Document 150683

Komentarze

Transkrypt

Document 150683
BEZPŁATNY
DLA RADOMIA I REGIONU
NAKŁAD 10 000
TYGODNIK
ISSN 1895-8451
NR 496 PIĄTEK – CZWARTEK 7-13 SIERPNIA 2015
REKLA MA
ŻYRANDOLI
 wybierasz trzy
 przymierzasz w domu
 te, które Ci nie pasują,
oddajesz
RADOM, ul. TORUŃSKA 9
 (48) 363 65 40
www.mirat.com.pl
Fot. Szymon Wykrota
Kazimierz
Wlazło:
PRZYMIERZALNIA
W NUMERZE
Co dalej z bulwarem?
– Byłem
niedouczonym
entuzjastą
Najpierw obiecywano rowerzystom, że bulwarem
nad Mleczną będą mogli
jeździć od lipca, potem
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji anonsował miesięczne opóźnienie. W sierpniu
inwestycja nadal nie jest
skończona, bo – jak się okazało – miasto nie do końca
porozumiało się z Rodzinnym Ogrodem Działkowym
„Walter”, który to ogród
dzieli na pół bulwar północno-zachodni.
str. 4-5
str. 3
REKLA MA
STREFA
PRODUCENTÓW:
Pn.
8-16
Wt. 7-18
Śr.
7-18
Cz.
Pt.
So.
Nd.
6-18
6-20
5-15
nieczynne
STREFA
HANDLOWO-USŁUGOWA:
Pn. – so.
6-21
Nd.
10-18
AKTUALNOŚCI
Senior-Wigor
Radni zdecydowali w poniedziałek o utworzeniu dziennego domu
Senior-Wigor. Placówka w Kamienicy Artystycznej ma ruszyć jesienią.
Zgodnie z decyzją Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej radomski projekt zostanie dofinansowany
kwotą prawie 267 tys. zł. – Bardzo
się cieszymy z decyzji ministerstwa. Nasz projekt został bardzo
wysoko oceniony, a przyznane dofinansowanie jest jednym z najwyższych w kraju – mówi wiceprezydent Anna Maria Białkowska.
Podczas poniedziałkowej, nadzwyczajnej, sesji radni jednogłośnie przyjęli uchwały o powołaniu
nowej jednostki budżetowej i związanych z tym zmianach w budżecie
miasta.
– Natychmiast rozpoczynamy
przygotowania. Chcemy zaadaptować pomieszczenia w kamienicy
przy ul. Rwańskiej 7, wyposażyć je
i jeszcze jesienią tego roku zaprosić
seniorów – tłumaczy wiceprezydent.
Przyznana przez ministerstwo
pracy kwota pokryje 80 proc. kosztów związanych z uruchomieniem
dziennego domu dla seniorów.
Reszta będzie pochodziła z budżetu
miasta. Rządowa dotacja pozwoli także sfinansować jedną trzecią
kosztów bieżącego utrzymania placówki w tym roku.
Radny Kazimierz Woźniak zaproponował, aby podobne placówki powstały przy dzielnicowych
placówkach kultury – na osiedlu
Ustronie, Południe, Borki czy Michałów. Pomysł poparł radny Waldemar Kordziński.
PIĄTEK – CZWARTEK 7-13 SIERPNIA 2015
www.7dni.radom.pl
– Będą kolejne konkursy, będziemy tworzyć kolejne domy Senior-Wigor – zapewniła wiceprezydent
Białkowska.
Za przyjęciem uchwały głosowała
też radna Anna Kwiecień, choć ma
zastrzeżenia do założeń funkcjonowania placówki. – Będzie to dom
dziennego pobytu, najczęściej dla
seniorów z rozmaitymi dysfunkcjami, którzy przebywać tam mają
osiem godzin dziennie. Koszty
funkcjonowania obliczano, zakładając, że będzie tam jeden opiekun. A to stanowczo za mało dla 30
pensjonariuszy – mówi.
Program adresowany jest do
osób niepracujących w wieku 60+.
W dziennym domu Senior-Wigor
będą one mogły spędzić co najmniej osiem godzin dziennie – od
poniedziałku do piątku. Znajdą
się w nim pomieszczenia m.in. do
wspólnych spotkań, gotowania,
ćwiczeń i relaksu. Zapewniony ma
być także ciepły posiłek. Miesięczny koszt pobytu oszacowano na
ponad 900 zł. Korzystający z domu
Senior-Wigor będą musieli pokryć
jedną trzecią tej kwoty. W Kamienicy Artystycznej będzie dla starszych radomian 30 miejsc.
Radomski dom Senior-Wigor ma
być jednym ze 119, które w najbliższych czasie powstaną w całym kraju. Na Mazowszu zostanie utworzonych 11 takich miejsc.
RAV
R E K L AM A
Napisz sobie
Gombrowicza
Muzeum we Wsoli zaprasza do wzięcia
udziału w akcji „Gombrowicz 111”,
która ma zachęcić do wyrażania poglądów na temat twórczości Gombra.
Akcja ma związek z przypadającą
4 sierpnia 111. rocznicą urodzin Witolda Gombrowicza. Klasyk pokryty patyną? Dostojny obiekt muzealny? Szacowny temat naukowych dysertacji
czy też wymykający się interpretatorom wieczny debiutant i prowokator?
Jakim pisarzem jest? Wiecznie żywym czy żywym naprawdę? Przyszpilonym do kart podręczników i bryków
tematem kolejnej lekcji czy też kimś
wciąż inspirującym, mającym nam coś
do powiedzenia? Jeśli tak, to co?
– Piszcie, odpowiadając na te pytania albo stawiając nowe. Na wasze
– niepublikowane dotąd – wypowiedzi czy teksty czekamy pod adresem
[email protected] do
15 września. Jeden warunek – teksty
nie mogą być krótsze niż 111 znaków
i dłuższe niż znaków 1111, bez spacji
– zachęca Ewa Witkowska z Muzeum
Witolda Gombrowicza. – Najciekawsze opublikujemy na naszej nowej
stronie internetowej, a kto wie – może
i w formie papierowej. Dla autorów
najciekawszych wypowiedzi przygotowaliśmy pakiety naszych gadżetów.
ct
Nowoczesna.pl
w Radomiu
Partia Nowoczesna.pl zainaugurowała we wtorek swoją działalność
w Radomiu.
RAV
Prawie 9 mln zł na zakup sprzętu medycznego oraz remont
oddziału rehabilitacji i chirurgii naczyniowej otrzyma Radomski
Szpital Specjalistyczny.
– To duży sukces wspólnych działań radomskich władz z rządem – mówi Anna Maria Białkowska
To rządowa dotacja, a o jej przyznanie mocno zabiegała wiceprezydent Anna Maria Białkowska.
Umowę w sprawie przekazania 8,7
mln zł podpisali wojewoda Jacek
Kozłowski i prezydent Radosław
Witkowski w poniedziałek.
– Na pewno te pieniądze zostaną bardzo dobrze wykorzystane,
a sprzęt będzie służył mieszkańcom
Radomia i regionu – zaznaczyła
wiceprezydent Białkowska. – Od
stycznia pacjenci Radomskiego
Szpitala Specjalistycznego będą
mogli korzystać z nowoczesnego
sprzętu. Dzięki temu poprawi się
jakość świadczonych usług i skróci czas oczekiwania. To duży sukces wspólnych działań radomskich
władz z rządem.
Pieniądze zostaną wydane na
wyposażenie oddziałów rehabilitacji i chirurgii naczyniowej. 5 mln zł
otrzyma chirurgia naczyniowa z odcinkiem zabiegowym jednego dnia;
20 proc. kosztów będzie pochodziło
z budżetu miasta. Natomiast oddział rehabilitacyjny otrzyma 3,7
mln na zakup nowego sprzętu.
Uchwała Rady Ministrów w sprawie przekazania dotacji została
podpisana przez premier Ewę Kopacz w pierwszych dniach lipca.
– Cieszę się, że możemy podpisać
te umowy. To naprawdę ekspresowe tempo podjęcia decyzji – powiedział wojewoda.
Zdradził, że decyzją pani premier zostały przyznane trzy dofinansowania dla jednostek służby
zdrowia w woj. mazowieckim. Dwa
dla radomskiego szpitala na łączną
kwotę 8,7 mln zł i jedno dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji
„Stocer” w Konstancinie-Jeziornie.
– Bardzo się cieszę, w szczególności
ze wskazania na Radom, który potrzebuje wsparcia dla rozwoju bazy
lecznictwa szpitalnego. Trzeba to
bardzo mocno podkreślić – to jest
tak naprawdę wskazanie pani premier Ewy Kopacz. Bo pani premier
dobrze wie, jakie są potrzeby służby
zdrowia w naszym województwie
– mówił Jacek Kozłowski.
Dzięki dotacji poprawią się warunki leczenia pacjentów, skróci
się czas oczekiwania na badania
i zabiegi, a szpital dostosowany
zostanie do określonych przez ministra zdrowia wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia
i urządzenia placówek leczniczych.
Zwiększone będą również możliwości diagnozowania i leczenia pacjentów placówki, pod której opieką znajduje się ponad 625 tys. osób
rocznie.
Obie inwestycje, jak podkreślał
wojewoda, muszą zostać zrealizowane do końca tego roku, więc
szpital musi jak najszybciej ogłosić
przetargi.
BEZPŁATNY TYGODNIK DLA RADOMIA I REGIONU
Radom, ul. Okulickiego 39; II p.; tel./faks 48 312 13 44
Reklama: tel. 519 119 513, 48 360 25 25
[email protected]
[email protected]
Dyrektor: Maciej Dobrowolski
Kierownik redakcji: Iwona Kaczmarska
Dziennikarze: Iwona Kaczmarska, Rafał Dziewięcki, Aleksandra Załęska, Łukasz Pęksyk
Projekt graficzny: 7 Dni
Nakład: 10 tys. egzemplarzy
Redakcja nie ponosi odpowiedzialoności za treść reklam i ogłoszeń
Wydawca: Radomska Grupa Mediowa Sp. z o.o., ul. Okulickiego 39, 26–600 Radom
Druk: Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, oddział w Kielcach – Drukarnia w Tarnobrzegu, ul.
Mechaniczna 12
KS
ISSN 1895–8451
Zdaniem Pawła Rabieja, współzałożyciela Nowoczesnej, ziemia radomska ma duży potencjał i wiele
możliwości rozwoju, zmarnowanych,
niestety, przez partie polityczne. Lokalni politycy przez dwie dekady nie
mieli żadnego pomysłu, jak rozwinąć
region, a premier Ewa Kopacz również niewiele w tym pomogła.
– Mamy do czynienia z dramatycznym zjawiskiem – ziemia radomska stała się zagłębiem emigracji. Ja również stąd wyjechałem
w 1990 roku – powiedział podczas
spotkania Paweł Rabiej. Pochodzi
ze Zwolenia, mieszkał w Garbatce,
jest absolwentem IV LO im. Tytusa
Chałubińskiego, więc choć mieszka
w Warszawie, problemy regionu są
mu bliskie.
Zdaniem Rabieja region radomski
może stać się centralnym miejscem
działania stowarzyszenia, tu bowiem
skupiają się jak w soczewce wszystkie problemy, z którymi chce walczyć Nowoczesna. Rabiej wspomniał
wysokie bezrobocie, upartyjnienie
władzy, ale przede wszystkim – brak
perspektyw dla młodego pokolenia.
Stowarzyszenie szuka kandydatów
na regionalne listy wyborcze. Mają
to być ludzie, którzy coś osiągnęli;
są przedsiębiorcami, społecznikami. Warunkiem koniecznym jest też
znajomość przynajmniej jednego języka obcego.
– Chcemy zmieniać Polskę, chcemy zmieniać Radom. Konieczne są
społeczne konsultacje, konieczny jest
pakt regionalny – uważają regionalni
koordynatorzy Nowoczesnej: Katarzyna Kalinowska i Cezary Brymora.
Wielkie pieniądze
dla szpitala
Fot. Szymon Wykrota
2
Powstanie internetowa mapa cmentarza na Firleju. Projekt ma ułatwić
poruszanie się po nekropolii.
– Cmentarz na Firleju jest już jednym z największych w Polsce. Dlatego chcemy zbudować system, który
ułatwi poruszanie się po tym terenie
i pomoże odwiedzającym odnaleźć
grób bliskiej osoby – mówi wiceprezydent Konrad Frysztak.
W przyszłorocznym budżecie
cmentarza znajdą się pieniądze na
opracowanie elektronicznej mapy
wraz z wykazem grobów i pełną
listą pochowanych osób. Jednocześnie przy wejściach od strony
ul. Ofiar Firleja i Witosa zostaną
ustawione dwa multimedialne kioski. Na ich ekranach będzie można
zobaczyć, gdzie znajduje się dany
grób i jak dojść do niego najkrótszą
drogą. – Wszystkie te informacje
będą dostępne również w internecie. W ten sposób jeszcze przed
wyjściem z domu – albo wyjazdem
z innego miasta – odszukamy miejsce pochówku, które planujemy
odwiedzić – tłumaczy wiceprezydent Frysztak.
Elektroniczny system umożliwi
mieszkańcom także bieżący dostęp
do informacji o opłatach za groby
i terminach, w jakich powinny one
zostać uregulowane.
Cmentarz na Firleju zajmuje 30
ha. Pochowanych jest tu ponad 36
tys. osób. Po tegorocznej rozbudowie powierzchnia nekropolii zwiększy się o kolejne 2 ha.
ct
3
Co dalej z bulwarem?
Najpierw obiecywano rowerzystom, że bulwarem nad Mleczną będą mogli jeździć od lipca, potem Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji anonsował miesięczne opóźnienie. W sierpniu inwestycja
nadal nie jest skończona, bo – jak się okazało – miasto nie do końca porozumiało się z Rodzinnym
Ogrodem Działkowym „Walter”, który to ogród dzieli na pół bulwar północno-zachodni.
 RAFAŁ DZIEWIĘCKI
Budowa bulwarów nad Mleczną,
przypomnijmy, rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku. Powstaje ścieżka rowerowa i trasa dla rolkarzy,
a w drugim etapie ma powstać jeszcze
jezdnia i miejsca parkingowe. Łączna długość ścieżki i trasy – z betonu
asfaltowego i oświetlonych energooszczędnymi lampami LED – to 1614
m. Dzięki tej inwestycji, która jest
częścią wielkiego przedsięwzięcia pn.
Park Kulturowy „Stary Radom”, będzie można wygodnie przedostać się
z Borek do Starego Ogrodu. Koszt
inwestycji oszacowano na 3 mln 565
tys. 525 zł, a jej zakończenie przewidywano na czerwiec tego roku. Jednak, jak tłumaczył MZDiK pod koniec
czerwca, plany pokrzyżowała wykonawcy pogoda – wiosenne ulewy spowodowały, że prace trzeba było przerwać. Ale opóźnienie miało nie być
większe niż miesiąc.
O ile budowa bulwaru południowo-wschodniego, czyli na połączeniu ul.
Piotrówka i Jaworowej prowadzona
była dotychczas w miarę sprawnie, to
prac przy bulwarze północno-zachodnim, czyli nowym przedłużeniu ul.
Odrzańskiej
do Okulickiego w ostatnich
tygodniach nie
było
prawie
wcale.
B u l w a r
północno-zachodni zaplanowano tak,
że
przecina
ROD „Walter”
przy ul. Redutowej. Z 33
istniejących
tu ogródków
miasto pod budowę wykupiło 13.
Działkowicze dostali odszkodowania
i opuścili teren. Ale to nie zakończyło sprawy – przyszły bulwar podzielił
ROD na dwie części po kilkanaście
działek, które teraz nie mają dostępu
ani do wodociągu, ani do sieci energetycznej. Nie ma też dojazdu, pozostałych fragmentów „Waltera” nikt
nie ogrodził, a ciężki sprzęt wykonawcy miałby manewrować po niewykupionych działkach.
Pan Grzegorz, z którym rozmawialiśmy na miejscu, nie ukrywa, że
dla niego ta sytuacja to dramat. Od
Fot. Szymon Wykrota
Łatwiej
po cmentarzu
AKTUALNOŚCI
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 7-13 SIERPNIA 2015
lat uprawia tutaj warzywa i owoce;
żywi się nimi przez cały sezon i ma
jeszcze zapasy na zimę. – Teraz,
kiedy przez środek ogrodów miałyby biec nieogrodzone bulwary,
nikt tego nie upilnuje. Już wchodzą
bezdomni i nocują – zauważa pan
Grzegorz.
Problem widzą nie tylko działkowcy z Redutowej, ale także Okręgowy
Zarząd Mazowiecki PZD. Dlatego
zwrócili się do MZDiK i władz miasta z prośbą o „rozważenie możliwości całkowitej likwidacji ROD »Walter«”. Rozmowy trwają.
Tymczasem w sobotę, 25 lipca wykonawca, jak twierdzi Polski Związek
Działkowców, „próbował wtargnąć”
na teren ROD z ciężkim sprzętem.
Przyjechała policja i straż miejska.
Przedstawiciele działkowców argumentowali, że wykonawca nie ma
prawa wkraczać na teren „Waltera”
do czasu uzgodnienia z miastem „warunków wydania”. Tym bardziej, że
pozostałe działki nie zostały zabezpieczone przed zniszczeniami, jakich
niewątpliwie dokonałby ciężki sprzęt
budowlany. Ostatecznie wykonawca
odstąpił od prac.
Co dalej z bulwarem? – W środę w urzędzie miejskim odbyło się
spotkanie w sprawie ogródków. Wydział zarządzania nieruchomościami
ma przygotować propozycję, która
pogodzi interesy miasta i oczekiwania działkowców – wyjaśnia Marek
Ziółkowski z MZDiK. – Chcemy polubownie rozstrzygnąć całą sprawę,
dlatego ustaliliśmy, że do tego czasu
wykonawca – chociaż ma takie prawo – nie będzie wchodził z robotami na te działki. Oznacza to jednak,
że termin oddania bulwaru opóźni
się. O ile? Tego na razie nie jesteśmy
w stanie określić.
REKLA MA
4
AKTUALNOŚCI
PIĄTEK – CZWARTEK 7-13 SIERPNIA 2015
www.7dni.radom.pl
Kazimierz Wlazło: – Byłem
Co z tego wynikło?
Był pan ostatnim wojewodą radomskim. Wiem jednak, że nie był pan
zwolennikiem reformy administracyjnej
w kształcie, w jakim ją zaproponowano.
Pan myślał raczej o łączeniu, o makroregionach, a nie o mnożeniu powiatów.
