• 2 wyjścia impulsów testujących
24 V DC/
1,5 A/40 W
PNOZ e5.11p
Urządzenie złożone
do kontroli wyłącznika
awaryjnego i/lub
drzwi ochronnych,
wewnętrznie połączone
operatorem AND
w technice półprzewodnikowej:
•• 2 wyjścia bezpieczeństwa
•• 2 wyjścia pomocnicze
24 V DC/
1,5 A/40 W
PNOZ e5.13p
Urządzenie złożone
do kontroli wyłącznika
awaryjnego i/lub
drzwi ochronnych,
wewnętrznie połączone
operatorem AND
w technice półprzewodnikowej:
•• 2 wyjścia bezpieczeństwa
•• 2 wyjścia pomocnicze
24 V DC/
1,5 A/40 W
PNOZ e6.1p
Kontrola zatrzymania
awaryjnego, drzwi
bezpieczeństwa i barier
świetlnych
w technice półprzewodnikowej:
•• 2 wyjścia bezpieczeństwa
•• 1 wyjście pomocnicze,
przełączalne na funkcję
wyjścia diagnostycznego
•• 2 wyjścia impulsów testujących
Wyjścia przekaźnikowe:
•• 4 zestyki bezpieczeństwa (Z)
Wyjścia półprzewodnikowe:
24 V DC/4 A/50 W
Wyjścia
przekaźnikowe:
DC1: 24 V/
6 A/150 W
PNOZ e6vp
Kontrola zatrzymania
awaryjnego, drzwi
bezpieczeństwa i barier
świetlnych
w technice półprzewodnikowej:
•• 2 wyjścia bezpieczeństwa
z opóźnieniem/bez opóźnienia,
opóźnienie po wyłączeniu
nastawne
•• 1 wyjście pomocnicze,
przełączalne na funkcję
wyjścia diagnostycznego
•• 2 wyjścia impulsów testujących
Wyjścia przekaźnikowe:
•• 4 zestyki bezpieczeństwa (Z)
Wyjścia półprzewodnikowe:
24 V/4 A/50 W
Wyjścia
przekaźnikowe:
DC1: 24 V/
6 A/150 W
PNOZ e7p
Ochronne kurtyny świetlne,
wyłączniki awaryjne,
wyłączniki krańcowe
drzwi bezpieczeństwa,
przyciski resetu
w technice półprzewodnikowej:
•• 2 wyjścia bezpieczeństwa
•• 2 wyjścia impulsów testujących
•• 1 wyjście pomocnicze
Wyjścia półprzewodnikowe:
24 V DC
PNOZ e8.1p
Urządzenie kontrolne do
bezpiecznego monitoringu
przewodów z PLID d1
w technice półprzewodnikowej:
•• 2 wyjścia bezpieczeństwa
•• 2 wyjścia pomocnicze
24 V DC/
1,5 A/40 W
PNOZ e5.11p
PNOZ e5.13p
PNOZ e6.1p
PNOZ e7p
Cechy wspólne
•• Napięcie zasilające (UB): 24 V DC
•• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 101/94 1) x 22,5 x 121 mm,
PNOZ e6.1p i PNOZ e6vp: 101/94 1) x 45 x 121 mm
46
Dane techniczne Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZelog
Właściwości
Nr katalogowy
Zaciski sprężynowe
Wtykane zaciski śrubowe
•• do podłączania mat Mayser, typ: SM/BK
•• przeznaczone do sterowania PSS/SafetyBUS p/PNOZmulti
•• wejście AND i wejście OR do połączenia AND/OR
większej ilości urządzeń PNOZelog
•• z funkcją resetu lub bez niej
10 s •• 2 funkcje bezpieczeństwa w jednym urządzeniu,
połączone wewnętrznie operatorem AND
•• urządzenie kontrolne do bezkontaktowych,
kodowanych czujników bezpieczeństwa PSENcode
•• wejście AND do połączenia AND większej ilości urządzeń PNOZelog
•• do wyboru możliwość rozruchu kontrolowanego lub automatycznego
784 190
774 190
•• 2 funkcje bezpieczeństwa w jednym urządzeniu,
połączone wewnętrznie operatorem AND
•• urządzenie kontrolne do bezkontaktowych, kodowanych czujników
bezpieczeństwa PSENcode i PSENmag (seria 2.X)
•• do wyboru możliwość rozruchu kontrolowanego lub automatycznego
•• wejście AND do połączenia AND większej ilości urządzeń PNOZelog
784 191
774 191
•• możliwość podłączenia wyłącznika awaryjnego,
wyłącznika krańcowego drzwi bezpieczeństwa, przycisku startu,
mat naciskowych i listew bezpieczeństwa firmy Haake,
urządzeń kontrolnych do łączników zbliżeniowych
•• do wyboru możliwość rozruchu kontrolowanego lub automatycznego
•• wejście AND i wejście OR do połączenia AND/OR
większej ilości urządzeń PNOZelog
•• możliwość wyboru monitoringu zwarć międzykanałowych
784 192
774 192
•• możliwość podłączenia wyłącznika awaryjnego,
wyłącznika krańcowego drzwi bezpieczeństwa, przycisku startu,
mat naciskowych i listew bezpieczeństwa firmy Haake,
urządzeń kontrolnych do łączników zbliżeniowych
•• do wyboru możliwość rozruchu kontrolowanego lub automatycznego
•• wejście AND i wejście OR do połączenia AND/OR
większej ilości urządzeń PNOZelog
•• możliwość wyboru monitoringu zwarć międzykanałowych
784 193
774 193
•• możliwość podłączenia wyłącznika awaryjnego,
wyłącznika krańcowego drzwi bezpieczeństwa, przycisku startu,
mat naciskowych i listew bezpieczeństwa firmy Haake,
urządzeń kontrolnych do łączników zbliżeniowych
•• do wyboru możliwość rozruchu kontrolowanego lub automatycznego
•• wejście AND i wejście OR do połączenia AND/OR
większej ilości urządzeń PNOZelog
•• możliwość wyboru monitoringu zwarć międzykanałowych
784 197
774 197
•• do wyboru możliwość rozruchu kontrolowanego lub automatycznego
•• możliwość wyboru nadzoru zwarć między stykami dla aplikacji
zatrzymania awaryjnego
784 198
1)
w ysokość z zaciskami sprężynowymi/wtykanymi zaciskami śrubowymi
784181
•• 10 s •• 300 s 774 181
774 182
Dokumentacja
techniczna
przekaźników
bezpieczeństwa
PNOZelog:
Kod Web
774 198
0685
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
typ zalecany przez Pilz
47
Rodzina produktów Bezpieczny monitoring przewodów PLIDdys
Bezpieczny monitoring przewodów PLIDdys – be
Bezpieczne nadzorowanie przewodów PLIDdys oferuje w przypadku połączeń dwuprzewodowych
bezpieczne włączanie i tym samym maksymalne bezpieczeństwo przy długich odcinkach przewodów.
Dzięki PLIDdys możliwe jest wykluczenie przypadkowego
włączenia lub rozruchu instalacji w przypadku awarii.
Jest to korzystne przede wszystkim w przypadku instalacji
połączonych lub bardzo rozbudowanych z nie zawsze
widocznymi elementami. Dzięki kompaktowej budowie
możliwe jest łatwe doposażenie istniejącej instalacji
i integracja PLIDdys na przykład w czujniku lub przełączniku.
Nadzorowanie przewodów PLIDdys w połączeniu
z urządzeniem analizującym PNOZ e8.1p to optymalne
rozwiązanie dla bezpiecznych przewodów/połączeń.
PLID d1 + PNOZ e8.1p
Pomoc w wyborze – bezpieczny monitoring przewodów PLIDdys
Typ
Zakres zastosowań
PLID d1
Monitoring przewodów PLIDdys
w połączeniu z urządzeniem kontrolnym
PNOZ e8.1p
PNOZ e8.1p
Urządzenie kontrolne do bezpiecznego
monitoringu przewodów z PLID d1
PLID d1
48
Zalety Bezpieczny monitoring przewodów PLIDdys
zpieczne załączanie w połączeniu z PNOZ e8.1p
Zalety
PLIDdys
•Rozpoznawanie wszystkich
możliwych błędów przewodów
poprzez stałe kontrolowanie
do 3 000 m
ON
przewodów przez PLIDdys –
nie są już potrzebne kontrole
specyficzne dla użytkownika
•Niskie koszty dodatkowe
Nadzorowanie pod kątem możliwych błędów przewodów i ochrona przed włączeniem w przypadku usterek.
integracji PLIDdys z istniejącym
oprzewodowaniem
•Łatwa integracja z istniejącą
instalacją dzięki małym
Przykłady zastosowania bezpiecznego
wymiarom
monitoringu przewodów PLIDdys
•Mniejsze koszty dzięki
Bezpieczne nadzorowanie długich odcinków przewodów
zachowaniu dostępnych
w krytycznym otoczeniu
Zawsze aktualna
informacja o
bezpiecznym
monitoringu
przewodów
PLIDdys:
peryferii (montaż w czujniku
•Koleje linowe, instalacja dźwigowe
lub przełączniku)
•Przenośniki taśmowe w kopalniach odkrywkowych lub podziemnych
•Tunelowe maszyny wiercące
•Nadaje się do długości
przewodów do 3 000 metrów
•Linie pras
Kod Web
•Karuzele
•Przenośniki łańcuchowe
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
•Połączone/rozgałęzione elementy instalacji
Wymiary
(dł. x szer. x wys.)
w mm
Właściwości
Nr katalogowy
36 x 26 x 12,1 1)
•• Przekrój poprzeczny przewodu od 0,5 mm² do 1,5 mm²
•• Długość przewodu maksymalnie 3 000 m
•• Rezystancja przewodu maksymalnie 220 Om
•• Zasilanie napięciowe 24 V DC
•• Ciężar 10 g
•• Zakres temperatur -30 °C … +70 °C
•• PLID d1 •• PLID d1 C 3) 101/94 2) x 22,5 x 121
•• Wyjścia półprzewodnikowe:
-- 2 wyjścia bezpieczeństwa
-- 2 wyjścia pomocnicze
•• Wyjścia: Napięcie/prąd/moc: 24 V DC/1,5 A/40 W
•• Do wyboru możliwość rozruchu kontrolowanego
lub automatycznego
•• Możliwość wyboru nadzoru zwarć między stykami
dla aplikacji zatrzymania awaryjnego
•• PNOZ e8.1p
z zaciskami sprężynowymi •• PNOZ e8.1p
z wtykanymi
zaciskami śrubowymi wersja wysoka z zaciskiem sprężynowym 12,5 mm
wysokość z zaciskami sprężynowymi/wtykanymi zaciskami
śrubowymi
1) 6892
774 260
784 260
784 198
774 198
wersja z zaciskiem sprężynowym
3) 2) 49
Rodzina produktów Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZpower
Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZpower
Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZpower są przeznaczone do kontroli wyłączenia awaryjnego, kontrolowania
drzwi ochronnych i kontroli barier świetlnych. Na jeden zestyk PNOZpower można podłączyć prądy o natężeniu
16 A AC/DC. Całkowita moc łączenia modułu wynosi 40 A.
Bezpieczne łączenie wysokich obciążeń
Można zrezygnować ze styczników zewnętrznych i tworzenia połączeń
styczników. Obwód sterujący i obwód głównego prądu są załączane przy
pomocy przekaźnika bezpieczeństwa.
Modułowa budowa i elastyczność
Moduł bazowy przejmuje obróbkę wejść, a moduły wyjściowe są dopasowane
do danego obciążenia. W zależności od zastosowania można skalować
liczbę oraz zakres mocy potrzebnych styków bezpieczeństwa. Do urządzenia
bazowego można przyłączyć w szeregu do pięciu modułów. Połączenie
PNOZ p1p
między modułami a urządzeniem bazowym realizowane jest przez magistralę
PNOZ po3p
wewnętrzną.
PNOZ p1p
PNOZ po3p
PNOZ po3.1p
PNOZ po3.2p
4 A
8 A
16 A
Moc załączeniowa
50
Zestawienie zalet przekaźników bezpieczeństwa PNOZpower
PNOZ pe1p
Zalety
•Nie ma potrzeby stosowania
kombinacji zewnętrznych
styczników i ich okablowania,
co wiąże się z oszczędnością
kosztów, miejsca i mniejszymi
nakładami związanymi
z uruchomieniem
•Diagnoza poprzez LED:
możliwość odczytywania
stanu pracy i błędów dla
każdego modułu, dzięki temu
mniejsza liczba przestojów
•Wtykowe zaciski przyłączeniowe:
Możliwość bezpotencjałowego załączania
przygotowane okablowanie
przy pomocy modułu sterującego PNOZ pe1p
i prosta wymiana w przypadku
W połączeniu z przynajmniej jednym modułem rozszerzającym rodziny
awarii
PNOZpower moduł sterujący PNOZ  pe1p odłącza bezpiecznie silniki lub
•Redundantne łączenie obciążeń
napięcia zasilające od zaworów i styczników.
•Możliwość skalowania oraz
elastyczność dzięki wyborowi
PNOZ pe1p może być wysterowywany przez:
pasujących modułów –
•przekaźniki bezpieczeństwa PNOZelog, PNOZ X i PNOZsigma
użytkownik płaci wyłącznie
•konfigurowalny system sterowania PNOZmulti
za użyte funkcje
•Kompleksowe rozwiązania
•programowalne systemy sterowania PSS
•bezpieczny system SafetyBUS p
obejmujące urządzenia kontrolne,
dopasowane do nich czujniki
oraz sterowniki i sygnalizatory
Korzyści: bezpotencjałowe przełączanie do 16 A.
PNOZ pe2p
Przyłączenie do PNOZmulti
Stworzony specjalnie do podłączania
do konfigurowalnego systemu
sterowania PNOZmulti, możliwość
łączenia urządzeń PNOZpower za
Zawsze aktualna
informacja na temat
przekaźników
bezpieczeństwa
PNOZpower:
Kod Web
5238
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
pośrednictwem wtyczki PNOZ pe2p.
Proste łączenie przekaźników bezpieczeństwa PNOZpower i konfigurowalnego systemu sterowania PNOZmulti z wtyczką PNOZ pe2p.
