Hydrauliczne wtryskarki ALLROUNDER

Komentarze

Transkrypt

Hydrauliczne wtryskarki ALLROUNDER
W centrum uwagi
Hydrauliczne wtryskarki
ALLROUNDER
www.arburg.com
Wtryskarki o uniwersalnym
zastosowaniu
Podstawowe właściwości
1
2,5
2,0
80
1,5
60
1,0
0,5
2
40
20
0,0
270 S
370 S
470 S
Poziom cen
Różnorodność zastosowań – krótszy czas suchego cyklu
Efektywność kosztowa – bardzo korzystny
dzięki stopniom rozbudowy układu hydraulicznego
stosunek wydajności wtryskarki do ceny
Różne wersje modułowego wyposażenia w celu uzyskania najlepszego
rozwiązania dla klienta
Odległość kolumn [mm]:
Siła
zamykania [kN]
4600
3200
2100
800
1300
400
290
170
70
100
1653 - 2583
723 - 1286
1125 - 1860
510 - 826
291 - 434
141 - 232
97 - 172
54 - 105
29 - 65
21 - 40
Maks. masa wypraski [g PS]
9,5 - 14
170 x 170
30
Jednostki wtryskowe wg EUROMAP
270 x 270
320 x 320
370 x 370
420 x 420
470 x 470
520 x 520
570 x 570
630 x 630
720 x 720
820 x 820
920 x 920
Produkowane w Niemczech przez
firmę ARBURG wtryskarki hydrauliczne ALLROUNDER charakteryzują się
dużą wydajnością i niezawodnością.
Oferta wtryskarek obejmuje zakres
od podstawowego modelu GOLDEN
EDITION o atrakcyjnej cenie do indywidualnie dostosowanych wtryskarek
ALLROUNDER S. Stosowana przez nas
modułowa konstrukcja wtryskarek
pozwala na tworzenie ekonomicznych
konfiguracji przy zastosowaniu wielu
alternatywnych stopni rozbudowy układów hydraulicznego i elektrycznego
oraz różnych wersji wyposażenia.
Dzięki możliwości indywidualnego
dostosowania hydraulicznych wtryskarek ALLROUNDER charakteryzują się one
nie tylko różnorodnością zastosowań,
lecz mogą być także wyposażone w
sposób gwarantujący dużą efektywność
energetyczną. Po otrzymaniu informacji
dotyczących Państwa potrzeb produkcyjnych skonfigurujemy odpowiednią
wtryskarkę hydrauliczną ALLROUNDER.
Specjalnie dla Państwa.
Napęd z jedną pompą
Układ dwóch pomp
GOLDEN EDITION
100
[%]
[s]
2
Napęd z jedną pompą
Układ dwóch pomp
Akumulator hydrauliczny
125 - 180
250 - 400
500
500 - 700
1.000
800 - 1.500
1.300 - 1.600
1.600 - 2.200
2.500
3.200
4.000
5.000
ALLROUNDER S
GOLDEN EDITION
ALLROUNDER S i GOLDEN EDITION
www.arburg.com · 01/2016
3
System oszczędzania energii ARBURG
Napęd serwohydrauliczny
4
43,65
5
43,60
80
43,55
60
[g]
Udziały energii [%]
100
Układ regulacji wtrysku
Regulacja położeniowa ślimaka
(LGS)
43,50
43,45
40
43,40
20
43,35
Dwie pompy
15
Jedna pompa
30
45
60
75
90
[cykle]
Indywidualizacja wtryskarki – efektywność energety­
Powtarzalność – dokładna masa wypraski dzięki
Niezawodność – wydajny układ zamykania
czna dzięki różnym wersjom napędu hydraulicznego
regulacji położeniowej ślimaka
z tłokiem różnicowym
1
2
4
Różnorodność zastosowań
Hydrauliczne wtryskarki ALLROUNDER
można zoptymalizować pod względem pracy
we wszystkich znanych technologiach wtrysku. Wtryskarki te charakteryzuje nie tylko
duża różnorodność wielkości maszyn, lecz
także możliwość integracji różnych urządzeń
peryferyjnych za pomocą programowanego
układu sterowania SELOGICA. Dzięki pakietom wyposażenia specyficznym dla określonych technologii wtryskarki hydrauliczne
stają się bardzo uniwersalne. Wtryskarki
ALLROUNDER S umożliwiają na przykład:
• indywidualne dostosowanie wydajności
napędu,
• obtryskiwanie wkładek lub wtrysk w
płaszczyznę podziału formy dzięki technologii ALLROUNDER z odchylanym układem zamykania i przestawianą do pionu
jednostką wtryskową,
• liniowe wypełnianie formy dzięki systemowi VARIO z przemieszczaną poziomo
jednostką wtryskową.