Jeździł pan do Warszawy przekonywać.
jeździło, a nie w dzisiejszych czasach.
Mamy teraz 300 powiatów, z których
znakomita większość nie radzi sobie
ekonomicznie, za to nie mamy 49
województw. Z tych dawnych zostały
tylko dwa: opolskie i świętokrzyskie,
a cała reszta to już są nowe twory.
Fot. Szymon Wykrota
w chwili, kiedy zmieniła się gospodarka, sieci kooperanckie, upadł Związek
Radziecki, stały się obciążeniem, a nie
powodem do dumy. Ludzie oswajali się z tym przez co najmniej 10 lat,
a upadłość następowała w ciągu wspomnianych dwóch tygodni.
– Przede wszystkim byłem w tym
czasie wojewodą, czyli przedstawicielem rządu na terenie województwa radomskiego. Jako wojewoda
mogłem albo lojalnie wykonywać
polecenia, które płynęły od rządu,
albo podać się do dymisji. Dokonałem wyboru takiego, że lojalnie wykonywałem dyspozycje, aż do końca
województwa. Co tu dużo mówić
– spadło na mnie z tego tytułu pewne odium społeczne, z którym się
liczyłem. Nie przypuszczałem, że będzie aż tak ostre. Byli wojewodowie,
którzy podawali się do dymisji. Było
takich dwóch; później się okazało, że
przyczyny nie do końca były takie,
jak to prezentowali, ale oni też nie
przeszli do historii, mówiąc w cudzysłowie. W czasie rozmów, o których
pan wspomniał, bardzo szybko wyleczono mnie z nadziei na to, że uda się
wydyskutować jakąś strawną formę
reformy administracyjnej państwa.
Ja uważałem, że nie należy niszczyć
struktur, tylko zbierać je w większe, czyli przywrócić makroregiony,
w których takie województwa jak radomskie, mogłyby z powodzeniem
kontynuować swoje funkcje. Niestety,
poszło to w inną stronę – postanowiono utworzyć powiat. Filozofia była
taka, że musi być w mieście powiatowym kilka urządzeń infrastrukturalnych służących społeczności lokalnej,
musi być możliwość sprawnego dojazdu do urzędu. Zabrakło wyobraźni,
zabrakło wyczucia, że idziemy w epokę Internetu, że maksymalnie 30 km
to było dobre, kiedy się furmanką
Pomyliłem coś w opisie pańskiej osoby?
– Tak, z tym zwiedzaniem świata.
Zostało mi jeszcze dwie trzecie. Ale
już troszkę za sobą mam.
Wiele osób, wspominając radomskie
przemiany gospodarcze lat dziewięćdziesiątych, szuka winnych. Ul. 1905 Roku
nazywają „aleją upadłości im. Kazimierza Wlazło”. Pojawiają się też określenia
„grabarze województwa”; tu występuje
pan wspólnie z Janem Rejczakiem,
wówczas posłem. Nie jest panu przykro,
kiedy czyta pan takie określenia?
– Na pewno przyjemne to nie jest.
Nie mam skłonności masochistycznych, w związku z czym nie przepadam za określeniami o charakterze
obraźliwym, szczególnie, jeśli dotyczą
mojej osoby. Zdaję sobie jednak sprawę, że uczestnicząc w przekształcaniu
Polski z kraju realnego socjalizmu
w kraj o charakterze rynkowym – nie
lubię tego określenia, ale jednak użyję
– dużo bardziej nowoczesny niż poprzednio, musiałem się spodziewać,
że nie będę zdobywał poklasku, tylko
delikatnie mówiąc, sceptyczne oceny.
Prawda jest taka, że ludzie domagają się, aby było lepiej, fajniej, aby było
wspaniale, inaczej niż poprzednio,
a jednak cały czas tęsknią za tym, żeby
nic się nie zmieniło. Każdy chciałby,
żeby było lepiej, ale – nie daj, Boże
– by to dotknęło w jakimś negatywnym stopniu jego osobę. I takie są
konsekwencje zmian, które jednak
dotykały ludzi. Co tu dużo mówić –
kilkadziesiąt tysięcy osób na początku
lat dziewięćdziesiątych straciło pracę,
musiało jej szukać. A za PRL-u – „czy
się stoi, czy się leży, dwa tysiące się
należy”. To miało swoje znaczenie i na
mnie, niestety, spadło odium tego, że
przyszło mi żyć aktywnie w latach dziewięćdziesiątych, a nie kiedy indziej.
Radom był jednak miastem, w którym
modna wówczas „restrukturyzacja
poprzez upadłość” kończyła się zazwyczaj na upadłości. Restrukturyzacji nie
było. Upadł Polmetal, Acanta sobie nie
poradziła, a Wrozamet czy Amica miały
się w tym czasie całkiem nieźle.
– Upadłość to jest proces niezależny
od menedżerów gospodarczych czy też
od tej klasy politycznej, która przejęła spuściznę gospodarczą po PRL-u.
Przychodzi pewna sytuacja, w której
wniosek o upadłość trzeba złożyć. Ma
się na to dwa tygodnie, inaczej prokurator złoży wniosek o ściganie tego,
który wniosku nie złożył. My mieliśmy
specyficzną sytuację gospodarczą, mieliśmy kilka dużych „krążowników”,
które były powodem do dumy w czasach sprzed 1990 roku – mam tu na
myśli Zakłady Metalowe „Łucznik”,
Radoskór, RWT... I te właśnie flagowce
Fot. archiwum prywatne Kazimierza Wlazło
Z Kazimierzem Wlazło
– byłym prezydentem Radomia, ostatnim wojewodą
radomskim, byłym prezesem
WKS Czarni Radom, prawnikiem i podróżnikiem, który
zwiedził niemal cały świat,
rozmawia Rafał Dziewięcki.
Świętokrzyskie rysowane zielonym
mazakiem?
– Rysowane bardzo zielonym
mazakiem przez człowieka, który
– o, dziwo – innym barwom wówczas był wierny, czyli pana Janika,
późniejszego ministra, a ówczesnego
posła opozycji, bo to on w czasach
AWS-u wytargował świętokrzyskie.
Czy w tej reformie nie chodziło tak
naprawdę o to, aby odsunąć od struktur
rządzenia państwem pewnych ludzi?
– Takie uzasadnienia padały
w kuluarowych, wąskich rozmowach – że chodzi o rozbicie struktur,
a nie o utworzenie sprawnego systemu organizacji państwa. Jako jedna
z flagowych reform AWS-u ta reforma
– o, dziwo – przetrwała do dnia dzisiejszego. Poraża natomiast dysfunkcyjność tych struktur, szczególnie
wojewódzkich. Bo między Śląskiem
a Opolem, które z nim sąsiaduje, jest
przepaść, między świętokrzyskim
a mazowieckim czy małopolskim,
które też z nim sąsiaduje, również jest
przepaść. I polityka regionalna na
tym cierpi.
Mówi pan także, że dwie reformy były
złe, a istnieją do dziś, a dwie były dobre
i zostały pogrzebane. Które?
– Tak to już jest w naszej polityce,
że to, co lepsze jest wypierane przez
to, co gorsze. Reformy były cztery;
przypomnę: administracyjna, edukacyjna, opieki społecznej i ochrony
zdrowia. Z tych flagowców AWS została reforma edukacyjna, której jedynym celem – moim zdaniem – było
utrzymanie miejsc pracy w szkolnictwie, a troska o dzieci, o wychowanie,
o edukację była na dalszym planie.
Wtłoczenie młodych ludzi w jednym
wieku do getta o nazwie gimnazjum,
bez kontaktu z młodszymi i starszymi – odbija się negatywnie na procesach wychowawczych. I to są te reformy, które zostały: administracyjna
i oświatowa. Padła reforma ochrony
zdrowia z kasami chorych, dlatego, że
rząd SLD postanowił zniszczyć mechanizm finansowy kas chorych i stworzył
Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli scentralizował kasy, pozbawiając
możliwość dopasowania oferty usług
do potrzeb lokalnych oraz dostępu
społeczności lokalnej do decydentów,
bo wszystkie ważne decyzje zaczęły
znów zapadać w Warszawie. Upadła
także reforma opieki społecznej, ubezpieczeń społecznych, która jako tako
funkcjonowała, ale ostatecznie padła
pod światłą ręką ministra Vincenta
Rostowskiego, który – tu się zgadzam
z prof. Balcerowiczem – najzwyczajniej okradł Polaków na 153 mld zł.
Co by pan zmienił w polskiej polityce?
– Chyba już przeżyłem swoje, więc
zmieniać bym niczego w tej chwili
nie chciał. Wyszedłem z polityki nie
po to, żeby do niej wracać; jestem zadowolony, że doświadczyłem tego,
iż poza polityką też jest życie. Mogę
REKLA MA
Optima Sp. z o. o.
– finanse dla domu –
zatrudni PRZEDSTAWICIELI w Radomiu i okolicach. Atrakcyjna prowizja,
praca dodatkowa, również dla emerytów! Tel. 58-554-80-80
lub 801-800-200; e-mail: [email protected]
AKTUALNOŚCI
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 7-13 SIERPNIA 2015
5
niedouczonym entuzjastą
Dzisiejsza klasa polityczna?
– My byliśmy na pewno niedouczonymi entuzjastami na początku lat
dziewięćdziesiątych. Na pewno nadrabialiśmy, jak się tylko dało, kwestie
edukacyjne. Było wiele szkoleń, spotkań, wyjazdów stażowych, na których
nie można było dnia od nocy odróżnić.
Trzeba było to, co się oglądało, porównywać z naszą rzeczywistością, dopytywać i później to wdrażać u nas.
Teraz, po 25 latach powinni być sami
superfachowcy.
– Dzisiaj ten projekt ustrojowy,
który się wówczas nazywał III RP,
już się chyba wyczerpał. Ja twierdzę,
że żyjemy w świecie, w którym najpoważniejsze siły polityczne nie prowadzą ze sobą sporu o Polskę, tylko
walczą, bo tak się umówili, żeby gawiedź miała satysfakcję. Bardziej mi
to przypomina cyrk niż rzeczywistość.
Cyrk w rozumieniu starorzymskim.
Jest pan fanem siatkówki. Wiele lat
był pan prezesem WKS Czarni Radom.
Dziś pańska kancelaria jest członkiem Stowarzyszenia Czarni Radom.
Prezesura Kazimierza Wlazło zakończyła
się zdobyciem Pucharu Polski. Co się
później stało z klubem? Skąd ten zjazd
po równi pochyłej?
– Klub był związany bardzo silnie z miastem. Nie byłem prezesem
dlatego, że byłem jakimś bardzo zasłużonym dla siatkówki działaczem,
ale dlatego, że byłem prezydentem
miasta. Jednak nigdy tej pasji nie
identyfikowałem jako narzędzia do
realizacji celów politycznych. Tymczasem następcy robili z siatkówki
trampolinę do skoku w politykę, a to
się szybko odbiło czkawką i trzeba
było szukać sponsorów prywatnych.
Oni mają to do siebie, że jak płacą,
to wymagają. Nawet, jeśli wymagają rzeczy niekorzystnych. Doszło do
dużego kryzysu. Nie mnie oceniać.
Jeżeli ktoś wydał swoje pieniądze,
żeby siatkówka się rozwijała, to nawet jeżeli popełnił błędy, to należą
mu się wyrazy szacunku. I takie zawsze przekazywałem. Na szczęście
kilka lat temu udało się paru ludziom
zorganizować około stu przedsiębiorców do tego, żeby już bez zadęcia na
to, że „siatkówka to ja”, włączyć się
w reanimację, rewitalizację, odbudowę radomskiej siatkówki. I jak na razie – z trudem, bo z trudem – idzie to
w dobrym kierunku. Wydaje mi się,
że ma to pewne szanse powodzenia.
Cieszy mnie to dlatego, że siatkówka
w moim mniemaniu jest jedyną dyscypliną, która zasługuje na miano
sportu zespołowego. W koszykówce
dobry koszykarz może skozłować całe
boisko i rzucić kosz. W piłce nożnej Maradona kiedyś przedryblował
wszystkich i strzelił bramkę, podobnie robi obecnie Messi. W siatkówce,
nawet jeśli ktoś jest geniuszem, może
raz, najwyżej dwa razy w czasie akcji
dotknąć piłki, więc musi być przynajmniej dwóch świetnych zawodników, żeby cokolwiek ugrać. To mi się
w tym sporcie podoba i dlatego z nim
sympatyzuję.
Czy przypadkiem nie ten brak zespołowości spowodował, że pan wyszedł z polityki? Bo ktoś przychodzi z tym ołówkiem
i wszystko wywraca do góry nogami?
– Z polityki odszedłem z wielu powodów. I dlatego, że chciałem, i dlatego, że mnie do tego zmuszono. Przyszedł taki czas, że politykiem stawał
sobie, że jestem radcą prawnym i teraz
płynę własną łódką.
Czasami pływa pan łódką dosłownie,
nawet po syberyjskich jeziorach, bo
podróże to kolejna pańska pasja. Dwie
trzecie świata zostało do zwiedzenia, ale
gdzie pan był do tej pory?
skiej, która sama w sobie jest dla
nas bardzo egzotyczna, a mnie się
jeszcze udało być w Mekce, przy Al-Kabie, w meczecie... Wszędzie tam
mają wstęp tylko wyznawcy Allaha;
zostałem tam przemycony z niejakim
Januszem Korwin-Mikkem, który był
w mojej grupie. Kiedyś uważałem,
że Korwin-Mikke to poważny facet,
ale wskutek tego wyjazdu zmieniłem
zdanie i dzisiaj uważam, że to człowiek niebezpieczny, bo nie umiejący się dostosować do warunków, do
okoliczności, do sytuacji, nie szanujący innych i tak dalej. Byłem też
w Czarnej Afryce, w Senegalu, w Republice Gwinei; mógłbym tak jeszcze
długo opowiadać. Marzy mi się Ameryka Południowa, może Chile, może
Patagonia, mniej chyba Amazonia.
To wszystko wynika z czytania Arkadego Fiedlera w czasach, kiedy nie
było internetu. „Orinoko” znałem na
pamięć (śmiech).
Kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę,
zapytał pan, kogo chcę zdenerwować.
Mówi pan o budzeniu demonów. Co by
pan poradził dzisiejszym radomskim politykom – co powinni robić, czego unikać,
aby demonów nie tworzyć?
Fot. archiwum prywatne Kazimierza Wlazło
sobie funkcjonować w świecie, w którym każda sensowna akcja ma jakąś
w miarę sensowną reakcję, natomiast
polityka i wspomnienia polityczne
pozostawiły we mnie jakąś frustrację.
Wynika ona z tego, że moje doświadczenie początku lat dziewięćdziesiątych to była ciężka praca, żeby zmienić najbardziej archaiczne procesy
zarządzania państwem w tym małym,
radomskim wymiarze, a później przychodzili następni i jednym ruchem
ołówka przywracali poprzednie albo
kasowali te różne wysiłki. Nawet nie
zapytali, dlaczego tak zrobiono, a nie
inaczej. Nawet tego nie skrytykowali,
tylko po prostu zlikwidowali. Mam tu
na myśli wiele małych rozwiązań, które z punktu widzenia mieszkańców nie
mają może znaczenia, ale z punktu widzenia decydentów są istotne. Polityka
to jest praca, która nie przynosi satysfakcji, bo nie można się później z niej
sensownie rozliczyć.
się ten, kto ma właściwą legitymację.
Ja nigdy nawet nie próbowałem zapisać się do różnych partii, które akurat
miały szansę na sprawowanie władzy.
W AWS-ie wytrwałem do smutnego
końca i nie przeskoczyłem na żadną
szalupę – czy to wykreowaną przez
braci Kaczyńskich, czy to wykreowaną
przez trio z Platformy. Przypomniałem
– Rzeczywiście byłem aż na Zabajkalu, jeżeli chodzi o naszego wschodniego wielkiego sąsiada. W Europie
byłem praktycznie wszędzie, bardzo
dobrze znam Bliski Wschód, północną Afrykę, i nie z wczasów, ale
z wyjazdów zarówno biznesowych,
jak i poznawczych. Do ciekawszych
zaliczam wyjazd do Arabii Saudyj-
– Najpierw musieliby mnie o to zapytać. Nie lubię radzić, gdy ktoś o to
nie prosi, bo skoro tego nie potrzebuje, to trudno się wciskać ze swoimi
– mniej lub bardziej złotymi – myślami. Generalnie życzyłbym sobie,
a radził innym: więcej dystansu, więcej spokoju i prawdziwych podziałów.
Chciałbym kiedyś usłyszeć, nawet
w tym radiu, jak się dwóch przedstawicieli przeciwnych partii politycznych
spotyka i zamiast słów z góry do przewidzenia: „to, co mówisz, człowieku,
jest idiotyczne i bez sensu”, chciałbym
usłyszeć: „ a wie pan, to co pan mówi,
jest nawet mądre i muszę się nad tym
zastanowić”. Od kilku lat czekam na
podobną wymianę zdań w telewizjach,
stacjach radiowych, w internecie – i jakoś mi się tego usłyszeć czy przeczytać
nie udało. Na to czekam, tego życzę.
REKLA MA
6
SPORT
PIĄTEK – CZWARTEK 7-13 SIERPNIA 2015
www.7dni.radom.pl
Radomiak
Bramkarze
Piotr
Banasiak
1
19.07.1987
Michał
Kula
83
18.11.1983
Obrońcy
Norbert
Jędrzejczyk
Maciej
Świdzikowski
Michał
Janik
22
1.05.1990
4
9.09.1989
25
12.04.1997
Radosław
Sylwestrzak
Jakub
Cieciura
Karol
Kucharski
Tren
2
8.09.1992
8
3.02.1983
6
29.10.1991
Bartosz
Sulkowski
Maciej
Wasilewski
19
Piotr Wątorski
Jacek Magnuszewski
Napa
26.01.1991
95
14.10.1995
Przemysław
Śliwiński
15
9.01.1996
Krzysztof
Ropski
www.7dni.radom.pl
ISSN 1895-8451
DODATEK REKLAMOWY
SENIOR
NR 1 PIĄTEK 7 SIERPNIA 2015
Serce w upale
Upały nie sprzyjają dobremu samopoczuciu, zwłaszcza jeśli doskwierają osobom z problemami sercowymi. W trakcie
gorących dni warto przestrzegać kilku zasad, by chronić sercowców przed wysoką temperaturą i skutkami upałów.
W okresie wzmożonych upałów
chorzy na serce odczuwają jeszcze
większy dyskomfort i gorsze samopoczucie niż zdrowe osoby. Wysokie
ciśnienie oraz ciężkie i gorące powietrze jeszcze bardziej przyczyniają się
do pogorszenia stanu zdrowia chorego, potęgując dolegliwości związane
z niewydolnością układu krążenia.