51
Pomoc w wyborze Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZpower
Pomoc w wyborze – PNOZpower
Urządzenia bazowe – przekaźniki bezpieczeństwa PNOZpower
Typ
Zastosowanie
Zastosowanie
Performance Level (PL) –
PN-EN ISO 13849-1
PNOZ p1p
Urządzenie bazowe
◆
◆
◆
PNOZ p1vp
Urządzenie bazowe,
zestyki opóźnione
◆
◆
◆
e
◆
e (d) 1)
Rozszerzenie zestyków – przekaźniki bezpieczeństwa PNOZpower
Typ
Zestyki wyjściowe
bezpieczne
Performance Level (PL) –
PN-EN ISO 13849-1
pomocniczne
PNOZ po3p
3
1
e
PNOZ po3.1p
8
-
e
PNOZ po3.2p
4
-
e
PNOZ po3.3p
3
-
e
PNOZ po4p
4
-
e
Osprzęt – przekaźniki bezpieczeństwa PNOZpower
52
Typ
Zastosowanie
Zastosowanie
Performance Level (PL) –
PN-EN ISO 13849-1
PNOZ pe1p
Moduł sterowniczy
Do sterowania przez styki
bezpieczeństwa lub bezpieczne
wyjścia półprzewodnikowe
e
PNOZ pe2p
Interfejs magistrali
Wtyczka sprzęgająca do podłączenia
modułów rozszerzających PNOZpower
do nadrzędnego sterownika
e
PNOZ pps1p
Zasilacz sieciowy
-
-
Pomoc w wyborze Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZpower
Safety Integrity
Level (SIL) CL –
claim limit wg
IEC 62061
Liczba modułów rozszerzających
Napięcie zasilające
Wymiary
(wys. x szer. x gł.)
w mm
3
min. 1, maks. 4 moduły rozszerzające
24 V DC
94 x 45 x 135
3
min. 1, maks. 8 modułów rozszerzających
(maks. 4 natychmiastowe i 4 opóźnione)
24 V DC
94 x 45 x 135
DC1
Wymiary
(wys. x szer. x gł.)
w mm
1)
wartość dla niezwłocznych (zwłocznych) styków bezpieczeństwa
Safety Integrity
Level (SIL) CL –
claim limit wg
IEC 62061
Liczba modułów rozszerzających
AC1
AC3
3
240 V/4 A/960 VA
-
24 V/4 A/96 W
94 x 22,5 x 121
3
240 V/8 A/2 000 VA
-
24 V/8 A/200 W
94 x 45 x 121
3
240 V/16 A/4 000 VA
-
24 V/16 A/400 W
94 x 90 x 135
3
240 V/16 A/4 000 VA
400 V/10 A/4 000 VA
500 V/8 A/4 000 VA
240 V/3,0 kW
400 V/5,5 kW
500 V/4,0 kW
24 V/16 A/400 W
94 x 90 x 135
3
240 V/4 A/960 VA
-
24 V/4 A/96 W
94 x 22,5 x 121
Safety Integrity
Level (SIL) CL –
claim limit wg
IEC 62061
Liczba modułów rozszerzających
Napięcie zasilające
Wymiary
(wys. x szer. x gł.)
w mm
3
min. 1, maks. 4 moduły rozszerzające
24 V DC
94 x 22,5 x 121
3
min. 1, maks. 6 modułów rozszerzających
24 V DC
29 x 23,5 x 22
-
-
100 … 240 V AC
94 x 45 x 121
Dokumentacja
techniczna
przekaźników
bezpieczeństwa
PNOZelog:
Kod Web
0685
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
53
Dane techniczne Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZpower
Dane techniczne – PNOZpower
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZpower
Typ
Zastosowanie
Wejścia/wyjścia
Napięcie zasilające
PNOZ p1p
Urządzenie bazowe
2 wyjścia półprzewodnikowe
24 V DC
PNOZ p1vp
Urządzenie bazowe,
zestyki opóźnione
2 wyjścia półprzewodnikowe
24 V DC
PNOZ pe1p
Moduł sterowniczy
wyjście do sterowania modułami
rozszerzającymi poprowadzone
na magistrali PNOZpower
24 V DC
PNOZ pe2p
Interfejs magistrali
wyjście poprowadzone
na magistralę PNOZpower
24 V DC
PNOZ pps1p
Zasilacz sieciowy
-
100 … 240 V AC/DC
PNOZ po3p,
PNOZ po4p
Moduły rozszerzające
•• PNOZ po3p:
-- 3 zestyki bezpieczeństwa (N/O)
-- 1 styk pomocniczy (U)
•• PNOZ po4p:
-- 4 zestyki bezpieczeństwa (N/O)
przez magistralę
PNOZpower
PNOZ po3.1p
Moduł rozszerzający
8 zestyków bezpieczeństwa (N/O)
przez magistralę
PNOZpower
PNOZ po3.2p
Moduł rozszerzający
4 zestyki bezpieczeństwa (N/O)
przez magistralę
PNOZpower
PNOZ po3.3p
Moduł rozszerzający
3 zestyki bezpieczeństwa (N/O)
przez magistralę
PNOZpower
PNOZ p1p
PNOZ pe1p
PNOZ pe2p
PNOZ pps1p
PNOZ po3p
PNOZ po3.2p
54
Dane techniczne Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZpower
Właściwości
Nr katalogowy
Wtykane zaciski śrubowe
•• tryb dwukanałowy z detekcją lub bez detekcji zwarć międzykanałowych
•• do wyboru możliwość rozruchu kontrolowanego lub automatycznego
•• połączenie pomiędzy PNOZ p1p i modułami rozszerzeniowymi przez
magistralę PNOZpower za pomocą mostka na tylnej ścianie urządzenia
773 300
•• tryb dwukanałowy z detekcją lub bez detekcji zwarć międzykanałowych
•• do wyboru możliwość rozruchu kontrolowanego lub automatycznego
•• ustawiany czas opóźnienia przy pomocy pokrętła i potencjometru
•• połączenie pomiędzy PNOZ p1vp i modułami rozszerzeniowymi przez
magistralę PNOZpower za pomocą mostka na tylnej ścianie urządzenia
•• 30 s •• 300 s •• sterowanie jednokanałowe bez detekcji zwarć międzykanałowych
•• tryb dwukanałowy z detekcją lub bez detekcji zwarć międzykanałowych
•• połączenie pomiędzy PNOZ pe1p i modułami rozszerzeniowymi przez
magistralę PNOZpower za pomocą mostka na tylnej ścianie urządzenia
•• wyświetlanie statusu dla przekaźnika wyjściowego, napięcia zasilającego i usterki
•• podłączenia dla pętli sprzężenia zwrotnego
773 900
•• sterowanie przez zestyki bezpieczeństwa lub bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe
•• sterowanie jednokanałowe bez detekcji zwarć międzykanałowych
•• połączenie między PNOZ pe2p a modułami rozszerzeniowymi poprzez magistralę PNOZpower
779 125
•• rozdzielenie galwaniczne
•• odporność na zwarcia
•• 24 V DC na złączce wtykowej z tyłu urządzenia dla magistrali PNOZpower i na zaciskach
•• wskazanie LED dla napięcia zasilającego, napięcia wyjściowego i usterki
773 200
•• możliwość 2 kanałowego sterowania z lub bez detekcji
zwarć międzykanałowych przy pomocy urządzenia bazowego
•• diody dla stanu załączenia kanału 1/2, napięcia zasilającego i awarii
•• PNOZ po3p •• PNOZ po4p 773 950
773 951
773 634
773 635
773 630
773 631
•• możliwość 2 kanałowego sterowania z lub bez detekcji
zwarć międzykanałowych przy pomocy urządzenia bazowego
•• diody dla stanu załączenia kanału 1/2, napięcia zasilającego i awarii
•• przeznaczony do bezpiecznego załączania obciążeń z kategorią użytkową AC3 (np. silnik)
•• zewnętrzne wejście start/stop do załączania obciążenia nie skierowanego na bezpieczeństwo
773 632
Dokumentacja
techniczna
przekaźników
bezpieczeństwa
PNOZpower:
Kod Web
typ zalecany przez Pilz
0685
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
55
Narzędzie programowe PNOZmulti Configurator
Narzędzie programowe PNOZmulti Configurator
Elementy wejściowe
Wyłączenie awaryjne
Drzwi ochronne
PNOZmulti Configurator
Genialnie proste narzędzie programowe
Czy znają Państwo genialnie proste narzędzie programowe PNOZmulti
Kurtyna świetlna
Moduł sterowania oburącz
Configurator? Jeśli nie, to czas je poznać. Przy jego pomocy można szybko
i łatwo zaplanować, skonfigurować i uruchomić aplikację bezpieczeństwa
przy wykorzystaniu intuicyjnej aplikacji. Narzędzie PNOZmulti Configurator
Przełącznik zezwalający
konfiguruje wszystkie rodziny produktów PNOZmulti:
Przełącznik trybów pracy
•Konfigurowalne przekaźniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini
•Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti
Wystarczy zamówić
CD-ROM z demo
i sprawdzić.
•Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti 2
Element zdefiniowany przez użytkownika
Elastyczność użycia i bardzo łatwa obsługa
Mata naciskowa
W opartym na języku bloków funkcyjnych i zgodnym z systemem Windows®
interfejsie użytkownika elementy układu bezpieczeństwa dostępne są jako
symbole, można również skorzystać z menu wyboru.
Najpierw dokonuje się wyboru wymaganego sprzętu techniką „drag and drop”.
Sprzęt składa się z urządzenia bazowego i w razie potrzeby z modułów
Drzwi ochronne z blokadą
Wyłącznik nożny
rozszerzających. Liczba dostępnych wejść i wyjść wyświetlona jest w postaci
tabeli. Narzędzie programowe wspiera użytkownika poprzez zestawienie
Przycisk
dostępnych modułów rozszerzających dla wybranego urządzenia bazowego.
Dodatkowo narzędzie jest pomocne w przypadku, gdy przekroczono dopuszczalną ilość modułów rozszerzających lub niewłaściwie zamontowano moduł.
Wyłącznik kluczowy
Podczas konfigurowania dostępna jest pomoc on-line wraz z niezbędną
dokumentacją.
Wyłącznik krańcowy
Kompletny układ bezpieczeństwa przenoszony jest przez PNOZmulti
Configurator do urządzenia bazowego PNOZmulti na karcie pamięci.
56
Czujnik analogowy
Narzędzie programowe PNOZmulti Configurator
– wszystko w jednym, jeden do wszystkiego
Elementy logiczne
Połączenie AND
Połączenie OR
Połączenie XOR
Połączenie XOR NODD
Połączenie EQU
Połączenie NOT
Przerzutnik RS
Elementy wyjściowe
Wyjście przekaźnikowe
Wyjście półprzewodnikowe
Zawory bezpieczeństwa
Elementy diagnostyczne
Słowo diagnostyczne
Punkt diagnostyczny
Blokowanie komunikatów PVIS
Zbiorczy komunikat
diagnostyczny
Komunikaty na wyświetlaczu
57
Cechy produktu PNOZmulti Configurator
Ułatwiona diagnostyka
Koncepcja diagnostyki PVIS – możliwość wyboru kliknięciem
Dzięki nowoczesnej koncepcji diagnostyki PVIS zestaw PNOZmulti oraz
terminale operatorskie PMI tworzą całościowe, zintegrowane rozwiązanie
diagnostyczne, które redukuje czasy postoju maszyny. W razie zakłóceń
szybkie ponowne podjęcie produkcji zapewniają m.in. zrozumiałe zgłoszenia
z dokładnym opisem miejsca, jednoznacznie zdefiniowane kompetencje,
zintegrowane zgłaszanie usterki pierwotnej, która doprowadziła do błędu.
Użytkownik ma możliwość indywidualnego dopasowania komunikatów lub
wyboru już wstępnie zdefiniowanych.
Wielopoziomowe zabezpieczenia
Proste serwisowanie dzięki licencji serwisowej
Po zakończeniu konfiguracji narzędzie konfiguracyjne
PNOZmulti Service
sprawdza układ połączeń pod kątem ewentualnych źródeł
Narzędzie serwisowe PNOZmulti – specjalnie stworzone
błędu. Gotową konfigurację można zablokować hasłem
do wyszukiwania usterek i diagnozowania w przypadku
na trzech poziomach. Można je także certyfikować,
serwisowania, utrzymania w ruchu, na przykład bezpo-
aby zabezpieczyć je przed niezamierzonymi zmianami.
średnio przy maszynie. Aktualny stan konfiguracji jest
Konfigurację niecertyfikowaną można w każdej chwili
widoczny w czasie pracy (powerflow). Wszystkie opcje,
edytować, zmieniać, rozszerzać, po prostu przez
które umożliwiają zmianę programu są zablokowane
wywołanie jej w konfiguratorze. Konfigurację można
w tej wersji.
wydrukować i wykorzystać jako część dokumentacji.
58
Cechy produktu PNOZmulti Configurator
Nowe możliwości dzięki Makrom
Połączenia logiczne definiowane między wejściami i wyjściami można połączyć
w elementy makro. Utworzone elementy makro zapisuje się w bibliotece makr.
Zalety
Są one potem dostępne dla wszystkich innych konfiguracji. Łatwa funkcja
•Wystarczy raz zamówić,
importowania i eksportowania oraz możliwość edycji makr w edytorze pozwala
aby móc zawsze korzystać:
na skrócenie czasu projektowania i zmniejszenie kosztów. Makra mogą być
Państwo oszczędzacie czas,
chronione przed odczytem i zapisem. W ten sposób chroni się własne
a jakość pozostaje zawsze
know-how.
taka sama Zmiany w elemencie
makro w projekcie zostają w tej
konfiguracji automatycznie
dopasowane.
•W ten sposób można
realizować większe projekty,
bardziej kompleksowe: Przez
zastosowanie makroelementów
relatiwizuje się maksymalnie
dostępna ilość 253 linii połączeń
•To pozwala zaoszczędzić
czas podczas diagnostyki
i usuwania błędów.
--Projekty stają się
bardziej przejrzyste
Dużą ilość połączeń logicznych można połączyć w makro.
--Makroelementy są widoczne
w czasie pracy (powerflow)
--Możliwość mapowania
informacji diagnostycznych
•Użytkownik otrzymuje
szybkie wsparcie: wysłać
trzeba tylko elementy makro
a nie cały projekt
•Nowe funkcje można realizować
bez zmian sprzętowych.
Użytkownik stosuje
certyfikowane elementy –
„czujnik – moduł – analizator“
w budowie pakietowej.
Zawsze aktualna
informacja
poprzez narzędzie
programowe
PNOZmulti
Configurator:
Kod Web
Stosując makra zwiększamy pojemność programu.
8633
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
59
Dane techniczne PNOZmulti Configurator
Dane techniczne – PNOZmulti Configurator
Narzędzie programowe – PNOZmulti Configurator
Typ
Właściwości
PNOZmulti Configurator
•• Graficzne narzędzie do konfigurowania
i programowania systemu sterowania PNOZmulti
•• Projektowanie, tworzenie konfiguracji,
dokumentacja, uruchamianie
•• Przenoszenie danych przez port szeregowy
lub przy użyciu karty chipowej
•• Panel użytkownika w języku niemieckim, angielskim,
francuskim, włoskim, hiszpańskim, japońskim,
chińskim (możliwość przełączania)
•• Wymagania systemowe (od wersji 8.0.0):
-- System operacyjny: Windows® XP/Server 2003/Vista
-- Komputer klasy PC, procesor 1 GHz
-- Pamięć robocza: min. 1 024 MB
-- Twardy dysk: 20 GB, min. 15 GB wolnego miejsca na dysku
-- wsparcie karty graficznej Super-VGA
-- Stacja DVD
•• Aby wykorzystać w pełni konfigurację PNOZmulti dla układu
bezpieczeństwa dodatkowo do pakietu oprogramowania
potrzebna jest ważna licencja. Bez licencji konfigurator
PNOZmulti może być używany w wersji demo. Dla różnych
wymagań dostępne są zróżnicowane licencje.
•• Te typy licencji dostępne są każdorazowo jako wersja
pełna lub serwisowa.
-- Pełna wersja: w pełnej wersji do dyspozycji jest
cały zakres funkcji zawarty w licencji.
-- Wersja serwisowa: Wersja serwisowa licencji przeznaczona
jest do wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych.