01/2016 · www.arburg.com
Efektywność kosztowa
Seria ALLROUNDER GOLDEN EDITION obejmuje podstawowe modele wtryskarek hydraulicznych. Niezwykle atrakcyjny stosunek
wydajności do ceny wtryskarek uzyskano
dzięki konsekwentnej standaryzacji bogatego
wyposażenia standardowego o wysokiej jakości. Do wyposażenia standardowego należą na przykład dwie pompy o zmiennej wydajności oraz szybko przełączające zawory.
Powtarzalność
Układ regulacji procesu wtrysku we wszystkich hydraulicznych wtryskarkach
ALLROUNDER umożliwia powtarzalne wypełnianie formy wtryskowej i wysoką jakość
wypraski. Stopień rozbudowy „regulacja
położeniowa ślimaka” wtryskarek
ALLROUNDER S umożliwia uzyskanie powtarzalności procesu wtrysku podobnej jak
we wtryskarkach elektrycznych.
3
5
Indywidualizacja wtryskarki
Hydrauliczne wtryskarki ALLROUNDER
można idealnie dostosować do potrzeb
klienta pod względem zastosowania i zużycia
energii. Jest to możliwe dzięki wielu wersjom
układu hydraulicznego i stopniom rozbudowy układu elektrycznego, zróżnicowanym
siłom zamykania i wielkościom jednostek
wtryskowych oraz dzięki wielu wersjom wyposażenia i możliwościom ich zestawień.
Niezawodność
Wszystkie hydrauliczne wtryskarki
ALLROUNDER cechuje wysoka jakość wykonania i duża wydajność. Firma ARBURG
gwarantuje największą dyspozycyjność
wtryskarek i długi czas ich eksploatacji.
W eksploatacji sprawdziły się m.in.:
• układ zamykania z tłokiem różnicowym
umożliwiający energooszczędną wymianę
oleju,
• bardzo stabilny układ zamykania z prowadzeniem płyty narzędziowej na czterech
kolumnach,
• bardzo odporne na zadrapania powłoki
proszkowe na częściach maszyn.
3
Modułowa konstrukcja maszyny
1
Odpowiednio do potrzeb – możliwość stosowania
zespołów plastyfikujących w wielu modelach wtryskarek
Różne rodzaje napędu
Dzięki możliwości wyboru pomiędzy energooszczędnym napędem hydraulicznym z jedną
pompą a napędem z dwiema pompami i akumulatorem hydraulicznym, pozwalającym uzyskać krótki czas cyklu i większą wydajność, zawsze można idealnie dostosować napęd hydraulicznych wtryskarek ALLROUNDER. Pracę
efektywną pod względem energetycznym
umożliwiają napędy pomp z regulacją prędkości obrotowej (napęd serwohydrauliczny lub
system oszczędzania energii) oraz dodatkowo
elektromechaniczny napęd dozowania.
2
Niezawodne układy zamykania
Szeroki zakres wielkości wtryskarek odzwierciedla się w szerokim zakresie zastosowań oraz niezawodnej pracy tych maszyn.
Możliwa jest realizacja zarówno bardzo
szybkich przemieszczeń, jak i wolnych ruchów, przy dużej sile zamykania. Zminimalizowano zużycie formy wtryskowej dzięki
dokładnemu prowadzeniu ruchomej płyty
narzędziowej. Układ zamykania jest łatwo
dostępny, co umożliwia szybką wymianę
formy wtryskowej.
Niezawodne układy
zamykania
Hydrauliczne wtryskarki ALLROUNDER
są konsekwentnie ukierunkowane na
codzienne potrzeby produkcyjne użytkownika. Umożliwia to Państwu stałe
korzystanie z indywidualnych, ekonomicznych rozwiązań technicznych i
produkcję po konkurencyjnych cenach.
Dotyczy to zarówno podstawowego
modelu z serii GOLDEN EDITION z wyraźnie określonymi opcjami, jak i wtryskarek
ALLROUNDER S o modułowej konstrukcji
i dużych możliwościach dostosowania.
Hydrauliczne wtryskarki firmy ARBURG
umożliwiają osiągnięcie wysokiej jakości
i wydajności produkcji w wielu zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych.
I to już od wielu pokoleń.
