Wykaz zasobów Gdańsk - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Komentarze

Transkrypt

Wykaz zasobów Gdańsk - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Nr
Autor (tytuł dla dzieła zbiorowego)
Tytuł
Tom
Tytuł tomu
Redaktor
Współdziałanie terenowych
organów w systemie
zarządzania kryzysowego
w państwie
3538
Miejsce
wydania
Rok
Dział:
Toruń
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
1987
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2007
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1045
1000 słów o chemii i broni
chemicznej
1886
Adamski J.
3425
Administracja publiczna w procesie
przygotowań obronnych państwa wybrane problemy
red.
Kuliczkowski M.,
Wojciszko M.
Warszawa
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3426
Administracja publiczna w procesie
przygotowań obronnych państwa wybrane problemy
red.
Kuliczkowski M.,
Wojciszko M.
Warszawa
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3427
Aktualne problemy kryminalizacyjne
red.
Sygit B., Kuczur T.
Toruń
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3428
Aktualne problemy kryminalizacyjne
red.
Sygit B., Kuczur T.
Toruń
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2008
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2008
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Witkiewicz Z.
Nowe technologie w
służbie terrorystów
Terroryzm
międzynarodowy
Terroryzm
międzynarodowy
977
Aleksandrowicz T.
978
Aleksandrowicz T.
3553
Aleksandrowicz T. R., Liedel K.
Zwalczanie terroryzmu
lotniczego - wybrane
zagadnienia i źródła prawa
międzynarodowego
Szczytno
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
975
Aleksandrowicz T., Konieczny J.,
Konik A.
Podstawy detektywistyki.
Usługi detektywistyczne,
prawo, taktyka, moralność
Warszawa
2008
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
976
Aleksandrowicz T., Konieczny J.,
Konik A.
Podstawy detektywistyki.
Usługi detektywistyczne,
prawo, taktyka, moralność
Warszawa
2008
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3429
Aspekty prawne bezpieczeństwa
narodowego RP. Część
szczegółowa
red.
Kitler W., Czuryk M.,
Karpiuk M.
Warszawa
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3430
Aspekty prawne bezpieczeństwa
narodowego RP. Część
szczegółowa
red.
Kitler W., Czuryk M.,
Karpiuk M.
Warszawa
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3431
Autorytet w Policji
red.
Hermanowski M.,
Weremiuk S.
Poznań
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Baranowska A.
Człowiek w instytucji
totalnej
Kraków
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3554
Barnaszewski B.
Źródła kryzysów i
konfliktów. Czynniki
endogenne i egzogenne
warunkujące kryzysy
Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3555
Barnaszewski B.
Źródła kryzysów i
konfliktów. Czynniki
endogenne i egzogenne
warunkujące kryzysy
Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3556
Barnaszewski B.
Źródła kryzysów i
konfliktów. Uwarunkowania
stymulujące społecznie
kryzysy
Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3557
Barnaszewski B.
Źródła kryzysów i
konfliktów. Uwarunkowania
stymulujące społecznie
kryzysy
Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1030
Bartosz K., i in.
Szkolenie obronne
Warszawa
1979
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
979
Bejgier W., Stanejko B.
Ochrona osób i mienia
Warszawa
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
980
Bejgier W., Stanejko B.
Ochrona osób i mienia
Warszawa
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3278
Bezpieczeństwo ekonomiczne.
Wyzwania dla zarządzania
państwem
red.
Raczkowski K.
Warszawa
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3279
Bezpieczeństwo ekonomiczne.
Wyzwania dla zarządzania
państwem
red.
Raczkowski K.
Warszawa
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3280
Bezpieczeństwo ekonomiczne.
Wyzwania dla zarządzania
państwem
red.
Raczkowski K.
Warszawa
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3281
Bezpieczeństwo ekonomiczne.
Wyzwania dla zarządzania
państwem
red.
Raczkowski K.
Warszawa
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
982
Bezpieczeństwo energetyczne rynki surowcowe i energii
red.
Kwiatkiewicz P.
Poznań
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3897
983
Bezpieczeństwo energetyczne rynki surowcowe i energii
red.
Kwiatkiewicz P.
Poznań
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3247
Bezpieczeństwo energetyczne surowce kopalne vs alternatywne
źródła energii
red.
Kwiatkiewicz P.
Poznań
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3248
Bezpieczeństwo energetyczne surowce kopalne vs alternatywne
źródła energii
red.
Kwiatkiewicz P.
Poznań
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1343
Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa
cywilnego
red.
Siadkowski A.,
Tomasik A.
Poznań
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1344
Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa
cywilnego
red.
Siadkowski A.,
Tomasik A.
Poznań
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1345
Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa
cywilnego
red.
Siadkowski A.,
Tomasik A.
Poznań
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1346
Bezpieczeństwo międzynarodowe
po zimnej wojnie
red.
Zięba R.
Warszawa
2008
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3437
Bezpieczeństwo międzynarodowe w
XXI wieku. Wybrane problemy
red.
Cziomer E.
Kraków
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3438
Bezpieczeństwo międzynarodowe w
XXI wieku. Wybrane problemy
red.
Cziomer E.
Kraków
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3441
Bezpieczeństwo osób
podlegających ustawowo ochronie
wobec zagrożeń XXI wieku
red.
Bogdalski P.,
Cymerski J.,
Jałoszyński K.
Szczytno
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3442
Bezpieczeństwo państwa a wolność
jednostki. Wybrane aspekty prawne
i polityczne
red.
Jastrzębski M.,
Kuczur T.
Toruń
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3443
Bezpieczeństwo państwa a wolność
jednostki. Wybrane aspekty prawne
i polityczne
red.
Jastrzębski M.,
Kuczur T.
Toruń
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3444
Bezpieczeństwo w organizacji i
technice
red.
Piwnik J.
Białystok
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3234
Bezpieczeństwo zdrowotne
obywateli w kontekście europeizacji
zjawisk społecznych
red.
Holecki T.
Poznań
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3235
Bezpieczeństwo zdrowotne
obywateli w kontekście europeizacji
zjawisk społecznych
red.
Holecki T.
Poznań
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3236
Bezpieczeństwo zdrowotne
obywateli w kontekście europeizacji
zjawisk społecznych
red.
Holecki T.
Poznań
2015
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Lisiak H.
Poznań
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Lisiak H.
Poznań
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Lisiak H.
Poznań
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Lisiak H., Bartkowiak
D., Kołacz A.
Poznań
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Dopierała K.,
Dziemianko Z.
Poznań
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Dopierała K.,
Dziemianko Z.
Poznań
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Dopierała K.,
Dziemianko Z.
Poznań
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Dopierała K.,
Dziemianko Z.
Poznań
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Dopierała K.,
Dziemianko Z.
Poznań
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Dopierała K.,
Dziemianko Z.
Poznań
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Dopierała K.,
Dziemianko Z.
Poznań
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2001
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Szczytno
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1431
1432
1433
984
51
52
985
986
987
988
989
Bezpieczeństwo. Aspekty polskie i
międzynarodowe
Bezpieczeństwo. Aspekty polskie i
międzynarodowe
Bezpieczeństwo. Aspekty polskie i
międzynarodowe
Bezpieczeństwo. Polska i świat.
Wczoraj - dziś - jutro
Bezpieczeństwo. Świat. Europa.
Polska. Od przeszłości ku
przyszłości
Bezpieczeństwo. Świat. Europa.
Polska. Od przeszłości ku
przyszłości
Bezpieczeństwo. Świat. Europa.
Polska. Od przeszłości ku
przyszłości
Bezpieczeństwo. Świat. Europa.
Polska. Od przeszłości ku
przyszłości
Bezpieczeństwo. Świat. Europa.
Polska. Od przeszłości ku
przyszłości
Bezpieczeństwo. Świat. Europa.
Polska. Od przeszłości ku
przyszłości
Bezpieczeństwo. Świat. Europa.
Polska. Od przeszłości ku
przyszłości
974
Błasiak P., Chadaj M., Kurek K.
3461
Bobińska H., Ojcewicz G.
3525
Borkowski R.
Ratownictwo wodne.
Vademecum
Kryminalistyka w Rosji i
Polsce. Wybór tekstów z
kryminalistyki do
tłumaczenia
Terroryzm ponowoczesny.
Studium z antropologii
polityki
Terroryzm ponowoczesny.
Studium z antropologii
polityki
Ochrona osób. Ochrona
imprez masowych.
Vademecum pracownika
ochrony
Ochrona osób. Ochrona
imprez masowych.
Vademecum pracownika
ochrony
Handel ludźmi wykorzystanie narzędzi
analitycznych w procesie
wykrywania sprawców
Morderca za ścianą.
Zabójcze skłonności
ludzkiego umysłu.
Morderca za ścianą.
Zabójcze skłonności
ludzkiego umysłu.
Finanse przestępczości
zorganizowanej
Finanse przestępczości
zorganizowanej
Ochrona ludności we
współczesnej wojnie
Analiza kryminalna.
Aspekty kryminalistyczne i
prawnodowodowe.
Analiza kryminalna.
Aspekty kryminalistyczne i
prawnodowodowe.
Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Lublin
2006
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Lublin
2006
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Szczytno
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Sopot
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Sopot
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Toruń
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Toruń
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
1974
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Bezpieczeństwo
międzynarodowe w teorii i
praktyce. Wybrane aspekty
prawno-organizacyjne
Warszawa
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Cichy A., Szyjko C.
Bezpieczeństwo
międzynarodowe w teorii i
praktyce. Wybrane aspekty
prawno-organizacyjne
Warszawa
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3933
Ciechanowski G.
Operacje pokojowe ONZ w
XX wieku
Toruń
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3494
Dąbrowski M. i in.
Praktyczne aspekty
wykorzystania symulatora
działań Policji w sytuacjach
kryzysowych.
Szczytno
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3495
Dąbrowski M. i in.
Praktyczne aspekty
wykorzystania symulatora
działań Policji w sytuacjach
kryzysowych.
Szczytno
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3452
Dowodzenie siłami powietrznymi w
operacji narodowej i sojuszniczej
red.
Grenda B.
Warszawa
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3453
Dowodzenie siłami powietrznymi w
operacji narodowej i sojuszniczej
red.
Grenda B.
Warszawa
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1347
Dworzeniecki J.
Gliwice
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3900
Dylematy strategiczne XXI wieku
3526
Borkowski R.
1887
Borowicz Z., Drozd K.
1888
Borowicz Z., Drozd K.
3905
Bryk J., Kobylas M.
3763
Buss D.M
3764
Buss D.M
3455
Buszko A.
3456
Buszko A.
981
Chęciński J.
3676
Chlebowicz P., Filipkowski W.
3677
Chlebowicz P., Filipkowski W.
3435
Cichy A., Szyjko C.
3436
3901
3290
3291
3292
3293
Podstawy prawne
wykonywania zadań
ochrony osób i mienia.
Wybrane zagadnienia
Działania stabilizacyjne - aspekty
strategiczne. Konflikty, interwencje,
bezpieczeństwo.
Ewolucja azjatyckiej polityki
bezpieczeństwa
Ewolucja azjatyckiej polityki
bezpieczeństwa
Ewolucja azjatyckiej polityki
bezpieczeństwa
Ewolucja azjatyckiej polityki
bezpieczeństwa
red.
Kłosowicz R.,
Szlachty B., Węca J.
J.
Kraków
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Kozerawski D.
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Toruń
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Toruń
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Toruń
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Toruń
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
red.
red.
red.
Marszałek-Kawy J.,
Gawłowski R.
Marszałek-Kawy J.,
Gawłowski R.
Marszałek-Kawy J.,
Gawłowski R.
Marszałek-Kawy J.,
Gawłowski R.
990
Filary S.
Bezpieczeństwo w
komunikacji powszechnej i
transporcie. Materiał
dydaktyczny
Poznań
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
991
Filary S.
Bezpieczeństwo w
komunikacji powszechnej i
transporcie. Materiał
dydaktyczny
Poznań
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
992
Filary S.
Bezpieczeństwo w
komunikacji powszechnej i
transporcie. Materiał
dydaktyczny
Poznań
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
993
Filary S.
Bezpieczeństwo w
komunikacji powszechnej i
transporcie. Materiał
dydaktyczny
Poznań
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
994
Filary S.
Bezpieczeństwo w
komunikacji powszechnej i
transporcie. Materiał
dydaktyczny
Poznań
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
995
Filary S.
Bezpieczeństwo w
komunikacji powszechnej i
transporcie. Materiał
dydaktyczny
Poznań
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
996
Filary S.
Bezpieczeństwo w
komunikacji powszechnej i
transporcie. Materiał
dydaktyczny
Poznań
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
997
Filary S.
Bezpieczeństwo w
komunikacji powszechnej i
transporcie. Materiał
dydaktyczny
Poznań
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
998
Filary S.
Bezpieczeństwo w
komunikacji powszechnej i
transporcie. Materiał
dydaktyczny
Poznań
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
999
Filary S.
Poznań
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1000
Filary S.
Poznań
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1001
Filary S.
Poznań
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3237
Filary S.
Bezpieczeństwo w
komunikacji powszechnej i
transporcie. Materiał
dydaktyczny
Poznań
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3238
Filary S.
Bezpieczeństwo w
komunikacji powszechnej i
transporcie. Materiał
dydaktyczny
Poznań
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1002
Garfinkel S., Spafford G.
Warszawa
1997
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3024
Gierszewski J.
Warszawa
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3025
Gierszewski J.
Warszawa
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3026
Gierszewski J.
Warszawa
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3027
Gierszewski J.
Warszawa
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3682
Gierszewski J.
Warszawa
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3683
Gierszewski J.
Warszawa
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3813
Gierszewski M.
Warszawa
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1889
Gozdór G.
Lublin
2003
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1890
Gozdór G.
Lublin
2003
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3898
Grenda B.
Warszawa
2015
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1891
Grochocki L., Mruczyk R.
Lublin
1999
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1892
Grochocki L., Mruczyk R.
Lublin
1999
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1003
Gruza E., Goc M., Moszczyński J.
Kryminalistyka - czyli rzecz
o metodach śledczych
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1004
Gruza E., Goc M., Moszczyński J.
Kryminalistyka - czyli rzecz
o metodach śledczych
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3543
Gryz J.
Warszawa
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3544
Gryz J.
Warszawa
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3513
Grzegorowski Z.
Toruń
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3514
Grzegorowski Z.
Toruń
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3524
Guła P.
Szczytno
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1005
Gutekunst W.
Warszawa
1974
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Zarządzanie ryzykiem.
Podręcznik dla studentów
Wyższej Szkoły
Bezpieczeństwa
Zarządzanie ryzykiem.
Podręcznik dla studentów
Wyższej Szkoły
Bezpieczeństwa
Zarządzanie ryzykiem.
Podręcznik dla studentów
Wyższej Szkoły
Bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo w Unixie i
Internecie
Organizacja systemu
bezpieczeństwa
społecznego
Organizacja systemu
bezpieczeństwa
społecznego
Organizacja systemu
bezpieczeństwa
społecznego
Organizacja systemu
bezpieczeństwa
społecznego
Studium z zakresu teorii
bezpieczeństwa
narodowego
Studium z zakresu teorii
bezpieczeństwa
narodowego
Bezpieczeństwo
wewnętrzne .
Licencja detektywa.
Vademecum
Licencja detektywa.
Vademecum
Dowodzenie siłami
powietrznymi w układzie
narodowym
Samoobrona i techniki
interwencyjne
Samoobrona i techniki
interwencyjne
Zarys podstaw teorii
bezpieczeństwa
Zarys podstaw teorii
bezpieczeństwa
Służby specjalne a
bezpieczeństwo państwa
polskiego
Służby specjalne a
bezpieczeństwo państwa
polskiego
Terroryzm
międzynarodowy w tym
islamski
Kryminalistyka . Zarys
systematycznego wykładu
3363
Guźniczak C., Malinowska I.
Współpraca Policji i straży
gminnych/miejskich
red.
Letkiewicz A.
Szczytno
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3364
Guźniczak C., Malinowska I.
Współpraca Policji i straży
gminnych/miejskich
red.
Letkiewicz A.
Szczytno
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3365
Guźniczak C., Malinowska I.
Współpraca Policji i straży
gminnych/miejskich
red.
Letkiewicz A.
Szczytno
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3366
Guźniczak C., Malinowska I.
Współpraca Policji i straży
gminnych/miejskich
red.
Letkiewicz A.
Szczytno
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3367
Guźniczak C., Malinowska I.
Współpraca Policji i straży
gminnych/miejskich
red.
Letkiewicz A.
Szczytno
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Kryminalistyka. Zarys
wykładu
Kryminalistyka. Zarys
wykładu
1893
Hanausek T.
1894
Hanausek T.
3471
Hauziński A.
Mapy poznawcze
środowiska zamieszkania
zagrożonego
przestępczością
Poznań
2003
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3472
Hauziński A.
Mapy poznawcze
środowiska zamieszkania
zagrożonego
przestępczością
Poznań
2003
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1006
1007
1008
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1895
1896
3022
3023
Hołyst B.
Hołyst B.
Hołyst B.
Hołyst B.
Hołyst B.
Hołyst B.
Hołyst B.
Hołyst B.
Hołyst B.
Hołyst B.
Hołyst B.
Hołyst B.
Hołyst B.
Hołyst B.
Hołyst B.
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1981
2011
2011
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2013
2013
2009
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3681
Hołyst B.
3740
Hołyst B.
1
Warszawa
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3741
Hołyst B.
2
Warszawa
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3750
Hołyst B.
Bezpieczeństwo jednostki
2
Warszawa
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3751
Hołyst B.
Bezpieczeństwo jednostki
2
Warszawa
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3762
Hołyst B.
Warszawa
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3777
Hołyst B.
Warszawa
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3778
Hołyst B.
Warszawa
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3792
Hołyst B.
Kryminologia
Psychologia
kryminalistyczna
Psychologia
kryminalistyczna
Suicydologia.
Warszawa
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Kryminalistyka
Terroryzm
Terroryzm
Kryminalistyka
Kryminalistyka
Terroryzm
Terroryzm
Terroryzm
Terroryzm
Wiktymologia
Wiktymologia
Policja na świecie
Policja na świecie
Kryminologia
Kryminalistyka
Bezpieczeństwo Ogólne
problemy badawcze
Zagrożenia ładu
społecznego
Zagrożenia ładu
społecznego
1
2
1
2
1
2
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1
1897
Ilnicki M.
Służby Graniczne w walce
z terroryzmem. Polskie
warunki prawno-ustrojowe
1898
Ilnicki M.
Służby Graniczne w walce
z terroryzmem. Polskie
warunki prawno-ustrojowe
Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1899
Ilnicki M.
Służby Graniczne w walce
z terroryzmem. Polskie
warunki prawno-ustrojowe
Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1900
Ilnicki M.
Służby Graniczne w walce
z terroryzmem. Polskie
warunki prawno-ustrojowe
Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Poznań
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Poznań
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Poznań
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Poznań
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Emów
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2008
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Szczytno
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Szczytno
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1357
1358
1359
3673
Internet jako narzędzie komunikacji
globalnej
Internet jako narzędzie komunikacji
globalnej
Internet jako narzędzie komunikacji
globalnej
Internet jako narzędzie komunikacji
globalnej
3638
Izak K.
1901
Jałoszyński K.
3457
Jałoszyński K.
3458
Jałoszyński K.
red.
red.
red.
red.
Leksykon organizacji i
ruchów islamistycznych
Współczesny wymiar
antyterroryzmu
Jednostka
kontrterrorystyczna element działań bojowych
w systemie
bezpieczeństwa
antyterrorystycznego
Jednostka
kontrterrorystyczna element działań bojowych
w systemie
bezpieczeństwa
antyterrorystycznego
Olchowski J., Mencel
M.
Olchowski J., Mencel
M.
Olchowski J., Mencel
M.
Olchowski J., Mencel
M.
Dzieci jako ofiary handlu
ludźmi
Media i przestępczość
Hakerstwo
Hakerstwo
Olsztyn
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Kraków
Warszawa
Warszawa
2010
2011
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Chuligaństwo stadionowe.
Symbole i gesty na
polskich stadionach
Szczytno
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Jurczak J.
Chuligaństwo stadionowe.
Symbole i gesty na
polskich stadionach
Szczytno
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3505
Kaczmarczyk B.
Racjonalizacja procesów
zarządzania kryzysowego
Straży Granicznej
Szczytno
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3506
Kaczmarczyk B.
Racjonalizacja procesów
zarządzania kryzysowego
Straży Granicznej
Szczytno
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3924
Kaczmarek J., Skrzyp J.
Wrocław
2003
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1009
Kaczmarski M.
Warszawa
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
563
Kałążna K., Rosicki R.
Wymiary bezpieczeństwa
energetycznego Unii
Europejskiej
Poznań
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
564
Kałążna K., Rosicki R.
Wymiary bezpieczeństwa
energetycznego Unii
Europejskiej
Poznań
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1902
Karabin J., Kowalczyk T.
Lublin
2006
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Lublin
2006
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Szczytno
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Szczytno
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Szczytno
2008
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
1979
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Wrszawa
2015
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Szczytno
2008
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Szczytno
2008
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
1986
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2015
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Toruń
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Toruń
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
1982
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3454
Janoszka K.
3706
2992
2993
Jewkes Y.
Jordan T.
Jordan T.
3446
Jurczak J.
3447
1903
3462
3463
3310
3439
3440
NATO
Bezpieczeństwo
energetyczne Unii
Europejskiej
Konwojowanie.
Vademecum pracownika
ochrony
Konwojowanie.
Karabin J., Kowalczyk T.
Vademecum pracownika
ochrony
Kryminalistyka. Wybrane
Kędzierska G., Kędzierski W.
zagadnienia techniki
Kryminalistyka. Wybrane
Kędzierska G., Kędzierski W.
zagadnienia techniki
Śledztwo finansowe.
Podstawy prawne i
czynności policjanta
Kiszewski K., Najmoła D., Wiciak K.
służące pozbawienia
sprawców owoców
przestępstwa
Bezpieczeństwo narodowe
Kitler W.
RP
Bezpieczeństwo narodowe
Kitler W.
RP
1010
Kołodziejak Z.
3911
Konflikty etniczne i wyznaniowe a
problem bezpieczeństwa we
współczesnym świecie
3680
Koper R.
3448
Kordaczuk-Wąs M., Sosnowski S.
3449
Kordaczuk-Wąs M., Sosnowski S.
3719
Korzeniowski F.L.
3720
Korzeniowski F.L.
1011
Korzun M.
3714
Kosiński J.
3450
Kremens K.
3451
Kremens K.
1012
Krukowski A.
Wojna a wyżywienie.
Wojenno-ekonomiczne
aspekty rozwoju rolnictwa i
gospodarki żywnościowej
red.
Badania świadka w
aspekcie jego ochrony w
procesie karnym
Diagnoza potrzeb i
możliwości środowiska
lokalnego jako podstawa
przygotowania programu
profilaktycznego
zapobiegającego
niedostosowaniu
społecznemu dzieci i
młodzieży
Diagnoza potrzeb i
możliwości środowiska
lokalnego jako podstawa
przygotowania programu
profilaktycznego
zapobiegającego
niedostosowaniu
społecznemu dzieci i
młodzieży
Podstawy nauk o
bezpieczeństwie.
Zarządzanie
bezpieczeństwem.
Podstawy nauk o
bezpieczeństwie.
Zarządzanie
bezpieczeństwem.
1000 słów o materiałach
wybuchowych i wybuchu
Paradygmaty
cyberprzestępczości.
Dowody osobowe w
międzynarodowym
postępowaniu karnym
Dowody osobowe w
międzynarodowym
postępowaniu karnym
Problemy zapobiegania
przestępczości
Jarząbek J., Szyszlak
Kraków
T.
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Dobrowolska-Polak J. Poznań
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Popiołek K., Bańka A. Poznań
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Kryzysy, katastrofy (w kontekście
narastania zagrożeń), kataklizmy
red.
Popiołek K., Bańka A. Poznań
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3466
Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w
perspektywie jednostkowej i
społecznej
red.
Popiołek K.
Poznań
2004
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3467
Kryzysy, katastrofy, kataklizmy.
Zjawiska współczesnej cywilizacji
red.
Popiołek K.
Poznań
2004
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3468
Kryzysy, katastrofy, kataklizmy.
Zjawiska współczesnej cywilizacji
red.
Popiołek K.
Poznań
2004
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Lublin
2006
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Lublin
2006
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Poznań
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Poznań
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Poznań
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Poznań
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Poznań
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Poznań
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1938
Kryminalistyka
red.
Widacki J.
3517
Kryzysy humanitarne wywołane
działalnością człowieka. Stabilizacja
nieładu i destabilizacja ładu.
red.
3464
Kryzysy, katastrofy (w kontekście
narastania zagrożeń), kataklizmy
3465
Ochrona obiektów.
Vademecum pracownika
ochrony
Ochrona obiektów.
Vademecum pracownika
ochrony
Pakt Bagdadzki a Irak:
Narodziny, istnienie i
rozpad sojuszu
wojskowego w kontekście
powojennych dziejów
monarchii haszymidzkiej w
Iraku
Na peryferiach
bezpieczeństwa
energetycznego
Na peryferiach
bezpieczeństwa
energetycznego
Na peryferiach
bezpieczeństwa
energetycznego
Na peryferiach
bezpieczeństwa
energetycznego
Na peryferiach
bezpieczeństwa
energetycznego
Profilowanie
kryminalistyczne.
Profilowanie
kryminalistyczne.
Profilowanie
kryminalistyczne.
Profilowanie
kryminalistyczne.
Profilowanie
kryminalistyczne.
Warszawa
1904
Kulczyński S.
1905
Kulczyński S.
42
Kwiatkiewicz P.
55
Kwiatkiewicz P.
56
Kwiatkiewicz P.
58
Kwiatkiewicz P.
562
Kwiatkiewicz P.
3651
Kwiatkiewicz P.
3856
Lach B.
3857
Lach B.
3858
Lach B.
3859
Lach B.
3860
Lach B.
3016
Leszczyński M.
Bezpieczeństwo społeczne
Polaków wobec wyzwań
XXI wieku
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3017
Leszczyński M.
Bezpieczeństwo społeczne
Polaków wobec wyzwań
XXI wieku
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3018
Leszczyński M.
Bezpieczeństwo społeczne
Polaków wobec wyzwań
XXI wieku
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3019
Leszczyński M.
Bezpieczeństwo społeczne
Polaków wobec wyzwań
XXI wieku
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3009
Liderman K.
Warszawa
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3010
Liderman K.
Warszawa
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3011
Liderman K.
Warszawa
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1906
Liedel K.
Warszawa
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3135
Liedel K.
Warszawa
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3136
Liedel K.
Warszawa
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3137
Liedel K.
Warszawa
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3131
Lipold P.
Wrocław
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3132
Lipold P.
Wrocław
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Bezpieczeństwo
informacyjne
Bezpieczeństwo
informacyjne
Bezpieczeństwo
informacyjne
Zarządzanie informacją w
walce z terroryzmem
Zwalczanie terroryzmu
międzynarodowego w
polskiej polityce
bezpieczeństwa
Zwalczanie terroryzmu
międzynarodowego w
polskiej polityce
bezpieczeństwa
Zwalczanie terroryzmu
międzynarodowego w
polskiej polityce
bezpieczeństwa
Zagrożenie terroryzmem
nuklearnym w polityce
zagranicznej Iranu i Korei
Północnej
Zagrożenie terroryzmem
nuklearnym w polityce
zagranicznej Iranu i Korei
Północnej
3469
3470
Lotnictwo w doktrynach militarnych i
działaniach wojennych XX i XXI
wieku
Lotnictwo w doktrynach militarnych i
działaniach wojennych XX i XXI
wieku
red.
Bartnik R., Grenda B.,
Warszawa
Zieliński T.
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Bartnik R., Grenda B.,
Warszawa
Zieliński T.
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Szczytno
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2008
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2008
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Olsztyn
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Rola Straży Granicznej w
zapewnieniu
bezpieczeństwa Polski
(1990-2004)
Rola Straży Granicznej w
zapewnieniu
bezpieczeństwa Polski
(1990-2004)
Bezpieczeństwo
wewnętrzne Polski w
rozwoju dziejowym od X
wieku do końca Polski
Ludowej
Przestępczość
zorganizowana. System
zwalczania
3509
Magierek D.
3510
Magierek D.
3445
Majer P.
1014
Mądrzejowski W.
3918
Metodologia badań bezpieczeństwa
narodowego
3
red.
3919
Metodologia badań bezpieczeństwa
narodowego
4
red.
3920
Metodologia badań bezpieczeństwa
narodowego
5
red.
1015
1016
3504
1356
3925
Misiuk A.
Historia Policji w Polsce
Misiuk A., Letkiewicz A., Sokołowski
Policje Unii Europejskiej
M.
Przestępne nadużycie
władzy przez
Mocarska D.
funkcjonariuszy policji w
ujęciu prawnokarnym i
kryminologicznym
Narkotyki. Organizacja
przestępczości i systemy
przeciwdziałania
Natura bezpieczeństwa w
perspektywie personalnej i
strukturalnej
Sienkiewicz P.,
Marszałek M.,
Świeboda H.
Sienkiewicz P.,
Marszałek M.,
Świeboda H.
Sienkiewicz P.,
Marszałek M.,
Świeboda H.
red.
Raczkowski K.
Warszawa
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Drabik K.
Warszawa
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Szczytno
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Szczytno
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Szczytno
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Szczytno
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Łódź
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Szczytno
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Szczytno
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Łódź
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3473
Nauka o bezpieczeństwie. Istota,
przedmiot badań
I
red.
3474
Nauka o bezpieczeństwie. Istota,
przedmiot badań
I
red.
3475
Nauka o bezpieczeństwie. Istota,
przedmiot badań
II
red.
3476
Nauka o bezpieczeństwie. Istota,
przedmiot badań
II
red.
3927
News i dziennikarstwo śledcze
wobec wyzwań XXI
3531
Nowicka I., Sadło-Nowak A.
3532
Nowicka I., Sadło-Nowak A.
3930
O dziennikarstwie śledczym. Normy,
zagrożenia, perspektywy
red.
Grochowski L.,
Letkiewicz A., Misiuk
A.
Grochowski L.,
Letkiewicz A., Misiuk
A.
Grochowski L.,
Letkiewicz A., Misiuk
A.
Grochowski L.,
Letkiewicz A., Misiuk
A.
Palczewski M.,
Worsowicz M.
Współczesne problemy
wykroczeń
Współczesne problemy
wykroczeń
red.
Palczewski M.,
Worsowicz M.
3066
Oblicza terroryzmu
Bąk T.
3067
Oblicza terroryzmu
Bąk T.
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
Obrona narodowa w tworzeniu
bezpieczeństwa III RP
Obrona narodowa w tworzeniu
bezpieczeństwa III RP
Obrona narodowa w tworzeniu
bezpieczeństwa III RP
Obrona narodowa w tworzeniu
bezpieczeństwa III RP
Obrona narodowa w tworzeniu
bezpieczeństwa III RP
Obrona narodowa w tworzeniu
bezpieczeństwa III RP
Obrona narodowa w tworzeniu
bezpieczeństwa III RP
Obrona narodowa w tworzeniu
bezpieczeństwa III RP
Obrona narodowa w tworzeniu
bezpieczeństwa III RP
Obrona narodowa w tworzeniu
bezpieczeństwa III RP
Obrona narodowa w tworzeniu
bezpieczeństwa III RP
Obrona narodowa w tworzeniu
bezpieczeństwa III RP
Obrona narodowa w tworzeniu
bezpieczeństwa III RP
Obrona narodowa w tworzeniu
bezpieczeństwa III RP
Obrona narodowa w tworzeniu
bezpieczeństwa III RP
Kraków Rzeszów Zamość
Kraków Rzeszów Zamość
Jakubczak R.
Warszawa
2003
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Jakubczak R.
Warszawa
2003
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Jakubczak R.
Warszawa
2003
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Jakubczak R.
Warszawa
2003
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Jakubczak R.
Warszawa
2003
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Jakubczak R.
Warszawa
2003
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Jakubczak R.
Warszawa
2003
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Jakubczak R.
Warszawa
2003
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Jakubczak R.
Warszawa
2003
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Jakubczak R.
Warszawa
2003
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Jakubczak R.
Warszawa
2003
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Jakubczak R.
Warszawa
2003
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Jakubczak R.
Warszawa
2003
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Jakubczak R.
Warszawa
2003
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Jakubczak R.
Warszawa
2003
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3214
3215
3216
3217
3218
Obrona narodowa w tworzeniu
bezpieczeństwa III RP
Obrona narodowa w tworzeniu
bezpieczeństwa III RP
Obrona narodowa w tworzeniu
bezpieczeństwa III RP
Obrona narodowa w tworzeniu
bezpieczeństwa III RP
Obrona narodowa w tworzeniu
bezpieczeństwa III RP
3194
Obronność. Teoria i praktyka
3195
Obronność. Teoria i praktyka
3196
Obronność. Teoria i praktyka
3197
Obronność. Teoria i praktyka
3198
Obronność. Teoria i praktyka
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
Ochrona infrastruktury krytycznej.
3934
Operacje wojskowe Unii
Europejskiej w Afryce
Warszawa
2003
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Jakubczak R.
Warszawa
2003
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Jakubczak R.
Warszawa
2003
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Jakubczak R.
Warszawa
2003
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Jakubczak R.
Warszawa
2003
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
Wołejszko J.,
Jakubczak R.
Wołejszko J.,
Jakubczak R.
Wołejszko J.,
Jakubczak R.
Wołejszko J.,
Jakubczak R.
Wołejszko J.,
Jakubczak R.
Ochrona fizyczna osób i mienia. I
stopień licencji
Ochrona fizyczna osób i mienia. I
stopień licencji
Ochrona fizyczna osób i mienia. I
stopień licencji
Ochrona fizyczna osób i mienia. I
stopień licencji
Ochrona fizyczna osób i mienia. I
stopień licencji
Ochrona fizyczna osób i mienia. I
stopień licencji
Ochrona fizyczna osób i mienia. I
stopień licencji
Ochrona fizyczna osób i mienia. I
stopień licencji
Ochrona fizyczna osób i mienia. II
stopień licencji oraz ochrona imprez
masowych
Ochrona fizyczna osób i mienia. II
stopień licencji oraz ochrona imprez
masowych
Ochrona fizyczna osób i mienia. II
stopień licencji oraz ochrona imprez
masowych
Ochrona fizyczna osób i mienia. II
stopień licencji oraz ochrona imprez
masowych
Ochrona fizyczna osób i mienia. II
stopień licencji oraz ochrona imprez
masowych
Ochrona fizyczna osób i mienia. II
stopień licencji oraz ochrona imprez
masowych
Ochrona fizyczna osób i mienia. II
stopień licencji oraz ochrona imprez
masowych
Ochrona fizyczna osób i mienia. II
stopień licencji oraz ochrona imprez
masowych
3479
Jakubczak R.
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1
red.
Wojtal J., Milewicz M. Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1
red.
Wojtal J., Milewicz M. Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1
red.
Wojtal J., Milewicz M. Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1
red.
Wojtal J., Milewicz M. Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1
red.
Wojtal J., Milewicz M. Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1
red.
Wojtal J., Milewicz M. Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1
red.
Wojtal J., Milewicz M. Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1
red.
Wojtal J., Milewicz M. Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
2
red.
Wojtal J., Milewicz M. Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
2
red.
Wojtal J., Milewicz M. Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
2
red.
Wojtal J., Milewicz M. Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
2
red.
Wojtal J., Milewicz M. Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
2
red.
Wojtal J., Milewicz M. Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
2
red.
Wojtal J., Milewicz M. Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
2
red.
Wojtal J., Milewicz M. Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
2
red.
Wojtal J., Milewicz M. Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Tyburska A.
Szczytno
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Przybylska-Maszner
B.
Poznań
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
1980
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
1980
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Poznań
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Szczytno
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Szczytno
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2015
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
1980
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Toruń
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Lęk przed przestępczością.
Aspekty teoretyczne,
metodologiczne i
empiryczne.
3705
Ostaszewski P.
1017
Ostrowski T.
1018
Ostrowski T.
3675
Otwinowski W.
3482
Państwo-Administracja-Policja
red.
3483
Państwo-Administracja-Policja
red.
3645
Paradygmaty badań nad
bezpieczeństwem. Infrastruktura
krytyczna w procesie zarządzania w
sytuacjach kryzysowych
red.
3910
Paździorek P.
1019
Petrosjanc A. M.
3541
Pieczywok A.
3537
Pietrek G.
Wybuchy pyłów w
przemyśle
Wybuchy pyłów w
przemyśle
Wybrane zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i
człowieka
Komponent wojsk
specjalnych w operacji
połączonej
Współczesne problemy
atomistyki w ZSSR
Wybrane problemy z
zakresu edukacji dla
bezpieczeństwa.
Konteksty, zagrożenia,
wyzwania
Współdziałanie terenowych
organów w systemie
zarządzania kryzysowego
w państwie
Letkiewicz A., Misiuk
A.
Letkiewicz A., Misiuk
A.
Gałecki A., Kurkiewicz
Poznań
A., Mikołajczak S.
Ochrona
przeciwpowodziowa w
Polsce z perspektywy
administracji publicznej.
Ochrona
przeciwpowodziowa w
Polsce z perspektywy
administracji publicznej.
Ochrona
przeciwpowodziowa w
Polsce z perspektywy
administracji publicznej.
Poznań
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Poznań
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Poznań
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Kośmider T.
Warszawa
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Kośmider T.
Warszawa
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Poczucie bezpieczeństwa obywateli
państw Europy Środkowej w latach
1971-1981. Zbiór studiów
red.
Farysej J., Lisiak H.,
Siemaszko K.
Poznań
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1361
Poczucie bezpieczeństwa obywateli
państw Europy Środkowej w latach
1971-1981. Zbiór studiów
red.
Farysej J., Lisiak H.,
Siemaszko K.
Poznań
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1362
Poczucie bezpieczeństwa obywateli
państw Europy Środkowej w latach
1971-1981. Zbiór studiów
red.
Farysej J., Lisiak H.,
Siemaszko K.
Poznań
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3674
Poczucie bezpieczeństwa Polaków
w dekadzie gierkowskiej. Bezsilność
i zmęczenie. Antropologia
codzienności w latach 70.
red.
Farysej J., Lisiak H.,
Siemaszko K.
Poznań
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Urban A.
Szczytno
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Urban A.
Szczytno
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Kośmider T.
Warszawa
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Kośmider T.
Warszawa
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Szczytno
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Szczytno
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Kraków,
Rzeszów,
Zamość
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3885
Pietrek G.
3886
Pietrek G.
3887
Pietrek G.
3486
Planowanie wojenne i
przygotowania obronne II
Rzeczypospolitej.Studia i materiały
red.
3487
Planowanie wojenne i
przygotowania obronne II
Rzeczypospolitej.Studia i materiały
1360
3488
3489
3490
3491
3500
3501
Podnoszenie kompetencji Policji w
zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa imprez masowych Euro 2012
Podnoszenie kompetencji Policji w
zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa imprez masowych Euro 2012
Polityczno-wojskowe implikacje
członkostwa Polski w NATO
Polityczno-wojskowe implikacje
członkostwa Polski w NATO
Problemy prawno-organizacyjne
zwalczania terroryzmu w Polsce
Problemy prawno-organizacyjne
zwalczania terroryzmu w Polsce
red.
red.
Szafrański J., Liedel
K.
Szafrański J., Liedel
K.
3502
Przeciwdziałanie zagrożeniom
terrorystycznym podczas imprez
masowych w aspekcie EURO 2012
3511
Przesławski T.
3512
Przesławski T.
1020
Przestępczość teleinformatyczna
red.
Kosiński J.
Szczytno
2006
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1021
Przestępczość teleinformatyczna
red.
Kosiński J.
Szczytno
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1022
Przestępczość teleinformatyczna
red.
Kosiński J.
Szczytno
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1023
Przestępczość teleinformatyczna.
Spojrzenie praktyków
red.
Kosiński J.
Szczytno
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1024
Przestępczość z wykorzystaniem
elektronicznych instrumentów
płatniczych. Materiały konferencyjne
red.
Kosiński J.
Szczytno
2006
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3503
Przestępczość zorganizowana.
Współczesne zagrożenia.
Zwalczanie.
red.
Juasińska W.
Szczytno
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Kraków
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Kraków
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
1982
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Szczytno
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Szczytno
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1363
Rezek T. i in.
1364
Rezek T. i in.
1025
Robling Denning D. E.
3507
3508
red.
Bąk T.
Służba Więzienna w
Polsce. Administracja i
podstawy działania
Służba Więzienna w
Polsce. Administracja i
podstawy działania
Współpraca państw Grupy
Wyszehradzkiej w
zapenianiu
cyberbezpieczeństwa analiza i rekomendacje
Współpraca państw Grupy
Wyszehradzkiej w
zapenianiu
cyberbezpieczeństwa analiza i rekomendacje
Kryptografia i ochrona
danych
Rocznik z Bezpieczeństwa
Wewnętrznego 2010. Vol. 1
Rocznik z Bezpieczeństwa
Wewnętrznego 2011. Vol. 2
1026
Rothe J.-P.
Trzęsienia ziemi i wulkany
Warszawa
1998
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1365
Rzeczyński B.
Logistyka miasta w zarysie
Poznań
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1366
Rzeczyński B.
Logistyka miasta w zarysie
Poznań
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1367
Rzeczyński B.
Logistyka miasta w zarysie
Poznań
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3249
Rzeczyński B.
Logistyka miasta w zarysie
Poznań
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3250
Rzeczyński B.
Logistyka miasta w zarysie
Poznań
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3639
Rzeczyński B.
Logistyka miasta w zarysie
Poznań
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Siadkowski A. K.
Bezpieczeństwo i ochrona
w cywilnej komunikacji
lotniczej na przykładzie
Polski, Stanów
Zjednoczonych i Izraela.
Studium polityczno-prawne
Szczytno
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3894
Siadkowski A. K.
Bezpieczeństwo i ochrona
w cywilnej komunikacji
lotniczej na przykładzie
Polski, Stanów
Zjednoczonych i Izraela.
Studium polityczno-prawne
Szczytno
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1027
Siemiński M.
Warszawa
2001
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1926
Siudalski S. J.
Lublin
2006
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1927
Siudalski S. J.
Lublin
2006
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1028
Słoma J., Zając G.
Warszawa
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1928
Służalska B., Służalski J.
Lublin
2008
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1929
Służalska B., Służalski J.
Lublin
2008
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3904
Smolaga L., Szyjko C.
Warszawa
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Szczytno
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Szczytno
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Szczytno
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3434
3515
3516
Środowiskowe zagrożenia
zdrowia
Techniczne środki ochrony.
Vademecum pracownika
ochrony
Techniczne środki ochrony.
Vademecum pracownika
ochrony
Żyję i działam bezpiecznie.
Podręcznik z ćwiczeniami
dla klas 1-3 gimnazjum
Pracownik ochrony.
Słownik tematyczny.
Vademecum pracownika
ochrony
Pracownik ochrony.
Słownik tematyczny.
Vademecum pracownika
ochrony
Globalne i regionalne
problemy współczesności
Społeczno-prawne aspekty
przeciwdziałania korupcji
Społeczno-prawne aspekty
przeciwdziałania korupcji
3523
Stachowiak Z.
1029
Standardy bezpieczeństwa
dokumentów państwowych.
Materiały z konferencji
zorganizowanej przez ABW w
Warszawie 10 czerwca 2011
3899
Struniawski J.
3518
System obrony powietrznej Polski
3519
System obrony powietrznej Polski
3520
System reagowania kryzysowego
3521
System reagowania kryzysowego
3311
Szafrańska M.
3498
Szałowski R.
3499
Szałowski R.
3424
Szandrocho R.
3175
Szlachter D.
3176
Szlachter D.
3177
Szlachter D.
3178
Szlachter D.
1031
Szmidt L. T.
red.
red.
Bil J., Wawrzusiszyn
A.
Bil J., Wawrzusiszyn
A.
Teoria i praktyka
mechanizmu
bezpieczeństwa
ekonomicznego państwa.
Ujęcie instytucjonalne
Dowodzenie w trakcie
operacji policyjnych w
zakresie imprez masowych
i zagrożeń publicznych
Polityczna
instrumentalizacja strachu
przed przestępczością
Prawnoadministracyjne
kompetencje Policji
Prawnoadministracyjne
kompetencje Policji
90 lat terenowych organów
administracji wojskowej w
Polsce
Walka z terroryzmem w
Unii Europejskiej
Walka z terroryzmem w
Unii Europejskiej
Walka z terroryzmem w
Unii Europejskiej
Walka z terroryzmem w
Unii Europejskiej
Terroryzm a państwo.
Studium poświęcone
historycznym,
socjologicznym i
agonologicznym aspektom
terroryzmu
Warszawa
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Gryz J., Kitler W.
Toruń
2007
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Gryz J., Kitler W.
Toruń
2007
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Toruń
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Łódź
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Łódź
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Wrocław
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Toruń
2007
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Toruń
2007
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Toruń
2007
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Toruń
2007
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Lublin
1979
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Terroryzm a państwo.
Studium poświęcone
historycznym,
socjologicznym i
agonologicznym aspektom
terroryzmu
Lublin
1979
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Organizacja i
funkcjonowanie systemów
bezpieczeństwa
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Szymonik A.
Organizacja i
funkcjonowanie systemów
bezpieczeństwa
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1932
Szymonik A.
Organizacja i
funkcjonowanie systemów
bezpieczeństwa
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1933
Szymonik A.
Organizacja i
funkcjonowanie systemów
bezpieczeństwa
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3033
Szymonik A.
Organizacja i
funkcjonowanie systemów
bezpieczeństwa
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3034
Szymonik A.
Organizacja i
funkcjonowanie systemów
bezpieczeństwa
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3035
Szymonik A.
Organizacja i
funkcjonowanie systemów
bezpieczeństwa
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3042
Szymonik A.
Organizacja i
funkcjonowanie systemów
bezpieczeństwa
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3143
Szymonik A.
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3144
Szymonik A.
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3145
Szymonik A.
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3146
Szymonik A.
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1033
Terroryzm polityczny
Terroryzm w medialnym obrazie
świata. Terroryści, dziennikarze,
administracja w epoce walki
informacyjnej
red.
Muszyński J.
Warszawa
1981
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Liedel K., Mocek S.
Warszawa
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3527
Terroryzm. Globalne wyzwanie
red.
Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3528
Terroryzm. Globalne wyzwanie
red.
Kowalczyk K.,
Wróblewski W.
Kowalczyk K.,
Wróblewski W.
Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Wrocław
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Wrocław
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Wrocław
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Wrocław
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1032
Szmidt L. T.
3522
Sztuka wojenna. Obronność sztuka wojenna
1930
Szymonik A.
1931
1934
red.
Polak A., Joniak J.
Logistyka w
bezpieczeństwie
Logistyka w
bezpieczeństwie
Logistyka w
bezpieczeństwie
Logistyka w
bezpieczeństwie
Bezpieczeństwo osobowe
w ochronie informacji
niejawnych
Bezpieczeństwo osobowe
w ochronie informacji
niejawnych
Bezpieczeństwo osobowe
w ochronie informacji
niejawnych
Bezpieczeństwo osobowe
w ochronie informacji
niejawnych
Kradzież tożsamości.
Terroryzm informatyczny
Kradzież tożsamości.
Terroryzm informatyczny
3282
Thiem P.
3283
Thiem P.
3284
Thiem P.
3285
Thiem P.
3459
TrejderowskI T.
3460
TrejderowskI T.
3432
Turczyński P.
Bezpieczeństwo
europejskie. Systemy,
instytucje, funkcjonowanie
Wrocław
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3433
Turczyński P.
Bezpieczeństwo
europejskie. Systemy,
instytucje, funkcjonowanie
Wrocław
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3480
Tyburska A.
Ochrona infrastruktury
krytycznej. Zarys problemu.
Szczytno
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2008
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2008
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
1034
Wawrzyk P.
1035
Wawrzyk P.
1036
Wawrzyk P.
1037
Wawrzyk P.
1935
Wawrzyk P.
1936
Wawrzyk P.
Bezpieczeństwo
wewnętrzne Unii
Europejskiej
Bezpieczeństwo
wewnętrzne Unii
Europejskiej
Współpraca celna w Unii
Europejskiej
Współpraca policyjna a
System Informacyjny
Schengen II
Bezpieczeństwo
wewnętrzne Unii
Europejskiej
Bezpieczeństwo
wewnętrzne Unii
Europejskiej
1937
Wawrzyk P.
3251
Web 2.0. Szanse i zagrożenia
3895
1038
1039
1040
Wiciak K.
Wiszowaty E.
1939
Wiszowaty E.
1940
Wiszowaty E.
3535
Wiśniewski B., Piątek Z.
3536
Wiśniewski B., Piątek Z.
3492
Wojnicz L.
3493
Wojnicz L.
2995
2996
2997
Wojtaszczyk K. A., MaterskaSosnowska A.
Wojtaszczyk K. A., MaterskaSosnowska A.
Wojtaszczyk K. A., MaterskaSosnowska A.
Wojtaszczyk K. A., MaterskaSosnowska A.
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Szczytno
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
red.
Farysej J., Dębowska
Poznań
N.
Cele śledztwa finansowego
a system odzyskiwania
mienia
Wieloaspektowe ujęcie
bezpieczeństwa - Euro 2012. Stan
obecny i perspektywy
Wieloaspektowe ujęcie
bezpieczeństwa - Euro 2012. Stan
obecny i perspektywy
Wieloaspektowe ujęcie
bezpieczeństwa - Euro 2012. Stan
obecny i perspektywy
1041
2994
Bezpieczeństwo
wewnętrzne Unii
Europejskiej
red.
Kryłowicz M.,
Tomczak R., Zych J.
Poznań
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Kryłowicz M.,
Tomczak R., Zych J.
Poznań
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Kryłowicz M.,
Tomczak R., Zych J.
Poznań
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2010
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Etyka Policji. Między
prawem, moralnością i
skutecznością
Etyka Policji. Między
prawem, moralnością i
skutecznością
Etyka Policji. Między
prawem, moralnością i
skutecznością
Współczesny wymiar
funkcjonowania Policji
Współczesny wymiar
funkcjonowania Policji
Polityka Unii Europejskiej
wobec terroryzmu
Polityka Unii Europejskiej
wobec terroryzmu
Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Bezpieczeństwo państwa
Warszawa
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Bezpieczeństwo państwa
Warszawa
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Bezpieczeństwo państwa
Warszawa
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Bezpieczeństwo państwa
Warszawa
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3756
Wojtczak P.
Funkcjonowanie
przesądów w środowisku
przestępczym.
Warszawa
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3757
Wojtczak P.
Funkcjonowanie
przesądów w środowisku
przestępczym.
Warszawa
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3529
3530
2967
3533
3534
3539
3540
3542
Wskaźniki taktyczne wojsk
lądowych Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej
Wskaźniki taktyczne wojsk
lądowych Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej
Współczesne standardy badań
poligraficznych
Współczesne zagrożenia
terroryzmem
Współczesne zagrożenia
terroryzmem
Współpraca policyjna i sądowa w
sprawach karnych w Unii
Europejskiej. Geneza, struktury,
działania
Współpraca policyjna i sądowa w
sprawach karnych w Unii
Europejskiej. Geneza, struktury,
działania
Wybrane zagadnienia zarządzania
kryzysowego
red.
Krakowski K.
Warszawa
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Krakowski K.
Warszawa
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Gołaszewski M.
Warszawa
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Jałoszyński K.
Olsztyn
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Jałoszyński K.
Olsztyn
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Potorski R.
Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Potorski R.
Toruń
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Sobolewski G.,
Majchrzak D.
Warszawa
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Gdańsk
1983
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Gdańsk
1983
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Gdańsk
1983
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Kraków
Kraków
2000
2000
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Warszawa
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Walka z pożarami w
stoczniach
Walka z pożarami w
stoczniach
Walka z pożarami w
stoczniach
1042
Załęcki S.
1043
Załęcki S.
1044
Załęcki S.
3545
3546
Zarządzanie bezpieczeństwem
Zarządzanie bezpieczeństwem
red.
red.
3547
Zarządzanie kryzysowe
red.
3548
Zarządzanie kryzysowe
red.
3549
Zarządzanie kryzysowe w systemie
bezpieczeństwa narodowego
3550
Zarządzanie kryzysowe w systemie
bezpieczeństwa narodowego
3551
3552
3133
Zarządzanie organizacjami
publicznymi. Wybrane problemy
Zarządzanie organizacjami
publicznymi. Wybrane problemy
Ziarko J.
Zarządzanie wiedzą o
zagrożeniach i
bezpieczeństwie uczniów w
rozwijaniu szkolnych
systemów bezpieczeństwa
Tyrał P.
Tyrał P.
Sobolewski G.,
Majchrzak D.
Sobolewski G.,
Majchrzak D.
Warszawa
2013
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Sobolewski G.,
Majchrzak D.
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Sobolewski G.,
Majchrzak D.
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Sirko S.
Warszawa
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Sirko S.
Warszawa
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Kraków
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3915
Zieliński T.
3678
3684
Lotnictwo w działaniach
ekspedycyjnych Sojuszu
Północnoatlantyckiego
Analiza wpływu oględzin
kryminalistycznych
Cyberbezpieczeństwo jako
podstawa bezpiecznego
państwa i społeczeństwa w
XXIw.
Toruń
Przestępczość
zorganizowana
Przestępczość
zorganizowana
3729
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Praktyczne elementy
zwalczania przestępczości
zorganizowanej i
terroryzmu. Nowoczesne
technologie i praca
operacyjna.
3722
2013
red.
Górka M.
Warszawa
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Paprzycki L., Rau Z.
Warszawa
2009
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Pływaczewski E.W.
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Pływaczewski E.W.
Warszawa
2011
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3742
Zapobieganie
przestępczości przez
kształtowanie przestrzeni.
red.
Czapska J.
Kraków
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
3743
Zapobieganie
przestępczości przez
kształtowanie przestrzeni.
red.
Czapska J.
Kraków
2012
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
red.
Marczewska-Rytko M. Lublin
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka - Ochrona
Poznań
2014
Bezpieczeństwo - Kryminalistyka – Ochrona
3730
3758
Haktywizm (
cyberterroryzm, haking,
protest obywatelski,
cyberaktywizm, emobilizacja)
Powódź 2010. Ochrona
przeciwpowodziowa w
Polsce z perspektywy
administracji publicznej
3671
Pietrek G.
916
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
1
red.
Koradecka D.
Warszawa
1997
BHP
1046
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
2
red.
Koradecka D.
Warszawa
1997
BHP
3020
Bezpieczne miejsce pracy. Twoje
prawa i obowiązki z zakresu BHP.
Pudzianowska A.
Warszawa
2012
BHP
3021
Bezpieczne miejsce pracy. Twoje
prawa i obowiązki z zakresu BHP.
Pudzianowska A.
Warszawa
2012
BHP
1941
1942
Choroby zawodowe
Choroby zawodowe
red.
red.
2003
2003
BHP
BHP
917
Czynniki chemiczne w środowisku
pracy
red.
Marek K.
Warszawa
Marek K.
Warszawa
Kędzia B.,
Kowalewski S., Świder Warszawa
K.
1997
BHP
918
Czynniki szkodliwe w środowisku
pracy. Wartości dopuszczalne
red.
Warszawa
1998
BHP
Gdańsk
2008
BHP
Gdańsk
2008
BHP
Warszawa
Warszawa
1964
1964
BHP
BHP
Warszawa
1989
BHP
Warszawa
1982
BHP
Warszawa
1978
BHP
Warszawa
1967
BHP
Warszawa
1981
BHP
Warszawa
2012
BHP
Warszawa
2012
BHP
1943
Dołęgowska B., Janczała S.
1944
Dołęgowska B., Janczała S.
919
920
Ferencowicz J.
Ferencowicz J.
921
Flasiński M.
922
Goździecki M., Światkiewicz H.
923
Grandjean E.
924
Jasieński J.
925
Jones W.
3181
Kaiser K.
3182
Kaiser K.
926
Komorowski T., Trzeciecki R.
Praktyczny poradnik dla
służb BHP
Praktyczny poradnik dla
służb BHP
Wentylacja i klimatyzacja
Wentylacja i klimatyzacja
Bezpieczeństwo pracy.
Prawne formy
zapobiegania zagrożeniom
Przenosniki. Zasady
bezpiecznej pracy
Ergonomia mieszkania.
Aspekty fizjologiczne i
psychologiczne w
projektowaniu
Praca a zmęczenie.
Elementy fizjologii pracy
Klimatyzacja
Wentylacja pożarowa.
Projektowanie i instalacja
Wentylacja pożarowa.
Projektowanie i instalacja
BHP w warsztatach i
bazach samochodowych
Augustyńska D.,
Pośniak M.
Warszawa
1980
BHP
Poznań
2011
BHP
1339
Krause M.
Bezpieczeństwo i higiena
pracy. Podstawowe
wymagania i wytyczne
1340
Krause M.
Bezpieczeństwo i higiena
pracy. Podstawowe
wymagania i wytyczne
Poznań
2011
BHP
1341
Krause M.
Bezpieczeństwo i higiena
pracy. Podstawowe
wymagania i wytyczne
Poznań
2011
BHP
1342
Krause M.
Bezpieczeństwo i higiena
pracy. Podstawowe
wymagania i wytyczne
Poznań
2011
BHP
927
928
929
930
Machalski K.
Machalski K.
Machalski K.
Machalski K.
BHP w magazynach
BHP w magazynach
BHP w magazynach
BHP w magazynach
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1979
1979
1980
1980
BHP
BHP
BHP
BHP
3173
Majer R.
3174
Majer R.
931
Majle T., Zajdel J.
932
Makarewicz B.
933
Markieiwcz L.
934
Matula E., Sych M.
935
Matula E., Sych M.
936
937
938
939
940
941
Mirończuk A.
Mirończuk A.
Ochrona przeciwpożarowa
Ochrona przeciwpożarowa
Ochrona przeciwpożarowa
Ogrzewanie i wentylacja
942
Otto B.
943
Pieriegud E., Gierniet E.
944
Pusty T.
945
Pusty T.
946
Rasimowicz B.
947
Ratajczak Z.
948
949
950
951
952
953
954
955
1047
1945
1946
1947
Rączkowski B.
Rączkowski B.
Rączkowski B.
Rączkowski B.
Rączkowski B.
Rączkowski B.
Rączkowski B.
Rączkowski B.
Rączkowski B.
Rączkowski B.
Rączkowski B.
Rączkowski B.
1948
Rączkowski B.
1949
Rączkowski B.
956
Rogoziński A.
957
Rosner J.
958
Ryng M.
959
Ryng M.
960
961
962
Steimle F.
Steimle F.
Steimle F.
1950
Uzarczyk A.
1951
Uzarczyk A.
1952
Uzarczyk A.
963
Uzarczyk A., Zabiegała W.
964
Uzarczyk A., Zabiegała W.
Vademecum BHP w
praktyce. Wypadki nie tylko
pracownicze
Vademecum BHP w
praktyce. Wypadki nie tylko
pracownicze
Ogólne zasady ochrony
przed promieniowaniem
jonizującym
Popularny poradnik BHP
Wpływ ultradźwięków na
organizm
Warszawa
2009
BHP
Warszawa
2009
BHP
Warszawa
1976
BHP
Warszawa
1967
BHP
Warszawa
1976
BHP
Zapobieganie porażeniom
elektrycznym w przemyśle
Warszawa
1980
BHP
Zapobieganie porażeniom
elektrycznym w przemyśle
Warszawa
1980
BHP
Warszawa
Warszawa
Tarnobrzeg
Tarnobrzeg
Tarnobrzeg
Warszawa
1980
1980
2002
2002
2002
1980
BHP
BHP
BHP
BHP
BHP
BHP
Gdańsk
1997
BHP
Warszawa
1967
BHP
Warszawa
1987
BHP
Warszawa
1998
BHP
Warszawa
1975
BHP
Warszawa
1972
BHP
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1997
1997
1998
2012
2012
2012
BHP
BHP
BHP
BHP
BHP
BHP
BHP
BHP
BHP
BHP
BHP
BHP
Gdańsk
2012
BHP
Gdańsk
2012
BHP
Warszawa
1973
BHP
Warszawa
1982
BHP
Warszawa
1980
BHP
Warszawa
1980
BHP
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1979
1979
1979
BHP
BHP
BHP
Gdańsk
2009
BHP
Gdańsk
2009
BHP
Gdańsk
2009
BHP
Gdańsk
1998
BHP
Gdańsk
1998
BHP
Podstawy prawne BHP
Podstawy prawne BHP
1
2
3
red.
Czynniki rakotwórcze w
środowisku pracy
Chemiczna analiza
powietrza w zakładach
przemysłowych
Przewóz materiałów
niebezpiecznych. Poradnik
kierowcy
Przewóz materiałów
niebezpiecznych. Poradnik
kierowcy
Ochrona pracy w pytaniach
i odpowiedziach
Układ człowiek-maszyna a
postęp techniczny
BHP w praktyce
BHP w praktyce
BHP w praktyce
BHP w praktyce
BHP w praktyce
BHP w praktyce
BHP w praktyce
BHP w praktyce
BHP w praktyce
BHP w praktyce
BHP w praktyce
BHP w praktyce
Szkolenie wstępne BHP.
Instrukraż ogólny. Stan
prawny na dzień 1
października 2011 r.
Szkolenie wstępne BHP.
Instrukraż ogólny. Stan
prawny na dzień 1
października 2011 r.
Ciężka praca fizyczna
Podstawy ergonomii.
Materiały do zajęć
Bezpieczeństwo
techniczne w przemyśle
chemicznym. Poradnik
Bezpieczeństwo
techniczne w przemyśle
chemicznym. Poradnik
Kurs klimatyzacji
Kurs klimatyzacji
Kurs klimatyzacji
Czynniki szkodliwe i
uciążliwe w środowisku
pracy. Stan prawny na
dzień 1 października 2009
r.
Czynniki szkodliwe i
uciążliwe w środowisku
pracy. Stan prawny na
dzień 1 października 2009
r.
Czynniki szkodliwe i
uciążliwe w środowisku
pracy. Stan prawny na
dzień 1 października 2009
r.
Charakterystyka czynników
szkodliwych i
niebezpiecznych w
środowisku pracy.
Mikroklimat
Charakterystyka czynników
szkodliwych i
niebezpiecznych w
środowisku pracy.
Mikroklimat
Rubik M.
965
Uzarczyk A., Zabiegała W.
966
Uzarczyk A., Zabiegała W.
3050
Wieczorek Z.
3051
Wieczorek Z.
967
Winnicki J.
968
Winnicki J.
1953
Wojciechowska-Piskorska H.
969
Wykowska M.
Charakterystyka czynników
szkodliwych i
niebezpiecznych w
środowisku pracy. Wibracje
Gdańsk
1998
BHP
Gdańsk
1998
BHP
Warszawa
2011
BHP
Warszawa
2011
BHP
Praca na wysokości.