Wersja serwisowa oferuje tylko ograniczone możliwości zmian
Typ
Właściwości
PNOZmulti Tool Kit
•• Tool Kit w podręcznej walizce zawiera narzędzia
do rozpoczęcia pracy przy użyciu PNOZmulti:
-- segregator dokumentacji z oprogramowaniem
PNOZmulti Configurator Software i instrukcją obsługi
-- czytnik kart pamięci do zapisywania konfiguracji
na karcie pamięci
-- zestaw kart pamięci składający się z 10 kart pamięci
z adapterem do ponownego zapisywania programu
-- przewód konfiguracyjny do sczytywania danych
diagnostycznych (5 m)
-- uchwyt montażowy
PNOZmulti Tool Kit
60
Dane techniczne PNOZmulti Configurator
Typ licencji
Nr katalogowy
Typ
•• Licencja podstawowa: jednostanowiskowa, wystawiona
na właściciela (wymagana nazwa firmy i siedziby/projektu)
•• Licencja użytkownika: licencja o obniżonej
cenie na dodatkowe stanowisko pracy,
wystawiona na właściciela licencji podstawowej
•• Licencja Lite: licencja z ograniczeniem do
urządzeń bazowych PNOZ m0p i PNOZmulti Mini
do wykorzystania na stacji roboczej
•• Licencja wielostanowiskowa: licencja wielostanowiskowa,
podział zależnie od ilości stanowisk roboczych
(do 25, 50, 100 i ponad 100)
•• Licencja projektowa: licencja do wykorzystania
oprogramowania w ramach ograniczonych umową
•• Licencja umożliwiająca uaktualnienie wersji podstawowej/
użytkownika/wielostanowiskowej/projektowej:
licencja o obniżonej cenie dla właścicieli licencji
do zmiany na nowszą wersję licencji
•• Licencja ograniczona czasowo:
licencja bazowa ograniczona na 2, 3 lub 4 miesiące
1)
Pełna wersja
Wersja
serwisowa
•• Licencja podstawowa
•• Licencja użytkownika
•• Licencja Lite
•• Licencja wielostanowiskowa
•• Licencja projektowa
•• Lic. ograniczona czasowo, na 2 mies.
•• Lic. ograniczona czasowo, na 3 mies.
•• Lic. ograniczona czasowo, na 4 mies.
773 010B
773 010K
773 010L
773 010M
773 010G
773 010S
773 010R
773 010Q
773 011B
773 011K
773 011L
773 011M
773 011G
-
Aktualizacje
•• Licencja podstawowa aktualizacyjna
•• Licencja użytkownika aktualizacyjna
•• Lic. wielostanowiskowa aktualizacyjna
•• Licencja projektowa aktualizacyjna
773 010U
773 010V
773 010N
773 010W
773 011U
773 011V
773 011N
773 011W
•• DVD i segregator
dokumentacji 1) •• DVD 1) 773 000D
773 000D
licencję należy zamawiać osobno, jest ona potrzebna do uruchomienia oprogramowania; inne formy licencji na zapytanie
Nr katalogowy
PNOZmulti
Tool Kit
Czytnik
kart pamięci
Karty chipowe
Przewód do
konfigurowania
Segregator
z dokumentacją
z narzędziem
PNOZmulti
Configurator
Forma licencji
779 000
779 230 2)
•• 8 kB
(1 szt.) •• 8 kB
(10 szt.) •• 32 kB
(1 szt.) •• 32 kB
(10 szt.) 310 300 2)
773 000
773 010…
Licencję należy
zamawiać
oddzielnie
porównaj
PNOZmulti
Configurator
2)
779 201 2)
779 200 2)
779 211 2)
779 212 2)
Zawsze aktualna
informacja poprzez
narzędzie programowe PNOZmulti
Configurator:
Kod Web
8633
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
prosimy stosować tylko w następnych zamówieniach
61
Rodzina produktów Konfigurowalne przekaźniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini
Konfigurowalne przekaźniki bezpieczeństwa
Czy muszą Państwo monitorować więcej niż trzy funkcje bezpieczeństwa możliwie komfortowo przy pomocy
kilku kliknięć w jednym narzędziu programowym? Jeśli tak, to konfigurowalne przekaźniki bezpieczeństwa
PNOZmulti Mini są właściwym rozwiązaniem dla Państwa. Zastosowanie PNOZmulti Mini – światowego standardu
bezpieczeństwa dla wszystkich typów maszyny – to całkowite bezpieczeństwo. Niezależnie od sterowania
standardowego, będą Państwo posiadali niezawodny system bezpieczeństwa dający się łatwo dostosować
do zmiennych wymagań.
Mały jak przełącznik bezpieczeństwa, elastyczny jak sterownik
W roku 2009 firma Pilz stworzyła pierwszy konfigurowalny przekaźnik bezpieczeństwa PNOZmulti Mini w kompaktowej, samodzielnej wersji PNOZ mm0p.
Przy szerokości 45 mm dostępna jest cała funkcjonalność urządzenia.
W roku 2010 na rynek weszło urządzenie bazowe, które można było
rozszerzać modułami. W połączeniu z konfigurowalnym systemem sterowania
PNOZmulti oferujemy Państwu kompletną, skalowalną rodzinę produktów,
składającą się zarówno z modułów rozszerzalnych i nierozszerzalnych.
Wszystkie funkcje są tworzone w łatwy sposób przy pomocy
oprogramowania PNOZmulti Configurator.
PNOZ mm0.1p
PNOZ mm0p
62
PNOZ mm0.1p
PNOZ mm0.2p
Zalety Konfigurowalne przekaźniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini
PNOZmulti Mini
Kompleksowe – urządzenie bazowe PNOZ mm0p
Przy szerokości montażowej tylko 45 mm samodzielne urządzenie bazowe
Zalety
dysponuje 20 dowolnie konfigurowalnymi wejściami bezpieczeństwa,
•Efektywnie od 3 funkcji
4 półprzewodnikowymi wyjściami bezpieczeństwa (PL e/SIL CL 3)
i 4 wyjściami taktowania. Kompaktowa konstrukcja oszczędza miejsce
bezpieczeństwa
•Oszczędność czasu
w szafie sterowniczej. Zintegrowany wyświetlacz oferuje łatwą diagnostykę
i kosztów we wszystkich
oraz możliwość wyświetlania indywidualnych tekstów. Krótkie czasy
fazach inżynieryjnych przez
uruchomienia i łatwe okablowanie oszczędzają koszty.
zastosowanie narzędzia
PNOZmulti Configurator
Elastyczne – urządzenie bazowe PNOZ mm0.1p
•Maksymalna elastyczność:
rozszerzalne poprzez moduły
możliwość dowolnej
Dla rosnących wymagań firma Pilz oferuje urządzenie bazowe PNOZ mm0.1p.
konfiguracji wejść i wyjść
Dysponuje ono tymi samymi cechami technicznymi jak PNOZ mm0p, z jedną
•Duża oszczędność miejsca
podstawową roznicą: możliwością rozszerzenia poprzez moduły. Poprzez dobór
odpowiednich modułów i łatwą konfigurację można w łatwy i ekonomiczny
sposób rozszerzyć aplikację. Możliwość rozbudowy w lewą stronę poprzez
dzięki kompaktowej konstrukcji
•Zredukowane czasy postoju
przez wsparcie PVIS
moduły połączeniowe, komunikacyjne oraz moduły magistrali polowej.
•Tekst klienta na wyświetlaczu
W prawo można rozszerzać urządzenia modułami z rodziny produktów
•Ogólnoświatowy standard
PNOZsigma, które pozwolą zwielokrotnić ilość zestyków przekaźnikowych.
Wystarczy zamówić
CD-ROM z demo
i sprawdzić.
bezpieczeństwa dla wszystkich
typów maszyn
Komunikatywne – urządzenie bazowe PNOZ mm0.2p Multi-Link inside
Nowe urządzenie bazowe PNOZ mm0.2p dysponuje poza funkcjonalnością
PNOZ mm0.1p dodatkowo zintegrowanym złączem multi-link. Użytkownik
oszczędza koszty, ponieważ nie musi stosować dodatkowego modułu. W ten
sposób możliwe jest połączenie i wymiana danych między wieloma urządzeniami
bazowymi PNOZmulti Mini oraz między PNOZmulti Mini a PNOZmulti.
Zawsze aktualna
informacja na temat
konfigurowalnych
przekaźników
bezpieczeństwa
PNOZmulti Mini:
Kod Web
5245
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
63
Cechy produktu Konfigurowalne przekaźniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini
Konfigurowalne przekaźniki bezpieczeństwa
PNOZmulti Mini
Łatwy podgląd:
wyświetlacz z 6 diodami – nie ma
potrzeby stosowania
zewnętrznych
urządzeń
Prosta diagnostyka:
zintegrowany
wyświetlacz
informacyjny
i diagnostyczny
Łatwe projektowanie
z PNOZmulti
Configurator poprzez
standardowe
złącze USB
PNOZ mml1p
PNOZ mm0p
CRC: 0x8108
04.06.2009
PNOZ mml2p
PNOZ mml1p – bezpieczne
połączenia dla dużych aplikacji
Bezpieczny moduł połączeniowy
Łatwe sprawdzanie
wartości pokrętłem
z funkcją przycisku
(push and turn)
Szybki montaż dzięki sprężynom
zatrzaskowym: bez użycia narzędzi
PNOZ mml1p Multi-link jest
stosowany do łączenia kilku urządzeń
bazowych. Umożliwia wymianę
danych zarówno pomiędzy kilkoma
urządzeniami bazowymi PNOZmulti
Mini, jak również pomiędzy
PNOZmulti Mini i PNOZmulti.
PNOZ mml2p – zdecentralizowany
w polu z bezpieczną sensoryką
Poprzez moduł łączący PNOZ mml2p
można podłączyć zdecentralizowane
urządzenia peryferyjne. Poprzez
moduły wejściowe IP67- PDP67
można podłączyć swoje czujniki poza
Szybka instalacja:
nowość – innowacyjne
zaciski sprężynowe
z pojedynczym
otwieraniem komór
(do wyboru z zaciskami
śrubowymi)
64
Konfigurowalne
wejścia/wyjścia
Bezpieczny
w obsłudze: zamykana
pokrywa elementów
nastawczych
i ochrona hasłem
szafą sterowniczą do specjalnych
wysp IP67. Przy pomocy PNOZmulti
Mini można zatem także realizować
aplikacje zdecentralizowane i zlinkowane z innymi modułami bazowymi.
Zalety Konfigurowalne przekaźniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini
Komfortowa diagnostyka
Komfortowe informacje diagnostyczne przy pomocy modułów
Zalety
Dzięki modułom magistrali polowej można rozszerzać urządzenia bazowe po
•Szczegółowe informacje
lewej stronie i podłączać je do systemów magistral polowych PROFIBUS-DP
diagnostyczne i kontrolne
i CANopen. Nowością jest także możliwość zastosowania albo modułu
gwarantują krótkie
komunikacyjnego PNOZ mmc1p ETH albo PNOZ mmc2p szeregowo
przestoje i wysoki stopień
i równolegle z modułem magistrali polowej. Istnieje możliwość konfigurowania
dyspozycyjności urządzeń
wirtualnych wejść i wyjść wraz z modułami magistrali polowej w konfiguratorze
•Dwukierunkowe zgłaszanie
PNOZmulti. Moduły magistrali polowej służą do odczytywania danych diagnostycznych i ustawiania wirtualnych wejść i wyjść dla funkcji standardowych.
i sterowanie poprzez moduły
magistrali polowej
•Aktywacja koncepcji
diagnostycznej PVIS
poprzez pojedyncze kliknięcie
w konfiguratorze PNOZmulti
z dowolnie definiowanymi
komunikatami
•Podłączenie terminala obsługowego PMI do kompleksowego,
zintegrowanego rozwiązania
diagnostycznego
3
1
2
1 Dwukierunkowe zgłaszanie i sterowanie
2 Interfejs Ethernet TCP/IP i Modbus TCP z PNOZ mmc1p ETH.
Alternatywnie PNOZ mmc2p z interfejsem szeregowym
3 Rozwiązanie diagnostyczne z terminalem obsługowym PMI
Zawsze aktualna
informacja na temat
konfigurowalnych
przekaźników
bezpieczeństwa
PNOZmulti Mini:
Kod Web
5245
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
65
Pomoc w wyborze Konfigurowalne przekaźniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini
Pomoc w wyborze – PNOZmulti Mini
Konfigurowalne przekaźniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini
66
Typ
Zastosowanie
Performance Level (PL) –
PN-EN ISO 13849-1 1)
PNOZ mmc1p ETH
Moduł komunikacyjny Ethernet TCP/IP i modbus TCP
-
PNOZ mmc2p seriell
Moduł komunikacyjny złącze szeregowe
-
PNOZ mmc3p DP
Moduł magistrali polowej PROFIBUS-DP
-
PNOZ mmc4p DN
Moduł magistrali polowej DeviceNet
-
PNOZ mmc6p CAN
moduł polowy CANopen
-
PNOZ mml1p Multi-Link
Bezpieczny moduł łączący Multi-Link
e
PNOZ mml2p PDP67
Bezpieczny moduł łączący PDP67
e
PNOZ s7
PNOZ s7.1/s7.2
PNOZ s10
PNOZ s11
PNOZ s22
Moduły wyjściowe (rozszerzenia zestyków) z rodziny produktów
PNOZsigma (patrz strona 28)
e
Pomoc w wyborze Konfigurowalne przekaźniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini
Safety Integrity Level
(SIL) CL – claim limit
wg IEC 62061 1)
Podłączenie modułów rozszerzeniowych do urządzenia bazowego
PNOZ mm0p 2)
3 … 6 funkcji bezpieczeństwa
(bez rozszerzenia)
PNOZ mm0.1p 2)
≥ 4 funkcje bezpieczeństwa
PNOZ mm0.2p 2)
≥ 4 funkcje bezpieczeństwa
+ Multi-Link
-
◆
◆
-
◆
◆
-
◆
◆
-
◆
◆
-
◆
◆
3
◆
◆
3
◆
◆
3
◆
◆
1)
maksymalnie osiągalna wartość zależna od użycia, np. liczby wyjść.
2)
wszystkie urządzenia bazowe spełniają PL e i SIL CL 3
Dokumentacja
techniczna
konfigurowalnych
przekaźników
bezpieczeństwa
PNOZmulti Mini:
Kod Web
0685
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
67
Dane techniczne Konfigurowalne przekaźniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini
Dane techniczne – PNOZmulti Mini
Konfigurowalne przekaźniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini
Wspólne cechy urządzeń bazowych
PNOZ mm0p/mm0.1p/mm0.2p:
•• możliwość konfiguracji przy pomocy
PNOZmulti Configurator poprzez
kartę chipową lub złącze USB
•• wymienna pamięć programowa
•• 20 wejść, z tego do 8 wejść można
skonfigurować jako wyjścia pomocnicze
•• 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe
(PL e, SIL CL 3)
•• 4 wyjścia testujące, możliwość
konfiguracji do 4 wyjść jako wyjścia
sterowania standardowego
•• napięcie zasilające (UB): 24 V DC
•• napięcie/prąd/moc: 24 V DC/2 A/48 W,
wyjścia w technologii półprzewodnikowej
•• z wyświetlaczem komunikatów błędów,
stanem napięcia zasilania, wejść
i wyjść oraz informacjami o statusie
i urządzeniu. Możliwość wyświetlenia
indywidualnego tekstu klienta
•• przycisk obrotowy do sterowania menu
•• wymiary (wys. x szer. x gł.):
100/98 1) x 45 x 120 mm
Typ
Zastosowanie
PNOZ mm0p
Urządzenie bazowe –
nierozszerzalne poprzez moduły,
od 3 … 6 funkcji bezpieczeństwa
PNOZ mm0.1p
Urządzenie bazowe –
rozszerzalne modułowo,
od 4 funkcji bezpieczeństwa i dla
funkcji standardowego sterowania
PNOZ mm0.2p
Urządzenie bazowe –
jak PNOZ mm0.1p, dodatkowo ze
zintegrowanym złączem multi-link
PNOZ mmc1p ETH
Moduł komunikacyjny,
urządzenie w sieci
Ethernet TCP/IP i modbus TCP
PNOZ mmc2p
seriell
Moduł komunikacyjny
z interfejsem szeregowym
RS232
PNOZ mm0p
PNOZ mm0.1p
PNOZ mm0.2p
PNOZ mmc1p ETH
PNOZ mmc2p seriell
68
Dane techniczne Konfigurowalne przekaźniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini
Właściwości
Zakres zastosowań: do podłączenia wyłącznika awaryjnego,
modułu sterowania oburącz, czujnika drzwi ochronnych,
barier świetlnych, skanera, przełącznika zezwalającego,
włącznika drzwi ochronnych PSEN, przełączników trybów pracy,
mutingu, mat naciskowych, czujników
Nr katalogowy
Bez zacisków
Technologia
zacisków
sprężynowych
push in
Wtykane zaciski
śrubowe
772 000
751 008
(1 komplet)
750 008
(1 komplet)
Kabel mini-USB
•• 3 m 312 992
•• 5 m 312 993
•• Karta chipowa
8 kB, 1 szt. 779 201
•• Karta chipowa
32 kB, 1 szt. 779 211
•• jak PNOZ mm0p
•• Rozszerzalny w lewą stronę poprzez moduły połączeniowe
PNOZ mml1p Multi-Link, PNOZ mml2p PDP i moduł komunikacyjny PNOZ mmc1p ETH lub PNOZ mmc2p szeregowo.