2
1
Różne rodzaje
napędu
4
www.arburg.com · 01/2016
3
Możliwość dostosowania jednostek wtryskowych
Możliwość indywidualnego dostosowania
wtryskarek, oprócz wielu oferowanych jednostek wtryskowych, zwiększają różne klasy
odporności zespołów plastyfikujących na
ścieranie, ślimaki o różnej średnicy i geometrii, a także ślimaki wysokowydajne i mieszające. W ten sposób efektywność energetyczną można realizować także w zakresie
wtrysku. Kolejne oszczędności energii wynikają z zastosowania elektromechanicznego
napędu dozowania (AED). Regulacja poło-
żeniowa ślimaka zwiększa dynamikę i precyzję wtrysku w porównaniu ze standardowym układem regulacji procesu wtrysku.
W razie potrzeby akumulator hydrauliczny
zwiększa wydajność wtrysku. Wymienione
wersje wyposażenia umożliwiają stałą produkcję wyprasek o wysokiej jakości.
Układ sterowania
SELOGICA
4
01/2016 · www.arburg.com
4
Układ sterowania SELOGICA
Układ sterowania SELOGICA gwarantuje
jednakowy sposób obsługi wszystkich modeli wtryskarek. Intuicyjne programowanie
cyklu pracy maszyny za pomocą symboli
graficznych skraca czas przygotowywania
programów pracy wtryskarki. Bezpośrednia
kontrola poprawności wszystkich wprowadzanych danych zwiększa bezpieczeństwo
oraz komfort obsługi. Dzięki dialogowi człowieka z maszyną nawet skomplikowane
procesy stają się bardziej zrozumiałe.
Możliwość dostosowania
jednostek wtryskowych
3
5
Różne rodzaje napędu
1
2
Modułowa konstrukcja – różne wersje napędu hydraulicznego.
Energooszczędny dzięki elektromechanicznemu
napędowi dozowania (AED)
Zaawansowany technicznie napęd
hydrauliczny stanowi podstawę dużej
niezawodności i wydajności naszych
wtryskarek ALLROUNDER w Państwa
zakładzie. W naszej ofercie mamy
odpowiedni napęd hydrauliczny dostosowany do wszystkich potrzeb klientów – do zastosowań standardowych,
skomplikowanych form wtryskowych z
ruchami równoległymi i szybkobieżnej
produkcji wyrobów przy dużej dynamice napełniania.
Gwarantujemy Państwu niezmiennie
wysoką dyspozycyjność wtryskarek
ze względu na stałe unowocześnianie
modeli. W przypadku zdecydowania
się na naszą hydrauliczną wtryskarkę
ALLROUNDER będą Państwo mieli pewność, że sprawdzone zespoły wtryskarek zostały idealnie połączone z najnowocześniejszą technologią wtrysku.
1
Modułowy układ hydrauliczny
W zależności od zastosowania wtryskarki
oferowane są następujące wersje napędu
hydraulicznego:
• napęd z jedną pompą do operacji wykonywanych szeregowo;
• układ dwóch pomp do realizacji ruchów
równoległych;
• napęd serwohydrauliczny oraz system
oszczędzania energii (AES) do energooszczędnej i cichej pracy;
• akumulator hydrauliczny zwiększający
dynamikę i szybkość procesu wtrysku.
Wyposażenie
2
Stopnie rozbudowy układu
elektrycznego
Spośród napędów wtryskarki ALLROUNDER S
oferowane są zarówno elektromechaniczny
napęd dozowania (AED), jak i wypychacz o
napędzie elektromechanicznym; ich ruchy są
niezależne od ruchów osi o napędzie hydraulicznym, w związku z czym mogą być realizowane równolegle. Ich zastosowanie
wpływa nie tylko na oszczędność czasu i
energii, lecz także na zwiększenie precyzji.
Skrócenie czasu
cyklu
+
++
Napęd z jedną pompą
Napęd serwohydrauliczny
Układ dwóch pomp
System oszczędzania energii (AES)
Akumulator hydrauliczny
Elektromechaniczny napęd dozowania (AED)
Wypychacz o napędzie elektromechanicznym
6
Efektywność
energetyczna
+
+
++
+
+
+
+
+
www.arburg.com · 01/2016
Zestawienie
3
4
Efektywność – pakiety wyposażenia obniżające
Precyzyjny i powtarzalny wtrysk dzięki umieszcze-
koszty
niu zaworów przy układach wykonawczych
3
4
Pakiety zwiększające
efektywność
We wszystkich hydraulicznych wtryskarkach
ALLROUNDER system AES i silnik chłodzony
wodą tworzą pakiet „Produktywność”.
Dzięki napędowi pompy o zmiennej prędkości obrotowej można, w zależności od potrzeb, zwiększać prędkość obrotową. W ten
sposób pakiet „Produktywność” łączy
mniejsze zapotrzebowanie na energię z
większą wydajnością pompy, krótszym czasem suchego cyklu i mniejszą emisją hałasu.