Zasady bezpiecznej pracy
Warszawa
1986
BHP
Praca na wysokości.
Zasady bezpiecznej pracy
Warszawa
1986
BHP
Gdańsk
2009
BHP
Kraków
1994
BHP
Charakterystyka czynników
szkodliwych i
niebezpiecznych w
środowisku pracy.
Zapylenie
BHP i ergonomia na
stanowisku pracy z
komputerem
BHP i ergonomia na
stanowisku pracy z
komputerem
Wypadki przy pracy.
Poradnik pracodawcy i
służb bhp
Ergonomia
902
Zbiór przepisów ochrony pracy
1
Prawna
ochrona
pracy
oprac.Kochański L., Lach S. Warszawa
1976
BHP
971
Zbiór przepisów ochrony pracy
2
Bezpieczeńst
wo i higiena oprac.Kochański L., Lach S. Warszawa
pracy
1978
BHP
972
Zbiór przepisów ochrony pracy
2
Bezpieczeńst
wo i higiena oprac.Kochański L., Lach S. Warszawa
pracy
1978
BHP
970
Zbiór przepisów przeciwpożarowych
dla statków Polskiej Marynarki
Handlowej
Gdańsk
1981
BHP
Skierniewice
1998
BHP
Warszawa
2009
BHP
Warszawa
2009
BHP
Warszawa
1982
Bibliografie
973
Zdziennicka-Kaczocha G.
3029
Żurawski K.
3030
Żurawski K.
oprac.Popielawski T.
Co każdy pracodawca
wiedzieć powinien o
zasadach BHP w swoim
zakładzie pracy w świetle
znowelizowanych
przepisów Kodeksu Pracy.
Poradnik dla wszystkich
pracodawców
Vademecum BHP w
praktyce. Obowiązki
pracodawcy
Vademecum BHP w
praktyce. Obowiązki
pracodawcy
Bibliografia
bibliografii
polskich
2823
Bibliografia bibliografii i nauki o
książce 1974
2824
Bibliografia słowników 1965-1966
red.
Głowacka E., RymszaZalewska D.,
Warszawa
Siedlecka I.
1969
Bibliografie
2825
Bibliografia słowników 1971-1972
red.
Głowacka E., RymszaWarszawa
Zalewska D.
1974
Bibliografie
Wrocław
1974
Bibliografie
Warszawa
1965
Bibliotekarstwo - Archiwistyka
Warszawa
1975
Bibliotekarstwo - Archiwistyka
Wrocław
1976
Bibliotekarstwo - Archiwistyka
Wrocław
1976
Bibliotekarstwo - Archiwistyka
Szczecin
1978
Bibliotekarstwo - Informacja naukowa - Archiwistyka
Warszawa
Warszawa
1975
1973
Bibliotekarstwo - Informacja naukowa - Archiwistyka
Bibliotekarstwo - Informacja naukowa - Archiwistyka
Warszawa
1971
Bibliotekarstwo - Informacja naukowa - Archiwistyka
Warszawa
1975
Bibliotekarstwo - Informacja naukowa - Archiwistyka
Warszawa
1975
Bibliotekarstwo - Informacja naukowa - Archiwistyka
Katowice
1976
Bibliotekarstwo - Informacja naukowa - Archiwistyka
2826
Czachowska J., Loth R.
2788
Assbury E., Czarnecka J.
2789
Czarnecka J. Sawoniak H.
1
oprac.Lechowa L.
Przewodnik polonisty.
Bibliografie - Słowniki Biblioteki - Muzea
Literackie
Biblioteka fachowa
Klasyfikacja i katalog
rzeczowy
2790
Encyklopedia współczesnego
bibliotekarstwa polskiego
red.
2791
Encyklopedia współczesnego
bibliotekarstwa polskiego
red.
2792
Gałczyński J.
2793
2794
Głowacka T.
Głowacka T.
2795
Grycz J., Borkowska W.
2796
Grycz J., Borkowska W.
2797
Grycz J., Borkowska W.
2798
Kochmańska W., Puzio K.,
Ratajewski J.
Informacja naukowa.
Poradnik dla studentów
wyższych szkół morskich
Katalogii rzeczowe
Katalogii rzeczowe
Skrócone przepisy
katalogowania
alfabetycznego
Skrócone przepisy
katalogowania
alfabetycznego
Skrócone przepisy
katalogowania
alfabetycznego
Biblioteka
1
Organizacja
biblioteki,
gromadzenie
i
opracowanie
zbiorów
bibliotecznyc
h
Głombiowski K.,
Świderski B.,
Więckowska H.
Głombiowski K.,
Świderski B.,
Więckowska H.
2799
Kochmańska W., Puzio K.,
Ratajewski J.
2800
Kołodziejska J.
2801
Kołodziejska J.
2802
Korpała J.
2803
Maj J.
2804
2805
2806
Mendykowa A.
Mendykowa A.
Mendykowa A.
Przepisy prawne dla bibliotek
naukowych i fachowych według
stanu w dniu 1 VI 1968
2807
Biblioteka
Biblioteki publiczne.
Główne kierunki rozwoju
Biblioteki w Polsce i za
granicą
Bibliografia i biblioteczna
służba informacyjna
Bibliotekarstwo - Informacja naukowa - Archiwistyka
Warszawa
1972
Bibliotekarstwo - Informacja naukowa - Archiwistyka
Warszawa
1978
Bibliotekarstwo - Informacja naukowa - Archiwistyka
1979
Bibliotekarstwo - Informacja naukowa - Archiwistyka
Warszawa
1975
Bibliotekarstwo - Informacja naukowa - Archiwistyka
Podstawy bibliografii
Podstawy bibliografii
Podstawy bibliografii
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1981
1981
1981
Bibliotekarstwo - Informacja naukowa - Archiwistyka
Bibliotekarstwo - Informacja naukowa - Archiwistyka
Bibliotekarstwo - Informacja naukowa - Archiwistyka
Warszawa
1968
Bibliotekarstwo - Informacja naukowa - Archiwistyka
Warszawa
1978
Bibliotekarstwo - Informacja naukowa - Archiwistyka
Warszawa
1979
Bibliotekarstwo - Informacja naukowa - Archiwistyka
Warszawa
1979
Bibliotekarstwo - Informacja naukowa - Archiwistyka
Kraków
1999
Bibliotekarstwo - Informacja naukowa - Archiwistyka
Katowice
1986
Bibliotekarstwo - Informacja naukowa - Archiwistyka
Warszawa
1967
Biografie
Warszawa
1987
Biografie
Warszawa
1986
Biografie
Warszawa
Warszawa
1988
1958
Biografie
Biografie
Warszawa
1986
Biografie
Warszawa
1997
Biografie
Warszawa
1983
Biografie
Moskwa
1977
Biografie
Warszawa
1988
Biografie
Warszawa
1988
Biografie
Warszawa
1984
Biografie
Warszawa
1983
Biologia - Chemia
Warszawa
1994
Biologia - Chemia
Warszawa
1998
Biologia - Chemia
Warszawa
1996
Biologia - Chemia
Kielan-Jaworowska Z. Warszawa
1963
Biologia - Chemia
Warszawa
1984
Biologia - Chemia
oprac.Zarzębwski T.
Biblioteka w zakładzie
pracy
Katalog alfabetyczny i
katalogowanie
Kierunki rozwoju
archiwistyki polskiej
Bibliotekarstwo:
kontynuacje i zmiany
Racjonalizacja pracy
bibliotecznej. Problemy,
kierunki, metody
Karol Mark i Fryderyk
Engels. Życie i dzieło
2809
Rytel Z.
2810
Walichnowski T.
2811
Wojciechowski J.
2812
Żmigrodzki Z.
2687
Cornu A.
2688
Czajkowski Z.
Papieże odnowy soborowej
2692
Kępiński A., Kilar Z.
2693
2694
Kowalski J. W.
Krupska N. K.
Kto jest kim w Polsce
inaczej
Poczet papieży
Wspomnienia o Leninie
2697
Lange O.
Dzieła
2699
Lecomte B.
2700
Michta R., Sobczak J.
2701
Stiepanowa J.
2702
Urbankowski B.
2703
Urbankowski B.
1113
1979
Warszawa
Rekosz Z.
1112
Katowice
Pomieszczenie i
wyposażenie współczesnej
biblioteki publicznej
2808
2704
1
Organizacja
biblioteki,
gromadzenie
i
opracowanie
zbiorów
bibliotecznyc
h. Skrypt dla
studentów
3
1844-1945
2
8
Działaność
naukowa i
społeczna
1904-1965
Prawda zawsze zwycięży.
Jak Papież pokonał
komunizm
Postacie z przełomu
wieków. Z kregu działaczy
SDKPiL
F. Engels. Szkic
biograficzny
Filozfia czynu.
Światopogląd Józefa
Piłsudskiego
Filozfia czynu.
Światopogląd Józefa
Piłsudskiego
Życiorysy historyczne, literackie i
legendarne
Burbianka M., Pliszka A., Burzyńska
Mikrobiologia żywności
H.
Czechowski i in.
Biologia
1114
Golinowski P.
Biologia. Repetytorium od
A do Z. Matura. Egzaminy
na wyższe studia
1115
Hornby M., Peach J.
Podstawy chemii
organicznej
1116
Mały słownik paleontologiczny
red.
red.
Stefanowska Z.,
Tazbir J.
Ewolucja czy konstrukcja.
Rośliny genialnymi
inzynierami przyrody
1094
Paturi F. R.
1117
Słownik botaniczny
red.
Szweykowska A.,
Szweykowski J.
Warszawa
1993
Biologia - Chemia
1118
Słownik encyklopedyczny. Biologia
red.
Głuch W.
Wrocław
1999
Biologia - Chemia
1119
Stromenger Z.
Dziwny świat zwierząt
Warszawa
1983
Biologia - Chemia
1120
Szweykowska A., Szweykowski J.
Botanika
1
Morfologia
Warszawa
1992
Biologia - Chemia
1121
Szweykowska A., Szweykowski J.
Botanika
2
Systematyka
Warszawa
1993
Biologia - Chemia
Warszawa
2012
Biologia - Chemia
Warszawa
2012
Biologia - Chemia
Warszawa
Warszawa
1970
1999
Demografia
Demografia
Warszawa
1980
Demografia
Warszawa
1997
Ekonometria
Warszawa
1976
Ekonometria
3790
Wolański N.
3791
Wolański N.
479
480
Holzer J.
Holzer J.
481
Latuch M.
477
Ekonometria. Zbiór zadań
2696
Lange O.
Rozwój biologiczny
człowieka.
Rozwój biologiczny
człowieka.
Demografia
Demografia
Demografia społecznoekonomiczna
red.
Dzieła
5
Ekonometria
Welfe A.
471
472
473
474
475
476
478
602
Metody ekonometryczne. Przykłady
i zadania
Metody ekonometryczne. Przykłady
i zadania
Metody ekonometryczne. Przykłady
i zadania
Theil H.
Zasady ekonometrii
Theil H.
Zasady ekonometrii
Welfe A., Welfe W.
Ekonometria stosowana
Zarys ekonometrii
Afryka. Gospodarka.
Społeczeństwo
red.
Bartosiewicz S.
Warszawa
1980
Ekonometria
red.
Bartosiewicz S.
Warszawa
1980
Ekonometria
red.
Bartosiewicz S.
Warszawa
1980
Ekonometria
red.
Hellwig Z.
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1979
1979
1996
1973
Ekonometria
Ekonometria
Ekonometria
Ekonometria
red.
Kukliński A.
Warszawa
1979
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1961
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1988
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1994
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
2000
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1986
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
Warszawa
1997
1980
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Gdańsk
2001
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1982
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1977
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1981
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1986
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1987
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1955
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
603
Allen R. G. D.
604
Analiza ekonomiczna
przedsiębiorstw przemysłowych
605
Begg D., Fischer S., Dornbusch R.
Ekonomia
606
Begg D., Fischer S., Dornbusch R.
Ekonomia. Mikroekonomia
608
609
Białecki K., Dorosz A.,
Januszkiewicz W.
Borkowska S.
Borys T.
610
Budziak M.
612
Ciamaga L.
613
Czarnecki M.
614
Dobroczyński M., Ławniczak R.
615
Domańska E.
Słownik handlu
zagranicznego
Negocjacje zbiorowe
Elementy teorii jakości
Przedsiębiorca a Krajowy
Rejestr Sądowy.
Praktyczny poradnik
rejestracji podmiotów
gospodarczych
Polska - Wielka Brytania.
Gospodarka. Stosunki
ekonomiczne
Ekonomiczno-społeczne
kryteria oceny jakości
Polityka ekonomiczna w
stosunkach WschódZachód
Kapitalizm menedżerski
617
Ekonomia polityczna
red.
618
Ekonomia polityczna
Ekonomia polityczna dla wyższych
szkół technicznych
red.
Lewandowski J.,
Sztybera W. B.
Żurawicki S. i in
red.
Marciniak S.
Warszawa
1988
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
red.
Szefler S., Marciniak
S.
Warszawa
1981
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
red.
Libura-Grzelońska U. Warszawa
1981
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1981
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
607
619
620
611
616
Ekonomia matematyczna
red.
2
Ekonomia polityczna dla wyższych
szkół technicznych i rolniczych
Ekonomiści o reformie
gospodarczej. Cele i zakres reformy
gospodarczej
Ekonomiści o reformie
gospodarczej. Drogi i dylematy
reformy gospodarczej
Kurtys E.
1
2
621
Elementarne zagadnienia ekonomii
red.
Milewski R.
Warszawa
1994
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
2827
Elementarne zagadnienia ekonomii
red.
Milewski R.
Warszawa
2000
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
622
Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza
red.
Adamowski Z. i in
Warszawa
1984
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
623
Encyklopedia gospodarki
materiałowej
red.
Wojciechowski T.
Warszawa
1989
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1981
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1981
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1981
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1981
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1981
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1981
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
624
Fiedorenko N. P.
625
Fiedorenko N. P.
626
Fiedorenko N. P.
627
Fiedorenko N. P.
628
Fiedorenko N. P.
629
Fiedorenko N. P.
Optymalizacja gospodarki.
Wybrane problemy
zastosowania metod
ekonomicznomatematycznych w
gospodarce narodowej
Optymalizacja gospodarki.
Wybrane problemy
zastosowania metod
ekonomicznomatematycznych w
gospodarce narodowej
Optymalizacja gospodarki.
Wybrane problemy
zastosowania metod
ekonomicznomatematycznych w
gospodarce narodowej
Optymalizacja gospodarki.
Wybrane problemy
zastosowania metod
ekonomicznomatematycznych w
gospodarce narodowej
Optymalizacja gospodarki.
Wybrane problemy
zastosowania metod
ekonomicznomatematycznych w
gospodarce narodowej
Optymalizacja gospodarki.
Wybrane problemy
zastosowania metod
ekonomicznomatematycznych w
gospodarce narodowej
630
Fiedorenko N. P.
Optymalizacja gospodarki.
Wybrane problemy
zastosowania metod
ekonomicznomatematycznych w
gospodarce narodowej
631
Galbraith J. K.
Ekonomia a cele społeczne
Warszawa
1979
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
632
Galbraith J. K.
Ekonomia a cele społeczne
Warszawa
1979
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
633
Gęsicki Ł., Gęsicki M.
Słownik terminów
ekonomiczno-prawnych
Łódź
1996
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
3294
3295
3296
3297
Gospodarka a środowisko i
ekologia
Gospodarka a środowisko i
ekologia
Gospodarka a środowisko i
ekologia
Gospodarka a środowisko i
ekologia
634
Grabowski T.
635
Grabowski T.
636
Grupy kapitałowe w Polsce
637
Hall R. E., Taylor J. B.
1981
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
red.
Małachowski K.
Warszawa
2011
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
red.
Małachowski K.
Warszawa
2011
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
red.
Małachowski K.
Warszawa
2011
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
red.
Małachowski K.
Warszawa
2011
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1988
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1988
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1998
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1997
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Ekonomia polityczna
kapitalizmu
Ekonomia polityczna
kapitalizmu
red.
Romanowska M.,
Trocki M.,
Wawrzyniak B.
Makroekonomia. Teoria,
funkcjonowanie i polityka
Handel zagraniczny dla
menedżerów
Handel zagraniczny dla
menedżerów
Handel zagraniczny. Organizacja i
technika
Handel zagraniczny. Organizacja i
technika
Warszawa
2
red.
Stalmaszczyk M.
Łódź
1994
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
3
red.
Stalmaszczyk M.
Łódź
1994
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
red.
Rymarczyk J.
Warszawa
1997
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
red.
Rymarczyk J.
Warszawa
2000
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Zielona Góra
1994
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Zielona Góra
1994
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Poznań
2012
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Poznań
2013
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Igielski M., Grzybowski P.
Raport z ewaluacji szkoleń
w ramach projektu
"Komercjalizacja wyników
badań oraz kreowanie
postaw przedsiębiorczych
przez Akademię Morską w
Gdyni"
Gdynia
2012
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
1980
Igielski M., Grzybowski P.
Raport z ewaluacji szkoleń
w ramach projektu
"Komercjalizacja wyników
badań oraz kreowanie
postaw przedsiębiorczych
przez Akademię Morską w
Gdyni"
Gdynia
2012
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
644
Informator inwestora
Warszawa
1979
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1980
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1980
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
2000
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
2001
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Gdańsk
1991
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Gdańsk
1991
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1986
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1986
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Łódź
1994
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
2000
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1980
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1980
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1998
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
638
639
640
641
642
Hermanowski J.
643
Hermanowski J.
3239
Hoffmann T.
3240
Hoffmann T.
1979
645
703
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
1978
Handel zagraniczny.
Poradnik
Handel zagraniczny.
Poradnik
Financial Corrections as a
control instrument of
spending Union's
resources
Financial Corrections as a
control instrument of
spending Union's
resources
Międzynarodowe
organizacje gospodarcze
Jakubowski J.
krajów RWPG.
Zagadnienia prawne
Międzynarodowe
organizacje gospodarcze
Jakubowski J.
krajów RWPG.
Zagadnienia prawne
Jędrzejczyk Z., Skrzypek J., Kukuła Badania operacyjne w
K., Walkosz A.
przykładach i zadaniach
Jędrzejczyk Z., Skrzypek J., Kukuła Badania operacyjne w
K., Walkosz A.
przykładach i zadaniach
Kamerschen D. R., McKenzie R. B.,
Ekonomia
Nardinelli C.
Kamerschen D. R., McKenzie R. B.,
Ekonomia
Nardinelli C.
Restrukturyzacja
Karpiński A.
gospodarki w Polsce i na
świecie
Restrukturyzacja
Karpiński A.
gospodarki w Polsce i na
świecie
Zaopatrzenie. Jak kupować
Kern F.
profesjonalnie
Bałtycka integracja
Kisiel-Łowczyc A. B.
ekonomiczna. Stan i
perspektywy do 2010 r.
Analiza dyskryminacyjna i
Kolonko J.
jej zastosowanie w
ekonomii
Analiza dyskryminacyjna i
Kolonko J.
jej zastosowanie w
ekonomii
Towaroznawstwo żywności.
Kołożyn-Krajewska D., Sikora T.
Podręcznik dla szkół
handlowych
red.
Bień W. i in.
656
Kossut Z.
Ekonomika przedsiębiorstw
handlu zagranicznego
Warszawa
1986
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
657
Kowalewski J.
Współpraca przemysłowa
krajów RWPG
Warszawa
1980
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
658
Krugman P. R., Obstfeld M.
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze. Teoria i
polityka
Warszawa
1997
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
2698
Lange O.
Wizje gospodarki
socjalistycznej. Wybór pism
Warszawa
1985
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
659
Leszczyński Z., SkowronekMielczarek A.
Warszawa
2000
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
660
Łopatnikow L.
Warszawa
1975
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
661
Łopatnikow L.
Warszawa
1975
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
662
Łysko S., Matula E., Styk S.
Warszawa
1980
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
663
Mieszczankowski M.
Warszawa
1987
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
664
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze
Warszawa
1996
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
665
Minc B.
Warszawa
1975
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
666
Morecka Z.
Warszawa
1981
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
667
Morecka Z.
Warszawa
1981
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
668
Nasiłowski M.
System rynkowy. Podstawy
mikro- i makroekonomii
Warszawa
1996
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
669
Nowicki J.
Ekonomia polityczna
kapitalizmu
Warszawa
1988
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
670
Pajestka J.
Czynniki i współzależności
rozwoju społeczno1
gospodarczego.
Determinanty postepu
Warszawa
1981
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
671
Pajestka J.
Czynniki i współzależności
rozwoju społeczno1
gospodarczego.
Determinanty postepu
Warszawa
1981
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
672
Piontek F.
Sozoekonomiczny
rachunek efektywności
działalności gospodarczej
w warunkach gospodarki
rynkowej i samorządności
terytorialnej. Studium i
zastosowania praktyczne
Białystok
1996
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
673
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
red.
Lichtarski J.
Wrocław
1998
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
674
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
red.
Lichtarski J.
Wrocław
1998
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
red.
Kamiński W.
Warszawa
1980
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
red.
Kamiński W.
Warszawa
1980
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
red.
red.
red.
Baka W.
Baka W.
Baka W.
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1982
1982
1982
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1979
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1979
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1987
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1984
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
Warszawa
1995
1982
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Warszawa
1977
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Łódź
1995
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Toruń
1995
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
1977
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
677
678
679
Polityka i organizacja żywienia
ludności
Polityka i organizacja żywienia
ludności
Polska reforma gospodarcza
Polska reforma gospodarcza
Polska reforma gospodarcza
680
Ripp G.
681
Ripp G.
682
Rutkowski J.
683
Sadzikowski W.
3273
684
Samuelson P., Nordhaus W.
Secomski K.
685
Semkow J., Żurawicki S.
686
Stalmaszczyk M.
687
Stecki L.
System ekonomiczno-finansowy w
wielkich organizacjach
gospodarczych
675
676
688
1
Analiza ekonomicznofinansowa firmy
Mały leksykon
ekonomicznomatematyczny
Mały leksykon
ekonomicznomatematyczny
Podstawy ekonomii
politycznej
Ekonomia. Zarys popularny
red.
Systemy ekonomiczne
Społeczne aspekty
gospodarowania
Społeczne aspekty
gospodarowania
Budnikowski A.,
KaweckaWyrzykowska E.
1
Ekonomia polityczna a
ideologia
Ekonomia polityczna a
ideologia
Ekonomia polityczna
kapitalizmu
Ekonomia polityczna
kapitalizmu
Ekonomia
I
Ekonomika regionalna
Elementy metodologii nauk
ekonomicznych
Jak sporządzić ofertę w
handlu zagranicznym
Holding
red.
Cwynar K., Golinowski
Warszawa
K.
689
Szczepaniec M.
Makroekonomia.
Przewodnik
Gdańsk
2005
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
690
Tabaczyński E.
Współpraca inwestycyjna
Wschód-Zachód
Warszawa
1982
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
691
Tabaczyński E.
Współpraca inwestycyjna
Wschód-Zachód
Warszawa
1982
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
692
Tsuru S.
Warszawa
1983
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
693
Wiankowski S., Bogusławski Z.,
Borzęcki J., Karmańska A.
Warszawa
2000
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
694
Wieloński A.
Warszawa
2000
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Szkice o ekonomii
politycznej i o gospodarce
Japonii
Praktyka funkcjonowania
krajowych grup
kapitałowych
Geografia przemysłu
695
Winiarski B.
696
Wojciechowski H.
697
Współczesna gospodarka światowa
698
Zaleski J., Wojewódka C.
System planowania
gospodarki narodowej
ISO 9000 w praktyce.
Dokumenty. Wdrażanie.
Przykłady
red.
Kisiel-Łowczyc A. B.
Europa Bałtycka. Zarys
monografii gospodarczej
red.
Warszawa
1985
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Gdańsk
2000
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Gdańsk
1999
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
Wrocław
1977
Ekonomia, handel zagraniczny, polityka ekonomiczna
1958
Encyklopedie
1964
Encyklopedie
Chicago
1964
Encyklopedie
Chicago
1964
Encyklopedie
Chicago
1964
Encyklopedie
Chicago
1964
Encyklopedie
Maine G. F., Foreman
Londyn
J. B.
Chicago
158
Collins New Age Encyclopedia
104
Encyclopaedia Britannica
1
105
Encyclopaedia Britannica
2
106
Encyclopaedia Britannica
3
107
Encyclopaedia Britannica
4
108
Encyclopaedia Britannica
5
109
Encyclopaedia Britannica
6
Cocker-Dais
Chicago
1964
Encyklopedie
110
Encyclopaedia Britannica
7
Chicago
1964
Encyklopedie
111
Encyclopaedia Britannica
8
Chicago
1964
Encyklopedie
112
Encyclopaedia Britannica
9
Chicago
1964
Encyklopedie
113
114
Encyclopaedia Britannica
Encyclopaedia Britannica
10
11
Daisy-Educ.
EdwardExtract
ExtraditionGarrick
Gar.-Hal.
Halic.-Hyd.
Chicago
Chicago
1964
1964
Encyklopedie
Encyklopedie
115
Encyclopaedia Britannica
12
Hydr.-Jeremy
Chicago
1964
Encyklopedie
116
Encyclopaedia Britannica
13
Jerez-Liberty
Chicago
1964
Encyklopedie
117
Encyclopaedia Britannica
14
Chicago
1964
Encyklopedie
118
Encyclopaedia Britannica
15
Chicago
1964
Encyklopedie
119
Encyclopaedia Britannica
16
Chicago
1964
Encyklopedie
120
121
122
123
124
Encyclopaedia Britannica
Encyclopaedia Britannica
Encyclopaedia Britannica
Encyclopaedia Britannica
Encyclopaedia Britannica
17
18
19
20
21
Libido-Mary
D.
Maryb.Mushet
MushroomOzon.
P-Plant
Plants-Ray
Ray.-Sarr.
Sars.-Sorc.
Sord.-Text.
Chicago
Chicago
Chicago
Chicago
Chicago
1964
1964
1964
1964
1964
Encyklopedie
Encyklopedie
Encyklopedie
Encyklopedie
Encyklopedie
125
Encyclopaedia Britannica
22
Textile-Vasc.
Chicago
1964
Encyklopedie
126
Encyclopaedia Britannica
23
Vase-Zygote
Chicago
1964
Encyklopedie
Index to
Volume 1-23
Chicago
1964
Encyklopedie
Rawicz M.
Warszawa
b.r.
Encyklopedie
Krupa A.
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1999
1973
1974
1975
1976
Encyklopedie
Encyklopedie
Encyklopedie
Encyklopedie
Encyklopedie
Warszawa
1988
Encyklopedie
Warszawa
1994
Encyklopedie
Warszawa
1963
Encyklopedie
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1980 Encyklopedie
1981 Encyklopedie
1982-1983
Encyklopedie
1984-1985
Encyklopedie
1986-1987
Encyklopedie
1988 Encyklopedie
127
Encyclopaedia Britannica
159
Encyklopedia
1
130
152
153
154
155
Encyklopedia popularna PWN
Encyklopedia powszechna PWN
Encyklopedia powszechna PWN
Encyklopedia powszechna PWN
Encyklopedia powszechna PWN
wyd. 29
1
2
3
4
156
Encyklopedia powszechna PWN
5
162
Encyklopedia techniki. Podstawy
techniki
A-Antarah
AntarcticaBalfe
Balfour-Both
BothaCarthage
CarthusiansCockcroft
Gazeta
Wyborcza, a- red.
aykro
red.
a-f
g-m
m-r
r-z
suplement az
red.
Gronkowska M. i in.
131
Encyklopedia. Przyroda i technika
red.
146
147
148
149
150
151
Encyklopedia. Świat w przekroju.
Encyklopedia. Świat w przekroju.
Encyklopedia. Świat w przekroju.
Encyklopedia. Świat w przekroju.
Encyklopedia. Świat w przekroju.
Encyklopedia. Świat w przekroju.
Encyklopedyczny słownik
techniczny
Mała encyklopedia powszechna
PWN
Mała encyklopedia techniki
Nouveau Petit Larousse en
couleurs
red.
red.
red.
red.
red.
red.
Mormul R., Olszewski
H.
Gołębiowski J.
Gołębiowski J.
Gołębiowski J.
Gołębiowski J.
Gołębiowski J.
Gołębiowski J.
red.
Czernia S.
Warszawa
1967
Encyklopedie
red.
Sojecki C.
Warszawa
1971
Encyklopedie
red.
Troskolański A. T.
Warszawa
1969
Encyklopedie
Paryż
1968
Encyklopedie
Warszawa
1960
Encyklopedie
160
157
161
132
168
128
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Thor J., Wołoczek O.
Van Nostrand's Scientific
Encyclopedia
Wielka encyklopedia powszechna
PWN
Wielka encyklopedia powszechna
PWN
Wielka encyklopedia powszechna
PWN
Wielka encyklopedia powszechna
PWN
Wielka encyklopedia powszechna
PWN
Wielka encyklopedia powszechna
PWN
Wielka encyklopedia powszechna
PWN
Wielka encyklopedia powszechna
PWN
Wielka encyklopedia powszechna
PWN
Wielka encyklopedia powszechna
PWN
Mały słownik
astronautyczny
Princeton
1958
Encyklopedie
1
A-Ble
red.
Kotarbiński T.
Warszawa
1962
Encyklopedie
2
Bli-Deo
red.
Kotarbiński T.
Warszawa
1963
Encyklopedie
3
Dep-Franc
red.
Kotarbiński T.
Warszawa
1966
Encyklopedie
4
Frang-Im
red.
Kotarbiński T.
Warszawa
1964
Encyklopedie
5
In-Kons
red.
Kotarbiński T.
Warszawa
1965
Encyklopedie
6
Kont-Mam
red.
Kotarbiński T.
Warszawa
1965
Encyklopedie
7
Man-Nomi
red.
Kotarbiński T.
Warszawa
1966
Encyklopedie
8
Nomo-Polsc red.
Kotarbiński T.
Warszawa
1966
Encyklopedie
9
Polska-Robe red.
Kotarbiński T.
Warszawa
1967
Encyklopedie
10
Robi-Step
Kotarbiński T.
Warszawa
1967
Encyklopedie
red.
143
144
145
Wielka encyklopedia powszechna
PWN
Wielka encyklopedia powszechna
PWN
Wielka encyklopedia powszechna
PWN
11
Ster-Urz
red.
Kotarbiński T.
Warszawa
1968
Encyklopedie
12
Usa-Ż
red.
Kotarbiński T.
Warszawa
1969
Encyklopedie
13
Suplement
red.
Kotarbiński T.
Warszawa
1970
Encyklopedie
red.
Malinowski A.,
Strzałko J.
Warszawa
1985
Filozofia - Etyka - Antropologia
169
Antropologia
3421
Arystoteles
Kategorie. Analityki
pierwsze. Analityki wtórne.
Warszawa
2013
Filozofia - Etyka - Antropologia
3422
Arystoteles
Kategorie. Analityki
pierwsze. Analityki wtórne.
Warszawa
2013
Filozofia - Etyka - Antropologia
3423
Arystoteles
Kategorie. Analityki
pierwsze. Analityki wtórne.
Warszawa
2013
Filozofia - Etyka - Antropologia
170
Bańka J.
Filozofia techniki. Człowiek
wobec odkrycia
naukowego i technicznego
Katowice
1980
Filozofia - Etyka - Antropologia
171
Bańka J.
Filozofia techniki. Człowiek
wobec odkrycia
naukowego i technicznego
Katowice
1980
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
2008
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
1977
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
1970
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
1977
Filozofia - Etyka - Antropologia
Kraków
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1982
1974
1970
1979
1979
1965
Filozofia - Etyka - Antropologia
Filozofia - Etyka - Antropologia
Filozofia - Etyka - Antropologia
Filozofia - Etyka - Antropologia
Filozofia - Etyka - Antropologia
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
2014
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
2014
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
2014
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
Warszawa
1959
1959
Filozofia - Etyka - Antropologia
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
1983
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
2012
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
2010
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
2010
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
2010
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
2010
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
2010
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
2010
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
2010
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
2010
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
2010
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
2010
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
2010
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
2010
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
2010
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
2010
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
Warszawa
1983
1983
Filozofia - Etyka - Antropologia
Filozofia - Etyka - Antropologia
Powinność w świecie
cyfrowym.Etyka
komputerowa w świetle
współczesnej filozofii
moralnej
Główne zagadnienia i
kierunki filozofii
Główne zagadnienia i
kierunki filozofii
Główne zagadnienia i
kierunki filozofii
251
Bober W. J.
172
Cackowski Z.
173
Cackowski Z.
174
Cackowski Z.
175
176
177
178
179
180
Człowiek i świat wartości
Człowiek wśród ludzi
Eliade M.
Etyka
Etyka
Filozofia i socjologia XX wieku
3398
Hegel
3399
Hegel
3400
Hegel
181
182
Helvetius C.-A.
Helvetius C.-A.
183
Hołówka T.
2007
Jaworowska M.
2008
Jaworowska M.
2009
Jaworowska M.
2010
Jaworowska M.
2011
Jaworowska M.
2012
Jaworowska M.
2013
Jaworowska M.
2014
Jaworowska M.
2015
Jaworowska M.
2016
Jaworowska M.
2017
Jaworowska M.
2018
Jaworowska M.
2019
Jaworowska M.
2020
Jaworowska M.
2021
Jaworowska M.
184
185
Jedynak S.
Jedynak S.
Encyklopedia nauk
filozoficznych
Encyklopedia nauk
filozoficznych
Encyklopedia nauk
filozoficznych
O umyśle
1
O umyśle
2
Myślenie potoczne.
Heterogeniczność
zdrowego rozsądku
Wartości tradycyjnej kultury
Polinezji dla
współczesności. Katalog
wystawy
Świat kultury Maori w
Nowej Zelandii
Świat kultury Maori w
Nowej Zelandii
Świat kultury Maori w
Nowej Zelandii
Świat kultury Maori w
Nowej Zelandii
Świat kultury Maori w
Nowej Zelandii
Świat kultury Maori w
Nowej Zelandii
Świat kultury Maori w
Nowej Zelandii
Świat kultury Maori w
Nowej Zelandii
Świat kultury Maori w
Nowej Zelandii
Świat kultury Maori w
Nowej Zelandii
Świat kultury Maori w
Nowej Zelandii
Świat kultury Maori w
Nowej Zelandii
Świat kultury Maori w
Nowej Zelandii
Świat kultury Maori w
Nowej Zelandii
Z teorii i historii etyki
Z teorii i historii etyki
186
Kasprzyk L., Węgrzecki L.
Wprowadzenie do filozofii
Warszawa
1981
Filozofia - Etyka - Antropologia
187
Kasprzyk L., Węgrzecki L.
Wprowadzenie do filozofii
Warszawa
1981
Filozofia - Etyka - Antropologia
188
Kasprzyk L., Węgrzecki L.
Wprowadzenie do filozofii
Warszawa
1983
Filozofia - Etyka - Antropologia
270
Kielanowski T.
Rozmyślania o przemijaniu
Warszawa
1980
Filozofia - Etyka - Antropologia
189
Kotarbiński T.
Szkice z historii filozofii i
logiki
Warszawa
1979
Filozofia - Etyka - Antropologia
190
191
192
Krótki zarys historii filozofii
Krótki zarys historii filozofii
Kuzniecow B. G.
Warszawa
Warszawa
Wrocław
1965
1969
1981
Filozofia - Etyka - Antropologia
Filozofia - Etyka - Antropologia
Filozofia - Etyka - Antropologia
red.
red.
Lipiec J.
Milicerowa H.
red.
red.
red.
Jankowski H.
Jankowski H.
Baczko B.
Sacrum, mit, historia
red.
red.
Filozofia optymizmu
Jowczuk M. T. i in.
Jowczuk M. T. i in.
3395
Laertios D.
3396
Laertios D.
3397
Laertios D.
193
Legowicz J.
194
Legowicz J.
195
Legowicz J.
196
Legowicz J.
197
Legowicz J.
198
Legowicz J.
199
Legowicz J.
200
3404
3405
201
202
Mały słownik antropologiczny
McMahan J.
McMahan J.
Moore G. E.
Ochocki K.
203
Osiatyński W.
204
Ossowska M.
205
Palacz R.
3731
Parfit R.
206
Petrażycki L.
207
Platon
3690
Primoratz I.
208
Ryszkiewicz M.
209
Sarnowski S.
210
211
212
213
214
215
Schaff A.
Słownik filozofii marksistowskiej
Słownik filozofii marksistowskiej
Słownik filozofii marksistowskiej
Słownik filozofii marksistowskiej
Słownik filozofii marksistowskiej
216
Suchodolski B.
217
Suchodolski B.
Żywoty i poglądy słynnych
filozofów
Żywoty i poglądy słynnych
filozofów
Żywoty i poglądy słynnych
filozofów
Historia filozofii starożytnej
Świadomość
współuczestnictwa
Zarys historii filozofii.
Elementy doksografii
Zarys historii filozofii.
Elementy doksografii
Zarys historii filozofii.
Elementy doksografii
Zarys historii filozofii.
Elementy doksografii
Zarys historii filozofii.
Elementy doksografii
red.
Etyka zabijania
Etyka zabijania
Etyka
Wokół sporów o filozofię
Zrozumieć świat. Rozmowy
z uczonymi amerykańskimi
O człowieku, moralności i
nauce. Miscellanea
Od wiedzy do nauki. U
źródeł nowożytnej filozofii
przyrody
Racje i osoby
O nauce, prawie i
moralności. Pisma wybrane
Uczta. Eutyfron. Obrona
Sokratesa. Kriton. Fedon
Filozofia seksu
Jak zostac człowiekiem przepis ewolucyjny
Świadomośc i czas. O
początkach filozofii
współczesnej
Filozofia człowieka
red.
red.
red.
red.
red.
Narodziny nowożytnej
filozofii człowieka
Narodziny nowożytnej
filozofii człowieka
Wanke A.
Warszawa
2012
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
2012
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
2012
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
1973
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
1980
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
1983
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
1964
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
1967
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
1964
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
1964
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1969
2012
2012
1980
1978
Filozofia - Etyka - Antropologia
Filozofia - Etyka - Antropologia
Filozofia - Etyka - Antropologia
Filozofia - Etyka - Antropologia
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
1980
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
1983
Filozofia - Etyka - Antropologia
Wrocław
1979
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
2012
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
1985
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
1982
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
2012
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
1989
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
1985
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1965
1982
1982
1982
1982
1982
Filozofia - Etyka - Antropologia
Filozofia - Etyka - Antropologia
Filozofia - Etyka - Antropologia
Filozofia - Etyka - Antropologia
Filozofia - Etyka - Antropologia
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
1968
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
1963
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
1993
Filozofia - Etyka - Antropologia
218
Tatarkiewicz W.
Historia filozofii.
1
Filozofia
starozytna i
średniowiecz
na
219
Tatarkiewicz W.
Historia filozofii.
2
Filozofia
nowożytna
do roku 1830
Warszawa
1993
Filozofia - Etyka - Antropologia
220
Tatarkiewicz W.
Historia filozofii.
3
Filozofia XIX
wieku i
współczesna
Warszawa
1993
Filozofia - Etyka - Antropologia
221
Tatarkiewicz W.
Historia filozofii.
1
Filozofia
starozytna i
średniowiecz
na
Warszawa
1983
Filozofia - Etyka - Antropologia
222
Tatarkiewicz W.
Historia filozofii.
2
Filozofia
nowożytna
do roku 1830
Warszawa
1983
Filozofia - Etyka - Antropologia
223
Tatarkiewicz W.
Historia filozofii.
3
Filozofia XIX
wieku i
współczesna
Warszawa
1983
Filozofia - Etyka - Antropologia
224
Tatarkiewicz W.
Historia filozofii.
1
Filozofia
starozytna i
średniowiecz
na
Warszawa
2002
Filozofia - Etyka - Antropologia
225
Tatarkiewicz W.
Historia filozofii.
2
Filozofia
nowożytna
do roku 1830
Warszawa
1999
Filozofia - Etyka - Antropologia
226
Tatarkiewicz W.
Historia filozofii.
3
Filozofia XIX
wieku i
współczesna
Warszawa
2002
Filozofia - Etyka - Antropologia
227
Tatarkiewicz W.
Historia filozofii.
2
Filozofia
nowożytna
do roku 1830
Warszawa
1988
Filozofia - Etyka - Antropologia
228
Tatarkiewicz W.
Historia filozofii.
3
Filozofia XIX
wieku i
współczesna
Warszawa
1988
Filozofia - Etyka - Antropologia
2983
Gajda J.
Antropologia kulturowa
Kraków
2009
Filozofia - Etyka - Antropologia
3012
Wolański N.
Ekologia człowieka
1
3013
Wolański N.
Ekologia człowieka
1
3014
Wolański N.
Ekologia człowieka
2
3015
Wolański N.
Ekologia człowieka
2
2988
2989
Zwoliński A.
Zwoliński A.
Biesiada R., Lenczowski T., Ratajski
L.
Fleszar M.
1388
1370
Wrażliwość
na czynniki
środowiska i
biologiczne
zmiany
przystosowa
wcze
Wrażliwość
na czynniki
środowiska i
biologiczne
zmiany
przystosowa
wcze
Ewolucja i
dostosowani
e
biokulturowe
Ewolucja i
dostosowani
e
biokulturowe
Warszawa
2012
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
2012
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
2008
Filozofia - Etyka - Antropologia
Warszawa
2008
Filozofia - Etyka - Antropologia
Etyka urzędnika
Etyka urzędnika
Kraków
Kraków
2012
2012
Filozofia - Etyka - Antropologia
Filozofia - Etyka - Antropologia
Słownik geografii ZSSR
Warszawa
1974
Geografia
Europa
Warszawa
1961
Geografia
1371
Geografia powszechna
1
Ziemia środowisko
naturalne
człowieka
red.
Malicki A.
Warszawa
1962
Geografia
1372
Geografia powszechna
2
Człowiek i
jego
red.
działaność
gospodarcza
Barbag J.
Warszawa
1963
Geografia
1373
Geografia powszechna
3
Europa (bez
red.
ZSSR)
Wrzosek A.
Warszawa
1965
Geografia
1374
Geografia powszechna
4
Związek
Socjalistyczn
ych Republik red.
Radzieckich.
Azja. Afryka
Zierhoffer A.
Warszawa
1967
Geografia
red.
Jahn A.
Warszawa
1967
Geografia
red.
Jahn A.
Warszawa
1967
Geografia
red.
Evans L.
Arktyka.
Ameryka.
Australia i
Oceania.
Antarktyda.
Ocean
Światowy
Arktyka.
Ameryka.
Australia i
Oceania.
Antarktyda.
Ocean
Światowy
1375
Geografia powszechna
5
1376
Geografia powszechna
5
1377
Geograficzny atlas świata
Kraków
1994
Geografia
1384
Kubiatowicz L.
Słownik geografii Ameryki
Warszawa
1975
Geografia
1378
1379
Lijewski T.
Mydel R.
Warszawa
Warszawa
1987
1983
Geografia
Geografia
1380
Otok S.
Warszawa
2001
Geografia
92
Padelt E.
Warszawa
1977
Geografia
1381
Padelt E.
Warszawa
1977
Geografia
1382
Padelt E.
Warszawa
1977
Geografia
1383
1386
1387
Saliszczew K. A.
Słownik geografii świata
Słownik geografii świata
Austria
Japonia
Geografia polityczna.
Geopolityka. Państwo.
Ekopolityka
Człowiek mierzy czas i
przestrzeń
Człowiek mierzy czas i
przestrzeń
Człowiek mierzy czas i
przestrzeń
Kartografia ogólna
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1998
1971
1971
Geografia
Geografia
Geografia
1389
Tablice geograficzne
1385
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
red.
red.
red.
Walczak W., Walczak-Augustyniak
Słownik geografii NRD
M.
Geografia ekonomiczna
Dobosiewicz Z., Olszewski T.
świata
Geografia ekonomiczna
Dobosiewicz Z., Olszewski T.
świata
Geografia ekonomiczna
kapitalistycznych krajów Europy
Geografia ekonomiczna Polski
Geografia ekonomiczna Polski
Geografia ekonomiczna Polski
Geografia gospodarcza Polski
Geografia gospodarcza Polski
Geografia gospodarcza Polski
Geografia gospodarcza świata
Geografia ekonomiczna.
Kuciński K.
Zarys teoretyczny
1401
Leszczycki S.
1402
Podstawy geografii ekonomicznej
Leszczyński S.
Leszczyński S.
Mizerski W., Żukowski
Warszawa
J.
1998
Geografia
Warszawa
1979
Geografia
Warszawa
1982
Geografia ekonomiczna
Warszawa
1982
Geografia ekonomiczna
red.
Fierli I.
Warszawa
1983
Geografia ekonomiczna
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
Berezowski S.
Berezowski S.
Berezowski S.
Fierli I.
Fierli I.
Fierli I.
Fierli I.
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1978
1978
1978
1994
1995
1998
1998
Geografia ekonomiczna
Geografia ekonomiczna
Geografia ekonomiczna
Geografia ekonomiczna
Geografia ekonomiczna
Geografia ekonomiczna
Geografia ekonomiczna
Warszawa
1998
Geografia ekonomiczna
Warszawa
1980
Geografia ekonomiczna
Warszawa
1997
Geografia ekonomiczna
Nad mapą Polski.
Geograficzne studium
ekonomiczno-planistyczne
red.
Wrona J., Rek J.
1403
Skrzypczak W.
747
Ciepielewski J. i in.
748
Ciepielewski J. i in.
749
Ciepielewski J. i in.
750
Ekonomiczne problemy budowy i
doskonalenia rozwinietego
socjalizmu w Związku Radzieckim w
Polsce Ludowej
751
Encyklopedia historii gospodarczej
Polski do 1945 roku
752
Encyklopedia historii gospodarczej
Polski do 1945 roku
753
Galbraith J. K.
754
Galbraith J. K.
geografia ekonomiczna
Dzieje gospodarcze świata
do 1975
Dzieje gospodarcze świata
do 1975
Dzieje gospodarcze świata
do 1975
Warszawa
1996
Geografia ekonomiczna
Warszawa
1980
Historia ekonomii
Warszawa
1980
Historia ekonomii
Warszawa
1980
Historia ekonomii
red.
Chaczaturowa T. S.,
Chołaja H.
Warszawa
1980
Historia ekonomii
A-N
red.
Mączak A.
Warszawa
1981
Historia ekonomii
O-Ż
red.
Mączak A.
Warszawa
1981
Historia ekonomii
Warszawa
1982
Historia ekonomii
Warszawa
1982
Historia ekonomii
Warszawa
1975
Historia ekonomii
Warszawa
1999
Historia ekonomii
Warszawa
2001
Historia ekonomii
Warszawa
1985
Historia ekonomii
Warszawa
1983
Historia ekonomii
Wrocław
1975
Historia ekonomii
Warszawa
1969
Historia ekonomii
Warszawa
2000
Historia ekonomii
Warszawa
2000
Historia ekonomii
Warszawa
2001
Historia ekonomii
Warszawa
1987
Historia ekonomii
Warszawa
1987
Historia ekonomii
Warszawa
1998
Historia ekonomii
Warszawa
1985
Historia ekonomii
Poznań
1969
Historia II wojny światowej
Warszawa
1977
Historia II wojny światowej
1983
1987
Historia II wojny światowej
Historia II wojny światowej
Pieniądz. Pochodzenie i
losy
Pieniądz. Pochodzenie i
losy
Historia powszechnej myśli
ekonomicznej (1870-1950)
755
Górski J., Sierpiński W.
757
Jezierski A., Leszczyńska C.
758
Kaliński J.
759
Kostrowicka I., Landau Z.,
Tomaszewski J.
760
Kula W.
761
Lipiński E.
762
Rusiński W.
763
Skodlarski J.
1316
Skodlarski J.
764
Spychalski G. B.
765
Stankiewicz W.
766
Stankiewicz W.
767
Stankiewicz W.
756
U źródeł polskiego kryzysu.
Społeczno-ekonomiczne
uwarunkowania rozwoju
gospodarczego Polski w latach
osiemdziesiątych
2512
Batowski H.
2513
Biegański W., Juchniewicz M.,
Okęcki S.
2514
2515
Ciechanowski K.
Druga wojna światowa
2516
Dzieje Warszawy
5
2517
Historia drugiej wojny światowej
1939-1945 w 12 tomach
1
2518
Historia drugiej wojny światowej
1939-1945 w 12 tomach
2
2519
Historia drugiej wojny światowej
1939-1945 w 12 tomach
3
2520
Historia drugiej wojny światowej
1939-1945 w 12 tomach
4
2521
Historia drugiej wojny światowej
1939-1945 w 12 tomach
2522
Historia drugiej wojny światowej
1939-1945 w 12 tomach
Historia gospodarcza
Polski
Zarys historii gospodarczej
XIX i XX w.
Historia gospodarcza
Polski XIX i XX wieku
Problemy i metody historii
gospodarczej
Historia polskiej myśli
społeczno-ekonomicznej
do końca XVIII wieku
Rozwój gospodarczy ziem
polskich w zarysie
Zarys historii gospodarczej
Polski
Zarys historii gospodarczej
Polski
Zarys historii myśli
ekonomicznej
Historia myśli
ekonomicznej
Historia myśli
ekonomicznej
Historia myśli
ekonomicznej
red.
Muller A.
Agonia pokoju i początek
wojny (sierpień-wrzesień
1939)
Polacy w rychu oporu
narodów Europy 19391945
Armia "Pomorze" 1939
red.
Żukow J. M. i in.
Warszawa
Warszawa
red.
Kieniewicz S.
Warszawa
1984
Historia II wojny światowej
red.
Greczko A. A. i in.
Warszawa
1976
Historia II wojny światowej
red.
Greczko A. A. i in.
Warszawa
1977
Historia II wojny światowej
red.
Greczko A. A. i in.
Warszawa
1978
Historia II wojny światowej
red.
Greczko A. A. i in.
Warszawa
1979
Historia II wojny światowej
5
Krach
agresywnych
planów bloku red.
faszystowski
ego
Greczko A. A. i in.
Warszawa
1979
Historia II wojny światowej
5
Krach
agresywnych
planów bloku red.
faszystowski
ego
Greczko A. A. i in.
Warszawa
1979
Historia II wojny światowej
Warszawa w
latach 19391945
Geneza
wojny. Siły
postępowe w
walce o
zahcowanie
pokoju
W
przededniu
wojny
Początek
wojny.
Przygotowani
e agresji
przeciwko
ZSSR
Faszystowsk
a agresja
przeciwko
ZSSR.
Bankructwo
strategii
"Wojny
błyskawiczne
j"
2523
Historia drugiej wojny światowej
1939-1945 w 12 tomach
6
2524
Historia drugiej wojny światowej
1939-1945 w 12 tomach
7
2525
Historia drugiej wojny światowej
1939-1945 w 12 tomach
8
2526
Historia drugiej wojny światowej
1939-1945 w 12 tomach
9
2527
Historia drugiej wojny światowej
1939-1945 w 12 tomach
10
2528
Historia drugiej wojny światowej
1939-1945 w 12 tomach
2529
Historia drugiej wojny światowej
1939-1945 w 12 tomach
2530
Historia wielkie wojny narodowej
Związku Radzieckiego 1941-1945 w
6 tomach
2531
Kaczkowski R.
2532
Kaczmarek K.
2533
Kirchmayer J.
2534
Kosiarz E.
2535
Kosiarz E.
2536
Madajczyk C.
2632
Najnowsze dzieje Polski. Materiały i
studia z okresu II wojny światowej
2537
Piórkowski J.
red.
Greczko A. A. i in.
Warszawa
1980
Historia II wojny światowej
red.
Greczko A. A. i in.
Warszawa
1981
Historia II wojny światowej
red.
Ustinow D. F
Warszawa
1981
Historia II wojny światowej
red.
Ustinow D. F
Warszawa
1982
Historia II wojny światowej
red.
Ustinow D. F
Warszawa
1983
Historia II wojny światowej
11
Klęska
militarystyczn
ej Jaopnii.
red.
Zakończenie
drugiej wojny
światowej
Ustinow D. F
Warszawa
1984
Historia II wojny światowej
12
Wyniki i
nauki drugiej
red.
wojny
światowej
Ustinow D. F
Warszawa
1985
Historia II wojny światowej
3
Zasadniczy
zwrot w
przebiegu
wielkiej wojny
narodowej
red.
(listopad
1942 r. grudzień
1943 r.)
Pospiełow P. N.
Warszawa
1965
Historia II wojny światowej
Warszawa
1987
Historia II wojny światowej
Warszawa
1978
Historia II wojny światowej
Warszawa
1959
Historia II wojny światowej
Gdańsk
1988
Historia II wojny światowej
Gdynia
1967
Historia II wojny światowej
Poznań
1983
Historia II wojny światowej
Warszawa
1968
Historia II wojny światowej
Warszawa
1984
Historia II wojny światowej
Samoloty bombowe II
wojny światowej
Druga armia Wojska
Polskiego
Powstanie warszawskie
Wojna na morzach i
oceanach 1939-1945.
Charakterystyka i kronika
wydarzeń
Wyzwolenie Polski
północnej 1945
Faszyzm i okupacje 19381945. Wykonywanie
1
okupacji przez państwa Osi
w Europie
red.
Eisenbach A.
Warszawska lekcja
europejskiej historii
Walki
formacji
polskich na
Zachodzie
Wojna
obronna
Polski 1939
Polski czyn zbrojny w II wojnie
światowej
2539
Polski czyn zbrojny w II wojnie
światowej + Szkice i mapy
2540
Porwit M.
Komntarze do historii
polskich działań obronnych 1
1939 roku
2541
Porwit M.
2542
Porwit M.
2544
Ukształtowan
ie się
zarządów
okupacyjnyc
h
12
2538
2543
Zasadniczy
zwrot w
przebiegu
wojny
Finał
zasadniczeg
o zwrotu w
toczącej się
wojnie
Załamanie
strategii
obronnej
bloku
faszystowski
ego
Wyzwolenie
terytorium
ZSSR i
państw
europejskich.
Wojna na
Oceanie
Spokojnym i
w Azji
Całkowite
rozbicie
faszystowski
ch Niemiec
red.
Biegański W. i in.
Warszawa
1981
Historia II wojny światowej
red.
Biegański W. i in.
Warszawa
1979
Historia II wojny światowej
Plany i bitwy
graniczne
Warszawa
1983
Historia II wojny światowej
Komntarze do historii
polskich działań obronnych 2
1939 roku + szkice i mapy
Odwrót i
kontrofensyw
a
Warszawa
1983
Historia II wojny światowej
Komntarze do historii
polskich działań obronnych 3
1939 roku
Bitwy
przebojowe i
obrona
bastionów
Warszawa
1983
Historia II wojny światowej
1969
Historia II wojny światowej
1969
Historia II wojny światowej
Problemy wojny i okupacji 19391944. Zbiór artykułów
Problemy wojny i okupacji 19391944. Zbiór artykułów
red.
red.
Góra W., Gołębiowski
Warszawa
J.
Góra W., Gołębiowski
Warszawa
J.
2545
Sobczak K.
Wyzwolenie północnych i
zachodnich ziem polskich
w roku 1945
2546
Strzembosz T.
Akcje zbrojne podziemnej
Warszawy 1939-1944
Warszawa
1983
Historia II wojny światowej
Strzembosz T.
Oddziały szturmowe
kospiracyjnej Warszawy
1939-1944
Warszawa
1983
Historia II wojny światowej
2547
Poznań
1985
Historia II wojny światowej
2548
Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945
1
2549
Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945
2
2550
Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945
1
2551
Turlejska M.
Druga wojna światowa
2552
Walichnowski T.
U źródeł walk z
podziemiem reakcyjnym w
Polsce
2553
Wojna i okupacja na ziemiach
polskich 1939-1945
2554
Wojtas A.
1
Materiałyrelacje.
Materiałyrelacje.
Lista
poległych i
zmarłych.
Indeksy ilustracje
Prawdy i
fikcje.
Wrzesień
1939 grudzień
1941
red.
Jabrzemski J.
Warszawa
1988
Historia II wojny światowej
red.
Jabrzemski J.
Warszawa
1988
Historia II wojny światowej
red.
Jabrzemski J.
Warszawa
1988
Historia II wojny światowej
Warszawa
1968
Historia II wojny światowej
Warszawa
1980
Historia II wojny światowej
Warszawa
1984
Historia II wojny światowej
Warszawa
1979
Historia II wojny światowej
Wrocław
1965
Historia Polski do XV wieku
Warszawa
1972
Historia Polski do XV wieku
Warszawa
1966
Historia Polski do XV wieku
Poznań
1982
Historia Polski: II RP
Warszawa
1982
Historia Polski: II RP
red.
Działalność polityczna
ludowców w okresie II
wojny światowej
Góra W.
1
2606
Kostrzewski J., Chmielewski W.,
Jażdżewski K.
Mały słownik kultury dawnych
Słowian + mapy
Trawkowski S.
2613
Czubiński A.
2614
Eustachiewicz L.
2615
Głowacki B.
Polityka Polskiej Partii
Socjalistycznej 1929-1935
Warszawa
1979
Historia Polski: II RP
2616
Jabłoński H.
Narodziny Drugiej
Rzeczypospolitej 19181919
Warszawa
1962
Historia Polski: II RP
2617
Michta N.
Poltyczne uwarunkowania
narodzin Drugiej
Rzeczypospolitej (listopad
1918-styczeń 1919)
Warszawa
1980
Historia Polski: II RP
2629
Najnowsze dzieje Polski. Materiały i
studia z okresu 1914-1939
10
red.
Grosfeld L. i in.
Warszawa
1966
Historia Polski: II RP
2630
Najnowsze dzieje Polski. Materiały i
studia z okresu 1914-1939
11
red.
Grosfeld L. i in.
Warszawa
1967
Historia Polski: II RP
2631
Najnowsze dzieje Polski. Materiały i
studia z okresu 1914-1939
13
red.
Grosfeld L. i in.
Warszawa
1968
Historia Polski: II RP
2618
Orlof E.
Kraków
1980
Historia Polski: II RP
2619
Problemy gospodarcze Drugiej
Rzeczypospolitej
Warszawa
1989
Historia Polski: II RP
2620
Rudziński E.
Warszawa
1980
Historia Polski: II RP
2566
Arnold S. i in.
Warszawa
1966
Historia Polski: syntezy
2567
Arnold S., Żychowski M.
Warszawa
1965
Historia Polski: syntezy
2568
Bogucka M.
Wrocław
1987
Historia Polski: syntezy
2582
Buszko J.
Historia Polski 1864-1948
Warszawa
1984
Historia Polski: syntezy
2583
Buszko J.
Historia Polski 1864-1948
Warszawa
1987
Historia Polski: syntezy
2584
Buszko J.
Historia Polski 1864-1948
Warszawa
1989
Historia Polski: syntezy
2569
Czubiński A., Topolski J.
Historia Polski
Wrocław
1989
Historia Polski: syntezy
2575
Gierowski J. A.
Historia Polski 1505-1764
Warszawa
1979
Historia Polski: syntezy
2576
Gierowski J. A.
Historia Polski 1505-1764
Warszawa
1987
Historia Polski: syntezy
2577
Gierowski J. A.
Historia Polski 1505-1764
Warszawa
1988
Historia Polski: syntezy
2578
Gierowski J. A.
Historia Polski 1505-1764
Warszawa
1984
Historia Polski: syntezy
2579
Gierowski J. A.
Historia Polski 1764-1864
Warszawa
1979
Historia Polski: syntezy
2580
Gierowski J. A.
Historia Polski 1764-1864
Warszawa
1984
Historia Polski: syntezy
2581
Gierowski J. A.
Historia Polski 1764-1864
Warszawa
1984
Historia Polski: syntezy
2570
Gierszewski S.
Gdańsk
1982
Historia Polski: syntezy
2571
Grzybowski K.
Wisła w dziejach Polski
Rzeczy odległe a bliskie.
Rozmyślania o historii
Polski
Warszawa
1969
Historia Polski: syntezy
Warszawa
1984
Historia Polski: syntezy
2604
2605
2587
Historia Polski
Pradzieje Polski
red.
Leciejewicz L.
Jako powstała Polska
Polska odrodzona.
Społeczne i polityczne
aspekty rozwoju
odrodzonego państwa
polskiego. Rozprawy i
studia
Dwudziestolecie 19191939
Dyplomacja polska wobec
sprawy słowackiej w latach
1938-1939
red.
Kozłowski K.
Młodzi socjaliści 1918-1939
Polska w rozwoju
dziejowym
Zarys historii Polski. Od
początków Państwa do
czasów najnowszych
Dzieje kultury polskiej do
1918 roku
4
1918-1939.
Cz. 2.
Rozdz. XVXXVI (19211926)
red.
Jędruszczak T.
2588
Historia Polski
4
2585
Historia Polski + mapy
4
2586
Historia Polski + mapy
4
2589
Historia Sejmu Polskiego
1
2590
Inteligencja polska XIX i XX wieku
2591
Z lat dalekich i bliskich
Tysiąc lat dziejów Polski.
Kalendarium
Tysiąc lat dziejów Polski.
Kalendarium
2594
2595
2596
2597
Klubówna A., Kaźmierczyk S.
Kurkiewicz W., Tatomir A., Żurawski
W.
Kurkiewicz W., Tatomir A., Żurawski
W.
Mały słownik historii Polski
Mały słownik historii Polski
Mały słownik historii Polski
Mały słownik historii Polski
2598
Orłowski B.
Nie tylko szablą i piórem …
2592
2593
3
1918-1939.
Cz. 2.
Rozdz. XVXXVI (19211926)
1918-1939.
Cz. 1.
Rozdz. I-XIV
(1918-1921)
1918-1939.
Cz. 1.
Rozdz. I-XIV
(1918-1921)
Do schyłku
szlacheckiej
Rzeczyposp
olitej
red.
Jędruszczak T.
Warszawa
1984
Historia Polski: syntezy
red.
Jędruszczak T.
Warszawa
1984
Historia Polski: syntezy
red.
Jędruszczak T.
Warszawa
1984
Historia Polski: syntezy
red.
Michalski J.
Warszawa
1984
Historia Polski: syntezy
red.
Czepulis-Rastenis R.
Warszawa
1983
Historia Polski: syntezy
Warszawa
1966
Historia Polski: syntezy
Warszawa
1974
Historia Polski: syntezy
Warszawa
1974
Historia Polski: syntezy
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1961
1967
1964
1969
Historia Polski: syntezy
Historia Polski: syntezy
Historia Polski: syntezy
Historia Polski: syntezy
Warszawa
1985
Historia Polski: syntezy
Warszawa
1963
Historia Polski: syntezy
Warszawa
1985
Historia Polski: syntezy
red.
red.
red.
red.
Łepkowski T. i in.
Łepkowski T. i in.
Łepkowski T. i in.
Łepkowski T. i in.
Godło, barwy i hymn
Rzeczypospolitej. Zarys
dziejów
Historia Polski do roku
1795
2599
Russocki S., Kuczyński S. K.,
Willaume J.
2600
Samsonowicz H.