 Jak im zapobiec? Pierwszym
i najważniejszym zaleceniem od lekarzy jest oczywiście regularne przyjmowanie leków. Prócz tego, chory
powinien zostawać pod stałą opieką
lekarza prowadzącego i w razie potrzeby skorzystać z hospitalizacji.
 Pij dużo wody! W czasie gorących dni apetyt w ciągu dnia nieco
maleje, a organizm ma zwiększoną
potrzebę uzupełniania płynów, dlatego zwłaszcza chorzy nie powinni
dopuszczać do sytuacji nadmiernego
pragnienia. Butelka wody to niezbędny towarzysz chorego w ciągudnia
niezależnie, gdzie się znajduje i co
robi. By nie dopuścić do odwodnienia,
chory powinien pic małymi łykami co
kilka minut. Doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy nie mogą
pić przez cały dzień czystej wody, jest
woda z miętą i cytrusami, schłodzony
niesłodzony kompot z owoców sezonowych lub tradycyjna herbata także
w wersji letniej i bez cukru.
 Chroń organizm przed nasłonecznieniem. W godzinach
przedpołudniowych i popołudnio-
wych słońce grzeje najmocniej, co
oznacza narażanie organizmu na
niebezpieczny udar słoneczny, przegrzanie oraz poparzenia słonecznie. Nie jest to zatem dobry czas dla
osób z problemami sercowymi.Osoby
z chorobą wieńcową po zawale i innych chorobach układu krwionośnego powinny przebywać na zewnątrz
jedynie do godz. 10. rano lub po
17.00, gdy temperatura i upał stają
się mniej dokuczliwe. Podczas każdego wyjścia chory powinien pamiętać o nakryciu głowy i odpowiednim
ubraniu. Gdy temperatura zbliża się
do 30 st. tylko bawełniane i przewiewne materiały najlepiej chronią
przed przegrzaniem, umożliwiając
skuteczną
cyrkulację
powietrza
i wchłanianie potu.
RADOM
UL. GAGARINA 2
(obok przychodni MEDICON)
czynne: Pn.-Pt. 9-17
tel. 48 360 67 32
e-mail: [email protected]
UL. WAŁOWA 3A
(róg Lekarskiej i Wałowej)
czynne: Pn.-Pt. 8-16
tel. 603 280 434
Każdy pacjent jest traktowany przez nas bardzo indywidualnie, ponieważ
każdy człowiek jest inny i ma inne wymagania. Bogaty wybór aparatów pozwala nam dobrać dla każdego pacjenta odpowiednie rozwiązanie, które
sprosta jego indywidualnym wymaganiom i możliwościom finansowym.
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE
BADANIA SŁUCHU
APARATY WEWNĄTRZUSZNE
APARATY ZAUSZNE
» wkładki uszne – ponad 11 modeli wkładek
twardych i miękkich
» baterie do wszystkich modeli aparatów
słuchowych
POSIADAMY W OFERCIE APARATY SŁUCHOWE
PIONIERSKICH FIRM:
» środki do pielęgnacji aparatów
słuchowych
» akcesoria i części wymienne do aparatów
 Jedz lżej i zdrowiej. Unikaj
smażonych i ciężkostrawnych potraw. Wraz z wysoką temperaturą
potęgują uczucie ciężkości i osłabiają pracę wielu organów w tym
prócz wątroby także serca, które po zjedzeniu ciężkiego posiłku
może byc bardziej obciążone. Na
upały najlepsze są dania z grilla
lub gotowane na parze, warzywne
sałatki na barze sezonowych warzyw i owoców, koktajle z jogurtem
i owocami a także lekkie chłodniki
i zupy owocowe.
 Unikaj zatłoczonych miejsc.
W czasie dokuczliwych upałów zastanów się nad korzystaniem z publicznych środków transportu oraz
miejsc, gdzie panuje tłok. Jeśli nie
musisz załatwiać ważnych spraw,
odłóż je na czas, gdy temperatura
spadnie lub poproś kogoś bliskiego
o pomoc w załatwieniu sprawunków.
W zatłoczonych i gorących budynkach łatwo o omdlenie i pogorszenie
stanu zdrowia, dlatego nie warto ryzykować.
 Wysiłek fizyczny? Tylko
umiarkowany. Praca w ogrodzie,
w domu podczas upału jest równie
niebezpieczna nawet dla zdrowych
osób, dlatego, planując wysiłek fizyczny zastanówmy się nad jego intensywnością. Wszelkie prace domowe wykonujmy po godzinie 17.00 lub wcześnie
rano, gdy temperatura jeszcze nie jest
uciążliwa.
WWW.SENIOR.FIT.PL
II
DODATEK REKLAMOWY – SENIOR
PIĄTEK 7 SIERPNIA 2015
www.7dni.radom.pl
Aktywni bez względu na wiek
Sport kojarzy się nam z ludźmi młodymi. Sprawni, wygimnastykowani, w pełni sił – oni mogą sięgać po rekordy, rywalizować z innymi. Ale starsi ludzie wcale nie muszą rezygnować ze sportu. Przykładem są modne ostatnio biegi maratońskie – w każdym z nich startują także seniorzy.
NAUKOWO POTWIERDZONE
Wydawać by się mogło, że bieganie
to nie jest sport dla ludzi w podeszłym
wieku. Jednak badania kalifornijskiego Stanford University School of
Medicine wykazały, że jest zupełnie
inaczej. Amerykańscy badacze w połowie lat 80-tych wzięli pod obserwację
grupę 1000 osób po 50 roku życia. Połowa z nich prowadziła aktywne życie,
uprawiając m.in. jogging. Druga połowa prowadziła bierny tryb życia. Po 20
latach badań wyniki były zaskakujące.
W grupie aktywnych śmiertelność
była niższa o przeszło połowę (15%).
Mniejsza była też ilość zachorowań na
choroby serca i układu krwionośnego.
Aktywni seniorzy dłużej bronili się
przed przychodzącą z wiekiem niedołężnością. Prowadzący badania dr.
James Fries zwraca uwagę, że nie da
się powstrzymać procesu starzenia,
ale uprawianie sportu może go opóźnić o kilka lat. Pozwala też zachować
większy komfort życia i niezależność
od pomocy młodszych.
Dużą rolę odgrywają tu Uniwersytety Trzeciego Wieku, Kluby Seniora
i podobne im stowarzyszenia. Organizują one zajęcia i grupy sportowe właśnie dla seniorów. Słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku spotykają się
nawet na dorocznej olimpiadzie i tam
rywalizują w wielu dyscyplinach sportu. Wspieranie aktywności fizycznej
osób starszych jest bardzo ważne i leży
w interesie nas wszystkich – mówi
Iwona Szczygieł, właściciel firmy Il-tex, która była głównym sponsorem
Olimpiady Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Łazach w 2012 roku.
LEPIEJ PÓŹNO NIŻ WCALE
Co ciekawe, większość seniorów-rekordzistów swoją karierę biegacza
rozpoczęło dopiero późno, na emeryturze. Tak było m.in. w przypadku
dwóch słynnych polskich biegaczy
– Jerzego Kuszakiewicza i Mariana
Parusińskiego. Obaj przygodę z bieganiem zaczęli tuż przed 60-ką. Obaj
największe sukcesy odnieśli kilka lat
później. Parusiński ustanowił kilka
rekordów Polski w coraz wyższych kategoriach wiekowych, odnosił też sukcesy za granicą. Mieszkający przez lata
w USA Kuszakiewicz był rekordzistą
świata w biegach maratońskich w kategorii wiekowej 85-89 lat. Często impulsem do podjęcia takiej aktywności
bywa przebyta choroba. Konieczność
poprawienia formy, zrzucenia kilku
kilogramów czy zmiany trybu życia to
dobry moment za rozpoczęcie przygody ze sportem. Oczywiście nie można
Fot. Flickr
W marcu tego roku swoją maratońską karierę zakończył Fauja Singh.
Miesiąc później Brytyjczyk hinduskiego pochodzenia świętował swoje
102 urodziny. Singh swoją przygodę
ze sportem rozpoczął bardzo późno
– grubo po osiemdziesiątce. W wieku 93 lat poprawił o niemal godzinę
rekord świata w swojej grupie wiekowej. Po zakończeniu kariery Singh
nie zamierza rezygnować z biegania
– nie wykluczył udziału w imprezach
charytatywnych.
rzucać się od razu na 42-kilometrowe
maratony. Na początek trzeba zacząć
ćwiczyć. Później czas na spacery, marszobiegi, jogging na krótsze dystanse.
W miarę jak poprawia się kondycja
i wydolność tlenowa organizmu, można zwiększać intensywność ćwiczeń,
zwiększać dystanse. Warto jednak
skonsultować się wcześniej z lekarzem, który oceni czy nie ma kategorycznych przeciwwskazań do takiej
aktywności. Biegacze, którzy chcą
walczyć o czołowe lokaty w zawodach,
często sięgają po pomoc profesjonalnego trenera.
W GRUPIE RAŹNIEJ
Bieg w liczącym przeszło 42 kilometry maratonie to spory wysiłek,
nawet dla młodych ludzi. Można jednak biegać na krótsze dystanse, dla
własnej przyjemności, ze znajomymi.
To właśnie obecność innych biegaczy, w podobnym wieku, jest często
sporą motywacją do biegania. Seniorzy wciąż jeszcze muszą przebijać się
przez powszechny mit, że sport to domena młodych. W grupie łatwiej się
zmotywować, przekonać, że nie jesteśmy sami w tym co robimy.
NA SUKCES NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO
Polscy
maratończycy-weterani
do dziś odnoszą sukcesy w międzynarodowych imprezach. Wojciech
Grochocki wygrał berliński maraton
w klasie M-75 (mężczyźni powyżej
75-go roku życia). Żaden z licznej
grupy polskich biegaczy startujących
w tym maratonie, nie odniósł takiego sukcesu w swojej kategorii. Coraz
większa aktywność fizyczna seniorów daje nadzieję, że Grochocki, Parusiński, Kuszakiewicz i inni polscy
sportowcy-weterani doczekają się
następców.
WWW.SENIOR.FIT.PL
Stary Gózd 35
17 km od Radomia w stronę Warszawy
(trasa E7)
Oferujemy całodobowe świadczenia zdrowotne obejmujące leczenie, pielęgnację
i rehabilitację. Ośrodek oferuje również pielęgnacyjne pobyty poszpitalne. Pobyt może się
odbywać w ramach pełnej odpłatności lub w ramach refundacji NFZ. Opiekę całodobową
nad Pensjonariuszami sprawuje wykwalifikowany personel: lekarze, pielęgniarki i opiekunki.
tel. 606 698 772,
www.zoljasmin.pl,
[email protected]
Ośrodek posiada rejestrację w Księdze Rejestrowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pod numerem 000000137562
PIĄTEK 7 SIERPNIA 2015
DODATEK REKLAMOWY – SENIOR
www.7dni.radom.pl
DLACZEGO WARTO
ZBADAĆ DNO OKA?
BADANIE DNA OKA MOŻE
POWIEDZIEĆ NAM DUŻO
O FUNKCJONOWANIU CAŁEGO
ORGANIZMU. POZWALA WYKRYĆ
WCZESNE ZMIANY W PRZEBIEGU
TAKICH CHORÓB, JAK CUKRZYCA,
NADCIŚNIENIE, MIAŻDŻYCA,
A TAKŻE SKUTECZNIE
MONITOROWAĆ ICH PRZEBIEG.
Badanie dna oka jest jednym z podstawowych badań okulistycznych.
Polega ono na ocenie tylnego odcinka oka ze wszystkimi jego elementami, m.in. tarczy nerwu wzrokowego, siatkówki, tętnic i żył.
Badanie dna oka jest jedyną metodą przyżyciowej oceny stopnia
uszkodzenia układu naczyniowego oraz obserwacji zmian patologicznych w otaczającej go tkance. Zmiany, które można zaobserwować w naczyniach na dnie oka, świadczą o tym, że istnieją one
również w innych narządach, natomiast dzięki specyficznej anatomicznej budowie naczyń siatkówki zmiany na dnie oka są wcześniej widoczne oraz bardziej nasilone, niż w innych narządach.
JAKIE CHOROBY POZWALA
ZDIAGNOZOWAĆ BADANIE?
 CHOROBY SIATKÓWKI – Jeżeli zauważysz takie niepokojące objawy, jak problemy z widzeniem np. środka obrazu, błyski przed oczami, skonsultuj się ze specjalistą i wykonaj badanie dna oka, gdyż
może to świadczyć o zwyrodnieniu plamki żółtej związanym z wiekiem (AMD), odwarstwieniu siatkówki oraz innych chorobach.
www.visioncenter.pl
 USZKODZENIA NERWU WZROKOWEGO – będące skutkiem jaskry oraz zmian neurologicznych
 CHOROBY OGÓLNOUSTROJOWE (NP. CUKRZYCA, NADCIŚNIENIE
TĘTNICZE) – w przypadku chorób, w których dochodzi do zmian
patologicznych na dnie oka, tego rodzaju badanie pozwala
wykryć nawet wczesne zmiany chorobowe, o których pacjent
wcześniej nie wiedział. Może się okazać, że właśnie w trakcie
badania dna oka pacjent się dowie, że prawdopodobnie ma
nadciśnienie. Natomiast regularna kontrola pozwala na łatwe
monitorowanie choroby oraz ocenę skuteczności wprowadzonego leczenia. W przypadku nieleczonego podwyższonego
nadciśnienia tętniczego lub cukrzycy dochodzi do uszkodzenia
ścian naczyń krwionośnych. Dlatego, gdy chorujesz na te choroby wykonuj badanie dna oka co najmniej raz w roku – pozwoli to zapobiec groźnym powikłaniom.
Badanie dna oka jest badaniem nieinwazyjnym, bezbolesnym oraz
całkowicie bezpiecznym. Istnieją różne metody badania, wśród których najbardziej zaawansowanym technologicznie jest zastosowanie
urządzenia Fundus Camera. Takie badanie polega na wykonaniu kolorowego zdjęcia dna oka. Zastosowanie takiej metody nie tylko pozwala na dokładniejszą ocenę zmian patologicznych, ale również na
łatwe przechowywanie dokumentacji w celu monitorowania postępu choroby oraz ocenę skuteczności wprowadzonego leczenia.
Dokumentacja fotograficzna przebiegu choroby jest niezwykle pomocna dla lekarza prowadzącego w doborze odpowiedniego leczenia.
Kolorowe zdjęcia dna oka Fundus Camerą można wykonać
w gabinecie optometrycznym Vision Center, ul. Królowej Jadwigi
21 w Radomiu. Po wykonanym badaniu otrzymają Państwo kolorowy wydruk dna oka prawego i lewego wraz z opisem. Osoby
zainteresowane badaniem proszone są o wcześniejsze zarezerwowanie wizyty pod numerem 48 360 56 78.
mgr inż. Rafał Paluch
optometrysta kliniczny Vision Center, ul. Królowej Jadwigi 21
III
IV
DODATEK REKLAMOWY – SENIOR
PIĄTEK 7 SIERPNIA 2015
www.7dni.radom.pl
Z wnukami na wakacjach
Wypoczynek dziecka z dziadkami? Choć na początku jesteś dumna z decyzji rodziców, za chwilę pojawia się obawa,
jak poradzą sobie z wnukiem?
«
Wychowanie i rozpieszczanie to dwa
najbardziej trafne skojarzenia, które
prócz miłości i oddania symbolizują
opiekę dziadków. I to właśnie obawa o nadmierne rozpieszczanie oraz
utratę sił przy małym wulkanie stawia pod znakiem zapytania wyjazd
dziecka z dziadkami.
Jak rozwiać wątpliwości rodziców
i pozwolić maluchowi cieszyć się wakacjami z babcią i dziadkiem?
Dobrze wiesz, jak twój maluch ich
kocha i jak bardzo jest z nimi związany, a oni traktują wnuka jak skarb, to
przecież ich oczko głowie. Jeśli i takie argumenty nadal nie przekonują
was-rodziców warto przeanalizować
wszystkie za i przeciw.
Dziecko
powinno
wiedzieć, gdzie
wybiera się
z opiekunami
i jakie atrakcje
czekają na
niego już na
miejscu
Wakacje z dziadkami oznaczają
dla was wolność, wreszcie będziecie mogli zostać sami i cieszyć sobą
przez tydzień lub dwa, jak za dawnych czasów narzeczeńskich, a dla
dziecka – możliwość zacieśnienia
kontaktów z dziadkami i prawdopodobnie tęsknotę za wami.
Wszystko jednak zależy do charakteru i wieku dziecka.
Na samotne wakacje dziecka
z dziadkami lepiej nie puszczać dwulatka. Wasze dziecko w tym wieku
może jeszcze nie być gotowe na taką
JAK SPRAWDZIĆ WYTRZYMAŁOŚĆ
DZIECKA NA DŁUŻSZĄ ROZŁĄKĘ?
Fot. Flickr.com
BLISKOŚĆ I ROZŁĄKA
ce najczęściej obawiają się o dwa
podstawowe grzechy dziadków.
Słodkości i późniejsze powieczorki – to najczęstsze grzechy główne
waszych rodziców.
Zakochani we wnuczku dziadkowie
częściej bowiem rozpieszczają swoje
pociechy bezkrytycznie ulegając ich
kulinarnym zachciankom. Dotychczasowy rytm dnia i domową zasadę
wczesnego snu, warto przedyskutować, wprowadzając kilka zasad, których dziadkowie powinni się trzymać.
Dobra zabawa nie zawsze dobrze komponuje się z zasadami, dlatego warto
jednak pozwolić dziecku na trochę
luzu, zwłaszcza, że dzieci są świadome
z czym wiąże się powrót do domu.
rozłąkę i zamiast radości z wyjazdu
mogą pojawić się łzy i złość.
Dziecko trzy, cztero– lub pięcioletnie
łatwiej przekonać do wyjazdu z dziadkami, za którymi przepada i świetnie
się dogaduje, warto jednak wziąć pod
uwagę długość wyjazdu i formy spędzania czasu. Im bardziej aktywnie, tym
maluch ma mniejszą szansę na nudę
i tęsknotę, zwłaszcza że będziecie stale
w kontakcie telefonicznym, a dziecko
przywiezie wam wspaniale wspomnienia uwiecznione na fotografiach.
Dziecko powinno wiedzieć, gdzie
wybiera się z opiekunami i jakie atrakcje czekają na niego już na miejscu.