Dodatkowo można podłączyć moduł magistrali polowej.
•• Rozszerzalny w prawą stronę poprzez rozszerzenie zestyków
PNOZsigma: PNOZ s22 lub s7, s7.1, s7.2, s10, s11
•• Decentralizacja: poprzez PDP67 F 8DI ION możliwe
jest podłączenie czujników do wysp IP67
•• Obsługa PVIS
772 001
751 008
(1 komplet)
750 008
(1 komplet)
772 002
751 008
(1 komplet)
750 008
(1 komplet)
•• Możliwość konfiguracji konfiguratorem PNOZmulti
•• Uczestnik (slave) na Ethernet
•• 2 złącza Ethernet
•• Prędkość transmisji danych 10 MBit/s
•• Diodowy wskaźnik stanu
•• Maks. 1 moduł komunikacyjny możliwy do podłączenia
z lewej strony urządzenia bazowego, dodatkowo można
podłączyć moduł magistrali polowej
•• Połączenie z urządzeniem bazowym wtykiem
na tylnej ścianie urządzenia
•• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 100 x 22,5 x 120 mm
772 030
-
-
•• Możliwość konfiguracji konfiguratorem PNOZmulti
•• 1 interfejs szeregowy RS232
•• Diodowy wskaźnik stanu
•• Maks. 1 moduł komunikacyjny możliwy do podłączenia
z lewej strony urządzenia bazowego, dodatkowo można
podłączyć moduł magistrali polowej
•• Połączenie z urządzeniem bazowym wtykiem
na tylnej ścianie urządzenia
•• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 100 x 22,5 x 120 mm
772 031
783 538
(1 zestaw)
793 538
(1 zestaw)
1)
w ysokość z zaciskami sprężynowymi/wtykanymi zaciskami śrubowymi
Dokumentacja
techniczna
konfigurowalnych
przekaźników
bezpieczeństwa
PNOZmulti Mini:
Kod Web
0685
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
69
Dane techniczne Konfigurowalne przekaźniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini
Dane techniczne – PNOZmulti Mini
Konfigurowalne przekaźniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini
Typ
Zastosowanie
PNOZ mmc3p DP
Moduł magistrali polowej PROFIBUS-DP
PNOZ mmc4p DN
Moduł magistrali polowej DeviceNet
PNOZ mmc6p CAN
Moduł polowy CANopen
PNOZ mml1p Multi-Link
Bezpieczny moduł łączący Multi-Link
PNOZ mml2p PDP
Bezpieczny moduł łączący PDF67 do połączenia urządzenia
bazowego z maks. 4 zdecentralizowanymi modułami PDP67
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION HP
Zdecentralizowane moduły wejściowe
PNOZ mmc3p DP
PNOZ mmc4p DN
PNOZ mmc6p CAN
PNOZ mml1p
PNOZ mml2p
70
Dane techniczne Konfigurowalne przekaźniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini
Właściwości
Nr katalogowy
Bez zacisków
Zaciski
sprężynowe
Wtykane
zaciski śrubowe
•• Możliwość konfiguracji konfiguratorem PNOZmulti
•• Uczestnik (slave DPV0) na PROFIBUS-DP
•• Możliwość wyboru adresów stacji od 0 … 99 przy
pomocy pokrętła
•• Szybkość przesyłania danych: maks.12 MBit/s
•• Podłączenie do magistrali polowej:
przez 9-bieg. wtyk gniazdowy sub-D
•• Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm: 100 x 22,5 x 115
772 032
783 542
(1 zestaw)
793 542
(1 zestaw)
•• Uczestnik (slave) na DeviceNet
•• Możliwość wyboru adresów stacji od 0 … 63 przy
pomocy przełącznika DIP
•• Szybkość przesyłania danych: 500 kBit/s
•• Podłączenie do magistrali polowej:
przez 5-biegunowy łącznik wtykowy Combicon
•• Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm: 100 x 22,5 x 110
772 033
783 542
(1 zestaw)
793 542
(1 zestaw)
•• Uczestnik (slave) na CANopen
•• Możliwość wyboru adresów stacji od 0 … 99 przy
pomocy pokrętła
•• Szybkość przesyłania danych: maks. 1 MBit/s
•• Możliwość wyboru prędkości przesyłania przy pomocy pokrętła
•• Podłączenie do magistrali polowej:
przez 9-bieg. wtyk gniazdowy sub-D
•• Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm: 100 x 22,5 x 115
772 034
783 542
(1 zestaw)
793 542
(1 zestaw)
•• Moduł łączący do bezpiecznego łączenia
urządzeń bazowych PNOZmulti Mini i PNOZmulti Mini
lub PNOZmulti Mini i PNOZmulti
•• Połączenie dwupunktowe, ekranowaną skrętką.
•• 32 wirtualne wejścia i 32 wirtualne wyjścia
•• Możliwość podłączenia maks. czterech modułów
PNOZ mml1p do urządzenia bazowego
•• Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm: 100 x 22,5 x 120
772 020
783 538
(1 zestaw)
793 538
(1 zestaw)
•• Możliwość podłączenia do czterech modułów rozszerzających
do urządzenia bazowego PNOZ mm0.1p wzgl. mm0.2p
•• Maks. cztery zdecentralizowane moduły wejściowe
PDP67 można podłączyć do modułu rozszerzającego
(w maksymalnym rozszerzeniu 16 modułów PDP67 w aplikacji)
•• Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm: 98/100 1) x 22,5 x 120
772 021
783 540
(1 zestaw)
793 540
(1 zestaw)
•• Informacje znajdują się na stronach 96 i 97
-
1)
w ysokość z zaciskami sprężynowymi/wtykanymi zaciskami śrubowymi
-
-
Dokumentacja
techniczna
konfigurowalnych
przekaźników
bezpieczeństwa
PNOZmulti Mini:
Kod Web
0685
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
71
Rodzina produktów Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti
Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti
Jeśli w jednej maszynie trzeba realizować kilka funkcji bezpieczeństwa, to idealnym rozwiązaniem jest
nasz konfigurowalny system sterowania PNOZmulti. Zamiast wykonywać okablowanie, wystarczy w łatwy
sposób skonfigurować układ bezpieczeństwa na komputerze PC. PNOZmulti jest wielofunkcyjny, dowolnie
konfigurowalny i dostosowany do konkretnego zastosowania w wielu obszarach bezpieczeństwa maszyn.
Funkcje bezpieczeństwa, jak zatrzymywanie awaryjne,
drzwi ochronne, bariery świetlne i wiele innych są
bezpiecznie monitorowane. Wszystkie te funkcje są zatem
konfigurowane za pomocą narzędzia PNOZmulti Configurator. Przy pomocy programu PNOZmulti Configurator
dokonuje się także bardzo łatwo konfiguracji sprzętu
z wyborem urządzenia bazowego i modułów rozszerzających. W ten sposób skraca się czasy działań inżynieryjnych
a produkt końcowy trafia szybciej na rynek. Gotową
konfigurację zapisuje się na karcie chipowej. Stąd jest
PNOZ m1p ETH
ona przenoszona do urządzenia bazowego.
PNOZmulti to profesionalne narzędzie –
Odpowiednie rozwiązanie dla każdego zadania...
stała rozbudowa rodziny produktów gwarantuje
W przypadku rozbudowy instalacji istnieje możliwość
pełne bezpieczeństwo inwestycji.
rozbudowy narzędzia PNOZmulti. Do modułowej rozbudowy
Wystarczy zamówić
CD-ROM z demo
i sprawdzić.
służą moduły rozszerzające, które można dowolnie
Późniejsze zmiany wprowadza się sprawnie poprzez
łączyć ze sobą zależnie od aktualnych wymagań:
narzędzie programowe. PNOZmulti posiada możliwość
rozbudowy modułowej oraz stosowania rozszerzających
•Moduły wejściowe i wyjściowe,
np. bezpieczny analogowy moduł wejściowy
•Moduły magistrali polowej
•Bezpieczne czujniki prędkości obrotowej i postoju
•Bezpieczne moduły łączące do bezpiecznego
sprzężenia wielu urządzeń bazowych PNOZmulti lub do
bezpiecznego sprzężenia zdecentralizowanych peryferii
Zawsze aktualna
informacja na temat
konfigurowalnych
systemów
sterowania
PNOZmulti:
Kod Web
5245
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
72
... także do zastosowań specjalnych
•Urządzenie bazowe PNOZ m2p
do zastosowań w prasach
•Urządzenie bazowe PNOZ m3p
dla techniki paleniskowej
modułów połączeniowych dzięki czemu aplikacja może
powiększać się wraz z wymaganiami oraz wielkością
maszyny.
Rodzina produktów Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti
Państwa aplikacja
Konfiguracja sprzętu przy pomocy narzędzia
programowego PNOZmulti Configurator
Sprzęt
Bloki funkcyjne programu
Przykładowe użycie konfigurowalnego systemu sterowania PNOZmulti w maszynie pakującej.
73
Zastosowoania i branże Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti
Modułowa budowa i elastyczność
Bezpieczne i ekonomiczne we wszystkich branżach
PNOZmulti jest używany w licznych zastosowaniach
w najróżniejszych branżach. Inteligentne zespolenie funkcji
sterowania standardowego i bezpieczeństwa, pozwalające
na modułową koncepcję i łatwą konfigurację umożliwia
spawania i lakierowania
•Przemysł poligraficzny i papierniczy: np. drukarki,
kuweciarki i maszyny do produkcji papieru
•Pozostałe zastosowania  np. w samolotach, w parkach
sterowanie najprostszych maszyn aż do połączonych
rozrywki, w technice kolejek linowych, w przemyśle
instalacji. PNOZmulti jest tak elastyczny, że na pewno
motoryzacyjnym, w przemyśle farmaceutycznym
dostosuje się do zastosowania klienta.
i w wielu innych branżach
Przykładowe obszary zastosowania:
PNOZmulti jest obecnie najczęściej używanym na świecie
•Centra obróbcze: np. tokarki, frezarki i wiertarki
systemem bezpieczeństwa. Możemy kontrolować także
•Obrabiarki do tworzyw sztucznych: np. wtryskraki
Twoją maszynę lub instalację – skontaktuj się z nami.
•Maszyny laserowe: np.  spawarki i wykrawarki laserowe
Dla nas bezpieczeństwo jest najważniejsze.
•Maszyny pakujące: np. maszyny do napełniania
napojów i paletyzacji
•Technika formowania: prasy hydrauliczne, mimośrodowe,
zaginające, małe prasy i prasy sztancujące
74
•Gniazda robotów: roboty do obróbki,
Zalety Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti Mini
Zalety
•Nie ma potrzeby rysowania
•Krótkie czasy przestojów
skomplikowanych schematów
i wysoka dostępność instalacji
związanych z bezpieczeństwem
połączeń: wystarczy wydrukować
dzięki prostej i komfortowej
i standardowym sterowaniem
stworzoną konfigurację
diagnostyce
•System do rozwiązywania zadań
•Pokrywa optymalnie obszar
od 4 funkcji bezpieczeństwa
•Do 40 % potencjału oszczędności
we wszystkich fazach inżynieryjnych
dzięki graficznemu programowi
konfiguracyjnemu
•Karta chipowa do przenoszenia
•Krótkie czasy uruchamiania
•Duża oszczędność miejsca
w szafie sterowniczej
dzięki nieskomplikowanemu
okablowaniu
•Proste wprowadzanie zmian
•Certyfikowane na całym świecie
•Kompletne rozwiązania
i dopasowań w konfiguracji
obejmujące urządzenia kontrolne,
w czasie użytkowania
dopasowane do nich czujniki
•Prosta i ekonomiczna możliwość
danych, interesująca przede
rozbudowy dzięki doborowi
wszystkim dla użytkownika seryjnego
pasujących modułów
oraz sterowniki i sygnalizatory
dzięki prostej funkcji kopiowania
Od planowania do serwisowania
Wprowadź swoje maszyny szybciej
na rynek. W porównaniu do konwen-
Planowanie
Projektowanie
cjonalnych rozwiązań z tradycyjnym
okablowaniem możliwość zaoszczę-
Koszty po
zastosowaniu
PNOZmulti
dzenia 40 % czasu i kosztów – we
wszystkich fazach – przy planowaniu,
Uruchomienie
projektowaniu, uruchamianiu, pracy
i serwisowaniu.
Eksploatacja,
Konserwacja
Sprzęt
40 % oszczędności kosztów we wszystkich fazach prac dzięki zastosowaniu PNOZmulti.
75
Cechy produktu Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti
Baza dla każdego zastosowania: wiele funkcji –
Wszystkie urządzenia bazowe PNOZmulti posiadają 20 wejść, 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe
i 2 wyjścia przekaźnikowe. Istnieją warianty z interfejsem szeregowym lub ETH.
Urządzenia bazowe PNOZ  m0p –
PNOZ m0p ETH
kompaktowe rozwiązanie …
... przez proste diagnozowanie, na
przykład poprzez moduły fieldbus do
wszystkich popularnych systemów
sterowania, jeszcze bardziej obniża
koszty. Do zastosowania w małych
maszynach szczególnie dobry
jest PNOZ m0p bez modułów
rozszerzających.
Optymalnie w przypadku od 3 do 6 funkcji bezpieczeństwa!
PNOZ m1p –
do różnych zastosowań …
... idealny do małych i średnich maszyn.
Oprócz funkcji bezpieczeństwa mogą
być także nadzorowane standardowe
funkcje sterowania. PNOZ m1p może
być rozbudowywany i w zależności od
rodzaju i liczby zastosowanych modułów
rozszerzeniowych, umożliwiając
dopasowanie do praktycznie każdej
aplikacji bezpieczeństwa.
PNOZ m1p ETH
PNOZ m1p dla rozszerzonego
zakresu temperatury …
PNOZ m1p, wersja powlekana – dopasowany do ekstremalnych
warunków otoczenia.
… bardzo odporny i zaprojektowany
specjalnie do zastosowania w surowych
warunkach przemysłowych, PNOZ m1p
coated version szczególnie dobrze
chroni przed wpływem otoczenia. Obok
rozszerzonego zakresu temperatury do
zalet urządzenia należą podwyższona
odporność na wilgoć i szkodliwe
gazy. Oferujemy także liczne moduły
rozszerzające dla rozszerzonego zakresu
temperatury. Można je rozpoznać po
dodatku „coated version“.
76
Cechy produktu Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti
jedno rozwiązanie!