2601
Szaflik J. R.
Historia Polski 1939-1947
Warszawa
1987
Historia Polski: syntezy
2602
Wawrzykowska-Wierciochowa D.
Pieśń nadziei i zwycięstwa.
Dzieje polskiego hymnu
narodowego
Warszawa
1985
Historia Polski: syntezy
2612
Wawrzykowska-Wierciochowa D.
Pieśń nadziei i zwycięstwa.
Dzieje polskiego hymnu
narodowego
Warszawa
1985
Historia Polski: syntezy
2603
Wójcicki J.
Dzieje Polski nad Bałtykiem
Warszawa
1989
Historia Polski: syntezy
2572
Wyrozumskie J.
Warszawa
1987
Historia Polski: syntezy
2573
Wyrozumskie J.
Warszawa
1989
Historia Polski: syntezy
2574
Wyrozumskie J.
Warszawa
1979
Historia Polski: syntezy
2607
Czubiński A., Grot Z., Miśkiewicz B.
Powstanie wielkopolskie
1918-1919. Zarys dziejów
Warszawa
1978
Historia Polski: XV - 1918
2608
Czubiński A., Grot Z., Miśkiewicz B.
Powstanie wielkopolskie
1918-1919. Zarys dziejów
Warszawa
1988
Historia Polski: XV - 1918
2609
Lubicz-Pachoński J.
Warszawa
1984
Historia Polski: XV - 1918
2610
Łepkowski T.
Warszawa
1965
Historia Polski: XV - 1918
2611
Powstanie listopadowe 1830-1831.
Dzieje wewnetrzne. Militaria.
Europa wobec powstania
Warszawa
1980
Historia Polski: XV - 1918
2646
Hillebrandt B.
Warszawa
1986
Historia polskiego ruchu młodzieżowego
2647
Hillebrandt B.
Warszawa
1982
Historia polskiego ruchu młodzieżowego
2648
Kozłowski C.
Warszawa
1980
Historia polskiego ruchu młodzieżowego
2649
Kozłowski C.
Warszawa
1978
Historia polskiego ruchu młodzieżowego
2650
Słownik organizacji młodzieżowych
w Polsce 1918-1970
red.
Bolek Z. J. i in.
Warszawa
1971
Historia polskiego ruchu młodzieżowego
2705
Złota piątka. Pokolenie wielkie
próby. Dzieje 5. Warszawskiej
Druzyny Harcerzy przy gimnazjum i
liceum im. Joachima Lelewela - ze
wspomnień i dokumentów
red.
Spigarski H.
Warszawa
2004
Historia polskiego ruchu młodzieżowego
2639
Myśl socjalistyczna i marksistowska
w Polsce 1878-1939
1
oprac.Dziamski S.
Warszawa
1984
Historia polskiego ruchu robotniczego
2640
Myśl socjalistyczna i marksistowska
w Polsce 1878-1939
2
oprac.Dziamski S.
Warszawa
1984
Historia polskiego ruchu robotniczego
Warszawa
1974
Historia polskiego ruchu robotniczego
Warszawa
1975
Historia polskiego ruchu robotniczego
Warszawa
1980
Historia polskiego ruchu robotniczego
Warszawa
1980
Historia polskiego ruchu robotniczego
Historia Polski do roku
1505
Historia Polski do roku
1505
Historia Polski do roku
1505
Kościuszko na ziemi
krakowskiej + mapy
Warszawa w powstaniu
listopadowym
red.
Zajewski W.
Polskie organizacje
młodzieżowe XIX i XX
wieku. Zarys historii
Ruch młodzieżowy w
Polsce. Zarys historii
postępowego nurtu
Zarys dziejów ZWM
Związek Walki Młodych
(1943-1948)
cz. 1: Od
przełomu
red.
XVIII i XIX w.
do 1870 r.
2641
Polska klasa robotnicza. Zarys
dziejów
2642
Ruch robotniczy w Polsce Ludowej
red.
2643
Ruch robotniczy w Polsce Ludowej
red.
2644
Ruch robotniczy w Polsce Ludowej
red.
1
Kalabiński S.
Gołębiowski J. W.,
Góra W.
Gołębiowski J. W.,
Góra W.
Gołębiowski J. W.,
Góra W.
2490
2491
Sojusz robotniczo-chłopski
podstawą porozumienia
narodowego. Materiały z sesji
popularnonaukowej zorganizowanej
przez Instytut Ruchu Robotniczego
WSNS przy KC PZPR i Zakład
Historii Ruchu Ludowego przy NK
ZSL
Bazylow L.
Historia Mongolii
Bazylow L.
Historia Rosji
2492
Bravo B., Wipszycka E.
2493
Cieślak T.
2494
Cieślak T.
2495
Czapliński W.
2496
2497
2498
Dziubiński A.
Erman W., Tiomkin E.
Felczak W.
2499
Garay L.
2500
Gawrycki M., Bloch N.
2501
Gorbaczow M.
2645
2502
2503
2504
Historia starożytnych
Greków
oprac.Kulas J., Wypych J.
1
1
Do końca
wojen
perskich
Historia Finlandii
Zarys historii najnowszej
krajów skandynawskich
Dzieje Danii nowożytnej
(1500-1975)
Historia Maroka
Mity starożytnych Indii
Historia Węgier
Historia komuny paryskiej
1871
Kuba
Przebudowa i nowe
myślenie dla nszego kraju i
dla całego świata
Historia polityczna Dalekiego
Wschodu od końca XVI w. do 1945
r.
Kieniewicz J.
Historia Indii
Kraje bałtyckie na drodze
od demokracji
Łossowski P.
parlamentarnej do
dyktatury (1918-1934)
oprac.Narocznicki A. i in.
Warszawa
1985
Historia polskiego ruchu robotniczego
Wrocław
Warszawa
1991
1985
Historia poszczególnych państw
Historia poszczególnych państw
Warszawa
1988
Historia poszczególnych państw
Wrocław
1983
Historia poszczególnych państw
Warszawa
1978
Historia poszczególnych państw
Warszawa
1982
Historia poszczególnych państw
Wrocław
Bydgoszcz
Wrocław
1983
1987
1983
Historia poszczególnych państw
Historia poszczególnych państw
Historia poszczególnych państw
Warszawa
1971
Historia poszczególnych państw
Warszawa
2010
Historia poszczególnych państw
Warszawa
1988
Historia poszczególnych państw
Warszawa
1981
Historia poszczególnych państw
Wrocław
1985
Historia poszczególnych państw
Wrocław
1972
Historia poszczególnych państw
2505
Ochmański J.
Dzieje Rosji do roku 1861
Warszawa
1980
Historia poszczególnych państw
2506
2507
Ochmański J.
Piotrowski J.
Po upadku Trzeciej Rzeszy.
Niemieccy intelektualiści a tradycja
narodowa
Historia Litwy
Spór o Palestynę
Wrocław
Warszawa
1982
1983
Historia poszczególnych państw
Historia poszczególnych państw
Warszawa
1981
Historia poszczególnych państw
Ramme A.
Służba bezpieczeństwa SS
Warszawa
1984
Historia poszczególnych państw
Warszawa
1979
Historia poszczególnych państw
Warszawa
1965
Historia poszczególnych państw
Warszawa
1981
Historia powszechna
Warszawa
1970
Historia powszechna
Warszawa
2508
2509
Borejsza J. W.,
oprac.
Kaszyński S. H.
Wojna wyzwoleńcza
narodów Indochin 19451975. Aspekty wojskowe
Historia Angli
Dzieje świata.
Chronologiczny przegląd
ważniejszych wydarzeń
Zarys historii odkryć
geograficznych
Historia powszechna 17891918
2510
Sienkiewicz M.
2511
Trevelyan G. M.
2472
Arnold S. i in.
2473
Babicz J. Walczak W.
2471
Bazylow L.
1981
Historia powszechna
2475
2476
Historia dyplomacji 1874-1914
Historia dyplomacji 1939-1945
2
4
red.
red.
Chwostow W. M.
Gonionski S. A. i in.
Warszawa
Warszawa
1973
1982
Historia powszechna
Historia powszechna
2474
Historia dyplomacji do 1871 r.
1
red.
Bachruszyn S. W. i in. Warszawa
1973
Historia powszechna
red.
Charłamow M. A.,
Siemienow W. S.
Warszawa
1980
Historia powszechna
red.
Gałkin I. S. i in.
Warszawa
1962
Historia powszechna
red.
Łochocka H.
Warszawa
1962
Historia powszechna
2477
Historia dyplomacji od 1945 r.
5
2479
Historia nowożytna + dodatek
(mapy)
Historia powszechna
2480
Kopaliński W.
Opowieści o rzeczach
powszednich
Warszawa
1987
Historia powszechna
2481
Kosiarz E.
Wojny na Bałtyku X-XIX w.
Gdańsk
1978
Historia powszechna
2482
Kultury i ludy dawnej Europy +
mapy
Warszawa
1981
Historia powszechna
Warszawa
1984
Historia powszechna
Wrocław
1979
Historia powszechna
Warszawa
1983
Historia powszechna
Warszawa
1984
Historia powszechna
Warszawa
1983
Historia powszechna
Warszawa
1968
Historia powszechna
Warszawa
1983
Historia powszechna
Warszawa
1979
Historia prawa
Warszawa
1979
Historia prawa
Warszawa
1982
Historia prawa
Warszawa
1998
Historia prawa
Warszawa
1971
Historia prawa
Warszawa
1966
Historia prawa
2478
2483
Ley W.
2484
Madajczyk C.
2485
Mała encyklopedia kultury antycznej
2486
Prokopczuk J.
2487
Rychter W.
Słownik biograficzny historii
powszechnej do XVII stulecia
2488
2489
904
905
Wyczański A.
Bardach J., Leśnodorski B.,
Pietrzak M.
Bardach J., Leśnodorski B.,
Pietrzak M.
2
1789-1870
1
red.
Kozłowski S. K.
W niebo wpatrzeni.
Nieoficjalna historia
astronomii od Babilonu do
ery kosmicznej
Kultura europejska a
faszyzm. Szkice
A-Z
red.
Piszczek Z.
Historia powszechna 18711939 + mapa
Dzieje samochodu
red.
Historia powszechna. Wiek
XVI + mapa
Historia państwa i prawa
polskiego
Historia państwa i prawa
polskiego
4
Od
uwłaszczenia
do
odrodzenia
państwa
Historia państwa i prawa
Polski
2
Od połowy
XV wieku do
r. 1795
Powszechna historia
państwa i prawa
3
906
Grzybowski K.
Historia państwa i prawa
Polski
907
Jarnecki M.
Dzieje ustroju w zarysie
908
Kaczmarczyk Z., Lesnodorski B.
909
Koranyi K.
Lepszy K., Arnold S.
910
Koranyi K.
Powszechna historia prawa
Warszawa
1976
Historia prawa
911
Krasowski K. i in.
Poznań
1994
Historia prawa
912
Sczaniecki M.
Historia ustroju państwa
Powszechna historia
państwa i prawa
Warszawa
1994
Historia prawa
Wrocław
1975
Historia prawa
Warszawa
Warszawa
1981
1995
Historia prawa
Historia prawa
Warszawa
1984
Historia PRL
Herbst S., Madajczyk
oprac.
Warszawa
C.
1969
Historia PRL
Z kart naszej historii
Z kart naszej historii
Polska Rzeczpospolita
Ludowa 1944-1974
Warszawa
Warszawa
1982
1982
Historia PRL
Historia PRL
913
914
915
2621
Sejm Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej
Sójka-Zielińska K.
Sójka-Zielińska K.
Dominiczak H., Halaba R.,
Walichnowski T.
red.
Burda A.
Historia prawa
Historia prawa
Z dziejów politycznych
Polski 1944-1984
2622
Droga przez półwiecze o Polsce lat
1918-1968. Referaty z Sesji
naukowych Polskiej Akademii nauk i
Uniwersytetu Warszawskiego
poświęcone 50 rocznicy odzyskania
niepodległości
2623
2689
Gomułka W.
Gomułka W.
2624
Góra W.
Warszawa
1974
Historia PRL
2690
Jaruzelski W.
Przemówienia 1981-1982
Warszawa
1983
Historia PRL
2691
Jaruzelski W.
Warszawa
1986
Historia PRL
2625
Ławrowski A.
Warszawa
1983
Historia PRL
2626
Ławrowski A.
Warszawa
1983
Historia PRL
2627
Ławrowski A.
Przemówienia 1985
Od nadziei do
rozczarowań. Zachód
wobec spraw polskich w
latach 1969-1983
Od nadziei do
rozczarowań. Zachód
wobec spraw polskich w
latach 1969-1983
Od nadziei do
rozczarowań. Zachód
wobec spraw polskich w
latach 1969-1983
Warszawa
1983
Historia PRL
2628
Nagrody państwowe w latach 19481955, 1964-1972. Informator
Adamowiczowa J.,
oprac.
Kotowski M.
Wrocław
1973
Historia PRL
2633
Polska Ludowa. Słownik
encyklopedyczny
red.
Warszawa
1965
Historia PRL
2723
Rakowski M. F.
Warszawa
1985
Historia PRL
2634
Reniak M.
Warszawa
1982
Historia PRL
2635
Syzdek B.
Warszawa
1980
Historia PRL
2636
2637
2638
Wojakiewicz Z.
XX lat Polski Ludowej
XX lat Polski Ludowej
Katowice
Warszawa
Warszawa
1979
1964
1964
Historia PRL
Historia PRL
Historia PRL
2651
Bogucka M.
Gdańsk
1984
Historia regionów
2652
Chodyński A. R.
Warszawa
1988
Historia regionów
2653
2654
Cieślak E., Biernat C.
Cieślak E., Biernat C.
Gdańsk
Gdańsk
1969
1988
Historia regionów
Historia regionów
2655
Drzcimski A., Skutnik T.
Gdańsk
1990
Historia regionów
2714
Drzcimski A., Skutnik T.
Gdańsk
1990
Historia regionów
2656
Dzieje Gdyni
Gdańsk 1939. Wspomnienia
Polaków-Gdańszczan
Gdańsk 1939. Wspomnienia
Polaków-Gdańszczan
red.
Wrocław
1980
Historia regionów
oprac.Zwarra B.
Gdańsk
1984
Historia regionów
oprac.Zwarra B.
Gdańsk
1984
Historia regionów
2659
Gdynia 1939. Relacje uczestników
walk lądowych + mapy
Tym W., Rzepniewski
oprac.
Gdańsk
A.
1979
Historia regionów
2660
Godlewski J. R., Odyniec W.
Warszawa
1982
Historia regionów
2661
2662
Historia Gdańska
Historia Gdańska
2
2
Cieślak E.
Cieślak E.
Gdańsk
Gdańsk
1982
1982
Historia regionów
Historia regionów
2663
Historia Pomorza
2
Labuda G.
Poznań
1976
Historia regionów
2664
Jastrzębski W., Sziling J.
Okupacja hitlerowska na
Pomorzu Gdańskim w
latach 1939-1945
Gdańsk
1979
Historia regionów
2665
2666
2667
Kalendarz gdański 1985
Kalendarz gdański 1985
Kosiarz E.
Libri Gedanenses. Rocznik
Biblioteki Gdańskiej Polskiej
Akademii Nauk za rok 1967
Obrona Gdyni 1939
Mamuszka F.
2670
Mikos S.
2671
Mniejszości narodowe w
Wielkopolsce i ich dziedzictwo
2657
2658
2668
2669
Barbag J. i in.
Czasy nadziei i
rozczarowań
KPN. Kulisy, fakty,
dokumenty
Lata decydujących
przemian (szkice z historii
Polski Ludowej 1944-1959)
ABC dekady 1971-1980
red.
red.
Librowski M.
Librowski M.
Gdańscy ludzie morza w
XVI-XVIII w.
Zamek Malborski w
obrazach i kartografii
Dzieje Gdańska
History of Gdańsk
Gdańsk. Sierpień '80.
Rozmowy
Gdańsk. Sierpień '80.
Rozmowy
Wapiński R.
Pomorze Gdańskie.
Koncepcje obrony i
militarnego wykorzystania
od wieku XIII do roku 1939
1454-1655
red.
1454-1655
red.
Do roku
1815. Cz. 1:
red.
1465/66 1648/57)
red.
red.
Węsierski J. i in.
Węsierski J. i in.
Gdańsk
Gdańsk
Warszawa
1984
1984
1976
Historia regionów
Historia regionów
Historia regionów
red.
Bilikiewicz T. i in.
Gdańsk
1968
Historia regionów
Oliwa. Okruchy dziejów,
zabytki + plan Oliwy
Gdańsk
1985
Historia regionów
Działaność Komisariatu
Generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej w
Wolnym Mieście Gdańsku
1920-1939
Warszawa
1971
Historia regionów
Poznań
2012
Historia regionów
1
Żydzi
red.
Kwiatkiewicz P.
2672
2673
2674
Mniejszości narodowe w
Wielkopolsce i ich dziedzictwo
Mniejszości narodowe w
Wielkopolsce i ich dziedzictwo
Muzuem Pomorskie w Gdańsku.
Zbiory sztuki
1
Żydzi
red.
Kwiatkiewicz P.
Poznań
2012
Historia regionów
1
Żydzi
red.
Kwiatkiewicz P.
Poznań
2012
Historia regionów
red.
Wąsowicz J.
Gdańsk
1969
Historia regionów
Gdańsk
1987
Historia regionów
2675
Obertyński E.
Gawędy o starej Gdyni.
Książka wydana z okazji 60lecia Gdyni
2676
Pilarczyk A., Sonnenburg H.
Z gdańskich tradycji
rewolucyjnych 1918-1921
Gdańsk
1972
Historia regionów
2677
Podlaszewski M.
Ustrój polityczny Wolnego
Miasta Gdańska w latach
1920-1933
Gdynia
1966
Historia regionów
2678
Pomorze nowożytne
red.
Labuda G.,
Hoszowski S.
Warszawa
1959
Historia regionów
2679
Powiat Szczycieński. Przeszłość współczesność
red.
Jasiński G., Kudrzycki
Szczytno
Z., Misiuk A.
2006
Historia regionów
2680
Rocznik Gdyński 1985
red.
Miciński J., Czayka T. Gdynia
1986
Historia regionów
Gdynia
2001
Historia regionów
Warszawa
1971
Historia regionów
Warszawa
Warszawa
1982
1983
Historia regionów
Historia regionów
Gdańsk
1964
Historia regionów
Gdańsk
1982
Historia regionów
1980
Historia regionów
1977
Historia socjalizmu - Historia komunizmu
1977
Historia socjalizmu - Historia komunizmu
Warszawa
1979
Historia socjalizmu - Historia komunizmu
2681
Sokołowska M.
2682
Stankiewicz J., Szermer B.
2706
2683
Strumph S.
Szypowski A., Szypowska M.
2684
Trocka H.
2685
Walicka M.
2686
2555
2556
6
Gdynia w gazetach przez
75 lat
Gdańsk. Krajobraz i
architektura zespołu
miejskiego
Alarm dla Gdyni
Gdańsk + streszczenie
Gdańsk a hitlerowski
"Drang nach Osten"
Gdynia. Pejzaż sprzed
wojny
Ziemia wejherowska
red.
Encyklopedia rewolucji
październikowej
Encyklopedia rewolucji
październikowej
red.
red.
Osowicka R., Grubba
Gdańsk
J.
Bazylow L., Sobczak
Warszawa
J.
Bazylow L., Sobczak
Warszawa
J.
Pochodzenie rodziny,
własności prywatnej i
państwa
Rozwój socjalizmu od utopii
do nauki
2557
Engels F.
2558
Engels F.
Warszawa
1979
Historia socjalizmu - Historia komunizmu
2559
Historia drugiej międzynarodówki
2
red.
Kluge B., Polubiec Z.
Warszawa
1978
Historia socjalizmu - Historia komunizmu
2560
Historia drugiej międzynarodówki
2
red.
Kluge B., Polubiec Z.
Warszawa
1978
Historia socjalizmu - Historia komunizmu
4
Parta
Komunistycz
na w walce o
zbudowanie
socjalizmu w red.
ZSSR 19211937. Księga
pierwsza:
1921-1929
Pospiełow P. N. i in.
Warszawa
1979
Historia socjalizmu - Historia komunizmu
Warszawa
1979
Historia socjalizmu - Historia komunizmu
Warszawa
1980
Historia socjalizmu - Historia komunizmu
Warszawa
1979
Historia socjalizmu - Historia komunizmu
Warszawa
1978
Historia socjalizmu - Historia komunizmu
Szcześniak A. L.
Historia 1918-1939.
Podręcznik dla klasy III
liceum
ogólnokształcącego, II
klasy technikum i liceum
zawodowego
Warszawa
1992
Historia: podręczniki
2722
Szcześniak A. L.
Historia. Dzieje nowożytne i
najnowsze. 1815-1918.
Podręcznik dla szkół
średnich klasy III liceum
ogólnokształcącego oraz
klasy II technikum i liceum
zawodowego
Bydgoszcz
1992
Historia: podręczniki
1434
1435
Błachowski A., Trzeciak P.
Encyklopedia Warszawy
Polska. Twoja Ojczyzna
Warszawa
Warszawa
1969
1975
Informatory
Informatory
1446
Kurkiewicz W.
Poznaj swoje województwo
Warszawa
1979
Informatory
1436
Łęcki W., Jaśkowiak F.
Wielkopolska. Przewodnik
Warszawa
1989
Informatory
1437
1438
2968
2969
2970
2971
1439
1440
Miasta polskie w tysiącleciu
Miasta polskie w tysiącleciu
Model osobowy absolwenta
Model osobowy absolwenta
Model osobowy absolwenta
Model osobowy absolwenta
Polska. Fakty
Polska. Informator
Wrocław
Wrocław
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Warszawa
Warszawa
1965
1967
2012
2012
2013
2013
1980
1974
Informatory
Informatory
Informatory
Informatory
Informatory
Informatory
Informatory
Informatory
2561
Historia Komunistycznej Partii
Związku Radzieckiego w sześciu
tomach
2562
Lenin W.
2563
Lenin W.
2564
Marks K., Engels F.
2565
Partie komunistyczne i robotnicze
świata. Zarys encyklopedyczny
2721
Karol Marks. Krótki szkic
biograficzny wraz z
wykładem marksizmu. Trzy
źródła i trzy części
składowe marksizmu
Rewolucja proletariacka a
renegat Kautsky
Manifest partii
komunistycznej. Zasady
komunizmu
red.
red.
1
2
red.
red.
Sobieski H. i in.
Herbst S. i in.
Siuchniński M.
Siuchniński M.
wyd. Agencja Interpress
wyd. Agencja Interpress
1441
1442
1443
Polska. Informator
Polska. Informator
Polska. Informator
wyd. Agencja Interpress
wyd. Agencja Interpress
wyd. Agencja Interpress
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1974
1977
1977
Informatory
Informatory
Informatory
1444
Polska. Informator encyklopedyczny
oprac.Kryszewski W.
Warszawa
1986
Informatory
1445
1447
Polska'99. Informator
Wspólnota myśli i celów
Authorizations Made Easy.
Generating Authorization Profiles
AutoCadLT 2000
Buren Ch. V.
red.
red.
Warszawa
Warszawa
1999
1979
Informatory
Informatory
wyd. SAP Labs Inc.
California
1999
Informatyka
wyd. Autodesc Inc.
Singapore
Warszawa
1999
1993
Informatyka
Informatyka
Warszawa
2011
Informatyka
Warszawa
2011
Informatyka
Warszawa
2011
Informatyka
Warszawa
2011
Informatyka
Warszawa
1999
Informatyka
Warszawa
1981
Informatyka
Warszawa
1995
Informatyka
Warszawa
1995
Informatyka
Warszawa
1999
Informatyka
Warszawa
1994
Informatyka
Warszawa
1981
Informatyka
Warszawa
1995
Informatyka
Kraków
1999
Informatyka
Gliwice
Warszawa
Warszawa
2007
1999
1999
Informatyka
Informatyka
Informatyka
Gliwice
2008
Informatyka
Gliwice
2008
Informatyka
Gliwice
2008
Informatyka
New York
1997
Informatyka
Gliwice
1999
Informatyka
Warszawa
Warszawa
Gdańsk
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1995
1995
2000
2008
2008
2008
2008
Informatyka
Informatyka
Informatyka
Informatyka
Informatyka
Informatyka
Informatyka
Warszawa
1998
Informatyka
Warszawa
2000
Informatyka
Warszawa
1992
Informatyka
Gdańsk
1999
Informatyka
Gliwice
2010
Informatyka
Gliwice
2010
Informatyka
Wrocław
1994
Informatyka
Warszawa
1994
Informatyka
Kraków
2000
Informatyka
Warszawa
1995
Informatyka
Gliwice
1995
Informatyka
Gliwice
1995
Informatyka
Wrocław
Warszawa
1998
1997
Informatyka
Informatyka
Warszawa
1996
Informatyka
1191
1192
1193
3302
Chmielarz W., Szumski O.,
Zborowski M.
3303
Chmielarz W., Szumski O.,
Zborowski M.
3304
Chmielarz W., Szumski O.,
Zborowski M.
3305
Chmielarz W., Szumski O.,
Zborowski M.
1194
Collin S. M. H., Głowiński C.
1195
Dembiński P., Małuszyński J.
1196
Elementy informatyki
1197
Fedries P. Mc
1198
Fulton J.
1199
Gookin D., Werner R.
1200
Grabski A.
1201
Gregorczyk G., Rostkowska M.
1202
Grębosz J.
1203
1204
1205
Groszek M.
Gunderloy M., Chipman M.
Harvey G.
1983
Hawley D., Hawley R.
1984
Hawley D., Hawley R.
1985
Hawley D., Hawley R.
1206
Hernandez J. A.
1207
Hettihewa S.
1208
1209
1210
3298
3299
3300
3301
Hoffman P. E.
Hoffman P. E.
Informatyka dla ekonomistów
Informatyka dla przyszłości
Informatyka dla przyszłości
Informatyka dla przyszłości
Informatyka dla przyszłości
1258
Jakubowski M.
1211
Kaeo M.
1212
Klik S.
1213
Kondratowicz L.
1981
Kowalczyk G.
1982
Kowalczyk G.
1214
Kustra P.
1215
LaQuey T., RyerJ. C.
1216
Leś B.
1217
Leyland V.
1218
Marczyński J.
1219
Marczyński J.
1220
1221
Matzner L.
Microsoft Access 7 krok po kroku
Microsoft Access PL dla Windows
95
1222
Pusz H.
Breitkopf J.
Zrób to w DOS-ie
Kompleksowe metody
ewaluacji jakości serwisów
internetowych
Kompleksowe metody
ewaluacji jakości serwisów
internetowych
Kompleksowe metody
ewaluacji jakości serwisów
internetowych
Kompleksowe metody
ewaluacji jakości serwisów
internetowych
Słownik komputerów i
Internetu
Matematyczne metody
definiowania języków
programowania
red.
Sysła M.
MS Access nie tylko dla
orłów. Wersja polska 2.0
Poznaj Microsoft Excel
2000 w 10 minut
Word 2 dla Windows dla
opornych. Wersja polska
Zastosowanie informatyki w
zarządzaniu procesami
inwestycyjnymi
Podręcznik elementy
informatyki. Ćwiczenia
Symfonia. C++
Programowanie w języku
C++ orientowane
obiektowo
ABC Excel 2007 PL
SQL Server 7
Excel 2000
100 sposobów na Excel
2007 PL. Tworzenie
funkcjonalnych arkuszy
100 sposobów na Excel
2007 PL. Tworzenie
funkcjonalnych arkuszy
100 sposobów na Excel
2007 PL. Tworzenie
funkcjonalnych arkuszy
The SAP R/3 TM
Handbook
Active Server Pages 2.0
dla każdego
Internet. Poradnik
Internet. Poradnik
2
red.
red.
red.
red.
red.
Wrycza S.
Kisielnicki J.
Kisielnicki J.
Kisielnicki J.
Kisielnicki J.
Internet. Początek żeglugi
Tworzenie bezpiecznych
sieci CISCO SYSTEMS,
INC
Arkusz kalkulacyjny Excel
wer. 4.0. Poradnik
użytkownika
EDI w logistyce transportu
Word 2010 PL. Ćwiczenia
praktyczne
Word 2010 PL. Ćwiczenia
praktyczne
Norton Commander
wiecznie młody 4.0
Internet i okolice.
Przewodnik po światowych
sieciach komputerowych
ABC … Internetu 2000
EDI Elektroniczna wymiana
dokumentacji
UNIX Użytkowanie i
administrowanie
UNIX Użytkowanie i
administrowanie
Corel Draw 8 w praktyce
red.
Romański W.
oprac.Wrotek W.
1224
1225
1223
1226
Microsoft Excel 2000 po polsku.
Krok po kroku
Microsoft Excel 2000 po polsku.
Krok po kroku
Microsoft Excel po polsku dla
Windows. Krok po kroku
Microsoft Front Page 2000. Krok po
kroku
red.
red.
1227
Monsen L.
1228
Norton P.
Microsof Excel w
zastosowaniach
Przewodnik po UNIXIE
1229
Pasławski A.
Programowanie w Delphi 4
Stefańska-Parafiniuk
M.
Stefańska-Parafiniuk
M.
Warszawa
1999
Informatyka
Warszawa
1999
Informatyka
red.
Ciecierska M.
Warszawa
1994
Informatyka
red.
Domasławska-Szulc
J.
Warszawa
1999
Informatyka
Warszawa
1999
Informatyka
Warszawa
1993
Informatyka
Kraków
1999
Informatyka
Gliwice
1994
Informatyka
Gliwice
1998
Informatyka
Gliwice
1998
Informatyka
Warszawa
1997
Informatyka
Gliwice
1999
Informatyka
Warszawa
1997
Informatyka
San Francisco 1999
Informatyka
Warszawa
2003
Informatyka
Gliwice
1997
Informatyka
Katowice
2000
Informatyka
Londyn
1999
Informatyka
Warszawa
2000
Informatyka
Warszawa
1993
Informatyka
Warszawa
1994
Informatyka
California
1999
Informatyka
Warszawa
1980
Informatyka
Warszawa
1980
Informatyka
Warszawa
1982
Informatyka
Warszawa
2000
Informatyka
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1979
1979
1985
Informatyka
Informatyka
Informatyka
Warszawa
1999
Informatyka
Warszawa
1994
Informatyka
Gliwice
2002
Informatyka
Warszawa
2002
Informatyka
Warszawa
1999
Informatyka
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1993
1973
1973
Informatyka
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Warszawa
1973
Język angielski: podręczniki
Warszawa
1976
Język angielski: podręczniki
Warszawa
1976
Język angielski: podręczniki
Warszawa
1976
Język angielski: podręczniki
AutoCAD wersja 12 & 12
1230
Pikoń A.
PLAutoCAD wersja 12 &
12 PLAutoCAD wersja
12 & 12 PLAutoCAD
wersja 12 & 12
PLAutoCAD wersja 12 &
12 PL
AutoCAD 14 wersja 14 &
1231
Pikoń A.
1232
Pikoń A.
1233
Praca z pakietem Microsof Office
97. Konkretne rozwiązania w
codziennej pracy
1234
Rajca P.
1235
Rosch W. L.
1236
Schneider T.
1237
Short S.
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
14 PLAutoCAD 14
wersja 14 & 14
PLAutoCAD 14 wersja
14 & 14 PLAutoCAD 14
wersja 14 & 14
PLAutoCAD 14 wersja
14 & 14 PL
AutoCAD 14 dla Windows
95/NT Wersja angielska
Microsof Corporation
Internet. Ćwiczenia
praktyczne
Biblia o multimediach
SAP TM R/3 Performance
Optimization: The Official
SAP TM Guide
Zastosowanie XML do
tworzenia usług
internetowych na platformie
microsof.net
Simpson A., Olson E.
Access dla Windows 95
Elementy informatyki dla
Sławik M., Bremer A.
szkół średnich
SAP R/3 and Oracle
Spence G.
Backup and Recovery
Stigler M. S., Linsenbardt M. A.
II S4 i Proxy Server 2
Nauka programowania dla
Struzińska-Walczak A., Walczak K.
początkujących
Nauka programowania dla
Struzińska-Walczak A., Walczak K. … już nie całkiem
początkujących
System Administration Made Easy.
Oracle on Unix and Windows NT.
Release 4.0B
Informatyka. Modele
Targowski A.
systemów i rozwoju
Informatyka. Modele
Targowski A.
systemów i rozwoju
Tassel D. V.
Praktyka programowania
HTML 4. Tworzenie stron
Taylor D.
www
Turski W.
Propedeutyka informatyki
Turski W.
Propedeutyka informatyki
Turski W.
Propedeutyka informatyki
Sieci komupterowe nie
Wagner B., Negus C.
tylko dla orłów
Corel Draw 4.0 oraz Corel
Trace i Corel Mosaic
1253
Webster P.
1254
Whitehorn M., Marklyn B.
1255
Williams H. E., Lane D.
1256
Williams S., Walmsley S.
Delphi. Programowanie ()
1257
2144
2145
Zydorowicz T., Mazur T.
A practical english grammar
A practical english grammar
A practical english grammar
programmed workbook
Corel Draw 3.0.
2146
2023
Alexander L. G.
2024
Alexander L. G.
2025
Alexander L. G.
wyd. SAP Labs Inc.
Relacyjne bazy danych.
Teoria i praktyka
projektowania relacyjnych
baz danych
Bazy danych w Internecie.
Tworzenie za pomocą PHP
i MySQL
New concept english.
Developing skills. An
Integrates Course For
Intermediate Students
New concept english.
Developing skills. An
Integrates Course For
Intermediate Students
New concept english.
Developing skills. An
Integrates Course For
Intermediate Students
2
New concept english.
Developing skills. An
Integrates Course For
Intermediate Students
New concept english.
Developing skills. An
Integrates Course For
Intermediate Students
New concept english.
Developing skills. An
Integrates Course For
Intermediate Students
New concept english.
Developing skills. An
Integrates Course For
Intermediate Students
New concept english.
Developing skills. An
Integrates Course For
Intermediate Students
New concept english.
Developing skills. An
Integrates Course For
Intermediate Students
Warszawa
1976
Język angielski: podręczniki
Warszawa
1976
Język angielski: podręczniki
Warszawa
1977
Język angielski: podręczniki
Warszawa
1979
Język angielski: podręczniki
Warszawa
1979
Język angielski: podręczniki
Warszawa
1979
Język angielski: podręczniki
New concept english. First
things first. Students' Book.
An Integrates Course for
Beginners
Warszawa
1969
Język angielski: podręczniki
Alexander L. G.
New concept english. First
things first. Students' Book.
An Integrates Course for
Beginners
Warszawa
1969
Język angielski: podręczniki
2034
Alexander L. G.
New concept english. First
things first. Students' Book.
An Integrates Course for
Beginners
Warszawa
1969
Język angielski: podręczniki
2035
Alexander L. G.
New concept english. First
things first. Students' Book.
An Integrates Course for
Beginners
Warszawa
1969
Język angielski: podręczniki
2036
Alexander L. G.
Warszawa
1976
Język angielski: podręczniki
2037
Alexander L. G.
Warszawa
1976
Język angielski: podręczniki
2038
Alexander L. G.
Warszawa
1976
Język angielski: podręczniki
2039
Alexander L. G.
Warszawa
1976
Język angielski: podręczniki
2040
Alexander L. G.
Warszawa
1976
Język angielski: podręczniki
2041
Alexander L. G.
Warszawa
1979
Język angielski: podręczniki
2042
Alexander L. G.
Warszawa
1979
Język angielski: podręczniki
2043
Alexander L. G.
Warszawa
1979
Język angielski: podręczniki
2044
Alexander L. G.
Warszawa
1979
Język angielski: podręczniki
2045
Alexander L. G.
New concept english.
Practice and progress. An
Integrated Course For PreIntermadiate Students
Warszawa
1979
Język angielski: podręczniki
2046
Alexander L. G.
New concept english.
Practice and progress. An
Integrated Course For PreIntermadiate Students
Warszawa
1979
Język angielski: podręczniki
2047
Alexander L. G.
New concept english.
Practice and progress. An
Integrated Course For PreIntermadiate Students
Warszawa
1979
Język angielski: podręczniki
2048
Alexander L. G.
New concept english.
Practice and progress. An
Integrated Course For PreIntermadiate Students
Warszawa
1983
Język angielski: podręczniki
2026
Alexander L. G.
2027
Alexander L. G.
2028
Alexander L. G.
2029
Alexander L. G.
2030
Alexander L. G.
2031
Alexander L. G.
2032
Alexander L. G.
2033
New concept english.
Fluency in english. An
Integrates Course for
Advanced Students
New concept english.
Fluency in english. An
Integrates Course for
Advanced Students
New concept english.
Fluency in english. An
Integrates Course for
Advanced Students
New concept english.
Fluency in english. An
Integrates Course for
Advanced Students
New concept english.
Fluency in english. An
Integrates Course for
Advanced Students
New concept english.
Fluency in english. An
Integrates Course for
Advanced Students
New concept english.
Fluency in english. An
Integrates Course for
Advanced Students
New concept english.
Fluency in english. An
Integrates Course for
Advanced Students
New concept english.
Fluency in english. An
Integrates Course for
Advanced Students
2049
Alexander L. G.
New concept english.
Practice and progress. An
Integrated Course For PreIntermadiate Students
Warszawa
1985
Język angielski: podręczniki
2050
Alexander L. G.
New concept english.
Practice and progress. An
Integrated Course For PreIntermadiate Students
Warszawa
1985
Język angielski: podręczniki
2051
Alexander L. G.
New concept english.
Practice and progress. An
Integrated Course For PreIntermadiate Students
Warszawa
1985
Język angielski: podręczniki
2052
Bałutowa B.
Warszawa
1968
Język angielski: podręczniki
2054
Bogudziński J., Buczkowski K.,
Kaznowski A.
Warszawa
2000
Język angielski: podręczniki
Warszawa
1973
Język angielski: podręczniki
Warszawa
1973
Język angielski: podręczniki
Warszawa
1973
Język angielski: podręczniki
2055
2057
2056
Wymowa angielska dla
wszystkich
Wzory umówi i pism.
Compendium of Legal
Templates
English Grammar Exercises. Book
one
English Grammar Exercises. Book
three
English Grammar Exercises. Book
two
2058
Falkowska M., Majewski R. E.,
Pawłowska B. E.
Korespondencja w języku
angielskim. Wzory listów i
dokumentów w wymianie
naukowej z zagranicą
Wrocław
1974
Język angielski: podręczniki
2059
Falkowska M., Majewski R. E.,
Pawłowska B. E.
Korespondencja w języku
angielskim. Wzory listów i
dokumentów w wymianie
naukowej z zagranicą
Wrocław
1978
Język angielski: podręczniki
2060
Falkowska M., Majewski R. E.,
Pawłowska B. E.
Korespondencja w języku
angielskim. Wzory listów i
dokumentów w wymianie
naukowej z zagranicą
Wrocław
1978
Język angielski: podręczniki
2061
Falkowska M., Majewski R. E.,
Pawłowska B. E.
Korespondencja w języku
angielskim. Wzory listów i
dokumentów w wymianie
naukowej z zagranicą
Wrocław
1978
Język angielski: podręczniki
Falkowska M., Majewski R. E.,
Pawłowska B. E.
Falkowska M., Majewski R. E.,
Pawłowska B. E.
Falkowska M., Majewski R. E.,
Pawłowska B. E.
Falkowska M., Majewski R. E.,
Pawłowska B. E.
Falkowska M., Majewski R. E.,
Pawłowska B. E.
Falkowska M., Majewski R. E.,
Pawłowska B. E.
Falkowska M., Majewski R. E.,
Pawłowska B. E.
Falkowska M., Majewski R. E.,
Pawłowska B. E.
Falkowska M., Majewski R. E.,
Pawłowska B. E.
Wzory listów angielskich
Warszawa
1978
Język angielski: podręczniki
Wzory listów angielskich
Warszawa
1978
Język angielski: podręczniki
Wzory listów angielskich
Warszawa
1978
Język angielski: podręczniki
Wzory listów angielskich
Warszawa
1978
Język angielski: podręczniki
Wzory listów angielskich
Warszawa
1982
Język angielski: podręczniki
Wzory listów angielskich
Warszawa
1982
Język angielski: podręczniki
Wzory listów angielskich
Warszawa
1983
Język angielski: podręczniki
Wzory listów angielskich
Warszawa
1983
Język angielski: podręczniki
Wzory listów angielskich
Warszawa
1983
Język angielski: podręczniki
2071
Gajda R.
Wybór idiomów angielskich
Warszawa
1970
Język angielski: podręczniki
2072
Gajda R.
Wybór idiomów angielskich
Warszawa
1985
Język angielski: podręczniki
2073
Gajda R.
Wybór idiomów angielskich
Warszawa
1988
Język angielski: podręczniki
2074
Gajda R.
Wybór idiomów angielskich
Warszawa
1988
Język angielski: podręczniki
2075
Garczyński S.
Attractive Exercises.
Ćwiczenia gramatyczne do
nauki języka angielskiego
Warszawa
1971
Język angielski: podręczniki
2076
Garczyński S.
Attractive Exercises.
Ćwiczenia gramatyczne do
nauki języka angielskiego
Warszawa
1971
Język angielski: podręczniki
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
Godziszewski J.
Godziszewski J.
Godziszewski J.
Godziszewski J.
Godziszewski J.
Godziszewski J.
Godziszewski J.
1
1
1
2
2
3
3
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1968
1973
1973
1973
1973
1974
1974
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
2084
Godziszewski J.
1
Warszawa
1977
Język angielski: podręczniki
2085
Godziszewski J.
1
Warszawa
1977
Język angielski: podręczniki
2086
Godziszewski J.
1
Warszawa
1984
Język angielski: podręczniki
2087
Godziszewski J.
2
Warszawa
1977
Język angielski: podręczniki
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
Shaggy dog english
Shaggy dog english
Shaggy dog english
Shaggy dog english
Shaggy dog english
Shaggy dog english
Shaggy dog english
Technika i fantazja. Język
angielski dla
zaawansowanych
Technika i fantazja. Język
angielski dla
zaawansowanych
Technika i fantazja. Język
angielski dla
zaawansowanych
Technika i fantazja. Język
angielski dla
zaawansowanych
2088
Godziszewski J.
2089
Godziszewski J.
2090
2091
2092
2093
Godziszewski J.
Godziszewski J.
Godziszewski J.
Godziszewski J.
2094
Hutchinson T.
2096
Hutchinson T.
2097
Hutchinson T.
2099
Hutchinson T.
2100
Hutchinson T.
2101
Hutchinson T.
2104
Hutchinson T.
2095
Hutchinson T. i in.
2098
Hutchinson T. i in.
2102
Hutchinson T. i in.
2103
Hutchinson T. i in.
2105
Jasińska B., Jaślan J., WoytowiczNeymann M.
2106
Jassem W.
Technika i fantazja. Język
angielski dla
zaawansowanych
Technika i fantazja. Język
angielski dla
zaawansowanych
Wzory zdań angielskich
Wzory zdań angielskich
Wzory zdań angielskich
Wzory zdań angielskich
English for Life. Beginner.
Student's Book + CD
English for Life. Beginner.
Workbook
English for Life.
Elementary. Student's
Book + CD
English for Life.
Elementary. Workbook
English for Life.
Elementary. Workbook with
key
English for Life. Preintermediate. Student's
Book
English for Life. Preintermediate. Workbook
with key
English for Life. Beginner.
Teacher's Book + CD
English for Life.
Elementary. Teacher's
Book + CD
English for Life. Preintermediate. Teacher's
Book + CD
English for Life. Preintermediate. Teacher's
Book + CD
Język angielski.
Repetytorium gramatyki z
ćwiczeniami
The Phonology of Modern
English
2
Warszawa
1977
Język angielski: podręczniki
2
Warszawa
1984
Język angielski: podręczniki
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1965
1965
1968
1968
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Oxford
2007
Język angielski: podręczniki
Oxford
2009
Język angielski: podręczniki
Oxford
2011
Język angielski: podręczniki
Oxford
2013
Język angielski: podręczniki
Oxford
2011
Język angielski: podręczniki
Oxford
2010
Język angielski: podręczniki
Oxford
2012
Język angielski: podręczniki
Oxford
2009
Język angielski: podręczniki
Oxford
2007
Język angielski: podręczniki
Oxford
2011
Język angielski: podręczniki
Oxford
2011
Język angielski: podręczniki
Warszawa
1984
Język angielski: podręczniki
Warszawa
1983
Język angielski: podręczniki
Warszawa
1982
Język angielski: podręczniki
2127
Kaczmarski S. P.
The world through english.
Verb Forms in Bilingual
Exercises and Tests
2128
Kaczmarski S. P.
The world through english.
Verb Forms in Bilingual
Exercises and Tests
Warszawa
1982
Język angielski: podręczniki
2129
Kaczmarski S. P.
The world through english.
Verb Forms in Bilingual
Exercises and Tests
Warszawa
1987
Język angielski: podręczniki
2130
Kaczmarski S. P.
The world through english.
Verb Forms in Bilingual
Exercises and Tests
Warszawa
1984
Język angielski: podręczniki
2107
Kanik W.
1976
Język angielski: podręczniki
Katarzyńska B.
Gdańsk
1988
Język angielski: podręczniki
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
Kienzler I.
Kienzler I.
Kienzler I.
Kienzler I.
Kienzler I.
Kienzler I.
Kienzler I.
Kienzler I.
Kienzler I.
Kienzler I.
Kienzler I.
Kienzler I.
Kienzler I.
Kienzler I.
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
Gdynia
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
2123
Kopestyńska Z.
English for ship's officers
Notes on ships, ports and
cargo
English business letters
English business letters
English business letters
English business letters
English business letters
English business letters
English business letters
English business letters
English business letters
English business letters
English business letters
English business letters
English business letters
English business letters
English for Banking and
International Finance
Gdańsk
2108
Warszawa
1990
Język angielski: podręczniki
2124
Kopestyńska Z., WoytowiczNeymann M.
New Business English
Warszawa
1996
Język angielski: podręczniki
Warszawa
1984
Język angielski: podręczniki
2125
Krzeszowski T. P.
2126
Krzeszowski T. P.
Gramatyka angielska dla
Polaków
Gramatyka angielska dla
Polaków
Warszawa
1984
Język angielski: podręczniki
Warszawa
1991
Język angielski: podręczniki
2131
Kuźma W.
Korespondencja handlowa
w języku angielskim
2132
Kuźma W.
Korespondencja handlowa
w języku angielskim
Warszawa
1991
Język angielski: podręczniki
2133
Lutosławska J.
Wybrane ćwiczenia z
języka angielskiego dla
średniozaawansowanych
Warszawa
1974
Język angielski: podręczniki
2134
Lutosławska J.
Wybrane ćwiczenia z
języka angielskiego dla
średniozaawansowanych
Warszawa
1974
Język angielski: podręczniki
2135
Lutosławska J.
Wybrane ćwiczenia z
języka angielskiego dla
średniozaawansowanych
Warszawa
1974
Język angielski: podręczniki
2136
Lutosławska J.
Wybrane ćwiczenia z
języka angielskiego dla
średniozaawansowanych
Warszawa
1982
Język angielski: podręczniki
2137
Lutosławska J.
Wybrane ćwiczenia z
języka angielskiego dla
średniozaawansowanych
Warszawa
1982
Język angielski: podręczniki
2138
Lutosławska J.
Wybrane ćwiczenia z
języka angielskiego dla
średniozaawansowanych
Warszawa
1982
Język angielski: podręczniki
2139
Lutosławska J.
Wybrane ćwiczenia z
języka angielskiego dla
średniozaawansowanych
Warszawa
1982
Język angielski: podręczniki
2140
Nash D. F., Szkutnik L. L.
Warszawa
1990
Język angielski: podręczniki
2141
2142
2143
O'Neill R.
O'Neill R.
O'Neill R.
London
London
London
1977
1977
1977
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
2147
Prejbisz A., Jasińska B., Kryński S.
Warszawa
1977
Język angielski: podręczniki
2148
Prejbisz A., Jasińska B., Kryński S.
Warszawa
1963
Język angielski: podręczniki
2149
Prejbisz A., Jasińska B., Kryński S.
Warszawa
1963
Język angielski: podręczniki
2150
Prejbisz A., Jasińska B., Kryński S.
Warszawa
1977
Język angielski: podręczniki
2151
2152
2153
Przybyła J., Stryjecki M.
Przybyła J., Stryjecki M.
Przybyła J., Stryjecki M.
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1972
1972
1972
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
2154
Puppel S., Nawrocka-Fisiak J.,
Krassowska H.
Warszawa
1977
Język angielski: podręczniki
2155
Reszkiewicz A.
Warszawa
1981
Język angielski: podręczniki
2156
Reszkiewicz A.
Warszawa
1981
Język angielski: podręczniki
2157
Reszkiewicz A.
Warszawa
1981
Język angielski: podręczniki
2158
Seidl J., McMordie W.
Warszawa
1978
Język angielski: podręczniki
2159
Seidl J., McMordie W.
Warszawa
1978
Język angielski: podręczniki
2160
Seidl J., McMordie W.
Warszawa
1978
Język angielski: podręczniki
2161
Seidl J., McMordie W.
Warszawa
1978
Język angielski: podręczniki
2162
Seidl J., McMordie W.
Warszawa
1978
Język angielski: podręczniki
2163
Seidl J., McMordie W.
Warszawa
1978
Język angielski: podręczniki
2164
Seidl J., McMordie W.
Warszawa
1978
Język angielski: podręczniki
2165
Seidl J., McMordie W.
Warszawa
1978
Język angielski: podręczniki
2166
Smólska J.
Warszawa
1975
Język angielski: podręczniki
3623
Soars J., Soars L.
New Headway. Elementary
workbook without key
Oxford
2012
Język angielski: podręczniki
3624
Soars J., Soars L.
New Headway. Elementary
workbook without key
Oxford
2012
Język angielski: podręczniki
3625
Soars J., Soars L.
New Headway. Elementary
workbook without key
Oxford
2012
Język angielski: podręczniki
3626
Soars J., Soars L.
New Headway. Elementary
workbook without key
Oxford
2012
Język angielski: podręczniki
3627
Soars J., Soars L.
New Headway. Elementary
workbook without key
Oxford
2012
Język angielski: podręczniki
3628
Soars J., Soars L.
New Headway. Elementary
workbook with key
Oxford
2012
Język angielski: podręczniki
3629
Soars J., Soars L.
New Headway. Elementary
workbook with key
Oxford
2012
Język angielski: podręczniki
3630
Soars J., Soars L.
New Headway. Elementary
workbook with key
Oxford
2012
Język angielski: podręczniki
3631
Soars J., Soars L.
New Headway. Elementary
workbook with key
Oxford
2012
Język angielski: podręczniki
3632
Soars J., Soars L.
New Headway. Elementary
workbook with key
Oxford
2012
Język angielski: podręczniki
3633
Soars J., Soars L.
Oxford
2010
Język angielski: podręczniki
3634
Soars J., Soars L.
Oxford
2010
Język angielski: podręczniki
3635
Soars J., Soars L.
Oxford
2010
Język angielski: podręczniki
Have a nice trip! Język
angielski dla
początkujących
English in Situations
English in Situations
English in Situations
Gramatyka angielska w
ćwiczeniach
Gramatyka angielska w
ćwiczeniach
Gramatyka angielska w
ćwiczeniach
Gramatyka angielska w
ćwiczeniach
Commercial english
Commercial english
Commercial english
A handbook of polish
pronunciation for english
leatners
Correct your English
Pronunciation
Correct your English
Pronunciation
Correct your English
Pronunciation
English idioms and how to
use them
English idioms and how to
use them
English idioms and how to
use them
English idioms and how to
use them
English idioms and how to
use them
English idioms and how to
use them
English idioms and how to
use them
English idioms and how to
use them
Język angielski dla
techników
New Headway. Beginner
workbook with key
New Headway. Beginner
workbook with key
New Headway. Beginner
workbook with key
3636
Soars J., Soars L.
3637
Soars J., Soars L.
2167
Szkutnik L.
2168
2169
2170
2171
2172
2173
Szkutnik L.
Szkutnik L. L., Pankhurst J.
Szkutnik L. L., Pankhurst J.
Szkutnik L. L., Pankhurst J.
Szkutnik L. L., Pankhurst J.
Szkutnik L. L., Pankhurst J.
2174
Śmicińska M.
2175
Śmicińska M.
2176
2053
Świda D.
Transistors handbook
2177
Zamoyska H.
2178
Zamoyska H.
2179
Zamoyska H.
New Headway. Beginner
workbook with key
New Headway. Beginner
workbook with key
Oxford
2010
Język angielski: podręczniki
Oxford
2010
Język angielski: podręczniki
English for communication
Warszawa
1969
Język angielski: podręczniki
A look at english
The word through english
The word through english
The word through english
The word through english
The word through english
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1986
1982
1982
1982
1982
1982
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Dodatkowe ćwiczenia do
podręcznika L. G.
Alexander: First things first
Wrocław
1977
Język angielski: podręczniki
Dodatkowe ćwiczenia do
podręcznika L. G.
Alexander: First things first
Wrocław
1977
Język angielski: podręczniki
Warszawa
Prentice-Hall
2000
1957
Język angielski: podręczniki
Język angielski: podręczniki
Warszawa
1974
Język angielski: podręczniki
Warszawa
1974
Język angielski: podręczniki
Warszawa
1974
Język angielski: podręczniki
New York
1957
Język angielski: słowniki
1
2
3
3
4
Oficce english
red.
Bevitt W. D.
Do-ityourself english. A
comprehensive course with
dialogues, drills and
exercises
Do-ityourself english. A
comprehensive course with
dialogues, drills and
exercises
Do-ityourself english. A
comprehensive course with
dialogues, drills and
exercises
1574
1575
1576
1577
1578
A handbook of english in
engineering usage
Bulas K., Thomas L. L., Whitfield F.
J.
Bulas K., Thomas L. L., Whitfield F.
J.
Bulas K., Thomas L. L., Whitfield F.
J.
Bulas K., Whitfield F. J.
Bulas K., Whitfield F. J.
Bulas K., Whitfield F. J.
Bulas K., Whitfield F. J.
Bulas K., Whitfield F. J.
1582
Hornby A. S., Cowie A. P.
Oxford advanced learner's
dictionary of current english
Warszawa
1981
Język angielski: słowniki
1583
Hornby A. S., Cowie A. P.
Oxford advanced learner's
dictionary of current english
Warszawa
1981
Język angielski: słowniki
1584
Hornby A. S., Gatenby E. V.,
Wakefield H.
The advanced learner's
dictionary of current english
Poznań
1952
Język angielski: słowniki
Kijów
1992
Język angielski: słowniki
Warszawa
1994
Język angielski: słowniki
Warszawa
1995
Język angielski: słowniki
Warszawa
1975
Język angielski: słowniki
2022
1579
1580
1581
red.
Howell A. C.
Polish-english
2
Warszawa
1972
Język angielski: słowniki
Polish-english
2
Warszawa
1972
Język angielski: słowniki
Polish-english
2
Warszawa
1967
Język angielski: słowniki
English-polish
English-polish
English-polish
English-polish
English-polish
1
1
1
1
1
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1967
1967
1961
1972
1972
Język angielski: słowniki
Język angielski: słowniki
Język angielski: słowniki
Język angielski: słowniki
Język angielski: słowniki
Słownik angielsko-polski.
Polsko-angielski
Mały słownik polskoangielski
Mały słownik polskoangielski
Słownik lekarski polskoangielski
Z angielskim w podróży.
Rozmówki
1585
Jaślan J., Stanisławski J.
1586
Jaworska T.
1587
Jaworska T.
1588
Jędraszko S.
1589
Kaczmarski S., Wójcik A.
Warszawa
1989
Język angielski: słowniki
1590
Oxford Basic English Dictionary
oprac.Burridge S.
Oxford
1988
Język angielski: słowniki
1591
Oxford Wordpower. Słownik
angielsko-polski. Polsko-angielski
oprac.Phillips J.
Oxford
2010
Język angielski: słowniki
1592
Praktyczny słownik angielsko-polski,
polsko-angielski
red.
Warszawa
1997
Język angielski: słowniki
Warszawa
1964
Język angielski: słowniki
Warszawa
1964
Język angielski: słowniki
Warszawa
1964
Język angielski: słowniki
Warszawa
1964
Język angielski: słowniki
Warszawa
1964
Język angielski: słowniki
Warszawa
1966
Język angielski: słowniki
Warszawa
1968
Język angielski: słowniki
Warszawa
1968
Język angielski: słowniki
Warszawa
1969
Język angielski: słowniki
Warszawa
1969
Język angielski: słowniki
Warszawa
1970
Język angielski: słowniki
A-Ó
Warszawa
1975
Język angielski: słowniki
P-Ż
Warszawa
1975
Język angielski: słowniki
A-N
Warszawa
1975
Język angielski: słowniki
1604
Stanisławski J.
1605
Stanisławski J.
1606
Stanisławski J.
1607
Stanisławski J.
1608
Stanisławski J.
1609
Stanisławski J.
1610
Stanisławski J.
1611
Stanisławski J.
1612
Stanisławski J.
1613
Stanisławski J.
1614
Stanisławski J.
1615
Stanisławski J.
1616
Stanisławski J.
1617
Stanisławski J.
Wielki słownik angielskopolski
Wielki słownik angielskopolski
Wielki słownik angielskopolski
Wielki słownik angielskopolski
Wielki słownik angielskopolski
Wielki słownik angielskopolski
Wielki słownik angielskopolski
Wielki słownik angielskopolski
Wielki słownik polskoangielski
Wielki słownik polskoangielski
Wielki słownik polskoangielski
Wielki słownik polskoangielski
Wielki słownik polskoangielski
Wielki słownik angielskopolski
Fisiak J.
1618
Stanisławski J.
1619
Stanisławski J.
1620
Stanisławski J.
1621
Stanisławski J.
1622
Stanisławski J.
1623
Stanisławski J.
1624
Stanisławski J.
1625
Stanisławski J.
1626
Stanisławski J.
1627
Stanisławski J.
1628
Stanisławski J.
1629
Stanisławski J.
1630
Stanisławski J.
1631
Stanisławski J.
1632
Stanisławski J.
1633
Stanisławski J.
1634
Stanisławski J.
1635
Stanisławski J.
1636
Stanisławski J.
1637
Stanisławski J.
1638
Stanisławski J.
1639
Stanisławski J.
1640
Stanisławski J.
1641
Stanisławski J.
1642
Stanisławski J.
1593
1594
1596
1601
1602
1603
Stanisławski J., Billip K.,
Chociłowska Z.
Stanisławski J., Billip K.,
Chociłowska Z.
Stanisławski J., Billip K.,
Chociłowska Z.
Stanisławski J., Billip K.,
Chociłowska Z.
Stanisławski J., Billip K.,
Chociłowska Z.
Stanisławski J., Billip K.,
Chociłowska Z.
1595
Stanisławski J., Szercha M.
1597
Stanisławski J., Szercha M.
1598
Stanisławski J., Szercha M.
1599
Stanisławski J., Szercha M.
1600
Stanisławski J., Szercha M.
1643
Stanisławski J., Szercha M.
1644
Stanisławski J., Szercha M.
1645
Stanisławski J., Szercha M.
1646
Stanisławski J., Szercha M.
1647
Stanisławski J., Szercha M.
1648
Stanisławski J., Szercha M.
1649
Stanisławski J., Szercha M.
1650
Stanisławski J., Szercha M.
1651
Stanisławski J., Szercha M.
1652
Stanisławski J., Szercha M.
1653
Stanisławski J., Szercha M.
1654
Stanisławski J., Szercha M.
1655
Stanisławski J., Szercha M.
1656
Stanisławski J., Szercha M.
Wielki słownik angielskopolski
Wielki słownik angielskopolski
Wielki słownik angielskopolski
Wielki słownik angielskopolski z suplementem
Wielki słownik angielskopolski z suplementem
Wielki słownik angielskopolski z suplementem
Wielki słownik angielskopolski z suplementem
Wielki słownik angielskopolski z suplementem
Wielki słownik angielskopolski z suplementem
Wielki słownik angielskopolski z suplementem
Wielki słownik angielskopolski z suplementem
Wielki słownik angielskopolski z suplementem
Wielki słownik polskoangielski
Wielki słownik polskoangielski
Wielki słownik polskoangielski
Wielki słownik polskoangielski
Wielki słownik polskoangielski
Wielki słownik polskoangielski
Wielki słownik angielskopolski z suplementem
Wielki słownik angielskopolski z suplementem
Wielki słownik angielskopolski z suplementem
Wielki słownik angielskopolski z suplementem
Wielki słownik angielskopolski z suplementem
Wielki słownik angielskopolski z suplementem
Wielki słownik angielskopolski z suplementem
Podręczny słownik
angielsko-polski
Podręczny słownik
angielsko-polski
Podręczny słownik
angielsko-polski
Podręczny słownik
angielsko-polski
Podręczny słownik
angielsko-polski
Podręczny słownik
angielsko-polski
Podręczny słownik polskoangielski
Podręczny słownik polskoangielski
Podręczny słownik polskoangielski
Podręczny słownik polskoangielski
Podręczny słownik polskoangielski
Wielki słownik angielskopolski. Suplement
Wielki słownik angielskopolski. Suplement
Wielki słownik angielskopolski. Suplement
Wielki słownik angielskopolski. Suplement
Wielki słownik angielskopolski. Suplement
Wielki słownik angielskopolski. Suplement
Wielki słownik angielskopolski. Suplement
Wielki słownik angielskopolski. Suplement
Wielki słownik angielskopolski. Suplement
Wielki słownik angielskopolski. Suplement
Wielki słownik angielskopolski. Suplement
Wielki słownik angielskopolski. Suplement
Wielki słownik angielskopolski. Suplement
Wielki słownik angielskopolski. Suplement
A-N
Warszawa
1975
Język angielski: słowniki
O-Z
Warszawa
1975
Język angielski: słowniki
O-Z
Warszawa
1975
Język angielski: słowniki
A-N
Warszawa
1977
Język angielski: słowniki
A-N
Warszawa
1977
Język angielski: słowniki
A-N
Warszawa
1977
Język angielski: słowniki
A-N
Warszawa
1977
Język angielski: słowniki
O-Z
Warszawa
1977
Język angielski: słowniki
O-Z
Warszawa
1977
Język angielski: słowniki
O-Z
Warszawa
1977
Język angielski: słowniki
O-Z
Warszawa
1977
Język angielski: słowniki
O-Z
Warszawa
1977
Język angielski: słowniki
A-Ó
Warszawa
1978
Język angielski: słowniki
A-Ó
Warszawa
1978
Język angielski: słowniki
A-Ó
Warszawa
1978
Język angielski: słowniki
P-Ż
Warszawa
1978
Język angielski: słowniki
P-Ż
Warszawa
1978
Język angielski: słowniki
P-Ż
Warszawa
1978
Język angielski: słowniki
A-N
Warszawa
1979
Język angielski: słowniki
A-N
Warszawa
1979
Język angielski: słowniki
A-N
Warszawa
1979
Język angielski: słowniki
A-N
Warszawa
1979
Język angielski: słowniki
O-Z
Warszawa
1979
Język angielski: słowniki
O-Z
Warszawa
1979
Język angielski: słowniki
O-Z
Warszawa
1979
Język angielski: słowniki
Warszawa
1971
Język angielski: słowniki
Warszawa
1971
Język angielski: słowniki
Warszawa
1971
Język angielski: słowniki
Warszawa
1989
Język angielski: słowniki
1
A-Misgiving
Warszawa
1990
Język angielski: słowniki
2
MisgovernZymotic
Warszawa
1990
Język angielski: słowniki
Warszawa
1973
Język angielski: słowniki
Warszawa
1978
Język angielski: słowniki
Warszawa
1981
Język angielski: słowniki
Warszawa
1981
Język angielski: słowniki
Warszawa
1981
Język angielski: słowniki
A-Z
Warszawa
1975
Język angielski: słowniki
A-Z
Warszawa
1975
Język angielski: słowniki
A-Z
Warszawa
1975
Język angielski: słowniki
A-Z
Warszawa
1975
Język angielski: słowniki
A-Z
Warszawa
1975
Język angielski: słowniki
A-Z
Warszawa
1975
Język angielski: słowniki
A-Z
Warszawa
1975
Język angielski: słowniki
A-Z
Warszawa
1975
Język angielski: słowniki
A-Z
Warszawa
1975
Język angielski: słowniki
A-Z
Warszawa
1975
Język angielski: słowniki
A-Z
Warszawa
1975
Język angielski: słowniki
A-Z
Warszawa
1975
Język angielski: słowniki
A-Z
Warszawa
1975
Język angielski: słowniki
A-Z
Warszawa
1975
Język angielski: słowniki
1657
Stanisławski J., Szercha M.