Z tą myślą na pewno zamiast zastanawiać się, jak poradzi sobie bez mamy,
będzie z utęsknieniem czekał na dzień
wyjazdu. Zapowiedź miło spędzone-
go czasu i wielu wakacyjnych przygód
często rozwiewa nawet największe
chmury nad głową maluszka.
ROZPIESZCZANIE
Na wakacjach nie trudno o brak
umiaru, zwłaszcza jeśli chodzi
o dietę dziecka i pewne przyjęte przez rodziców zasady. Rodzi-
Jeśli już zdecydowaliście się na wakacyjny wyjazd dziecka z dziadkami
lub nadal macie sporo wątpliwości
warto kilka miesięcy przed wyjazdem
zachęcić dziecko do spędzenia wakacji u dziadków. Tydzień pod dachem
u rodziców to dla dziecka najlepszy
sprawdzian samodzielności i wytrwałości a także możliwość przetestować
odporności i siły Twoich rodziców, dla
których opieka nad wnukiem może
okazać się wspaniałym wyzwaniem.
WWW.SENIOR.FIT.PL
Ustrzeż się przed metodą „na wnuczka”
Fot. Internet
Według ostatnich badań prawie połowa polskich seniorów (46 proc.) postrzega sytuację finansową osób po 65. roku życia w Polsce jako złą. Jednocześnie to grupa, która najchętniej udziela pomocy materialnej rodzinie i najbliższym. I właśnie dlatego osoby starsze należy edukować, jak nie dać się oszukać i nie narażać domowego budżetu.
Oszuści posiłkują się wieloma metodami i bardzo często je zmieniają,
aby wyłudzić pieniądze. Najczęściej
ich ofiarami padają osoby starsze. Łatwowierność i chęć pomocy najbliższym powoduje, że seniorzy stają się
dla naciągaczy łatwym celem. Według
raportu Grupy KRUK, który przygotował TNS Polska, seniorzy częściej
pomagają finansowo innym niż sami
otrzymują taką pomoc. Regularnego
wsparcia rodzinie udziela aż co trzeci senior (33 proc.). Ponadto osoby
starsze często nieświadomie udzielają
zbyt wielu informacji obcym osobom.
METODA „NA WNUCZKA”
Obecnie naciągacze stosują wiele metod oszukiwania osób starszych
i wyłudzają od nich całkiem spore
kwoty. Najbardziej znaną i najczęściej
stosowaną metodą jest metoda „na
wnuczka”. Oszuści wprowadzają swoje ofiary w błąd, podając się za członka
rodziny. Prowadzą rozmowę telefoniczną w taki sposób, aby potencjalna ofiara sama podpowiedziała im, za kogo
mogą się podać – wnuczka, bratanka,
siostrzenicę z dalszej rodziny. Pod
pozorem niepowtarzalnej okazji (np.
promocja w sklepie, okazyjny zakup
mieszkania lub auta), lub nagłego nieszczęścia (np. wypadek samochodowy,
choroba), dzwoniąca osoba zwraca się
z prośbą o natychmiastową pomoc finansową. Kiedy senior decyduje się na
jej udzielenie, sprawca sam deklaruje
odbiór pieniędzy w domu ofiary, jednak w ostatniej chwili rzekomo zmienia
zdanie i wysyła zaufaną osobę, której
należy przekazać pieniądze.
Nie można w takich sytuacjach
stracić zdrowego rozsądku i zimnej
krwi. Do każdej informacji należy podejść bardzo ostrożnie. Oszuści często
oferują podwiezienie do banków lub
bankomatów, chcą spotkać się jak
najszybciej i często dzwonią do swojej ofiary, aby ta nie zdążyła zawiadomić rodziny. Ważne, żeby zdać sobie
sprawę, że każdy może paść ich ofiarą,
ponieważ najpierw typują oni odpowiednie osoby – najczęściej wybierają
ludzi starszych, mieszkających samotnie w dużych miastach. Wykorzystują
głównie dane zawarte w książkach telefonicznych, wyszukując imiona, które obecnie rzadko występują i mogłyby świadczyć o tym, że abonentem jest
osoba starsza. Dlatego bardzo ważne
jest, żeby uczulić swoich dziadków
i babcie czy rodziców, aby w każdej
sytuacji zachować przezorność, szczególnie podczas rozmowy telefonicznej.
Ostatnio przestępcy podają się nawet za policjantów, mówiąc, że ktoś
chciał starszą osobę oszukać i potrzebują pieniędzy, aby zatrzymać sprawcę na gorącym uczynku. Pamiętajmy,
że policjanci nigdy nie będą chcieli od
nas pieniędzy do takiego celu! Jeżeli
otrzymali Państwo taki telefon, powinni Państwo natychmiast powiadomić
policję – mówi komisarz Andrzej Browarek z Komendy Stołecznej Policji.
Aby nie paść ofiarą oszusta, zazwyczaj wystarczy tylko jeden telefon do rodziny w celu upewnienia
się, czy rzeczywiście ktoś potrzebuje
pomocy. Ponadto, jeżeli coś wydaje
nam się podejrzane i może być oszustwem, należy koniecznie zawiadomić policję, aby unikną wyłudzenia
pieniędzy i aby kolejne osoby też nie
zostały pokrzywdzony.
MIŁY NIE ZAWSZE ZNACZY UCZCIWY
Osoby starsze łatwo ująć grzecznym i kulturalnym zachowaniem.
Miły młody człowiek, który proponuje
zaniesienie zakupów do domu i prosi
o możliwość skorzystania z telefonu,
niestety nie zawsze ma uczciwe zamiary. Należy pamiętać, że oszustwami
trudnią się nie tylko mężczyźni. Sympatyczna dziewczyna, która telefonuje
w imieniu „wnuczka” wcale nie musi
być jego koleżanką. Uczulajmy naszych bliskich, by nie dawali się zwieść
w sytuacji, gdy za dobrymi manierami
idzie niecodzienna prośba.
FAŁSZYWI KONTROLERZY
Według badań 38 proc. seniorów
twierdzi, że czasem uda im się coś
odłożyć, jednak zazwyczaj wystarczy
im tylko do końca miesiąca, a 30%
deklaruje, że nie wystarczy im nawet
do końca miesiąca, dlatego tym bardziej trzeba być czujnym, aby nie paść
ofiarą naciągacza i nie stracić oszczędności życia. Oszust może podawać się
na przykład za pracownika zakładu
gazowniczego, wodociągowego lub
elektryka. Przekonać o konieczności
instalacji w domu np. czujnika gazowego i zażądać podpisania dokumentów oraz odcinka emerytury. Może
także zainstalować w mieszkaniu
kosztowne urządzenia, bądź wymieniać całkiem dobrze działające sprzęty
na nowe, obciążając niepotrzebnymi
kosztami swoją ofiarę.
PAMIĘTAJ!
Komisarz Andrzej Browarek ze
Stołecznej Komendy Policji przestrzega przed obdarzaniem zbyt
dużym zaufaniem osób obcych
i podaje kilka złotych zasad, których
przestrzeganie może uchronić nas
przed naciągaczami:
1. Bądź ostrożny w kontakcie
z nieznajomym.
2. Nigdy nie przekazuj pieniędzy
osobom, których nie znasz. Nie ufaj
osobom, które telefonicznie podają
się za krewnych lub ich przyjaciół.
3. Zawsze potwierdzaj „prośbę
o pomoc”, kontaktując się z Twoimi
bliskimi: wykonaj telefon lub porozmawiaj bezpośrednio.
4. Wszelkie telefoniczne prośby
o pomoc, w tym z zagranicy, grożą
utratą pieniędzy.
5. Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie i podejrzewasz, że to może być
oszust – koniecznie powiadom Policję (nr 112 z telefonów komórkowych
lub 997 z telefonów stacjonarnych)!
WWW.SENIOR.FIT.PL
SPORT
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 7-13 SIERPNIA 2015
2015/2016
Pomocnicy
Mateusz
Radecki
Paweł
Uliczny
erzy
Fot. Michał Sołśnia
Edward Minda
Mateusz Kozieł
astnicy
96
14.09.1996
Leandro
Rossi
Dawid
Kwiek
9
26.11.1988
Włodzimierz
Puton
22.01.1988
17
9.10.1995
7
Chinonso
Agu
Rafał
Stróżka
Dariusz
Brągiel
10
2.04.1993
23
6.10.1995
18
30.11.1988
26
9.03.1998
21
4.10.1993
Michał
Chrabąszcz
Paweł
Wolski
Krystian
Puton
Maciej
Filipowicz
Krzysztof
Napora
20
27.08.1986
28
9.11.1993
7
11.06.1992
11
17.08.1998
16
24.03.1990
8
WOKÓŁ NAS
PIĄTEK – CZWARTEK 7-13 SIERPNIA 2015
www.7dni.radom.pl
Sekrety nekropolii
Nagrobek Leokadii Wierusz-Kowalskiej, najstarszy grób romski, cenotaf Stanisława Wernera, grobowiec radomskich
biskupów, nagrobek Walentego Ronthala – to tylko niektóre cenne pomniki, które znalazły się na ścieżce edukacyjnej
cmentarza przy ul. Limanowskiego, zatytułowanej „Znani i nieznani radomianie”.
– Kiedy w 2012 roku, na 200-lecie radomskiej nekropolii wspólnie
z parafią Świętego Wacława przygotowaliśmy pierwszą ścieżkę edukacyjną pt. „Znani i nieznani radomianie”, mówiłem, że wybór był bardzo
trudny, bo zarówno postaci wartych
przypomnienia, jak i ciekawych
architektonicznie nagrobków jest
bardzo dużo – przypomina Janusz
Wieczorek ze Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego, historyk.
– Od razu też zapowiadaliśmy, że
cykl będzie kontynuowany. I oto
mamy drugą część „Znanych i nieznanych radomian”.
Kryteria doboru obiektów nie uległy zmianie – ważny jest zarówno
zmarły (jego zasługi dla miasta, regionu, a nawet kraju), jak i wartość
artystyczna i stylistyczna miejsca
pochówku oraz czas powstania nagrobka. Tym razem Janusz Wieczorek wybrał 26 znanych i nieznanych
obywateli naszego miasta. Na szlaku
znalazł się m.in. grobowiec biskupów radomskich, w którym spoczywa pierwszy ordynariusz diecezji
Edward Materski i Stefan Siczek,
grób filantropa i mecenasa sztuki
Konstantego Mireckiego, znany bardziej jako Anioł Ciszy, symboliczny
nagrobek, czyli cenotaf Stanisława
Wernera – rozstrzelanego w 1906
roku za udział w zamachu na szefa
Radomskiej Żandarmerii Guberialnej płk. von Płotto czy grób przedwojennego prezydenta Radomia Józefa Grzecznarowskiego.
– Postanowiłem zachęcić odwiedzających cmentarz do zatrzymania
się także przy grobie Leokadii z Jordanów Wierusz-Kowalskiej, która
w inskrypcji została przedstawiona
jako „literatka”. Na ścieżce jest też
miejsce pochówku mieszczanina
Wojciecha Dolińskiego; to najstarszy grób romski nekropolii przy ul.
Limanowskiego – wylicza historyk.
– Warto też zwrócić uwagę na grobowiec rodziny, Pinko i Pruszaków,
projektu prawdopodobnie Józefa
Brandta. Nestor rodu Hipolit Kasjan
Pinko był malarzem, absolwentem
Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie,
a jedna z inskrypcji upamiętnia Irenę Gombrowicz, siostrę pisarza Witolda Gombrowicza.
Oryginalny pomnik ma ks. Kazimierz Kłaczyński; to ogromny głaz
narzutowy „wydobyty z łąk sąsiednich i w 8 par koni przywleczony”.
Ks. Kłaczyński był pijarem, absol-
«
Oryginalna
i jedyna przy ul.
Limanowskiego
kompozycja
w typie obelisk
na cokole
»
Grób Wojciecha
Dolińskiego jest
najstarszym
romskim na
cmentarzu
wentem słynnego Collegium Nobilium i prezesem Zakładów Dobroczynności powiatu radomskiego.
Ścieżka „Znani i nieznani radomianie” – podobnie, jak poprzednia
jej część – została dokładnie opisana
w specjalnie wydanym folderze. Są
też fotografie nagrobków i dokładna
mapka, na której zaznaczono każdy
obiekt. Tym razem sporządzony został także słowniczek pojęć związanych ze sztuką sepulkralną. – To po
to, by zainteresowani zwiedzaniem
nekropolii, wiedzieli, na co patrzą
– wyjaśnia Janusz Wieczorek.
Przewodnik po ścieżce można
kupić w Księgarni Literackiej im.
Witolda Gombrowicza; będzie też
Fot. Szymon Wykrota
 IWONA KACZMARSKA
dostępny podczas kwest i imprez organizowanych przez SKOZCR. Można go także obejrzeć w internecie
– na stronie komitetu.
– Planujemy jeszcze część trzecią
ścieżki „Znani i nieznani radomianie”. A we wrześniu otworzymy inny
szlak – legionistów – zdradza Janusz
Wieczorek.
Fot. Ar chiw u m Państwowe w Radomiu
Spacerkiem w przeszłość
Nieistniejące zabudowania przy pl. Kazi mierza Wielkiego, między ul. Rwańską a Szewską. Dziś jest w ty m miejscu nowa
kamienic a.
Zdjęcie zr obione w czasie okupacji hitler owskiej.
4
PROGRAM TV
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 7-13 SIERPNIA 2015
9
PIĄTEK 7.08.2015
05:30 Telezakupy
06:10 Klan
06:30 Natura w Jedynce
07:25 Telezakupy
08:00 Wiadomości; 08:15 Pogoda
08:20 Kolarstwo: Tour de Pologne – kulisy
09:00 Życie nad rozlewiskiem
10:00 Ptaki ciernistych krzewów
11:00 Siła wyższa
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes – porady
12:35 Magazyn rolniczy: Wyroby tradycyjne z wieprzowiny
12:55 Natura w Jedynce: Tajemnice termitów
14:00 Nad rozlewiskiem...
15:00 Wiadomości; 15:10 Pogoda
15:15 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie
16:45 Czekamy na Światowe Dni Młodzieży
17:00 Teleexpress; 17:15 Pogoda
17:25 Kolarstwo: Tour de Pologne – studio
17:40 Kolarstwo: Tour de Pologne – 6. etap:
05:55 Lokatorzy
06:30 Lokatorzy
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie – porady
09:00 Panorama
09:05 Pogoda
09:10 Pytanie na śniadanie – porady
10:15 Janosik
11:10 Barwy szczęścia
11:40 Na dobre i na złe
12:45 Na sygnale 2
13:20 Hity kabaretu: Pan Józek i inne hity
Grzegorza Halamy
14:15 Wojciech Cejrowski – boso przez świat:
W drodze do Himba
14:50 Janosik
15:45 M jak miłość
16:45 Rodzinka.pl
17:20 Rodzinka.pl
17:45 Kocham kino na "Dwóch brzegach"
– dokumentalny
Bukowina Tatrzańska – Bukowina Tatrzańska
18:05 Kolarstwo: Nutella Mini Tour de Pologne
18:10 Kolarstwo: Tour de Pologne – 6. etap:
Bukowina Tatrzańska – Bukowina Tatrzańska
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Kolarstwo: Tour de Pologne – kronika
20:07 Triatlon: Herbalife Ironman 70.3 Gdynia 2015
20:10 Pogoda
20:25 Afryka – za głosem serca
21:30 Gra dla dwojga – Film thriller
23:45 Głową w mur
00:35 Pomiędzy niebem a ziemią – Film dramat
03:05 Notacje
03:20 Gra dla dwojga – Film thriller
05:25 Zakończenie programu
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram – sportowy
18:45 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Jeden z dziesięciu
20:10 Latający Klub 2, czyli wieczór kabaretowy
21:20 Rodzinka.pl
21:50 Rodzinka.pl
22:25 Grimm
23:15 Grimm
00:10 Kapitan Ron – Film komediowy
02:00 Kabaretowe wakacje z duchami 3: Ducholand
02:55 Kabaretowe wakacje z duchami 3: Ducholand
05:45 Klan
06:10 Ekspres Miłosierdzia: Starość i choroba
06:40 Pełnosprawni społeczeństwo
07:00 Las bliżej nas
07:25 Kolarstwo: Tour de Pologne – kulisy
08:00 Rok w ogrodzie – porady
08:30 Naszaarmia.pl
08:55 Innowacje dla ciebie – ekonomiczny
09:25 Chichot losu
10:15 Żeglarstwo: Energa Sailing Cup 2015 – finał
10:30 Przystań
11:15 Żeglarstwo: Energa Sailing Cup 2015 – finał
11:25 Volare – historia Domenico Modugno
12:15 Żeglarstwo: Energa Sailing Cup 2015 – finał
12:30 Opole 2015 na bis
13:30 Wakacyjny peleton gwiazd – podróżniczy
14:05 Zwierzęta świata
14:35 Triatlon: Herbalife Ironman 70.3 Gdynia 2015
14:45 Północ – Południe
15:35 Triatlon: Herbalife Ironman 70.3 Gdynia 2015
15:45 Downton Abbey 2
17:00 Teleexpress; 17:15 Pogoda
17:25 Kolarstwo: Tour de Pologne – studio
17:40 Kolarstwo: Tour de Pologne – 7. etap:
05:20 Bliskie i groźne spotkania Steve'a 2
06:05 Ziemia, planeta roślin: Potęga kwiatów
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie – porady; 08:05 Pogoda
08:10 Pytanie na śniadanie – porady
08:55 Pogoda
09:00 Pytanie na śniadanie – porady
09:40 Pogoda
09:45 Pytanie na śniadanie – porady
10:45 Dom
12:25 Czarne chmury
13:25 Misja natura
14:00 Familiada
14:35 Rodzinka.pl
15:05 Kabaretowe hity 2014
15:55 Słowo na niedzielę
16:10 Cyrk na kółkach – Film komediowy
reaktywacja
03:55 Latający Klub 2, czyli wieczór kabaretowy
05:00 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i partnerzy
09:45 Dzień, który zmienił moje życie
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Pielęgniarki
12:45 Trudne sprawy
13:45 Malanowski i partnerzy
14:45 Dzień, który zmienił moje życie
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:20 Interwencja
16:40 Dlaczego ja?
17:40 Trudne sprawy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:00 Brzdąc w opałach – Film komediowy
05:55 Uwaga!
06:15 Mango
08:00 Detektywi
08:35 Ugotowani
09:35 Kuchenne rewolucje: Zajazd pod Zamkiem, Kętrzyn
10:35 Szkoła
11:35 Ukryta prawda
12:35 Szpital
13:35 W-11 – Wydział Śledczy
14:20 W-11 – Wydział Śledczy
15:00 Szkoła
16:00 Rozmowy w toku: Mam 50 lat i tańczę na rurze!