PNOZ m2p – dużo wytrzyma …
… i jest przygotowany specjalnie do
sterowania i kontrolowania małych
i średnich pras mimośrodowych
i hydraulicznych. Certyfikowane bloki
funkcyjne oprogramowania dla takich
trybów pracy, jak ustawianie, skok
PNOZ m2p ETH
pojedynczy, tryb automatyczny oraz
do kontrolowania bramek świetlnych
w trybie jednotaktowym i dwutaktowym
czynią użycie narzędzia prostym
i ekonomicznym.
W połączeniu z dwubiegunowym
modułem wyjściowym półprzewodnikowym PNOZ mo3p urządzenie
PNOZ m2p steruje zaworami
bezpieczeństwa prasy w sposób
bezpieczny i ekonomiczny.
Specjalnie do aplikacji prasowych
PNOZ m3p – steruje i monitoruje
instalacjami palenisk …
... bezpieczny zapłon paliwa
i nadzorowania paleniska podczas
pracy to istotne dla bezpieczeństwa
kryteria zapobiegania wybuchom
PNOZ m3p ETH
z poważnymi skutkami. Konfigurowalny
system sterowania PNOZ m3p
zapewnia bezpieczne pod
kątem technicznym rozwiązania,
spełniające te wymagania.
Zawsze aktualna
informacja na temat
konfigurowalnych
systemów sterowania
PNOZmulti:
Kod Web
5548
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
Specjalnie dla techniki paleniskowej
77
Cechy produktu Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti
Bardziej ekonomiczna praca
Bezpieczna kontrola analogowych sygnałów wejściowych
Bezpieczny analogowy moduł wejściowy PNOZ  ma1p udostępnia dwa niezależne od siebie
bezpieczne wejścia. Dla każdego wejścia można klikając myszką zdefiniować w PNOZmulti
Configurator do 8 limitów. Wejścia nadają się do podłączania przetworników pomiarowych lub
enkoderów ze standardowymi sygnałami napięciowymi 10 V lub sygnałami prądowymi 20 mA.
Korzyści dla użytkownika to szybkie uruchamianie i mniejsze okablowanie. Dzięki analogowemu
PNOZ ma1p
modułowi wejściowemu PNOZmulti jest przeznaczony w szczególności do zastosowań
w technice procesowej, budowie kolejek linowych i wind oraz w sterowaniach paleniskami.
Diagnostyka przy
pomocy PNOZmulti –
w każdej chwili pełna informacja
Komfortowe informacje diagnostyczne
i kontrolne gwarantują krótkie przestoje
i wysoki stopień dyspozycyjności
urządzeń. PNOZmulti oferuje wiele
możliwości diagnozowania:
2
1 dwukierunkowe zgłaszanie
i sterowanie: możliwość
1
3
4
podłączenia do wszystkich
popularnych systemów
2 Rozwiązanie diagnostyczne
z terminalem obsługowym PMI
3 Interfejs Ethernet TCP/IP
i modbus TCP
4 Komunikaty statusów do
sterowania PLC: PNOZ mc1p
PVIS pozwoli na redukcję przestojów
Dzięki nowoczesnej koncepcji diagnostyki PVIS zestaw PNOZmulti oraz terminale operatorskie
PMI tworzą całościowe, zintegrowane rozwiązanie diagnostyczne. W razie zakłóceń szybkie
ponowne podjęcie produkcji zapewniają m.in. zrozumiałe zgłoszenia z dokładnym opisem miejsca,
Aby dowiedzieć
się więcej o
koncepcji
diagnostyki PVIS
proszę zeskanować kod QR.
78
jednoznacznie zdefiniowane kompetencje, zintegrowane zgłaszanie usterki pierwotnej oraz szybkie
ponowne uruchomienie produkcji. PNOZmulti Configurator zawiera PNOZmulti Projekt, teksty do
diagnozowania, propozycje rozwiązań itd. Korzyści dla naszych klientów są niezaprzeczalne:
mniejsze nakłady podczas projektowania, wysoka elastyczność i redukcja przestojów maszyn.
Cechy produktu Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti
Maszyna 1
Przewód 4 żyłowy
Maszyna 2
Maszyna n
Przewód 4 żyłowy
PNOZ ml1p – do bezpiecznego łączenia urządzeń bazowych PNOZmulti.
Wspólne rozwiązywanie złożonych zadań
Modułowa budowa PNOZmulti pozwala na podłączenie
Bezpieczny moduł łączący PNOZ ml1p umożliwia
do każdego urządzenia bazowego do 4 modułów
prostą wymianę danych pomiędzy kilkoma urządzeniami
łączących PNOZ ml1p i tym samym na tworzenie struktur
bazowymi PNOZmulti. Zalety: Po wykorzystaniu granic
pierścieniowych oraz drzewek. Przenoszone informacje
fizycznych urządzenia użytkownicy mogą użyć większej
można prosto i szybko przyporządkować w PNOZmulti
ilości PNOZmulti i w ten sposób kontrolować i sterować
Configurator. Nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza na
bardziej złożonymi maszynami i instalacjami. Istnieje
temat systemów sieciowych lub specjalne adresowanie
również możliwość odłączeń grupowych i uruchamiania
podłączonych urządzeń.
części instalacji.
Zdecentralizowane wyspy IP67
z bezpiecznym układem czujników
Bezpieczny moduł połączeniowy PNOZ ml2p służy do
bezpiecznej transmisji informacji wejściowych modułów
zdecentralizowanych do systemu sterowania PNOZmulti.
Poprzez zastosowanie modułu wejściowego z IP67 typu
PDP67 F 8DI ION czujniki można podłączać poza szafą
sterowniczą. Dzięki zastosowaniu narzędzia programowego
PNOZmulti Configurator zmniejsza się nakłady przy
planowaniu i konstruowaniu układu. W ten sposób
wszystkie funkcje bezpieczeństwa nadzorowane
są nie tylko bezpiecznie, ale także bezpośrednio.
Zatem, przy pomocy PNOZmulti można realizować
także wyspy zdecentralizowanych czujników dołączone
do zlinkowanych ze sobą modułów głównych.
Więcej informacji
na temat: • Moduły
wejściowe/
wyjściowe:
Kod Web
5548
• Moduły
komunikacyjne
Kod Web
5548
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
79
Rodzina produktów Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti
Pomoc w wyborze – PNOZmulti
Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti
80
Typ
Zastosowanie
Performance
Level (PL) –
PN-EN ISO 13849-1 1)
Safety Integrity Level
(SIL) CL – claim limit
wg IEC 62061 1)
PNOZ mi1p
bezpieczny moduł wejściowy
e
3
PNOZ mi2p
moduł wejściowy
e
3
PNOZ ma1p
bezpieczny analogowy moduł wejściowy
e
3
PNOZ mo1p
bezpieczny moduł wyjść półprzewodnikowych
e
3
PNOZ mo3p
2-biegunowy, bezpieczny moduł
wyjść półprzewodnikowych
e
3
PNOZ mo2p,
PNOZ mo4p
bezpieczny moduł wyjść przekaźnikowych
e
3
PNOZ mo5p
bezpieczny przekaźnikowy moduł wyjściowy
e
3
PNOZ mc1p
moduł wyjść pomocniczych
-
-
PNOZ ms1p,
PNOZ ms2p,
PNOZ ms2p HTL,
PNOZ ms2p TTL,
PNOZ ms3p,
PNOZ ms3p HTL,
PNOZ ms3p TTL,
PNOZ ms4p
bezpieczny moduł kontroli napędu
e
3
PNOZ ml1p
bezpieczny moduł łączący Multi-Link
e
3
PNOZ ml2p
bezpieczny moduł łączący PDP
e
3
PNOZ mc2p,
PNOZ mc2.1p
moduł magistrali polowej EtherCAT
-
-
PNOZ mc3p
moduł magistrali polowej PROFIBUS-DP
-
-
PNOZ mc4p
moduł magistrali polowej DeviceNet
-
-
PNOZ mc5p
moduł Interbus
-
-
PNOZ mc5.1p
moduł magistrali polowej Interbus światłowodowy
-
-
PNOZ mc0p
Powersupply
zasilacz dla modułów Interbus
PNOZ mc5p i PNOZ mc5.1p
-
-
PNOZ mc6p,
PNOZ mc6.1p
moduł polowy CANopen
-
-
PNOZ mc7p
moduł polowy CC-Link
-
-
PNOZ mc8p
moduł polowy EtherNet/IP/Modbus
-
-
PNOZ mc9p
moduł polowy PROFINET
-
-
PNOZ mc10p
moduł magistrali polowej Sercos III
-
-
Rodzina produktów Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti
Podłączanie modułów rozszerzających do urządzenia bazowego 2)
PNOZ m0p/
PNOZ m0p ETH
PNOZ m1p/
PNOZ m1p ETH
PNOZ m1p/
PNOZ m1p ETH
(coated version)
◆
◆
◆
PNOZ m3p/
PNOZ m3p ETH
(technika paleniskowa)
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
1)
PNOZ m2p/
PNOZ m2p ETH
(zastosowania w prasach)
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
(coated version tylko
PNOZ ms2p)
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
maksymalnie osiągalna wartość zależna od użycia, np. liczby wyjść.
◆
2)
wszystkie urządzenia bazowe spełniają wymagania Performance Level e i Safety Integrity Level 3.
Dokumentacja
techniczna do
systemu sterowania
PNOZmulti
z możliwością
konfiguracji:
Kod Web
0685
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
81
Dane techniczne Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti
Dane techniczne – PNOZmulti
Urządzenia bazowe – sterowniki PNOZmulti
Typ
Zastosowanie
PNOZ m0p,
PNOZ m0p ETH
Urządzenie bazowe – od 3 … 6 funkcji bezpieczeństwa
Możliwość podłaczenia modułów linkujących i fieldbus,
nie możliwe żadne inne moduły rozszerzające
PNOZ m1p
PNOZ m1p,
PNOZ m1p ETH,
PNOZ m1p
coated version,
PNOZ m1p ETH
coated version
Urządzenie bazowe –
od 4 funkcji bezpieczeństwa i dla funkcji standardowego sterowania
PNOZ m2p,
PNOZ m2p ETH
Urządzenie bazowe – specjalnie do zastosowań w prasach:
kontrola trybów pracy jak ustawianie, skok pojedynczy i tryb automatyczny,
bariery świetlne w trybie jednosuwowym i dwusuwowym, mechanizm
napędowy krzywki z kontrolą ruchu, zawory bezpieczeństwa prasy
PNOZ m3p,
PNOZ m3p ETH
Urządzenie bazowe – specjalnie dla techniki paleniskowej, sterowanie
i nadzorowanie instalacji paleniskowych, jak np. nadzorowanie łańcuchów
bezpieczeństwa, ciśnienia powietrza spalania, zapłonu, nadzorowanie
płomienia, zewnętrznej regulacji połączenia i kontrola szczelności lub
sterowania zaworami bezpieczeństwa, zapłonu i odpowietrzania, zapłonem,
zewnętrzną regulacją bezpieczeństwa i zaworem powietrza spalania 
Moduły wejściowe – PNOZmulti WE/WY
Typ
PNOZ mi1p
82
Zakres zastosowań
Wejścia/wyjścia
PNOZ mi1p,
PNOZ mi1p
coated version
bezpieczny moduł wejściowy
8 bezpiecznych wejść
PNOZ mi2p
moduł wejściowy
8 wejść dla funkcji
sterowania standardowego
Dane techniczne Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti
Właściwości
Nr katalogowy
Bez zacisków
•• Zakres zastosowań: do podłączenia wyłącznika
awaryjnego, modułu sterownia oburącz, czujnika drzwi
ochronnych, barier świetlnych, skanera, przełącznika
zezwalającego, włącznika drzwi ochronnych PSEN,
przełączników trybów pracy, mutingu,
mat naciskowych, czujników
•• Możliwość konfigurowania z PNOZmulti Configurator
poprzez kartę chipową, złącze RS-232 albo Ethernet
•• Wymienna pamięć programowa
•• Interfejs diagnostyczny
•• Maks. można podłączyć 1 moduł magistrali fieldbus
•• PNOZ m1p/PNOZ m2p/PNOZ m3p:
maks. można podłączyć 8 modułów rozszerzających
•• Wejścia/wyjścia:
-- 20 dowolnie konfigurowanych wejść,
4 wyjścia testujące, 1 wyjście pomocnicze
-- wyjścia półprzewodnikowe: 4 wyjścia bezpieczeństwa
-- wyjścia przekaźnikowe: 2 styki bezpieczne
•• Napięcie zasilające (UB): 24 V DC
•• Napięcie/prąd/moc:
-- wyjścia półprzewodnikowe: 24 V DC/2 A/48 W
-- wyjścia przekaźnikowe: DC1: 24 V/6 A/144 W
•• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 94 x 135 x 121 mm
•• PNOZ m0p •• PNOZ m0p ETH •• Karta chipowa
8 kB, 1 szt. •• Karta chipowa
32 kB, 1 szt. 773 110
773 113
Zaciski
sprężynowe
Wtykane
zaciski śrubowe
783 100
793 100
783 100
793 100
779 201
779 211
•• PNOZ m1p •• PNOZ m1p ETH •• PNOZ m1p
coated version •• PNOZ m1p ETH
coated version 773 100
773 103
•• PNOZ m2p •• PNOZ m2p ETH 773 120
773 123
783 100
793 100
•• PNOZ m3p •• PNOZ m3p ETH 773 125
773 126
783 100
793 100
Zaciski
sprężynowe
Wtykane
zaciski śrubowe
783 400
(1 zestaw)
793 400
(1 zestaw)
783 400
(1 zestaw)
793 400
(1 zestaw)
773 105
773 104
typ zalecany przez Pilz
Właściwości
Nr katalogowy
Bez zacisków
•• Możliwość podłączenia 8 modułów
wejściowych do urządzenia bazowego
•• Połączenie z urządzeniem bazowym
wtykiem na tylnej ścianie urządzenia
•• PNOZ mi1p •• PNOZ mi1p
coated version 773 410
773 400
773 405
Dokumentacja
techniczna do systemu sterowania
PNOZmulti
z możliwością
konfiguracji:
Kod Web
0685
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
83
Dane techniczne Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti
Dane techniczne – PNOZmulti
Moduły wejściowe – PNOZmulti WE/WY
Typ
Zakres zastosowań
Wejścia/wyjścia
PNOZ ma1p,
PNOZ ma1p
coated version
bezpieczny moduł wejść analogowych
2 analogowe wejścia
do pomiaru napięcia
lub pomiaru prądu
(możliwość konfigurowania)
Typ
Zakres zastosowań
Wejścia/wyjścia
PNOZ mo1p,
PNOZ mo1p
coated version
bezpieczny moduł wyjść półprzewodnikowych:
przełącznik elementów wykonawczych 24 V
Wyjścia półprzewodnikowe:
4 wyjścia bezpieczeństwa
PNOZ mo2p,
PNOZ mo2p
coated version
bezpieczny moduł wyjść przekaźnikowych
bezpotencjałowe łączenie elementów
wykonawczych
Wyjścia przekaźnikowe:
2 wyjścia bezpieczeństwa
PNOZ mo3p
bezpieczny moduł wyjść półprzewodnikowych,
2 biegunowy
2 biegunowe wyjścia w technice półprzewodnikowej:
2 wyjścia bezpieczeństwa
PNOZ mo4p,
PNOZ mo4p
coated version
bezpieczny moduł wyjść przekaźnikowych