1658
Stanisławski J., Szercha M.
1659
Stanisławski J., Szercha M.
1660
Stanisławski J., Szercha M.
1661
Stanisławski J., Szercha M.
1662
Stanisławski J., Szercha M.
1663
Stanisławski J., Szercha M.
1664
Stanisławski J., Szercha M.
1665
Stanisławski J., Szercha M.
1666
Stanisławski J., Szercha M.
1667
Stanisławski J., Szercha M.
2440
Zaborski A.
2410
2411
2412
2413
Andrejew A.
Andrejew A.
Radewa S.
Radewa S.
2414
Sławski F.
2416
Sławski F.
2417
Sławski F.
2418
Sławski F.
2419
Sławski F.
2420
Sławski F.
2421
Sławski F.
2422
Sławski F.
2415
Sławski F., Radewa S.
2443
Muller J.
2444
Wielki słownik angielskopolski. Suplement
Wielki słownik angielskopolski. Suplement
Wielki słownik angielskopolski. Suplement
Wielki słownik angielskopolski. Suplement
Wielki słownik polskoangielski. Suplement
Wielki słownik polskoangielski. Suplement
Wielki słownik polskoangielski. Suplement
Wielki słownik polskoangielski. Suplement
Wielki słownik polskoangielski. Suplement
Wielki słownik polskoangielski. Suplement
Wielki słownik polskoangielski. Suplement
Rozmówki arabskie. Dialekt
egipski
Rozmówki bułgarskie
Rozmówki bułgarskie
Słownik polsko-bułgarski
Słownik polsko-bułgarski
Kieszonkowy słownik
bułgarsko-polski
Podreczny słownik
bułgarsko-polski
Podreczny słownik
bułgarsko-polski
Podreczny słownik
bułgarsko-polski
Podreczny słownik
bułgarsko-polski z
suplementem
Podreczny słownik
bułgarsko-polski z
suplementem
Podreczny słownik
bułgarsko-polski z
suplementem
Podreczny słownik
bułgarsko-polski z
suplementem
Kieszonkowy słownik
bułgarsko-polski i polskobułgarski
A-Z
Warszawa
1975
Język angielski: słowniki
A-Z
Warszawa
1975
Język angielski: słowniki
A-Z
Warszawa
1975
Język angielski: słowniki
A-Z
Warszawa
1975
Język angielski: słowniki
A-Z
Warszawa
1977
Język angielski: słowniki
A-Z
Warszawa
1977
Język angielski: słowniki
A-Z
Warszawa
1977
Język angielski: słowniki
A-Z
Warszawa
1977
Język angielski: słowniki
A-Z
Warszawa
1977
Język angielski: słowniki
A-Z
Warszawa
1977
Język angielski: słowniki
A-Z
Warszawa
1977
Język angielski: słowniki
Warszawa
1988
Język arabski
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1967
1967
1961
1961
Język bułgarski
Język bułgarski
Język bułgarski
Język bułgarski
Warszawa
1985
Język bułgarski
Warszawa
1963
Język bułgarski
Warszawa
1963
Język bułgarski
Warszawa
1963
Język bułgarski
1
A-Povjavam
Warszawa
1987
Język bułgarski
1
A-Povjavam
Warszawa
1987
Język bułgarski
2
PovjarvamJasen
Warszawa
1987
Język bułgarski
2
PovjarvamJasen
Warszawa
1987
Język bułgarski
Warszawa
1973
Język bułgarski
Słownik minimum czeskopolski, polsko-czeski
Warszawa
1987
Język czeski
Muller J.
Słownik minimum czeskopolski, polsko-czeski
Warszawa
1987
Język czeski
2404
Grześkiewicz-Sukiennikowa A.
Rozmówki duńskie
Warszawa
1963
Język duński
2449
Michalski T.
Słownik esperancko-polski
Warszawa
1959
Język esperanto
Warszawa
1988
Język esperanto
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1978
1978
1978
1978
1986
1974
1978
1978
Język fiński
Język fiński
Język fiński
Język fiński
Język fiński
Język francuski: podręczniki
Język francuski: podręczniki
Język francuski: podręczniki
Warszawa
1973
Język francuski: podręczniki
Warszawa
1976
Język francuski: podręczniki
Warszawa
1974
Język francuski: podręczniki
Warszawa
1974
Język francuski: podręczniki
Warszawa
1974
Język francuski: podręczniki
Warszawa
1981
Język francuski: podręczniki
Warszawa
1981
Język francuski: podręczniki
Warszawa
1988
Język francuski: podręczniki
2450
2397
2398
2399
2400
2401
2290
2291
2292
2293
Cu vi parolas esperante?
Pettyn A.
Kurs języka esperanto z
płyt dla początkujących
Wałęga S.
Słownik fińsko-polski
Wałęga S.
Słownik fińsko-polski
Wałęga S.
Słownik fińsko-polski
Wałęga S.
Słownik fińsko-polski
Wałęga S.
Słownik polsko-fiński
Dembowska J., Martyniak H.
Apprenons le polonais
Dobrucka H., Krynicka Z.
Wzory listów francuskich
Dobrucka H., Krynicka Z.
Wzory listów francuskich
Godziszewski J. L., Jomini-Balińska Ćwiczenia strukturalne z
I.
języka francuskiego
Komentarze gramatyczne i
ćwiczenia do Vers la
France i A Paris
2294
Grobelak L.
2295
Jungman F., Łebek H.
2296
Jungman F., Łebek H.
2297
Jungman F., Łebek H.
2298
Kaden S.
2299
Kaden S.
2300
Kaden S.
2301
Łebek H.
Zarys gramatyki francuskiej
Warszawa
1967
Język francuski: podręczniki
2302
Łebek H.
Zarys gramatyki francuskiej
Warszawa
1967
Język francuski: podręczniki
2303
Łebek H.
Zarys gramatyki francuskiej
Warszawa
1967
Język francuski: podręczniki
Język francuski.
Podręcznik do lektoratów
Język francuski.
Podręcznik do lektoratów
Język francuski.
Podręcznik do lektoratów
Un polonais a Paris. Cours
moyen de francais suivi
d'une Introduction au
langage economique
Un polonais a Paris. Cours
moyen de francais suivi
d'une Introduction au
langage economique
Un polonais a Paris. Cours
moyen de francais suivi
d'une Introduction au
langage economique
2304
Łebek H.
Zarys gramatyki francuskiej
Warszawa
1967
Język francuski: podręczniki
2305
Łebek H.
Zarys gramatyki francuskiej
Warszawa
1967
Język francuski: podręczniki
2306
Łebek H.
Zarys gramatyki francuskiej
Warszawa
1967
Język francuski: podręczniki
2307
Łozińska M., Przestaszewski L.
Warszawa
1969
Język francuski: podręczniki
2308
Łozińska M., Przestaszewski L.
Warszawa
1969
Język francuski: podręczniki
2309
Platkow A., Jaworowski M.
Warszawa
1992
Język francuski: podręczniki
2310
Szypowska M.
Warszawa
1974
Język francuski: podręczniki
2311
Szypowska M.
Warszawa
1974
Język francuski: podręczniki
2312
Terech J., Terech Z.
Warszawa
1976
Język francuski: podręczniki
2313
Terech J., Terech Z.
Warszawa
1976
Język francuski: podręczniki
2257
Hamel B.
Paryż
1990
Język francuski: słowniki
2258
Kupisz K., Kielski B.
Warszawa
1968
Język francuski: słowniki
2259
Kupisz K., Kielski B.
Warszawa
1974
Język francuski: słowniki
2260
Kupisz K., Kielski B.
Warszawa
1974
Język francuski: słowniki
2261
Kupisz K., Kielski B.
Warszawa
1974
Język francuski: słowniki
2262
Kupisz K., Kielski B.
Warszawa
1974
Język francuski: słowniki
2263
Kupisz K., Kielski B.
Warszawa
1974
Język francuski: słowniki
2264
2265
2266
2267
2268
2269
Piechocki W., Wójcik A.
Piechocki W., Wójcik A.
Piechocki W., Wójcik A.
Piechocki W., Wójcik A.
Piechocki W., Wójcik A.
Piechocki W., Wójcik A.
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1978
1978
1978
1978
1978
1978
Język francuski: słowniki
Język francuski: słowniki
Język francuski: słowniki
Język francuski: słowniki
Język francuski: słowniki
Język francuski: słowniki
2270
Pieńkoś E., Pieńkoś J.
Słownik terminologii
prawniczej i ekonomicznej
francusko-polski
Warszawa
1981
Język francuski: słowniki
2272
Pieńkoś E., Pieńkoś J.
Słownik terminologii
prawniczej i ekonomicznej
francusko-polski
Warszawa
1981
Język francuski: słowniki
2271
Pieńkoś J.
Warszawa
1983
Język francuski: słowniki
2273
2275
Płatkow A.
Szwykowski L.
Warszawa
Warszawa
1967
1968
Język francuski: słowniki
Język francuski: słowniki
2274
Szwykowski L., Jedlińska A.,
Tomalak J.
Warszawa
1965
Język francuski: słowniki
2276
2277
Tomalak J.
Tomalak J.
Warszawa
Warszawa
1964
1964
Język francuski: słowniki
Język francuski: słowniki
2278
Wielki słownik francusko-polski
1
A-L
Warszawa
1980
Język francuski: słowniki
2279
Wielki słownik francusko-polski
1
A-L
Warszawa
1980
Język francuski: słowniki
2280
Wielki słownik francusko-polski
1
A-L
Warszawa
1980
Język francuski: słowniki
2281
Wielki słownik francusko-polski
1
A-L
Warszawa
1980
Język francuski: słowniki
2282
Wielki słownik francusko-polski
1
A-L
Warszawa
1980
Język francuski: słowniki
2283
Wielki słownik francusko-polski
2
M-Z
Warszawa
1982
Język francuski: słowniki
2284
Wielki słownik francusko-polski
2
M-Z
Warszawa
1982
Język francuski: słowniki
2285
Wielki słownik francusko-polski
2
M-Z
Warszawa
1982
Język francuski: słowniki
2286
Wielki słownik francusko-polski
2
M-Z
Warszawa
1982
Język francuski: słowniki
2287
Wielki słownik francusko-polski
2
M-Z
Warszawa
1982
Język francuski: słowniki
2288
Wielki słownik francusko-polski
1
A-L
Warszawa
1983
Język francuski: słowniki
2289
Wielki słownik francusko-polski
2
M-Z
Warszawa
1983
Język francuski: słowniki
Warszawa
1988
Język grecki
1
A-Delta
Warszawa
1958
Język grecki
Warszawa
1971
Język hiszpański: podręczniki
Warszawa
1971
Język hiszpański: podręczniki
Warszawa
1975
Język hiszpański: podręczniki
Warszawa
1975
Język hiszpański: podręczniki
Warszawa
1975
Język hiszpański: podręczniki
Warszawa
1986
Język hiszpański: podręczniki
Warszawa
1971
Język hiszpański: podręczniki
2451
Kambureli M. T.
2452
Słownik grecko-polski
2318
Łukasik S., Dobrowolski W. J.
2319
Łukasik S., Dobrowolski W. J.
2320
Perlin O.
2321
Perlin O.
2322
Perlin O.
2323
Perlin O.
2324
Perlin O.
Język francuski dla
zaawansowanych
Język francuski dla
zaawansowanych
Gramatyka języka
francuskiego w
ćwiczeniach
Język francuski dla
początkujących
Język francuski dla
początkujących
Gramatyka języka
francuskiego
Gramatyka języka
francuskiego
Słownik polsko-francuski z
wymową fonetyczną
Podręczny słownik
francusko-polski
Podręczny słownik polskofrancuski
Podręczny słownik polskofrancuski
Podręczny słownik polskofrancuski
Podręczny słownik polskofrancuski
Podręczny słownik polskofrancuski
Mini-rozmówki francuskie
Mini-rozmówki francuskie
Mini-rozmówki francuskie
Mini-rozmówki francuskie
Mini-rozmówki francuskie
Mini-rozmówki francuskie
Słownik terminologii
polityczno-społecznej
francusko-polski
Rozmówki francuskie
Słownik francusko-polski
Kieszonkowy słownik
francusko-polski i polskofrancuski
Słownik polsko-francuski
Słownik polsko-francuski
Ciesielska-Borkowska
oprac.
S.
Ciesielska-Borkowska
oprac.
S.
Ciesielska-Borkowska
oprac.
S.
Ciesielska-Borkowska
oprac.
S.
Ciesielska-Borkowska
oprac.
S.
Ciesielska-Borkowska
oprac.
S.
Ciesielska-Borkowska
oprac.
S.
Ciesielska-Borkowska
oprac.
S.
Ciesielska-Borkowska
oprac.
S.
Ciesielska-Borkowska
oprac.
S.
Ciesielska-Borkowska
oprac.
S.
Ciesielska-Borkowska
oprac.
S.
Słownik minimum greckopolski, polsko-grecki
Gramatyka języka
hiszpańskiego
Gramatyka języka
hiszpańskiego
Język hiszpański.
Podręcznik
Język hiszpański.
Podręcznik
Język hiszpański.
Podręcznik
Język hiszpański
Język hiszpański.
Podręcznik dla lektoratów
red.
Abramowiczówna Z.
Język hiszpański dla
początkujących
Zarys gramatyki języka
hiszpańskiego
Zarys gramatyki języka
hiszpańskiego
2325
Perlin O.
2326
Perlin O.
2327
Perlin O.
2314
Mały słownik hiszpańskopolski. Zarys gramatyki
Marca A. M., Marca J. M., Jardel B.
hiszpańskiej. Mały słownik
polsko-hiszpański
2315
Marca A. M., Marca J. M., Jardel B. Słownik polsko-hiszpański
Podręczny słownik
hiszpańsko-polski
Podręczny słownik
hiszpańsko-polski
Warszawa
1974
Język hiszpański: podręczniki
Warszawa
1977
Język hiszpański: podręczniki
Warszawa
1977
Język hiszpański: podręczniki
Warszawa
1968
Język hiszpański: słowniki
Warszawa
1964
Język hiszpański: słowniki
Warszawa
1982
Język hiszpański: słowniki
Warszawa
1982
Język hiszpański: słowniki
2316
Wawrzykowicz S., Hiszpański K.
2317
Wawrzykowicz S., Hiszpański K.
2402
Martines N., Morciniec E.
Mały słownik holenderskopolski i polsko-holenderski
Warszawa
1977
Język holenderski
2403
Martines N., Morciniec E.
Mały słownik holenderskopolski i polsko-holenderski
Warszawa
1977
Język holenderski
2453
Karwowska K.
Warszawa
1974
Język łaciński
2454
Karwowska K.
Warszawa
1979
Język łaciński
2455
Karwowska K.
Warszawa
1979
Język łaciński
2456
2457
2458
2459
2460
2461
Słownik łacińsko-polski
Słownik łacińsko-polski
Słownik łacińsko-polski
Słownik łacińsko-polski
Słownik łacińsko-polski
Słownik łacińsko-polski
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1984
1984
1959
1962
1969
1974
Język łaciński
Język łaciński
Język łaciński
Język łaciński
Język łaciński
Język łaciński
2206
Czochralski J. A.
Warszawa
1982
Język niemiecki: podręczniki
2207
Dewitzowa W.
Warszawa
1968
Język niemiecki: podręczniki
2208
Guhl E., Rubinow T.
Warszawa
1982
Język niemiecki: podręczniki
2209
Kwapisz Z., Haber H. J.
Warszawa
1990
Język niemiecki: podręczniki
Warszawa
1976
Język niemiecki: podręczniki
Warszawa
1976
Język niemiecki: podręczniki
Podręczny słownik lekarski
łacińsko-polski i polskołaciński
Podręczny słownik lekarski
łacińsko-polski i polskołaciński
Podręczny słownik lekarski
łacińsko-polski i polskołaciński
1
2
3
4
A-C
D-H
I-O
P-R
Mówimy po niemiecku.
Kurs dla początkujących
Gramatyka języka
niemieckiego dla szkół
średnich
Język niemiecki.
Podręcznik dla szkół
wyższych
Wzory listów niemieckich
Handelsdeutsch. Deutsche
Import- und
Exportkorespondenz
Handelsdeutsch. Deutsche
Import- und
Exportkorespondenz
oprac.Kumaniecki K.
oprac.Kumaniecki K.
red. Plezia M.
red. Plezia M.
red. Plezia M.
red. Plezia M.
2210
Lewandowski H.
2211
Lewandowski H.
2212
Linkiewicz H., Szczur F.
In Erwartung Ihrer Antwort
Warszawa
1974
Język niemiecki: podręczniki
2213
Linkiewicz H., Szczur F.
In Erwartung Ihrer Antwort
Warszawa
1974
Język niemiecki: podręczniki
2214
Łabińska E., Moszczeńska I.
Kunterbuntes auf deutsch.
300 Ubungen zur
deutschen Grammatik
Warszawa
1988
Język niemiecki: podręczniki
2215
Morciniec N., Prędota S.
Warszawa
1982
Język niemiecki: podręczniki
2216
Nikiel A.
Warszawa
1963
Język niemiecki: podręczniki
2217
Nikiel A.
Warszawa
1967
Język niemiecki: podręczniki
2218
Nikiel A.
Warszawa
1967
Język niemiecki: podręczniki
2219
Rubinow T., Szarlitt E., Wolf H.
Wrocław
1967
Język niemiecki: podręczniki
2223
Tertel R. K.
Warszawa
1971
Język niemiecki: podręczniki
2224
Tertel R. K.
Warszawa
1975
Język niemiecki: podręczniki
2220
2221
Tertel R. K., Szkutnik L. L.
Tertel R. K., Szkutnik L. L.
Warszawa
Warszawa
1974
1974
Język niemiecki: podręczniki
Język niemiecki: podręczniki
2222
Tertel R. K., Szkutnik L. L.
Warszawa
1989
Język niemiecki: podręczniki
2225
Wierzbicka I., Rynkowska T.
Warszawa
1990
Język niemiecki: podręczniki
2226
Wierzbicka I., Rynkowska T.
Warszawa
1990
Język niemiecki: podręczniki
2227
Zawadzka E.
Warszawa
1989
Język niemiecki: podręczniki
2228
Zawadzka E.
Warszawa
1989
Język niemiecki: podręczniki
2205
Baltzer S.
Berlin
1953
Język niemiecki: słowniki
2180
Bzdęga A., Chodera J., Kubica S.
Warszawa
1977
Język niemiecki: słowniki
Warszawa
1980
Język niemiecki: słowniki
2181
Bzdęga A., Chodera J., Kubica S.
Podręcznik wymowy
niemieckiej
Język niemiecki dla
poczatkujących
Język niemiecki dla
poczatkujących
Język niemiecki dla
poczatkujących
Podręcznik języka
niemieckiego dla lektoratów 1
szkół wyższych
Język niemiecki dla
zaawansowanych
Język niemiecki dla
zaawansowanych
Deutsch ist mein Hobby
Deutsch ist mein Hobby
Deutsch mein neues
Hobby
Samouczek języka
niemieckiego. Kurs
wstępny
Samouczek języka
niemieckiego. Kurs
wstępny
Mach's gut! Słowniczek
tematyczny języka
niemieckiego
Mach's gut! Słowniczek
tematyczny języka
niemieckiego
Junckers Sprachfuhrer
Schwedisch
Podręczny słownik polskoniemiecki
Podręczny słownik polsko1
niemiecki
APodwieszka
2182
Bzdęga A., Chodera J., Kubica S.
2183
Bzdęga A., Chodera J., Kubica S.
2184
Chodera J., Kubica S.
Podręczny słownik polsko2
niemiecki
Podręczny słownik polskoniemiecki
Podręczny słownik
niemiecko-polski
PodwiewaćŻyzny
ALeistungsmin
derung
Leistungsnor
mZytoplasma
2185
Chodera J., Kubica S.
Podręczny słownik
niemiecko-polski
2186
Chodera J., Kubica S.
Podręczny słownik
niemiecko-polski
2187
Czochralski J. A.
Mały słownik idiomatyczny
polsko-niemiecki
Worterbuch fur Handel und
Finanzen
Worterbuch fur Handel und
Finanzen
Wielki słownik polskoniemiecki. Suplement
Wielki słownik polskoniemiecki. Suplement
Podręczny słownik polskoniemiecki
Słownik podręczny
niemiecko-polski i polskoniemiecki
Wielki słownik polskoniemiecki
Wielki słownik polskoniemiecki
Wielki słownik polskoniemiecki
Wielki słownik polskoniemiecki
Wielki słownik niemieckopolski
Wielki słownik niemieckopolski
1
Warszawa
1980
Język niemiecki: słowniki
Warszawa
1989
Język niemiecki: słowniki
Warszawa
1966
Język niemiecki: słowniki
Warszawa
1979
Język niemiecki: słowniki
Warszawa
1979
Język niemiecki: słowniki
Warszawa
1976
Język niemiecki: słowniki
Warszawa
1995
Język niemiecki: słowniki
Warszawa
1999
Język niemiecki: słowniki
A-Ż
Warszawa
1982
Język niemiecki: słowniki
A-Ż
Warszawa
1982
Język niemiecki: słowniki
Warszawa
1967
Język niemiecki: słowniki
Warszawa
1952
Język niemiecki: słowniki
2189
Dreger H., Dreger P.
2190
Dreger H., Dreger P.
2197
Kachlik T.
2198
Kachlik T.
2191
Kalina P.
2192
Kalina P.
2195
Piprek J. i in.
2196
Piprek J. i in.
2193
Piprek J., Ippoldt J.
2194
Piprek J., Ippoldt J.
2199
Piprek J., Ippoldt J.
2200
Piprek J., Ippoldt J.
2203
Sachs-Villatte. Enzyklopedisches
franzosisch-deutsches und deutschfranzosisches Worterbuch
1
red.
2204
Sachs-Villatte. Enzyklopedisches
franzosisch-deutsches und deutschfranzosisches Worterbuch
2
red.
2188
Schmitzek S., Sypniewska B.,
Żurakowska M.
2202
Vogel A.
2201
Wójtowicz J., Wójcicki M.
2405
2406
2407
2408
2409
Borówka A. Z., Wójcik A.
Borówka A. Z., Wójcik A.
Borówka A. Z., Wójcik A.
Borówka A. Z., Wójcik A.
Borówka A. Z., Wójcik A.
1545
Arcydzieła literatury polskiej.
Interpretacje
1
red.
1546
Arcydzieła literatury polskiej.
Interpretacje
1
red.
1
O-Ż
Warszawa
1974
Język niemiecki: słowniki
1
O-Ż
Warszawa
1974
Język niemiecki: słowniki
1
A-N
Warszawa
1971
Język niemiecki: słowniki
1
A-N
Warszawa
1971
Język niemiecki: słowniki
1
A-K
Warszawa
1972
Język niemiecki: słowniki
2
L-Z
Warszawa
1972
Język niemiecki: słowniki
Moser K.
Berlin
1956
Język niemiecki: słowniki
Biel A., Tonnies A.,
Schmidt K.
Berlin
1956
Język niemiecki: słowniki
Warszawa
1972
Język niemiecki: słowniki
Berlin
1955
Język niemiecki: słowniki
Warszawa
1984
Język niemiecki: słowniki
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1984
1984
1984
1984
1987
Język norweski
Język norweski
Język norweski
Język norweski
Język norweski
Grzeszczuk S.,
Rzeszów
Niewolak-Krzywda A.
1987
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
Grzeszczuk S.,
Rzeszów
Niewolak-Krzywda A.
1987
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
Warszawa
1985
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
Gdańsk
1972
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
Warszawa
2009
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
Warszawa
1994
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
Warszawa
Warszawa
1986
1976
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
Mały słownik niemieckopolski
Lengenscheidts Deutsches
Worterbuch.
Rechtschreibung und
Grammatik
Polnische und deutsche
Redenwendungen
Mini-rozmówki norweskie
Mini-rozmówki norweskie
Mini-rozmówki norweskie
Mini-rozmówki norweskie
Mini-rozmówki norweskie
Cudowne i pożyteczne. O
znaczeniach i wartościach
baśni
Mity i legendy morskie
Od liber mundi do
hipertekstu. Książka w
świecie utopii
Podręczny słownik
terminów literackich
Zarys teorii literatury
Barok
1549
Bettelheim B.
2
1550
Drapella Z.
1551
Dróżdż A.
1552
Głowiński M. i in.
1553
1554
Głowiński M. i in.
Hernas C.
1555
Historia literatury polskiej w zarysie
1556
Historia literatury polskiej w zarysie
1557
Jurewicz O.
1558
Krzyżanowski J.
1559
Lanson G., Tuffrau P.
1570
Literatura okresu Młodej Polski
1
1571
Literatura okresu Młodej Polski
1572
1573
1
red.
Stępień M., Wilkoń A. Warszawa
1983
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
2
red.
Stępień M., Wilkoń A. Warszawa
1983
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
Wrocław
1984
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
Warszawa
1969
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
Warszawa
1963
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
red.
Wyka K., Hutnikiewicz
Warszawa
A., Puchalska M.
1968
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
3
red.
Wyka K., Hutnikiewicz
Warszawa
A., Puchalska M.
1973
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
Literatura polska w okresie realizmu
i naturalizmu
3
red.
1969
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
Literatura polska w okresie realizmu
i naturalizmu
4
red.
1971
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
Historia literatury
bizantyńskiej. Zarys
Dzieje literatury polskiej od
początków do czasów
najnowszych
Historia literatury
francuskiej w zarysie
Kulczycka-Saloni J.,
Markiewicz H., Żabicki Warszawa
Z.
Kulczycka-Saloni J.,
Markiewicz H., Żabicki Warszawa
Z.
1560
1561
1562
Literatura polska. Przewodnik
encyklopedyczny
Literatura polska. Przewodnik
encyklopedyczny
Mały słownik pisarzy angielskich i
amerykańskich
1
A-M
red.
Krzyżanowski J.
Warszawa
1984
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
2
N-Ż
red.
Krzyżanowski J.
Warszawa
1985
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
red.
Helsztyński S.
Warszawa
1971
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
red.
Chodera J.,
Urbanowicz M.
Warszawa
1973
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1969
1979
1981
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
Warszawa
1972
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
Warszawa
1969
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
Warszawa
1994
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
1563
Mały słownik pisarzy niemieckich,
austriackich i szwajcarskich
1564
1565
1566
Mały słownik pisarzy polskich
Mały słownik pisarzy polskich
Mały słownik pisarzy polskich
1567
Mały słownik pisarzy świata
red.
1568
Mały słownik pisarzy włoskich
red.
1569
Miłkowski T., Termer J.
1547
1548
1
1
2
red.
red.
red.
Goszczyńska M.
Goszczyńska M.
Gers B.
Hanulak K., Olszewski
H.
Gałuszka J.
Leksykon lektur szkolnych
Polscy pisarze współcześni.
Informator 1944-1968
Polscy pisarze współcześni.
Informator 1944-1974
red.
Bartelski L. M.
Warszawa
1970
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
red.
Bartelski L. M.
Warszawa
1977
Język polski: literaturoznawstwo i historia literatury
1518
Bąk P.
Gramatyka języka
polskiego. Zarys popularny
Warszawa
1984
Język polski: nauka o języku
1519
Bąk P.
Gramatyka języka
polskiego. Zarys popularny
Warszawa
1986
Język polski: nauka o języku
3406
3407
3408
Bugajski M.
Bugajski M.
Bugajski M.
Język w komunikowaniu
Język w komunikowaniu
Język w komunikowaniu
Warszawa
Warszawa
Warszawa
2007
2007
2007
Język polski: nauka o języku
Język polski: nauka o języku
Język polski: nauka o języku
1520
Cegieła A., Markowski A.
Z polszczyzną za pan brat
Warszawa
1982
Język polski: nauka o języku
1
Warszawa
1970
Język polski: nauka o języku
2
Warszawa
1968
Język polski: nauka o języku
3
Warszawa
1979
Język polski: nauka o języku
2
Warszawa
1968
Język polski: nauka o języku
2
Warszawa
1968
Język polski: nauka o języku
2
Warszawa
1968
Język polski: nauka o języku
3
Warszawa
1979
Język polski: nauka o języku
1521
Doroszewski W.
1522
Doroszewski W.
1523
Doroszewski W.
1524
Doroszewski W.
1525
Doroszewski W.
1526
Doroszewski W.
1527
Doroszewski W.
1528
Gołąb Z., Heinz A., Polański K.
O kulturę słowa. Poradnik
językowy
O kulturę słowa. Poradnik
językowy
O kulturę słowa. Poradnik
językowy
O kulturę słowa. Poradnik
językowy
O kulturę słowa. Poradnik
językowy
O kulturę słowa. Poradnik
językowy
O kulturę słowa. Poradnik
językowy
Słownik terminologii
językoznawczej
Warszawa
1970
Język polski: nauka o języku
Wrocław
1983
Język polski: nauka o języku
1529
Jodłowski S., Taszycki W.
Zasady pisowni polskiej i
interpunkcji ze słownikiem
ortograficznym
1530
Jodłowski S., Taszycki W.
Zasady pisowni polskiej i
interpunkcji ze słownikiem
ortograficznym
Wrocław
1983
Język polski: nauka o języku
1531
Jodłowski S., Taszycki W.
Zasady pisowni polskiej i
interpunkcji ze słownikiem
ortograficznym
Wrocław
1983
Język polski: nauka o języku
1532
Jodłowski S., Taszycki W.
Zasady pisowni polskiej i
interpunkcji ze słownikiem
ortograficznym
Wrocław
1983
Język polski: nauka o języku
3055
Karpowicz T.
Warszawa
2012
Język polski: nauka o języku
3056
Karpowicz T.
Warszawa
2012
Język polski: nauka o języku
1533
1534
1535
Klemensiewicz Z.
Klemensiewicz Z.
Klemensiewicz Z.
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1985
1985
1985
Język polski: nauka o języku
Język polski: nauka o języku
Język polski: nauka o języku
1536
Kniagininowa M., Pisarek W.
Kraków
1969
Język polski: nauka o języku
2979
Kochan M.
Kraków
2012
Język polski: nauka o języku
2980
Kochan M.
Kraków
2012
Język polski: nauka o języku
2981
Kochan M.
Kraków
2012
Język polski: nauka o języku
2982
Kochan M.
Kraków
2012
Język polski: nauka o języku
1537
Kochański W., Klebanowska B.,
Markowski A.
Warszawa
1987
Język polski: nauka o języku
Poznań
2013
Język polski: nauka o języku
Poznań
2013
Język polski: nauka o języku
Poznań
2013
Język polski: nauka o języku
Kultura języka polskiego.
Wymowa, ortografia,
interpunkcja
Kultura języka polskiego.
Wymowa, ortografia,
interpunkcja
Historia języka polskiego
Historia języka polskiego
Historia języka polskiego
1
2
3
Poradnik jezykowy.
Poradnik dla pracowników
prasy, radia i telewizji
Pojedynek na słowa.
Techniki erystyczne w
publicznych sporach
Pojedynek na słowa.
Techniki erystyczne w
publicznych sporach
Pojedynek na słowa.
Techniki erystyczne w
publicznych sporach
Pojedynek na słowa.
Techniki erystyczne w
publicznych sporach
O dobrej i złej polszczyźnie
1996
Konfrontacje literackie i językowe
red.
1997
Konfrontacje literackie i językowe
red.
1998
Konfrontacje literackie i językowe
red.
Linkner T., MendalaKwoczek E., PestkaGrzybowska B.
Linkner T., MendalaKwoczek E., PestkaGrzybowska B.
Linkner T., MendalaKwoczek E., PestkaGrzybowska B.
1538
Kram J.
1999
Markowski A.
2000
Markowski A.
2001
Markowski A.
Zarys kultury żywego słowa
Kultura języka polskiego.
Teoria. Zagadnienia
leksykalne
Kultura języka polskiego.
Teoria. Zagadnienia
leksykalne
Kultura języka polskiego.
Teoria. Zagadnienia
leksykalne
2002
Retoryka
red.
2003
Retoryka
red.
2004
Retoryka
red.
2005
Retoryka
red.
2006
Retoryka
red.
1539
Retoryka i polityka. Dwudziestolecie
polskiej transformacji
red.
1540
Szober S.
1541
Szober S.
1543
1542
1544
Barłowska M.,
Budzyńska-Dacy A.,
Wilczek P.
Barłowska M.,
Budzyńska-Dacy A.,
Wilczek P.
Barłowska M.,
Budzyńska-Dacy A.,
Wilczek P.
Barłowska M.,
Budzyńska-Dacy A.,
Wilczek P.
Barłowska M.,
Budzyńska-Dacy A.,
Wilczek P.
Czyżewski M.,
Kowalski S., Tabako
T.
Gramatyka języka
polskiego
Gramatyka języka
polskiego
Współczesna polszczyzna. Wybór
opracowań
9
Prozodia.
Fonetyka.
Fonologia
Współczesna polszczyzna. Wybór
zagadnień
Współczesny język polski
Warszawa
1988
Język polski: nauka o języku
Warszawa
2011
Język polski: nauka o języku
Warszawa
2011
Język polski: nauka o języku
Warszawa
2011
Język polski: nauka o języku
Warszawa
2009
Język polski: nauka o języku
Warszawa
2009
Język polski: nauka o języku
Warszawa
2009
Język polski: nauka o języku
Warszawa
2009
Język polski: nauka o języku
Warszawa
2009
Język polski: nauka o języku
Warszawa
2010
Język polski: nauka o języku
Warszawa
1969
Język polski: nauka o języku
Warszawa
1963
Język polski: nauka o języku
red.
Bartmiński J.,
Nowosad-Bakalarczyk Lublin
M.
2010
Język polski: nauka o języku
red.
Kurkowska H.
Warszawa
1981
Język polski: nauka o języku
red.
Bartmiński J.
Barłowska M.,
Budzyńska-Daca A.,
Załęska M.
Barłowska M.,
Budzyńska-Daca A.,
Załęska M.
Lublin
2010
Język polski: nauka o języku
Warszawa
2012
Język polski: nauka o języku
Warszawa
2012
Język polski: nauka o języku
Pelplin
2009
Język polski: słowniki
Warszawa
1975
Język polski: słowniki
Warszawa
1973
Język polski: słowniki
3686
Ćwiczenia z retoryki
red.
3687
Ćwiczenia z retoryki
red.
Mały leksykon wyrazów
kłopotliwych
Księga cytatów z polskiej
literatury pięknej od XIV do
XX wieku
1479
Drzeżdżon W. i in.
1480
Hertz P., Kopaliński W.
1506
Indeks a tergo do słownika języka
polskiego pod redakcją Witolda
Doroszewskiego
1481
Kopaliński W.
Słownik mitów i tradycji
kultury
Kraków
1993
Język polski: słowniki
1482
Kopaliński W.
Słownik wyrazów obcych i
zwrotów obcojęzycznych
Warszawa
1968
Język polski: słowniki
1483
Mały słownik języka polskiego
red.
Warszawa
1968
Język polski: słowniki
1484
Mały słownik języka polskiego
red.
Warszawa
1968
Język polski: słowniki
1485
Mały słownik języka polskiego
red.
Warszawa
1968
Język polski: słowniki
1486
1487
1488
red.
Nowa księga przysłów i wyrażeń
przysłowiowych polskich
Nowa księga przysłów i wyrażeń
przysłowiowych polskich
Nowa księga przysłów i wyrażeń
przysłowiowych polskich
1489
Nowa księga przysłów i wyrażeń
przysłowiowych polskich
1490
Paruch J.
1491
Reczek S.
1492
Skorupka S.
1493
Skorupka S.
1494
Skorupka S.
1495
Skorupka S.
1496
1497
1498
1499
1500
1501
Słownik języka polskiego
Słownik języka polskiego
Słownik języka polskiego
Słownik języka polskiego
Słownik języka polskiego
Słownik języka polskiego
Grzegorczykowa R.,
Puzynina J.
Skorupka S.,
Auderska H.,
łempicka Z.
Skorupka S.,
Auderska H.,
łempicka Z.
Skorupka S.,
Auderska H.,
łempicka Z.
1
A-J
red.
Krzyżanowski J.
Warszawa
1969
Język polski: słowniki
2
K-P
red.
Krzyżanowski J.
Warszawa
1970
Język polski: słowniki
3
R-Ż
red.
Krzyżanowski J.
Warszawa
1972
Język polski: słowniki
4
Wstęp.
Bibliografia.
Słownik
wyrazów
staropolskich
red.
, gawrowych i
obcych.
Indeks haseł
pomocniczyc
h
Świrko S.
Warszawa
1978
Język polski: słowniki
Warszawa
1970
Język polski: słowniki
Wrocław
1968
Język polski: słowniki
A-P
Warszawa
1974
Język polski: słowniki
R-Ż
Warszawa
1974
Język polski: słowniki
A-P
Warszawa
1977
Język polski: słowniki
R-Ż
Warszawa
1977
Język polski: słowniki
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1958
1960
1964
1962
1963
1964
Język polski: słowniki
Język polski: słowniki
Język polski: słowniki
Język polski: słowniki
Język polski: słowniki
Język polski: słowniki
Słownik skrótów
Podręczny słownik dawnej
polszczyzny
Słownik frazeologiczny
języka polskiego
Słownik frazeologiczny
języka polskiego
Słownik frazeologiczny
języka polskiego
Słownik frazeologiczny
języka polskiego
1
2
3
4
5
6
A-Ć
D-G
H-K
L-Nić
Nie-Ó
P-Prę
red.
red.
red.
red.
red.
red.
Doroszewski W.
Doroszewski W.
Doroszewski W.
Doroszewski W.
Doroszewski W.
Doroszewski W.
1502
1503
1504
1505
1507
1508
1509
1510
Słownik języka polskiego
Słownik języka polskiego
Słownik języka polskiego
Słownik języka polskiego
Słownik języka polskiego
Słownik języka polskiego
Słownik języka polskiego
Słownik poprawnej polszczyzny
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
Doroszewski W.
Doroszewski W.
Doroszewski W.
Doroszewski W.
Szymczak M.
Szymczak M.
Szymczak M.
Doroszewski W.
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1965
1966
1967
1968
1978
1979
1981
1973
Język polski: słowniki
Język polski: słowniki
Język polski: słowniki
Język polski: słowniki
Język polski: słowniki
Język polski: słowniki
Język polski: słowniki
Język polski: słowniki
1511
1512
Słownik wyrazów bliskoznacznych
red.
Skorupka S.
Warszawa
1968
Język polski: słowniki
Słownik wyrazów bliskoznacznych
red.
Skorupka S.
Warszawa
1968
Język polski: słowniki
1513
Słownik wyrazów bliskoznacznych
red.
Skorupka S.
Warszawa
1968
Język polski: słowniki
1514
Słownik wyrazów bliskoznacznych
red.
Skorupka S.
Warszawa
1968
Język polski: słowniki
1515
Słownik wyrazów obcych
red.
Tokarski J.
Warszawa
1972
Język polski: słowniki
1516
Szober S.
Warszawa
1968
Język polski: słowniki
1517
Szober S.
Warszawa
1963
Język polski: słowniki
2328
Papis B., Wójcik A.
Mini-rozmówki portugalskie
Warszawa
1984
Język portugalski
Słownik polsko-portugalski
Warszawa
1983
Język portugalski
Słownik polsko-portugalski
Warszawa
1983
Język portugalski
Warszawa
1981
Język rosyjski: podręczniki
Warszawa
1981
Język rosyjski: podręczniki
Warszawa
1964
Język rosyjski: podręczniki
Warszawa
1987
Język rosyjski: podręczniki
Warszawa
2002
Język rosyjski: podręczniki
2329
2330
Śliwiński A., Tyszkiewicz-Śliwińska
L.
Śliwiński A., Tyszkiewicz-Śliwińska
L.
7
8
9
10
1
2
3
Pri-R
S-Ś
T-Wyf
Wyg-Ż
A-K
L-P
R-Ż
Słownik poprawnej
polszczyzny
Słownik poprawnej
polszczyzny
Materiały do praktycznej
nauki języka rosyjskiego
Materiały do praktycznej
nauki języka rosyjskiego
Mówimy po rosyjsku
Uczymy się języka
rosyjskiego. Podrecznik do
nauki języka rosyjskiego na
kursach I stopnia dla
dorosłych
Novyje vstreci. Podręcznik
dla szkół
1
ponadgimnazjalnych. Kurs
dla początkujących
2240
Cwejman T., Torzecka W.
2241
Cwejman T., Torzecka W.
2242
Czyrko M.
2243
Czyrko M.
2244
Dąbrowska H., Zybert M.
2245
Dąbrowska H., Zybert M.
Novyje vstreci. Podręcznik
dla szkół
1
ponadgimnazjalnych. Kurs
dla początkujących + CD
Warszawa
2002
Język rosyjski: podręczniki
2253
Dąbrowska H., Zybert M.
Novyje vstreci. Zeszyt
ćwiczeń dla liceum
ogólnokształcącego,
liceum profilowanego i
technikum. Kurs dla
początkujących
Warszawa
2002
Język rosyjski: podręczniki
2246
Dulewiczowa I.
Transkrypcja i transliteracja
wyrazów rosyjskich
Warszawa
1981
Język rosyjski: podręczniki
2247
Fidyk M., Skup-Stundis T.
Język rosyjski dla
ekonomistów. Podręcznik
dla studiów zaocznych
1
Materiał
leksykalny i
strukturalnogramatyczny
Warszawa
1979
Język rosyjski: podręczniki
2248
Fidyk M., Skup-Stundis T.
Język rosyjski dla
ekonomistów. Podręcznik
dla studiów zaocznych
2
Materiał
leksykalny i
strukturalnogramatyczny
Warszawa
1979
Język rosyjski: podręczniki
2249
Fidyk M., Skup-Stundis T.
Repetytorium z języka
rosyjskiego dla kandydatów
na studia zaoczne
Warszawa
1974
Język rosyjski: podręczniki
2250
Fidyk M., Skup-Stundis T.
Repetytorium z języka
rosyjskiego dla kandydatów
na studia zaoczne
Warszawa
1974
Język rosyjski: podręczniki
2251
Wasilewska D., Karolak S.,
Jaworowski M.
Warszawa
1975
Język rosyjski: podręczniki
2252
Wasilewska D., Karolak S.,
Jaworowski M.
Warszawa
1975
Język rosyjski: podręczniki
Zybert M.
Novyje vstreci. Podręcznik
z ćwiczeniami w liceum
ogólnokształcącym, liceum
2
profilowanym i technikum.
Kurs dla początkujących +
CD
Warszawa
2003
Język rosyjski: podręczniki
Zybert M.
Novyje vstreci. Podręcznik
z ćwiczeniami w liceum
ogólnokształcącym, liceum
2
profilowanym i technikum.
Kurs dla początkujących +
CD
Warszawa
2003
Język rosyjski: podręczniki
Zybert M.
Novyje vstreci. Poradnik
dla nauczyciela języka
rosyjskiego w liceum
2
ogólnokształcącym, liceum
profilowanym i technikum.
Kurs dla początkujących
Warszawa
2003
Język rosyjski: podręczniki
2254
2255
2256
1
Mówimy po rosyjsku. Kurs
języka rosyjskiego z płyt
dla początkujących
Mówimy po rosyjsku. Kurs
języka rosyjskiego z płyt
dla początkujących
Wielki słownik polskorosyjski
Bolsoj russko-pol'skij
slovar'
Bolsoj russko-pol'skij
slovar'
2229
Hessen D., Stypuła R.
2230
Mirowic A. i in.
2231
Mirowic A. i in.
2232
Podręczny słownik rosyjsko-polski
red.
Dworecki J. H.
2233
2236
Politiceskij slovar'
Russko-pol'skij slovar'
Słownik ekonomiczny rosyjskopolski
red.
red.
Słownik polsko-rosyjski
red.
Ponomarev B. N.
Dvoreckij I. H.
Rydzewska D., Krywol
T.
Grekow N. I.,
Rozwadowska M. F.
2234
2235
1
A-O
2
P-Ja
red.
Podręczny słownik polskorosyjski
Podręczny słownik polskorosyjski
Warszawa
1967
Język rosyjski: słowniki
Moskwa
1970
Język rosyjski: słowniki
Moskwa
1970
Język rosyjski: słowniki
Warszawa
1980
Język rosyjski: słowniki
Moskwa
Moskwa
1958
1964
Język rosyjski: słowniki
Język rosyjski: słowniki
Warszawa
1984
Język rosyjski: słowniki
Warszawa
1950
Język rosyjski: słowniki
Warszawa
1976
Język rosyjski: słowniki
Warszawa
1976
Język rosyjski: słowniki
Moskwa
Warszawa
1962
1966
Język rosyjski: słowniki
Język rumuński
Warszawa
1963
Język rumuński
Warszawa
1963
Język rumuński
Warszawa
1970
Język rumuński
Warszawa
1987
Język serbski - Język chorwacki
2237
Stypuła R., Kowalowa G.
2238
Stypuła R., Kowalowa G.
2239
2436
Svedsko-russkij slovar'
Rachmister J., Jaworowski M.
2437
Skarżyński Z.
2438
Skarżyński Z.
2439
Słownik rumuńsko-polski
2445
Krukowska-Zielińska M.
2446
Mały słownik
Wierzbicki J., Radnovic U., Chlabicz serbskochorwacko-polski.
J.
Mały słownik polskoserbskochorwacki
Warszawa
1966
Język serbski - Język chorwacki
2447
Mały słownik
Wierzbicki J., Radnovic U., Chlabicz
serbskochorwacko-polski i
J.
polsko-serbskochorwacki
Warszawa
1966
Język serbski - Język chorwacki
2448
Mały słownik
Wierzbicki J., Radnovic U., Chlabicz
serbskochorwacko-polski i
J.
polsko-serbskochorwacki
Warszawa
1966
Język serbski - Język chorwacki
2442
Batowski H.
Warszawa
1959
Język słowacki
2382
Szulc A.
Warszawa
1979
Język szwedzki: podręczniki
2383
Szulc A.
Warszawa
1979
Język szwedzki: podręczniki
2384
Szulc A.
Warszawa
1979
Język szwedzki: podręczniki
2385
2386
2387
2388
Thierry A.
Thierry A.
Thierry A.
Thierry A.
Kieszonkowy słownik
słowacko-polski, polskosłowacki
Gramatyka języka
szwedzkiego. System
foniczny i morfologiczny
Gramatyka języka
szwedzkiego. System
foniczny i morfologiczny
Gramatyka języka
szwedzkiego. System
foniczny i morfologiczny
Rozmówki szwedzkie
Rozmówki szwedzkie
Rozmówki szwedzkie
Rozmówki szwedzkie
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1983
1983
1983
1983
Język szwedzki: podręczniki
Język szwedzki: podręczniki
Język szwedzki: podręczniki
Język szwedzki: podręczniki
2389
Trypućko J., Wójcik A.
Mini-rozmówki szwedzkie
Warszawa
1987
Język szwedzki: podręczniki
2390
Trypućko J., Wójcik A.
Mini-rozmówki szwedzkie
Warszawa
1988
Język szwedzki: podręczniki
2391
2392
2393
2394
2395
2396
Trypućko J., Wójcik A.
Trypućko J., Wójcik A.
Trypućko J., Wójcik A.
Trypućko J., Wójcik A.
Trypućko J., Wójcik A.
Trypućko J., Wójcik A.
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1966
1972
1972
1972
1972
1972
Język szwedzki: podręczniki
Język szwedzki: podręczniki
Język szwedzki: podręczniki
Język szwedzki: podręczniki
Język szwedzki: podręczniki
Język szwedzki: podręczniki
2360
Jacobsson G., Trypucko J.
Sztokholm
1970
Język szwedzki: słowniki
2361
Jacobsson G., Trypucko J.
Sztokholm
1970
Język szwedzki: słowniki
2362
Jacobsson G., Trypucko J.
Sztokholm
1970
Język szwedzki: słowniki
2363
Sikorski L.
Warszawa
1971
Język szwedzki: słowniki
2364
Sikorski L.
Warszawa
1971
Język szwedzki: słowniki
2365
Sikorski L.
Warszawa
1971
Język szwedzki: słowniki
2366
Sikorski L.
Warszawa
1971
Język szwedzki: słowniki
2367
Sikorski L.
Warszawa
1971
Język szwedzki: słowniki
2368
Sikorski L.
Warszawa
1971
Język szwedzki: słowniki
2369
Sikorski L.
Warszawa
1976
Język szwedzki: słowniki
2370
Sikorski L.
Warszawa
1976
Język szwedzki: słowniki
2371
Sikorski L.
Warszawa
1976
Język szwedzki: słowniki
2372
Sikorski L.
Warszawa
1976
Język szwedzki: słowniki
2373
Sikorski L.
Warszawa
1976
Język szwedzki: słowniki
2374
Sikorski L.
Warszawa
1976
Język szwedzki: słowniki
2375
Sikorski L.
Rozmówki szwedzkie
Rozmówki szwedzkie
Rozmówki szwedzkie
Rozmówki szwedzkie
Rozmówki szwedzkie
Rozmówki szwedzkie
Mały słownik szwedzkopolski i polsko-szwedzki
Mały słownik szwedzkopolski i polsko-szwedzki
Mały słownik szwedzkopolski i polsko-szwedzki
Mały słownik polskoszwedzki
Mały słownik polskoszwedzki
Mały słownik polskoszwedzki
Mały słownik polskoszwedzki
Mały słownik polskoszwedzki
Mały słownik polskoszwedzki
Mały słownik polskoszwedzki
Mały słownik polskoszwedzki
Mały słownik polskoszwedzki
Mały słownik polskoszwedzki
Mały słownik polskoszwedzki
Mały słownik polskoszwedzki
Mały słownik polskoszwedzki
Warszawa
1976
Język szwedzki: słowniki
red.
Milanova D. E.
Rozmówki rumuńskie
Mały słownik rumuńskopolski. Mały słownik polskorumuński
Mały słownik rumuńskopolski. Mały słownik polskorumuński
red.
Rozmówki serbskochorwackie
Reychman J.
1976
Język szwedzki: słowniki
Warszawa
1976
Język szwedzki: słowniki
Warszawa
1976
Język szwedzki: słowniki
Warszawa
1976
Język szwedzki: słowniki
Warszawa
1983
Język szwedzki: słowniki
Warszawa
1983
Język szwedzki: słowniki
Mini-rozmówki węgierskie
Warszawa
1984
Język węgierski
Engelmeyer A., Wójcik A.
Mini-rozmówki węgierskie
Warszawa
1984
Język węgierski
Engelmeyer A., Wójcik A.
Mini-rozmówki węgierskie
Warszawa
1987
Język węgierski
Engelmeyer A., Wójcik A.
Mini-rozmówki węgierskie
Warszawa
1984
Język węgierski
Warszawa
1964
Język węgierski
Warszawa
1964
Język węgierski
Warszawa
1964
Język węgierski
Warszawa
1964
Język węgierski
Warszawa
1964
Język węgierski
Warszawa
1967
Język węgierski
Sikorski L.
2377
Sikorski L.
2378
Sikorski L.
2379
Sikorski L.
2380
Sikorski L.
2381
Sikorski L.
2423
Engelmeyer A., Wójcik A.
2424
2425
2426
2427
Havas L., Skripecz S., Varsanyi I.
2428
Havas L., Skripecz S., Varsanyi I.
2429
Havas L., Skripecz S., Varsanyi I.
2430
Havas L., Skripecz S., Varsanyi I.
2431
Havas L., Skripecz S., Varsanyi I.
2432
Havas L., Skripecz S., Varsanyi I.
2433
2434
Słownik węgiersko-polski
Słownik węgiersko-polski
Turystyczny słownik polskowęgierski. Turystyczny słownik
węgiersko-polski
2435
Mały słownik szwedzkopolski
Mały słownik szwedzkopolski
Mały słownik szwedzkopolski
Mały słownik szwedzkopolski
Mały słownik szwedzkopolski, polsko-szwedzki
Mały słownik szwedzkopolski, polsko-szwedzki
Warszawa
2376
2441
Thang N. T., Ba N. T., Dang L. N.
2350
Kreisberg A., De Fanti S.
2351
Kreisberg A., De Fanti S.
2352
Kreisberg A., De Fanti S.
Kieszonkowy słownik
węgiersko-polski.
Kieszonkowy słownik
polsko-węgierski
Kieszonkowy słownik
węgiersko-polski.
Kieszonkowy słownik
polsko-węgierski
Kieszonkowy słownik
węgiersko-polski.
Kieszonkowy słownik
polsko-węgierski
Kieszonkowy słownik
węgiersko-polski.
Kieszonkowy słownik
polsko-węgierski
Kieszonkowy słownik
węgiersko-polski.
Kieszonkowy słownik
polsko-węgierski
Kieszonkowy słownik
węgiersko-polski.
Kieszonkowy słownik
polsko-węgierski
Mały słownik polskowietnamski
Mówimy po włosku. Kurs
dla początkujących
Mówimy po włosku. Kurs
dla początkujących
Mówimy po włosku. Kurs
dla początkujących
red.
red.
Reychman J.
Reychman J.
Warszawa
Warszawa
1968
1968
Język węgierski
Język węgierski
red.
Istvan V.
Warszawa
1979
Język węgierski
Warszawa
1968
Język wietnamski
Warszawa
1985
Język włoski: podręczniki
Warszawa
1985
Język włoski: podręczniki
Warszawa
1985
Język włoski: podręczniki
Pietrzkiewicz-Kobosko E., De Fanti
S.
Pietrzkiewicz-Kobosko E., De Fanti
S.
Pietrzkiewicz-Kobosko E., De Fanti
S.
Pietrzkiewicz-Kobosko E., De Fanti
S.
Pietrzkiewicz-Kobosko E., De Fanti
S.
Rozmówki włoskie
Warszawa
1980
Język włoski: podręczniki
Rozmówki włoskie
Warszawa
1980
Język włoski: podręczniki
Rozmówki włoskie
Warszawa
1980
Język włoski: podręczniki
Rozmówki włoskie
Warszawa
1984
Język włoski: podręczniki
Rozmówki włoskie
Warszawa
1984
Język włoski: podręczniki
2358
Salwa P., Wójcik A.
Warszawa
1988
Język włoski: podręczniki
2359
Salwa P., Wójcik A.
Warszawa
1981
Język włoski: podręczniki
2331
Jedlińska A.
Warszawa
1978
Język włoski: słowniki
2332
Jedlińska A.
Warszawa
1978
Język włoski: słowniki
2333
Jedlińska A.
Warszawa
1983
Język włoski: słowniki
2334
Jedlińska A.
Warszawa
1983
Język włoski: słowniki
2335
Jedlińska A.
Warszawa
1983
Język włoski: słowniki
2336
Jedlińska A.
Warszawa
1980
Język włoski: słowniki
2337
Jedlińska A.
Warszawa
1983
Język włoski: słowniki
2338
Meisels W.
Warszawa
1964
Język włoski: słowniki
2339
Meisels W.
Warszawa
1964
Język włoski: słowniki
2340
Meisels W.
A-L
Warszawa
1986
Język włoski: słowniki
2341
Meisels W.
M-Z
Warszawa
1986
Język włoski: słowniki
2342
Soja S., Zawadzka C., Zawadzki Z.
Warszawa
1983
Język włoski: słowniki
2343
Soja S., Zawadzka C., Zawadzki Z.
Dillo in Polacco. Guida alla
conversazione
Mini-rozmówki włoskie
Słownik minimum włoskopolski i polsko-włoski
Słownik minimum włoskopolski i polsko-włoski
Słownik minimum włoskopolski i polsko-włoski
Słownik minimum włoskopolski i polsko-włoski
Słownik minimum włoskopolski i polsko-włoski
Słownik minimum włoskopolski i polsko-włoski
Słownik minimum włoskopolski i polsko-włoski
Podreczny słownik włoskopolski
Podreczny słownik włoskopolski
Podreczny słownik włosko1
polski
Podreczny słownik włosko2
polski
Mały słownik włosko-polski,
polsko włoski
Mały słownik włosko-polski,
polsko włoski
Warszawa
1981
Język włoski: słowniki
2346
Soja S., Zawadzka C., Zawadzki Z.
Słownik polsko-włoski
Warszawa
1961
Język włoski: słowniki
2347
Soja S., Zawadzka C., Zawadzki Z.
Słownik polsko-włoski
Warszawa
1961
Język włoski: słowniki
2353
2354
2355
2356
2357
2344
Soja S., Zawadzki Z.
Mały słownik włosko-polski.
Mały słownik polsko-włoski
Warszawa
1968
Język włoski: słowniki
2345
Soja S., Zawadzki Z.
Mały słownik włosko-polski.
Mały słownik polsko-włoski
Warszawa
1968
Język włoski: słowniki
2348
2349
Słownik włosko-polski
Słownik włosko-polski
Warszawa
Warszawa
1960
1960
Język włoski: słowniki
Język włoski: słowniki
Hydrologia ogólna
Warszawa
1999
Klimat - Hydrologia - Geologia
1405
Soja S., Zawadzki Z.
Soja S., Zawadzki Z.
Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski
Z.
Druet C.
Warszawa
2000
Klimat - Hydrologia - Geologia
1406
Jania J.
Warszawa
1997
Klimat - Hydrologia - Geologia
1407
Mizerski W.
Dynamika morza
Glacjologia. Nauka o
lodowcach
Geologia dynamiczna dla
geografów
Warszawa
2000
Klimat - Hydrologia - Geologia
1408
1409
1410
Ocean Atlantycki
Ocean Atlantycki
Ryka W., Maliszewska A.
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1982
1982
1982
Klimat - Hydrologia - Geologia
Klimat - Hydrologia - Geologia
Klimat - Hydrologia - Geologia
1411
Trzeciak S.
Warszawa
2000
Klimat - Hydrologia - Geologia
1412
Wege K.
Warszawa
1995
Klimat - Hydrologia - Geologia
1413
Woś A.
Warszawa
1999
Klimat - Hydrologia - Geologia
129
Bombicki M. R.
Poznań
2004
Leksykony
1404
165
Kto jest kim w Polsce. Informator
biograficzny
Leksykon naukowo-techniczny
Leksykon naukowo-techniczny z
suplementem
Leksykon PWN
163
Nowy leksykon PWN
53
3277
229
230
Dęboróg-Bylczyński M.
Kowal J.
Ajdukiewicz K.
Ajdukiewicz K.
231
Lipczyńska M.
232
Lipczyńska M.
233
Logika formalna. Zarys
encyklopedyczny z zastosowaniem
do informatyki i lingwistyki
167
164
166
234
235
236
Mała encyklopedia logiki
Orman Quine v. W.
Słupecki J., Hałkowska K., PirógRzepecka K.
Stanosz B.
Stanosz B.
red.
red.
Ruhle E., Zaleski J.
Ruhle E., Zaleski J.
Słownik petrograficzny
Meteorologia morska z
oceanografią
Pogoda. Zjawiska i ich
przyczyny. Przewodnik
Klimat Polski
Kto jest kim w Polsce
Nowego Millenium (20002002). Encyklopedia Actus
Purus
red.
Becela L. i in.
Warszawa
1989
Leksykony
red.
Czernia S.
Warszawa
1984
Leksykony
red.
Czernia S.
Warszawa
1974
Leksykony
red.
Karwowski A.
PetrozolinSkowrońska B.
Warszawa
1972
Leksykony
Warszawa
1998
Leksykony
Bydgoszcz
Gdynia
Warszawa
Warszawa
2009
2013
1974
1974
Literatura piękna
Literatura piękna
Logika
Logika
Warszawa
1980
Logika
Warszawa
1980
Logika
red.
Kolej na los
Zły człowiek
Logika pragmatyczna
Logika pragmatyczna
Zbiór zadań z logiki dla
studentów wydziału prawa i
administracji
Zbiór zadań z logiki dla
studentów wydziału prawa i
administracji
red.
Marciszewski W.
Warszawa
1987
Logika
red.
Marciszewski W.
Logika matematyczna
Wrocław
Warszawa
1970
1974
Logika
Logika
Logika matematyczna
Warszawa
1999
Logika
Ćwiczenia z logiki
Ćwiczenia z logiki
Wprowadzenie do logiki
Stanosz B.
formalnej. Podręcznik dla
humanistów
Elementy logiki i teorii
Wojciechowska A.
mnogości
Elementy logiki. Wykład dla
Wolter W., Lipczyńska M.
prawników
Ziembiński Z.
Logika praktyczna
Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek Marketing. Punkt zwrotny
W.
nowoczesnej firmy
Warszawa
Warszawa
1982
2000
Logika
Logika
Warszawa
2001
Logika
Warszawa
1979
Logika
Warszawa
1973
Logika
Warszawa
1996
Logika
Warszawa
1996
Marketing
769
Głowacki R., Kossut Z., Kramer T.
Marketing. Podręcznik
Warszawa
1984
Marketing
770
Głowacki R., Kossut Z., Kramer T.
Marketing. Podręcznik
Warszawa
1984
Marketing
772
Kadragic A., Czarnowski P.
Public relations, czyli
promocja reputacji.
Praktyka działania. Pojęcia,
definicje, uwarunkowania
Warszawa
?
Marketing
771
Kieżun W.
Warszawa
1997
Marketing
773
Nowotarska-Romaniak B.
Warszawa
1996
Marketing
774
775
776
777
Podstawy marketingu
Podstawy marketingu
Podstawy marketingu
Rutkowski I., Wrzosek W.