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:00 Harry Potter i Zakon Feniksa – Film przygodowy
22:55 Ocean's Eleven: Ryzykowna gra – Film komediowy
Uroczy dziewięciomiesięczny Bink, syn zamożnego małżeństwa, zostaje uprowadzony dla okupu
przez trzech porywaczy, Eddiego (Joe Mantegna),
Norby'ego (Joe Pantoliano) i Veeko (Brian Haley),
podających się za fotografów jednej z gazet. Na
szczęście niezwykle sprytny chłopczyk wykorzystuje
niezdarność kidnaperów i wymyka się im, realizując
marzenia o samodzielnej wyprawie do miasta. Na
czworakach spaceruje po Chicago. Odwiedza między
innymi zoo, w którym zaprzyjaźnia się z ogromnym
gorylem. Dociera na plac budowy, gdzie odkrywa
uroki jeżdżenia windą na niebotycznych wysokościach. Przestępcy usiłują go złapać, jednak sprytny
dzieciak wciąż im się wymyka.
22:05 Gothika – Film thriller
00:25 Łzy diabła – Film dramat
02:05 Tajemnice losu
Danny Ocean (George Clooney) nie jest zwykłym
włamywaczem. To prawdziwy artysta wśród przestępców, dżentelmen, który zawsze unika przemocy
i okrada tylko tych, którzy sami nie są uczciwi. Po
czterech latach więzienia wychodzi na wolność
za dobre sprawowanie. W planach na najbliższą
przyszłość ma największy w swojej karierze skok.
Podczas odbywania kary spędził wystarczająco dużo
czasu, aby opracować szczegółowy plan napadu.
Jego celem jest pilnie strzeżony skarbiec, w którym
są zgromadzone pieniądze z trzech największych
kasyn w Las Vegas.
01:15 Kuba Wojewódzki: Agnieszka Szulim
i Tomasz Piotr Terlikowski
02:20 Uwaga!
02:35 Sekrety magii
03:55 Rozmowy w toku: Mam 50 lat i tańczę na rurze!
SOBOTA 8.08.2015
Kraków – Kraków – jazda indywidualna na czas
18:05 Kolarstwo: Tour de Pologne – studio
18:10 Kolarstwo: Tour de Pologne – 7. etap:
Kraków – Kraków – jazda indywidualna na czas
19:30 Wiadomości; 20:00 Sport
20:05 Kolarstwo: Tour de Pologne – kronika
20:08 GOL
20:15 Pogoda
20:25 Hit na sobotę: Bez twarzy – Film dramat
22:55 Martwa cisza – Film horror
00:35 Zemsta
02:15 Downton Abbey 2
03:15 Do białego rana
04:10 Zakończenie programu
Seattle. Pracujący w agencji reklamowej Daniel Miller
(David Paymer) to prawdziwy pracoholik. Właśnie czeka
go bardzo ważne spotkanie w firmie. Niestety, żonę
Daniela akurat tego dnia rozkłada grypa. Mężczyzna
musi więc zająć się synami, których trzeba odprowadzić
do szkoły. Dołączają do nich dzieci sąsiadów. Po drodze
Daniel chce kupić głodnym pociechom pączki. Pech
chce, że akurat w tym momencie na sklep napadają
złodzieje.
17:45 Kocham kino na "Dwóch brzegach" – dokumentalny
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram – sportowy
18:40 Pogoda
18:55 Kulisy "Postaw na milion"
19:05 Postaw na milion
20:10 16. Mazurska Noc Kabaretowa – Mrągowo 2014
22:15 Żyleta – Film fantastyczny
00:05 Raging Fyah (Ostróda Reggae Festival 2015)
01:30 Leningrad – Film historia/archeologia
03:25 Grimm
05:05 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Nowe przygody Elzy z afrykańskiego buszu
– Film przygodowy
10:00 Ewa gotuje – kulinaria
10:35 Brzdąc w opałach – Film komediowy
12:35 Wygrać miłość – Film komediowy
Leslie Wright (Queen Latifah) jest trzydziestokilkuletnią
fizjoterapeutką i wielką fanką koszykówki. Ma oddanych
przyjaciół i lubi swoją pracę, ale nie potrafi znaleźć
mężczyzny swojego życia, bo wszyscy traktują ją jak
najlepszą koleżankę, a nie potencjalną dziewczynę.
Pewnego dnia poznaje jednego z lepszych zawodników
swojej ulubionej drużyny, New Jersey Nets, Scotta
McKnighta (Common). Zawodnik zaprasza ją na swoje
urodziny. Leslie zabiera na przyjęcie swoją przyjaciółkę
Morgan Alexander (Paula Patton), która chce koniecznie
związać się z koszykarzem. Wkrótce dziewczyna zaczyna
spotykać się ze Scottem i po pewnym czasie para zaręcza się. Niestety, mężczyzna doznaje poważnej kontuzji,
która może przekreślić jego dalszą karierę. Zazdrosna o
inne fizjoterapeutki Morgan poleca mu Leslie, której ufa.
Wright przyjmuje propozycje i zaczyna zajmować się
leczeniem zawodnika. Ich relacje zacieśniają się...
14:40 Dzień, który zmienił moje życie
15:40 Trudne sprawy
16:40 Dlaczego ja?
17:40 Nasz nowy dom
18:40 Mistrz Zakupów
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:00 Kabaretobranie 2015
– 7. Zielonogórska Noc Kabaretowa
23:30 Niepokonani. 35-lecie Perfectu
00:30 Niepokonani. 35-lecie Perfectu
01:50 Tajemnice losu
05:30 Uwaga!
05:50 Mango
07:55 Top Wings 3
08:30 Dzień Dobry Wakacje
11:00 Na Wspólnej
11:25 Na Wspólnej
11:50 Na Wspólnej
12:10 Na Wspólnej
12:50 Mali giganci
14:50 Project Runway
15:55 Project Runway
17:00 Ugotowani: Dokładka
18:00 Kuchenne rewolucje:
Grajewo, Restauracja China Food
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
20:00 Znów mam 17 lat – Film komediowy
Nastoletni Mike O'Donnell (Zac Efron) jest gwiazdą
szkolnej drużyny koszykówki. Chłopak ma szansę na
stypendium sportowe, jednak rezygnuje z kariery i wiąże
się ze swoją ukochaną Scarlett. Dwadzieścia pięć lat
później Mike (Matthew Perry) jest sfrustrowanym mężczyzną w średnim wieku. Po separacji z żoną zamieszkał
u swojego przyjaciela, Neda (Thomas Lennon), a jego
kariera w firmie farmaceutycznej utknęła w martwym
punkcie. Praca zresztą już od dawna nie dawała mu
satysfakcji. Jakby problemów było mało Mike nie potrafi
nawiązać kontaktu ze swoimi dorastającymi dziećmi.
Coraz częściej żałuje decyzji, którą podjął w ostatniej
klasie liceum i z rozrzewnieniem wspomina szkolne lata.
Zastanawia się, czy gdyby poświęcił się grze w koszykówkę, jego życie byłoby szczęśliwsze.
22:10 Dom nad jeziorem – Film dramat
00:15 Gatunek 2 – Film fantastyczny
02:20 Uwaga!
02:40 Sekrety magii
REKLA MA
10
PROGRAM TV
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 7-13 SIERPNIA 2015
NIEDZIELA 9.08.2015
06:05 Klan; 06:30 My, wy, oni
07:00 Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
08:00 Tydzień – porady
08:25 Paweł z Tarsu. Pojednanie światów
09:00 Ziarno dla dzieci
09:25 Triatlon: Herbalife Ironman 70.3 Gdynia 2015
09:35 Chichot losu; 10:35 Alternatywy 4
11:40 Dwa koła, jedna pasja – sportowy
11:55 Między ziemią a niebem – publicystyczny
12:00 Anioł Pański
12:10 Między ziemią a niebem – publicystyczny
12:40 Triatlon: Herbalife Ironman 70.3 Gdynia 2015
12:50 Jeździectwo: Grand Prix Wolnej Polski w Ciekocinku
13:50 BBC w Jedynce: Dzika Brazylia: Wielkie wezbranie
14:55 Korzenie; 15:55 Afryka – za głosem serca
16:50 Kolarstwo: Nutella Mini Tour de Pologne
17:00 Teleexpress; 17:20 Pogoda
17:30 Ptaki ciernistych krzewów
18:30 Rolnik szuka żony; 19:20 Wiadomości naukowe
19:30 Wiadomości; 20:00 Sport
20:05 Żeglarstwo: Energa Sailing Cup 2015 – finał
20:09 Triatlon: Herbalife Ironman 70.3 Gdynia 2015
20:10 Pogoda
20:25 Miłość w Hongkongu – Film kryminalny
22:05 Wenecja – Film dramat
23:00 Titanic – Film dramat
00:30 Do białego rana; 01:30 Kolumbowie
02:35 Martwa cisza – Film horror
04:10 Zakończenie programu
05:35 Słowo na niedzielę
05:45 Łowy na grubego zwierza
06:25 M jak miłość
07:20 Samochodzik i templariusze
08:05 Cyrk na kółkach – Film komediowy
09:45 Wojownicze maleństwa
10:45 Podróże z historią
11:20 Makłowicz w podróży – kulinaria
11:50 Gwiazdy w południe: Sandokan, tygrys z Malezji
– Film przygodowy
14:00 Familiada
14:35 Rodzinka.pl
15:15 Latający Klub 2, czyli wieczór kabaretowy
16:25 Od wschodu do zachodu słońca – 50 lat Skaldów
16:30 Na dobre i na złe
17:25 Na sygnale 3
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram – sportowy
18:40 Pogoda
18:55 Hity kabaretu: Pan Józek i inne hity
Grzegorza Halamy
20:05 Od wschodu do zachodu słońca – 50 lat Skaldów
21:10 Od wschodu do zachodu słońca – 50 lat Skaldów
22:15 Paranienormalni Tonight: Maciej Orłoś
23:10 Gentleman
(Ostróda Reggae Festival 2015)
00:25 Żyleta – Film fantastyczny
02:05 Czas honoru 5
03:00 Czas honoru 5
03:50 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Jeźdźcy smoków
08:15 Jeźdźcy smoków
08:45 Scooby-Doo i brygada detektywów
10:20 Mistrz Zakupów
10:40 Dragonball: Ewolucja – Film fantastyczny
12:15 Wspaniały – Film komediowy
Bu (Shu Qi), dziewczyna z wioski rybackiej, marzy o
wielkiej, romantycznej miłości. Pewnego dnia wyławia z
morza butelkę, w której znajduje się kartka "Czekam na
ciebie w Hongkongu" oraz adres tajemniczego Alberta.
Bu jedzie z wizytą do nieznajomego. Na miejscu okazuje
się, że autor listu, Albert (Tony Leung), jest homoseksualistą. Na pocieszenie proponuje on rozczarowanej
dziewczynie sesję zdjęciową na jachcie. Gdy z pokładu
Bu obserwuje morze, dostrzega łódź milionera C.N.
Chana (Jackie Chan). Ma on poważne kłopoty, ponieważ
jego rywal w interesach nasłał na niego swoich ludzi.
14:20 Kabaretobranie 2015
– 7. Zielonogórska Noc Kabaretowa
17:45 Nasz nowy dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport; 19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:00 Legendy Rocka Łódź
22:30 Kości 10
00:30 Zdrady
01:30 Magazyn sportowy
03:30 Tajemnice losu
05:30 Uwaga!
05:50 Mango
07:55 Maja w ogrodzie – porady
08:25 Akademia ogrodnika – porady
08:30 Dzień Dobry Wakacje
11:00 Co za tydzień
11:40 Kobieta na krańcu świata
12:15 Odlotowy ogród – porady
12:50 Nie rób scen
14:00 Znów mam 17 lat – Film komediowy
16:20 Harry Potter i Zakon Feniksa – Film przygodowy
19:00 Fakty
19:25 Sport; 19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
20:00 Matrix – Film fantastyczny
Thomas Anderson, na co dzień szeregowy programista
w koncernie Meta Cortechs, znany jest też jako zdolny
haker działający pod pseudonimem Neo. Usiłuje zgłębić
tajemnice sieci. Pewnego dnia nawiązuje z nim kontakt
legendarny haker Morfeusz. Od tej pory wypadki
zaczynają się toczyć w oszałamiającym tempie. Neo
dostaje prawo wyboru między poznaniem prawdy
a błogą nieświadomością. Mężczyzna woli fakty od
wygodnych kłamstw. Dowiaduje się, że wszystko, co
go otacza, to Matrix - wygenerowana przez sztuczną
inteligencję iluzja.
22:50 Stan zagrożenia – Film sensacyjny
01:10 Partnerki 3
02:40 Uwaga!
02:55 Sekrety magii
PONIEDZIAŁEK 10.08.2015
05:35 Telezakupy
06:15 Klan
06:35 Sprawa dla reportera – publicystyczny
07:25 Telezakupy
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Telezakupy
08:30 Psi psycholog
09:05 Egzamin z życia
10:05 Północ – Południe
11:00 Siła wyższa
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes – porady
12:55 BBC w Jedynce: Dzika Brazylia: Wielkie wezbranie
14:00 Nad rozlewiskiem...
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Okrasa łamie przepisy – kulinaria
15:50 Wspaniałe stulecie
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Wspaniałe stulecie
18:35 Ranczo 8
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Triatlon: Herbalife Ironman 70.3 Gdynia 2015
20:10 Pogoda
20:25 D'Artagnan i trzej muszkieterowie
– Film historia/archeologia
22:05 Miłość w Hongkongu – Film kryminalny
23:50 Niedawno w Polsce
00:30 Bezmiar sprawiedliwości
01:20 Bezmiar sprawiedliwości
02:10 Podróż życia
02:35 Notacje
02:50 Sława i chwała
03:50 Zagadkowa Jedynka
04:35 Zakończenie programu
06:05 Lokatorzy; 06:35 Coś dla ciebie
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie – porady
09:00 Panorama; 09:03 Pogoda
09:05 Pytanie na śniadanie – porady
10:15 Janosik
11:10 Barwy szczęścia
11:45 Na dobre i na złe
12:45 Na sygnale 2
13:20 Od wschodu do zachodu słońca – 50 lat Skaldów
14:20 Wojciech Cejrowski – boso przez świat:
Wioska Himba
14:50 Janosik
15:55 M jak miłość
16:50 Rodzinka.pl
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram – sportowy
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
20:10 Kabaretowy Klub Dwójki na wakacjach
– Szczecin 2012: Nad morzem
21:25 Pod ścianą – Film kryminalny
23:05 Czy świat oszalał?: Nieznane oblicze Kuby
00:10 Dr House 8
01:50 Pod ścianą – Film kryminalny
Zostaje zamordowany policyjny informator - Ray Stone.
Dochodzenie w sprawie jego śmierci prowadzą Gus Sutton (Chris Kramer) i Lisa Grant (Amy Sloan). Tymczasem
ze znajdującego się na posterunku sejfu zostaje skradziona kokaina, którą znaleziono przy zwłokach Raya.
Szefowa wydziału, Donna Sinclair (Leni Parker), zaczyna
podejrzewać, że w sprawę może być zamieszany któryś
z jej podwładnych. Kobieta prosi więc technik medycyny
sądowej - Marcie Cutler (Laura Vandervoort) - o przeprowadzenie dyskretnego śledztwa i wykrycie winowajcy.
03:30 Nieznane oblicze Kuby
04:35 O mnie się nie martw
05:25 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i partnerzy
09:15 Malanowski i partnerzy
09:45 Dzień, który zmienił moje życie
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Pielęgniarki
12:45 Trudne sprawy
13:45 Malanowski i partnerzy
14:15 Malanowski i partnerzy
14:45 Dzień, który zmienił moje życie
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:20 Interwencja
16:40 Dlaczego ja?
17:40 Trudne sprawy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:00 Megahit: Bad Boys – Film komediowy
Marcus Burnett (Martin Lawrence) i Mike Lowrey (Will
Smith), detektywi z wydziału antynarkotykowego
policji w Miami, muszą odnaleźć heroinę o wartości
100 milionów dolarów. Narkotyki zniknęły z depozytu
na posterunku. Policjanci mają zaledwie trzy dni na
ich odzyskanie. Wkrótce odkrywają, że w kradzież jest
zamieszany bezwzględny gangster Fouchet (Tchéky
Karyo). Tymczasem na policję zgłasza się przerażona
Julie Mott (Téa Leoni), która była świadkiem morderstwa popełnionego przez Foucheta. Chce rozmawiać
tylko z Mikiem, który znał jej współlokatorkę Theresę
zabitą w strzelaninie. Ponieważ Mike'a nie ma na
miejscu, na spotkanie z dziewczyną jedzie Marcus.
22:30 Snajper: Kolejne starcie – Film thriller
00:00 Pytanie do Boga – Film dramat
02:00 Tajemnice losu
05:55 Uwaga!
06:15 Mango
08:00 Detektywi
08:35 Ugotowani
09:35 Kuchenne rewolucje: Bochnia, Pizzeria OdNowa
10:35 Szkoła
11:35 Ukryta prawda
12:35 Szpital
13:35 W-11 – Wydział Śledczy
15:00 Szkoła
16:00 Rozmowy w toku: Uciekliśmy do Polski przed wojną
na Ukrainie!
16:55 Pogoda na wakacje
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital
Dr Dominika Gajda zajmuje się 28-letnia Kingą. Kobieta
jest w siódmym miesiącu ciąży i bardzo boli ją brzuch.
Karetka przywozi na oddział ratunkowy 18-letniego
Dawida. Chłopak został pogryziony przez psa byłej
dziewczyny, kiedy śpiewał pod jej oknem i grał na gitarze. Chłopak próbuje odzyskać ukochaną i tym gestem
chciał zrobić na niej wrażenie. Pacjentem zajmuje się dr
Piotr Wójtowicz.
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:10 Na Wspólnej
20:50 W-11 – Wydział Śledczy
21:30 Sekrety lekarzy
22:30 Ostre cięcie
23:15 Usterka
23:50 Revolution
00:50 Kamuflaż 3
01:50 Co za tydzień
02:20 Uwaga!