bezpotencjałowe łączenie elementów
wykonawczych
Wyjścia przekaźnikowe:
4 wyjścia bezpieczeństwa
PNOZ mo5p
bezpieczny moduł wyjść przekaźnikowych
do wysterowania zaworów bezpieczeństwa
palnika wg PN-EN 50156
Wyjścia przekaźnikowe
wymuszone, różnorodne:
4 wyjścia bezpieczeństwa
PNOZ mc1p,
PNOZ mc1p
coated version
Moduł wyjściowy: zgłoszenie stanu do PLC
16 wyjść pomocniczych
w technice półprzewodnikowej
PNOZ ma1p
Moduły wyjściowe – PNOZmulti WE/WY
PNOZ mo1p
PNOZ mc1p
Cechy wspólne
•• połączenie z urządzeniem bazowym wtykiem na tylnej ścianie urządzenia
•• Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm: 94 x 22,5 x 121,
PNOZ mc1p: 94 x 45 x 121
84
Dane techniczne Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti
Właściwości
Nr katalogowy
Bez zacisków
•• Monitoring zakresu (możliwość konfiguracji 4 granic zakresów)
•• Kontrola wartości progowych (możliwość konfiguracji 8 progów)
•• Zakres napięciowy: -10,24 … +10,2375 V
•• Zakres natężenia prądu: 0 … 25,59 mA
•• Montowany z lewej strony urządzenia bazowego
•• Możliwość podłączenia maks. 4 PNOZ ma1p
do urządzenia bazowego
•• Wskaźniki statusu
•• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 94 x 45 x 121 mm
•• PNOZ ma1p •• PNOZ ma1p
coated version Wyjścia:
napięcie/prąd/moc
Właściwości
Nr katalogowy
24 V DC/2 A/48 W
•• Maks. można podłączyć
6 modułów wyjściowych z prawej
strony urządzenia bazowego
773 812
Bez zacisków
773 500
DC1: 24 V/6 A
•• PNOZ mo2p •• PNOZ mo2p
coated version 773 520
24 V DC/2 A
•• 773 510
DC1: 24 V/6 A
•• PNOZ mo4p •• PNOZ mo4p
coated version DC1: 24 V/6 A/144 W
•• 773 534
•• Maks. można podłączyć
8 modułów wyjściowych z prawej
strony urządzenia bazowego
•• PNOZ mc1p •• PNOZ mc1p
coated version Wtykane
zaciski
śrubowe
783 700
(1 zestaw)
793 700
(1 zestaw)
Zaciski
sprężynowe
Wtykane
zaciski
śrubowe
783 400
(1 zestaw)
793 400
(1 zestaw)
783 520
(1 zestaw)
793 520
(1 zestaw)
783 400
(1 zestaw)
793 400
(1 zestaw)
783 536
(1 zestaw)
793 536
(1 zestaw)
783 536
(1 zestaw)
793 536
(1 zestaw)
783 700
(1 zestaw)
793 700
(1 zestaw)
773 813
•• PNOZ mo1p •• PNOZ mo1p
coated version -
Zaciski
sprężynowe
773 505
773 525
773 536
773 537
773 700
773 705
Dokumentacja
techniczna do
systemu sterowania
PNOZmulti
z możliwością
konfiguracji:
Kod Web
0685
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
85
Dane techniczne Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti
Dane techniczne – PNOZmulti
Bezpieczny czujnik prędkości obrotowej i stanu spoczynku – PNOZmulti Moduł bezpiecznej kontroli napędu
Cechy wspólne
•• Zakres zastosowań:
Moduły kontroli napędu: zatrzymanie,
prędkość i kierunke obrotów w trybie
nastawczym i automatycznym zgodnie
z PN-EN ISO 13849-1 do PL e
i wg PN-EN IEC 62061 do SIL CL 3
•• Przyłączanie enkoderów
inkrementalnych przewodem łączącym
•• Możliwość podłączenia 4 modułów
wejściowych do urządzenia bazowego
•• Wielkości mierzone: zatrzymanie,
prędkość i kierunek obrotów
•• Typy osi i rodzaj uruchomienia do
wyboru w konfiguratorze PNOZmulti
•• Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm:
94 x 45 x 121
Typ
Nadajniki możliwe
do podłączenia
PNOZ ms1p
Czujnik zbliżeniowy,
inkrementalny sin/cos, TTL (5 V)
PNOZ ms2p
Czujnik zbliżeniowy, czujnik
inkrementalny sin/cos, TTL (5 V),
HTL (24 V)
PNOZ ms2p HTL
Czujnik zbliżeniowy,
czujnik inkrementalny HTL
PNOZ ms2p TTL,
PNOZ ms2p TTL
coated version
Czujnik zbliżeniowy,
inkrementalny sin/cos, TTL (5 V)
PNOZ ms3p
Czujnik inkrementalny sin/cos,
TTL (5 V), HTL (24 V)
PNOZ ms3p HTL
Czujnik inkrementalny
HTL (24 V)
PNOZ ms3p TTL
Czujnik inkrementalny sin/cos,
TTL (5 V)
PNOZ ms4p
Czujnik inkrementalny sin/cos,
TTL (5 V), HTL (24 V)
PNOZ ms1p
PNOZ ms4p
Moduły połączeniowe PNOZmulti – moduły wejść specjalnych
Cechy wspólne
•• Możliwość konfigurowania przy pomocy
konfiguratora PNOZmulti
•• Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm:
94 x 22,5 x 121
Typ
PNOZ ml1p
86
Zakres zastosowań
PNOZ ml1p,
PNOZ ml1p
coated version
do bezpiecznego połączenia
dwóch urządzeń bazowych
PNOZmulti, możliwa struktura
drzewa lub pierścienia
PNOZ ml2p
do bezpiecznego podłączenia
urządzenia bazowego z maks.
4 zdecentralizowanymi
modułami PDP
Dane techniczne Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti
Właściwości
•• Monitoring 2 niezależnych osi
(możliwość ustawienia 8 częstotliwości granicznych)
•• Przyłącze na oś: 1 czujnik inkrementalny lub
2 przełączniki zbliżeniowe lub każdorazowo jeden z nich
•• Typy czujników do wyboru w PNOZmulti Configurator
•• Podłączanie czujników zbliżeniowych bezpośrednio do zacisków
Nr katalogowy
Bez zacisków
Zaciski
sprężynowe
Wtykane
zaciski
śrubowe
773 800
783 800
(1 zestaw)
793 800
(1 zestaw)
Zaciski
sprężynowe
Wtykane
zaciski
śrubowe
783 400
(1 zestaw)
793 400
(1 zestaw)
773 810
•• Czujnik inkrementalny z różnicowymi sygnałami
wyjściowymi od 12 Vss do 30 Vss, tzn. teraz przeznaczony
także dla czujników HTL
•• Niezależnie od napięcia zasilającego czujnika inkrementalnego,
tzn. także np. dla czujnika z napięciem zasilającym 8 V
773 815
-
•• PNOZ ms2p TTL 773 816
•• PNOZ ms2p TTL
coated version 773 811
-
773 820
•• Monitoring 2 niezależnych osi
(możliwość ustawienia 8 częstotliwości granicznych)
•• Przyłącze na oś: 1 czujnik inkrementalny z różnicowymi
sygnałami wyjściowymi od 12 Vss do 30 Vss
773 825
•• Monitoring 2 niezależnych osi
(możliwość ustawienia 8 częstotliwości granicznych)
•• Przyłącze na oś: 1 czujnik inkrementalny 0,5 – 5 Vss
773 826
•• Monitoring 1 osi
(możliwość ustawienia 16 częstotliwości granicznych)
•• Przyłącze na oś: 1 czujnik inkrementalny 0,5 – 30 Vss
773 830
Właściwości
Nr katalogowy
Bez zacisków
•• Połączenie dwupunktowe czterożyłową skrętką ekranowaną
•• Przenoszenie danych wejściowych 32 bitowych
i danych wyjściowych 32 bitowych (wirtualne WE/WY)
•• Możliwość podłączenia maks. 4 PNOZ ml1p
do urządzenia bazowego
•• PNOZ ml1p •• PNOZ ml1p
coated version •• Możliwość podłączenia maks. 4 PNOZ ml2p
do urządzenia bazowego
•• Maks. 4 zdecentralizowane moduły PDP67 F 8DI ION można
podłączyć do modułu połączeniowego PNOZ ml2p
773 602
773 540
773 545
Dokumentacja
techniczna do
systemu sterowania
PNOZmulti
z możliwością
konfiguracji:
Kod Web
0685
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
typ zalecany przez Pilz
87
Dane techniczne Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti
Dane techniczne – PNOZmulti
Moduły magistrali polowej – moduły komunikacyjne PNOZmulti
Typ
PNOZ mc2.1p
PNOZ mc4p
PNOZ mc5.1p
PNOZ mc7p
PNOZ mc9p
Zakres zastosowań
PNOZ mc2p,
PNOZ mc2.1p
Moduły magistrali
polowej EtherCAT
Uczestnicy (slave), wsparcie
CANopen over EtherCAT
PNOZ mc3p
Moduł magistrali polowej
PROFIBUS-DP
Uczestnik (slave)
PNOZ mc4p,
PNOZ mc4p
coated version
Moduł magistrali polowej
DeviceNet
Uczestnik magistrali (slave)
PNOZ mc5p
Moduł magistrali polowej
Interbus
Uczestnik magistrali (slave)
PNOZ mc5.1p
Moduł magistrali polowej
Interbus światłowodowy
Uczestnik magistrali (slave)
PNOZ mc0p
Powersupply
Zasilacz dla modułów Interbus
PNOZ mc5p i PNOZ mc5.1p
PNOZ mc6p,
PNOZ mc6p
coated version,
PNOZ mc6.1p
Moduł magistrali polowej
CANopen
Uczestnik magistrali (slave)
PNOZ mc7p,
PNOZ mc7p
coated version
Moduł polowy CC-Link
Uczestnik magistrali (slave)
PNOZ mc8p,
PNOZ mc8p
coated version
Moduł na magistrali polowej
Uczestnik sieci EtherNet IP
względnie Modbus TCP (slave)
PNOZ mc9p
Moduł magistrali polowej
Uczestnik sieci PROFINET
PNOZ mc10p
Moduł magistrali polowej
Sercos III
Uczestnik (slave)
PNOZ mc3p
PNOZ mc5p
PNOZ mc6p
PNOZ mc8p
PNOZ mc10p
Cechy wspólne
•• możliwość konfigurowania przy pomocy
konfiguratora PNOZmulti
•• dane wykorzystywane do wizualizacji/diagnostyki
lub do sterowania
•• diodowy wskaźnik stanu
•• możliwość podłączenia maks. 1 modułu
sieci polowej do urządzenia bazowego
•• połączenie z urządzeniem bazowym przez
mostek na tylnej ścianie urządzenia
88
Dane techniczne Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti
Wymiary
(wys. x szer. x gł.)
w mm
Właściwości
Nr katalogowy
94 x 22,5 x 114
•• Prędkość przesyłania danych: maks. 100 MBit/s
•• Podłączenie do magistrali polowej przez wtyczkę RJ45
•• PNOZ mc2p •• PNOZ mc2.1p 94 x 22,5 x 119
•• Możliwość wyboru adresów stacji od 0 … 99 przy pomocy pokrętła
•• Prędkość przesyłania danych: maks. 12 MBit/s
•• Przyłącze: 9-bieg. wtyk gniazdowy sub-D
773 732
94 x 22,5 x 122
•• Możliwość wyboru adresów stacji od 0 … 63 przy pomocy przełącznika DIP
•• Szybkość przesyłania danych: 125, 250, 500 kBit/s
•• Podłączenie do magistrali polowej przez 5-biegunowy łącznik
wtykowy Combicon
•• PNOZ mc4p •• PNOZ mc4p
coated version 94 x 22,5 x 119
•• Szybkość przesyłania danych: 500 kBit/s, 2 MBit/s, do wyboru zworką
•• Podłączenie do IBS IN poprzez 9-biegunowy wtyk trzpieniowy Sub-D,
do IBS OUT przez 9-biegunowy wtyk gniazdowy Sub-D
773 723
94 x 22,5 x 121
•• Szybkość przesyłania danych: 500 kBit/s, 2 MBit/s, do wyboru zworką
•• Wskaźniki stanu dla komunikacji z Interbus oraz błędów
•• Podłączenie do magistrali polowej przez wtyczkę F-SMA
773 728
94 x 22,5 x 121
•• Port do podłączenia urządzenia bazowego i modułu sieci polowej
•• Rozdzielenie galwaniczne
•• Wskaźniki statusu
•• Wkładane zaciski (do wyboru zaciski sprężynowe lub przykręcane)
•• PNOZ mc0p
Powersupply
773 720
•• Zaciski sprężynowe
(1 zestaw) 783 400
•• Wtykane zaciski śrubowe
(1 zestaw) 793 400
94 x 22,5 x 119
•• Możliwość wyboru adresów stacji od 0 … 99 przy pomocy pokrętła
•• Prędkość przesyłania danych: maks. 1 MBit/s, do wyboru pokrętłem
•• Wspierane protokoły:
-- PNOZ mc6p: CiA DS-301 V3.0
-- PNOZ mc6.1p: CiA DS-301 V4.0.2
•• Podłączenie do magistrali polowej poprzez 9-biegunowy wtyk
gniazdowy Sub-D
•• PNOZ mc6p •• PNOZ mc6p
coated version •• PNOZ mc6.1p 773 712
•• Możliwość wyboru adresów stacji od 0 … 63 przy pomocy pokrętła
•• Zajęte stacje: 2
•• Prędkość przesyłania danych: maks. 10 MBit/s, do wyboru pokrętłem
•• Przyłącze: Łącznik wtykowy 5-bieg. Combicon
•• PNOZ mc7p •• PNOZ mc7p
coated version 773 726
94 x 22,5 x 114
•• Prędkość przesyłania danych: maks. 10 MBit/s
•• Ustawianie adresu IP przełącznikami DIP z przodu urządzenia
•• Podłączenie do magistrali polowej przez wtyczkę RJ45
•• PNOZ mc8p •• PNOZ mc8p
coated version 773 730
94 x 22,5 x 114
•• Możliwość konfigurowania przy pomocy PNOZmulti Configurator
•• Brak wsparcia diagnostyki i funkcji alarmu
•• Szybkość przesyłania danych: 100 MBit/s
•• Podłączenie do magistrali polowej przez wtyczkę RJ45
773 731
94 x 22,5 x 114
•• Prędkość przesyłania danych: maks. 100 MBit/s
•• Podłączenie do magistrali polowej przez wtyczkę RJ45
773 715
94 x 22,5 x 122
typ zalecany przez Pilz
773 710
773 713
773 711
773 729
773 727
773 733
773 725
773 734
Dokumentacja
techniczna do
systemu sterowania
PNOZmulti
z możliwością
konfiguracji:
Kod Web
0685
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
89
Rodzina produktów Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti 2
Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti 2
Już od 2002 konfigurowalny system sterowania PNOZmulti jest dostępny na rynku. Znajduje on zastosowania
w niezliczonych aplikacjach i dzisiaj jest najczęściej stosowanym systemem bezpieczeństwa na całym świecie.
Tajemnicą jego sukcesu jest genialnie proste i po prostu genialne narzędzie programowe PNOZmulti Configurator.
PNOZmulti 2 to kontynuator tej historii sukcesu – konfigurator pozostaje tak prosty i elastyczny, jak do tego zdążył
nas już przyzwyczaić.
Tak wyglądają bestsellery – dziś i jutro!
PNOZ m B0
90
Rodzina produktów Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti 2
– ciąg dalszy historii sukcesu
System ma wiele interesujących właściwości. Wraz z nowym modułem
bazowym dostępne są moduły I/O. W najbliższym czasie planowane są
Zalety
dodatkowe moduły rozszerzające funkcje systemu. Urządzenie bazowe
•efektywnie od 3 funkcji
o szerokości 45 mm pozwala zaoszczędzić miejsce w szafie sterowniczej.