Kraków
Kraków
Kraków
Warszawa
1999
2000
1998
1985
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
778
Rydel M.
Gdańsk
1998
Marketing
779
Sobczak-Matysiak J.
Poznań
1997
Marketing
780
Thomas M. J.
Warszawa
1998
Marketing
781
Winch A., Winch S.
Warszawa
1998
Marketing
2780
Dyskant J. W.
Gdańsk
1983
Marynistyka
2781
Girtler J., Kitowski Z., Kuriata A.
Warszawa
1995
Marynistyka
237
238
239
240
241
242
768
Sprawne zarządzanie
organizacją. Zarys teorii i
praktyki
Marketing usług
ubezpieczeniowych
red.
red.
red.
Strategia marketingowa
Podręcny leksykon
promocji. Public relations,
reklama, akwizycja, sales
promotion (b.w.s.),
merchandising
Psychologia kontaktu z
klientem
Podręcznik marketingu
Techniki sprzedaży i
negocjacji
Konflikty i zbrojenia
morskie 1918-1939
Bezpieczeństwo okrętu na
morzu. Ujęcie systemowe
Altkorn J.
Altkorn J.
Altkorn J.
2782
Głowcaki W.
2783
Grajewski I., Wójcicki J.
2784
Grzywaczewski Z. i in.
2785
Kabat H.
Dzieje jachtingu
światowego
Mały leksykon morski
Okręty i żegluga.
Ilustrowana encyklopedia
dla wszystkich
Dar Pomorza
2786
Kadry morskie Rzeczypospolitej
2787
Kosiarz E.
Miciński J., Huras B., Twardowski
M.
Flota białego orła
Księga statków polskich
1918-1945
2772
Piwnicki G., Zalewski B.
Tradycje bojowe i dzieje
morskich pułków strzelców
1. wejherowskiego i 2.
gdyńskiego 1920-2000
2773
Piwnicki G., Zalewski B.
2774
Rudzki C.
2775
Scharnow R.
2776
Szwankowski S.
2777
Szwankowski S.
2778
Tubielewicz W., Tubielewicz A.
2779
Wysocki S.
1174
Antoniewicz R., Misztal A.
1175
Conway J. H., Guy R. K.
1177
Empacher A. i in.
1178
Jajte R., Krysicki W.
1181
Matematyka dla ekonomistów
1184
Ostoja-Ostaszewski A.
1185
Słownik encyklopedyczny.
Matematyka
2771
1186
Szymański K., Dróbka N.
1187
Szymański K., Dróbka N.
1188
Zbiór zadań z matematyki
1189
Żakowski W.
1190
Żakowski W.
1122
Adler F. H.
1123
Aleksandrow D., WysznackaAleksandrow W.
1124
Anatomia i fizjopatologia
1125
Bass D., Baker R.
1126
Beer W.
1127
Bonin W. v., Bagge E., Herrlinger
R.
1
Polska
marynarka
handlowa.
Absolwenci
szkół
morskich
1922-1999
red.
Sawicki J. K.
3
Marynarka Wojenna w
dziejach Polski. Studium
historyczno-polityczne
Polskie okręty podwodne
1936-1969
Ładunkoznawstwo
okrętowe
Funkcjonowanie i rozwój
portów morskich
Funkcjonowanie i rozwój
portów morskich
Porty Wybrzeża
Gdańskiego. Ich dzieje i
perspektywy rozwojowe
Żeglarstwo. Sternik
jachtowy
Matematyka dla studentów
ekonomii. Wykłady z
ćwiczeniami
Księga liczb
Mały słownik
matematyczny
Z matematyką za pan brat
red.
Matematyka w ekonomii.
Modele i metody
2
Hohenberg R.
Elementarny
rachunek
różniczkowy
red.
Ladaczek B. i in.
Matematyka w szkole
średniej. Powtórzenie i
zbiór zadań
Matematyka w szkole
średniej. Powtórzenie i
zbiór zadań
red.
Krupiński R.
Algebra i analiza
matematyczna dla
licealistów i kandydatów na
wyższe uczelnie
Matematyka dla
kandydatów na wyższe
uczelnie. Algebra i analiza
matematyczna
Fizjologia oka.
Zastosowanie kliniczne
Postępowanie w nagłych
przypadkach
internistycznych
red.
Pierwsza pomoc i opieka
domowa. Poradnik
rodzinny
Bezsenność i inne
zaburzenia snu u dorosłych
i dzieci
Laureaci nagrody Nobla.
Chemia. Fizyka. Medycyna
Podręcznik pierwszej
pomocy
Opatrywanie ran. Wiedza i
umiejętności
Bandażowanie
Bandażowanie
Bandażowanie
Wyzwanie naturze. Nowy
wspaniały świat inżynierii
genetycznej
Klimm E.
Gdańsk
1983
Marynistyka
Warszawa
1981
Marynistyka
Warszawa
1977
Marynistyka
Gdańsk
1974
Marynistyka
Gdynia
2000
Marynistyka
Gdańsk
1984
Marynistyka
Gdańsk
1999
Marynistyka
Gdynia
2008
Marynistyka
Gdynia
2006
Marynistyka
Warszawa
1985
Marynistyka
Gdynia
1996
Marynistyka
Gdańsk
2000
Marynistyka
Gdańsk
2000
Marynistyka
Gdańsk
1973
Marynistyka
Warszawa
1987
Marynistyka
Warszawa
1997
Matematyka
Warszawa
1999
Matematyka
Warszawa
1970
Matematyka
Warszawa
1985
Matematyka
Warszawa
1974
Matematyka
Warszawa
1996
Matematyka
Wrocław
1998
Matematyka
Warszawa
1993
Matematyka
Warszawa
1998
Matematyka
Szczecin
1998
Matematyka
Warszawa
1999
Matematyka
Warszawa
1994
Matematyka
Warszawa
1968
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1978
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1975
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
2006
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1983
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1969
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
2008
Medycyna i fizjoterapia
Lublin
2008
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
Warszawa
Warszawa
2010
2010
2010
Medycyna i fizjoterapia
Medycyna i fizjoterapia
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1983
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1979
Medycyna i fizjoterapia
1128
Buchfelder M., Buchfelder A.
1129
Budynek M., Nowacki C.
1986
1987
1988
Chrząszczewska A.
Chrząszczewska A.
Chrząszczewska A.
1054
Cook R.
1130
Daniel B.
1131
Doraźna pomoc lekarska
red.
Kamiński B., Dziak A. Warszawa
1988
Medycyna i fizjoterapia
1132
Doraźna pomoc lekarska
red.
Kamiński B., Dziak A. Warszawa
1988
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1989
Medycyna i fizjoterapia
1134
Dziak A.
Atlas anatomii
rentgenowskiej człowieka
Wypadki i zachorowania
nagłe. Pierwsza pomoc
1138
Dziak A., Odyński B.
Fibiger W.
Fizjologia człowieka
Fizjoterapia dla medycznych
studiów zawodowych - wydział
fizjoterapii
Fizykoterapia ogólna i kliniczna
1139
Gawęcki J., Jeszka J.
1140
Hanke J., Indulski J., Pawlak A.
1141
Hanke J., Indulski J., Pawlak A.
1142
Hasik J., Hryniewiecki L.,
Rościszewska-Stoyanow A.
Gdy lekarz zaleci dietę
Warszawa
1987
Medycyna i fizjoterapia
1143
Kirschner H.
Co to jest zmeczenie i jak
mu przeciwdziałać
Warszawa
1972
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1975
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1975
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1975
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1982
Medycyna i fizjoterapia
Poznań
2011
Medycyna i fizjoterapia
Poznań
2011
Medycyna i fizjoterapia
Poznań
2012
Medycyna i fizjoterapia
Poznań
2012
Medycyna i fizjoterapia
Poznań
2012
Medycyna i fizjoterapia
Poznań
2012
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
Warszawa
1982
1982
Medycyna i fizjoterapia
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1969
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1983
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1985
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1974
Medycyna i fizjoterapia
1133
1135
1137
1136
Medycyna w plecaku
Pierwsza pomoc
red.
Walawski J.
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1982
1979
1971
Medycyna i fizjoterapia
Medycyna i fizjoterapia
Medycyna i fizjoterapia
red.
Weiss M., Zembaty A. Warszawa
1983
Medycyna i fizjoterapia
red.
Jankowiak J.
Warszawa
1972
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1978
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1987
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1987
Medycyna i fizjoterapia
Żywienie człowieka.
Ćwiczenia
Problemy genetyczne w
toksykologii i medycynie
pracy
Problemy genetyczne w
toksykologii i medycynie
pracy
Nauka o
kościach.
Nauka o
stawach i
więzadłach.
Nauka o
mięśniach
Nauka o
trzewiach.
Gruczoły
dokrewne.
Serce
Układ
nerwowy.
Angiologia.
Narządy
zmysłów
1144
Kiss F., Szentagothai J.
Atlas anatomii człowieka
1
1145
Kiss F., Szentagothai J.
Atlas anatomii człowieka
2
1146
Kiss F., Szentagothai J.
Atlas anatomii człowieka
3
1147
Kotecka-Noceń M.
1368
Machaj A.
1369
Machaj A.
1989
Machaj A.
1990
Machaj A.
1991
Machaj A.
3672
Machaj A.
1148
1149
Mała encyklopedia medycyny
Mała encyklopedia medycyny
1150
Mała encyklopedia zdrowia
1151
Mika T.
1152
Milanowska K., Szmigielska M.,
Naciuk A.
1153
Mitronowicz-Modrzejewska A.
1154
Od objawu do rozpoznania
red.
Hadorn W., Zollner N. Warszawa
1985
Medycyna i fizjoterapia
1155
Podstawy dietetyki
Psychofizjologia. Wybór artykułów z
"Scientific American"
red.
Hasik J.
Warszawa
1974
Medycyna i fizjoterapia
oprac.Jankowski K.
Warszawa
1971
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1986
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1986
Medycyna i fizjoterapia
Wrocław
2012
Medycyna i fizjoterapia
1156
1157
Pytel A.
1158
Pytel A.
3129
Ratownictwo medyczne. Procedury
od A do Z
Skrzywienie kregosłupa u
dzieci
Aktywność seksualna
kobiet w okresie
prokreacyjnym.
Prozdrowotne i ryzykowne
zachowania seksualne
kobiet
Aktywność seksualna
kobiet w okresie
prokreacyjnym.
Prozdrowotne i ryzykowne
zachowania seksualne
kobiet
Seksualność kobiet w
okresie prokreacyjnym z
doświadczeniem
macierzyństwa. Aspekty
rozwojowe i edukacyjne badania własne
Seksualność kobiet w
okresie prokreacyjnym z
doświadczeniem
macierzyństwa. Aspekty
rozwojowe i edukacyjne badania własne
Seksualność kobiet w
okresie prokreacyjnym z
doświadczeniem
macierzyństwa. Aspekty
rozwojowe i edukacyjne badania własne
Seksualność kobiet w
okresie prokreacyjnym z
doświadczeniem
macierzyństwa. Aspekty
rozwojowe i edukacyjne badania własne
1
2
A-O
P-Ż
red.
red.
red.
Rożniatowski T.
Rożniatowski T.
Wolański J., Różyłło
E.
Fizykoterapia. Podręcznik
dla wydziałów fizjoterapii
medycznych studiów
zawodowych
Ćwiczenia dla dzieci i
młodzieży z bocznym
skrzywieniem kręgosłupa
Akustyka
psychofizjologiczna w
medycynie
Pomoc w nagłych
wypadkach u dzieci
Pomoc w nagłych
wypadkach u dzieci
Flake F. Runggaldier
K.
1159
Rehabilitacja medyczna
1160
Rehabilitacja medyczna
red.
red.
Dega W., Milanowska
Warszawa
K.
Dega W., Milanowska
Warszawa
K.
Alergia i choroby
alergiczne
Technika wykonywania
ćwiczeń leczniczych
Ochrona dróg
oddechowych
Rośliny lecznicze.
Podstawy biologii i
agrotechniki
Rośliny lecznicze.
Podstawy biologii i
agrotechniki
Rośliny lecznicze.
Podstawy biologii i
agrotechniki
Choroby naczyń
krwionośnych
O reumatyzmie
Biologiczne mechanizmy
zachowania się ludzi i
zwierząt
Biologiczne mechanizmy
zachowania się ludzi i
zwierząt
Biologiczne mechanizmy
zachowania się ludzi i
zwierząt
Biologiczne mechanizmy
zachowania się ludzi i
zwierząt
Biologiczne mechanizmy
zachowania się ludzi i
zwierząt
1983
Medycyna i fizjoterapia
1983
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1984
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1979
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1979
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1973
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1981
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1983
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1985
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1986
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
2012
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
2012
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
2012
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
2012
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
2012
Medycyna i fizjoterapia
1161
Romański B.
1162
Rosławski A., Skolimowski T.
1163
Rozmarynowicz M., Horak J.,
Jankowski K.
1164
Rumińska A.
1165
Rumińska A.
1166
Rumińska A.
1167
Rykowski H., Noszczyk W.
1168
Sadowska-Wróblewska M.
1992
Sadowski B.
1993
Sadowski B.
3561
Sadowski B.
3562
Sadowski B.
3563
Sadowski B.
3081
Schimelpfenig T.
Pierwsza pomoc w
warunkach ekstremalnych
Warszawa
2012
Medycyna i fizjoterapia
3082
Schimelpfenig T.
Pierwsza pomoc w
warunkach ekstremalnych
Warszawa
2012
Medycyna i fizjoterapia
1169
Skrzypek B.
Rzeszów
1985
Medycyna i fizjoterapia
1170
Tatoń J.
Warszawa
1975
Medycyna i fizjoterapia
1173
Traczyk W. Z.
Warszawa
1989
Medycyna i fizjoterapia
3179
Wczesne postępowanie medyczne
w katastrofach. Podręcznik dla
ratowników medycznych
Briggs S.
Warszawa
2007
Medycyna i fizjoterapia
3180
Wczesne postępowanie medyczne
w katastrofach. Podręcznik dla
ratowników medycznych
Briggs S.
Warszawa
2007
Medycyna i fizjoterapia
red.
Briggs S. M.
Warszawa
2007
Medycyna i fizjoterapia
red.
Briggs S. M.
Warszawa
2007
Medycyna i fizjoterapia
Kolarzyk E.
Kraków
2008
Medycyna i fizjoterapia
Kolarzyk E.
Kraków
2008
Medycyna i fizjoterapia
1994
1995
3190
3191
1171
3130
1172
3061
3062
3059
3060
2707
Stomatolog radzi
Otyłość. Patofizjologia,
diagnostyka, leczenie
Fizjologia człowieka w
zarysie
Wczesne postępowanie w
katastrofach medycznych.
Podrecznik dla ratowników
medycznych
Wczesne postępowanie w
katastrofach medycznych.
Podrecznik dla ratowników
medycznych
Wybrane problemy higieny i ekologii
człowieka
Wybrane problemy higieny i ekologii
człowieka
Young J. Z.
Zarys wiedzy o człowieku
Zagrożenia zdrowia chorobami
cywilizacyjnymi
Ziołolecznictwo. Poradnik dla
lekarzy
Kowalczyk M., Rump S., Kołaciński
Z.
Kowalczyk M., Rump S., Kołaciński
Z.
Medycyna zagrożeń i urazów
radiacyjnych
Medycyna zagrożeń i urazów
radiacyjnych
Medycyna katastrof
chemicznych
Medycyna katastrof
chemicznych
Broniewski S. "Stefan Orsza"
Całym życiem. Szare
Szeregi w relacji naczelnika
red.
2708
Doerffer J. W.
Życie i pasje. Wspomnienia 1
2709
Doerffer J. W.
Życie i pasje. Wspomnienia 1
2710
Doerffer J. W.
Życie i pasje. Wspomnienia 1
2711
Doerffer J. W.
Życie i pasje. Wspomnienia 1
2712
Doerffer J. W.
Życie i pasje. Wspomnienia 3
2713
Doerffer J. W.
Życie i pasje. Wspomnienia 4
Lata
młodzieńcze
1918-1952
Lata
młodzieńcze
1918-1952
Lata
młodzieńcze
1918-1952
Lata
młodzieńcze
1918-1952
Burzliwy
okres 19701988
Emerytura
Warszawa
1978
Medycyna i fizjoterapia
Bulska J.
Kraków
2008
Medycyna i fizjoterapia
Ożarowski A.
Warszawa
1980
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
2004
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
2004
Medycyna i fizjoterapia
Janiak M., Wójcik A
Warszawa
2005
Medycyna i fizjoterapia
Janiak M., Wójcik A
Warszawa
2005
Medycyna i fizjoterapia
Warszawa
1983
Memuarystyka
Gdańsk
2002
Memuarystyka
Gdańsk
2002
Memuarystyka
Gdańsk
2002
Memuarystyka
Gdańsk
2002
Memuarystyka
Gdańsk
2005
Memuarystyka
Gdańsk
2008
Memuarystyka
2715
Flisowski Z.
Reportaż z pola walki.
Pomorze
Warszawa
1973
Memuarystyka
2716
Jaruzelski W.
Stan wojenny. Dlaczego …
Warszawa
1992
Memuarystyka
2717
2718
Kirchmayer J.
Kuropieska J.
Pamiętniki
Z powrotem na służbie
Warszawa
Kraków
1987
1984
Memuarystyka
Memuarystyka
2719
Pamiętniki Polaków 1918-1978.
Antologia pamietnikarstwa
polskiego
1
Druga
Rzeczpospoli red.
ta 1918-1939
Gołębiowski B., Grad
M., Jakubczak F.
Warszawa
1982
Memuarystyka
Ludowa i
socjalistyczn red.
a
red.
Gołębiowski B., Grad
M., Jakubczak F.
Warszawa
1983
Memuarystyka
Białecki I.
3649
Pamiętniki Polaków 1918-1978.
Antologia pamietnikarstwa
polskiego
Co wiemy o nauce?
Warszawa
2003
Nauka
86
Człowiek i nauka
red.
Maślankiewicz K. i in. Warszawa
1978
Nauka
87
Człowiek i nauka
red.
Maślankiewicz K. i in. Warszawa
1978
Nauka
88
Człowiek i nauka
red.
Maślankiewicz K. i in. Warszawa
1979
Nauka
89
Człowiek i nauka
red.
Maślankiewicz K. i in. Warszawa
1979
Nauka
90
Człowiek i nauka
red.
Maślankiewicz K. i in. Warszawa
1980-1981
Nauka
red.
Orłowski B., Płochocki
Warszawa
Z., Przyrowski Z.
1979
Nauka
red.
Orłowski B., Płochocki
Warszawa
Z., Przyrowski Z.
1979
Nauka
red.
Orłowski B., Płochocki
Warszawa
Z., Przyrowski Z.
1979
Nauka
red.
Orłowski B., Płochocki
Warszawa
Z., Przyrowski Z.
1979
Nauka
Warszawa
1968
Nauka
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1981
1981
1981
Nauka
Nauka
Nauka
Warszawa
1965
Nauka
Warszawa
1987
Nauka
Warszawa
1980
Nauka
Warszawa
1977
Nauka
Warszawa
1994
Nauka
Warszawa
1981
Nauka
Warszawa
1980
Nauka o książce - Prasoznawstwo
red. Birkenmajer A. i in.
red. Maślanka J.
oprac.Kaznocha J.
Wrocław
Wrocław
Tczew
1971
1976
2001
Nauka o książce - Prasoznawstwo
Nauka o książce - Prasoznawstwo
Nauka o książce - Prasoznawstwo
red.
Adrianek M. i in.
Warszawa
1972
Nauka o książce - Prasoznawstwo
red.
Kondro J.
Wrocław
Wrocław
1988
1986
Nauka o książce - Prasoznawstwo
Nauka o książce - Prasoznawstwo
Wrocław
1983
Nauka o książce - Prasoznawstwo
2720
100
101
102
103
Encyklopedia odkryć i wynalazków.
Chemia. Fizyka. Medycyna.
Rolnictwo. Technika.
Encyklopedia odkryć i wynalazków.
Chemia. Fizyka. Medycyna.
Rolnictwo. Technika.
Encyklopedia odkryć i wynalazków.
Chemia. Fizyka. Medycyna.
Rolnictwo. Technika.
Encyklopedia odkryć i wynalazków.
Chemia. Fizyka. Medycyna.
Rolnictwo. Technika.
57
Fox R., Garbuny M., Hooke R.
97
98
99
91
Iłowiecki M.
Iłowiecki M.
Iłowiecki M.
Najnowsze osiągnięcia nauki i
techniki
Orłowski B., Przyrowski Z.
96
Pietruska-Madej E.
95
Popper K. R.
94
Szaniawski K.
93
Zawielski F. S.
2813
Dejnarowicz C.
2814
2815
2816
2818
2819
Encyklopedia wiedzy o książce
Encyklopedia wiedzy o prasie
Sentencje o książce i bibliotece
Słownik pracowników książki
polskiej
Studia o książce
Szanto T.
2820
Szwejkowska H.
85
2817
2821
2822
531
532
533
534
702
535
536
3
Nauka o nauce. Metody
objaśniania zjawisk
fizycznych
Dzieje nauki polskiej
Dzieje nauki polskiej
Dzieje nauki polskiej
red.
Colborn R.
Księga odkryć
W poszukiwaniu praw
rozwoju nauki
Logika odkrycia
naukowego
O nauce, rozumowaniu i
wartościach. Pisma
wybrane
Czas i jego pomiary
Literatura naukowa Uczenie - Wydawcy
17
Pismo i styl
Książka drukowana XVXVIII wieku. Zarys
historyczny
Współczesne polskie drukarstwo i
grafika książki. Mały słownik
encyklopedyczny
Współczesne polskie
introligatorstwo i papiernictwo. Mały
słownik encyklopedyczny
Bako Z.
NATO - rynek uzbrojenia
Szkolny słownik terminów
Borucki M.
politycznych
Szkolny słownik terminów
Borucki M.
politycznych
U podstaw teorii polityki.
Zagadnienia wyjaśnienia i
Cetwiński O.
uzasadnienia w nauce o
polityce
U podstaw teorii polityki.
Zagadnienia wyjaśnienia i
Cetwiński O.
uzasadnienia w nauce o
polityce
Co to jest "socjalizm
demokratyczny"
Ehrlich S.
Oblicza pluralizmów
red.
Kawecka-Gryczowa
A. i in.
Wrocław
1982
Nauka o książce - Prasoznawstwo
red.
Kawecka-Gryczowa
A. i in.
Wrocław
1986
Nauka o książce - Prasoznawstwo
Warszawa
1980
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
Warszawa
1999
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
Warszawa
1999
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
Warszawa
1979
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
Warszawa
1977
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
Cebrzyńska-Sikora A. Warszawa
1982
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
Warszawa
1980
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
Warszawa
2009
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
Warszawa
2009
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
Poznań
1979
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
Warszawa
1975
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
red.
1776
Ekonomiczne i polityczne wyzwania
we współczesnym ładzie globalnym
red.
Giedz M., Kozłowski
A., Majewski R.
1777
Ekonomiczne i polityczne wyzwania
we współczesnym ładzie globalnym
red.
Giedz M., Kozłowski
A., Majewski R.
537
Elm L.
538
Encyklopedia organizacji
międzynarodowych
"Nowy konserwatyzm".
Ideologia i polityka prądów
reakcyjnych w RFN
red.
Klepacki Z. M.
3004
3005
3006
3007
Granice i ich pokonywanie na
obszarze niemiecko-polskorosyjskim
Granice i ich pokonywanie na
obszarze niemiecko-polskorosyjskim
Granice i ich pokonywanie na
obszarze niemiecko-polskorosyjskim
Granice i ich pokonywanie na
obszarze niemiecko-polskorosyjskim
Kostjasov J., Kurilo
O., Zariczny P.
Toruń
2012
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
Kostjasov J., Kurilo
O., Zariczny P.
Toruń
2012
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
Kostjasov J., Kurilo
O., Zariczny P.
Toruń
2012
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
Kostjasov J., Kurilo
O., Zariczny P.
Toruń
2012
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
539
Halimarski A., Lobman J., Podlaski
Z.
Pekin. Syplomacja i
polityka. Szkice o chińskiej
polityce zagranicznej
Warszawa
1982
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
540
Kalceki M.
Kapitalizm. Dynamika
gospodarcza
Warszawa
1980
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
541
Kompendium wiedzy o
społeczeństwie, państwie i prawie
red.
Zmierczak M.,
Wronkowska S.
Warszawa
1993
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
542
Kompendium wiedzy o
społeczeństwie, państwie i prawie
red.
Zmierczak M.,
Wronkowska S.
Warszawa
1993
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
543
Kompendium wiedzy o
społeczeństwie, państwie i prawie
red.
Zmierczak M.,
Wronkowska S.
Warszawa
1997
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
544
Kompendium wiedzy o
społeczeństwie, państwie i prawie
red.
Zmierczak M.,
Wronkowska S.
Warszawa
1999
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
545
Król M.
Warszawa
1999
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
546
Kuciński J.
Warszawa
1988
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
547
Kuśmierski S., Frydrychowicz A.
Warszawa
1980
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
548
Kuśmierski S., Frydrychowicz A.
Warszawa
1980
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
41
Kwiatkiewicz P.
Poznań
2009
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
560
Kwiatkiewicz P.
Poznań
2009
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
561
Kwiatkiewicz P.
Poznań
2009
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
549
Lamentowicz W.
Warszawa
1996
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
550
Łukaszczuk L.
Warszawa
1983
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
Micuń J.
Testy. Świat współczesny,
Polska współczesna,
wiedza o społeczeństwie
dla maturzystów i
kandydatów na studia na
(…)
Warszawa
1997
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
Micuń J.
Tematy egzaminacyjne.
Świat współczesny, Polska
współczesna, wiedza o
społeczeństwie dla
maturzystów i kandydatów
na studia na (…)
Warszawa
1998
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
Micuń J.
Tematy egzaminacyjne.
Świat współczesny, Polska
współczesna, wiedza o
społeczeństwie dla
maturzystów i kandydatów
na studia na (…)
Warszawa
1998
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
Poznań
2013
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
Poznań
2013
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
Poznań
2013
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
551
552
553
3228
Mikołajczak S.
3229
Mikołajczak S.
3230
Mikołajczak S.
Słownik demokracji
Spór o współczesne
państwo polskie
Podstawy wiedzy o
propagandzie
Podstawy wiedzy o
propagandzie
Pakt Bagdadzki a Irak:
Narodziny, istnienie i
rozpad sojuszu
wojskowego w kontekście
powojennych dziejów
monarchii haszymidzkiej w
Iraku
Pakt Bagdadzki a Irak:
Narodziny, istnienie i
rozpad sojuszu
wojskowego w kontekście
powojennych dziejów
monarchii haszymidzkiej w
Iraku
Pakt Bagdadzki a Irak:
Narodziny, istnienie i
rozpad sojuszu
wojskowego w kontekście
powojennych dziejów
monarchii haszymidzkiej w
Iraku
Państwo współczesne
Demokracja w państwie
współczesnym
Polacy na Białorusi w
latach 1987-2008.
Funkcjonowanie
organizacji mniejszości
polskiej w systemie
politycznym
Polacy na Białorusi w
latach 1987-2008.
Funkcjonowanie
organizacji mniejszości
polskiej w systemie
politycznym
Polacy na Białorusi w
latach 1987-2008.
Funkcjonowanie
organizacji mniejszości
polskiej w systemie
politycznym
554
Mikołajewicz J.
Wiedza o życiu w
społeczeństwie.
Podręcznik dla szkół
podstawowych i średnich
Poznań
1994
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
1306
Nye J. S. jr
Konflikty międzynarodowe.
Wprowadzenie do teorii i
historii
Warszawa
2009
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
555
Osmańczyk E. J.
Warszawa
1982
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
556
Osmańczyk E. J.
Warszawa
1982
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
557
Osmańczyk E. J.
Warszawa
1982
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
558
Osmańczyk E. J.
559
565
566
567
Encyklopedia ONZ i
stosunków
międzynarodowych
Encyklopedia ONZ i
stosunków
międzynarodowych
Encyklopedia ONZ i
stosunków
międzynarodowych
Encyklopedia spraw
międzynarodowych i ONZ
Warszawa
1974
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
red.
Ambarcumow J.,
Dobieszewski A.
Warszawa
1982
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
red.
Góralski W. M.
Warszawa
1979
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
red.
Góralski W. M.
Warszawa
1979
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
Zarys teorii państwa i
prawa
Warszawa
1994
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
Polityka i socjalizm
Prawa i wolności obywatelskie w
państwach kapitalistycznych
Prawa i wolności obywatelskie w
państwach kapitalistycznych
Redelbach A., Wronkowska S.,
Ziembiński Z.
568
Ryszka F.
Wstęp do nauki o polityce.
Uwagi metodologiczne
Warszawa
1978
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
569
Secomski K.
Polityka społecznoekonomiczna. Zarys teorii
Warszawa
1978
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
571
Słownik wiedzy obywatelskiej
Warszawa
1970
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
572
Smoktunowicz E.
Warszawa
1987
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
570
Smolski R., Smolski M., Stadtmuller Słownik encyklopedyczny.
E. H.
Edukacja obywatelska
Wrocław
1999
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
1778
1779
1780
1781
red.
Łopatka A. i in.
Encyklopedia obywatela
PRL. Status
administracyjnoprawny
Stosunki międzynarodowe w XXI
wieku. Księga jubileuszowa z okazji
30-lecia Instytutu Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu
Warszawskiego
Stosunki międzynarodowe w XXI
wieku. Księga jubileuszowa z okazji
30-lecia Instytutu Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu
Warszawskiego
Stosunki międzynarodowe w XXI
wieku. Księga jubileuszowa z okazji
30-lecia Instytutu Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu
Warszawskiego
Stosunki międzynarodowe w XXI
wieku. Księga jubileuszowa z okazji
30-lecia Instytutu Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu
Warszawskiego
red.
Haliżak E. i in.
Warszawa
2006
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
red.
Haliżak E. i in.
Warszawa
2006
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
red.
Haliżak E. i in.
Warszawa
2006
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
red.
Haliżak E. i in.
Warszawa
2006
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
573
Sutor J.
Pokojowe załatwianie
sporów międzynarodowych
Wrocław
1979
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
574
Tansey S. D.
Nauki polityczne
Poznań
1995
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
575
Teoria i praktyka propagandy
Warszawa
1985
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
576
Tomalska H.
Wiedza o społeczeństwie
Warszawa
1995
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
577
Tomalska H.
Wiedza o społeczeństwie
Warszawa
1995
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
579
Wiatr J.
Nauki polityczne a potrzeby
praktyki. Artykuły i referaty
1976-1979
Warszawa
1982
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
580
Wiatr J.
Nauki polityczne a potrzeby
praktyki. Artykuły i referaty
1976-1979
Warszawa
1982
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
1782
1783
1784
Winczorek P.
Winczorek P.
Winczorek P.
Nauka o państwie
Nauka o państwie
Nauka o państwie
Warszawa
Warszawa
Warszawa
2011
2011
2011
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
1785
Wojciuk A.
Dylemat potęgi. Praktyczna
teoria stosunków
międzynarodowych
Warszawa
2010
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
1786
Wojciuk A.
Dylemat potęgi. Praktyczna
teoria stosunków
międzynarodowych
Warszawa
2010
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
581
Wojtasik L.
Psychologia propagandy
politycznej
Warszawa
1975
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
1814
Zieliński E.
Nauka o państwie i polityce
Warszawa
2006
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
1815
Zieliński E.
Nauka o państwie i polityce
Warszawa
2006
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
1816
Zieliński E.
Nauka o państwie i polityce
Warszawa
2006
Nauki polityczne - Stosunki międzynarodowe
2724
Gąssowski J.
Z archeologią za pan brat
Warszawa
1983
Nauki pomocnicze historii - Historiozofia
red.
Kosseski A.,
Kusmierski S
2725
Kowalski M.
2726
Kuhn T. S.
2727
Serejski M. H.
2728
Szwagrzyk J. A.
1069
Aleksandrowicz A., Kozieł J.,
Zasucha J.
1070
Aleksandrowicz A., Kozieł J.,
Zasucha J.
1048
Ambrożewicz P.
1049
Ambrożewicz P.
1050
Bartkowski T.
1051
Bartkowski T.
Vademecum kolekcjonera
monet i banknotów
polskich
Dwa bieguny. Tradycja i
nowatorstwo w badaniach
naukowych
Naród a państwo w polskiej
myśli historycznej
Portrety na monetach i
banknotach polskich
Minimalizacja odpadów w
procesach obróbki
powierzchniowej metali
Redukcja odpadów stałych.
Poradnik
Zwarty system
zagospodarowywania
odpadów
Zwarty system
zagospodarowywania
odpadów
Kształtowanie i ochrona
środowiska
Kształtowanie i ochrona
środowiska
1073
Bernacka J., Pawłowska L.
Przeróbka i
zagospodarowanie osadów
z miejskich oczyszczalni
ścieków. Ocena sposobó
oraz kierunków rozwiązań
1052
Borkiewicz J.
Gospodarka odpadami
przemysłowymi a ekologia
1053
Borkowska M., Cieśluk A.,
Poskrobko B.
1055
Czaja S.
1056
Definicje pojęć z zakresu ochrony
środowiska
1057
Dojlido J.
1058
Eckholm E. P.
1059
1060
1061
1062
1063
Elbanowska H., Zerbe J., Siepak J.
1064
Górka K., Poskrobko B., Radecki
W.
1065
Imhoff K., Imhoff K. R.
1077
Informator. Technologie
wykorzystywania odpadów
Informator. Technologie
wykorzystywania odpadów
Jacyna I.
1078
Jastrzębski L.
1075
Jednolita klasyfikacja odpadów
1079
Juda J., Chróściel S.
1080
Kalinowska A.
1081
1082
1083
1084
red.
Kucowski J., Laudyn D., Przekwas
M.
Kucowski J., Laudyn D., Przekwas
M.
Kurantowska A.
Fizyczno-chemiczne
badania wód
Nauki pomocnicze historii - Historiozofia
Warszawa
1985
Nauki pomocnicze historii - Historiozofia
Warszawa
1973
Nauki pomocnicze historii - Historiozofia
Wrocław
1980
Nauki pomocnicze historii - Historiozofia
Katowice
1997
Ochrona środowiska
Katowice
1997
Ochrona środowiska
Białystok
1999
Ochrona środowiska
Białystok
1999
Ochrona środowiska
Warszawa
1979
Ochrona środowiska
Warszawa
1979
Ochrona środowiska
Warszawa
1996
Ochrona środowiska
Katowice
1993
Ochrona środowiska
Białystok
1998
Ochrona środowiska
Białystok
1998
Ochrona środowiska
Warszawa
1993
Ochrona środowiska
Białystok
1995
Ochrona środowiska
Warszawa
1980
Ochrona środowiska
Warszawa
1999
Ochrona środowiska
Białystok
1996
Ochrona środowiska
Poznań
1999
Ochrona środowiska
Kalvoda R.
Warszawa
1992
Ochrona środowiska
red.
Gałecki S. i in.
Warszawa
1963
Ochrona środowiska
Warszawa
1997
Ochrona środowiska
Warszawa
1998
Ochrona środowiska
Warszawa
1982
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska.
Problemy społeczne,
ekonomiczne i prawne
Kanalizacja miast i
oczyszczanie ścieków.
Poradnik
red.
Gurgul Z.
Katowice
1993
Ochrona środowiska
red.
Aleksandrowicz A.,
Kuzio B.
Katowice
1993
Ochrona środowiska
Białystok
1973
Ochrona środowiska
Warszawa
1983
Ochrona środowiska
Aleksandrowicz A. i in. Warszawa
1993
Ochrona środowiska
Warszawa
1974
Ochrona środowiska
Warszawa
1994
Ochrona środowiska
Poznań
1999
Ochrona środowiska
Poznań
1999
Ochrona środowiska
Warszawa
1994
Ochrona środowiska
Warszawa
1997
Ochrona środowiska
Żyć - znaczy niszczyć?
Ochrona środowiska w
PRL. Zagadnienia
administracyjne
red.
Ochrona powietrza
atmosferycznego
Ekologia - wybór
przyszłości
red.
Ekologistyka zużytych
opakowań
Energetyka a ochrona
środowiska
Energetyka a ochrona
środowiska
1980
red.
Ochrona wód
powierzchniowych przed
zrzutami burzowymi z
kanalizacji ogólnospławnej.
Poradnik
Kompendium wiedzy o ekologii
Korzeniowski A., Skrzypek M.
Główny Urząd
Statystyczny
Chemia wód
powierzchniowych
Człowiek i środowisko.
Ekologiczne przesłanki
dobrobytu i zdrowia
Elektroanaliza w ochronie
środowiska naturalnego
Encyklopedia ochrony roślin
Fidal-Szope M., SawickaSiarkiewicz H., Koczyk A.
1067
wyd.
Ekologia. Jej związki z różnymi
dziedzinami wiedzy
Ekonomiczna wycena środowiska
przyrodniczego. Referaty z
konferencji "Wartościowanie dóbr i
zasobów środowiska" Białowieża
1994
1074
1066
Organizacja systemu
zarządzania ochroną
środowiska w Polsce
Globalne zmiany
klimatyczne
Wrocław
Strzałko J., MossorPietraszewska T.
1071
Miroń M.
Wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne
w odpadach i innych
elementach środowiska
Katowice
1997
Ochrona środowiska
1085
Namieśnik J., Łukasiak J.,
Jamrógiewicz Z.
Pobieranie próbek
środowiskowych do analizy
Warszawa
1995
Ochrona środowiska
1087
Nowakowska-Błaszczyk A.,
Błaszczyk P.
1086
Ocena zagrożeń środowiskowych i
zdrowotnych w dużych obszarach
geograficznych
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1096
1076
1095
1097
Wodociągi i kanalizacja w
planowaniu przestrzennym
red.
Ochrona środowiska po reformie
administracji publicznej. Poradnik
dla przedsiębiorcy. Wykaz zadań i
kompetencji organów administracji
publicznej
Ochrona środowiska z bieżącą
aktualizacją na 2001
Ochrona środowiska z bieżącą
aktualizacją na 2001
Ochrona środowiska z bieżącą
aktualizacją na 2001
Ochrona środowiska z bieżącą
aktualizacją na 2001
Dutkiewicz T.
Warszawa
1974
Ochrona środowiska
Łódź
1997
Ochrona środowiska
1999
Ochrona środowiska
Ministerstwo Ochrony
Warszawa
Środowiska
1
Tarnobrzeg
2001
Ochrona środowiska
2
Tarnobrzeg
2001
Ochrona środowiska
3
Tarnobrzeg
2001
Ochrona środowiska
4
Tarnobrzeg
2001
Ochrona środowiska
Białystok
1999
Ochrona środowiska
Warszawa
2001
Ochrona środowiska
Warszawa
1991
Ochrona środowiska
Warszawa
1979
Ochrona środowiska
Białystok
1997
Ochrona środowiska
Opłaty za emisję zanieczyszczeń
powietrza. Projekty zmian
red.
Zadania z mechaniki
Orzechowski Z., Prywer J., Zarzycki
płynów w inżynierii
R.
środowiska
Metody analizy i oceny
Ostrowska A., Gawliński S.,
właściwości gleb i roślin.
Szczubiałka Z.
Katalog
Pestycydy w świetle toksykologii
środowiska
Ekorozwój i narzędzia jego
Piontek B., Piontek F., Piontek W.
realizacji
red.
Poskrobko B.
Nikonorow M.
1098
Pochyluk R., Grudowski P.,
Szymański J.
Zasady wdrażania systemu
zarządzania
środowiskowego zgodnego
z wymaganiami normy ISO
14001
Gdańsk
1999
Ochrona środowiska
1099
Podniesiński P.
Podstawowe problemy
ochrony środowiska w
Polsce
Warszawa
1979
Ochrona środowiska
1100
1101
Polska 2025. Długookresowa
strategia trwałego i
zrównoważonego rozwoju. Bilans
otwarcia
Poradnik przeprowadzania ocen
oddziaływania na środowisko
1072
Rolka M., Kuzio B., Labryga B.
1104
Siuta J.
wyd.
Ministerstwo
Środowiska
Warszawa
2002
Ochrona środowiska
red.
Lenart W., Tyszecki
A.
Gdańsk
1998
Ochrona środowiska
Katowice
1996
Ochrona środowiska
Warszawa
1995
Ochrona środowiska
Źródła informacji o
ochronie środowiska.
Podręcznik korzystania z
Internetu
Gleba. Diagnozowanie
stanu i zagrożenia
1105
Sterowanie ekorozwojem
1
Teoretyczne
aspekty
red.
ekorozwoju
1106
Sterowanie ekorozwojem
2
Zarządzanie
w warunkach red.
ekorozwoju
Poskrobko B.
Białystok
1998
Ochrona środowiska
1107
Sterowanie ekorozwojem
3
Reginalne i
gospodarcze
red.
aspekty
ekorozwoju
Poskrobko B.
Białystok
1998
Ochrona środowiska
Warszawa
1992
Ochrona środowiska
1998
Ochrona środowiska
Białystok
1999
Ochrona środowiska
Białystok
1999
Ochrona środowiska
Katowice
1996
Ochrona środowiska
Warszawa
2012
Ochrona środowiska
1108
Syrczyński P., Nowakowski T.,
Mikołajczyk A.
1109
Termiczna utylizacja odpadów.
Wymiana doświadczeń i poglądów.
V Jubileuszowa Konferencja
Naukowo-Techniczna
1110
Wrzosek S.
1111
Wskaźniki ekorozwoju
1068
Wyciślik A., Miroń M.
1260
Dobrzańska B., Dobrzański G.,
Kiełczewski D.
Absolwent pedagogiki dziś.
Perspektywa teorii i praktyki
pedagogiki społecznej
ADHD - prawie normalne życie
332
Akoliński S.
3065
1259
1954
1955
3008
Aksjologiczne aspekty ewaluacji w
procesie kształcenia
Aksjologiczne aspekty ewaluacji w
procesie kształcenia
Aktualne problemy edukacji i
rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w biegu życia
Poskrobko B.
Białystok
1998
Ochrona środowiska
W zgodzie z zasadami
ekologii - jak nie wchodzić
w kolizję z zasadami
ekologii. Poradnik dla
menedżerów i członków
rad nadzorczych
red.
Wandrasz J.,
Lemański J., Zabawa Poznań
S.
Zarządzanie środowiskiem
przez administrację
publiczną w Polsce
red.
Borys T.
Nowoczesne metody w
analityce odpadów
przemysłowych
Ochrona środowiska
przyrodniczego
red.
Kozdrowicz E.,
Przesławska A.
Warszawa
2006
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Baranowska W.
Warszawa
2008
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1970
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Wrocław
2005
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Wrocław
2005
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Lublin
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Organizujemy kolonie letnie
red.
red.
Ciekot K., Horyń W.,
Jasiński R.
Ciekot K., Horyń W.,
Jasiński R.
Palak Z. i in.
1956
1957
1958
1959
Andragogika a grupy dyspozycyjne
społeczeństwa
Andragogika a grupy dyspozycyjne
społeczeństwa
Andragogika w ujęciu
interdyscyplinarnym
Andragogika w ujęciu
interdyscyplinarnym
red.
red.
red.
red.
3688
Andrzejewska A.
Dzieci i młodzież w sieci
zagrożeń realnych i
wirtualnych. Aspekty
teoretyczne i empiryczne.
1261
Andrzejewska A. i in.
Dziecko w sieci
1693
Arteterapia. Od rozważań nad
teorią do zastosowań praktycznych
1694
Horyń W.,
Maciejewski J.
Horyń W.,
Maciejewski J.
Horyń W.,
Maciejewski J.
Horyń W.,
Maciejewski J.
Wrocław
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Wrocław
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Wrocław
2007
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Wrocław
2007
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2014
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2008
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Karolak W.,
Kaczorowska B.
Łódź
2011
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Arteterapia. Od rozważań nad
teorią do zastosowań praktycznych
red.
Karolak W.,
Kaczorowska B.
Łódź
2011
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1262
Badania pedagogiczne w zarysie.
Skrypt dla studentów pedagogiki
oprac.Goriszowski W.
Warszawa
2005
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3753
Barlińska J., Szuster A.
Warszawa
2015
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3744
Basiaga J.
Warszawa
2014
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3097
Bereźnicki F.
Kraków
2011
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3098
Bereźnicki F.
Kraków
2011
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3755
Bielicki R.
Gdańsk
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
oprac.Jaczewski A.
Warszawa
2005
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Jaczewski A.
Warszawa
2005
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Jaczewski A.
Warszawa
2005
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Jaczewski A.
Warszawa
2005
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Jaczewski A.
Warszawa
2005
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1978
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1263
1695
1696
1697
1698
Bobrowska-Nowak B.
3727
Cabalski M.
1264
1265
Efektywność resocjalizacji
skazanych w opinii
studentów pedagogiki w
zależności od ich orientacji
kryminologicznej.
Biologiczne i medyczne podstawy
rozwoju i wychowania. Podręcznik
dla studentów uczelni
pedagogicznych
Biologiczne i medyczne podstawy
rozwoju i wychowania. Podręcznik
dla studentów uczelni
pedagogicznych
Biologiczne i medyczne podstawy
rozwoju i wychowania. Podręcznik
dla studentów uczelni
pedagogicznych
Biologiczne i medyczne podstawy
rozwoju i wychowania. Podręcznik
dla studentów uczelni
pedagogicznych
Biologiczne i medyczne podstawy
rozwoju i wychowania. Podręcznik
dla studentów uczelni
pedagogicznych
333
3931
Cyberprzemoc o
zagrożeniach i szansach
na ograniczenie zjawiska
wśród adolescentów.
Zawodowa miłość o opiece
nad dziećmi w pogotowiach
rodzinnych.
Podstawy kształcenia
ogólnego
Podstawy kształcenia
ogólnego
Chmielewska A.
Chorąży E., Konieczka-Śliwińska
D., Roszak S.
Co wiemy o nauce? Polska a kraje
Unii Europejskiej
Historia wychowania
przedszkolnego
Przemoc stosowana przez
kobiety.
Kraków
2014
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Ochrona i wsparcie rodziny
w pracy z osobami objętymi
dozorem kuratora
sądowego
Toruń
2014
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Edukacja historyczna w
szkole. Teoria i praktyka
Warszawa
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2003
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kraków
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kraków
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kraków
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kraków
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
Warszawa
2010
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Projektowanie badań
naukowych. Metody
jakościowe, ilościowe i
mieszane.
Projektowanie badań
naukowych. Metody
jakościowe, ilościowe i
mieszane.
Projektowanie badań
naukowych. Metody
jakościowe, ilościowe i
mieszane.
Projektowanie badań
naukowych. Metody
jakościowe, ilościowe i
mieszane.
O wychowaniu
O wychowaniu
Białecki I.
3723
Creswell J.W.
3724
Creswell J.W.
3725
Creswell J.W.
3726
Creswell J.W.
3068
3069
Czajka S.
Czajka S.
1266
Dąbrowa-Szefler M.
System nauki i szkolnictwa
wyższego. Funkcjonowanie
i elementy zarządzania.
Podręcznik
Warszawa
2003
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1267
Dąbrowa-Szefler M.
System nauki i szkolnictwa
wyższego. Funkcjonowanie
i elementy zarządzania.
Podręcznik
Warszawa
2003
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3650
Dąbrowa-Szefler M.
1268
Dąbrowska R.
334
Demel M.
1269
Deway J.
3642
Drogosz-Zabłocka E., Piwowarski
R.
335
Dudzińska I.
1960
336
System nauki i szkolnictwa
wyższego. Funkcjonowanie
i elementy zarządzania.
Podręcznik
Bezpiecznie przez życie,
czyli jak uczyć dziecko
unikania zagrożeń
Propedeutyka wychowania
fizycznego. Wstęp do
studiów
Moje pedagogiczne credo
Upowszechnianie szkoły
maturalnej - polityka i
praktyka edukacyjna
Dziecko szecioletnie uczy
się czytać
Education of Officers in Selected
NATO Armies
Edukacja alternatywna. Dylematy
teorii i praktyki
Warszawa
2003
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Gdańsk
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1965
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2005
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2003
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1991
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Horyń W.
Wrocław
2006
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Śliwerski B.
Kraków
1992
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3644
Ekonomiczne studia licencjackie
red.
Drogosz-Zabłocka E.,
Warszawa
Minkiewicz B.
2008
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3903
Encyklopedia filozofii wychowania
red.
Jedynak T., Kojkoł J.
Bydgoszcz
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
337
Encyklopedia seniora
red.
Sawicka F. W. i in.
Warszawa
1986
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1270
Gulińska-Grzeluszka D.
Łódź
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3703
Leksykon terminów
Guzik-Tkacz M., Siegień-Matyjewicz
metodologicznych. Nauki
A.J.
pedagogiczne i pokrewne.
Warszawa
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3704
Leksykon terminów
Guzik-Tkacz M., Siegień-Matyjewicz
metodologicznych. Nauki
A.J.
pedagogiczne i pokrewne.
Warszawa
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Poznań
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Poznań
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Poznań
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1982
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1965
1980
1980
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Poznań
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
54
Hajduk E.
338
Hajduk E.
3652
Hajduk E.
339
Hajnicz W.
340
341
342
Historia wychowania
Historia wychowania. Wiek XX
Historia wychowania. Wiek XX
Muzykoterapia dzieci
agresywnych
Studenckie prace
promocyjne w naukach
społecznych. Hipoteza w
badanich społecznych.
Poradnik studenta
Studenckie prace
promocyjne w naukach
społecznych. Hipoteza w
badanich społecznych.
Poradnik studenta
Studenckie prace
promocyjne w naukach
społecznych. Hipoteza w
badaniach społecznych
Rozwój organizacji zabaw
dzieci w wieku
przedszkolnym
1
red.
red.
red.
Kurdybach Ł.
Miąso J.
Miąso J.
3252
Hoffmann T.
Centra transferu
technologii jako przykład
wdrażania polityki
innowacyjnej na uczelniach
wyższych
3728
Hollin C.R., Browne D., Palmer E.
Przestępczość wśród
młodzieży. Rozpoznawanie
zjawiska, diagnozowanie i
profilaktyka.
Gdańsk
2004
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
343
Homplewicz J.
Zarządzanie oświatowe.
Zarys problematyki
oświatowej teorii
organizacji
Warszawa
1982
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1962
Horyń W.
Ciągłość i zmiana w
kształceniu i doskonaleniu
zawodowym oficerów wojsk
lądowych na przełomie XX i
XXI wieku
Wrocław
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3057
Huk T.
Kraków
2011
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3058
Huk T.
Kraków
2011
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1961
3907
Media w wychowaniu,
dydaktyce oraz
zarządzaniu informacją
edukacyjną szkoły
Media w wychowaniu,
dydaktyce oraz
zarządzaniu informacją
edukacyjną szkoły
Innowacyjność w procesie
kształcenia w uczelniach cywilinych
i wojskowych
Izolacja penitencjarna z
perspektywy pejoratywnej i
melioratywnej
1271
Jabłecka J.
Finansowanie badań ze
źródeł publicznych. Rady
badawcze, instrumenty
finansowania, ewolucja
systemu w Polsce
344
Jaczewski A.
O chłopcach dla chłopców
1272
Jak rozmawiać z dziećmi o końcu
życia i wolontariacie hospicyjnym
red.
Horyń W.
Wrocław
2006
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Snopek M.
Toruń
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1986
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Gdańsk
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Binnebesel J.,
Janowicz A.,
Krakowiak P.
1273
Jastrząb-Mrozicka M., Kuniński M.
3640
Jastrząb-Mrozicka M., Kuniński M.
3804
Jędrzejko M., Janusz M., Walancik
M.
3805
Jędrzejko M., Janusz M., Walancik
M.
3806
Jędrzejko M., Janusz M., Walancik
M.
345
Jundziłł I.
System awansu w
szkolnictwie wyższym oceny i propozycje. Raport
z badań
System awansu w
szkolnictwie wyższym oceny i propozycje. Raport
z badań
Zachowania ryzykowne i
uzależnienia. Zjawisko i
uwarunkowania.
Zachowania ryzykowne i
uzależnienia. Zjawisko i
uwarunkowania.
Zachowania ryzykowne i
uzależnienia. Zjawisko i
uwarunkowania.
Rola zawodowa pedagoga
szkolnego
346
Kaczor S.
Nauczyciel w kształceniu
poszaszkolnym dorosłych
360
Kaczor S.
Nauczyciel w kształceniu
poszaszkolnym dorosłych
Pedagogika rodziny.
Obszary i panorama
problematyki
Pedagogika rodziny.
Obszary i panorama
problematyki
Bezrobocie.
Niepełnosprawność.
Potrzeby
362
Kawula S., Brągiel J., Janke A. W.
363
Kawula S., Brągiel J., Janke A. W.
1274
Kirenko J., Sarzyńska W.
347
Klimowa M.
Zabawy z moim dzieckiem
1275
Knowles M. S., Holton III E. F.,
Swanson R. A.
3923
Kokot A.
Edukacja dorosłych.
Podręcznik akademicki
Mobbing. Zagrożenie życia
zawodowego
1699
1700
1701
1702
3052
3053
Kompetencje pedagoga w
kontekście teorii i praktyki edukacji
specjalnej
Kompetencje pedagoga w
kontekście teorii i praktyki edukacji
specjalnej
Kompetencje pedagoga w
kontekście teorii i praktyki edukacji
specjalnej
Kompetencje pedagoga w
kontekście teorii i praktyki edukacji
specjalnej
Kompetencje pedagoga w
kontekście teorii i praktyki edukacji
specjalnej
Kompetencje pedagoga w
kontekście teorii i praktyki edukacji
specjalnej
Metody twórczej
resocjalizacji
Metody twórczej
resocjalizacji
Warszawa
1995
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1995
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1980
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1981
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1981
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Toruń
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Toruń
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Lublin
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1986
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Bydgoszcz
2011
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Majewicz P., Mikruta
A.
Gliwice
2008
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Majewicz P., Mikruta
A.
Gliwice
2008
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Majewicz P., Mikruta
A.
Gliwice
2008
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Majewicz P., Mikruta
A.
Gliwice
2008
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Majewicz P., Mikrut A.
Gliwice Kraków
2008
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Majewicz P., Mikrut A.
Gliwice Kraków
2008
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3078
Konopczyński M.
3079
Konopczyński M.
3868
Korczyński S.
Przygotowanie pracy
dyplomowej z pedagogiki.
Warszawa
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3869
Korczyński S.
Przygotowanie pracy
dyplomowej z pedagogiki.
Warszawa
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3870
Korczyński S.
Przygotowanie pracy
dyplomowej z pedagogiki.
Warszawa
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3871
Korczyński S.
Przygotowanie pracy
dyplomowej z pedagogiki.
Warszawa
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3872
Korczyński S.
Przygotowanie pracy
dyplomowej z pedagogiki.
Warszawa
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3072
Korzeniowska W.
Kraków
2011
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3073
Korzeniowska W.
Kraków
2011
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
348
Kot S.
Myśl pedagogiczna na
przestrzeni wieków.
Chronologiczny słownik
biograficzny
Myśl pedagogiczna na
przestrzeni wieków.
Chronologiczny słownik
biograficzny
Historia wychowania.
349
Kot S.
Historia wychowania.
350
Kotłowski K.
Filozofia wartości a zadania
pedagogiki
1
Od
starozytnej
Grecji do
połowy wieku
XVIII
Warszawa
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
2
Wychowanie
nowoczesne.
Od połowy
wieku XVIII
do
współczesno
ści
Warszawa
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Wrocław
1968
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
351
Kowtun J.
1703
Kozak S.
1704
Kozak S.
1705
Kozak S.
1276
Kruger H.-H.
1277
Kruger H.-H.
352
Kubik K.
1963
1964
Zakłady Doskonalenia
Zawodowego w systemie
oświaty i gospodarki
Patologie wśród dzieci i
młodzieży. Leczenie i
profilaktyka
Patologie wśród dzieci i
młodzieży. Leczenie i
profilaktyka
Patologie wśród dzieci i
młodzieży. Leczenie i
profilaktyka
Metody badań w
pedagogice
Metody badań w
pedagogice
Historia szkolnictwa
morskiego w Polsce
Kulturowe i społeczne aspekty
kształcenia w uczelniach
zawodowych
Kulturowe i społeczne aspekty
kształcenia w uczelniach
zawodowych
Warszawa
1980
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2007
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2007
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2007
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Gdańsk
2007
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Gdańsk
2007
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Gdańsk
1973
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Jasiński R., Horyń W. Wrocław
2002
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Jasiński R., Horyń W. Wrocław
2002
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
361
Kupisiewicz C.
Podstawy dydaktyki ogólnej
Warszawa
1984
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3148
Kupisiewicz C., Kupisiewicz M.
Warszawa
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1278
Kurzępa J.
Słownik pedagogiczny
Młodzież pogranicza "świnki", czyli o prostytucji
nieletnich
Kraków
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Pedagogika pracy
Warszawa
2007
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Pedagogika pracy
Warszawa
2007
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1980
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1962
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1976
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kraków
2002
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kraków
2011
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kraków
2011
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kraków
2011
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kraków
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kraków
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kraków
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kraków
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kraków
2008
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kraków
2008
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kraków
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kraków
Kraków
2010
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kielce
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kielce
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1980
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kraków
2008
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1964
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
Warszawa
2009
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1279
1280
353
354
355
356
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
3171
3172
3070
3071
Kwiatkowski S. M., Bogaj A.,
Baraniak B.
Kwiatkowski S. M., Bogaj A.,
Baraniak B.
Kształtowanie uczniów
Lewowicki T.
zdolnych
Psychologia wychowawcza
Lindgren H. C.
w szkole
Kształcenie zawodowe i
Literski S.
doskonalenie ustawiczne
robotników
Wychowanie moralne w
Łebocki M.
zarysie
Metody i techniki badań
Łobocki M.
pedagogicznych
Metody i techniki badań
Łobocki M.
pedagogicznych
Metody i techniki badań
Łobocki M.
pedagogicznych
Teoria wychowania w
Łobocki M.
zarysie
Teoria wychowania w
Łobocki M.
zarysie
Teoria wychowania w
Łobocki M.
zarysie
Teoria wychowania w
Łobocki M.
zarysie
Wychowanie moralne w
Łobocki M.
zarysie
Wychowanie moralne w
Łobocki M.
zarysie
Wychowanie moralne w
Łobocki M.
zarysie
Łobocki M.
Teoria wychowania
Łobocki M.
Teoria wychowania
Nauczyciel. Wychowawca.
Łukasik J. M., Jagielska K., Solecki
Pedagog. Szkolne
R.
wyzwania
Nauczyciel. Wychowawca.
Łukasik J. M., Jagielska K., Solecki
Pedagog. Szkolne
R.
wyzwania
357
Maciaszek M.
3189
Madejski E., Węglarz J.
358
Majda A. J.
3123
3124
Marynowicz-Hetka E.
Marynowicz-Hetka E.
Materiały do ćwiczeń z dydaktyki
ogólnej
Meier A.
Meier A.
1281
359
495
Treść kształcenia i
wychowania w reforamach
szkolnych PRL
Wybrane zagadnienia
współczesnej metodyki
wychowania fizycznego
Wychowanie seksulane
dzieci i młodzieży
Pedagogika społeczna
Pedagogika społeczna
1
2
Kraków
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Socjologia wychowania
Socjologia wychowania
Warszawa
Warszawa
1974
1982
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
oprac.Koszmider M.
3893
Michałowska E., Daniłowicz P.,
Szymczak M.
Bezpieczeństwo dzieci w
szkole i rodzinie w Łodzi
Łódź
2008
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1282
Mierwińska J.
Błyskawiczny kurs
szybkiego czytania
Poznań
2007
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3646
Młodzi o problemach szkolnictwa
wyższego w Polsce. Uczelnie 2.0
red.
Rozmus A.
Rzeszów
2011
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1716
Możliwe - niemożliwe. Jakościowy
wymiar pedagogiki aktualnej
red.
Gaweł-Luty E.,
Szczepańska M.
Słupsk
2003
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
364
Nalaskowski S.
Toruń
2000
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1299
Nauczyciel akademicki w refleksji
nad własną praktyką edukacyjną
2008
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Metody nauczania
red.
Kotusiewicz A. A., KoćWarszawa
Seniuch G.
1965
1966
365
Nauczyciel andragog na początku
XXI wieku
Nauczyciel andragog na początku
XXI wieku
Nauka własna studenta
3914
Nawój-Połoczańska J.
1283
Niemierko B.
366
Nowacki T.
372
Nowacki T. W.
1284
Nowak M.
2990
Nowak-Dziemianowicz M.
2991
Nowak-Dziemianowicz M.
3187
3188
Okoń W.
Okoń W.
Opieka i wychowanie - tradycja i
problemy współczesne
Opieka i wychowanie - tradycja i
problemy współczesne
3063
3064
red.
red.
red.
Horyń W.,
Maciejewski J.
Horyń W.,
Maciejewski J.
Zborowski J.
Wrocław
2004
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Wrocław
2004
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1976
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Toruń
2014
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1979
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1980
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2008
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kraków
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kraków
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
Warszawa
2009
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Apanel D.
Kraków
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Apanel D.
Ku czemu doradzać? O
projektach biegu życia
uczniów szkół
ponadgimnazjalnych
Diagnostyka edukacyjna.
Podręcznik akademicki
Podstawy dydaktyki
zawodowej
Praca i wychowanie
Teorie i koncepcje
wychowania
Edukacja i wychowanie w
dyskursie nauki i
codzienności
Edukacja i wychowanie w
dyskursie nauki i
codzienności
Wszystko o wychowaniu
Wszystko o wychowaniu
Kraków
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kraków
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3036
Opora R.
Resocjalizacja:
wychowanie i
psychokorekcja nieletnich
niedostosowanych
społecznie
3037
Opora R.
Resocjalizacja:
wychowanie i
psychokorekcja nieletnich
niedostosowanych
społecznie
Kraków
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3038
Opora R.
Resocjalizacja:
wychowanie i
psychokorekcja nieletnich
niedostosowanych
społecznie
Kraków
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3039
Opora R.
Resocjalizacja:
wychowanie i
psychokorekcja nieletnich
niedostosowanych
społecznie
Kraków
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
367
Organizacja wypoczynku dzieci i
młodzieży
Warszawa
1981
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1717
Paszkowska-Rogacz A.
1718
Paszkowska-Rogacz A.
1719
Paszkowska-Rogacz A.
1800
1801
1802
red.
Łapiński I., TarkaHuczek E.
Doradztwo zawodowe.
Wybrane metody badań
Doradztwo zawodowe.
Wybrane metody badań
Doradztwo zawodowe.
Wybrane metody badań
Pedagogika opiekuńcza.
Przeszłość - teraźniejszość przyszłość
Pedagogika opiekuńcza.
Przeszłość - teraźniejszość przyszłość
Pedagogika opiekuńcza.
Przeszłość - teraźniejszość przyszłość
Warszawa
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Jundziłł E.,
Pawłowska R.