System AES należy do pakietu wyposażenia
„advance” wtryskarek ALLROUNDER S,
obejmującego także elektromechaniczny
napęd dozowania (AED) i regulację położeniową ślimaka (LGS). Dzięki temu wtryskarki
ALLROUNDER S „advance” charakteryzują
się dużą powtarzalnością, dużą efektywnością energetyczną i optymalnym czasem cyklu, przy jednocześnie atrakcyjnym stosunku
wydajności do ceny.
01/2016 · www.arburg.com
Precyzyjna technika regulacji
Szybko przełączające zawory umożliwiają
precyzyjną pracę przy jednocześnie małym
zużyciu energii. Umieszczenie zaworów w
pobliżu układów wykonawczych zwiększa
dokładność regulacji podczas wtrysku i dozowania tworzywa. Seryjnie montowany
układ regulacji ciśnienia i ilości zwiększa dynamikę wszystkich ruchów. Precyzyjne pozycjonowanie uzyskuje się dzięki realizacji liniowych przebiegów prędkości uruchamianych w funkcji położenia. Połączenie tych
opcji wyposażenia umożliwia dokładną realizację wszystkich ruchów i uzyskanie wyprasek o wysokiej jakości.
Napęd serwohydrauliczny
• Serwomotor z pompą o stałej prędkości
obrotowej
• Bezstopniowe dopasowanie wydajności
pompy do rzeczywistego zapotrzebowania
• Brak strat na biegu jałowym – przestój napędu przy braku ruchów
• Mniejsze zapotrzebowanie na chłodzenie i
niski poziom hałasu
• Oszczędność energii nawet o 50 proc.
• Wersje wtryskarek ALLROUNDER S
Układ dwóch pomp
• Możliwość optymalizacji czasu cyklu i
procesu dzięki równoległym ruchom
wypychacza, dyszy lub rdzeni
• Maksymalna prędkość układu zamykania
także przy ruchach równoległych
• Regulowana siła zwierania formy wtryskowej przez cały czas cyklu
• Wyposażenie standardowe modelu
GOLDEN EDITION
System oszczędzania energii ARBURG
(AES)
• Regulacja częstotliwościowa silnika z
dwiema pompami o zmiennej wydajności
• Bezstopniowe dopasowanie wydajności
pompy do rzeczywistego zapotrzebowania
• Minimalne straty na biegu jałowym oraz
mniejsze zapotrzebowanie na chłodzenie i
niższy poziom hałasu
• Oszczędność energii nawet o 20 proc.
Akumulator hydrauliczny
• Napędy wszystkich osi wyposażone w niezależnie działające napędy z serworegulacją
• Równoległe i bardzo precyzyjne ruchy o
dużej prędkości
• Rozpoczynanie wtrysku już podczas zamykania formy
• Duża dynamika napełniania
7
Niezawodne układy zamykania
1
Łatwy dostęp
Duża odległość kolumn umożliwia łatwą obsługę także dużych form wtryskowych. Rozkład otworów na płytach narzędziowych,
dostosowany do potrzeb klienta, znacznie
ułatwia zakładanie formy wtryskowej. Wymiana formy wtryskowej następuje szybko i
komfortowo dzięki otwartej od góry osłonie
ochronnej, półautomatycznemu sprzęgłu
wypychacza montowanemu we wszystkich
wtryskarkach oraz łatwo dostępnym przyłą-
czom mediów i złączom elektrycznym znajdującym się na tylnej części maszyny. W celu
uzyskania jeszcze większego komfortu oraz
krótkiej i bezpiecznej drogi dostępu do
formy wtryskowej przyłącza mediów można
umieścić także bezpośrednio na stałej lub
ruchomej płycie narzędziowej. Dzięki powiększeniu we wtryskarkach ALLROUNDER S
osłony ochronnej aż do tylnej części maszyny
uzyskano wiele miejsca na pracę m.in. zespołów wykręcających i obrotowych.
Łatwy dostęp – szybka wymiana formy wtryskowej dzięki otwartej od góry osłonie ochronnej
Kompaktowa konstrukcja hydraulicznych wtryskarek ALLROUNDER i
wygodny dostęp do maszyn to najważniejsze zalety, które mają duże
znaczenie w codziennej eksploatacji i
wpływają na łatwość, bezpieczeństwo i
komfort pracy.