02:45 Sekrety magii
04:05 Rozmowy w toku
WTOREK 11.08.2015
05:05 Telezakupy
05:45 Klan
06:05 Lato z polskim dokumentem: Ojciec i syn w podróży
07:25 Telezakupy
08:00 Wiadomości; 08:10 Pogoda
08:15 Telezakupy
08:35 Psi psycholog
09:00 Egzamin z życia
10:00 Korzenie
11:00 Siła wyższa
12:00 Wiadomości; 12:10 Agrobiznes – porady
12:30 Magazyn rolniczy: Produkty tradycyjne z wieprzowiny
12:50 Natura w Jedynce: Biebrza – między jawą a snem
14:00 Nad rozlewiskiem...
15:00 Wiadomości; 15:10 Pogoda
15:20 Okrasa łamie przepisy – kulinaria
15:50 Wspaniałe stulecie
17:00 Teleexpress; 17:15 Pogoda
17:30 Wspaniałe stulecie
18:35 Ranczo 8
19:30 Wiadomości; 20:00 Sport
20:05 GOL
20:10 Pogoda
20:25 Szepty przeszłości
21:30 Wygnani do raju
22:35 Glina
23:45 Niedawno w Polsce
00:25 D'Artagnan i trzej muszkieterowie
– Film historia/archeologia
02:05 Podróż życia
02:40 Notacje
02:50 Szepty przeszłości
03:50 Zagadkowa Jedynka
04:40 Zakończenie programu
06:00 Lokatorzy
06:30 Ludzie są w Centrum
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie – porady
09:00 Panorama
09:03 Pogoda
09:05 Pytanie na śniadanie – porady
10:15 Janosik
11:05 Barwy szczęścia
11:40 Na dobre i na złe
12:40 Na sygnale 2
13:20 Od wschodu do zachodu słońca – 50 lat Skaldów
14:15 Urodziłem się w roku 1920... Jan Paweł II
w Radzyminie
14:55 Janosik
15:50 M jak miłość
16:50 Rodzinka.pl
17:25 Rodzinka.pl
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram – sportowy
18:45 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Jeden z dziesięciu
20:10 Kabaretowy Klub Dwójki na wakacjach
– Szczecin 2012: Nad jeziorem
21:25 Sierżant Bilko – Film komediowy
23:10 Kabaretowa scena Dwójki przedstawia:
Co leci w sieci? – Program, który leczy
00:10 Świat bez fikcji: Księżniczki z faweli
01:15 Sierżant Bilko – Film komediowy
03:00 Dr. House
03:55 Dr. House
04:50 Paradoks
05:35 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i partnerzy
09:15 Malanowski i partnerzy
09:45 Dzień, który zmienił moje życie
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Pielęgniarki
12:45 Trudne sprawy
13:45 Malanowski i partnerzy
14:15 Malanowski i partnerzy
14:45 Dzień, który zmienił moje życie
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:20 Interwencja
16:40 Dlaczego ja?
17:40 Trudne sprawy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport – sportowy
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:00 Megahit: Speed 2: Wyścig z czasem – Film sensacyjny
Annie (Sandra Bullock) rozstała się lubiącym ryzyko
agentem Jackiem. Tęskniąc za spokojem i życiową stabilizacją, związała się z Aleksem (Jason Patric). On również
jest policjantem, ale w przeciwieństwie do Jacka nie
bierze udziału w ryzykownych akcjach. Tak przynajmniej
sądzi Annie, która nie ma pojęcia, że jej ukochany w rzeczywistości jest członkiem elitarnego oddziału do zadań
specjalnych. Przez przypadek jednak kobieta odkrywa
prawdę. W ramach przeprosin Alex kupuje dwa bilety na
rejs luksusowym statkiem po Karaibach.
22:40 Niepokonani – Film dramat
02:00 Tajemnice losu
05:55 Uwaga!
06:15 Mango
08:00 Detektywi
08:35 Ugotowani
09:35 Kuchenne rewolucje: Restauracja Stop, Białogard
10:35 Szkoła
11:35 Ukryta prawda
12:35 Szpital
13:35 W-11 – Wydział Śledczy
15:00 Szkoła
16:00 Rozmowy w toku: Porzucone mamy z gimnazjum
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:10 Na Wspólnej
20:50 Przynęta – Film sensacyjny
Podczas napadu na skarbiec federalny w Nowym
Jorku pomiędzy dwoma włamywaczami dochodzi do
kłótni. Jeden z nich - Jaster (Robert Pastorelli) - ucieka
ze złotem wartym ponad 40 milionów dolarów. Drugi,
geniusz komputerowy Bristol (Doug Hutchison),
zabija dwóch policjantów pilnujących sejfu i rusza w
pościg za kolegą. Choć Jasterowi w ostatniej chwili
udaje się ukryć złoto w bezpiecznym miejscu, szybko
zostaje schwytany przez stróżów prawa.
23:15 Kossakowski. Inicjacja
23:45 Kuba Wojewódzki: Tomasz Kot i Sylwester Wardęga
00:50 Sekrety lekarzy
01:45 Gra pozorów 2
02:45 Uwaga!; 03:10 Sekrety magii
04:30 Rozmowy w toku
PROGRAM TV
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 7-13 SIERPNIA 2015
11
ŚRODA 12.08.2015
05:25 Telezakupy
06:00 Klan
06:25 Natura w Jedynce: Biebrza – między jawą a snem
07:20 Telezakupy
07:40 Czas dla ciebie. Pasje
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Telezakupy
08:30 Psi psycholog
08:55 Anna German
11:05 Siła wyższa
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes – porady
12:30 Magazyn rolniczy: Stadnina Koni Michałów
12:50 Natura w Jedynce
14:00 Nad rozlewiskiem...
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Okrasa łamie przepisy: Na ryby do Rybna – kulinaria
15:50 Wspaniałe stulecie
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Wspaniałe stulecie
18:30 Ranczo 8
19:30 Wiadomości
20:00 Sport; 20:15 Pogoda
20:25 Uwikłani
21:20 Anna German
23:30 Glina
00:35 Niedawno w Polsce
01:10 Biała wizytówka
02:10 Innowacje dla ciebie – ekonomiczny
02:25 Podróż życia
02:55 Notacje
03:05 Wygnani do raju
04:10 Sława i chwała
05:15 Zakończenie programu
05:55 Lokatorzy
06:30 Lokatorzy
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie – porady
09:00 Panorama
09:03 Pogoda
09:05 Pytanie na śniadanie – porady
10:25 Janosik
11:15 Barwy szczęścia
11:50 Na dobre i na złe
12:50 Na sygnale 2
13:30 Przygarnij mnie
14:20 Wojciech Cejrowski - boso przez świat: Ludzie buszu
14:55 Janosik
15:50 M jak miłość
16:50 Rodzinka.pl
17:20 Rodzinka.pl
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram – sportowy
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
20:10 Mariolka prawdę ci powie
21:25 Kino relaks: Dzika lokatorka – Film komediowy
05:30 Telezakupy
06:05 Klan
06:25 Natura w Jedynce
07:20 Telezakupy
07:40 Innowacje dla ciebie – ekonomiczny
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Telezakupy
08:35 Psi psycholog
09:00 Egzamin z życia
09:55 Dama w czarnym welonie
11:05 Siła wyższa
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes – porady
12:30 Smaki polskie – kulinaria
12:50 Natura w Jedynce
14:00 Nad rozlewiskiem...
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Okrasa łamie przepisy – kulinaria
15:50 Wspaniałe stulecie
17:00 Teleexpress; 17:15 Pogoda
17:30 Wspaniałe stulecie
18:30 Ranczo 8
19:30 Wiadomości
20:00 Sport; 20:15 Pogoda
20:30 Ojciec Mateusz 9
21:20 Sprawa dla reportera – publicystyczny
22:20 Glina
23:25 Lato z polskim dokumentem: Aram
00:25 Naszaarmia.pl
00:50 Sprawa dla reportera – publicystyczny
01:50 Głową w mur
02:40 Notacje
02:55 Zaginiona
03:50 Między sierpniem a młotem
04:40 Zagadkowa Jedynka
05:20 Zakończenie programu
05:55 Lokatorzy
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie – porady
09:00 Panorama
09:03 Pogoda
09:05 Pytanie na śniadanie – porady
10:25 Janosik
11:20 Barwy szczęścia
11:50 Na dobre i na złe
12:55 Na sygnale 2
13:30 Paranienormalni Tonight: Bartek Kasprzykowski
14:25 Wojciech Cejrowski – boso przez świat:
Zdolny architekt Newton Davis (Steve Martin) chce
zdobyć serce kapryśnej Becky Metcalf (Dana Delany).
Specjalnie dla niej projektuje i buduje dom, czym
bardzo nadwyręża swoje zasoby finansowe. Mimo poświęcenia mężczyzny, Becky odrzuca jego oświadczyny. Newton rzuca się więc w wir pracy, a piękna willa
stoi pusta. Tymczasem o istnieniu niezamieszkałego
domu dowiaduje się kelnerka Gwen Phillips (Goldie
Hawn) i postanawia uwieść jej właściciela.
23:15 O mnie się nie martw 2
00:10 Zabójcze umysły 3
01:50 Świat bez tajemnic: Chiny - triumf i chaos: Władcy
03:50 Mariolka prawdę ci powie
04:55 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i partnerzy
09:15 Malanowski i partnerzy
09:45 Dzień, który zmienił moje życie
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Pielęgniarki
12:45 Trudne sprawy
13:45 Malanowski i partnerzy
14:45 Dzień, który zmienił moje życie
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:20 Interwencja
16:40 Dlaczego ja?
17:40 Trudne sprawy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:30 Jak upolować faceta – Film komediowy
05:55 Uwaga!
06:15 Mango
08:00 Detektywi
08:35 Ugotowani
09:35 Kuchenne rewolucje: Restauracja La Torre, Miłaków
10:35 Szkoła
11:35 Ukryta prawda
12:35 Szpital
13:35 W-11 - Wydział Śledczy
15:00 Szkoła
16:00 Rozmowy w toku: Jestem na bezrobociu, a wyglądam
Energiczna, pewna siebie Stephanie Plum (Katherine
Heigl) pochodzi z New Jersey. Kobieta od pół roku jest
bezrobotna, popadła w długi, i jakby tego było mało rozstała się z mężem. Nie poddaje się jednak rozpaczy
i postanawia działać. Aby wyjść z finansowego dołka,
prosi o pomoc swojego kuzyna Vinniego (Patrick
Fischler), który zawodowo zajmuje się ściganiem zbiegłych przestępców. Mężczyzna zgadza się zatrudnić
krewną. Pierwszym zadaniem nowej łowczyni nagród
jest namierzenie Joe Morellego (Jason O’Mara), byłego policjanta oskarżonego o morderstwo.
22:30 Wydział zabójstw, Hollywood – Film komediowy
00:30 30 nocy paranormalnej aktywności z opętaną
przez diabła dziewczyną z tatuażem
– Film komediowy
02:30 Tajemnice losu
Nauczycielka Jessica Martin prowadzi spokojne i
szczęśliwe życie. Nadchodzi jednak dzień, gdy zmienia się to nieodwracalnie. Jak każdego ranka kobieta
odprowadza syna na przystanek szkolnego autobusu.
Gdy wraca do domu, zostaje napadnięta. Banda pod
wodzą Ethana porywa ją i zamyka w jakimś odosobnionym pomieszczeniu. Jessica jest przekonana, że
padła ofiarą tragicznej pomyłki. Prze-rażona znajduje
uszkodzony aparat telefoniczny. Udaje jej się połączyć
z nieznajomym mężczyzną.
22:50 Akta Golgoty – Film sensacyjny
00:40 You Can Dance – po prostu tańcz!
02:30 Uwaga!
02:55 Sekrety magii
04:15 Rozmowy w toku: Jestem na bezrobociu, a wyglądam
jak kobieta luksusowa!
jak kobieta luksusowa!
16:55 Pogoda na wakacje
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:10 Na Wspólnej
20:50 Komórka – Film sensacyjny
CZWARTEK 13.08.2015
14:55 Janosik
15:55 M jak miłość
16:50 Rodzinka.pl
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram – sportowy
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
20:10 19. Festiwal Kabaretu w Koszalinie 2013.
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski i partnerzy
09:15 Malanowski i partnerzy
09:45 Dzień, który zmienił moje życie
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Pielęgniarki
12:45 Trudne sprawy
13:45 Malanowski i partnerzy
14:45 Dzień, który zmienił moje życie
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:20 Interwencja
16:40 Dlaczego ja?
17:40 Trudne sprawy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:00 Pamiętnik księżniczki: Królewskie zaręczyny
Port lotniczy Koszalin
21:30 Skandal 2
23:20 Kocham kino: Granice miłości – Film dramat
Historie kilku kobiet, które w różnym czasie, miejscu i
okolicznościach znalazły miłość. Każda z nich musiała
zmierzyć się z dramatycznymi wydarzeniami, które
nie pozostały bez wpływu na ich życie oraz losy
najbliższych. Początek XXI wieku. Samotna Sylvia
(Charlize Theron) z sukcesami zarządza restauracją,
ale jej życie osobiste to pasmo ciągłych niepowodzeń.
Nie potrafi uporać się z demonami przeszłości, sypia
z przypadkowymi kochankami i wykazuje silne skłonności autodestrukcyjne.
01:20 Dzika lokatorka – Film komediowy
03:05 Aida
04:00 Art Noc: Summer Night – koncert Schönbrunn
05:45 Zakończenie programu
– Film komediowy
Dalsze losy księżniczki Mii (Anne Hathaway), bohaterki filmowego przeboju z 2001 roku pt. „Pamiętnik
księżniczki”. Dziewczyna po zakończeniu nauki w
college’u zamieszkuje ze swoją babcią, królową
Clarisse Renaldi (Julie Andrews), w pałacu w Genovii.
Skończyła właśnie 21 lat i ma wkrótce objąć tron.
Sprzeciwia się temu wicehrabia Viscount Mabrey
(John Rhys-Davies), który przypomina, że według prawa królowa Genovii musi być mężatką. Mia powinna
więc wyjść za mąż przed koronacją. Ma tylko 30 dni na
spełnienie tego warunku, w przeciwnym razie korona
przepadnie, a królem zostanie siostrzeniec Mabreya,
sir Nicholas Devereaux (Chris Pine).
22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 10
23:05 W pogoni za szczęściem – Film biograficzny
02:00 Tajemnice losu
W krainie duchów
05:55 Uwaga!
06:15 Mango
08:00 Detektywi
08:35 Ugotowani
09:35 Kuchenne rewolucje: Villa Bianco, Wrocław
10:35 Szkoła
11:35 Ukryta prawda
12:35 Szpital
13:35 W-11 – Wydział Śledczy
14:20 W-11 – Wydział Śledczy
15:00 Szkoła
16:00 Rozmowy w toku: Mam 34 lata i zostałam babcią!
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:10 Na Wspólnej
20:50 Kuchenne rewolucje: Przasnysz,
Restauracja Imperium
21:50 Nawiedzony dwór – Film horror
Jim Evers (Eddie Murphy) jest agentem nieruchomości. Wiecznie zapracowany, nie ma czasu
dla żony Sary (Marsha Thomason) i dwójki dzieci:
10-letniego Michaela (Marc John Jefferies) i starszej
o trzy lata Megan (Aree Davis). Pewnego dnia małżonkowie otrzymują bardzo korzystną propozycję
kupna pewnej posiadłości w Luizjanie. Przy okazji
rodzinnego wypoczynku nad jeziorem Eversowie postanawiają obejrzeć nieruchomość. Kiedy
docierają na miejsce, ich oczom ukazuje się stare,
ogromne zamczysko, położone na całkowitym
odludziu na mokradłach.
23:45 Bodyguard – Film dramat
02:25 Uwaga!
02:50 Sekrety magii
04:10 Rozmowy w toku: Mam 34 lata i zostałam babcią!
REKLA MA
12
SPORT
PIĄTEK – CZWARTEK 7-13 SIERPNIA 2015
www.7dni.radom.pl
„Zieloni” z remisem
Radomiak Radom zainaugurował rozgrywki o mistrzostwo II ligi. W pierwszym meczu sezonu „zieloni” zremisowali na
stadionie radomskiego MOSiR-u ze Zniczem Pruszków 0:0.
dowałem się na niego postawić. Adrenalina w meczach z byłym zespołem jest zawsze większa i, jak było
widać, Norbert dał z siebie wszystko
i zagrał dobry mecz – podsumował
trener „zielonych”.
Pojedynek na stadionie MOSiR-u rozpoczął się od frontalnego ataku Radomiaka. Gospodarze
przez pierwsze 20 minut mocno
naciskali. Duże chęci do gry miał
zwłaszcza Mateusz Radecki, który
popisał się kilkoma dobrymi zagraniami. Niestety, „zieloni” nie
zdołali wykorzystać żadnej z dogodnych szans na strzelenie gola.
Solidarnie pudłowali, wspomniany
już Radecki, a także Krzysztof Ropski czy Leandro Rossi. – Szkoda, że
nie udało nam się zdobyć bramki
w pierwszych minutach. Mieliśmy
dużą przewagę i na tym poziomie
powinniśmy wykorzystać chociaż
jedną z wielu szans – stwierdził Jacek Magnuszewski.
Po okresie przewagi radomian
inicjatywę przejęli goście. Piłkarze
z Pruszkowa długo rozgrywali piłkę
w środku boiska i dopiero w samej
końcówce pierwszej połowy zdecydowali się na odważniejsze ataki.
Jednak ich wysiłki nie przyniosły
zamierzonego efektu. Po pierwszych
45 minutach utrzymywał się bezbramkowy remis.
Od początku drugiej części spotkania gra się zaostrzyła. W ciągu
sześciu minut sędzia pokazał aż
trzy żółte kartki – dwie dla gości
i jedną dla Michała Chrabąszcza
z
radomskiego
zespołu. Niestety,
kilkanaście
minut później ten
sam zawodnik po
raz drugi trafił do
notesu sędziego
i w konsekwencji za drugą żółtą
kartkę
ukarany
został czerwonym
„kartonikiem”.
– Czerwona kartka Michała mocno
skomplikowała nasze plany
taktyczne,
gdyż
w momencie, kiedy Chrabąszcz był
karany,
szykowaliśmy już dla
niego zmianę. Ta
kara pokrzyżowała nam szyki, ale
zespół pokazał, że ma charakter
i mimo gry w osłabieniu dążył do
strzelenia bramki – powiedział trener Magnuszewski.
Faktycznie „zieloni” starali się
zdobyć zwycięskiego gola, ale ich
ataki kończyły się zazwyczaj na linii pola karnego. Natomiast goście
praktycznie ograniczali się do defensywy lub spokojnego rozgrywania piłki w środkowej strefie boiska.
Przez cały mecz mieli tylko dwie lub
trzy groźne akcje, ale po ich strzałach fantastycznie interweniował Michał Kula.