Gdańsk
2008
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Jundziłł E.,
Pawłowska R.
Gdańsk
2008
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Jundziłł E.,
Pawłowska R.
Gdańsk
2008
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kawula S.
Toruń
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3040
Pedagogika społeczna. Dokonania aktualność - perspektywy
1720
Pilch T., Bauman T.
Zasady badań
pedagogicznych. Strategie
ilościowe i jakościowe
Warszawa
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1721
Pilch T., Bauman T.
Zasady badań
pedagogicznych. Strategie
ilościowe i jakościowe
Warszawa
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1722
Pilch T., Bauman T.
Zasady badań
pedagogicznych. Strategie
ilościowe i jakościowe
Warszawa
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Nayczyciele życia
Warszawa
1980
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kraków
2007
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1981
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1998
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
368
1285
Podgórska E., Olszewska A.,
Jałmużna T.
Pomoc postpenitencjarna w
kontekście działań strategii
resocjalizacyjnych
369
Poplucz J.
1723
Pospiszyl I.
1724
Pospiszyl I.
1725
Pospiszyl K.
red.
Planowanie działań
pedagogicznych w
zakładzie pracy
Patologie społeczne.
Resocjalizacja
Patologie społeczne.
Resocjalizacja
Resocjalizacja.
Teoretyczne podstawy oraz
przykłady programów
oddziaływań
Skafirak B.
1726
Pospiszyl K.
1727
Pospiszyl K.
3101
3102
3103
3776
Pospiszyl K.
Pospiszyl K.
Pospiszyl K.
Pospiszyl K.
371
Półturzycki J.
3732
3733
Prejs B.
Prejs B.
373
Prihoda V.
3393
3394
Prościak B.
Prościak B.
3801
Przybyliński S.
3802
1286
28
1739
1740
1741
3119
1967
Resocjalizacja.
Teoretyczne podstawy oraz
przykłady programów
oddziaływań
Resocjalizacja.
Teoretyczne podstawy oraz
przykłady programów
oddziaływań
Przestępstwa seksualne
Przestępstwa seksualne
Przestępstwa seksualne
Przestępstwa seksualne
Wdrażanie do
samokształcenia
Subkultury młodzieżowe
Subkultury młodzieżowe
Wstęp do psychologii
pedagogicznej
Szkoła bez agresji
Szkoła bez agresji
Warszawa
1998
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1998
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Waszawa
2009
2009
2009
2014
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1983
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Katowice
Katowice
2010
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1961
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
Warszawa
2013
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Więźniowie niebezpieczni.
Ukryty świat penitencjarny.
Kraków
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Przybyliński S.
Więźniowie niebezpieczni.
Ukryty świat penitencjarny.
Kraków
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Radziewicz-Winnicki A.
Pedagogika społeczna w
obliczu realiów
codzienności
Warszawa
2008
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Resocjalizacja. Teoria i praktyka
pedagogiczna
Resocjalizacja. Teoria i praktyka
pedagogiczna
Resocjalizacja. Teoria i praktyka
pedagogiczna
Resocjalizacja. Teoria i praktyka
pedagogiczna
Resocjalizacja. Teoria i praktyka
pedagogiczna
Rodzinne domy dziecka - w stronę
rozwoju kompetencji
1
red.
Urban B., Stanik M. J. Warszawa
2007
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1
red.
Urban B., Stanik M. J. Warszawa
2008
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1
red.
Urban B., Stanik M. J. Warszawa
2008
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1
red.
Urban B., Stanik M. J. Warszawa
2008
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Urban B., Stanik J. M. Warszawa
2008
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kolankiewicz M.,
Nowak B. M.
Warszawa
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2014
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2014
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kraków
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
2
red.
Jak radzić sobie ze
stresem
Jak radzić sobie ze
stresem
Małżeństwo, rodzina, praca
a jakość życia.
3416
Rogers B.
3417
Rogers B.
3880
Rostkowska T.
3641
Rozwijanie współpracy pomiędzy
kształćeniem zawodowym,
szkolnictwem wyższym i uczeniem
się dorosłych w odpowiedzi na
wyzwania uczenia się przez całę
życie
374
Sieczyński T.
Społeczno-wychowawcza
rola mistrza
Warszawa
1976
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
375
Sieczyński T.
Społeczno-wychowawcza
rola mistrza
Warszawa
1976
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3917
Siemieniecka D.
Toruń
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1728
Skałbania B.
Kraków
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1729
Skałbania B.
Kraków
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1730
Skałbania B.
Kraków
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Lublin
2008
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Lublin
2008
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Lublin
2008
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kraków
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
2011
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kraków
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1980
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1981
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1967
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1983
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1803
1804
1805
red.
Metoda projektów w
budowie i realizacji
systemu kształcenia
studentów
Poradnictwo
pedagogiczne. Przegląd
wybranych zagadnień
Poradnictwo
pedagogiczne. Przegląd
wybranych zagadnień
Poradnictwo
pedagogiczne. Przegląd
wybranych zagadnień
Skuteczna resocjalizacja.
Doświadczenia i propozycje
Skuteczna resocjalizacja.
Doświadczenia i propozycje
Skuteczna resocjalizacja.
Doświadczenia i propozycje
1287
Słupek K.
1303
Społeczeństwo wielokulturowe
wyzwaniem w pracy nauczyciela
andragoga
1288
Staniek M.
377
Stosowana psychologia
wychowawcza. Wybrane
zagadnienia
376
Studia Pedagogiczne
378
Suchodolski B.
379
Suchodolski B.
1289
Syrek E., Borzucka-Sitkiewicz K.
Polak M.
red.
red.
red.
Bartkowicz Z.,
Węgliński A.
Bartkowicz Z.,
Węgliński A.
Bartkowicz Z.,
Węgliński A.
Dyscyplina w klasie.
Poradnik pedagogiczny
red.
Horyń J., Maciejewski
Wrocław
J.
Konspekty zajęć rytmicznomuzycznych dla grupy 3-4latków na cały rok szkolny
43
Świat człowieka a
wychowanie
Wychowanie i strategia
życia
Edukacja zdrowotna
Pedagogika
pracy
red.
Gurycka A.
red.
KorabiowskaNowacka K., Nowacki Wrocław
T.
3169
Systemy edukacji w krajach
europejskich
1290
Szczęsny W. W.
1291
Szczęsny W. W.
1742
Szkudlarek T., Śliwerski B.
1743
1744
1731
1732
1733
1734
Potulicka E.,
Hildebrandt-Wypych
D., CzechWłodarczyk C
Kraków
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2008
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2008
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Wyzwania pedagogiki
krytycznej i antypedagogiki
Kraków
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Szkudlarek T., Śliwerski B.
Wyzwania pedagogiki
krytycznej i antypedagogiki
Kraków
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Szkudlarek T., Śliwerski B.
Wyzwania pedagogiki
krytycznej i antypedagogiki
Kraków
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Metodyka badań
pedagogicznych i pisania
prac dyplomowych
Metodyka badań
pedagogicznych i pisania
prac dyplomowych
Sztuka nauczania. Czynności
nauzycielskie. Podręcznik
akademicki
Sztuka nauczania. Czynności
nauzycielskie. Podręcznik
akademicki
Sztuka nauczania. Szkoła.
Podręcznik akademicki
Sztuka nauczania. Szkoła.
Podręcznik akademicki
red.
Kruszewski K.
Warszawa
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Kruszewski K.
Warszawa
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Konarzewski K.
Warszawa
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Konarzewski K.
Warszawa
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2011
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kielce
2006
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1292
Szumigraj M.
1293
Śledzianowski J.
Poradnictwo kariery.
Systemy i sieci
Zdrowie bezdomnych
384
Śliwecki A.
Oświatowy tor przeszkód
Warszawa
1980
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Śliwerski B.
Rada szkoły. Rada
oświatowa. Przewodnik dla
samorządowych władz
oświatowych, dyrektorów
szkół, nauczycieli, rodziców
i uczniów
Kraków
2002
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Śliwerski B.
Rada szkoły. Rada
oświatowa. Przewodnik dla
samorządowych władz
oświatowych, dyrektorów
szkół, nauczycieli, rodziców
i uczniów
Kraków
2002
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Śliwerski B.
Rada szkoły. Rada
oświatowa. Przewodnik dla
samorządowych władz
oświatowych, dyrektorów
szkół, nauczycieli, rodziców
i uczniów
Kraków
2002
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
383
Śliwerski B.
Rada szkoły. Rada
oświatowa. Przewodnik dla
samorządowych władz
oświatowych, dyrektorów
szkół, nauczycieli, rodziców
i uczniów
Kraków
2002
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1294
Śliwerski B.
Problemy współczesnej
edukacji. Dekonstrukcja
polityki oświatowej III RP
Warszawa
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
380
381
382
385
Teoria i praktyka upowszechniania
wiedzy
Teoria i praktyka upowszechniania
wiedzy
red.
Okoń W.
Warszawa
1979
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Okoń W.
Warszawa
1979
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1806
Terapia pedagogiczna. Zaburzenia
rozwoju psychoruchowego dzieci
red.
Skorek E. M.
Kraków
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1807
Terapia pedagogiczna. Zaburzenia
rozwoju psychoruchowego dzieci
red.
Skorek E. M.
Kraków
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1808
Terapia pedagogiczna. Zaburzenia
rozwoju psychoruchowego dzieci
red.
Skorek E. M.
Kraków
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3775
Toroń B.
Kraków
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
387
Turos L.
Warszawa
1980
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3745
Urban B.
Warszawa
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3746
Urban B.
Warszawa
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3002
Urbaniak-Zając D., Kos E.
Warszawa
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3003
Urbaniak-Zając D., Kos E.
Warszawa
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1295
Walencik-Topiłko A.
Głos jako narzędzie.
Materiały do ćwiczeń emisji
głosu dla osób pracujących
głosem i nad głosem
Gdańsk
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3390
Wawer R., Wawer M.
Trwałość wiedzy w
procesie kształcenia
Warszawa
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
386
Przestępczość skazanych
kobiet i mężczyzn w
perspoktywie biograficznej
Andragogika. Zarys teorii
oświaty i wychowania
dorosłych
Agresja młodzieży i
odrzucenie rówieśnicze
Agresja młodzieży i
odrzucenie rówieśnicze
Badania jakościowe w
pedagogice
Badania jakościowe w
pedagogice
3391
Wawer R., Wawer M.
3392
Wawer R., Wawer M.
3922
Węgliński A.
388
Wlaźnik K.
1296
Wolińska J. M.
3747
Wolińska J.M.
3748
Wolińska J.M.
3749
Wolińska J.M.
1298
Woynarowska B.
1297
Woynarowska B. i in.
1745
Trwałość wiedzy w
procesie kształcenia
Trwałość wiedzy w
procesie kształcenia
Mikrosystemy
wychowawcze w
resocjalizacji nieletnich.
Analiza pedagogiczna
Wychowanie fizyczne w
przedszkolu
Agresywność młodzieży.
Problem indywidualny i
społeczny
Agresywność młodzieży.
Problem indywidualny i
społeczny.
Agresywność młodzieży.
Problem indywidualny i
społeczny.
Agresywność młodzieży.
Problem indywidualny i
społeczny.
Edukacja zdrowotna.
Podręcznik akademicki
Warszawa
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Lublin
2004
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1972
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Lublin
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Lublin
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Lublin
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Lublin
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Biomedyczne podstawy
kształcenia i wychowania.
Podręcznik akademicki
Warszawa
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Woynarowska B. i in.
Biomedyczne podstawy
kształcenia i wychowania.
Podręcznik akademicki
Warszawa
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1746
Woynarowska B. i in.
Biomedyczne podstawy
kształcenia i wychowania.
Podręcznik akademicki
Warszawa
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1747
Woynarowska B. i in.
Biomedyczne podstawy
kształcenia i wychowania.
Podręcznik akademicki
Warszawa
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
1748
Woynarowska B. i in.
Biomedyczne podstawy
kształcenia i wychowania.
Podręcznik akademicki
Warszawa
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
389
Wroczyński R.
Warszawa
1979
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
390
Wroczyński R.
Warszawa
1966
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
391
3379
3380
1735
43
44
3134
370
Pedagogika społeczna
Wprowadzenie do
pedagogiki społecznej
Wychowanie i nauczanie w
przedszkolu
Zachowania agresywne dzieci i
młodzieży. Uwarunkowania oraz
możliwości ich przezwyciężenia.
Zachowania agresywne dzieci i
młodzieży. Uwarunkowania oraz
możliwości ich przezwyciężenia.
Zaczyński W. P.
Zenderowski R.
1750
Zenderowski R.
1751
Zenderowski R.
1752
Zenderowski R.
1809
Zenderowski R.
1810
Zenderowski R.
1811
Zenderowski R.
1812
Zenderowski R.
1813
Zenderowski R.
3643
Zewnętrzne zapewnianie jakości
kształcenia w szkolnictwie wyższym
3312
Zielona-Jenek M.
3313
Zielona-Jenek M.
Dudzińska I.
Warszawa
1983
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Borecka-Biernat D.
Warszawa
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Borecka-Biernat D.
Warszawa
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1995
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Poradnik autora prac
seminaryjnych,
dyplomowych i
magisterskich
Zainteresowania badawcze
młodzieży akademickiej
Zainteresowania badawcze
młodzieży akademickiej
Zawirowania systemu edukacji
Zawody i specjalności szkolnictwa
zawodowego. Przewodnik
encyklopedyczny
1749
red.
red.
Buczek A. i in.
Poznań
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Buczek A. i in.
Poznań
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Zahorska M.
Warszawa
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Nowacki T., Kołkowski
Warszawa
L.
1973
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2001
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Technika pisania prac
magisterskich i
licencjackich
Technika pisania prac
magisterskich i
licencjackich
Technika pisania prac
magisterskich i
licencjackich
Technika pisania prac
magisterskich i
licencjackich
Technika pisania prac
magisterskich i
licencjackich
Technika pisania prac
magisterskich i
licencjackich
Technika pisania prac
magisterskich i
licencjackich
Technika pisania prac
magisterskich i
licencjackich
Technika pisania prac
magisterskich i
licencjackich
red.
Przesłuchanie małoletnich
świadków
Przesłuchanie małoletnich
świadków
Wójcicka M.,
Urbanikowa J.
3314
Zielona-Jenek M.
3315
Zielona-Jenek M.
3316
Zielona-Jenek M.
3713
Przesłuchanie małoletnich
świadków
Przesłuchanie małoletnich
świadków
Przesłuchanie małoletnich
świadków
Obszary wykluczenia
społecznego- strefa
biologiczna i i
środowiskowa.
red.
3736
Zachowania ryzykowne
red.
3737
Zachowania ryzykowne
red.
3738
Zachowania ryzykowne
red.
3739
Zagrożenia
cyberprzestrzeni i świata
wirtualnego
3774
Apanel D., Jaworska
A.
Kwiatkowska G.E.,
Siudem I.
Kwiatkowska G.E.,
Siudem I.
Kwiatkowska G.E.,
Siudem I.
Warszawa
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Toruń
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Lublin
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Lublin
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Lublin
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Bednarek J.,
Andrzejewska A.
Warszawa
2014
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Przestępczość nieletnich.
red.
Gulli B., WysockaPleczyk M.
Kraków
2009
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3788
Resocjalizacyjne programy
penitencjarne realizowane
przez służbę więzienną w
Polsce.
red.
Marczak M.
Kraków
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3789
Resocjalizacyjne programy
penitencjarne realizowane
przez służbę więzienną w
Polsce.
red.
Marczak M.
Kraków
2013
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Ambrozik. W.,
Kieszkowska A.
Kraków
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Ambrozik. W.,
Kieszkowska A.
Kraków
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Kieszkowska A.
Kraków
2011
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Kieszkowska A.
Kraków
2011
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Tożsamość grupowa
dewiantów a ich
reintegracja społeczna.
Tożsamość grupowa
dewiantów a ich
reintegracja społeczna.
Tożsamość osobowa
dewiantów, a ich
reintegracja społeczna.
Tożsamość osobowa
dewiantów, a ich
reintegracja społeczna.
3795
3796
3797
3798
3873
Uzależnienia behawioralne
i zachowania problemowe
młodzieży.
red.
Jarczyńska J.,
Bydgoszcz
2014
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3874
Uzależnienia behawioralne
i zachowania problemowe
młodzieży.
red.
Jarczyńska J.,
Bydgoszcz
2014
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3875
Uzależnienia behawioralne
i zachowania problemowe
młodzieży.
red.
Jarczyńska J.,
Bydgoszcz
2014
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3876
Uzależnienia behawioralne
i zachowania problemowe
młodzieży.
red.
Jarczyńska J.,
Bydgoszcz
2014
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3877
Uzależnienia behawioralne
i zachowania problemowe
młodzieży.
red.
Jarczyńska J.,
Bydgoszcz
2014
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Harwas-Napierała B.
Poznań
2003
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red.
Rostowska T.,
Rostowski J.
Łódź
2002
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Rodzina a rozwój człowieka
dorosłego.
Rodzina-rozwój-praca.
Wybrane zagadnienia.
3883
3884
3888
Podmiotowość w edukacji
wobec odmienności
kulturowych oraz
społecznych zróżnicowań.
1
red.
Starik N., Zduniak A.
Poznań
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3889
Podmiotowość w edukacji
wobec odmienności
kulturowych oraz
społecznych zróżnicowań.
1
red.
Starik N., Zduniak A.
Poznań
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3890
Podmiotowość w edukacji
wobec odmienności
kulturowych oraz
społecznych zróżnicowań.
2
red.
Majchrzak N.,Starik
N., Zduniak A.
Poznań
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
3891
Podmiotowość w edukacji
wobec odmienności
kulturowych oraz
społecznych zróżnicowań.
2
red.
Majchrzak N.,Starik
N., Zduniak A.
Poznań
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
red
Palak Z. i in.
Lublin
2010
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kraków
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Kraków
2012
Pedagogika - Resocjalizacja - Edukacja - Szkolnictwo
Warszawa
1985
Prawo i administracja
Bielsko-Biała
1999
Prawo i administracja
1996
Prawo i administracja
2973
Edukacyjne i rehabilitacyjne
konteksty rozwoju osób z
niepełnosprawnością w różnych
okresach ich życia
3031
Stachura A.
3032
Stachura A.
808
Adamczyk M., Pastuszka S.
809
Allerhand M.
811
Antonowicz L.
O systematyzacji treści
kształcenia
O systematyzacji treści
kształcenia
Konstytucje polskie w
rozwoju dziejowym 17911982
Kodeks handlowy z
komentarzem
Podręcznik prawa
międzynarodowego
Bąkowski T., Skóra A.
Prawo administracyjne
Sopot
1997
Prawo i administracja
Białocerkiewicz J.
Wpływ międzynarodowej
organizacji pracy na
ujednolicenie prawa pracy
Toruń
1981
Prawo i administracja
Warszawa
1977
Prawo i administracja
Warszawa
1984
Prawo i administracja
Toruń
2009
Prawo i administracja
Poznań
2011
Prawo i administracja
Poznań
2011
Prawo i administracja
Warszawa
1997
Prawo i administracja
Warszawa
2013
Prawo i administracja
Warszawa
2009
Prawo i administracja
Przewodnik po źródłach i
podstawowych instytucjach
prawa prywatnego
(handlowego) w systemach
prawnych Europy
kontynentalnej, Wielkiej
Brytanii i USA
Warszawa
1992
Prawo i administracja
Chauvin T., Stawecki T., Winczorek
P.
Chauvin T., Stawecki T., Winczorek
P.
Chauvin T., Stawecki T., Winczorek
P.
Chauvin T., Stawecki T., Winczorek
P.
Wstęp do prawoznawstwa
Warszawa
2012
Prawo i administracja
Wstęp do prawoznawstwa
Warszawa
2012
Prawo i administracja
Wstęp do prawoznawstwa
Warszawa
2012
Prawo i administracja
Wstęp do prawoznawstwa
Warszawa
2012
Prawo i administracja
819
Cieślak M.
Polskie prawo karne. Zarys
systemowego ujęcia
Warszawa
1994
Prawo i administracja
827
Cieślak Z., Jagielski J., Lang J.,
Wierzbowski M., Wiktorowska A.
Prawo administracyjne
Warszawa
1996
Prawo i administracja
820
Czachórski W.
Warszawa
1994
Prawo i administracja
821
Czachórski W.
Warszawa
1998
Prawo i administracja
1854
Czaja M., Światłowski A.
Bielsko-Biała
2006
Prawo i administracja
822
Drozd A.
Ustawa o ochronie danych
osobowych. Komentarz.
Wzory pism i przepisy
Warszawa
2008
Prawo i administracja
1323
Duniewska Z. i in.
Prawo administracyjne.
Pojęcia, instytucje, zasady
w teorii i orzecznictwie
Warszawa
2000
Prawo i administracja
823
Ehrlich S.
Wstęp do nauki o państwie
i prawie
812
813
814
815
816
Rady narodowe i terenowe
Bocheński T., Gebert S., Służewski
organy administracji
J.
państwowej
Boć J., Kuta T.
Prawo administracyjne
Borkowski M.
1321
Borkowski M.
1322
Borkowski M.
817
Borodo A.
3689
Brzezińska J.
869
Brzozowska M.
818
1850
1851
1852
1853
3902
825
826
824
Całus A.
Prawo własności
intelektualnej. Zarys
wykładu
Prawo własności
intelektualnej. Zarys
wykładu
Samorząd terytorialny.
System prawno-finansowy
Dzieciobójstwo. Aspekty
prawne i etyczne.
Prawo autorskie w reklamie
i marketingu
Zobowiązania. Zarys
wykładu
Zobowiązania. Zarys
wykładu
Kodeks postępowania
karnego
Warszawa
1979
Prawo i administracja
red.
Tylca G., MisztalKonecka J.
Bydgoszcz
2009
Prawo i administracja
red.
Garlicki i in.
Warszawa
1974
Prawo i administracja
red.
Garlicki i in.
Warszawa
1974
Prawo i administracja
red.
Klafkowski A.
Warszawa
1976
Prawo i administracja
2
Warszawa
2001
Prawo i administracja
1
Warszawa
2001
Prawo i administracja
Warszawa
1979
Prawo i administracja
Warszawa
Warszawa
2012
2012
Prawo i administracja
Prawo i administracja
Toruń
1996
Prawo i administracja
Warszawa
2011
Prawo i administracja
Warszawa
2011
Prawo i administracja
Warszawa
2011
Prawo i administracja
Warszawa
2011
Prawo i administracja
Warszawa
2010
Prawo i administracja
Warszawa
1999
Prawo i administracja
Lublin
2002
Prawo i administracja
Elektroniczne aspekty wymiaru
sprawiedliwości
Encyklopedia podręczna. Prawo na
co dzień
Encyklopedia podręczna. Prawo na
co dzień
Encyklopedia prawa
międzynarodowego i stosunków
międzynarodowych
829
Ereciński T., Grudowski J.
828
Ereciński T., Grudowski J.
Jędrzejewska M.
830
Flicek A. i in.
1855
1856
Florek L.
Florek L.
Galster J., Szyszkowski W., Wasik
Z., Witkowski Z.
872
Instytucjonalne gwarancje
ochrony ofiar wojny
1324
Garlicki L.
1325
Garlicki L.
1326
Garlicki L.
1327
Garlicki L.
831
Gierowski K., JaśkiewiczObydzyńska T., Najda M.
1328
Gołda M.
1857
Gozdór G.
Komentarz do kodeksu
postępowania cywilnego
Komentarz do kodeksu
postępowania cywilnego
Kodeks pracy z
komentarzem
Prawo pracy
Prawo pracy
Prawo konstytucyjne
Polskie prawo
konstytucyjne. Zarys
wykładu
Polskie prawo
konstytucyjne. Zarys
wykładu
Polskie prawo
konstytucyjne. Zarys
wykładu
Polskie prawo
konstytucyjne. Zarys
wykładu
Psychologia w
postępowaniu karnym
Leasing. Zagadnienia
prawne
Ustawa o usługach
detektywistycznych z
wprowadzeniem. Zbiór
przepisów
1858
Gozdór G.
832
Hoc S.
3906
Ustawa o usługach
detektywistycznych z
wprowadzeniem. Zbiór
przepisów
Ustawa o ochronie
informacji niejawnych.
Komentarz
Izba wytrzeźwień a prawa człowieka
red.
Lublin
2002
Prawo i administracja
Warszawa
2010
Prawo i administracja
2013
Prawo i administracja
Warszawa
2011
Prawo i administracja
Warszawa
2011
Prawo i administracja
Warszawa
2011
Prawo i administracja
Warszawa
2011
Prawo i administracja
Zakamycze
2000
Prawo i administracja
Warszawa
1987
Prawo i administracja
Warszawa
2011
Prawo i administracja
Warszawa
2011
Prawo i administracja
Warszawa
1995
Prawo i administracja
Warszawa
1992
Prawo i administracja
Kuźmicz E., MieleckaKubień Z., Wiszejko- Warszawa
Wierzbicka D.
2009
Prawo i administracja
Warszawa
2007
Prawo i administracja
Gardacka T., Sobczak
Toruń
J.
Wprowadzenie do
prawoznawstwa
Wprowadzenie do
prawoznawstwa
Wprowadzenie do
prawoznawstwa
Wprowadzenie do
prawoznawstwa
Kodeks postępowania
administracyjnego
Nauka administracji.
Zagadnienia wybrane
System kontroli GIODO i
ochrona informacji
niejawnych
System kontroli GIODO i
ochrona informacji
niejawnych
Prawo pracy
Podstawowe wzory pism
procesowych w sprawach
cywilnych
1329
Jamróz A.
1330
Jamróz A.
1331
Jamróz A.
1332
Jamróz A.
833
Jaśkowska M., Wróbel A.
834
Jełowicki M.
1859
Jędruszczak A., Nowakowski B.
1860
Jędruszczak A., Nowakowski B.
835
Jończyk J.
836
Kamińska L.
3908
Karanie za posiadanie
840
Klimowicz-Górowska E., Żurek M.
838
Kodeks cywilny z krótkim
komentarzem
red.
Leonarski J.
Jaktorów
2000
Prawo i administracja
848
Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i
opiekuńczy. Ustawa o księgach
wieczystych i hipotece. Kodeks
postępowania cywilnego. Ustawa o
kosztach sądowych w sprawach
cywilnych. Prawo prywatne
międzynarodowe
red.
Buczna M.
Warszawa
2009
Prawo i administracja
837
Kodeks cywilny. Ustawa o księgach
wieczystych i hipotece. Kodeks
rodzinny i opiekuńczy. Kodeks
postępowania cywilnego. Prawo
prywatne międzynarodowe
oprac.Cisłow D.
Gdańsk
1995
Prawo i administracja
839
841
1861
1862
1863
1864
1333
842
843
1334
1865
1866
1867
844
845
849
Kodeks drogowy 2009 z
komentarzem
Kodeks drogowy 2009 z
komentarzem
Kodeks karny, wyd. 14
Kodeks karny, wyd. 14
Kodeks karny, wyd. 14
Kodeks karny, wyd. 14
Kodeks karny. Kodeks
postępowania karnego. Kodeks
karny wykonawczy. Kodeks
wykroczeń. Kodeks postępowania w
sprawach o wykroczenia. Kodeks
karny skarbowy. Ustawa o opłatach
w sprawach karnych. Ustawa o
postępowaniu w sprawach
nieletnich. Ze skorowidzami. Stan
na 20 lutego 2009 r.
Kodeks postępowaia
administracyjnego z aktami
wykonawczymi
Kodeks postępowaia
administracyjnego z aktami
wykonawczymi
Kodeks pracy
Kodeks pracy, wyd. 9
Kodeks pracy, wyd. 9
Kodeks pracy, wyd. 9
Kodeks przepisów federalnych USA
o ochronie środowiska
Kodeks rodzinny i opiekuńczy po
nowelizacji z maja 1999 r.
Kodeks spółek handlowych. Ustawa
o krajowym rejestrze sądowym.
Ustawa o swobodzie działaności
gospodarczej. Prawo upadłościowe
i naprawcze. Ustawa o
udostępnianiu informacji
gospodarczych. Ustawa o
europejskim zgrupowaniu interesów
gospodarczych i spółce
europejskiej. Spółdzielnia
europejska
red.
Procedura karna. Testy dla
studentów
red.
Łukaszewicz A.
Warszawa
2009
Prawo i administracja
red.
Łukaszewicz A.
Warszawa
2009
Prawo i administracja
red.
red.
red.
red.
Pastuszka J.
Pastuszka J.
Pastuszka J.
Pastuszka J.
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
2013
2013
2013
2013
Prawo i administracja
Prawo i administracja
Prawo i administracja
Prawo i administracja
red.
Buczna M.
Warszawa
2009
Prawo i administracja
red.
Milanowska B.
Sopot
1996
Prawo i administracja
red.
Milanowska B.
Sopot
1996
Prawo i administracja
red.
red.
red.
red.
Wickowski P.
Stańczak M.
Stańczak M.
Stańczak M.
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
2012
2012
2012
2012
Prawo i administracja
Prawo i administracja
Prawo i administracja
Prawo i administracja
wstęp Równy K.
Białystok
1997
Prawo i administracja
red.
Gorzelnik L.
Warszawa
1999
Prawo i administracja
red.
Buczna M.
Warszawa
2008
Prawo i administracja
846
Komornicy i egzekucja sądowa.
Zbiór przepisów wraz z wykazem
rewirów komorniczych z
określeniem ich właściwości
miejscowej
oprac.Farys K.
Kraków
1997
Prawo i administracja
847
Konstytucja i podstawowe akty
ustrojowe Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej. Wybór aktów prawnych z
zakresu prawa konstytucyjnego
oprac.Mordwiłko J.
Warszawa
1988
Prawo i administracja
850
Konstytucja Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej
Warszawa
?
Prawo i administracja
851
Konstytucje Rzeczypospolitej
Polskiej. Powszechna skrga
konstytucyjna w prawie polskim.
Wzór powszechnej skargi
konstytucyjnej. Ustawa o Trybunale
Konstytucyjnym i inne akty prawne
Warszawa
1998
Prawo i administracja
852
Koszewski Z. Gorazdowski S.
Międzynarodowe prawo
drogi morskiej
Gdynia
1965
Prawo i administracja
853
Kościńska T.
Udział organizacji
społecznych w wymiarze
sprawiedliwości. Poradnik
Warszawa
1980
Prawo i administracja
854
Kościńska T.
Udział organizacji
społecznych w wymiarze
sprawiedliwości. Poradnik
Warszawa
1980
Prawo i administracja
855
Kościńska T.
Udział organizacji
społecznych w wymiarze
sprawiedliwości. Poradnik
Warszawa
1980
Prawo i administracja
856
Krasuski A.
Prawo telekomunikacyjne.
Komentarz
Warszawa
2010
Prawo i administracja
1868
Krasuski A.
Outsourcig danych
osobowych w działaności
przedsiębiorstw
Warszawa
2010
Prawo i administracja
857
Kruczalak K.
Warszawa
2000
Prawo i administracja
858
Kruczalak K.
Warszawa
2000
Prawo i administracja
859
Kruczalak K.
Warszawa
2000
Prawo i administracja
860
Kruczalak K.
Warszawa
1998
Prawo i administracja
861
Kruczalak K.
Warszawa
1996
Prawo i administracja
862
Kruczalak K.
Gdańsk
1994
Prawo i administracja
874
Lang W.
Lang W., Wróblewski J., Zawadzki
S.
Warszawa
1989
Prawo i administracja
Warszawa
1980
Prawo i administracja
Warszawa
2010
Prawo i administracja
873
oprac.Falandysz L.
Prawo handlowe dla
ekonomistów
Prawo handlowe dla
ekonomistów
Prawo handlowe dla
ekonomistów
Prawo handlowe dla
ekonomistów
Prawo handlowe. Zarys
wykładu
Spółki prawa handlowego i
cywilnego
Prawo i moralność
Teoria państwa i prawa
Prawne podstawy ochrony
środowiska
Prawne podstawy ochrony
środowiska
1869
Lipiński A.
1870
Lipiński A.
Warszawa
2010
Prawo i administracja
863
Litewski W.
Rzymskie prawo prywatne
Warszawa
1994
Prawo i administracja
864
Łopatka A.
Encyklopedia prawa
Warszawa
1998
Prawo i administracja
1907
Łukaszuk L.
Dobra intelektualne.
Problemy międzynarodowej
ochrony
Warszawa
2009
Prawo i administracja
1908
Łukaszuk L.
Dobra intelektualne.
Problemy międzynarodowej
ochrony
Warszawa
2009
Prawo i administracja
1909
Łukaszuk L.
Dobra intelektualne.
Problemy międzynarodowej
ochrony
Warszawa
2009
Prawo i administracja
865
Maj S.
Ustawa o broni i amunicji.
Komentarz
Warszawa
2010
Prawo i administracja
866
867
868
Mała encyklopedia prawa
Mała encyklopedia prawa
Mała encyklopedia prawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1980
1980
1980
Prawo i administracja
Prawo i administracja
Prawo i administracja
876
Mering L.
Sopot
1998
Prawo i administracja
Warszawa
2007
Prawo i administracja
Warszawa
2007
Prawo i administracja
Warszawa
2011
Prawo i administracja
Warszawa
1997
Prawo i administracja
Warszawa
2012
Prawo i administracja
Warszawa
2012
Prawo i administracja
Warszawa
2012
Prawo i administracja
877
Michałowska G.
1871
Michałowska G.
1335
Misiuk A.
875
Norek E.
1872
Nowacki J., Tobor Z.
1873
Nowacki J., Tobor Z.
1874
Nowacki J., Tobor Z.
red.
red.
red.
Prawo ochrony środowiska
Ochrona praw człowieka w
Radzie Europy i w Unii
Europejskiej
Ochrona praw człowieka w
Radzie Europy i w Unii
Europejskiej
Administracja porządku i
bezpieczeństwa
publicznego. Zagadnienia
prawno-ustrojowe
Spółki cywilne i handlowe.
Wzory umów i innych
aktów
Wstęp do prawoznawstwa,
wyd. 4
Wstęp do prawoznawstwa,
wyd. 4
Wstęp do prawoznawstwa,
wyd. 4
Rybicki Z.
Rybicki Z.
Rybicki Z.
Wstęp do prawoznawstwa,
wyd. 4
Wstęp do prawoznawstwa,
wyd. 4
1875
Nowacki J., Tobor Z.
1876
Nowacki J., Tobor Z.
878
Okła M.
Prawo gospodarcze.
Wzory z objaśnieniami,
literaturą i orzecznictwem
879
Ostaszewska M., Wrzosek S.
880
Paczuski R.
881
Pietrzak M.
882
Piwnik S.
883
Podrecki P.
884
Popielarski K.
1336
Poradni wynalazcy. Procedury
zgłoszeniowe w systemie krajowym,
europejskim, międzynarodowym
3496
3497
1877
885
886
1881
Warszawa
2012
Prawo i administracja
Warszawa
2012
Prawo i administracja
Warszawa
2000
Prawo i administracja
Międzynarodowe źródła
prawa ochrony środowiska
Białystok
1995
Prawo i administracja
Prawo ochrony środowiska
Unii Europejskiej w zarysie
Toruń
1999
Prawo i administracja
Warszawa
1982
Prawo i administracja
Warszawa
2000
Prawo i administracja
Warszawa
2010
Prawo i administracja
Kraków
1997
Prawo i administracja
Prawo wyznaniowe
Prawo pracy materialne.
Wzory pism z prawa
materialnego z
objaśnieniami
Środki ochrony praw
własności intelektualnej
5
7a
Wzory pism procesowych
w sprawach cywilnych
Prawa człowieka w perspektywie
rozwoju globalnego
Prawa człowieka w perspektywie
rozwoju globalnego
Prawa człowieka w polskiej polityce
zagranicznej
Prawne podstawy resocjalizacji i
zapobiegania przestępczości
Prawo gospodarcze i handlowe.
Repetytorium
Prawo konstytucyjne
870
Prawo morskie
1315
Promocja zatrudnienia i instytucje
rynku pracy. Ustawa z omówieniem
2 cz. 3
Prawo
żeglugi
morskiej
red.
Pyrża A.
Warszawa
2009
Prawo i administracja
red.
Haber G.
Toruń
2013
Prawo i administracja
red.
Haber G.
Toruń
2013
Prawo i administracja
red.
Bieńczyk-Missala A.,
Kuźniar R.
Warszawa
2007
Prawo i administracja
red.
Krukowski A.
Warszawa
1979
Prawo i administracja
red.
Pakosiewicz J.
Warszawa
2008
Prawo i administracja
red.
Podsiadło M. i in.
Warszawa
2010
Prawo i administracja
red.
Łopuski J.
Bydgoszcz
1998
Prawo i administracja
red.
Niedźwiedzka A.
Warszawa
2004
Prawo i administracja
Toruń
1999
Prawo i administracja
871
Redelbach A.
Wstęp do prawoznawstwa.
Podstawowe pojęcia nauk
o władzy, państwie i prawie
w perspektywie Unii
Europejskiej. Regulamin
Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka
887
Romer M., Najda M.
Mobbing w ujęciu
psychologiczno-prawnym
Warszawa
2010
Prawo i administracja
888
Sitkowska K.
Ustrój organów ochrony
prawnej. Zestaw wykładów
889
Siuda W.
890
Siuda W.
1882
Skomra W.
1883
Skomra W.
891
Skrzydło W.
1338
Sługocki J.
892
Stawecki T., Winczorek P.
893
Stojanowska W.
894
Stojanowska W.
895
Suski P.
3912
Szelest-Woźny A. M.
1884
Szewc A., Jyż G.
1885
Szewc A., Jyż G.
896
Światecki P.
897
Światkowski A.
Toruń
2008
Prawo i administracja
Elementy prawa dla
ekonomistów
Encyklopedia prawa dla
ekonomistów
Zarządzanie kryzysowe praktyczny przewodnik po
nowelizacji ustawy
Zarządzanie kryzysowe praktyczny przewodnik po
nowelizacji ustawy
Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej.
Komentarz
Prawo samorządu
terytorialnego
Poznań
1996
Prawo i administracja
Warszawa
1975
Prawo i administracja
Warszawa
2010
Prawo i administracja
Warszawa
2010
Prawo i administracja
Zakamycze
1998
Prawo i administracja
Bydgoszcz
1999
Prawo i administracja
Wstęp do prawoznawstwa
Warszawa
1998
Prawo i administracja
Warszawa
1985
Prawo i administracja
Warszawa
1985
Prawo i administracja
Warszawa
2010
Prawo i administracja
Toruń
2012
Prawo i administracja
Warszawa
2011
Prawo i administracja
Warszawa
2011
Prawo i administracja
Warszawa
1998
Prawo i administracja
Warszawa
1998
Prawo i administracja
Ojcostwo prawne a
ojcostwo biologiczne
Ojcostwo prawne a
ojcostwo biologiczne
Zgromadzenia i imprezy
masowe
Korupcja. Analiza
dysfunkcji państwa na
przykładzie Polski (19892007)
Prawo własności
przemysłowej
Prawo własności
przemysłowej
Przewóz osób w
transporcie drogowym.
Praktyczny poradnik
Wzory pism procesowych
w sprawach z zakresu
prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych
898
Wengerek E.
Postępowanie
zabezpieczające i
egzekucyjne. Komentarz
do części drugiej kodeksu
postępowania cywilnego
899
Wierzbica A.
Przepisy antykorupcyjne w
administracji publicznej
1878
1879
1880
Wierzbowski M.
Wierzbowski M.
Wierzbowski M.
900
Włodyka S.
901
Wróblewski J.
903
Zdanowicz J.
3807
Warszawa
1998
Prawo i administracja
Warszawa
2010
Prawo i administracja
Prawo administracyjne
Prawo administracyjne
Prawo administracyjne
Prawo gospodarcze. Zarys
2
systemu
Warszawa
Warszawa
Warszawa
2011
2011
2011
Prawo i administracja
Prawo i administracja
Prawo i administracja
Warszawa
1982
Prawo i administracja
Sądowe stosowanie prawa
Warszawa
1988
Prawo i administracja
Warszawa
2001
Prawo i administracja
Jedynak T., Stasiak K. Warszawa
2014
Prawo i administracja
Podatek od czynności
cywilnoprawnych
Zarys metodyki pracy
Kuratora Sądowego
red.
3481
Balcerzak M.
Odpowiedzialność państwa
- strony Europejskiej
konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych
wolności
Toruń
2013
Prawo i administracja
3127
Bojarski T.
Polskie prawo wykroczeń.
Zarys wykładu
Warszawa
2012
Prawo i administracja
3128
Bojarski T.
Polskie prawo wykroczeń.
Zarys wykładu
Warszawa
2012
Prawo i administracja
3710
Metodyka pracy biegłego
psychiatry, psychologa
Eichstaedt K., Gałecki P., Depko A. oraz seksuologa w
sprawach karnych,
nieletnich oraz wykroczeń.
Warszawa
2014
Prawo i administracja
3711
Metodyka pracy biegłego
psychiatry, psychologa
Eichstaedt K., Gałecki P., Depko A. oraz seksuologa w
sprawach karnych,
nieletnich oraz wykroczeń.
Warszawa
2014
Prawo i administracja
3089
3090
3091
3092
Freeman M.
Freeman M.
Freeman M.
Freeman M.
Prawa człowieka
Prawa człowieka
Prawa człowieka
Prawa człowieka
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
2007
2007
2007
2007
Prawo i administracja
Prawo i administracja
Prawo i administracja
Prawo i administracja
3485
Gałązka M., Sadło-Nowak A.
Pisma procesowe w
postępowaniu w sprawach
o wykroczenia. Wzory pism
Szczytno
2013
Prawo i administracja
Warszawa
2011
Prawo i administracja
Warszawa
2011
Prawo i administracja
Warszawa
2011
Prawo i administracja
Warszawa
2011
Prawo i administracja
Szczytno
2013
Prawo i administracja
Lublin
2008
Prawo i administracja
Lublin
2008
Prawo i administracja
Lublin
2008
Prawo i administracja
Lublin
2008
Prawo i administracja
Kraków
2011
Prawo i administracja
Kraków
2011
Prawo i administracja
Kraków
2011
Prawo i administracja
Kraków
2011
Prawo i administracja
2009
Prawo i administracja
2009
Prawo i administracja
3695
3696
3697
3698
Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej
Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej
Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej
Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej
3484
Kudrelek J., Kwasiński R.
3138
Michalska-Warias A.
3139
Michalska-Warias A.
3140
Michalska-Warias A.
3141
Michalska-Warias A.
3093
Osiatyński W.
3094
Osiatyński W.
3095
Osiatyński W.
3096
Osiatyński W.
3104
3105
Prawa człowieka. Wybrane
zagadnienia i problemy
Prawa człowieka. Wybrane
zagadnienia i problemy
Pisma procesowe w
postępowaniu
przygotowawczym. Wzory
pism. Wyd. VIII
Zwalczanie
zorganizowanych form
przestępczości w prawie
karnym obowiązującym na
ziemiach polskich w XIX i
XX wieku
Zwalczanie
zorganizowanych form
przestępczości w prawie
karnym obowiązującym na
ziemiach polskich w XIX i
XX wieku
Zwalczanie
zorganizowanych form
przestępczości w prawie
karnym obowiązującym na
ziemiach polskich w XIX i
XX wieku
Zwalczanie
zorganizowanych form
przestępczości w prawie
karnym obowiązującym na
ziemiach polskich w XIX i
XX wieku
Prawa człowieka i ich
granice
Prawa człowieka i ich
granice
Prawa człowieka i ich
granice
Prawa człowieka i ich
granice
Koba L., Wacławczyk
Warszawa
W.
Koba L., Wacławczyk
Warszawa
W.
3106
3107
Prawa człowieka. Wybrane
zagadnienia i problemy
Prawa człowieka. Wybrane
zagadnienia i problemy
Koba L., Wacławczyk
Warszawa
W.
Koba L., Wacławczyk
Warszawa
W.
3712
Rutkowski M.
Nieposłuszeństwo wobec
prawa.
3752
Wesołowska A. M.
Bezpieczeństwo młodzieży.
3099
Włodkowski O.
3100
Włodkowski O.
3699
Wójcik J.W.
3700
Wójcik J.W.
3701
Wójcik J.W.
3685
Prawo karne skarbowe.
Schematy. Tabele. Testy.
Kazusy
Prawo karne skarbowe.
Schematy. Tabele. Testy.
Kazusy
Kryminologia.
Współczesne aspekty.
Kryminologia.
Współczesne aspekty.
Kryminologia.
Współczesne aspekty.
Cyberterroryzm
zagrożeniem XXIw.
Perspektywa politologiczna
i prawna.
Kliniczne i sądowopenitencjarne aspekty
funkcjonowania człowieka.
3761
2009
Prawo i administracja
2009
Prawo i administracja
Warszawa
2011
Prawo i administracja
Warszawa
2014
Prawo i administracja
Warszawa
2009
Prawo i administracja
Warszawa
2009
Prawo i administracja
Warszawa
2014
Prawo i administracja
Warszawa
2014
Prawo i administracja
Warszawa
2014
Prawo i administracja
red.
Podraza A.,
Potakowski P., Wiak
K.
Warszawa
2013
Prawo i administracja
red.
ChojnackaSzawłowska G.,
PastwaWojciechowska B.
Kraków
2007
Prawo i administracja
Kraków
2012
Psychologia - Psychiatria
Poznań
2011
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
1988
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2005
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
1980
Psychologia - Psychiatria
Wirtualna osobowość
naszych czasów. Mroczna
strona e-osobowości.
3803
Aboujaoude E.
3125
Adler R. B., Rosenfeld L. B., Proctor Relacje interpersonalne.
R. F.
Proces porozumiewania się
243
Aleksandrowicz J.
Nerwice. Psychopatologia i
psychoterapia
3721
Aranowska E.
Pomiar ilościowy w
psychologii
244
Armia a osobowość
247
Baley S.
Psychologia wychowawcza
w zarysie
Warszawa
1960
Psychologia - Psychiatria
248
Beck L. F.
O dojrzewaniu seksualnym
Warszawa
1980
Psychologia - Psychiatria
3409
Benjamin L.
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
3410
Benjamin L.
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
3411
Benjamin L.
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
3412
Benjamin L.
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
249
Berlyne D. E.
Warszawa
1969
Psychologia - Psychiatria
250
Biegeleisen-Żelazowski B.
Warszawa
1967
Psychologia - Psychiatria
252
Bilikiewicz T.
Warszawa
1970
Psychologia - Psychiatria
3564
Biologiczne podstawy psychologii
red.
Kalat J. W.
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
3565
Biologiczne podstawy psychologii
red.
Kalat J. W.
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
3566
Biologiczne podstawy psychologii
red.
Kalat J. W.
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
253
Birch A., Malim T.
Warszawa
1997
Psychologia - Psychiatria
2984
Blanchard K.
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
2985
Blanchard K.
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
3116
Bohm F., Laurell S.
Rozwiązywanie konfliktów.
Praktyczny poradnik dla
pracodawców i
menedżerów
Gdańsk
2009
Psychologia - Psychiatria
3117
Bohm F., Laurell S.
Rozwiązywanie konfliktów.
Praktyczny poradnik dla
pracodawców i
menedżerów
Gdańsk
2009
Psychologia - Psychiatria
3118
Bohm F., Laurell S.
Rozwiązywanie konfliktów.
Praktyczny poradnik dla
pracodawców i
menedżerów
Gdańsk
2009
Psychologia - Psychiatria
3734
Bolechów B.
Warszawa
2010
Psychologia - Psychiatria
3735
Bolechów B.
Warszawa
2010
Psychologia - Psychiatria
3827
Boral B., Boral T.
Techniki zapamiętywania.
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
3828
Boral B., Boral T.
Techniki zapamiętywania.
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2011
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2010
Psychologia - Psychiatria
3120
Borg J.
3112
Bragdon A. D., Gamon D.
red.
Michalik M.
Historia współczesnej
psychologii
Historia współczesnej
psychologii
Historia współczesnej
psychologii
Historia współczesnej
psychologii
Struktura i kierunek
myślenia
Zarys psychologii pracy
Psychoterapia w praktyce
ogólnolekarskiej
Psychologia rozowjowa w
zarysie. Od niemowlęctwa
do dorosłości
Przywództwo wyższego
stopnia
Przywództwo wyższego
stopnia
Terroryzm. Aktorzy,
statyści, widownie
Terroryzm. Aktorzy,
statyści, widownie
Perswazja. Sztuka
pozytywnego wpływania na
ludzi
Rozwiń swój umysł.
Ćwiczenia dla lewej półkuli
mózgu
Rozwiń swój umysł.
Ćwiczenia dla lewej półkuli
mózgu
Rozwiń swój umysł.
Ćwiczenia dla lewej półkuli
mózgu
Rozwiń swój umysł.
Ćwiczenia dla lewej półkuli
mózgu
Metodologia badań
psychologicznych
Szybkie czytanie
Rusz głową
Mapy myśli
Mapy twoich myśli.
Mindmapping, czyli
notowanie interaktywne
3113
Bragdon A. D., Gamon D.
Warszawa
2010
Psychologia - Psychiatria
3114
Bragdon A. D., Gamon D.
Warszawa
2010
Psychologia - Psychiatria
3115
Bragdon A. D., Gamon D.
Warszawa
2010
Psychologia - Psychiatria
2972
Brzeziński J.
31
34
35
Buzan T.
Buzan T.
Buzan T.
Warszawa
2012
Psychologia - Psychiatria
Łódź
Łódź
Łódź
2007
2007
2007
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
36
Buzan T.
Łódź
2007
Psychologia - Psychiatria
3836
Buzan T.R
Rusz głową. Rewolucyjne
metody usprawniające
efektywność pracy
umysłowej.
Łódź
2014
Psychologia - Psychiatria
3837
Buzan T.R
Rusz głową. Rewolucyjne
metody usprawniające
efektywność pracy
umysłowej.
Łódź
2014
Psychologia - Psychiatria
3850
3851
Buzan T.R
Buzan T.R
1787
Cenker E. M.
1788
Cenker E. M.
1789
Cenker E. M.
1790
Cenker E. M.
3083
3084
3085
3086
Chełpa S., Witkowski T.
Chełpa S., Witkowski T.
Chełpa S., Witkowski T.
Chełpa S., Witkowski T.
254
Cialdini R.
3808
Cialdini R.B.
3809
Cialdini R.B.
3810
Cialdini R.B.
3811
Cialdini R.B.
3786
3787
Cierpiałkowska L.
Cierpiałkowska L.
Mapy twoich myśli.
Mapy twoich myśli.
Negocjacje jako forma
komunikacji
interpersonalnej
Negocjacje jako forma
komunikacji
interpersonalnej
Negocjacje jako forma
komunikacji
interpersonalnej
Negocjacje jako forma
komunikacji
interpersonalnej
Psychologia konfliktów
Psychologia konfliktów
Psychologia konfliktów
Psychologia konfliktów
Wywieranie wpływu na
ludzi. Teoria i praktyka
Wywieranie wpływu na
ludzi. Toria i praktyka.
Wywieranie wpływu na
ludzi. Toria i praktyka.
Wywieranie wpływu na
ludzi. Toria i praktyka.
Wywieranie wpływu na
ludzi. Toria i praktyka.
Psychopatologia.
Psychopatologia.
Łódź
Łódź
2015
2015
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Poznań
2011
Psychologia - Psychiatria
Poznań
2011
Psychologia - Psychiatria
Poznań
2011
Psychologia - Psychiatria
Poznań
2011
Psychologia - Psychiatria
2004
2004
2004
2004
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Gdańsk
1999
Psychologia - Psychiatria
Sopot
2014
Psychologia - Psychiatria
Sopot
2014
Psychologia - Psychiatria
Sopot
2014
Psychologia - Psychiatria
Sopot
2014
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
Warszawa
2009
2009
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
255
Coombs C. H., Dawes R. M.,
Tvetsky A.
Wprowadzenie do
psychologii matematycznej
2974
2975
Crisp R. J., Turner R. N.
Crisp R. J., Turner R. N.
256
Davis M. H.
257
Dubrin A. J.
258
Dubrin A. J.
Psychologia społeczna
Psychologia społeczna
Empatia. O umiejętności
współodczuwania
Praktyczna psychologia
zarządzania
Praktyczna psychologia
zarządzania
Warszawa
1977
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
Warszawa
2009
2009
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Gdańsk
1999
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
1979
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
1979
Psychologia - Psychiatria
2011
Psychologia - Psychiatria
2011
Psychologia - Psychiatria
2011
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2014
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2014
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2014
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2014
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2014
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
1965
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
1997
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
Warszawa
Warszawa
2009
2009
2008
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
3401
Dynamika emocji. Teoria i praktyka
red.
3402
Dynamika emocji. Teoria i praktyka
red.
3403
Dynamika emocji. Teoria i praktyka
3838
Dyrda M.J.
3839
Dyrda M.J.
3840
Dyrda M.J.
3841
Dyrda M.J.
3842
Dyrda M.J.
281
Ekel J., Jaroszyński J.,
Ostaszewska J.
259
Ekman P.
3926
Erickson C.
2976
2977
3413
Etyka zawodu psychologa
Etyka zawodu psychologa
Etyka zawodu psychologa
red.
Doliński D., Błaszczak
Warszawa
W.
Doliński D., Błaszczak
Warszawa
W.
Doliński D., Błaszczak
Warszawa
W.
Psychospołeczne
uwarunkowania moralne w
siłach zbrojnych.
Psychospołeczne
uwarunkowania moralne w
siłach zbrojnych.
Psychospołeczne
uwarunkowania moralne w
siłach zbrojnych.
Psychospołeczne
uwarunkowania moralne w
siłach zbrojnych.
Psychospołeczne
uwarunkowania moralne w
siłach zbrojnych.
Mały słownik
psychologiczny
Kłamstwo i jego
wykrywanie w biznesie,
polityce, małżeństwie
Nauka o uzależnieniach.
Od neurobiologii do
skutecznych metod
leczenia
Brzeziński J. i in.
Brzeziński J. i in.
Brzeziński J. i in.
3414
3415
260
Etyka zawodu psychologa
Etyka zawodu psychologa
Falicki Z.
3831
Figley C.R, Nash W.P.
3832
Figley C.R, Nash W.P.
3833
Figley C.R, Nash W.P.
3834
Figley C.R, Nash W.P.
3835
Figley C.R, Nash W.P.
261
Fischer R., Ury W., Patton B.
3863
3864
3865
3170
Franken R.E
Franken R.E
Franken R.E
Gajlewicz M.
3779
Gasiul H.
3780
Gasiul H.
1760
1761
Gerrig R., Zimbardo P.
Gerrig R., Zimbardo P.
3765
Glass L.
262
Goleman D.
263
Goleman D.
264
Gulczyński M.
Brzeziński J. i in.
Brzeziński J. i in.
Psychiatria społeczna
Stres bojowy. Teorie,
badania, profilaktyka i
terapia.
Stres bojowy. Teorie,
badania, profilaktyka i
terapia.
Stres bojowy. Teorie,
badania, profilaktyka i
terapia.
Stres bojowy. Teorie,
badania, profilaktyka i
terapia.
Stres bojowy. Teorie,
badania, profilaktyka i
terapia.
Dochodząc do TAK.
Negocjowanie bez
poddawania się
Psychologia motywacji.
Psychologia motywacji.
Psychologia motywacji.
Techniki perswazji
Psychologi osobowości.
Nurty, teorie, koncepcje.
Psychologi osobowości.
Nurty, teorie, koncepcje.
Psychologia i życie
Psychologia i życie
Mowa ciała kłamców. Od
niewinnych kłamstw do
patologicznych oszustw.
Inteligencja emocjonalna
Inteligencja emocjonalna w
praktyce
Bariera aspiracji
Socjotechika. Sztuka
zdobywania władzy nad
umysłami
Socjotechika. Sztuka
zdobywania władzy nad
umysłami
Teorie osobowości
Teorie osobowości
Teorie osobowości
Warszawa
Warszawa
Warszawa
2008
2008
1985
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2010
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2010
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2010
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2010
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2010
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2000
Psychologia - Psychiatria
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Warszawa
2013
2013
2013
2009
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2012
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2012
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
Warszawa
2012
2012
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Poznań
2014
Psychologia - Psychiatria
Poznań
1997
Psychologia - Psychiatria
Poznań
1999
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
1982
Psychologia - Psychiatria
Gliwice Kraków
2012
Psychologia - Psychiatria
Gliwice Kraków
2012
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
Warszawa
Warszawa
2013
2013
2013
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
3167
Hadnagy Ch.
3168
Hadnagy Ch.
3611
3612
3613
Hall C. S.
Hall C. S.
Hall C. S.
3793
Hall C.S., Lindzey G., Campbell J.B. Teorie osobowości.
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
3794
Hall C.S., Lindzey G., Campbell J.B. Teorie osobowości.
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
3341
3342
3343
3344
1668
1669
1670
1671
3595
3596
3597
Heszen I.
Heszen I.
Heszen I.
Heszen I.
Heszen I., Sęk H.
Heszen I., Sęk H.
Heszen I., Sęk H.
Heszen I., Sęk H.
Heszen I., Sęk H.
Heszen I., Sęk H.
Heszen I., Sęk H.
Psychologia stresu
Psychologia stresu
Psychologia stresu
Psychologia stresu
Psychologia zdrowia
Psychologia zdrowia
Psychologia zdrowia
Psychologia zdrowia
Psychologia zdrowia
Psychologia zdrowia
Psychologia zdrowia
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
2014
2014
2014
2014
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
3820
Hetherington A.
Wsparcie psychologiczne
w służbach ratowniczych.
Gdańsk
2004
Psychologia - Psychiatria
3821
Hetherington A.
Wsparcie psychologiczne
w służbach ratowniczych.
Gdańsk
2004
Psychologia - Psychiatria
3822
Hetherington A.
Wsparcie psychologiczne
w służbach ratowniczych.
Gdańsk
2004
Psychologia - Psychiatria
3823
Hetherington A.
Wsparcie psychologiczne
w służbach ratowniczych.
Gdańsk
2004
Psychologia - Psychiatria
3824
Hetherington A.
Wsparcie psychologiczne
w służbach ratowniczych.
Gdańsk
2004
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
1987
Psychologia - Psychiatria
Gliwice
Gliwice
2012
2012
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
1975
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
2008
2008
2008
2008
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
3108
3109
3110
3111
Hinchliffe M. K., Hooper D., Roberts
Melancholia małżeńska
F. J.
Hogan K., Speakman J.
Ukryta perswazja.
Hogan K., Speakman J.
Ukryta perswazja.
Psychologia w praktyce
Hollender M. H.
lekarskiej
Horgan J.
Psychologia terroryzmu
Horgan J.
Psychologia terroryzmu
Horgan J.
Psychologia terroryzmu
Horgan J.
Psychologia terroryzmu
1301
Horyń W.
Środowisko wojskowe a
kształtowanie osobowości
podchorążych
Wrocław
2004
Psychologia - Psychiatria
1968
Horyń W.
Środowisko wojskowe a
kształtowanie osobowości
podchorążych
Wrocław
2004
Psychologia - Psychiatria
1969
Horyń W.
Przywództwo jako element
profesjonalizmu w
kształceniu zawodowym (w
środowisku wojskowym)
Wrocław
2006
Psychologia - Psychiatria
265
3816
3817
266
1970
Horyń W.
267
Imieliński K.
2462
Jankowski B. A.
268
269
30
32
Przywództwo jako element
profesjonalizmu w
kształceniu zawodowym (w
środowisku wojskowym)
Wrocław
2006
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
1986
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
1973
Psychologia - Psychiatria
Jarosz M.
Jaroszewski M. G.
Człowiek i seks
Nauka języka obcego.
Spojrzenie psychologa
Psychologia lekarska
Psychologia XX wieku
Warszawa
Warszawa
1983
1985
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Jaworska-Jamruszkiewicz J.
Kurs doskonalenia pamięci
Chorzów
2008
Psychologia - Psychiatria
Joule R.-V., Beauvois J. L.
Gra w manipulacje.
Wywieranie wpływu na
uczciwych
Gdańsk
2006
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2008
Psychologia - Psychiatria
3815
Kiedy mówić TAK! Kiedy mówić
NIE! Poradnik metodyczny dla
młodych liderów
Kirby A.
Gry szkoleniowe.
Warszawa
2011
Psychologia - Psychiatria
3387
Kliszcz J.
Psychologia w ratownictwie
Warszawa
2012
Psychologia - Psychiatria
3388
Kliszcz J.
Psychologia w ratownictwie
Warszawa
2012
Psychologia - Psychiatria
3389
Kliszcz J.
Psychologia w ratownictwie
Warszawa
2012
Psychologia - Psychiatria
271
3814
Klonowicz S.
Kossowska M., Sołtysińska I.
Warszawa
Warszawa
1974
2011
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
272
Kowalczuk R.
Warszawa
1971
Psychologia - Psychiatria
273
Kowalczuk R.
Warszawa
1971
Psychologia - Psychiatria
274
Kowalczuk R.
Warszawa
1975
Psychologia - Psychiatria
3715
Kozak S.
Warszawa
2012
Psychologia - Psychiatria
3716
Kozak S.
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
3717
Kozak S.
Warszawa
2011
Psychologia - Psychiatria
3718
Kozak S.
Warszawa
2009
Psychologia - Psychiatria
3855
Kozak S.
Praca umysłowa
Budowanie zespołu.
Podstawy psychologii
socjologii i organizacji
pracy
Podstawy psychologii
socjologii i organizacji
pracy
Psychologia w pracy z
ludźmi
Patologia analfabetyzmu
emocjonalnego. Przyczyny
i skutki braku empatii w
rodzinie i w środowisku
pracy.
Patologia fonoholizmu.
Przyczyny, skutki i leczenie
uzależnienia dzieci i
młodzieży od telefonu
komórkowego.
Patologie komunikowania
w Internecie. Zagrożenia i
skutki dla dzieci i
młodzieży.
Patologie w środowisku
pracy. Zapobieganie i
leczenie.
Patologia eurosieroctwa w
Polsce
Warszawa
2010
Psychologia - Psychiatria
3845
Kozielecki J.
Koncepcje psychologiczne
człowieka
Warszawa
2000
Psychologia - Psychiatria
3846
Kozielecki J.
Koncepcje psychologiczne
człowieka
Warszawa
2000
Psychologia - Psychiatria
3847
Kozielecki J.
Koncepcje psychologiczne
człowieka
Warszawa
2000
Psychologia - Psychiatria
3848
Kozielecki J.
Koncepcje psychologiczne
człowieka
Warszawa
2000
Psychologia - Psychiatria
3849
Kozielecki J.
Koncepcje psychologiczne
człowieka
Warszawa
2000
Psychologia - Psychiatria
3321
3322
3323
3324
Psychologia dysleksji
Psychologia dysleksji
Psychologia dysleksji
Psychologia dysleksji
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
2013
2013
2013
2013
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
2014
Psychologia - Psychiatria
3345
3346
3347
3348
3349
Krasowicz-Kupis G.