Zaprojektowanie i wyprodukowanie
układu zamykania o większej stabilności
wpływa na zmniejszenie obciążeń działających na formę wtryskową. Dlatego
także w podstawowym modelu serii
GOLDEN EDITION zastosowano sprawdzone podczas eksploatacji prowadzenie
płyty narzędziowej na czterech kolumnach. Typową cechą firmy ARBURG jest
kompatybilność; oznacza to, że te same
formy wtryskowe mogą być używane w
różnych maszynach. Dzięki odchylanym
układom zamykania małe wtryskarki
ALLROUNDER S mogą produkować
standardowe wypraski lub służyć do
obtryskiwania wkładek w różnych położeniach roboczych. Nasze wtryskarki
ALLROUNDER są więc tak samo uniwersalne jak Państwa produkcja.
8
4
Efektywny
energetycznie siłownik
Szeroki zakres zastosowań
www.arburg.com · 01/2016
2
Szeroki zakres zastosowań
Szeroki zakres wielkości wtryskarek przy odpowiednio zróżnicowanych zakresach sił zamykania umożliwia dobranie maszyn optymalnych pod względem zastosowania i zużycia energii. Automatyczne ustawianie odległości płyt narzędziowych w większych
wtryskarkach ALLROUNDER S umożliwia
uzyskanie większej wysokości montażowej,
a także wpływa na skrócenie czasu cyklu i
zmniejszenie zużycia energii.
3
Prawidłowa eksploatacja form
wtryskowych
Ruchoma płyta narzędziowa o konstrukcji
skrzynkowej jest prowadzona na dużej odległości, a w przypadku większych wtryskarek
ALLROUNDER jest wielokrotnie podparta na korpusie maszyny. W połączeniu z prowadzeniem
na czterech kolumnach uzyskano wysoką precyzję dzięki centralnemu działaniu sił podczas wykonywania ruchów i utrzymywania siły zwierania. Stabilny układ zamykania i czuły układ zabezpieczenia narzędzia gwarantują prawidłową i
długotrwałą eksploatację formy wtryskowej.
4
Efektywny energetycznie
siłownik
Opracowany przez firmę ARBURG układ zamykania z tłokiem różnicowym umożliwia
efektywną oraz energooszczędną wymianę
oleju. Równocześnie zmniejsza się zużycie
energii na chłodzenie maszyny. Siłownik ten
umożliwia realizację zarówno bardzo szybkich przemieszczeń, jak i wolnych ruchów z
dużą siłą zamykania. Kolejną istotną zaletą
jest kompaktowa konstrukcja z niewieloma
punktami uszczelnień na zewnątrz.
Łatwy dostęp
1
2
3
Prawidłowa eksploatacja
form wtryskowych
01/2016 · www.arburg.com
9
Możliwość dostosowania jednostek wtryskowych
1
Krótki czas przezbrajania
W celu łatwiejszego demontażu, czyszczenia ślimaka oraz wymiany zespołu plastyfikującego można odchylić jednostkę wtryskową na stronę operatora wtryskarki. Ślimak można wyjąć bez demontowania zespołu plastyfikującego. Szybkie i prawidłowe przezbrojenie wtryskarki umożliwiają
sprzęgło półautomatyczne ślimaka oraz centralne złącze, służące do podłączenia
wszystkich przewodów zasilających zespół
plastyfikujący.
W podstawowym modelu serii GOLDEN
EDITION optymalne przygotowanie tworzywa sztucznego i wtrysk umożliwiają
jednostki wtryskowe o wielkościach
dostosowanych do potrzeb produkcyjnych ze ślimakami o różnych średnicach.
Wtryskarki ALLROUNDER S wyposażone
w ślimaki o specjalnej geometrii, ze specjalnymi powłokami, umożliwiają przetwórstwo wszystkich typowych tworzyw sztucznych. Jednostki wtryskowe o
wielkości od 30 do 400 mogą być także
ustawiane w pionie i służyć do wtrysku
w płaszczyznę podziału formy. System
VARIO dodatkowo zwiększa uniwersalność, umożliwiając poziome liniowe
wypełnianie formy przez przemieszczaną jednostkę wtryskową. Szeroki zakres
wyposażenia jest uzupełniany przez
dodatkowe stopnie rozbudowy układów hydraulicznego i elektrycznego.
Jest to gwarancja produkcji wyprasek o
stałej wysokiej jakości.
10
2
Różne wersje
Bogata oferta jednostek wtryskowych ze
ślimakami o różnych średnicach umożliwia
doskonałe i efektywne energetycznie dostosowanie maszyny do określonego zastosowania. Oferowane są zespoły plastyfikujące o najwyższej odporności na ścieranie,
wykonane z dwóch metali, oraz ślimaki o
specjalnej geometrii. Ponadto do wtryskarek ALLROUNDER S oferowane są również
specjalne zespoły plastyfikujące do przetwórstwa duroplastów i ciekłych silikonów.