Dysponuje także podświetlanym wyświetlaczem ułatwiającym diagnostykę
bezpieczeństwa
•oszczędność czasu i kosztów we
i uruchomienie. Rozszerzenie przy pomocy modułow I/O podnosi
wszystkich fazach inżynieryjnych
elastyczność systemu.
przez zastosowanie narzędzia
PNOZmulti Configurator
Zastosowanie PNOZmulti – światowego standardu bezpieczeństwa
•maksymalna elastyczność
dla wszystkich typów maszyny – to pełne bezpieczeństwo. Niezależnie od
i krótsze wprowadzanie na
sterowania standardowego Państwa rozwiązanie bezpieczeństwa pochodzi
rynek: możliwość dowolnej
z jednego źródła i pozwala łatwo dopasować się do zmiennych wymagań
konfiguracji wejść i wyjść
•duża oszczędność miejsca
dzięki kompaktowej konstrukcji
Wystarczy zamówić
CD-ROM z demo
i sprawdzić.
•łatwa diagnostyka przez
zintegrowany podświetlany
wyświetlacz
•zredukowane czasy postoju
przez wsparcie PVIS
•tekst klienta na wyświetlaczu
•ogólnoświatowy standard
bezpieczeństwa dla
PNOZ m B0
…
wszystkich typów maszyn
PNOZ m EF 8DI4DO + PNOZ m EF 8DI4DO
Moduły rozszerzające zwiększają elastyczność systemu.
Zawsze aktualna
informacja na
temat konfigurowalnych systemów
sterowania
PNOZmulti 2:
Kod Web
5245
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
91
Dane techniczne Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti 2
Dane techniczne – PNOZmulti 2
Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti 2
Typ
Zastosowanie
PNOZ m B0
Urządzenie bazowe – rozszerzalne modułowo,
od 3 funkcji bezpieczeństwa i dla funkcji standardowego sterowania
Wszystkie urządzenia bazowe osiągają
Performance Level (PL) e wg PN-EN ISO 13849-1
i Safety Integrity Level (SIL) claim limit CL 3 (IEC 62061).
Maksymalnie osiągalna wartość zależna od użycia, np. liczby wyjść.
PNOZ m B0
PNOZ m EF 8DI4DO
PNOZ m EF 8DI4DO
92
Bezpieczny moduł wejścia/wyjścia
Dane techniczne Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti 2
Właściwości
•• Zakres zastosowań: do podłączenia wyłącznika awaryjnego,
modułu sterowania oburącz, czujnika drzwi ochronnych,
barier świetlnych, skanera, przełącznika zezwalającego,
włącznika drzwi ochronnych PSEN, przełączników trybów pracy,
mutingu, mat naciskowych, czujników
•• Możliwość konfiguracji przy pomocy PNOZmulti Configurator
poprzez kartę chipową lub złącze USB
•• Wymienna pamięć programowa
•• 20 wejść, z tego do 8 wejść można skonfigurować
jako wyjścia pomocnicze
•• 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe (PL e, SIL CL 3)
•• 4 wyjścia testujące, możliwość konfiguracji do 4 wyjść
jako wyjścia pomocnicze
•• Napięcie zasilające (UB): 24 V DC
•• Napięcie/prąd/moc: 24 V DC/2 A/48 W,
wyjścia w technologii półprzewodnikowej
•• Z wyświetlaczem komunikatów błędów, stanem napięcia zasilania,
wejść i wyjść oraz informacjami o statusie i urządzeniu,
można wyświetlić indywidualny tekst klienta
•• Przycisk obrotowy do sterowania menu
•• Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm: 101,4 x 45 x 120
•• Wejścia/wyjścia:
-- 8 bezpiecznych wejść
-- 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe (PL e, SIL CL 3)
•• Napięcie zasilania: 24 V DC przez moduł
Nr katalogowy
Bez zacisków
Zaciski
sprężynowe
Wtykane
zaciski
śrubowe
772 100
751 008
(1 komplet)
750 008
(1 komplet)
751 004
(1 komplet)
750 004
(1 komplet)
Kabel mini-USB
•• 3 m 312 992
•• 5 m 312 993
•• Karta chipowa
8 kB, 1 szt. 779 201
•• Karta chipowa
32 kB, 1 szt. 779 211
772 142
Dokumentacja
techniczna do
systemu sterowania
PNOZmulti 2
z możliwością
konfiguracji:
Kod Web
0685
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
93
OsprzętKonfigurowalny system sterowania PNOZmulti
Akcesoria – PNOZmulti
Osprzęt – Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti
Chipkarte
PSEN ma adapter
Typ
Zakres zastosowań
Karta chipowa
Chipkarte
-
Gniazdo kart chipowych
Chipkartenhalter
-
Czytnik kart chipowych
Chipkartenlesegerät
-
Naklejka na kartę chipową
Aufkleber für Chipkarte
-
Przewód SafetyNET p
SafetyNET p Kabel
Przewód połączeniowy PNOZ mml1p
SafetyNET p Connector RJ45, łącznik wtykowy
SafetyNET p Connector RJ45, Steckverbinder
-
PNOZ mli1p
Przewód połączeniowy PNOZ ml1p
PSEN ma adapter
Adapter do podłączenia do
czujnika bezpieczeństwa PSENmag
PSEN cs adapter
Adapter do podłączenia do
czujnika bezpieczeństwa PSENcode
PSS SB BUSCABLE
Przewód LC
PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25
Kabel łączący dla PNOZ ms1p/
PNOZ ms2p/PNOZ ms3p do podłączenia
enkoderów inkrementalnych
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25
PNOZ msi1AP
PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15
PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9
PNOZ msi9p adapter cable
PNOZ msi19p ADAPTER ELAU PACDrive3
94
PNOZ msi S09
-
PNOZ msi S15
-
PNOZ msi S25
-
OsprzętKonfigurowalny system sterowania PNOZmulti
Właściwości
Nr katalogowy
Zaciski sprężynowe
Wtykane zaciski
śrubowe
-
•• 8 kB, 1 szt. 779 201
•• 8 kB, 10 szt. 779 200
•• 32 kB, 1 szt. 779 211
•• 32 kB, 10 szt. 779212
-
-
-
779 240
-
-
-
779 230
-
-
10 szt.
779 250
-
-
1 … 500 m
380 000
-
-
-
380 400
-
-
•• dostępny w wersji z zaciskiem
sprężynowym lub przykręcanym
•• ekranowany
-
•• 5 m •• 10 m •• 50 m -
380 300
-
-
-
380 301
-
-
•• ekranowany
•• 1 … 100 m
311 074
-
-
•• podłączenie enkodera enkrementalnego
do modułu prędkości obrotowej
PNOZ ms1p/PNOZ ms2p/PNOZ ms3p
•• kable łączące dla wszystkich
aktualnych producentów napędów
•• podłączenie do napędu i enkodera
inkrementalnego poprzez 15 lub 15 pinowe
złącze D-Sub męskie lub żeńskie lub
poprzez kabel nie zakończony wtyczką
•• 2,5 m •• 5 m 773 840
773 844
-
-
•• 2,5 m •• 5 m 773 841
773 839
-
-
•• 2,5 m 773 842
-
-
•• 2,5 m 773 843
-
-
•• 2,5 m •• 1,5 m 773 857
773 858
-
-
•• 7,5 m •• 2,5 m •• 1,5 m 773 859
773 860
773 861
-
-
•• 2,5 m •• 1,5 m 773 864
773 865
-
-
•• 2,5 m •• 1,5 m 773 862
773 863
-
-
•• 5,0 m •• 2,5 m •• 1,5 m 773 856
773 854
773 855
-
-
•• 2,5 m •• 1,5 m 773 847
773 846
-
-
773 893
773 894
773 895
•• 5 m •• 10 m •• 50 m Adapter 9-biegunowy, zestaw wtyków
773 870
-
-
Adapter 15-biegunowy, zestaw wtyków
773 871
-
-
Adapter 25-biegunowy, zestaw wtyków
773 872
-
-
773 890
773 891
773 892
Dokumentacja techniczna do
systemu sterowania
PNOZmulti
z możliwością
konfiguracji:
Kod Web
0685
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
95
Rodzina produktów Zdecentralizowane moduły PDP67 i PDP20
Moduły zdecentralizowane PDP67 i PDP20
Za pomocą modułów PDP67 można osiągnąć wysoki poziom decentralizacji. Zdecentralizowany moduł wejściowy
PDP67 F 8DI ION przekazuje sygnały podłączonych decentralnie czujników do różnych jednostek analizujących,
jak np. PNOZmulti Mini i PNOZmulti. Maksymalnie można podłączyć do 64 czujników.
Decentralnie i pasywnie – zdecentralizowane bezpieczeństwo
Pasywny rozdzielacz PDP67 F 4 code umożliwia podłączenie do
czterech czujników PSENslock lub PSENini. Obok możliwości podłączenia
do konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti i PNOZmulti Mini
do dyspozycji są przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma.
Ze względu na możliwości podłączenia do różnych jednostek
analizujących możliwe są różnorodne architektury automatyzacyjne.
PDP67 – ekonomiczny i bezpieczny
PDP67 F 8DI ION
Zintegrowane w obudowie IP67 chroniącej przed zanieczyszczeniami
i wodą moduły PDP67 mogą być stosowane także w miejscach o wysokich
wymaganiach higienicznych. Zdecentralizowane moduły optymalizują
nakłady montażowe i przy okablowaniu – w ten sposób oszczędza się,
czas, koszty i miejsce w szafie sterowniczej. Moduły PDP67 z gwintami
ze stali szlachetnej spełniają wymogi przemysłu spożywczego.
Kucz doboru modułów zdecentralizowanych PDP67
PDP67 F 8DI ION HP VA
Zawsze aktualne
informacje o
modułach
zdecentralizowanych: PDP67
Kod Web
6557
PDP20
Kod Web
8459
Informacja on-line
na stronie www.pilz.pl
96
Grupa produktów
Technika
sterowania
Rodzaj
urządzenia
Funkcja
Liczba wejść
Typ technologii
Warianty
Materiał
Produktfamilie
(Rodzina produktów)
Dezentrale
(Zdecentralizowane)
Peripherie
(peryferia)
67 wg rodzaju
ochrony
IP67
F Fail-safe
8DI 8 wejść
cyfrowych
4 wejścia
4
cyfrowe
ION I/Onet p
code PSENcode
HP High
Power
VA z elementami
ze stali
szlachetnej
Zalety Moduły zdecentralizowane PDP67 i PDP20
PDP20 – układ szeregowy do PL e
Moduł złączy PDP20 F 4 mag jest optymalnym wyborem
Zalety
dla podłączenia czujników magnetycznych 2 x N/O
•Mniejsze nakłady na planowanie,
PSENmag, do PL e. W ten sposób do dyspozycji jest
konstrukcję i instalację dzięki
szeregowe podłączenie do PLe wg PN-EN ISO 13849-1.
łatwemu sposobowi instalacji
•Możliwość realizacji modułowej
Moduł można podłączyć 2-kanałowo do modułu
bezpieczeństwa (np. PNOZsigma, PNOZmulti, PSS, …).
koncepcji maszyny
•Tylko jeden przewód do komuni-
Do każdego modułu PDP20 można podłączyć
PDP20
do 4 czujników.
kacji i zasilania, plug and play
przez złącze wtykowe M12
•Łatwa diagnostyka dzięki
Ponadto istnieje możliwość, aby moduły PDP20 połączyć
kaskadowo. Każdy moduł połączony kaskadowo udostępnia
połączeniu punkt-do-punktu
w tym przypadku jeszcze trzy złącza czujnikowe.
pomiędzy modułami (możliwość
identyfikacji każdego modułu)
•Diagnostyka poszczególnych
czujników na modułach
Pomoc w wyborze – Moduły do alternatywnych możliwości podłączania czujników
Typ
Właściwości
Bezpieczeństwo
Nr katalogowy
PDP67 F 8DI ION,
PDP67 F 8DI ION VA
Zdecentralizowany moduł
wejściowy dla PNOZmulti i
PNOZmulti Mini
•• PL e wg
PN-EN ISO 13849-1
•• SIL CL 3 wg
PN-EN/IEC 62061
•• PDP67 F 8DI ION •• PDP67 F 8DI ION VA PDP67 F 8DI ION HP,
PDP67 F 8DI ION HP VA
Zdecentralizowany moduł
wejściowy dla PNOZmulti i
PNOZmulti Mini; High Power;
dodatkowe napięcie zasilające
dla PSENslock i PSENopt
•• PDP67 F 8DI ION HP 773 601
•• PDP67 F 8DI ION HP VA 773 615
PDP67 F 4 code,
PDP67 F 4 code VA
Zdecentralizowany moduł
wejściowy dla podłączenia
czujników PSENcode
•• PDP67 F 4 code •• PDP67 F 4 code VA PDP67 Connector cs,
PDP67 Connector cs VA
Adapter do kabla
przyłączeniowego jednostki
analizującej
-
•• PDP67 Connector cs 773 610
•• PDP67 Connector cs VA 773 612
PDP20 F 4 mag
Zdecentralizowany moduł
wejściowy dla podłączenia
czujników PSENmag
•• PL e wg
PN-EN ISO 13849-1
•• SIL CL 3 wg
PN-EN/IEC 62061
773 310
PDP67 F 4 code
PDP67 Connector cs
773 600
773 614
773 603
773 613
PDP20 F 4 mag
97
Dane techniczne Moduły zdecentralizowane PDP67
Dobór przewodów
Poniższy diagram pomaga przy tworzeniu aplikacji. Umożliwia on szybki i łatwy przegląd, jaki kabel i jaki adapter
można wykorzystać do podłączenia do danej jednostki analizującej i różnych czujników.