Negatywnie na obraz gry wpływał sędzia Marcin Szczerbowicz,
Broń zaczyna sezon
Już jutro (sobota, 8 sierpnia) Broń Radom rozpocznie nowy sezon w grupie łódzko-mazowieckiej III ligi.
«
W nadchodzącym
sezonie Broń
będzie walczyć
o awans
Fot. Michał Sołśnia
W
czasie
wakacyjnej przerwy w zespole
z Narutowicza zaszły
duże zmiany. Z drużyny
odeszło 10 zawodników,
w tym dwukrotny król
strzelców III ligi Mariusz
Marczak. – Z naszym
zespołem pożegnało się
kilku chłopaków, ale oni
nie stanowili o sile naszej
drużyny. Oczywiście poza
Mariuszem Marczakiem.
Choć jego odejście może
nam pomóc, bo do tej
pory graliśmy tylko na
niego, a teraz będziemy
grać bardziej zespołowo – powiedział
trener Tomasz Dziubiński.
W miejsce starych graczy ściągnięci zostali nowi piłkarze. – Dołączyło do nas kilku doświadczonych
zawodników, m.in. Paweł Młodziński, Dawid Sala, Janek Kowalski
czy Mateusz Dziubek. Poza nimi
pojawiło się też kilku młodzieżowców, których będziemy wprowadzać do zespołu – dodał trener
Broni Radom. – Łącznie mamy
siedem, osiem nowych twarzy,
a co za tym idzie zespół trzeba będzie odpowiednio ustawić i wkomponować nowych graczy do naszego
ustawienia.
Mimo dużych zmian personalnych, w Broni z optymizmem patrzą
na nadchodzący sezon. – Naszym
celem jest awans. Wiemy, że nie
będzie łatwo, bo jest kilka dobrych
drużyn. Poza nami na pewno mocna będzie Polonia Warszawa, ŁKS
Łódź, Świt Nowy Dwór Mazowiecki
czy Lechia Tomaszów Mazowiecki. Na papierze najmocniejsza jest
drużyna ze stolicy, ale boisko zweryfikuje wszystko – powiedział trener. – Dla nas najważniejsze będzie
otwarcie sezonu. Od razu chcemy
zdobyć tyle punktów, żeby znaleźć
się w czubie tabeli i utrzymać się
tam do samego końca.
W nadchodzącym sezonie kadra
Broni będzie prawdopodobnie składać się z 18 piłkarzy; w jej skład wejdą: Mateusz Dziubek, Piotr Dobosz,
Bartosz Krukowski, Damian Sałek,
Paweł Młodziński, Mateusz Matracki,
Mikołaj Skórnicki, Paweł Ankurowski,
Bartosz Kaszubowski, Jan Kowalski,
Dominik Leśniewski, Emil Więcek,
Patryk Jakubczyk, Patryk Gregorek,
Przemysław Wicik, Piotr Nowosielski,
Wajih Bouchniba i Dawid Sala.
Broń zainauguruje sezon już
jutro, wyjazdowym spotkaniem
z Wartą Działoszyn. Początek meczu o godz. 17.
KRZYSZTOF DOMAGAŁA
«
Radomiak
atakował, ale
nie potrafił
zdobyć bramki
Fot. cozadzien
Tradycyjnie pierwszy mecz sezonu
rozpoczyna się minutą ciszy. W ten
sposób zawodnicy i kibice oddają
cześć piłkarzom i działaczom Radomiaka, którzy zmarli w ostatnich
miesiącach. W tym roku upamiętniono Ryszarda Antonowicza, Stanisława Kośca, Leszka Zgutka, Stanisława Popławskiego i Edmunda
Kryzę.
Radomiak Radom do niedzielnego meczu wyszedł w mocno odmienionym składzie w porównaniu do
tego z zakończenia ubiegłego sezonu.
W szeregach „zielonych” pojawiło się
aż ośmiu nowych graczy: Maciej Wasilewski, Norbert Jędrzejczyk, Paweł
Uliczny, Michał Chrabąszcz, Krzysztof Ropski, Radosław Sylwestrzak,
Krzysztof Napora i Paweł Wolski. Aż
pięciu z nich wyszło w pierwszej jedenastce inauguracyjnego spotkania
ze Zniczem Pruszków.
– Długo zastanawiałem się nad
optymalnym ustawieniem zespołu.
Ostatecznie zdecydowałem, że zagra
więcej doświadczonych zawodników,
bo obawiałem się, że zbyt duża liczba
młodzieży może spowodować chaos
na boisku – skomentował wyjściowe
ustawienie trener Radomiaka Jacek
Magnuszewski.
Mecz ze Zniczem był wyjątkowy
dla nowego stopera radomskiego
zespołu – Norberta Jędrzejczyka.
25-latek spędził w tym podwarszawskim zespole aż sześć sezonów i grał
tam m.in. z Robertem Lewandowskim. – Dla Jędrzejczyka było to
wyjątkowe spotkanie. Dlatego zdecy-
który parokrotnie podejmował dosyć kontrowersyjne decyzje. Dyktując faule, których nie było, i puszczając grę wtedy, kiedy powinien ją
przerwać.
Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Ten wynik z zadowoleniem przyjęli trenerzy obu zespołów. – Cieszymy się z jednego
punktu, choć można było w tym meczu ugrać więcej – stwierdził Jacek
Magnuszewski.
– To cenny punkt wywalczony na
ciężkim terenie – skwitował rezultat
spotkania trener Znicza Pruszków
Artur Węska.
Kolejne spotkanie w II lidze Radomiak Radom rozegra już jutro. W so-
botę, 8 sierpnia o godz. 17 na stadionie miejskim w Radomiu „zieloni”
zmierzą się ze Stalą Stalowa Wola.
Radomiak Radom – Znicz
Pruszków 0:0
Radomiak: Kula – Wasilewski,
Jędrzejczyk, Świdzikowski, Sulkowski, Uliczny (46’ Wolski), Chrabąszcz, Radecki, Brągiel (59’ Napora), Rossi (70’ Agu), Ropski (78’ W.
Puton)
Znicz: Misztal – Rackiewicz, Jędrych, Mysiak, Kucharski, Danilczyk, Machalski, Banaszewicz, Stryjewski (85’ Górka), Kaczmarek (70’
Kubicki), Wiśniewski (66’ Kraska)
KRZYSZTOF DOMAGAŁA
Rosa
poznała rywali
W nadchodzącym sezonie Rosa Radom zadebiutuje na europejskich parkietach – w turnieju FIBA Europe Cup.
FIBA Europe Cup to nowe koszykarskie rozgrywki, które mają uzupełnić ofertę Międzynarodowej
Federacji Koszykówki i dać szansę
rywalizacji na europejskich parkietach drużynom, które nie zakwalifikowały się do Euroligi. W pierwszym sezonie do turnieju zgłosiło
się 56 zespołów z całego Starego
Kontynentu. Zostały one podzielone
na dwie geograficzne konferencje;
w każdej z nich utworzono siedem
czterozespołowych grup, z których
dwie najlepsze drużyny awansują
do kolejnej fazy (awans uzyskają
także cztery najlepsze ekipy z trzecich miejsc). W rozgrywkach zagrają trzy zespoły z Polski: PGE Turów
Zgorzelec, WKS Śląsk Wrocław
i Rosa Radom.
Radomski zespół, dla którego będzie to debiut w europejskich pucharach, trafił do grupy J razem
z zespołami: KTP-Basket (Finlandia), Turk Telekom Ankara (Turcja) i KK Kumanow 2009 (Macedonia). – To bardzo ciekawa grupa.
Na pewno nie stoimy na straconej
pozycji i będziemy z całych sił walczyć o awans do kolejnej fazy turnieju – powiedział prezes Rosy Radom
Przemysław Saczywko. – Na papierze najmocniejsi są Turcy, ale moim
zdaniem wszystkie zespoły mają
szanse na zajęcie jednego z dwóch
pierwszych miejsce w tabeli.
Pierwszy mecz FIBA Europe Cup
Rosa Radom rozegra 28 października. Tego dnia drużyna prowadzona
przez Wojciecha Kamińskiego zmierzy się na wyjeździe z KTP-Basket. –
Na pierwszy mecz jedziemy do Finlandii. Dobrze się składa, bo zespół
KTP-Basket gra tuż pod Helsinkami,
czyli będziemy mogli tam polecieć
z lotniska w Radomiu z przesiadką
w Rydze. Dzięki temu zaoszczędzimy
czas, który stracilibyśmy na podróż
do Warszawy – powiedział Przemysław Saczywko.
Tydzień później (4 listopada)
w radomskiej hali MOSiR-u odbędzie się pierwszy, historyczny, mecz
europejskich pucharów. Rywalem
Rosy będzie Turk Telekom Ankara.
KD
ŁAZIENKI NR 1
NA MAZOWSZU
NAJLEPSZE CENY W RADOMIU!
Płytki ścienne i podłogowe
I i II gatunki gresów
i płytek ceramicznych
różne formaty
stara cena:
49,90 zł/m2
19,90 zł/m2
producent: Nord Ceram-Niemcy
Mozaika Lake/Malla
mozaika szklana/kamienna
Lake 32,7x32,7 cm
Malla 29,8x29,8 cm
stara cena:
29,90 zł/szt
18,90 zł/szt
producent: Dune-Hiszpania
D-Code
deska sedesowa
wolnoopadająca
D-Code
Slim
miska wisząca
zestaw
szafka + umywalka
50cm
299 zł
stara cena:
524 zł
599 zł
339 zł
399 zł
producent: Duravit-Niemcy
producent: Defra-Polska
szukaj produktów z czerwoną wstążką
www.impero.com.pl
facebook.com/impero.radom
stara cena:
ŁAZIENKI NR 1
NA MAZOWSZU
Kolekcja Albany
stopień 25x33 cm
stara cena: 59 zł/szt
klinkier 25x25cm
+ płytka schodowa 25x33 cm
26,90 zł/szt
płytka bazowa 25x25 cm
stara cena:
18 zł/szt
4,99 zł/szt
producent: Gres De Aragon-Hiszpania
Kolekcja Mytho
stopień 33x33 cm
stara cena: 59 zł/szt
klinkier 33x33 cm
+ płytka schodowa 33x33 cm
29,90 zł/szt
płytka bazowa 33x33 cm
stara cena:
19 zł/szt
8,90 zł/szt
producent: Gres De Aragon-Hiszpania
NATURALNY
KAMIEŃ
ELEWACYJNY
Kolekcja BrickSoft
kamień naturalny, impregnowany
fabrycznie, grubość 1-2 cm,
zastosowanie wewnątrz
i na zewnątrz
kolory: sand, purple, snow
10x40 cm
stara cena:
12 zł/szt
7,99 zł/szt
producent: CL-Chiny
2
Kolekcja Forest
gres szkliwiony
kolory: dorato, cream, beige
15x60 cm
stara cena:
79 zł/m2
49 zł/m2
producent: Ceramica Limone-Polska
PŁYTKA TARASOWA
ANTYPOŚLIZGOWA
Kolekcja Stones
gres barwiony w masie
struktura, rektyfikowany
antypoślizgowy R10
kolor: szaro-brązowy
30x60cm
stara cena:
99 zł/m2
69 zł/m2
producent: Rako-Czechy
PŁYTKA TARASOWA
ANTYPOŚLIZGOWA
Deska Oregon
gres barwiony w masie
rektyfikowany
antypoślizgowy R10
kolory: jasno szary,
szary, beżowy
30x60cm
stara cena:
109 zł/m2
69 zł/m2
producent: Nord Ceram-Niemcy
3
ŁAZIENKI NR 1
NA MAZOWSZU
Kolekcja Islandia
płytka ceramiczna
kolor: beige
33,3x55,5 cm
stara cena:
69 zł/m2
39,90 zł/m2
producent: Navarti-Hiszpania
Kolekcja Look
płytka ceramiczna
kolor: crema
20x50 cm
stara cena:
69,90 zł/m2
44,90 zł/m2
producent: Halcon-Hiszpania
Kolekcja Goldsand
płytka ceramiczna
kolor: ivory
30x41,6 cm
stara cena:
69 zł/m2
44,90 zł/m2
producent: Baldocer-Hiszpania
4
Kolekcja Dakota
płytki ceramiczne
kolory: sand, brown
20x50 cm
stara cena:
69,90 zł/m2
48,90 zł/m2
producent: Baldocer-Hiszpania
Kolekcja Estilo
płytki ceramiczne
kolor: marfil
20x40 cm
stara cena:
69,90 zł/m2
48,90 zł/m2
Produkt
producent:Azulev-Hiszpania
Kolekcja Blanco Brillo
Flash Cubes Blanco
Flash
stara cena: 99 zł/m2
płytki ceramiczne
20x50 cm
59 zł/m2
Flash Bisel Negro
stara cena:
Blanco Brillo
Blanco Brillo
2
89 zł/m
49,90 zł/m2
producent: Baldocer-Hiszpania
5
ŁAZIENKI NR 1
NA MAZOWSZU
Kolekcja Capuccino
płytki ceramiczne
kolory: beige, brown
31,6x63,2 cm
stara cena:
99,90 zł/m2
59,90 zł/m2
producent: Baldocer-Hiszpania
Kolekcja Madison
płytki ceramiczne
kolory: acero
kolory: acero, grafito
31,6x63,2 cm
stara cena:
99,90 zł/m2
59,90 zł/m2
producent: Baldocer-Hiszpania
Kolekcja Carpatia
płytki ceramiczne
kolor: crema
31,6x63,2 cm
stara cena:
99,90 zł/m2
59,90 zł/m2
producent: Baldocer-Hiszpania
6
Kolekcja Blanco Mate
Silueta
stara cena: 99 zł/m2
Silueta Blanco Mate
płytki ceramiczne
31,6x63,2 cm
69 zł/m2
stara cena:
Blanco Mate
Blanco Mate
2
89 zł/m
59,90 zł/m2
producent: Baldocer-Hiszpania
Kolekcja Pistis
płytki ceramiczne
rektyfikowane
kolor: crema
30x60 cm
stara cena:
99 zł/m2
69,90 zł/m2
producent: Ceramica Limone-Polska
Kolekcja Isola
płytki ceramiczne
rektyfikowane
kolory: white, grafit
30x60 cm
stara cena:
99 zł/m2
69,90 zł/m2
producent: Ceramica Limone-Polska
7
ŁAZIENKI NR 1
NA MAZOWSZU
Kolekcja Aquarela
płytki ceramiczne
kolory: taupe, crema
24,2x68,5 cm
stara cena:
99 zł/m2
69 zł/m2
producent: Halcon-Hiszpania
Kolekcja Atmosfera
płytki ceramiczne
kolory: perla, gris
24,2x68,5 cm
stara cena:
99 zł/m2
69 zł/m2
producent: Halcon-Hiszpania
Kolekcja Colter
płytki ceramiczne
kolory: ivory, noce
28x85 cm ściana
stara cena:
109 zł/m2
69 zł/m2
producent: AB-Hiszpania
8
Gris Brillo, Perla Brillo, Vanilla Brillo
Kolekcja Monocolor
stara cena: 119 zł/m2
79,90 zł/m2
płytka ceramiczna
rektyfikowana
30x60 cm
Blanco Brillo/Mate
99 zł/m2
stara cena:
Gris
Brillo
Perla
Brillo
Vanilla
Brillo
69 zł/m2
Blanco
Brillo/Mate
producent: Keraben-Hiszpania
Kolekcja Blanco/Luminer/Next
Luminer Decor/Next
stara cena: 129 zł/m2
79 zł/m2
płytki ceramiczne
28x85 cm
Blanco brillo
stara cena:
Blanco
brillo
Luminer
Decor
109 zł/m2
69 zł/m2
Next
producent: AB-Hiszpania
Kolekcja Osaka/Tokio
Tokio gris
stara cena: 1139 zł/m2
płytki ceramiczne
30x90 cm
89 zł/m2
Osaka blanco
stara cena:
Osaka blanco
Tokio gris
119 zł/m2
79 zł/m2
producent: Emigres-Hiszpania
9
ŁAZIENKI NR 1
NA MAZOWSZU
Kolekcja Riviera
płytki ceramiczne
kolor: pearl
44,7x44,7 cm
stara cena:
79 zł/m2
48,90 zł/m2
producent: Baldocer-Hiszpania
Kolekcja Bosque
deski
gres szkliwiony,
kolory: white, beige,
brown, grey
15x60 cm
stara cena:
79 zł/m2
59,90 zł/m2
producent: Ceramica Limone-Polska
Kolekcja Cement
gres szkliwiony
kolory: white, beige, grey, black
60x60 cm
stara cena:
99,90 zł/m2
69,90 zł/m2
producent: Ceramica Limone-Polska
10
Kolekcja Canton
gres polerowany
rektyfikowany
kolory: biały i czarny
60x60 cm
stara cena:
119 zł/m2
79,90 zł/m2
producent: CL-Chiny
Kolekcja Riga/Baltico
gres lappato rektyfikowany
kolory: white, black, beige, grey
60x60 cm
stara cena:
149 zł/m2
89,90 zł/m2
producent: Emigres-Hiszpania
Kolekcja Arkadia
gres polerowany
rektyfikowany
kolory: beige, grigio
60x60 cm
stara cena:
139 zł/m2
89,90 zł/m2
producent: Ceramica Limone-Polska
11
ŁAZIENKI NR 1
NA MAZOWSZU
HIT!