3
Bezmomentowy docisk dyszy
Zaletą bezmomentowego prowadzenia jednostek wtryskowych na dwóch kolumnach
jest szczelność powierzchni przylegania dyszy. Bez problemu można zastosować dysze
płaskie i nurnikowe. Można uzyskać dużą
siłę docisku dyszy dzięki jej centralnemu
przyłożeniu. Proces wytwarzania siły docisku
dyszy jest programowany i regulowany.
Wpływa to na zmniejszenie zużycia dyszy i
formy wtryskowej.
Krótki czas
przezbrajania
Różne wersje
Bezmomentowy
docisk dyszy
2
1
3
www.arburg.com · 01/2016
4
Regulacja procesu wtrysku
Zamknięty obwód regulacji i regulacja procesu wtrysku w zależności od ciśnienia i
prędkości umożliwiają powtarzalne wypełnianie formy wtryskowej i wysoką jakość
wyprasek. Niezawodne zapobieganie cofaniu się ślimaka pozwala uzyskiwać stałą
masę wyprasek.
Opracowana przez firmę ARBURG regulacja
położeniowa ślimaka umożliwia zwiększenie
jakości wyprasek produkowanych na wtryskarkach ALLROUNDER S (wyposażenie seryjne w pakiecie wyposażenia „advance”).
Uzyskano to przez dokładniejszą regulację
ciśnienia i prędkości wtrysku. Cechą szczególną jest osobny zamknięty obwód regulacji (serworegulacji) procesu wtrysku. Akumulator hydrauliczny umożliwia zwiększenie
dynamiki i szybkości wtrysku.
5
Możliwość rozbudowy napędu
dozowania
Elektromechaniczny napęd dozowania
(AED), należący do wyposażenia dodatkowego wtryskarek ALLROUNDER S, umożliwia
oszczędność energii maksymalnie o 20 proc.
przy jednocześnie dużej precyzji. Dzięki niezależnemu elektromechanicznemu napędowi dozowania można wyraźnie skrócić
czas cyklu. Równoległe dozowanie pozwala
ponadto na wydłużenie czasu dozowania, a
tym samym na przygotowanie stopu bez
zmiany właściwości tworzywa.
Możliwość rozbudowy
napędu dozowania
Regulacja procesu
wtrysku
4
01/2016 · www.arburg.com
5
11
Układ sterowania SELOGICA
1
Łatwa obsługa – przejrzysta równoczesna obsługa
Kompleksowa obsługa
Układ sterowania SELOGICA pozwala na
oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów
dzięki swojemu wyjątkowemu, ujednoliconemu sposobowi obsługi. Dzięki łatwej integracji różnych urządzeń peryferyjnych układ
sterowania może być stosowany nawet do
zarządzania procesem w kompletnych liniach
produkcyjnych. System zarządzania programami pracy wtryskarek jest tak uproszczony,
jak nigdy dotąd. Do kompletnej linii produkcyjnej jest tylko jeden program pracy.
2
Intuicyjna obsługa
Ekran dotykowy układu SELOGICA pozwala
na bezpośredni, szybki i przejrzysty dostęp
do wszystkich danych. Graficzny system obsługi, obejmujący wszystkie zespoły wtryskarki, umożliwia intuicyjną obsługę. Doskonały edytor cyklu pracy z opatentowaną
funkcją bezpośredniej kontroli poprawności
zawsze jednoznacznie wskazuje logiczne położenie aktualnego kroku programu. Zapobiega to niewłaściwej obsłudze wtryskarki.
manipulatora i wtryskarki
Niezawodne i przejrzyste sterowanie
wtryskarką i manipulatorem wymaga wspólnego układu sterowania o
odpowiedniej wydajności. Intuicyjny
graficzny edytor cyklu w układzie
SELOGICA pozwala na łatwe programowanie wszystkich operacji cyklu
produkcji. SELOGICA stanowi centralny
system regulacyjno-kontrolny całego
procesu wtrysku; oprócz tego przejmuje
programowanie pracy manipulatorów
i urządzeń peryferyjnych. Wszystkie
funkcje układu sterowania SELOGICA są
ukierunkowane na szybką, bezpieczną i
komfortową realizację procesu obsługi.
Dzięki temu można znacznie skrócić
czas przezbrajania w swoim przedsiębiorstwie. Wprowadzanie danych
odbywa się w sposób ciągły i wymaga
jedynie krótkiego szkolenia, ponieważ
operatorzy wtryskarek nie muszą przez
dłuższy czas przestawiać się na nowy
tok myślenia.