Krasowicz-Kupis G.
Krasowicz-Kupis G.
Krasowicz-Kupis G.
Kryzysy i ich przezwyciężanie.
Problemy interwencji i pomocy
psychologicznej
Le Bon
Le Bon
Le Bon
Le Bon
Le Bon
275
Leary M.
276
1302
3913
Szygendowska A.,
oprac.
Stańdo K.
red.
Kubacka-Jasiecka D.,
Toruń
Mudynia K.
Psychologia tłumu
Psychologia tłumu
Psychologia tłumu
Psychologia tłumu
Psychologia tłumu
Wywieranie wrażenia na
innych. O sztuce
autoprezentacji
Kęty
Kęty
Kęty
Kęty
Kęty
2013
2013
2013
2013
2013
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Gdańsk
1999
Psychologia - Psychiatria
Leatherman R. W.
Jakościowe przywództwo
Warszawa
2000
Psychologia - Psychiatria
277
Lebiedinskij M. S., Miasiszczew W.
N.
Warszawa
1969
Psychologia - Psychiatria
3329
Ledzińska M., Czerniewska E.
Warszawa
2011
Psychologia - Psychiatria
3330
Ledzińska M., Czerniewska E.
Warszawa
2011
Psychologia - Psychiatria
3331
Ledzińska M., Czerniewska E.
Warszawa
2011
Psychologia - Psychiatria
3332
Ledzińska M., Czerniewska E.
Warszawa
2011
Psychologia - Psychiatria
29
3799
3800
Lehrl S.
Levine P.A.
Levine P.A.
Wstęp do psychologii
lekarskiej
Psychologia nauczania.
Ujęcie poznawcze
Psychologia nauczania.
Ujęcie poznawcze
Psychologia nauczania.
Ujęcie poznawcze
Psychologia nauczania.
Ujęcie poznawcze
Trening pamięci
Uleczyć traumę.
Uleczyć traumę.
Katowice
Warszawa
Warszawa
2000
2015
2015
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
1672
Levinson H.
Psychologia przywództwa
Gliwice
2007
Psychologia - Psychiatria
1673
Levinson H.
Psychologia przywództwa
Gliwice
2007
Psychologia - Psychiatria
1674
Levinson H.
Psychologia przywództwa
Gliwice
2007
Psychologia - Psychiatria
Gliwice
2014
Psychologia - Psychiatria
Gliwice
2014
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
1963
Psychologia - Psychiatria
Kraków
2011
Psychologia - Psychiatria
Kraków
2011
Psychologia - Psychiatria
Gliwice
Gliwice
2015
2015
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Stereotypy i uprzedzenia
Gdańsk
1999
Psychologia - Psychiatria
Wprowadzenie do
psychologii matematycznej
Warszawa
1995
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
1966
Psychologia - Psychiatria
Gdańsk
2011
Psychologia - Psychiatria
Gdańsk
2011
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
1996
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2011
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2011
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2011
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2011
Psychologia - Psychiatria
Sopot
2014
Psychologia - Psychiatria
Sopot
2014
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
Warszawa
1981
1981
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
3759
Łabuz A.M.
3760
Łabuz A.M.
278
Łukow G.
3693
Macario L., Rocchi M.
3694
Macario L., Rocchi M.
3825
3826
Machło P., Grzelka J.
Machło P., Grzelka J.
Macrae C. N., Stangor Ch.,
Hewstone M.
279
Jak wygrywać każdy spór.
Negocjacje w życiu
codziennym.
Jak wygrywać każdy spór.
Negocjacje w życiu
codziennym.
Szkice z psychologii
wojskowej
Komunikacja w relacjach
niesienia pomocy
Komunikacja w relacjach
niesienia pomocy
Trening intelektu.
Trening intelektu.
280
Malim T., Birch A., Wadeley A.
282
Maruszewski M., Reykowski J.,
Tomaszewski T.
3866
Maruszewski T.
3867
Maruszewski T.
283
Mastenbroek W.
1791
Matusewicz C.
1792
Matusewicz C.
1793
Matusewicz C.
1794
Matusewicz C.
3818
Mietzel G.
3819
Mietzel G.
284
286
Mika S.
Mika S.
3878
Millon T., Davis R.
Zaburzenia osobowości we
współczesnym świecie.
Warszawa
2005
Psychologia - Psychiatria
3879
Millon T., Davis R.
Zaburzenia osobowości we
współczesnym świecie.
Warszawa
2005
Psychologia - Psychiatria
3829
3830
Minge N., Minge K.
Minge N., Minge K.
Techniki samorozwoju.
Techniki samorozwoju.
Warszawa
Warszawa
2012
2012
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
287
Moir A., Jessel D.
Płeć mózgu. O prawdziwej
różnicy między mężczyzną
a kobietą
Warszawa
1989
Psychologia - Psychiatria
3074
Mosty zamiast murów. Podręcznik
komunikacji interpersonalnej
Warszawa
2012
Psychologia - Psychiatria
1795
1796
Myers D. G.
Myers D. G.
Poznań
Poznań
2003
2003
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
288
Myślenie i mowa
Warszawa
1966
Psychologia - Psychiatria
3769
Navarro J., Sciarra-Poynter T.
Niebezpieczne osobowości
Warszawa
2015
Psychologia - Psychiatria
Neidhardt E. J., Weinstein M. S.,
Corny R. F.
Jak opanować stres.
Poradnik bez trików.
Skuteczne metody dla
każdego
Lublin
1996
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2011
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2011
Psychologia - Psychiatria
289
3584
3585
3376
3377
3378
290
291
292
33
3932
Psychologia jako nauka o
człowieku
Psychologia poznania.
Umysł i świat.
Psychologia poznania.
Umysł i świat.
Negocjowanie
Wprowadzenie do
psychologii
Wprowadzenie do
psychologii
Wprowadzenie do
psychologii
Wprowadzenie do
psychologii
Wprowadzenie do
psychologii.
Wprowadzenie do
psychologii.
Psychologia społeczna
Psychologia społeczna
Stewart J.
Psychologia społeczna
Psychologia społeczna
red.
Nęcka E., Orzechowski J., Szymura
Psychologia poznawcza
B.
Nęcka E., Orzechowski J., Szymura
Psychologia poznawcza
B.
Psychologia motywacji w
Nieckarz Z.
organizacji
Psychologia motywacji w
Nieckarz Z.
organizacji
Psychologia motywacji w
Nieckarz Z.
organizacji
Nigdy nie jest za późno… Myślenie
twórcze
Nikt nie rodzi się kobietą
Nowacki T.
Zarys psychologii
Sztuka kierownia sobą.
Noyes R. B.
Czyli poznaj siłę inteligencji
emocjonalnej
Od systemu terapeutycznego do
interwencji
Żinkina N. I.,
Szemiakina F. N.
Warszawa
2011
Psychologia - Psychiatria
b.a.
Warszawa
1980
Psychologia - Psychiatria
red.
Hołówka T.
Warszawa
Warszawa
1982
1979
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Chorzów
2008
Psychologia - Psychiatria
red.
Kaczmarek Ł., Słysz
A., Soroko E.
Poznań
2006
Psychologia - Psychiatria
3772
Ogińska-Bulik N.
Pozytywne skutki
doświadczeń
traumatycznych czyli kiedy
łzy zamieniają się w perły.
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
3773
Ogińska-Bulik N.
Pozytywne skutki
doświadczeń
traumatycznych czyli kiedy
łzy zamieniają się w perły.
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
3317
Oleszkowicz A., Senejko A.
Psychologia dorastania.
Zmiany rozwojowe w dobie
globalizacji
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
3318
Oleszkowicz A., Senejko A.
3319
Oleszkowicz A., Senejko A.
3320
Oleszkowicz A., Senejko A.
1675
Oleś P.
1676
Oleś P.
1677
Oleś P.
Psychologia dorastania.
Zmiany rozwojowe w dobie
globalizacji
Psychologia dorastania.
Zmiany rozwojowe w dobie
globalizacji
Psychologia dorastania.
Zmiany rozwojowe w dobie
globalizacji
Wprowadzenie do
psychologii osobowości
Wprowadzenie do
psychologii osobowości
Wprowadzenie do
psychologii osobowości
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2011
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2011
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2011
Psychologia - Psychiatria
Poznań
2004
Psychologia - Psychiatria
3702
Oppenheim A.N.
Kwestionariusze, wywiady,
pomiary postaw
3784
Pastwa-Wojciechowska B.
Psychopaci. Sprawcy
przestępstw seksualnych.
Gdańsk
2013
Psychologia - Psychiatria
293
Petrovic S. P.
Warszawa
1988
Psychologia - Psychiatria
3286
Pierzchała K., Cekiera Cz.
Toruń
2009
Psychologia - Psychiatria
3287
Pierzchała K., Cekiera Cz.
Toruń
2009
Psychologia - Psychiatria
3288
Pierzchała K., Cekiera Cz.
Toruń
2009
Psychologia - Psychiatria
3289
Pierzchała K., Cekiera Cz.
Toruń
2009
Psychologia - Psychiatria
294
Pieter J.
Warszawa
1961
Psychologia - Psychiatria
306
Pieter J.
Narkotyki i człowiek
Człowiek a patologie
społeczne
Człowiek a patologie
społeczne
Człowiek a patologie
społeczne
Człowiek a patologie
społeczne
Psychologia uczenia się
Psychologia uczenia się i
nauczania
Katowice
1970
Psychologia - Psychiatria
295
Pietrasiński Z.
Podstawy psychologii pracy
Katowice
1976
Psychologia - Psychiatria
285
Piotrowski A.
Stres i wypalenie
zawodowe funkcionariuszy
Służby Więziennej
Warszawa
2010
Psychologia - Psychiatria
1300
Piotrowski A.
Kwestionariusz stresu
Służby Więziennej.
Podręcznik
Warszawa
2011
Psychologia - Psychiatria
296
Podstawy psychiatrii
Jarosz M., Cwynar S. Warszawa
1983
Psychologia - Psychiatria
1678
Popiel A., Pragłowska E.
Psychoterapia poznawczobehawioralna. Teoria i
praktyka
Warszawa
2008
Psychologia - Psychiatria
1679
Popiel A., Pragłowska E.
Psychoterapia poznawczobehawioralna. Teoria i
praktyka
Warszawa
2008
Psychologia - Psychiatria
1680
Popiel A., Pragłowska E.
Psychoterapia poznawczobehawioralna. Teoria i
praktyka
Warszawa
2008
Psychologia - Psychiatria
297
Półturzycki J.
Warszawa
1972
Psychologia - Psychiatria
298
Półturzycki J.
Warszawa
1972
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2014
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2014
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2014
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
1981
Psychologia - Psychiatria
Kraków
2010
Psychologia - Psychiatria
Kraków
2010
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
red.
Ucz się sam. O technice
samokształcenia
Ucz się sam. O technice
samokształcenia
Psychologia rozwoju
człowieka.
Psychologia rozwoju
człowieka.
Psychologia rozwoju
człowieka.
Psychologia wychowania
Podkultura więziennawielowymiarowość
rzeczywistości
penitencjarnej.
Podkultura więziennawielowymiarowość
rzeczywistości
penitencjarnej.
302
Przetacznik-Gierowska M.,
Tyszkowa M.
Przetacznik-Gierowska M.,
Tyszkowa M.
Przetacznik-Gierowska M.,
Tyszkowa M.
Przetacznikowa M., Włodarski Z.
3770
Przybyliński S.
3771
Przybyliński S.
299
303
304
300
301
Psychologia
Psychologia akademicka.
Podręcznik
Psychologia akademicka.
Podręcznik
Psychologia akademicka.
Podręcznik
Psychologia akademicka.
Podręcznik
Psychologia pracy
Psychologia pracy
Psychologia pracy i organizacji
Psychologia pracy i organizacji
305
Psychologia rozwojowa
3589
Psychologia rozwoju człowieka
2
Charakteryst
yka okresów
red.
życia
człowieka
3590
Psychologia rozwoju człowieka
2
Charakteryst
yka okresów
red.
życia
człowieka
3586
3587
3588
1753
1754
1755
1756
1
1
1
Zagadnienia
ogólne.
Zagadnienia
ogólne.
Zagadnienia
ogólne.
red.
Tomaszewski T.
1979
Psychologia - Psychiatria
1
red.
Strelau J., Doliński D. Gdańsk
2011
Psychologia - Psychiatria
1
red.
Strelau J., Doliński D. Gdańsk
2011
Psychologia - Psychiatria
2
red.
Strelau J., Doliński D. Gdańsk
2011
Psychologia - Psychiatria
2
red.
Strelau J., Doliński D. Gdańsk
2011
Psychologia - Psychiatria
red.
red.
red.
red.
Gliszczyńska X.
Gliszczyńska X.
Chmiel N.
Chmiel N.
Bryant E. B., Colman
A. M.
Warszawa
Warszawa
Gdańsk
Gdańsk
1979
1979
2007
2007
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Poznań
1995
Psychologia - Psychiatria
Harwas-Napierała B.,
Warszawa
Trempała J.
2014
Psychologia - Psychiatria
Harwas-Napierała B.,
Warszawa
Trempała J.
2014
Psychologia - Psychiatria
red.
3591
Psychologia rozwoju człowieka
2
Charakteryst
yka okresów
red.
życia
człowieka
Harwas-Napierała B.,
Warszawa
Trempała J.
2014
Psychologia - Psychiatria
3592
Psychologia rozwoju człowieka
3
Rozwój
funkcji
red.
psychicznych
Harwas-Napierała B.,
Warszawa
Trempała J.
2014
Psychologia - Psychiatria
3593
Psychologia rozwoju człowieka
3
Rozwój
funkcji
red.
psychicznych
Harwas-Napierała B.,
Warszawa
Trempała J.
2014
Psychologia - Psychiatria
3594
Psychologia rozwoju człowieka
3
Rozwój
funkcji
red.
psychicznych
Harwas-Napierała B.,
Warszawa
Trempała J.
2014
Psychologia - Psychiatria
3350
3351
3352
3353
307
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
Psychologia ucznia i nauczyciela
Psychologia ucznia i nauczyciela
Psychologia ucznia i nauczyciela
Psychologia ucznia i nauczyciela
Psychologia w słuzbie człowieka
Psychoterapia. Praktyk
Psychoterapia. Praktyk
Psychoterapia. Praktyk
Psychoterapia. Teoria
Psychoterapia. Teoria
Psychoterapia. Teoria
Psychoterapia. Teoria
Psychoterapia. Teoria
Kowalik S.
Kowalik S.
Kowalik S.
Kowalik S.
Ratajczak Z.
Grzesiuk L.
Grzesiuk L.
Grzesiuk L.
Grzesiuk L.
Grzesiuk L.
Grzesiuk L.
Grzesiuk L.
Grzesiuk L.
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
2011
2011
2011
2011
1980
2006
2006
2006
2005
2005
2005
2005
2005
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
308
Pszczółkowski T.
Warszawa
1974
Psychologia - Psychiatria
309
Pszczółkowski T.
Warszawa
1974
Psychologia - Psychiatria
310
Putkiewicz Z., Dobrowolska B.,
Kukołowicz T.
Warszawa
1987
Psychologia - Psychiatria
3766
Ramachandram V.S.
Warszawa
2012
Psychologia - Psychiatria
3767
Ramachandram V.S.
Warszawa
2012
Psychologia - Psychiatria
3768
Ramachandram V.S.
Warszawa
2012
Psychologia - Psychiatria
1689
Ratajczak Z.
Warszawa
2008
Psychologia - Psychiatria
1690
Ratajczak Z.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
Umiejętność
przekonywania i dyskusji
Umiejętność
przekonywania i dyskusji
Podstawy psychologii,
pedagogiki i socjologii
Neuronauka o podstawach
człowieka.
Neuronauka o podstawach
człowieka.
Neuronauka o podstawach
człowieka.
Psychologia pracy i
organizacji
Psychologia pracy i
organizacji
Warszawa
2008
Psychologia - Psychiatria
Gdańsk
2004
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
1993
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
Kraków
2010
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
1987
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
1962
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
1964
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
1980
Psychologia - Psychiatria
Kraków
2010
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
1985
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychopatologia.
Poznań
2001
Psychologia - Psychiatria
Kraków
2009
Psychologia - Psychiatria
3087
Rathus S. A.
Psychologia współczesna.
Lepiej, więcej, przystępniej
311
Renaud J.
Przewodnik antystresowy
3621
Rode M.
3622
Rode M.
3121
Rodzice i dzieci w różnych
systemach rodzinnych
312
Rostowski J.
313
Rubinsztejn S. L.
314
Rubinsztejn S. L.
315
Sanocki W.
3126
Schaffer H. R.
3325
3326
3327
3328
3418
3419
3420
316
Schaffer H. R.
Schaffer H. R.
Schaffer H. R.
Schaffer H. R.
Schaffer H. R.
Schaffer H. R.
Schaffer H. R.
Seksulogia biologiczna
Seligman M.E.P., Walker E.F,
Rosenhan D.L.
3785
Style myślenia
przestępczego. Podstawy
teoretyczne i
diagnostyczne
Style myślenia
przestępczego. Podstawy
teoretyczne i
diagnostyczne
Janicka I.
Zarys psychologii
małżeństwa
Podstawy psychologii
ogólnej
Podstawy psychologii
ogólnej
Kwestionariusze
osobowości w psychologii
Psychologia rozwojowa.
Podstawowe pojęcia
Psychologia dziecka
Psychologia dziecka
Psychologia dziecka
Psychologia dziecka
Psychologia dziecka
Psychologia dziecka
Psychologia dziecka
red.
Imieliński K.
3147
Siegel D. J.
Rozwój umysłu. Jak
stajemy się tym, kim
jesteśmy
3381
Sikorski W.
Niewerbalna komunikacja
interpersonalna
Warszawa
2011
Psychologia - Psychiatria
3382
Sikorski W.
Niewerbalna komunikacja
interpersonalna
Warszawa
2011
Psychologia - Psychiatria
3383
Sikorski W.
Niewerbalna komunikacja
interpersonalna
Warszawa
2011
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
Katowice
1996
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
1979
Psychologia - Psychiatria
3812
Silberman M.
460
Sillamy N.
317
Słowik S.
Aktywne ćwiczenia
szkoleniowe. Uczenie
przez doświadczenie.
Słownik psychologii
Biologiczne podstawy
psychiatrii
3333
3334
3335
3336
Stanik J. M.
Stanik J. M.
Stanik J. M.
Stanik J. M.
Psychologia sądowa
Psychologia sądowa
Psychologia sądowa
Psychologia sądowa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
2013
2013
2013
2013
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
318
Stephan W. G., Stephan C. W.
Wywieranie wpływu przez
grupy. Psychologia relacji
Gdańsk
2007
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2012
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2012
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2012
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2012
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
1978
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
1988
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
1966
Psychologia - Psychiatria
Bydgoszcz
Warszawa
Warszawa
Warszawa
2008
1980
1963
1969
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2009
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2009
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2012
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2012
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2012
Psychologia - Psychiatria
Gdańsk
1999
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
1998
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2007
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2007
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2007
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2007
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2007
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2007
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2007
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2007
Psychologia - Psychiatria
Lublin
2003
Psychologia - Psychiatria
Lublin
2003
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
Taszów
Taszów
Taszów
1987
2006
2006
2006
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
1984
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
1973
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
1975
Psychologia - Psychiatria
Psychologia starzenia się i
starości
Psychologia starzenia się i
starości
Psychologia starzenia się i
starości
Psychologia starzenia się i
starości
3337
Steuden S.
3338
Steuden S.
3339
Steuden S.
3340
Steuden S.
319
Sumisławski J.
320
Szczepański J.
321
Szewczuk W.
3896
322
323
324
Terelak J. F.
Thiele-Dohrmann K.
Tomaszewski T.
Tomaszewski T.
3165
Trejderowski T.
3166
Trejderowski T.
1757
Trempała J.
1758
Trempała J.
1759
Trempała J.
326
Tyszka T.
325
Ury W.
3183
Wadeley A., Birch A., Malim T.
3184
Wadeley A., Birch A., Malim T.
3185
Wadeley A., Birch A., Malim T.
3186
Wadeley A., Birch A., Malim T.
3614
Wadeley A., Birch A., Malim T.
3615
Wadeley A., Birch A., Malim T.
3616
Wadeley A., Birch A., Malim T.
3617
Wadeley A., Birch A., Malim T.
1691
Wierzbiński R., Kowalski D.
1692
Wierzbiński R., Kowalski D.
327
3781
3782
3783
Witczak J.
Witkowski T.
Witkowski T.
Witkowski T.
O indywidualności
Psychologia
zapamiętywania
Człowiek i stres
Psychologia plotki
Wstęp do psychologii
Wstęp do psychologii
Socjotechnika. Podstawy
manipulacji w praktyce
Socjotechnika. Podstawy
manipulacji w praktyce
Psychologia rozwoju
człowieka. Podręcznik
akademicki
Psychologia rozwoju
człowieka. Podręcznik
akademicki
Psychologia rozwoju
człowieka. Podręcznik
akademicki
Psychologiczne pułapki
oceniania i podejmowania
decyzji
Odchodząc od NIE.
Negocjowanie od
konfrontacji do kooperacji
Wprowadzenie do
psychologii
Wprowadzenie do
psychologii
Wprowadzenie do
psychologii
Wprowadzenie do
psychologii
Wprowadzenie do
psychologii
Wprowadzenie do
psychologii
Wprowadzenie do
psychologii
Wprowadzenie do
psychologii
Wybrane zagadnienia
psychologii w aspekcie
modelu osobowozawodowego pracownika
ochrony
Wybrane zagadnienia
psychologii w aspekcie
modelu osobowozawodowego pracownika
ochrony
Ojcostwo bez tajemnic
Psychomanipulacje
Psychomanipulacje .
Psychomanipulacje .
328
Włodarski Z.
Z tajemnic ludzkiej pamięci
Psychologia w zarządzaniu
przedsiębiorstwem
produkcyjnym
Zarys psychologii
propagandy
Zarys psychologii
propagandy
329
Wojtasik L.
330
Wojtasik L.
3384
Wybrane problemy współczesnych
małżeństw i rodzin
red.
Liberska H., Malina A. Warszawa
2011
Psychologia - Psychiatria
3385
Wybrane problemy współczesnych
małżeństw i rodzin
red.
Liberska H., Malina A. Warszawa
2011
Psychologia - Psychiatria
3386
Wybrane problemy współczesnych
małżeństw i rodzin
red.
Liberska H., Malina A. Warszawa
2011
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
Warszawa
2013
Psychologia - Psychiatria
Sęk H.
Warszawa
2012
Psychologia - Psychiatria
Sęk H.
Warszawa
2012
Psychologia - Psychiatria
3618
3619
3620
3192
3193
Wybrane zagadnienia psychologii
alkoholizmu
Wybrane zagadnienia psychologii
alkoholizmu
Wybrane zagadnienia psychologii
alkoholizmu
Wypalenie zawodowe - przyczyny i
zapobieganie
Wypalenie zawodowe - przyczyny i
zapobieganie
red.
red.
red.
Chodkiewicz J.,
Gąsior K.
Chodkiewicz J.,
Gąsior K.
Chodkiewicz J.,
Gąsior K.
1797
1798
1799
Wypalenie zawodowe. Przyczyny i
zapobieganie
Wypalenie zawodowe. Przyczyny i
zapobieganie
Wypalenie zawodowe. Przyczyny i
zapobieganie
3861
Zaleśkiewicz T.
Przyjemność czy
konieczność. Psychologia
spostrzegania i
podejmowania ryzyka.
3862
Zaleśkiewicz T.
Przyjemność czy
konieczność. Psychologia
spostrzegania i
podejmowania ryzyka.
red.
Sęk H.
Warszawa
2011
Psychologia - Psychiatria
red.
Sęk H.
Warszawa
2011
Psychologia - Psychiatria
red.
Sęk H.
Warszawa
2011
Psychologia - Psychiatria
Gdańsk
2005
Psychologia - Psychiatria
Gdańsk
2005
Psychologia - Psychiatria
331
3754
Zawodowe i zdrowotne problemy
człowieka w różnych okresach
dorosłości. Perspektywa
psychologiczna
Zawodowe i zdrowotne problemy
człowieka w różnych okresach
dorosłości. Perspektywa
psychologiczna
Zawodowe i zdrowotne problemy
człowieka w różnych okresach
dorosłości. Perspektywa
psychologiczna
Zawodowe i zdrowotne problemy
człowieka w różnych okresach
dorosłości. Perspektywa
psychologiczna
Zdrowie psychiczne
Zimbardo P.
3598
Zimbardo P. G. i in.
Psychologia. Kluczowe
koncepcje
3
Struktura i
funkcje
świadomości
Warszawa
2010
Psychologia - Psychiatria
3599
Zimbardo P. G. i in.
Psychologia. Kluczowe
koncepcje
3
Struktura i
funkcje
świadomości
Warszawa
2010
Psychologia - Psychiatria
3600
Zimbardo P. G. i in.
Psychologia. Kluczowe
koncepcje
3
Struktura i
funkcje
świadomości
Warszawa
2010
Psychologia - Psychiatria
3088
3581
3582
3583
Zimbardo P. G., Gerrig R. J.
Zimbardo P. G., Gerrig R. J.
Zimbardo P. G., Gerrig R. J.
Zimbardo P. G., Gerrig R. J.
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
2012
2012
2012
2012
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
3054
Zimnol A.
3372
3373
3374
3375
3843
3844
red.
Rostowska T.,
Budziński W.
Toruń
2012
Psychologia - Psychiatria
red.
Rostowska T.,
Budziński W.
Toruń
2012
Psychologia - Psychiatria
red.
Rostowska T.,
Budziński W.
Toruń
2012
Psychologia - Psychiatria
red.
Rostowska T.,
Budziński W.
Toruń
2012
Psychologia - Psychiatria
red.
Dąbrowski K.
Warszawa
Warszawa
1985
2014
Psychologia - Psychiatria
Psychologia - Psychiatria
Efekt lucyfera
Psychologia i życie
Psychologia i życie
Psychologia i życie
Psychologia i życie
Komunikacja
interpersonalna
Psychologiczne portrety
człowieka
Psychologiczne portrety
człowieka
Brzezia Łąka
2012
Psychologia - Psychiatria
red.
Brzezińska A.I.
Gdańsk
2015
Psychologia - Psychiatria
red.
Brzezińska A.I.
Gdańsk
2015
Psychologia - Psychiatria
Sopot
2012
Psychologia - Psychiatria
Sopot
2012
Psychologia - Psychiatria
Sopot
2012
Psychologia - Psychiatria
3852
Natura emocji
red.
3853
Natura emocji
red.
3854
Natura emocji
red.
3881
Zawodowe i zdrowotne
problemy człowieka w
różnych okresach
dojrzałości
Psychologia rodziny.
Psychologia twórczości
Psychologia twórczości
Psychologia twórczości
Psychologia twórczości
Rachunek
prawdopodobieństwa,
statystyka matematyczna i
teoria decyzji dla
inzynierów
Elementy rachunku
prawdopodobieństwa i
statystyki matematycznej
Elementy rachunku
prawdopodobieństwa i
statystyki matematycznej
Ekman P., Davidson
R.J.
Ekman P., Davidson
R.J.
Ekman P., Davidson
R.J.
red.
Rostowska T.,
Budziński W.
Toruń
2012
Psychologia - Psychiatria
red.
Rostowska T.
Warszawa
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
2009
2012
2012
2012
2012
Psychologia - Psychiatria
Psychologia i psychiatria
Psychologia i psychiatria
Psychologia i psychiatria
Psychologia i psychiatria
Warszawa
1977
Rachunek prawdopodobieństwa
Warszawa
1975
Rachunek prawdopodobieństwa
Warszawa
1978
Rachunek prawdopodobieństwa
3882
3041
3043
3044
3045
Nęcka E.
Nęcka E.
Nęcka E.
Nęcka E.
470
Benjamin J. R., Cornell C. A.
463
Hellwig Z.
1176
Hellwig Z.
461
Krysicki W., Bartos J., Dyczka W.,
Królikowska K., Wasilewski M.
Rachunek
prawdopodobieństwa i
1
statystyka matematyczna w
zadaniach
Rachunek
prawdopodo
bieństwa
Warszawa
1998
Rachunek prawdopodobieństwa
462
Krysicki W., Bartos J., Dyczka W.,
Królikowska K., Wasilewski M.
Rachunek
prawdopodobieństwa i
2
statystyka matematyczna w
zadaniach
Statystyka
matematyczn
a
Warszawa
1999
Rachunek prawdopodobieństwa
1179
1180
Lindgren B. W.
Luce R. D., Raiffa H.
Warszawa
Warszawa
1977
1964
Rachunek prawdopodobieństwa
Rachunek prawdopodobieństwa
1182
Moore P. G.
Warszawa
1975
Rachunek prawdopodobieństwa
1183
Moore P. G.
Warszawa
1975
Rachunek prawdopodobieństwa
464
Papoulis A.
Warszawa
1972
Rachunek prawdopodobieństwa
Elementy teorii decyzji
Gry i decyzje
Ryzyko w podejmowaniu
decyzji
Ryzyko w podejmowaniu
decyzji
Prawdopodobieństwo,
zmienne losowe i procesy
stochastyczne
465
Platt C.
466
Plucińska A., Pluciński E.
467
Plucińska A., Pluciński E.
468
Plucińska A., Pluciński E.
469
Plucińska A., Pluciński E.
782
810
Problemy rachunku
prawdopodobieństwa i
statystyki matematycznej
Zadania z propabilistyki
Zadania z rachunku
prawdopodobieństwa i
statystyki matematycznej
Zadania z rachunku
prawdopodobieństwa i
statystyki matematycznej
Zadania z rachunku
prawdopodobieństwa i
statystyki matematycznej
Analiza finansowa w zarządzaniu
przedsiębiorstwem
Analiza finansowa w zarządzaniu
przedsiębiorstwem
2
red.
Bednarski L.,
Waśniewski T.
red.
Analiza finansowa w
przedsiębiorstwie
Analiza finansowa w
przedsiębiorstwie
Zarządzanie finansami
przedsiębiorstwa
Zarządzanie finansami
przedsiębiorstwa
Metody i procedury wyceny
przedsiębiorstw i ich
majątku
Sztuka zarządzania
finansami
Sztuka zarządzania
finansami
Rachunkowość zarządcza i
controlling
Podstawy bankowości
Warszawa
1981
Rachunek prawdopodobieństwa
Warszawa
1983
Rachunek prawdopodobieństwa
Warszawa
1976
Rachunek prawdopodobieństwa
Warszawa
1976
Rachunek prawdopodobieństwa
Warszawa
1978
Rachunek prawdopodobieństwa
Warszawa
1996
Rachunkowość - Finanse - Bankowość
Walczak M.
2003
Rachunkowość - Finanse - Bankowość
Warszawa
1999
Rachunkowość - Finanse - Bankowość
Warszawa
1997
Rachunkowość - Finanse - Bankowość
Warszawa
2001
Rachunkowość - Finanse - Bankowość
Warszawa
2001
Rachunkowość - Finanse - Bankowość
Kraków
1991
Rachunkowość - Finanse - Bankowość
Warszawa
1993
Rachunkowość - Finanse - Bankowość
Warszawa
1993
Rachunkowość - Finanse - Bankowość
Warszawa
1997
Rachunkowość - Finanse - Bankowość
Warszawa
Warszawa
1998
1997
Rachunkowość - Finanse - Bankowość
Rachunkowość - Finanse - Bankowość
783
Bednarski L.
784
Bednarski L.
785
Bień W.
786
Bień W.
787
Borowiecki R., Jaki A., Kaczmarek
J.
788
Davies D.
789
Davies D.
790
Dobija M.
791
793
Dobosiewicz Z.
Finanse publiczne
792
Guiony J.
Obniżyć koszty handlowe w
przedsiębiorstwie
Warszawa
1994
Rachunkowość - Finanse - Bankowość
794
Jarugowa A.
Rachunek kosztów w
zarządzaniu
przedsiębiorstwem
Warszawa
1986
Rachunkowość - Finanse - Bankowość
798
Karwowski E.
Nowe zasady
rachunkowości i finansów w
Rzeczypospolitej Polskiej
Skierniewice
1993
Rachunkowość - Finanse - Bankowość
795
796
Misińska D.
Misińska D.
Warszawa
Warszawa
1994
1994
Rachunkowość - Finanse - Bankowość
Rachunkowość - Finanse - Bankowość
797
Nowak E.
Warszawa
1995
Rachunkowość - Finanse - Bankowość
799
Owsiak S.
Warszawa
1997
Rachunkowość - Finanse - Bankowość
800
Owsiak S.
Warszawa
1999
Rachunkowość - Finanse - Bankowość
802
Szczepański J., Szyszko L.
Warszawa
1981
Rachunkowość - Finanse - Bankowość
801
Techniki i metody badania
sprawozdań finansowych
Warszawa
1993
Rachunkowość - Finanse - Bankowość
Warszawa
1993
Rachunkowość - Finanse - Bankowość
Poznań
1993
Rachunkowość - Finanse - Bankowość
Bielsko-Biała
1993
Rachunkowość - Finanse - Bankowość
Warszawa
1999
Rachunkowość - Finanse - Bankowość
Warszawa
2002
Rachunkowość - Finanse - Bankowość
Skierniewice
1992
Rachunkowość - Finanse - Bankowość
Gdańsk
1979
Region Pomorski
Warszawa
1977
Region Pomorski
Pelplin
2000
Region Pomorski
Gdańsk
1981
Region Pomorski
Bielsko-Biała
1994
Region Pomorski
Warszawa
2007
Region Pomorski
Kraków
1966
Region Pomorski
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1983
1987
1984
Region Pomorski
Region Pomorski
Region Pomorski
803
Waśniewski T.
805
Wieczorek D.
804
Wprowadzenie do rachunkowości
spółek. Bilansowanie majatku i
kapitałów
806
Zabielski K.
1320
Zarys finansów publicznych i prawa
finansowego
807
Żarczyńska M.
red.
Polkowska G.
Postawy rachunkowości
Postawy rachunkowości
Analiza kosztów w
zarządzaniu finansami
Finanse publiczne. Teoria i
praktyka
Finanse publiczne. Teoria i
praktyka
System finansowy handlu
wewnętrznego
Analiza finansowa
przedsiębiorstwa
Wartość pieniądza w
czasie, czyli podstawy
matematyki w bankowości i
biznesie
red.
Weber J., Kufla M.
Finanse międzynarodowe
red.
Wójtowicz W.
Zasady sporządzania i
obiegu oraz
przechowywania
dokumentacji finansowoksięgowej firmy
1450
Gdynia. Sylwetki ludzi. Oświata i
nauka. Literatura i kultura
Krzyżanowski L.
Kto jest kim w województwie
pomorskim
Mamuszka F.
1451
Markin J.
1452
Rocznik statystyczny Gdyni
1453
Sikora A.
1454
1455
1456
Szypowscy M. i A.
Szypowscy M. i A.
Szypowscy M. i A.
1457
Świeczewska I.
Aktualny i przyszły profil
gospodarczy województwa
pomorskiego
Kutno
2010
Region Pomorski
2729
Feuerbach L.
O istocie chrześcijaństwa
Kraków
1959
Religia - Kościół
2730
Feuerbach L.
Wykłady o istocie religii
Warszawa
1981
Religia - Kościół
1448
1449
1458
red.
Bukowski A.
Gdańsk
red.
Canowiecki Z. i in.
Bedeker sopocki
Trójmiasto. Gdańsk.
Gdynia. Sopot
red.
Osobliwości i zabytki
przyrody województwa
gdańskiego
Gdańsk
Oliwa. Muzyka wieków
Sopot
Łyskawa J.
2731
Jan Paweł II w krajach Beneluksu
11 V 1985 - 21 V 1985 i w
Lichtensteine 8 IX 1985.
Przemówienia i homilie
2732
Kąkol K.
2733
2734
2735
2736
Leksykon religioznawczy
Leksykon religioznawczy
Mały słownik religioznawczy
Mały słownik religioznawczy
2737
Mysłek W.
2738
Mysłek W.
2739
2740
Problemy relogii i laicyzacji
Tokarczyk A.
2741
Tokariew S. A.
2742
Wiara Kościoła. Biskupi francuscy
komentują wyznanie wiary
2743
2744
2463
Warszawa
1987
Religia - Kościół
Warszawa
1985
Religia - Kościół
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1988
1988
1969
1969
Religia - Kościół
Religia - Kościół
Religia - Kościół
Religia - Kościół
Kościół katolicki w Polsce w
latach 1918-1939. Zarys
historyczny
Warszawa
1966
Religia - Kościół
Społeczno-polityczna
doktryna Kościoła Papieży
Jana XXIII i Pawła VI
Warszawa
1981
Religia - Kościół
Warszawa
Warszawa
1970
1980
Religia - Kościół
Religia - Kościół
oprac.Sobiepan J.
Kościół w PRL. Elementy
ewolucji doktryny
red.
red.
red.
red.
Nielubin L. L.
2465
Rachmanova I. V.
2466
Sawoniak H.
2467
Sawoniak H.
3576
3577
Wielojęzyczny słownik zwrotów
handlowych. Polski, niemiecki,
angielski, francuski, rosyjski
Wielojęzyczny słownik zwrotów
handlowych. Polski, niemiecki,
angielski, francuski, rosyjski
Wielojęzyczny słownik zwrotów
handlowych. Polski, niemiecki,
angielski, francuski, rosyjski
Afeltowicz Ł., Pietrowicz K.
Afeltowicz Ł., Pietrowicz K.
245
red.
Kułakowska D.
Warszawa
1969
Religia - Kościół
red.
Czerny E., Czarnecka
Warszawa
C.
1985
Religia - Kościół
red.
red.
Poniatowski Z.
Keller J. i in.
Warszawa
Warszawa
1964
1988
Religia - Kościół
Religia - Kościół
red.
Robb L. A.
New York
1956
Słowniki wielojęzyczne
Moskwa
1968
Słowniki wielojęzyczne
Moskwa
1960
Słowniki wielojęzyczne
Wrocław
1976
Słowniki wielojęzyczne
Wrocław
1976
Słowniki wielojęzyczne
Protestantyzm
Pierwotne formy religii i ich
rozwój
Zarys dziejów religii
Zarys dziejów religii
Engineers' Dictionary SpanishEnglish and Engilish-Spanish
2464
Tychol W. i in.
Tychol W. i in.
Poniatowski Z.
Poniatowski Z.
Ilustrowany wojskowy
słownik techniczny. Polski,
rosyjski, angielski,
niemiecki, francuski
Slowar' najbilee
upotrebitel'nych slov
anglijskogo, nemeckogo i
francuskogo jazykov
Międzynarodowy słownik z
zakresu informacji
naukowej
bibliotekoznawstwa i
dziedzin pokrewnych
Międzynarodowy słownik z
zakresu informacji
naukowej
bibliotekoznawstwa i
dziedzin pokrewnych
red.
Stoppa J. J.
Gdańsk
1993
Słowniki wielojęzyczne
red.
Stoppa J. J.
Gdańsk
1993
Słowniki wielojęzyczne
red.
Stoppa J. J.
Gdańsk
1993
Słowniki wielojęzyczne
Maszyny społeczne
Maszyny społeczne
Warszawa
Warszawa
2013
2013
Socjologia
Socjologia
Aronson E.
Człowiek - istota społeczna
Warszawa
1997
Socjologia
246
Aronson E.
Człowiek - istota społeczna
Warszawa
1999
Socjologia
3567
Aronson E.
Człowiek - istota społeczna
Warszawa
2011
Socjologia
3568
Aronson E.
Człowiek - istota społeczna
Warszawa
2011
Socjologia
3569
Aronson E.
Człowiek - istota społeczna
Warszawa
2011
Socjologia
3570
Aronson E.
Człowiek - istota społeczna
Warszawa
2011
Socjologia
1762
Aronson E., Aronson J.
Człowiek - istota społeczna
Warszawa
2011
Socjologia
1763
Aronson E., Aronson J.
Człowiek - istota społeczna
3578
Babbie E.
3579
Babbie E.
3580
Babbie E.
482
Benkler Y.
3149
3150
3151
3152
Bruce S.
Bruce S.
Bruce S.
Bruce S.
483
Coleman J. S.
484
Crozier M., Friedberg E.
485
Czajka S., Sztumski J.
486
Czarniawski H.
487
Człowiek jako podmiot życia
społecznego
2468
2469
2470
Warszawa
2011
Socjologia
Warszawa
203
Socjologia
Warszawa
203
Socjologia
Warszawa
203
Socjologia
Warszawa
2008
Socjologia
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
2012
2012
2012
2012
Socjologia
Socjologia
Socjologia
Socjologia
Warszawa
1968
Socjologia
Warszawa
1982
Socjologia
Zarys socjologii przemysłu
Wrocław
1977
Socjologia
Kultura współdziałania
pracowników umysłowych
w przemyśle
Warszawa
1982
Socjologia
Wrocław
1983
Socjologia
Podstawy badań
społecznych
Podstawy badań
społecznych
Podstawy badań
społecznych
Bogactwo sieci. Jak
produkacja społeczna
zmienia rynki i wolność
Socjologia
Socjologia
Socjologia
Socjologia
Wstęp do socjologii
matematycznej
Człowiek i system
ograniczenia działania
zespołowego
red.
Gliszczyńska X.
488
Drucker P. F.
2998
2999
Elias N.
Elias N.
3692
Flick U.
3142
3609
3610
1764
1765
1766
1767
489
490
491
1768
1769
1770
1771
1772
Społeczeństwo
pokapitalistyczne
Czym jest socjologia?
Czym jest socjologia?
Jakość w badaniach
jakościowych
Fotospołeczeństwo. Antologia
tekstów z socjologii wizualnej
Giddens A.
Giddens A.
Giddens A.
Giddens A.
Giddens A.
Giddens A.
Warszawa
1999
Socjologia
Warszawa
Warszawa
2010
2010
Socjologia
Socjologia
Warszawa
2011
Socjologia
2012
Socjologia
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Socjologia
Socjologia
Socjologia
Socjologia
Socjologia
Socjologia
Warszawa
2000
Socjologia
Poznań
Poznań
2009
2009
Socjologia
Socjologia
Kraków
2008
Socjologia
Kraków
2008
Socjologia
Poznań
2012
Socjologia
Poznań
2012
Socjologia
Poznań
2012
Socjologia
Boguni-Borowska M.,
Kraków
Sztompki P.
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Socjologia
Socjologia
Socjologia
Socjologia
Socjologia
Socjologia
Polityka społeczna.
Golinowska S.
Koncepcje - instytucje koszty
Goodman N.
Wstęp do socjologii
Goodman N.
Wstęp do socjologii
Problemy nierówności
Gromkowska-Melosik A., Gmerek T. społecznej w teorii i
praktyce edukacyjnej
Problemy nierówności
Gromkowska-Melosik A., Gmerek T. społecznej w teorii i
praktyce edukacyjnej
Czy można pomagać
Hajduk E.
skutecznie?
Czy można pomagać
Hajduk E.
skutecznie?
Czy można pomagać
Hajduk E.
skutecznie?
3231
Hajduk E., Hajduk F.
Szkice z socjologii sportu
Poznań
2013
Socjologia
3232
Hajduk E., Hajduk F.
Szkice z socjologii sportu
Poznań
2013
Socjologia
3233
Hajduk E., Hajduk F.
Szkice z socjologii sportu
Poznań
2013
Socjologia
3664
Hajduk E., Hajduk F.
Szkice z socjologii sportu
Poznań
2013
Socjologia
3665
Hajduk E., Hajduk F.
Szkice z socjologii sportu
Poznań
2013
Socjologia
3916
Jędrzejko M.
Wrocław
2011
Socjologia
492
493
Kłoskowska A.
Kostowska E.
Warszawa
Warszawa
1981
1983
Socjologia
Socjologia
494
Kozakiweicz H.
Marihuana fakty.
Marihuana mity
Socjologia kultury
Idea równości społecznej
Inna socjologia. Studium
zapoznanej metody.
Przyczynek do sporu o
wyjaśnienie zjawisk
społecznych
Warszawa
1983
Socjologia
507
Lavalette M., Pratt A.
Warszawa
2010
Socjologia
3046
Majer A.
Warszawa
2010
Socjologia
3047
Majer A.
Warszawa
2010
Socjologia
3909
Mazur-Łuczak J.
Poznań
2010
Socjologia
496
Merton R. K.
Warszawa
1982
Socjologia
497
Merton R. K.
Warszawa
1982
Socjologia
498
Michalik M.
Warszawa
1980
Socjologia
499
Misztal M.
Warszawa
1980
Socjologia
500
Mokrzycki E.
Warszawa
1980
Socjologia
Mudrak E.
Fenomen sekt. Diagnoza
stanu wiedzy studentów
regionu warmińskomazurskiego na temat
sekst i stosowanych przez
nie technik manipulacji
Kraków
2007
Socjologia
1849
Mudrak E.
Fenomen sekt. Diagnoza
stanu wiedzy studentów
regionu warmińskomazurskiego na temat
sekst i stosowanych przez
nie technik manipulacji
Kraków
2007
Socjologia
502
Narojek W.
Społeczeństwo otwartej
rekrutacji. Próba
antropologii klimatu
stosunków międzyludzkich
we współczesnej Polsce
Warszawa
1980
Socjologia
3928
Nieobecność społeczna. W
poszukiwaniu sensów i znaczeń
Poznań
2012
Socjologia
Warszawa
1985
Socjologia
Warszawa
2011
Socjologia
Warszawa
2012
Socjologia
Warszawa
2012
Socjologia
501
503
Nowak S.
3080
Nowak S.
3707
Nowak S.
3708
Nowak S.
Polityka społeczna. Teorie pojęcia - problemy
Socjologia i przestrzeń
miejska
Socjologia i przestrzeń
miejska
Kobiety na rynku pracy
Teoria socjologiczna i
struktura społeczna
Teoria socjologiczna i
struktura społeczna
Moralne czynniki rozwoju
społecznego
Problematyka wartości w
socjologii
Filozofia nauki a socjologia.
Od doktryny
metodologicznej do
praktyki badawczej
red.
Metodologia badań
społecznych
Metodologia badań
społecznych
Metodologia badań
społecznych
Metodologia badań
społecznych
Galor Z., GoryńskaBittner B.
Metodologia badań
społecznych
Nowe idee w naukach
społecznych
Słownik socjologiczny
Metodologia badań
socjologicznych.
Kompendium wiedzy
metodologicznej dla
studentów
3709
Nowak S.
504
Nowakowska M.
505
Olechnicki K., Załęcki P.
3921
Podgórski R.
506
Polityka społeczna
red.
508
Polityka społeczna. Uwarunkowania
demograficzne, zadania, potrzeby
red.
3354
3355
3356
3357
Riesman D.
Riesman D.
Riesman D.
Riesman D.
509
Rybicki P.
3691
Silverman D.
510
Simmel G.
Słownik socjologii i nauk
społecznych
Słownik socjologii i nauk
społecznych
3604
3605
Warszawa
2012
Socjologia
Wrocław
1980
Socjologia
Toruń
1997
Socjologia
BydgoszczOlsztyn
2007
Socjologia
Rajkiewicz A.
Warszawa
1979
Socjologia
Latuch M.,
Namysłowska M.
Warszawa
1980
Socjologia
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
2011
2011
2011
2011
Socjologia
Socjologia
Socjologia
Socjologia
Warszawa
1979
Socjologia
Warszawa
2012
Socjologia
Warszawa
1975
Socjologia
Samotny tłum
Samotny tłum
Samotny tłum
Samotny tłum
Struktura społecznego
świata. Studia z teorii
społecznej
Interpretacja danych
jakościowych
Socjologia
red.
Marshall G.
Warszawa
2008
Socjologia
red.
Marshall G.
Warszawa
2008
Socjologia
2008
Socjologia
3154
Socjologia codzienności
Sztompka P., BoguniKraków
Borowska M.
3155
Socjologia codzienności
Sztompka P., BoguniKraków
Borowska M.
2008
Socjologia
3156
Socjologia codzienności
Sztompka P., BoguniKraków
Borowska M.
2008
Socjologia
Warszawa
2008
Socjologia
Warszawa
2008
Socjologia
Wrocław
1985
Socjologia
1
Warszawa
1981
Socjologia
1
Warszawa
1981
Socjologia
2
Warszawa
1981
Socjologia
3161
3162
511
Socjologia przewodnik
encyklopedyczny
Socjologia przewodnik
encyklopedyczny
Społeczeństwo i socjologia. Ksiega
poświęcona Profesorowi Janowi
Szczepańskiemu
512
Szacki J.
513
Szacki J.
514
Szacki J.
515
Szacki J.
3571
Szacki J.
3572
Szacki J.
3573
Szacki J.
516
Szczurkiewicz T.
3163
Szlendak T.
3164
Szlendak T.
3606
Szlendak T.
3607
Szlendak T.
3608
Szlendak T.
1773
Sztompka P.
1774
Sztompka P.
1775
Sztompka P.
3153
Sztompka P.
red.
Historia myśli
socjologicznej
Historia myśli
socjologicznej
Historia myśli
socjologicznej
Historia myśli
socjologicznej
Historia myśli
socjologicznej
Historia myśli
socjologicznej
Historia myśli
socjologicznej
Studia socjologiczne
Socjologia rodziny.
Ewolucja, historia,
zróżnicowanie
Socjologia rodziny.
Ewolucja, historia,
zróżnicowanie
Socjologia rodziny.
Ewolucja, historia,
zróżnicowanie
Socjologia rodziny.
Ewolucja, historia,
zróżnicowanie
Socjologia rodziny.
Ewolucja, historia,
zróżnicowanie
Socjologia. Analiza
społeczeństwa
Socjologia. Analiza
społeczeństwa
Socjologia. Analiza
społeczeństwa
Socjologia. Analiza
społeczeństwa
Kulpińska J.
2
Warszawa
1981
Socjologia
Warszawa
2012
Socjologia
Warszawa
2012
Socjologia
Warszawa
2012
Socjologia
Warszawa
1970
Socjologia
Warszawa
2012
Socjologia
Warszawa
2012
Socjologia
Warszawa
2012
Socjologia
Warszawa
2012
Socjologia
Warszawa
2012
Socjologia
Kraków
2012
Socjologia
Kraków
2012
Socjologia
Kraków
2012
Socjologia
Kraków
2012
Socjologia
Katowice
1979
Socjologia
518
Sztumski J.
Wstęp do metod i technik
badań społecznych
517
Szubert W.
Studia z polityki społecznej
Warszawa
1973
Socjologia
3157
Szymański M.
Kraków
2013
Socjologia
3158
Szymański M.
Kraków
2013
Socjologia
3159
Szymański M.
Socjologia edukacji. Zarys
problematyki
Socjologia edukacji. Zarys
problematyki
Socjologia edukacji. Zarys
problematyki
Kraków
2013
Socjologia
519
3160
Telewizja i społeczeństwo
Turner J., Stets J.
Warszawa
Warszawa
1980
2009
Socjologia
Socjologia
520
Wiatr J.
Warszawa
1980
Socjologia
521
Wiatr J.
Warszawa
1980
Socjologia
red.
Socjologia emocji
Socjologia stosunków
politycznych
Socjologia stosunków
politycznych
Czerwiński M.
522
Wiatr J.
Społeczeństwo. Wstęp do
socjologii systematycznej
Warszawa
1973
Socjologia
523
Wiatr J.
Społeczeństwo. Wstęp do
socjologii systematycznej
Warszawa
1973
Socjologia
524
Wiatr J.
Społeczeństwo. Wstęp do
socjologii systematycznej
Warszawa
1973
Socjologia
525
Wiatr J.
Społeczeństwo. Wstęp do
socjologii systematycznej
Warszawa
1979
Socjologia
578
Wiatr J.
Warszawa
1969
Socjologia
526
Widerszpil S.
Warszawa
1979
Socjologia
527
Wnuk-Lipiński E.
Wrocław
1981
Socjologia
3892
Wojciechowska M.
Kraków
2012
Socjologia
1304
Wolontariat w teorii i praktyce
Siedlce
2010
Socjologia
528
Woskowski J.
Warszawa
1972
Socjologia
3075
Woźniak R. B.
Toruń
2012
Socjologia
3076
Woźniak R. B.
Toruń
2012
Socjologia
3077
Woźniak R. B.
Toruń
2012
Socjologia
3574
Wrzesień W.
Warszawa
2013
Socjologia
3575
Wrzesień W.
Warszawa
2013
Socjologia
1305
Ziembiński Z.
Poznań
1994
Socjologia
Warszawa
1973
Socjologia
Warszawa
1973
Socjologia
Warszawa
2011
Socjologia
Warszawa
2011
Socjologia
Warszawa
2011
Socjologia
Kraków
Warszawa
1981
1978
Sport
Sport
Naród i państwo.
Socjologiczne problemy
kwestii narodowej
Refleksje nad rozwojem
współczesnego
społeczeństwa polskiego
Budżet czasu, struktura
społeczna, polityka
społeczna
Agencja towarzyska
(nie)zwykłe miejsce pracy
red.
Danielak-Chomć M.,
Dobrowolska B.,
Roguska A.
Socjologia
Mikrosocjologia edukacji w
zarysie
Mikrosocjologia edukacji w
zarysie
Mikrosocjologia edukacji w
zarysie
Krótka historia
młodzieżowej
subkulturowości
Krótka historia
młodzieżowej
subkulturowości
Elementy socjologii
529
Znaniecki F.
Socjologia wychowania
1
Wychowując
e
społeczeńst
wo
530
Znaniecki F.
Socjologia wychowania
2
Urabianie
osoby
wychowanka
3601
Znaniecki F.
3602
Znaniecki F.
3603
Znaniecki F.
1459
1460
Hałys J.
Igrzyska olimpijskie 1976
1461
Lipoński W.
Humanistyczna
encyklopedia sportu
Warszawa
1987
Sport
1462
Wika W.
Piłka nożna na Wybrzeżu
Gdańskim. Pięćdziesiąt lat
Gdańskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej
Gdańsk
1995
Sport
392
Balicki A., Makać W.
Metody wnioskowania
statystycznego
Gdańsk
1997
Statystyka
393
Bielecki J., Makać W.,
Szymanowska Z.
Statystyka społecznoekonomiczna w zadaniach
Warszawa
1975
Statystyka
394
Bielecki J., Makać W.,
Szymanowska Z.
Statystyka społecznoekonomiczna w zadaniach
Warszawa
1975
Statystyka
395
Blalock H. M.
Statystyka dla socjologów
Warszawa
1975
Statystyka
Warszawa
1974
Statystyka
Warszawa
1981
Statystyka
Warszawa
2009
Statystyka
Warszawa
2009
Statystyka
396
Brandt S.
397
DeGroot M. H.
3558
Ferguson G. A., Takane Y.
3559
Ferguson G. A., Takane Y.
3560
Ferguson G. A., Takane Y.
398
417
Gutkowski W., Obrębski J., Bauer
J., Gierliński J., Rączka J.,
Żmijewski K.
Gutkowski W., Obrębski J., Bauer
J., Gierliński J., Rączka J.,
Żmijewski K.
Jóźwiak J., Podgórski J.
Kassyk-Rokicka H.
403
Kendall M. G., Buckland W. R.
404
Kendall M. G., Buckland W. R.
405
Kendall M. G., Buckland W. R.
406
Kendall M. G., Buckland W. R.
437
438
Relacje społeczne i role
społeczne
Relacje społeczne i role
społeczne
Relacje społeczne i role
społeczne
Piłka nożna w Polsce
1
red.
Metody statystyczne i
obliczeniowie analizy
danych
Optymalne decyzje
statystyczne
Analiza statystyczna w
psychologii i pedagogice
Analiza statystyczna w
psychologii i pedagogice
Analiza statystyczna w
psychologii i pedagogice
Dębicki E. i in.
Warszawa
2009
Statystyka
Obliczenia statystyczne
przekryć strukturalnych
Warszawa
1980
Statystyka
Obliczenia statystyczne
przekryć strukturalnych
Warszawa
1980
Statystyka
Warszawa
Warszawa
1998
1986
Statystyka
Statystyka
Warszawa
1975
Statystyka
Warszawa
1975
Statystyka
Warszawa
1975
Statystyka
Warszawa
1986
Statystyka
Statystyka od podstaw
Mierniki statystyczne
Słownik terminów
statystycznych
Słownik terminów
statystycznych
Słownik terminów
statystycznych
Słownik terminów
statystycznych
1736
King B. M., Minium E. W.
Statystyka dla psychologów
i pedagogów
Warszawa
2009
Statystyka
1737
King B. M., Minium E. W.
Statystyka dla psychologów
i pedagogów
Warszawa
2009
Statystyka
1738
King B. M., Minium E. W.
Statystyka dla psychologów
i pedagogów
Warszawa
2009
Statystyka
415
Krzysztofiak M.
Warszawa
1974
Statystyka
Warszawa
1974
Statystyka
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1976
1976
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1975
1975
1975
1981
1975
1975
1975
1975
1977
1977
1987
1987
Statystyka
Statystyka
Statystyka
Statystyka
Statystyka
Statystyka
Statystyka
Statystyka
Statystyka
Statystyka
Statystyka
Statystyka
Statystyka
Statystyka
Statystyka
Statystyka
Statystyka
Statystyka
Statystyka
Statystyka
Warszawa
1978
Statystyka
Warszawa
1982
Statystyka
Warszawa
1982
Statystyka
Warszawa
1979
Statystyka
Warszawa
1979
Statystyka
Warszawa
1979
Statystyka
Gdańsk
1997
Statystyka
Gdańsk
1999
Statystyka
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1976
1976
1976
1976
Statystyka
Statystyka
Statystyka
Statystyka
Warszawa
1976
Statystyka
Warszawa
1971
Statystyka
Wrocław
1997
Statystyka
Warszawa
1965
Statystyka
Warszawa
1978
Statystyka
Warszawa
1969
Statystyka
Warszawa
1969
Statystyka
Warszawa
1973
Statystyka
Warszawa
1978
Statystyka
Warszawa
1977
Statystyka
Warszawa
1970
Statystyka
Warszawa
1976
Statystyka
433
434
435
436
Statystyka dla wyższych
zawodowych studiów
ekonomicznych
Statystyka dla wyższych
Krzysztofiak M.
zawodowych studiów
ekonomicznych
Krzysztofiak M., Luszniewicz A.
Statystyka
Krzysztofiak M., Luszniewicz A.
Statystyka
Krzysztofiak M., Luszniewicz A.
Statystyka
Krzysztofiak M., Luszniewicz A.
Statystyka
Krzysztofiak M., Luszniewicz A.
Statystyka
Krzysztofiak M., Luszniewicz A.
Statystyka
Krzysztofiak M., Luszniewicz A.
Statystyka
Krzysztofiak M., Luszniewicz A.
Statystyka
Krzysztofiak M., Urbanek D.
Metody statystyczne
Krzysztofiak M., Urbanek D.
Metody statystyczne
Krzysztofiak M., Urbanek D.
Metody statystyczne
Krzysztofiak M., Urbanek D.
Metody statystyczne
Lange O.
Dzieła
4
Luszniewicz A.
Statystyka ogólna
Luszniewicz A.
Statystyka ogólna
Luszniewicz A.
Statystyka ogólna
Luszniewicz A.
Statystyka ogólna
Luszniewicz A.
Statystyka ogólna
Luszniewicz A.
Statystyka ogólna
Luszniewicz A.
Statystyka ogólna
Statystyka społeczna.
Luszniewicz A.
Podstawowe problemy i
metody
Statystyka społeczna.
Luszniewicz A.
Podstawowe problemy i
metody
Statystyka społeczna.
Luszniewicz A.
Podstawowe problemy i
metody
Metody wnioskowania
Luszniewicz A.
statystycznego. Statystyka
w praktyce
Metody wnioskowania
Luszniewicz A.
statystycznego. Statystyka
w praktyce
Metody wnioskowania
Luszniewicz A.
statystycznego. Statystyka
w praktyce
Metody opisu
Makać W., Urbanek-Krzysztofiak D.
statystycznego
Metody opisu
Makać W., Urbanek-Krzysztofiak D.
statystycznego
Mała encyklopedia statystyki
Mała encyklopedia statystyki
Mała encyklopedia statystyki
Mała encyklopedia statystyki
439
Oktaba W.
440
Oktaba W.
441
Ostasiewicz S., Rusnak Z.,
Siedlecka U.
699
Pawłowski Z.
442
Puchalski T.
443
Puchalski T.
444
Puchalski T.
445
Puchalski T.
700
Puchalski T.
416
407
408
409
410
411
412
413
414
399
400
401
402
2695
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
701
Puchalski T.
Statystyka
red.
red.
red.
red.
Elementy statystyki
matematycznej i metodyka
doświadczalnictwa
Metody statystyki
matematycznej w
doświadczalnictwie
Statystyka. Elementy teorii i
zadania
Wstęp do statystyki
matematycznej
Statystyka opisowa
Statystyka. Wykład
podstawowych zagadnień z
ćwiczeniami
Statystyka. Wykład
podstawowych zagadnień
Wnioskowanie
statystyczne. Statystyka
matematyczna
Statystyka opisowa
Statystyka. Wykład
podstawowych zagadnień
Metody matematyczne i
statystyczne w
przedsiębiorstwie
Metody matematyczne i
statystyczne w
przedsiębiorstwie
Sadowski W.
Sadowski W.
Sadowski W.
Sadowski W.
446
Radzikowski W.
447
Radzikowski W.
448
Sadowski W.
Statystyka dla
ekonomistów
2
Wnioskowani
e
statystyczne
Warszawa
1972
Statystyka
449
Sadowski W.
Statystyka dla
ekonomistów
2
Wnioskowani
e
statystyczne
Warszawa
1972
Statystyka
450
Silvey S. D.
451
Sobczyk M.
452
Volk W.
453
Zając K.
454
Zając K.
455
456
457
Wnioskowanie statystyczne
Statystyka. Podstawy
teoretyczne. Przykłady zadania
Statystyka stosowana dla
inżynierów
Zarys metod
statystycznych
Zarys metod
statystycznych
Zastosowanie metod
statystycznych. Zbiór zadań
Zastosowanie metod
statystycznych. Zbiór zadań
Zastosowanie metod
statystycznych. Zbiór zadań
458
Zrałek M.
459
Zrałek M.
1463
Bochniak A., Buczkowski K.
1464
Brandys H. i in.
1465
1466
1467
1468
Chylińska T. i in.
Dzieje sztuki powszechnej
Estreicher K.
Fotografie Gazety Wyborczej
1978
Statystyka
Lublin
1998
Statystyka
Warszawa
1973
Statystyka
Warszawa
1974
Statystyka
Warszawa
1974
Statystyka
red.
Luszniewicz A.
Warszawa
1976
Statystyka
red.
Luszniewicz A.
Warszawa
1976
Statystyka
red.
Luszniewicz A.