2
1
3
4
4
4
5
Przewody
Typ
Właściwości
Nr katalogowy
2m
98
5m
10 m
20 m
30 m
1
Kabel łączący jednostki
analizującej – PDP67 (X5)
kabel PDP67, prosty, M12, 8-biegunowy,
gniazdo-otwarty koniec
-
380 700
380 701
380 702
380 703
380 704
2
Kabel łączący jednostki
standardowej – PDP67 (X6)
kabel PDP67, prosty, M12, 8-biegunowy,
gniazdo-otwarty koniec
-
380 700
380 701
380 702
380 703
380 704
3
Kabel łączący PDP67
(X1-X4) – PDP67 (X5)
kabel PSEN, prosty, M12, 8-biegunowy,
gniazdo-wtyk
-
540 340
540 341
540 342
540 343
540 344
4
Kabel łączący PSENcode,
PSENslock, PSENini (X1-X4)
kabel PSEN, prosty, M12, 8-biegunowy,
gniazdo-wtyk
-
540 340
540 341
540 342
540 343
540 344
5
PSEN Y-junction/
PSEN T-junction
PSEN Y-junction M8-M12/M12 układ
szeregowy M8, 8-biegunowy
540 327
-
-
-
-
-
PSEN Y-junction M12-M12/M12 układ
szeregowy z M12, 8-biegunowy
540 328
-
-
-
-
-
PSEN T junction M12 wtyk diagnostyczny
540 331
-
-
-
-
-
Dane techniczne Moduły zdecentralizowane PDP67
2
7
3
1
6
4
5
Przewody
Typ
Właściwości
Nr katalogowy
3m
5m
10 m
20 m
30 m
1
Kabel łączący PNOZ ml2p/
PNOZ mml2p – PDP67 (X5)
kabel PSEN op, prosty, M12, 5-biegunowy,
gniazdo-otwarty koniec
-
630 310
630 311
630 312
630 298
630 297
2
Kabel łączący PDP67 (X6) –
PDP67 (X5)
kabel PSS67, prosty, M12, 5-biegunowy,
gniazdo-wtyk
-
380 208
380 209
380 210
380 220
380 211
3
Kabel łączący PDP67 F 8DI
ION HP (X7-X8)
X7: kabel zasilający PSS67, prosty, M12,
5-biegunowy, gniazdo-otwarty koniec,
kodowany B
-
380 256
380 257
380 258
-
-
X8 – X7: kabel zasilający PSS67, prosty,
M12, 5-biegunowy, gniazdo-wtyk,
kodowany B
-
380 250
380 251
380 252
-
-
typu n: kabel PSS67, prosty, M12,
5-biegunowy, gniazdo-wtyk
-
380 208
380 209
380 210
380 220
380 211
typu p (M8-4 bieg.): kabel PSS67, prosty,
M8, 5-biegunowy, gniazdo, M12,
5-biegunowy, wtyk
-
380 200
380 201
380 202
380 203
-
Adapter PSEN mag adapter
380 300
-
-
-
-
-
typu n: kabel PSS67, prosty, M12,
5-biegunowy, gniazdo-wtyk
-
380 208
380 209
380 210
380 220
380 211
typu p: kabel PSS67, prosty, M12,
5-biegunowy, gniazdo-wtyk
-
380 208
380 209
380 210
380 220
380 211
Adapter PSEN cs adapter
380 301
-
-
-
-
-
typu n: kabel PSS67, prosty, M12,
5-biegunowy, gniazdo-wtyk
-
380 208
380 209
380 210
380 220
380 211
typu p: kabel PSS67, prosty, M12,
5-biegunowy, gniazdo-wtyk
-
380 208
380 209
380 210
380 220
380 211
Adapter PSEN sl adapter
380 325
-
-
-
-
-
kabel PDP67, prosty, M12, 5-biegunowy,
gniazdo-otwarty koniec
-
380 705
380 709
380 706
380 707
380 708
4
5
6
7
Kabel łączący PSENmag
(X1-X4)
Kabel łączący PSENcode
(X1-X4)
Kabel łączący PSENslock
(X1-X4)
Kabel łączący PIT, czujniki
bez przyłącza M12 (X1-X4)
99
Usługi w zakresie bezpieczeństwa Doradztwo, inżynieria i szkolenia
Doradztwo, inżynieria i szkolenia
Pilz jako dostawca rozwiązań wspiera klientów na całym świecie przy stosowaniu optymalnych strategii
bezpieczeństwa. Usługi obejmują cały cykl eksploatacji maszyny. Ofertę uzupełniają szkolenia na bazie aktualnych
i praktycznych treści.
Usługi w zakresie bezpieczeństwa: Doradztwo i inżynieria
Państwa projekty trafiają w "bezpieczne ręce".
Ocena ryzyka
Sprawdzamy maszyny klienta zgodnie z obowiązującymi normami i/lub dyrektywami
międzynarodowymi, po czym dokonujemy oceny istniejących zagrożeń.
Koncepcja bezpieczeństwa
Wypracowujemy szczegółowe rozwiązania techniczne dla bezpieczeństwa
maszyn i instalacji klienta poprzez zastosowanie środków mechanicznych,
elektrycznych i organizacyjncyh środków ochronnych.
Projekt bezpieczeństwa
Celem projektu bezpieczeństwa jest osiągnięcie redukcji lub uniknięcia
niebezpiecznych punktów poprzez szczegółowe opracowanie koniecznych
środków ochronnych.
Wdrożenie
Na podstawie dokonanej oceny ryzyka oraz projektu bezpieczeństwa dokonujemy
Usługi w zakresie
bezpieczeństwa
maszyn:
Kod Web
integracji niezbędnych rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa.
7792
Informacja online
na stronie www.pilz.com
Walidacja
Podczas wdrożenia ocena ryzyka i koncepcja bezpieczeństwa zostają
odzwierciedlone w utworzonym systemie, który zostaje poddany kontroli
w procesie walidacji.
100
Usługi w zakresie bezpieczeństwa Doradztwo, inżynieria i szkolenia
Oznaczenie CE
Kierujemy wszystkimi działaniami i procesami tak, aby spełnić wymagania procedury oceny zgodności,
włącznie z konieczną dokumentacją techniczną.
Ocena zgodności międzynarodowej
Przeprowadzamy procedurę oceny i rozwijamy konieczne strategie, aby umożliwić zgodność
z odpowiednimi normami ISO, IEC, ANSI, EN lub innymi normami krajowymi i międzynarodowymi.
Ocena zakładu
Dokonujemy w możliwie krótkim czasie przeglądu całej instalacji klienta. Poprzez kontrolę na miejscu
bierzemy pod uwagę wszelkie ryzyka i szacujemy koszty optymalizacji środków bezpieczeństwa, które
musi ponieść klient.
Inspekcja urządzeń zabezpieczających
Nasza niezależna i akredytowana przez niemiecki urząd akredytacji (DAkkS) stacja kontroli
(zgodnie z normą ISO 17020) gwarantuje obiektywność i wysoką dostępność maszyn klienta.
Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, prowadzi niezależną stację kontroli zgodnie z
DIN EN ISO/IEC 17020:2004 dla obszaru maszyn i instalacji, akredytowaną przez
niemiecki urząd akredytacji (DAkkS).
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Oferujemy również szereg dodatkowych usług związanych z bezpieczeństwem, w odniesieniu do lokalnie
obowiązujących norm i przepisów.
Wiedza to
przewaga nad
konkurencją –
szkolenia
firmy Pilz:
Kod Web
Usługi w zakresie bezpieczeństwa: szkolenia
Firma Pilz oferuje dwa rodzaje szkoleń: neutralne dla produktów seminaria
o bezpieczeństwie maszyn i specyficzne kursy o produktach. Naszą wiedzę
0218
Informacja online
na stronie
www.pilz.com
przekazujemy profesjonalnie, praktycznie i zrozumiale.
101
Kontakt
AT
CH
FI
Pilz Ges.m.b.H.
Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Austria
Telefon: +43 1 7986263-0
Telefax: +43 1 7986264
e-mail: [email protected]
Internet: www.pilz.at
Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
Postfach 6
5506 Mägenwil
Szwajcaria
Telefon: +41 62 88979-30
Telefax: +41 62 88979-40
e-mail: [email protected]
Internet: www.pilz.ch
Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finlandia
Telefon: +358 10 3224030
Telefax: +358 9 27093709
e-mail: [email protected]
Internet: www.pilz.fi
AU
CN
FR
Pilz Australia
Safe Automation
Unit D7, Hallmarc Business park Clayton
Corner of Westall and Centre roads
Clayton, Melbourne, Victoria 3168
Australia
Telefon: +61 3 95446300
Telefax: +61 3 95446311
e-mail: [email protected]
Internet: www.pilz.com.au
Pilz Industrial Automation
Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Rm. 1702-1704
Yongda International Tower
No. 2277 Long Yang Road
Shanghai 201204
Chiny
Telefon: +86 21 60880878
Telefax: +86 21 60880870
e-mail: [email protected]
Internet: www.pilz.com.cn
Pilz France Electronic
1, rue Jacob Mayer
CS 80012
67037 Strasbourg Cedex 2
Francja
Telefon: +33 3 88104000
Telefax: +33 3 88108000
e-mail: [email protected]
Internet: www.pilz.fr
BE, LU
GB
Pilz Belgium
Safe Automation
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgia
Telefon: +32 9 3217570
Telefax: +32 9 3217571
e-mail: [email protected]
Internet: www.pilz.be
DE
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-0
Telefax: +49 711 3409-133
e-mail: [email protected]
Internet: www.pilz.de
Pilz Automation Ltd
Pilz House
Little Colliers Field
Corby, Northants
NN18 8TJ
Wielka Brytania
Telefon: +44 1536 460766
Telefax: +44 1536 460866
e-mail: [email protected]
Internet: www.pilz.co.uk
BR
DK, EE, LV, LT, IS
IE
Pilz do Brasil
Automação Segura
Av. Senador Vergueiro,
347/355 -Jd. do Mar
CEP: 09750-000
São Bernardo do Campo - SP
Brazylia
Telefon: +55 11 4126-7290
Telefax: +55 11 4942-7002
e-mail: [email protected]
Internet: www.pilz.com.br
Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Ellegaardvej 25 L
6400 Sonderborg
Dania
Telefon: +45 74436332
Telefax: +45 74436342
e-mail: [email protected]
Internet: www.pilz.dk
Pilz Ireland Industrial Automation
Cork Business and Technology Park
Model Farm Road
Cork
Irlandia
Telefon: +353 21 4346535
Telefax: +353 21 4804994
e-mail: [email protected]
Internet: www.pilz.ie
ES
IN
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Safe Automation
Camí Ral, 130
Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
Hiszpania
Telefon: +34 938497433
Telefax: +34 938497544
e-mail: [email protected]
Internet: www.pilz.es
Pilz India Pvt Ltd.
Office No 202, Delite Square
Near Aranyeshwar Temple
Sahakar Nagar No 1
Pune 411009
Indie
Telefon: +91 20 2421399-4/-5
Telefax: +91 20 2421399-6
e-mail: [email protected]
Internet: www.pilz.in
CA
Pilz Automation Safety Canada, LP
250 Bayview Dr. Unit 5
Barrie ON L4N 4Y8
Kanada
Telefon: +1 705 481-7459
Telefax: +1 705 481-7469
e-mail: [email protected]
Internet: www.pilz.ca
W wielu krajach jesteśmy reprezentowani poprzez naszych partnerów handlowych. Więcej
informacji znajduje się na naszej stronie internetowej lub prosimy o kontakt z centralą naszej firmy.
Kontakt
IT
NL
SE
Pilz ltalia S.r.l.
Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Włochy
Telefon: +39 0362 1826711
Telefax: +39 0362 1826755
e-mail: [email protected]
Internet: www.pilz.it
Pilz Nederland
Veilige automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Holandia
Telefon: +31 347 320477
Telefax: +31 347 320485
e-mail: [email protected]
Internet: www.pilz.nl
Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Energigatan 10 B
43437 Kungsbacka
Szwecja
Telefon: +46 300 13990
Telefax: +46 300 30740
e-mail: [email protected]
Internet: www.pilz.se
JP
NZ
TR
Pilz Japan Co., Ltd.
Safe Automation
BENEX S-2 4F
3-17-5 Shin-Yokohama
Kohoku-ku
222-0033 Yokohama
Japonia
Telefon: +81 45 471-2281
Telefax: +81 45 471-2283
e-mail: [email protected]
Internet: www.pilz.jp
Pilz New Zealand
Safe Automation
Unit 4, 12 Laidlaw Way
East Tamaki
Auckland 2016
Nowa Zelandia
Telefon: +64 9 6345350
Telefax: +64 9 6345352
e-mail: offi[email protected]
Internet: www.pilz.co.nz
Pilz Emniyet Otomasyon
Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Cd. Beykonağı Plaza
No:130 K:2 D:2
Ataşehir/İstanbul
Turcja
Telefon: +90 216 5775550
Telefax: +90 216 5775549
e-mail: [email protected]
Internet: www.pilz.com.tr
PL
TW
Pilz Polska Sp. z o.o.
Safe Automation
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 8847100
Telefax: +48 22 8847109
e-mail: [email protected]
Internet: www.pilz.pl
Pilz Taiwan Ltd.
7F.-3, No. 146, Songjiang Rd.
Zhongshan Dist., Taipei City
104, Tajwan
Telefon: +886 2 2568 1680
Telefax: +886 2 2568 1600
e-mail: [email protected]
Internet: www.pilz.tw
KR
Pilz Korea Ltd.
Safe Automation
22F Keumkang
Penterium IT Tower Unit B
810 Gwanyang-dong, Dongan-gu
Anyang-si, Gyeonggi-do, 431-060
Korea Południowa
Telefon: +82 31 450 0677
Telefax: +82 31 450 0670
e-mail: [email protected]
Internet: www.pilzkorea.co.kr
MX
Pilz de México, S. de R.L. de C.V.
Automatización Segura
Convento de Actopan 36
Jardines de Santa Mónica
Tlalnepantla, Méx. 54050
Meksyk
Telefon: +52 55 5572 1300
Telefax: +52 55 5572 1300
e-mail: [email protected]
Internet: www.pilz.mx
PT
Pilz Industrieelektronik S.L.
R. Eng Duarte Pacheco, 120
4 Andar Sala 21
4470-174 Maia
Portugalia
Telefon: +351 229407594
Telefax: +351 229407595
e-mail: [email protected]
Internet: www.pilz.pt
US
Pilz Automation Safety L.P.
7150 Commerce Boulevard
Canton
Michigan 48187
USA
Telefon: +1 734 354 0272
Telefax: +1 734 354 3355
e-mail: [email protected]
Internet: www.pilz.us
RU
Pilz RUS OOO
Ugreshskaya street, 2,
bldg. 11, office 16 (1st floor)
115088 Moskau
Federacja Rosyjska
Telefon: +7 495 665 4993
e-mail: [email protected]
Internet: www.pilzrussia.ru
W wielu krajach jesteśmy reprezentowani poprzez naszych partnerów handlowych. Więcej
informacji znajduje się na naszej stronie internetowej lub prosimy o kontakt z centralą naszej firmy.
Ameryka
Australia
Niemcy
Brazylia
+61 3 95446300
+49 711 3409-444
+55 11 97569-2804
Skandynawia
Meksyk
Europa
+45 74436332
+52 55 5572 1300
Austria
Szwajcaria
USA (bezpłatna infolinia)
+43 1 7986263-0
+41 62 88979-30
+1 877-PILZUSA (745-9872)
Belgia, Luksemburg
Turcja
+32 9 3217575
+90 216 5775552
Azja
Francja
Wielka Brytania
Chiny
+33 3 88104000
+44 1536 462203
+86 21 60880878-216
Hiszpania
Włochy
Japonia
+34 938497433
+39 0362 1826711
+81 45 471-2281
Holandia
Korea Południowa
+31 347 320477
Nasza międzynarodowa
+82 31 450 0680
Irlandia
całodobowa infolinia:
+353 21 4804983
+49 711 3409-444
[email protected]
Pilz wytwarza produkty przyjazne dla środowiska przy użyciu
ekologicznych materiałów i energooszczędnych technologii.
W budynkach skonstruowanych ekologicznie praca i produkcja
są przyjazne dla środowiska oraz energooszczędne.
W ten sposób firma Pilz oferuje Państwu trwałość powiązaną
z bezpieczeństwem, produkty efektywne energetycznie
i rozwiązania przyjazne dla środowiska.
Partner of:
The Best of
German
Engineering
Przekazane przez:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern, Niemcy
Tel.: +49 711 3409-0
Fax: +49 711 3409-133
[email protected]
www.pilz.com
2-4-23-3-014, 2013-06 Printed in Germany
© Pilz GmbH & Co. KG, 2013
Pomoc techniczna Pilz dostępna jest przez całą dobę.
CMSE®, InduraNET p®, PAS4000®, PAScal®, PASconfig®, Pilz®, PIT®, PLID®, PMCprotego®, PMD®, PMI®, PNOZ®, Primo®, PSEN®, PSS®, PVIS®, SafetyBUS p®, SafetyEYE®,
SafetyNET p®, the spirit of safety® są w niektórych krajach zarejestrowanymi i urzędowo chronionymi znakami towarowymi firmy Pilz GmbH & Co. KG. Z uwagi na to, że teksty
i ilustracje służą jedynie opisowi i prezentacji, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość
i kompletność przedstawionych w tekście i na ilustracjach informacji. W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym działem wsparcia technicznego.
Pomoc techniczna

Podobne dokumenty