3
2
Dodatkowe informacje
Prospekt „Układ sterowania SELOGICA”
12
www.arburg.com · 01/2016
Cechy szczególne
3
Szybkie przezbrajanie
Logiczny układ wprowadzania jest ukierunkowany przede wszystkim na przezbrajanie
narzędzia wtryskowego oraz optymalizację
procesu wtrysku. Moduł „Asystent programowania” ułatwia codzienną pracę dzięki
intuicyjnemu programowaniu
formy wtryskowej, automatycznemu obliczaniu wstępnych
wartości parametrów i „uczeniu się” procesu; dzięki temu
nie jest wymagana dokładna
znajomość układu sterowania.
4
Zapewniona optymalizacja
Układ SELOGICA oferuje wiele możliwości
optymalizacji, nadzorowania i dokumentowania procesu. Pojęcie Nadzorowanie maszyny obejmuje liczne funkcje ochrony
formy wtryskowej, diagnostyczne i wspomagające, takie jak wskazywanie konserwacji. Dzięki komfortowemu wyświetlaniu wszystkich komunikatów tekstowych
operator zawsze dokładnie wie, co powinien zrobić.
• Układ sterowania całej wtryskarki
• Przejrzyste programowanie cyklu
pracy wtryskarki za pomocą symboli
graficznych
• Bezpośrednia kontrola poprawności
• Wspólny program pracy kompletnej
linii produkcyjnej
• Moduł „Asystent programowania”
• Interaktywne funkcje Teach-in
• Regulacja temperatury w szafie sterowniczej chłodzonej wodą
Szybkie
przezbrajanie
Intuicyjna obsługa
4
Zapewniona
optymalizacja
1
Kompleksowa
obsługa
01/2016 · www.arburg.com
13
Przykłady zastosowań
1
2
Technologie specjalne – duża uniwersalność wtryskarek ALLROUNDER umożliwia ich zastosowanie w
Element wielokomponentowy – przegub Kardana
różnych branżach
wyprodukowany w procesie wtrysku z montażem
Nasze hydrauliczne wtryskarki
ALLROUNDER – od podstawowego
modelu serii GOLDEN EDITION aż do
wtryskarki ALLROUNDER S specjalnie
dostosowanej do Państwa potrzeb –
umożliwiają wydajne i ekonomiczne
stosowanie technologii wtrysku w przypadku wszystkich materiałów nadających się do takiego przetwarzania, wraz
z materiałami ceramicznymi i proszkami
metali. Dzięki naszym hydraulicznym
wtryskarkom ALLROUNDER będą Państwo dysponowali dokładnie tym, co
jest potrzebne: nowoczesnymi maszynami i liniami produkcyjnymi, na których można zrealizować wszystkie zadania związane z technologią wtrysku.
1
Technologie specjalne
Uniwersalne zastosowanie wtryskarek
ALLROUNDER S – od wtrysku wspomaganego gazem, poprzez przetwórstwo ciekłych silikonów, aż do wtrysku proszków –
wynika z możliwości wyboru wielkości wtryskarek, ich wydajności i pakietu wyposażenia. Technologia ALLROUNDER umożliwia
pionowe ustawienie układu zamykania i
jednostki wtryskowej, co pozwala na obtryskiwanie wkładek lub wtrysk w płaszczyznę
podziału formy.
Znakomitym przykładem ogromnej elastyczności wtryskarek są zastosowania
związane z produkcją w pomieszczeniach
czystych. Przez zastosowanie wyposażenia
dodatkowego, takiego jak kołpaki z czystym powietrzem, silniki chłodzone wodą
lub przyłącza mediów umieszczone na płytach narzędziowych, można łatwo dostosować wtryskarki ALLROUNDER S do indywidualnych potrzeb klienta.
2
Części wielokomponentowe
Modułowa koncepcja wtryskarek
ALLROUNDER S jest stosowana także w
przypadku maszyn do wtrysku wielokomponentowego. Zestawiając moduły nadające się do określonego zastosowania,
można skonfigurować idealną wtryskarkę.
Wszystkie jednostki wtryskowe i funkcje
formy wtryskowej są zintegrowane w centralnym układzie sterowania SELOGICA, co
umożliwia bezpośredni dostęp do wszystkich parametrów przetwórstwa. Dzięki
temu nawet skomplikowane operacje są
wykonywane w sposób przejrzysty, co
umożliwia bezawaryjną produkcję seryjną.
Wtryskarki ALLROUNDER S umożliwiają realizację wszystkich znanych technologii
wtrysku wielokomponentowego. Wyprodukowano już maszyny z sześcioma niezależnie pracującymi jednostkami wtryskowymi.