Warszawa
1980
Statystyka
Warszawa
1982
Statystyka
Warszawa
1982
Statystyka
Warszawa
1971
Sztuka - Estetyka - Architektura - Muzyka - Teatr
Warszawa
1974
Sztuka - Estetyka - Architektura - Muzyka - Teatr
Kraków
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1964
1986
1986
2000
Sztuka - Estetyka - Architektura - Muzyka - Teatr
Sztuka - Estetyka - Architektura - Muzyka - Teatr
Sztuka - Estetyka - Architektura - Muzyka - Teatr
Sztuka - Estetyka - Architektura - Muzyka - Teatr
Kraków
1981
Sztuka - Estetyka - Architektura - Muzyka - Teatr
Warszawa
1984
Sztuka - Estetyka - Architektura - Muzyka - Teatr
Kraków
1964
Sztuka - Estetyka - Architektura - Muzyka - Teatr
Statystyka w pracy
socjalnej
Statystyka w pracy
socjalnej
Rzemiosło artystyczne w
Polsce
Encyklopedia sztuki
starożytnej. Europa. Azja.
Afryka. Ameryka
Przewodnik koncertowy
red.
Kowalska B.
red.
Wójcik P.
Historia sztuki w zarysie
4
Warszawa
Kino - wehikuł magiczny.
Przewodnik osięgnięć filmu
fabularnego. Podróż
pierwsza 1913-1949
1469
Garbicz A., Klinowski J.
1470
Gołaszewska M.
1471
Kański J.
Zarys estetyki.
Problematyka. Metody.
Teorie
Poradnik operowy
1472
Marczak-Oborski S.
Iskier przewodnik teatralny
Warszawa
1964
Sztuka - Estetyka - Architektura - Muzyka - Teatr
1473
Rzepińska M.
Historia koloru w dziejach
malarstwa europejskiego
Kraków
1983
Sztuka - Estetyka - Architektura - Muzyka - Teatr
1474
Słownik biograficzny teatru
polskiego 1765-1965
Warszawa
1973
Sztuka - Estetyka - Architektura - Muzyka - Teatr
1475
Trzeciak P.
1000 tajemnic architektury
Warszawa
1970
Sztuka - Estetyka - Architektura - Muzyka - Teatr
1476
Trzeciak P.
1000 tajemnic architektury
Warszawa
1970
Sztuka - Estetyka - Architektura - Muzyka - Teatr
Warszawa
1969
Sztuka - Estetyka - Architektura - Muzyka - Teatr
Warszawa
1959
Sztuka - Estetyka - Architektura - Muzyka - Teatr
Olsztyn
1993
Turystyka
Warszawa
1971
Turystyka
Warszawa
Warszawa
1969
1969
Turystyka
Turystyka
Warszawa
1998
Turystyka
Warszawa
1998
Turystyka
Warszawa
1960
Turystyka
Warszawa
1980
Turystyka
Warszawa
1973
Turystyka
Warszawa
1982
Turystyka
Warszawa
1980
Turystyka
Warszawa
1980
Turystyka
1477
Trzeciak P.
1478
Zausznica A.
1429
Achremski S. i in.
1414
Bajcar A.
1415
1416
Bar R., Doliński A.
Bar R., Doliński A.
1417
Butowski L.
1418
Gaworecki W.
1419
Jastrzębski B.
1420
Kornak W.
1421
Lorentz S.
1422
Lorentz S.
1423
Pokropek M.
1424
Pokropek M.
1425
Przecławski K.
1426
Słownik etnologiczny. Terminy
ogólne
1427
Słownik geografii turystycznej Polski
1428
Słownik geografii turystycznej Polski
1430
Zaręba D.
583
584
582
ABC Prawa Wspólnotowego
ABC Prawa Wspólnotowego
ABC Unii Europejskiej
1307
Barcz J., Górka M., Wyrozumska A.
1308
Barcz J., Górka M., Wyrozumska A.
red.
Raszewski Z.
250 razy o sztuce polskiej.
Malarstwo. Grafika.
Rzeźba. Rzemiosło
artystyczne
Nauka o barwie
Warmia i Mazury.
Przewodnik
Polska. Przewodnik
turystyczny
Turystyka
Turystyka
Organizacja turystyki w
Polsce. Przegląd struktur
Turystyka
Turystyczne szlaki wodne
Polski
Funkcjonowanie rynku
turystycznego
Przewodnik po muzeach i
zbiorach w Polsce
Przewodnik po muzeach i
zbiorach w Polsce
Przewodnik po izbach
regionalnych w Polsce
Przewodnik po izbach
regionalnych w Polsce
Socjologiczne problemy
turystyki
Warszawa
1979
Turystyka
red.
Staszczak Z.
Warszawa
1987
Turystyka
1
A-N
red.
Mileska M.
Warszawa
1956
Turystyka
2
O-Ż
red.
Mileska M.
Warszawa
1956
Turystyka
Warszawa
2000
Turystyka
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1999
1999
2004
Unia Europejska
Unia Europejska
Unia Europejska
Instytucje i prawo Unii
Europejskiej. Podręcznik
dla kierunków zarządzania
i administracji
Warszawa
2011
Unia Europejska
Instytucje i prawo Unii
Europejskiej. Podręcznik
dla kierunków zarządzania
i administracji
Warszawa
2011
Unia Europejska
Ekoturystyka. Wyzwania i
nadzieje
1309
Barcz J., Górka M., Wyrozumska A.
Instytucje i prawo Unii
Europejskiej. Podręcznik
dla kierunków zarządzania
i administracji
Warszawa
2011
Unia Europejska
1310
Barcz J., Górka M., Wyrozumska A.
Instytucje i prawo Unii
Europejskiej. Podręcznik
dla kierunków zarządzania
i administracji
Warszawa
2011
Unia Europejska
585
Ciamaga L. i in.
Warszawa
2000
Unia Europejska
586
Dobroczyński M.
Warszawa
1980
Unia Europejska
587
Dobroczyński M.
Warszawa
1980
Unia Europejska
1311
Domagała A.
Warszawa
2011
Unia Europejska
588
Euro. Pieniądz wspólnej Europy
Warszawa
2002
Unia Europejska
Bruksela
2000
Unia Europejska
Bruksela
2000
Unia Europejska
Warszawa
2003
Unia Europejska
Warszawa
2003
Unia Europejska
Warszawa
1981
Unia Europejska
Warszawa
1981
Unia Europejska
Warszawa
1981
Unia Europejska
Warszawa
2000
Unia Europejska
Warszawa
2004
Unia Europejska
Warszawa
2004
Unia Europejska
594
Fontaine P.
595
Fontaine P.
589
590
Unia Europejska.
Podręcznik akademicki
Europejska Wspólnota
Gospodarcza
Europejska Wspólnota
Gospodarcza
Integracja Polski z Unią
Europejską
Nowa idea dla Europy.
Deklaracja Schumana
1950-2000.
Nowa idea dla Europy.
Deklaracja Schumana
1950-2000.
Jak działa Unia Europejska.
Przewodnik po instytucjach UE
Jak działa Unia Europejska.
Przewodnik po instytucjach UE
Europejska Wspólnota
Gospodarcza. Założenia,
rzeczywistość,
perspektywy.
Europejska Wspólnota
Gospodarcza. Założenia,
rzeczywistość,
perspektywy.
Europejska Wspólnota
Gospodarcza. Założenia,
rzeczywistość,
perspektywy.
Koszty i korzyści z
członkostwa w Unii
Europejskiej. Metody.
Modele. Szacunki
591
Michałowska-Gorywoda K., Klawe
A., Zimny Z.
592
Michałowska-Gorywoda K., Klawe
A., Zimny Z.
593
Michałowska-Gorywoda K., Klawe
A., Zimny Z.
596
Orłowski W.
600
Polska w Unii Europejskiej
2
red.
601
Polska w Unii Europejskiej
2
red.
1337
Prawo Unii Europejskiej
oprac.Barcik A., Dziwiński P. Bielsko-Biała
2004
Unia Europejska
1971
1972
1973
1974
Prawo Unii Europejskiej
Prawo Unii Europejskiej
Prawo Unii Europejskiej
Prawo Unii Europejskiej
red.
red.
red.
red.
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
2012
2012
2012
2012
Unia Europejska
Unia Europejska
Unia Europejska
Unia Europejska
597
Skibiński J.
Warszawa
1980
Unia Europejska
1975
1976
1977
1312
KaweckaWyrzykowska E.,
Synowiec E.
KaweckaWyrzykowska E.,
Synowiec E.
Flisek A.
Flisek A.
Flisek A.
Flisek A.
Gospodarcza integracja
Europy Zachodniej w
polityce RFN
Traktat o Unii Europejskiej. Traktat
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Karta praw podstawowych Unii
Europejskiej. Stan prawny na luty
2013 r.
Traktat o Unii Europejskiej. Traktat
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Karta praw podstawowych Unii
Europejskiej. Stan prawny na luty
2013 r.
Traktat o Unii Europejskiej. Traktat
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Karta praw podstawowych Unii
Europejskiej. Stan prawny na luty
2013 r.
Traktaty europejskie
red.
Popławska A.
Warszawa
2013
Unia Europejska
red.
Popławska A.
Warszawa
2013
Unia Europejska
red.
Popławska A.
Warszawa
2013
Unia Europejska
red.
Wedel-Maciejczak E. Bydgoszcz
2003
Unia Europejska
Warszawa
2004
Unia Europejska
Warszawa
2004
Unia Europejska
Warszawa
2008
Unia Europejska
Warszawa
2007
Unia Europejska
Warszawa
2013
Unia Europejska
Warszawa
2013
Unia Europejska
Poznań
2012
Unia Europejska
598
Unia Europejska
1
red.
599
Unia Europejska
1
red.
1313
Witkowska M.
1314
Zięba R.
3477
Badźmirowska-Masłowska K.
3478
Badźmirowska-Masłowska K.
3271
Hoffmann T.
Zasady funkcjonowania
Unii Europejskiej
Wspólna polityka
zagraniczna i
bezpieczeństwa Unii
Europejskiej
Obszar wolności,
bezpieczeństwa i
sprawiedliwości Unii
Europejskiej
Obszar wolności,
bezpieczeństwa i
sprawiedliwości Unii
Europejskiej
Polska w Unii Europejskiej
w latach 2004-2009. Udział
w wybranych politykach
publicznych
KaweckaWyrzykowska E.,
Synowiec E.
KaweckaWyrzykowska E.,
Synowiec E.
3358
Smagłowska J.
Struktura i funkcjonowanie
Europejskiej Służby
Działań Zewnętrznych
Toruń
2012
Unia Europejska
3359
Smagłowska J.
Struktura i funkcjonowanie
Europejskiej Służby
Działań Zewnętrznych
Toruń
2012
Unia Europejska
3360
Smagłowska J.
Struktura i funkcjonowanie
Europejskiej Służby
Działań Zewnętrznych
Toruń
2012
Unia Europejska
3361
Smagłowska J.
Struktura i funkcjonowanie
Europejskiej Służby
Działań Zewnętrznych
Toruń
2012
Unia Europejska
3362
Smagłowska J.
Struktura i funkcjonowanie
Europejskiej Służby
Działań Zewnętrznych
Toruń
2012
Unia Europejska
2745
Biegański W.
Warszawa
1967
Wojskowość
2746
Brodzki Z., Górski S., Lewandowski
R.
Warszawa
1979
Wojskowość
2747
Brodzki Z., Górski S., Lewandowski
R.
Warszawa
1979
Wojskowość
2748
Brodzki Z., Górski S., Lewandowski
R.
Warszawa
1979
Wojskowość
2749
Brodzki Z., Górski S., Lewandowski
R.
Warszawa
1970
Wojskowość
2750
Ceremoniał wojskowy
Warszawa
1978
Wojskowość
2751
Daniluk M.
Warszawa
1980
Wojskowość
2752
2753
2754
Encyklopedia techniki wojskowej
Encyklopedia techniki wojskowej
Encyklopedia techniki wojskowej
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1987
1978
1978
Wojskowość
Wojskowość
Wojskowość
2755
Grzegorzewski J., Skieroski Z.
Warszawa
1984
Wojskowość
2757
Historia sztuki wojennej
Historyczny rodowód polskiego
ceremoniału wojskowego
Warszawa
1965
Wojskowość
Warszawa
1980
Wojskowość
Warszawa
1964
Wojskowość
Warszawa
1981
Wojskowość
Warszawa
1987
Wojskowość
Warszawa
1979
Wojskowość
Warszawa
1967
Wojskowość
Warszawa
1974
Wojskowość
Warszawa
1980
Wojskowość
Warszawa
1980
Wojskowość
Wrocław
1984
Wojskowość
Warszawa
1981
Wojskowość
Warszawa
1975
Wojskowość
Warszawa
1982
Wojskowość
Warszawa
1982
Wojskowość
Warszawa
Warszawa
2013
2013
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
I/1
Poznań
2008
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
I/1
Poznań
2008
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
II/1(3)
Poznań
2009
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
II/1(3)
Poznań
2009
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
II/2(4)
Poznań
2009
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
II/2(4)
Poznań
2009
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
II/3(5)
Poznań
2009
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
2756
2759
Kozłowski E.
2760
Kwaśniewicz W.
2761
Kwaśniewicz W.
2762
Leksykon wiedzy wojskowej
2758
Linder K.
2763
Ludowe Wojsko Polskie 1943-1973.
Materiały z międzynarodowej
konferencji naukowej z okazji XXXlecia Ludowego Wojska Polskiego.
5-6 września 1973 r.
2764
Madej K.
2765
Madej K.
2766
Nadolski A.
2767
Nowak T. M., Wimmer J.
2768
Sikorski J.
2769
Torecki S.
2770
Torecki S.
2885
2886
Bezpieczeństwo Narodowe
Bezpieczeństwo Narodowe
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
24
25
39
40
60
61
62
Wojsko Polskie we Francji
1939-1940
Lotnictwo. Ilustrowana
encyklopedia dla
wszystkich
Lotnictwo. Ilustrowana
encyklopedia dla
wszystkich
Lotnictwo. Ilustrowana
encyklopedia dla
wszystkich
Lotnictwo. Ilustrowana
encyklopedia dla
wszystkich
red.
Klamrowska B.
Wydatki wojskowe we
współczesnym świecie
red.
red.
red.
Modrzewski J. i in
Modrzewski J. i in
Modrzewski J. i in
red.
Rotmistrow P. A.
Nowoczesna broń lotnicza
oprac.Ratajczyk L.
Wojsko Polskie 1936-1939.
Próby modernizacji i
rozbudowy
1000 słów o broni białej i
uzbrojeniu ochronnym
1000 słów o dawnej broni
palnej
red.
Laprus M. i in.
Wojsko Polskie X-XIX wiek.
Miniatury
red.
Sawczuk W. i in.
Polskie symbole wojskowe
1943-1978. Godło,
sztandary, ordery,
odznaczenia i odznaki
ludowego Wojska
Polskiego
Polskie symbole wojskowe
1943-1978. Godło,
sztandary, ordery,
odznaczenia i odznaki
ludowego Wojska
Polskiego
Polska broń. Broń biała
Historia oręża polskiego
963-1795
Zarys historii wojskowości
powszechnej do końca
wieku XIX
1000 słów o obronie i
balistyce
1000 słów o obronie i
balistyce
I/25
I/25
red.
red.
Lachowski Z.
Lachowski Z.
63
64
65
66
67
68
69
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
3259
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
3260
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
3261
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
3262
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
3263
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
3264
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
2917
2918
2919
2920
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Przegląd Naukowo-Metodyczny.
E-Mentor. Dwumiesięcznik SGH w
Warszawie
E-Mentor. Dwumiesięcznik SGH w
Warszawie
E-Mentor. Dwumiesięcznik SGH w
Warszawie
E-Mentor. Dwumiesięcznik SGH w
Warszawie
II/3(5)
Poznań
2009
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
III/1(6)
Poznań
2010
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
III/1(6)
Poznań
2010
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
III/2(7)
Poznań
2010
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
III/2(7)
Poznań
2010
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
III/3(8)
Poznań
2010
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
III/3(8)
Poznań
2010
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
I/2
red.
Czajkowska A. i in.
Poznań
2008
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
I/2
red.
Czajkowska A. i in.
Poznań
2008
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
III/4(9)
red.
Kwiatkiewicz P.
Poznań
2010
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
III/4(9)
red.
Kwiatkiewicz P.
Poznań
2010
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
IV/2(11)
red.
Kołacz A.
Poznań
2011
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
IV/2(11)
red.
Kołacz A.
Poznań
2011
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
IV/1(10)
red.
Kwiatkiewicz P.
Poznań
2011
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
IV/1(10)
red.
Kwiatkiewicz P.
Poznań
2011
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
IV/4(13)
red.
Kołacz A.
Poznań
2011
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
IV/4(13)
red.
Kołacz A.
Poznań
2011
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
IV/4(13)
red.
Kołacz A.
Poznań
2011
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
V/1(14)
red.
Kołacz A.
Poznań
2012
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
V/1(14)
red.
Kołacz A.
Poznań
2012
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
V/1(14)
red.
Kołacz A.
Poznań
2012
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
V/2(15)
red.
Kołacz A.
Poznań
2012
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
V/2(15)
red.
Kołacz A.
Poznań
2012
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
V/2(15)
red.
Kołacz A.
Poznań
2012
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
V/3(16)
red.
Farysej J.
Poznań
2012
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
V/3(16)
red.
Farysej J.
Poznań
2012
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
V/3(16)
red.
Farysej J.
Poznań
2012
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Poznań
2013
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Poznań
2013
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Poznań
2013
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Poznań
2012
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Poznań
2012
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Poznań
2012
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
2/2014 (23)
Poznań
2014
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
2/2014 (23)
Poznań
2014
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
1/2014 (22)
Poznań
2014
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
1/2014 (22)
Poznań
2014
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
4/2013 (21)
Poznań
2014
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
4/2013 (21)
Poznań
2014
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
3/2013 (20)
Poznań
2014
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
3/2013 (20)
Poznań
2014
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
3/2013 (20)
Poznań
2014
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
2/2013 (19)
Poznań
2014
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
VI,
1/2013
(18)
VI,
1/2013
(18)
VI,
1/2013
(18)
V,
4/2012
(17)
V,
4/2012
(17)
V,
4/2012
(17)
5/37
red.
Dąbrowski M.
Warszawa
2010
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
1/38
red.
Dąbrowski M.
Warszawa
2011
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
1/38
red.
Dąbrowski M.
Warszawa
2011
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
1/38
red.
Dąbrowski M.
Warszawa
2011
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
3220
2912
2887
2888
2889
2890
3648
2965
2910
2911
2916
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
3222
3223
3275
2891
2893
2894
2896
2897
2898
2899
2900
2901
E-Mentor. Dwumiesięcznik SGH w
Warszawie
E-Mentor. Dwumiesięcznik SGH w
Warszawie
E-Mentor. Dwumiesięcznik SGH w
Warszawie
E-Mentor. Dwumiesięcznik SGH w
Warszawie
E-Mentor. Dwumiesięcznik SGH w
Warszawie
E-Mentor. Dwumiesięcznik SGH w
Warszawie
E-Mentor. Dwumiesięcznik SGH w
Warszawie
E-Mentor. Dwumiesięcznik SGH w
Warszawie
E-Mentor. Dwumiesięcznik SGH w
Warszawie
E-Mentor. Dwumiesięcznik SGH w
Warszawie
E-Mentor. Dwumiesięcznik SGH w
Warszawie
E-Mentor. Dwumiesięcznik SGH w
Warszawie
E-Mentor. Dwumiesięcznik SGH w
Warszawie
E-Mentor. Dwumiesięcznik SGH w
Warszawie
E-Mentor. Dwumiesięcznik SGH w
Warszawie
E-Mentor. Dwumiesięcznik SGH w
Warszawie
Kotrwywiad II RP (1914) 1918-1945
(1948)
Magazyn "W Akcji". Technika.
Taktyka. Profilaktyka
Nauka i Szkolnictwo Wyższe
Nauka i Szkolnictwo Wyższe
Nauka i Szkolnictwo Wyższe
Nauka i Szkolnictwo Wyższe
Nauka i szkolnictwo wyższe
Ochrona informacji niejawnych
Ochrona Mienia i Informacji
Ochrona Mienia i Informacji
Ochroniarz. Ogólnopolski Magazyn
Zawodowców
Polska Zbrojna
Polska Zbrojna
Polska Zbrojna
Polska Zbrojna
Polska Zbrojna
Polska Zbrojna
Polska Zbrojna
Polska Zbrojna
Polska Zbrojna
Polska Zbrojna
Polska Zbrojna
Polska Zbrojna
Polska Zbrojna
Przegląd Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
Przegląd Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
Przegląd Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
Przegląd Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
Przegląd Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
Przegląd Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
Przegląd Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
Przegląd Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
Przegląd Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
3/40
red.
Dąbrowski M.
Warszawa
2011
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
3/40
red.
Dąbrowski M.
Warszawa
2011
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
5/42
red.
Dąbrowski M.
Warszawa
2011
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
5/42
red.
Dąbrowski M.
Warszawa
2011
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
5/42
red.
Dąbrowski M.
Warszawa
2011
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
5/42
red.
Dąbrowski M.
Warszawa
2011
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
1/43
red.
Dąbrowski M.
Warszawa
2012
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
1/43
red.
Dąbrowski M.
Warszawa
2012
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
1/43
red.
Dąbrowski M.
Warszawa
2012
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
1/43
red.
Dąbrowski M.
Warszawa
2012
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
1/43
red.
Dąbrowski M.
Warszawa
2012
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
2/44
red.
Dąbrowski M.
Warszawa
2012
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
2/44
red.
Dąbrowski M.
Warszawa
2012
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
3/45
red.
Dąbrowski M.
Warszawa
2012
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
3/45
red.
Dąbrowski M.
Warszawa
2012
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
1/48
red.
Dąbrowski M.
Warszawa
2013
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
I
red.
Nawrocki Z.
Warszawa
2013
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
5
red.
Ptasznik J.
Katowice
2011
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
I/29
I/29
I/29
I/29
2/34/2009
1/2011
1/86
3/88
red.
red.
red.
red.
Białecki I.
Białecki I.
Białecki I.
Białecki I.
red.
red.
red.
Nawrocki Z.
Serafin T.
Serafin T.
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
2007
2007
2007
2007
2009
2011
2010
2010
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
2/53
red.
Witulski K.
Kraków
1/801
2/802
3/803
3/803
4/804
5/805
6/806
7/807
8/808
9/809
11/811
10/810
12/812
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
Kiss-Orski W.
Kiss-Orski W.
Kiss-Orski W.
Kiss-Orski W.
Kiss-Orski W.
Kiss-Orski W.
Kiss-Orski W.
Kiss-Orski W.
Kiss-Orski W.
Kiss-Orski W.
Kiss-Orski W.
Kiss-Orski W.
Kiss-Orski W.
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
3(2)
red.
Potejko P.
Warszawa
2010
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
4(3)
red.
Potejko P.
Warszawa
2011
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
5(3)
red.
Nawrocki Z.
Warszawa
2011
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
7(4)
red.
Nawrocki Z.
Warszawa
2012
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
7(4)
red.
Nawrocki Z.
Warszawa
2012
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
6(4)
red.
Nawrocki Z.
Warszawa
2012
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
6(4)
red.
Nawrocki Z.
Warszawa
2012
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
8(5)
red.
Nawrocki Z.
Warszawa
2013
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
8(5)
red.
Nawrocki Z.
Warszawa
2013
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
red.
Potejko P.
Warszawa
2010
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Przegląd Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. Wydanie specjalne
20-lecie
UOP/ABW
2895
Przegląd Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. Wydanie specjalne
Z okazji 80.
rocznicy
urodzin
Krzysztofa
Kozłowskieg
o,
red.
pierwszego
Szefa
Urządu
Ochrony
Państwa
Nawrocki Z.
Warszawa
2011
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
3219
Przegląd Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. Wydanie specjalne
OSW
red.
Nawrocki Z.
Warszawa
2013
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
3221
Przegląd Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. Wydanie specjalne
OSW
red.
Nawrocki Z.
Warszawa
2013
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
2947
2948
2949
Przegląd Obrony Cywilnej
Przegląd Obrony Cywilnej
Przegląd Obrony Cywilnej
red.
red.
red.
Nurzyński W.
Nurzyński W.
Nurzyński W.
Warszawa
Warszawa
Warszawa
2012
2012
2012
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
2892
1/2012
2/2012
4/2012
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
3224
3225
3227
3274
3276
3226
2913
2914
2915
2966
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
18
Przegląd Obrony Cywilnej
Przegląd Obrony Cywilnej
Przegląd Obrony Cywilnej
Przegląd Obrony Cywilnej
Przegląd Obrony Cywilnej
Przegląd Obrony Cywilnej
Przegląd Obrony Cywilnej
Przegląd Obrony Cywilnej
Przegląd Obrony Cywilnej
Przegląd Obrony Cywilnej
Przegląd Obrony Cywilnej
Przegląd Obrony Cywilnej
Przegląd Obrony Cywilnej
Przegląd Obrony Cywilnej
Przegląd Obrony Cywilnej
Przegląd Obrony Cywilnej
Przegląd Obrony Cywilnej
Przegląd Obrony Cywilnej
Przegląd Obrony Cywilnej
Przegląd Obrony Cywilnej
Przegląd Obrony Cywilnej. Dodatek
specjaly
Terroryzm. Zagrożenia. Prewencja.
Przeciwdziałanie
Terroryzm. Zagrożenia. Prewencja.
Przeciwdziałanie
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
red.
Nurzyński W.
Nurzyński W.
Nurzyński W.
Nurzyński W.
Nurzyński W.
Nurzyński W.
Nurzyński W.
Nurzyński W.
Nurzyński W.
Nurzyński W.
Nurzyński W.
Nurzyński W.
Nurzyński W.
Nurzyński W.
Nurzyński W.
Nurzyński W.
Nurzyński W.
Nurzyński W.
Nurzyński W.
Nurzyński W.
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
red.
Nurzyński W.
Warszawa
2013
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
4
red.
Liedel K.
Warszawa
2009
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
1
red.
Liedel K.
Warszawa
2010
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
Ratownictwo
w przypadku
zamachu
red.
terrorystyczn
ego
Liedel K.
Warszawa
?
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
5/2012
6/2012
7/2012
8/2012
9/2012
10/2012
11/2012
12/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013
6/2013
7/2013
8/2013
11/2013
10/2013
09/2013
1/2014
2/2014
Terroryzm. Zagrożenia. Prewencja.
Przeciwdziałanie. Dodatek.
Współpraca SB MSW PRL z KGB
ZSRR w latach 1970-1990 Próba
bilansu
Zeszyty Naukowe Gdańskiej
Wyższej Szkoły Administracji
Zeszyty Naukowe Gdańskiej
Wyższej Szkoły Administracji
Zeszyty Naukowe Gdańskiej
Wyższej Szkoły Administracji
Zeszyty Naukowe Gdańskiej
Wyższej Szkoły Administracji
Zeszyty Naukowe Gdańskiej
Wyższej Szkoły Administracji
Zeszyty Naukowe Gdańskiej
Wyższej Szkoły Administracji
Zeszyty Naukowe Gdańskiej
Wyższej Szkoły Administracji
Zeszyty Naukowe Gdańskiej
Wyższej Szkoły Administracji
brak
3/2013
red.
Nawrocki Z.
Warszawa
2013
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
4
red.
Polak W. i in.
Gdańsk
2007
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
7
rec.
Żurek J., Polak E.
Gdańsk
2008
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
7
rec.
Żurek J., Polak E.
Gdańsk
2008
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
8
rec.
Kordel Z., Żurek J.
Gdańsk
2009
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
9
rec.
Kordel Z., Żurek J.
Gdańsk
2009
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
10
rec.
Kordel Z., Żurek J.
Gdańsk
2010
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
10
rec.
Kordel Z., Żurek J.
Gdańsk
2010
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
11
rec.
Kordel Z., Żurek J.
Gdańsk
2011
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
red.
Bury P., CzajkowskaPoznań
Ziobrowska D.
2008
Wydawnictwa zwarte WSB
red.
Bury P., CzajkowskaPoznań
Ziobrowska D.
2008
Wydawnictwa zwarte WSB
red.
Smal T., Zduniak A.
Poznań
2008
Wydawnictwa zwarte WSB
red.
Smal T., Zduniak A.
Poznań
2008
Wydawnictwa zwarte WSB
Czajkowska A.,
Rondalska D.
Czajkowska A.,
Rondalska D.
Poznań
2008
Wydawnictwa zwarte WSB
Poznań
2008
Wydawnictwa zwarte WSB
1
Służby
specjalne w
systemie
bezpieczeńst
wa państwa. red.
Praktyczne
aspekty
bezpieczeńst
wa
Ilnicki M., Piotrowski
A.
Poznań
2012
Wydawnictwa zwarte WSB
1
Służby
specjalne w
systemie
bezpieczeńst
wa państwa. red.
Praktyczne
aspekty
bezpieczeńst
wa
Ilnicki M., Piotrowski
A.
Poznań
2012
Wydawnictwa zwarte WSB
1
Służby
specjalne w
systemie
bezpieczeńst
wa państwa. red.
Praktyczne
aspekty
bezpieczeńst
wa
Ilnicki M., Piotrowski
A.
Poznań
2012
Wydawnictwa zwarte WSB
Wydawnictwa zwarte WSB
16
Edukacja bez granic - mimo barier.
1
Przestrzeń
tworzenia
17
Edukacja bez granic - mimo barier.
1
Przestrzeń
tworzenia
20
Edukacja bez granic - mimo barier.
2
21
Edukacja bez granic - mimo barier.
2
26
Edukacja bez granic - mimo barier.
3
27
Edukacja bez granic - mimo barier.
3
2834
2835
2836
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Przestrzeń
tworzenia
Przestrzeń
tworzenia
Przestrzeń
tworzenia
Przestrzeń
tworzenia
red.
red.
2837
Edukacja dla bezpieczeństwa
2
2838
Edukacja dla bezpieczeństwa
2
2839
Edukacja dla bezpieczeństwa
2
73
74
75
76
77
78
37
38
70
71
72
14
15
2828
2829
2830
2831
2832
2833
3653
3666
2840
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Bezpiecza szkoła. Bezpieczny
uczeń. Edukacja wobec zagrożeń
szkolnych
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Bezpiecza szkoła. Bezpieczny
uczeń. Edukacja wobec zagrożeń
szkolnych
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Bezpiecza szkoła. Bezpieczny
uczeń. Edukacja wobec zagrożeń
szkolnych
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Bezpiecza szkoła. Bezpieczny
uczeń. Edukacja wobec zagrożeń
szkolnych
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo intelektualne
Polaków
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo intelektualne
Polaków
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo Regionalne.
Wyzwania edukacyjne.
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo Regionalne.
Wyzwania edukacyjne.
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo Regionalne.
Wyzwania edukacyjne.
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo Regionalne.
Wyzwania edukacyjne.
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo Regionalne.
Wyzwania edukacyjne.
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Bezpieczna szkoła. Bezpieczny
uczeń. Edukacja wobec zagrożeń
szkolnych.
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Bezpieczna szkoła. Bezpieczny
uczeń. Edukacja wobec zagrożeń
szkolnych.
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Cywilizacyjne problemy
bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Cywilizacyjne problemy
bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Cywilizacyjne problemy
bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Cywilizacyjne problemy
bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Cywilizacyjne problemy
bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Cywilizacyjne problemy
bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Cywilizacyjne problemy
bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Cywilizacyjne problemy
bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Paradygmaty jutra
Media a
bezpieczeńst
wo.
Edukacyjne red.
konteksty
bezpieczeńst
wa
Media a
bezpieczeńst
wo.
Edukacyjne red.
konteksty
bezpieczeńst
wa
Media a
bezpieczeńst
wo.
Edukacyjne red.
konteksty
bezpieczeńst
wa
Piotrowski A.
Poznań
2012
Wydawnictwa zwarte WSB
Piotrowski A.
Poznań
2012
Wydawnictwa zwarte WSB
Piotrowski A.
Poznań
2012
Wydawnictwa zwarte WSB
red.
CzajkowskaZiobrowska D.,
Zduniak A.
Poznań
2007
Wydawnictwa zwarte WSB
red.
CzajkowskaZiobrowska D.,
Zduniak A.
Poznań
2007
Wydawnictwa zwarte WSB
red.
CzajkowskaZiobrowska D.,
Zduniak A.
Poznań
2007
Wydawnictwa zwarte WSB
red.
CzajkowskaZiobrowska D.,
Zduniak A.
Poznań
2007
Wydawnictwa zwarte WSB
red.
Gawrońska-Garstka
M.
Poznań
2009
Wydawnictwa zwarte WSB
red.
Gawrońska-Garstka
M.
Poznań
2009
Wydawnictwa zwarte WSB
Poznań
2008
Wydawnictwa zwarte WSB
Poznań
2008
Wydawnictwa zwarte WSB
Poznań
2008
Wydawnictwa zwarte WSB
Poznań
2008
Wydawnictwa zwarte WSB
Poznań
2008
Wydawnictwa zwarte WSB
red.
red.
red.
red.
red.
3
CzajkowskaZiobrowska D.,
Zduniak A.
CzajkowskaZiobrowska D.,
Zduniak A.
CzajkowskaZiobrowska D.,
Zduniak A.
CzajkowskaZiobrowska D.,
Zduniak A.
CzajkowskaZiobrowska D.,
Zduniak A.
red.
CzajkowskaZiobrowska D.,
Zduniak A.
Poznań
2007
Wydawnictwa zwarte WSB
red.
CzajkowskaZiobrowska D.,
Zduniak A.
Poznań
2007
Wydawnictwa zwarte WSB
red.
Augustyniak K.,
Piotrowski A.
Poznań
2011
Wydawnictwa zwarte WSB
red.
Augustyniak K.,
Piotrowski A.
Poznań
2011
Wydawnictwa zwarte WSB
red.
Augustyniak K.,
Piotrowski A.
Poznań
2011
Wydawnictwa zwarte WSB
red.
Augustyniak K.,
Piotrowski A.
Poznań
2011
Wydawnictwa zwarte WSB
red.
Augustyniak K.,
Piotrowski A.
Poznań
2011
Wydawnictwa zwarte WSB
red.
Augustyniak K.,
Piotrowski A.
Poznań
2011
Wydawnictwa zwarte WSB
red.
Augustyniak K.,
Piotrowski A.
Poznań
2011
Wydawnictwa zwarte WSB
red.
Augustyniak K.,
Piotrowski A.
Poznań
2011
Wydawnictwa zwarte WSB
Piotrowski A., Ilnicki
M.
Poznań
2012
Wydawnictwa zwarte WSB
Wyzwania
dla nauk
społecznych
wynikające z red.
zagrożeń
współczesne
go świata
2841
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Paradygmaty jutra
3
Wyzwania
dla nauk
społecznych
wynikające z red.
zagrożeń
współczesne
go świata
Piotrowski A., Ilnicki
M.
Poznań
2012
Wydawnictwa zwarte WSB
3
Wyzwania
dla nauk
społecznych
wynikające z red.
zagrożeń
współczesne
go świata
Piotrowski A., Ilnicki
M.
Poznań
2012
Wydawnictwa zwarte WSB
Lublin-Poznań 2004
Wydawnictwa zwarte WSB
Lublin-Poznań 2004
Wydawnictwa zwarte WSB
Lublin-Poznań 2004
Wydawnictwa zwarte WSB
Lublin-Poznań 2004
Wydawnictwa zwarte WSB
Lublin-Poznań 2004
Wydawnictwa zwarte WSB
Lublin-Poznań 2004
Wydawnictwa zwarte WSB
Lublin-Poznań 2004
Wydawnictwa zwarte WSB
Lublin-Poznań 2004
Wydawnictwa zwarte WSB
Lublin-Poznań 2004
Wydawnictwa zwarte WSB
2842
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Paradygmaty jutra
1
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Wybrane perspektywy
red.
2
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Wybrane perspektywy
red.
3
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Wybrane perspektywy
red.
4
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Wybrane perspektywy
red.
5
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Wybrane perspektywy
red.
6
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Wybrane perspektywy
red.
7
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Wybrane perspektywy
red.
8
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Wybrane perspektywy
red.
9
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Wybrane perspektywy
red.
3265
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Wyzwania i zagrożenia w XXI wieku
I
Aspekty
militarne i
niemilitarne
red.
Borkowski M.,
Stańczyk-Minkiewicz
M., ZiemkiewiczGawlik I.
Poznań
2013
Wydawnictwa zwarte WSB
3266
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Wyzwania i zagrożenia w XXI wieku
I
Aspekty
militarne i
niemilitarne
red.
Borkowski M.,
Stańczyk-Minkiewicz
M., ZiemkiewiczGawlik I.
Poznań
2013
Wydawnictwa zwarte WSB
3267
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Wyzwania i zagrożenia w XXI wieku
I
Aspekty
militarne i
niemilitarne
red.
Borkowski M.,
Stańczyk-Minkiewicz
M., ZiemkiewiczGawlik I.
Poznań
2013
Wydawnictwa zwarte WSB
red.
Kusztelak A.
Poznań
2005
Wydawnictwa zwarte WSB
red.
Kusztelak A.
Poznań
2005
Wydawnictwa zwarte WSB
I
red.
Majchrzak N., Zduniak
Poznań
A.
2013
Wydawnictwa zwarte WSB
I
red.
Majchrzak N., Zduniak
Poznań
A.
2013
Wydawnictwa zwarte WSB
I
red.
Majchrzak N., Zduniak
Poznań
A.
2013
Wydawnictwa zwarte WSB
22
23
3268
3269
3270
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Życia. Nauki. Pracy.
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Życia. Nauki. Pracy.
Edukacja międzykulturowa w
warunkach kultury globalnej. Od
rozważań definicyjnych do
praktycznych zastosowań
Edukacja międzykulturowa w
warunkach kultury globalnej. Od
rozważań definicyjnych do
praktycznych zastosowań
Edukacja międzykulturowa w
warunkach kultury globalnej. Od
rozważań definicyjnych do
praktycznych zastosowań
Kowalski D.,
Kwiatkowski M.,
Zduniak A.
Kowalski D.,
Kwiatkowski M.,
Zduniak A.
Kowalski D.,
Kwiatkowski M.,
Zduniak A.
Kowalski D.,
Kwiatkowski M.,
Zduniak A.
Kowalski D.,
Kwiatkowski M.,
Zduniak A.
Kowalski D.,
Kwiatkowski M.,
Zduniak A.
Kowalski D.,
Kwiatkowski M.,
Zduniak A.
Kowalski D.,
Kwiatkowski M.,
Zduniak A.
Kowalski D.,
Kwiatkowski M.,
Zduniak A.
79
Edukacja nieustająca - wyzwaniem
społeczeństwa informacyjnego
1
red.
Gawrońska-Garstka
M.
Poznań
2009
Wydawnictwa zwarte WSB
80
Edukacja nieustająca - wyzwaniem
społeczeństwa informacyjnego
1
red.
Gawrońska-Garstka
M.
Poznań
2009
Wydawnictwa zwarte WSB
81
Edukacja nieustająca - wyzwaniem
społeczeństwa informacyjnego
2
red.
Zduniak A.
Poznań
2010
Wydawnictwa zwarte WSB
82
Edukacja nieustająca - wyzwaniem
społeczeństwa informacyjnego
2
red.
Zduniak A.
Poznań
2010
Wydawnictwa zwarte WSB
83
Edukacja nieustająca - wyzwaniem
społeczeństwa informacyjnego
3
red.
Gawrońska-Garstka
M., Zduniak A.
Poznań
2010
Wydawnictwa zwarte WSB
84
Edukacja nieustająca - wyzwaniem
społeczeństwa informacyjnego
3
red.
Gawrońska-Garstka
M., Zduniak A.
Poznań
2010
Wydawnictwa zwarte WSB
2843
Edukacja nieustająca - wyzwaniem
społeczeństwa informacyjnego
1
red.
Gawrońska-Garstka
M.
Poznań
2009
Wydawnictwa zwarte WSB
2844
Edukacja nieustająca - wyzwaniem
społeczeństwa informacyjnego
1
red.
Gawrońska-Garstka
M.
Poznań
2009
Wydawnictwa zwarte WSB
2845
Edukacja nieustająca - wyzwaniem
społeczeństwa informacyjnego
2
red.
Zduniak A.
Poznań
2010
Wydawnictwa zwarte WSB
2846
Edukacja nieustająca - wyzwaniem
społeczeństwa informacyjnego
3
red.
Gawrońska-Garstka
M., Zduniak A.
Poznań
2010
Wydawnictwa zwarte WSB
2847
Edukacja nieustająca - wyzwaniem
społeczeństwa informacyjnego
3
red.
Gawrońska-Garstka
M., Zduniak A.
Poznań
2010
Wydawnictwa zwarte WSB
3256
Edukacja nieustająca - wyzwaniem
społeczeństwa informacyjnego
1
red.
Gawrońska-Garstka
M.
Poznań
2009
Wydawnictwa zwarte WSB
3257
Edukacja nieustająca - wyzwaniem
społeczeństwa informacyjnego
2
red.
Zduniak A.
Poznań
2010
Wydawnictwa zwarte WSB
3258
Edukacja nieustająca - wyzwaniem
społeczeństwa informacyjnego
3
red.
Gawrońska-Garstka
M., Zduniak A.
Poznań
2010
Wydawnictwa zwarte WSB
Poznań
2006
Wydawnictwa zwarte WSB
Poznań
2006
Wydawnictwa zwarte WSB
Poznań
2007
Wydawnictwa zwarte WSB
Poznań
2007
Wydawnictwa zwarte WSB
Poznań
2009
Wydawnictwa zwarte WSB
Poznań
2009
Wydawnictwa zwarte WSB
Poznań
2009
Wydawnictwa zwarte WSB
Poznań
2009
Wydawnictwa zwarte WSB
Poznań
2009
Wydawnictwa zwarte WSB
Poznań
2009
Wydawnictwa zwarte WSB
Poznań
2009
Wydawnictwa zwarte WSB
Reclik R., Zduniak A.
Poznań
2010
Wydawnictwa zwarte WSB
Majchrzak N., Zduniak
A.
Majchrzak N., Zduniak
A.
Majchrzak N., Zduniak
A.
Ślachcińska E.,
Zduniak A.
Ślachcińska E.,
Zduniak A.
Ślachcińska E.,
Zduniak A.
Ślachcińska E.,
Zduniak A.
Poznań
2010
Wydawnictwa zwarte WSB
Poznań
2010
Wydawnictwa zwarte WSB
Poznań
2010
Wydawnictwa zwarte WSB
Poznań
2011
Wydawnictwa zwarte WSB
Poznań
2011
Wydawnictwa zwarte WSB
Poznań
2011
Wydawnictwa zwarte WSB
Poznań
2011
Wydawnictwa zwarte WSB
Bezpieczeńst
wo jako
red.
wartość
Bezpieczeńst
wo jako
red.
wartość
10
Edukacja w społeczeństwie
"Ryzyka",
1
11
Edukacja w społeczeństwie
"Ryzyka",
1
12
Edukacja w społeczeństwie
"Ryzyka",
3
Bezpieczeńst
wo jako
red.
wartość
13
Edukacja w społeczeństwie
"Ryzyka",
3
Bezpieczeńst
wo jako
red.
wartość
45
Edukacyjne zagrożenia i wyzwania
młodego pokolenia
1
red.
46
Edukacyjne zagrożenia i wyzwania
młodego pokolenia
1
red.
2
red.
2
red.
3
red.
3
red.
1
red.
1
red.
2
red.
2
red.
2
red.
3
red.
3
red.
3
red.
3
red.
47
48
49
50
59
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
Edukacyjne zagrożenia i wyzwania
młodego pokolenia
Edukacyjne zagrożenia i wyzwania
młodego pokolenia
Edukacyjne zagrożenia i wyzwania
młodego pokolenia
Edukacyjne zagrożenia i wyzwania
młodego pokolenia
Edukacyjne zagrożenia i wyzwania
młodego pokolenia
Jakość wobec wyzwań i zagrożeń
XXI wieku
Jakość wobec wyzwań i zagrożeń
XXI wieku
Jakość wobec wyzwań i zagrożeń
XXI wieku
Jakość wobec wyzwań i zagrożeń
XXI wieku
Jakość wobec wyzwań i zagrożeń
XXI wieku
Jakość wobec wyzwań i zagrożeń
XXI wieku
Jakość wobec wyzwań i zagrożeń
XXI wieku
Jakość wobec wyzwań i zagrożeń
XXI wieku
GwoździckaPiotrowska M.,
Zduniak A.
GwoździckaPiotrowska M.,
Zduniak A.
GwoździckaPiotrowska M.,
Wołejszo J., Zduniak
A.
GwoździckaPiotrowska M.,
Wołejszo J., Zduniak
A.
CzajkowskaZiobrowska D.,
Zduniak A.
CzajkowskaZiobrowska D.,
Zduniak A.
Rondalska D.,
Zduniak A.
Rondalska D.,
Zduniak A.
Czajkowska A.,
Otwinowski W.
Czajkowska A.,
Otwinowski W.
CzajkowskaZiobrowska D.,
Zduniak A.
2856
Komunikowanie się w
społeczeństwie wiedzy XXI wieku
1
red.
Majchrzak N., Zduniak
Poznań
A.
2011
Wydawnictwa zwarte WSB
2857
Komunikowanie się w
społeczeństwie wiedzy XXI wieku
1
red.
Majchrzak N., Zduniak
Poznań
A.
2011
Wydawnictwa zwarte WSB
2858
Komunikowanie się w
społeczeństwie wiedzy XXI wieku
1
red.
Majchrzak N., Zduniak
Poznań
A.
2011
Wydawnictwa zwarte WSB
2859
Komunikowanie się w
społeczeństwie wiedzy XXI wieku
2
red.
Poznań
2012
Wydawnictwa zwarte WSB
2860
Komunikowanie się w
społeczeństwie wiedzy XXI wieku
2
red.
Poznań
2012
Wydawnictwa zwarte WSB
2861
Komunikowanie się w
społeczeństwie wiedzy XXI wieku
2
red.
Poznań
2012
Wydawnictwa zwarte WSB
3667
Komunikowanie się w
społeczeństwie wiedzy XXI wieku
2
red.
Poznań
2012
Wydawnictwa zwarte WSB
3668
Komunikowanie się w
społeczeństwie wiedzy XXI wieku
2
red.
Poznań
2012
Wydawnictwa zwarte WSB
3669
Komunikowanie się w
społeczeństwie wiedzy XXI wieku
1
red.
Majchrzak N., Zduniak
Poznań
A.
2011
Wydawnictwa zwarte WSB
3670
Komunikowanie się w
społeczeństwie wiedzy XXI wieku
1
red.
Majchrzak N., Zduniak
Poznań
A.
2011
Wydawnictwa zwarte WSB
2
red.
2006
Wydawnictwa zwarte WSB
2013
Wydawnictwa zwarte WSB
2013
Wydawnictwa zwarte WSB
19
3253
3254
Kształcenie zawodowe w teorii i
praktyce edukacyjnej
Paradygmaty badań nad
bezpieczeństwem. Zarządzanie
kryzysowe w teorii i w praktyce
Paradygmaty badań nad
bezpieczeństwem. Zarządzanie
kryzysowe w teorii i w praktyce
red.
red.
Frołowicz E.,
Majchrzak N., Starik
N.
Frołowicz E.,
Majchrzak N., Starik
N.
Frołowicz E.,
Majchrzak N., Starik
N.
Frołowicz E.,
Majchrzak N., Starik
N.
Frołowicz E.,
Majchrzak N., Starik
N.
Kusztelak A., Zduniak
Poznań
A.
Kopczewski M.,
Grzelczak-Miłoś I.,
Poznań
Walachowska M.
Kopczewski M.,
Grzelczak-Miłoś I.,
Poznań
Walachowska M.
3255
2862
2863
2864
3241
3242
3243
3244
3245
3246
Paradygmaty badań nad
bezpieczeństwem. Zarządzanie
kryzysowe w teorii i w praktyce
Podmiotowość w edukacji wobec
odmienności kulturowych oraz
społecznych zróżnicowań
Podmiotowość w edukacji wobec
odmienności kulturowych oraz
społecznych zróżnicowań
Podmiotowość w edukacji wobec
odmienności kulturowych oraz
społecznych zróżnicowań
Podmiotowość w edukacji wobec
odmienności kulturowych oraz
społecznych zróżnicowań
Podmiotowość w edukacji wobec
odmienności kulturowych oraz
społecznych zróżnicowań
Podmiotowość w edukacji wobec
odmienności kulturowych oraz
społecznych zróżnicowań
Podmiotowość w edukacji wobec
odmienności kulturowych oraz
społecznych zróżnicowań
Podmiotowość w edukacji wobec
odmienności kulturowych oraz
społecznych zróżnicowań
Podmiotowość w edukacji wobec
odmienności kulturowych oraz
społecznych zróżnicowań
red.
Kopczewski M.,
Grzelczak-Miłoś I.,
Walachowska M.
Poznań
2013
Wydawnictwa zwarte WSB
1
red.
Starik N., Zduniak A.
Poznań
2012
Wydawnictwa zwarte WSB
1
red.
Starik N., Zduniak A.
Poznań
2012
Wydawnictwa zwarte WSB
1
red.
Starik N., Zduniak A.
Poznań
2012
Wydawnictwa zwarte WSB
2
red.
Majchrzak N., Starik
N., Zduniak A.
Poznań
2012
Wydawnictwa zwarte WSB
2
red.
Majchrzak N., Starik
N., Zduniak A.
Poznań
2012
Wydawnictwa zwarte WSB
2
red.
Majchrzak N., Starik
N., Zduniak A.
Poznań
2012
Wydawnictwa zwarte WSB
3
red.
Walachowska M.,
Zduniak A.
Poznań
2013
Wydawnictwa zwarte WSB
3
red.
Walachowska M.,
Zduniak A.
Poznań
2013
Wydawnictwa zwarte WSB
3
red.
Walachowska M.,
Zduniak A.
Poznań
2013
Wydawnictwa zwarte WSB
704
Bank J.
Zarządzanie przez jakość
Warszawa
1996
Zarządzanie
3368
Berliński L.
Zarządzanie i dowodzenie
Ochotniczą Strażą Pożarną
Warszawa
2012
Zarządzanie
3369
Berliński L.
Zarządzanie i dowodzenie
Ochotniczą Strażą Pożarną
Warszawa
2012
Zarządzanie
3370
Berliński L.
Zarządzanie i dowodzenie
Ochotniczą Strażą Pożarną
Warszawa
2012
Zarządzanie
3371
Berliński L.
Zarządzanie i dowodzenie
Ochotniczą Strażą Pożarną
Warszawa
2012
Zarządzanie
Warszawa
1985
Zarządzanie
Warszawa
Warszawa
1997
1997
Zarządzanie
Zarządzanie
742
Bolesta-Kukułka K. i in.
705
706
Clarke L.
Clarke L.
707
Deyhle A., Olech S.
Współczesne koncepcje
zarządzania
Zarządzanie zmianą
Zarządzanie zmianą
Controlling w
przedsiębiorstwie
Gdańsk
1994
Zarządzanie
Warszawa
2011
Zarządzanie
1817
Drapińska A.
Zarządzanie relacjami na
rynku usług edukacyjnych
szkół wyższych
1818
Drapińska A.
Zarządzanie relacjami na
rynku usług edukacyjnych
szkół wyższych
Warszawa
2012
Zarządzanie
708
Drucker P. F.
Skuteczne zarządzanie.
Zadania ekonomiczne a
decyzje związane z
ryzykiem
Warszawa
1976
Zarządzanie
710
Ekonomika i organizacja
przedsiębiorstwa przemysłowego
711
709
Ekonomika pracy
Encyklopedia organizacji i
zarządzania
Inżynieria zarządzania
kryzysowego. Podejście
systemowe
Inżynieria zarządzania
kryzysowego. Podejście
systemowe
Zasady i metody
podejmowania decyzji
kierowniczych
Kierowanie aktywizujące w
przedsiębiorstwie
Sekretarka. Asystentka.
Kariera, zawód, czy
powołanie
red.
Wojewnik J.
Warszawa
1984
Zarządzanie
red.
Sajkiewicz A.
Warszawa
1981
Zarządzanie
red.
Bednarkiewicz M. i in. Warszawa
1981
Zarządzanie
Warszawa
2007
Zarządzanie
Warszawa
2007
Zarządzanie
Warszawa
1978
Zarządzanie
Warszawa
1980
Zarządzanie
Warszawa
1998
Zarządzanie
2986
Ficoń K.
2987
Ficoń K.
712
Flakiewicz W., Wawrzyniak B.
713
Frank M.
714
Fuchsel H.
1819
Galata S.
Strategiczne zarządzanie
organizacjami. Wiedza,
intuicja, strategia, etyka
Warszawa
2004
Zarządzanie
1820
Galata S.
Strategiczne zarządzanie
organizacjami. Wiedza,
intuicja, strategia, etyka
Warszawa
2004
Zarządzanie
1821
Galata S.
Strategiczne zarządzanie
organizacjami. Wiedza,
intuicja, strategia, etyka
Warszawa
2004
Zarządzanie
Radom
1994
Zarządzanie
Warszawa
2004
Zarządzanie
715
Giera K., Werpachowski W.
1822
Griffin R. W.
Księga jakości. Model
dokumentacji systemu
zapewniania jakości.
Europejskie wymagania w
zakresie jakości wyrobów i
usług
Podstawy zarządzania
organizacjami
1823
Griffin R. W.
1824
Griffin R. W.
1825
Grocki R.
1826
Grocki R.
1827
Grocki R.
1828
Harrison A., Hoek v. Remko
Humanizacja Pracy. Zarządzanie
zasobami ludzkimi
744
1317
Jurkowski R.
716
Kierownik w dynamicznej
organizacji
Podstawy zarządzania
organizacjami
Podstawy zarządzania
organizacjami
Zarządzanie kryzysowe.
Dobre praktyki
Zarządzanie kryzysowe.
Dobre praktyki
Zarządzanie kryzysowe.
Dobre praktyki
Zarządzanie logistyką
1-2 (7-8)
Zarządzanie personelem.
Proces kadrowy i jego
prawne aspekty
red.
Sajkiewicz A.
Podstawy organizacji i
zarządzania
Style zarządzania. Teoria i
praktyka
Warszawa
2004
Zarządzanie
Warszawa
2004
Zarządzanie
Warszawa
2012
Zarządzanie
Warszawa
2012
Zarządzanie
Warszawa
2012
Zarządzanie
Warszawa
2010
Zarządzanie
Warszawa
2000
Zarządzanie
Warszawa
2000
Zarządzanie
Warszawa
1982
Zarządzanie
Warszawa
1977
Zarządzanie
Warszawa
1975
Zarządzanie
717
Kieżun W.
718
Kieżun W., Kwiatkowski S. i in.
3272
Korcz I.
Podstawy decydowania
biznesowego i politycznego
Zielona Góra 2012
Poznań
Zarządzanie
2978
Kowalczyk J.
Doskonalenie zarządzania
organizacją w praktyce
Warszawa
2011
Zarządzanie
719
Kowalewski S.
Przełożony - podwładny w
świetle teorii organizacji
Warszawa
1984
Zarządzanie
Warszawa
1983
Zarządzanie
Warszawa
2002
Zarządzanie
Kielce
1996
Zarządzanie
Warszawa
2011
Zarządzanie
Warszawa
2012
Zarządzanie
Warszawa
2012
Zarządzanie
Warszawa
2012
Zarządzanie
Warszawa
2012
Zarządzanie
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
2012
2012
2012
2012
Zarządzanie
Zarządzanie
Zarządzanie
Zarządzanie
Wrocław
1978
Zarządzanie
Wrocław
1978
Zarządzanie
Warszawa
1979
Zarządzanie
Łódź
2010
Zarządzanie
Warszawa
1997
Zarządzanie
Warszawa
1997
Zarządzanie
Warszawa
1997
Zarządzanie
Gdańsk
2001
Zarządzanie
Warszawa
1974
Zarządzanie
720
Kuc B. R.
1318
Kulesza T.
727
Leksykon przedsiębiorcy
1013
Lisiecki M.
1829
Lisiecki M.
1830
Lisiecki M.
1831
Lisiecki M.
1832
Lisiecki M.
3306
3307
3308
3309
Logistyka przyszłości
Logistyka przyszłości
Logistyka przyszłości
Logistyka przyszłości
721
Masłyk E.
722
Masłyk E.
723
Nadolski J.
3929
Nowoczesne technologie w
informatyce i transporcie
724
Oleksyn T.
725
Oleksyn T.
726
Oleksyn T.
Kontrola w systemie
zarządzania
Nadzór korporacyjny a
zarządzanie spółką
kapitałową
red.
Szplita A.
Zarządzanie
bezpieczeństwem
publicznym
Zarządzanie
bezpieczeństwem
publicznym
Zarządzanie
bezpieczeństwem
publicznym
Zarządzanie
bezpieczeństwem
publicznym
Zarządzanie
bezpieczeństwem
publicznym
red.
red.
red.
red.
Brdulak H.
Brdulak H.
Brdulak H.
Brdulak H.
Teoria i praktyka rozwoju
organizacyjnego. Analiza
koncepcji
Teoria i praktyka rozwoju
organizacyjnego. Analiza
koncepcji
Jak dobierać pracowników
red.
Gonicka J.
Praca i płaca w
zarządzaniu
Praca i płaca w
zarządzaniu
Praca i płaca w
zarządzaniu
728
Patulski A.
Zatrudnianie i
wynagradzanie kadry
menedżerskiej średniego i
wyższego stopnia.
Komentarz, orzecznictwo,
wzory umów, regulaminów
729
Pełka B.
Zarys ekonomiki i
organizacji przemysłowych
procesów produkcyjnych
732
Personalne ABC menedżera.
Podstawowe zasady prawa pracy i
praktyczne wskazówki z zakresu
zarządzania personelem
1
red.
Perdeus W.,
Rożnowski B.
Warszawa
?
Zarządzanie
731
Personalne ABC menedżera.
Podstawowe zasady prawa pracy i
praktyczne wskazówki z zakresu
zarządzania personelem + CD
1
red.
Perdeus W.,
Rożnowski B.
Warszawa
?
Zarządzanie
730
Piłejko K.
Prakseologia - nauka o
sprawnym działaniu
Warszawa
1976
Zarządzanie
1102
Poskrobko B.
Zarządzanie środowiskiem
Warszawa
1998
Zarządzanie
1103
Poskrobko B.
Zarządzanie środowiskiem
Warszawa
1998
Zarządzanie
733
Pszczołowski T.
734
Pszczołowski T.
3122
Rogozińska-Mitrut J.
735
Schwan K., Seipel K. G.
Mała encyklopedia
prakseologii i teorii
organizacji
Mała encyklopedia
prakseologii i teorii
organizacji
Podstawy zarządzania
kryzysowego
Marketing kadrowy
1833
Sienkiewicz-Małyjurek K.,
Krynojewski F. R.
1834
Wrocław
1978
Zarządzanie
Wrocław
1978
Zarządzanie
Warszawa
2010
Zarządzanie
Warszawa
1997
Zarządzanie
Zarządzanie kryzysowe w
administracji publicznej
Warszawa
2010
Zarządzanie
Sienkiewicz-Małyjurek K.,
Krynojewski F. R.
Zarządzanie kryzysowe w
administracji publicznej
Warszawa
2010
Zarządzanie
1835
Sienkiewicz-Małyjurek K.,
Krynojewski F. R.
Zarządzanie kryzysowe w
administracji publicznej
Warszawa
2010
Zarządzanie
1836
Sienkiewicz-Małyjurek K.,
Krynojewski F. R.
Zarządzanie kryzysowe w
administracji publicznej
Warszawa
2010
Zarządzanie
Stankiewicz J.
Komunikowanie się w
organizacji
Wrocław
1999
Zarządzanie
Kierowanie
Warszawa
2011
Zarządzanie
Kierowanie
Warszawa
2011
Zarządzanie
Warszawa
2011
Zarządzanie
Warszawa
Warszawa
1981
1979
Zarządzanie
Zarządzanie
Warszawa
1979
Zarządzanie
Warszawa
1979
Zarządzanie
Warszawa
1979
Zarządzanie
Warszawa
2000
Zarządzanie
Warszawa
1982
Zarządzanie
Warszawa
2011
Zarządzanie
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
2009
2009
2009
2009
2007
2007
Zarządzanie
Zarządzanie
Zarządzanie
Zarządzanie
Zarządzanie
Zarządzanie
Warszawa
2000
Zarządzanie
Warszawa
2000
Zarządzanie
Warszawa
2000
Zarządzanie
Warszawa
2000
Zarządzanie
Warszawa
1981
Zarządzanie
736
1837
1838
1839
737
738
Stoner J. A. F., Freeman R. E.,
Gilbert D. R. jr.
Stoner J. A. F., Freeman R. E.,
Gilbert D. R. jr.
Stoner J. A. F., Freeman R. E.,
Gilbert D. R. jr.
Teoria organizacji i zarządzania
Teoria organizacji i zarządzania
739
Trzcieniecki J.
740
Trzcieniecki J.
741
Trzcieniecki J.
1319
Tyborowska J.
743
Wybrane zagadnienia z teorii
organizacji i zarządzania
3028
Yaziji M., Doh J.
1840
1841
1842
1843
1844
1845
Kierowanie
red.
red.
Kurnal J.
Kurnal J.
Projektowanie systemów
zarządzania
Projektowanie systemów
zarządzania
Projektowanie systemów
zarządzania
Rola i zadania działu
personalnego.
Vademecum
współczesnego kadrowca.
Poradnik
red.
Czermiński A.
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie środowiskiem
Zarządzanie środowiskiem
red.
red.
red.
red.
red.
red.
1846
Zarządzanie. Teoria i praktyka
red.
1847
Zarządzanie. Teoria i praktyka
red.
1848
Zarządzanie. Teoria i praktyka
red.
3647
Zasoby ludzkie w firmie
red,
Jajuga K.
Jajuga K.
Jajuga K.
Jajuga K.
Poskrobko B.
Poskrobko B.
Koźmiński A. K.,
Piotrowski W.
Koźmiński A. K.,
Piotrowski W.
Koźmiński A. K.,
Piotrowski W.
Sajkiewicz A.
745
Zbichorski Z.
746
Zbichorski Z.
Organizacje pozarządowe
a korporacje
Ekonomika i organizacja
produkcji
Ekonomika i organizacja
produkcji
3048
Koźmiński A. K.
Zarządzanie w warunkach
niepewności. Podręcznik
dla zaawansowanych
3049
Koźmiński A. K.
Zarządzanie w warunkach
niepewności. Podręcznik
dla zaawansowanych
3000
Armstrong M.
3001
Armstrong M.
3679
Zarządzanie zasobami
ludzkimi
Zarządzanie zasobami
ludzkimi
Badania diagnostyczne w
pedagogice
Warszawa
1981
Zarządzanie
Warszawa
2004
Zarządzanie
Warszawa
2004
Zarządzanie
Warszawa
2011
Zarządzanie - Kięgozbiór podręczny
Warszawa
2011
Zarządzanie - Kięgozbiór podręczny

Podobne dokumenty