dr Sławski Jerzy

Komentarze

Transkrypt

dr Sławski Jerzy
 =  − − −( + )
 = 1 − − −.

 = 1 − − −
Przepływ jest źródłem oddziaływania (siły)
 ~
Można sformułować pojęcie energii potencjalnej opportunity
 =


∞
1 − − − 
 = 1 − 
−
1 −
(- )

 = 1 − 
−
(-
1 −
)

Potencjał jest równy energii potencjalnej dla masy jednostkowej
 = 1
 − − 1
 =
 −

 − − 1
 =

 −
Potencjał opportunity „before”
()

=
 −
−1
 −

Potencjał opportunity „after”
()

 − − 1
=
 −( + )

()

()
Analiza dostępności metodą potencjału opportunity
Obszar analizy
Praca dyplomowa
Karolina Kuliś 2012
Analiza dostępności metodą potencjału opportunity
Sieć drogowa: autostrady, drogi krajowe, połączenia do centroidów, połączenia morskie
Praca dyplomowa Karolina Kuliś 2012
Analiza dostępności metodą potencjału opportunity
Potencjał demograficzny selektywność 1*10-7
Praca dyplomowa Karolina Kuliś 2012
Analiza dostępności metodą potencjału opportunity
Potencjał demograficzny selektywność 3*10-8
Praca dyplomowa Karolina Kuliś 2012
Analiza dostępności metodą potencjału opportunity
Potencjał demograficzny selektywność 1*10-9
Praca dyplomowa Karolina Kuliś 2012
Analiza dostępności metodą potencjału opportunity
Potencjał ekonomiczny selektywność 1*10-5
Praca dyplomowa Karolina Kuliś 2012
Analiza dostępności metodą potencjału opportunity
Potencjał ekonomiczny selektywność 1*10-6
Praca dyplomowa Karolina Kuliś 2012
Analiza dostępności metodą potencjału opportunity
Potencjał ekonomiczny selektywność 1*10-7
Praca dyplomowa Karolina Kuliś 2012
Analiza i wariantowanie szans rozwoju usług we Wrocławiu
metodą potencjałów Intervenning Opportunities
Praca dyplomowa Ewelina Stokowiec 2011
Rejony obliczeniowe, sieć drogowa, węzły generujące, poligony Thiessena
Analiza i wariantowanie szans rozwoju usług we Wrocławiu
metodą potencjałów Intervenning Opportunities
Praca dyplomowa Ewelina Stokowiec 2011
Rozmieszczenie ludności
Analiza i wariantowanie szans rozwoju usług we Wrocławiu
metodą potencjałów Intervenning Opportunities
Praca dyplomowa Ewelina Stokowiec 2011
Rozmieszczenie usług
Analiza i wariantowanie szans rozwoju usług we Wrocławiu
metodą potencjałów Intervenning Opportunities
Praca dyplomowa Ewelina Stokowiec 2011
Potencjał opportunity - poziom usług lokalnych
Analiza i wariantowanie szans rozwoju usług we Wrocławiu
metodą potencjałów Intervenning Opportunities
Praca dyplomowa Ewelina Stokowiec 2011
Potencjał opportunity – poziom usług dzielnicowych
Analiza i wariantowanie szans rozwoju usług we Wrocławiu
metodą potencjałów Intervenning Opportunities
Praca dyplomowa Ewelina Stokowiec 2011
Potencjał opportunity – poziom usług metropolitalnych

Podobne dokumenty