Dodatkowe informacje
Prospekt „Kompetencja zastosowań”
Prospekt „Manipulatory”
14
www.arburg.com · 01/2016
3
4
5
Przetwórstwo duroplastów – wysoka jakość
Duże elementy – możliwość produkcji wyprasek o
Automatyzacja – wtryskarki ALLROUNDER i
wyprasek dzięki specjalnemu wyposażeniu
masie ponad dwa kilogramy
manipulatory od jednego producenta
3
4
5
Przetwórstwo duroplastów
Firma ARBURG, oferując dostosowany pakiet do duroplastów, umożliwia ich przetwórstwo na hydraulicznych wtryskarkach
ALLROUNDER S. Rozwiązanie techniczne
obejmuje wszystkie niezbędne elementy,
takie jak:
• trzypłytowa forma z prowadzeniem na
czterech kolumnach i centralnym działaniem sił dla uzyskania precyzyjnego
kształtu wypraski,
• termostatowany cieczą zespół plastyfikujący umożliwiający dokładną regulację
temperatury,
• wykonany z dwóch metali zespół plastyfikujący o długim czasie eksploatacji,
• ślimaki o specjalnej geometrii do przygotowania tworzywa w sposób chroniący włókna.
01/2016 · www.arburg.com
Od mikrowyrobów do dużych
części
Hydrauliczne wtryskarki ALLROUNDER,
dzięki różnorodnym konfiguracjom, mogą
być stosowane w bardzo szerokim zakresie.
Wtryskarki można skonfigurować zarówno
do produkcji mikroczęści o masie poniżej
0,1 grama, jak i elementów o dużej masie
lub dużej powierzchni. Stopnie rozbudowy
układów hydraulicznego i elektrycznego
oraz różne wersje wyposażenia umożliwiają
optymalne dostosowanie wtryskarek
ALLROUNDER S pod względem zastosowania i zużycia energii.
Automatyzacja
Zestawienie wtryskarek ALLROUNDER i manipulatorów stanowi podstawę do tworzenia kompletnych linii produkcyjnych, które
we współpracy z klientami są projektowane
przez dział projektowy firmy ARBURG. Automatyzacja obejmuje wszystkie operacje wykonywane przed procesem wtrysku i po
nim. Firma ARBURG, jako generalny wykonawca, świadczy usługi w zakresie optymalizacji wyprasek, wsparcia przy projektowaniu
form wtryskowych, kompletacji i uruchamiania maszyn i urządzeń oraz montażu u użytkownika, a także w zakresie wszystkich niezbędnych usług serwisowych.
15
Odległość kolumn od 170 x 170 do 920 x 920 mm | siła zamykania od 125 do 5000 kN | jednostki wtryskowe od
30 do 4600 (wg EUROMAP)
Film
ARBURG GmbH + Co KG
Postfach 11 09 · 72286 Lossburg · tel.: +49(0)7446 33-0 · fax: +49(0)7446 33-3365 · www.arburg.com · e-mail: [email protected]
Przedstawicielstwa Europa: Niemcy, Belgia, Dania, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Holandia, Austria, Polska, Szwajcaria, Słowacja, Hiszpania,
Dalsze informacje dostępne pod adresem www.arburg.com
© 2016 ARBURG GmbH + Co KG
Broszura jest chroniona prawami autorskimi. Każde jej wykorzystanie, które nie jest wyraźnie dozwolone przez ustawę o prawie autorskim, wymaga uprzedniej zgody firmy ARBURG.
Wszystkie dane i informacje techniczne przygotowano z największą starannością, jednak firma ARBURG nie gwarantuje ich poprawności.
W pojedynczych przypadkach maszyny przedstawione na ilustracjach mogą różnić się od rzeczywiście dostarczonych maszyn; mogą także pojawić się różnice w informacjach. Miarodajne informacje, dotyczące ustawienia i pracy maszyny, zamieszczono w aktualnej instrukcji obsługi.
ARBURG GmbH + Co KG
certyfikat zgodności z DIN EN ISO 9001, 14001, 50001
680481_PL_012016 · Zmiany zastrzeżone
Drukowano w Niemczech
Republika Czeska, Turcja, Węgry | Azja: Chińska Republika Ludowa, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie | Ameryka: Brazylia, Meksyk, USA

Podobne dokumenty

Elektryczne wtryskarki ALLROUNDER Wtryskarki do produkcji skomplikowanych wyprasek

Elektryczne wtryskarki ALLROUNDER Wtryskarki do produkcji skomplikowanych wyprasek Niezawodne i przejrzyste sterowanie wtryskarką i manipulatorem wymaga wspólnego układu sterowania o odpowiedniej wydajności. Intuicyjny graficzny edytor cyklu SELOGICA pozwala na łatwe programowani...

Bardziej szczegółowo

Zakres działalności

Zakres działalności Energooszczędny i wydajny układ zamykania z

Bardziej szczegółowo