Kolekcja Raconti
gres szkliwiony
kolory: sand, ice
80x80 cm
stara cena:
149 zł/m2
99 zł/m2
producent: AB-Hiszpania
Kolekcja Estra
gres lappato
rektyfikowany
kolory: grafit,
beż, biały, szary
60x60 cm
stara cena:
139 zł/m2
109 zł/m2
producent: Ceramica Limone-Polska
Kolekcja Negros
gres szkliwionyy
polerowany, rektyfikowany
kolory: grafit, beż, biały, szary
60x60 cm
stara cena:
149 zł/m2
119 zł/m2
producent: Ceramica Limone-Polska
12
Kolekcja Future
gres lappato rektyfikowany
kolory: blanco, grafito
60x60 cm
stara cena:
189 zł/m2
129 zł/m2
producent: Keraben-Hiszpania
Kolekcja Living
gres lappato rektyfikowany
kolory: beige, gris, marrone
60x60 cm
stara cena:
189 zł/m2
129 zł/m2
producent: Keraben-Hiszpania
Kolekcja Dessau
gres lappato rektyfikowany
kolory: grey, beige, black
60x60 cm
stara cena:
189 zł/m2
129 zł/m2
producent: Tau-Hiszpania
13
ŁAZIENKI NR 1
NA MAZOWSZU
S20
deska sedesowa
wolnoopadająca
239 zł
Produkt
S20
Geo Juno
miska wisząca
umywalka nablatowa
40x38 cm
stara cena: 519 zł
stara cena: 849 zł
359 zł
producent: Vitra-Turcja
S50
deska sedesowa
wolnoopadająca
299 zł
Metropole
deska sedesowa
wolnoopadająca
299 zł
T4
deska sedesowa
wolnoopadająca
299 zł
14
Produkt
399 zł
producent: Vitra-Turcja
S50
S50
miska wisząca
umywalka 60x48 cm
stara cena: 590 zł
stara cena: 367 zł
399 zł
249 zł
producent: Vitra-Turcja
producent: Vitra-Turcja
Metropole
Metropole
miska wisząca
umywalka 60x46 cm
stara cena: 1241 zł
stara cena: 842 zł
699 zł
499 zł
producent: Vitra-Turcja
producent: Vitra-Turcja
T4
T4
miska wisząca
umywalka 60x47 cm
stara cena: 1508 zł
stara cena: 1391 zł
899 zł
599 zł
producent: Vitra-Turcja
producent: Vitra-Turcja
Omnia Architectura
deska sedesowa
wolnoopadająca
399 zł
Produkt
Architectura
deska sedesowa
wolnoopadająca
399 zł
Omnia Architectura
Omnia Architectura
miska wisząca
umywalka 60x47 cm
stara cena: 1142 zł
stara cena: 535 zł
599 zł
deska sedesowa
wolnoopadająca
449 zł
369 zł
producent: Villeroy&Boch-Niemcy
producent: Villeroy&Boch-Niemcy
Architectura
Geo Prostokąt
miska wisząca
umywalka nablatowa
60x38,5 cm
stara cena: 1143 zł
stara cena: 878 zł
599 zł
499 zł
producent: Villeroy&Boch-Niemcy
producent: Vitra-Turcja
Subway 2.0 (DirectFlush)
Subway 2.o
Produkt
miska wisząca
bezrantowa DirectFlush
Subway 2.0
umywalka 60x47 cm
stara cena: 1856 zł
stara cena: 850 zł
949 zł
569 zł
producent: Villeroy&Boch-Niemcy
producent: Villeroy&Boch-Niemcy
Geo Owal
Metropole
umywalka nablatowa
60x38 cm
umywalka nablatowa
60x40 cm
stara cena: 882 zł
stara cena: 1152 zł
producent: Vitra-Turcja
producent: Vitra-Turcja
499 zł
599 zł
15
ŁAZIENKI NR 1
NA MAZOWSZU
Eurosmart Cosmopolitan
Eurosmart Cosmopolitan
bateria umywalkowa
jednouchwytowa
bateria wannowo-natryskowa
jednouchwytowa
stara cena:
450 zł
600 zł
289 zł
389 zł
producent: Grohe-Niemcy
producent: Grohe-Niemcy
Eurostyle Cosmopolitan
Eurostyle Cosmopolitan
bateria umywalkowa
jednouchwytowa
bateria wannowo-natryskowa
jednouchwytowa
stara cena:
583 zł
stara cena:
786 zł
389 zł
489 zł
producent: Grohe-Niemcy
producent: Grohe-Niemcy
Tempesta
New Tempesta
zestaw natryskowy
- słuchawka prysznicowa
z uchwytem punktowym
+ wąż
zestaw natryskowy
- słuchawka prysznicowa
na drążku 60 cm
+ wąż
stara cena:
16
stara cena:
199 zł
stara cena:
299 zł
119 zł
189 zł
producent: Grohe-Niemcy
producent: Grohe-Niemcy
Eurocube
Eurocube
bateria umywalkowa
jednouchwytowa
Bateria wannowa
jednouchwytowa
stara cena:
930 zł
1344 zł
stara cena:
579 zł
799 zł
producent: Grohe-Niemcy
producent: Grohe-Niemcy
Power&Soul
Cosmopolitan
zestaw natryskowy:
- słuchawka 4 strumieniowa
na drążeku 90 cm
+ wąż
stara cena:
1035 zł
Grohtherm 1000
bateria termostatyczna
+ zestaw natryskowy
na drążeku 60 cm
+ wąż
stara cena:
1265 zł
599 zł
699 zł
producent: Grohe-Niemcy
producent: Grohe-Niemcy
Eurosmart Cosmopolitan
Grohtherm 3000
bateria kuchenna
jednouchwytowa
bateria podtynkowa
termostatyczna
+ deszczownia 21 cm
+ słuchawka + wąż
+ uchwyt
+ element podtynkowy
stara cena:
780 zł
stara cena:
5099 zł
499 zł
2499 zł
producent: Grohe-Niemcy
producent: Grohe-Niemcy
17
ŁAZIENKI NR 1
NA MAZOWSZU
Crometta
Shower Pipe Verso 220
zestaw podtynkowy:
bateria natynkowa
+ słuchawka + deszczownia
+ przyłącze kątowe + ibox
zestaw natryskowy z baterią
termostatyczną, słuchawką
i deszczownią
22cm
stara cena:
2700 zł
2999 zł
1690 zł
1999 zł
producent: Hansgrohe-Niemcy
producent: Hansgrohe-Niemcy
Logis
Logis
bateria umywalkowa
jednouchwytowa
bateria wannowa
jednouchwytowa
stara cena:
18
stara cena:
362 zł
stara cena:
517 zł
289 zł
399 zł
producent: Hansgrohe-Niemcy
producent: Hansgrohe-Niemcy
Rapid SL 3w1
Wiper
stelaż 3w1: stelaż
+ wspornik + przycisk
Skate Cosmopolitan
Chrome
odwodnienie liniowe
+ mankiet + nóżki
długość: 70 cm
80 cm cena: 619 zł
90 cm cena: 639 zł
1o0 cm cena: 659 zł
stara cena:
1399zł
stara cena:
873 zł
594 zł
599 zł
producent: Grohe-Niemcy
producent: Wiper-Polska
NOWA
GENERACJA
PT
AT
grzejnik
rozmiar 50,8x65 cm
kolor: biały
grzejnik
rozmiar 55x68 cm
kolor: biały
stara cena:
259 zł
stara cena:
299 zł
179 zł
199 zł
producent: Enix-Polska
producent: Enix-Polska
Sail
Timber
grzejnik chrom
120x50 cm
grzejnik chrom
120x50 cm
stara cena:
1190 zł
stara cena:
1390 zł
699 zł
799 zł
producent: Zehnder-Niemcy
producent: Zehnder-Niemcy
19
K O
M
F O
R T
I
T
E C
H
I
E
L E G A
N C
J A
Bari
Modena
kabina prysznicowa
półokrągła 80x80 cm
drzwi rozsuwane
+powłoka nano
ułatwiająca czyszczenie
kabina prysznicowa
półokrągła 90x90 cm
drzwi rozsuwane
+ powłoka nano
ułatwiająca czyszczenie
stara cena:
1490 zł
stara cena:
1699 zł
899 zł
1190 zł
producent: Atrium-Polska
producent: Atrium-Polska
Palermo
Parma
kabina prysznicowa
półokrągła 90x90 cm
drzwi rozsuwane
+powłoka nano
ułatwiająca czyszczenie
kabina prysznicowa
półokrągła 90x90 cm
drzwi uchylne
+powłoka nano
ułatwiająca czyszczenie
stara cena:
1832 zł
stara cena:
2490 zł
1399 zł
1490 zł
producent: Atrium-Polska
producent: Atrium-Polska
Roma
Verona
kabina prysznicowa
półokrągła 90x90 cm
drzwi uchylne
+powłoka nano
ułatwiająca czyszczenie
kabina prysznicowa
kwadratowa 90x90 cm
drzwi uchylne
+ powłoka nano
ułatwiająca czyszczenie
stara cena:
20
N O L O G I A
2200 zł
stara cena:
2263 zł
1790 zł
1799 zł
producent: Atrium-Polska
producent: Atrium-Polska
K O
M
F O
R T
I
T
E C
H
N O L O G I A
I
E
L E G A
N C
J A
Ancona
Trento
drzwi prysznicowe uchylne
90 cm
+powłoka nano
ułatwiająca czyszczenie
drzwi prysznicowe rozsuwane
100 cm
OpenSoft i CloseSoft
+ powłoka nano
ułatwiająca czyszczenie
stara cena:
1310 zł
stara cena:
1999 zł
999 zł
999 zł
producent: Atrium-Polska
producent: Atrium-Polska
Lido
Ravenna
kabina prysznicowa
kwadratowa 90x90 cm
drzwi rozsuwane
+ powłoka nano
ułatwiająca czyszczenie
kabina prysznicowa
kwadratowa 90x90 cm
drzwi uchylne
+ powłoka nano
ułatwiająca czyszczenie
stara cena:
1490 zł
stara cena:
2490 zł
1090 zł
1490 zł
producent: Atrium-Polska
producent: Atrium-Polska
Torino
Rimini
kabina prysznicowa
pentagonalna 90x90 cm
drzwi uchylne
+powłoka nano
ułatwiająca czyszczenie
kabina prysznicowa
prostokątna 120x80 cm
drzwi rozsuwane
OpenSoft i CloseSoft
+ powłoka nano
ułatwiająca czyszczenie
stara cena:
1999 zł
stara cena:
2999 zł
1590 zł
1999 zł
producent: Atrium-Polska
producent: Atrium-Polska
21
ŁAZIENKI NR 1
NA MAZOWSZU
Sycylia I
Sycylia II
parawan nawannowy
jednoskrzydłowy
75x140 cm
+powłoka nano
ułatwiająca czyszczenie
parawan nawannowy
dwuskrzydłowy
115x140 cm
+powłoka nano
ułatwiająca czyszczenie
stara cena:
940 zł
1240 zł
790 zł
990 zł
producent: Atrium-Polska
producent: Atrium-Polska
Gracja
Marea
wanna
prostokątna
170x70 cm
rozmiar:
160x70 cm cena: 369 zł
150x70 cm cena: 359 zł
wanna
asymetryczna
150x100 cm
stara cena:
515 zł
stara cena:
849 zł
379 zł
599 zł
producent: Atrium-Polska
producent: Atrium-Polska
Aquada
Riva
wanna prostokątna
170x75 cm
rozmiar:
160x70 cm cena: 769 zł
150x70 cm cena: 759 zł
wanna
wolnostojąca
157x71 cm
stara cena:
22
stara cena:
1199 zł
stara cena:
4890 zł
799 zł
2999 zł
producent: Emporia-Polska
producent: Marmite-Szwecja
Basen SPA z pokrywą
mini basen 7 osobowy, całoroczny
wymiary 213x213x91
35 dysz z nakładkami stal INOX
pompa hydromasażu o podwójnej prędkości
pompa recylkulacyjna oraz filtr kartrydżowy
system dezynfekcji UV ClearRay®
panel sterowania LED,
oświetlenie punktowe /10pkt./
kaskada wodna
4 podgłówki
kolor: Silver Wood
pokrywa termiczno - izolacyjna
stara cena:
69900 zł
29999 zł
producent: Jacuzzi-Włochy/USA
23
ŁAZIENKI NR 1
NA MAZOWSZU
Venus
SET Impero
zestaw
szafka + umywalka
56 cm
zestaw
szafka + umywalka
60 cm
stara cena:
stara cena:
999 zł
199 zł
699 zł
producent: Defra-Polska
producent: Elita-Polska
Granada
Como
zestaw
szafka + umywalka
80 cm
zestaw
szafka + umywalka
80 cm
stara cena:
24
299 zł
1400 zł
stara cena:
1750 zł
979 zł
1199 zł
producent: Defra-Polska
producent: Defra-Polska
81 zł
63 zł
48 zł
Kolekcja Classic
mydelniczka
haczyk
szczotka
wisząca
62 zł
uchwyt
ze szklanką
127 zł
79 zł
koszyk
narożny
81 zł
131 zł
62 zł
89 zł
producent: Stella-Polska
mydelniczka
haczyk
137 zł
58 zł
45 zł
104 zł
uchwyt
ze szklanką
wieszak
116 zł
88 zł
uchwyt
na papier
134 zł
133 zł
104 zł
Kolekcja Living
szczotka
wisząca
160 zł
122 zł
108 zł
producent: Stella-Polska
Sopro Fuga DF
Dekoracyjna
fuga cementowa
opakowanie 2,5 kg
stara cena:
63 zł
Listwy dekoracyjno
- wykończeniowe
listwy dekoracyjnowykończeniowe,
aluminiowe
różne szerokości
długość 270 cm
stara cena:
139 zł
49,90 zł
99 zł
producent: Sopro-Polska
producent: Profilpas-Włochy
25
ŁAZIENKI NR 1
NA MAZOWSZU
produkty dostępne w salonie
przy ul. Dębowej 4
Flat
bateria umywalkowa
jednouchwytowa
stara cena:
322,26 zł
Flat
Shower Technology
zestaw
podtynkowy:
bateria
podtynkowa
+ słuchawka
+ deszczownia
zestaw podtynkowy, elektroniczna
bateria termostatyczna, deszczownia
30 cm
słuchawka z przyłączem
kątowym, system podtynkowy
stara cena:
1332 zł
235 zł
932 zł
producent: Tres-Hiszpania
producent: Tres-Hiszpania
elektroniczny
termostat
Loft
bateria wannowa
3-otworowa
stara cena:
26
1745 zł
stara cena:
4610 zł
1199 zł
2999 zł
producent: Tres-Hiszpania
producent: Tres-Hiszpania
produkty dostępne w salonie
przy ul. Dębowej 4
kolekcja Loft
płytka ceramiczna
kolor: blanco
10x30 cm
stara cena:
149 zł/m2
99 zł/m2
producent: APE-Hiszpania
kolekcja Wonder
płytka ceramiczna rektyfikowana
29,5x90 cm
stara cena:
189 zł/m2
129 zł/m2
producent: APE-Hiszpania
kolekcja Spazio
gres lappato
rektyfikowany
kolory: bianco, avorio, nero
60x60 cm
stara cena:
199 zł/m2
139 zł/m2
producent: Nova Bell-Włochy
27
ŁAZIENKI
& SPA
Aveo
umywalka nablatowa
65x47,5 cm
Pura Vida
Pura Vida
deska sedesowa
wolnoopadająca
umywalka nablatowa
70x45 cm
stara cena:
1039 zł
649 zł
Pura Vida
miska wisząca
stara cena:
2490 zł
stara cena:
999 zł
ŁAZIENKI
& SPA
3252 zł
stara cena:
1949 zł
ŁAZIENKI
1499 zł
ŁAZIENKI
& SPA
Zestaw ViClean
grzejnik
kolory: black
lub white
122,5x50 cm
deska myjąca,
bezkołnierzowa
miska wisząca
Subway 2.0,
pilot, zestaw
podłączeniowy
2743 zł
stara cena:
1590 zł
28
& SPA
& SPA
Metropolitan
stara cena:
ŁAZIENKI
2718 zł
9000 zł
4590 zł
ŁAZIENKI
& SPA
Kolekcja Stone Mix Limestone Honey
gres szkliwiony, rektyfikowany
80x80 cm
199 zł/m2
stara cena:
99 zł/m2
ŁAZIENKI
& SPA
Kolekcja Fall White
gres lappato
60x60 cm
stara cena:
290 zł/m2
99 zł/m2
ŁAZIENKI
& SPA
Kolekcja Natural Pietra Piasentina
gres lappato
78,9x78,9 cm
stara cena:
179 zł/m2
99 zł/m2
ŁAZIENKI
& SPA
29
ŁAZIENKI
& SPA
ŁAZIENKI
& SPA
Kolekcja Quarzite Dorado
gres szkliwiony, rektyfikowany
60x60 cm
stara cena:
219 zł/m2
139 zł/m2
ŁAZIENKI
& SPA
Kolekcja Travertino Silver
gres lappato, rektyfikowany
60x60 cm
stara cena:
249 zł/m2
159 zł/m2
ŁAZIENKI
& SPA
Kolekcja Stone Box Bright Grey Concept
gres lappato
45x90 cm
stara cena:
249 zł/m2
169 zł/m2
ŁAZIENKI
30
& SPA
Kolekcja Millelegni Grey Ash
gres szkliwiony
20x120 cm
stara cena:
299 zł/m2
189 zł/m2
ŁAZIENKI
& SPA
Kolekcja Evoque Earth/White
płytka ścienna, rektyfikowana
30,5x91,5 cm
stara cena:
299 zł/m2
198 zł/m2
ŁAZIENKI
& SPA
Kolekcja Walk Grigio Chiaro
gres szkliwiony,
rektyfikowany
80x80 cm
stara cena:
399 zł/m2
199 zł/m2
ŁAZIENKI
& SPA
31
ŁAZIENKI NR 1
NA MAZOWSZU
Impero sponsorem radomskiej siatkówki
Adresy naszych salonów:
Hiszpańskie płytki i ceramika
w nowoczesnych wnętrzach.
Optymalne i komfortowe rozwiązania łazienek.
* Studio wellness
godziny otwarcia: pon-pt 9.00-18.00, sob 9.00-15.00
tel. 48 345 90 70
ul. Warszawska 218
Włoskie wzornictwo w aranżacjach łazienek.
Funkcjonalne i efektowne kompozycje płytek, ceramiki i armatury.
Studio mebli łazienkowych
*Projekty i aranżacje łaziene
godziny otwarcia: pon-pt 9.00-18.00, sob 9.00-15.00
tel. 48 385 14 02
ul. Dębowa 4
Reprezentacyjne i markowe łazienki.
Moda, inspiracja, relaks w odrestaurowanej XIX wiecznej stajni.
* House of Villeroy&Boch
godziny otwarcia: pon-pt 9.00-18.00, sobota 10.00-15.00
tel. 48 385 14 00
www.camero.pl
ul. Dębowa 4
Obr
ów
ońc
1905 Roku
OUTLET wyposażenia łazienek
Wyprzedaż kolekcji płytek, ceramiki, armatury
*Najlepsza oferta cenowa w Radomiu
godziny otwarcia: pon-pt 8.00-17.00, sob 9.00-14.00
tel. 48 385 38 08
ul. Obrońców 36
-20%
-30%
-40%
-50%
-20%
-30%
-40%
-50%
-20%
-30%
-40%
www.impero.com.pl
Data obowiązywania promocji od 01.07.2015 do 30.09.2015 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Oferta promocyjna ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Wszystkie znaki graficzne i logotypy stanowią własność ich właścicieli i zostały użyte w gazetce w celach informacyjnych.
Wszystkie zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od produktów rzeczywistych.
-50%

Podobne dokumenty